PDA

View Full Version : DoopChris1
03-30-2015, 01:33 PM
Terwyl ons besig was op die ander draad wou ek julle sienings hoor hieroor.
Dit is nou soos ons groot geword het met die klein doop en nou die groot doop.
Wat staan ons te doen dws wat se die Bybel?

Groetnis

Hein
03-30-2015, 08:42 PM
Klein doop beteken eintlik niks. Dit beteken slegs dat jou ouers jou probeer grootmaak in die wee van God. Jy het nie self die besluit geneem om kind van God te word nie. Soos ek verstaan kom dit van die rooms katolieke kerk af.

Groot doop is waar jy self n besluit neem om jou lewe te verander, die ou mens onder die water te los of te begrawe en as nuwe mens opstaan en jou lewe aan Jesus toewy.
Jesus het as voorbeeld homself ook gaan doop, onderdompeling, en God se Gees het Hom vervul en Hy het krag gekry.

Maar wat meer as alles belangrik is, is dat jy geesvervuld word, deur God se Gees. Dan eers is jy kind van God (Rom 8). Baie belangrik!

454
04-09-2015, 09:40 PM
Chris1

Doop is 'n teken van gehoorsaamheid aan God. Dit is nie 'n besluit wat iemand vir jou kan neem nie of sakrament wat jou ouers op jou kan afdwing voordat jy 'n se het nie. Dit is 'n besluit wat elke kind van God self moet neem.

Die Bybel se laat jou doop. Slim mense redeneer jare hieroor, ek dink dit is eenvoudig sodra jy daaroor wonder, laat doop jou.

Act 22:16 En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

Chris

Tom
04-09-2015, 10:20 PM
Ek stem saam met al die antwoorde en vereenselwig my ook met Chris1, ek kon netsowel die vraag gevra het. My vraag is, waar laat ek my doop? Toe ek die kerk verlaat het, het ek by die Sewende dagse adventiste gaan rond kyk en n paar dienste bygewoon. My behoefte om die sewende dag my Sabbat te maak was bevredig. Toe begin ek uitvind hoe moet jy maak om gedoop te word. Toe hoor ek al die dinge wat jy moet doen en deur al die hoops wat jy moet spring. Dit gaan nie vir my af nie en is vir my nie bybels nie. Mense wat in die bybel gedoop is en waar die verhale van vertel word, se enigste voorwaarde was dat hulle die boodskap wat hulle pas gehoor het moet glo, dan is hulle dadelik gedoop. Dus, SDA is nie vir my nie.

Watter ander kerke/gemeentes is daar waar jy die sewende dag kan hou as jou Sabbat en groot gedoop kan word? Niks. Daar is ander groepe, maar waarin begewe jy jou dan?

Ek en my gesin het verlede Vrydag aand Nagmaal gehou. (Nee, nie die wereldse goeie Vrydag nie, hierdie jaar het dit toevallig ook op n Vrydag geval) Ons het n feesmaal aangesit soos ons nie meer vir kersfees doen nie, nagmaal gehou en saam gekuier. Geen predikant of iets dergeliks nie. Ek het as hoof van die huis die Nagmaal gelei soos Jesus ons geleer en beveel het. Hierdie behoefte kom ek en my gesin nou na, ons hou Sabbat op die sewende dag, maar die doop ontwyk my nog.

Ek bid gereeld hiervoor/hieroor en glo Hy sal my nog daarheen lei, as dit nodig is.

454
04-10-2015, 07:49 AM
More Tom

Daar is nie reels in die Bybel van wie, mag vir wie doop nie, jy hoef ook nie met alles wat iemand glo saam te stem voor hy jou doop nie. Charismatiese kerke hou gereeld doop dienste en jy hoef nie noodwendig 'n lidmaat te wees nie. Reel met die pastoor, nooi jou familie en laat doop jou.
Doop is 'n ongemaklike aksie vir meeste mense en baie bekeerde mense kies om dit te vermy, maar dit het 'n vrymakende effek op elkeen wat gehoorsaam is en hom laat doop se lewe.
Aan die anderkant het ongehoorsaamheid 'n negatiewe effek op ons lewens. Uit my eie ondervinding kan ek getuig dat dinge waaroor ek gewroeg het soos kerk, Sondag, Kersfees, Kinderdoop, tradisies, herkoms, ens vir my duidelik geword het en ek vrede daaroor gekry het, na ek my laat doop het.

