PDA

View Full Version : 'n Mooi storie528
02-11-2015, 08:51 AM
In pos #38 van die draad Buite-liggaamlike ervarings en naby-dood ervarings. Het ek die volgende geskryf:

Wat ek ervaar het, was absoluut verstommend. Dan het ek genoem wat die kersie op die koek sal wees en tans blyk die resultate baie positief naamlik hoe selfgenesing bewerkstellig kan word. Alles geskied met behulp van die genoemde gemene deler

Hierdie kort storie handel oor die kersie op die koek.

My vrou onderrig graad 1 leerlinge. In haar klas is daar vanjaar n dogtertjie wat kanker gehad het. Die chemoterapie het sy merk op die klein mensie gelaat. Die ogies het nie vog nie en sy sukkel om natigheid in haar mond te kry. Dit het tot gevolg dat sy deur skrefies o kyk en n lekkertjie moet suig om bietjie spoeg te genereer. Die haartjies is yl en dun, soveel so dat die kopvelletjie duidelik sigbaar is. Die fisiese ontwikkeling is nie normaal nie.

Daar is besluit om selfgenesing op die kleintjie toe te pas. selfgenesing is maar my eie woord. Nou na vier weke kan n mens volgens my vrou net jou hande saamslaan. Die kleinding se wangetjies het n rooi blos, die hare het verdik en vermeerder dat die kopvel nie meer gesien kan word nie, die ogies is ten volle oop en blink terwyl sy oor n magdom energie beskik. Feitlik dieselfde as die kleintjies van haar ouderdom.

Ten spyte dat ek my skrywes onttrek het, vertel ek hierdie storie want dit is so positief en so wonderlik wat God in hierdie kleintjie bewerkstellig het, dat n mens nie daaroor kan stilbly nie.

Wat ekself opnuut weer besef is die vermo wat God in ons hande as mens plaas, nie om berge te kan versit nie, maar om ons medemens deur Sy kennis aan ons geopenbaar te gebruik tot Sy diens en verheerliking. Dit is meer as om berge te kan versit.

Lukas
02-18-2015, 10:40 AM
Baie dankie 528. Wat jy s is baie interessant en nie almal sal dit verstaan nie. Ek het ook n klomp goed ondersoek en ook n paar interessante waarnemings gemaak. Ek gaan brokkies informasie weergee en n streep onder elke onderwerp trek om woorde te bespaar.

Ek ken nie jou geskiedenis nie maar ek het n goeie vriend wat n ates. Hy was nooit n ates nie maar toe die kerk na 65 jaar, gat omswaai om skielik tot die insig te kom dat afsonderlike ontwikkeling verkeerd is, het hy vrae begin vra. Hy het alle gelowe in diepte begin ondersoek en toe tot n gevolgtrekking gekom.

Hy het gesien dat n Boesman toordokter ook mense kan genees. Dat genesings in Indi plaasvind en hy het ook tot die besef gekom dat selfgenesing iets is wat n mens self kan doen.
__________________________________________________ _______

Het jy geweet dat die sataniste die grootste verspreider van geestelike boeke is. En het jy geweet dat seker geheime van die Bybel in die Elektroniese Bybels nie met die soekenjins gevind kan word nie ?

__________________________________________________ _______

Baie mense reken dat die Bybel n baie goeie geskiedkundige boek is, maar hulle wil ook glo dat die Bybel homself weerspreek. Een Ates het eendag besluit om die Bybel as n fabel te bewys. Dit was uiteindelik n baie dik boek en die man het as gevolg van sy objektiewe navorsing tot bekering gekom.

Die Bybel is in die taal van die mens geskryf en omdat die Bybel oor so n lang tydperk geskryf is, word daarvan beeldspraak gebruik gemaak wat in die tyd wat daardie gedeelte geskryf was, van toepassing was.

Die Bybel word eers vir ons die Woord van God wanneer ons, Jesua / Jesus as ons Verlosser erken en aanvaar. Ons raak bewus van ons sonde en met die berou word ons vergewe en God stort sy Heilige Gees oor ons uit.

Wanneer dit gebeur is ons nie skielik nuwe boompies met goeie vrugte nie. Die ou boom word afgesny en die nuwe tak van die boom van die lewe word in ins. ingent en met tyd, begin die nuwe lat n stam word en met meer tyd begin ons die regte vrugte te dra.

Maar wanneer ons nou die Boek lees, gebeur daar vreemde dinge. Goed wat ons elke keer gelees en gelees het, kry skielik vir ons n ander betekenis omdat die Heilige Gees die woord vir ons oopbreek sodat die lig kan deurskyn.

So kan daar meer as een boodskap uit dieselfde teks na vore kom wat ons op verskillende tye van ons lewe kan verlig, leer en bemoedig.

__________________________________________________ _______________

Want so liefhet God die wreld gehad, dat Hy Sy enigste seun gestuur het.

God het al die mense met al hulle gebreke geskape. Aand ie mens het Hy opdrag gegee om oor die aarde te heers en Hy het die mens na Sy eie Beeld gemaak en toegerus om oor die aarde te heers.

God wat die wetenskap self is, het wetenskaplike wette vir al die mense gegee. Voor God is al die mense gelyk en is al die mense met dieselfde geestelike en wetenskaplike wette toegerus.

Na die val het die mens baie rondgeval en deur God se Genade, het Hy die Tweede Adam gestuur om weer die toegang tot daardie geestelike en wetenskaplike wette vir ons oop te breek. Die Bybel is geskryf sodat Sy kinders deur die leiding van die Heilige Gees, weer hierdie wette opnuut kan ontdek.

__________________________________________________ ________________
Psa_81:9 (81:10) Daar mag by jou geen vreemde god wees nie, en voor ‘n uitlandse god mag jy jou nie neerbuig nie.

In Daniel staan daar geskryf dat die mens in die laaste dae n nuwe god sal aanbid wat hulle vaders voor hulle nie geken het nie.

Dan 11:37 En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.
__________________________________________________ ________

Die new age is n nuwe godsdiens met verstommende proklamasies. Die new age erken dat die mense deur Ek IS na die beeld van Ek Is geskape is. Verder het die new age uit die boeke wat gelowiges geskryf het, die wette ontdek wat God vir die mens gegee het. En hulle het n boek, “The Secret” geskryf, wat in die wreld baie groot opgang gemaak het.

The secret gebruik die Bybelse wette wat vir die mens gegee is en vertaal dit in n verstaanbare taal wat vir almal verstaanbaar is. Met een verskil. Die New age s dat die mens elkeen n god in sy eie reg is en omdat God die mens laat doodgaan, wil die New age h dat al die mense God se wette verstaan en toepas, sodat hulle teen God kan rebelleer. Hulle is verder oortuig dat hulle wanneer hulle die mense wat god is, kan laat saamstaan teen God, hulle God sal oorwin en onttroon.

__________________________________________________ __________

In Einstein se tyd het die wetenskaplikes in die soeke om die atoom te split, op die kwark afgekom. Die kwark is die kern van die elektron wat om die atoom wentel. Dit is so bietjie kleiner as wat die mens se oog kan sien. Die eienskappe van hierdie kwark is verstommend.

1. Dit is niks en dit word eers met die impuls van n mens se brein, materie.
2. Die kwark het die vermo om atome te herrangskik en om materie te skep.
3. Die kwark wat die kleinste vorm van energie is, kan gelyktydig om en deur die oog van n naald beweeg.
4. Die kwark se spoed, is van hier tot aan die uitspansel se grense en terug, onmiddellik.
Toe Einstein die kwark se verstommende vermo ontdek het, het hy uitgeroep en ges. ‘This is a setup job!”

Met die gedagte van n mens, word kwarke of kwassers geskep, wat atome herrangskik om materie te vorm. Met elke negatiewe gedagte word die her rangskikte atome en en kwassers weer uitmekaargeskiet.

Wetenskaplikes vertel dat die ruimte om ons met n magdom kwassers gevul word wat bou en wat terselfdertyd weer afgebreek word.
__________________________________________________ __________________

In die storie van die kwark leer ek vier goed.
1. ( Weggesteek vir die soekenjins van die elektroniese Bybels) Isa 65:24 En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.
2. Die kwark is die brug tussen die geestelike en die materie
3. Die kwark is die wetenskaplike bewys van God se almag en ook die bewys van ongeloof en geloof.
4. Die kwark se verstommende toegang tot materie is die new age se fondasie waarop die secret geskryf is.
__________________________________________________ ____________________

Die verskil tussen die kinders van God en die hedendaagse kerke en die new age is eenvoudig dit. Die new age en die nuwe kerk, l die klem op hulle vermons op die mens, terwyl die gelowige wat n verhouding met God het, aan God al die eer gee.

__________________________________________________ ____________________

Nou kan ek eers by die onderwerp vanself genesing kom. Self genesing deur geloof, is moontlik. Deur jou eie gees op te lig en jou in jou omstandighede te verheug en God te dank dat Hy jou genees, is dit moontlik dat die kwarke die atome herrangskik om by die geloof te pas.

