PDA

View Full Version : Die Opraping (The Rapture)472
11-19-2015, 07:44 PM
Ek verkies die term 'opraping' want in Afrikaans is dit die beste beskrywing van die gebeurtenis.


1 Thessalonians 4:16-17King James Version (KJV)

16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

Ek het gebid en gebid. Die Here het toe uit die bloute n vrou na my gestuur met Chuck Missler se materiaal op n stokkie. Ure en ure se goed. Jy weet hoe voel n mens as so iets gebeur. Jy het net nie lus daarvoor nie. Maar ek het besef ek het gevra en hier stuur God vir my iets. Ek het die eerste vid wat interessant lyk gevat en deur geluister. En dinge het begin oopval soos n boek. God het Sy dienskneg gebruik om vir my oop te maak soos ek gevra het. Ek het ook gesien hoe waar en letterlik dit is wat in die Bybel staan. Ons sal lees en lees, maar niks verstaan nie. Weet jy hoeveel dinge in die Bybel is vir ons bedek, omdat ons nie die skrif behoorlik ondersoek en verstaan nie? Wanneer hierdie dinge vir jou begin oopval, staan jy in verwondering oor hoe die Bybel geskryf is en verstaan jy van nuuts af dat die Bybel n bonatuurlike 'skrywer' het. Geen mens kan die goed so geskryf het nie. Maar dit is ook nodig om na die oorspronklike Hebreeus te gaan, want met die vertalings gaan baie van dit verlore. Elke jota en titel, soos Jesus s, het betekenis.

Jy kan die Bybel 10 keer deurlees, maar as dit nie vir jou oopgemaak word nie, gaan jy niks wyser word nie. Ek s nie die Heilige Gees kan nie iets vir jou verduidelik nie. Ek se die Heilige Gees kan ook n dienaar gebruik, om dit vir jou oop te maak. Dink aan die Etiopir, wat op die wa gery het en gelees het uit die skrif. (Hand 8:26) Hier het die Heilige Gees Filippus gestuur om die Skrif vir die hofdienaar oop te maak.

Dink ook aan die gawes van die Heilige gees. Paulus gee n lys daarvan. Dit word aan die gemeente gegee om mekaar te help, te leer en op te bou. Elkeen kry n gawe, selfs meer, maar niemand ontvang al die gawes nie. Meer daaroor later of elders.

Ek wil hier poog om te verduidelik waarom ek glo dat daar n 'Voor Verdrukking" Opraping is en wil dit net aan die begin duidelik stel, dit ek nie gaan poog om enigeen te oortuig nie. Dit is die werk van die Heilige Gees en Hy oortuig soos en waar en wie en wanneer Hy Wil. Ek wil dus nie in n stryery hieroor betrokke raak nie en gee dit net weer soos ek dit ontvang. Natuurlik kan ek dit nie so breedvoerig weergee soos ek dit ontvang nie en gee net opsommings wat ek vir myself maak.

Ek wil dit ook stel dat dit baie belangrik is, dat as jy in iets glo, jy moet weet waarom jy dit glo.

My bronne is die Boek Openbaring, die res van die Bybel en ander skrywers/sprekers wat ek glo die Gees oor my pad gebring het om dit vir my oop te maak en te verduidelik. Ek self sou nooit by dit uitgekom het nie, want ek ken nie my Bybel op daardie vlak nie. Gelukkig vermeerder die kennis in die eindtyd en word dit makliker om te volg met n bietjie leiding. Ek hoop dat die wat ek moet bereik, genoegsaam geprikkel sal word deur wat ek hier gaan skryf, sodat hulle ook dieper sal ingaan in die Skrif, dit bestudeer en sal nagaan of hierdie dinge so is.

Die Boek, Openbaring.
Die boek se naam is in enkelvoud, want dit is een Openbaring wat deur God aan Jesus gegee is om aan Sy kinders te gee, sodat hulle sal weet wat om te verwag. Die boek se naam is dus nie Openbaringe, soos ons baie keer van praat, nie.

Die boek verduidelik homself in meeste gevalle, maar daar is tye wat jy die res van die Skrif moet raadpleeg vir antwoorde.
Dit is die enigste boek in die Bybel wat se, lees my, ek is spesiaal, met n belofte as jy dit doen. Lees is natuurlik nie net lees nie, maar bestudeer totdat jy dit verstaan en dit vir jou sin maak.


Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Die Boek het definitiewe struktuur/argitektuur wat baie belangrik is om die verstaan. Dit help jou verstaan wat ges word en ook om te besef, hierdie boek kom voort vanaf n bo-natuurlike outeur, met vooraf kennis wat geen mens oor beskik nie. Johannes het die skryf werk gedoen, maar hy is nie die Outeur nie. Ek sal poog om hierdie struktuur te verduidelik soos ek aangaan.

Hoofstuk 1 is die inleiding en verduidelik dat Johannes nie n gesig gehad het nie, maar DAAR was en alles gesien en beleef het. Ons sien dan ook n fisiese beskrywing van Jesus self. Daar is sewe goue kandelaars, en sewe sterre in Jesus se regter hand. Dadelik word verduidelik:


die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes.

Dit is baie belangrik om hierdie sewe kandelare dop te hou, want dit is die gemeentes/bruid van Christus en deur dop te hou waar hulle is, wys ook na die opraping.

Hoofstuk 2 en drie handel oor die sewe briewe aan die sewe gemeentes. Hier kom ons definitiewe struktuur tee. Al sewe briewe is op n spesiale manier geskryf. Hulle word opgedeel in 7 'kompartemente'.
Dit is:
1. Naam van Kerk
2. Verkose Titel van Jesus
3. Eervolle vermelding
4. Bekommernis
5. Dringende versoek
6. Belofte aan die Oorwinnaar
7. Afsluiting

Deurlopend deur Openbaring en elders in die Bybel, kom ons hierdie struktuur van 7's tee.

Hierdie sewe briewe is die belangrikste deel in die boek, vir ons as gelowiges, want dit is al in die boek wat oor 'nou' gaan en ons nou raad gee. Die res is profeties. Die briewe gee ook n boodskap op 4 vlakke. Die volgorde is ook presies en gee die geskiedenis van die kerk oor die eeue. In enige ander volgorde, sou dit nie kon werk nie.

Dit is belangrik om hierop te let:

Wie n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s.

Die een wat kan hoor (almal het n oor). Dit is dus van toepassing op almal wat bereid is.
Wat die Gees aan die gemeentes se.(meervoud) Alles is dus op ons almal van toepassing.

Baie interessante dinge kom aan die lig, wanneer ons die sewe briewe ontleed volgens die struktuur. Ons sien byvoorbeeld dat twee gemeentes geen eervolle vermelding ontvang nie en twee gemeentes niks het om oor te bekommer nie.

In die sesde brief, kry ons ook die eerste sinspeling na die opraping. Daar moet egter na die oorspronklike teks gekyk word en selfs dan, is daar n geweldige stryery daaroor aan die gang. Soos ooreen gekom, gaan ek nie met iemand stry nie.

Hierdie kom uit die sesde brief en is waarna ek verwys.

Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Daar is nog vreeslik baie ander belangrike en interessante dinge wat uitkom uit die briewe. Dit is ook belangrik om die boodskap op al 4 vlakke te verstaan.

Kom ons kyk gou na die beskrywing van die Opgestane Christus. Weer sien ons die struktuur van 7 elemente:

en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met n goue gordel.
1. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu,
2. en sy o soos n vuurvlam,
3. en sy voete soos blink koper wat gloei soos in n oond,
4. en sy stem soos die stem van baie waters.
5. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou,
6. en n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan,
7. en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.
die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes,
en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes

Meer struktuur:
Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur;

Wat jy gesien het - verlede - Hoofstuk 1, Jesus, gekruisig, begrawe en opgewek uit duie dode.

Die wat is - huidig - Hoofstuk 2 en 3 - Die kerk en sy geskiedenis - 7 briewe aan die sewe gemeentes.

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 4 tot 5 - die opraping van die kerk - Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat n hierdie dinge moet gebeur. - Nou is ons in die troonkamer en nie meer op aarde.

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 6 tot 19 - Die 7 jaar beproewing/verdrukking op aarde - Die kerk word nie eenmaal hier genoem nie, (vorige hoofstukke 19 maal genoem) want die kerk is in die hemel en nie op aarde. Hier gaan dit om die redding van Israel.

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 20 - Die millennium

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 21 en 22 - Die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde

Eerste Rede:
Hier is dan die eerste rede waarom ek glo daar sal n opraping wees voor die 7 jaar verdrukking plaasvind.

a) Een van die gemeentes ontvang n spesifieke belofte daarvan en

b) ons sien in die struktuur dat die kerk(die bruid van Christus) opgeroep is na die Hemel (Hoofstuk 4) en nie meer teenwoordig is op aarde tydens die 7 jaar verdrukking nie. Die kerk word aanmekaar na verwys in die vorige 3 hoofstukke.

472
11-19-2015, 07:44 PM
Ek wil net die leser weereens versoek en meedeel. Hierdie opsomming wat ek gedoen het is baie, baie beknop. JD Farag, Chuck Missler en Chuck Smith, doen n baie beter en vollediger werk. As u nie hulle weergawe gaan deurwerk nie, gaan u vreeslik baie mis. My weergawe poog net om u te oorreed om na hulle werke te gaan kyk. Moet asb. nie dat my powere poging u van die geleentheid beroof nie.

