PDA

View Full Version : AKSKA is alles oor vroe waarskuwing en die red van lewens...S417
06-18-2016, 11:33 AM
Jeremia 6:10
(1953 vertaling)
Wie sal ek toespreek en waarsku, dat hulle kan hoor? Kyk, hulle oor is onbesnede, sodat hulle nie kan luister nie. Kyk, die woord van die HERE is vir hulle n smaad, hulle het daar geen behae in nie.

(1983 vertaling)
Met wie sal ek praat, wie sal ek waarsku, wie sal na my luister? Hulle ore is doof, hulle is nie in staat om te hoor nie. Hulle praat smalend oor die woord van die Here, dit kan hulle nie skeel nie.

(NIV)
To whom can I speak and give warning?
Who will listen to me?
Their ears are closed
so they cannot hear.
The word of the Lord is offensive to them;
they find no pleasure in it.

Jakobus 5:19-20
(1953 vertaling)
Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat n sondaar van sy dwaalweg bekeer, n siel uit die dood sal red en n menigte sondes sal bedek.

(1983 vertaling)
My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word.

(NIV)
My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins.

Daar is n verskil tussen om vasgevang te wees in n leuen en om aktief (vir watter rede ookal) te bly in daardie leuen as n keuse. Wanneer jy vasgevang is in n leuen, dan glo ek is daar nog genade, want jy weet nie. Maar wanneer jy WEET wanneer die Here vir jou die leuen ontbloot het en jy KIES steeds die leuen, dan sal God rekenskap daarvoor eis.

Ons staan nie onder oordeel in hierdie lewe nie, dit kom nog. Maar God sal nog tugtig, indien Hy reken dis nodig. HY BLY n God van geregtigheid!

Wie van julle het kinders? Indien hulle sou lieg of iets steel hoe sou jy dit hanteer? My persoonlike ervaring as kind: My ouers het my na die beliegde partye teruggevat, langs my gestaan en gewag dat ek my leuens ontbloot. Intens skaam kry. Vergifnis vra. Maar die leuens is ontbloot.

So ook al is ons nou mooi groot mense, bly die volgende van toepassing. Die leuens gaan ontbloot word!! Jy bepaal waar. Of jy kan die teregwysing van die Heilige Gees deur jou gewete volg, dit by God gaan bely, vergifnis vra, OPHOU daarmee en regmaak. Of God sal dit self ontbloot en dan sal jy jou pak in die openbaar moet vat waar die leuens oop en bloot gaan l vir almal om te sien.

Wanneer jy die waarheid ken, sal jy die leuen kan herken. Wanneer jy die leuen herken, moet jy dit verwerp en nie met nog meer leuens probeer om die eerste leuen te regverdig nie.

Galasirs 6:7-8
Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.