PDA

View Full Version : Woede454
07-05-2015, 11:06 AM
Mag ons kwaadword?

Woede of kwaad word, is iets wat elke mens op aarde ervaar. Tradisioneel is ons geleer dat ons nie moet kwaadword nie want dit is sonde, dat dit onbybels is, dat mens dom dinge doen as jy kwaad is, dat dit ongesond is en nog vele ander. Dit wil voorkom asof daar niks goeds uit kwaad word of woede kan kom nie.

Ek weet egter dat woede 'n emosie is waarmee God ons geskape het, dus moet daar 'n doel vir woede wees. Ek praat van beheeerde woede, nie blinde onbeheersde woede nie. Ons weet ook om kwaad te word kan nie sonde wees nie want Jesus was sonder sonde, ek kan vinnig aan twee geleenthede dink waar Jesus woedend was en reageer het.

Paulus skryf:

Eph 4:26 Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;

Eph 4:26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:

Ek verstaan hieruit dat ons moet/mag kwaadword en dat ons nie moet ophou kwaad of toornig wees nie. In elk geval nie tot dit waaroor ons kwaad is reggestel is nie.

Die KJ vertaling se " let not the sun go down upon your wrath", beteken dit ons mag haat?

Ten spyte van wat ek tradisioneel geleer is wil dit vir my lyk of daar tog 'n geregverdige woede en 'n geregverdige haat is. Vers 27 gaan verder en se Eph 4:27 en gee aan die duiwel geen plek nie.

Kan ek verstaan dat ek die duiwel plek gee as ek ophou om toornig te wees?

Is ons as kinders van God besig om ons vyande met boosheid te laat wegkom omdat ons glo, ons moet passief wees en ons mag nie kwaadword en haat nie?

Chris

524
07-05-2015, 05:32 PM
I don't get cross, I get even!

Chris1
07-06-2015, 08:54 AM
Dankie Chris ,ek het nog nooit so daaran gedink nie sal maar hieroor wonder en julle sieninge lees. Baie interresant

Hein
07-08-2015, 05:21 PM
Hallo Chris. Ek glo dat ons mag kwaad word, want dis tog n vorm van emosie.Selfs God die Vader is toornig en kn ook kwaad word.

Maar ek glo dit is wat ons met daai kwaad doen wat saak maak. Hoe beheer ons onsself en hoe hndhaaf ons onsself in die situasie.
Soos jy weet kan mens woede en toorn beter hanteer as Heilige Gees in jou kom woon het, want dan skop Gal 5:22 in.

Groetnis Hein

Hein
07-12-2015, 10:18 PM
Dagse Chris.
Ek het weer die hele Eff 4 gaan deurlees.
Die stuk handel oor die mens se vorige bose lewenswandel en hoe verkeerd dit was. Paulus vra dus hier dat ons op onsself moet let as kinders van God, dat die boosheid nie meer plek in ons moet kry nie..., en dis waaroor jy kwaad mag word. Dis die enigste kwaad wat toegelaat word.
Om jouself as weergebore Christen op n standaard te hou, dat as jy sondig jy dit nie net gelate aanvaar nie, maar kwaad vir satan word vir daai versoeking asook kwaad vir jouself word omrede jy dit as kind van God gedoen het.
Ek glo hierdie is oor jouself en nie oor jou medemens nie. Alles is tog n geestelike.stryd.

Dink bietjie daaroor.
Groetnis Hein

454
07-13-2015, 08:47 PM
Naand Hein

Ek het al meer as 'n bietjie hieroor gedink en ja ek is ook geleer soos jy se dat ons vir satan en onsself moet kwaadword. Ek is ook geleer draai die ander wang, maar hel, ek het net twee wange en party mense hou nie op nie. Ek het myself begin vra of God ons dan aan die bose uitgelewer het?
Die antwoord is nee, God het nie, ons laat toe dat mense ons verinneweer uit onkunde.

As ons dit nou sien soos jy voorstel, teen wie moet ons dan nou wraak neem? Daar staan tog ons moet nie die son laat onder gaan oor ons toorn nie want dan gee ons die satan vatplek. Dit beteken tog ons moet ons toorn of wraak lewendig hou. Wat sal dit help om toornig te wees, of wraak te neem teenoor onsself of satan? Sal ons nie 'n beter effek he as ons vyande uit vrees vir ons toorn of wraak te bang is om ons te na te kom nie?

