PDA

View Full Version : Nuwe tendens of M.O? in aanvalle op blankes en wat is die oplossing?Unregistered
03-06-2013, 12:06 PM
Die laaste paar weke is verskeie voorvalle in die media aangemeld waar blankes deur een of soms twee mense aangeval is. Dikwels n werknemer. Mens kry die indruk dat die aanvalle nie juis met presisie beplan is nie en meer oppurtunisties sou wees. Ek twyfel ook of daar enige tekens uitgeplaas sou wees? (Ek sal graag Lukas se mening hieroor wil hoor.)
Van die aanvalle is waar n vrou wat besig was om in n huis in te trek, in Riebeeckstad (Welkom) wreed vermoor is deur n enkelpersoon. Haar man het op die toneel afgekom. Oumense in Upington is ook deur n enkeling aangeval. Na n geveg tot die dood is die aanvaller deur die oom doodgeskiet. Die oom en tannie is met ernstige beserings in die hospitaal opgeneem.
Sou hierdie n nuwe neiging wees? Word dit bloot toevallig goed aangemeld en indien dit wel aan die toeneem is, wat is die oplossing en oorsake van die m.o?

Alet

Unregistered
03-06-2013, 12:59 PM
Onstabiele emosies.

Lukas
03-11-2013, 09:25 PM
Naand Alet.

Ek vat min grond en is nie van die tendens bewus nie.

Die Riebeeckstad tipe aanval sal vir Upington nie vreemd wees nie. In ander dele van die land sal 地 nuwe bendeleier by jou huis inbreek en goed rondskuif sonder om iets te steel. Die ritueel is om sy dapperheid te bewys.

Upington is 地 ander deel van die land. Daar is messteek nie vreemd nie. Plaas en huisaanvalle wat in daardie deel van die land plaasvind se moordsyfer is ook baie hoog en kan maklik by 50% verbygaan terwyl dit in ander dele van die land ongeveer 17% bly.

Aanvalle op wit mense in die Upington omgewing is ook heelwat laer as wat 地 mens dit in ander dele van die land kry. Maar wanneer die aanval plaasvind, bly die kanse om ongedeerd daar uit te kom redelik skraal.

Wat my van die Riebeeckstad aanval pla is dat dit baie maklik die bende se aangepaste ritueel kan wees om dapperheid te bewys. Die geluk is dat die mannetjie dit nie gemaak het nie.

Die meeste aanvalle wat wel deur een persoon onbepland gedoen word, is gewoonlik deur tuinwerkers wat gereeld deur die werkgewer beledig en verkleineer word. Maar ek weet nie hoeveel sulke aanvalle die laaste tyd op nuwe intrekkers plaasgevind het en hoeveel daarvan die Vrystaat was nie. Kan jy ons meer vertel ?

In die Vrystaat is daar 地 pastoor plaatjies wat eers in Van Stadensrus met die okkulte deurmekaargeraak het. Hy is vandag ook die baas van die BTK bendes. (Born To Kill) Dit is 地 Satanistiese bende en een van die kenmerke is glo verskillende kleure skoenveters.

Die BTK bende het met 地 aanval in Burgersdorp misluk maar kort daarna in Venterstad en toe later in Aliwal-Noord en nou onlangs in Bethulie g slaag. Plaatjies is die laaste maand in die Bloemfontein omgewing gesien en dit is baie moontlik dat hy ook in Welkom besig kan wees.

Unregistered
03-22-2013, 08:31 PM
D疣 skiet jy 'n inbreker

Philip de Bruin
Mag jy 地 inbreker wat jy in jou huis betrap summier doodskiet? Philip de Bruin het die kenners gevra.

Die kort antwoord is: Ja, jy m疊 地 inbreker in jou huis skiet en selfs doodskiet.

Maar met di antwoord saam kom 地 norring regsrels en regsbeginsels wat ook weer in 地 paar woorde saamgevat kan word: wederregtelikheid en die redelike mens.

Prof. Tom Coetzee van Potchefstroom, wat sy doktorsgraad in strafreg verwerf het en lank as streeklanddros waargeneem het, stel dit s:

鄭s 地 lid van die publiek bewus word van 地 inbreker in sy huis, of dit nou in die dag of die nag is, en so 地 inbreker betrap, w鳬t hy mos dat daardie inbreker nie daar is om 地 koppie koffie te kom drink nie.

泥it help jou niks om na die inbreker toe te stap nie en vir hom te s: 践allo, my naam is Tom Coetzee. Waarmee kan ek help? O, jy breek in? Nou beplan jy om my of my vrou of my kinders te beseer of te vermoor of te verkrag? Indien dit die geval is, wys my asseblief net gou eers jou wapen sodat ek 地 soortgelyke wapen kan gaan haal om myself mee te
verdedig.

典een daardie tyd is die huisbewoner lankal 地 lyk. In 地 land soos Suid-Afrika, waar die howe geregtelik kennis kan neem van die geweldige aantal inbrake in die land waarvan die meeste met baie ernstige geweld gepaardgaan, sal die redelike mens se eerste gedagte wees dat hy homself, sy vrou en sy kinders moet beskerm teen 地 moontlike gewelddadige aanval.

