PDA

View Full Version : Adam397
07-19-2016, 02:00 PM
In 1 Kor 15:45 staan: Die eerste mens, Adam, het n lewende siel geword en die laaste Adam n lewemakende Gees.
In die draad Wie aanbid jy s Lukas:

Jesus is die Seun van ons Vader wat in die Hemel is. Ons Vader is die Skepper van Hemel en Aarde. Jesus is Sy seun en Jesus is die tweede Adam wat die eerste Adam se foute hier op Aarde vir ons kom regstel het, sodat ons ook gered kan word. Jesus is ook God want Hy is die Seun van die Vader. Vader is God want Hy is die Koning van alle konings.

TOM S: Die ander ding wat my begin pla, is hierdie verwysing na Jesus as die "tweede Adam"

HEIN S: Jy het dit nogal mooi verduidelik 472. Jesus is nie Adam nie

Nou wil ek wil graag vra hoekom s Tom en Hein daar is nie n tweede Adam nie?

472
07-19-2016, 09:03 PM
Hier is wat ek gese het:


Die ander ding wat my begin pla, is hierdie verwysing na Jesus as die "tweede Adam". Adam was nie God nie. Adam het niks geskape nie, (hy is geskape) terwyl Hein die spyker op die kop slaan dat Jesus alles geskape het. Ek begin dus hierdie Jesus is die "tweede Adam" ding as n leun uit die hel sien. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, dalk selfs een van die Apostels of briewe, ek weet nie, maar sal uitkyk vir die oorsprong. Dit word dalk bedoel dat Jesus gekom het om self te doen wat Adam nie kon doen nie, reg genoeg. Maar Jesus is nie die 'tweede Adam' nie. Adam was iets spesiaal, ja, nie mens soos na die sonde val nie, hy was moontlik n geestelike wese, wat sy multi dimensialiteit verloor het met die sonde val en toe gebind is tot die drie of vier dimensies waarin ons leef.

Daar is ook argumente dat Adam nie verlei is nie, maar gekies het om by Eva te staan en toe die 'val' saam met haar gevat het, eerder as om haar te verloor. Hier kom dus die Liefde ter sprake. Soos God se Liefde vir ons, dat Hy sy Seun (lees Homself) gegee het vir ons, eerder as om ons te verloor.

Ek bedoel, Jesus is nie Adam 'reincarnate' nie.

Dit word dalk bedoel dat Jesus gekom het om self te doen wat Adam nie kon doen nie. Dit se nie vir my Jesus is die tweede Adam nie.

Dankie vir die verwysing na 1 Kor 15:45. Dit antwoord seker my vraag oor waar dit vandaan kom. Ek verwerp nie wat daar staan nie, want ek glo die hele Bybel is God geinspireerd, "God breathed', en daarom sal ek vir myself gaan kyk en probeer uitpluis wat dit is wat ek nie verstaan nie.

472
07-19-2016, 09:23 PM
Om te probeer verstaan wat 1 Kor 15:45 bedoel, sal ek graag wil gaan lees waar 'So is daar ook geskrywe:' is. Waar na verwys die skrywer?

Ek was redelik gelukkig en het die eerste gedeelte maklik gekry -


Gen 2:7 En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n lewende siel geword.

Maar die deel oor die lewendmakende Gees ontwyk my. Dit is mos iewers geskrywe, dus nie die skrywer se eie opinie nie. Ek bedoel nie dat ek betwis dat Jesus n lewendmakende Gees is nie. Maar waar is dit geskrywe. Kan iemand my help? Ek sal dit wil lees om die konteks beter te verstaan, waar dit geskrywe is.45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees.
(1 Co 15:45)

Dit word ook eintlik duidelik gestel dat Adam, die eerste mens was. Die laaste Adam nie mens nie. My woordeskat laat my in die steek hier vannaand en ek kan nie uitdruk wat ek wil se nie. Hier het ons met n tipe 'spraak' te doen en ek kan nie onthou wat mens dit noem nie. (Beeldspraak miskien?) Dit is dus vir my verkeerd om van die eerste Adam en tweede Adam te praat, asof hulle gelyk staande is. Kan ons dan se die 'eerste Adam' is deur die 'tweede Adam' geskape?

