PDA

View Full Version : Jesaja 49 kom van die draad. Dik vir Afrika.Unregistered
05-11-2013, 09:58 AM
Jannie, dit is so. Raak maar gewoond daaraan. Die Israel manne probeer dit aanhoudend. Tot Lukas hulle verjaag.

#33, en so worstel julle voort om God se woord te verdraai om julle te pas. Julle lees en verstaan soos wat julle wil. Hoe op aarde weerspreek Jes. 49 vers 7 wat in vers 6 staan? Inteendeel, dit bevestig wat daar staan. Kom ek gee jou n begin punt. Van wie praat God in vers 7? Wie spreek Hy aan?

Hoe s jy? "Begin leer... of... Probeer maar weer."

Jannie van Graan
05-11-2013, 12:03 PM
Probeer maar weer? Nee wat, al wat hulle het is 'n spul leuns en so 'n klomp verdraaings van enkele versies om hulle "doel" te pas. Mens doen beter deur hulle te ignoreer.

Lukas
05-11-2013, 02:29 PM
Ek weet nie of n mens hulle altyd moet ignoreer nie. Mense kom op hierdie blad en word soms met sy eie persoonlike siening oor die lewe gekonfronteer. Ek het vriende wat reken dat hulle Israeliete is en om een of ander rede bly ons goeie vriende sonder dat ons oortuigings ons vriendskap belemmer.

Maar dan kry ons die lede wat hierdie blad as n advertensie geleentheid wil misbruik en wanneer dit gebeur, word hulle met teenstellings uit die Bybel gekonfronteer. Gewoonlik wanneer hulle dan in n hoek geverf word, begin hulle beledigend, vulgr en persoonlik raak. Waarom dit presies gebeur kan ek jou nie s nie maar dit is ons ondervinding. En dit is vir daardie rede waarom ek gesprekke wat die geloof probeer bevorder, gewoonlik vroegtydig kortknip.

Maar dit is so dat baie van die mense met daardie oortuiging dan hier nuwe antwoorde kry, wat ook goed is. Ons kan maar aanvaar dat dit van tyd tot tyd sal gebeur en ons sal van tyd tot tyd terwille van ons oortuiging en omdat niemand ons anders kon oortuig nie, weer sulke advertensie pogings afsny nadat ons dit geantwoord het.

Jannie van Graan
05-11-2013, 03:13 PM
1. Gewoonlik wanneer hulle dan in n hoek geverf word, begin hulle beledigend, vulgr en persoonlik raak.

2. Maar dit is so dat baie van die mense met daardie oortuiging dan hier nuwe antwoorde kry, wat ook goed is.

1. Dit is nogal war, ek het dit ook al so ervaar. Dit natuurlik in streng kontras met wat hulle "preek" oor hoe 'n mens moet optree. Die strategie wat gevolg word is gewoonlik oortuig in plaas van getuig wanneer hulle so fanaties raak. Ek gun elke ou sy eie opinie maar verpes dit wanneer die teendeel my nie beskore is nie en iemand sy idee in my wil forseer; dit kan mos dan nie goed wees nie,

2. Goeie plan, as jy net een van hulle kan red en die regte pad is vir hom of haar dan duidelik is dit goed.

Unregistered
05-11-2013, 06:54 PM
Ek het dit goed deurgelees. Daar is geen verdraaiing of vervalsing in #33 se pos nie. Daar is ook geen teenstelling nie, maar wel 'n akkurate, waterdigte en konsekwente aanhaling. Dit is diegene hier met hulle wreldse, babiloniese, gelykheids- agenda wat sulke valse beskuldigings maak (dws lieg). Daarom kan hulle - soos gewoonlik - geen Skriftelike teenbewyse lewer nie. En moet my ook nie vals beskuldig dat ek mense vloek of skel nie.

In Jesaja 49 vers 6 word Israel nie as n volk weggegooi nie, maar word daar gepraat van die gespaarde wederstrewige Israel wat oorgebly het nadat die volk verstrooi was. Daar is ook ander heidense Adamiese nasies wat gered moet word - soos reeds verduidelik was. Jakob (Israel) se nageslag sal baie (heidense) nasies en volke wees (Gen. 35:10-11).

In vers 7 praat God met die profeet Jesaja... In Jesaja 49:7 word weer verder van Israel se toekoms gepraat, naamlik... "en hulle sal hul neerbuig ter wille van die HERE wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U uitverkies het. ...en vers 26 doen dit weer... "Dan sal alle vlees gewaar word dat Ek, die HERE, jou Heiland is, en jou Verlosser die Magtige van Jakob.

Dit is mos hieruit duidelik dat Israel geensins verstoot is of irrelevant geraak het nie. Inteendeel : Die volk Israel is en bly lewendig, relevant en baie belangrik - tot en met die wederkoms :

Jer. 31: 35-36 : "So s die HERE wat die son gee tot n lig oordag,
die ordeninge van die maan en van die sterre tot n lig in die nag ;
wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE van die
lerskare is sy Naam : As hierdie verordeninge voor my aangesig
sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook op-
hou om n volk te wees voor my aangesig vir altyd."

Selfs tot en met die wederkoms sal die Woord aan die stede van Israel verkondig word...

Matt. 10: 23 : "En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug
na die ander toe. Want voorwaar Ek s vir julle, julle sal met die
stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die
mens kom nie."

Terloops...

Dit was nog nooit die geval hier dat een van die Israel gelowiges in n hoek geverf was of verkeerd bewys was nie. Die teendeel is waar. Dit was elke keer die Israel gelowiges wat hulle (kerklike) teenstanders met Skrif verkeerd bewys het... en dan was die Israel gelowiges se poste eenvoudig elke keer uitgevee, of die draad was sommer verwyder - omdat hulle nie verkeerd kon bewys word nie. Dit is die waarheid.

Unregistered
05-11-2013, 08:15 PM
Vee dit asseblief weer af.

Unregistered
05-11-2013, 08:25 PM
#6 is ook 'n sprekende voorbeeld van diegene wat geen Skriftelike teenbewyse of weerleggings kan verskaf nie, en daarom eerder lafhartig verkies om alles uit te vee, want hy kan dit nie verdra om verkeerd bewys te word nie.

Lukas
05-11-2013, 09:20 PM
Nee ek sal dit nie afvee nie. Ek vermoed dat 6 juis die persoon was wat in die verlede so tekere gegaan het dat ek verplig was om sy plasings af te vee.

Soos in 2006 sal ek hierdie draad weer hier los sodat die onderwerp weer deurgetrap kan word. In die verlede het ek aan hierdie debatte deelgeneem maar omdat ek weet dat ek nie geneties n Israeliet is nie maar dat ek deur die bloed van Christus as sy kind en daarom ook deel van God se volk genoem kan word en omdat ek die sekerheid het dat ek wel gered is en geen mens dit kan verander nie, het ek nie meer nodig om hier op hierdie draad beledig te word nie.

Ek sal inmeng wanneer iemand my bel om wanneer dit nodig word orde te bring. Al wat ek julle hierdie keer vra is om nie persoonlik te raak nie en om mekaar nie af te breek nie. Hou by die feite en probeer om in n gees van volwassenheid hierdie saak ondersoek.

Jannie van Graan
05-11-2013, 10:00 PM
Dis goed so Lukas, daar mag dalk mense wees wat hulself wil afsleep na die vlak van hierdie nuttelose "geveg". Ek is nie bereid om my tyd te mors om met 'n klip muur (kop) te argumentzeer nie. Die manne moet maar glo wat hulle wil. Daai bus van hulle is in eklgeval vol, daar is mos net beperkte sitplekke (144000).

Geniet dit!

Lukas
05-11-2013, 11:27 PM
Jannie jy laat my nou weer glimlag omdat jy my aan die vorige drade laat dink waar die onderwerp bespreek is. Ja dit gaan weer by n punt kom waar hulle op n stadium weer heel van voor af sal begin en weer. Vir ons wat die twee kante verstaan is dit later nie meer lekker om al hierdie goed te lees nie. Maar daar was nog met elke debat mense wat gewonder het en wat dan die geleentheid gekry het om al twee se standpunte objektief te lees en te bestudeer. Met elke debat was daar mense wat in die ander kamp was of wat op pad was, vir die wie die kennis deurgebreek het.

Maar jy moet nie n fout maak nie. Die mense wat in die Israel kerke is is ook baie opregte en goeie mense. Ek het twee vriende wat lewenslank my vriende sal bly. Die feit dat hulle daar is sal hulle nie van hulle ewige lewe beroof nie. Van hulle kant af is hulle wat my betref seker nie so seker nie maar dit maak nie saak nie. Ek is seker van my verlossing en geen mans kan dit bevraagteken nie, maar dit is nie so erg nie. Hulle maak tog ook hulle o toe wanneer ek bid. Miskien dink hulle tog dat daar vir my hoop is.

Maar solank daar mense is wat ons in hulle kerk wil in dwing omdat hulle glo dat hulle kerk die enigste antwoord is, sal daar van tyd tot tyd n debat hier ontstaan. Ons moet net daardie debat elke keer van die ander drade weghou.

Maar die draad se naam is duidelik en as daar mense is wat met die geneties egte Israeliete wil debatteer is hulle welkom. Ek gaan ook nie die draad volg nie.

Unregistered
05-12-2013, 09:25 AM
#5, ek gaan jou tog maar antwoord. Eerstens lyk dit vir my of julle nou julle deuntjie so bietjie aangepas het. Eers was dit net die 12 stamme van Israel wat gered kon word. Die twee en die tien wat in verstrooing is. Oral waar die Skrif praat van al die nasies word dit deur julle vertaal as die 'stamme in verstrooing', bedoelende die 10 stamme in verstrooing. Jakob het 12 seuns gehad en uit hulle het die 12 stamme voortgekom. Nou begin dit vir my klink of julle reken daar het ook ander nasies uit Jakob voortgekom? Ek het nog nooit geslagte nagevors nie en gaan ook nie nou nie. Ek glo net die Skrif wat bedoel al, die nasies, wanneer dit praat van, al die nasies.

Dat die uitverkiestes uit Israel gered sal word is so. Ek is nie bewus daarvan dat enigeen dit al hier betwis het nie. Dit is egter nie iets wat automaties gebeur nie. Net soos enige ander mens, moet n Israeliet ook voldoen aan die vereistes gestel, naamlik Jesus aanneem as die seun van Goed, die Mesias wat sou kom en doen wat Hy ons beveel. Die punt is egter dat dit nie net die uit Israel is wat gered kan word nie en dat God se genade groter as dit is en die res van die wreld insluit vir die wat aan die vereistes voldoen.

My volgende stap sal nou wees om mooi vir jou te verduidelik wat in Jesaja 49 verse 6 en 7 staan. Dit klink of daar nog bietjie verwarring is. Maar kom ons hoor eers sovr wat jou reaksie is. Hoe interpreteer julle nou 'al die nasies'. Is dit steeds net die 10 stamme in verstrooing? Die verheidense Israeliete wat versprei is oor die wreld?

Unregistered
05-12-2013, 09:58 AM
Jy vra moeilike vrae.

Unregistered
05-12-2013, 11:46 PM
Geagte #11

Dankie vir jou antwoord.

Ek het nie my deuntjie aangepas nie, al klink dit miskien vir jou so, want ek glo al vir lank in dieselfde bybelse beginsels. Miskien is dit ander Israeliete se uitgangspunte wat effens van myne verskil.

Terloops : Ek het al hewig met sommige sg. Israelietegestry (en amper hulle uit hulle skoene uit geklap) oor die sinnelose snert wat sommige van hulle aanhang & verkondig ; soos bv. Paulus uit die Bybel, Besnydenis, Offers bring, Baarde verpligtend, Onderhoud van al die ou wette, ens, ens.

Baie van hierdie sogenaamde Israeliete is opgeleide persone op die betaalstaat van die intelligensie dienste, en hulle hele doel en modus operandi is om (aspris) die suiwer, bybelse Israelwaarheid te diskrediteer & beswadder, deur hierdie (verkrampte) tipe optredes ; en deur hulle idiotiese & moroniese (onbybelse) beginsels kamstig te verkondig. S pleeg hulle opsetlike skade deur mense outomaties af te sit en die hele Israelboodskap as veragteik te label. Hierdie laakbare misleiers se details word opgeskryf wanneer ons van hulle te hore kom.

Om nou voort te gaan...

Jy is heeltemaal reg om te s dat dit al die 12 stamme is wat verstrooi was, want hulle het op n stadium na mekaar oorgeloop en hulle het oor en weer vermeng geraak. Vandag is al die 12 stamme dus in die verstrooiing soos ons dit hier onder kan lees in Jak. 1:1.

Let Wel : Oorblyfsel = Israel = Skape = kudde...

Miga 2: 12 : "Gewis sal Ek jou geheel en al versamel, o Jakob ! Gewis
sal Ek vergader die oorblyfsel van Israel ; almal bymekaarbring soos
skape in n kraal, soos n kudde in sy weiveld ; en dit sal dreun van
mense (mense = Adam - H120)."

