PDA

View Full Version : Jesaja 49 Deel 3.Unregistered
05-20-2013, 10:32 PM
Die skakel na deel 2 = http://www.akskagroep.com/showthread.php?202-Jesaja-49-Deel-2&p=1256#post1256

Unregistered
05-21-2013, 07:10 AM
Ek het nou uit hierdie drade tot dusvr n paar goed geleer. Wanneer daar n punt anders as die van die IW bewys kan word, word die onderwerp verander en die oorspronklike onderwerp verder vermy.

Sake wat deur die IW vermy word, is die volgende.

1. Die feit dat vertalings aandui dat Adam Rooi kon wees.
2. Die feit dat daar voor die Bybel geen aanduiding van Pre Adamiete is nie.
3. Die feit dat Noag en sy gesin alleen oorleef het en dat geen ander mense die vloed oorleef het nie.
4. Die IW lede kan ook nie een bewys dat hulle nie vermengde bloed het nie.
5. Geen IW lid kan daarop staatmaak dat daar nie in sy voorgeslagte slawe of hottentot bloed is nie.
6. IW lede sal ander boeke en geskrifte gebruik om die Bybel verkeerd te bewys
7. IW lede kan nie die Bybel onvoorwaardelik glo nie.
8. IW lede ontken dat hulle leerstellinge van Britse en Amerikaners afkoms is.

Unregistered
05-21-2013, 08:10 AM
Joh 6:47 Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.
Joh 6:48 Ek is die brood wat lewe gee.
Joh 6:49 Julle voorouers het in die woestyn manna geet en tog gesterwe.
Joh 6:50 Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie.
Joh 6:51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wreld kan lewe.
Joh 6:52 Die Jode het toe onder mekaar begin stry en ges: Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?
Joh 6:53 Maar Jesus s vir hulle: Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie.
Joh 6:54 Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.
Joh 6:55 My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank.
Joh 6:56 Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.
Joh 6:57 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.
Joh 6:58 Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geet het nie. Hulle het dit geet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe.

Unregistered
05-21-2013, 08:18 AM
#2. Voeg daarby.

9. IV glo nie in 'n geestelike wedergeboorte nie.
10. IV glo nie dat God in Sy kinders woon en Sy kinders in Hom nie.
11. Jesus het nie vir die wereld gekom nie, al verwys die Skrif na die wereld.
12. IV het geen getuienis van God nie.
13. Daar is geen geloofs sekerheid nie.
14. IV kan nie die beeld van God weerspieel nie.

454
05-21-2013, 08:38 AM
IV is maklik om te verstaan.

As die Skrif se "almal" beteken dit eintlik almal met Joodse bloed wat blank is.
Julle beteken Jode.
Hulle beteken Jode wat afvallig is.
Heidene is Jode.
Heiliges is Jode.
Die wereld is 'n groepsnaam vir die Joodse volk.
Diere is alle ander mense as Jode.
Jode is eintlik alle rasse wat blank is.
Uitverkorenes is die Jode wat se voorouers nie gebaster het nie.
Alle nasies, Grieke ens is eintlik die verstrooide Jode.

Eenvoudig ne?

dirk
05-21-2013, 09:16 AM
Vir ons wat nie ingelig is nie, kan iemand asb. IV verduidelik? Is dit n' sekte, of n' fals leering? Waar kom dit verdaan? Is dit protestanties, of oud-testamentlik?

Unregistered
05-21-2013, 10:54 AM
As jy ingelig wil wees moet jy eers al drie hoofstukke (dele) van hierdie onderwerp mooi van die begin af deurlees sodat jy kan verstaan waaroor dit handel. As jy lui is om te lees sal jy nooit verstaan nie.

Unregistered
05-21-2013, 10:55 AM
.

#3 wat so ywerig uit Joh. 6: 47-58 aangehaal het moet in konteks ook nie hierdie vers vergeet nie want dit gee duidelikheid met/van WIE die Messiah daar praat :

Joh. 6: 45 : Dit is geskrywe in die profete : En hulle sal almal deur
God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en ge-
leer het, kom na My toe.

Hierbo sien ons eerstens dat die Messiah na die PROFETE (van Israel) verwys. Dan verklaar die Messiah dat hulle almal deur God geleer (geken) sal wees. Dit strook met Hebr. 8: 10-12 (en met die PROFEET Jeremia. 31: 33-34) hier onder...

Hebr. 8: 10-12 "Want dit is die verbond wat Ek n di dae sal
sluit met die huis van Israel, spreek die HERE : Ek sal My wet-
te in hulle (Israel se) verstand en dit op hulle hart SKRYWE ;
en Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer
en s : Ken die HERE nie ; want almal (Israel) sal My KEN, klein
en groot onder hulle. Want Ek sal barmhartig wees oor hulle on-
geregtighede en aan hulle (Israel se) sondes en hulle oortredin-
ge nooit meer dink nie."

[Ooreenkomstig Jer. 31: 33-34].

Jer. 31: 33-34 : "Maar dit is die verbond wat Ek n di dae met
die Huis van Israel sal sluit, spreek Die HERE : Ek gee my wet
in hulle binneste en SKRYWE dit op hulle hart ; en Ek sal vir hul-
le 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. En hulle sal nie
meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en s : Ken
die HERE ; want hulle sal My almal KEN, klein en groot onder
hulle, spreek die HERE ; want Ek sal hulle ongeregtigheid ver-
gewe en aan hulle (Israel se) sonde nie meer dink nie."

Al die bostaande word dan ook verder deur die Messiah hier onder bevestig :

Joh. 10: 4 : En wanneer hy sy eie skape (Israel) uitgebring het,
loop hy voor hulle uit ; en die skape (Israel) volg hom, omdat hul-
le sy STEM KEN.

Die hele Bybel handel primr oor Israel (Adam se nageslag - die Erfsondaars) en oor Israel se verlossing. Wanneer jy dus volgende keer jou Bybel lees, let dan elke keer op na die volgende terme wat na Israel verwys en jy sal dan die Bybel beter verstaan...

Hier volg die lys van terme (noemname / simbole van Israel) :

01) Erfdeel / erfvolk / erfgename
02) Geliefdes (lief h, lief vir...)
03) Geroepenes ; geroep ; Naam oor uitgeroep...
04) Heiliges / Heilige nasie / Geheiligdes
05) Jakob
06) Jesrun
07) Kinders (van die belofte / van God)
08) Olyfboom
09) Oorblyfsel
10) Die nasies
11) Skape (kudde)
12) Uitverkore ; Uitverkorenes
13) Verstrooides / verstrooiing
14) (my / eiendoms / heilige) Volk

Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-21-2013, 11:04 AM
.

#3 en #4 se skrywe het betrekking. Ek sal vervolgens elke nommer 1-14 antwoord...


1. Die feit dat vertalings aandui dat Adam Rooi kon wees.

Nie korrek nie. Daar is geen aanduiding dat Adam rooi was nie. Die volledige Skriftelike bewyse is gelewer dat Adam (nes sy suiwer nageslag Israel) n blosende en bleekwordende blanke was.

2. Die feit dat daar voor die Bybel geen aanduiding van Pre Adamiete is nie.

Nie korrek nie. Die teendeel is volledig (en sonder weerlegging) hier gebied. Gaan lees maar weer.

3. Die feit dat Noag en sy gesin alleen oorleef het en dat geen ander mense die vloed oorleef het nie.

Korrek. Geen ander mense (Adamiete) nie. Maar wel die diere (en sub-mense) in die Ark. Dit is verder onmoontlik dat die ganse lys van spesies opgeskryf kon word want hulle is net te veel. Het jy al ooit getel hoeveel spesies daar bestaan ? Duidelik het jy nie n idee nie.

4. Die IW lede kan ook nie een bewys dat hulle nie vermengde bloed het nie.

Dit is irrelevant. Dit is God se afdeling. Al wat tel is dat ons die Bybel korrek verstaan, korrek glo, korrek aanhaal ; nie geestelike vermenging pleeg of geestelike vermenging (Babilon / Liberalisme / Humanisme / Teosofie) verkondig of bevorder nie.

5. Geen IW lid kan daarop staatmaak dat daar nie in sy voorgeslagte slawe of hottentot bloed is nie.

Dit is irrelevant. Laat elkeen solank vir homself / haarself besluit of hy/sy deel van Israel is (of deel van Israel kan word deur op die Olyfboom ingent te word), aldan nie. Die God van Israel sal wel op die einde van die dag besluit of sulke mense Israeliete is of nie.

6. IW lede sal ander boeke en geskrifte gebruik om die Bybel verkeerd te bewys.

Nie korrek nie. Die Bybel was geensins verkeerd bewys nie.

Dit was die Rooms-Katolieke kerk wat besluit het watter boeke in die Bybel hoort en watter boeke nie daar hoort nie. As jy dus n Rooms-Katoliek is dan kan ons jou seker vergewe as jy nie daarvan hou as ek bewys dat sekere (Apokriewe) boeke in die Bybel hoort nie (en ook ooreenstem met ander boeke in die Bybel).

Die boek van Jasher is n goeie voorbeeld van n Apokriewe boek wat in die Bybel hoort, want die Bybel self verwys daarna - soos ek dit ook aangehaal het. Ek dink jy is net baie suur omdat die boek van Jasher jou liberale nat droompie vernietig het - naamlik van n katoolse Moses wat omgang met n ousie het en sodoende krulkop, haasbek, geelbek baster kindertjies verwek (die deursnit liberalis / humanis / geestelike vermenger se fantasie).

7. IW lede kan nie die Bybel onvoorwaardelik glo nie.

Nie korrek nie. n Stelling wat deeglik verkeerd bewys is.

8. IW lede ontken dat hulle leerstellinge van Britse en Amerikaners afkoms is.

Wie gee om. Dit is irrelevant. Ondersoek alle dinge en behou die goeie (1Thes. 5:21). Ek weet nie wat die Britte of Amerikaners ges het nie. Ek sal dit eendag oplees. Ek sal alles wat hulle ges het eers met die Bybel meet. As daar iets is wat hulle ges het wat met die Woord ooreenstem dan sal ek dit aanvaar en behou. Andersins nie.