Deur jouself op te lig en voordurend opreg te glo dat jy reeds beter is en dat jy aan die gesond word is, sal dit so gebeur. Die Antichris sal dit ook kan doen omdat hy die geestelike en wetenskaplike wette wat God vir die mense gestel het, sal toepas. Maar hy sal God in die proses vloek en God ontken om aan homself die eer te gee.

Die antichris en die mense glo dat daardie wette los van God staan en dat hulle daardie wette kan gebruik om God te onttroon. Maar daardie wette is God en sonder God is daar niks.

528. Om hierdie goed te bestudeer en te ondersoek is goed en om dit so te verstaan en oor te dra sodat ander mense dit ook kan verstaan is uitstekend. Maar om die kennis so oor te dra dat God en Sy seun nie daardeur verheerlik word nie, is op die lange duur baie gevaarlik.

Selfs die Ates weet dit in sy gees. Nadat ek my my vriend baie ure oor hierdie dinge geredeneer het, het ek een aand baie laat vir hom ges. “ Ek hoop nie dat jy jou kinders met jou filosofie benvloed nie.” Se antwoord was. “Nooit! Ek sal dit nie doen nie. Ek vat hulle elke dag kerk en Sondagskool toe.” Dit was vir my goeie nuus toe twee van sy kinders onlangs tot bekering gekom het om nou saam vir hulle pa se terugkeer te bid.

Want al is hy hoe vr weg van die waarheid, een ding bly hom nog by. n Versie of versies wat hy eens op n tyd in die kerk gehoor het. Mat 18:6 maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.
Mat 18:7 Wee die wreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom.

In die lig van hierdie twee versies bly dit my taak om hierdie webblad op koers te hou. Daarom lees en oorweeg ek nuwe ontdekkings met n fyn oor, om sekr. Te maak dat Jesua ons Jesus, Vader en die Heilige Gees nie op enige manier vir enige goeie werk of daad, ontken word nie.

( Kan jy jou indink hoe lank hierdie stuk sou gewees het, as ek nie die strepe getrek het nie)http://www.sherv.net/cm/emo/laughing/xd-laugh.gif (http://www.sherv.net/)

528
02-18-2015, 05:36 PM
. Maar om die kennis so oor te dra dat God en Sy seun nie daardeur verheerlik word nie, is op die lange duur baie gevaarlik.

Bogenoemde aanhaling teen dit wat geskryf is? "....want dit is so positief en so wonderlik wat God in hierdie kleintjie bewerkstellig het, dat n mens nie daaroor kan stilbly nie."

Nou het ek sowaar alles gelees. Laat ek 'n wag voor my mond plaas. Sterkte!

Lukas
02-20-2015, 01:07 AM
528. EK sien wat jy sien en ek verstaan wat jy s. Ek het dit nie op jou gemik nie maar op die dun lyn wat die mens binnekort gaan verloor.

528
02-20-2015, 07:14 PM
528. EK sien wat jy sien en ek verstaan wat jy s.

Lukas jy sien nie naastenby wat ek sien nie. Nog minder weet jy hoe ek voel. Met ander woorde, wat jy s wanneer jy skryf jy verstaan, is dit omdat jy weet dat jy my beledig het en is dit goed in jou o? Nou wil ek weet waar, en haal dit asseblief aan uit my skrywe van geplaasde pos #1, het ek my kennis s oorgedra dat God en Sy seun nie deur my skrywe verheerlik word nie? Dan, tot so n mate dat jy nie net regverdiging gevind het om die stelling te maak nie, maar ook eiegeregtigheid aan die dag l om my te waarsku dat dit baie gevaarlik is so asof ek n kind is? Dit terwyl jy erken jy ken my nie en net daarna impliseer dat ek n Ates is.


Ek het dit nie op jou gemik nie maar op die dun lyn wat die mens binnekort gaan verloor.

Nou die onverstaanbare wat aandring op antwoorde:

1. As dit nie op my gemik is nie, op wie of wat is dit dan gemik?
2. Om watter rede/s moes dit ges word as repliek op n pos wat ek geplaas en wat dan skielik nie op my van toepassing is nie?
3. Wie of wat is die dun lyn wat die mens binnekort gaan verloor wat so noodsaaklik is dat dit as n antwoord moet neerslag vind na aanleiding van wat ek geskryf het?
4. Watter relevansie het bogenoemde betrekking met die inhoudelike van my plasing?

Ek sal binnekort reageer op jou ander stellings. Tans is ek net baie besig.

Nov16
02-20-2015, 08:53 PM
Julle twee manne is besig om bloed te kook.
Duikers noem dit die bends, wanneer jy nie by jou positiew oordeelkundig jou lewe en die van ander kan bestuur nie, wat lukas meen is indien jy die tong nie loslaat nie kan jy nie skade bring aan ander nie , maar ook in dieselfde twee snyende swaar moet ons ons mede gelowiges berispe.
Nie oordeel nie daar voor is ons soos kinders voor die Almagtige.

528 jou vrae en antwoorde sal jy nie by lukas kry nie gaan lees ingedagte die skrywe sit pen op papier in jou stil tyd..

Begin weer by

Net die begin.......

Lukas
02-20-2015, 09:02 PM
528. Die rede waarom ek so n uitgebreide antwoord gegee het, is juis omdat ek presies dieselfde, of eerder n gespek gehad het wat vir my baie dieselfde boodskap gegee het. En omdat daar soveel ooreenkomste was tussen die tweegesprekke, en omdat ek daardie dieselfde eienskappe ook met new age redenasies raakgelees het, het ek uiteindelik iets geskryf wat n hele konsep bespreek soos wat ek dit verstaan en dit was nie op jou gemik nie. Om die waarheid te s het ek gedink dat jy dit ook so verstaan soos wat ek dit verstaan. Nou is ek nog meer nuuskierig.

Uit van jou vorige skrywes was dit vir my duidelik dat jy met jou navorsing en studies al ontdekkings gemaak het wat ek. 1. Nie kan toets nie nie en 2. Waarvan ek niks weet nie.

Ek het nog nooit jou geloofsoortuiging, of die manier waarop jy tot jou antwoorde gekom het, bevraagteken nie. Die rede daarvoor is omdat jy dit nog nooit verduidelik het nie.

Die rede waarom jou skrywe my aandag geprikkel het, was die self genesing waar van jy praat. Daar is een aspek van selfgenesing wat vir my nogal uitstaan en dit is die ‘Self”

Ek sal graag jou vrae beantwoord maar as jy dit wat ek geskryf het, as n aanval op jou sien, maak jy een hengse fout. Ek gaan jou vrae ook so kort as moontlik antwoord om binne die 1000 woorde te bly.

VRAAG 1.
1. As dit nie op my gemik is nie, op wie of wat is dit dan gemik?
Ons kerke vandag is vrot van new age gedagtes en om n gesprek wat vorentoe, daardie waardes kan raak, het ek probeer om lyne vir n baie interessante onderwerp, wat later mag skeeftrek, te trek.
VRAAG 2.
2. Om watter rede/s moes dit ges word as repliek op ‘n pos wat ek geplaas en wat dan skielik nie op my van toepassing is nie?
Gaan hierdie onderwerp oor God of gaan dit oor jou? Wanneer jy goed skryf wat in n rigting dryf wat ons Geestelike verstaan van die Woord kan benvloed, gaan dit oortuiging vat om iets wat die waarheid is, aan ons oor te dra. Dit gaan dus oor die onderwerp en die woorde selfgenesing en wat daarmee saamgaan wat ek so wyd as moontlik probeer vasmaak, voor ons die ontdekkings gaan toets.

Dit is belangrik dat jy een ding moet besef. Die hele besigheid wat tans hier plaasvind, handel oor jou ontdekking met die klem op ontdekking. Veronderstel ek sryf hier dat ek ontdek het hoe jy met jou voertuig oor verkeersligte en gatsometers kan vlieg, gaan dit oor die konsep wat ek aan jou probeer verkoop, sonder dat ek wil vertel hoe dit werk. Moet ek, as ek weet dat my plan sal werk, beledig voel as jy met newton se wetboek as verwysing, sekere goed bevraagteken?

En as jy mooi sal kyk, het dit wat ek ges het, nie bevraagteken nie maar dit het dit wat ek as my verwysing weet, neergeskryf sodat ek iets het waarteen ek jou ontdekking wat vir my in n mate vreemd mag wees, sal toets. Dit gaan hier mos oor die ontdekking en nie oor enige een van ons as persoon nie, of gaan dit?

VRAAG 3.
3. Wie of wat is die dun lyn wat die mens binnekort gaan verloor wat so noodsaaklik is dat dit as ‘n antwoord moet neerslag vind na aanleiding van wat ek geskryf het?

