PDA

View Full Version : Afgodsoffers472
11-05-2015, 07:53 PM
In Openbaring sien ons in die sewe briewe aan die sewe gemeentes.


dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bleam wat Balak geleer het om n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

dat jy die vrou Isbel, wat haarself n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.

Twee maal word hierdie onderwerp aangeraak, saam met hoereer. Ons weet hoe hoereer die mense vandag. Selfs ons eie mense. Sekerlik ons self ook voordat ons bekeer het.

Maar wat is afgodsoffers? En waar eet ons dit? As ek een ding die afgelope maand plus geleer het, is dit om die bybel letterlik te neem. Daar is partykeer wat dit noodwendig nie letterlik opgeneem kan word nie, maar dit is in die minderheid. Eers het ek gedink dit is meer soos om n afgod van iets te maak, dit al jou tyd te gee en dit fanaties te volg. Dit is seker dit ook, tot n mate, maar wat is dit letterlik? Dit is om die vlees van iets te eet wat aan die afgode gewy is. Dit is in kontras met wat Jesus ons leer oor, 'dit is nie wat by die mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat daar uitkom".

Afgodsoffers eet en varkvleis eet is dus twee verskillende dinge. Albei hierdie begrippe word deur Jesus self aangespreek. Die een wys Hy ons is nie verkeerd nie, maar die ander een is so erg, dat dit tweekeer in die briewe aangespreek word.

Dit is dus baie belangrik dat ons hierna moet oplet.

So, waar kan ons vandag afgodsoffers eet? Die Sataniste kan dit seker doen deur hulle rituele. Maar dit is nie wat ons doen nie. Tog word ons twee keer gewaarsku...

Dan slaan dit my. Wat is Halaal?

Elke supermark bemark dit. eers het dit stadig gegaan en was dit net daar gestel aan die wat dit wou h. Hulle moes soek daarna. Toe word dit te veel moeite vir die kleinhandelaars en hulle se, "dit is baie makliker om alles Halaal te maak" Sodoende klap ons twee vliee met een hou en hoef ons reeks nie te verdubbel in die items nie. Hulle gaan toe en verander hul vleis verwerkings eenhede, sodat alles wat daaruit kom, voldoen aan die Halaal vereistes en die priesters is uitgeroep en die hele fasaliteit is 'gesen' en as Halaal verklaar, opgedra aan hulle gode. Maw, afgodsoffers. Na die vleis het die ander produkte gevolg en is haas alles vandag 'halaal'.


Ons kan dit amper nie meer vermy vandag nie. Dit word leterlik in ons kele afgedruk. Ons is magteloos daarteen tot n mate, trek die skouers op en reken dit is nou maar so. Ons kan nie skuldig wees aan iets waaroor ons geen beheer het nie. Regtig? Gaan die een wat die merk van die dier aanvaar dit vergewe word omdat hy geen ander keuse gehad het nie?

Maar ons as mens is slim. Ons maak n plan en spreek ons eie sen daaroor uit met tafel gebed en s, nou is dit uit gekanseleer en nie meer n afgodsoffer nie. As dit so maklik was, sou die Bybel mos so ges het? Maar instede word ons twee keer na mekaar gewaarsku.

God waarsku ons en s duidelik, dat hy wat ore het, moet luister.

Kom ons bekeer van ons verkeerde we, sodat Hy ons kan genees.

454
11-16-2015, 02:15 PM
1Co 10:23 Daar is mense wat s: “Alles is geoorloof.” Ja, maar nie alles is heilsaam nie. “Alles is geoorloof,” s hulle. Ja, maar alles is nie opbouend nie.
1Co 10:24 'n Mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar di van ander.
1Co 10:25 Alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan julle eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen,
1Co 10:26 “want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here.”
1Co 10:27 As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word, sonder om ter wille van die gewete navraag te doen.
1Co 10:28 Maar as iemand vir julle s: “Die vleis is 'n afgodsoffer,” moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit ges het en ter wille van die gewete.
1Co 10:29 Ek bedoel nou nie jou eie gewete nie, maar di van die ander man. “Waarom,” sou jy vra, “moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete?
1Co 10:30 As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank?”
1Co 10:31 Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.
1Co 10:32 Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie.
1Co 10:33 Maak soos ek: ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie maar di van baie ander, sodat hulle gered kan word.