Joh. 10: 16 : Ek het nog ander skape (nl die verstrooides) wat nie aan
hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem
luister, en dit sal wees een kudde, een herder.

Jak. 1: 1 : Jakobus, n dienskneg van God en die Here Jesus Christus,
aan die TWAALF stamme wat in die verstrooiing is : Groete!


Die Israel-nasies, Jakob se afstammelinge... Dit is nie ek (of ons) wat reken dat daar n menigte van nasies uit Jakob (Israel) se nageslag ontstaan het nie. Dit is die Bybel self wat so verklaar :

Gen. 35: 10-11 : ...en God s vir hom : Jou naam is Jakob ; jy sal
verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees.
En Hy het hom Israel genoem. Verder s God vir hom : Ek is God,
die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. n Nasie, ja, n me-
nigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene
voortkom.

Alhoewel hierdie menigte nasies geneties (ras-gewys) dieselfde as Israel was - naamlik een enkele ras (blosende en bleekwordende blankes / adamiete) ; was hierdie nasies nie noodwendig deel van die volk Israel nie, maar was hulle heidense nasies. Dws blanke / adamiese heidene. Steeds was hulle Erfsondaars.

Jy is ook korrek waar jy s dat nie almal uit Israel (outomaties) gered word - net om dat hy n Israeliet of n blanke is nie. Daar staan duidelik dat die grootste deel van Israel (blankes) gaan verlore, en slegs n oorblyfsel word gered...

Miga 2: 12 : "Gewis sal Ek jou geheel en al versamel, o Jakob ! Gewis
sal Ek vergader die oorblyfsel van Israel ; almal bymekaarbring soos
skape in n kraal, soos n kudde in sy weiveld ; en dit sal dreun van
mense (mense = Adam - H120)."

Rom. 9: 27 : En Jesaja roep oor Israel uit : Al is die getal van die kin-
ders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered
word;...


Dit is ook korrek waar jy s dat n Israeliet moet ook in sy Verlosser glo alvorens hy gered kan word.

Dit is ook waar dat God nie net diegene gaan red wat slegs fisies van die 12 stamme van Israel afstam nie. Dit gaan op die einde van die dag oor wie van Adam & Eva afstam, naamlik oor wie Adam & Eva se genetika is, naamlik die blosende en bleekwordende blankes ; Adamiete - naamlik die Erfsondaars.

Nie-adamiete (nie-adamiese mense / pre-historiese antropoede / pre-adamiete / enige skepsel wat vr Adam geskape is...) kwalifiseer nie, want hulle stam nie van Adam & Eva af nie ; en gevolglik is hulle geen Erfsondaars nie. Hulle het dus geen adamiese erfsondes wat afgewas moet word nie. Die Verlossing en die Evangelie is dus nie op hulle van toepassing nie.

Die Olyfboom / Israel...

Slegs Adamiete (Olyftakke) kan op die Olyfboom (Adam se saad / genetika / ras) ingent word. Doringtakke word nie op olyftakke ingent nie. Soort hoort by soort. Ras by ras. Saad by saad. Die Olyfboom is n simbool van Israel ; en alleen (afgekapte of wilde) olyftakke kan op die (mak) olyfboom (Israel) ingent word - volgens Romeine 11.

Die oorblyfsel is die verheidense Israeliete (verstrooides, die vervreemde nie-volk). Hulle is en bly egter steeds geneties Adamiete, blankes, Erfsondaars. Daarom kwalifiseer hulle vir Verlossing.

Let Wel : Hier word weer gepraat van die oorblyfsel...

Rom. 11: 5 : Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd n oor-
blyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.

Rom. 11: 16-21 : En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook ;
en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die
takke afgebreek is, en jy wat n wilde olyfboom was, onder hulle in-
gent is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die
olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie ; en as jy roem dit
is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan s:
Die takke is afgebreek, sodat ek ingent kon word. Goed ! Deur on-
geloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoog-
moedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie
gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.

Olyfboom op Olyfboom...

Rom. 11: 24 : Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature
wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingent kan word,
hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyf-
boom ingent word?

Rom. 11: 26-27 : ...en so sal die HELE ISRAEL gered word, soos ge-
skrywe is : Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede
van Jakob (Israel) afwend ; en dit is van my kant die verbond met hulle
as Ek hulle sondes wegneem.

Dws die uitverkore OORBLYFSEL van Adam se geslag (Erfsondaars, blankes) word (deur God se genade) gered ; en diegene van hulle wat voorheen heidene was word weer DEUR DIE GELOOF op die OLYFBOOM (Israel) ingent - om sodoende weer deel van die Olyfboom (Israel) te word.

Al die nasies...

Kom ons kyk n bietjie van naderby na Matt. 28: 19 soos akkuraat vertaal uit die Textus Receptus...

Matt. 28: 19 : Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies
(pnta t thnee) [volke uit hierdie ras], en doop hulle in die Naam
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees ; en leer hulle om
alles te onderhou wat ek julle beveel het.

Daar staan ...al DIE nasies... Die spesifieke lidwoord DIE is nie verniet daar nie. Dit dui op spesifieke nasies, naamlik die Adamiese Israel-nasies, naamlik die Erfsondaars. Liberale, opportunistiese kerkeliete wil met hulle voel-lekker humanisme kom en die terme al die rasse daar invoeg. Dit werk nie so nie.

Ek hoop ek so vr het alles voldoende verduidelik.

Tot volgende keer.

/

Lukas
05-13-2013, 05:54 PM
Ek sien dat julle op dun ys is. Hiermee dan julle eerste waarskuwing. As julle mekaar nie met feite kan oortuig nie en verkies om mekaar en ander mense te beledig en af te breek, om n punt te bewys, sien ek nie die doel om hierdie draad oop te hou nie.

Unregistered
05-13-2013, 06:14 PM
Lukas hier is my vriendelike voorstel: Vee alles uit vanaf #15 se plasing tot die einde, want dit was duidelik #15 wat met die beledigende woorde en uitlokkende bynaampies begin speel het. Dan kan ons weer 'n skoon blad h vanaf plasing #14 om mee voort te gaan. Byvoorbaat dankie.

Unregistered
05-13-2013, 07:46 PM
Verwronge geloof !!!


'n Verwronge geloof wat verregse geweldsdade reeds langer as 'n dekade met mekaar verbind, het waarskynlik 'n beduidende invloed op die samestelling en oortuigings van die sogenaamde Boeremag.

Die invloed van die Israelvisie-sekte blyk onder meer uit die E-posadres en stellings van 'n vermeende segspersoon van di ekstremistiese terreurgroep. Die E-pos is die naweek aan verskeie media-instellings gestuur. Die skrywer noem homself Naftali Ben Elohiem, 'n verwysing na die sesde seun van die Bybelse figuur Jakob en volgens oorlewering 'n stamvader van een van die verlore stamme van Israel.

Die geloof dat wit Afrikaners nasate van die verlore stamme is en weer eendag hul beloofde land sal terugneem, is een van die sentrale hoekstene van die Israelvisie.

Sy E-posadres is BM144 000, 'n waarskynlike afkorting van Boeremag en 'n verwysing na die 144 000 uitverkorenes van Openbaring, ng 'n teksgedeelte wat telkens in die geskrifte van die Israelvisie opduik.

Uit hul fundamentalistiese uitleg van Bybeltekste poog aanhangers om te bewys dat swart mense as 't ware nie mense is nie, maar "wilde diere van die veld" of deel van 'n "addergeslag" wat ontstaan het n gemeenskap tussen "diere" en die duiwel.

Elohiem (ook Elohim gespel) is die naam wat aanhangers van die geloof gebruik vir die God van Genesis. Die woordvoerder van die Boeremag het die naweek in sy skrywe daarna verwys dat "operasie Elohiem" nou sy tweede, meer gewelddadige fase betree.

In verskeie teksverse word daar na Naftali en sy afstammelinge as vermaarde krygers verwys terwyl die naam volgens die Bybel beteken dit is iemand wat "uit 'n bittere stryd gebore is".

Nog 'n gunstelingvers word in Jesaja aangetref waar ges word die gebiede van Naftali is in die verlede verneder, maar dat die Here in die toekoms die gebied in ere sal herstel.

Die Israelvisie as ideologiese stut vir verregse geweld het reeds in 1988 te voorskyn gekom toe Barend Strydom swart mense in die middestad van Pretoria doodgeskiet het. In sy hofsaak het hy getuig dat hy 'n aanhanger van di sekte is en nie glo dat swartes mense is nie.

Tot sover die berig van Jan Taljaard in BEELD.

"Die Israelvisie huldig 'n tipe van Wit Teologie wat net so ver van die Skrif en Gereformeerde Belydenisskrifte verwyderd staan as byvoorbeeld sy teenpool, die Swart Teologie", aldus ds Andr van den Berg in sy pamflet: "Die Dwaling van die Israel Visie". Hy motiveer dit as volg:

Ten spyte van die talle verskille waarmee daar ook objektief rekening gehou moet word, is alle mense, ongeag hul ras of kleur, as sondaars voor God gelyk. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe vir almal. Vir die blanke is daar 'n veel gesonder basis waarop hy sy reg kan grond om in die volkerewreld homself te wees, te bly en te ontwikkel, as om dit te grond op 'n soort Wit Teologie. Dieselfde kan ook van die nie-blanke ges word. Ng die Wit, ng die Swart Teologie is Skrifgefundeerd en berokken die Christelike geloof en behoudende teologie groot skade.

'n Ander Evangelie

Die Evangelie van Jesus Christus is 'n evangelie van genade. Die Skrif ken geen ander evangelie nie. Wie 'n ander een verkondig, kom met die Skrif in botsing soos die geval met die Israelvisie. Vir hulle gaan dit in die eerste plek nie soseer om genade nie, maar om 'n ras wat deur God uitverkies is - nie "grace" nie maar "race"! Die Israelvisie erken dat hulle met 'n ander veronderstelde blye boodskap besig is en bring dit in verband met Mattes 24:14: "En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom".

Die yweraars vir die Israelvisie sien hul opgelegde taak na aanleiding van 'n profesie in Jeremia 16:16: "Kyk, Ek stuur baie vissers, spreek die H

'n Verwronge geloof wat verregse geweldsdade reeds langer as 'n dekade met mekaar verbind, het waarskynlik 'n beduidende invloed op die samestelling en oortuigings van die sogenaamde Boeremag.

Die invloed van die Israelvisie-sekte blyk onder meer uit die E-posadres en stellings van 'n vermeende segspersoon van di ekstremistiese terreurgroep. Die E-pos is die naweek aan verskeie media-instellings gestuur. Die skrywer noem homself Naftali Ben Elohiem, 'n verwysing na die sesde seun van die Bybelse figuur Jakob en volgens oorlewering 'n stamvader van een van die verlore stamme van Israel.

Die geloof dat wit Afrikaners nasate van die verlore stamme is en weer eendag hul beloofde land sal terugneem, is een van die sentrale hoekstene van die Israelvisie.

Sy E-posadres is BM144 000, 'n waarskynlike afkorting van Boeremag en 'n verwysing na die 144 000 uitverkorenes van Openbaring, ng 'n teksgedeelte wat telkens in die geskrifte van die Israelvisie opduik.

Uit hul fundamentalistiese uitleg van Bybeltekste poog aanhangers om te bewys dat swart mense as 't ware nie mense is nie, maar "wilde diere van die veld" of deel van 'n "addergeslag" wat ontstaan het n gemeenskap tussen "diere" en die duiwel.

Elohiem (ook Elohim gespel) is die naam wat aanhangers van die geloof gebruik vir die God van Genesis. Die woordvoerder van die Boeremag het die naweek in sy skrywe daarna verwys dat "operasie Elohiem" nou sy tweede, meer gewelddadige fase betree.

In verskeie teksverse word daar na Naftali en sy afstammelinge as vermaarde krygers verwys terwyl die naam volgens die Bybel beteken dit is iemand wat "uit 'n bittere stryd gebore is".

Nog 'n gunstelingvers word in Jesaja aangetref waar ges word die gebiede van Naftali is in die verlede verneder, maar dat die Here in die toekoms die gebied in ere sal herstel.

Die Israelvisie as ideologiese stut vir verregse geweld het reeds in 1988 te voorskyn gekom toe Barend Strydom swart mense in die middestad van Pretoria doodgeskiet het. In sy hofsaak het hy getuig dat hy 'n aanhanger van di sekte is en nie glo dat swartes mense is nie.

God se belofte aan Abraham

1. Fisiese nagslag.

Die Israelvisie verwys graag na God se beloftes aan Abraham: "... want Ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies" (Gen 17:5). Volgens hulle word hierdie belofte vervul wanneer 'n menigte van nasies as gevolg van die verstrooiing van die tien stamme ontstaan. Hulle slaan die bal egter mis. Genesis 17 wil slegs God se grote genademag deur 'n verouderde kinderlose persoon aantoon. Uit Abraham is daar inderdaad fisies baie volke gebore: Israel (met twee ryke en baie konings); Ismael; volke uit sy tweede vrou Ketura (Gen 25:1-4) en dan ook nog die Edomiete.