Daniel het ges dat die mens in die laaste dae n god sal aanbid wat sy voorvaders nie geken het nie. Jesus het op n dag ges dat hy wonder of die mens, wanneer Hy sal terugkom, nog geloof sal h?

Die new age is volgens my presies daardie god. Hulle gebruik Bybelse wette op so manier om te bewys dat hulle god is. Baie kerke preek nog uit die Bybel en baie kerke doen dit nie meer nie. En die wat dit nie meer doen nie, is besig om daardie lyn te breek. Op n dag sal dit n skeidslyn word tussen die gelowiges in God en die mens. Dit is die lyn waarvan ek praat.

VRAAG 4.
4. Watter relevansie het bogenoemde betrekking met die inhoudelike van my plasing?

Die kerke het vir ons oor die jare n paar goed geleer wat nie heeltemal in die kol was nie. Onvoorwaardelike vergifnis is een van hulle. Wanneer iemand dan iets anders as dit ontdek en dit wil deel, het hy eers hierdie fout om uit te wys.

Omdat ons dit geleer was en dit vir ons wet was, gaan dit nie so maklik wees om ons anders te oortuig nie. Daarom sal Chris vir jou vertel dat ek en hy soms vir langer as n jaar oor n onderwerp kan vashaak tot die lig vir my begin deurskemer.

Wat is die relevansie? Ek aanvaar nie sommer alles wat ek lees, vir die waarheid nie. En enige mens wat n waarheid het wat nie met die waarheid wat ek ken, ooreenstem nie, gaan ons die onderwerp deurtrap tot een van ons dit beter verstaan.

Daar was in die donker Middeleeue te veel mense verbrand omdat hulle nie met die kerk saamgestem het nie. Wetenskaplike ontdekkings was as towery verdoem en mense is daarvoor verbrand. Vandag het ons die vryheid van spraak ding. Jy mag vertel hoe jy n onderwerp verstaan en ek mag vertel hoe ek dit verstaan.

Wanneer jy oortuig is dat jy n waarheid ontdek het wat God aan jou openbaar het, gaan dit oor die waarheid en nie oor jou nie. En as ek die kern van die waarheid wil verstaan, gaan ek my waarheid teen jou waarheid op die tafel sit, sodat ons f die een f die ander een of die twee uiteindelik gaan kombineer.

Onthou die onderwerp hier is self genesing. Die onderwerp is nie 528 of Lukas nie. Dit is selfgenesing en niks meer nie. In die lig soos wat ek die onderwerp gelees en verstaan het, het dit oor selfgenesing ( SELF) ek doen dit self en wanneer ek dit self gedoen het, s ek vir God dankie. Waarvoor? Ek het dit dan self gedoen.

Ns.

528. Ons kry oor die jare wyshede wat ons lewens verryk. Maar omdat ander mense nie dieselfde ondervindings en uit dieselfde verwysingsraamwerke kom nie, is dit nie vir almal so maklik om ons wyshede te verstaan nie. Daarom moet jy maar verdraagsaam wees, wanneer jy ons iets wil leer. Soms kom die antwoord gou en soms moet jy verduidelik en verduidelik tot ons dit het.

Ek hoop regtig nie dat jy klaar verduidelik het nie. Onthou dit gaan oor die les en nie oor ons nie. Ek is jammer, as jy dit anders gesien of ervaar het.

J416
02-21-2015, 07:41 AM
Johan Liversage se pa was n predikant maar toe Johan grootword, was hy baie suksesvol in tegnologie. Soos wat besigheid is, soms is jy bo en soms is jy onder. Op een van die draaie na onder, besluit hy om n Buda dis te word. Nie oornag nie. Die Oosterlinge was hom wat tegnologie betref een tree voor. Johan wou toe uitvind hoe hulle dit regkry om daardie tree voor te kom en hy het ondersoek gaan instel.

Later verduidelik hy vir my dat daar om die wreld n band van tegnologie is. Wanneer n mens deur meditasie by daardie band kan inhaak, kan jy intelligensie gewys, kry wat jy vra. Die geheim s hy was net om by daardie band in te skakel en jou probleme is opgelos.

n Moslem vriend verduidelik dat Alla die Almagtige skepper van Hemel en aarde is en Alla is ook die God van Abraham Ismael Isak en Jacob.

Beide die Moslems, Budiste en die Christene , glo dat daar een groot bron van Intelligensie is waarvan die mens afhanklik is. Omdat hulle dan soos die Christene almal in een God glo, word dit polities korrek om eerder van n gemene deler te praat sodat ons nie aan ander mense se oortuigings aanstoot gee nie.

Om God wat die bron van alle kennis is Vader te noem, gee groot aanstoot aan die ander gelowe en daarom is dit beter om van die gemene deler, Die bron van energie, die band van tegnologie, of die energiebron wat die heelal beheer, te praat.

Miskien was dit die rede waarom 528 van die gemene deler praat en dit was dalk ook die rede wat Lukas se reaksie ge sneller het.

528
02-21-2015, 10:53 AM
Lukas, dankie ek het gelees (baie vlugtig) wat jy geskryf het. Sal sodra die tyd my toelaat dit behoorlik lees.


Laat ek dit duidelik stel, baie duidelik, geen vorm van geloof (denominasie), New Age, of enig ander vorm van f telepatie of geeste oproep of wat ookal is by hierdie navorsing betrokke nie. Dit is suiwer gebaseer op die wetenskap (eksakte wetenskap om presies te wees), het te doen met die mens se fisiologiese samestelling en wetenskaplike bevindings soos sinapses, neurologiese verbindings, magnetiese- en elektriese velde ensomeer. Hierdie navorsing is gefundeer oor dit waaroor die mens beskik soos denke, emosies en belewenisse. Dit is gevolglik Godgewe eienskappe waaroor elke mens beskik. Dit is geen gees uit jou liggaam verplaas en derglike verskynsels nie. Elke mens kan dit ontwikkel. Ek het nie n naam daarvoor nie. Sal nog aan een dink.


Die geval van die dogtertjie na wie ek in pos #1 verwys het, kan nie selfgenesing toepas nie sy is n graad eentjie en weet niks van so iets af nie. Lees asseblief weer wat ek geskryf het. Die begin van die 5de paragraaf in pos #1. Ek haal aan: Daar is besluit om selfgenesing op die kleintjie toe te pas. selfgenesing is maar my eie woord. Hieruit behoort dit duidelik te blyk dat ek slegs n woord gekies het om n fenomeen te beskryf. Dit het niks te doen met selfgenesing nie! Wanneer almal dit begryp kan mens aanbeweeg. Dan net terloops. Sy is nou van haar medikasie af en dit gaan al baie beter met haar.


Ek is bereid om hierdie kennis te deel maar op my voorwaardes. Nie dat ek voorwaardes wil stel nie. Hierdie voorwaardes behels net goeie opvoeding en maniere. Wanneer iemand besig is om iets te vertel (skryf) moet nie inmeng in die gesprek nie. Wees eerder n goeie luisteraar (leser) en gee n persoon n geleentheid om sy saak te stel, al verskil jy daarmee. Daar sal baie sulke verskille wees. Die ontknoping sal later gegee word sodat die leser dan oor alle feite sal beskik om beter te verstaan n Speurverhaal se ontknoping kom aan die einde. Daarom lees n mens n speurverhaal van die begin van die boek tot aan die einde. Mens soek nie n antwoord voortydig nie. Dit is n swak leestegniek.

Omdat hierdie gesprek hoofsaaklik tussen my en Lukas sal plaasvind sal ek dit waardeer indien ander lesers hierdie versoek sal eerbiedig.


Lukas, omdat dit n magdom feit behels wat nou georden en dan gekondenseerd weergegee moet word, gaan die tydperk waaroor dit geskied redelik lank wees. Hierdie moet ook geskied in tyd wat vir my beskikbaar raak. Om tyd te bespaar gaan waar nodig verwysings gee vir selfstudie. Die inligting is afkomstig van 4000 jaar gelede, van die Chinese, van die Egiptenare , Einstein, Wheeler, Max Planck en ander wetenskaplikes. Dit sluit nuwe wetenskaplike navorsing in. Sekere dinge is maklik verstaanbaar, ander is nie. Die kuns gaan nou wees om dit verstaanbaar aan te bied aan diegene wat byvoorbeeld nie oor kwantum meganika, magnetiese ladings, die werking van die kosmos en so meer beskik nie. Terloops, die gemene dele is bloot energie. Egter gekwalifiseerde energie met bepaalde frekwensies.


Elke plasing sal ek vooraf skryf en pos. Dit gee jou dan geleentheid om daarop kommentaar te lewer of vrae te vra, sou jy dit nodig ag. Baie feitlikhede gaan met joune verskil. Dit is vir my nie n struikelblok nie en ek gaan nie daaroor redeneer nie.