Chris

Hein
04-10-2015, 09:44 AM
Stem saam Chris

Chris1
04-24-2015, 07:55 AM
Dankie ek kry die boodskap en dit maak baie sin.
Tom .Genade swaer ek is verbaas oor hoe ek met dieselfde dinge sukkel as jy(jy moet dalk net regs kyk ek stap langs jou!).Ek weet nie of jy ook die behoefte het wat ek het nie nl om deel te wees aan ‘n gemeenskap(kerk) nie.Die probleem le egter by watter een, ek het nog nie een gekry nie en my ou kerk(NG) is uit.Wat die “ekkedisse” betref is hulle verseker reg oor die Sabat, Sondag is ‘n roomse ding.Soos baie kerke is daar baie goeie dinge by hulle dit is egter ook nie vir my nie.
Ek besef dat jy nie met alles altyd sal saamstem in watter kerk ookal nie .Die probleem le egter dat daar te veel verskulle tans is.

Tom
04-24-2015, 02:35 PM
Chris1, ja ek het ook daardie behoefte, lofsang en saamwees en Hom prys.

Fred
05-24-2015, 09:30 PM
Ek hoop julle sal aanvaar dat wat ek skryf, ek met respek teenoor waar julle staan, skryf. Ek skryf omdat ek myself 'n paar jaar gelede sien in dit wat julle skryf.
Ek glo dit sal julle baie help om 'n kopskuif te maak weg van die "kerk"-spoor. Kerke mt mense in 'n bepaalde rigting instuur - tussen sekere grense indwing as't ware - anders val die wiele van die wa af. En elke keer groei daardie wiele tot 'n nuwe denominasie wat mense weer in daardie rigting moet indwing. Maar die probleem is dat die mense wat die kerke se rigting bepaal, nie alle wysheid in pag het nie (selfs Paulus s, ons ken ten dele). Jy sal dus dink jy het UITEINDELIK 'n kerk gekry wat "reg" is, net om so 'n paar jaar later, as jy 'n bietjie geestlik gegroei het, agter te kom hulle is nie s reg as wat jy gehoop het nie. Om dan maar weer na 'n nuwe bestemming te soek. Op die ou einde is dit egter jyself wat alleen voor die Regterstoel van God sal moet verskyn. Geen leerstellinge of predikant wat jou daar sal kan help nie. Net Jesus as advokaat. Goeie idee om Hom dus aan jou kant te kry (meer korrek: jouself aan Sy kant te kry, Hom te leer ken, Hy jou laat leer ken).
Ek s nie daarmee dat 'n gemeente (vergadering van mede-gelowiges) nie nuttig is nie. Inteendeel, die "onderlinge byeenkoms" is baie belangrik vir jou geestelike groei. Maar 'n huisgemeente of 'n onafhanklike gemeente is net so goed (my opinie: dikwels beter) as daai megakerk. (Ja, mens kry sulke gemeentes sonder beleidstukke en waar mense vir mekaar ruimte laat vir verskille.)
Ek wil getuig dat daardie dag toe ek my laat doop het, vir my 'n groot keerpunt was in my geestelike lewe. Mens kan dit nie altyd rasioneel verduidelik nie, veral nie vooraf nie, dis nie 'n groot saak in die fisiese wreld nie - mens het mos nou al ontelbare kere gaan swem en selfs geduik. Maar jy trek 'n lyn in die openbaar in die geestelike wreld, jy sit nie langer op die draad nie.
Ek wil julle aanraai om 'n deeglike Bybelstudie te maak van wat die doop behels (onthou dat reinigings-wassinge reeds uit die Ou Testament kom. Johannes die Doper ('n priester volgens afstamming) het dus nie iets nuuts en vreemds kom doen nie). My opinie is dat dit goed is om teenoor 'n ander jou ou lewe en sy sondes te bely. Onthou, dis nie 'n toetrede tot 'n kerk of selfs 'n geloof of verbond nie - dis die afsterf van jou ou lewe en die toetree tot 'n nuwe LEWE.
Enige mede-gelowige kan jou na regte doop (opdrag deur Jesus). Maar dis ideaal as die persoon ook 'n pad met jou sal stap en reeds antwoorde beleef het op sekere vrae wat jy gaan h. 'n Alternatief is om God te vra om die regte persoon oor jou pad te stuur. Dis 'n belangrike les wat ek nog steeds besig is om te leer: om Pappa te vra en te wag en te vertrou hoe Hy gaan antwoord.
Ek hoor ook die sabbat-kwessie (been there done that). Ek is jammer as ek nou 'n klompie appels uit die kar gaan uitgooi, maar ek doen dit nie met kwade bedoelings nie: Terwyl dit so is dat die Sondag vasgestel is deur Konstantyn, is dit ongelukkig ook so dat die Saterdag vasgestel is deur die Talmoediste. Dis dus eweneens 'n mensgemaakte reling wat nie voor die vernietiging van die tempel so was nie.

