PDA

View Full Version : Wie aanbid jy?Lukas
06-22-2016, 10:28 AM
EK kry nerens is die Bybel die bewys dat ons direk met Jesus kan praat nie. Ons mag ons Vader goed in die Naam van Jesus vra, maar ons kan nie self tot Jesus bid nie.

Is ek verkeerd?

Hein
06-22-2016, 03:33 PM
EK kry nerens is die Bybel die bewys dat ons direk met Jesus kan praat nie. Ons mag ons Vader goed in die Naam van Jesus vra, maar ons kan nie self tot Jesus bid nie.

Is ek verkeerd?

Lukas, Jesus is God. So ons kan Hom aanbid, asook Heilige Gees, of Vader, want al 3 is een God. Ek sal eers later van tyd goed aanstuur wat kan help, maar my rekenaar wag so bietjie vir my, want ek werk op tablet. So as iemand anders intussen kan help doen so asb.

528
06-22-2016, 04:00 PM
Is ek verkeerd?

Nee. Jesus bid self tot sy Vader.

Hein
06-22-2016, 04:10 PM
Nee. Jesus bid self tot sy Vader.

528, ek kan nie met jou saamstem nie.
Jy moet darem verstaan HOEKOM Jesus tot Sy Vader gebid het, toe Hy op aarde was Jesus het soos ek en jy mens geword toe Hy aarde toe gekom het. HY WAS MENS GEWEES....

Maar noudat Jesus terug is in die 3 eenheid, is Hy God. Daarom kan jy Hom aanbid.
Gaan soek gerus in nuwe testament, nadat Christus weer verheerlik is en Sy plek in die 3 eenheid ingeneem het, dan gaan jy baie plekke kry waar Jeus aanbid word, selfs doe ou testament ook.

Hein
06-22-2016, 09:49 PM
Lees Joh 1

472
06-22-2016, 09:55 PM
EK kry nerens is die Bybel die bewys dat ons direk met Jesus kan praat nie.

Is daar erens in die Bybel wat se dat ons nie direk met Jesus kan praat nie?

Jesus en die Vader is Een. As jy tot die Vader bid, bid jy tot Jesus. As jy tot Jesus bid, bid jy tot die Vader.


9Jesus s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe s jy: Toon ons die Vader?
10Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
11Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.
(Jn 14:9).


13En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
14As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
(Jn 14:13).

Wie sal dit doen? Jesus sal doen wat jy vra in Sy Naam.

528
06-23-2016, 08:18 AM
Hein en 472.

Vandag en mre is ek uithuisig en sal sodra ek terugkom het julle beantwoord op julle bydraes. Indien julle verdere kommentaar wil lewer vra ek vriendelik dat julle dit sal doen voor my terugkoms. Alles kan dan gesamentlik hanteer word. Dit nou aanleiding van my antwoord aan Lukas. Laat ek net s ek bly by my antwoord en sal dit motiveer.

541
06-23-2016, 01:20 PM
Vader, Seun, Heilige Gees... Hulle is een. Ek bid tot almal!

Jesus is my intersessor by die Vader - soms bid ek tot Hom. Ek gaan skuil ook in die Naam van Jesus as my Rots en veilige vesting.

Soms bid ek tot die Heilige Gees. Dis vir my sinneloos om vir die Vader te vra, in die Naam van Jesus dat die Heilige Gees my nou moet lei, help, vertroos of krag gee. Die Heilige Gees is dan in my en daai vinnige direkte twee-kante-toe kommunikasie is vir my verby kosbaar.

Wanneer ek egter in die troonkamer ingaan, gaan staan ek voor my Vader. Dan bid ek in die Naam van Jesus.

Partykeer is ek super swak, en dan gaan sit ek by Jesus se voete en ontvang net terwyl Hy vir my by die Vader intree.

In tye van oorlogvoering ROEP ek die Naam van Jesus in. Ek bid nie tot die Vader en Hy vra vir Jesus om 'n paar sakies te kom uitsorteer nie. Daar is menslik net nie tyd nie.

Ek het nie Skrif om alles te staaf wat ek hoe ek aanbid of hoe dit prakties werk nie. Dis mos maar 'n ding tussen my en my God??

Elke persoon se verhoudings met die mense om hom is verskillend. Net so glo ek elkeen van ons se verhouding met God is uniek.

Ek hoop jy kry die antwoorde waarna jy soek.

528
06-26-2016, 03:51 PM
My antwoord aan Lukas word eerstens onderl deur sy skrywe en tweedens deur my kennis en navorsing in die verband.

Kom ons hanteer eers Lukas se skrywe wat as volg lees:

EK kry nerens is die Bybel die bewys dat ons direk met Jesus kan praat nie. Ons mag ons Vader goed in die Naam van Jesus vra, maar ons kan nie self tot Jesus bid nie.

Is ek verkeerd?

Volgens my verstaan van sy skrywe kry hy nie bewyse om direk met Jesus te praat nie. Sou hy net dit geskryf het sou my antwoord anders gewees het. Hy gaan egter voort deur te s ons mag ons Vader goed in die Naam van Jesus vra. Nou verskuif die klem van praat na vra. Na die vra voeg hy ‘n komma in sy sin en gebruik hy die woord maar en volgens my spreek hy dan die kern van die “probleem” aan, naamlik of ons self tot Jesus kan bid. My antwoord was eenvoudig ‘n nee wat beteken dat ek met hom saamstem dat dit na regte nie kan gebeur nie. My motivering aan Lukas in my antwoord is kortliks dat Jesus self tot die Vader bid. Dit wat betref die eerste gedeelte van my antwoord aan Lukas.