As jy gemaklik is met wat ek hier s laat my weet. Indien jy voorwaardes het, laat ek hoor. Vra asseblief eerder vrae rakende onduidelikhede inplaas daarvan om afleidings te maak. Dit is nou in jou hande om te besluit of jy wil voortgaan met di gesprek of om dit te beendig.

454
02-21-2015, 07:06 PM
528

Ek sou graag wil hoor. Ek is baie seker dat konvensionele genesing soos die wereld dit vir ons vandag aanbied, 'n mags en geld monopolie is. God het ons beveel om te heers. Ons kannie heers as ons sieklik en magteloos is nie, so ons mis iets, iewers. Ek luister (lees).

Chris

Lukas
02-22-2015, 01:07 AM
528. Jy moet my maar vergewe maar wanneer daar so n gewigtige saak op die tafel kom, wil ek altyd dood seker wees dat die motief eg is. Ek is nie net gemaklik nie ek is nogal redelik opgewonde oor die onderwerp. Daar is sekere goed van die kwantum fisika wat vir my klein koppie op die oomblik nog te groot is om te begryp en ek glo ons sal iewers daarby uitkom.

Ek is tevrede en ek weet ook dat God die mens met wonderlike eienskappe toegerus het om oor die aarde te heers. En omdat ons op vlakke toegerus is wat ons wel in die Bybel kan verklaar, maar wat ook wetenskaplik verder verduidelik kan word, is dit vir my net nog n deur wat oopgaan, om die absolute almag en wysheid van God te bewonder.

Ek sal nie baie praat nie. Altans ek gaan my bes doen om my in te hou. Ek sal later miskien later vrae oor kwantum frekwensies vra en hoe dit byvoorbeeld gebruik kan word om vermiste persone op te spoor. Goed waarvan ek gehoor het en vermoedelik goed wat jy al wetenskaplik ondersoek het. Ek hoor baie van genesing met frekwensies wat vir my logies klink maar wanneer hierdie genesing oor baie groot afstande plaasvind, dit verstaan ek ook nie.

Ons het jou oor n kort tydjie as iemand met n ondersoekende brein wat baie logies en georden dink, leer ken, en ek sien uit om te leer.

Nov16 het n plan om die vrae op n aparte draad te hou, maar ek dink dat ons jou eers moet kans gee om klaar te skryf, voordat ons vrae begin vra. Op die manier sal die onderwerp nie ontspoor word nie.

Daarom dink ek dat julle maar die vrae iewers op julle eie rekenaars moet stoor. My ondervinding van hierdie tipe navorsing is dat dit, soos wat dit vorder, self die vrae wat ontstaan, beantwoord.

Dankie, 528.

528
02-22-2015, 09:53 AM
Lukas, Dankie vir jou skrywe. Oor jou opmerking, hieronder aangehaal, die volgende:


Ek is tevrede en ek weet ook dat God die mens met wonderlike eienskappe toegerus het om oor die aarde te heers. En omdat ons op vlakke toegerus is wat ons wel in die Bybel kan verklaar, maar wat ook wetenskaplik verder verduidelik kan word, is dit vir my net nog n deur wat oopgaan, om die absolute almag en wysheid van God te bewonder.

Ek vertou dat aan die einde van hierdie skrywe dit vir jou en ander lesers nie nodig sal wees om net “die absolute almag en wysheid van God te bewonder nie,” maar ook om dit gedeeltelik te verstaan.

Om vir my bietjie tyd te gee in die daarstel van ‘n besprekingsraamwerk, gee ek naleeswerk met leidrade, wat later kortliks aangesny gaan word. Indien u die verband tussen die aangeduide bybelverwysings hieronder verstaan gaan u beter begryp wat ek bedoel wanneer ek dit kortliks aanraak.

In Openbaring 14:6 staan daar: “ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.”

My vraag: Wat is, of waarna verwys hierdie ewige evangelie?

Om te help om die antwoord te vind haal ek aan uit Handelinge 17:23 wat as volg lees: “Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ‘n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle.”

My volgende vraag: Na watter onbekende God word hier deur Paulus na verwys?. Om die agtergrond te verstaan Google vir meer inligting.

Nou kom die interessante gedeeltes.

In Deuteronomium 32:8-9 kry ons die volgende: “Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.”


My vraag: Merk u op dat daar na twee entiteite verwys word word, naamlik die Allerhoogste en na die HERE? Wanneer na die Allerhoogste verwys word, neem ek aan almal weet dat dit na God (met ‘n hoofletter) verwys. Nou wie dan is die HERE wat Jakob as sy afgemete erfdeel gekry het? En nou ‘n skok opmerking: die onderstreepte gedeelte “die getal van die kinders van Israel” is ‘n vervalsing. Plaas dit voorlopig by u vrae. Sal dit dan later verduidelik.

Psalm 82:1-2 help in die soeke om te bepaal wie die HERE is. “ ‘n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela.”

In bogenoemde aanhaling word God met ‘n hoofletter geskryf en die woord gode met ‘n klein lettertjie. Waarom sou dit wees? Meer nog, wie is hierdie gode? Sou u saamstem dat dit voorkom asof God sekere gode aanspreek omdat hulle onregverdig oordeel en partydig is vir die goddelose mense? Hoe moet ‘n mens dit nou verstaan?

Die verwysings en die leidrade is gegee. Uit bogenoemde behoort u te kan bepaal wat die ewige evangelie is waarna verwys word.

Sterkte met u soektog en hou u antwoorde en vrae tot later.

Ter afsluiting weer ‘n bietjie goeie nuus. My vrou het ‘n week gelede haar kroniese medikasie gelos. Sal kyk hoe dit gaan en oor 6 maande vasstel – deur middel van ‘n bloedtoets – of sy volkome genees is.


Lukas ek het hierdie “beginsel” begin gebruik om die tekens van die werf af te verwyder. Probeer om die begeertes uit di mense se koppe te kry. Geen begeerte, geen inligting uit nie. Tans lyk dit belowend maar daar is nog te veel veranderlikes wat onder beheer gebring moet word. Een arbeider wat somtyds afwesig was en dan met ‘n opgeswelde gesig daarna by die werk opdaag, het die pad gevat. ‘n Aan/afskakelaar het ook verdwyn.

528
02-23-2015, 03:16 AM
Elke mens het n verhaal om te vertel. In elke verhaal vind n mens God se teenwoordigheid. Somtyds verbloem, ander kere weer duidelik herkenbaar.

Na my oudste seun se dood, ongeveer 4-5 weke daarna het ek teen ongeveer 2:00 wakker geword en kon nie weer maklik aan die slaap raak nie. Om my vrou nie te pla met my rond-rollery nie, het ek opgestaan, koffie gedrink en in die kantoor begin werk.

Die hartseer was nog vlak en het ek my met bybelstudie besig gehou. My seun was n pastoor en het by n wit plakkerskamp in Pretoria die woord van die Here bedien. Uit die aard van sy studies en myne het ons baie gesls en gedagtes gewissel rondom die bybel. Ons het verskil maar ook saamgestem.

Wat ek aanvanklik nie opgemerk het nie, is dat ek n dieper studie begin maak het oor van di aspekte waaroor ons verskil het. Ek het n beter insig begin kry oor di aspekte. Dit het aanleiding gegee tot verdere navorsing wat gekulmineer het in skrywes. My lewe het in sekere opsigte begin verander.

Ter wille van duidelikheid moet ek noem dat my lewe en alles waaroor ek beskik aan God behoort. God is geraadpleeg voor belangrike besluite geneem moes word. Sonder dat ek daarvan bewus was, was ek baie tye van die dag met God in gesprek. Waneer ek gery het het en ek was alleen, het ek meeste van die tyd nie na musiek of die radio geluister nie. My gedagtes was by God en ek het baie vrae gehad.

Ek het begin soek na antwoorde oor God. Ek wou onder andere weet hoe dit moontlik is dat God alom teenwoordig kan wees en satan nie. So byvoorbeeld het hierdie vraag aanleiding gegee tot verdere studie oor Geesteswesens wat God daar gestel het. Almal in diens van God maar sekeres toegewys aan elke mens.

Daar was vrae oor God self. Wie is Hy en waar kom Hy vandaan? Hoe kommunikeer Hy met die mens? In Genesis 6:9 staan daar geskryf: Noag het met God gewandel. Moet n mens die woord wandel lees as n werkwoord wat dan sou beteken dat God fisies saam met Noag gestap het? Wat dan nou van Genesis 32:28? Toe s Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Het God regtig fisies geworstel met Jakob? Die bybel s so. Dan n belangrike vraag vir my altans. Hierdie magtige God wat die heelal en die aarde geskep het en alles wat daarop is, waarom worstel (stoei) met n persoon soos Jakob? Ook, stoei God vandag nog met mense - fisies? Indien nie, waarom nie.

So het daar baie ander vrae ontstaan wat nie op hierdie skrywe van toepassing is nie. Ek noem slegs enkeles. Waarom is daar twee skeppingsverhale en waarom verskil hulle van mekaar? Wat het die Christus in die Hel gaan maak toe hy aan die kruishout gesterf het? Ja, ek weet wat word ges, maar om watter rede?