454
11-16-2015, 02:17 PM
Mar 7:14 Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle ges: “Luister julle almal hier na My en verstaan dit goed:
Mar 7:15 Niks wat van buite af in 'n mens ingaan, kan hom onrein maak nie; maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dt maak hom onrein.”
Mar 7:17 Toe Hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy dissipels Hom oor hierdie beeldspraak uitgevra.
Mar 7:18 Hy s toe vir hulle: “So, dan verstaan julle dit ook nie? Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan, hom onrein kan maak nie,
Mar 7:19 omdat dit nie in sy hart ingaan nie maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan?” Daarmee het Hy alle kos rein verklaar.

472
11-16-2015, 04:22 PM
454, ek het dit tog ook aangehaal in my pos hierbo en dieselfde uitgewys?

Wat is n 'afgodsoffer'?


Afgodsoffers eet en varkvleis (iets wat in n slaghuis gevind word) eet is dus twee verskillende dinge

Twee maal word hierdie onderwerp aangeraak, in Openbaring. Openbaring kan tog nie nou deur Cor en Mar uitgekanseleer word nie? En dit word ook nie. Daar word verwys na die sogenaamde 'onrein' diere en nie na afgosoffers nie.


dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bleam wat Balak geleer het om ’n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

dat jy die vrou Isbel, wat haarself ’n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.

blok506
11-17-2015, 12:19 PM
Party se weer vark is ongeoorloof ten spyte van die verse. Vir my kan daar niks groter wees as die naam van Jesus Christus nie. So as ek die Vader vra om die kos wat ek eet rein te verklaar in Jesus se naam, wen ek grond teen die vyand en pas ek geloof toe. Alles wat ons doen moet deur die geloof wees. Dit tesame met wat Jesus in die verse hier bo se kan tog nie verkeerd wees nie kos is kos dit gaan maag toe nie hart toe nie, alhoewel ek dit ook in die geloof met n rein hart eet. Volgende is paasfees kos dan kersfees ens dan die dag van die Sabbat wat onderhou moet word en vir party die doop ook n probleem. Vir my bedek Jesus alles Sy outoriteid bedek alles ook alle dae en voedsel. Staan vas

472
11-17-2015, 04:16 PM
Staanvas, vir my ook net so. Dit het my net opgeval dat afgodsoffers twee keer teen vermaan word, deur Jesus self, in die Openbaring. Ek verkies dan van nou af om te luister en dit wat ek sien as afgodsoffers, naamlik halaal, nie te gebruik nie. Vir my is dit n duidelikke opdrag wat ek nie kan systap deur n tafel gebed nie.

Terwyl jy dit aanhaal, ja Sabbat is Saterdag en nie Sondag nie. Ons almal weet dit. Kersfees is n pagan wees. Waarom sal ek my Koning vereer op so n fees? En paasfees is nie op n Vrydag nie! Dit is die wereld wat Jesus se teken van Jona wil verdoesel.

472
11-22-2015, 03:51 PM
19 Wat s ek dan? Dat n afgod iets is, of dat n afgodsoffer iets is?
20 Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie h dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.
21 Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel h aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.
22 Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy?
(1 Co 10).

S417
06-16-2016, 10:34 PM
Exo 34:12 Neem jou in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie; sodat hy nie miskien n strik by jou word nie.
Exo 34:13 Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap.
Exo 34:14 Want jy mag jou nie neerbuig voor n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloersn jaloerse God is Hy.
Exo 34:15 Sluit tog nie n verbond met die inwoner van die land nie! As hulle agter hulle gode aan hoereer en aan hulle gode offer, sal hy jou uitnooi, en jy sal van sy offer eet;
Exo 34:16 en jy sal van sy dogters neem vir jou seuns, en sy dogters sal agter hulle gode aan hoereer en jou seuns agter hulle gode aan laat hoereer.