Wat die tweede gedeelte van my antwoord aan Lukas betref gaan ek verduidelik wat ek bedoel het toe ek geskryf het dat Jesus self tot die Vader bid:

As vertrekpunt neem ek die gedeelte uit Lukas 11:1 waar Jesus op ‘n sekere plek besig was om te bid. Na Sy gebed vra een van sy dissipels vir Hom om te hulle te leer om te bid. Hy antwoord hulle deur te s: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; Hierdie aanhef van die bekende “Onse Vader” het ten ten doel om die Naam van God te Heilig. God word voorop gestel. God alleen word ge-er. Dink maar aan die woorde van die serafs: “Heilig, heilig, heilig is die Here van die lerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol” (Jes. 6:3). Hier word die dissipels deur Jesus geleer om tot hulle Vader en Sy Vader te bid.


Waar verwys die Bybel dat God ook Jesus se Vader is. Ek noem slegs twee plekke: 2 Korintirs 1:3 – Gesend is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting.

Tweedens deur Jesus self:

]ohannes 20
(17) Jesus s vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en s vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. (duideliker kan ‘n mens dit nie kry nie).


Om aan te dui dat God ‘n mens (vleeslik) geword het gaan net nie af nie. In Matths 27:26 lees as volg: en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en ges: Eli, Eli, lama sabagtni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? Maak dit vir enige regdenke persoon sin dat God (Jesus) sterf aan die kruishout en Homself aanroep om te vra waarom Hy Homself verlaat het?

Om saam te vat: Bogenoemde dui ondere ander aan waarom ek geskryf het dat Jesus self tot die Vader bid. Dit is met ander woorde ook Sy Vader. Indien ek Lukas se skrywe verkeerd vertolk het is dit sy pregoratief om ‘n regstelling met my in di verband te maak.

Dat ‘n mens Jesus iets mag vra (nie aanbid nie) kan uiteraard gedoen word. Het ‘n dissipel hom nie in die voorbeeld hierbo gevra hoe om te bid nie? Indien die omstandighede hul daarna leen kan Jesus selfs met jou afsterwe hulp aanbied. Hier verwys ek na die geval van die jong meisie wat in Sunnyside Pretoria in ‘n motorongeluk dood is. Sy is deur ‘n mediese doktor bygebring en die verhaal wat sy vertel het is deur die dokter geboekstaaf – wat sy ervaar het was skrikwekkend. Jesus het tot haar redding gekom! Ook in jou daagliks wandel kan jy die Christus om hulp vra. Daar is die verhaal van die twee jong mans wat sendingwerk in ‘n swart woonbuurt gedoen het. Dit het laat geword en toe hulle (toe alreeds donker) op pad huis toe was het gewapende mans hulle omsingel. Dood benoud het hulle die Christus gevra om hulle te help. Die swart mans het skielik groot geskrik en weg gehardloop. Iemand wat die skelms ken en die voorval gesien het, het later aan hulle gevra waarom hulle weg gehardloop het. Hulle antwoord was dat hulle reuse mense agter die twee mans gesien het met groot swaarde in hulle hande. Nou sal u ook verstaan waarom my antwoord aan Lukas anders kon gewees het.

Wanneer ek die kommentaar van ander bydraers lees dan tree een probleem sterk op die voorgrond, naamlik die vertolking van die Drie-eenheids leer. ‘n Professor het tydens ‘n teologielesing aan sy studente gevra wie van hulle die drie-eenheidteorie/leer verstaan. Slegs een student het sy hand opgesteek. Die professor se antwoord daarop was saaklik: “Dan is ek bly dat iemand dit verstaan want ekself verstaan dit glad nie”.

Die derde aspek waarna ek verwys het in my antwoord aan Lukas was dat geskoei was op ander en my eie navorsing. Hierdie navorsing het gehandel oor die Drie-eenheidsleer. Daar is geen plek in die Bybel wat die Drie-eenheidsleer vermeld nie. Dit wat somtyds as voorbeeld van die Drie-eenheidsleer voorgehou word se betekenis is iets heel anders. Omdat die navorsing ook ander mense se navorsing behels – soos alreeds aangedui - is di bevindinge in hulle eie taal geplaas en kom dit gevolglik uit die Afrikaanse-, Engelse- asook die Nederlandse literatuur. Hierdie dokument wat ek gaan poog om as ‘n PDF leer te plaas, sal baie mooi verduidelik wat die Drie-eenheids leer is en nie is nie. Totdat ek oplaai van die dokument bemeester gee ek ‘n voorbeeld van ‘n skematiese voorstelling van die Drie-eenheidsleer. Dit word in die navorsing dokument behandel.


http://i653.photobucket.com/albums/uu260/Carel_01_album/Drie-eenheid%20van%20God%20skematiese%20voorstelling.jp g

‘n Laaste opmerking. My antwoord was uitsluitlik aan Lukas. Ter wille van die onbegrip van die Drie-eenheidsleer wat opvallend was – en ek beklemtoon die woord onbegrip, dit na aanleiding van ander en my navorsing - het ek dit goed gedink om die bevindinge van die navorsing hier te plaas. Of u daarmee gaan saamstem of nie is vir my nie belangrik nie aangesien dit bloot ander en my bevindinge is. Indien dit iemand tot hulp kan wees is ek bly. Indien u dit wil verwerp voel welkom. Aan die einde van die dag het ek Lukas nie geantwoord om hom te benvloed nie, maar om bloot my siening te gee op sy vraag. Per slot van rekening, niemand kan my of iemand anders se heil bepaal nie. Dit is elkeen se eie verantwoordelikheid en dit het ek die dag aanvaar toe ek uit die kerk bedank het.