Ek ervaar dat die stryd teen ons fisies is maar dat God ons toegerus het met geestelike wapens en dat ons daarmee 'n fisiese oorwinning kan behaal.

Eph 6:13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

"Die dag van onheil" is tog fisies.

Eph 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,
Eph 6:15 en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.
Eph 6:16 Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.
Eph 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—
Eph 6:18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Die wapens is geestelik. Ek dink dit is wat Paulus ons wil leer en ek dink ons stem saam.

Dan kyk ons na wat Jesus gedoen het toe die klomp smouse die tempel onteer het. Hy het 'n sweep gevleg en hulle uitmekaar gejaag. Om 'n sweep te vleg en dan mense rond te jaag is niks geestelik nie, dis fisies.

My punt is dat partykeer kom ons daar wat ons wange so brand dat ons fisies moet terug baklei, nog beter, om te slaan voor jou wang brand. Die liberale kerke het ons oortuig ons is sitting ducks wat net om genade kan smeek en moet bly opoffer. Ek glo dit nie meer nie.

Die Bybel se spesifieke goed vir spesifieke mense in sekere omstandighede en die liberale misbruik dit om kinders van God slapgat en passief te maak.

Die ander gedeelte wat ons gereeld in preke hoor is dat ons, ons vyande moet liefhe. Ek weet dit staan in Lukas 6 maar beteken dit nou alle vyande in alle situasies? Ek glo nie. Satan is ons vyand #1, verwag God van ons om hom lief te he? Nee, iewers mis ons iets.

Chris

Hein
07-14-2015, 10:43 AM
Dagse Chris,

Kom ons kyk so bietjie na wat die Woord vir ons s.

KWAAD WORD EN WOEDE:
Onthou, ek het reeds ges dat ek glo dat ons vir ‘n wyle mag kwaad word. Maar ek glo ook dat as ons nugter gaan terugsit oor met wat met ons gebeur het.., dan sal ons besef dit is ‘n geestelike stryd en dat ons onsself geestelik moet bewapen en die stryd moet stry en te veg. Jesus se wapens is geestelik en nie vleeslik nie. Ons tree op in geestelike outoriteit van Jesus se Naam om teen satan te veg in die gees.

Ek en jy kyk en sien so bietjie verskillend in wat die Woord s oor toorn of woede in Eff 4:26. As jy mooi kyk sal jy sien dat daardie vers uit 2 dele bestaan:

26a: Word toornig en moenie sondig nie;

(eie sonde – Rom 7:15: hieruit sien ek dat ons kwaad mag word vir onsself omdat ons die sondige goed aanvang en dit nie net gelate aanvaar dat ons so sondig nie, en dan lekker gaan slaap in die aand nie, asof niks vandag gebeur het nie...)

(verontreg: Dan sien ek ook dat ons mag kwaad word vir ander wat iets teen ons gedoen het, maar ons moet oppas dat ons nie daarna sondig nie)


26b: laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;

(vers 27 gee eintlik die antwoord vir jou op vers 26, en dis “om vir satan geen vatplek in jou lewe te gee nie”. Hoe doen jy dit? Om mense te vergewe, om nie wraak te wil neem nie en om nie kwaad te bly nie... Dis alles geestelik hierdie.
“Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie”, beteken dat as die son ondergaan daardie dag, dan moet daar geen toorn meer oorbly in jou lewe nie.., en dis al)

WRAAK:
Ons mag onsself nie wreek nie:
Rom 12:19 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
Rom 12:20 As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
Rom 12:21 Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

(Daar is ‘n tyd en ‘n plek vir toorn, want God het ons met hierdie emosies geskep, daarom gee ons plek vir die toorn. Maar dan sien ons ook dat ons selfs ons grootste vyand anders moet behandel as ons bedaar het, want ons sal besef dis ‘n geestelike stryd wat fisies gemanifesteer het)

Ook staan dit opgeskryf in Hebr 10
Heb 10:30 Want ons ken Hom wat ges het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel.
Heb 10:31 Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.

Mat 5:43 Julle het gehoor dat daar ges is: Jy moet jou naaste liefh en jou vyand moet jy haat.
Mat 5:44 Maar Ek s vir julle: Julle moet jul vyande liefh; sen die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
Mat 5:45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat ren op regverdiges en onregverdiges.
Mat 5:46 Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?