The message:
Be careful that you don't make a covenant with the people who live in the land and take up with their sex-and-religion life, join them in meals at their altars,

472
Ek sal graag vir jou wil vra om verdere navorsing oor hierdie te doen, maar ek het persoonlik met iets baie vreemds te doen gekry onlangs.

Die Here s ons moet ons toespits op gasvryheid en in daardie selfde trant lees ek dan dat ons maar met nederigheid en dankbaarheid van ander se gasvryheid kan gebruik maak.

As die Bybel praat van hoogtes, dan is dit n plek van aanbidding. Enige aanbidding. Die Israeliete het ook op hoogtes aanbid. Waar dit n draai maak, is waar die Here deur die profete aan Israel bekend maak dat hulle die hoogtes moet vernietig waar al die ander gode aanbid was. By voorbeeld Baal, Molek en al daai.

Tans is daar baie natuurgelowe en die wat enige verstand het weet dat dit reguit uit die hel uit is en maar net dieselfde afgodsdiensen dieselfde gebruike is as wat in die Bybel van gepraat word. Die wat s dat jy nie miere moet doodtrap nie, is die einstes wat 4 tot 8 keer per jaar bloedoffers bring aan hulle gode. (mens en dier) Almal is nie so direk en oop in wat en hoe hulle aanbid nie, maar vir die doel van my vraag hou ek dit maar by die worst case scenario. (ons weet mos nou dat wie nie VIR God is nie, is TEEN Hom so al lyk dit ampers onskuldig, TEEN bly teen, maak nie saak in wat se graad nie)

Wat ek dus ervaar het in hierdie tyd. Indien jy WEET dat daar aan gode geoffer, aanbid en eerbied getoon word by die gaafste mense denkbaar en jy ervaar donker geestelike magte op die grond en jy maak dan gebruik van die mense se gasvryheid waaraan stel jy jouself bloot? Onthou, die mense is baie gaaf en maak christen-geluide, maar aanbid op hoogtes op hulle eiendom ander gode.

Die feit dat jy dan as christen die bose teenwoordigheid ignoreer, daar oorbly (intrek), hulle gebruike uittoets en dan aansit aan n tafel waar hulle tot Jesus bid, maar hulle aanbid op hoogtes dan sluit jy mos n verbond met die mense? Want jy verwerp nie die donker magte se teenwoordigheid nie. Jy hou hulle kalm en konfronteer hulle nie met die Heilige Gees nie.

So, al is die kos wat hulle voorsit nie OFFERvleis of kos nie, dit word voorberei deur mense wat ander gode aanbid. Net soos wat ek as geesvervulde christen God eer in alles wat ek doen en omdat Hy my hele bestaan is, offer ek alles wat ek is en alles wat ek doen aan God. So, as ek kos maak al s ek niks, is dit n offer tot God. Net soos wat ek vir iemand anders se kruideniersware sou betaal. Ek hoef niks te s nie en al help ek n ander mens, is dit n offer tot God. Net so moet alles wat hulle doen mos aanbidding en offers wees vir dit wat hulle aanbid?

Ek verstaan Jesus self het by tollenaars gaan eet en ek self het Moslem-vriende wat dit as n groot eer beskou as ek saam met hulle aan tafel sit (en hulle halaal kos eet waarvoor ek MY God gedank het). Maar ek gaan eet nie saam met hulle in hulle moskee nie. Ek aanvaar nie hulle plek van aanbidding nie. Jesus het ook nie saam met die tollenaar in sy hokkie gesit terwyl hy mense indoen en n Wimpy burger geet nie. Oral waar ek gaan, vat ek vir Jesus en die Heilige Gees in. Maar as ek vrywillig na mense se plek van aanbidding gaan, daar oorslaap, daar eet, hulle gebruike uittoets dus, ek gaan daar waar Jesus en die Heilige Gees aktief nie welkom is nie en ek handel so dat ek my goedkeuring gee vir alles wat daar aangaan dan sluit ek mos n verbond met die inwoners van daai land?