Hiermee is my gesprek oor hierdie onderwerp afgehandel.

Hieronder die skakel na genoemde dokument. Moontlik kan 524 dit korrek plaas.

http://filegooi.co.za/get2/76aceae9308dae5d22d8828d5d6eba9f/DIE+DRIE-
EENHEIDS+LEER.pdf

Nota: Ek is per e-pos in kennis gestel dat hierdie dokument (aflaaibaar) tot 2 Julie 2016 op Filegooi beskikbaar sal wees.

Hein
06-27-2016, 08:49 AM
528, Kan jy tot God bid?

Hein
07-05-2016, 02:06 PM
Ek het vir 528 gewag vir 2 weke om te antwoord. Die volgende stuur ek gewoonlik aan Jehova getuies, wat nie glo in Christus as God nie, en ook nie tot Hom bid nie. Hier is die bewys uit die Woord dat jy kan, want Christus is die Alfa en die Omega, en Hy IS GOD!!!

There is a simple way to see if someone has the true Jesus or not. By true Jesus, I mean the one of the Bible: Not the one of Mormonism who is the brother of the devil, not the Jehovah's Witness “Jesus” who is Michael the Archangel, and certainly not the one of the New Age Movement who is simply a man in tune with the divine consciousness.
• The Jesus of the Bible is prayed to (Acts 7:55-60; Psalm 116:4 and Zech. 13:9 with 1 Cor. 1:1-2).
• The Jesus of the Bible is worshiped (Matt. 2:2,11; 14:33; 28:9; John 9:35-38; Heb. 1:6)
• The Jesus of the Bible called God (John 20:28; Heb. 1:8).
In cult theologies, Jesus is a creation in one form or another (this is why the Jehovah's Witnesses added the word ‘other' four times to Col. 1:16-17). Therefore, He is not to be prayed to, worshiped, or called God.

If you are a RE-BORN Christian then you will be able to pray to Jesus, not just through. You will be able to worship Jesus equally with the Father. And you will be able to call Jesus your Lord and God. A cultist cannot do this. A cultist has a false Jesus, and, therefore, a false hope of salvation.

The following is an expansion of the above points:
If you put your faith in a Jesus that is not true, then your faith is useless. The power of faith does not rest in the act of believing, but in its object;
The greatest faith in someone “who is false” is the same as no faith at all. Sincerity and false messiahs do not bridge the chasm of sin between God and man (Isa59:2), only the Jesus of the Bible does that. Who then, is the true Jesus?

Jesus said that He was the only One who reveals the Father (Matt. 11:27 and Luke 10:22): "All things have been committed to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him" (NIV).
So, to know the true Father you must first know the true Jesus. The question is, how do you recognize the true Jesus? Simple, look in the Bible:
If you were to say, "Father receive my spirit," who would you be praying to? The Father, right?
If you were to say, "Jesus receive my spirit," who would you be praying to? Jesus.
In Acts 7:59, Stephen, while full of the Holy Spirit (v. 55), prayed to Jesus. And they went on stoning Stephen as he called upon the Lord and said, "Lord Jesus, receive my spirit." (See also Acts 9:14; Rom. 10:13.)
(In Mormonism, in 3 Nephi 19:18 Jesus is prayed to and called Lord and God.)
Stephen prayed to Jesus, not just through Him. If it is acceptable for him then it should be alright for you. The Jesus of the Bible is prayed to. I pray to Jesus. Do you? If yes, good. If not, why?

But you might say, "Jesus said to pray to the Father." I do. But I also pray to Jesus as Stephen did. If the church is only to pray to the Father then why did Stephen, under the inspiration of the Holy Spirit, address Jesus in His prayer? Was he wrong? See also 1Cor. 1:1-2 with Psalm 116:4 where calling upon the name of the Lord is prayer and prayer is addressed to Jesus by the Corinthian church.

Jesus was also worshipped. The verses are:
And those who were in the boat worshiped Him, saying, "You are certainly God's son! (Matt. 14:33).
And behold, Jesus met them and greeted them. And they came up and took hold of His feet and worshiped Him (Matt. 28:9).
See also Matt. 2:2,11; 14:33; 28:9; John 9:35-38; Heb. 1:6.

The Jesus of the Bible is prayed to and worshiped. Do you do what Jesus' disciples did? Do you pray to and worship the true Jesus?
Since it is against Mormon and Jehovah's Witness theologies to pray to Jesus but only through, if you do worship Jesus, how can you do that without praying to Him? And, do you honor Him equally with the Father as Jesus said to do in John 5:23? If you do not, then why not?

There is just one more issue to address. Do you call Jesus your Lord and God?
After Jesus' resurrection He showed Himself to many people. One of them was Thomas. John 20:28:
Thomas answered and said to Him [Jesus], "My Lord and my God!"
The literal Hebrew Greek translation says, "The Lord of me and the God of me."
(In Mormonism, in 3 Nephi 19:18 Jesus is prayed to and called Lord and God.)
"O My God!" is a pagan expression used EVERYWHERE today. Two points can be made from this. First, do you agree that Thomas a devout Jew was swearing, like a pagan of today? Second, there is no biblical account of swear words. Peter did swear in Mark 14:71 by swearing he did not know Jesus. To say Thomas was swearing, or merely exclaiming profound surprise has no evidence.
God calls Jesus God in Heb. 1:8
But of the Son He [the Father] says, "Thy throne, O God, is forever and ever..."