472
11-19-2015, 07:48 PM
Die tweede rede: Die effek wat die Openbaring op ons het. "We must watch for the coming, not calculate the coming"


MAAR van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
37En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
38Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
39en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
40Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
41Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
42Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
43Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
44Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.

Die tweede rede gaan daaroor, dat daar te veel voorspellings is van wat nog kom, in die 70ste week van Daniel, wat nog moet gebeur, voor die tweede koms van Christus. Tog s Jesus dat ons moet waaksaam wees en dat dit enige tyd kan gebeur. Maar as ons kyk na dinge soos die 7 jaar vrede wat uitgeroep moet word, die periode van 3.5 jaar dan neem die anti-chris oor, die tempel wat nog gebou moet word en vele meer, dan sien ons die tyd is nog nie gereed nie en kan die tweede koms nie nou wees nie! Waarvoor moet ons dan waak?

Die opraping!

Daar is niks wat die opraping weghou, weerhou, behalwe dat die volle getal van die heidene wat moet inkom nie. Wanneer gaan die getal vol wees? Mense bekeer hulle tot Christus nou teen n reuse spoed. Ons lees daarvan veral by wat nou in die midde ooste gebeur? Dit maak Satan mal! Die laaste een van die heidene wat moet bekeer, kan enige oomblik wees. Nou, vannaand, of oor tien, 20 jaar of langer. Wie weet? Niemand nie, behalwe die Vader!

Kan die tweede koms vannaand gebeur? Nee! Is die tempel in Jerusalem al gebou? Het die 7 jaar verdrukking al begin? Is die 7 jaar vrede al aangekondig? Is die 3.5 jaar al verby? Het die anti-chris al verskyn? Wat van God se twee getuies, het hulle al verskyn? Wanneer word hulle doodgemaak en in die strate gelos vir 3 dae? So kan ek aangaan.

Dit is duidelik, die tweede koms kan nie vannaand wees nie, maar die opraping kan nou gebeur en dit moet gebeur, om Jesus se woorde waar te maak, dat ons moet waak.

472
11-19-2015, 07:50 PM
Die derde rede dat die opraping voor die Groot Verdrukking kom.

Hierdie rus meer op die vorige twee redes en pas in daarby. Dit gaan oor die Joodse bruilof. Die Joodse manier is dat die bruidegom die prys vir die bruid betaal en dan weg gaan en plek vir haar voorberei, by sy vader se huis. Hy kom dan terug om haar te kom haal op n tyd wat niemand weet nie, net sy vader. Die bruilof hou dan aan vir 7 dae. Weereens n voorskadu van dit wat kom. Ek dink almal kan dit sien. Die vraag is dan nou, waarom se ons dat dit voor die Groot verdrukking gaan wees?

Omdat, wanneer die Bruidegom, Sy Bruid kom haal, op n tyd wat niemand behalwe die Vader weet nie, neem Hy haar na Sy Vader se huis vir n tydperk van 7 dae. Ons weet die groot verdrukking hou aan vir n week, Daniel se 70ste week, of dan 7 dae. Gedurende hierdie tyd veg God self vir die Seun. Die Seun is besig met iets anders. Wat?

Die Bruilof.

Dus, terwyl die groot verdrukking op aarde aan die gang is, is die kerk in die hemel, besig as Bruid met die Bruidegom en bruilof. Wanneer die bruilof klaar is, kom Jesus vir die tweede keer aarde toe, met Sy bruid aan Sy sy. Die tweede koms.

472
11-19-2015, 07:52 PM
Die vierde rede. Die twee verskillende trompette.51Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
52in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
(1 Co 15:51)


16Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
17Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
(1 Th 4:16).

Hierdie is nie die trompette van Openbaring nie. Die trompette in Openbaring word deur Engele geblaas, nie deur God (Jesus) self nie.

Die koms waarvoor ons moet uitkyk, is die van Jesus, met die basuin wat weerklink, wat kom om Sy Bruid te kom haal. Sy gaan dan die lug in, Hom tegemoet, vanwaar hulle na die bruilof gaan. Die bruid is die wat die oorwinning behaal het. Wie is die oorwinnaar?


4Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wreld; en dit is die oorwinning wat die wreld oorwin het, naamlik ons geloof.
5Wie anders is dit wat die wreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?
(1 Jn 5:4).

Onthou ook, die vrou in Openbaring, is Israel. Die bruid van Jesus is n maagd, die vrou in Openbaring, is verwagtend.

472
11-19-2015, 07:54 PM
Die vyfde rede.

Tipologie - n Tipe vir.

Paulus is die een wat die geheim bekend maak, wat vir eeue geheim gehou was. Die Bruid van Christus. Maar dit beteken nie dat dit nie reeds in die Ou Testament bekend was nie. Dit was, maar was versteek. Onthou daardie bo-natuurlike Outeur? Die Outeur wat alles geweet het en dit in die Skrif en teks en gebeure versteek het? Daardie kennis wat in die skrif versteek is, wat geen mens kon doen nie. Net n Persoon wat vooraf kennis het, dus bo-natuurlik, kon dit so in die skrif versteek het, so beplan het, sodat wanneer die geheim bekend word, dit so duidelik soos daglig uitstaan.

So is die Ou Testament geskryf. Die Ou Testament versteek, is die Nuwe Testament onthul. (The Old Testament Concealed, is the New Testament revealed)

Profesie vir ons is Voorspelling en Uitkoms. Vir die Jode, is profesie patroon wat herhaal. Daarom dat ons praat van n skadu van die dinge wat kom.

Kom ons kyk bietjie na sulke dinge in die Ou Testament. Daar is baie, ek gaan enkeles noem wat u kan gaan ondersoek. Onthou, die hele Bybel, gaan omtrent Jesus, Sy Volk en Sy Bruid. Letterlik alles draai om Jesus.

Eerstens, Daniel.
Gaan plaas Daniel in die rol van die Bruid en die drie Joodse manne, Sadrag, Mesag en Abedngo in die rol van Israel. Waar was Daniel toe die drie in die vuur oond gegooi was? Kan u sien dat die vuuroond die tipe vir die Groot Verdrukking is?

Henog en die dae van Noag.
Henog moes eers 'sterf' voor Noag met die ark kon begin. Maar Henog het nie gesterf nie.
En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.(Ge 5:24)
Daarna het Noag in die ark gegaan. Weer speel sewe n belangrike rol.
Kan u die tipe vir die kerk en vir Israel sien?

Josef
Josef is n tipe vir Jesus, wat n heidin, Asenat, as vrou geneem het. Gaan lees weer die hele verhaal van Josef en kyk na die ooreenkomste, die profesie vir die Jood, naamlik patroon.

Abraham wat Isak moet offer op die berg. Isak is vervang met n offer, tot Jesus die offer geword het.

Gaan kyk hoe Isak n vrou gekry het.

Gaan kyk of u kan sien hoe Rebekka n tipe vir die Kerk is.

Gaan lees die boek Rut, wat die heidense maagd is wat Boas geneem het as sy vrou. Lees die verhaal en kyk vir die patroon. Kan u sien hoe Naomi die tipe vir Israel is?

So ook is die 7 feeste van God, patroon en herhaling. Gaan kyk bietjie na 'the feast of trumpets'

472
11-19-2015, 07:55 PM
Die sesde rede.

Hier gaan dit oor die gelykenisse wat Jesus gegee het.

Die 10 maagde.
Hier leer ons om gereed te wees vir wanneer die Bruidegom kom. Die Bruidegom kom vir die bruilof, nie vir Israel nie. Israel word mee gewerk in die groot verdrukking.

Wie is die vyf verstandige maagde? Dit is hulle wat weet en besef, die Bruidegom kan enige tyd kom, maar Hy kan ook talm. Niemand weet hoe lank dit gaan neem nie, wees dus gereed vir n lang wag, wetende dit kan nou, dadelik, gebeur. Dan is daar nie tyd om eers dit of dat te gaan doen, voordat jy kan vertrek nie.


25 DAN sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
2En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
3En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
4Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
5En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
6En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
7Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
8En die wat dwaas was, s aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
9Maar die verstandiges antwoord en s: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
10En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
11Later kom toe die ander maagde ook en s: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
12Maar hy antwoord en s: Voorwaar ek s vir julle, ek ken julle nie.
13Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.
(Mt 25:1-13).

472
11-19-2015, 07:57 PM
Sewende rede: (daar is baie meer as sewe redes, maar ek gaan vir eers hiermee volstaan.)

Ons het gesien in Openbaring dat die Kerk, die bruid van Jesus, 19 keer genoem word in die eerste 3 hoofstukke. Ons het gesien dat die Kerk nie weer genoem word daarna nie, omdat die Kerk dan in die hemel is en God se toorn op die aarde uitgegiet word. ons sien ook in die Openbaring, dat die toorn van God, eers op die aarde uitgegiet word, na die eerste 3 hoofstukke wat oor ons handel. Die res is Israel en hulle wat nie die verlossing aangeneem het nie. Ons is dus nie vir die Groot Verdrukking bestem nie en sal nie op aarde wees om dit te beleef nie.

Lees die volgende, wat vir ons wys dat ons die toekomstige toorn van God gespaar word.


10 en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.
(1 Th 1:10).


9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus
(1 Th 5:9).


9 Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.
(Ro 5:9).

Hein
11-30-2015, 02:44 PM
Die vierde rede. Die twee verskillende trompette.