So as jy nie n ander god verwerp nie en jy gaan na sy plek van aanbidding, sluit verbonde met die inwoners, vra vir die Heilige Gees om terug te staan terwyl jy die gasvryheid geniet, want die ander geeste en gode beklee eerste posisie daar buig jy jou dan neer voor n ander god as YHWH?

(dit gaan nog baie verder waar die sex-and-religion life, soos wat die Message daarvan praat, manifsteer en jy daaraan deel kry, emosioneel, sielkundig, geestelik en of fisies en dit jou dan vasvang)

Maar ek sal baie graag jou opinie (EN NAVORSING, indien jy hierop sou ingaan) wil hoor.

472
06-20-2016, 10:50 AM
S417, baie dankie vir die vraag. Ek moes hieroor slaap en weer kom lees, net om die vraag te probeer vertstaan.

Dit wil vir my voorkom of ons almal probeer regverdig vir onsself, oor wanneer kan ons maar en wanneer kan ons nie. Elke een stel sy eie stel reels op, soos hy dit sien en verstaan. As ek nou jou reel moet probeer opsom, en ek doen dit baie versigtig, want ek is bewus daarvan dat ek dalk verkeerd verstaan, dan sou ek dit in kort so opsom.

Dit is aanvaarbaar om kos wat deur n ander geloof voorberei is en wat hulle ookal daaroor uitgespreek het, te eet, solank jy die kos seen voor gebruik deur jou eie gebed daaroor te doen. Dit is egter nie aanvaarbaar wanneer jy dit sou doen onder omstandighede waar dit n seremonie is en in hul plek van aanbidding nie.

Ek wil eers net sovergaan, en kyk of ons op dieselfde bladsy is oor hoe ek jou verstaan.

Om jou ander vraag te antwoord, nee, ek het nie n studie hiervan gemaak nie en luister dusver net na die Stem binne my hart. Ek is self baie onseker en dink dan so, dan sus. Elke keer wat ons iets uit n ander oogpunt in die Woord lees, klink dit reg en is mens geneig om die vorige te vergeet en aan te pas by die 'vars' geleesde oogpunt. So het ek onlangs in my siening versag, maar vergeet van Cor wat ek hierbo aangehaal het, wat jy my nou opnuut aan herhinner in hierdie draad en ek genoodsaak is om weer hierna te kyk.

Ek het dus besluit om wel n studie hiervan te gaan maak. Maar hoe? Ek is nie geskool in die maak van studies nie. Ek gaan maar n stuk doen van alle dele in die Woord wat verwys na die onderwerp en dan elke een se konteks gaan probeer verstaan. Dit is darem n begin punt. Ek sal dit hier kom plaas en almal wat wil, kan help. Daar is vreeslik baie fasette en mens kan maklik iets uitlaat. Ek dink bv. aan Koning Dawid wat die brode uit die Tempel aan sy manne gegee het om te eet, omdat daar niks anders beskikbaar was nie. Dan vat ons dit van daar af.

Ek wil ook noem, met die bepeinsing van jou vraag, het die volgende vraag by my opgekom. Dit handel oor die merk van die dier op voorkop of arm. Ons weet dit is n absolute taboe. So, wat gaan ons doen wanneer dit n realiteit word? Gaan ons ook met n stel reels opkom en se, jy het nie n ander keuse nie, anders sterf jy van die honger? Die gedagte dat die eet van 'offer' voedsel, net n oefen lopie is, het dus by my opgekom. Byvoorbeeld. PnP hou sekere voedsel deesdae net in Halaal aan. Jy het dus nie n keuse nie. So, of jy bly daarsonder, of jy pas jou reels aan wat dit veroorloof. Nou is dit maar net sekere voedsel. Wat gaan ons doen as dit alles is? Gaan ons maar die merk aanvaar en daarby verbykom met een of ander 'loophole' wat ons self uitdink en regverdig met een of ander iets in die Woord wat met n verkeerde konteks aangehaal word? Die Woord se dan ook pertinent, julle sal vir julle leraars kry wat julle leer wat julle wil hoor.

