PDA

View Full Version : Mat 18:18510
02-16-2016, 12:15 PM
Ek wil graag julle insig oor die betekenis van die vers hoor. Ek dink nie ek verstaan dit heeltemal nie. Dankie!

472
02-16-2016, 03:23 PM
Kan dit dieselfde wees as:

As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.
(Jn 20:23).

Voorwaar Ek s vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
(Mt 18:18).

Nov16
02-16-2016, 08:00 PM
Kan dit dieselfde wees as:

As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou.
(Jn 20:23).

Voorwaar Ek s vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
(Mt 18:18).

Ek gebruik gewoonlik n paar bybel studie kurses materiaal die kan ook dalk help

http://biblehub.com/commentaries/matthew/18-18.htm

Soos ek dit verstaan, my opinie?

Jy kan nie mense se sondes vergeewe nie.

Jy kan net toestemming vra ver vergifnes.

So wat jy bind op aarde sal jy aan gebonde wees in die heemel?

In die woord reg handel met alle mag en krag voorsien van ons vader, kan jy verlos wees op aarde wat jou verlossing gee in hemel.

472
02-16-2016, 10:59 PM
Jy kan nie mense se sondes vergeewe nie.

Jy is reg. Jesus het die mag om sondes te vergewe. Ek sien dit meer in die lig van

'en vergewe ons ons sondes, soos ons ook die wat teen ons sondig vergewe.'

Dit beklemtoon dus hoe belangrik dit is dat ons reeds hier op aarde sal vergewe, want jy sal dit nie in die hiernamaals kan doen nie.

Maar ons beweeg nou weer na die vergifnis draad se rigting...

472
02-16-2016, 11:29 PM
Ja, Nov16, ons denke word gelei en beinvloed deur die 'commentries' van ander mense, daarom ook my eerste gedagte dat dit met vergifnis te doen het, want ek het ook 'commentries' gaan lees. Maar daardie mense se menings kan ook verkeerd wees.

Hier is my eie gedagtes oor Mat18:18
Daar word gepraat van gebind en ontbonde. Dit klink nie vir my na vergifnis nie. Dit klink meer na n besluit of aksie wat ons hier op aarde neem.

Kom ek gee n simpel voorbeeld wat by my opgekom het. Wanneer iets onverklaarbaar of in die geheim gebeur, of ons was net nie daar nie en weet nie die waarheid nie, dan s ons mos, ons sal nooit weet nie, maar ons sal in die hiernamaals weet wat gebeur het. So bind ons dan dit wat gebeur het en sal n antwoord kry in die hiernamaals.

Maar sou jy se, jy weet nie en jy wil ook nie weet nie, dan ontbind jy dit mos en sal dit nie in die hiernamaals ter sprake kom nie. (nie teenoor jou nie)
Soos met die Oscar saak, wie wag daarvoor om die antwoord later te kry en wie gee net nie om nie en verwag nie om daaroor ingelig te word nie?

Net n gedagte. Ek s nie dit is so nie en wonder ook hieroor soos 510.

Dan die ander gedagte soos deur Lukas verduidelik. Jy bind n slegte saak of bose planne hier op aarde. So sal dit dan verewig gebind bly. Wat jy sou ontbind, verstaan ek nie. Lukas? Miskien kan jy iets wat jy gebind het, weer ontbind as jy agterkom jy was verkeerd of as die situasie/persoon verander het?

Dan moet ons ook vra, met wie het Jesus gepraat toe Hy dit ges het. Met die dissipels of met gelowiges of met alle mense? Wie het hierdie mag om te bind en te ontbind?

Dit kan ook nie met die huwelik te doen he nie, want hierna is daar nie meer getroudes nie. Man en vrou word hier op aarde aan mekaar gebind, maar hulle is na die dood op aarde nie meer gebind nie.

Dit is vir my of Lukas meer op die spoor is. Dit is n besliste gebeds aksie wat jy neem om te bind of te ontbind.

Is daar nog gedagtes?

Hein
02-17-2016, 03:32 PM
Dagse, ek deel met jul dit wat ek geleer het.

Bind - ontbind het niks met vergifnis uit te waai nie. Dis 2 verskillende onderwerpe.

Vergifnis is n daad wat jy doen om ander mense te vergewe wat iets verkeerd teenoor jou gedoen het. As jy nie vergewe nie, kan God jou sondes ook nie vergewe nie.