9. IW glo nie in 'n geestelike wedergeboorte nie.

Nie korrek nie. Ek het dit reeds aangehaal dat ons daarin glo. Ek het dit ook verduidelik. Duidelik het jy n lees probleem en/of n verstaan probleem.

10. IW glo nie dat God in Sy kinders woon en Sy kinders in Hom nie.

Nie korrek nie. Weer eens het jy nie gelees nie. Jy sal jou valse stellings eers moet motiveer en bewys alvorens dit geloofwaardig sal wees.

11. Jesus het nie vir die wereld gekom nie, al verwys die Skrif na die wereld.

In konteks verwys die Woord (die Messiah) ook as volg na die wreld...

Hiedie volgende vers word gereeld deur die liberale teolo misbruik om Babilon mee te bevorder :

Joh. 3: 16 : Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy enig-
gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.

Maar die volgende verse in die boek Johannes stel dit mooi in konteks :

Joh. 10: 4 : En wanneer hy sy eie skape (Israel) uitgebring het, loop
hy voor hulle uit ; en die skape (Israel) volg hom, omdat hulle sy stem
ken.

Joh. 15: 19 : As julle van die wreld was, sou die wreld sy eiendom
liefh. Maar omdat julle nie van die wreld is nie, maar Ek julle uit die
wreld uitverkies het, daarom haat die wreld julle.

Joh. 17: 9 : Ek bid vir hulle ; Ek bid nie vir die wreld nie, maar vir die
wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

Joh. 17: 14 : Ek het hulle u woord gegee, en die wreld het hulle ge-
haat, omdat hulle nie van die wreld is nie, net soos Ek nie van die
wreld is nie.

1Joh. 2: 15 : Moenie die wreld liefh of die dinge wat in die wreld
is nie. As iemand die wreld liefhet, dan is die liefde van die Vader
nie in hom nie. (AOV)

12. IW het geen getuienis van God nie.

Valse en ongemotiveerde stelling.

13. Daar is geen geloofs sekerheid nie.

Valse en ongemotiveerde stelling.

14. IW kan nie die beeld van God weerspieel nie.

Valse en ongemotiveerde stelling.

Swak en desperate poging.

Tot later.


****

Unregistered
05-21-2013, 12:18 PM
Sterretjies, dit is jy wat irrelevante stellings maak, buite konteks aanhaal, vals stellings maak, die skrif verdraai en interpreteer na jou agenda. Byvoorbeeld, die rou kleed oor die dier. Dit was die werklike gewoonte van die dag om beide mens en dier met n rou kleed te bedek. Maar jy sal dit nou kom aanbied as feit dat die naturel n dier is. Jou geloof se fondament is n leun. Die naturel is nie n dier nie. Hy het n gees en n siel. Hy ken die verskil tussen goed en kwaad. Geen dier het dit nie. Hy is deel van die erfsonde, want hy het die kennis tussen goed en kwaad ontvang, soos alle mense. Hy is nie n dier wat op die ark gelaai was nie. Jy sal dit egter nooit erken nie, want dan val jou hele geloof soos n pak kaarte inmekaar.

...\

Unregistered
05-21-2013, 12:45 PM
Nog n ding Sterretjies,

Jou betoog oor seksueele verkeer met n dier wat verbied word in die skrif. Jy betoog dat dit seksueele verkeer is met n dier wie die mens se saad kan ontvang en n lewe skep daardeur. Dit wil s, dit gaan nie oor die seks met die dier en vee nie, maar oor die saad wat meng. Dus kan jy maar seks, met n dier wat nie jou saad mee kan meng en n mens voortbring nie, h. Die skrif gaan mos oor vermenging. Die dier wat van gepraat word in die skrif is mos die naturel en daar word nie van diere as sulks van gepraat nie?

Unregistered
05-21-2013, 01:41 PM
.

...\ Jy spreek al weer leuens. Jy praat seker van jou geliefde nie-adamiese sub-menslike naastes (dit is my verstes) wat tot sy god kan roep, wat hom van sy verkeerde weg moet bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef, en wat met witmense kan kruis om n bastergeslag voort te bring. Verder staan daar dat diere ook siele het...

Gen. 1: 30 : Maar aan al die diere van die aarde en al die vols
van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin n
lewende SIEL is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit
was so.

n Hond ken ook die verskil tussen goed en kwaad en n hond weet wanneer hy verkeerd gedoen het as hy sy ore so terug trek en sy stert tussen sy bene trek om te wys dat hy skuldig is. n (makgemaakte / domesticated) Aap en n bobbejaan weet ook wanneer hy verkeerd gedoen het as hy weghardloop. Katte weet dit ook. Daarom kan baie diere makgemaak (domesticate) word en in jou huis aangehou word omdat hulle geleer kan word om te onderskei tussen wat aanvaarbaar is en wat nie is nie. n Voorbeeld van diere in die natuur wat ander diere aanhou & bestuur (dws oor hulle heers) is miere wat kolonies plantluise aanhou vir hulle nektar.

Die naturel stam NIE van Adam af, of Adam se nageslag (Noag, Sem, Jafet of Gam) af nie, en is gevolglik geen Adamiet of Erfsondaar nie. Die naturel is n primitiewe aap-agtige homonied, n sub-mens, n mens-tipe met dierlike eienskappe wat makgemaak kan word en wat alles na-aap sodat die (liberale, naewe, humanistiese) blankes dink dat die naturel van Adam afstam. Die naturel is NIE die blankse se medemens, gelyke, naaste, broer, of suster nie.


Aanhaling : Dit wil s, dit gaan nie oor die seks met die dier en vee nie, maar oor die saad wat meng.

Dit gaan oor beide. Dit gaan ook oor enige dier. Dat gaan ook oor dat jy nie (op enige wyse) n seksuele daad met ENIGE (tipe) dier mag pleeg nie.

Tot later.


****

Unregistered
05-21-2013, 01:57 PM
****

So Hoe word ek gered?

Sagrys

Unregistered
05-21-2013, 02:02 PM
Sterretjies, Jy spreek al weer leuens.

Maak tog nou jou gedagtes op, wanneer die skrif praat van dier, van wie praat hy? Die naturel of die diere van die veld en die vee? Dit kan nie beide wees nie, want jy tref n onderskeid in jou betoog. Miskien onthou jy ook nie wat jy gese het nie. n Rukkie terug het jy gese n dier het nie n siel nie, onthou? Daar waar jy vertel het as n dier sterf, dan is dit net swart. Niks meer nie en die einde van die dier. Nou sing jy weer n ander storie?


...\

Unregistered
05-21-2013, 02:03 PM
11. Jesus het nie vir die wereld gekom nie, al verwys die Skrif na die wereld.

In konteks verwys die Woord (die Messiah) ook as volg na die wreld...

Hiedie volgende vers word gereeld deur die liberale teolo misbruik om Babilon mee te bevorder :

Joh. 3: 16 : Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy enig-
gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.

Maar die volgende verse in die boek Johannes stel dit mooi in konteks :

Joh. 10: 4 : En wanneer hy sy eie skape (Israel) uitgebring het, loop
hy voor hulle uit ; en die skape (Israel) volg hom, omdat hulle sy stem
ken.

Joh. 15: 19 : As julle van die wreld was, sou die wreld sy eiendom
liefh. Maar omdat julle nie van die wreld is nie, maar Ek julle uit die
wreld uitverkies het, daarom haat die wreld julle.

Joh. 17: 9 : Ek bid vir hulle ; Ek bid nie vir die wreld nie, maar vir die
wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

Joh. 17: 14 : Ek het hulle u woord gegee, en die wreld het hulle ge-
haat, omdat hulle nie van die wreld is nie, net soos Ek nie van die
wreld is nie.

1Joh. 2: 15 : Moenie die wreld liefh of die dinge wat in die wreld
is nie. As iemand die wreld liefhet, dan is die liefde van die Vader
nie in hom nie. (AOV)


Ek sien nog nie wat dit verander aan Joh 3:16 nie. Jesus het dan juis gekom om almal wat glo te red.

Unregistered
05-21-2013, 02:05 PM
12. IW het geen getuienis van God nie.

Valse en ongemotiveerde stelling.


Bewys almal verkeerd en getuig vir ons van God.

Unregistered
05-21-2013, 02:08 PM
Hahaha... Dit is jy en jou slim liberale geestelike vermenger -maatjies hier wat niks kan weerl nie.

Unregistered
05-21-2013, 02:09 PM
.

NAASTE

Ons linkse vriende hier (die geestelike vermengers, humaniste en liberaliste) wil graag oortuig dat alles en almal (ongeag ras en kleur) jou naaste is.

Wat s die Bybel ? Wie is jou broers en wie is jou naaste ? -

Exod. 2:11-13 : "En in di dae toe Moses al groot was, het hy na
sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het
gesien hoe n Egiptiese man n Hebreeuse man, een uit sy broers,
slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat
daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom
in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en
daar was twee Hebreeuse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe
vir die een wat ongelyk gehad het : Waarom slaan jy jou naaste ?

Israel moet heilig en afgesonderd (apart) wees :

Lev .19: 2 : Spreek met die hele vergadering van die kinders van
Israel en s vir hulle : Heilig moet julle wees, want Ek, die HERE
julle God, is heilig."

Num. 23: 9 : "Want van die top van die rotse af sien ek hom, en
van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, n volk (Israel) wat af-
gesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie."

Slegs jou Adamiese volksgenote is jou broers en jou naaste :

Lev. 19: 16-18 : "Jy mag nie as n kwaadspreker onder jou volks-
genote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste op-
tree nie. Ek is die HERE. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie.
Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen
sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teen-
oor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief-
h soos jouself. Ek is die HERE."

Let Wel : Hierbo is dit duidelik dat jou mede rasgenote, naamlik die kinders van jou volk" as jou naaste kwalifiseer.

Jou mede-Israeliet (Adamiet) is jou naaste :

Jer. 31: 33-34 : "Maar dit is die verbond wat Ek n di dae met
die Huis van Israel sal sluit, spreek Die HERE : Ek gee my wet
in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart ; en Ek sal vir hulle
'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. En hulle sal nie
meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en s : Ken
die HERE ; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder
hulle, spreek die HERE ; want Ek sal hulle ongeregtigheid ver-
gewe en aan hulle (Israel se) sonde nie meer dink nie."

