PDA

View Full Version : Jesaja 49 Deel 2.Unregistered
05-18-2013, 09:02 AM
Die eerse draad. http://www.akskagroep.com/showthread.php?196-Jesaja-49-kom-van-die-draad-Dik-vir-Afrika&p=1173 word nou te lank en ons sal eers n nuwe draad moet begin.

Unregistered
05-18-2013, 11:35 AM
Vir gerief om na te verwys, plaas ek #53 se laaste pos op die vorige draad hier.

.

Met alle opregtheid : Ek is hier om kennis met mense te deel, al gebruik ek ook somtyds onortodokse skok taktiek. Verder... ek sal nie ooit oor die Bybel lieg nie, of dit verdraai nie, want om oor die Bybel te wil lieg is ‘n gruwel, ‘n vervloeking en onverskoonbaar.

So, asseblief, moet nou nie huil wanneer ek diegene ‘n bietjie tugtig omdat hulle daartoe neig om effens humanisties of liberaal te (wil) wees nie. Daar staan mos dat dit my plig is om jou te tugtig wanneer ek vermoed dat jy afdwaal. Ek wil hê dat jy moet leer & luister, en moet ophou om Babilon - naamlik inter-rassige (geestelike) gelykheid, broederskap, eenheid, versoening en vermenging - te ondersteun ; want só steun jy die duiwel se tydelike koninkryk op aarde. Hou op daarmee.

Verder help dit nie mense wil aanhou stry oor/met die korrekte primêre definisie van Adam nie, want die term “Adam” beteken primêr “om te kan bloos” (maak nie saak hoeveel ander kleiner betekenisse dit ook op ander plekke het nie).

Beide Strong’s en Young’s se konkordansies bevestig die betekenis van Adam as “bloos”. Dit help dus nie om daarby verby te probeer praat of dit te probeer omseil of afwater nie. Dit sal jou nie help nie. As jy nie met hierdie erkende & gekwalifiseerde definisie saamstem nie, dan aanvaar ons dat jy verkeerd is, maar dat jy waarsktynlik té eiewys, emosioneel en te hardkoppig is om die harde Bybelse waarheid te kan aanvaar.

En wanneer sekere mense aanhou om só die waarheid opsetlik te probeer omseil of te verdraai, dan beteken dit eenvoudig dat diegene ‘n bose (en verskuilde - heel waarskynlik ‘n polities-korrekte, babiloniese) agenda het wat by hulle ‘n veel hoër prioriteit as die waarheid geniet. Dan bly dit futiel om verder met sulke mense te redeneer, want hulle sal bv aanhou sê die wolklose hemel is groen as mens in die dag op kyk, terwyl dit blou is.

Daar is klaar bewys dat :

1. Adam is die eerste en enigste mens op aarde die dag toe hy geskep was.

2. Adam was heel laaste in die skeppingsorde geskape, naamlik die kroon van die skepping.

3. Niks en niemand anders (dws enige unieke skepsels, rasse of spesies of mense) was ná Adam & Eva geskape nie.

4. Adam beteken primêr “om te kan bloos”.

5. Adam & Eva was van een enkele ras, naamlik Blank.

6. Noag en sy vrou Naamah was beide Adamiete, dws van een enkele ras, naamlik Blank.

7. Noag se drie seuns nl Sem Jafet en Gam was almal van dieselfde ras as hulle ouers, naamlik blosende Adamiete, Blankes.

8. Gam of sy nageslag het nie eweskielik “van kleur verander” nie. Daar is geen bewys hiervan in die Bybel nie. Om dit te wil ‘glo’ is hoogstens ‘n onrealistiese aanname wat ooreenstem met die korrupte Evolusie Teorie. [Wat wel gebeur het was dat van Gam se nageslag met pre-adamiete (naturelle) vermeng het - en so ‘n donker baster geslag voortgebring het].

9. Die volk Israel was een enkele ras, ‘n heilige en uitverkore ras. Die Adamiese ras.

Heel in die begin moes Adam & Eva se kinders onder mekaar trou om hulle geslagslyn te begin. As mens die Bybel lees sal mens sien dat Adam en Eva se suiwer geslagslyn opgeteken staan tot en met Jakob en sy 12 seuns wat die volk Israel gevorm het. En dan volg die geslagslyn tot by die Messiah.

Baie mense vra waar was die naturelle tydens die sondvloed en hoe het hulle die sondvloed oorleef. Die antwoord is eenvoudig. Omdat hulle vóór Adam geskape was, was hulle in die Ark saam met die res van die diere. En só het hulle oorleef.

Iemand het gevra of die naturelle (pre-adamiete / nie-adamiete) hemel of hel toe gaan. Omdat hulle voor Adam geskape is, gaan hulle so min hemel of hel toe soos ‘n mossie, akkedis, bobbejaan, sjimpansee of ‘n dolfyn. Slegs diegene met Adam se (erfsondige) bloed in hulle are sal geoordeel word. Die res van die skepsels sterf net en dan is hulle tot niet en bestaan nie meer nie - stof tot stof is hulle. Geen lewe of bewussyn na die dood nie.

Ek sien daar word beweer dat Swartes glo kan “bloos”. Ek vind hierdie stelling so openlik belaglik soos iemand wat wil beweer dat Zimbabwe se Robber Mugabe glo kan “bleek word”.

Die volk Israel is die suiwer nageslag van Sem. Ons weet dat Sem ‘n Adamiet (nes sy ma en pa) was, en daarom is dit logies dat die volk Israel dieselfde eienskappe sal dra as Sem, naamlik om te kan bloos en bleek word. Want Sem se suiwer nageslag (Israel) kan bloos en bleek word.

BLOOS :

Dit is ‘n SIGBARE biologiese kleurveranderings proses waar ‘n blanke persoon se gelaatskleur (van die gesig) van normaal of wit na ‘n dieper rooi verander, gewoonlik wanneer die persoon skaam kry. Dit is ‘n blanke eienskap. Swartes kan nie bloos nie.

Die Israeliete (Adamiete) kan bloos :

Esra 9: 6 : "O my God, I am ashamed and blush to lift my face to
you, my God, for our iniquities have risen higher than our heads,
and our guilt has mounted up to the heavens." (ESV)

Job 16: 16 : "My gesig het rooi geword van geween, en oor my
ooglede is daar ‘n doodskaduwee..." (AOV)

Eseg. 36: 32 : "Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die
Here HERE ; laat dit julle bekend wees ! Skaam julle en bloos
oor jul weë, o huis van Israel." (AOV)

BLEEK WORD :

Dit is ‘n SIGBARE biologiese kleurveranderings proses waar ‘n blanke persoon se gelaatskleur (van die gesig) van normaal of rooierig na spierwit verander, gewoonlik wanneer die persoon skrik. Dit is ‘n blanke eienskap. Swartes kan nie bleek word nie.

Adam se nageslag (blankes) naamlik Israel kan bleek word :

Jes. 29: 22 : "Daarom, so sê die HERE tot die huis van Jakob,
Hy wat Abraham verlos het : Jakob sal nou nie meer beskaamd
staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie..."

Jer. 30: 6 : “...Waarom sien ek elke man met sy hande op sy
heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in bleekheid
verander ?” (AOV)

Ninevé se inwoners kon bleek word :

Nah. 2: 10 : “Leegheid, ontlediging, vernieling ! En die hart ver-
smelt, en knieë wankel, en in al die lendene is krampe, en die
aangesig van hulle almal word bleek.” (AOV)


Aanhaling : “Om ’n gevolgtrekking op Strong se woord te maak is redelik gevaarlik.”

Ek stem saam. Dit is verál gevaarlik vir diegene wat Babilon (...insluitend die verkondigers van “alle rasse uit een gemeenskaplike voorouer”...) bevorder. En daarom hou hulle nie daarvan nie.

Aanhaling : “Ek het swart mense as ek reg onthou, al by drie geleenthede sien bloos.”

As ek ‘n swarte selfs net één maal kon sien bloos, dan sou ek nie eers daaroor getwyfel het of “as ek reg onthou het” of nie. Ek sou dit vir séker onthou het - so as of ek sou gesien het hoe ‘n muis ‘n olifant baar. Want dit sou ‘n monumentale gebeurtenis gewees het om te aanskou. Ek sou vir seker die datum, dag, uur en minuut vir jou kon kwoteer as jy wou weet wanneer so iets sou gebeur het. Ek sou selfs ‘n foto daarvan geneem het.

Aanhaling : “My vermoede was dat Abraham dalk reeds van die eerste Albino’s kon gewees het.”

Seker net jammer dat Albinos nie hulle “average cranial volume”, “facial angle”, plat neuse, dik lippe, kroes hare en hulle gemiddelde IK van 75 verander het nie. Die feit is ‘n Albino is en bly steeds geneties ‘n naturel met al die genetiese eienskappe van ‘n tipiese naturel. ‘n Albino word geensins ‘n blanke nie. Hy is slegs ‘n pigmentlose naturel, dws sonder melanien in sy vel.

Aanhaling : “maar dit beteken nog nie dat ons kan sê dat God wit is nie.”

Om te suggereer die God van Israel is swart ? Dit klink vir my baie ongevoelig. Ons moet onthou dat beide God en Sy engele het vasgestelde geestelike -sowel as fisiese liggame. Hulle is nie nét geestelike persone nie. Verder is God lig. Om na God se Beeld & Gelykenis geskape te wees beteken om na LIG se beeld en gelykenis geskape te wees, naamlik wit. God is nie donkerte nie ; en Hy verteenwoordig ook nie donkerte nie ; en Sy fisiese afbeelding is vir seker nie swart of donkerte nie.

Die God van Israel is vir seker nie swart nie...

Openb. 1: 14 : "Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu,
en sy oë soos ‘n vuurvlam..."


Want daar staan verder duidelik dat Hy die WORTEL en die GESLAG van Dawid is :

Openb. 22: 16 : "Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie
dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel
en die geslag van Dawid, die blink môrester." (AOV)


En hoe was Dawid se fisiese voorkoms ? ...

1Sam. 16: 12 : "Daarop het hy gestuur en hom laat kom ; en hy
was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die HERE
sê : Staan op, salf hom, want dit is hy."

1Sam. 17: 42 : "Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom
verag, omdat hy ‘n seun was - rooierig, met ‘n mooi voorkoms."

Ps. 51: 7 : “Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees ; was
my, dat ek witter kan wees as sneeu.” (AOV)


Dawid se fisiese voorkoms strook met die Israeliete se fisiese voorkoms :

Klaagl. 4: 7 : "Haar (Israel se) vorste was helderder as sneeu,
witter as melk, rooier van liggaam as korale, hulle gestalte ‘n
saffier." (AOV)


Christus word ook "Adam" genoem :

1Kor. 15: 45, 47 : "So is daar ook geskrywe : Die eerste mens,
Adam, het ‘n lewende siel geword ; die laaste Adam (Christus)
‘n lewendmakende Gees. Die eerste mens was uit die aarde
aards, die tweede mens is die Here uit die hemel."

Adam word ook genoem "die seun van God" :

Luk. 3: 38 : "...die seun van Adam, die seun van God."


Let Wel : Adam, Dawid en die Messiah is dus letterlik bloedfamilie, van dieselfde ras. Blank.


Tot hier toe vir nou.


****

Unregistered
05-18-2013, 11:54 AM
Medies gesproke is jou bloos storie nie korrek nie. Wit mense kan jy wel die bloos sien en in donkerder mense is dit moeiliker om te sien, Dit beteken ongelukkig nie dat die een die vermoe besit om te kan bloos en die ander nie,dit is 'n miskonsepsie. Die psigologiese "rede" waarom mense "bloos" bly die selfde ongeag die pigment van die vel en alleenlik die visiuele verskil.

As Adam die eerste en eenigste was, waar het die "Nephilim" vandaan gekom en wie of nog beter wat was hulle.

Unregistered
05-18-2013, 12:15 PM
Ek plaas n aanhaling hieronder en maak alles 'bold' waarmee ek kan saamleef en aanvaar as skriftuurlik. Ek doen dit namens myself en ek weet ander kan selfs met elemente daarvan n probleem hê as nie-skriftuurlik. Dit wat ek nie 'bold' nie, sien ek as n verdraaing van die skrif, of n toevoeging tot die skrif, van alle waarheid ontbloot en daar is geen bewyse daarvoor nie. Dus n toevoeging, verdraaing, noem dit wat jy wil, om jou eie agenda te pas. Dit bly egter n leuen en ek kan nie eers vêrder lees nie, want dit wat gaan volg rus op n leuen en hoeveel waarhede daar ookal in bevat is, sal nie kan bly staan op n leuen as fondasie nie. Ek bespreek dit onder.


ek sal nie ooit oor die Bybel lieg nie, of dit verdraai nie, want om oor die Bybel te wil lieg is ‘n gruwel, ‘n vervloeking en onverskoonbaar.

So, asseblief, moet nou nie huil wanneer ek diegene ‘n bietjie tugtig omdat hulle daartoe neig om effens humanisties of liberaal te (wil) wees nie. Daar staan mos dat dit my plig is om jou te tugtig wanneer ek vermoed dat jy afdwaal. Ek wil hê dat jy moet leer & luister, en moet ophou om Babilon - naamlik inter-rassige (geestelike) gelykheid, broederskap, eenheid, versoening en vermenging - te ondersteun ; want só steun jy die duiwel se tydelike koninkryk op aarde. Hou op daarmee.

Verder help dit nie mense wil aanhou stry oor/met die korrekte primêre definisie van Adam nie, want die term “Adam” beteken primêr “om te kan bloos” (maak nie saak hoeveel ander kleiner betekenisse dit ook op ander plekke het nie).

Beide Strong’s en Young’s se konkordansies bevestig die betekenis van Adam as “bloos”. Dit help dus nie om daarby verby te probeer praat of dit te probeer omseil of afwater nie. Dit sal jou nie help nie. As jy nie met hierdie erkende & gekwalifiseerde definisie saamstem nie, dan aanvaar ons dat jy verkeerd is, maar dat jy waarsktynlik té eiewys, emosioneel en te hardkoppig is om die harde Bybelse waarheid te kan aanvaar.