472
07-19-2016, 09:36 PM
Eintlik wil ek nie n groot storie hiervan maak nie. Ek het maar net nou die dag iets uitgespreek, wat ek nog nooit voorheen uitgespreek het nie en dit is dat dit my gees ontstel elke keer wat ek die uitdrukking, eerste Adam, tweede Adam' hoor. Ek erken my onvermo om dit te verduidelik en hoop nie ek het iemand skade gedoen deur my gevoel uit te spreek nie.

Hein
07-20-2016, 09:09 AM
Dags almal,

Ja boeta’s, ons moet mooi verstaan wat hier staan in die Woord, en maar altyd die HELE stuk in konteks gaan lees, en nie net n paar versies gebruik om ons standpunt te probeer oorbring nie.
Kom ons kyk wat regtig daar staan...

Hoe Jesus Christus uitgebeeld word as Adam is SLEGS beeldspraak. M.A.W. Christus word voorgestel as Iemand wat MENS moes word, en dis eintlik al wat dit beteken.
Een MENS (Adam) het sonde in die wreld ingebring, en daarom het God gekies dat ‘n ander MENS (Christus) die sonde sou wegneem vanaf die aarde (vir die wat glo in Hom):
1Co 15:21 Want aangesien die dood deur ‘n MENS is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n MENS.
1Co 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal IN CHRISTUS lewend gemaak word;
Hier is al KLAAR die verduideliking, mooi in God se Woord uiteengesit, deur God self gegee. Christus is nie Adam nie, PUNT!
Adam is Adam en Christus is Christus. Hier gaan dit daaroor dat albei, MENSE was.
As Christus Adam is, dan het Christus vir Christus geskep, en dis banaal om so te redeneer.

Ja Christus IS die LEWENDMAKENDE Gees:
Rom 8:9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God IN JULLE woon. Maar as iemand die Gees VAN CHRISTUS nie het nie, di behoort nie aan Hom nie.
Rom 8:10 Maar AS CHRISTUS in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid.
God kom verduidelik wie Hy is, Vader, Seun en Heilige Gees. God in Sy hele wese wil in ons kom woon. Is Christus dan die lewendmakende Gees: JA!!. Want Christus IS God!

En Hy WIL regtig in ons kom woon:
Rev 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan NA HOM toe en SAAM met hom maaltyd hou, en hy MET My.

God kom beskryf mooi vir ons waarom Jesus Christus as LEWENDMAKENDE Gees uitgebeeld word. Sonder Hom kan ons nie verheerlikte liggame kry, en die ewige lewe erf nie.
1Co 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.
1Co 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.
1Co 15:46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.
1Co 15:47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.
1Co 15:48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

So daarom kan ons seer-sekerlik nou verstaan dat Christus slegs uitgebeeld word as MENS, en dat Hy MENS moes word, en dis al.

Groetnis, Hein

472
07-20-2016, 08:09 PM
Die laaste Adam nie mens nie.

Dankie Hein, ek het my weereens verkeerd uitgedruk hier.

397
07-21-2016, 02:03 PM
Eerstens dankie vir julle antwoorde.

Hein ek het nie die teks wat ek gegee het (1 Kor 15:45) gegee omdat ek gedink het Christus is n fisiese tweede Adam nie, ek het dit heeltemal in die konteks verstaan soos wat dit in daardie teks lees. Ek wou julle verklarings vir julle plasings gehad het en s ek weer dankie daarvoor.

Lukas
07-23-2016, 02:29 PM
Met ander woorde. Ek verstaan dit nog altyd soos wat ek dit ges het. Adam was die eerste mens wat ook die Gees van God in hom gehad het om die ewige lewe te h. Maar toe word hy stout en ons almal moes daaronder ly. Ons verloor ons ewige lewe. Verloor ons plekkie in die paradys en word uitgegooi om verlore te wees.

Toe gee ons Vader vir ons vir Jesus. Weer n eerste. “Adam” Nie gerenkarneer nie, maar ‘n eerste. As mens doen hy wat Adam gedoen het en hy wandel elke dag saam met God. Hy is sondeloos soos wat Adam was voor hy vir Eva geluister het. Jesus bly sondeloos en sterf vir die mensdom se sonde, wat oor die mensdom gekom het omdat Adam nie gehoorsaam was nie.