[Ooreenkomstig Hebr. 8: 10-12]...

Hebr. 8: 10-12 "Want dit is die verbond wat Ek n di dae sal
sluit met die huis van Israel, spreek die HERE : Ek sal My wet-
te in hulle (Israel se) verstand gee en dit op hulle hart skrywe ;
en Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer
en s : Ken die HERE nie ; want almal (Israel) sal My ken, klein
en groot onder hulle. Want Ek sal barmhartig wees oor hulle on-
geregtighede en aan hulle (Israel se) sondes en hulle oortredin-
ge nooit meer dink nie."

Let Wel : Hierbo kan ons duidelik sien dat daar in Hebr. 8: 10-12 verwys word na Jer. 31: 33-34 ; en dat die terme "naaste" en "broer" slegs van toepassing is op die kinders van Israel (naamlik die Adamiete / blankes). Daar word dit ook mooi benadruk dat die Nuwe Verbond (nl die Nuwe Testament) en die meegaande verlossingsboodskap (nl die vergifnis van erfsonde), slegs op Israel (Adamiete / blankes) van toepassing is.

In Deut. 6: 4 en in Mark. 12: 29-31 word hierdie beginsel presies net so beklemtoon. Die Ou Tes-tament verklaar dus die Nuwe Testament. Daarom is dit logies dat slegs Adamiete (blankes) mekaar se naaste en broers is.

Hoor Israel ! -

Deut. 6: 4-5 : "Hoor, Israel ; die HERE onse God is 'n enige HERE.
Daarom moet jy die HERE jou God liefh met jou hele hart en met
jou hele siel en met al jou krag."

Hoor wie ? - Ja : Hoor Israel !

Wie moet hulle naaste liefh ? Wat s Christus self ?

Mark. 12: 29-31 : "En Jesus antwoord hom : Die eerste van al die
gebooie is : Hoor, Israel ; die HERE, onse God, is 'n enige HERE ;
en jy moet die HERE jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele
siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste
gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit : Jy moet jou naaste
liefh soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as di nie."

Hoor wie ? - Ja : Hoor Israel ! - En nie "Hoor Almal" nie !

Let Wel : Hierbo is dit baie duidelik dat die gebod oor liefde en naasteliefde slegs aan Israel (Adam se geslag / Erfsondaars) gegee is, en dat dit daarom logies slegs van toepassing op Adamiete / blankes is. Daarom staan die opskrif "Hoor Israel" daar vooraan.

Tot later.


****

Unregistered
05-21-2013, 02:12 PM
"Dit gaan oor beide. Dit gaan ook oor enige dier. Dat gaan ook oor dat jy nie (op enige wyse) n seksuele daad met ENIGE (tipe) dier mag pleeg nie."

Nou wat het nou geword dat dit is agv die vermenging van saad, dit is waarom dit verbied is? Dat dit die rede is waarom dit nie toegelaat word nie, omdat daar n lewe net uit sekeres uit ontstaan wat dan lyk soos n mens. Moet ek nou jou goed gaan soek en kom plak?

En jy weet goed n dier leer wat hy nie mag doen nie. Hy weet dit nie van nature, soos n mens nie. Het n dier enige behoefte om te aanbid? So probeer jy al wat jy kan om jou fondament te beskerm. Het n dier enige behoefte om te aanbid?

Unregistered
05-21-2013, 02:17 PM
#19 is deur ...\

Sterretjies, kry dit tog nou onder die knie. Ek en die ander hier wil glad nie vermeng met ander nasies nie. Ons is trots op wie ons is en bly suiwer. Ons bestraf jou oor jou verdraaing dat slegs suiwer blankes gered kan word. Dit is nie jou keuse nie, maar God sin. Lees weer Jesaja 49:6 en 7.

...\

Unregistered
05-21-2013, 02:25 PM
.

Die geestelike vermengers (liberaliste, humaniste, teosofie verkondigers) hier sal lees maar nooit verstaan nie en hulle sal ook nooit wil verstaan nie. Die Woord is NIE vir sulkes bedoel nie...

Joh. 12: 39-40 : Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja k
ges het : Hy het hulle o verblind en hulle hart verhard, sodat hul-
le nie met die o sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer
en Ek hulle genees nie.

Gaan lees maar liewer julle liberale Nuwe Verdraaiing / Nuwe Verkragting van die Bybel sodat julle alles en almal (geestelik) kan akkommodeer.

Aanhaling : Het n dier enige behoefte om te aanbid?

Ja jou geliefde halfaap-naastes het... hy bid tot sy voorvaders met n bord pap op hulle grafte.

****

Unregistered
05-21-2013, 02:49 PM
.

Aanhaling : Ek en die ander hier wil glad nie vermeng met ander nasies nie.

Aaah... o, ek sien. So, is jy een van hierdie ouens...? ...

Hier op aarde laat ek nie toe dat n naturel langs my in die Kjerk staan
en halleluja sing nie, maar eendag, dr in die jimmel, dn gaan ek en
my mede-gelowige naturel-broers heerlik langs mekaar staan en halle-
luja sing...

So, jou geliefde mede-gelowige naturel -broer wat jy (of jou kerk) verlede Sondag daar in die lokasie help bekeer het - en wat sopas jou naaste geword het - di wil jy nie mee meng nie ? Reg ?

Ek neem aan jy (of jou seun) wil ook nie met Liesbet (of haar dogter) trou wat jy / julle ander Sondag in haar lokasie bekeer het (nadat julle aan haar die Evangelie / Bybel verkondig het) nie, n ? Is sy per definisies dan nie jou naaste nie ?


****

Unregistered
05-21-2013, 02:51 PM
.

Lees nou weer hier onder en dan kom vertel jy vir ons presies hoe jy die naturel hierin wil akkommodeer. Toe ! Kan jy ?

Hoor Israel ! -

Deut. 6: 4-5 : "Hoor, Israel ; die HERE onse God is 'n enige HERE.
Daarom moet jy die HERE jou God liefh met jou hele hart en met
jou hele siel en met al jou krag."

Hoor wie ? - Ja : Hoor Israel !

Wie moet hulle naaste liefh ? Wat s Christus self ?

Mark. 12: 29-31 : "En Jesus antwoord hom : Die eerste van al die
gebooie is : Hoor, Israel ; die HERE, onse God, is 'n enige HERE ;
en jy moet die HERE jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele
siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste
gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit : Jy moet jou naaste
liefh soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as di nie."

Hoor wie ? - Ja : Hoor Israel ! - En nie "Hoor Almal" nie !

As jy verklaar dat die naturel ook gered word dan word die naturel mos jou naaste (volgens jou definisie), of hoe ? Nou kom vertel asb vir ons hoe jy die naturel by die volk Israel wil invoeg sodat jou sg medegelowige naturel deel van Israel word en op die Olyfboom ingent word. Maak seker jou antwoord is waterdig want ek gaan jou vir seker deeglik aanvat op elke punt wat jy maak. Is jy reg vir my ?

Tot later.


****

Jannie
05-21-2013, 03:26 PM
Joh. 10: 4 : “En wanneer hy sy eie skape (Israel) uitgebring het, loop
hy voor hulle uit ; en die skape (Israel) volg hom, omdat hulle sy stem
ken.”

So is dit in een van die poste hierin ge kwoteer maar inwerklikheid lyk Johannes 10 so:


1VOORWAAR, voorwaar Ek s vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ’n ander kant af inklim, hy is ’n dief en ’n rower. 2Maar hy wat by die deur ingaan, is ’n herder van die skape. 3Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. 4En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 5Hulle sal ’n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. 6Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel; maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy tot hulle gespreek het nie. 7Jesus het toe weer vir hulle ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, Ek is die deur van die skape. 8Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 9Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. 10Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan h. 11Ek is die goeie herder. Die goeie herder l sy lewe af vir die skape. 12Maar die huurling en hy wat nie ’n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. 13En die huurling vlug, omdat hy ’n huurling is en niks vir die skape omgee nie. 14Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken. 15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek l my lewe af vir die skape. 16Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. 17 Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe afl om dit weer te neem. 18Niemand neem dit van My af nie, maar Ek l dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te l en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang. 19Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. 20En baie van hulle het ges: Hy is van die duiwel besete en is kranksinnig; wat luister julle na Hom? 21Ander het ges: Hierdie woorde is nie van ’n besetene nie; ’n duiwel kan tog nie die o van blindes open nie.

Die gedeelte kom uit die 1933 weergawe. Nerens in enige van die ander sien ek die woor Israel geskryf soos hier bo nie. Kan die persoon wat die direkte kwotasie uit die bybel geplaas het asseblief vir ons s in watter weergawe hy die stukkie gekry het met die (Istael) daarin.

Die probleem wat ek daarmee het is dat indien ons ons eie invoegsels in die bybel kan maak dan beteken dit mos Fet-mooi-nokkol dat ons die bybel aanhoudent gebruik maar dit dan verdraai om by ons eie storie te kan pas. En as jy nou vir my s Hy het dit so bedoel, dan is jy werklik baie, baie slim om daardie dooi gedagtes te kan lees. Voorspoed!

Unregistered
05-21-2013, 03:30 PM
"
As jy verklaar dat die naturel ook gered word dan word die naturel mos jou naaste (volgens jou definisie), of hoe ? Nou kom vertel asb vir ons hoe jy die naturel by die volk Israel wil invoeg sodat jou sg medegelowige naturel deel van Israel word en op die Olyfboom ingent word. Maak seker jou antwoord is waterdig want ek gaan jou vir seker deeglik aanvat op elke punt wat jy maak. Is jy reg vir my ?

Tot later.


****"

Nie ek nie Sterretjies, maar God self. Ek hoop jy is reg vir Hom ook!

So s Hy gaan Hy dit doen.

Jesaja 49
6Hy het ges: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.
7So s die Here, die Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die diep veragte, aan Hom wat n afsku is by die volk, n Kneg van die heersers: Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hul neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U uitverkies het.
Die Bybel : Ou Vertaling. 1996, c1954 (electronic edition of the 2nd edition.) (Is 49:6). Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Jy bly weg hardloop van jou 'naturel is n dier redenasie'. Dit is die kruks van jou geloof. Daarsonder het jy nie n voet om op te staan nie. Ja, hulle aanbid Voorvader Geeste. Dit is egter nie die punt nie. Die punt is n dier aanbid glad nie!