Hierdie is nie die trompette van Openbaring nie. Die trompette in Openbaring word deur Engele geblaas, nie deur God (Jesus) self nie.

Die koms waarvoor ons moet uitkyk, is die van Jesus, met die basuin wat weerklink, wat kom om Sy Bruid te kom haal. Sy gaan dan die lug in, Hom tegemoet, vanwaar hulle na die bruilof gaan. Die bruid is die wat die oorwinning behaal het. Wie is die oorwinnaar?Onthou ook, die vrou in Openbaring, is Israel. Die bruid van Jesus is n maagd, die vrou in Openbaring, is verwagtend.
Dagse weereens. Ek hoop dat jy nog soekend is na die waarheid.

Ek het 2 vrae aan jou:
1. Hoekom maak jy die afleiding dat Jesus self die basuin blaas? Waar lees jy dat Hy self blaas?
2. Wanneer in Openbaring word die laaste basuin geblaas ? Wat het reeds plaasgevind in Openbaring?

Indien jy hierdie 2 vrae ondersoek, dan sal jy sien dat die voor-die-verdrukking- opraping mensgemaakte storie is, en nie Bybels nie.

Hein
11-30-2015, 03:11 PM
Dit is baie belangrik om hierdie sewe kandelare dop te hou, want dit is die gemeentes/bruid van Christus en deur dop te hou waar hulle is, wys ook na die opraping.


In die sesde brief, kry ons ook die eerste sinspeling na die opraping. Daar moet egter na die oorspronklike teks gekyk word en selfs dan, is daar n geweldige stryery daaroor aan die gang. Soos ooreen gekom, gaan ek nie met iemand stry nie.

Hierdie kom uit die sesde brief en is waarna ek verwys.


Daar is nog vreeslik baie ander belangrike en interessante dinge wat uitkom uit die briewe. Dit is ook belangrik om die boodskap op al 4 vlakke te verstaan.

Kom ons kyk gou na die beskrywing van die Opgestane Christus. Weer sien ons die struktuur van 7 elemente:

en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met n goue gordel.
1. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu,
2. en sy o soos n vuurvlam,
3. en sy voete soos blink koper wat gloei soos in n oond,
4. en sy stem soos die stem van baie waters.
5. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou,
6. en n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan,
7. en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.
die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes,
en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes

Meer struktuur:
Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur;

Wat jy gesien het - verlede - Hoofstuk 1, Jesus, gekruisig, begrawe en opgewek uit duie dode.

Die wat is - huidig - Hoofstuk 2 en 3 - Die kerk en sy geskiedenis - 7 briewe aan die sewe gemeentes.

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 4 tot 5 - die opraping van die kerk - Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat n hierdie dinge moet gebeur. - Nou is ons in die troonkamer en nie meer op aarde.

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 6 tot 19 - Die 7 jaar beproewing/verdrukking op aarde - Die kerk word nie eenmaal hier genoem nie, (vorige hoofstukke 19 maal genoem) want die kerk is in die hemel en nie op aarde. Hier gaan dit om die redding van Israel.

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 20 - Die millennium

wat gaan gebeur - toekoms - Hoofstuk 21 en 22 - Die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde

Eerste Rede:
Hier is dan die eerste rede waarom ek glo daar sal n opraping wees voor die 7 jaar verdrukking plaasvind.

a) Een van die gemeentes ontvang n spesifieke belofte daarvan en

b) ons sien in die struktuur dat die kerk(die bruid van Christus) opgeroep is na die Hemel (Hoofstuk 4) en nie meer teenwoordig is op aarde tydens die 7 jaar verdrukking nie. Die kerk word aanmekaar na verwys in die vorige 3 hoofstukke.

Ek wil jou ook nog n paar vrae vra.
1. Hoekom neem mense aan die 7 gemeentes van Asie is die bruid? Watter alleen reg het hul as die bruid alleenlik?
Is dit slegs n aaname om die oprping te motiveer?

2. Hoekom word daar aangeneem dat as n sekere kerk (1uit7) bewaar sou word in die verdrukking dat dit bewys dat al die gemeentes("bruid")l weggerraap of opgeraap is? Beteken "bewaar" dus opraap, en hoe kan dit dieselfde wees, .....as dit 2,betekenisse het?
Wat dn vn die ander ses gemeentes? Wil dit dan aantoon dat hul dan nie opgeraap is nie maar net die een?

3. Indien die 7 gemeentes nie verder genoem word in Openbaring nie, hoekom word dit aangeneem hul is weggeraap? Is dit weereens gebruik, net om die opraping idee te staaf? Of moes God hul genoem het tot in openbaring 21? Hoekom? Dan moes die 24 ouderlinge ook heeltyd genoem word in elke hoofstuk in openbaring as dit die redenasie is?

472
12-06-2015, 12:12 AM
Hein, ek gaan poog om jou te antwoord. Baie tesinnig, omdat jy bevooroordeeld is en nie objektief hierna wil kyk nie. Ek se weer, dit is nie my taak om jou te oortuig nie, dit kan slegs die Heilige Gees doen. Ek antwoord jou ook terwille van ander wat hier lees.

Eerstens, waarom hierdie spesifieke 7 gemeentes in Asi. Daar was immers honderde op daardie stadium in die wreld.

Hierdie 7 gemeentes is verteenwoordigend van wat in al die gemeentes op aarde plaasvind. Elke 'kerk' op aarde pas in by een van die sewe. Die sewe is lokaal aan een gebied en so gekies.

Elke brief het die sinsnede "hoor wat die Gees aan die gemeentes s". Gemeentes is meervoud. Dus moet al die gemeentes ook luister wat aan die ander gemeentes ges word. Dit is dus van toepassing op almal.

“Wie ’n oor het” Ons almal het ore, ons moet dus almal luister, weereens is alles dus van toepassing op almal, tot n mate.

Profeties l die volgorde waarin die gemeentes genoem word, die geskiedenis van die ‘kerk’ uit. Dit gaan jy nie sien as jy nie n studie van elke gemeente se geskiedenis en eie besonderhede gaan doen nie. Enige ander volgorde en dit werk nie.

Ons sien dus dat die sewe gemeentes die ‘kerk’ vorm, die een liggaam van Christus met verskillende ledemate. Hierdie een kerk, bestaande uit sewe gemeentes, vorm dan die Bruid van Christus. Daar is nie bruide nie, net een en net een bruid word opgeraap.

Nie net een van die gemeentes word opgeraap nie. Maar in een van hulle se briewe word na die opraping verwys. Waarom Jesus nie in al sewe briewe daarna verwys nie, kan ek nie antwoord nie. Net dat Hy wel in een daarna verwys.

Verstaan jy die seweledige struktuur van die briewe? Ek sal die struktuur weer noem:
1. Naam van Gemeente
2. Verkose titel van Jesus
3. Eervolle vermelding
4. Bekommernis
5. Dringende versoek
6. Afsluiting
7. Belofte aan die oorwinnaar.

Nou, in twee van die briewe is daar nie n eervolle vermelding nie en in ander twee is daar nie n bekommernis nie. Ek noem dit om te probeer wys dit is nie nodig dat in elke brief verwys moet word na die opraping nie.

Dus nee, die sewe gemeentes in Asi het nie alleenreg as die bruid nie en nee, dit is nie n aaname om die opraping te motiveer nie. Die sewe gemeentes is slegs verteenwoordigend van alle gemeentes op aarde.

Net een Bruid word opgeraap. Die bruid bestaan uit al die gemeentes op aarde, soos reeds verduidelik. Ja, bewaar beteken opraap en ek het dit reeds elders verduidelik. Ek weet nie waarna jy verwys as jy s dit het twee betekenisse nie.

Die sewe gemeentes word nie verder genoem nie, want hulle was op aarde en is nou opgeraap en nie meer op aarde nie. Ons sien hulle nou verder in die Hemel, in n ander vorm en as die Bruid.

Ek beveel sterk aan dat jy Chuck Missler se 24 episodes hieroor sal gaan kyk. Jy kan tog sekerlik nie verwag, dat ek iets wat hom 24 uur neem om oor te bring en verduidelik, hier op n forum in n paar poste moet doen nie. Ek poog slegs om te prikkel en mense te kry om self te gaan kyk en luister en dan self te besluit.

Het jy al die Joodse bruilof gaan bestudeer en gesien wat die ooreenkomste is?

Hein
12-06-2015, 10:48 AM
Hallo Frik.
Ons verskil, en gaan nie maklik ooreenkom nie. Ek het lank self n studie daaroor gedoen, maar geen ander skrywer se gedagtes of werk in ag geneem nie. Ek vra Heilige Gees om die wysheid te gee. Ek kan en kon dit nie self doen nie. Maar ons moet die hele NT gebruik waar Jesus gepraat het. Oop boek,.nuwe bladsy - wat is die waarheid?. Is daar verdrukking wegraap of is daar nie.?
Dis maar al.
Net so terloops, as die bruid( wat nie Sy uitverkore volk insluit nie) maar wel die "gentiles" is, hoekom word hulle op Joodse bruilof manier "opgeraap"? Dis maar net een enkele vraag?
Ek het reeds verskeie vrae aan jou gestel Frik maar jy kon dit nie 100% beantwoord nie en dit gaan moeilik wees om my te oortuig. Dus moet daar seker by jou ook twyfel kom. Geen probleem om ander se dvd's te kyk nie, mar neem dit jou eie roeping om self die waarheid uit te vind.
Groetnis

472
12-06-2015, 12:56 PM
Hein, jou bevooroordeel maak jou blind. Jy gryp net n ding en glo jy is reg. Nou noem jy my Frik byvoorbeeld. Dit is net ek en jy wat hier praat, dus moet dit ek wees wie jy Frik noem. Nou vra ek myself, waarom? Kan net een ding wees. Die pos wat ek op die Siener draad geplaas het. Lukas het na Frik verwys, ek het Frik gekontak en sy antwoord geplaas. Nee Hein, ek is nie Frik nie. Terloops, ek het in van Frik se skrywes gesien hy onderskryf ook nie die Opraping nie. Ek het dit nog nie met hom opgeneem nie, so ek weet nie hoe hy dit deesdae sien nie. Ek weet net die kennis vermeerder en meer en meer mense sien die waarheid.

