PDA

View Full Version : Hein se vraag oor Jesus en GodAKSKA
01-21-2015, 02:14 PM
Hein
--------------------------------------------------------------------------------
Join Date:Oct 2014Posts:74


Halo Lukas.
Wil net seker maak dat ek reg gelees het en jou reg verstaan. Miskien het jy net verkeerd getik?
Jy se dat: Jesus dit nie inisieer nie maar God.

Jesus is dan God, of bedoel jy dit anders ? Laat weet asb . Groetnis

Lukas
01-21-2015, 02:20 PM
Hein. Waarom het Jesus ges. Alles wat julle my Vader vra in my Naam, sal Hy vir julle gee ?

Waarom het Jesus ges dat ons Vader moet vra en nie vir hom nie ?

Waarom staan die volgende geskryf? Niemand kom tot die Vader behalwe deur die seun nie?


Beteken dit nie vir jou dat die Vader en die Seun, twee is nie? En as hulle twee is en die Seun eer sy Vader, waarom moet ons die seun vra om mense te genees en moet ons die seun vra om uitkomste te bring, terwyl die Seun ges het dat ons Sy Vader moet vra?


Lekker dink.

Lizette
01-21-2015, 10:22 PM
Ons lees in Matt26:39 dat Jesus 'n gesprek met die Vader het, waar Hy vra dat die lydensbeker by Hom kan verbygaan, as dit die Wil van die Vader is. Ons vind ook die derde persoon van die Godheid in die Heilige Gees, wat na ons gestuur is na Christus se terugkeer na die Hemel, om as Koning te regeer tot Hy terugkeer om Sy volk te haal.

Baie mense het 'n probleem met die beskrywing "Drie-Enige God". Ons vind egter in die Bybel dat die Vader alles weet, en dat die drie "persone" saamwerk om 'n groot eenheid te vorm.

God is nie 'n aardse maaksel nie, en kan dus nie volgens aardse reels voorgestel of verstaan word nie. God is te groot, te ingewikkeld, om uit te druk in menslike taal.

454
01-22-2015, 11:19 AM
Kyk of hierdie help.

Mooibly
ChrisArtikel 8 - God is een Wese en onderskeie in drie Persone

Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in 'n enige God, een enige wese, in wie drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige Krag en Mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so 'n wyse ondeske dat hierdie drie Persoon slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie; eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie Persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid af in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid.

1 Kor. 1:24; Joh. 1:14; 1 Joh. 1:1; Op. 19:13; Spr. 8:22; Kol. 1:15; Matt. 28:19; 3:16; Joh. 1:14; Mig. 5:1

caholt
01-22-2015, 12:33 PM
n Manier hoe ek dit nog altyd sien is,
as n voorbeeld: n mens het n ligaam, brein en siel, maar dit is een persoon en tog werk die brein afsonderlik van die siel en die ligaam is nie die brein van die mens nie ens. ens.

Dit mag dalk nieheeltemal dieselfde wees nie maar dit is die enigste menslike perspektief vesrtaanbare vergelyking wat ek aan kan dink.

caholt.

454
01-22-2015, 02:30 PM
Jys reg caholt, God het die mens na Sy beeld geskape. 'n Gees, met 'n siel wat in 'n liggaam woon. Net soos my liggaam, siel en gees, Chris is, is God, Jesus, Vader en Heilige Gees.

Chris

Hein
01-22-2015, 02:47 PM
Dankie Lukas vir die geleentheid.

Ek wil graag hieronder uit God se Woord, wys dat Jesus wel God is, daar is genoegsame bewys in God se Woord daarvan.

Hoop dat Heilige Gees julle sal lei om dit te verstaan. Lekker lees!

Eerstens:
2Tim 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
2Tim 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

God bestaan uit meer as een (ons):

Vader Seun, Heilige Gees = God.
Miskien ‘n moeilike begrip om te verstaan, maar God is 3-in-een Almagtig

Gen 1:26 En God het ges: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis,...

1Joh 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

2Kor 3:17 Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.

Gen 1:2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
Joh 1:2 Hy was in die begin by God.
Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Mat 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmnuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

Psa 110:1 Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.

Joh 10:38 maar as Ek dit doen, al glo julle My nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in My is, en Ek in Hom.

Kol 1:15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
Kol 1:16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
Kol 1:17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Jes 44:6 So s die HERE, die Koning van Israel en sy (Ver)Losser, die HERE van die lerskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.

Opb 1:8 Ek is die Alfa en die Omga, die begin en die einde, s die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Opb 22:12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.
Opb 22:13 Ek is die Alfa en die Omga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.

Heb 1:6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wreld inbring, s Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.

Hand 7:59 En hulle het Stfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en s: Here Jesus, ontvang my gees!

En ‘n laaste een vir die ongelowiges soos Thomas:
Joh 20:27 Daarna s Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.
Joh 20:28 En Thomas antwoord en s vir Hom: My Here en my God!

God = 3 EENHEID = VADER + SEUN + HEILIGE GEES

Ja, Jesus is God, en Jesus kan ook soos Heilige Gees en die Vader aanbid word, want hulle al 3 is God!

Groetnis, Hein

Hein
01-22-2015, 02:54 PM
Chris,

hier kom GROOT reen. ----- ONS STEM SAAM!!!!!

Groetnis, Hein

454
01-23-2015, 03:18 PM
Dis reg Hein, solank ons melk drink stem ons saam dis wanneer ons by die aartappels en vleis kom ...