Hier op aarde laat ek nie toe dat n naturel langs my in die Kjerk staan
en halleluja sing nie, maar eendag, dr in die jimmel, dn gaan ek en
my mede-gelowige naturel-broers heerlik langs mekaar staan en halle-
luja sing...

Jy het nie n idee waarvan jy praat nie. Ek staan nie eers in n kerk nie. Maar nou is jy al heldersiende ook? Spot maar lekker voort. Met die spotters sal gespot word.

...\

Unregistered
05-21-2013, 03:54 PM
.

Julle liberale geestelike gelykheid -verkondigers hier is mos so ingesteld daarop dat julle jul heidense naturel broers & susters moet evangeliseer & bekeer deur die Bybel aan hulle te bring, of hoe ?

Nou wil ek van jou weet... Is die ongelowige / heidense Jonas en die ongelowige / heidense Liesbet ook jou naaste ? En is jy bereid om met hierdie ongelowige / heidense naturel naaste van jou te trou ? Of is jy dalk steeds effens bang dat die Bybel jou verbied om met n heiden / ongelowige te trou ?

Wel... ek sal vandag so gaaf wees om jou brose liberale gees gerus te stel, deur vir jou te openbaar dat die Bybel verklaar dat jy wl met n ongelowige / heiden mag trou...

1Kor. 7: 12-14 : ... as enige broeder n ongelowige vrou het en sy
dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot
nie ; en as n vrou n ongelowige man het, en hy dit goedvind om
met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die on-
gelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is
geheilig deur die man ; want anders sou julle kinders onrein wees,
maar nou is hulle heilig.

Nou aangsien jy mos glo dat Jonas en Liesbet van Adam & Eva afstam en derhalwe jou naastes is - dan is jy mos volgens die bostaande verse mos vry om met Jonas of Liesbet te trou, of hoe ? Of gaan jy nou eweskielik rassistiese koue voetjies kry ? - Dt nadat julle nogal in vorige poste apartheid so slegges het. Moet asb nie nou vir ons wys hoe lief jy eweskielik vir apartheid is nie.

Jy glo mos nie - soos ek - dat daardie ongelowiges / heidene van Korinthe (die Korinthirs) die weggevoerde / verstrooide Israeliete (naamlik blosende en bleekwordende blankes) is wat na stomme afgode weggevoer was nie, n...?

1Kor. 12: 2 : Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die
stomme afgode net soos julle ook al gelei is.

Nou omdat jy om die dood nie die bostaande (wil) glo nie - naamlik dat die Bybel aan (die verstrooide / weggevoerde) Israel opgedra is - daarom is jy moreel verplig om WEL met JOU heidense / ongelowige naturel-naastes te MENG en ook soos normaalweg (want hulle is mos jou naaste en mede Adam-afstammelinge) met hulle te TROU en kinders te kry. - Anders is jy pleinweg skynheilig en gerieflik gevul met kerklike (liberale) dubbelstandaarde... met n geveinsde stank wat tot aan die hemel raak.

Sien uit om van julle te hoor.

Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-21-2013, 05:15 PM
Hoe pateties redeneer julle IW mense darem nie. En is nie in staat om dit te sien nie. Ek gaan nie verder met jou redeneer nie. Ek het dit vir jou duidelik gemaak dat jou geloof, dat die naturel n dier en nie n mens is nie, vals is en dat jou fondasie onder jou gaan ingee. Jyself het geen antwoord hierop nie. Jy kan nie eers sien dat 1Kor. 7: 12-14 binne n volk van toepassing is nie.

Jy kan ook nie met God stry oor waar Hy in die skrif, nl. Jesaja 49:6-7, vir jou dieselfde ding s nie. Naamlik dat lede van alle nasies gered kan en sal word nie. Die vereiste is dat jy Jesus waarlik aanneem as die seun van God en dit bely. Of jy nou watter nasie ookal is.

So, my werk is gedoen. Gaan jy nou maar jou pad voort in vrede.


....\

O ja, ja, ek sal n mens help as hy langs die pad l, soos Jesus my beveel.

29Maar hy wou homself regverdig, en s vir Jesus: En wie is my naaste?
30En Jesus antwoord en s: n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jrigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood l.
31En bygeval het n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby.
32En net so het ook n Leviet by di plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan.
33Maar n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel,
34en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na n herberg geneem en vir hom gesorg.
35En toe hy die volgende mre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en s vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag h, sal ek jou betaal as ek terugkom.
36Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het?
37En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe s Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.
Die Bybel : Ou Vertaling. 1996, c1954 (electronic edition of the 2nd edition.) (Lk 10:29). Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Unregistered
05-21-2013, 06:11 PM
.

Aanhaling : Die punt is n dier aanbid glad nie!

Ja, n stomme viervoetige dier aanbid nie.

Maar n Dier met menslike eienskappe (wat kan loop en praat), naamlik n half aap - half mens, naamlik n aap-agtige mens, naamlik n dierlike sub-mens, naamlik n nie-adamiese mens, naamlik n pre-adamiet, naamlik n naturel... kn wel aanbid, en hulle dn.

Aanhaling : Jy kan nie eers sien dat 1Kor. 7: 12-14 binne n volk van toepassing is nie.

Hahaha... Natuurlik weet ek dit. Ek weet dit reg van die begin af. Dit is jlle wat hier daarop aangedring het dat volkskap nie relevant, belangrik of van toepassing is nie. Of het jy dit eweskielik gerieflik vergeet, hmmmmmm...?

Aanhaling : Naamlik dat lede van alle nasies gered kan en sal word nie.

Jy lieg al weer. Alle nasies se alie. Jy kan nie lees nie. Daar staan duidelik DIE nasies. DIE is n spesifieke lidwoord. Dit is spesifieke nasies. Slegs lede van die Adamiese nasies (Israel nasies - die Erfsondaars) kwalifiseer vir genade, verlossing en redding. Die verlosser van Israel het slegs vir die Erfsondaars gesterwe deur hulle erfsondes met Sy heilige bloed skoon te was. En dt het ek hier voldoende Skriftuurlik bewys.

Ek het verder reeds bewys dat slegs Adamiete (Israeliete) mekaar se naastes en broers is en dat die Samaritane ook deel van die verstrooide Israel was. Jou laaste desperate poginkie is dus futiel.

Tot later.


****

Unregistered
05-21-2013, 06:27 PM
Ok sterretjies jyt my oortuig. Hoe word ek nou gered?

Unregistered
05-21-2013, 06:29 PM
haha, jy het niks bewys nie. Jy kan nie eers die eerste ding in jou geloof bewys nie, nl dat naturelle diere is wat op die 5de dag geskape is en nie deel van die mens is wat op die 6de dag geskape is nie. Jou poging om hulle op die ark in te smokkel as diere faal dan klaaglik daarmee saam.

Daar was n paar jaar gelede n ou nes jy, met die naam van Voertsek op BV en Stormfront. Sy grootste missie was om soos jy te probeer bewys dat swartes diere is. Hy het dan ook sy bes probeer om blankes te kry om swartes soos diere af te maai en die wereld skoon te maak. Natuurlik het daar niks van sy ambisies gekom nie en het hy verdwyn. Ek wonder of Voertsek nou n 'comeback' maak?

Unregistered
05-21-2013, 07:12 PM
Voetsek klink vir my so reg.

Unregistered
05-21-2013, 07:29 PM
.

Aanhaling : Ok sterretjies jyt my oortuig. Hoe word ek nou gered?

Ek neem aan jy is n blanke / Adamiet / Erfsondaar.

Dit is maklik...

Jy hoef net te glo met jou hele hart dat die God van Israel die Skepper en die Allerhoogste God (die God van die Bybel) is ; en dat Sy Seun (Jahshuah die Messiah / Jesus Christus die Verlosser) vir al jou sondes gesterwe het aan die vloekhout ; en met Sy heilige bloed betaal het vir al jou oortredinge. As jy dit glo dan sal jy gered word. Sodra jy dit glo dan word jy op die Olyfboom (Israel) ingent volgens Romeine 11 en word jy deel van Israel.

Aanhaling : ...sy bes probeer om blankes te kry om swartes soos diere af te maai...

Hahaha... Dit sal niemand reg kry nie. Dit is alleen God se afdeling. Dit bly net n dom pseudo-regse pypdroom wat meestal deur die Azaniese Intelligensie dienste verkoop word aan naewe, niksvermoedende idiote wat nie hulle Bybel ken nie.

Want - net soos as voorbeeld in die Bybel opgeteken staan - gebruik die God van Israel die naturelle as Sy HANDIGE INSTRUMENT VAN STRAF om die WIT LIBERALISTE & HUMANISTE (geestelike vermengers en verkondigers van geestelike gelykheid & broederskap) stadig aan UIT TE ROEI.

Ons sien dit elke dag hoe die wittes afgemaai word en hoe die kerkeliete skaars van die kerk af terug kom, dan word hulle aangeval en afgemaai as of hulle lewens niks werd is nie. Die God van Israel sal nog hierdie land se wit liberale skuim uit roei deur die einste naturelle wat die wittes (as naastes) verkies het en bo hulle self aangestel het - ja, deur die einste naturelle waarmee die liberale wit gespuis van Azani daagliks heul, sosialiseer, vermeng en verbroeder. Hierdie wit vullis sal aanhou om n wrede dood te sterf tot voorbeeld van almal. Tot hulle luister.

So... wie is ek nou dat ek die naturelle iets sou kon aandoen ? Wie is ek nou dat ek sou durf om die God van Israel te wil voorskryf ? Nooit nie. Ek verlaat eerder Azani.

.


****

Unregistered
05-21-2013, 07:43 PM
Romeine 15:8-13
8 En ek s dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig;
9 en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die nasies en tot eer van u Naam psalmsing.
10 En ook s Hy: Verbly julle, o nasies, saam met sy volk;
11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys Hom, alle volke.
12 En Jesaja s ook: Die wortel van Isai sal daar wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die nasies hoop.
13 En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!


Watter deel verstaan jy nie?

Unregistered
05-21-2013, 08:30 PM
.