Nee Hein, daar is geen twyfel by my nie. Ek het weergegee waarom ek dit glo. Ek is nie seker van hoe alles inmekaar steek nie, ek kyk immers in n spieel met n verwronge beeld en kan nie alles 100% verstaan en weergee nie. Maar ek sien genoeg om te verstaan daar is n opraping.

Ek het al jou vrae geantwoord tot die beste van my vermo. As dit jou nie 100% oortuig nie is ek jammer, maar ek s weer, die Heilge Gees moet jou oortuig, nie ek nie. Ek weet nie wat Sy plan met jou is nie en watter gees hy in jou plaas nie. Dit is bo my vuurmaakplek en in Sy hande.

Om jou vraag te antwoord.

"as die bruid( wat nie Sy uitverkore volk insluit nie) maar wel die "gentiles" is, hoekom word hulle op Joodse bruilof manier "opgeraap"? Dis maar net een enkele vraag? "

Jesus is Jood. Die Joodse tradisies is God inspireer. Jy kan dit seker insien? Nou kies n Jood vir Hom n 'gentile' bruid. Op hoe manier gaan Hy bruilof hou? Volgens Sy eie manier, of volgens die 'gentile' manier? Wanneer n Jood vandag vir hom n bruid neem, hoe gaan die bruilof gehou word? Jy kan sekerlik insien dat jou vraag n vanselfsprekende antwoord het. Weereens, as dit nie jou vraag 100% antwoord nie, kan ek dit nie help nie. Dit is nie in my hande nie. Ek het jou wel geantwoord.

Ek wil net noem:
"Joodse bruilof manier "opgeraap""
Die Joodse 'manier' is die bruidegekom kom haal die bruid en neem haar na sy vader se huis, waar hy vir haar plek voorberei het en waar hulle dan vir n periode uit sig bly. Hierdie is n periode van 7.

472
12-06-2015, 01:04 PM
Hein, ek wil ook net weer noem. Alhoewel hierdie n geheim was wat eers in die Nuwe Testament aan die lig gekom het, het die Heilge Gees in die geinspireerde Woord, talle modelle in die Ou Testament ingebou van die Bruilof en die hele tradisie. Het jy toe die boek Rut gaan lees en die vehaal gevolg soos ek jou gevra het? Hier is een so n 'model' waar Hy dit verduidelik wat die prosedure is, hoe die 'gentile' bruid bekom word deur n Jood, Boas.

Chris1
12-06-2015, 01:06 PM
Chris.

Ek hou nie daarvan om iemand te ignoreer nie.Ek hoop egter jy sal verstaan dat ek nie jou vrae wil beantwoord nie omrede jy beter weet as ek oor wat ek beleef en weet(daarom behoort jy jou vrae aan my self te kan beantwoord) .Dit beteken kortweg dat sou ek die vrae antwoord dit weer kan uitloop op Chris se “wete”oor wat ek eintlik moet se of ervaar.Hiervoor sien ek net nie meer kans nie.

Chris ek lieg wel, maar bitter min en daaroor is ek skaam.Besef egter dat ek by verre die meeste keer die waarheid praat en nie sal lieg oor onbenullighede soos ons gesprek van vroeer nie. Oor die algemeen glo ek dat ek oop is vir nuwe denke en idees(dis eintlik al hoe mens groei).’n Voorwaarde sal egter ‘n gesprek (nie preek,toespraak , monoloog of ek weet meer van jou as jyself ) wees en nie ‘n langspeelplaat wat aanhou vashaak nie...

Ek hoop werklik jy sal my die keer verstaan.

Groetnis daar.

472
12-06-2015, 01:10 PM
Net weer oor my naam. Ek is nie bang om onder my eie naam te skryf nie. Ek respekteer Lukas se versoek dat ons by ons gegewe AKSKA name moet bly en hy het al baie verduidelik waarom hy dit so doen en verkies. Daarom gaan ek nie my regte naam bekend maak nie en vra ook dat ander wat my ken, dit nie sal doen nie.

Chris1
12-06-2015, 01:12 PM
472

Jammer(15)is op verkeerde draad geplaas.
Help my asb met dievolgende.

Ek wil net weet asb.

Word daar in die Bybel van die opraping direk gepraat?
Indien nie hoekom dink jy nie?


Ek is jammer as ek 'n vraag vra wat reeds deur jou geantwoord is.My kop was op 'n heel ander onderwerp.Jy kan dalk net die no van jou antwoord gee ek sal daar gaan lees/

Dankie

472
12-06-2015, 01:12 PM
Chris1, jy het per ongeluk in die verkeerde draad gepos. Sal jy dit asb. delete en oordoen in die regte draad? Dankie.

Chris1
12-06-2015, 01:45 PM
472

Dankie ek het gesien.Hoe ek dit uitvee weet ek nie.
Ek het darem 'n poging aangewend om dit reg te stel net daarna.


Hieronder is vrae wat ek egter aan jou vra oor hierdie onderwerp.

Word daar in die Bybel van die opraping direk gepraat?
Indien nie hoekom dink jy nie?


Ek is jammer as ek 'n vraag vra wat reeds deur jou geantwoord is.My kop was op 'n heel ander onderwerp.Jy kan dalk net die no van jou antwoord gee ek sal daar gaan lees/

Dankie

472
12-06-2015, 02:10 PM
472

Word daar in die Bybel van die opraping direk gepraat?
Indien nie hoekom dink jy nie?

Chris1, nee, nie direk nie. Ek kan net bespiegel oor waarom nie.

Eerstens weet ons dit is eers as n groot geheim hanteer, wat Paulus toe kom 'oop breek' het, maar steeds nie duidelik nie.

Die oomblik toe die kennis begin vermeerder, toe begin ons sien hoe die Heilige Gees dit oral in die bybel ingebou het, op n versteekte manier. Toe begin dit soos n boek oop te val.


Dan is die volgende logiese vraag: Waarom eers toe die kennis vermeerder? Ek weet nie. Miskien het ons hierdie kennis meer nodig in die laaste dae? Miskien om ons nou, nog meer bewus te maak van die tyd is op hande, ons Meester kan ENIGE oomblik kom! Sodat die wat nog nie hul bekeer het nie, kan besef hoe dringend dit is? Ek weet ook nie daarvan nie, want ons kan enige oomblik sterf en dan is alles in elk geval vir jou verby en as jy nie gereed was nie, is dit te laat.

Jesus het in gelykenisse gepraat, sodat almal nie sal verstaan nie. Ek neem aan dit het met dieselfde rede te doen.

Wat van die wat gesterf het in Jesus, sonder die kennis? Dit bepaal beslis nie jou saligheid nie.

Dan is daar die wat tans sterf met die kennis. Ek dink byvoorbeeld aan Chuck Missler se vrou, Nancy, wat nou die 11 November gesterf het.

Ons weet net, die wat reeds gesterf het, sal die wat nog lewe, geensins voor wees nie. En by implikasie anders om.

Jesus waarsku ons om in die laaste dae nie mislei te word nie. Daar kom groot dinge in die laaste dae. Dinge wat jy nie sal kan ontken, verstandelik nie. Satan gaan wonderwerke doen, tegnologie gaan verbysterend raak (Portholes, Wormholes, Timetravel, Aliens ensovoorts) en party gaan oortuigend optree as Christus. Jesus waarsku ons om dit nie te glo nie, (verwys na Homself en nie die tegnologie nie, dat ons nie sal glo dat dit Hy is nie) al is dit hoe oortuigend en onbetwisbaar. Miskien het ons reeds nou hierdie kennis nodig om staande te kan bly? In die verse wat ek onder aanhaal, is dit duidelik dat iemand Hom gaan naboots. Baie oortuigend gaan naboots. Sodat selfs die wie se name in die Boek van die lewe staan, daarvoor kan val. Moet ons daarom dan hierdie kennis nou ontvang?

Chris1, wie kan die Diepte en Wysheid van Hom bepaal?Matt 24:5 For many will come in my name, claiming, ‘I am the Christ,’ and will deceive many.
Matt 24:24 For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect—if that were possible.
Mark 13:6 Many will come in my name, claiming, ‘I am he,’ and will deceive many.
Mark 13:22 For false Christs and false prophets will appear and perform signs and miracles to deceive the elect—if that were possible.
Luke 21:8 He replied: “Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, ‘I am he,’ and, ‘The time is near.’ Do not follow them.

Chris1
12-06-2015, 02:34 PM
472

Dankie vir die kort maklike antwoord.