My gesprekke met God het vir my baie antwoorde gegee. My Godsbegrip het veelvuldig toegeneem.

Ek sluit hierdie pos af met n voorbeeld van God se Almag.

Was by n landbouvergadering. Met die terugkomslag laataand toe merk ek n veldbrand op. Interessant, jy het net geweet dit is of naby die plaas of op die plaas. Daar aangekom was die brand op pad na die grens van die plaas. Die wind het sterk gewaai en daar sou dadels van kom as ek eers huis toe moes gaan om die brandtoerusting te gaan haal. Ek het na die vuur toe gery en by die naaste bloekomboom n tak gepluk om die vlamme te probeer wegkeer van die grensdraad. Die wind het gedraai. Die vlamme is teruggewaai en het eventueel gevrek. Die tak, ongebruik het ek op die grond neergesit en huis toe gery.


Wat gebeur het kan wetenskaplik verklaar word. Ek het egter geweet God werk deur sy skepping en Sy hand was daar agter.

528
02-24-2015, 07:25 AM
Om God te beskryf, om God se ontstaan te verklaar is bloot nie binne die mens se verwysingsraamwerk nie. Tog gee die bybel vir ons sekere leidrade. Die wetenskap “ontdek” die werke van God en dit laat ons elke keer opnuut besef hoe bevoorreg ons is om na die beeld van God geskape te wees en deur sy liefde omvou te word.

Tog gaan ek probeer, om die ontstaan van God en Sy skepping te probeer beskryf met woorde wat daar egter nie is nie. Wat volg s ek met die grootste respek teenooroor my Skepper. Ek weet Hy sal dit verstaan.

Stel u die volgende voor: ‘n Skeepsvraghouer wat so groot is dat die afstand tussen sy bokant, onderkant en sye nie bepaalbaar is nie. Hierdie houer is lig- en lug dig. Alle lug is uitgepomp. Teoreties is daar absoluut niks in nie. Daar is geen gravitasiekragte, geen bo en geen onder nie. Dit is bloot niks gevul met niks. In hierdie niks sweef daar ‘n vormlose gloeiende lig. Die omvang waarvan ons nie kennis dra nie maar vormloos. Ons noem hierdie verskynsel ‘n entiteit. Hierdie entiteit beskik oor ‘n onmeetlike hoeveelheid energie. Dan begin hierdie entiteit ‘n vorm aanneem soos die van ‘n mens (dit na aanleiding dat die mens na Sy beeld geskape is) en nou noem ons hierdie entiteit ‘n Entiteit (met ‘n hoofletter). Hierdie gevormde Entiteit besef Sy/Haar (die Sy/Haar word later verduidelik) denke en orden dit. Die geordende Entiteit “toets” Sy/Haar kennis en formeer met ‘n “woord” ‘n sterestelsel. Dan nog ‘n sterrestelsel en weer een. Al hierdie sterrestelsels is geskep deur hierdie Entiteit en is gevolglik ook gekoppel aan hierdie Entiteit. Ons noem hierdie sterestelsels die heelal. Die sogenaamde “Big Bang” het plaasgevind.


Dit in kort my menslike poging om die ontstaan van God vir myself te verklaar. Of dit werklik so was sal ons weet die dag wanneer ons ons aardse bestaan verlaat.

Die wetenskap het skynbaar eenstemmigheid oor die “Big Bang”. Daaroor gaan ek nie uitbrei nie. Uit my beskrywing hierbo sal ek die verband tussen God sy skepping van die kosmos en die feite rakende kwantum fisika probeer aantoon.

Weer ‘n vraag of wat. Lees die twee gedeeltes uit die bybel (vir u gerief hier geplaas), bepaal die verskille en probeer dit verklaar. Alle onskynlike los fragmente wat ek skryf word later holisties saamgevoeg.

Psalm 53:1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Mhalat." ‘n Onderwysing van Dawid. (53:2) Die dwaas s in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.
Psa 53:2 (53:3) God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
Psa 53:3 (53:4) Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
Psa 53:4 (53:5) Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.
Psa 53:5 (53:6) Dr het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beler het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.
Psa 53:6 (53:7) Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.Psalm 14:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. Die dwaas s in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.
Psa 14:2 Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
Psa 14:3 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie.
Psa 14:4 Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die HERE nie aan nie.
Psa 14:5 Dr het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag.
Psa 14:6 Die raad van die ellendige—julle kan dit tot skande maak; waarlik, die HERE is sy toevlug.
Psa 14:7 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.Gedagte vir die dag. Het u geweet dat die Katolieke Drie-Eenheid tydens die kongres van Nicea geformuleer is. Dit is hierdie Drie-Eenheid wat tot vandag nog in die kerk aanvaar word. Dit is tydens hierdie kongres dat die Christus in status verhef is tot God deur die hou van 'n stemming. (Slaan dit gerus na).

Hein
02-24-2015, 04:25 PM
Gedagte vir die dag. Het u geweet dat die Katolieke Drie-Eenheid tydens die kongres van Nicea geformuleer is. Dit is hierdie Drie-Eenheid wat tot vandag nog in die kerk aanvaar word. Dit is tydens hierdie kongres dat die Christus in status verhef is tot God deur die hou van 'n stemming. (Slaan dit gerus na).[/QUOTE]
_-_------------------

Daar is n skakel wat reeds bespreek of Jesus God is. Gaan loer bietjie daar. Groetnis, Hein

528
02-25-2015, 06:37 AM
Kwantum fisika

Om kwantum fisika te beskryf sodat mense wat niks daarvan weet nie dit sal verstaan bied nogal ’n uitdaging. Met die afgestofde fisika boeke van die boekrak, het ek gou besef niemand gaan belangstel in wiskundige berekenings en ’n jargon wat vreemd op die oor val nie. My verduidelings gaan ek elementr probeer hou en van die jargon in eenvoudige afrikaans probeer weergee.

Wat beteken Kwantum?
Die woord is afkomstig uit die Latyn en beteken “hoeveel”. Dit verwys na afsonderlike eenhede van materie en energie wat geantipiseer en waargeneem word in kwantum fisika. Selfs ruimte en tyd wat oor die algemeen groot blyk te wees, het die kleinste moontlike waardes.

Wat is kwantum fisika? Dit behels die studie van die gedrag van materie en energie op ’n molekulre, atomiese en nukleus asook op kleiner mikroskopiese vlakke. So is in die vroe 20ste eeu al ontdek dat die fisika wette wat van toepassing is op makroskopiese voorwerpe, nie toegepas kan word in kleiner omgewings (realms) nie. Met ander woorde mikroskopiese vlakke nie.

Kom ons kyk wat is materie. Daar is baie definisies, maar die mees algemene een is enige stof (substansie) wat massa (ou terminelogie was gewig) het en ruimte beslaan. Alle fisiese voorwerpe is saamgestel uit materie in die vorm van atome, wat op hulle beurt weer saamgestel is uit protone, neutrone en elektrone.

En nou die mooi ene. Fotone. Hulle het geen massa nie. In die fisika word hulle beskou as “iets” wat nie materie is nie. Hulle word ook nie beskou as objekte wat substansie het nie. Fotone kan dus nie bestaan as hulle staties is nie. Hulle bestaan slegs as hulle “beweeg”. Later meer hieroor.

Kom ons kyk vervolgens na die boustene van materie wat God op wonderbaarlike wyse geskep het.

Molekuul: Dit is die kleinste deeltjie van materie wat selfstandig kan bestaan.

Ter verduideliking. Indien ‘n mens ‘n stukkie papier met ‘n skr stukkend knip in al hoe kleiner stukkies totdat die kleinste stukkie amper nie meer sigbaar is nie, dan plaasmens di stukkie onder ‘n mikroskoop en verdeel al meer totdat dit fisies nie meer verder verdeel kan word nie, dan noem ons die gedeelte ’n molekuul. Na regte sal ‘n mens meer as net ’n gewone mikroskoop benodig.

Hierdie molekuul is nou saamgestel uit atome. Verskillende materie se molekules verskil van mekaar omdat die atome verskillend saamgestel is. So sal goud en silwer se atomiese samestelling in elke molekuul anders saamgestel wees.

Atoom: ’n Atoom is die kleinste eenheid van materie wat chemiese elemente definieer. Atome is die basiese boublokke van materie wat insluit alles wat jy om jou waarneem soos ’n lesenaar, rekenaar, draad lug en selfs die mens is ’n samestelling van verskillende atome. Daar is 90 soorte atome wat vrylik voorkom. Wetenskaplikes het daarin geslaag om ‘n verdere 25 tot di lys te voeg.


Hieronder volg twee sketse van atome. Die een aan die regterkant gee ‘n basiese samestelling terwyl die atoom aan die linkerkant ‘n atoom verteenwoordig van koolstof. Die plusse en die minusse wat daarop voorkom dui die elektriese ladings van die verskillende dele aan.