Conclusion:
As already indicated, the true Jesus of the Bible is prayed to (Acts 7:55-60; Psalm 116:4 and Zech 13:9 with 1Cor1:1-2), worshiped (Matt 2:2,11; 14:33; 28:9; John 9:35-38; Heb 1:6), and called Lord and God (John 20:28; Heb 1:8).
But, if you have the true Jesus as a Jehova witness, why is it you don't do those things? Why does JW theology not agree with the original scriptures from the original Bible? Why?
I think the answer is simple. Your “Jesus” AS JEHOVA WITNESS is not the true Jesus. Therefore, you are wrong.

May the Holy Spirit lead you in all of this and help you to know the truth.
Joh 14:26 The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, will teach you everything and make you remember all that I have told you.

454
07-06-2016, 08:59 PM
Dankie Hein, stem saam. Jesus is God op aarde, in die vlees.

Lukas
07-10-2016, 06:46 PM
Dankie 528. Dit klink of jy die waarheid verstaan soos wat ek dit verstaan. En Hein. Jesus is die Seun van God en Jesus is God. Daarin is geen twyfel nie.

Ons kerke is op n manier mislei en van die "Christelike" kerke wat die ou kerke en die nuwe kerke insluit, word mislei. En die rede vir hierdie misleiding le in wat ons glo en ook in die musiek wat ons luister.

Ek gaan nie nou n klomp versies noem nie maar ek wil he dat julle my verkeerd bewys. 528 het op hierdie stadium my eerder ondersteun.

Maak ek n fout en as ek doen, waar maak ek die fout?

Lukas
07-10-2016, 09:54 PM
Hier is my eerste kommer. God kan die en stuur die krag van die dwaling. Kan dit wees dat die kerke onder die krag van die dwaling deurloop en mense op n slinkse manier mislei?


2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

2Th 2:12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

1Jn_4:6 Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

My vraag is weer. Tot wie moet ons bid ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joh_14:16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Joh_14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle ges het.

Joh_15:26 Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.

Joh_16:7 Maar Ek s julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

--------------------------------------------------------------------

Mat_18:19 Weer s Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.

Mat_21:22 En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Mat_6:6 Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Mat_6:7 En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Mat_7:7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Mat_7:8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Mat_7:11 As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Mat_9:38 Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.

Mat_26:42 Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en ges: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

Mat_26:53 Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?

-----------------------------------------------------------------------------------

Jesus is die Seun van ons Vader wat in die Hemel is. Ons Vader is die Skepper van Hemel en Aarde. Jesus is Sy seun en Jesus is die tweede Adam wat die eerste Adam se foute hier op Aarde vir ons kom regstel het, sodat ons ook gered kan word. Jesus is ook God want Hy is die Seun van die Vader. Vader is God want Hy is die Koning van alle konings.

Wys my een plek in die Bybel waar Jesus s dat ons tot Hom moet bid?

Hein ek praat van die tyd nadat Jesus opgevaar het!

Rev 3:17 Want jy s: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.
Rev 3:18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou o te salf, sodat jy kan sien.
Rev 3:19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
Rev 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
Rev 3:21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
Rev 3:22 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s.

Hein
07-11-2016, 09:32 PM
Lukas,
1. Al die bogenoemde verse wat jy hierbo aanhaal is toe Christus nog op aarde was. Ja Hy het mens geword. Dink bietjie daaroor.... Dink bietjie dat Christus alles verlaat het op Sy troon en aarde toe moes kom vir ons....
As jy dus uit jou Godheid uitgaan en mens word, dn aanbid jy die Vader God, en dit was presies wat Jesus gedoen het.
Dis NIE vndag DIESELFDE meer nie. Hy is WEER God.
2. Jy s dan ook dat Vader geskep het, maar dis teenstrydig met Joh 1?
3. En dan verstaan ek nie Lukas, ons gee vir jou l die versies as bewys maar dan gebruik jy dit nie?
4. Nou gaan ek jou dieselfde vraag vra as wat ek vir 528 gevr het - Aanbid jy vir God?

Lukas
07-11-2016, 10:55 PM
Hein. Miskien moet ek my vraag duideliker stel. Wanneer jy bid, bid jy liewe Jesus sag en teer? of bid jy in die naam van Jesus tot ons Vader?

Wat gebed betref, is daar twee dele in hierdie geskiedenis. Toe Jesus op Aarde gewandel het. Einlik voor hy gewandel het toe Johannes nog in die baarmoeder opgewonde geraak het.

Daarna was dit toe die dissipels op die grond geval het en ges het, waarlik U is die Seun van God. Die mense wat die palmtakke voor die donkie waarop Jesus gery het, uitgepak het.

Terwyl Jesus op aarde was, het die mense van tyd tot tyd erken dat Hy die Seun van God is. Die Seun. Die Tweede Adam wat God SY Vader noem, saam met wie Hy later op die troon sal sit. Nie op die Troon as Almagtige Skepper van Hemel en aarde nie maar soos n Kind by Sy Vader wat die Almagtige skepper van alle dinge is.

Op Aarde het die mens erken dat Jesus die Seun van God is. Maar voor Hy opgevaar het, het hy verduidelik dat die Heilige Gees in sy plek op die aarde vir ons gestort word, omdat Hy nie meer hier vir ons sal wees nie maar omdat Hy in die Hemel vir ons sal wag.

SY opdrag was dat ons, wat Hom as verlosser aanvaar het, ook kinders van God genoem mag word. God word ons Vader en wanneer ons bid, Bid ons tot die Vader. Nie vir die Seun nie maar in die Naam van die Seun wat dit deur Sy heilige offer vir ons moontlik gemaak het om Kinders van God te word, en om die Almagtige God en Koning, die Skepper van alles wat bestaan, ons Vader te noem.