Ek is met jou oor die volgende wat jy se
Die oomblik toe die kennis begin vermeerder, toe begin ons sien hoe die Heilige Gees dit oral in die bybel ingebou het, op n versteekte manier. Toe begin dit soos n boek oop te val
1--Jesus het in gelykenisse gepraat, sodat almal nie sal verstaan nie. Ek neem aan dit het met dieselfde rede te doen.
2--Ons weet net, die wat reeds gesterf het, sal die wat nog lewe, geensins voor wees nie. En by implikasie anders om.
3--Jesus waarsku ons om in die laaste dae nie mislei te word nie.
4--In die verse wat ek onder aanhaal, is dit duidelik dat iemand Hom gaan naboots
5--Ons weet net, die wat reeds gesterf het, sal die wat nog lewe, geensins voor wees nie. En by implikasie anders om.

Punt 3 is juis baie gevaarlik en ons moet waak daarteen daarom selfs oor nuwe idees en gevolgtrekkings uit die Bybel,waarvan hierdie vir my een is.Hieruit kan jy met reg aflei dat ek nog nie daar is waar dit vir my oopval nie.
Vandaar my vrae aan jou.Jy sal sien dat ek heeltemal saam met jou stem oor die kennis vermeerdering(op beide tegnelogiese en geestelike vlakke).Ek wil dus nie nuwe kennis afmaak as dwaalleer nie maar overgesetseinde ook nie net aanvaar as waar nie.

Ek het laat hier begin en sal maar wanneer die tyd daar is van vooraf lees.

472
12-06-2015, 02:57 PM
Chris1, musiek in my ore! Ek is baie bewus dat die waarskuwing soos n vinger vorentoe wys, maar 4 wys terug. Nee, ons mag nie net aanvaar en aaneem dit is waar nie. Jesus waarsku ons mos, soos jy s, do not be deceived. Daarom het ek met my aanhalings probeer wys dat die klem van die misleiding daarop val dat die misleier Jesus self gaan naboots en dit is wat Jesus ons teen waarsku spesifiek. (claiming, ‘I am he,’ )

Be like the Bereans:
11 En hierdie mense was edelmoediger as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.
(Ac 17:11).

472
12-06-2015, 03:13 PM
Waarom vermeerder die kennis en hoe vermeerder dit?

1. Ons het die voordeel van 'hindsight'.
2. Sagteware is vandag beskikbaar wat jou na die oorspronklike teks neem en jy kan dan die oorspronklike bedoeling nagaan. Dit kan nie meer vir ons weg gesteek word nie. Jesus praat van elke 'titel en jota'. Dit wys hoe belangrik die oorspronklike teks is. Die Heilige Gees het die oorspronklike teks manipuleer op wyses wat ongelooflik is, Hy versteek, Hy verivieer en sit selfs Sy stempel van oorspronklike oorsprong daarop, deur die teks. Hy bewys deur die teks, dat die oorsprong bonatuurlik is.

Deurdat dit nie meer vir ons weg gesteek kan word nie, vermeerder die kennis. Sy dienaars gebruik hierdie 'tools', breek die Woord oop en maak die waarheid aan ons bekend. Nie net dit nie, hulle wys ook die gereedskap, hoe om dit te gebruik en ons kan self gaan kyk of dit waar is. Ek dink dit maak Satan mal, geen wonder hy raak al meer agressief nie.

472
12-06-2015, 03:32 PM
Die meeste mense begin met die vraag, waarom kom die woord opraping, wegraping, rapture nie in ons Bybels voor nie.

Ek het reeds elders daaroor gepraat en gewys dit doen wel, asook dat die beginsel baie in die Bybel voorkom. Ek wil hier egter een spesifieke teks aanhaal en die verskillende vertalings aanwys, tot dit uiteindelik rapture bewys as in die Bybel en Bybels of dan wel, skriftuurlik.

17 daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees
(1 Th 4:17). Nuwe Vertaling
17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
(1 Th 4:17). Ou Vertaling
17 After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.
(1 Th 4:17). NIV
17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
1 Thessalonians 4:17 King James Version (KJV)

deinde nos qui vivimus qui relinquimur simul rapiemur cum illis in nubibus
obviam Domino in aera et sic semper cum Domino erimus
1 Thess 4:17 (Latin Vulgate)

Rapiemur is the proper tense of rapio: our English words rapt and
rapture come from the past participle of rapio.

snatch, grab, carry off, abduct
English: rape, rapt, rapture, raptor, ravage, ravish

Hein
12-06-2015, 03:58 PM
Die meeste mense begin met die vraag, waarom kom die woord opraping, wegraping, rapture nie in ons Bybels voor nie.

Ek het reeds elders daaroor gepraat en gewys dit doen wel, asook dat die beginsel baie in die Bybel voorkom. Ek wil hier egter een spesifieke teks aanhaal en die verskillende vertalings aanwys, tot dit uiteindelik rapture bewys as in die Bybel en Bybels of dan wel, skriftuurlik.

17 daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees
(1 Th 4:17). Nuwe Vertaling
17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
(1 Th 4:17). Ou Vertaling
17 After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.
(1 Th 4:17). NIV
17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
1 Thessalonians 4:17 King James Version (KJV)

deinde nos qui vivimus qui relinquimur simul rapiemur cum illis in nubibus
obviam Domino in aera et sic semper cum Domino erimus
1 Thess 4:17 (Latin Vulgate)

Rapiemur is the proper tense of rapio: our English words rapt and
rapture come from the past participle of rapio.

snatch, grab, carry off, abduct
English: rape, rapt, rapture, raptor, ravage, ravish

Dis krities om te verstaan dat hierdie teks verwys na die wederkoms, waar ons Jesus tegemoet gaan in die lug, en dis al. Dit verwys slegs dat ons die afgestorwenes nie voor sal wees as ons verheerlikte liggame kry nie.

Hoekom sou God die "wegraping" as n gebeurtenis wegsteek? Maar Sy wderkoms wyd en suid verkondig sodat elkeen dit goed en mooi verstaan?

472
12-06-2015, 11:41 PM
Ek het 2 vrae aan jou:
1. Hoekom maak jy die afleiding dat Jesus self die basuin blaas? Waar lees jy dat Hy self blaas?
2. Wanneer in Openbaring word die laaste basuin geblaas ? Wat het reeds plaasgevind in Openbaring?

Indien jy hierdie 2 vrae ondersoek, dan sal jy sien dat die voor-die-verdrukking- opraping mensgemaakte storie is, en nie Bybels nie.

Jammer Hein, ek het nagelaat om hierdie twee vrae van jou te antwoord.

Hier is die verskil in trompette. Die eerste is van Jesus wat kom om Sy Bruid te kom haal. Die tweede die engele wat uitgestuur word, na die verdrukking. Let ook op, die Bruid gaan na Jesus op die wolke en ontmoet Hom in die lug. Met die finale wederkoms kom Jesus na die aarde op die wolke.


16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
(1 Th 4:16).29 EN dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
(Mt 24:29-31).

Nou gaan jy my vra, nou wie is die uitverkorenes wat nou bymekaar gemaak word? Natuurlik Sy uitverkore volk, wat Hom nie met Sy eerste koms wou aanvaar nie. Die vrugte van die 144 000. Die wat tot insig gekom het en Hom die keer herken as hulle Messias.

Ek verstaan nie jou tweede vraag nie, maar hier is die antwoord. Die laaste basuin in Openbaring is die sewende trompet wat die laaste 'judgement' inlui.


maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.
Openbaring 10:7

472
12-06-2015, 11:50 PM
Hoekom sou God die "wegraping" as n gebeurtenis wegsteek? Maar Sy wederkoms wyd en suid verkondig sodat elkeen dit goed en mooi verstaan?

Hein, wie is ons om sulke vrae te vra?

Maar ek het nuus vir jou. Daar word nog iets weg gesteek wat ons nie weet nie en ook nie vir ons tot nou toe oopgemaak is in die Skrif nie. Die 'opraping' is darem al vir ons oopgemaak, maar nog nie hierdie nie.


4 En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het n stem uit die hemel vir my hoor s: Versel wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie.
(Re 10:4).

472
12-06-2015, 11:53 PM
Dis krities om te verstaan dat hierdie teks verwys na die wederkoms, waar ons Jesus tegemoet gaan in die lug, en dis al. Dit verwys slegs dat ons die afgestorwenes nie voor sal wees as ons verheerlikte liggame kry nie.

O ja? Lees maar weer #26.

Hein
12-08-2015, 07:29 AM
More 472,

Ek haal n stukkie aan, uit my skrywe wat ek bygevoeg het in die week.

Jesus kom weer met die LAASTE dag:
As die volgende inligting nie genoegsaam gaan wees om U te oortuig nie dan weet ek nie. Die dag van die Here is die LAASTE dag. Kyk ook mooi na die woordjies “opwek” en “laaste dag”.

Joh 6:39 En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.

Joh 6:40 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag h; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 6:54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 11:24 Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag.

Joh 12:48 Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.

Opwek = “Arise” oftewel opstyg “raise up” (in dier voege dan - opraap)

Jesus s duidelik in die bostaande woorde dat daar SLEGS opwekking sal plaasvind in die laaste dag, PUNT!. Geen ander opwekking van die kinders van God vind op enige ander tydstip plaas nie, en dus kan daar nie ‘n vooraf “rapture” plaasvind nie.