Bind en ontbind vind plaas in die geestelike realm. Jy kan net bind en ontbind as jy geesvervuld is.
God se outoriteit op aarde as kind van God word deur jou gevoer. Jy bind goed soos satan se werke oor siektes, finansies, vloeke, generasie vloeke, bloedlynvloeke, ens.
Jy ontbind seen uit die hemel, liefde, herstel, guns as kind van God.

Dis soos ek dit verstaan en leef ook.

Groetnis, Hein

Lukas
02-17-2016, 11:53 PM
Hein hier is n paar goedjies wat ek wil verduidelik en wat dalk nie nou onmiddellik vir jou aanvaarbaar gaan klink nie maar ek weet dit sal soos suur met tyd sy regmatige plekkie oop vreet.

Wat die bind en ontbind betref. Wanneer n plan vas is, is die plan vasgebind en daarom sal dit nie uitrafel nie. Maar n plan wat los is, rafel uit. Wanneer Jesus van die gebonde en ontbonde praat praat Hy van die geeste en owerhede wat in die lug is, wat Sy kinders teenstaan en gereeld saamsweer om te steel en te roof en te verwoes. Dit het niks met geld te doen nie.
Die Bybel s dat geld die wortel van alle kwaad is. Dit is nie die kwaad nie maar die wortel. Geld is nie die geeste aanslag nie maar die wortel. ( Hou hierdie gedagte eers hier)

Die geestelike aanslae wat deur die owerhede in die lug teen jou en jou gesin gesmee word, is ook iets wat jy eers moet kan identifiseer voor jy dit kan plat skiet. Dit is goed om te bid Liewe Jesus sag en teer sien op ons U kindjie neer en behoed en bewaar ons deur die nag teen aanvallers en boewe.

Dit is goed want dit laat jou tenminste goed voel tot jy beroof word. En dit is dan wat jy vrae begin vra. En ek hoor die vrae baie. Daar is n paar wat uitstaan.
1. Ek het dan my plek gesalf
2. Ek het selfs Jesus vlaggies orals geplant om die grond vir Jesus te proklameer
3. Ek het dan vir beskerming gebid, hoe kon God dit toelaat?

Die eerste fout wat ons geleer was, was Liewe Jesus sag en teer. Wie is dit? Praat jy van die Seun van die Almagtige God wat gekom het om tweestryd tussen n man en sy vrou, n Ma en haar dogter en n Pa en sy seun te bring?
Mat 10:34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
Mat 10:35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen n man en sy vader, en tussen n dogter en haar moeder, en n skoondogter en haar skoonmoeder.
Mat 10:36 En n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
Mat 10:37 Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
Mat 10:38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

----------------------------------------------------------------------

Luk 12:49 Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!
Eze 20:46 Mensekind, rig jou aangesig na die suide en laat jou rede druppel teen die suide en profeteer teen die bosveld, die Suidland,
Eze 20:47 en s aan die bos van die Suidland: Hoor die woord van die HERE: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek steek n vuur in jou aan wat in jou elke groen boom en elke dro boom sal verteer; die uitslaande vlam sal nie uitgeblus word nie, maar daardeur sal alle aangesigte verbrand word van die Suidland af tot die noorde toe;
Eze 20:48 en alle vlees sal sien dat Ek, die HERE, dit aangesteek het; dit sal nie uitgeblus word nie.
Eze 20:49 Toe s ek: Ag, Here HERE, hulle s vir my: Spreek hy nie altyd in gelykenisse nie?

-------------------------------------------------------------------

God is nie n Passives nie en so ook nie Sy seun nie. Hy verwag van ons om self ook visies verantwoordelikheid vir ons eie veiligheid en welvaart te aanvaar. Hy sal die help wat hulleself help.
Luk 22:36 Toe s Hy vir hulle: Maar nou, wie n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en n swaard koop.
Luk 22:37 Want Ek s vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan My vervul moet word: En Hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op My, kom daar n einde.
Luk 22:38 Hulle s vir Hom: Here, kyk hier is twee swaarde. En Hy antwoord hulle: Dit is genoeg.
-----------------------------------------------------
Luk_11:21 Wanneer n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid.

Kyk na Job se geskiedenis. God het Job aan die satan uitgelewer om hom te verwoes sodat Job kon bewys dat hy opreg en regverdig is en sal bly.
Hoe sag en teer is dit?

En dan die kwessie oor die geld.

God het die mens na Sy beeld geskape en Go dis n regverdige God. Hoeveel keer het Dawid en Job nie geteem omdat die ongelowiges so suksesvol is nie?