En wanneer sekere mense aanhou om só die waarheid opsetlik te probeer omseil of te verdraai, dan beteken dit eenvoudig dat diegene ‘n bose (en verskuilde - heel waarskynlik ‘n polities-korrekte, babiloniese) agenda het wat by hulle ‘n veel hoër prioriteit as die waarheid geniet. Dan bly dit futiel om verder met sulke mense te redeneer, want hulle sal bv aanhou sê die wolklose hemel is groen as mens in die dag op kyk, terwyl dit blou is.

Daar is klaar bewys dat :

1. Adam is die eerste en enigste mens op aarde die dag toe hy geskep was.

2. Adam was heel laaste in die skeppingsorde geskape, naamlik die kroon van die skepping.

3. Niks en niemand anders (dws enige unieke skepsels, rasse of spesies of mense) was ná Adam & Eva geskape nie.

4. Adam beteken primêr “om te kan bloos”.

5. Adam & Eva was van een enkele ras, naamlik Blank.

6. Noag en sy vrou Naamah was beide Adamiete, dws van een enkele ras, naamlik Blank. Weet nog nie?

7. Noag se drie seuns nl Sem Jafet en Gam was almal van dieselfde ras as hulle ouers, naamlik blosende Adamiete, Blankes. Weet nog nie?

8. Gam of sy nageslag het nie eweskielik “van kleur verander” nie. Daar is geen bewys hiervan in die Bybel nie. Om dit te wil ‘glo’ is hoogstens ‘n onrealistiese aanname wat ooreenstem met die korrupte Evolusie Teorie. [Wat wel gebeur het was dat van Gam se nageslag met pre-adamiete (naturelle) vermeng het - en so ‘n donker baster geslag voortgebring het]. Weet nog nie?

9. Die volk Israel was een enkele ras, ‘n heilige en uitverkore ras. Die Adamiese ras.

Heel in die begin moes Adam & Eva se kinders onder mekaar trou om hulle geslagslyn te begin. As mens die Bybel lees sal mens sien dat Adam en Eva se suiwer geslagslyn opgeteken staan tot en met Jakob en sy 12 seuns wat die volk Israel gevorm het. En dan volg die geslagslyn tot by die Messiah.

Baie mense vra waar was die naturelle tydens die sondvloed en hoe het hulle die sondvloed oorleef. Die antwoord is eenvoudig. Omdat hulle vóór Adam geskape was, was hulle in die Ark saam met die res van die diere. En só het hulle oorleef.

Een van die IW volgelinge is lief daarvoor om die volgende uitdrukking te gebruik:

"En dit is nou net hier waar die apie sy ma byt."


Baie mense vra waar was die naturelle tydens die sondvloed en hoe het hulle die sondvloed oorleef. Die antwoord is eenvoudig. Omdat hulle vóór Adam geskape was, was hulle in die Ark saam met die res van die diere. En só het hulle oorleef.

Hierdie stelling van jou skree ten hemele. Ek het punte een tot vyf reeds aanvaar. Nou kom jy met n "Omdat hulle vóór Adam geskape was". Dit skree mos teen die skrif! Dit is n toevoeging, verdraaing en dien slegs jou eie agenda. Jy reduseer "naturelle" na diere. Dit is eenvoudig net nie waar nie. Dit is n leuen uit die hel. Ek het nie eers lus om aan jou die verskil tussen n mens en n dier te verduidelik nie. Jy is plein weg moedswillig en verstaan daardie verskil baie goed. En dan het jy die vrymoedigheid om die volgende stelling te maak:

"want hulle sal bv aanhou sê die wolklose hemel is groen as mens in die dag op kyk, terwyl dit blou is."

Ek neem dus nou aan jou volgende plasing, om die res van jou redenasie te ondersteun en bly eis dat alles wat jy sê deur skrif ondersteun word, gaan wees om te bewys dat "naturelle" diere is. Sterkte daarmee. Totdat jy my suksesvol kan oorreed, verwerp ek alles wat jy sê.

....\ (back slash)

Unregistered
05-18-2013, 12:34 PM
Nr 2. Jy maak die volgende stelling:

Let Wel : Adam, Dawid en die Messiah is dus letterlik bloedfamilie, van dieselfde ras. Blank.

Ek wil graag weet hoe kom jy daarby uit? Waar kry jy die bloedverwantskap tussen Dawid en Christus in die Bybel? Wat nog van tussen Adam en Christus.

z/

Unregistered
05-18-2013, 01:02 PM
Geagte Sterretjie (***)
Dis is duidelik dat jy Dawid ens noem... Die Messiah waarna jy verwys, het hy n naam?

/...?...\

Unregistered
05-18-2013, 01:22 PM
Ok, so NET die Adam "clan" gaan Hemel toe want hulle is die uitverkore volk...?

Ek lui dus af uit die verklaring (LET WEL SOOS JY DIT VERKLAAR) die res M A W DIERE (ander blankes wat ook kan bloos (siende dit vir jou belangrik is en deel is van die "checklist" wat jy gebruik), indiers, sjienese, porras, swartes ens ens ens). Het toestemming om te leef net soos hulle wil want hulle gaan in elk geval nie die mylpaal, Hemel haal nie.

In die LiG van wat Jesus dan aan Paulus in Handelinge / Acts 26:14-18 geskryf het Bid ek dat meer mense en DIERE :-) sal ophou skop teen die prikkels.

Groete, "Dier" op die selfde aarde.

Lukas
05-18-2013, 03:27 PM
Ons is besig om stadig vordering te maak. Vir die eerste keer word daar nou erken dat Adam die eerste en die enigste mens is wat deur God geskape is. Dit is wat die Bybel sê en ons stem nou daarmee saam. Dit is vordering.

Die eerste probleem is nou skynbaar om te bewys dat Adam wit was. Dit moet glo bewys word omdat n kerk se voortbestaan daarvan afhang. Die tweede probleem is dat die mense wat Adam se kleur probeer bewys, self nie daardie naweek daar was toe Adam geskape is nie. Hulle is wit en werk vanaf daardie verwysings raamwerk.

Vir my maak dit nie regtig saak nie. Adam was van die stof gemaak en dit is vir my genoeg. Eva was van Adam se rib gemaak en n rib is n ding wat redelik wit is. Wat Adam en Eva se velkleur was is irrelevant omdat die Bybel nêrens in die Bybel vir ons vertel dat hulle die of daai kleur was nie. Daar is geen bewyse dat hulle wit was nie. Die naaste bewys kan Adam wees wat moontlik soos die stof/grond gelyk het.

Die ander vordering wat nou gemaak is was die mense wat die naweek van die vloed gekyk het dat Noag sy werk doen om al die diere op te laai. Ek hoor nou vir die eerste keer dat die swartmense nou ook as diere op die ark gelaai was. Dit staan nie in die Bybel nie en ons moet nou ander se getuienis wat reken dat hulle daar was glo sodat hulle op dit wat in die Bybel staan kan uitbrei.

Ek het nie n probleem om daarna te luister nie. Maar die getuienis skep n probleem. Volgens die getuienis is daar twee rasse op aarde. n Wit ras en n swart ras.

Die vraag wat nou ontstaan is die volgende: Wat is n ras? Volgens die ou wetenskap is daar heelwat verskillende rasse op aarde. Ek gaan dit nie nou opsoek nie maar ek gaan net noem wat ek kan onthou.
1. Kaukasiese ras. Wit gemiddelde lengte 1.75
2. Mediterreense ras. Donkerder as die Kaukasiese ras gemiddelde lengte 1.72
3. Mongoolse ras. Baie kort, geel en skrefies oë
4. Asiatiese ras
5. Afrika ras

Ek kan nie nou die ander rasse onthou nie en ek wil nie probeer gorrel nie. Die rasseklassifikasie was tydens die klassifisering op voorkoms wat hoogte, velkleur, haar kleur, haarlyn, oogkleur, liggaamsbou ens. gemaak.
Bogenoemde klassifikasie sou dit vir Noag besonder moeilik gemaak het omdat hy ook soos ons, nie die verskil tussen mense en diere sou kon maak nie. (Jou kerk het toe nog nie bestaan nie) Vir hom sou al die wesens wat soos hy gepraat het en soos hy gelyk het, moontlik mense gewees het. In daardie tyd was daar ook ander hemelwesens wat met die mens omgang gehad het en daardie oortreding was juis een van die redes waarom God ’n einde aan die ou bestaan gemaak het.

Dieselfde rasse klassifikasies sou vir ons wat in Suid-Afrika en in Amerika woon ook problematies gewees het. Ons is hier hoofsaaklik ’n vermenging van die Kaukasiese en Mediterreense rasse. Maar daar is ook spore van die Asiatiese en ander rasse. Wanneer ons ras dus suiwer op velkleur en voorkoms wil kies, is ons rasse gewys ernstig verbaster. Ek sal byvoorbeeld meer as Mediterreens klas. My seun sal as Kaukasiër en my een dogter sal moontlik as Asiaties kwalifiseer.

Maar die probleem is vandag veel groter wanneer dit by rasse kom. Wanneer ’n ras op voorkoms gekies word, moet daar tog ’n wetenskaplike rede vir die verandering in voorkoms wees waaraan die een ras hom van ’n ander ras kan onderskei.

Van voor 1742 af, is die mens besig om daardie verskil te bewys en hulle kry dit eenvoudig nie reg nie. Vandag soek hulle na die verskil in die gene en DNA en alle studies wat gedoen word, kom tot dusvêr elke keer by dieselfde slotsom uit. En dit is dat daar binne ’n sogenaamde ras groter variasies is as wat daar tussen rasse is.

Die studie wat onlangs voltooi is. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1893020/ kom ook soos vele ander studies by dieselfde slotsom uit.

Vir die persoon wat Armstrong se verduideliking van Adam se naam probeer verduidelik, word dit na die studie ingewikkeld om ons van sy teologie te oortuig. Maar vir die persoon wat glo wat die Bybel sê, is daar geen probleem om die wetenskaplike inligting te verwerk nie.

Die ander probleem is natuurlik die vloed. Die vloed het alles van voor die vloed wat velkleur liggaamsbou en oogkleur betref, uitgevee. Daar is ongetwyfeld geen twyfel nie. Asiate, Mediterreens, Kaukasiërs en Afrikane staan almal as mense bekend. Hulle loop dieselfde, eet min of meer dieselfde, kan praat en redeneer en het selfs ’n gees. Behalwe die feit dat hulle voorkoms ietwat van ons voorkoms verskil, is hulle nie veel anders nie. Ons sien hulle as mense en ons ervaar hulle as mense.
Vir die wat die Bybel glo is die kennis baie moontlik en maklik om mee vrede te maak. Maar vir die wat spesifieke punte in die Bybel wil uitlig, word dit nou nog moeiliker om met die redenasie voort te gaan.

Die enigste manier waarop die verdraaide teologie nou kan oorleef is om alles en almal wat wetenskaplik is van Babilonnisme te beskuldig want die waarheid kom in konflik met ’n ideologie. Die feit dat die wetenskaplike soeke na ras die Bybel onderskryf, word vir sekere ideologieë ’n probleem.

Waarom kan ’n mens nie eenvoudig vrede maak met wat die Bybel vir ons vertel nie ?

Unregistered
05-18-2013, 04:16 PM
Oom Lukas, as die aarde se vastelande nie verdeel het nie en die vloed was globaal, hoe is dit dat daar in elke vasteland sy eie soorte diere is? En as iemand die groote van die ark kan bereken, was dit sonder n wonderwerk regtig moontlik dat daar van die ganse aarde 2 van elke soort dier op die ark kon kom?
Ek twyfel glad nie in die verhaal soos dit in die Bybel staan nie! Waaroor ek bietjie twyfel is die globaal!

Groete

Jason

Lukas
05-18-2013, 05:28 PM
Jason. Ek het eendag na n voorstelling van wetenskaplikes gekyk. Volgens hulle was die seevlak nadat die water teruggetrek het, nie waar dit vandag is nie. Die see het baie vêr teruggetrek. Die seevlak verander en ons kan die bewys daarvoor ook sien wanneer ons na die fort kyk wat van Riebeeck in die Kaap, op die strand gebou het.


Volgens die wetenskaplikes was die seevlak baie laer en wanneer dit laag genoeg is, bied dit voldoende roetes wat die vastelande aanmekaar verbind. Volgens die wetenskaplikes was daardie roetes vir tussen 300 en 400 jaar begaanbaar en voldoende vir die dier en die mens en om die hele aarde te bereik. Van die hoë berge kon seker ook vir van die die diere ’n uitkoms gegee het. Maar dit soos Chris sê. Ek was ook nie daardie naweek daar nie en kan jou nie sê nie. Maar God sê dat hy die mensdom uitgewis het. Die wetenskaplikes kan glo bewys dat die roetes tussen die kontinente te voet verbind het en wie is ek om verder daaroor kop te krap.


Al wat God van ons vra is om Hom onvoorwaardelik te glo. EK glo en daarom is dit vir my moeilik om ander redenasies te verstaan.

Unregistered
05-18-2013, 05:55 PM
Die goed is vir my baie interessant en ek moet erken dit maak my soms meer verward oor wie reg is oor die swart en wit ding. Een ding probeer ek om nie te wees nie en dit is vals! En ek gaan ook nie lieg nie, ek sukkel om die swartes te aanvaar en dit rebelleer in my om saam hulle te bid! Dit is vir my moeilik maar dit is ek en ek probeer nie om enige iemand van my siening te oortuig nie want net dalk is ek verkeerd! Ek is nie Israel visie nie maar daar is goed wat hulle se wat vir my sin maak! Maar ek het lankal vrede daarmee gemaak dat of n swarte in die hemel kan kom of nie dit hoegenaamd niks aan my saligheid kan maak nie! Ek moet in die hemel kom en ek is net n kort tydjie op hierdie aarde! Wat maak dit dan saak of die swartes hemel toe kan gaan of nie! Ek moet sorg dat my saak so is dat ek daar kan kom! Ek glo dat as God wil he ek moet saam hulle kerk hou en bid Hy my so sal oortuig! Maar ek se weer dit is ek!