Hein en wanneer jy hierdie versies wat ek gegee het, elkeen op sy eie bedink en deurdink, sal dit vir jou duidelik word dat wanneer ons Bid, ons geen ander keuse het as om tot ons Vader self te bid nie.

Amper vergeeet ek om iets te noem. Soos wat Jesus vir sy dissipels gebid het toe Hy op die aarde gewandel het, Bid die Heilige Gees vandag vir ons. Soos wat Jesus vir ons ingetree het toe hy op die aarde gewandel het, Tree die Heilige Gees vandag ook vir ons in voor ons Vader wat in die Hemel is.

Hein
07-12-2016, 12:03 PM
Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
Joh 1:2 Hy was in die begin by God.
Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
Joh 1:4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.
Joh 1:5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.
Joh 1:6 Daar was ‘n man van God gestuur, wie se naam Johannes was.
Joh 1:7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo.
Joh 1:8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.
Joh 1:9 Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wreld.
Joh 1:10 Hy was in die wreld, en die wreld het deur Hom ontstaan, en die wreld het Hom nie geken nie.
Joh 1:11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Joh 1:13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.
Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Hein
07-12-2016, 12:29 PM
Ai Lukas,

nou het ek gaan moeite doen (vir jou wat so besig is) om die versies vir jou te gaan haal uit God se Woord, sodat jy self kan sien dat God aanbid kan word in die vorm van Christus.


Mat 28:8 En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.
Mat 28:9 En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens te en s: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.


Heb 1:1 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun
Heb 1:2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wreld gemaak het.
Heb 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
Heb 1:4 terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam gerf het as hulle.
Heb 1:5 Want aan wie van die engele het Hy ooit ges: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?
Heb 1:6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wreld inbring, s Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.
Heb 1:7 En van die engele s Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;
Heb 1:8 maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer;
Heb 1:9 U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle;
Heb 1:10 en: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.
Heb 1:11 Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ‘n kleed verslyt,
Heb 1:12 en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie.
Heb 1:13 En aan watter een van die engele het Hy ooit ges: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?

Rev 19:1 En n hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat s: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!
Rev 19:2 Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.
Rev 19:3 En vir die tweede maal het hulle ges: Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid.
Rev 19:4 En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en ges: Amen, Halleluja!
Rev 19:5 En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en ges: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!
Rev 19:6 En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat s: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.
Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
Rev 19:8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
Rev 19:9 Toe s hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy s vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.
Rev 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my ges: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.
Rev 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
Rev 19:12 En sy o was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
Rev 19:13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
Rev 19:14 En die lers in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
Rev 19:15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.
Rev 19:16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

Act 7:59 En hulle het Stfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep (bid) en s: Here Jesus, ontvang my gees!

Aanroep:
epikaleomai
ep-ee-kal-eh'-om-ahee
Middle voice from G1909 and G2564; to entitle; by implication to invoke (for aid, worship, testimony, decision, etc.): - appeal (unto), call (on, upon), surname.


Act 9:13 Maar Ananas antwoord: Here (Jesus Christus), ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het;
Act 9:14 en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u Naam aanroep.
Act 9:15 Maar die Here (Jesus Christus), s vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.
Act 9:16 Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.

Rom 10:12 Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep (bid).


Mat 14:33 Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en s: Waarlik, U is die Seun van God!


Psa 110:1 Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.
Psa 110:2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en s: Heers te midde van u vyande.
Psa 110:3 U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.
Psa 110:4 Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisdek.
Psa 110:5 Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.
Psa 110:6 Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land.
Psa 110:7 Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

Lukas
07-12-2016, 01:25 PM
Dankie, Hein. Jy bevestig alles wat ek s in Heb. 1:6 en ook in Openbaring 19:7

Wat openbaring 19:7 betref. Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.


Wanneer jy na hierdie bruilof kyk en dit vergelyk met die Joodse kultuur van n bruilof waar die man die vrou ontmoet. Hy los sy beste vriend by die vrou om haar op te pas terwyl hy die huis gaan bou. En wanneer hy die huis klaar gebou het, kom hy terug en neem die vrou as sy vrou tydens die bruilof.

En omdat daar in die Bybel baie bewyse is dat die Joodse gebruike juis met die koms van die verlosser ooreenstem, het Jesus vir sy dissipels die volgende ges. Joh_14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

Die res van die versies wat jy gegee het beskryf die heerlikheid van God die Vader wat al om teenwoordig is en van Sy Seun wat in die Hemel is.

Baie dankie Hein, jy het dit eintlik baie mooi uitgelig.

Hein
07-12-2016, 01:40 PM
Lukas, ek weet nie hoe jy lees nie, maar die verse bewys direk teenoorgesteld van wat jy dink en s....

Lukas
07-12-2016, 03:00 PM
Hein. lees dit weer. Lees dit biddend sonder vooroordele.

EK wil jou noe eers net een vraag vra. Is ek verkeerd om in Jesus se naam tot ons Vader te bid?

Gee my net n ja of n nee

Hein
07-12-2016, 06:55 PM
Hein. lees dit weer. Lees dit biddend sonder vooroordele.

EK wil jou noe eers net een vraag vra. Is ek verkeerd om in Jesus se naam tot ons Vader te bid?

Gee my net n ja of n nee

Nee dit is nie verkeerd nie Lukas...maar ek sien sommer dadelik waarop jy wil afstuur. Jy moet miskien gaan dink hoekom jy in die Middelaar wat op aarde was Jesus Christus se Naam kan bid.

Kyk Lukas, ek bid tot enige Een van die Drie- Eenheid individueel, Vader, Seun of Heilige Gees of tot God 3 Enig alleen. Ek het vir jou die bewyse gegee uit God se Woord, en dis net jy wat dit kan anneem of verwerp. Doen soos jy wil. Dit help nie ons stry oor die Woord van God nie. Kom ons bid eerder vir mekaar dat Heilige Gees dit aaan ons sal oopbreek, en die vyand geen vatplek sal kry nie.