U sien dat die “voor-die-verdrukking-wegraap-teorie” verkondigers “teer” op die verse in 1Thes 4:13-17, soos ek reeds voorheen hierbo uitgewys het, om hul “teorie” te staaf. Hul gebruik dit as absolute feit dat daar ‘n “rapture” “opwekking” voor die verdrukking gaan wees. Maar hier val hul in hul eie gat van valsheid – daar is net een opwekking van God se kinders, nie twee nie. In daardie 1Thes 4:13-17 teks wys dit dat ons ook opgewek gaan word, oftewel vernuwe gaan word deur Christus.

Wat hul nie mooi verstaan nie, is dat die opwekking 100% gepaard gaan met verkryging van nuwe geestelike liggame. Maar om dinge nog te vererger, wys hul dat dit gaan wees voor die verdrukking aanbreek in Openbaring. Dis so vals soos kan kom! Hier sien ons duidelik dat dit slegs op die LAASTE DAG plaasvind.

U sien ook in Joh 12:48 dat die laaste dag oordeelsdag gaan wees, so wees gewaarsku...

Groetnis, Hein

472
12-08-2015, 03:04 PM
Hein, ek verstaan nie waarom jy so kwaad word nie. Ek kry die gevoel dat, sou daar n opraping wees, jy dit as onregverdig beskou, onregverdig dat Jesus se Bruid spesiale behandeling ontvang en nog n paar goed wat jy so deur jou skrywes uitgewys het. (Waarom goed wegsteek) Dit is tog Jesus se reg om te doen soos Hy wil? Hy het selfs gese, "As Ek wil h dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My" Joh 21:22

Jy laat my dink aan Satan wat loop soos n brullende leeu en wil verhoed dat Jesus se Plan slaag, want dit sal beteken dat hy sy oordeel gaan ontvang.

Kom ek neem jou skrywe punt vir punt. Ek sal later wanneer ek tyd het, na jou tekste gaan kyk wat jy aanhaal, wat die konteks is.


U sien dat die “voor-die-verdrukking-wegraap-teorie” verkondigers “teer” op die verse in 1Thes 4:13-17, soos ek reeds voorheen hierbo uitgewys het, om hul “teorie” te staaf. Hul gebruik dit as absolute feit dat daar ‘n “rapture” “opwekking” voor die verdrukking gaan wees. Maar hier val hul in hul eie gat van valsheid – daar is net een opwekking van God se kinders, nie twee nie. In daardie 1Thes 4:13-17 teks wys dit dat ons ook opgewek gaan word, oftewel vernuwe gaan word deur Christus.

1. Teer op 1Thes 4:13-17
Nee Hein, dit is net Een van die redes wat ek gegee het waarom ek dit glo. Een van meer as sewe redes. Daar word dus nie net op een vers ge-teer nie.
Hierdie verse staan ook nie op hulle eie nie. Ek het jou die kontras gewys m.b.t. Mt 24:29-31 in pos #26 hierbo. Waarom ignoreer jy dit?


Wat hul nie mooi verstaan nie, is dat die opwekking 100% gepaard gaan met verkryging van nuwe geestelike liggame.
2. Ons verstaan dit maar alte goed Hein. Ek weet nie waar jy hieraan kom nie. 'In n oogwink', onthou?


U sien ook in Joh 12:48 dat die laaste dag oordeelsdag gaan wees, so wees gewaarsku...
Ja Hein, maar die wat onder Jesus se bloed staan, word nie geoordeel nie. Eh haal jou eie vers aan.
48Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.
(Jn 12:48)

Hein, ek het jou ook voorheen daarop gewys, dat om Jesus se woorde waar te maak, dat Hy ons (nie Israel nie) enige tyd kan kom haal, moet daar n opraping voor die tyd wees. Kan jy dit nog onthou? Het jy enigsins aandag daaraan gegee? Kom vertel my bietjie hoe jy jou weg daarom vind. Kom ek spaar jou die soek. Dit is in pos #3.

Hein
12-08-2015, 04:17 PM
Hallo 472.

Jy moet asb nie dit wat ek hierbo geskryf het persoonlik opneem nie. Onthou net dit was nie op jou spesifiek gerig nie, maar op almal wat die pre- rapture verkondig.
Ek het dit wat ek hier geplaas het uitgehaal uit my verhandeling van 30,bladsye oor die onderwerp. Dit is slegs halwe bladsy daarvan. As jy die hele verhandeling lees sal jy die konteks verstaan waarin dit geskryf is. Dit is ook nuut opgedateer met meer inligting in.
Jy is oor een ding reg, ek verskil heelteman met mense wat die pre-rapture verkondig.

Ek stuur die inligting deur aan jou sodat jy self kan sien wat waar is en wat nie is nie. Dis jou keuse.
Jammer as dit perssonlik teenoor jouoorgekom het, maar dit was nie my bedoeling nie.

Ek wou die hele verhandeling weer laai maar ek sien ek kan nie. Dus as enige iemand dit wil lees, dis op my website www.battleready.co za onder Afrikaanse boekies
Groetnis.

472
12-08-2015, 05:21 PM
Ek aanvaar dit so Hein. Ek wil nie baklei nie en probeer my bes om kalm en nugter te bly, sonder om af te kraak of verkleineer.

Sal jy asb. op pos #3 antwoord soos gevra?

Hein
12-08-2015, 10:02 PM
472,

Die laaste hekkie wat oorbrug moet word is seker die volgende. Ons gebruik dan daardie skrifgedeeltes wat lyk of dit die “voor-verdrukking-opraap” is, of wegraap is. Kom ons kyk wat dit werklik beteken, en ons delf so bietjie dieper daarin…

Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die KOMS van die Seun van die mens wees.

Eerstens moet mens duidelik uit die verse sien dat die die KOMS van Jesus is.
As jy in die “voor-verdrukking-wegraping” glo mag dit dalk vir jou voorkom of mense opgeraap gaan word en so lyk dit ook, en dis heeltemal reg, want hul word opgeraap.

Maar ek moet dit net weereens duidelik maak, dat ek glo definitief in die OPRAPING, maar dit gebeur SAAM met die WEDERKOMS, en dis nie 2 afsonderlike gebeure nie. Daar is net een opraping en dis dis by die wederkoms van Christus, om te oordeel.

Die woordjie “KOMS” beteken:
parousia
par-oo-see'-ah
From the present participle of G3918; a being near, that is, advent (often, return; specifically of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked); (by implication) physical aspect: - coming, presence.

Daar lees ek die volgende raak “return, being near, advent, to punish the wicked, presence”. Dis tog duidelik die WEDERKOMS.

Maar die verdere sleutel l daarin, om te bewys dat dit die WEDERKOMS IS, is in die volgende vers, so bietjie verder af:
Mat 24:51 en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
Hier sien jy duidelik dat Jesus met Sy wederkoms, die ongehoorsame slegte dienskneg deel gaan maak van die mense in die hel…
Dis seker genoegsame bewys.


Ek haal nou dieselfde gebeurtenis aan, uit die boek Lukas:
Luk 17:30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens GEOPENBAAR word.
Jy sien tog duidelik Jesus word GEOPENBAAR. Dit beteken dat almal Hom duidelik gaan sien, en dis nie ‘n stilletjies “wegraping” nie.

Die woordjie “GEOPENBAAR”
apokaluptō
ap-ok-al-oop'-to
From G575 and G2572; to take off the cover, that is, disclose: - reveal.

Jesus “reveal” Homself aan die wreld. Ja dit beteken almal gaan hom duidelik sien. Dis nie ‘n stilletjies wegraping nie, want dis nie wat in die WOORD staan nie!

So ook sal jy nrens in die Woord lees dat Jesus na Sy hemelvaart, TWEE KEER weer terug aarde toe kom nie? Daar is net een KOMS, dis waar Hy GEOPENBAAR word aan die wreld, en dis Sy WEDERKOMS, dis al.
KOMS=WEDERKOMS=GEOPENBAAR.

En nou die verduideliking oor wat gaan plaasvind by Jesus se WEDERKOMS, dis eintlik heel eenvoudig, Hy gaan die skape van die bokke skei, soos ook in Matt 25 verduidelik.
Luk 17:36 Twee sal op die land wees; die een sal AANGENEEM en die ander VERLAAT word.

Die woordjie AANGENEEM:
paralambanō
par-al-am-ban'-o
From G3844 and G2983; to receive near, that is, associate with oneself (in any familiar or intimate act or relation); by analogy to assume an office; figuratively to learn: - receive, take (unto, with).

God ken Sy kinders. Jesus “associate with oneself” met hulle, vir wat Hy AANNEEM. God het ‘n “intimate relationship” met Sy kinders, en Hy “take unto” Hom..


Die woordjie VERLAAT:
aphiēmi
af-ee'-ay-mee
From G575 and ἵημι hiēmi (to send; an intensive form of εἶμι eimi (to go)); to send forth, in various applications: - cry, forgive, forsake, lay aside, leave, let (alone, be, go, have), omit, put (send) away, remit, suffer, yield up.

Jesus “send forth” of “send away” die wat nie kinders van God is nie. Waarnatoe? Na die hel toe! Hy “leave” hulle. En dan sien jy die woordjie “cry, suffer” ook

Dis vir my maklik bewysbaar, met al die ander vorige bewyse reeds saamgevat. Hoop dat die hekkie ook nou oorbrug is. Dis presies dieselfde gebeurtenis as wat in Matt 25:31-46 staan, net verskillend beskryf, maar presies dieselfde - WEDERKOMS.