Groete en as die Vader wil (en ek glo Hy wil) sien ons in Kuruman

Jason

510
05-18-2013, 05:59 PM
Aan nr5:
Lukas 3:21-38

EN toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan;
en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ’n duif op Hom neergedaal; en ’n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ’n welbehae.
EN Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,
die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef,
die seun van Mattatías, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nággai,
die seun van Maät, die seun van Mattatías, die seun van Sémeï, die seun van Josef, die seun van Juda,
die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die seun van Neríja,
die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmódam, die seun van Er,
die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi,
die seun van Símeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Éljakim,
die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,
die seun van Ísai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson,
die seun van Ammínadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda,
die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor,
die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela,
die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg,
die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehaláleël, die seun van Kenan,
die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

Unregistered
05-18-2013, 06:28 PM
Ek is nie IV nie en stem al die pad (sover:) ) saam met Lukas. Nr 5 se vraag het my bloot geinspireer om te gaan kyk.
Maar dit was nou vir my intressant om te sien dat Jesus se moeder se geslagregister ook tot Adam strek. Waar Josef uit die stam van Juda is, is Maria 'n nasaat van Levi. Ek dog net ek deel my nuwe insig in die verband. Lees Lukas 1 en Exodus 2 saam met die bogeplaasde stuk.

510
05-18-2013, 06:30 PM
Ek is 510 wat nr 12 is en ook nr 13 maar vergeet het om in te log :o

Unregistered
05-18-2013, 08:00 PM
.


Aanhaling : “As Adam die eerste en eenigste was, waar het die "Nephilim" vandaan gekom en wie of nog beter wat was hulle.”

Die Nephilim is die hebriede wesens wat ontstaan het agv die vermenging van die gevalle engele met mense (vrouens) - en die resultate was half mens, half engel (Nephilim). [Gen. 6:1-6] Hulle het op hulle beurt weer met die aardse homonide en met mense gekruis en só het hulle nóg ander (en baster) rasse laat ontstaan, soos bv die Mongoliede. Die reuse op aarde was ook ‘n resultaat van hierdie inmenging. Sekere sg “rasse” op die aarde is eintlik basters (bastervolke).


Aanhaling : “Medies gesproke is jou bloos storie nie korrek nie. Wit mense kan jy wel die bloos sien en in donkerder mense is dit moeiliker om te sien...”

Bloos

Dit help nie om ‘n mediese verklaring vir bloos te brobeer verskaf nie, want dit is nie relevant nie. Wat wel relevant is, is dat bloos ‘n SIGBARE proses is. As bloos dan moeilik was om te sien by almal, dan sou die term bloos irrelevant of onbekend gewees het ; want niemand sou dit kon waarneem nie. Bloos is juis daar omdat dit DUIDELIK SIGBAAR is. Verder het bloos spesifiek te doen met die kleure wit en rooi (soos ek ook aangehaal het). Dit het en NIE met bruin of swart te make nie. So, asseblief, jou aanmerking oor bloos is irrelevant. My argument staan dus nog net so sterk en waterdig.

Opmerking : Jy moet miskien onthou om ook jou kommentaar tov “bleek word” uit te brei om jou swak argument te probeer versterk. Ek vermoed jy gaan ‘n bietjie sukkel daarmee.


Ek het ten volle uit die Skrif bewys dat Adam en sy nageslag blosende en bleekwordende blankes is, maar dan kry ons steeds diegene hier wat blykbaar ‘n vasgestelde en verskuilde agenda het ; en daarom nie die gekwoteerde waarheid (Skrif) sal (wil) aanvaar nie - omdat hulle reg van die begin af nie hier is om die waarheid te aanvaar nie, maar om dit te ontken en te beveg, ongeag wat.

Die Bybel verklaar [en ek HET dit volledig aangehaal] dat “Adam” beteken primêr “om te kan bloos” ; dat Noag en sy nageslag Adamiete is (Gen. 5:1-2) ; en dat die volk Israel die afstammelinge (geslagslyn) van Noag en Sem is ; en dat die Bybel ook verklaar dat Israel blosende & bleekwordende mense is en die afstammelinge van Adam is (Eseg. 34:30-31). Hierdie is altesaam die volledige bewys dat Adam ‘n blanke was. Laat enige iemand nou kom en hierdie stelling van my probeer weerlê. Doen dit asb hier op skrif en doen dit asb analities stap vir stap sodat ons kan sien. Toe !


Aanhaling (\) : “Nou kom jy met n "Omdat hulle vóór Adam geskape was". Dit skree mos teen die skrif!”

Nee dit doen nie. Ons weet dat die naturelle nie uit Adam se geslag ontstaan (gedevoleer) het nie ; dat hulle nie Adam se geslag / ras is nie (hulle kan nie bloos of bleek word nie) ; dat hulle nie na die Beeld & Gelykenis van God (lig / wit) geskape is nie. Die naturelle se ontstaan is dus nie tydens Adam nie, ook nie ná Adam nie ; maar wel vóór Adam. Hulle kwalifiseer dus onder die diereryk -skepping direk voor Adam. Hulle is primitiewe aap-agtige mense, nie-adamiese mense, antropoïede, homonide met dierlike eienskappe. Hulle kan ook relatief maklik ‘mak gemaak’ (domesticate) word en hulle kan dinge goed na-aap en mimiek ; daarom probeer hulle ook al ewig ‘wit’ (soos witmense) wees. En daarom sien en anvaar die meeste witmense hulle verkeerdelik as “mense”, “medemense”, “gelykes”, “naastes”, “broers” en “mede gelowiges”, ens...

Aanhaling (\) “Jy reduseer ‘naturelle’ na diere.”

En jy hef hulle op tot mense. Jy is verkeerd. Jy neem witmense se VERSTES en jy maak van hulle sg “naastes”, “broers” en “gelykes”. - Dít is ‘n leuen uit die hel, ‘n gruwel. Jy is verkeerd. So, dan kom ons maar ooreen om te verskil. Ek sien buitendien jou arme kerk-gebreinspoelde siel is nou vreeslik ontsteld. Dalk sal ‘n kalmeerpilletjie help.

Aanhaling (\) : “Hierdie stelling van jou skree ten hemele.”

Nee, my stelling kom eerder van die hemel af, naamlik uit God se Woord uit. Jóú stellings skree ten hemele. Laat ons dan liewer weer ooreenkom om te verskil. Wat jou (\) aanbetref : Oor en uit. Tot siens vir jou. Ons het niks meer om vir mekaar te sê nie. Ek het nie nodig om weer met jou in gesprek te tree nie. Glo wat jy wil en hou verby.


Aanhaling : “Ek wil graag weet hoe kom jy daarby uit? Waar kry jy die bloedverwantskap tussen Dawid en Christus in die Bybel? Wat nog van tussen Adam en Christus.”

Ek het dit mos volledig aangehaal. Watter deel verstaan jy nie ? Ek het mos reeds verduidelik dat die God van Israel beide ‘n geestelike sowel as ‘n fisiese (liggaamlike / genetiese) persoon kan wees en dat Hy ook ‘n fisiese, genetiese nageslag (volk) op aarde het (uit Adam - geskape na Sy Beeld & Gelykenis). God se Beeld en gelykenis is in beide die fisiese en geestelike dimensies moontlik. Christus verklaar dit mos self (soos ek aangehaal het) en die res van die verse mbt Adam bevestig dit. Het jy ‘n lees of begrips probleem ? (sonder om snaaks of sarkasties te wees). Gaan lees dit asb weer.

Die Messiah is die Seun van God (JHWH - die God van Israel). Die Verlosser. Die Woord. Die Rots. Algemeen vertaal as Jesus Christus. Die Verlosser se korrekte en oorspronklike Naam is Jahshuah / Jeshua, die Messiah. Die verlosser van Israel. Sy naam beteken letterlik : “Jah verlos” (Jah Saves).

Aanhaling : “...indiers, sjienese, porras, swartes ens ens ens... het toestemming om te leef net soos hulle wil want hulle gaan in elk geval nie die mylpaal, Hemel haal nie.”

Deut. 4: 19 : "...dat jy (Israel) ook jou oë nie na die hemel opslaan,
en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die
hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie - dinge
wat Die HERE jou God aan al die (ander) volke onder die hele hemel
uitgedeel het."

Miga 4: 5 : "Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy
god, maar óns (Israel) sal wandel in die Naam van die HERE onse
God vir ewig en altoos."

Sag. 14: 21 : “...en in dié dag (met die wederkoms) sal daar geen
Kanaäniet in die huis van die HERE van die leërskare meer wees
nie.”

Matt. 7: 22-23 : “Baie sal in daardie dag vir My sê : Here, Here, het
ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en
in u Naam baie kragte gedoen nie ? En dan sal Ek aan hulle sê : Ek
het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtig-
heid werk!”

Matt. 25: 31-34 : "En wanneer die Seun van die mens in sy heer-
likheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op
sy heerlike troon sit ; en voor Hom sal al die nasies versamel word,
en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die
bokke afskei ; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke
aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regter-
hand is, sê : Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die konin-
kryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af."

Matt. 25: 41 : "Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê : Gaan
weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die
duiwel en sy engele." (AOV)


Aanhaling : “Ek moet sorg dat my saak so is dat ek daar kan kom!”

Mooi gestel. Dit is so. Al wat jy moet doen is om seker te maak dat jy die God van Israel se wil doen. Moenie vermeng nie - nie geestelik nie, en nie vleeslik nie. Dit is teen die Woord van God. Dit is ‘n gruwel.

Joh. 14: 21 : “Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My
Liefhet ; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom
liefhê en My aan hom openbaar.”

Rom. 9: 4 : "Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders
behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en
die erediens en die beloftes..." (AOV)

Aanhaling : “Ek glo dat as God wil he ek moet saam hulle kerk hou en bid Hy my so sal oortuig! Maar ek se weer dit is ek!”

Num. 23: 9 : "Want van die top van die rotse af sien ek hom, en
van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk (Israel) wat af-
gesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie."

Neh. 13: 1 : "Op dié dag is daar voor die ore van die volk voor-
gelees uit die boek van Moses, en daarin het geskrywe gestaan
dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering
van God mag kom nie, ..."

Neh. 13: 3 : "En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van
gemengde bloed uit Israel afgesonder."

Amos 3: 2 : "Julle (Israel) alleen het Ek geken uit al die geslagte
van die aarde ; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle
ongeregtighede."

Sag. 14: 21 : “...en in dié dag (met die wederkoms) sal daar geen
Kanaäniet in die huis van die HERE van die leërskare meer wees
nie.” (AOV)


Tot volgende keer


****

Unregistered
05-18-2013, 09:12 PM
510

Die woorde wat jy moet raaksien in die deel wat jy aanhaal is ", soos hulle gemeen het".
Jy wil tog nie vir ons nou se Josef was Jesus se pa nie?


****
Wees asb geduldig ek is maar stadig met begripstoetse.
Ek het dit weer gelees en daar is geen bloed verwantskap tussen Christus en Dawid nie. Waar sien jy dit?

Jou hele geloof wat jy hier van getuig draai om die bloed verwantskap en ek sien dit nie in die Bybel nie. Help my.

z/

Unregistered
05-18-2013, 10:07 PM
Aanhaling (\) : “Nou kom jy met n "Omdat hulle vóór Adam geskape was". Dit skree mos teen die skrif!”

Nee dit doen nie. Ons weet dat die naturelle nie uit Adam se geslag ontstaan (gedevoleer) het nie ; dat hulle nie Adam se geslag / ras is nie (hulle kan nie bloos of bleek word nie) ; dat hulle nie na die Beeld & Gelykenis van God (lig / wit) geskape is nie. Die naturelle se ontstaan is dus nie tydens Adam nie, ook nie ná Adam nie ; maar wel vóór Adam. Hulle kwalifiseer dus onder die diereryk -skepping direk voor Adam. Hulle is primitiewe aap-agtige mense, nie-adamiese mense, antropoïede, homonide met dierlike eienskappe. Hulle kan ook relatief maklik ‘mak gemaak’ (domesticate) word en hulle kan dinge goed na-aap en mimiek ; daarom probeer hulle ook al ewig ‘wit’ (soos witmense) wees. En daarom sien en anvaar die meeste witmense hulle verkeerdelik as “mense”, “medemense”, “gelykes”, “naastes”, “broers” en “mede gelowiges”, ens...

Aanhaling (\) “Jy reduseer ‘naturelle’ na diere.”

En jy hef hulle op tot mense. Jy is verkeerd. Jy neem witmense se VERSTES en jy maak van hulle sg “naastes”, “broers” en “gelykes”. - Dít is ‘n leuen uit die hel, ‘n gruwel. Jy is verkeerd. So, dan kom ons maar ooreen om te verskil. Ek sien buitendien jou arme kerk-gebreinspoelde siel is nou vreeslik ontsteld. Dalk sal ‘n kalmeerpilletjie help.

Aanhaling (\) : “Hierdie stelling van jou skree ten hemele.”

Nee, my stelling kom eerder van die hemel af, naamlik uit God se Woord uit. Jóú stellings skree ten hemele. Laat ons dan liewer weer ooreenkom om te verskil. Wat jou (\) aanbetref : Oor en uit. Tot siens vir jou. Ons het niks meer om vir mekaar te sê nie. Ek het nie nodig om weer met jou in gesprek te tree nie. Glo wat jy wil en hou verby.

Jy gee dus oor. Jy het niks uit die skrif om jou 'dier' stelling te staaf nie en wil nou verby hou en vlug. Dit is maar reg so. Jou IW gebrienspoelde siel is nou vreeslik ontsteld. Hoop jy kon toe jou kalmeerpil kry. Jou hele fondasie is op n leun basseer. Jou hele leer tuimel inmekaar. Daar bestaan nie so ding soos n pre-adamiet nie. Nie in die skrif nie, nie in die geskiedenis nie en ook nie vandag nie. Jy getuig dit self in jou eerste drie punte van vroeër.

Net vir oulaas. Kyk weer bietjie na n dier. Praat bietjie met een en redeneer met een. Kyk of hy enigiets verstaan. Gaan praat met n aap. Kyk of daar enigiets deurdring. Dan dink jy aan hoeveel n mens met hom verskil. Hoe groot die insig van n mens met die insig van n dier verskil. Dan dink jy sommer ook aan hoe groot God is. Hoe groot verskil die insig van n mens met die insig van God.