2. Geestelike nageslag.

Die feit dat Abraham ook 'n geestelike nageslag het, mag nooit uit die oog verloor word nie. Hiervan wil die Israelvisie natuurlik niks weet nie, want dan val die aksent op "grace" en nie op "race" nie. Hoe moet ons hierdie geestelike nageslag dan verstaan? In Genesis 12:3 lees ons: "... en in jou sal al die geslagte van die aarde gesen word". Al die geslagte! Dus nie beperk tot sy eie fisiese nageslag nie, maar oneindig verder. Abraham sou die aartsvader van hierdie sen wees wat in Christus sy volle verwesenliking gevind het."Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag; nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal - soos geskrywe is: Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak ..." (Rom 4:16,17). Die duidelikste getuienis vir die "geestelike Israel" vind ons in Galasirs 3:29: "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename".

3. Ook vir die heidene.

Om die saligheid slegs tot die fisiese Israel te wil beperk, is nie net 'n aanranding van God se genade nie maar dit deurstaan ook nie die toets van die Skrif nie. "En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abra-ham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke gesen word" (Gal 3:8). Hieruit blyk duidelik dat al die gelowiges, hetsy fisiese afstammelinge van Abraham of bekeerdes uit die heidene, saam die geestelike Israel vorm. Is dit dan ook nie dat Paulus onder andere in Galasirs 6:6 sy groete rig: "En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie rel, en oor die Israel van God" nie? In sy kommentaar op Galasirs gee William Hendriksen die antwoord: "Upon all of God's true Israel, Jew or Gentile, all who truly glory in the cross, the blessing is pronounced".

Spekulasies

Die Israelvisie is oorspronklik Brits-Israelisme genoem as gevolg van die poging in die negentiende eeu om die voorsate van die Britse volk en veral sy vorstehuis terug te voer tot by die troon van Dawid. Die woord British is gesien as 'n afleiding van die Hebreeuse woord "Ber" = verbond en "ish" = man. "Man van die verbond" is dus sonder twyfel Israel! Dit is maar een van die talle onsinnige en wilde volkekundige en taalkundige spekulasies. Nog meer onsinnig is die aanduiding van die ou Saksers en Skitlirs as die seuns van Isak. Die Dene kom van die stam Dan (Danmark) en die Amerikaners van die ou Assirirs omdat di ook 'n uitsonderlik groot nasie was. Geen een van hierdie argumente is egter histories wetenskaplik verantwoord nie.

Skeiding tussen Israel en Juda

Om tot al die detail oor Israel se tien stamme - nageslag te kom, word daar uitgegaan van die skerpe skeiding tussen Israel en Juda. Die Britte en ander Europese volke is dan die afkomslyn van Israel, terwyl die Jode in die afkomslyn van Juda is. Nrens leer die Bybel so 'n skerpe skeiding nie. Wat eerder waar is, is dat die huis van Juda n die wegvoering na Babiloni dikwels as Israel aangespreek word (vgl Jer 2:31; 5:15; 10:1; 14:8; 17:13; Eseg 3:4; 11:5; 17:2; 20:27). In Handelinge 2:22 en 23 lees ons dat Petrus op Pinksterdag sy Joodse gehoor aanspreek as Israeliete.

Unregistered
05-13-2013, 07:48 PM
Die Israelvisie is egter daarop gesteld dat Israel en Juda baie skerp van mekaar onderskei moet word en dat di skeiding vandag nog geld. Volgens hulle was dit nie Israel wat Jesus gekruisig het nie, maar Juda. Hulle leer ook dat Judas die enigste Jood onder die dissipels was en daarom vir Jesus verraai het. Opgesom: Israel is goed en Juda is sleg. En nou blameer hulle die kerk omdat hy Jesus as 'n Jood sien terwyl Hy, volgens hulle, eerder 'n Juder was.

Hoe moet ons dan oordeel oor Skrifgetuienis wat in die Nuwe Testament dieselfde mense wat 174 keer Jode genoem word 75 keer Israel noem?! Wie is nou reg: Die Israelvisie of die Bybel?

Die sogenaamde "Verlore" Tien Stamme

1. Agtergrond

Die hele teologie van die Israelvisie is op 'n hipotese gegrond. ('n Hipotese is 'n onbewese stelling wat moet dien as grondslag vir redenering.) In sy boek "Die Verlore Tien Stamme van Israel", noem FWC Neser hierdie hipotese egter 'n groot onthulling en verklaar voorts: "Ons glo dat elke eerlike soeker na die waarheid tot die GROOT ONTDEKKING sal kom dat die kern van die Westerse blanke Protestantse nasies van vandag die letterlike afstammelinge van daardie TIEN STAMME van Israel is" (bl 3).

In ons land moet die blanke Suid-Afrikaners ook tot die ontdekking gebring word dat hulle ware Israeliete is. Hulle moet die Bybel vanuit 'n ander oog begin lees - eksklusief hulle s'n! Hiermee skep die Israelvisie 'n gevaarlike vorm van aggressiewe rassegevoel wat weer die voedingsbron vir 'n bedenklike meerderwaardigheidskompleks vorm.

Maar waar kom die Israelvisie aan die gedagte van die sogenaamde "verlore tien stamme" van Israel? In 2 Konings 17 lees ons van die tien stamme (huis van Israel) wat (in 721 vC) na Assiri weggevoer is. Volgens die Israelvisie het hulle nooit weer teruggekeer nie en in Europa verspreid geraak. Die stamme van Juda en Benjamin (huis van Juda) wat (in 604 vC) na Babilon weggevoer is, het egter wel n ongeveer vyftig jaar teruggekeer.

2.1. Foutiewe aanname

Die aanname dat die tien stamme van Israel nie teruggekeer het nie, is nie korrek nie. Die Skrif bied genoeg bewyse dat die tien stamme wel teruggekeer het. Hiermee verbrokkel nie net die fondament van die Israelvisie nie, maar stort ook di ganse teologie in duie. Kom ons let op die Skrifbewyse.

Nadat die Persiese magte daarin geslaag het om die eens magtige Babiloniese Ryk te vernietig, het Kores, die Persiese koning, 'n skriftelike oproep dwarsdeur sy nuwe wreldryk laat gaan wat in 2 Kronieke 36:23 opgeteken staan: "Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort - mag die HERE sy God met hom wees, en laat hom optrek!" Maar hoe weet ons dat die tien verstrooide stamme in Kores se nuwe ryksgebied woonagtig was? Die Skrif bevestig dit in 2 Konings 17:6: "In die negende jaar van Hosea het die koning van Assiri Samaria ingeneem en Israel in ballingskap weggevoer na Assiri en hulle laat woon in Halag en aan die Habor, die rivier van Gosan, en in die stede van Medi". N die Persiese oorwinning het hierdie gebied deel van Kores se nuwe ryk uitgemaak (vgl Bakers Bible Atlas).

2.2. 'n Grootskaalse hervestiging

Die Skrif bied vir ons talle bewyse dat die tien stamme van Israel inderdaad teruggekeer het. Let veral op Esra 2:70: "So het dan die priesters en Leviete en van die volk en die sangers en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon, en die hele Israel in hulle stede". Let wel: die hele Israel! Die oorgrote meerderheid het hulle wel hervestig. Dit is nie te betwyfel dat daar wel sommige was wat uit vrye wil agtergebly het nie, maar dit is geensins ter sake nie. Hulle was egter so 'n klein gedeelte van Israel dat Esra in hoofstuk 3:1 opmerk: "En toe die sewende maand aankom en die kinders van Israel in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem byeengekom". Let wel: soos een man - asof niemand ontbreek het nie.

Die profeet Jeremia vermeld twee profesie wat die huis van Juda en die huis van Israel uit die destyds heersende ballingskap sien terugkeer. Eerstens hoofstuk 3:18: "In die dae sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel, en hulle sal saam uit die Noordland kom in die land wat Ek aan hulle as erfenis gegee het". Tweedens hoofstuk 50:4: "In die dae en in die tyd, spreek die HERE, sal die kinders van Israel kom, hulle met die kinders van Juda saam; onder geween sal hulle voorttrek en die HERE hulle God soek".

Esra is net so duidelik oor die terugkeer van die tien stamme. "Hulle wat uit die gevangenskap gekom het, die seuns van die ballingskap, het brandoffers gebring aan die God van Israel: twaalf bulle vir die hele Israel ... dit alles as brandoffers aan die HERE" (Esra 8:35).

2.3. Getalle spreek!

Esra 2:64 en Nehemia 7:66 stel die getal teruggekeerdes op 42 360 - byna vier keer meer as di wat ongeveer vyftig jaar tevore Juda in ballingskap verlaat het. Hou ook in gedagte dat al die weggevoerdes nie teruggekeer het nie - dat sommige deur ondertrouery of watter ander rede ookal, onder die Babilonirs geassimileer geraak het. Die getal van 42 360 is net te hoog dat dit alleen diegene uit die stam van Juda en Benjamin sou bevat het. Daar moes dus van die ander stamme ook by gewees het.

N die ballingskap lees ons in 1 Kronieke 9:3: "En in Jerusalem het gewoon van die seuns van Juda en van die seuns van Benjamin en van die seuns van Efraim en Manasse ...". Waar wil ons dit nou duideliker uitgespel h? Daar was dus lede van die tien stamme ook!

2.4. Nuwe Testamentiese getuienis

Die Nuwe Testament bied ook vir ons kosbare getuienis om die dwaling van die "verlore" tien stamme te bestry. In Lukas 2:36 word vir ons genoem dat Anna, 'n profetes ten tye van Jesus se geboorte uit die stam van Aser was. In Mattes 4:13 word vermeld dat Jesus gaan woon het in Kapernam"in die gebied van Sbulon en Nftali". Genoemde stamme sou nie meer vermeldingswaardig gewees het indien hulle bykans 800 jaar tevore laas daar gewoon het nie. Di omstreke moes dus die gebied van hulle hervestiging gewees het!

In Mattes 10:5 en 6, asook 15:24, word daar melding gemaak van die "verlore skape van die huis van Israel". Dit het niks met die mite van die verlore tien stamme te doen nie. Mattes beklemtoon slegs die volk Israel se verwerpng van Jesus. Dit gaan hier nie oor volkekundige verlorenheid nie maar eerder oor in-sonde-verlorenheid.

2.5 Paulus en die Sendbriefskrywers

Paulus het niks van die mite van die verlore tien stamme geweet nie. In Handelinge 26:7 getuig hy: "...waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom". Paulus praat van die Israeliete van sy tyd - twaalf stamme!

Die Israelvisie leer foutiewelik dat Paulus en die ander apostels presies geweet het waar die "verlore tien stamme" hulle destyds bevind het. Hulle gaan selfs verder en beweer dat Paulus tydens sy sendingsreise die Evangelie uitsluitlik net aan hierdie stamme bedien het en nie aan andersvolkiges nie. Wanneer die sendbriefskrywers hul briewe aan die verstrooides rig, is dit vir die Israelvisie identies met die beweerde verlore tien stamme. Dit is egter nie waar nie.

Die verstrooiing waarvan Petrus en Jakobus praat, het begin net n Stefanus se marteldood. Groepe het uit vrees vir martelaarskap uitmekaar gespat en oor die destydse bekende wreld verstrooid geraak. God het daarmee 'n doel gehad: Die evangelie van Jesus Christus moes versprei word. Dat hierdie verstrooiing niks met die Assiriese ballingskap te doen gehad het nie, spreek duidelik uit die pen van Jakobus self: "Jakobus ... aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is: Groete!" (Jak 1:1) Let wel: twaalf stamme; nie tien nie!

Unregistered
05-13-2013, 07:49 PM
Is die nie-blankes diere?

Die Israelvisie kom met 'n baie interressante dog absurde teorie na vore, naamlik di van die mens-dier. Op grond van sekere Skrifgedeeltes kom hulle tot die gevolgtrekking dat die Bybel die bestaan van 'n menswaardige dier huldig.

Hy word die wilde dier van die aarde genoem en word onderskei van die vee en viervoetige diere. Gevolglik is dit 'n dier met twee bene wat dieselfde kos as 'n mens eet. God straf hierdie dier met swere wat in blare uitbreek. 'n Man en vrou kan ook geslagtelike omgang met s 'n dier h. Hierdie dier het hande en voete en woon ook in huise. Hulle dien die mens en ontvang loon vir hulle arbeid. Hulle dra klere en kan met God en mens kommunikeer.

Om sulke afleidings uit die Skrif te wil maak, spreek boekdele van hulle uiters gebrekkige teologie en Skrifkennis. Nie net rand hulle die skepping van God aan nie, maar hulle mislei ook die liggelowiges om hulle op 'n pad te begewe waarin die Here geen welbehae het nie.

Kom ons let op 'n paar van die Skrifgegewens waarop hulle hul vir hierdie mens-dier-teorie beroep."En God het ges: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde ..." (Gen 1:24). Hierdie "wilde diere" is volgens hulle die mens-dier. Dit is egter onwaar! Die gronddiere word hier in sy basiese drie groepe genoem: behmah (vee), rms (reptiele) en gaijah (wild).