472
12-08-2015, 11:45 PM
Hein, ek sal more lees wat jy s. Nou te laat en net deur gescan. Ek sien jy weier om my vraag en pos #3 te antwoord?

Hein
12-09-2015, 06:53 AM
Hein, ek sal more lees wat jy s. Nou te laat en net deur gescan. Ek sien jy weier om my vraag en pos #3 te antwoord?

Nee regtig 472, nou verstaan ek glad nie??.
Jy vra my om plasing 3 te antwoord en ek spandeer tyd en doen dit. Nou s jy ek weier om dit te doen?
Indien ek dan volgens jou dit nie gedoen het nie, laat my dn weet wat speisiek is jou vraag.
Groetnis

472
12-09-2015, 10:40 AM
Die tweede rede: Die effek wat die Openbaring op ons het. "We must watch for the coming, not calculate the coming"Die tweede rede gaan daaroor, dat daar te veel voorspellings is van wat nog kom, in die 70ste week van Daniel, wat nog moet gebeur, voor die tweede koms van Christus. Tog s Jesus dat ons moet waaksaam wees en dat dit enige tyd kan gebeur. Maar as ons kyk na dinge soos die 7 jaar vrede wat uitgeroep moet word, die periode van 3.5 jaar dan neem die anti-chris oor, die tempel wat nog gebou moet word en vele meer, dan sien ons die tyd is nog nie gereed nie en kan die tweede koms nie nou wees nie! Waarvoor moet ons dan waak?

Die opraping!

Daar is niks wat die opraping weghou, weerhou, behalwe dat die volle getal van die heidene wat moet inkom nie. Wanneer gaan die getal vol wees? Mense bekeer hulle tot Christus nou teen n reuse spoed. Ons lees daarvan veral by wat nou in die midde ooste gebeur? Dit maak Satan mal! Die laaste een van die heidene wat moet bekeer, kan enige oomblik wees. Nou, vannaand, of oor tien, 20 jaar of langer. Wie weet? Niemand nie, behalwe die Vader!

Kan die tweede koms vannaand gebeur? Nee! Is die tempel in Jerusalem al gebou? Het die 7 jaar verdrukking al begin? Is die 7 jaar vrede al aangekondig? Is die 3.5 jaar al verby? Het die anti-chris al verskyn? Wat van God se twee getuies, het hulle al verskyn? Wanneer word hulle doodgemaak en in die strate gelos vir 3 dae? So kan ek aangaan.

Dit is duidelik, die tweede koms kan nie vannaand wees nie, maar die opraping kan nou gebeur en dit moet gebeur, om Jesus se woorde waar te maak, dat ons moet waak.

Hein, hier is pos #3. Ek sien regtig nie dat jy dit antwoord nie?

Hein
12-09-2015, 12:57 PM
472

Dan neem ek aan jou vraag wat oorbly is: waarvoor moet ons waak?
Waak = gereed wees.
In Opnbaring staan daar ook dat ons ons klere moet bewaar. Dit beteken ons is skoongewas in Christus as ons gered is en het skoon klere aan. Ons moet dit nie vuilmaak met sondige lewe nie.
Of ek nou gereed is as ek doodgaan of tydens die verdukking , feit bly ek moet altyd gereed wees.
Gered en Gereed!
Dit vergelyk ook mooi met die 10 maagde waar 5 van hulle an die slaap geraak het tydens die verdukking.

Groetnis

Hein
12-09-2015, 01:06 PM
Dan moet ek ook so bietjie verskil met daai stelling van jou -, "we must watch for the coming, not calculate the coming"

Ons kry duidelike tekens vn God waarvoor om te kyk voordat Hy terugkom met Sy wederkoms. Goed gaan gebeur wat ons duidelik sal kan sien, planete, aardbewings, son, ens.
As ons dan hierdie dinge sien gebeur, dan moet ons op die uitkyk wees "watch" "alert" "vigilant", want Sy koms is naby. Ons ken nie die dag en uur nie, maar ons sal naastenby weet wanneer om uit te kyk in afwagting vir Sy wederkoms.

472
12-09-2015, 01:52 PM
Hein, kan die wederkoms vandag wees, ja of nee?

Hein
12-09-2015, 06:27 PM
Hein, kan die wederkoms vandag wees, ja of nee?

Nee. Ek dink ons stem saam.

(Maar het jy jou eie verse wat jy gebruik gelees.... het jy Matt 24:29-42 gelees?)

472
12-09-2015, 10:08 PM
As jy s nee, die wederkoms kan nie vandag wees nie, neem ek aan jy praat van na die verdrukking en stem ons saam. As jy se nee, Jesus kan nie vandag kom nie, stem ons nie saam nie.

472
12-09-2015, 11:22 PM
Wel, dit wil voorkom of ons dan nou die waterskeiding gekry het. In Industrial Relations is ek opgelei dat elke saak waarna ek luister in die arbeid wet, n sekere punt het waar die saak een kant of anderkant toe val. Die balanseer punt of water skeiding. Lyk my dit is hier nou net so.

As jy glo Jesus kan enige dag kom, vandag, more, oor n week of jare van nou af, dan moet jy glo in die opraping, jy het nie n keuse nie.

As jy glo, Jesus kan nie vandag kom nie, want daar moet eers die 3.5 jaar verdrukking kom, die anti-chris moet eers verskyn, die tempel moet eers gebou word, die twee getuies moet eers optree en al die ander dinge wat vir die eind tyd voorspel is moet eers gebeur, dan kan jy ook nie in die opraping glo nie.

Dit is dus dit. Elkeen moet maar vir homself uitmaak waar hy staan.

Hein
12-10-2015, 08:21 AM
As jy s nee, die wederkoms kan nie vandag wees nie, neem ek aan jy praat van na die verdrukking en stem ons saam. As jy se nee, Jesus kan nie vandag kom nie, stem ons nie saam nie.

Virmy gaan dit NET oor wat in die Woord staan , en dis die vole waarheid. Genoegsme bewyse is daar te vind in die Woord as jy dit gaan soek, maar gelei deur God se Geess.
Dit gaan nie oor ek en jy wat reg of verkeerd od nie , maar net oor die waarheid in die Woord.

Die waterskeiding behoort slegs te wees
1. Die Waarheid
2 Die leuen


Groetnis

472
12-10-2015, 09:22 PM
Die waterskeiding behoort slegs te wees
1. Die Waarheid
2 Die leuen


Ek stem saam. In die geval is een van die stellings die waarheid, die ander n leuen. Daar is nie n middelweg nie.

Jesus kan enige dag kom
Jesus kan nie vandag kom nie

454
12-11-2015, 06:29 AM
472
Ek haal nog in maar die laaste stelling van jou maak dit eintlik eenvoudig. Verder weet ek dat God nie Sy oordeel oor Sy kinders wil/sal uitgiet nie. Dit maak die opraping n logiese waarskynlikheid.
Dankie vir die verwysing na die videos, die man verduidelik openbaring op n manier wat selfs ek kan verstaan.

Chris

472
12-11-2015, 10:42 AM
Chris, dankie vir jou antwoord en positiewe benadering. Ons moet egter die dinge ondersoek in die Skrif en sekermaak dat dit so is.

11 En hierdie mense was edelmoediger as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.
(Ac 17:11).

Ek ondersoek ook daagliks.

Hein het n punt aangeraak wat ek duidelikheid oor wil verkry.

Ek haal aan uit Mat 24:29-31 wat duidelik verwys na die koms na die verdrukking. Hein gaan toe vrder en s nee, lees tot vers 51.

In vers 36 en aan, lees ons

36MAAR van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
37En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
38Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
39en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
40Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
41Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
42Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
43Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
44Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op n uur dat julle dit nie verwag nie.
(Mt 24:36).

Nou, die woordjie 'di' verwys ooglopend na vers 29 se


29 EN dadelik n die verdrukking van daardie dae

Vers 37 praat van die dae van Noag en vers 41 van 'een word aangeneem'. Nou, dit is soos ek verstaan deel van die opraping. Om dit deel van die opraping te maak, moes die konteks van vers 29 af verander het na vers 36. Maar ek sien nie die verandering in konteks nie.

Ek sal waardeur as jy in jou soeke spesiaal aandag hieraan sal gee.

Ek is steeds oortuig dat Jesus enige dag kan kom en dat die opraping dus moet gebeur, maar ek hou nie van los punte nie en daar moet n verduidelikking wees wat ek nog nie raaksien/verstaan nie.

Dit maak ook vir my, anders as vir Hein, 100% sin dat Jesus Sy bruid hierdie verdrukking sal spaar, want ons sien dat 'christene' in die verdrukking voor die voet doodgemaak word. Waarom sou Jesus, wat klaar vir ons betaal het, ons hierdeur laat gaan? Sy volk Israel, word dit egter nie gespaar nie, omdat hulle Hom verwerp het. Dan is daar die 144000 wat ook die verdrukking deurmaak, maar hulle word 'verseel' hulle en hul 'vrugte' kan nie iets oorkom nie. Hulle vrugte is hul mede volksgenote in Israel wat deur hulle tot bekering kom en Jesus aanneem as hul Messias.