Dan gaan lees jy weer Jesaja 49:6, waar God deur die profeet spreek en Sy plan aan die mens bekend maak. Dan lees jy sommer vers 7 ook en verstaan die keer dat God nie met die mens, van die mens praat nie, maar met Sy Seun Jesus.


6Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ’n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.
7So sê die Here, die Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die diep veragte, aan Hom wat ’n afsku is by die volk, ’n Kneg van die heersers: Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hul neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U uitverkies het.


...\

Unregistered
05-18-2013, 10:17 PM
.

Aanhaling : “Ek het dit weer gelees en daar is geen bloed verwantskap tussen Christus en Dawid nie. Waar sien jy dit?”

Kom ons begin by die begin en maak dit vir jou makliker om te verstaan.

Die God van Israel het ook ‘n saadlyn (genetiese geslag) op aarde :

Matt. 13: 37 : "En Hy het geantwoord en vir hulle gesê : Hy wat
die goeie saad (G4690 - sperma) saai, is die Seun van die mens,..."

Hierbo word van letterlike saad / sperma gepraat :

Strong’s G4690 : σπέρμα, sperma, sper'-mah. From G4687 ;
somethng sown, that is, seed (including the male “sperm”) ;
by implication offspring ; specifically a remnant.

Die bostaande word hier onder bevestig...

Adam was die geslag van God :

Mal. 2: 15 : "Het Hy dan nie een mens (Adam) gemaak nie, hoewel
Hy gees oorgehad het ? En waarom die een ? Hy het 'n geslag van
God gesoek." (AOV). --

(KJV) “And did not he make one ? Yet had he the residue of the
spirit. And wherefore one ? That he might seek a godly SEED.”
[H2233 - ‘zera’ = seed]

Daarom word Adam ook genoem "die seun van God" (‘n genetiese verbintenis) :

Luk. 3: 38 : "...die seun van Adam, die seun van God."

Beide Adam en Christus word "Adam" genoem (‘n genetiese verbintenis) :

1Kor. 15: 45, 47 : "So is daar ook geskrywe : Die eerste mens,
Adam, het ‘n lewende siel geword ; die laaste Adam (Christus)
‘n lewendmakende Gees. Die eerste mens was uit die aarde
aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.”

Christus bevestig weer sy genetiese verbintenis... Christus bevestig dat Hy die WORTEL (genetiese oorsprong) en die GESLAG (ras / genetika) van Dawid is :

Openb. 22: 16 : "Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie
dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel
en die geslag van Dawid, die blink môrester."

(ESV) "I, Jesus, have sent my angel to testify to you about the-
se things for the churches. I am the root and the descendant
of David, the bright morning star."

(KJV) "I Jesus have sent mine angel to testify unto you these
things in the churches. I am the root and the offspring of David,
and the bright and morning star."

Let Wel : Die bostaande woorde, nl "geslag", “descendant” en "offspring" is van die oorspronklike Griekse woord "genos" (G1085) afkomstig, wat genetiese afkoms beteken [Volgens Strong's en Young's].

Strong’s G1085 : γένος ; genos, ghen'-os. From G1096 ; “kin”
(abstractly or concretely, literally or figuratively, individually or
collectively) : - born, country (-man), diversity, generation, kind
(-red), nation, offspring, stock.

Ook hier word dit bevestig :

Rom. 1: 3 : “...aangaande sy Seun (Christus) wat gebore is na
die vlees uit die geslag van Dawid...”

2Tim. 2: 8 : “Onthou dat Jesus Christus, uit die geslag van
Dawid, uit die dode opgewek is volgens my evangelie...”

En hoe is Christus se fisiese voorkoms ? -

Openb. 1: 14 : "Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos
sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam..."

Ons weet ook reeds hoe Adam, Israel en Dawid se fisiese voorkoms gelyk het.

Gevolgtrekking :

Hierbo is dit mos duidelik dat Paulus en Christus self bevestig dat Hy die wortel (genetiese oorsprong) en die geslag (ras) van Dawid is ; naamlik dat Hy die Skepper, eersteling en oorsprong is van die Adamiese ras. Sy kinders. Sy geslag. Sy volk. Sy ras. Sy Beeld & Gelykenis.

Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-18-2013, 10:25 PM
24En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.
25En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
26En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Nou wat gebeur vandag? Het God gelieg? Heers die dier nou vandag oor die mens? Dit is tog wat jy sê, want hierdie barbare, savages, pre-adamiete, heers vandag oor jou! Jy kan regop spring, beroerte kry, spoeg en skree hulle heers nie oor jou nie, maar dit is wat hulle doen. God het hulle oor jou aangestel. En God is Waarheid. Hy verander nie en kan nie leun taal praat nie. Tog het Hy hierdie regering oor jou aangestel, wat dus beteken hulle kan nie diere/pre-adamiete wees nie.

...\

Unregistered
05-18-2013, 10:43 PM
Miskien is die voorbeeld bo te emosioneel vir jou om van waarde te wees. So kom ek stel dit anders aan jou. Waar het jy al gesien dat die 'naturel' nie oor die diere in Genisis heers nie? Het die 'naturel' nie ook vee nie, heers hy nie oor visse, is hulle nie visser manne nie, heers hulle nie oor die voëls van die hemel en al die kruipende diere nie, heers hulle nie saam met jou, adamiet, oor alles wat op die 6de dag geskape is nie?

Unregistered
05-18-2013, 11:20 PM
****
Die Woord se tog duidelik dat Josef nie vir Maria beken het nie en dat sy swanger geword het deur die Gees. Dit is hoekom Jesus God se kind is. Daar kan nie ñ bloedlyn wees nie. Gaan kyk ook na die geslagsregister van Jesus.

Z/

Lukas
05-18-2013, 11:22 PM
Dankie No 18. Nou het jy self die kleur van Adam ontdek. Hy was rooi. Ek het geweet dat hy die kleur van die grond gehad het maar ek kon nie onthou waar ek dit gekry het nie. Maar toe wys jy dit vir ons.

(Strong’s G1085 : γένος ; genos, ghen'-os. From G1096 ; “kin”
(abstractly or concretely, literally or figuratively, individually or
collectively) : - born, country (-man), diversity, generation, kind
(-red), nation, offspring, stock.

Ek is nou op pad en gaan die week my winter griep in Rhodes haal. Die draad is nou sonder n ge vloekery en hoop dat so gaan bly.

Onthou net een ding No18. Jy kan pre Adamite maak soveel as wat jy wil. Ek weet dat dit nie in die Bybel is nie maar dit maak nie regtig saak nie. Bou so veel as wat jy wil want wat ook al voor die vloed gebeur het, het by die vloed gestop.

Jy kan ook nie tweetjies op die ark inglip nie want die Bybel se niks daarvan nie. As jy die Bybel voor Adam bevraagteken omdat dit vir jou bietjie vaag is, is dit vanaf die vloed glad nie vaag nie. Jy kan ook nie sê dat swart mense diere is nie. Want as hulle diere was, sou die moderne wetenskaplikes nie so gesukkel het om hulle geneties en volgens die DNA as ’n ander ras te bewys nie. Die swart mense is volgens alle wetenskaplike toetse net soveel mens as wat jy ’n mens is.

Wanneer ’n mens jou genetika met die van ’n Orangoetang, guerilla of chimpanzee vergelyk is daar ’n duidelike bewys dat hulle diere is en dat hulle glad nie mense is nie. Maar die swart man se genetika en sy DNA is amper identies met die van jou. Dit is so na aan jou dat die verkil tussen jou en jou eie kinders groter kan wees as wat dit tussen jou en jou tuinjong is. Dit laat ’n mens dink nè.

Unregistered
05-18-2013, 11:45 PM
Die straf vir vermenging :

Die God van Israel is gister en vandag dieselfde. Daarom sal Hy (net soos in die verlede) elke keer die (verstrooide) volk Israel STRAF wanneer hulle met die (nie-adamiese en baster) volke van die land vermeng ; hulself met hulle verswaer ; met hulle heul, sosialiseer, hoereer en met hulle verbonde maak. Daarom word die (liberale) blanke volkie van Suid-Afrika vandag presies nét so gestraf - nes hulle voorvaders destyds (as voorbeeld) gewaarsku en gestraf was, naamlik om deur hulle vyande en barbare oorheers te word.

Deut. 17: 15 : “....dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat
die HERE (JHWH) jou God (El) sal verkies ; uit die midde van jou
broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel ; jy mag geen uitlander, wat
jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie.”

Lees self in u Bybels Deut. 28: 48-52 ; Jos. 23 en Jer. 5: 17, en vergelyk dit met Lev. 26: 17 + 22, om te sien dat dit presies dieselfde wesens is waarmee God hierdie ongehoorsame volk vandag straf :

Lev. 26: 17 : “En Ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor
jul vyande verslaan word ; en julle haters sal oor julle HEERS, en
julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.”

Lev. 26: 22 : “En Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in
stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle
verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.”

Jos. 23: 12-13 : “...want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies
aanhang wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle
verswaer en julle met hulle en hulle met julle meng, weet dan ver-
seker dat die HERE julle God nie langer hierdie nasies voor julle
uit sal verdrywe nie ; maar hulle sal vir julle ‘n vangnet en ‘n strik
wees en ‘n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle om-
kom uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee
het.”

Jer. 5: 17 : “En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou
seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste
opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal
jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard verwoes.”

En terloops ou bobbejaanboetie (\) : Ek is in proses om jou geliefde Aap-zanië te verlaat en myself in ‘n ander land te hervestig waar ek ‘n nuwe Westerse taal en kultuur sal aanneem as my eie. Ek gun jou die plesier en voorreg om tussen jou geliefde agtergeblewe “gelykes”, “naastes” en “broers” te woon waar die God van Israel jou verder sal wys dat Hy Sy Woorde hierbo gestand sal doen tov die STRAF wat Hy vir jou soort gaan uitdeel. - ‘n Mooi gedagte inderdaad.

****

Unregistered
05-19-2013, 12:09 AM
Ek sal nie eers die woord “heers” wil gebruik as dit by hierdie primitiewe kroeskop barbare kom nie. Al wat hulle goed kan doen is parasiteer, plunder, roof, breek, steel, moor, verkrag, korrupteer en openlik teen mure urineer oral in die stede en dorpe sodat die sterk stank van urine in die lug hang. Dit is hoe hulle oor Suid-Afrika “heers”. Die oorgrote meerderheid van hulle is ‘n vuil en dierlike nasie met ‘n barbaarse dierlike natuur. Hoogstens half mens half aap want hy het oorgenoeg aap maniere en net so skelm daarby. Die witmense in Suid-Afrika word inderdaad gestraf.

Unregistered
05-19-2013, 01:08 AM
Wat van die wit mense wat hulle soos barbare gedra, pasop daar waar jy gaan. Jy kry ook swartes wat n afkeer aan barbaarse gedrag het en Jesus as hulle Verlosser aanvaar, wil jy nou se jou wit teologie as verlossings plan is verhewe bo die enigste fondament nl Jesus, wat se dat almal wat in Hom glo het die reg om n kind van God genoem te word. Ons word nie beoordeel na die uiterlike, maar die innerlike. Ek bid vir jou, dat jy die nasie trots kan afskud en die genade wat vir almal daar gestel is tot die krumels wat sekeres van die tafel mag neem hulle in geloof n redding sal bewerk. Jy is reg, lig en duister het niks in gemeen nie, netso ook nie jou rasse haat met die liefde van ons Vader nie. Ons voorvaders was Calvanisties, moenie dat die engelse boerehaters jou met hulle BIV om die bos kom lei nie. Dit het toe nie gewerk nie, en sal nou ook nie.

Unregistered
05-19-2013, 02:45 AM
.


Ons almal weet goed dat daar ook blankes is wat hulle soms barbaars gedra, maar (as ‘n persentasie getal) is hulle in die minderheid ; dws dit is by verre die minderheid (%) onder die blanke ras wat hulle só gedra.

Dit gaan op die einde van die dag oor die statistiek van die MEERDERHEID van ‘n ras se gedrag, en NIE die minderheid nie.

In die VSA - waar die negers sowat 17% van die totale populasie uitmaak (dws waar hulle die minderheid is) - verteenwoordig hulle meer as 90% van die populasie in Amerikaanse tronke. Nou dít sê mos vir jou alles van die swart ras (as ‘n kollektief) se natuur. Kom nou maar weer terug met jou groot liberale mond vol liberale skynheiligheid, want dan gaan ek jou met nóg meer feite plat slaan en jou ‘n les leer voor almal. Jy is welkom.


Só het die (liberale, Engelse en Calvinistiese) sendelinge ook oor see en land na Afrika getrek om hulle babiloniese boosheid te kom bevorder. Toe word hulle mos op strepe uitgemoor deur hulle geliefde “swart skapies”. Hulle (bose nasate) preek & bid vandag steeds vir die geliefde naturel-naastes en hulle verlei & mislei steeds die blankes met die gruwelike Leer van Bíleam. En hulle ondersteuners is baie...

Matt. 23: 15 : Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes,
want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak ;
en as hy dit geword het, maak julle hom ‘n kind van die hel, twee
maal erger as julle self.”


Ja, selfs in die Bybelse tyd was die Libertyne (die liberaliste) al ‘n probleem - nes hulle tans ‘n probleem is. Hulle sit selfs op hierdie forum en beveg die waarheid met hulle tipiese twisgierigheid wat spruit uit hulle liefde vir inter-rassige (geestelike) “gelykheid, broederskap, versoening en vermenging”...

Hand. 6: 9 : “En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge
van die Libertyne opgestaan, en van die Cirenéërs en Alexandryne,
en van die mense van Cilícië en Asië, en hulle het met Stéfanus ge-
redetwis.”


Ja, ook vandag het hulle vir hulself ‘n menigte liberale leraars versamel volgens hul eie liberaal-humanistiese begeerlikhede. En daarvoor word hulle GESTRAF deur die God van Israel...

2Tim. 4: 3 : “...want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die geson-
de leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel
wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie
begeerlikhede...”


Die God van Israel haat die Leer van Bíleam (vermengingsleer) en die liberale, wêreldse kerk -stelsel wat dit bevorder...

Openb. 2: 14-15 : “Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar
mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer
het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik
om afgodsoffers te eet en te hoereer (nl vermeng). So het jy ook
mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat.”