Tom
05-24-2015, 10:27 PM
Dis dus eweneens 'n mensgemaakte reling wat nie voor die vernietiging van die tempel so was nie.

Kan jy bietjie meer hieroor uitbrei? Wanneer was die vernietiging van die tempel? Die sewende dag is n paar keer deur God bevestig, nie mense nie. Die sewende dag het Hy gerus, die manna in die woestyn, om net vinnig aan te dink wat ek nou van seker is. Dan ook die Pasga, die Kruisiging en die Teken van Jona. Ek weet daar is meer.

Tom
05-25-2015, 09:15 AM
Terwyl dit so is dat die Sondag vasgestel is deur Konstantyn, is dit ongelukkig ook so dat die Saterdag vasgestel is deur die Talmoediste.

Ek sal graag meer hieroor wil lees. Ek vind dat kalenders verander is, deur dae by te tel ensovoorts, maar nooit dat die weeklikse siklus verander is nie. Die weeklikse siklus word ook nerens wat ek kan vind, betwyfel nie. Daar is baie argumente waarom die mens kan kies, watter dag hy sy Sabbat wil hou, maar dit dra geen gewig teen die bevestiging van God self watter dag dit is, deur die manna in die woestyn nie. As die mens dan kon kies, waarom sou God dit self bevestig?

Lizette
05-25-2015, 05:27 PM
Die doop is 'n geloofsbesluit, 'n manier om getrou te wees aan Christus, in Sy voetspore te volg. Met die doop sterf die ou sondige mens saam met Christus, en kom die nuwe mens in Christus uit die water.

Hierdie proses, ongeag of jy drie keer in die water gedompel word of een keer, het absoluut niks met enige aardse kerk te doen nie. Dis 'n kwessie tussen jou en jou Redder.

Te veel mense raak betrokke in aardse geskille, selfs of jy in die Naam van Christus, of die Drie-Enige-God gedoop word, miskien selfs die stry oor of jy die Johannesdoop of Christusdoop deur moet gaan.

Keer terug na die basiese.

Fred
05-25-2015, 05:56 PM
Tom: 'n paar punte oor die sabbat wat ek hoop jou antwoorde sal gee (of ten minste nog vrae... :-) ). Ek vra om verskoning dat dit so lank is (ek het baie punte net bolangs aangeraak of glad nie genoem nie). Ek vra ook om verskoning by ander dat dit nou afwyk van die eintlike tema (doop).

Voor die Babiloniese ballingskap het die Israeliete basies die Babiloniese kalenderstelsel gebruik (met sekere aanpassings). Want dit is waar hulle stamvader Abraham vandaan gekom het. In kort was die jaar deur die sonsiklus bepaal (begin van die jaar is met die lente-dag/nag-ewening). Maande is weer bepaal deur die maan (vandaar die naam maan-d): die maand het telkens begin na die waarneming van die nuwemaan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_calendar, http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_calendar#Days). Dit wil vir my lyk (sien onder) dat die dag nadat die nuwemaan waargeneem is, die eerste dag van die maand was (met die nuwemaan-fees daarop). Die tweede dag van die maand was dan die eerste dag van die week, en sabbatte is dan vasgestel vir die 8e, 15e, 22e, 29e. (Ander aanpassings sluit in dat die nuwemaan vanaf Jerusalem en nie Babilon nie waargeneem word - weens die afstand tussen die twee plekke sal sulke sterrekundige gebeure nie altyd op dieselfde dag val nie.)

Die probleem is egter dat dit gemiddeld 29 dae, 12 ure, 44 minute, 2.8 sekondes duur van een nuwemaan na die volgende, en dat hierdie gebeurtenis ook nie altyd in die nag plaasvind wanneer dit waargeneem kan word nie, en dat weens die elliptiese vorm van beide die maan en die aarde se wentelbane hierdie tydperk met tot 7 ure van bogenoemde gemiddeld kan afwyk. Dit blyk dus asof dit soms kon gebeur dat die sabbat van die 29e van die maand agter die rug is, maar die nuwemaan nog nie gewaar is nie, dan was daar 'n ekstra "los" dag (by uitsondering selfs 2) aan die einde van die maand wat nie as deel van 'n week getel is nie.