God het aan alle mense vermons gegee waarvolgens hulle moet leef. Nie almal sal vry mense wees nie. Ander sal slawe wees en aan die slawe het Hy ges dat hulle met hulle omstandighede vrede moet maak. Daar sal ryk mense wees en daar sal arm mense wees en Hy het aan sy kinders net een waarborg gegee en dit is dat hulle n dak oor hulle koppe sal h. Hy het nie ges dat dit jou eie dak sal wees nie.

Maar hy het aan ons ook n riglyn gegee dit is om jou roeping uit te leef en om jou planne voor die tyd te bereken voor jy begin bou. Hy het nie ges dat Hy jou swak planne in majestueuse suksesse sal omskep nie.

1Co 7:17 Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes.
1Co 7:18 Is iemand as n besnedene geroephy moet die besnydenis nie laat verander nie; is iemand as onbesnedene geroephy moet hom nie laat besny nie.
1Co 7:19 Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God.
1Co 7:20 Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is.
1Co 7:21 Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie; maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van.
-----------------------------------------------

Omdat Hy regverdig is, het jy en die een wat Hom nie ken nie n gelyke kans om n finansile sukses van jou lewe te maak. En die ontdekking van di wetenskap toe hulle die kwark ontdek het, het n groot deel van die Bybel verduidelik.

Die kwark is die kleinste vorm van materie wat bestaan. Die is die kern van elektrone en protone wat om atome wentel. n Kwark is niks maar word materie met die impuls van n gedagte. n Gedagte skep dus materie. Einstein h die spoed van die kwark gemeet en bevind dat n kwark van die beginpunt tot aan die einde van die uitspansel en terug, onmiddellik is.

Besef jy wat dit beteken? Hy hoor ons nog voor ons roep ! Maar dit is nie al wat hulle ontdek het nie. Hulle het verder ontdek dat dieselfde gedagte wat materie skep, die materie met n negatiewe gedagte weer vernietig.

Dit beteken dat jy met jou positiewe gedagtes kan bou en dat jy met jou twyfel, dit wat jy gebou het net so vinnig weer kan vernietig.
1Co 7:22 Want die slaaf wat in die Here geroep is, is n vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, n slaaf van Christus.
1Co 7:23 Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie.

-----------------------------------------------

Met ander woorde. Jou voorspoed is die gevolg van jou eie goeie somme en harde werk.

Dit gaan uiteindelik oor jou motief. Dit is lekker om God te dien wanneer die geld in die bank is. Maar wanneer jy God met dieselfde passie kan dien wanneer die regering jou geld so verswak het dat dit wat in die banke is tot stof gedegradeer word, dan is jou motief eers reg en opreg.

Dit is vir eers, seker genoeg om oor te dink.

Hein
02-18-2016, 07:12 AM
Dag Lukas.

Iemand het eenkeer vir my ges dat as voorspoed die gevolg is van harde werk, waarom sukkel hierdie mense so, en is brandarm. Ons was op uitreik geweesin Mozambiek, waar vroue van half vyf in die more, tot en met 5 uur die middag in die lande werk. Dan is die gesegde mos nie waar nie?

Dan is daar talle voorbeelde waar ons in die Woord sien hoe God mense seen, soos Abraham, Isak en Jakob en nog vele meer..
Dan sien ons dat God s dat die armes altyd saam met ons sal wees, en Hy s ook die eerstes sal die laastes wees en visa versa.
Dan ook dat die Here mense sal sen in hulle slaap en hul hoef nie hard te werk en te swoeg nie.
Sekere mense bid die Jabes gebed aan God en word gesen.
Ook Hy weet wat ons NODIG het.

Maar dn weet ek en jy dat ons OOK die outoriteit het om die een wat steel, slag en verwoes se werke te kan bind, as weergebore, geesvervulde kind van God.
Ons moet nie net eenkeer skiet nie, maar aanhoudend... Toe ons in Angola was, moes ons skiet tot dit stil raak en jy weet dit.

Weerstaan die duiwel en hy sal van jou WEGVLUG.
Maar min mense sien die vorige versie nie raak nie. ONDERWERP jou aan God.
Eers daarna kan hy satan weerstaan, as jy jou alles aan God onderwerp, nie net sekere goedjies nie...

Ek leef dit. Is ek skatryk? Nee, maar ek is ryk in Christus.
En sodra ek sien die slang van ouds begin pla en gooi sy aanslae, dan draai ek die gatling gun oop, en skiet die satan met Skrif, sodat hy kan vlug.
Dis n leefstyl, dis maar al.