Hier onder is dit duidelik dat diskriminasie en apartheid in God se Wet ingebou is. Die God van Israel is die insteller van diskriminasie, apartheid en rassisme...

Deut. 23: 2 : "Geen baster mag in die vergadering van die HERE
kom nie ; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die
HERE nie kom nie."

Neh. 13: 1 : "Op dié dag is daar voor die ore van die volk voor-
gelees uit die boek van Moses, en daarin het geskrywe gestaan
dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering
van God mag kom nie, ..."

Neh. 13: 3 : "En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van
gemengde bloed uit Israel afgesonder."

Sag. 14: 21 : “...en in dié dag (met die wederkoms) sal daar geen
Kanaäniet in die huis van die HERE van die leërskare meer wees
nie.” (AOV)

Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-19-2013, 07:24 AM
Gedagte ****,

Verduidelik asb hoe verstaan jy Handelinge / Acts 26:14-18?

Groete,
/...?...\

Unregistered
05-19-2013, 07:35 AM
****
Die Woord se tog duidelik dat Josef nie vir Maria beken het nie en dat sy swanger geword het deur die Gees. Dit is hoekom Jesus God se kind is. Daar kan nie ñ bloedlyn wees nie. Gaan kyk ook na die geslagsregister van Jesus.

Z/

Unregistered
05-19-2013, 07:51 AM
Liewe ****,

Ek weet presies hoe jy voel. Baie van ons was ook gebreinspoel deur die apartheid sisteem en was verskriklik ontnugter toe ons agter kom hoe vals en verkeerd dit was.

Net so sal jy en ander wat VOEL en glo soos jy op n stadium besef dat julle ook maar net mense is en eintlik lekker saam met die ander 7,000,000,000.00 mense (jip, al die kleure en geure). Sterkte met jou trek, ek hoop van harte jy gee darm jou vrou en kinders die vergunning om self te besluit of hulle wil saam gaan?

Die vars lug en nuwe horisonne gaan jou asem wegslaan. Geniet dit, en moet glad nie sleg voel om eendag weer trg te kom nie. Niemand sal op jou neerkyk en veroordeel omdat jy ons hier in SA gelos het om die verskil te maak nie.

Net een "tip" : as jy agterkom op n stadium dat die ander 699*856*000 ook mense is, aanvaarding maak die herstel proses BAIE vinniger.

Reis veilig.

Unregistered
05-19-2013, 08:43 AM
Neh. 13: 3 : "En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van
gemengde bloed uit Israel afgesonder."

En jy dink jou bloed is so skoon en rein? Dink weer my mater as jou geslagte al jare in die land rond is kan jy nie so seker wees nie. daar is baie, baie stories van die ou voortrekkers wat ook maar lekker "stout" was in die donker. Ek sou nie so seker wees as ek jy was nie.

Jy wil my vertel, daardie God van jou is 'n God van liefde en genade? Nee, man. Die manier wat jy die prentjie skilder lyk dit vir my na heeltemal die teenoorgestelde. Lyk maar vir my jou God was half moerig met Sy Eie "creations" en dan nog half onwillig om Sy foute te erken. Dis mos makkliker om jou stout kinders in die koshuis te stop en hulle ongemanierde, ongewense bestaan aan iemand anders op tedring omdat jy te lui of sleg is om jou eie verantwoordelikheid van opvoeding na te kom? Ek dink darem nie dit is regtig so nie Ek dink jy buig maar net die "waarheid" sodat jy jou verwronge bestaansidees kan regverdig, Eendag sal jy rustig gaan sit, sonder die ergenis en arrogansie wat jy hier openbaar en jy sal besef hoe belaglik jou gebuigde 'waarheid" nou eintlik is.
Ek kan amper waarborg dat jy as kind deur die huishulp grootgemaak is en dat 'n swart huishulp nog steeds jou vuil onderbroek was en in jou kas bere. Eish!

Unregistered
05-19-2013, 09:26 AM
Nou maar voorspoedige reis vir jou van my kant af ook. Net jammer om te sien jy praat steeds van 'met feite platslaan', nadat jy nou die aftog geblaas het nadat jou vals fondament onder jou uitgeruk is. So wil jy nou maar aanhou, terwyl alles in stukke lê, om te verkondig die hemel lugruim is groen!

Miskien moet mens jou net met nog iets reg help. Ek, en ek glo, die ander wat jou hier teenstaan ook, is beslis nie aanhangers van vermenging en verbastering nie. Omdat ons erken God mag begenadig wie Hy wil en dat ons nie die alleenreg op die hemel het, beteken nie ons staan nou n een wereld, vermengde wereld bevolking voor nie. Ons hou ons beslis suiwer en apart van die ander nasies. Julle het nou maar eenmaal hierdie ding in die kop dat ons die leer van Billeam aanhang. Weet jy ooit wat is die leer van Billeam? Jy bly vermening gelykstel aan hoerery. Miskien moet jy besef dat hoerery ook binne n skoon, suiwer nasie kan plaasvind. Wanneer jy jouself enigsins aan seksuele aktiwiteite buite jou eie huwelik skuldig maak, is jy besig met hoerery. Dit het niks met vermenging te doen nie, maar sluit dit ook in. Dan die eet van afgods offers. Miskien is dit nodig dat ons daaroor ook gesels. Word ons nie ook al meer verlei en geleer om fisies afgodsoffers te eet nie? Wat is die halaal teken wat al meer en meer op ons voedsel verskyn? Eet jy dit ook maar? Is jy ooit bewus dat jy dit eet?

In elk geval, dit is waaroor die leer van Billeam gaan. Billeam wou bitter graag die vergoeding ontvang wat hom aangebied was om Israel te vervloek. Toe God hom nie toelaat om dit te doen nie, toe gaan hy agterna en gee die koning die raad om Israel te laat sondig teen God, deur hulle uit te lok tot hoerery en te leer afgodsoffers eet. So het hy dan steeds sy vergoeding verdien by die koning en God se toorn teen Israel laat opvlam. Dit is die leer van Billeam. Sy begeerte na rykdom en die leer van hoerery en eet van afgodsoffers aan Israel, sodat hy sy beloning in wereldse skatte kon bekom. Wie is vandag se Billeam? Wie trek finansieel voordeel uit die vervalling van ons volk in hierdie opsigte? Wie leer dit, die leer van Billeam, aan die volk?

Daar is egter waarheid in die beskuldiging teen ons as volk. Ons mense maak hulle wel skuldig aan hoerery en eet van afgods offers en God laat dit nie ongestraf verbygaan nie. Daarom gaan ons nou deur n smeltkroes om die skuldiges (delers en stelers ) uit te roei en n suiwer, elendige volk anderkant te laat uitkom. Jy dink dalk dat jy hierdie smeltkroes gaan vryspring deur weg te vlug...

Unregistered
05-19-2013, 10:06 AM
#31

"Daarom gaan ons nou deur n smeltkroes om die skuldiges (delers en stelers ) uit te roei en n suiwer, elendige volk anderkant te laat uitkom."

Ek stem saam met die bree trekke van jou plasing maar hoe versoen jy wat jy hier bo skryf met die Woord? Spesifiek die gedeeltes wat ek aanhaal.

Rom 4:6 Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke:
Rom 4:7 Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is.
Rom 4:8 Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie.

Rom 5:18 Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.
Rom 5:19 Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.
Rom 5:20 Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword;
Rom 5:21 sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.

2Co 5:17 Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.
2Co 5:18 Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.
2Co 5:19 Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
2Co 5:20 Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!

Eph 1:6 Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.
Eph 1:7 Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God
Eph 1:8 wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.
Eph 1:9 Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak
Eph 1:10 en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.
Eph 1:11 Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.

Heb 9:15 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.

Unregistered
05-19-2013, 10:44 AM
#32, Verduidelik asb. in jou eie woorde wat jou punt is, wat jy met bostaande verse wil staaf.

Unregistered
05-19-2013, 10:50 AM
****

In plasing #18 antwoord jy as volg:

"Aanhaling : “Ek het dit weer gelees en daar is geen bloed verwantskap tussen Christus en Dawid nie. Waar sien jy dit?”

Kom ons begin by die begin en maak dit vir jou makliker om te verstaan.

Die God van Israel het ook ‘n saadlyn (genetiese geslag) op aarde :

Matt. 13: 37 : "En Hy het geantwoord en vir hulle gesê : Hy wat
die goeie saad (G4690 - sperma) saai, is die Seun van die mens,..."

Hierbo word van letterlike saad / sperma gepraat : "

Die Seun van die mens het nerens volgens die Bybel "sperma" gesaai nie. Dus kan die Woord nie hier verwys na 'n fiesiese saadlyn nie. Dit verwys na 'n geestelike saadlyn die geboorte van Christus, (nie Jesus nie). 'n Geestelike geslag word gebore met die wedergeboorte van Jesus wat daarna bekend staan as Jesus Christus.

Unregistered
05-19-2013, 10:58 AM
#33

As God ons vergewe hoekom wil jy die volk in die smeltkroes he. As Jesus gekom het dat ons lewe in oorvloed kan he, hoekom wil jy ons 'n ellendige volk maak? Ek verstaan dit nie. God se Hy reken ons, ons sonde nie toe nie en ons is welgeluksalig tog wil jy in die smeltkroes wees. God het Homself met ons deur Christus versoen, Hy het ons sondes met Jesus se bloed bedek hoekom sal Hy ons wil uitroei tot 'n elendige volk?

Unregistered
05-19-2013, 11:56 AM
#35, ek neem aan jy is Chris. Ons het al so baie hieroor gepraat en steeds nie tot n vergelyk gekom nie. Ek gaan nie nou weer begin en hierdie draad ook daarna toe onstpoor nie.

....\

Unregistered
05-19-2013, 12:34 PM
Jy neem verkeerd aan. Maar ontspan ma. Dis die nuwe SA jy kan se wat jy wil sonder om verantwoording te doen.

Unregistered
05-19-2013, 01:00 PM
Maar ontspan ma. Dis die nuwe SA jy kan se wat jy wil sonder om verantwoording te doen.

Heeltemal oor my kop. Verstaan nie wat jy bedoel nie.

Unregistered
05-19-2013, 02:51 PM
Slegs mense wat wedergebore is kan aanspraak maak om kinders van God te wees. Die wedergeboorte is n geestelike gebeurtenis so die kindskap is ook geestelik. Christus is die eersgeborene van die geestelike geslag.

Unregistered
05-19-2013, 02:57 PM
Kom ek bars gou IV se lugbalon. Moses het n swart vrou gevat volgens die Woord. Koebaai

Unregistered
05-19-2013, 04:14 PM
Ek sien sterrietjies het nou verdof na sy dreigemente.

" Kom nou maar weer terug met jou groot liberale mond vol liberale skynheiligheid, want dan gaan ek jou met nóg meer feite plat slaan en jou ‘n les leer voor almal. Jy is welkom."

Dit is maar die wannebe isrealiet se ou maniere blaf tot jy vir hom 'n been gooi en dan skrik hy, homself tot op 'n ander webblad.

Unregistered
05-19-2013, 05:06 PM
.

“DIERE” WAT MET ADAMIETE KÁN KRUIS

Lev. 18: 23 : “En jy mag met géén dier vleeslike gemeenskap hê
om jou daardeur te verontreinig nie. ‘n Vrou mag ook nie voor ‘n
dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n gruwelike
VERMENGING.” [AOV].

Lev. 20: 16 : “En as ‘n vrou naby enige dier kom om daarmee te
doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet
sekerlik gedood word. Hulle BLOEDSKULD is op hulle.” [AOV].

Jer. 31: 27 : “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die
huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van
mense EN van DIERE.” [AOV].

Let Wel : Hierbo word daar bevestig dat sekere “diere” se saad met mense se saad kan kruis en versmelt (mee besaai word). Van watter “diere” word hier gepraat ? Ons weet dat geen gewone stomme viervoetige dier se gene met Adamiete (blankes) se gene kan meng, kruis of versmelt nie.


“DIERE” MET MENSLIKE EIENSKAPPE

Op 'n hele paar plekke in die Bybel kom daar 'n paar duidelike tekste voor wat mooi beskrywings gee van 'diere' met Menslike eienskappe. In die Engelse vertalings word daar in hierdie konteks ook o.a. gepraat van "beast of the field", wanneer daar na pre-adamiese sub-mense verwys word.

Hier volg 'n paar...

Exod. 19: 13 : "Geen hand mag hom aanraak nie ; maar hy moet
sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word ; of dit 'n dier
of 'n mens is - hy mag nie lewe nie." [AOV].

Amplfd Bible : "No hand shall touch it (or the offender), but he shall
surely be stoned or shot (with arrows) ; ...whether beast or man, he
shall not live."

Hierbo word verwys na 'diere' wat die berg Sinai met hulle 'hande' aanraak. Soos vandag, het daar vir seker allerhande diersoorte op die berg Sinai gewoon. Dit sou absurd wees om te glo dat die Israeliete moes heengaan en al die spesies diere (bv. Hase en dassies, ens...) wat op die berg Sinai woon, sou moes gaan soek en uitroei. Buitendien het hase en dassies nie hande nie. Die Israeliete sou baie lank geneem het om ál die spesies diere uit te roei wat die Berg Sinai as hulle habitat gehad (aangeraak) het.

Jer. 27: 6 : "En nou het Ek al hierdie lande gegee in die hand van
Nebukadnesar, die koning van Babel, my dienaar ; ja, selfs die wil-
de diere van die veld het Ek aan hom gegee om hom te dien."

Amplfd Bible : "And now I have given all these lands into the hand
of Nebuchadnezzar, king of Babylon, My servant and instrument,
and the beasts of the field also I have given him to serve him."

Let Wel : Hierbo word verwys na 'wilde diere' wat koning Nebukadnesar dien. Ons weet dat dit nie moontlik is vir enige stomme, viervoetige wilde diere om 'n koning te dien nie.

Jona 3: 8 : "Maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê, en hul-
le moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeer-
de weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef." [AOV].

Amplfd Bible : "But let man and beast be covered with sackcloth
and let them cry mightily to God. Yes, let every one turn from his
evil way and from the violence that is in his hands."