472
07-12-2016, 11:22 PM
Ons kan seker oor die dinge gesels en mekaar se mening hoor sonder om ergerlik te word. Ons is immers almal deel van dieselfde liggaam. In die geval stem ek saam met Hein. Maak dit my nou n verraaier, Lukas? Nee, ek glo nie, ons moet immers met mekaar kan praat en hoor hoe die Gees elkeen lei.

Dalk stem ek saam met Hein omdat ek so onverbiddelik glo Jesus is God. Ek het dit al baie getuig. Ook my aanhaling hierbo, (pos #6) laat my wonder of Lukas nie hierdie onderwerp moes aanraak om ons iets te wys nie. Ja, ek bid tot God die Vader in Jesus se naam. Meeste van die tyd. Maar ek sal ook tot Jesus bid. Is my aanhaling nie dalk waarna ons moet kyk om te besef ons bid verkeerd nie. Dit s vir my dat ons juis tot Jesus moet en kan bid en Hom vra.


13En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
14As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
(Jn 14:13).

Verstaan ons reg wanneer ons dink ons moet tot die Vader in Jesus se naam bid? Hierdie stel dit vir my in n ander lig. Beteken "As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen." nie eintlik dat as julle My iets vra, sal Ek dit doen, nie? Maw, in My naam = Bid tot My! Vra My en Ek sal dit doen.

"En wat julle ook al in my Naam mag vra" s nie "En wat julle ook al die Vader in my Naam mag vra" nie.

Waar in die Woord word ons verbied om tot Jesus direk te bid, is die ander vraag wat nie beantwoord word nie.

Die ander ding wat my begin pla, is hierdie verwysing na Jesus as die "tweede Adam". Adam was nie God nie. Adam het niks geskape nie, (hy is geskape) terwyl Hein die spyker op die kop slaan dat Jesus alles geskape het. Ek begin dus hierdie Jesus is die "tweede Adam" ding as n leun uit die hel sien. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, dalk selfs een van die Apostels of briewe, ek weet nie, maar sal uitkyk vir die oorsprong. Dit word dalk bedoel dat Jesus gekom het om self te doen wat Adam nie kon doen nie, reg genoeg. Maar Jesus is nie die 'tweede Adam' nie. Adam was iets spesiaal, ja, nie mens soos na die sonde val nie, hy was moontlik n geestelike wese, wat sy multi dimensialiteit verloor het met die sonde val en toe gebind is tot die drie of vier dimensies waarin ons leef.

Daar is ook argumente dat Adam nie verlei is nie, maar gekies het om by Eva te staan en toe die 'val' saam met haar gevat het, eerder as om haar te verloor. Hier kom dus die Liefde ter sprake. Soos God se Liefde vir ons, dat Hy sy Seun (lees Homself) gegee het vir ons, eerder as om ons te verloor.

Hein
07-13-2016, 08:40 AM
Jy het dit nogal mooi verduidelik 472. Jesus is nie Adam nie.
Ook bestaan daar geen bewys van n Joodse huwelkks tradisie en hoe Jesus ons sal wegraap nie, nie enigsinds in die Bybel nie, en dus kan ons daardie teorie verwerp, wat ook van die israel manne af kom.

Wat ons vir onsself moet afvra, is wie is Jesus, en as enige iemand verby doe volgende vers kan kom om aan te dui dat Jesus nie God is nie, dan weet ek nie meer nie.
Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

472
07-13-2016, 10:14 AM
Hein, ons stem saam oor Jesus, maar die joodse tradisies is n ander ding waaroor ons seker nooit sal saamstem nie. Lukas het dit mooi uitgedruk in sy vorige skrywe, maar ek het nie nou tyd om dit te soek en plak nie. Die feit is, die joodse tradisies is geskoei op wat in die toekoms gebeur. Vir ons is voorspelling jy voorspel iets en dit gebeur of dit gebeur nie, vir die Jood is voorspelling herhaling. En dit is hoe God dit doen. Ons stem seker saam dat die teken van Jona so n voorbeeld is. Net so is daar honderde ander en ons noem dit die skadu van wat sou kom.

Maar ons gaan nie nou weer daar nie. Die Heilige Gees lei ons elkeen afsonderlik en gee vir ons om te Glo soos Hy goed dink.

Lukas
07-13-2016, 07:40 PM
Hein. Jy ken jou Bybel baie goed en jy weet nou waarheen ek op pad is. Miskien kan jy vir my die antwoorde gee. Ek probeer nie snaaks wees nie maar ek soek na n rede vir die dwaling wat ek wil raaksien en verstaan. Moenie probeer om alles wat ek skryf nou deur te lees en te verstaan nie. Dink so bietjie daaroor.

Hein. Jesus is God. Daar is geen twyfel nie. Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Joh 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.
Joh 14:8 Filippus s vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
Joh 14:9 Jesus s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe s jy: Toon ons die Vader?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jesus is God dit staan buite alle twyfel, maar Hy het vir ons vier standaarde gegee om te bid. (1.) Terwyl hy in die baarmoeder was. (2.) Na Sy geboorte terwyl hy op aarde was.(3.) Nadat hy opgevaar het en (4.) Wanneer Hy teruggekeer het met die wederkoms.

Daar is n rede vir hierdie vier dele en ek dink dat dit belangrik is om uit te vind waarom Hy die rels gegee het.