Die Israelvisie verwys graag na Eksodus 23:11 waar ons die reling vind dat die Israeliete die land elke sewende jaar moes laat rus sodat wat daarop groei deur die armes en die wild benut kan word. Weereens dieselfde Hebreeuse woord "gaija" wat niks met die moontlikheid van die be-weerde mens-dier te doene het nie.

In Levitikus 20:15 en 16 word geslagsgemeenskap met diere verbied. Die Israelvisie gryp hierdie teks aan en beweer dat die mens nie met diere gemeenskap kan/mag h nie en dat hierdie teks baie duidelik op die mens-dier dui. Vergeet hulle dan dat daar inderdaad so iets soos bestialiteit is - werklike geslagtelike omgang met diere? Die Bybel maak in Eksodus 22:19, Levitikus 18:23; 20: 15, 16 en Deuteronomium 27:21 baie duidelik melding daarvan! Bestialiteit het destyds veral onder die omringende nasies van Israel voorgekom.

Uit Jeremia 7:20 wil die Israelvisie aflei dat die mens- dier 'n stadbewoner is omdat daar staan dat God se toorn oor Jerusalem uitgestort word - oor l sy mense, sy vee en sy bome. Hierdie uitdrukking van God se omvattende straf laat geen afleiding van so 'n aard toe nie.

Nog 'n teks wat graag deur die Israelvisie aangegryp word ter ondersteuning van hierdie teorie is Jona 8:3: "Maar mens en dier moet 'n rougewaad om h, en hulle moet ernstig tot God roep ...". Nou vra hulle: Hoekom 'n dier 'n rougewaad dra? Dit was algemene praktyk in die Nabye Ooste om ook die diere in sakgewaad te plaas in tye van nasionale rou. Die Perse byvoorbeeld, het hulle eie hare sowel as di van hulle perde, na 'n vernietigende nederlaag, afgeskeer.

Om die mensheid van die nie-blanke tot die vlak van 'n dier te reduseer is weersinwekkend en uiters onverantwoordelik. Die Skrif leer dit geensins! Hiermee word Gods eer op brutale wyse aangetas deurdat die aanhangers van die Israelvisie die verhewenheid van God se skepping neerhaal. Die kroon van sy skepping (die mens) word as 't ware deur hulle ontkroon, ten minste vir sover dit die swartes as medeskepsele betref. "Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word" (Matt 7:1 en 2).

Slotopmerking

Die Israelvisie bied geen antwoord vir die kerklike sowel as die teologiese probleme van ons land nie. Dit dra by tot 'n verskerpte polarisering tussen blank en nie-blank en vertroebel eerder verhoudinge. Die Israelvisie se Skrifberoep laat veel te wense oor en die huldiging van hipoteses dra by tot 'n totale ontsporing in hul teologie. Lidmate van die APK (en ander Gereformeerde kerke - PvdK) word ernstig vermaan om hulle sterk af te keer van hierdie dwaling en wat ons behoudende volksaak groot skade berokken.

Unregistered
05-13-2013, 09:18 PM
Spoeg-en-plak op sy beste - in staatskoerant formaat.

Dis so belaglik. Trouens : die meeste van die (tipiese strooipop) verdraaide aanklag-stellings in hierdie bostaande spoeg-en-plak skinderkoerant het ek nooit eers gemaak of geskryf nie. So, dit is irrelevant. Terloops : met baie van wat daar staan aangaande die verstrooides stem ek selfs mee saam. LOL. So wat nou ? :-)

Wat is nuut ? Liberaliste met n humanistiese (babiloniese) kerk -agenda sal al ewig die Bybels-korrekte, Skrif-gefundeerde Israel geloof aftakel en wil swart smeer as n sogenaamde verwronge geloof. Hierdie tipe ad-hominem skeldnaam-stellings sal nie suksesvol wees nie.

Om verder die dom boeremag hierby in te sleep spreek van desperaatheid, want omdat liberaliste (en staatsagente) nie die Skrif kan aanwend as weerleggende repliek nie, het hulle geen ander keuse as om die swartsmeer (labeling) taktiek toe te pas nie. Dws die Israelboodskap moet nou aan die een of ander boosheid of besete (valse-vlag) regse groepie gekoppel word om dit mee swart te smeer.

Ware Israelgelowiges weet dat die boeremag deur die STAAT self geskep, beheer en bestuur was (is) as valse-vlag operasie om sodoende die behoudende / konserwatiewe blankes as n kollektief mee te diskrediteer en om ook veral die Israelwaarheid mee swart te smeer. Dit sal nie werk nie.

Die lafhartige poging om dus idiotiese (valse-vlag) staats-geborgde (geskepte) operasies met die Bybelse Israelwaarheid te koppel is futiel en moronies ; en hul eie strooipoppe wat hulle wil swart smeer, en dan stukkend slaan, sal geen uitwerking h nie. Dit sal nie slaag nie.

Elke stelling wat ek hier gemaak het, het ek met die Skrif gemotiveer en bewys. Dit is n skrille kontras met die bostaande spoeg-en-plak ouwyf-skinderkoerant wat slegs n spul wilde, tipies hoogdawerende (met drillende wangetjies en al...), irrelevante kerklike stellings rondslinger sonder enige Bybelse aanhalings om my (stelling vir stelling) verkeerd te bewys.

Verder het ek reeds voorheen die relevante opportunistiese spoeg-en-plak verdraaide versies hierbo Skriftelik weerl, en daarom hoef ek dit nie weer te doen nie.

Ahh... En hier kom die ware rede nou uit waarom die geldmag en die bose (liberale, humanistiese) magte van die duisternis (Babilon) so bang is vir die Israelwaarheid :

Aanhaling : Hiermee skep die Israelvisie 'n gevaarlike vorm van aggressiewe rassegevoel wat weer die voedingsbron vir 'n bedenklike meerderwaardigheidskompleks vorm.

Ja, want hulle weet dat die Israelwaarheid vir hulle beoogde wreldregering (en vir hulle liberale & humanistiese beginsels) n bedreiging is, naamlik hulle (teosofiese) beginsles van inter-rassige vryheid, (geestelike) gelykheid, broederskap, verbroedering, akkommodasie, versoening en vermenging.

Aanhaling : Dit dra by tot 'n verskerpte polarisering tussen blank en nie-blank en vertroebel eerder verhoudinge.

Ja, want hulle wil tog s graag seker maak dat alle rasse gelyk en een word - la die sg wreldse broederskap wat hulle ten alle koste wil bevorder. Babilon !

Hahaha... dit is so lagwekkend as mens sien hoe papbroek-bang die geldmag en hulle horde (staats) agente en liberaal-humanistiese kruipers (duiwelskinders) is vir die Israelwaarheid, want dit bedreig hulle sataniese, wreldse sisteem.

Blykbaar het hulle vergeet dat die Rots hulle gruwelike vuil vermengde Babilon spoedig gaan verpletter - geslaan teen hulle teosofiese voetjies van yster en klei - sodat daar niks oorbly nie.

Babilon en haar liberale navolgers se loon is die hel. Lekkerrrr.

/

Unregistered
05-13-2013, 09:58 PM
Dis waar. Die geldmag sal ten alle koste wil verhoed dat die blankes hulle eie identiteit besef of dat die blankes 'n gesamentlike identiteit ontwikkel. Hulle is baie bang daarvoor. Dit sal hulle bose agenda ontspoor en hulle liberale pypdroom van 'n 'een wereld regering' waar almal 'gelyk' is lelik beinvloed. Daarom sal hulle baie moeite doen om die IW te diskrediteer en om die bybel te verdraai. Hulle geld koop alles en daarom sal baie liberale en beginsellose mense bereid wees om hulle vuil geld te neem en om in die bose geldmag se diens te wees. Hulle sal met plesier vir die duiwel werk as die geld reg is, soos 'n hawe prostituut wat haarself vir enige prys beskikbaar stel. Beginsellose mense. Hulle verkoop maklik hulle eie siele. Hulle is leeg van binne en lewendig dood. Dood gebore. Gebore vir die hel.

Lukas
05-13-2013, 10:16 PM
19 en 20. Ek dink nie dat jy die regte persoon is om julle saak te stel nie. Jy is te emosioneel en vind dit skynbaar onmoontlik om rasioneel te debatteer. Ek het jou ges dat ons feite soek.

My vermoede is dat jy moontlik ook een van die ou Suid-Afrika se propaganda slagoffers kan wees. Jy moet asb. nie sleg voel nie. Ons was van kleins af vertel dat ons Super was tot ons dit begin glo het, maar ons is nie. Ons is nie sterker of slimmer of groter as ander nasies nie. Om die waarheid te s kan ek n gesegde van my kinderdae onthou wat alles wat my vertel is van hoe wonderlik ons is, elke keer in die voet geskiet het. En dit was wanneer daar weer n nuwe uitvinding op die mark gekom het wat die lewe vir ons makliker kon maak. Dan het die groot mense met bewondering vir mekaar vertel. Kyk nou net die oulike ding wat die Engelse al weer uitgevind het. As ons so wonderlik was waarom het ons geen bydra in die ontwikkeling van vervoer of vlieg of elektrisiteit gemaak nie ?

Vir baie van ons was dit n groot skok toe ons uitvind dat die bokke nie so super was soos wat Gerrit Cruywagen dit vir ons oor die draadloos vertel het nie. Daar was baie stories vir ons vertel oor ons meerderwaardige posisie teenoor ander nasies. Dit was soveel keer vir ons vertel dat ons dit beg in glo het. Ons was deel van n super ras en ons was enig in ons soort in die wreld. Met daardie oortuiging kon ons vreesloos in die oorlog ingaan omdat ons vyand nie kon skiet nie. Hulle het mos hulle visiere opgestel om harder te skiet en ons kon in n geveg regop loop sonder omgeskiet te word.

Die ontnugtering toe ons besef dat ons uitverkoop word en dat ons dit nie kan keer nie, het baie mense na hulle onverganklike Afrikaner / Boers-kap laat gryp. En weer het die Engelse n oulike ding vir ons uitgevind waarin ons veilig kon voel. Die Brits Israel visie. Skielik was daar weer n plek waar ons superieur kon voel, maar die vraag is. Is ons Superieur?

Ons op hierdie blad weet vandag dat ons nie iets besonders is nie. As n volk het minder tot die tegnologie as die Koreane, Sjinese en selfs die Suid-Amerikaanse lande bygedra. Ons enigste hoop is die besef dat ons niks is nie. Ons besef dat God ons enigste hoop is en dat ons slegs in afhanklikheid van God kan voortbestaan. Ons besef ook dat ons nie Sy genade vir ons kan ervaar voor ons nie Sy seun as ons enigste Verlosser erken en aanvaar nie.

Die verskil tussen die twee sienings is dat die een na bewyse soek dat ons spesiaal is en dat ons verhewe bo ander is. Die ander siening is dat ons besef dat ons besef dat ons as nie Israeliete tog ook gered kan word.

Die een siening vind die gedagte dat heidene ook gered kan word onaanvaarbaar omdat dit hom skielik nie meer Super maak nie.

Hierdie bewuswording vra vir antwoorde. Albei kante het die Bybel as riglyn en Albei kante regverdig hulle orintasie uit die Bybel. Maar dan kry ons die wat wel volgens sy oortuiging nou in die regte kerk is maar nie die bewyse vir waar hy is Bybels kan staaf nie. Daardie persone word persoonlik en beledigend.

Ek het vinnig deur die draad gelees en toe besef dat daar aan albei kante mense in hierdie klas is. Daarom vra ek julle om by die feite te hou en om nie persoonlik te raak nie. As daar nie aan albei kante mense is wat die saak sinvol kan bespreek nie. Gaan ek die draad nie net toemaak nie. Ek gaan dit totaal uitvee.

Moenie emosioneel raak nie. Bly koelkop en as jy nie die antwoord het nie, vra jy die volgende dag iemand wat wel die antwoord het voor jy dit skryf. Moenie dom wees nie. Die draad kan vir baie ander mense iets beteken as julle kalm bly.

Bly koelkop en vermy woorde soos Hahaha en LOL. (Laugh Out Load) die woord LOL pas mos nie by n Boer nie?

Unregistered
05-13-2013, 11:30 PM
Lukas

Ek steur my nie aan die terme boer of afrikaner nie. Ek is n Blanke of n Europer.

As ek dan nie die regte (of gekwalifiseerde) een is om my saak te stel nie dan is dit juis meer rede vir die pro-gelykheid, pro-babilon ondersteuners wat hier boer om te juig van plesier en om van die goue geleentheid gebruik te maak om my op my plek te sit, my alie te skop en my verkeerd te bewys. Dan kan julle mos die vloer met my vee en n spektakel van my maak. Dit sal julle mos pas. Dan hoef julle nie eers die blad uit te vee nie.

Jou aanname dat jy meen ek glo ons is super, was n fout. Ek glo nie dat ons super is nie. Inteendeel. Daar staan duidelik dat ons n geringe en n ellendige volk is wat 100% afhanklik is van ons Skepper, die God van Israel :

Sef. 3: 12 : En Ek sal tussen jou in laat oorbly n ellendige en
geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.