Hein
06-20-2016, 12:40 PM
1Kor 8:4 -13 gee vir ons n belangrike sleutel waarna ons moet kyk. Soos wat dit lyk gaan dit oor wat ons weet en wie ons weet ons in Christus is. Gaan oor swakker en sterker christene. As iemand die verse hier kan sit asb, ek werk tans sonder e-sword.

Nov16
06-20-2016, 06:40 PM
1Kor 8:4 -13 gee vir ons n belangrike sleutel waarna ons moet kyk. Soos wat dit lyk gaan dit oor wat ons weet en wie ons weet ons in Christus is. Gaan oor swakker en sterker christene. As iemand die verse hier kan sit asb, ek werk tans sonder e-sword.

http://biblehub.com/commentaries/1_corinthians/8-1.htm

472
06-20-2016, 08:21 PM
1Kor 8:4 -13 gee vir ons n belangrike sleutel waarna ons moet kyk. Soos wat dit lyk gaan dit oor wat ons weet en wie ons weet ons in Christus is. Gaan oor swakker en sterker christene. As iemand die verse hier kan sit asb, ek werk tans sonder e-sword.

Antwoord op die vrae van die Korinthirs oor vleis wat aan die afgode geoffer is.

8 EN met betrekking tot die offervleis aan die afgode weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig.
2As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos ’n mens behoort te weet nie.
3Maar as iemand God liefhet, di word deur Hom geken.
4Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat ’n afgod niks in die wreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.
5Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is —
6tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.
7Die kennis is egter nie in almal nie; maar sommige, nog altyd bewus van die afgod, eet dit as ’n afgodsoffer, en hulle gewete, wat swak is, word besoedel.
8Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie; want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie.
9Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien ’n struikelblok word vir die wat swak is nie.
10Want as iemand jou wat kennis het, aan tafel sien in ’n afgodstempel, sal sy gewete, as hy ’n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie?
11En moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis?
12Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen Christus.
13Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie.
(1 Co 8:1-13).

Die afgodery, gemeenskap met duiwels.

14DAAROM, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.
15Ek spreek soos met verstandige mense; oordeel self wat ek s:
16die beker van danksegging wat ons met danksegging sen, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie?
17Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.
18Let op Israel na die vlees: het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie?
19Wat s ek dan? Dat ’n afgod iets is, of dat ’n afgodsoffer iets is?
20Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie h dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.
21Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel h aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.
22Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy?

(1 Co 10:14-22).

Lukas
06-22-2016, 10:22 AM
Dit klink nie of dit hier gaan oor wat jy eet nie maar oor die ritueel wat daarmee gepaard gaan.

Hein
06-22-2016, 03:42 PM
Dit klink nie of dit hier gaan oor wat jy eet nie maar oor die ritueel wat daarmee gepaard gaan.

Ja en nee Lukas. Waaroor dit eintlik regtig gaan is opgesluit in die volgende
4Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat ’n afgod niks in die wreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe Een.
5Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is —
6tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Wat beteken dit vir ons? As ons goed en vas gegrond is in die Woord en WEET wie God is, sal ons agterkom daar is GEEN ander gode is nie, want daar bestaan NET EEN God en dit is Vader, Seun en Heilige Gees.
Die afgode is mensgemaakte goed, en beteken NIKS. Dis mense wat afgode begin het en n ding uit hout uit kap en dit aanbid.
So as ons tot op daardie punt gekom het om dit te besef, dan kan ons enige iets eet en dit sal ons nie onrein maak nie. As ons dit sen in Christus se Naam, dan is dit eetbaar.
So eintlik gaan dit oor hoe jy God sien en wie Hy vir jou is, dan word afgode so klein soos n vlieg of muskiet wat jy teen die muur stukkend klap.
Groetnis, Hein

472
06-22-2016, 10:23 PM
Hein, ek dink nie dit is so maklik soos dit nie. Ek stem met jou saam in prinsiep, maar dit gaan dieper as dit.