JOU ANDER VRAE:
1. Ek het myself begin vra of God ons dan aan die bose uitgelewer het?

[ Nee God het nie, maar ons lewe ook op aarde en nie in die hemel nie. Dis ‘n bose plek hierdie en ons as Christene moet ons outoriteit in Jesus begin opneem, en satan beveg in die geestelike stryd. God s in Sy Woord dat die wreld ons sal haat - Joh 15:18.
As jy satan geestelik begin weerstaan, dan sal hy jou ook uitlos, want hy weet wie jy in Christus is]

2. Sal ons nie 'n beter effek he as ons vyande uit vrees vir ons toorn of wraak te bang is om ons te na te kom nie?

[ Wie is jou vyand? Dis satan. En hoe gouer jy dit begin besef Chris, hoe vinniger sal jy welslae en oorwinning kry oor jou fisiese vyand. Die vyand satan manifesteer slegs in mense en dan kom dit fisies voor. Jou vyand is satan, beveg hom dus geestelik. ]

Miskien is dit goed as jy gaan navorsing doen hoe God mense al gehelp het met hul geestelike stryd en hoe dit 100% gewerk het. Ry na Radio Kansel toe en vra hulle vir getuienisee oor die jare heen, en jy sal verstom staan.

Groetnis, Hein

454
07-14-2015, 02:58 PM
Hein

Jy se dat die satan ons vyand is en dat ons hom geestelik moet beveg. Ek stem saam, maar ek dink nie dit stop daar nie.
Verduidelik vir my wat het Jesus gedoen toe Hy die smouse uit die tempel gejaag het. Is Jesus nie juis ons perfekte voorbeeld nie?

Chris

Hein
07-15-2015, 12:44 PM
Hein

Jy se dat die satan ons vyand is en dat ons hom geestelik moet beveg. Ek stem saam, maar ek dink nie dit stop daar nie.
Verduidelik vir my wat het Jesus gedoen toe Hy die smouse uit die tempel gejaag het. Is Jesus nie juis ons perfekte voorbeeld nie?

Chris


Dags Chris,

Die antwoord is eenvoudig vir my:
Want Jesus WAS EN IS God in die vlees gewees. Hy KON dit doen.
(ek gaan verder verduidelik waarom hieronder)

Net soos God ‘n liefdevolle God is, so kan God ook ‘n God van toorn wees, ons weet dit.
As jy mooi kyk, het Jesus in die vorige verse die vyeboom vervloek om nooit weer vrugte te dra nie. Net so sal God ons uit Sy koninkryk gooi as ons nie vrugte heeljaar dra nie.
So was Jesus op daardie dag so bietjie kwaad vir alles rondom Hom gewees, en nie in ‘n lekker bui nie??? Was Jesus buite homself gewees?
NEE..., ek glo dat Jesus hier Sy Godheid kom wys.

Om op jou vraag uit te brei, “Is Jesus nie ons perfekte voorbeeld nie?” ..., wil ek graag verder probeer antwoord...

VRAE:
1. Moet ons ook nou alles begin vervloek rondom ons, SOOS WAT ONS VOEL?
2. Moet ons ook in toorn optree tenoor ander rondom ons, SOOS WAT ONS VOEL?
3. Wat sou gebeur as ons as kinders van God so begin optree teenoor die wreld daarbuite? Sou ons mense wegjaag van ons af, of sou ons mense nader na ons toe trek as ons in woede begin optree?
4. Besit elkeen van ons elke sekonde daardie Goddelike onderskeid en toekomstige wysheid en almag elke dag..., om dit regverdig te doen teenoor ons medemens? NEE, ons het nie!

Daar was 2 VERSKILLENDE insidente waar Jesus die tempel gereinig het, in Sy Woord:

Die verse waarna jy verwys waar Jesus die tempel skoongemaak het:
Mar 11:15 En hulle het in Jerusalem gekom; en toe Jesus in die tempel ingaan, begin Hy om die wat in die tempel verkoop en koop, uit te jaag; en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi;
Mar 11:16 en Hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie.
Mar 11:17 En Hy het geleer en vir hulle ges: Is daar nie geskrywe: My huis moet ‘n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit ‘n rowerspelonk gemaak.