Dit is myns insiens nie teenstrydig met enige van die teksgedeeltes oor die sabbat nie. Onthou dat "sabbat" nie die naam van 'n weekdag is nie, soos wat ons vandag bv. "Woensdag" sal gebruik. In daardie jare het die weekdae nie name gehad nie, net nommers, en "sabbat" beteken bloot "rusperiode" (wat nie noodwendig net 'n dag lank hoef te wees nie - daar was ander feesdae wat ook as sabbatte onderhou is). Daarom het ek ook geskryf dat "**Saterdag** vasgestel is deur die Talmoediste" en nie dat "**die Sabbat** vasgestel is deur die Talmoediste" nie - klein maar belangrike verskil.

Ek is seker dit is baie makliker en meer pragmaties om 'n aaneenlopende weeksiklus te gebruik (m.a.w. waar weke onafhanklik van maande begin word, en waar daar net volle weke is en nie sulke "inlas"-dae nie). Dit kan mooi volgens wiskundige formules bereken word en my rekenaar kan vir my honderde jare vooruit se op watter weekdag 'n bepaalde datum val. Sekerlik help dit baie wanneer mense oor 'n wye gebied van die aarde versprei is. MAAR dis nie volgens die skeppingsorde dat dit die son, maan en sterre is wat dien as tekens wat tye aandui nie (Gen 1:14) - nie formules en kalenderbladsye nie.

'n Bybelse argument:

Rondom die Pasga en Fees van die Ongesuurde Brode is daar sekere vasgestelde dae waarop daar werk gedoen MOET word:
* 10 Abib (Nisan, 1e maand) moet gesinne 'n lam kry en afsonder vir die Pasga - Ex 12:3 (m.a.w. as jy nie skape besit nie, moet jy een gaan koop op daardie dag, wat teenstrydig sou wees AS daardie dag 'n "Saterdag" sou wees. Maar goed, mens kan nog hieroor kibbel en die lam die vorige dag reeds aanskaf).
* 14 Abib is die voorbereiding vir die Pasga (wat die aand gevier word): lam slag, brood bak, .... wat mens nie kan doen as dit op 'n "Saterdag" sou val nie en ook nie die dag vooraf nie, want die opdrag was om die lam daardie aand te eet en niks tot die volgende dag (sonop) te laat oorbly nie (Ex 12:8-10). Vleis was daai jare seker nie altyd ewe ver van die "best before" nie. Die dag word ook op verskeie plekke in die Nuwe Testament genoem (Mark 15:42, Luk 23:54-24:1, Joh 19:14,31,42-Joh 20:1), telkens as die dag voor die sabbat (op die 15e) - met verwysing na Jesus se sterfdag.
* 16 Abib is die dag waarop die eerste gerf gars geoes moes word en as 'n beweegoffer gebring word: Lev 23:10. Dit kon egter nie vroer gedoen word nie: Deut 16:9. Let nou op "dag NA die sabbat" in Lev 23:11 - die sabbat moes dus altyd op die 15e val en daar was altyd oeswerk om te doen op die 16e, wat dus nie 'n sabbat kon wees nie. (Sien ook Lev 23:15).
* Lev 23:15: Let ook op na die aftelling van 50 dae oftewel 7 "volle" weke (m.a.w., net volle 7-dag-weke is getel en ingevoegde dae is nie getel by die 50 dae nie) tot met die Pinksterfees/Fees van Weke/Insameling van die koringoes. As mens volgens die Gregoriaanse kalender tel dan gaan mens by 50 dae uitkom vanaf 16 Abib tot die sewende Sondag daarna, SLEGS as 16 Abib op 'n Sondag val. (Hierdie punt op sy eie oortuig my reeds teen die "onafhanklik-aaneenlopende 7-dag-weeksiklus".)

Aanhalings vir die interessantheid (want mens hoef nie noodwendig veel van die aangehaaldes en hulle betroubaarheid te dink nie):

Flavius Josephus (ongeveer 37-100 n.C.) bevestig bogenoemde asook die gebruik van 'n maan-maand: The Antiquities of the Jews, Chapter 10, section 5: (248) "In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of the year, on the fourteenth day of the lunar month, when the sun is in Aries (for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians, and law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we slew when we came out of Egypt, and which was called the Passover; and so we do celebrate this Passover in companies, leaving nothing of what we sacrifice till the day following. (249) The feast of unleavened bread succeeds that of the Passover, and falls on the fifteenth day of the month and continued seven days, wherein they feed on unleavened bread… (250) But on the second day of unleavened bread, which is the sixteenth day of the month, they first partake of the fruits of the earth, for before that day, they do not touch them.... (251) They take a handful of ears, and dry them, then beat them small and purge the barley from the bran; they then bring one tenth deal to the altar, to Elohim; and, casting one handful of it upon the fire they leaven the rest for use of the priest; and after this it is that they may publicly or privately reap their harvest."