Ek verstaan alles baie mooi dankie. Dit is jy wat (al weer) nie kan lees nie. Daar staan weer baie duidelik DIE nasies. Dit is dus spesifieke nasies. Nie alle nasies nie. Dit is die heidense Israel-nasies (die verstrooides).

Dit is die brief aan die Romeine.

Ons weet reeds dat die Romeine was Westerlinge, naamlik blankes. Hulle het n Westerse (blanke) beskawing gehad. Ek het reeds bewys dat die Romeine deel van die verstrooides (heidense Israel-nasies) is. Hulle was dus Erfsondaars, Adamiete. Hulle was geen dom, primitiewe naturelle wat nog kaalvoet (sonder die wiel, sonder geskrewe taal) in gatvelle in die veld rondgeploeter het hie.

Hier onder praat Paulus dan ook van die besnydenis en van die beloftes aan die vaders. Indien hierdie hoorders (die Romeine) geen verstrooide Israeliete was nie sou hulle nie geweet het (of mee kon assosier) waarvan Paulus praat nie, en sou Paulus nie van dinge of simbole gepraat het wat aan die volk Israel gekoppel is nie.

Rom. 15: 8 : En ek s dat Jesus Christus n dienaar geword het
van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om
die BELOFTES aan die VADERS te bevestig;...


Hier onder word na die Messiah se Koninkryk (komende heerskappy) verwys...

Rom. 15: 12 : En Jesaja s ook : Die wortel van Isai sal daar wees,
en Hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die na-
sies hoop.

Ek wil jou net herinner dat die Messiah self ges het dat Hy eers nasies gaan skei...

Matt. 25: 31-34 : "En wanneer die Seun van die mens in sy heer-
likheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op
sy heerlike troon sit ; en voor Hom sal al die nasies versamel word,
en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die
bokke afskei ; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke
aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regter-
hand is, s : Kom, julle gesendes van my Vader, berf die konin-
kryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wreld af."

Matt. 25: 41 : "Dan sal Hy ook vir di aan sy linkerhand s : Gaan
weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die
duiwel en sy engele." (AOV)

Soos jy kan sien gaan die alle nasies dit nie maak nie. Hierbo gaan dit nie bloot oor geloof, of wie glo nie. Dit gaan summier oor verskillende soorte nasies (skape en bokke) wat geskei gaan word (bloot net omdat hulle skape en bokke is by geboorte). Die God van Israel is n God van diskriminasie en apartheid. Maak vrede daarmee.

Sluk nou maar swaar aan die harde Bybelse waarheid en kry klaar.

Tot later.


****

Unregistered
05-21-2013, 08:48 PM
10 En ook s Hy: Verbly julle, o nasies, saam met sy volk;
11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys Hom, alle volke.

Die nasies en die volk.

Toema moenie verder stres nie, trek assevokkenblief net.

Unregistered
05-21-2013, 09:10 PM
Ontspan. :-)

Ek sien geen fout met jou aanhaling nie.

Ons weet vandag goed hoe baie volke en nasies daar onder die blanke ras bestaan.

Dit gaan net hier aan die einde se kant baie moeilik wees vir die bok nasies om te loof en te prys en te sing, n. :-)

Groetnis

****

Unregistered
05-21-2013, 09:20 PM
****,
In die vorige plasing (so hele paar bladsye trg het jy verwys na meer mense wat gered kan word. Nou hier onder praat jy weer net van Israel blankes.

"Daar word dit ook mooi benadruk dat die Nuwe Verbond (nl die Nuwe Testament) en die meegaande verlossingsboodskap (nl die vergifnis van erfsonde), slegs op Israel (Adamiete / blankes) van toepassing is."

Jy mors my tyd.

Bel my as jy iemand nodig het om jou lughawe toe te vat. Ek hoop jou vlienier en mede vlienier is alby IW lede...

/...?...\

Unregistered
05-21-2013, 10:04 PM
.

My boodskap is konsekwent. Ek het nog nooit my boodskap verander nie. Ek dink jy het nie mooi gelees nie. Dit bly steeds net Adamiete / Blankes / Erfsondaars wat gered kan word en aan wie alleen die Woord / Evangelie (verlossingsboodskap) verkondig moet word. As jy dink dat ek vir een oomblik gesuggereer het dat die Woord vir nie-adamiete (naturelle) bedoel is, dan maak jy 'n hengse fout.

Al wesentlike verskil tussen my en jou is dat JY die naturelle (nie-adamiete) geestelik akkommodeer. Ek akkommodeer hulle nie.

****

Unregistered
05-21-2013, 10:17 PM
Arogansie teenoor mekaar lei na vrustrasie en dan n modder gooiery, iets wat nie in ons smaak val nie. Ek weet nie hoekom neerhalende aanmerkings moet ingevoeg word om n punt te maak nie, kom ons los die brandmerk konotasies teenoor mekaar en praat net reguit. Almal hier ken die Woord en lees dit ook. Ons hoef nie mekaar te oortuig nie, net te getuig en die Woord te spreek soos wat God dit in jou hart gesit het. Die IW se siening en geloof oor dat net witmense gered word maak deel uit van hulle fondasie, waar ons dit weer nie as n vereiste sien dat jy wit moet wees nie. Ek het die hele draad al deur gelees en kan ook nie oortuig word dat net witmense hemel toe gaan nie. Elkeen het sy siening maar niemand kan dit in enige se keel kom afdruk nie. Ek sien ook dat die een nie die ander kan oortuig nie en ons kan vir weke so aangaan. Kom ons respekteer mekaar eerder as om valse beskuldigings rond te gooi, want redding le nie by ons nie, maar in genade by God deur Jesus. Die een ding wat jy moet he is geloof in jou saak, maar wanneer jy twyfel oor of jy aanvaarbaar vir God gaan wees, moet jy bid sodat jy met God die saak kan uitmaak, aangaande jou redding. Miskien is die belangrikste les wat hierdie draad opgelewer het sover om selfondersoek in te stel en seker te maak jy is gered nie in die mense se oe nie maar in God in jou hart. Verder word ons uit genade gered, en het ons niks om op te roem nie. Staan vas

Unregistered
05-21-2013, 11:42 PM
Ek gaan nie eers weer oor Adam se kleur praat nie want ek het dieselfde Strong vertalings gebruik wat jy gebruik om te bewys dat Adam rooi was.
Verder skiet jy jou eie saak sleg in die voet en maak jy nou die weur vir ons oop om ook volgellinge van God te word.

( 4. Die IW lede kan ook nie een bewys dat hulle nie vermengde bloed het nie.

Dit is irrelevant. Dit is God se afdeling. Al wat tel is dat ons die Bybel korrek verstaan, korrek glo, korrek aanhaal ; nie geestelike vermenging pleeg of geestelike vermenging (Babilon / Liberalisme / Humanisme / Teosofie) verkondig of bevorder nie.

5. Geen IW lid kan daarop staatmaak dat daar nie in sy voorgeslagte slawe of hottentot bloed is nie.

Dit is irrelevant. Laat elkeen solank vir homself / haarself besluit of hy/sy deel van Israel is (of deel van Israel kan word deur op die Olyfboom ingent te word), aldan nie. Die God van Israel sal wel op die einde van die dag besluit of sulke mense Israeliete is of nie.)

Hier is jy nou vir die eerste keer besig om jou misverstande te verkrag. Eers was jy en jou voorgeslag so suiwer soos vars sneeu. Nou is dit skielik irrelevant. Met ander woorde ek mag nou ook God as my God aanvaar.

(6. IW lede sal ander boeke en geskrifte gebruik om die Bybel verkeerd te bewys.

Nie korrek nie. Die Bybel was geensins verkeerd bewys nie.

Dit was die Rooms-Katolieke kerk wat besluit het watter boeke in die Bybel hoort en watter boeke nie daar hoort nie. As jy dus n Rooms-Katoliek is dan kan ons jou seker vergewe as jy nie daarvan hou as ek bewys dat sekere (Apokriewe) boeke in die Bybel hoort nie (en ook ooreenstem met ander boeke in die Bybel).

Die boek van Jasher is n goeie voorbeeld van n Apokriewe boek wat in die Bybel hoort, want die Bybel self verwys daarna - soos ek dit ook aangehaal het. Ek dink jy is net baie suur omdat die boek van Jasher jou liberale nat droompie vernietig het - naamlik van n katoolse Moses wat omgang met n ousie het en sodoende krulkop, haasbek, geelbek baster kindertjies verwek (die deursnit liberalis / humanis / geestelike vermenger se fantasie).

Ek het jou versies gaan opsoek en geen bewys van jou boek gekry nie.
( Jos 10:13 Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent n volle dag

2Sa 1:18 en hy het beveel om die kinders van Juda die Booglied te leer; kyk, dit is geskrywe in die Boek van die Opregte.)

As ek dit reg onthou was Enoch die opregte voor God. Ek het nog nie van die ander lid gehoor nie.


7. IW lede kan nie die Bybel onvoorwaardelik glo nie.

Nie korrek nie. n Stelling wat deeglik verkeerd bewys is.

Hoe kan jy se dat dit nie korrek is nie? Jy praat van Pre Adamiete terwyl die Bybel nrens daarvan praat nie en daar geen bewyse daarvoor is nie. Met ander woorde jy vul die Bybel met jou eie interpretasie om die Bybel by jou geloof te laat inpas.

(8. IW lede ontken dat hulle leerstellinge van Britse en Amerikaners afkoms is.

Wie gee om. Dit is irrelevant. Ondersoek alle dinge en behou die goeie (1Thes. 5:21). Ek weet nie wat die Britte of Amerikaners ges het nie. Ek sal dit eendag oplees. Ek sal alles wat hulle ges het eers met die Bybel meet. As daar iets is wat hulle ges het wat met die Woord ooreenstem dan sal ek dit aanvaar en behou. Andersins nie.)

Jou leerstelling kom direk van hulle en wat jy verkondig is wat hulle verkondig maar net in Afrikaans.

9. IW glo nie in 'n geestelike wedergeboorte nie.

Nie korrek nie. Ek het dit reeds aangehaal dat ons daarin glo. Ek het dit ook verduidelik. Duidelik het jy n lees probleem en/of n verstaan probleem.