Joh 2:14 En Hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit.
Joh 2:15 En Hy het ‘n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer.
Joh 2:16 En vir die duiweverkopers het Hy ges: Neem daardie dinge hier weg; moenie die huis van my Vader ‘n handelshuis maak nie.
Joh 2:17 En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir u huis het my verteer.

Die vraag hier is of Jesus regtig woedend kwaad was SOOS ONS AS MENSE WORD, en of Hy Sy woede uitgehaal het op mense met ‘n sweep?
As die antwoord JA is, dan glo en weet ek en jy dat Jesus gesondig het en ons weet HY HET NIE!!!

Kom ons redeneer dan daaroor:
Om ‘n sweep van toutjies of riempies te maak vat tyd, soos jy weet, so Jesus het geweet wat Hy sou doen, en dus nie instinktiewe woede nie.
Jesus het ook geweet dat die tempel ‘n plek was om God te verheerlik? Hoe? Leer die evangelie, maak siekes gesond, ens. Jesus wou die tempel as voorbeeld gebruik om God te verheerlik en nie ‘n plek van rowers (diewe, skelms) te maak nie. Dus sien ek OOK nie ‘n uitbarsting van woede soos van ‘n mens nie.

Het Jesus mense met sy sweep geslaan op hul lyf? Nee man, ek glo nie, DIS MOS SONDE. Ek glo die sweep het geklap ja, en die vrees van God het in mense en diere ingegaan dat hul self sou hardloop. Ja die tafels is omgegooi en kleingeld rondgegooi, maar weereens geen bewys van menslike woede nie, ek glo dit was beheersd (Goddelike beheersheid).

So ek glo dat Jesus se kwaad NOOIT vergelyk kan word met ons woede en toorn as mense nie, want ons is ook nie God nie.

Ek weet en KAN VANDAG getuig, dat my woede en uitbarstings toe ek nog NIE weergebore was nie 10 maal hor was as wat dit VANDAG is as weergebore kind van God....

Heilige Gees gee jou beheersde woede of toorn (SELFBEHEERSING), wat NIE vergelyk kan word met gewonde menslike woede waar ons dan oorgaan na wraak toe nie:
Om op te som - my lont is baie, baie, BAIE langer as voorheen..., voordat dit ontplof .

Heilige Gees gee jou VRUG, GODDELIKE VRUG:
Gal 5:19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
Gal 5:20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
Gal 5:21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf s, soos ek al vroer ges het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal berwe nie.

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Verdere vrae aan my en jou:
a. Moes Jesus die Farisers eers so bietjie rond stamp en klap sodat hul Hom kon glo?
b. Moes Jesus die vrou wat in egbreek betrap is saam doodgooi met klippe?
c. Moes Jesus vir Judas Iskariot so bietjie teen die grond vasdruk en wurg en Hom waarsku dat Hy Hom sou terugkry as hy hom sou verraai?
d. Het Jesus se Heilige Gees vervulde apostels ook heeltyd in woede opgetree, of het hul slegs kwaad geword vir satan en sy demone en daarteen geveg in die gees?

Jesus het vir my kom wys dat Hy baie, baie meer liefde gewys het, vir ons as sondaar mense as wat daar toorn is.

Groetnis, Hein

454
07-15-2015, 02:46 PM
Hein

Ek praat nie van onbeheersde woede nie, dit is verkeerd en almal weet dit, ek het dit uitgespel in my eerste plasing. Ek praat van beheersde woede, soos Jesus vir ons gewys het. Jy se net soos God liefdevol is, is Hy ook toornig. Ek stem saam met jou. Het God ons nie na Sy beeld geskape nie? Dan moet ons ook mos liefdevol en toornig wees. Jesus is ons perfekte voorbeeld van wandel op aarde, as dit nie vir Hom sonde was nie is dit nie sonde nie en mag ons dit ook doen.

Jesus kon tog net 'n woord gespreek het, dan sou die tempel sonder smous en dier gewees het. Hy kon gebid het tot die Vader om engele te stuur en die smouse te verwyder. Hy het baie opsies gehad. Hy het egter gekies om hulle fisies te verwyder, twee keer, daar moet tog 'n rede wees, waarskynlik om ons 'n les te leer. Jy spekuleer as jy se die sweep was net vir vertoon en geraas, ek betwyfel dit. As jy verder kyk na die man wat 'n oor verloor het toe hy Jesus wou arresteer dan kan ons sien dat selfs die apostels met tye beheersde geweld gebruik het. Die swaard was tog nie vir brood smeer nie.