Atome, elektrone en die nuklei word aanmekaar gehou deur magnetiese velde.

Dit beteken dan dat die mens in wese ’n groot magneet is wat oor ‘n elektromagnetiese veld beskik. Meer nog, die mens het/besit elektriese stroombane, alhoewel klein in omvang.http://i653.photobucket.com/albums/uu260/Carel_01_album/Atoom.jpg

In hierdie skrywe is gepoog om sekere terminologie op ’n eenvoudige wyse bekend te stel aan diegende wat nie daarmee bekend is nie. Soos ons aanbeweeg behoort dit as basis te dien wanneer na die “moeiliker” dele beweeg word om uiteindelik die “legkaart” te voltooi.

.................................................. .................................................. ............................


Verbandhoudend tot die gedeelte waarna ek verwys het betreffende die ewige evangelie (pos#12), lees Handelinge 17:1 tot by vers 33.

Laat die klem val op veral die volgende twee verse vir u hieronder weergegee

Handelinge 17:24 Die God wat die wreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.
Handelinge 17:25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

[ Na aanleiding van die beklemtoonde gedeeltes in bogenoemde twee verse, waarom so ‘n God dan, en ek haal aan uit Exodus 20:3: Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie asook uit Exodus 20:5 die volgende gedeelte: ... , is ‘n jaloerse God...

In ag genome wat Paulus s en wat in die 10 gebooie staan – is dit verstaanbaar? Kan u verduidelik wie die ander gode is en om watter rede God jaloers moet wees as Paulus dan juis aantoon dat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee?]

En dan veral op vers 30 hieronder.

Handelinge 17:30 God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,.....

Plaas dit in konteks met die vorige gedeeltes van die “ ewige evangelie”. Sien u al die “boodskap?”

.................................................. .................................................. .......................

Gedagte vir die dag. Het u geweet. Dominees word gemuilband deur die belydenis wat hulle onderteken as saligmakende teks (hulle onderteken nie die Bybel nie, let wel). Die belydenis is onbuigsaam en word as ‘n lat gebruik om dominees wat links of regs van die agenda van die kerk afwyk in toom te bring.

528
02-26-2015, 07:43 AM
Vandag gaan ek ‘n bietjie afwyk van die gebruik om inligting eensydig deur te gee en hoop ek om u prakties betrokke te kry by wyse van ‘n eksperiment.

.Om op die internet die eksperiment te doen gaan’n bietjie moeilik wees. Dit word gevolglik afgeskaal en die sukses hiervan gaan uitsluitlik van u afhang, van hoe u die riglyne wat ek vir u gaan gee aanwend. Ek wil dit beklemtoon, ernstig beklemtoon, gaan u afwyk van wat ek versoek gaan u nie ondervind en beleef wat later toegepas gaan word nie, wat beteken di eksperiment het vir u misluk.

Jare gelede het ek bykans soortgelyke eksperiment met my studente gedoen. Die toestande was gekontroleerd en die veranderlikes wat die eksperiment kon benvloed was uitgeskakel. Die resultae was beter as wat ek verwag het

Die tydsduur vir die eksperiment duur so ongeveer 20 minute. Gedurende di 20 minute moet u alleen wees waar u nie gesteur kan word nie. Liefs in die aand wanneer dit stil is.

Die riglyne:


Hierdie eksperiment sal nie suksesvol wees as u dit doen terwyl u besig is om ander werk te doen, of u aandag afgetrek gaan word nie.
U moet ‘n tydgleuf kies wanneer u na al die skakels kan kyk en wel in die volgorde van 1 tot by 4.
Nadat daar na elke skakel gekyk/geluister is, probeer u emosies wat u ervaar het te onthou of beter nog dit net kortliks neer te skryf. Dit is bloot vir u inligting en om dit dan later te vergelyk met dit wat ek daaroor te s het. Dit is nogal belangrik aangesien elke skakel verskillende frekwensies verteenwoordig wat op u ‘n invloed gaan uitoefen. Weer, indien u onderbreek gaan word sal die eksperiment vir u niks beteken nie.
As u by die werk is en u is nuuskierig en u loer gou na een skakel gaan dit nie werk nie, jammer.
Indien u oor toerusting beskik wat ho en lae frekwensies suiwer kan weergee – soveel te beter.
Wanneer u voor u rekenaar sit, skakel u af van u onmiddelike omgewing. Daar moet regtig geen steurnisse wees nie. Tydens soortgelyke eksperiment met die studente kon ek die vertrek verdonker en die geraasvlakke tot ‘n groot mate uitgeskakel.
Dit wat u gaan sien/na luister is nie presies wat ek wou gehad het nie. Van die dinge is nie meer op die internet beskikbaar nie. Die effek behoort redelik dieselfde te wees.
Ek sal mre elke skakel bespreek en die uitwerking wat dit op u behoort te gehad het. Baie belangrike waarnemings kan gemaak word. Di gaan ek nie bespreek nie.
Vir elke snit is daar sekere voorskrifte. Onthou asseblief, die snitte moet in die volgorde wat hulle aangebied word geaktiveer word dit wil s van skakel 1 tot by skakel 4.
Elke skakel moet volledig na geluister/gekyk word – begin tot einde.


Ek vertou u gaan dit geniet en iets van uself leer.

Skakel 1:

Sit net lekker gemaklik, ontspan en kyk/luister na die skakel. Tyd ongeveer 1minuut 35 sekondes.

https://www.youtube.com/watch?v=TCARlj2KfAY

Skryf neer wat u beleef het. Gedoen het ensomeer.


Skakel 2:

Sit weer net lekker gemaklik, ontspan en kyk/luister na die skakel. Tyd ongeveer 5minute 4 sekondes.
Dit is belangrik om die snit enduit te kyk/luister.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CshdAh5a44k

Skryf neer wat u beleef het. Gedoen het ensomeer.


Skakel 3:

Nou gaan ek u versoek om heeltemal te ontspan. Indien u die lig in die vertrek kan verminder gaan dit baie help. Indien dit aand is kan u die vertrek se lig afskakel. Ontspan heeltemaal. Moenie aan werk, probleme of wat ookal dink nie. Sit gemaklik en maak u o toe en u gemoed oop soos byvoorbeeld wanneer u gaan bid. Tydsduur: ongeveer 3minute 50 sekondes

https://www.youtube.com/watch?v=YcjuVpNkTls&feature=player_detailpage

Skryf neer hoe u gevoel en wat u beleef het. Veral op emosionele vlak.


Skakel 4:

Die skakel wat ek beplan het om te gebruik is van die internet af verwyder. Sal besonderhede daaroor mre verskaf. Die volgende skakel behoort dieselfde te bereik. Is baie bekend. Geniet dit.Tydsduur 6 minute 31 minute.

https://www.youtube.com/watch?v=qDqTBlKU4CE

Skryf neer hoe u gevoel en wat u beleef het. Veral op emosionele vlak.

Baie dankie vir u samewerking. Ons gesls later verder.

BAIE BELANGRIK: Ek het die skakels getoets en dit werk (op my rekenaar skielik) nie na behore nie. As u slegs klank kry gaan die eksperiment nog werk. Partykeer plaas hulle advertensies aan die begin van snit in. Verskoon asseblief.

528
02-28-2015, 10:48 AM
Bespreking van skakels frekwensies

Graag wil ek net baie dankie s vir u wat die moeite gedoen het om saam te werk met di eksperiment. U moeite word waardeer. Ek bespreek vervolgens eers elke video/klankbaan en aan die einde vat ek alles saam. Kan u onthou hoe u gevoel het voor u skakel 1 geaktiveer het? Miskien nie lus vir die storie nie. Miskien een van afwagting sonder dat u weet wat om te verwag? Ander?

Skakel 1: Bespreking.

Tolla van der Merwe se vertellings is baie bekend. Toe u die eerste video/klankbaan van hom hoor het u ingesteldheid (gemoedstoestand) waarskynlik verander na een van ontspanne en in afwagting. U het geweet hier kom iets humoristies en dat u gaan lag. Vir die wat die storietjie nie voorheen gehoor het nie, was die sogenoemde punch line n verrasing. Dat u geglimlag en selfs gelag het was n groot waarskynlikheid.

Het u na die volgende opgelet:

Die storietjie was eintlik simplisties in sy eenvoud. Tog het u daarna geluister. Die antwoord is nooit vir u gegee nie u het dit self verskaf.

U het n visuele beeld na aanleiding van die vertelling - voor u sien afspeel sonder dat so n beeld bestaan het.

U was verlangs waarskynlik bewus van die kardoessakkie wat gewaai het in die wind. Het dit iets tot die storie bygedra?

U het in u verbeelding die haantjie die pitte sien pik terwyl daar in wese geen haantjie en pitte was nie. Dit was slegs in die verbygaan genoem dat dit deur mense daar gemors was.