Daar is n spesifieke rede waarom Hy in hierdie tyd vir ons s dat ons direk met die Vader in Sy Naam moet praat. Kyk na al sy voorskrifte rondom gebed en vra jouself waarom. Daar moet n rede wees en dit moet belangrik wees, anders sou Hy dit nie so gestel het nie.

Kan jy dink hoe Groot God moet wees as hy die uitspansel in die palm van Sy Hand kan hou? Kan jy jou indink hoe klein ons moet wees as jy nie eers ons sonnestelsel van die uithoeke van die uitspansel kan sien nie?

Kan jy dink hoeveel mag Hy ons gegee het deur self te mag kies? Nie eers gemeet aan die grootte van God nie maar net gemeet teen die grootte van die uitspansel, Is ons so klein dat as ons die vergelyking kan maak, sal ons skaars met n elektroskoop gesien kan word.

God is so groot dat, van die sterre wat Hy geskape het wat binne die Uitspansel is en wat binne sy handpalm pas, is so groot dat ons hele sonnestelsel soos n klein klippie op een van daardie sterre kan pas. Kan jy jou indink hoe Groot God is dat ons die kleinste elemente van ons aardse materie, skaars met die sterkste elektromagneet kan sien en meet?

Ons liggame is so klein dat jy dit vanaf n berg wat 800 meter hoog is, die mense nie eers meer met die blote oog kan sien nie, tog het Hy aan ons die mag gegee om oor die aarde te heers. Jesus het ook vir ons die voorbeeld van heers gegee toe hy die stormwind en die see kalmeer het.

Ons enigste manier om die drie eenheid van God te verstaan, is om die eenheid binne onsself te soek, omdat ons ook na Sy Beeld geskape is. En ons verstaan dit as liggaam siel en gees.

Liggaam is waar die ander twee gehuisves word. Siel is die denke en Gees is die lewe. Wanneer ons s dat Jesus God is, beteken dit dat God n menslike liggaam geskape het waarbinne Hy sy Gees en Sy denke geplaas het. God het dus vir homself n liggaam geskep om hier op aarde vir ons sigbaar te wees, sodat Hy ons kon leer en Hy vir ons n verlossing kon bewerkstellig.

Terwyl God hier op aarde volgens aardse rels geloop het, Was Hy terselfdertyd nog altyd op Sy troon van waar hy die uitspansel in die palm van Sy hand kon hou. Binne die liggaam van Jesus, was Sy eie Gees en SY eie Siel terwyl Hy ook terselfdertyd in Sy Almag, in die Hemel op Sy troon gesit het.

Ons weet dat ons harte deur God getoets word om ons motief te toets. Met ander woorde die belangrikste ding in die lewe is om onsself te verlon terwille van gehoorsaamheid aan God, maar daar is mense wat hulle eie belange voor gehoorsaamheid plaas en dit is dan nie binne die wil van God nie.

Die kerke vandag het iewers in daardie gat getrap en vir hulle het God die gees van die dwaling gegee sodat hulle daarin kan verval en hulleself daardeur kan oordeel. Hoe is dit moontlik dat die kerke moffies wat nie selibaat leef, as predikers kan aanvaar. Hoe is dit moontlik dat kerke in die naam van God. Aborsies kan goedkeur. Hoe is dit moontlik dat kerke en predikers eendag voor God sal staan en Hy sal vir hulle s om van Hom weg te gaan want Hy ken hulle nie?

Sal God so iets aan die mens doen om die mens op n dwaalspoor te lei? Ek glo so want dit gaan uiteindelik oor ons diepste binneste om gehoorsaam te bly. Ek glo ook so omdat dit in die Bybel geskryf is.

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
2Th 2:12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

1Jn_4:6 Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Ek wil graag die krag van die dwaling verstaan sodat ek kan agterkom waar die kerke die bus gemis het. En daar is drie goed wat ek optel . Die een is die die voorskrif van die gebed, die ander ding is motief omtrent geld en die derde ding is die Sabbat.

Die gebed.

Voor die wederkoms het God vir ons die volgende voorskrif gegee.
Al die voorskrifte vir die tyd nadat Jesus opgevaar het, is dieselfde naamlik, Vra die Vader in die Naam van Jesus.

Waarom is dit so as Jesus ook God is? Jesus het ges dat ons op hierdie aarde alles sal kan doen wat Hy gedoen het en nog meer.

Ek top nou al lank oor hierdie saak, want wat is die verskil as Jesus dan ook God is? Dit lyk vir my dit gaan oor die konsep van God wat die Middelpunt is. Ek Praat van die alomteenwoordige skepper wat die heelal in die palm van Sy hand hou. Dit is die Vader wat alles geskep het. Hy is groter as wat ons kan dink.

Jesus Wil h dat ons to daardie onbeskryflik groot Vader moet bid. Jesus is ook God maar ons verstaan van Jesus is die beeld van n mens wat so groot is soos n mens.

Tweedens is die die Seun konsep van God waardeur ons heilig voor God die Vader kan staan, omdat die Seun dit deur Sy heilige lewe vir ons moontlik gemaak het omdat ons Hom as verlosser en Saligmaker aanvaar het.

Omdat niemand tot die Vader kan kom behalwe deur die Seun nie, is ons huidige opdrag om tot die Vader met die Seun as middelaar te kom. Meer as dit kan ek nie nou verduidelik nie.

Ek s nie dat jy nie tot die Drie-eenheid kan bid wanneer jy danksegging doen nie. Dit s ek nie. Maar wat die Bybel vir ons s is om God die Vader as die middelpunt van ons gebede te maak.

Wanneer Jesus met die wederkoms terugkeer, sal dit anders wees. Dan Kom Jesus as God en dan kry ook al die Engele opdrag om Hom as Gd te aanbid.