Let Wel : Ons het nog nooit gehoor van 'n perd of bees met hande ; of 'n gorilla wat 'gewade of sakke dra' ; of waar stomme diere enigsins “na God kan roep”, of godsdiens kan be-oefen, of met God kan kommunikeer nie, of dat hulle hande vol geweld het nie.

Sag. 8: 10 : "Want voor hierdie dae het die mense geen loon getrek
nie, ook vir die diere was daar geen loon nie..." [AOV].

Amplfd Bible : "For before those days there was no hire for man nor
any hire for beast..."

Let Wel : Ons weet dat geen stomme, viervoetige diere ooit 'n loon kon ontvang het nie, maar die nie-adamiese mense kon wel, soos vandag ook.


VERDERE EIENSKAPPE

Die pre-adamiet word o.a. die wilde dier van die aarde (Beast of the field – Strong’s H2421 - Chayah) genoem en word onderskei van die vee en van die stomme viervoetige diere van die aarde. Soms word daar in die vertalings na hulle as die term ‘Behema’ verwys.

Gevolglik is dit 'n dier met twee bene wat kan praat. Hy eet gesaaides, olywe en druiwe - dus kos wat die mens eet. God straf ook hierdie dier (saam met die mense) met swere wat in blare uitbreek (die sesde plaag in Egipte).

Die mens (Adamiet) kan met hierdie dier geslagsgemeenskap hê ; sy saad kan met hierdie dier se saad versmelt en daar kan derhalwe ‘n bastergeslag daaruit voortkom.

Hierdie dier het hande en voete en woon ook in stede.

Hulle dien die mens (Adamiete) en ontvang ook loon vir hulle arbeid. Hierdie wilde diere maak van 'n land 'n wildernis en kan 'n mens verhinder om daar deur te gaan. Hierdie dier dra klere van materiaal ; is tot religie in staat ; kan met God (of gode) kommunikeer en ook berou oor sy wandade hê. Hulle is natuurlike na-apers en begeer om soos die Adamiet te wees en te lyk.

Verder belaster hulle gewoonlik alles waarvan hulle niks weet nie. Hulle kan dus met mense (Adamiete) kommunikeer. Hierdie wilde diere van die aarde was heel waarskynlik ook saam met die ander diere en vee in Noag se Ark, en het dus so behoue gebly tot vandag toe.

Die vraag ontstaan natuurlik of hierdie diere of wesens vandag nog uitgeken kan word...

’n Dwase nasie (wat soms nie as ‘n volk gereken word nie) waarmee God die volk Israel sal terg as hulle afvallig sou raak :

Deut. 32: 21 : “Hulle het my ywer gewek deur wat nie-God is, My
geterg deur hulle nietige afgode. Ék sal dan hulle ywer wek deur
die wat ‘n nie-volk is, deur ‘n dwase nasie sal Ek hulle terg.”

Job reken vir Bildad-hulle as vee :

Job 18: 3 : “Waarom word ons as vee gereken, is ons dom in
julle oë ?”

Hulle wat alles op ‘n natuurlike wyse verstaan – soos redelose diere, en ook so leef :

Jud. 1: 10 : “Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken
nie ; en alles wat hulle, soos die redelose diere, op natuurlike wy-
se verstaan, daardeur gaan hulle te gronde.”

Ooreenstemmende eetgewoontes van mense :

Exod. 23: 11 : “...maar in die sewende moet jy dit ongebruik en
braak laat lê, dat die arm mense van jou volk kan eet ; en wat
hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy
doen met jou wingerd en jou olyfbome.”

Kollektiewe straf :

Gen. 9: 5 : “And surely your blood of your lives will I require ; at
the hand of every beast will I require it, and at the hand of man ;
at the hand of every man's brother will I require the life of man.”
(KJV).

Let Wel : Hierdie “beast” [Khahee – H2416 of Chayah – H2421] het hande soos ‘n mens.

In Levitikus 20: 15-16 word die doodstraf opgelê waar 'n man / vrou vleeslike gemeenskap gehad het met hierdie dier, want hulle bloedskuld rus op hulle.


Word vervolg...

.

Unregistered
05-19-2013, 05:08 PM
.

Vervolg...


DUIDELIKE KENMERKE

Job het hierdie laer klas "mense" blykbaar baie goed geken, want in drie Hoofstukke beskryf hy hulle baie deeglik aan ons. Lees uit Job 24, 27 en 30 hier onder...

Job 24: 2-10 : “Grenslyne verlê hulle ; ‘n trop vee roof hulle en
laat dit wei. Die esel van die wese dryf hulle weg, die bees van
die weduwee neem hulle as pand. Hulle stoot die behoeftiges
van die pad af ; die ellendiges van die land kruip almal saam
weg. Kyk, soos wilde-esels in die woestyn trek hulle uit na hul
werk, terwyl hulle soek na voedsel ; die wildernis lewer brood
vir hulle, vir die kinders. Op die veld gaan hulle voer haal, en
in die wingerd van die goddelose hou hulle na-oes. Naak bring
hulle die nag deur, sonder klere, en hulle het geen bedekking
teen die koue nie. Van die stortbui van die berge word hulle
nat ; en by gebrek aan skuiling druk hulle hul teen die rotse
vas. Hulle ruk die weeskind van die bors af ; en wat die arme
aan het, verpand hulle. Naak gaan hulle heen, sonder klere ;
en terwyl hulle honger het, dra hulle gerwe aan.”

Job 24: 13-14 : “Sulke mense behoort by die vyande van die lig ;
hulle ken nie die weë daarvan nie en bly nie op die paaie daar-
van nie. Teen dagbreek staan die moordenaar op, hy maak die
arme en behoeftige dood, en in die nag is hy soos die dief.”

Job 24: 16 : “In die duisternis breek hulle in die huise in ; bedags
sluit hulle hul op ; hulle ken nie die lig nie.”

Job 27: 13-15 : “Dít is die deel van die goddelose mens by God
en die erfdeel van die tiranne wat hulle van die Almagtige ontvang
: as sy kinders baie word, is dit vir die swaard ; en sy spruite word
nie versadig met brood nie. Die wat van hom oorbly, word deur die
pes begrawe, en sy weduwees ween nie.”

Die verslag hierbo is tipies dié van wat ons in Afrika (bv Ethiópië, Soedan, Darfoer, Angola, Mosambiek, Zimbabwe en Suid-Afrika, ens...) aanskou en ervaar, - nl hongersnood, pes, misdaad, plundering, barbarisme, kannibalisme, oorlog en stamgevegte. En hier onder volg weer die tipiese beskrywing van die naturel en sy natuurlike primitiewe natuur...

Job 27: 18-22 : “Hy het sy huis gebou soos ‘n mot en soos ‘n
skerm wat die oppasser maak. Ryk gaan hy lê, maar hy doen
dit nie weer nie ; hy maak sy oë oop en - is nie meer nie. Ver-
skrikkinge oorval hom soos waterstrome ; in die nag voer ‘n
stormwind hom weg. Die oostewind tel hom op, en daar gaan
hy ; en dit storm hom weg uit sy plek. En God werp op hom af
sonder verskoning, vir sy hand moet hy haastig vlug.”

In Job 30:1 sê Job dat hy hulle te min geag het om by sy herdershonde te sit. Dit is interessant en betekenisvol dat hy NIE die Hebreeuse woord "Adam" gebruik in vers 1 nie. In die Engels word na hulle as "they" verwys. Adamiete was hulle dus waarskynlik nie...

Uit die NWT :

Job. 30: 1 : "And now they have laughed at me, those younger in
days than I am, whose fathers I would have refused to place with
the dogs of my flock. 2. Even the power of their hands - of what
use was it to me ? In them vigor has perished. 3. Because of
want and hunger they are sterile, gnawing at a waterless region,
(where) yesterday there were storm and desolation. 4. They
were plucking the salt herb by the bushes, and the root of broom
trees was their food. 5. From the community they would be dri-
ven away ; People would shout at them as at a thief. 6. (They
have) to reside on the very slope of torrent valleys, in holes of
the dust and in rocks. 7. Among the bushes they would cry out
; Under the nettles they would huddle together. 8. Sons of the
senseless one, also sons of the nameless one ; They have been
scourged out of the land."

Let op : Hierbo in Job 30: 8 ...

(ESV) “A senseless, a nameless brood, they have been whipped
out of the land.”

(LITV) “sons of fools ; yea, sons without a name ; they have been
whipped out of the land.”

Hierdie naturelle staan bekend as "sons of the nameless one", teenoor Israel wat o.a. as die kinders van Adam en van God bekend staan. Die stamvader (oorsprong) van hierdie naturelle was, en is onbekend omdat hulle voor Adam ontstaan het.

Vandag word die (liberaal-humanistiese) blankes gestraf omdat hulle vermeng en gekies het om hulle land aan die “edele barbaar” (hulle geliefde aap-naastes) weg te gee...


STRAF VIR VERMENGING

Die God van Israel is gister en vandag dieselfde. Daarom sal Hy (net soos in die verlede) elke keer die (verstrooide) volk Israel STRAF wanneer hulle met die (nie-adamiese en baster) volke van die land vermeng ; hulself met hulle verswaer ; met hulle heul, sosialiseer, hoereer en met hulle verbonde maak. Daarom word die blanke volkie van Suid-Afrika vandag presies nét so gestraf - nes hulle voorvaders destyds (as voorbeeld) gewaarsku en gestraf was.

Deut. 17: 15 : “....dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat
die HERE (JHWH) jou God (El) sal verkies ; uit die midde van jou
broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel ; jy mag geen uitlander, wat
jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie.”

Lees self in u Bybels Deut. 28: 48-52 ; Jos. 23 en Jer. 5: 17, en vergelyk dit met Lev. 26: 17 + 22, om te sien dat dit presies dieselfde wesens is waarmee God hierdie ongehoorsame volk vandag straf :

Lev. 26: 17 : “En Ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor
jul vyande verslaan word ; en julle haters sal oor julle heers, en jul-
le sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.”

Lev. 26: 22 : “En Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in
stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle
verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.”

Jos. 23: 12-13 : “...want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies
aanhang wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle
verswaer en julle met hulle en hulle met julle meng, weet dan ver-
seker dat die HERE julle God nie langer hierdie nasies voor julle
uit sal verdrywe nie ; maar hulle sal vir julle ‘n vangnet en ‘n strik
wees en ‘n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle om-
kom uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee
het.”

Jer. 5: 17 : “En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou
seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste
opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal
jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard verwoes.”

Dit is m.a.w. hierdie dwase nasie, die nie-adamiete, met die “onbegryplike hakkeltong”, wat nie erfsondaars is nie, wie geen verlossing sal ontvang nie. Adamiete kan ons hulle nie noem nie. Die Skrif noem hulle ook lewende wesens (diere) van die aarde, nl die “beast of the field” [khahee – H2416 / khaw-yaw – H2421] ; en Job het hulle sommer vee [behemah – H929] genoem.

Die blankes moet ophou om hulle verstes te noem... “medemense, gelykes, naastes, broers”, ens, ens. Nie-adamiete is en bly ons verstes.

Tot volgende keer


****

Unregistered
05-19-2013, 05:13 PM
.

Aanhaling : “Die Seun van die mens het nerens volgens die Bybel "sperma" gesaai nie.”

Hy het wel. Toe Hy vir Adam geskape het - na Sy Beeld & Gelykenis.

Adam was die geslag (saad) van God :

Mal. 2: 15 : "Het Hy dan nie een mens (Adam) gemaak nie, hoewel
Hy gees oorgehad het ? En waarom die een ? Hy het 'n geslag van
God gesoek." (AOV). --

(KJV) “And did not he make one ? Yet had he the residue of the
spirit. And wherefore one ? That he might seek a godly SEED.”
[H2233 - ‘zera’ = seed]


Verder weet ons dat God beide geestelike en fisiese liggame kan skep en aanneem, daarom het God se Gees ook Sy fisiese, genetiese saad in Maria geplant om sodoende Jahshuah die Messiah op aarde voort te bring... sodat die Messiah self kon verklaar :

Openb. 22: 16 : "Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie
dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel
en die geslag van Dawid, die blink môrester." (AOV)


Aanhaling : “daar is baie, baie stories van die ou voortrekkers wat ook maar lekker "stout" was in die donker.”

Ja dit is korrek. Dit is ook die rede waarom ek so sukkel om deur te dring na/tot die deursnit sogenaamde “blankes” (sic!) van Azanië. ‘n Mens kan nie die Bybelse Israelwaarheid bring aan basters (geneties besoedeldes) nie, want hulle kan nie die Woord hoor of verstaan nie. Dit is nie vir hulle bedoel nie. Slegs die uitverkorenes (die skape) kan dit hoor en verstaan. Ek skryf nie hier vir “alles en almal” nie. Ek skryf slegs vir diegene wat die ore het om te hoor. En hulle is min.

Joh. 10: 4 : “En wanneer hy sy eie skape (Israel) uitgebring het,
loop hy voor hulle uit ; en die skape (Israel) volg hom, omdat hul-
le sy stem ken.”


DIE LEER VAN BÍLEAM

Vermenging in die Bybel het twee betekenisse (stappe) , naamlik gewone hoerery (seksuele losbandigheid) en dan (inter-etniese) vermenging met ander volke (nl dit wat die hoerery voorafgaan). Dit is dus korrek dat die raad ingesluit het dat die volk Israel seksueel hoereer, maar daarvoor moes hulle eers met die vreemde volk VERMENG. Die inter-etniese VERMENGING kom dus eerste en is deel van die sondige pakket. Daarom het die God van Israel dit ook spesifiek uitgewys en afsonderlik gestraf.

Die God van Israel was so streng oor apartheid en vermenging gewees dat Hy nie eers vermenging onder verskillende (inter-etniese) nasies / volke van dieselfde Adamiese ras toegelaat het nie. Midian was ‘n seun van Abraham (Gen. 25:1-2) en was ‘n Adamiet, ‘n blanke. Sy nageslag (die Midianiete) was blankes.

God se straf volg agv die Leer van Bíleam - die loon van vermenging :

Num. 25: 6-9 : "En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van
Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die
oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kin-
ders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van
samekoms. Toe Pínehas, die seun van Eleásar, die seun van die
priester Aäron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en
'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aan ge-
gaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en
die vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders
van Israel opgehou. En die wat deur die plaag gesterf het, was
vier en twintig duisend."