Israel was van die begin af meestal n geringe volk met magtiger nasies om haar :

Deut. 4: 38 : ...om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit
te verdrywe en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis
te gee soos dit vandag is...

Aanhaling : Met daardie oortuiging kon ons vreesloos in die oorlog ingaan omdat ons vyand nie kon skiet nie.

Ek weet dat baie gelowige soldate eerder vreesloos in die oorlog ingegaan het alleenlik omdat hulle op hulle God (die God van die Bybel) vertrou het. En om geen ander sinnelose rede nie.

Aanhaling : En weer het die Engelse n oulike ding vir ons uitgevind waarin ons veilig kon voel. Die Brits Israel visie.

n Valse stelling. Ek glo jy is heel waarskynlik deur MI gebreinspoel om daardie leuens (propaganda) te glo. Hierdie is weer tipies die (kom ons slaan die) strooipop tegniek, waar daar vir ons verkoop word dat dit kwansuis die bose Engelse was wat die Israelwaarheid 'uitgedink' het. Dit is nogal vreemd - want dan moes die Engelse seker ook die Bybel uitgedink het.

Aanhaling : Die verskil tussen die twee sienings is dat die een na bewyse soek dat ons spesiaal is en dat ons verhewe bo ander is.

Nie korrek nie. Ek het reeds ges dat ons nie uit ons eie spesiaal of super is nie. Dit gaan oor wie van Adam & Eva afstam (die blosende & bleekwordende blankes) ; wie dus die Erfsondaars is ; wie dus gered (moet) word van hulle Adamiese erfsonde ; wie se erfsondes (deur die geloof) deur die Verlosser afgewas sal word. Dit gaan dus oor die uitverkiesing. En die uitverkiesing is uit-en-uit deel van die Bybelse boodskap, deel van Israel, deel van Adam se nageslag. Dit is NIE iets wat ONS oor onsself aangestel het nie, of iets wat ONS (vir onsself) gefabriseer het nie. Ons RAPPORTEER slegs dit wat in die Bybel staan aangaande die uitverkiesing van genade.

Aanhaling : Die een siening vind die gedagte dat heidene ook gered kan word onaanvaarbaar omdat dit hom skielik nie meer Super maak nie.

Nie korrek nie. Die Adamiese (dws blanke) heidene kan ook gered word omdat hulle ook Erfsondaars is wie se adamiese erfsonde afgewas kan word deur die heilige bloed van die Messiah. Daarom kan hulle ook (deur die geloof) op die Olyfboom (Israel) ingent word.

Ek stem saam met die goeie rels wat jy hier neergel het en ek sal my daarby hou. As dit God se Wil is dat jy hierdie blad moet uitvee dan is dit ook goed so. Want my boodskap is nie vir alles en almal bedoel nie.

/

Unregistered
05-14-2013, 06:40 AM
Lukas

Ek steur my nie aan die terme boer of afrikaner nie. Ek is n Blanke of n Europer.

As ek dan nie die regte (of gekwalifiseerde) een is om my saak te stel nie dan is dit juis meer rede vir die pro-gelykheid, pro-babilon ondersteuners wat hier boer om te juig van plesier en om van die goue geleentheid gebruik te maak om my op my plek te sit, my alie te skop en my verkeerd te bewys. Dan kan julle mos die vloer met my vee en n spektakel van my maak. Dit sal julle mos pas. Dan hoef julle nie eers die blad uit te vee nie.

{{En weereens val jy aan i.p.v. luister na wat die oom s}}

Jou aanname dat jy meen ek glo ons is super, was n fout. Ek glo nie dat ons super is nie. Inteendeel. Daar staan duidelik dat ons n geringe en n ellendige volk is wat 100% afhanklik is van ons Skepper, die God van Israel :

Sef. 3: 12 : En Ek sal tussen jou in laat oorbly n ellendige en
geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.

Israel was van die begin af meestal n geringe volk met magtiger nasies om haar :

Deut. 4: 38 : ...om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit
te verdrywe en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis
te gee soos dit vandag is...

Aanhaling : Met daardie oortuiging kon ons vreesloos in die oorlog ingaan omdat ons vyand nie kon skiet nie. {{Net soos 'n moslem "suicide bommer? Wat is die vreeslose verskil?}}Ek weet dat baie gelowige soldate eerder vreesloos in die oorlog ingegaan het alleenlik omdat hulle op hulle God (die God van die Bybel) vertrou het. En om geen ander sinnelose rede nie.

{{Daai rede is vir party net so sinneloos!}}

Aanhaling : En weer het die Engelse n oulike ding vir ons uitgevind waarin ons veilig kon voel. Die Brits Israel visie.

n Valse stelling. Ek glo jy is heel waarskynlik deur MI gebreinspoel om daardie leuens (propaganda) te glo. Hierdie is weer tipies die (kom ons slaan die) strooipop tegniek, waar daar vir ons verkoop word dat dit kwansuis die bose Engelse was wat die Israelwaarheid 'uitgedink' het. Dit is nogal vreemd - want dan moes die Engelse seker ook die Bybel uitgedink het.

Aanhaling : Die verskil tussen die twee sienings is dat die een na bewyse soek dat ons spesiaal is en dat ons verhewe bo ander is.

Nie korrek nie. Ek het reeds ges dat ons nie uit ons eie spesiaal of super is nie. Dit gaan oor wie van Adam & Eva afstam (die blosende & bleekwordende blankes) ; wie dus die Erfsondaars is ; wie dus gered (moet) word van hulle Adamiese erfsonde ; wie se erfsondes (deur die geloof) deur die Verlosser afgewas sal word. Dit gaan dus oor die uitverkiesing. En die uitverkiesing is uit-en-uit deel van die Bybelse boodskap, deel van Israel, deel van Adam se nageslag. Dit is NIE iets wat ONS oor onsself aangestel het nie, of iets wat ONS (vir onsself) gefabriseer het nie. Ons RAPPORTEER slegs dit wat in die Bybel staan aangaande die uitverkiesing van genade.

Aanhaling : Die een siening vind die gedagte dat heidene ook gered kan word onaanvaarbaar omdat dit hom skielik nie meer Super maak nie.

Nie korrek nie. Die Adamiese (dws blanke) heidene kan ook gered word omdat hulle ook Erfsondaars is wie se adamiese erfsonde afgewas kan word deur die heilige bloed van die Messiah. Daarom kan hulle ook (deur die geloof) op die Olyfboom (Israel) ingent word.

Ek stem saam met die goeie rels wat jy hier neergel het en ek sal my daarby hou. As dit God se Wil is dat jy hierdie blad moet uitvee dan is dit ook goed so. Want my boodskap is nie vir alles en almal bedoel nie.

/

Al wat jy moet doen is mense kry om jou te respekteer vir dit wat jy voor staan en jy kan dit nie doen deur mense name te noem en aannames te maakoor MI (wie en wat hy/sy/of dit nou eintlik is nie). Jou arrogansie en verdedigende, neerhalende optrede is eintlik jou eie ondergang. Gaan invrede en gaan word 'n "vreeslose" soldaat, oet netnie jou bollie in my keel afwurg nie. Nie hier nie en ook nie op enige openbare plek nie. Tarra...Pappie! LOL

Unregistered
05-14-2013, 10:29 AM
Hierbo is dieselfde vent weer terug met sy kinderagtige bynaampies wat hy so rond strooi.

Unregistered
05-14-2013, 10:43 AM
Jou antie is 'n vent, dis hoekom jy so dom is -- pappie!

Unregistered
05-14-2013, 01:49 PM
#23 en #25 ...Aangesien jy so fluks in spring en op Lukas se pos beantwoord... Ons wonder nou... is jou naam Lukas?, of is jy Lukas se verteenwoordiger?, of dalk sy hanteerder...? Of dalk sy ouma of sy oupa...? Of sy bediende...?

Unregistered
05-14-2013, 02:18 PM
#26, nee hy is die ou wat desperaat is om hierdie draad uitgevee te kry.

Unregistered
05-14-2013, 02:21 PM
Daai koppie raas ergmet vervolgings waan en 'n paar ander fobies. Dalk's jy nog skeef ook. Nie die draad nie, jou gespuis.

Unregistered
05-14-2013, 03:52 PM
Ek stem saam met jou #28. Nommer 23 en 25 is dalk net soos jy hom beskryf. Dit is jammer hy bederf die hele blad met sy swak gedrag.

Lukas
05-14-2013, 07:59 PM
Ek kry die idee dat die deelnemers op hierdie draad nie die kapasiteit het om oor die onderwerp sinvol te skryf nie.

Daar is twee goed wat ek vinnig vir ons oningeligte kampvegter wil s.

1. Die eerste keer dat die wreld van die Israel beweging gehoor het, was van die Britte en toe van die Amerikaners. Ek kan nie presies onthou watter een die eerste was nie maar dit staan nog vandag as die Britse Israel beweging of visie bekend.

2. Vir die wat my ken hoef ek dit nie s nie maar vir die wat oningelig is. Lukas Swart het nie n hanteerder nie.

Maar dit laat my wonder. Waarom sal n mens iemand wat nie met hom saamstem nie as n agent van die wie weet wat uitkryt? Is dit n manier om argumente te vermy?

Unregistered
05-14-2013, 09:12 PM
Dit is irrelevant wie die eerste keer die Israel identiteit sou ontdek het en/of in die Bybel raakgelees het. Om rondom die historiese oorsprong ipv die huidige inhoud & beginsels te debatteer is futiel en 'n mors van tyd. Wat wel relevant en belangrik is, is dat die grondbeginsels van die Israelwaarheid met die Bybel ooreenstem. Daaroor sal ek enige tyd debatteer en die Skriftelike bewyse op die tafel sit.

/

Unregistered
05-14-2013, 10:13 PM
Julle siening oor aan wie die Woord verkondig moet word is teenstrydig met Markus 16:15 (verkondig aan alle kreature). Nog n teenstrydige beginsel is die feit dat Jesus ons fondasie en hoeksteen is volgens 1Kor 3:11. Jy kan nie jou eie ander fondasie kom stel dmv n "wit teologie" nie dis kettery. Staan vas

Unregistered
05-14-2013, 10:40 PM
/, ek het laas in #11 met jou gepraat. As Lukas die draad nie uitvee nie, sal ek graag verder met jou wil praat oor hoe die vurk nou in die hef steek met die 'nuwe' IW/IV. Dit is nou as die ander aan altwee kante nie te veel uitrafel nie. Ek doen dus n beroep op almal om ordentlik te bly en te hoor wat die 'nuwe' IW se argumente nou is. Hoe kan jy tog n besluit neem oor iets as jy nie verstaan waaroor dit gaan nie. Duidelik het die klem nou verskuif en moet ons agter die kap van die byl kom voordat ons kan reg help met skrif, indien nodig. Kom ons los tog net die beledigende name en toevoegsels en gesels soos grootmense. Ek gee maar eers kans dat julle my nou ook klaar beledig en sal dan weer probeer.

\

Lukas
05-14-2013, 10:44 PM
http://www.bible.ca/pre-british-israelism-herbert-armstrong.htm

Lees dit meer eers deur tot onder.

Unregistered
05-15-2013, 12:33 AM
Gewoonlik is dit ons Israelgelowiges wat vals daarvan beskuldig word dat ons kwansuis een versie sou neem en alles rondom dit wil bou en maak pas. Die waarheid is egter dat dit die primaat-akkommoderende Israel-bashers (die kerkeliete van die kerk-visie) is wat daai een of twee versies neem - en dan l hulle kerklike stellinkies daarby wil vasbind en aan ons opdwing. Dit werk nie so nie. Jy sal heelwat meer versies moet lewer om jou babiloniese, kerklike ideologie te maak werk. Ek sien egter n swaar pad vir jou.

Daarom gaan ek jou vandag behoorlik met n ordentlike oormag relevante verse bedien, sodat jy lank kan dink en mooi kan leer. Kom ons kyk of jy nou die Skrif gaan verwerp of ignoreer.

Jou aangehaalde vers...

Ons siening is geensins teenstrydig met Markus 16 nie.

Mark. 16: 15-16 : En Hy het vir hulle ges : Gaan die hele wreld in
en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en
hom laat doop, sal gered word ; maar hy wat nie glo nie, sal veroor-
deel word.

In sommige vertalings (vers 15) is die woord creature aangeneem, maar dit maak tog nie sin nie want die volgende vers kwalifiseer die term mensdom as korrek omdat dit inderdaad mense (Adam se afstammelinge) is wat moet glo - omdat hulle Erfsondaars is wie se erfsonde afgewas moet word.

Vir die liberaal-fanatiese kerkeliete wat steeds wil aandring op die woord kreatuur - hulle moet dan sonder versuim die ape, bobbejane, gorillas, oerang-oetangs en sjimpansees (alle pre-adamiese skepsels) gaan probeer evangeliseer - want julle dring mos aan dit is julle bybelse plig (of is dit nou kerklike plig...) om alle kreature te bearbei. Begin dan by die primate en werk julle weg af tot by die garnale. Leer net eers al die kreature se (primitiewe) tale.