Die verhaaltjie het binne u verwysings raamwerk geval u het geweet hoekom die haantjie die hennetjie jaag.

Dink u n 5 jarige kind sou hierdie verhaaltjie snaaks gevind het? En u, sou u gelag het as as dit nie vir die opmerking van die bestuurder was wat daar gestaan het met die zol nie?

Kort samevatting. Slegs klank wat vir u herkanbaar was in die vorm n taal en tot n mate visuele beeld plus u verwysings raamwerk het hierdie verhaaltjie laat lewe kry sonder enige ander intervensie. Vibrasie (frekwensies) het u iets vertel en u in n bepaalde gemoedstemming geplaas. U het sekere emosies beleef soos glimlag, lag ensomeer.
.
Skakel 2: Bespreking.

U het nie geweet wat om te verwag nie totdat die bewoording Klipwerf onderaan die videosnit of ander aanduiders u daarop gewys het nie. Klipwerf se musiek het iets unieks wat hulle laat uitstaan en herkenbaar maak. Weet u wat dit is? Indien u n beeld gehad het sou u sien dat sekere toepaslike fotos stadig vertoon is terwyl die musiek gespeel het.

Hoe het u reageer? Het u voet ten minste nie op en af beweeg nie? Klipwerf Boereorkes gebruik bepaalde instrumente en wend dit op besondere wyses aan om hulle eie stempemel op die musiek af te druk. U kan na hierdie bespreking weer die snit speel en probeer kyk of u dit kan agterkom. Dit l onder andere in hul bepaalde ritme. Het u opgelet dat die frekwensie band (hoog tot laag) nie baie gewissel het nie. Die wysie is relatief eenvoudig. Die 2 slae wat deurlopend beklemtoon is deurslaggewend.

Weer moes u sekere emosies belewe. Emosies behoort normaal aangenaam, ontspanne en genotvol te wees. Waarskynlik was u lus om n bietjie te dans.

Deur vibrasies (frekwensies) anders aan te bied nou sonder n taal slegs musiek, het nie net u emosionele toestand ietwat verander nie, maar was dit genotvol, dit natuurlik byges as u van Klipwerf se musiek hou.

Skakel 3: Bespreking.

In 1Sameul 16:23 lees ons ...net wanneer daar n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand; dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom.

Hierdie versie uit die Bybel se betekenis is nie op hierdie stadium belangrik nie. Wat wel belangrik is is die rol wat musiek vibrasies (frekwensies) op Saul uitgeoefen het. Trouens, Saul het verlig gevoel en beter geword.

In die speel van hierdie klankbaan (Rudi Neitz Hoe groot is U) was u vooraf versoek om heeltemal te ontspan. Om indien toepaslik die lig af te skakel en u gemoed so in te stel soos asof u gaan bid. Hierdie werkwyse behoort u emosies te wysig van n vrolike dans gevoel na n meer ope en rustige gevoel.

Die klank vibrasie (frekwensies) van hierdie lied is laag (bas-bariton) en die woorde van die lied deurslaggewend. Aan die einde van die lied het die frekensies aansienlik verhoog. Luister gerus weer daarna as u dit nie vroer waargeneem het nie. Aan die einde van die lied behoort u emosionele toestand heel anders te wees as dit wat u beleef het aan die einde van die Klipwerf Boereorkes se wysie van Umfaan.

Skakel 4: Bespreking.

Met hierdie skakel gaan ek geen bespreking doen nie, slegs rigtinggewende vrae vra.


Sou u s Amira Willighagen het talent?
Waar sou u s kom di talent vandaan?
Sou u s dit is n mooi dogtertjie, fisies in voorkoms en hoe sy oorkom pas dit by n negejarige?
Het u die verbasing opgemerk op die beoordelaars se gesigte en optredes tydens haar sing van die opra gedeelte O Mio Babbino Caro?
Het u opgelet na die intense inneem van inligting deur die beoordelaars. Oop mond, glimlag opstaan ensomeer? Die gehoor? n Staande ovasie!
Tyrwyl Amira gesing het, het u opgelet na haar gesigs- en liggaamstaal. Toe o, die arms, die liggaamsbeweging?Die belangrikste. Het u haar gedrag as tipiese 9 jarige kind waargeneem?Dit plaas n ander dimensie op die Christus se woorde en betekenis oor dit wat Hy ges het oor kindertjies. Nie net talentvolles nie maar ook di wat krippel, verstandelik gerem is en vele meer.

Ek sluit af met n verwysing na die frekwensies wat hier waargeneem was. Baie hor as die voriges. Die skynbaar onbereikbare ho frekwensies het die gehoor spontaan laat hande klap en selfs opstaan.

God se skeppingsplan het ingesluit om deur middel van frekwensies die mens te laat kommunikeer, die mooie en die goeie te ontwikkel (musiek, vol en ander geluide) en tot voordeel vir die mens aan te wend. Ook dan om God te kan verheerlik en dank te kan betuig vir hierdie wonderlike voorreg.

528
03-01-2015, 08:20 AM
Na aanleiding van voorafgaande eksperiment gee ek n skakel waarvan dit wat gebeur onskynlik nie verklaar kan word nie. Dit hou verband met vibrasies (frekwensies), maar is op n heel ander vlak. Dit behoort u te verras!

Die klankopname se kwaliteit is nie goed nie. Luister maar mooi na die inleidende verduideliking en speel dit maar weer indien u nie alles met die aanvanklike speel daarvan, kon hoor nie.

http://www.choicesforliving.com/spirit/angels/audio/angels-4.mp3

528
03-02-2015, 10:41 AM
Van die eerste dinge wat eerstejaatstudente in kommunikasiekunde leer is dat daar n kommunikeerder en n ontvanger is. Wanneer daar met my gepraat word is ek die ontvanger van in die gesprek. Die medium wat gebruik word is die taal wat aan die kommunikeerder en aan my bekend is. Dit maak dit makliker om dit wat aan my oorgedra word te verstaan. Indien ek aangespreek word in Russies gaan ek nie die boodskap kan vertolk nie. Indien ek in my eie taal aangespreek word is dit moontlik dat die boodskap wat aan my oorgedra is verkeerd vertolk kan word. Daar is baie redes waarom dit kan gebeur. Woorde wat ek nie ken nie word gebruik, my verwysingsraamwerk verskil van die van die kommunikeerder, ek luister nie na behore nie ensomeer.

Die skakels waarna u geluister het het presies net dit gedoen. Die klank/beeld opnames was die kommunikeerder. U was die ontvanger. Indien ek sou verneem by almal wat geluister het gaan die vertolking van dit wat gehoor is verskil. So mag iemand nie van Klipwerf se musiek hou nie en gaan die reaksie negatief wees. So sal ook iemand wat nie van opera hou nie Amira Willighagen se vertolking van O Mio Babbino Caro nie heel regt vind. Ek twyfel of daar baie sal wees indien enige.

U as ontvanger het u die boodskappe deur verskillende reseptore ontvang klank (gehoor -ore) en sig (visueel - o). Die boodskappe het deur n bepaalde medium getrek naamlik lig en lug.
Die formaat van die medium wat beweeg het vanaf die kommunikator tot by die ontvanger word beskryf as frekwensies. Ek wil dit net weer s: Die verduidelings word eenvoudig aangebied. Hier word net verwys na frekwensies. Eintliks behels dit baie meer. Wanneer u na die skets hieronder kyk dui ek maar slegs aan hoe n frekwensie lyk.


http://i653.photobucket.com/albums/uu260/Carel_01_album/frekwensies.jpg

Watter prosesse vind plaas wanneer u die boodskappe ontvang? Hier verwys ek nie na die oor en oog se werking nie. Hoe byvoorbeeld beleef u emosie, haat vergewingsgesindheid en selfs geloof (geloof tans ongekwalifiseerd)? Hoe werk daardie frekwensies op u liggaam in om u te benvloed?


Gedagte vir die dag: Albert Einstein - Dit is nie hoe slim 'n mens is wat belangrik is nie, maar hoe verbeeldingryk.http://i653.photobucket.com/albums/uu260/Carel_01_album/WEES%20VERBEELDINGRYK.jpg

528
03-04-2015, 08:24 AM
Die heelal in sy toetaliteit is vol energie (vibrasies). Dit kom dus neer op frekwensies. Alles wat bestaan beskik dus oor enegie (vibrasies) en gevolglik frekwensies.

n Mens se liggaam elke deel daarvan vibreer teen n bepaalde frekwensie en is dus energie. So is n mens gevolglik ook deel van die groot heelal. Elke sel in ons liggame vibreer en het n optimale frekwensie. Wat meer is, elke liggaamsdeel het n optimale frekwensie. So sal die niere, die lewer, die milt ensomeer elk oor n eie bepaalde frekwensie beskik. Wanneer hierdie liggaamsdele optimaal funksioneer werk dit volgens hul optimale frekwensie. Die liggaam as geheel het weer n optimale frekwensie. So ook die aarde waarbinne ons leef.

