PDA

View Full Version : AKSKA lidmaatskap tydelik oop vir nuwe ledeLukas
06-28-2013, 12:43 PM
Ek het besluit om AKSKA tydelik vir nuwe lede wat wil aansluit, oop te maak.

Indien jy belangstel om deel van die groep te word kan jy die volgende lees.


AGTERGROND VIR MEMORANDUM

Die AKSKA Lede is mense wat reeds n kriptografie kursus voltooi het.

Wat is AKSKA.

Afrika Kriminele Sosiale Kode Analiste is ‘n groep opgeleide spesialiste in die
lees en interpretering van die Afrika kriptografie.

ASKA lede maak dit deur hulle maandelikse bydraes van R200.00 moontlik om met ons volgehoue empiriese navorsing in kriptografie voort te gaan.

WIE KAN DEEL WORD VAN AKSKA:

Al die mense wat reeds die kriptografie kursus by Lukas Swart gedoen het.
Mense wat in besit is van die boek “Oorwin Plaasaanvalle”
Mense wat in besit is van die Video CD waarin AKSKA en stedelike reekse verduidelik word.

WAT BETEKEN AKSKA VIR MY ?

Jy sal die geleentheid kry om jaarliks n vyf dag kursus by te woon waar die nuutste ontdekkings met die praktiese toepassing daarvan, aan jou oorgedra sal word.

Gratis telefoon konsultasies.
Indien daar wel nood is, een insident per jaar wat ‘n fisiese konsultasie kan insluit. Dit sluit nie brandstof koste in nie.

TELEFOON KONSULTASIES:

Met Telefoon konsultasies kan jy enige tyd vir Lukas Swart of een van die gemagtigdes gratis bel omtrent tekens wat onverwags opduik.

1. Jy sal gehelp word om die beginpunt van die reekse te kry.
2. Jy sal gehelp word om elke been in die reeks te meet en te lees.
3. Jy sal gehelp word om die aard van die beplanning teen jou te verstaan.
4. In die geval van misdaad tekens sal die risiko datums van die beplande misdaad bepaal word.
5. Jy sal geadviseer word rakende die verskillende tipes aanvalle wat op die verskillende vasgestelde tye mag plaasvind
6. Jy sal ook adviseer word om die situasie te ontlont nog voordat dit verder ontwikkel.

Fisiese konsultasies:

Indien jy nie daarin slaag om die reeks effektief te lees nie, sal een van die AKSKA spesialiste na jou gestuur word om self die fisiese konsultasie te hanteer.

1. Die aard van die tekens sal bepaal word.
2. Indien die tekens ‘n misdaad bedreiging inhou, sal die risiko datums van die misdaad bepaal word.
3. Jy sal gekonsulteer word in die tipe aanvalle wat vir die verskillende tye mag plaasvind
4. Jy sal gehelp word om die aanvalle te voorkom.
5. Jy sal ook geleer word om die aanval suksesvol te ontlont indien dit wel sou plaasvind.
6. AKSKA sal jou ook help om vas te stel wie agter die beplanning van die misdaad sit.
7. AKSKA sal ook poog om jou te help dat die persoon agter die misdaad, in so ‘n mate ontmoedig word dat hy of sy, dit in die toekoms nie weer sal oorweeg nie.

NIE LEDE:

1. Telefoon konsultasies: R 600.00
2. Fisiese konsultasies: R2500.00 per dag + Brandstof teen R2.30 per km

HOE SLUIT EK BY AKSKA AAN:

Om aan te sluit is dit ‘n vereiste dat die aansoeker in besit van die Video of DVD van die “Afrika tekens” moet wees

Stuur vir my jou aansoek na [email protected] of na [email protected]

Ek sal dan vir jou die memorandum stuur.

1. Lees en teken die onderstaande Memorandum
2. Vul die betalings advies in.
3. epos dit na [email protected] of na lukas @swarbergiss.com
4. of dit na
Posbus 421
Dewagensdrif
1002