Num. 31: 16-17 : "Kyk, hulle was, deur die raad van Bíleam, vir die
kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die
saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was.
Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kin-
ders is ; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad
het."

As jy dus nie ‘n Israeliet (op die Olyfboom ingeënt) is nie dan is jy vry om te vermeng soos jy lus het. Ek praat dan nie hier met jou nie, en my skrywes is dan nie vir jou bedoel nie. As jy nie ‘n Israeliet (op die Olyfboom ingeënt) is nie dan kan jy gerus al my skrywes ignoreer en doen & glo wat jy wil, want wat ek hier skryf is dan irrelevant en onbelangrik vir jou. Ek verwag nie van nie-israeliete (diegene wat nie deur die geloof op die Olyfboom ingeënt is nie) om my ernstig op te neem nie. Julle mag maar verby hou.

Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-19-2013, 05:19 PM
.

Aanhaling : “Kom ek bars gou IV se lugbalon. Moses het n swart vrou gevat volgens die Woord. Koebaai”

Hahaha...

Num. 12: 1 : “En Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë
die Kusitiese vrou wat hy geneem het ; want hy het ‘n Kusitiese vrou
geneem.”

Mirjam en Aäron was net onkundig en oningelig oor Moses se Kusitiese vrou. Hulle het nie die presiese agtergrond geken of geweet wat aangegaan het nie. Maar alleen hulle eerste reaksie op Moses se Kusitiese vrou sal vir jou vertel watter natuurlike houding die Israeliete gehad het rakende VERMENGING (of enige vermoede van vermenging).

Die Boek van Jasher maak dinge egter duidelik.

Die boek van Jasher (Boek van die Opregte) word twee maal in die Bybel aanghaal (Jos. 10:13 en 2Sam. 1:18). Die boek van Jasher is ook op die Internet beskikbaar. Gaan lees gerus self daar.

Jasher 72: 23 : “And Moses was nine years in the camp of Kikianus
king of Cush.”

Jasher 72: 37 “And all the people and nobles swore unto him (Moses)
to give him for a wife Adoniah the queen, the Cushite, wife of Kikianus,
and they made Moses king over them that day.”

Jasher 73: 32-33 : “And Moses feared the Lord God of his fathers, so
he came not to her, nor did he turn his eyes to her. For he remembered
how Abraham had made his servant Eliezer swear, saying unto him, thou
shalt not take a woman from the daughters of Canaan for my son Isaac.”

Jasher 73: 36-37 : “Therefore Moses turned not his heart nor his eyes to
the wife of Kikianus all the days that he reigned over Cush. And Moses
feared the Lord his God all his life, and Moses walked before the Lord in
truth, with all his heart and soul, he turned not from the right way all the
days of his life ; he declined not from the way all the days of his life, in
which Abraham, Isaac and Jacob had walked.”

Jasher 76: 4-6 : “And Adoniah the queen said before the king and princes,
what is this thing which you, the children of Cush, have done for this long
time ? Surely you know that for forty years that this man has reigned over
Cush he has not approached me, nor has he served the gods of the chil-
dren of Cush. Now therefore hear, O ye children of Cush, and let not this
man more reign over you as HE IS NOT OUR FLESH.”

Jasher 76: 13 : “So Moses went to Midian, for he was afraid to return to
Egypt on account of Pharaoh, and he went and sat at a well of water in
Midian.”

Die res van die verhaal kan ons lees in Exodus 2: 15-21.

Soos jy hierbo kan sien staan daar duidelik : “Therefore Moses turned not his heart nor his eyes to
the wife of Kikianus all the days that he reigned over Cush.”

En Adonia sê van Moses : “He is not our flesh”.

So... Koebaai vir jou omdat jou vrot liberale poginkie liederlik misluk het. Hehehe...

Tot later


****

Unregistered
05-19-2013, 06:15 PM
Lyk my die wannebee Isrealiet het julle nou in n hoek.

Unregistered
05-19-2013, 06:35 PM
****

Aanhaling : “Die Seun van die mens het nerens volgens die Bybel "sperma" gesaai nie.”

Hy het wel. Toe Hy vir Adam geskape het - na Sy Beeld & Gelykenis.

Adam was die geslag (saad) van God :

Mal. 2: 15 : "Het Hy dan nie een mens (Adam) gemaak nie, hoewel
Hy gees oorgehad het ? En waarom die een ? Hy het 'n geslag van
God gesoek." (AOV). -- "


Maar **** ons weet mos nou al dat Adam uit stof gemaak is en nie uit 'n vrou gebore is nie. Mis ek iets?

In die nuwe vertaling lyk dit anders.

Mal 2:15 Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees, wat Hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie.

Verduidelik nou weer vir ons waar het die Seun van die mens, Jesus sperma gesaai. Terwyl jy daarmee besig is dink solank hoe het Josef se bloed oorgegaan na Jesus en hoe is Jesus bevrug om die 14 de geslag, Christus voort te bring?

Z/

Unregistered
05-19-2013, 07:06 PM
.

Aanhaling (Z/) : “Maar ons weet mos nou al dat Adam uit stof gemaak is en nie uit 'n vrou gebore is nie. Mis ek iets?”

Bestaan Adam en Eva uit DNA of nie ? Het die God van Israel DNA geskep of nie ? Het koning Dawid DNA gehad of nie ? Het Maria DNA gehad of nie ? Het Christus toe Hy op aarde was DNA gehad of nie ? Watter DNA ?

Die woord stof beteken mos die elemente van die aarde, naamlik al die chemiese elemente waaruit die mens bestaan (suurstof, koolstof, waterstof, stikstof, kalsium, fosfor, yster, kalium, swael, natrium, magnesium, koper, sink, ens...) en dit sluit die DNA (spesifieke genetiese identiteit) van Adam ook in. Die God van Israel het Sy identiteit (Sy Beeld en Gelykenis) by Adam se DNA ingebou sodat Adam die Beeld en gelykenis van God was.

.

****

Unregistered
05-19-2013, 07:20 PM
****
Dis reg. Niemand stry dit nie. Maar dit is nie "sperma" nie.

Ma jy verduidelik nog nie hoe kom die bloedverwandskap by die geslag van Christus uit nie.

Hoe is Christus gebore?

Z/

Unregistered
05-19-2013, 07:40 PM
Mat 1:1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham:
Mat 1:2 Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, en Jakob van Juda en sy broers;
Mat 1:3 Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron, en Gesron van Ram;
Mat 1:4 Ram was die vader van Amminadab, Amminadab van Nagson, en Nagson van Salmon;
Mat 1:5 Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai;
Mat 1:6 Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija;
Mat 1:7 Salomo was die vader van Rehabeam, Rehabeam van Abia en Abia van Asa;
Mat 1:8 Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram, en Joram van Ussia;
Mat 1:9 Ussia was die vader van Jotam, Jotam van Agas, en Agas van Hiskia;
Mat 1:10 Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon, en Amon van Josia;
Mat 1:11 Josia was die vader van Jojagin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babilonië toe.
Mat 1:12 En na die Babiloniese ballingskap was dit so: Jojagin was die vader van Sealtiël, en Sealtiël van Serubbabel;
Mat 1:13 Serubbabel was die vader van Abihud, Abihud van Eljakim, en Eljakim van Asor;
Mat 1:14 Asor was die vader van Sadok, Sadok van Agim, en Agim van Elihud;
Mat 1:15 Elihud was die vader van Eleasar, Eleasar van Mattan, en Mattan van Jakob;
Mat 1:16 Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
Mat 1:17 Altesaam was daar dus veertien geslagte van Abraham af tot by Dawid, veertien van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en veertien van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus.

Jesus was die 13de geslag en Christus die 14de. Tel maar.
Die 14de geslag is die geestelike geslag wat vandag nog elke dag gebore word. Daar is geen bloedverwantskap nie.

1Co 2:14 Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.
1Co 2:15 Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie.
1Co 2:16 Daar staan geskrywe: “Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus.

1Co 15:44 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam.
1Co 15:45 So staan daar ook geskrywe: “Die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword.” Die laaste Adam het die lewendmakende Gees geword.
1Co 15:46 Die geestelike kom nie eerste nie maar die natuurlike, en daarna die geestelike.
1Co 15:47 Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik; die tweede mens is uit die hemel.
1Co 15:48 Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.
1Co 15:49 Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees.
1Co 15:50 Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie.

1Pe 2:5 Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.
1Pe 2:6 Daarom staan daar in die Skrif: “Kyk, Ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in Hom glo, word nooit teleurgestel nie.”
1Pe 2:7 Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir dié wat nie glo nie, geld die woorde: “Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword”
1Pe 2:8 en: “'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp.” Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem.
1Pe 2:9 Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
1Pe 2:10 Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.


Joh 3:5 Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie.
Joh 3:6 Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Joh 3:7 Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie.
Joh 3:8 Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

Gal 4:21 Julle wat so graag aan die wet van Moses onderworpe wil wees, sê vir my: Hoor julle nie wat die wet sê nie?
Gal 4:22 Daar staan tog geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een by 'n slavin en een by 'n vrygeborene.
Gal 4:23 Sy seun by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy seun by die vrygeborene kragtens 'n belofte van God.
Gal 4:24 'n Mens moet dit figuurlik verstaan. Die twee vroue staan vir twee verbonde. Die een is by Sinaiberg gesluit en bring slawe voort. Dié verbond is Hagar.
Gal 4:25 Hagar staan vir Sinaiberg in Arabië, en dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem, want Jerusalem en sy kinders is slawe.
Gal 4:26 Maar die hemelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder.
Gal 4:27 Daar staan immers geskrywe: “Verbly jou, onvrugbare wat nie kinders kon hê nie. Juig van vreugde, jy wat nooit moeder kon word nie, want die kinderlose vrou wat deur haar man verlaat is, sal meer kinders hê as die vrugbare wie se man by haar is.”
Gal 4:28 En julle, my broers, is net soos Isak kragtens die belofte kinders van God.
Gal 4:29 Destyds het die seun wat volgens die loop van die natuur gebore is, die seun vervolg wat deur die Gees in die wêreld gekom het. En dit is nou nog so.
Gal 4:30 Maar wat sê die Skrif hiervan? “Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene erf nie.”
Gal 4:31 Ons is dus nie kinders van 'n slavin nie, broers; ons is kinders van die vrye.

Unregistered
05-19-2013, 08:02 PM
Z/

Ek het volledig verduidelik en ook uit die Skrif aangehaal hoe Christus SELF verklaar dat Hy die WORTEL en die GESLAG van Dawid IS. Wil jy nou met Christus stry, hmmmm...?? Almal weet dat sperma en DNA ‘n onlosmaakbare verbintenis het en dat DNA ook met sperma (saad) oorgedra word. Verder het God Adam se DNA (beeld en gelykenis) geskep vóór Hy sy saad / sperma geskep het. Ek gaan dus nie verder jou moedswillige dom vragies beantwoord nie, want ek voel dit is sinneloos om ‘n graad een se oor-en-oor herhaalde vragies hier te wil antwoord. As jy die draad wil ontspoor met sinnelose, uittartende dom vragies dan kan jy maar verby hou.

****

Unregistered
05-19-2013, 08:20 PM
.

Aanhaling : “Jesus was die 13de geslag en Christus die 14de. Tel maar.”

Dit lyk my jy maak ‘n onderskeid tussen Jesus en Christus. Vreemd.


Aanhaling : “Die 14de geslag is die geestelike geslag wat vandag nog elke dag gebore word. Daar is geen bloedverwantskap nie.”

Dit is juis jou (liberaal-humanistiese) soort wat alles & almal wil vergeestelik deur alles & almal as sg “erfsondaars” te wil klassifiseer - so as of hulle almal uit Adam & Eva se nageslag sou afstam of ontstaan. Jammer, maar dit werk nie so nie. Jy verdraai die basiese beginsels van die Bybel.

En aangesien jy so lekker uit Galásiërs aanhaal...

Gal. 4: 4-5 : "Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy
Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat
onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders
kan ontvang."

(Wie alleen was onder die wet ? - Ja, slegs die volk Israel).

Probeer maar weer.


****

Unregistered
05-19-2013, 08:37 PM
****
Tel die geslagte. Dan sal jy sien dit is nie sinnelose vragies nie. Ma jy sal nie kan antwoord nie want jy jy het nie die Gees van God in jou nie.

Z/

Unregistered
05-19-2013, 09:41 PM
ROMEINE 2:1-16 AFR53

DAAROM is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy ’n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ’n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke: aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek — die ewige lewe; maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is — grimmigheid en toorn; verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek; maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan; en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word; omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ’n wet, al het hulle geen wet nie; omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig, in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.

Unregistered
05-19-2013, 10:15 PM
Mooi gedeelte hierbo aangehaal. Stem saam. Wanneer ons RAPPORTEER (kwoteer) wat in die Bybel staan dan oordeel ons nie. Dan leer ons.

Unregistered
05-20-2013, 05:44 AM
Hoe onseker moet mens regtig in jou geloof wees om so 'n aanhoudende relaas te sit en tik en te skreeu ten hemele in die diep donker gat van die Internet waar jy maar net nog 'n stem in die duisternis is. Die idee van "preek & oortuig" is futiel en leeg, net so leeg soos die gesiglose prediker wat sy/haar "geloof" en interpretasie hier op die Net kom blaker.

Unregistered
05-20-2013, 06:26 AM
24En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.
25En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
26En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Nou wat gebeur vandag? Het God gelieg? Heers die dier nou vandag oor die mens? Dit is tog wat jy sê, want hierdie barbare, savages, pre-adamiete, heers vandag oor jou! Jy kan regop spring, beroerte kry, spoeg en skree hulle heers nie oor jou nie, maar dit is wat hulle doen. God het hulle oor jou aangestel. En God is Waarheid. Hy verander nie en kan nie leun taal praat nie. Tog het Hy hierdie regering oor jou aangestel, wat dus beteken hulle kan nie diere/pre-adamiete wees nie.

...\

As die diere oor jou heers is dit omdat jy jou heerskappy aan hulle aarhandig en nie God se bevel om te heers uitvoer nie. God gaan jou nie beveel om te heers en dan iets oor jou aanstel nie.