Groetnis

Lukas
02-18-2016, 09:27 AM
More Hein

1Jn_4:6 Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Gal_6:7 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.

Hein. Oor hierdie versies moet jy gaan mediteer. Ernstig mediteer

Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
2Th 2:12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.
2Th 2:13 Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid,

Het jy geweet dat daar n wreld wye studie gedoen was wat toe bewys het dat die armste mense in die wreld juis die meeste innerlike vrede en die miste stres het? Waarom sal dit so wees ?

EK dink die volgende storie kan waar wees.

n Passasiers skip stop in Suid-Amerika naby n n idilliese vissers dorpie. Toe die mense aan wal kom om die dorpie te besoek, was die mense net met hulle sista klaar. n Ontwikkelaar sien toe dat die mense nie ryk is nie en dat daar groot geleentheid vir ontwikkeling is.

Hy kry toe die ou manne bymekaar en vra hulle toe hoe hulle dag verloop .

In die oggende wanneer die son hulle warm bak, staan hulle op. Hulle gaan maak dan die nette reg en die jonger mans gaan dan om vis te vang. Die vroue maak die huise skoon en die kinders maak die strate skoon.

So teen middag kom die vis in en die hele dorp gaan dan af na die strand om die vis te gaan haal. Wanneer almal hulle vissies het, gaan die dorp rus. Wanneer hulle opstaan braai hulle die vis in die strate, dirnk wyn en dans tot laat en dan gaan hulle slaap.

Die ontwikkelaar vertel hoe hy die erwe kan verkoop en hoeveel geld die hele dorp uit hierdie belegging kan maak en dat hulle dan in weelde sal kan leef en nooit hoef te werk nie.

n Ou man vra die ontwikkelaar om te verduidelik wat dit beteken.

Die ontwikkelaar s dat hulle in die oggende kan slaap tot wanneer hulle wil. Die dag rustig kan deurbring terwyl die wat wil, visvang. In die middae kan almal sista en saans kan die hele dorp partytjie hou tot wie weet hoe laat en sonder sorge gaan slaap.

Die dorpie het nie die aanbod aanvaar nie.

Jy sien Hein. Dit gaan nie oor die geld wat ons maak nie. Dit gaan oor die motief waarmee ons God dien. Wanneer geld n vereiste is om God met vreugde te dien, dwaal jy want dan het die wortel van die kwaad jou insig en jou vrede gesteel.

Soos jy s. Daar sal altyd arm mense wees en daar sal ryk mense wees. Maar die Naald waarvan die Bybel praat is n klein deurtjie in die stat se deur by die poort. Wanneer jou motief die dag onberispelik is, sal jy met ander dinge ook vertrou kan word. Maar wanneer jy in jou bediening aan jou mense leer, hoe om geld te maak deur God te dien, is jy n vals profeet wat die mense mislei en verlei om die krag van die dwaal te koop.

Isa_47:15 Dit het jy aan hullejou koopmansmet wie jy jou vermoei het van jou jeug af; elkeen dwaal sy eie koers; niemand is daar wat jou red nie.
Jer_50:6 n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe; hulle het gegaan van berg na heuwel, hulle het hul lplek vergeet.
Eze_34:6 My skape dwaal rond op al die berge en op al die ho heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek.
Mat_22:29 Toe antwoord Jesus en s vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.


En dit is al waaroor dit uiteindelik gaan en dit is dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, Nie om geld te maak sodat jy Hom kan dien nie

Hein
02-18-2016, 03:52 PM
Lukas, ek hoop noe vir een oomblik jy s dat ek die volgende doen nie.
Ek haal aan wat jy s:
Maar wanneer jy in jou bediening aan jou mense leer, hoe om geld te maak deur God te dien, is jy n vals profeet wat die mense mislei en verlei om die krag van die dwaal te koop.

Laat maar weet wat jou bedoeling is toe jy dit geskryf het....

Lukas
02-19-2016, 10:57 PM
Hein. Wanneer ek antwoord kan ek een van twee dinge doen. Of jou direk antwoord om riglyne neersit waarteen jy jou eie antwoord kan toets of anders om. Waar jy die riglyne kan bevraagteken. Niks persoonlik nie.

Omtrent die geld besigheid. Dit is weer nie teen jou gemik nie maar teen die kerk. Ek begin al wonder of daar een kerk op TV is wat nie hieraan skuldig is nie en hulle dwaal.

Wanneer jy hier skryf, sien jy n ding soos wat jy dit ervaar en verstaan, en die wat antwoord antwoord dit soos wat hulle dit ervaar en verstaan en so debateer ons n ding tot ons die waarheid raaksien.