Hoe kan jy reg wees. Jy erken dat jy nie wit is nie want dit is nou irrelevant. Maar jy ontken die reg van ander wat net soos jy nie suiwer is nie, die reg om God as Hulle God aan te neem ?
Word die wat Jesus Aanvaar nie lid van Sy volk nie?
Dit was in die tagtigs toe ons van Aids gehoor het, ook bekend geword dat mense in Afrika seks met ape gehad het wat die siekte oorgedra het. Ons weet dat mense hulle eie honde en beeste en bokke verkrag en ek verneem dat daar seks vertoning is waar wit vroue met honde seks het. Dit is wat die Bybel ons teen waarsku. Seks met diere.

Ek gaan liewer nie verder nie, want ek dwing jou nou om nog vrder oor die Woord te lieg.

Unregistered
05-21-2013, 11:46 PM
Elke mens wat van Pre Adamiete praat laster teen die Bybel omdat dit nie in die Bybel staan nie.
Elke mens wat die Gees van God in swart mense ontken. Ontken God.

Unregistered
05-22-2013, 02:23 AM
.

Mooi stelling : Verder word ons uit genade gered, en het ons niks om op te roem nie.

Baie goed gestel. Absolute waarheid. Enige iemand wat gered word, word nie deur homself (of as gevolg van homself) gered nie, maar alleen deur die God van Israel se reddende genade.


Aanhaling : Ek gaan nie eers weer oor Adam se kleur praat nie want ek het dieselfde Strong vertalings gebruik wat jy gebruik om te bewys dat Adam rooi was.

Dit is nie korrek nie. Niemand het Strongs H120 of H119 (Adam - bloos) gebruik om te bewys dat Adam rooi is nie, want dit staan nrens daar nie dat hy net rooi is nie. Adam en sy suiwer nageslag Israel is in werklikheid wit en rooierig (white and ruddy) - soos hier staan :

Klaagl. 4: 7 : Her princes (Israel) were purer than snow, whiter
than milk ; their bodies were more ruddy (H119 - Adam - blush)
than coral, the beauty of their form was like sapphire. (ESV)

1Sam. 16: 12 : "Daarop het hy gestuur en hom laat kom ; en
hy (Dawid) was rooierig, met mooi o en n mooi voorkoms.
En die HERE s : Staan op, salf hom, want dit is hy." (AOV)

Jy het net op n stadium Strongs G1085 (Genos - bloedverwantskap / ras) raakgesien en toe die deeltjie wat s kind (-red) [wat eintlik maar net n manier is om die woord kind en kindred met mekaar te verbind] s... het jy die spesifieke gedeeltetjie in hakies (-red) met bold gemerk en toe dit op n obskure wyse aan Adam verbind (omdat jy gedink het daar staan rooi). Daar staan nie rooi nie. Ek is jammer maar Strongs G1085 beskryf nie die terme rooi of Adam nie.


Aanhaling : ...en maak jy nou die weur vir ons oop om ook volgellinge van God te word.

Ek is bly om dit te hoor. :-) Dit is jammer dat die deur op n manier blykbaar toe was. Ek was nooit van plan om die deur vir enige iemand toe te maak nie. Net die God van Israel besluit of sulke deure oop of toe is. Miskien kan jy bid dat God n stopper in jou deur sit sodat hy nie weer kan toe gaan nie. :-)


Aanhaling : Eers was jy en jou voorgeslag so suiwer soos vars sneeu. Nou is dit skielik irrelevant.

n Valse stelling. Ek het nog nooit oor my voorgeslagte gepraat nie. Nie een keer nie. Hier gaan dit oor God se Woord - wat ek kwoteer. God se Woord staan vas. Voorgeslagte verander nie God se Woord nie. God se Woord pas nie by stambome aan nie. Verder handel hierdie onderwerp nie oor ons voorgeslagte of stambome nie. Ek het ook niemand hier oor hulle stamboom uitgevra nie.

Al sigbare en kwalifiserende voorskrif wat die Bybel bied is dat ons blosende en bleekwordende Blankes moet wees. Meer as dit is nie vir ons beskore om oor te oordeel, of om op aan te dring nie. Daar staan nrens in die Bybel dat ons mense se DNA moet analiseer nie. Daar staan wel dat ons die Boom (mens) aan sy vrugte sal ken. Liberaal-humanistiese (bose) vrugte dui gewoonlik op besoedelde (bose) genetika. Diegene wat geestelik wil vermeng.


Aanhaling : Ek het jou versies gaan opsoek en geen bewys van jou boek (Opregte / Jasher) gekry nie.

Jy het dit per ongeluk misgelees. Die boek van Jasher staan in Afrikans bekend as die Boek van die Opregte. En na hierdie boek (Boek van die Opregte) word daar twee maal in die Bybel verwys, naamlik in Jos. 10:13 en in 2Sam. 1:18. Dws die Boek van die Opregte is n boek wat in die Bybel hoort en die verslae daarin is getrou tov ander boeke in die Bybel. Gaan kyk gerus weer.

Jos. 10: 13 : Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die
volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die
BOEK VAN DIE OPREGTE nie?

2Sam. 1: 18 : ...en hy het beveel om die kinders van Juda die Boog-
lied te leer ; kyk, dit is geskrywe in die BOEK VAN DIE OPREGTE.


Aanhaling : Jy praat van Pre Adamiete terwyl die Bybel nrens daarvan praat nie en daar geen bewyse daarvoor is nie.

Dit is jou inkorrekte opinie / aanname. Ek het meer as genoeg bewyse aangebied maar natuurlik staan dit jou vry om my Skriftelike bewyse te ignoreer. Dan kom ons maar vriendelik ooreen om van mekaar te verskil.


Aanhaling : Jy erken dat jy nie wit is nie want dit is nou irrelevant.

Hahaha... Haai oe. :-) Ja ek bloos nou sommer houtskool as ek skaam kry en my pa is Robber Mugabe. :-))))

Dan moet julle mos ekstra bly wees en begin lofliedere sing dat hier een van julle geliefde swart broers in julle midde is wat die Bybel so kwoteer asof hy wit is (wit wil wees). Hahahaha... Hau... ek smeer hom die hair straightener so elke keer aan my velcro kuif as ek nog n bladsy van die Bybel omslaan. :-))))


Aanhaling : Word die wat Jesus Aanvaar nie lid van Sy volk nie?

Blykbaar nie altyd of in alle gevalle nie...

Sag. 14: 21 : ...en in di dag (met die wederkoms) sal daar geen
Kananiet in die huis van die HERE van die lerskare meer wees
nie.

Matt. 7: 22-23 : Baie sal in daardie dag vir My s : Here, Here, het
ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en
in u Naam baie kragte gedoen nie ? En dan sal Ek aan hulle s : Ek
het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtig-
heid werk!


Op spesiale versoek van n eerwaarde AKSKA lid...

Broeders en susters... Ons lees gou voor... uit ons gunsteling Onheilige Boek van Teosofie (OBT) ...

OBT 11:46 : Elke mens wat van Pre Adamiete praat laster teen
die Bybel omdat dit nie in die Bybel staan nie. Elke mens wat die
Gees van God in swart mense ontken. Ontken God.

OBT 11:47 : Elke witmens wat nie die naturel geestelik akkommo-
deer en as sy geestelike gelyke, naaste, broer/suster en medemens
beskou nie laster teen die Bybel en ontken God.

OBT 11:48 : Elke witmens wat nie inter-rassige geestelike gelykheid
en geestelike broederskap en geestelike vermenging pleeg en/of be-
vorder nie, laster teen die Bybel en ontken God.

Amen.


Tot volgende keer.


****

Unregistered
05-22-2013, 06:25 AM
****

Ek sien jy gaan nog aan en jy probeer nog hard om die lelik in almal om jou uit te bring, dis jammer. Hoekom doen jy nie soos Staanvas se en getuig vir ons van God nie. Asb nie wat jy in die boeke lees nie, ons kan dit almal doen.n Vertel ons van jou persoonlike verhouding met God.

Wat sou jy se is God se doel met die skepping?

Unregistered
05-22-2013, 01:37 PM
Aangehaal.........."en ek verneem dat daar seks vertoning is waar wit vroue met honde seks het.

En toe kruis hulle saad seker met mekaar??.....om mens-woefies / woef-mensies voort te bring??

Unregistered
05-23-2013, 09:41 PM
So IV heg ook nie n besondre waarde aan afrikaner/boer volkskap nie, maar eerder n meer uitwaartse beleid tov volkskap met ander volkere soos bv die brite ens?

Unregistered
05-24-2013, 08:52 AM
Geen christen behoort homself aan aan enige volkskap behalwe God se volk te steur nie.

Unregistered
05-24-2013, 11:33 AM
Ek verskil ten sterkste, as ek n boer/afrikaner gebore is, hoekom sal ek dan nie dasrdie identiteid/volkskap wil beskerm en uitbrei nie? God stel die volke met hulle grense daar. Het ons nie n plig in die verband dan om saam met ons geestelike ook hierdie aspek van ons volkskap dit as n christelike nasionslisme te sien nie.

Unregistered
05-24-2013, 12:26 PM
Watter volk? Wie wil jy insluit en wie gaan jy uitsluit? Basseer ons dit op taal, ras, velkleur, geloof, of wat? Waar trek wie die lyn?

Unregistered
05-24-2013, 01:54 PM
Waar word enige volk se lyn getrek? Natuurlik ras, taal, godsdiens, eie geskiedenis ens. Hoe kan jy nie dit omarm, dit wat jou n boer/afrikaner maak nie? Wat gaan jou kinders wees oor n paar jaar as jy nie jou volkskap omarm nie, of gaan jy ook wag dat dinge vir jou so raak dat jy uit plek uit voel en dan wil emigreer. Ek weet ons kan God oral dien, maar weer jy is n boer/afrikaner gebore, waarom sug en onpatrioties wees daaroor in plaas van trots. Dis net n linkse denkrigting om dit te wil afmaak.