Unregistered
05-20-2013, 06:32 AM
****

Gal. 4: 4-5 : "Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy
Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat
onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders
kan ontvang."


Jy is reg Jesus het die wat onder die wet was losgekoop, al hang meeste christene vandag nog die wet slaafs aan. Hy het egter ook vir die wereld gekom.

Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

So duidelik soos daglig.

Unregistered
05-20-2013, 07:30 AM
Jy let nie op nie. Daai bladsy moet jy uitskeur en vervang met die boek van Yasher.

Unregistered
05-20-2013, 07:55 AM
As die diere oor jou heers is dit omdat jy jou heerskappy aan hulle aarhandig en nie God se bevel om te heers uitvoer nie. God gaan jou nie beveel om te heers en dan iets oor jou aanstel nie.

Ek het jou gese die voorbeeld is te emosioneel vir jou. Daarom het ek jou nog n voorbeeld gegee, van die naturel wat ook oor die diere heers. Heers diere nou oor diere, is dit die opdrag wat gegee is?

Om jou te antwoord:
13 LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,

Ons het hulle nie oor ons aangestel nie. Ons leiers het ons verraai en dit was die wil van God. Nou gaan daar weer n bohaai hieroor ook losbreek. Glo wat jy wil.

Ek reageer later oor .../ se stellings.

...\

Unregistered
05-20-2013, 08:46 AM
Soos te verwagte. Omdat hulle nie die feite kan antwoord of weerlê nie dan begin hulle lieg, afwyk, ontwyk, verdraai en slegsê. So tipies van die liberale "genetic retards".

Unregistered
05-20-2013, 02:04 PM
As jy slegs een, net een enkele vrug van die Gees gedra het, het iemand dalk na jou geluister.

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Unregistered
05-20-2013, 02:33 PM
As jy slegs een, net een enkele vrug van die Gees gedra het, het iemand dalk na jou geluister.

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

En daar het jy dit, duideliker as dit kan niemand dit stel nie.


Help veel iemand wil kom "sending" werk doen maar die wat nie wil luister na daardie weergawe of buig nie word geskel en sleg gesê. Ai tog, snaaks hoe sommige van ons net die dele lees of wil lees wat betrekking het op die "storie" maar al daardie ander goeie raad en vermanings die sal ons sommer goedmoedig onder die mat invee.

Unregistered
05-20-2013, 04:13 PM
.

Ai jai jai jai jai...

Julle verdraai darem maar lekker die Skrif deur selektief aan te haal, nê. Ek is mos nie besig met owerspel, hoerery, afgodery of towery nie. Tsk tsk tsk. Kom ons haal nou maar vir julle die res van Galásiërs 5 aan sodat ons die volle konteks kan sien :

Gal. 5: 19-22 : “En die werke van die vlees is openbaar, naam-
lik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid ; afgodery,
towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, twee-
drag, partyskap ; afguns, moord, dronkenskap, brassery en der-
gelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê
het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal
beërwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vre-
de, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sag-
moedigheid, selfbeheersing.”

Net so terloops : Is jy ‘n engeltjie ? Wil jy vir my vertel jy was nog nooit kwaad, jaloers, vyandig, ens, teenoor jou naaste nie ? Is jy heilig ? Is jy perdalks op ‘n wolk gebore met ‘n silwer straalbekransde lafentelanus ?

Soos ons hierbo in Galásiërs 5 kan sien word daar spesifiek van die werke van die vlees en die werke van die gees gepraat. Daar word NIE gepraat van die metodiek hoe om die Woord te verkondig nie. Die metodiek rakende die verkondiging van die Woord word mooi deur Paulus hier onder verduidelik...

2Tim. 4: 2-5 : “......verkondig die woord ; hou aan tydig en ontydig ;
WEERLÊ, BESTRAF, VERMAAN in alle lankmoedigheid en lering ;
want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal
verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir
hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlik-
hede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot
fabels. Maar wees jy in alles nugter ; ly verdrukking ; doen die werk
van ‘n evangelis ; vervul jou bediening.”

En terwyl jy nou so liberaal ingesteld is om in die (wêreldse) “sjees” van inter-rassige liefde, versoening & broederskap te wil verkeer... vertel sommer vir ons of Nehemia hier onder gesondig het toe hy die VERMENGERS gevloek, geslaan en hulle hare uit gepluk het toe hy hulle op sy manier wil VERMAAN om nie te vermeng nie...? Hmmmmmm...?

Neh. 13: 23-25 : "In dié dae het ek ook Jode gesien wat Asdodiese,
Ammonitiese, Moabitiese vroue getrou het. En van hulle kinders het
die helfte Asdodies gepraat, of die taal van watter volk ook al ; maar
hulle kon geen Joods praat nie. Daarom het ek met hulle getwis en
hulle gevloek, en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk
en hulle by God besweer : Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns
gee, en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of vir julleself
neem nie !"

Ek wag vir jou brawe antwoord.

Tot later


****

Unregistered
05-20-2013, 06:02 PM
****,

Wil jy nie asb ook vir ons Hand 26:14-18 in konteks plaas nie asb? Ek sien daai vragie hang nog?

Ta ta,
/...?...\

Unregistered
05-20-2013, 07:17 PM
So as jy ñ iv is hoef jy nie die vrugte van die gees te dra nie. Hoe gaan ons God se beeld in jou sien?

Unregistered
05-20-2013, 08:12 PM
.

Aanhaling (#66) : “So as jy ñ iv is hoef jy nie die vrugte van die gees te dra nie. Hoe gaan ons God se beeld in jou sien?”

#66

Aangesien jy vergeet het... Vertel vir ons eers hoe sien jy die vrugte van die gees en God se Beeld in Nehemia se optrede ?


#65

Hand. 26: 17-18 : “...terwyl Ek jou verlos uit die volk en die heidene
na wie Ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die
duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot
God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n
erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.”

As ons Paulus se sendingreise bestudeer dan sien ons dat daar onder die volk (spesifiek die Jode / Fariseërs en hulle volgers) en onder die heidene (hulle heersers - soos die Romeine) persone was wat Paulus wou vervolg en dood maak. Daarom verklaar die Messiah aan Paulus dat Hy hom sal verlos van hierdie persone. Beide die volk (oorblyfsel van die huis van Juda) en die heidene (verstrooides) was Westerlinge, Blankes, Adamiete, ERFSONDAARS - aan wie Paulus die Evangelie van genade moes bring - sodat hulle deur die GELOOF verlossing van hulle Adamiese ERFSONDES kon ontvang - en só op die Olyfboom (Israel) ingeënt kon word (volgens Romeine 11).

Tot later.


****

Unregistered
05-20-2013, 08:21 PM
En so sal die iv die betekenis aanpas en verdraai ...

Unregistered
05-20-2013, 08:33 PM
#66

Aangesien jy vergeet het... Vertel vir ons eers hoe sien jy die vrugte van die gees en God se Beeld in Nehemia se optrede ?

Nehemia het met dieselfde probleem as jy gesit maar in sy geval kon God nog nie in hom woon deur Sy Gees nie. Jy aan die ander kant kies om die Gees van God nie in jou toe te laat nie. Onthou jy daar was 'n ou verbond en nou is daar 'n nuwe?

Unregistered
05-20-2013, 08:55 PM
****


#65

Hand. 26: 17-18 : “...terwyl Ek jou verlos uit die volk en die heidene
na wie Ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die
duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot
God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n
erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.”

As ons Paulus se sendingreise bestudeer dan sien ons dat daar onder die volk (spesifiek die Jode / Fariseërs en hulle volgers) en onder die heidene (hulle heersers - soos die Romeine) persone was wat Paulus wou vervolg en dood maak. Daarom verklaar die Messiah aan Paulus dat Hy hom sal verlos van hierdie persone. Beide die volk (oorblyfsel van die huis van Juda) en die heidene (verstrooides) was Westerlinge, Blankes, Adamiete, ERFSONDAARS - aan wie Paulus die Evangelie van genade moes bring - sodat hulle deur die GELOOF verlossing van hulle Adamiese ERFSONDES kon ontvang - en só op die Olyfboom (Israel) ingeënt kon word (volgens Romeine 11).

Wie is die geheiligdes?

Unregistered
05-20-2013, 08:58 PM
****, jou hele gelofie is op die bloed verwantskap gebasseer, terwyl die Skrif baie duidelik is dat almal deur die geloof gered word. Hoe vind wedergeboorte plaas?

Unregistered
05-20-2013, 09:05 PM
.

Julle tweetjies blaas lekker snotborreltjies.

So, dan erken jy dat die God van Israel daardie bevel aan Nehemia gegee het om só met die vermengers op te tree. En jy erken dat Nehemia binne die God van Israel se wil opgetree het.

Beide die Ou en die Nuwe Verbonde het slegs op die volk Israel (die Olyfboom) betrekking. Net soos die Ou Verbond (die vorige huwelik tussen God en Israel), is die Nuwe Verbond (die Nuwe Testament - die nuwe huwelik met die bruid Israel) en die meegaande verlossingsboodskap (die vergifnis van erfsonde), slegs op Israel (Adamiete / Blankes / Erfsondaars) van toepassing...

Jer. 31: 33-34 : "Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met
die Huis van Israel sal sluit, spreek Die HERE : Ek gee my wet
in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart ; en Ek sal vir hulle
'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. En hulle sal nie
meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê : Ken
die HERE ; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder
hulle, spreek die HERE ; want Ek sal hulle ongeregtigheid ver-
gewe en aan hulle (Israel se) sonde nie meer dink nie."

[Ooreenkomstig Hebr. 8: 10-12]...

Hebr. 8: 10-12 "Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal
sluit met die huis van Israel, spreek die HERE : Ek sal My wet-
te in hulle (Israel se) verstand gee en dit op hulle hart skrywe ;
en Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer
en sê : Ken die HERE nie ; want almal (Israel) sal My ken, klein
en groot onder hulle. Want Ek sal barmhartig wees oor hulle on-
geregtighede en aan hulle (Israel se) sondes en hulle oortredin-
ge nooit meer dink nie."

Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-20-2013, 09:21 PM
Jy antwoord niks. Is jy Geesvervuld? Woon God in jou?

Unregistered
05-20-2013, 09:34 PM
.

Aanhaling (#70) : “Wie is die geheiligdes?”

Dit is eenvoudig die kollektief, naamlik die res van die gelowiges of persone wat al reeds gered is (deur die geloof geheilig is), waarby diegene wat Paulus sal bekeer later by sal aansluit, nadat hulle self deur die geloof gered is. Daarna word húlle ook deel van die geheiligdes.

#71

Jou wêreldse, babiloniese, kerklike, teosofie-besoedelde gelofie is op inter-rassige geestelike gelykheid, verbroedering, versoening en vermenging gebasseer. Jy beveg my om die eenvoudige rede - naamlik dat ek nie jou geliefde naturel-naastes op enige wyse (verál geestelik) akkommodeer nie.

Tot later


****

Unregistered
05-20-2013, 09:40 PM
Kom ek help jou.

1Pe 1:22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;
1Pe 1:23 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.
1Pe 1:24 Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,
1Pe 1:25 maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.

Ons word wedergebore uit die Woord.
Jesus is gebore uit die Woord.
Die aarde is geskape met die Woord.

Ons word kinders van God gebore uit die onverganklike Woord van God nie uit die verganklike saad nie.

Unregistered
05-20-2013, 09:42 PM
Dit is eenvoudig die kollektief, naamlik die res van die gelowiges of persone wat al reeds gered is (deur die geloof geheilig is), waarby diegene wat Paulus sal bekeer later by sal aansluit, nadat hulle self deur die geloof gered is. Daarna word húlle ook deel van die geheiligdes.

Het jy nie gese jy is geheilig deur die bloed nie?

Unregistered
05-20-2013, 09:42 PM
#73

Afgelei van jou infantiele antwoordjies hier is die groot en vername gees wat in jou woon die metaan -en swaelwaterstof borrels wat jy saans sittende van onder in jou bad los as jy jaccuzzi speel.

Unregistered
05-20-2013, 09:44 PM
Jy kan nie se God woon in jou nie ne?

Jy mis uit tjomma.

Unregistered
05-20-2013, 10:13 PM
Ag moeder nommer 78. Haai oe.

Unregistered
05-20-2013, 10:18 PM
.

#75

Onthou : Die Woord is Christus self. Hy word genoem die WOORD.

Ek sien jy haal aan uit 1Petrus.

Kom ons kyk aan wie is hierdie brief gerig :

1Petr. 1: 1-2 : “Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus, aan die
VREEMDELINGE VAN DIE VERSTROOIING in Pontus, Galá-
sië, Kappadocië, Asië en Bithínië, UITVERKORE volgens die
voorkennis van God die Vader,...”

En verder aan word hierdie vreemdelinge van die verstrooiing gekwalifiseer en geïdentifiseer :

1Petr. 2: 9 : “But you are a CHOSEN RACE, a royal priesthood,
a holy nation, a people for his own possession, that you may pro-
claim the excellencies of him who called you out of darkness into
his marvelous light.” (ESV)

Die Nuwe Testament verwys meestal terug na die Ou Testament. 1Petr. 2:9 is ‘n direkte verwysing na die volgende :

Exod. 19: 6 : “...and you shall be to me a kingdom of priests and
a holy nation. These are the words that you shall speak to the pe-
ople of Israel.” (ESV)

Exod. 19: 6 : “En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n
heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van
Israel moet meedeel.” (AOV)

Ons weet dus dat die vreemdelinge van die vestrooiing (uitverkore) Israeliete is en ook van een enkele ras, naamlik blosende en bleekwordende Israeliete (Erfsondaars) - soos ek dit reeds baie duidelik aangehaal het.

Daardie hele stuk wat jy gekwoteer het is dus slegs van toepassing op diegene aan wie die brief gerig was.

Al die geestelike dinge (gawes, geloof, ens...) is slegs van toepassing op Adam se geslag, naamlik die Erfsondaars. Alleenlik Adamiete kwalifiseer om (geestelik) wedergebore te word uit die onverganklike saad van die Messiah - naamlik die Woord, die Verlosser van Israel.

Tot volgende keer.


****