Dit is nie goed om hier persoonlik te raak nie en dit gebeur ook nie baie dat twee wat skryf persoonlik raak nie.


Vergewe my as ek verkeerd oorkom, maar as ek tyd het wil ek nog iets oor die 1000 jaar se vrede se, wat weer nie persoonlik teen jou gemik sal wees nie

Hein
02-20-2016, 07:07 AM
Hein. Wanneer ek antwoord kan ek een van twee dinge doen. Of jou direk antwoord om riglyne neersit waarteen jy jou eie antwoord kan toets of anders om. Waar jy die riglyne kan bevraagteken. Niks persoonlik nie.

Omtrent die geld besigheid. Dit is weer nie teen jou gemik nie maar teen die kerk. Ek begin al wonder of daar een kerk op TV is wat nie hieraan skuldig is nie en hulle dwaal.

Wanneer jy hier skryf, sien jy n ding soos wat jy dit ervaar en verstaan, en die wat antwoord antwoord dit soos wat hulle dit ervaar en verstaan en so debateer ons n ding tot ons die waarheid raaksien.

Dit is nie goed om hier persoonlik te raak nie en dit gebeur ook nie baie dat twee wat skryf persoonlik raak nie.


Vergewe my as ek verkeerd oorkom, maar as ek tyd het wil ek nog iets oor die 1000 jaar se vrede se, wat weer nie persoonlik teen jou gemik sal wees nie

Lukas, ek stem 100% saam met jou oor geld en mammon. Kerke verkondig deesdae prosperity orals. My Vader s Hy sal gee wat ek nodig het, dis al.
Ek en jy moet vergenoegd daarmee wees. Maar dan sien ek ook dat die Here mense sen , en groot ook. Ons moet vergenoegd daarmee ook wees, want die Pottebakker maak soos Hy wil met die klei.

Solank geld nie ons afgod word nie....

472
02-20-2016, 10:55 AM
Wanneer jy hier skryf, sien jy n ding soos wat jy dit ervaar en verstaan, en die wat antwoord antwoord dit soos wat hulle dit ervaar en verstaan en so debateer ons n ding tot ons die waarheid raaksien.

Dankie Lukas. Ons moet dit nie uit die oog verloor nie. Dit gebeur soo maklik. Ek het al gevoel ek moet stilbly, want dit kom oor of ons nie almal lede van dieselfde liggaam is nie. Tog is ons.

Lukas
02-20-2016, 11:25 PM
Hein dit is n moeilike saak wanneer geld en God in een sin geskryf word en ek is heilig oortuig dat die krag van die dwaling juis hierin gele is. Alles gaan oor motief en dit is so moeilik om dit vir mense te verduidelik dat die voorspoed kerke moet versies uit die Bybel mense mislei.

God sorg vir ons. Van ons kan meer geld as ander hanteer sonder dat dit sy redding belemmer. Ander mense kan nie. Vir hulle word hulle geld n struikelblok. Ek is miskien ook daar want dit maak nie saak hoe ek maak nie, ek boer altyd agteruit, maar dan kom daar n dag wat ek regtig in die sop is en dien bank stel n ultimatum dat ek die geld voor mre in die bank moet h. Ek s dan maar ja ek sal dit doen terwyl daar vir my op die horison geen, maar geen vooruitsigte is nie. Wanneer dit gebeur bid ek en vra vir n uitkoms want ek is in my hart oortuig dat ek doen wat ek moet doen maar sonder petrolgeld en bel geld kan ek nie mense bereik nie.

Ons Vader het my nog nooit teleurgestel nie en ek kon nog altyd my verpligtinge nakom. Is dit nie werk wat skielik inkom nie, is dit mense wat geld in die rekening inbetaal, maar ek vra nooit vir geld nie. EK bedel nie. EK sal ook nie vir geld skimp nie en wanneer mense my vra of ek geld nodig het, s ek altyd dat ek nog genoeg het, al het ek nie.

Wat ek s is dat God vir ons sorg. Daar sal altyd ook gelowiges met baie wees want dit verander nie hulle lewens motief nie. Dit is die dag wat mense God wil dien om geld te maak, wat hulle die bus totaal verloor.

Dankie 472. Daar is n paar goed waarmee ons tegnies vasgebind was en wanneer jy dit probeer verduidelik, klink dit net te vreemd vir woorde. Maar met jou aanhou en aanhou kon ek ook die lig op plekke sien opkom. Dankie vir jou vasbyt