Ek se weer Hein ons word mislei deur liberale wat God se kinders kragteloos maak. Hoekom is daar volgens die kerke net twee uiterstes. Een, ons mag geensins reageer of wraak neem op iemand wat ons skade doen nie of twee jy neem wraak en word gebrandmerk as 'n duiwelskind. Waar is ons derde opsie wat Jesus vir ons wys, beheerde woede gelei deur die Heilige Gees,wat 'n duidelike standpunt stel, as jy nie luister nie gaan jy voel.

Dink bietjie weer oor die wraak. As iemand 'n kar steel en hy word gevang lewer ons hom aan die gereg uit. Wat is dit anders as wraak. Wat is dit anders as vergelding? Volgende gaan die liberale kerke ons vertel jy moet die dief onvoorwaardelik vergewe en nie aan die gereg uitlewer nie.

Chris

Hein
07-15-2015, 08:40 PM
Dagse Chris.

1. Miskien moet jy vir my 3 voorbeelde gee van waar jy sien ons kan ons woede uitoefen of wraak neem as weergebore Christene mens op aarde, sodat ek jou redenasie kan verstaan.

2. Toe een van die dissipels die swaard getrek het en n oor afgekap het was hul as Jesus se dissipels nog nie gevul met die Heilige Gees nie. Dis belangrik ! Simon Petrus was nog nie eens bekeerd nie !

3. Om iemand aan die reg oor te handig is glad nie wraak nie. Die regsproses loop slegs sy gang, dis al. Niks met wraak uit te waai nie. Wraak is waar jy self die boosdoener doodmaak uit weerwraak uit. Wraak het ook niks uit te waai met self beskerming of self verdediging nie. Jy weet tog goed ons mag nie wraak neem nie.

4.Jesus het slegs die tempel gereinig, dis al. Geen wraak nie.

Groetnis Hein

454
07-16-2015, 08:34 PM
Naand Hein

1. Voorbeelde sal nie vir jou help nie, jy glo net wat jy wil.

2.Ons weet Hein. Al was Simon Petrus nie bekeerd nie het hy Jesus gevolg en saam met Hom geleef, dink jy nie as 'n swaard nie nodig was, dat Jesus vir Petrus sou reghelp nie? Glo jy regtig die swaard was vir broodsny? Hoekom sou Petrus 'n swaard koop op Jesus se aandrang as hulle alles geestelik kon uitsorteer?

3.Die doel van die gereg is tog om geregtigheid te laat geskied. Deur van die gereg gebruik te maak, kan ons die staat stuur om die boosdoener aan te keer en te straf en hoef ons dit nie self te doen nie. Dit is wraak, jy kan dit inkleur soos jy wil, maar wanneer jy 'n oortreder uitlewer aan die gereg, verwag jy geregtigheid of vergelding en is jy deel daarvan. Selfs al bid jy net dat die oortreder gevang word is jy mos medepligtig.

4.Ek het nooit gese dit was wraak nie, ek se Jesus was kwaad en het fisies opgetree, Hy het geweld gebruik toe die Heilige Gees in Hom dit verlang. Dit is 'n voorbeeld vir ons dat wanneer ons deur die Gees van God in ons gelei word dit soms nodig is om fisies op te tree. Met 'n ander geleentheid is dit weer beter om die situasie in die gees te hanteer soos Jesus met Sy veraaier gedoen het.

Mar 14:21 Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is; maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word! Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.

Ons weet wat was Judas se einde.

Chris

454
07-19-2015, 11:06 AM
Kom ons kyk gou na nog n voorbeeld.

Ananias en Safira het probeer om opsetlik die gemeente te mislei.

Act 5:1 Maar ‘n sekere man met die naam van Ananas het saam met sy vrou Saffra ‘n eiendom verkoop,
Act 5:2 en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en ‘n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergel.
Act 5:3 Toe s Petrus: Ananas, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?
Act 5:4 As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.

Ons weet nie wat was die doel van hulle plan nie, maar hulle het verseker nie dood neergeslaan oor die witleuntjie nie. God laat nie toe dat mense wat deur satan gedryf word Sy kinders te na kom nie. In vandag se lewe sien ons wel dat linders van God vernietig word deur barbare wat duiwelsbesete is. Waarom, wat het verander?

Chris