Die Israelgelowiges sal die Evangelie slegs aan Adam se suiwer afstammelinge verkondig.

Adam & Eva (en hulle suiwer nageslag) was van een enkele ras, naamlik blankes. Die sondeval / erfsonde het met Adam & Eva ontstaan en is slegs van toepassing op Adam & Eva se nageslag, naamlik Adamiete (blosende en bleekwordende blankes).

Die hele Bybel is genspireer deur die God van Israel, geskryf deur Adamiete (blankes), oor Israel, en alleenlik vir Adamiete, Erfsondaars (Israel). Die Adamiese erfsonde was dus slegs van toepassing op hlle suiwer nageslag, want slegs Israel (die suiwer Adamiese nageslag) het die Wet van God op Sinai ontvang. Daarom het slegs Israel (naamlik die blankes) as (Adamiese) erfsondaars voor God gestaan om rekenskap te gee van hlle erfsondes. Daarom het slegs Israel in aanmerking gekom vir vergifnis, en vir redding - dmv die offers en die bloed van diere (Ou Testament).

Israel is n heilige en uitverkore ras :

Esra 9: 2 "For they (Israel) have taken some of their daughters to
be wives for themselves and for their sons, so that the holy race
has mixed itself with the peoples of the lands. And in this faith-
lessness the hand of the officials and chief men has been fore-
most." (ESV)

1Petr. 2:9 : But you (Israel) are a chosen race, a royal priesthood,
a holy nation, a people for his own possession, that you may pro-
claim the excellencies of him who called you out of darkness into
his marvelous light. (ESV)


Daarom het Jahshua die Messiah (die finale en perfekte Offer) slegs vir Israel (die blankes / Adamiete) se erf-sondes gesterwe, om alleen hlle sondeskuld (die Adamiese Erfsonde) af te was :

Jes. 53: 8 : Ter wille van die oortreding van my volk (Israel) was
die plaag op Hom (Jahshuah die Messiah).

Dan. 12: 1 : En in di tyd sal Mgael, die groot vors wat oor die
kinders van jou volk (Israel) staan, optree; en dit sal n tyd van
benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat n volk be-
staan het tot op di tyd nie ; maar in di tyd sal jou volk (Israel)
gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.

Matt. 1: 21 : ...en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus
noem, want dit is Hy wat sy volk (Israel) van hulle sondes sal
verlos.

Matt. 15: 24 : Maar Hy antwoord en s : Ek is net gestuur na
die verlore skape van die huis van Israel.

Luk. 1: 68 : Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy
sy volk (Israel) besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring
het,...

Hand. 5: 31 : Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy
regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van son-
des te skenk. (AOV)

Rom. 11: 26 : ...en so sal die hele Israel gered word, soos geskry-
we is : Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede
van Jakob (12 Stamme) afwend ;...

Gal. 4: 4-5 : Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy
Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat
onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders
kan ontvang.

Let Wel : Wie alleen was onder die wet ? - Ja, slegs die volk Israel.

Hebr. 2: 17 : Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders ge-
lyk word, sodat Hy n barmhartige en getroue hopriester kon wees
in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die
volk (Israel) te versoen. (AOV)


Want pre-adamiete / nie-adamiete / naturelle (en basters) was nooit deel van daardie erfsonde (sondeval) nie ; hulle was nooit deel van Israel nie, en hulle het nooit die Wet van God ontvang nie, en hulle was nooit onder die Wet nie. Die Woord was en is nie vir hulle bedoel nie. Daarom het hulle hul eie gode (en voorvader geeste)...

Deut. 4: 19 : "...dat jy (Israel) ook jou o nie na die hemel opslaan,
en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele ler van die
hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie - dinge
wat Die HERE jou God aan al die (ander) volke onder die hele hemel
uitgedeel het." (AOV)

Miga 4: 5 : "Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy
god, maar ns (Israel) sal wandel in die Naam van die HERE onse
God vir ewig en altoos." (AOV)

Sag. 14: 21 : ...en in di dag (met die wederkoms) sal daar geen Ka-
naniet in die huis van die HERE van die lerskare meer wees nie.

2Thes. 3: 2 : ...en dat ons verlos mag word van die verkeerde en
slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. (AOV)


God se beginsels en voornemens is en bly onveranderlik :

Jes. 41: 4 : Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek die-
selfde.

Mal. 3: 6 : Want Ek, die HERE, het nie verander nie ; en julle, kin-
ders van Jakob, is nie verteer nie.

Hebr. 13: 8 : Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot
in ewigheid.

Jak. 1: 17 : Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af
neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of
skaduwee van omkering is nie. (AOV)


Daarom is die Bybel steeds nie op nie-adamiete van toepassing, of vir hulle bedoel nie. Die Bybel is nie vir alles en almal bedoel nie, slegs vir Israel. Sending en die Evangelie is slegs bedoel vir Israel...

Ps. 147: 19-20 : "Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel
sy insettinge en sy verordeninge. So het Hy aan geen enkele nasie
gedoen nie ; en sy verordeninge, di ken hulle nie. Halleluja !"

Eseg. 20: 11 : "En Ek het hulle (Israel) my insettinge gegee en my
verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die mens moet doen,
dat hy daardeur kan lewe."

Amos 3: 2 : "Julle (Israel) alleen het Ek geken uit al die geslagte van
die aarde ; drom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongere-
gtighede."

Sag. 14: 21 : ...en in di dag (met die wederkoms) sal daar geen Ka-
naniet in die huis van die HERE van die lerskare meer wees nie.

Matt.10: 23 : wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die
ander toe. Want voorwaar Ek s vir julle, julle sal met die stede van
Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.

Rom. 9: 4 : "Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders be-
hoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die ere-
diens en die beloftes..." (AOV)


Aangehaalde vers...

1Kor. 3: 11 : Want niemand kan n ander fondament l as wat daar
gel is nie, dit is Jesus Christus.

En jy beweer dat ons die Messiah as fondament verwerp ?

Om eweskielik die aanname en suggestie te maak dat ons Messiah nie ons fondament is nie, is pure kwaadwillige opportunisme. Van wanneer af het ek verklaar dat die Seun van God nie ons fondament sou wees nie ? As ek ges het dat die Bybel ons fondament is dan beteken dit inklusief dat die Messiah k ons fondament is - want daar staan dat die Seun van God IS die Woord ; en die Woord (Skrif) is die Bybel. Daarom is beide die Woord (Bybel) en die Messiah die ware fondament.

Moet my verder asb nie met iets koppel of label waaraan ek nie behoort nie. Soos ons hierbo in my skrywe kan SIEN gebruik ek nie die (menslike) stellings of geskrifte van die een of ander groep / organisasie soos die sg British Israelism nie. Ek gebruik die Bybel as fondament en daarom haal ek daaruit aan.

Moet asb nie weer met ydele woorde speel nie.

Tot volgende keer

..../

Unregistered
05-15-2013, 06:45 AM
die 'nuwe' IW NUWE ene... Hahahahahahahaha.. If at first you don't succeed, try and try again. Dis heel oortuigend. Kom ons vat nou al die kontraversie en sny dit so effe uit en dan begin ons met 'n "nuwe" ene. Dis net so gelowig soos 'n Omo advertensie. "New and improved Omo" en al wat verander het is die kleur van die boksie. Hahahahahahahaha

Lukas
05-15-2013, 08:06 AM
Dankie, 35.
Sal jy omgee as ons net eers plasing 35 as vertrekpunt gebruik en dit eers deurtrap voor ons verder gaan.

Ek het nou net eers tot by (Israel is ‘n heilige en uitverkore ras: ) gelees en toe ’n paar goed raakgelees waar jou benadering vir my lyk of dit gaan vasbrand.

Ek hou van jou kekeliet naam want ongeag wat ons verstaan is, is ons tenminste daarin eens en dit is dat die kerkeliete mense is wat glo dat sy kerk die weg is en niks anders nie. Maar terug by die punt. Omdat ek glo dat God al Sy twaalf stamme sal red, sal Hy die wat verdwyn het een of ander tyd weer inbring. Maar omdat ek nie God se werk kan begryp nie, gaan ek nie eers spekuleer oor hoe hy dit gaan doen nie. Ek stem ook met jou saam dat die Bybelvertalings soms slinkse planne van satan weerspiel. Daarom lees ek nie die nuwe vertaling nie en stem ek ook met jou verduideliking van die kreature saam.

Wat ons hier probeer verstaan is die Bybel wat tog ons handboek vir die lewe en vir die ewige lewe is. Dit is so dat ons die handboek so hier en daar verkeerd verstaan maar dit gaan nie ons ewige lewe belemmer wanneer ons Jesus / Jesua opreg in ons harte as God en Saligmaker aanvaar het nie. Dit isd ook so dat as die antwoord in kerke was, nie een van ons voorgeslag in die Hemel kan wees nie en dat Bloedrivier nie gevier hoef te word nie.

Maar wat ons hier op hierdie draad wil soek is nie wie reg en wie verkeerd is nie. Ons wil probeer om die hele Bybel te verstaan. Dit is juis oor die poging om te verstaan wat ek toe redelik vroeg in jou plasing reeds twee keer vasgebrand het omdat jou plasings volgens my sekere dele van die Bybel kan ontken.
1. Jou eerste stelling wat vir my vertel dat Adam en Eva wit of blank was, stem nie met die oudste vertalings van die Bybel saam dat Adam en Eva die kleur van die grond was nie. Ek stem ook saam dat hulle nie die kleur van turfgrond was nie maar hulle was die kleur van die grond. En dit is iets waarop ons as wit mense verseker nie kan roem nie.

2. Jou tweede stelling is die laaste gedeelte van hierdie aanhaling tussen hakkies.


(Adam & Eva (en hulle suiwer nageslag) was van een enkele ras, naamlik blankes. Die sondeval / erfsonde het met Adam & Eva ontstaan en is slegs van toepassing op Adam & Eva se nageslag, naamlik Adamiete (blosende en bleekwordende blankes).

Met ander woorde as ek dit reg verstaan, beteken dit dat jou benadering nie vir die sondvloed voorsiening maak nie of dat jou benadering ontken dat die sondvloed die hele aarde met water gevul het en dat dit net die wat op die Ark was wat oorleef het.


Ek verstaan dit anders. Ek verstaan dat Adam en Eva die kleur van die gronds was en dat hulle nie blank was nie. Die genepoel van die mens was in daardie tyd so groot dat ondertrouery nie ’n probleem sou wees nie. Maar dit was eers later moontlik dat die ondertrouery afwykings van die normale kon veroorsaak soos wat ons vandag in die natuur sien wanneer ons swart blesbokke en wit springbokke sien.

Daarom was dit dan in die Bybel belangrik om die seuns van Noag se name met kleure te assosieer.

Verder het die wetenskap bewys dat die osoonlaag om die aarde in die tyd voor die sondvloed ’n yslaag was. Daardie yslaag was vermoedelik deur een of ander meteoriet gebreek en die water het van bo die aarde gekom. Die slag van die meteoriet op die aarde kon die plate geskuif het en die waters wat onder die plate vasgevang was, het teen ’n hengse spoed na bo geskiet sodat die waters ook soos die Bybel s, ook van onder die aarde gekom het.

Wat ek probeer s. Adam en Eva was nie blank nie. En na die sondvloed was daar geen ander mense oor as net Noag en sy gesin nie. Om enige iets anders as dit te glo moet iets van die Bybel ontken.

Unregistered
05-15-2013, 10:46 AM
Dankie Lukas, dat ons beskaafd kan voortgaan. Ek stem dat Adam en Eva dan die plek is om te begin, want die grootste deel van die argument rus daarop.

Tweedens, / , jy gaan van die veronderstelling uit dat ander nie glo Israel is die uitverkore volk nie. Die meeste verse gaan suiwer daaroor om dit te bevestig en vertroebel die res van die argument. Verstaan tog dat niemand dit in twyfel trek dat Israel di uitverkore volk van God is nie. Die argument gaan oor die wat nie Israel is nie. Bly asb. daarby met jou verse.

Derdens, ek, \ , het die 'nuwe' by die IW geplaas, by gebrek aan n beter woord. / het dit nie gedoen nie en daar bestaan waarskynlik nie so iets soos n 'nuwe' IW nie. Onderdruk dan tog maar die snedige aanmerkings.

Ek wag dan om / se reaksie op Lukas se plasing te hoor.

\

Unregistered
05-15-2013, 11:14 AM
35 impliseer jy dat ek n liberaal fanatiese kerkliet is? En kan jy dalk n naam agter jou poste sit.

Unregistered
05-15-2013, 11:16 AM
35 impliseer jy dat ek n liberaal fanatiese kerkliet is? En kan jy dalk n naam agter jou poste sit.

Staan vas. Dankie

Unregistered
05-15-2013, 03:51 PM
Alleen Adam (en Eva) was geskape na die beeld en die gelykenis van die Vader en van sy Seun Christus (Beide fisies en geestelik) :

Gen. 1: 26 : "En God het ges : Laat ons mense (H120) maak na
ons beeld, na ons gelykenis..."