Wanneer n liggaam se frekwensies optimaal funksioneer (vibreer), waarvoor dit geskep is, is die mens gesond, lewenslustig, dus vol energie. Wanneer die liggaam se frekwensies nie optimaal funksioneer (vibreer) nie, is die liggaam siek. Dan kry n mens hoofpyn, raak depressief, is kronies moeg en somtyds net nie lus vir die lewe nie. n Pragtige aanduiding is wanneer mense begin kla. Omstandighede raak te veel soos kragonderbrekings, baie verkeer ensomeer. Optimale funksionering van die liggaam se vibrasies gee oplossings vir probleme, laat n mens kreatief en onder andere oplossingsgerig dink.

n Lewer wat nie na behore funksioneer nie sal ook die liggaam se ander frekwensies benvloed. Op sy beurt bring dit die optimale vibrasie (frekwensies) van die liggaam onder dit waarvoor die liggaam ontwerp is. n Mens is of word gevolglik siek.

Gedagtes is ook vibrasies wat beteken dat gedagtes wat verander ook n verandering in die liggaam se vibrasie te weeg kan bring. Mens is gekoppel met die wreld. So jou gedagtes (vibrasies) kan dus ook jou eie en ander vibrasies om jou benvloed. Dink nou weer aan die eksperiment rakende die vier voorbeelde. By Tolla se vertelling het die punchline jou laat lag. Die eksterne klankvibrasies is in jou brein (gedagtes) omvorm na verstaanbare vibrasies en die het op hulle beurt weer jou liggaam se vibrasies (frekwensies) benvloed om jou te laat lag. So behoort Rudi se Hoe groot is U op dieselfde wyse u n ander gedragspatroon laat ervaar het. Dit natuurlik vanaf jou brein se vibrasies na jou liggaam se vibrasies.

Het u opgemerk dat aan die einde van Rudi se lied die frekwensie heelwat gestyg het (hor). By Almira was dit so hoog dat die mense opgestaan het. Luiter gerus weer daarna indien u tyd het.

Indien so n eenvoudige eksperiment so n reaksie kan uitlok, kan u u net indink watter mag in ons hande geplaas is deur die kennis van frekensies. Ons kan dit sinvol tot voordeel van die mens aanwend of ons kan dit uiteraard baie negatief aanwend.

539
03-04-2015, 11:48 AM
Waarheen is u op pad met hierdie skrywe? Dit begin vir my klink na die New Age filosofie van "almal is deel van een groot kosmos" en "God is in almal en almal is in God". En omdat jy eintlik 'n god in jouself is beskik jy oor allerhande magte soos selfgenesing. Jy moet net nog leer om dit te ontwikkel en gebruik. Indien bogenoemde nie is wat u glo nie, kan u asseblief verduidelik wat dan wel die doel is?

Ek hoop u verstaan dat ek u glad nie aanval nie maar slegs wil weet waarheen u op pad is met u skrywe en die eksperimente.

Ek wil ook net s dat God se bestaan 'n feit is en dat niemand Sy bestaan kan ontleed nie. Dit is vir die mens net doodeenvoudig nie moontlik nie. As iemand God se bestaan probeer bewys, veral deur wetenskap en atome en metafisika is dit ook vir my 'n futiele oefening. Ek stem saam met 'n paar skrywers soos hier onder gekwoteer:


Moses word genspireer om die volgende aanhaling van God neer te pen: EK IS WAT EK IS (Ex. 3:14).

Jacobi s: "'n God wat bewys moet word is geen God nie!"

Dr. H.O. Wiley s die volgende i.v.m. die definisie van God:
Since the mind must define by limiting the object of its thought, it is evident that the human mind can never form an adequate conception of God or properly define His being. Only the infinite can comprehend the Infinite. This philosophical conclusion finds its support in the New Testament, which reveals God as dwelling in the light that no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see (1 Tim. 6:16). The nearest approach to a definition is the I AM THAT I AM of the Old Testament (Ex. 3:14), which asserts His existence with no attempt at proof, and further implies that His essence can be known only to Himself (Christian Theology: Dr. H.O. Wiley. Vol. 1, p 217-218).

Dr. Wiley s ook die volgende:
The existence of God, God alone can reveal. He has wrought this supreme truth into the constitution of human nature as its Creator. Scripture, which never proves the being of the Supreme, appeals to this consciousness; it also gives the reason for its disturbance, and thus by anticipation obviates the force of every argument against it ... (Christian Theology: Dr. H.O. Wiley. Vol. 1, p 226).

So kan ek ook nog 'n hele paar aanhaal maar ek glo hierdie s al klaar genoeg.

Lukas
03-05-2015, 01:33 AM
539. Gee hom kans om klaar te skryf. Ons sal wanneer 528 klaar is, vrae vra.

Janna
03-05-2015, 03:23 PM
Kyk ook na die video dit sluit aan by die storie van Vibrasies: heelal, aarde en liggaam

https://www.youtube.com/watch?v=gcD1h9DYitg

528
03-05-2015, 09:02 PM
Wetenskaplikes het ontdek dat elke siektetoestand oor n verskillende frekwensie beskik wat altyd tussen sekere frekwensiegrense val. Indien frekwensiebehandeling toegepas word reageer die siek selle op die presiese frekwensie op hulle van toepassing en herstel volkome. Die gesonde selle in die gebied van behandeling word nie geraak nie.

So kan sekere siektes genees word deur die gedeeltes te belig met n groen lig, n rooi lig en byvoorbeeld n blou lig.

Om bogenoemde stellings te motiveer gaan ek kortliks inligting rakende Dr. Rife se navorsing deurgee. Sy navorsing word geboekstaaf vanaf 1913 tot 1972 in die boek: The Cancer Cure That worked: 50 Years of Suppression. In die laat1920s bou hy n mikroskoop wat die kankerselle kon waarneem. Aanvanklik het hy met klankfrekwensies die virus in die kankerselle vernietig en later n elktromagnetiese dragolf onwikkel wat die kanker 100% genees het sonder enige nagevolge vir die pasint. Met sy mikroskoop het hy waargeneem hoe die virus vernietig word.

In sy boek word sy masjien verduidelik, ook latere verbeterde modelle. Daar is n reeks tabelle vir elke siekte en watter frekwensiereeks die siekte sal genees. n Fenomenale uitvinding wat 50 jaar lank onderdruk is!

Bogenoemde is maar enkele voorbeelde van genesing wat geskied met die toediening van sekere frekwensies.

Dit bring ons by die kwessie van selfgenesing. Hier moet nou eers stilgestaan word by die term selfgenesing.

Selfgenesing het in wese nie ten doel om die self te verhoog na die Self nie. Selfgenesing is n doodgewone selfstandige naamwoord soos wat stoel, tafel en byvoorbeeld n deur is. Dit vertel jou doodeenvoudig watter tipe genesing dit is. Die woord self is n byvoeglike naamwoord en vertel jou meer oor die tipe genesing indien dit geskryf word sou word as ek het self die genesing op my gedoen.

Met dit ges kan gekyk word na selfgesing. Wanneer n mens byvoorbeeld Dr. Rife se toestel sou gebruik om n gewas wat in jou voorkom te genees word dit beskou as selfgenesing. Dit dan met behulp van n bepaalde frekwensie reeks. Om n hoofpynpil te drink is selfgenesing. Dit egter met behulp van medikasie.

Kan n mens jouself genees met frekwensies en sonder Dr. Rife se apparaat. Natuurlik. Kom ons neem n paar voorbeelde onder die loep.


Om baie te lag verhoog jou liggaam se frekwensies en jy is dus minder vatbaar vir siektes. Dink nou weer bietjie wat ges is oor die eksperimente wat ons gedoen het.
Voedsel wat ons inneem benvloed ons liggaam se frekwensies. Kyk n bietjie hoe lyk die ouens die volgende dag wat n bietjie diep in die bottel gekyk het. En as jy jou ooreet? Oorgewig? So kan ek aangaan.
Eet beter voedsel soos vrugtes, groentes en gebruik voedselaanvullers.
n Volgende een is oefening. Stap vinnig, draf n bietjie op die trapmeul, ry fiets. Alles bekende oefeninge om jou liggaam se frekwensies te verhoog.
Jou positiewe gedagtes dra ongelooflik baie by tot die verhoogde frekensies van jou liggaam.


Wanneer jou liggaam se frekwensies benede die normaal val is ons liggame nie gemaklik met die frekwensie nie en word ons siek. Somtyds kan dit moeilik wees om perspektief te bly behou. Ons gedagtes en gevoelens word benvloed deur die siekte.

528
03-09-2015, 09:52 AM
Ek vra nederig om verskoning vir die onderbreking. Hier het dinge gebeur van ernstige aard wat op die oomblik al my aandag verg. Behoort binne 'n dag of twee weer te kan aangaan. U geduld word waardeer!