Ons moet ook besef dat Satan weet dat sy tyd verby is en dat as hy nie in die kort tyd wat oor is, God se plan uiteindelik, na al sy probeerslae, verydel nie, daar geen uitkoms vir hom is nie. Dit maak hom bitter benoud en desperaat en sal hy enigiets doen om die waarheid vir ons te bedek en ons uit te roei. Ons is immers waaroor die oorlog gaan en die 'prysgeld' wat te wen is.

454
12-11-2015, 01:22 PM
472

Ek leer nog baie, maar ek is oortuig dat Mat 24, nie verwys na die opraping nie, maar na die wederkoms van Jesus. Dit se spesifiek soos in die dae van Noag. In daai dae wou ons nie deel wees van die wat weggevat word nie, ons sou wou deel wees van die wat bly. Dit sal dan ook so wees met die wederkoms vir die wat nog hier is, die wat bly saam met Jesus en die onbekeerdes word weggevat.

Mat 25:46 En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

Chris

Hein
12-11-2015, 01:28 PM
Dags 472,

dit wat jy hierbo skryf is awesome om te lees en ek hou daarvan. Vir almal van ons wat soekend is, sl die waarheid deurkom. Dis maar hoe ek ook dinge deurwerk en deurtrap, as daar te veel los drade is dan is dinge nie reg nie en ek hou aan soek met Heilige Gees leiding.
Jy sal die waarheid kry.

Groetnis, Hein

472
12-11-2015, 03:21 PM
Hein, voor jy te opgewonde raak, ek is nog steeds oortuig van die opraping. En ek bid dat ek waardig geag gaan word om deel te wees.

Chris, interessante woordkeuse wat jy daar uitoefen.


In daai dae wou ons nie deel wees van die wat weggevat word nie, ons sou wou deel wees van die wat bly.

Ek wil beslis nie deel wees van die wat bly nie!Terug na die verse toe.

Ek is van mening dat die konteks en bedoeling verander in vers 36. Dit is baie subtiel, maar die inhoud s dit vir my.

"maar net my Vader alleen" - Verwysend na die bruilof.

"net soos die dae van Noag was" - Business as usual. Dink u vir een oomblik die laaste dae en wederkoms gaan business as usual wees? Dit gaan die grootste verdrukking in die aarde se geskiedenis wees en groot tekens in die hemel. Business as usual? Ek glo nie.

"Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat" - almal word bymekaar gemaak met die wederkoms, elkeen tot sy bestemming.

"geweet het in watter nagwaak " - In die laaste nagwaak, hoef jy nie meer te wonder oor watter nagwaak dit gaan wees nie.

"want die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie" - Die opraping kan vandag gebeur, die wederkoms nie. Ons weet die wederkoms is "dadelik n die verdrukking van daardie dae"

472
12-11-2015, 03:45 PM
Ek glo nie ek het al verduidelik oor die pouse voor die 7 jaar verdrukking wat ons nou in is nie. M.A.W., ons is nou in n pouse tussen die 69ste jaar van Daniel en die 70ste jaar van Daniel. Hierdie pouse is nou al 2000 jaar plus en kan enige oomblik verby wees.

Soos mens deur Openbaring werk, kom jy baie mooi agter, hoe hierdie 'pouses' n Bybelse ding is wat konstant gebruik word in God se plan. Ek kan dit nie sonder naslaan nou uit die vuis beter verduidelik nie. Se maar as ek moet, dan doen ek die moeite.

472
11-03-2016, 07:19 PM
Dit is nogal interessant dat ek hierdie draad presies n jaar gelede oopgemaak het. Wel, die draad bietjie minder as n jaar, maar ek moes vroer op hierdie saak begin ingaan het, dus n jaar vandat ek aan die dinge begin aandag gee het.

Waarom dit nou weer aanhaal? Wel, ek het gehoor wat baie mense s, en dit is dat daar nie n opraping bestaan nie. Soos u weet was ek oortuig dat dit doen, maar nie eers Hein se rooi vlaggies kon my anders laat dink nie. Maar ek het bly wonder, waarom mense soos Walter Veith s dat dit deur die Jesuite in die 1500's uitgedink is en nou deur die Pope tot n punt gedryf word? Wat kon tog die motief wees? Hoe kon Satan dit gebruik om Vader se kinders te verlei. Jesus se woorde het in my kop bly herhaal.


Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Ek het dus 'full circle' gegaan. Eers het ek presies uitgevind hoe die opraping teorie inmekaar steek, sodat ek selfs self dit geglo het. Toe begin die proses van ondersoek na alle kante. My eerste deurbraak het gekom met die vind van n moontlikke motief. Dit is tog waaraan ek die heeltyd gedink het. Met al my YT kykery, het dit my op n dag getref, hulle beplan n massa 'abduction'. Daar bestaan blykbaar reeds die tegnologie deur CERN om dit te kan doen en dan weet ons ook is daar al die stories van die Aliens wat dit al vir jare doen. Ek hoor hoe gaan dit in die gallery op! 472, nou het jy dit heeltemal verloor! Mag so wees, maar dit is sovr die enigste motief wat ek kan vind.

"en hulle sal tekens en wonders doen"

Hierdie mense gaan groot gaan. Tekens en wonders wat die sterkste van ons gaan mislei. Gestel nou hulle doen wat ek s en duisende mense verdwyn net eensklaps. Wat n fantastiese verskoning is dit nie om dit te verduidelik nie? Die kerk het immers geweet dit kom! Almal aanvaar nou die opraping het gebeur en hulle is 'left behind'. Dink net die smart en verdriet en self verwyt, dat jy nie waardig geag was nie. Aan die anderkant, kom die mense wat weg is op n plek aan wat hulle nie verwag het nie en is heeltemal uit die veld geslaan. Nou ken hulle die waarheid, maar wat kan hulle daaraan doen? Net mooi niks, hulle is waar hulle is en daar word gedoen met hulle wat ookal. Glo nie dit gaan wees wat hulle verwag het nie. Die wat agter gebly het is teen die grond geslaan en hul geloof word verpletter. Hoe moet hule nou in hierdie moeilike tyd wat voorl staande bly? Die antwoord:

as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Vader se uitverkorenes gaan nie mislei word nie. Daarvoor sal Hy sorg!

Nou, gaan dit daardie mense se eie skuld wees wat 'abduct' is? Jesus het ons immers gewaarsku. En deurdat hulle hierdie opraping so intens verwag, het hulle moontlik toestemming gegee om 'opgeraap' te word? Ek weet nie, dit is n moontlikheid. Ons weet egter Vader is regverdig:


10en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.
11En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
(2 Th 2:10).


So, met die motief nou duidelik aan my, begin ek die hele ding weer van vooraf ontleed en kyk na al die sewe redes wat my so oortuig het.

Eerstens kom ek toe op 'wie is die bruid' af. Die strekste getuienis vir die opraping draai om die Bruid van Christus. Ek weet steeds nie waarom die Bybel vir ons so baie voorbeelde van die bruilof gee nie, maar ek weet nou, ons as die gemeente of kerk of wat ons ookal onself wil noem, Jesus se volgelinge wat Glo dat Hy die Verlosser is wat deur die Vader gestuur is en wat daarop volg, is die liggaam van Christus en nie die bruid nie. En ons kan immers nie albei wees nie.

En toe ek begin soek na die bruid, toe kry ek die volgende:


9 EN een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en ges: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
10 En hy het my in die gees weggevoer op n groot en ho berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;
(Re 21:9).

Wie is dus die bruid?
die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal
Hoe dit kan wees weet ek nie, maar ek is seker dit sal nog duidelik word in die toekoms.

Wel, daar val dan 80% van die opraping bewyse weg.

Ek sal weer die sewe punte deurwerk, met die oog hierop. Ek voel net dit is belangrik dat die wat my skrywes gevolg het en nie tyd het om self die dinge te ondersoek nie, kennis neem van die pad wat ek stap.

Hein
11-03-2016, 08:02 PM
Hallo 472,

Jou soeke sal jou eindelik na die waarfheid lei, maar dan moet jy die skrifte ondersoek, DIS AL. Vra Heilige Gees om jou te lei, Hy sal.

1. Volgens my kennis word CERN gebruik om die valse, satanistiese-bose-"big bang"-evolusie-TEORIE, na te boots. Volgens my wil hul 2 atome laat bots teen een enorme spoed, en kyk wat gebeur.
Hul speel met vuur. God laat Hom nie bespot nie. Dit kan in hul gesig ontplof.

2. Dan sien jy ook al die honderde radio skottels wat hul in die Karoo en in Australie opsit, ook daar is om ewolusie te probeer "bewys". Hul soek lewe op ander planete.

3. Mars is die nuutste speeldingetjie, om te kyk of mense daar sal kan oorleef, en die mense word opgewonde gemaak om in te skryf om soontoe te gaan, selfs suid afrikaners is die voorlopers om te gaan. Dis 'n eenrigting kaartjie na jou doood toe - selfmoord. Jy kan maar netsowel in die Zambezi gaan spring, dat die krokodille jou opvreet, dis dieselfde...

TRILJOENE DOLLARS WORD GESPANDEER AAN DIE DWASE GEMORS...., DAAI GELD wat armoede regoor die wereld kon uitwis...maar toe nie.
Hul gooi dollars in die water.

Dis siek verby, Groetnis, Hein

472
11-03-2016, 08:42 PM
Hein, dit is maar net die storie wat CERN spin om hul projek te regverdig. Eintlik probeer hulle portholes, wormholes, oopmaak en eksperimenteer met time-travel.