Let op : Die woord "ons" beteken beide die Vader en sy Seun Christus want die Vader het alles
deur sy Seun geskape....

Gen. 1: 26-27 "And God said, Let us make man (H120) in our
image, after our likeness : and let them have dominion over the
fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle,
and over all the earth, and over every creeping thing that cree-
peth upon the earth. So God created man (H120) in his own
image, in the image of God created he him ; male and female
created he them."(KJV)

Let op die betekenis van die woord "man" (mense) hierbo, soos weergegee deur Strong's :

Strong's H120 : adam (aw-dawm) : From H119 ; ruddy, that is,
a human being (an individual or the species, mankind). See H119.

Strong's H119 : adam (aw-dam) : To show blood (in the face),
that is, flush or turn rosy : - be (dyed, made) red (ruddy).

Soos ons kan sien het die betekenis van Adam geensins met grond uit te waai nie, maar wel met die term bloos.

Gevolgtrekking : Dit is duidelik dat Adam 'n blosende blanke was, wat dus die fisiese afbeelding is,
dws volgens God se beeld en gelykenis.

Adam se suiwer nageslag (tot by Noag) was almal Adamiete :

Gen. 5: 1-2 : "This is the book of the generations of Adam. In the
day that God created man, in the likeness of God made he him ;
male and female created he them ; and blessed them, and called
their name ADAM, in the day when they were created." (KJV).

Verse 3 tot 32 beskryf dan hierdie suiwer Adamiese geslagslyn :

Gen. 5: 32 : "And Noah was five hundred years old : and Noah
begat Shem, Ham, and Japheth." (KJV)

Let Wel : Noag en sy nakomelinge word "Adam" genoem (Gen. 5:2). Noag en sy drie seuns was
dus ook almal Adamiete (blosende blankes).

Beide Noag en sy vrou Naamah (die dogter van Henog) was Adamiete, dws blankes.

God bevestig die "beeld en gelykenis" weer aan Noag en sy drie seuns, deur die term "man" (die mens / Adam) daaraan te koppel, wat dit duidelik maak dat Noag en sy familie k slegs blosende Adamiete was :

Gen. 9: 6 : "Whoso sheddeth man's (H120) blood, by man shall his
blood be shed : for in the image of God made he man (H120)." [KJV]

Let Wel : Die woord "man" (die mens) hierbo beteken weer eens "Adam", soos gedefinier deur
Strong's H120, nl "om te kan bloos".

ELKE (SUB)SPESIE WAS APART EN UNIEK GESKAPE EN HET NIE VANSELF 'GE-(DE)VOLEER' NIE

Die meeste kerke erken nie die Evolusie-teorie nie, maar in dieselfde asem verkondig hulle met trots dat die hele mensdom (alle rasse) uit Adam & Eva voortkom, wat juis direk impliseer dat Adam se nageslag iewers vanself verander (n Post-Adamiese Devolusie ondergaan) het om s al die verskillende (meer primitiewe) naturelle rasse te vorm wat ons vandag sien.

Hierdie idiotiese aanname impliseer dat binne n kort tydperk van sowat n duisend jaar moes die ouers van een spesifieke ras (die kroon van die skepping) eweskielik begin kinders baar van ander (naamlik minder ontwikkelde) rasse. Hoe belaglik, pateties en absurd !

Basiese genetika leer duidelik dat n bevrugting verdeel die gameet identies aan die sperm-en-eiersel se genetiese kode. Seldeling geskied op 'n manier waar slegs 'n identiese replikaat van die moedersel gevorm word. Gene kan dus nie (en het ook nie) vanself verander nie. 'n (sub)spesie verander dus nie in 'n ander (sub)spesie nie. Makro-evolusie was nog nooit opgeteken of bewys nie ; ook nie devolusie nie.

Verder is die Evolusie Teorie onbybels, en bly dit ook slegs n (onrealistiese en onbewysde) teorie.

Leeus het bv nog nooit per ongeluk Jagluiperde voortgebring nie, en blankes nog nooit swartes nie. (Sub)spesies plant slegs identies voort. God verklaar duidelik in Genesis dat Hy al die skepsels volgens hulle soorte (identiteite) geskape het. God verklaar ook dat Sy skepsels nie vanself kan verander nie.


Ooreenkomste tussen die Evolusionis en Kreasionis :

Die een glo dat alle lewe la makro-evolusie uit een sel "ge-evoleer" (progressief verander / ontstaan) het. Die ander glo dat die kroon van die skepping, naamlik Adam se nageslag (Gam se nageslag) "gedevoleer" (retrogressief verander / ontstaan) het, naamlik om 'n minder ontwikkelde ras (nl die naturelle) voort te bring - iets wat boonop lynreg met die progressiewe aard van God se skepping bots. Ek stel dit aan hierdie laakbare liberale kerklike bybelverkragters dat hulle "Kreasionistiese geloof" onbybels, absurd, verspot en belaglik is. En dan noem die (liberale) kerkeliete (Kerk-visie-volgers) hierdie obskure vorm van Evlolusie (nl devolusie) "Kreasionisme".

Nee wat ! Hierdie (kerklike) "Kreasionisme" waarin die deursnit gebreinspoelde kerkeliet van vandag in glo, is niks anders nie as... "Evolution in disguise"... en 'n vreemde een daarby...

Want daarby is dit ook 'n tipe "retrogressiewe evolusie", of te wel 'n "devolusie" ; want eweskielik "ontwikkel" (sic!) die primitiewes / die naturelle (die minder ontwikkeldes) uit slegs een geslagslyn van die mees ontwikkeldes (Adamiete). En dan noem die kerk hierdie ge- "devoleerdes" boonop hulle sogenaamde "gelykes", "medemense", "naastes", "broers" en mede-gelowiges...

Intussen vurk die spul dom en naewe liberale blanke kerkeliete hope en hope geld, kos, klere, komberse, medisyne, ens, ens, uit, ...om hulle arme en agtergeblewe "gelykes" (met die bekende bobbejaan-agige bakhandjies) in te prop, te voed, te help, en aan die lewe te hou (al draai hulle getalle reeds by die 80 Miljoen-plus).

Want blykbaar sal die liberale kerkeliet nie tevrede wees totdat sy geliefde, edele barbaar-naastes ten minste aangeteel het tot oor die 200 Miljoen nie. Die liberale blankes van Azani is soos n siek vrou wat elke dag die krokodille voer, terwyl daardie einste krokodille elke dag een van haar kinders op vreet. Maar nee, daardie siek, liberale blankes sal nhou om die krokodille te voer sodat die barbare kan aanteel en stds (wr en wr) die naewe, wit liberale kerk-patete kan kom aanval, moor, roof en verkrag... totdat hulle hopelik totaal uitgewis word - nt soos die einste geliefde swart skapies die sendelinge uitgeroei het. God se straf vir (geestelike) vermenging.

Tot volgende keer

/......\

Unregistered
05-15-2013, 04:51 PM
Vraag:
1. Is dit m a w NET die Adam ras wat gered kan word? Met gered bedoel ek natuurlik Hemel toe na die huidige lewe van sweet op aarde.

\...:-).../

Unregistered
05-15-2013, 08:15 PM
/, ek verstaan nie waarom jy sulke vernederende, slegs taal moet gebruik om jou punt oor te bring nie. Jy hardloop dan ook vr vooruit met jou slegs taktiek. Probeer jy iets wegsteek?

Dan steek n ander ding ook kop uit. Jy verander soos die wind. Selfs jou naam (kenteken), verander na willekeur. Hoe moet mens jou ernstig opneem?

Kom ons kom eers terug na die begin. Jou 'ruddy' argument het meriete wat my betref. Ek weet nie wat Lukas en ander daarvan dink nie. Kom ons s dit is so. Adam en Eva was blank. Net die twee van hulle. Slegs hulle twee is geskape na Sy beeld. Daar was ander nasies ook op die aarde, hulle was nie-blank. Met wie het Adam en Eva se kinders getrou en kinders gebaar, sodat hulle suiwer blank gebly het?

Dan gaan ons na die sondvloed. Ek neem aan jy het n verduidelikking hoe Noag en gesin suiwer blank gebly het, soos hierbo gevra. (Verduidelik tog maar) Hulle gaan nou in die ark in en net hulle oorleef. Waar kom die nie-blanke nou vandaan, na die vloed? Ons weet die vloed was globaal en almal, behalwe die in die ark, het vergaan. Die skrif s dit en die wetenskaplikes s dit. As jy dit nog nie wetenskaplik gehoor het nie, gaan luister na Walter Faith. (Ex Evolutionist)

\

Unregistered
05-15-2013, 09:37 PM
nr 43 verduidelik asb vir my hoekom julle se die vloed was globaal? ek sukkel met daardie een!

Unregistered
05-15-2013, 09:51 PM
Ne ne, antwoord asb eers my vraag?
/...:-)...\

Unregistered
05-15-2013, 11:20 PM
nr 43 verduidelik asb vir my hoekom julle se die vloed was globaal? ek sukkel met daardie een!

Skriftuurlik. Genesis 6-9

Wetenskaplik. Kry die CD van Walter Faith.

Unregistered
05-15-2013, 11:23 PM
Vraag:
1. Is dit m a w NET die Adam ras wat gered kan word? Met gered bedoel ek natuurlik Hemel toe na die huidige lewe van sweet op aarde.

\...:-).../

Ons werk nog na die antwoord toe. Hou moed!

\

Lukas
05-15-2013, 11:32 PM
41. Ek vermoed dat jy 35 is. Maar dan het 35 voorgestel dat die gesprek beskaafd moet geskiet wat my nou weer totaal deurmekaarmaak. Miskien is beskaafd n relatiewe begrip. Die ding wat mense te bang is om hulle name by hulle oortuiging te sit maak die hele besigheid nog moeiliker.

Goed ons stem saam dat God vir Adam en Eva na Sy beeld geskape het, maar dit beteken nog nie dat ons kan s dat God wit is nie. Die tien gebooie s dat ons geen beeld mag maak om God voor te stel nie. EK sou s dat dit selfs gevaarlik is om oor dinge soos God se kleur te spekuleer. God is Woord God is Gees en God is Vlees in Jesua / Jesus. Net so verstaan ek dat God ons ook met n Gees en n Woord in ons vlees geskep het. Maar selfs dan is ek nie seker nie, want ek wil nie eers verder daaraan dink nie. Tog is ek redelik oortuig dat God soos n verblindende lig sal skyn. Die mens is na God se gelykenis geskape. n Gelykenis is ook iets wat Jesus gereeld vertel het.

Maar kom ons begin eers by Adam en Eva.
Gen 1:26 En God het ges: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
Gen 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
Gen 1:28 En God het hulle gesen, en God het vir hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Volgens die Bybel was Adam en Eva die enigste mense wat deur God uit die stof van die aarde geskape is. Jy moet twee goed onthou. Die suurstof vlakke in die wreld was so hoog as gevolg van die osoonlaag wat n yslaag was, dat n man maklik 200km kon hardloop sonder om moeg te word. n verdere bewys was dat daar nie ren was nie. Dit kon nie ren nie, want die aarde was soos n kweekhuis en die mis wat opgekom het, het die aarde benat want daar was nog nie ren nie. Dit kon nie ren nie.

Ons weet ook nie hoe oud Adam en Eva geword het voor hulle oortree het nie. Ons weet ook nie hoeveel kinders hulle gehad het voor hulle die verkeerde vrug geet het nie. Al wat ons weet is wat die Bybel vir ons s en dit is dat Adam en Eva deur God uit die stof van die aarde geskape is en dat hulle moes vermeerder om die aarde te vul en om oor die aarde te heers.

Ek kan net glo wat in die Bybel staan en niks meer nie. Ek kan nie ander mense op die aarde sit om die werk vir God en Adam en Eva makliker te maak nie, want dit staan nie in die Bybel nie. Die Bybel vertel ons dat Adam die enigste mens was wat deur God uitstof geskape is. Verder weet ons dat satan ook n skepsel is en dat hy geen lewe kan skep nie. Satan het duisende jare gespook om ook lewe te skep maar God is die enigste skepper. Die maaksel kan nie uit niks lewe skep skep nie.

Kyk net eers na Adam en Eva se kleur.

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens n lewende siel geword.

Ek sien in die vers die eerste bewys dat die mens aanvanklik nie wit was nie. Dit is soos wanneer jy n klei mannetjie maak en dan by sy neus asem kan inblaas sodat hy lewe kan kry. Die mannetjie se kleur sal tog nie verander nie. Waarom was dit belangrik dat dit genoem is dat die mens van die stof van die aarde gemaak is en nie uit wit riviersand nie? Ek is seker dat die tuin van Eden nie n woestyn was nie.

Om n gevolgtrekking op Strong se woord te maak is redelik gevaarlik. Ek het swart mense as ek reg onthou, al by drie geleenthede sien bloos. Maar die feit dat die bloed in die gesig kom beteken nie dat die persoon bloos nie. Bloed is lewe en dit beteken slegs dat die persoon se gesig lewe gekry het.