Unregistered
05-24-2013, 02:48 PM
Bly jy maar 'n afrikaner. Ek skaam my in elk geval deesdae om een te wees, as ek kon sou ek dit verander. As jy besteel wil word, stel 'n afrikaner aan. As jy kwaai vriende wil he, help 'n afrikaner. As jy in jou huis rondgeneuk wil word, nooi een om by jou te bly. As jy ingedoen wil word, doen besigheid met een. As jy belieg wil word, vra 'n afrikaner wat het gebeur. As jy bankrot wil gaan, gaan in venootskap met een. So kan ek aangaan. O ja as jy gestenig wil word, lig jou eerlike opinie.

Unregistered
05-24-2013, 03:02 PM
Alle blankes kwalifiseer as jou naastes. Daar is baie blanke volke reg oor die wreld. Dit is jou reg om te kies... om te meng met... om deel te wees, of te sosialiseer met... die blanke volk van jou keuse, in jou geboorte land, of in die land van jou keuse. Die woord "diskriminasie" beteken immers "om te kan kies". Dit is 'n reg. Niks fout daarmee nie. Niks fout met apartheid nie.

Unregistered
05-25-2013, 06:59 AM
Bly jy maar 'n afrikaner. Ek skaam my in elk geval deesdae om een te wees, as ek kon sou ek dit verander. As jy besteel wil word, stel 'n afrikaner aan. As jy kwaai vriende wil he, help 'n afrikaner. As jy in jou huis rondgeneuk wil word, nooi een om by jou te bly. As jy ingedoen wil word, doen besigheid met een. As jy belieg wil word, vra 'n afrikaner wat het gebeur. As jy bankrot wil gaan, gaan in venootskap met een. So kan ek aangaan. O ja as jy gestenig wil word, lig jou eerlike opinie.

Wragtag, as ek nie van beter geweet het nie, sou ek se jy is n agent van die imperialiste! Dink jy nie n mens kry sulke tipe mense (ondankbaar, rugstekers, afgunstiges ens) onder almal nie? Wanneer die volstruis die windpomp tref sien jy n volk met groot heldedom! Ek dink dat jy miskien eerder n persoon is met n baie groot hart en dat jy dalk te veel vertroue en verwagtinge in ander plaas, vandaar jou ervaring. Ek glo nie jy wil regtig onder n ander volk sorteer nie, jy is immers gebore uit dit wat jy is. Daar is en was altyd die wat ons probeer onder trek maar net soos wat; Andries Pretoruis, Potgieter, Paul Kruger, Steyn, Hertzog, Malan, adv Strijdom en dr Verwoerd ook teen hierdie elemente gestaan het, kan ons ook nie net opgee ter wille van propaganda nie. Dit is ook immers nie net ons mense wat n volk regop hou nie, maar God. Ons is nog hier en het n rol om te speel en daarom moet ons bid dat God n Lamp vir ons voete sal wees.

Unregistered
05-25-2013, 11:34 AM
Alle blankes kwalifiseer as jou naastes. Daar is baie blanke volke reg oor die wreld. Dit is jou reg om te kies... om te meng met... om deel te wees, of te sosialiseer met... die blanke volk van jou keuse, in jou geboorte land, of in die land van jou keuse. Die woord "diskriminasie" beteken immers "om te kan kies". Dit is 'n reg. Niks fout daarmee nie. Niks fout met apartheid nie.

Dan mag niemand kla oor BEE of regstellende aksie nie. Is alles dan reg soos dit is?

Unregistered
05-25-2013, 04:04 PM
Dan mag niemand kla oor BEE of regstellende aksie nie. Is alles dan reg soos dit is?

Jou kommentaar is nie relevant tov die pos wat jy aanhaal nie.

Reg ? Waar staan dit ? As God se STRAF vir jou reg is, dan moet jy dit maar verdra.

Unregistered
05-25-2013, 10:51 PM
Koeeeeweee, dis opstaan tyd. As jy so spesiaal wil wees en apart bestaan Pak nou asb jou tassie orania toe.

Ek dink **** het n paar van sy vrinne gaan nooi vir koppie tee op Akska :-).

Unregistered
05-26-2013, 01:12 AM
Ontspan man. Ons gun jou die vryheid en genot van jou multi-kulti Azani met jou ousie en julle haasbek, geelbek, krulkoppie goffel nageslag, ek s.

Unregistered
05-26-2013, 08:14 AM
Hier is baie plek in die Kaap, los net jou blou vlag by die huis.

Unregistered
05-26-2013, 05:05 PM
Plasing 40

( 4. Die IW lede kan ook nie een bewys dat hulle nie vermengde bloed het nie.

Dit is irrelevant. Dit is God se afdeling. Al wat tel is dat ons die Bybel korrek verstaan, korrek glo, korrek aanhaal ; nie geestelike vermenging pleeg of geestelike vermenging (Babilon / Liberalisme / Humanisme / Teosofie) verkondig of bevorder nie.

__________________________________________________ ___________________________________

Nou verstaan ek jou nie. Jy beweer dat basters nie buite egtelike kinders is nie maar dat hulle met ander volke gemeng het. Basters is nie deur Jesus vrygekoop nie en net suiwer wit mense kan deel van IW wees.

Maar toe dit uitkom dat jou eie bloed nie suiwer is nie, is dit skielik irrelevant en jy vertel vir ons dat jy nie van jou storie verander nie. Wat is dit van suiwer wat ek nie verstaan nie. Ek het gehoor dat Paul Kruger se eie ouma nie wit was nie. So was Andries Pretorius glo ook nie so wit nie.

By bloedrivier was daar boere wat wit en witterig was, Engelse, Swart mense en kleurlinge. Hulle het almal saam gebid en almal saam geveg. Die wat voorgebid het, was almal van twyfelagtige afkoms wat wit betref en julle wil vir ons vertel dat God na daardie basters geluister het en hulle verhoor het en dat ons nou verplig is om 16 Desember te gehoorsaam ?

Wat my die meeste verstom is dat die IW voorouers waarvan die meeste nie suiwer wit was nie, tog hel toe is omdat hulle nie suiwer is nie maar een of ander wonderwerk het die nageslag totaal wit gemaak. Wanneer het die wonderwerk gebeur?

Unregistered
05-26-2013, 05:41 PM
In my lewe het ek nog nie so 'n sinnelose klomp twak op een plek gesien nie. Lank terug het ek geglo Akska sal 'n verskil maak. Julle sal nie meer nie. Vaarwel Akska.

Unregistered
05-26-2013, 06:43 PM
Jy mompel soos 'n dronkaard, al steierend op jou agterpote links en regs van basters, maar as daardie mense kon bloos en bleek word dan was hulle volgens basiese Bybelse standaarde wit. Dan het hulle gekwalifiseer as witmense. Tensy jy wil bewys dat hulle nie kon bloos of bleek word nie ; en tensy jy vir ons hulle DNA profiele hier kan publiseer om te bewys dat hulle eintlik half swart was. Dit klink eerder vir my jy soek agter elke klip desperaat na die naturel bloed in elke witmens se genealogie, want jy mt blykbaar kan bewys dat alle witmense eintlik (dalk nes jy?) "basters" is. En gevolglik moet die hele lot by Bloedrivier ook mos basters wees. Soos hulle s : Wishful thinking. Hahahaha...

Unregistered
05-27-2013, 05:42 PM
Jy mompel soos 'n dronkaard, al steierend op jou agterpote links en regs van basters, maar as daardie mense kon bloos en bleek word dan was hulle volgens basiese Bybelse standaarde wit. Dan het hulle gekwalifiseer as witmense. Tensy jy wil bewys dat hulle nie kon bloos of bleek word nie ; en tensy jy vir ons hulle DNA profiele hier kan publiseer om te bewys dat hulle eintlik half swart was. Dit klink eerder vir my jy soek agter elke klip desperaat na die naturel bloed in elke witmens se genealogie, want jy mt blykbaar kan bewys dat alle witmense eintlik (dalk nes jy?) "basters" is. En gevolglik moet die hele lot by Bloedrivier ook mos basters wees. Soos hulle s : Wishful thinking. Hahahaha...

Daai IW perd is erg deurmekaar. Hy loop met 'n groot chip op sy skouer want die swart aia het hom groot gemaak. Skielik is sy swart "ma" nou die duiwel. Ek ken baie van die kerels wat juis lewe danksy die swartbediende wat hom kos gegee het en sy doeke om geruil het. Die argumente wat hy so aan mekar spu hou nie water nie. Eintlik dink ek hy stoei met homself, daarom die dringendheid waarmee hy hier ten hemele skreeu.

Miskien moet mens maar net die kind jammer kry in plaas van probeer reg help.

Unregistered
05-27-2013, 08:31 PM
Ten minste is die kind se sinsbou en spelling nie so infantiel soos die idioot s'n wat heelwaarskynlik self deur 'n ousie grootgemaak is nie. Verder hou die kind se argumente baie meer water as die doekie wat die idioot aan het.

Unregistered
05-27-2013, 10:20 PM
In my lewe het ek nog nie so 'n sinnelose klomp twak op een plek gesien nie.


# 49 ek stem saam. Hierdie draad ontaard nou in 'n moddergooiery en verteenwoordig beslis nie die waardigheid wat AKSKA het nie. Ek glo ook dat die meerderheid van die AKSKA lede so voel. Ek glo ook dat Lukas 'n doel daarmee het en daarom nog nie die draad gesluit het nie. Byt vas en kyk wat gebeur. Ek is oortuig die einde is naby.

Unregistered
05-28-2013, 08:05 AM
Die wederkoms is nader as die debat se einde. Ek groet ook maar. Cheers!

Jannie van Graan
05-28-2013, 08:35 AM
Ai Kerels, kan ons nie maar met mekaar saam leef nie? "Rome" brand hier om ons en ons stry met mekaar asof dit die enigste belangrike ding in die wereld is! As ons mekaar met modder gooi en beledig sit die "vyhand" eenkant en lag want sy (duiwels) plan werk dan al te goed. Ons sal NOOIT as te nimmer met mekaar saam stem oor elke ditjie en datjie nie, wat belangriker is is dat ons mekaar se verskille respekteer en saam die donker toekoms in gaan wyl ons mekaar onderskraag eerder as koppe af byt. Ons kan met geruste harte getuig maar wanneer ons te ernstig raak en probeer oortuig dan spat die vonke. Is dit regtig so belangrik om te bewys jy is reg en die ander ou is verkeerd terwyl ons almal werklik 'n baie groter "vyhand" het wat ons bereig. Kyk maar op 'n ander draad wat die stats is wat Sonette bymekaar gemaak het, die probleme is groter en meer dringend.