Ja, n afgod is n mens gemaakte ding, iets in die plek van God. Wie is in die plek van God, of probeer in die plek van God wees? Satan natuurlik. Satan bestaan en dit is n oorlog tussen hom en God. Daarom is afgode eintlik Satan. As jy deel het aan die afgode, het jy deel aan Satan. En Satan is n brullende leeu wat rondloop om God se kinders te verslind, hy is nie sommer net niks, n vlieg wat jy teen die muur kan doodslaan nie. Selfs Gabriel het ontsag vir Satan gehad en hom nie self aangedurf nie, maar vir hom ges, God sal jou straf.

Daarom s Paulus:


20Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie h dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.
21Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel h aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.
22Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy?

Dit is dus duidelik, ons mag nie deel daaraan h nie.

Ek stem ook nie saam dat dit net tydens n ritueel is wat jy dit moet vermy nie. As dit aan n duiwel gewy is, is dit so. Eet jy daarvan, het jy deel daaraan. En wat is Halaal? Dit is gewy aan die Moslem god. Wie is die Moslem god?
My punt is, alles is geoorloof om te eet. Maar as dit aan n duiwel gewy is of was en jy weet dit, is dit nie geoorloof nie.

Ek sal eerder wil weet, wat is die proses waardeur Halaal produkte gaan? Kom ons vat die klein cheese griller worsies. Die Halaal merk is daarop. Is dit Halaal omdat dit aan n duiwel gewy is in n seremonie? Of nie eers n seremonie tydens die maak daarvan nie, maar n seremonie oor die gebou of fabriek waar dit gemaak word? Die fabriek is tydens n seremonie aan die duiwels gewy, daarom is alles wat daaruit kom, aan die duiwels gewy. Net soos die voorbeeld met die altaar.

Of beteken Halaal eenvoudig dat daar geen vark in is en dat dit nooit in aanraking met iets was wat op sy beurt weer aan vark geraak het nie en daar was nooit enige seremonie oor die fabriek, gebou of toerusting waarmee dit vervaardig is nie. Naas elke produk denkbaar het deesdae die halaal merk op. Wat beteken dit?

510
07-25-2016, 09:24 PM
https://en.wikipedia.org/wiki/Halal
The food must come from a supplier that uses halal practices. Dhabīḥah (ذَبِيْحَة) is the prescribed method of slaughter for all meat sources, excluding fish and other sea-life, per Islamic law. This method of slaughtering animals consists of using a well-sharpened knife to make a swift, deep incision that cuts the front of the throat, the carotid artery, trachea, and jugular veins.[9] The head of an animal that is slaughtered using halal methods is aligned with the qiblah. In addition to the direction, permitted animals should be slaughtered upon utterance of the Islamic prayer 'Bismillah' "in the name of God".

The slaughter must be performed by a Muslim. Blood must be drained from the veins. Carrion (carcasses of dead animals, such as animals who died in the wild) cannot be eaten.[6] Additionally, an animal that has been strangled, beaten (to death), killed by a fall, gored (to death), savaged by a beast of prey (unless finished off by a human), or sacrificed on a stone altar cannot be eaten.[7]

454
07-26-2016, 08:49 PM
Ek wonder nou maar net, as ons die kos seen in Jesus se naam voor ete, is dit nog halaal?

Hein
07-27-2016, 07:28 AM
Ek wonder nou maar net, as ons die kos seen in Jesus se naam voor ete, is dit nog halaal?

Ons het dit behandel Chris, maar net vinnig. Afgode is niks ( dit sluit Islam in) as ek glo in Christus asmy Redder en my outoriteit in Christus verstaan. Ja, as ek dit sen, gewone kos sen, dan kan dit my mos niks doen nie.

454
07-27-2016, 07:58 AM
Dankie Hein, maar dan verstaan ek nie waaroor die gesprek gaan nie. As 'n moslem die kos kan halaal kan ek dit mos onthalaal deur dit te seen.

Hein
07-27-2016, 01:21 PM
Dankie Hein, maar dan verstaan ek nie waaroor die gesprek gaan nie. As 'n moslem die kos kan halaal kan ek dit mos onthalaal deur dit te seen.

Ja jy kan, want jy weet wie en wat jy is in Christus.