徹nthou dat wat ook al die huiseienaar besluit, hy letterlik breukdele van sekondes het om te besluit of hy gaan skiet of nie. Hy het nie die voordeel van regters en aanklaers wat later in gemakstoele by hul lessenaars rustig die feite kan oorweeg om te besluit of hy billik opgetree het deur die inbreker te skiet nie.

泥is in die meeste gevalle letterlik 地 geval van dis jy of ek. Dit is waar die geykte regsrel inkom van die redelike-mens-toets. Die redelike mens sal in sulke omstandighede nie huiwer om sy eie lewe, sy gesin se lewens en sy eiendom teen die inbreker te beskerm nie.

鄭s die huiseienaar 地 vuurwapen by hom het, is daar net een manier om die inbreker te stuit: Skiet hom! Dit maak nie saak of die inbreker 地 wapen van watter aard ook al by hom het nie.

泥aar kan nie van die redelike mens verwag word om die inbreker eers te vra watter wapen hy by hom het nie.

泥it is redelik dat die huiseienaar onmiddellik skiet, al is dit 地 doodskoot. Van moord op die inbreker is daar in sulke omstandighede geen sprake nie, want die huisbewoner se handeling was nie wederregtelik nie.

滴y het nie geskiet omdat hy keelvol is vir misdaad nie, hy het geskiet omdat hy wettig sy lewe en di van sy gesin en sy eiendom wou beskerm.

Die strafregkenner prof. Callie Snyman, voorheen van Unisa, stel dit in sy gesaghebbende boek Strafreg wat in regskringe bekend staan as aanklaers se 釘ybel, so:

天eronderstel dat X, terwyl sy in haar huis slaap, in die middel van die nag wakker word en agterkom dat 地 inbreker haar kamer of di van 地 familielid nader. Mag X summier skiet, of moet sy die inbreker eers vra om hom te identifiseer en die doel van sy besoek te verduidelik ten einde te kan besluit wat, objektief beskou, in die omstandighede die gepaste afweerhandeling sal wees?

溺oet sy eers die inbreker in hegtenis probeer neem en dan die polisie bel?

泥aar word aan die hand gedoen dat X in so 地 situasie geregtig is om summier op die inbreker te skiet. Selfs al kom dit later aan die lig dat die inbreker ongewapen en fisiek swak was en maklik deur X oorrompel kon gewees het?...?is dit uiters onwaarskynlik dat 地 hof sal beslis dat X wederregtelik opgetree het deur na die inbreker te skiet.

地 Mens se huis is jou kasteel. Dit is die laaste bastion van jou veiligheid. Ondervinding leer dat selfs 地 oomblik se huiwering deur X in di soort omstandighede fataal vir X mag wees.

徹m aan X die reg te weier?om in sulke omstandighede te skiet, sou daarop neerkom dat van haar verwag word om met haar lewe of di van haar familie te dobbel, en dit kan die reg nie van haar verwag nie.

Di siening bevredig ook die regsgevoel van Johann Gresse, voorsitter van die strafregkomitee van die prokureursorde van die noordelike provinsies.

Hy voeg by dat die openbare belang en mening ook nog 地 rol sal speel. Geen lid van die publiek sal ontevrede wees omdat 地 inbreker in 地 huis doodgeskiet word nie.

Sowel Coetzee as Snyman is dit eens dat daar nie regtens van die huisbewoner(s) verwag kan word om aan die moontlike dreigende aanval op hulle te ontkom deur eers te probeer vlug nie.

泥it sal daarop neerkom dat sulke onskuldige mense gedwing word om die veiligheid van hul eie huis te verlaat sodat 地 inbreker sy sin kan kry. Reg moet dus die knie buig voor onreg, wat regtens onaanvaarbaar is, s Coetzee.

Snyman stel dit so: 泥ie reg verwag nie van X om uit haar eie huis te vlug as sy daar aangeval word nie. Haar huis of woonplek is haar laaste toevlugsoord haar 遡asteel waar sy haar teen alle onreg kan beskerm.

釘oonop erken ons howe die beginsel dat as dit vir X gevaarlik is om te vlug, in die sin dat sy haar dan blootstel aan byvoorbeeld 地 steek (met 地 mes) of 地 koel in die rug, sy ni hoef te vlug nie, maar haar aanvaller buite aksie kan stel. Dit is die aanvaller (die inbreker) wat opsetlik die wederregtelike aanval loods wat die risiko van besering of dood dra, nie die aangevallene nie.

Coetzee en Gresse beklemtoon dit egter di uitleg van die reg gee in geen omstandighede aan enigiemand die reg om links en regs mense te skiet nie.

Daar is 地 groot verskil tussen 地 inbreker in jou huis wat doodgeskiet mag word en iemand wat buite in jou tuin rondsluip, klaarblyklik met die bedoeling om te steel of in te breek.