Kyk wat Strong van Adam s. aw.-dawm The same as H120; Adam, the name of the first man, also of a place in Palistine: - Adam.

Palistina is eintlik nie n land nie. Die palatiene is eintlik Jordanirs en die Arabiere het eintlik geen reg om daar in die sogenaamde Palestina te wees nie. Om te s dat daar ook n plek met die Naam Adam in Palistina is, is van geen relevante betekenis nie en Strong het seker net nog iets gesoek om nie te min te s nie.

Op hierdie gevolgtrekking wat jy maak stem ek dus nie met jou saam nie. Maar gelukkig is daar nog heelwat om oor te gesels voor ons by Abraham kom.

Daar is volgens my geen bewys dat Adam wit was nie. Dit is egter makliker om te glo dat Adam nie wit soos ek en jy was nie. Terloops. Ek glo ook nie dat Jesus / Jesua blakend wit was nie, maar ons kom nog daar.

My slotsom oor Adam en Eva is dat selfs swart mense kan bloos wanneer dit oor bloos gaan. Ek s nie dat Adam en Eva swart was nie. Maar turf is n grond kleur . Maar ek is nie so seker of turf toe bestaan het nie. Turf is eintlik rooi wanneer jy dit bak.

Ns. Ek is redelik besig en kan nie so gereeld skryf soos ek wil nie. Ek weet dat daar ander meer verklarende vertaliings van Adam is maar ek het nie tyd om dit te gaan soek nie. Ek wil julle weer vra om by die feite te hou en nie persoonlik, beledegind of afbrekend te word nie. Sulke gedrag is n aanduiding dat jy nie antwoorde het nie.

Ek sal volgende graag oor Noag en sy kinders wil praat. Was die vloed wereld wyd soos die Bybel s of was dit maar net n orkaan soos die een wat Mosambiek getref het ?

Unregistered
05-16-2013, 10:03 AM
Lukas, ek wil net solank n paar gedagtes ook ingooi.

Adam is uit die stof van die aarde gemaak. Nie uit grond nie. Is daar n verskil? Wat is die kleur van stof?

Dan, daar moes ander mense ook op aarde gewees het.

Gen 4
14 Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig: n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.
15 Maar die Here s vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word. En die Here het n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie.
16 Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden.
17 En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.

Waar kom hulle vandaan?

Adam het Eva vir die eerste keer beken nadat hulle uit die paradys verdryf was.

4 EN die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en ges: Ek het n man verkry met die hulp van die Here.
2Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het n skaapherder geword, en Kain n landbouer.

Kain het gaan woon in die land van Nod. Wie was dit en waar kom hy vandaan? Kain het sy vrou beken. Waar kom sy vandaan?

Wanneer mens nou dieper begin kyk, word die vrae net al meer. Adam is uit stof geskape en Eva uit sy ribbebeen. Waaruit en hoe is die ander mense geskape? As ons die Bybel letterlik opneem, dan moes Adam en Eva reeds in die paradys vrugbaar gewees het en vermeerder het, vir hierdie ander mense om net daar te wees na die sonde val. Ons ken egter net ten dele en daar is sekerlik n rede daarvoor. Om soos kinders te glo?

Iets wat ons nie altyd raaksien nie:

15Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap;

Die boonste twee sinne s vir my dit was nie net n vakansie en lui lekker lewe in die paradys nie. Hulle moes bewerk en bewaak. Dan sien ons dat die moeite met swangerskap vermeerder het. Daar moes dus reeds swangerskap gewees het?

Die aarde moes dus reeds begin vul gewees het met die sondeval. Was hierdie kinders van Adam en Eva uit die tuin gestuur om hul eie potjie te gaan krap, of het God ander mense ook geskape?

Wat my en my geloof betref, maak dit nie regtig saak nie. Ons is egter hier besig om n teorie van / te toets, naamlik dat alle blanke nasies uit Abraham voortgekom het.

Met Noag se sondevloed is die 'reset' knoppie gedruk. Adam en Eva is dus nie so belangrik in terme van die skeppings verhaal nie, behalwe om te verstaan of Noag en sy gesin blank was en dan om te kyk waar die ander nasies dan vandaan gekom het?

Ek gebruik maar forward slash ( / ) as #35 se naam en back slash ( \ ) vir myself.

\

Unregistered
05-16-2013, 04:36 PM
Kan /......\ asb my vraag beantwoord. Nie n hele boek vol nie. Net Ja of Nee?

1. Is dit m a w NET die Adam ras wat gered kan word? Met gered bedoel ek natuurlik Hemel toe na die huidige lewe van sweet op aarde.

\...?.../

Unregistered
05-16-2013, 07:53 PM
Oom lukas ek wil asb ook weet was die vloed globaal en as hy was wanneer het die aarde se vasteland dan verdeel. Soos ek dit verstaan, is die Bybel se verhale of die aarde soos ons dit vandag ken nie veel ouer as 6000 jaar nie. As die aarde dan so jonk is, moes daar seker iewers in die Bybel melding gemaak gewees het van die groot skeur en verdeling van die vasteland na die vloed? Ek wil asb niemand van geen teorie oortuig nie! Hierdie is net vrae wat my laat wonder...
verskoon asb my spelling! dit is nie my sterkpunt nie!

groete

Jason

Lukas
05-17-2013, 12:45 AM
Die mens is nou maar een maal n wese wat nie maklik dinge wil glo nie. Wanneer dit oor die geskiedenis van die wreld gaan, is die enigste plek waar n mens dit die volledigste kry, in die Bybel. Maar die Bybel was oor baie tye geskryf en verskillende beeld sprake was vir verskillende tye relevant. Dit op sy eie veroorsaak dat mense sekere stellings van die Bybel bevraagteken.

Maar wanneer dit bevraagteken word, is daar twee benaderings. Al twee benaderings gebruik die wetenskap as vertrekpunt maar die benadering verskil. Die een probeer die wetenskap en die mens se kennis van realiteit gebruik om die Bybel verkeerd te bewys. Die ander gebruik die wetenskap om die Bybel reg te bewys.

Ek het na albei hierdie redenasies geluister en gevind dat die een wat die Bybel verkeerd wil bewys, uiteindelik baie lang stories moet uitdink om hulle bevindings te staaf. Terwyl die wat die Bybel reg wil bewys, dit eintlik baie maklik regkry.

Voor die vloed was daar nie ren op die aarde gewees nie. Daar was ook nie n ding soos n renboog nie. Die mense het geweldig oud geword en die enigste verklaring daarvoor was dat suurstof vlakke baie hoog was. Die rede waarom daar nie ren was nie, was omdat die osoonlaag n yslaag was wat die son se strale versprei het en die aarde was soos een hengse groot kweekhuis.

n Paar jaar gelede het mense n Mammoth olifant ontdek wat totaal geys was. Selfs die kos in sy maag was geys en het geen teken van verrotting getoon nie. Wanneer jy n dier van daardie grote in sy geheel wil ys, is daar op hierdie aarde nie temperature wat die dier so vinnig kan ys sodat die binnegoed ook ys nie. Die koudste temperature wat die mens kan veroorsaak, is nie genoeg om die kos in die maag ook te ys nie en onvoldoende temperature sal veroorsaak dat die kos gis en uiteindelik die maagwand breek.

Die Bybel vertel vir ons in Genesis dat daar nie ren was nie. Gen 2:6 Maar n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig.

Volgens die wetenskaplikes kan dit bewys word dat die yslaag om die aarde deur n meteoriet tydens die vloed gebreek is en die water het van bo die aarde gekom. Gen 7:11 In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;

Wat lees jy wanneer jy vanaf die voorlaaste komma lees. (is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;)

Voor die vloed was daar nie ren nie. Maar tydens die vloed het die renboog verskyn. Voor die vloed kon daar nie eers met die vog van die mis n renboog gewees het nie. Die enigste manier wat dit moontlik was, was as die osoonlaag n dun lagie ys was wat om die aarde was, wat terselfdertyd ook die suurstof kon keer om nie in die ruimte te ontsnap nie. Dit is ook die rede waarom Noag 600 jaar oud kon word. Die ho suurstof vlakke van die aarde het dit veroorsaak.

Met die water wat van bo gekom het en soos die Bybel s die fonteine wat oopgebreek is, sodat die water van onder die aarde na bo gekom het. Die water was soveel dat die ark uiteindelik na die water begin sak het, op die berg Ararat gestrand het. Daardie berg bestaan vandag nog maar ons ken hom as die berg Everest. Vreemd dat dit juis Everest genoem word omdat dit is waar die ark vandag na sy Everest gevind is.

Die hoogte wat die Ark gestrand het, sal vir jou n aanduiding gee dat die vloed tog globaal moes gewees het.

Tydens die vloed was alle stof volgens hulle soortlike gewig in die water en soos wat die water gesak het, het die verskillende sedimentre lae waarin vis en beendere ge sedimenteer is volgens hulle soortlike gewig ge sedimenteer.

Water wat opgedam was en uiteindelik deur die weerstand gebreek het, het groot skeure veroorsaak. So het wetenskaplikes bewys dat die Grand Canyon in Amerika binne n bestek van vyftien minute ontstaan het nadat die gewig van die water n rif wat die water laat opdam het laat meegee het.

Die wetenskaplike bewyse dat die vloed globaal was, is legio maar dit word deur die evolusie geloof onderdruk. Evolusie is baie belangrik vir mense omdat hulle daardeur n verskoning of n geleentheid sien om God te ontken. Maar die evolusie is en bly n onsinnige geloof sonder bewyse wat dit kan staaf. Die Bybel vertel vir ons die geskiedenis en die wetenskap onderskryf die Bybel se getuienis.

Na die vloed was daar dus geen ander mense op hierdie aarde behalwe Noag en sy gesin nie. Van sy kinders is vandag Sjinese en hulle beskawing is glo die oudste in die wreld. Hulle het glo voor die Westerlinge beskaafd geword. In die Sjinese geskiedenis word hulle ook geleer dat hulle van Noag afstam. Vreemd n.

Wat die gene poel betref waaroor ons geleerde vriend met gesag kan uitbrei. Gene kan uit geteel word maar gene kan nooit weer terug geteel word nie. Dit is wetenskaplik bewys en ek glo hy sal dit ook beaam. Daarom kon die mens nooit van die aap gekom het nie.

Maar as jy vandag na teling kyk en jy sien hoeveel honde rasse op die aarde bestaan, sal jy besef dat die mens deur teling ook in verskillende rasse kon ontwikkel. Toe God vir Adam geskape het en die opdrag gegee het dat Adam moet vermeerder, kon Adam net soos Lot by sy eie dogters kinders gehad het. Broers kon by susters en by niggies kinders kry omdat die mens se genepoel in die begin geweldig sterk was.

Maar in Abraham se tyd het die mens se genepoel begin swak word en het die mens begin agterkom dat inteling afwykings kon veroorsaak. Daar is vandag nog stamme soos die Xhosa wat soms nie kan wag nie en dan by hulle suster kinders kry. Maar omdat hulle gene poel nie meer so sterk is nie, is daar onder hulle ook as gevolg van die inteling n groter persentasie Albinos.

God gebruik mos altyd die swakkes om die sterkes te beskaam en die dommes om die slimmes te beskaam. God gebruik n klein mag soos die van Gideon om n oormag te verslaan. My vermoede was dat Abraham dalk reeds van die eerste Albinos kon gewees het. Die ondertrouery en inteling was in daardie tyd normale praktyk en dit is baie moontlik dat hy uit die genepoel wat tot toe nog sterk was, as gevolg van inteling redelik wit uitgekom het.

Gen 19:36 So het dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug geword,

Nrens in die Bybel staan dat Lot of sy dogters deur God daarvoor gestraf is nie. Ren die tyd wat Moses die volk uit Egipte gelei het, was die mens se genepoel reeds te swak om hierdie tipe gedrag te weerstaan en daarom het God in Numeri allerhande wette voorgeskryf sodat die mense higinies kon leef en nie meer kon inteel nie.

Ns.

Jy hoef nie daarvan te hou wat ek se nie. Maar bewys dit wetenskaplik verkeerd.

No50. Wag jou beurt af. Ons is nou eers besig om jou vraag van die begin af deur te trap.

Jason. Ek kan nie presies onthou nie maar die deel van Afrika wat lyk of dit by Amerika kan in pas is n klomp keer kleiner en kon nooit daar ingepas het nie. Die kontinente het dus nie van mekaar weggeskeur soos die evolusie mense dit verduidelik nie. Dit lyk so maar geen mens kan daardie legkaart laat werk nie.

No 49. Noag was 600 jaar oud en die slim mense reken dat hy dalk nog vir Adam kon geken het. Maar omdat die mense so oud geword het en meisies al van 12 jaar af kon swanger word, was die nageslag van Adam al reeds groot genoeg om vir Kain n probleem te wees.

God se opdrag aan die mens was om te vermeerder en hulle het. Al Adam se kinders word nie genoem nie net die wat n merk gemaak het. Teen die tyd wat Kain oortree het, was die nageslag van Adam reeds groot genoeg om vir Kain n probleem te wees.