Genade en Vrede vir almal!

Unregistered
05-28-2013, 09:39 AM
Ek voel ek het my basiese saak redelik goed gestel. Lees dit, bestudeer dit en besluit dan self ; of ignoreer dit. Dit is almal se goeie reg om te ignoreer wat hulle wil. Niemand hoef met my saam te stem nie. Enige een is geregtig op sy eie opinie en geloof. Ek aanvaar dat daar persone is wat nie soos ek glo nie en dit is hulle reg. Dit wat ek verkondig is ook nie vir alles & almal bedoel nie, so ek het lankal daarmee vrede gemaak dat daar persone en instansies (kerke) sal wees wat effens vyandig, afkeurend en aggressief sal reageer tov my skrywes. Dit is verstaanbaar. Maar as daar mense is wat graag (uit hulle eie wilsbesluit) konstruktief wil redeneer en debatteer - dan is ek enige tyd oop vir redenasie en debat.

Redeneer en oortuig gaan saam :

Hand. 19: 8 : "En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik
drie maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van
die dinge wat die koninkryk van God aangaan."

Mooi bly.

****

Unregistered
05-28-2013, 02:00 PM
Ons kan nie verwag om met die satan se kinders saam te werk en 'n sukses van enige iets te maak nie. Dit wat **** aanhang is 'n Goddelose verdraaiing van die evangelie. Enige mens wat 'n verhouding met God het sal dit weet.
Die vyand in ons midde is net gevaarlik soos die daar buite, kyk maar tot watter laagtepunt het Akska gedaal. Geen mens by sy positiewe sal hier lees en iets opbouend vind nie. Die vyand binne is besig om Akska te sink.

Unregistered
05-28-2013, 02:10 PM
Niemand hoef met my saam te stem nie. Enige een is geregtig op sy eie opinie en geloof. Ek aanvaar dat daar persone is wat nie soos ek glo nie en dit is hulle reg. Dit wat ek verkondig is ook nie vir alles & almal bedoel nie, so ek het lankal daarmee vrede gemaak dat daar persone en instansies (kerke) sal wees wat effens vyandig, afkeurend en aggressief sal reageer tov my skrywes.)****

Hoe onskuldig kan jy nou wees? Was dit nie jy wat die lesers van die begin aangeval het en as kinders van Babilon beskuldig het nie? ) En wat van die belediging oor die sins bou ? Is dit ook n veryste om IW te wees ? Dan is ek seker te dom vir jou kerk. EK kan bewys dat ek redelik wit is. My vader lyn was wit. Maar daar is twee geleenthede waar n kleinkind wat ingetrou het wie se ouma nie wit was nie. Dit maak dat ek vandag ook nie volgens Bybel se rels op my suiwerheid kan staatmaak nie. Wat die IW betref is ek ook uit.

Ek wonder net wat of wie vir jou die reg gee dat ek Jesus nie as my God en verlosser mag aanneem nie. EK wonder waarom ek nie mag erken dat God die enigste God en skepper van die hele heelal is nie. Ek wonder waarom ek God volgens jou nie mag eer vir WIE HY is nie. Ek wonder waarom ek nie vir HOM lofliedere mag sing nie. Ek wonder waarom ek HOM nie mag loof en prys vir wat HY in my lewe doen nie? EK wonder waarom jy vir my kwaad word omdat ek die REDDENDE GENADE VAN GOD ervaar het? En ek wonder waarom jy vir my kan s dat die GOD wat ek as die SKEPPER van HEMEL en aarde aanbid, nie die regte GOD is nie? EK wonder net wie vir jou die reg gee om my tot in die hel te verdoem omdat daar vermengde bloed in my voorgeslag en in my bloed is? Ek wonder wie jou die reg sal gee om vir my te s dat ek, omdat ek nie wit of IW is nie, ek nie onder die wet van GOD sal val nie? Dat ek maar kan lewe soos ek wil maar nie hel of hemel toe sal kan gaan nie. Dat die Hemel net vir die IW is en dat die hel net vir die afvallige IW is. Wie leer jou dit ?

Ek wil vir jou graag iets vertel.

Al sou jy reg wees en al sou ek volgens jou oortuiging in die hel land omdat ek nie wit is nie, sal ek so vr ek gaan my GOD en my SKEPPER loof en prys. EK sal volhou om die wreld van SY liefde vir die wreld te vertel en ek sal volhou om SY rels vir n vrede-volle lewe aan almal wat my pad kruis, te verkondig. Al spoeg Hy my uit en al sou Hy my verwerp, sal ek volhou om hom elke dag te loof en te prys en nie n dag verbygaan laat gaan wat ek nie van SY goedheid vir my en van SY almag sal getuig nie.

Sal jy my keer of verhoed om dit te doen ?

EK glo nie.

Unregistered
05-28-2013, 04:13 PM
Hoe onskuldig kan jy nou wees? Was dit nie jy wat die lesers van die begin aangeval het en as kinders van Babilon beskuldig het nie? ) En wat van die belediging oor die sins bou ? Is dit ook n veryste om IW te wees ? Dan is ek seker te dom vir jou kerk. EK kan bewys dat ek redelik wit is. My vader lyn was wit. Maar daar is twee geleenthede waar n kleinkind wat ingetrou het wie se ouma nie wit was nie. Dit maak dat ek vandag ook nie volgens Bybel se rels op my suiwerheid kan staatmaak nie. Wat die IW betref is ek ook uit. {{{Jy hoort bly te wees}}}

Ek wonder net wat of wie vir jou die reg gee dat ek Jesus nie as my God en verlosser mag aanneem nie. EK wonder waarom ek nie mag erken dat God die enigste God en skepper van die hele heelal is nie. Ek wonder waarom ek God volgens jou nie mag eer vir WIE HY is nie. Ek wonder waarom ek nie vir HOM lofliedere mag sing nie. Ek wonder waarom ek HOM nie mag loof en prys vir wat HY in my lewe doen nie? EK wonder waarom jy vir my kwaad word omdat ek die REDDENDE GENADE VAN GOD ervaar het? En ek wonder waarom jy vir my kan s dat die GOD wat ek as die SKEPPER van HEMEL en aarde aanbid, nie die regte GOD is nie? EK wonder net wie vir jou die reg gee om my tot in die hel te verdoem omdat daar vermengde bloed in my voorgeslag en in my bloed is? Ek wonder wie jou die reg sal gee om vir my te s dat ek, omdat ek nie wit of IW is nie, ek nie onder die wet van GOD sal val nie? Dat ek maar kan lewe soos ek wil maar nie hel of hemel toe sal kan gaan nie. Dat die Hemel net vir die IW is en dat die hel net vir die afvallige IW is. Wie leer jou dit ?

Ek wil vir jou graag iets vertel.

Al sou jy reg wees en al sou ek volgens jou oortuiging in die hel land omdat ek nie wit is nie, sal ek so vr ek gaan my GOD en my SKEPPER loof en prys. EK sal volhou om die wreld van SY liefde vir die wreld te vertel en ek sal volhou om SY rels vir n vrede-volle lewe aan almal wat my pad kruis, te verkondig. Al spoeg Hy my uit en al sou Hy my verwerp, sal ek volhou om hom elke dag te loof en te prys en nie n dag verbygaan laat gaan wat ek nie van SY goedheid vir my en van SY almag sal getuig nie.

Sal jy my keer of verhoed om dit te doen ?

EK glo nie.

Watter is die oudste: Christendom of IW?

Waar en wanneer het IW "ontstaan" en wat is nou eintlik die doel daarvan?

Die aanhaling "..na alle nasies en verkondig...." Ek het al oral gesoek in beikans elke vertaling en nerens kry ek enige olek waar die woord "wit" in daardie sin gebruik word nie.

Is die manier / metode van ander vloek en skel omdat hulle nie glo soos die IW dit sou wil nie 'n vereiste van IW wees?

Is verdraagsaamheid uit die IW bybel geskryf?

Daar staan baie duidelik, ".....aan my kom die oordeel toe..." Wie gee die reg aan 'n mens om ander te oordeel en te verdoem na aanleiding van die reels wat gemaak is (en gebuig is) deur mense?Genade Lukas, jy sal die debat moet uitvee en al die nuwes wat spruit ook, ek is bevrees dat die nie langer 'n debat is nie en alleenlik dien as afskrik middel vir ander wat graag hier sou wou deel neem. Vee uit! Ek veronderstel dat die mense van IW wel iewers hulle eie nessie moet h waar hulle met "like minded" mense kan gesels.

Lukas
05-29-2013, 10:34 AM
Hierdie draad is uiteindelik klaar. Ons is terug uit die berge en dit lyk so vr of dit net ek en Bergie is wat gaan siek word. Xander is gelukkig hy was reeds siek nog voor ons begin het. Ek het baie werk om in te haal en ek sien darem dat hierdie draad nou ook tot n einde gekom het. Daar is niks nuuts wat hier bygevoeg kan word nie en alles wat verder bespreek word sal n herhaling van onderwerpe wees wat reeds bespreek is.

Ek is nie so seker of dit soveel deurgetrap is soos wat dit gedurende 2006 deurgetrap was nie maar die beledigings en moddergooiery was hierdie keer baie minder. Ek gaan die draad nou sluit. Xander dit is nou jou beurt. Ander wat belangstel kan dit ook doen.

Ek is nog nie klaar met hierdie onderwerp nie en daarom wil ek die hele draad van die begin tot die end ontleed kry. Die feit dat mense te bang is om hulle name by hulle oortuigings te plaas, gaan die opsomming ook moeiliker maak. Ek sal nog mense vra om ook die Jes. 49 draad te ontleed. Wanneer ons klaar is, sal ek die opsomming vir toekomstige verwysings hier onder plaas wat die draad dan finaal sal afsluit.

Intussen klink dit vir my of die onderwerp nou afgehandel is en dat ons van nou af nie weer oor die onderwerp op AKSKA gaan debatteer nie. Soos ek in die verlede ges het, is ons webblad nie n advertensie platform vir die Israel Visie nie en die mense wat in die toekoms vrae het, sal na hierdie draad verwys word.