鄭s 地 huisbewoner so iemand in sy tuin sien, is daar, weer volgens die redelike-mens-toets, geen rede om te glo dat daardie persoon inderdaad gaan inbreek nie.

典weedens het die huisbewoner genoeg tyd om die polisie te ontbied of sy alarmstelsel te aktiveer. Hy kan selfs waarskuwingskote in die lug afvuur om die sluiper te probeer verjaag.

泥ie feit dat 地 inbreker binne-in jou huis doodgeskiet mag word, mag nooit 地 free for all word waarin later dan selfs mense op jou sypaadjie voor die huis doodgeskiet word nie.

Die doodskiet van 地 inbreker in jou huis is reeds in 2003 deur oudregter Johann Kriegler in 地 uitspraak in die konstitusionele hof onregstreeks bevestig toe hy ges het polisielede mag slegs tydens inhegtenisnemings waarteen verdagtes hulle verset op verdagtes skiet as die beampte 途edelike gronde het om te glo?dat die verdagte 地 onmiddellike gevaar van ernstige liggaamlike leed vir die beampte of ander lede van die publiek inhou.

Di 途edelike gronde om te glo kan net so op 地 huisbewoner van toepassing gemaak word wat 地 inbreker in sy huis betrap, s Coetzee.

WalterRon
10-13-2019, 02:23 AM
6 Tips For Writing The Perfect internet dating Profile

Good international dating Profile Samples/Examples for Men Women

Your dating profile headline is the short phrase that usually appears next to your photo. Mysinglefriend is the dating profile benefit: Fool proof profile questions about dating site bio is because i prefer it gives. the solutions to these questions should go into your written bio. Don't label me as a boring domestic y mom! It gives men the wrong impression and encourages those you probably aren't interested in using to write to you. Tell her to send you a message at the end of your profile And before you read how ASIAME (https://www.scoop.it/t/asiame-com) to close your online dating profile, You should know that each guy is different.

I share custody of my two awesome kids so I will have 2 3 free nights a week and every other weekend to meet new people and hang with friends. Choose 3 or 4 adjectives that best describe your qualities. throughout southern california Susan, And I enjoy moonlight walks on the beach, Red roses while using the armful, And contribution dances. If they hate booking, Hate your and hate sailors, these people already gone. consists of specifics about your hobbies, christian beliefs, politics stance, and the like. The best openers and online dating sites allow you don't treat dating apps who These 8 examples will ASIAme (https://www.slideshare.net/Asiame/is-asiame-real-find-the-fairminded-asiame-review-here) actually the last category on or both started with a bunch of.

Best Dating Profile experiences For Guys (transfer

I will warn you that I dance like a fool at marriages. And if he is doing, an individual hooked him. i will be Judy, Single and able to mingle. They say that cooking is like chemistry, And that 's what I am looking for. fail ask me why, But exactly what men react to. He won't see the scene like everyone else do, But he is capable of visualizing the story you've made up of him in it. Using just your name ensures that you didn't put a lot of thought into it; and especially, It's simple.

Examples of Good online dating site Profiles to Attract Women

Remember you have already commenced your profile by saying who you are and what you're into if someone is still reading, They're already intrigued by you and what you value. You will need to go to Them Sometimes. so many people are crying out to say how good they are, How cool may, How fun may well. Words could never match the sheer beauty in cyberspace, All ready and waiting to be captured pics of. I am for you to entertain any reasonable offer. Picking Profile images Bad: being without pictures; Pictures of your cat Pictures aren't optional; They're necessary to catching the eye of a potential partner. The right people most certainly think that's awesome.

Great uniform dating Profile Examples Why They Work

I want a man as fervent as I, there exists nothing that less. More critically, my guys would describe me as easy going, A good show goers, a single wordploney ninja meaningful, And a waffle creator extraordinaire. I am laid back and fun loving guy, And spending time with my friends and partying out late is my favorite pastime! motivated and down to earn, My lady love has to be pure of heart, authentic, And a jolly dude! Just missing that one great girl to share with you it with. Unlike a one line can people watch without putting a winning bio, homeland, So let's talk to see added to the previous category on collegehumor. I love working out and college sports. You can take a joke and are not easily upset. Commas, Apostrophes, Entire instructions, Complete sentences these are all your friends and family.You can write your profile in web templates or other document programs so that it highlights any mistakes, And then cut and paste the paragraphs you've written to your profile online. I have a lot of important friends who make my life all that much better. Go for things that can be easily recognized. Writing a short bio is like speed dating site bio reviews dating. It helps me bring out my creativity in the. I like the me that I am now greater than the old version of me.

Examples of Good online dating service Profiles to Attract Women

Then take what they tell you with a a dose of skepticism. But more, What are you interested in? Finally something somewhat remarkable that she says about herself. speaking to do you can say a great white shark. The 3 biggest components are your photos, head line, And articles. Two significant unions one of the full biography. directing is my life's passion, And the show biz industry is the Mount Everest in my eye! But anyone under 60 it gets guys more reviews.