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12962-sabbath#anchor10: Probable Lunar Origin. Critical View: The origin of the Sabbath, as well as the true meaning of the name, is uncertain. The earliest Biblical passages which mention it (Ex. xx. 10, xxxiv. 21; Deut. v. 14; Amos viii. 5) presuppose its previous existence, and analysis of all the references to it in the canon makes it plain that its observance was neither general nor altogether spontaneous in either pre-exilic or post-exilic Israel. It was probably originally connected in some manner with the cult of the moon, as indeed is suggested by the frequent mention of Sabbath and New-Moon festivals in the same sentence (Isa. i. 13; Amos viii. 5; H Kings iv. 23). [...] The Sabbath depending, in Israel's nomadic period, upon the observation of the phases of the moon, it could not, according to this view, be a fixed day. When the Israelites settled in the land and became farmers, their new life would have made it desirable that the Sabbath should come at regular intervals, and the desired change would have been made all the more easily as they had abandoned the lunar religion.

Ene Philo (ongeveer 20 v.C. tot 50 n.C.) was 'n Jood van Alexandri wat in 39 n.C. deur die Joodse gemeenskap van daardie stad afgevaardig is om hulle saak voor die Romeinse keiser Gaius Caligula te bepleit. Daar bestaan heelwat van sy geskrifte wat die nuwemaan indirek met sabbatte in verband bring. (Dit sal goed wees om in gedagte te hou dat AS my bewering waar is dat die nuwemaan aan die begin van 'n week plaasvind, dan sal teen die eerste 7e dag die maan sy eerste kwartier bereik het, teen die tweede 7e dag dit volmaan wees, teen die derde 7e dag dit sy laaste kwartier wees, en by die vierde 7e dag sal dit donkermaan wees. Hy skryf o.a.:

ON MATING WITH THE PRELIMINARY STUDIES, X1X (102): "For it is said in the Scripture: On the tenth day of this month let each of them take a sheep according to his house; in order that from the tenth, there may be consecrated to the tenth, that is to God, the sacrifices which have been preserved in the soul, which is illuminated in two portions out of the three, until it is entirely changed in every part, and becomes a heavenly brilliancy like a full moon, at the height of its increase at the end of the second week..." (hy bring die volmaan in verband met die einde van die tweede week, die 15e Abib)

THE DECALOGUE XXX (159): "But to the seventh day of the week he has assigned the greatest festivals, those of the longest duration, at the periods of the equinox both vernal and autumnal in each year; appointing two festivals for those two epochs, each lasting seven days; the one which teakes place in the spring being for the perfection of what is being sown, and the one which falls in autumn being a feast of thanksgiving for the bringing home of all the fruits which the trees have produced..." (hy praat hier van die Fees van Ongesuurde Brode en die Loofhuttefees, wat op die 15e van die 1e maand (in die lente) en die 15e van die 7e maand (in die herfs) onderskeidelik plaasvind - maar hy s hulle begin op die sewende dag van die week - wat net moontlik is as die week vasgestel is om aan die begin van die maand te begin - 'n dag na die nuwemaan).

Fred
05-25-2015, 05:59 PM
Ek dink jou volgende vraag sal seker wees: hou jy die maan dop? en hou jy 'n rusdag elke maand op 'n ander dag van die week? :-)

428
05-25-2015, 09:36 PM
Die Bekerings- Doop

Vriende,
In die Bybel is verskeie kere die opdrag: bekeer jou en laat jou doop. Dit sluit kinderdoop dadelik en onomwonde uit. Nrens in die Bybel word 'n opdrag gegee dat babas gedoop moet word nie - dit word slegs gestaaf deur aannames. Wees ook versigtig waar jy jou laat doop. Die wedergebore Christen word met sy bekeringsdoop in Christus in gedoop, m.a.w. in die gemeente in, want die gemeente is die liggaam van Christus. Soek vir jou 'n gemeente waar die lewende Christus die Hoof is. Laat jou doop in 'n gemeente wat die waarheid verkondig en wat God die Vader sien vir wie Hy is. Hy is Groot, Almagtig, Wonderbaar, n verterende Vuur............
Jammer, maar Hy is nie ons "Pappa/Pappie" nie. Hy kan met geen aardse persoon vergelyk word nie. Hy s ook dat ons niemand op aarde Vader mag noem nie.
Indien enige iemand die teksverse verlang wat oor die doop handel, kontak my gerus.

Martie