Dit bring my by die dwaling.

Wanneer ek tot Jesus bid is ek buite God se voorskrifte vir hierdie tyd en dit lyk vir my of die misleiding hier inkom. Mense wat Jesus Jesus tydens kerkdienste dreunsing om in n tipe van n beswyming te kom sodat hulle God kan aanbid, word deur ander geeste oorval en beheer.

God se opdrag is dat ons Hom in helderheid van verstand aanbid en nie om in n tipe beswyming te wees wanneer ons dit doen nie. 1Pe_1:13 Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.

Daar is nog n deel wat vir ons vertel dat ons wanneer ons nie by onsself is nie, verslind kan word. 1Pe_5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle testander, die duiwel, loop rond soos n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

Daar is een emosie wat ek wel opgetel het en dit is die emosie wat volg wanneer jy jou eie gees lig. Dit beteken dat jy jouself bly maak om God te loof. Jy vra iets en dan dank jy God vir dit wat jy kry en wanneer jy God loof, lig jy jou gees op en lig en verheug te word sodat jy God in opregte blydskap kan dien.

Die oplig van die gees is iets wat jyself doen en dit gaan nie met dreunsang of enige ander onbehoorlike ritueel gepaard nie. Jesus het self vir ons hierdie oplig van die gees gedemonstreer toe hy gebid het. Luk_10:21 In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en ges: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.

My persoonlike ondervinding is dat die vyand deur suggesties werk. Die vyand stuur suggesties wat deur vrees gedryf word. Met ander woorde. Die Here gaan jou seen maar nie voor jy eers n goeie pak slae gekry het nie. Is dit Bybels?

Ek sit eendag in een van hierdie kerke wat so met n dreunsang begin. Die hele ker k sing vir minute Jesus Jesus Jesus tot hulle almal dieselfde vibe het. Die prediker het later n boodskap vir iemand in die gehoor en hy roep n jong man vorentoe. Die prediker begin profiteer en vertel die jongman dat hy na n oorlog sal gaan dat sy hele liggaam deur vuur vernietig gaan word. Hy sal totaal vermink wees om in sy verminkte toestand n ambassadeur vir Jesus te wees.

EK het al in my verlede n predikant uit die kerk gejaag maar dit was nie my kerk nie. Ek wens ek kon vir die jongman my storie van die vyf drome vertel en hoe ek nie letsel van daardie suggestie oorgehou het nie. Maar ek kan nie.
Wie is hierdie mense en wie aanbid hulle? Hulle noem hom Jesus en hulle kom in n tipe beswyming en tog is daar iewers n foutjie.

Jas 3:1 Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons n groter oordeel sal ondergaan.
Jas 3:2 Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou.
Jas 3:3 Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee.
Jas 3:4 Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur n baie klein roer net waarheen die stuurman wil.
Jas 3:8 Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.
Jas 3:9 Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.
Jas 3:10 Uit dieselfde mond kom sen en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.
Jas 3:11 n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?
Jas 3:12 n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie.
Jas 3:13 Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.
Jas 3:14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie.
Jas 3:15 Dt is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;
Jas 3:16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.
Jas 3:17 Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
Jas 3:18 En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.


https://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM

Hein
07-14-2016, 04:35 PM
Hallo Lukas, ek lees jou hart hier raak. Dankie daarvoor.

Ja daar is dwaling in die kerke, dis heeltemal waar. In Soshanguwe het dit die EFF gekos om die predikant wat sy lede kaal laat uittrek en met slange teister, se kerk af te brand. Darem iets moois wat die EFF gedoen het. So sien ons die dwaling orals. SinCristiese kerke orals. ChrisLam, en nog vele meer.

Maar jy moet darem iets onthou. Ek en jy moet voor God ALLEENLIK verantwoording doen. So moet kerkleiers en predikante ook.
God se ook darem vir ons om die geeste te toets, en ons kan dit doen. As hul nie Christus bely nie, is hul van satan af.
Die verse wat jy aanhaal uit Thesalonisense moet jy ook darem in konteks lees Lukas. Gaan lees bietjie die hele teks van bo af.

Wat ek voorheen gese het, herhaal ek weer. Maar voor ek dit doen. My skoonma se altyd: Christus was 100% God en 100% mens. Moelik om MENSLIK te verstaan, maar ek moet jou BAIE krediet gee, jy het dit BAIE mooi verduidelik. God in 'n menslike ligaam.

Ek bly by my standput Lukas, en miskien moet ons dit nie so 'n "issue" maak nie. Jesus is God. Heilige Gees is God en Vader is God. Daarom kan ons God aanbid, of enige Een van die 3 eenheid. Ek glo darem nie God gaan ons veroordeel daaroor nie.
Ek glo ook nie dis dwaling nie Lukas, maar eerder iets wat mense nie ten volle verstaan nie. Ek en ander het reeds in baie verse aan jou gegee uit die Woord wat aandui dat Christus aanbid was nadat Hy opgestaan het. So God maak nie foute in Sy Woord nie Lukas, onthou dit.
Jesus is NOU, TANS God! Hy is verheerlik! Hy kan NOU ALREEDS aanbid word as God, en nie eers later nie.

Dus bly ek by my standpunt, maar kom ons praat dit uit.

Lukas
07-14-2016, 05:42 PM
Dankie Hein. Vir my is dit eenvoudig en dit is my waarneming onder die kerke wat Christus bely, wanneer ek na die gemeenskaplike eienskappe van die kerke wat van die spoor af is, met die gemeenskaplike eienskappe van die kerke wat nog op die spoor is, vergelyk.