Adam was die mens wat die ewige Gees verloor het. Jesus is die tweede Adam wat dit weer vir ons teruggegee het.

Daar was nog nooit weer iemand soos Adam nie en daar was nog nooit iemand Soos Jesus nie. Al twee was n eerste mens. Maar Jesus het vir ons terugbesorg wat Adam vir ons verloor het en dit is waarom daar na Hom as die tweede Adam verwys word.

Dankie, Hein dat jy soveel moeite gedoen het om dit te verduidelik

472
07-23-2016, 03:28 PM
Terwyl ons op hierdie golflengte is. Ek is hierdie week uit n ander hoek 'getref'.

Die stelling is:

Daar sit vandag n Mens op God se troon, langs God.

Laat dit bietjie insink en dink daaroor.

Lukas
07-24-2016, 10:33 AM
Open 3:21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
Open 3:22 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s.

--------------------------------------------------

Dit klink of Jesus Sy eie troon het en dat ons by Hom sal kan Sit soos wat Hy by Sy Vader op Sy Troon gaan sit het. Daardie troon kan n troon wees maar dit kan ook n amp wees of dit kan n plek in die Gees wees waar ons Saam met Hom sal kan sit, wanneer ons die resies gewen het.

Ek dink nie dat ons ooit naby ons Vader wat in die Hemel is se troon sal kan kom nie. Nie dat ons nie mag nie maar ek dink dat dit dalk te groot sal wees. As Hy se dat hy die uitspansel in die palm van Sy hand hou en wanneer Hy se dat hy die aarde as n voet stoel hou wanneer Hy sit, kan die mense wat die Bybel woord vir woord verstaan, weer se dat dit onmoontlik is.

In Sy hand? Wanneer ek in n oorlog n klomp soldate in die geveg in vat, hou ek hulle lewens in my hande. Dit beteken dat ek vir hulle lewe verantwoordelik is en dat ek selfs daarmee kan doen wat ek wil.

Kan ek dan verstaan dat wanneer God se dat hy die uitspansel in die palm van Sy hand hou, dat Hy totale beheer daaroor het.

En dan se Hy dat Hy die aarde as n voet stoel gebruik. Hy se dit om te wys hoe groot hy is. Vir ons om daardie grootheid te verstaan, is nie nou so maklik nie. Maar wat ons wel verstaan is dat ons geweldig klein is en dat Hy so groot is dat ons nie eers so groot soos n atoom sal wees wanneer ons ons posisie op Sy troon sal wil verstaan nie.

Ek wonder baie keer of die Engel wat wydsbeen or die Eufrat gestaan het, nie dalk ons verlosser was nie. Soos ons was Hy voor Sy aardse geboorte to gewees. As Hy wydsbeen oor die Eufrat rivier gestaan het. Daardie rivier is op sy smalste ongeveer 120 meter wyd en dit kan tot 400 wyd word.

'n Gestalte wat soos n mens lyk en wat wydsbeen daarop sit, moet redelik groot wees. Ten minste 322 meter of ongeveer 107 verdiepings hoog en sy skouers ongeveer 1.2 kilometer wyd. Geen wonder Daniel het van skok omgeval nie.

Ek probeer nie se hoe groot Jesus in gestalte is nie maar ek probeer se dat ons baie baie klein is en dat die engel wat wydsbeen oor die Eufrat gestaan het, ook maar baie klein moet wees teenoor God. As die aarde vir God n rusbank vir Sy voete is, sal daardie wese van 107 verdiepings ook nie op God se Troon sigbaar wees nie.

Soos wat ek dit sien gaan dit oor 'n amp / plek in die gees waar ons soortvan een word met Christus en dat ons ervarings sal ervaar wat nie vir die menslike brein moontlik sal wees om te verwerk nie.

Ek dink dat die enigste mens wat op aarde gebore was en wat by God op die troon kon gaan sit het, Jesus was. Maar ons wat ook mense was, sal weer saam met Hom kan sit, as ek dit reg verstaan.