PDA

View Full Version : Straf God ons sonde vandag nog?Hein
10-07-2016, 10:27 AM
Vind aangeheg my ondersoek na die onderwerp en lewer asb kommentaar.2898

454
10-07-2016, 03:30 PM
Hein

Ek dink jy weet wat ek van die boekie poging van jou dink. Ek waarsku jou, jy is besig om te laster teen God Almagtig, jy misken die offer van Jesus en is besig om die Bybel te verdraai en te verkrag.

Ongelukkig kan ons nie net daaroor lag nie, want mense soos jy, gelei deur 'n vrymesselaarskerk veroorsaak meer elende en dood onder kinders van God as die satan homself.

Kom ek wys jou hoe belaglik jou redenasies is.

Ek haal aan"Soos reeds gesien verander God nie. Hy straf beslis sonde, tugtig mense oor hul
ongeregtighede en hul sondige en ongehoorsame dade op aarde."

Jy se God straf almal wat sondig. Sy kinders en ongelowiges. Is dit wat jy se?

Chris

Hein
10-08-2016, 02:49 PM
Ai, hier gaan ons al weer.......

Chris, ek gaan definitief nie diie hele stuk weer hier vir jou uitskryf nie. Jy lees soos gewoonlik net 5% van wat ek skryf, en dan teer jy daarop. Nee ek laster glad nie. Jy lees een sinnetjie, en dan lees jy nie verder nie.
Jesus het die skuldbrief vir ewige hel weggevat, dis waar. Kinders van God wat vrugte dr wat by hul bekering pas is gered van die ewige dood in die hel. En ja, God tugtig selfs Sy kinders. Dis aardse straf, nie ewige straf nie. En ek het dit regtig baie duidelik uitgeskryf, hoekom lee jy daar verby?
As jy mooi alles in konteks lees, dan sal jy verstaan. Maar soos ek jou nou al ken, doen jy dit nie....

454
10-09-2016, 11:40 AM
Hein

Verduidelik asb vir ons wat sal God se doel met die straf wees?

Terwyl jy daaroor dink. Jy se God verander nooit en jou hele opstel is daarop gegrond dat, God in die ou testament mense gestraf het en dat Hy dit vandag nog doen.
Is dit so?

Jy se klom dinge Hein, so ek wil eers 'n paar grys areas uit die weg ruim.

Chris

454
10-09-2016, 05:19 PM
Hein

Jy is verkeerd wanneer jy se " Jy lees een sinnetjie, en dan lees jy nie verder nie". Ek lees verder Hein, maar wanneer een sin bog is, maak dit jou hele opstel 'n leuen en word jou hele bediening 'n klug.

Net so terloops. Jy se God verander nooit nie, dit is 'n leuen uit die hel wat kerke aanhou verkondig.
Ek weet daar is verse in die Bybel wat dit anders laat lyk. Daai verse dui egter op God se persoonlikheid(liefde) en nie Sy wil nie.
Daar is menige voorbeelde in die Bybel waar God, Sy wil verander het, party selfs na mense ingemeng het. Dit se nie God moet nie, maar dit bewys dat Hy dit kan en sal doen. 'n Voorbeeld is Isreal wat 'n goue kalf maak en aanbid terwyl Moses op die berg, die 10 gebooie van God ontvang. God wou hulle vernietig maar na Moses tot Hom bid en pleit verander God, Sy wil. Gaan soek self, daar is baie.

Dan het ons die grootste gebaar van liefde in die geskiedenis, God almagtig, skepper van hemel en aarde word 'n mens. God verander van Gees na Vlees. Die Woord word Vlees met die geboorte van Jesus. As dit nie verandering is nie, dan weet ek nie. Kan jy nog se God verander nie?

God Almagtig kom en wandel as God in die vlees op aarde tussen Sy skepsels, sodat Hy die perfekte voorbeeld vir alle mense kan wees. Dan onderwerp Hy hom aan Sy skepsels sodat hulle Hom kan verraai, martel en vermoor, ter wille van Sy skepsels se sonde. Hy betaal die volle losprys vir elkeen wat wil glo, se sonde, sodat die wat in Hom glo die sonde en die dood kan oorwin.

Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God

Eph 1:7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Eph 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

1Jn 2:1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.
1Jn 2:2 En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir di van die hele wreld.

Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Rom 8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Rom 8:3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,Nou wil jy Hein, ons kom vertel dit was nie genoeg nie. Dit was alles pure verniet, God gaan Sy kinders nog steeds reg straf. Jy reken dit is nie laster nie??? Die mooiste is Hein, God het jou reeds daarvoor ook vergewe.

Ek vra jou weer Hein as Jesus vir jou sondes betaal het en God het jou vergewe, waarvoor wil jy gestraf word?

Sonde kan nie meer skeiding bring tussen God en Sy kinders nie, wel sondebewustheid en selfpoging. Geen kind van God wil sonde doen nie, nie een van ons wil sonde regverdig nie, tog gebeur dit en God het geweet dit gaan gebeur, daarom het Hy reeds voorsiening gemaak. Die voorsiening is nie 'n pak slae, siekte of een of ander vorm van manupulasie met vrees nie, dit is die bloed van Jesus. Elkeen van God se kinders staan skoongewas, geregtig voor God, deur die bloed van Jesus!!

1Pe 1:18 Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgerfde sinlose bestaan nie.
1Pe 1:19 Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.

Heb 10:16 “Dit is die verbond wat Ek met hulle na daardie dae sal sluit, s die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal Ek dit skrywe.”
Heb 10:17 Dan s Hy verder: “Aan hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie.”
Heb 10:18 Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.
Heb 10:19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom,


Chris

Chris1
10-09-2016, 09:40 PM
Hein.

Baie dankie maak sover sin vir my.

Hein
10-10-2016, 12:49 PM
Chris, die verse wat jy aangehaal het gaan oor die ewige straf in die hel. Nie aardse straf nie.

Ons het al hier deurgegaan maar kom ek herrinner jou. Soos goeie vader op aarde sy eie kinders straf en tugtig as hul oortree straf God ons ook as Sy kinders as ons oortree op aarde. Indien jy dit nie doen nie, noem God jou selfs n mense moordenaar Hoekomstraf en tugtig God? Omdat Hy lief is vir jou en nie wil h jy moet uiteindelik in die hel beland nie.

454
10-10-2016, 09:03 PM
Hein

Nee Hein die verse is nie net op die ewige straf van toepassing nie.

Ek haal vir jou aan uit die Heidelbergse kategismus. Dit is so gereformeerd soos jy kan kry, dit verduidelik baie mooi met die relevante teksverse aangeheg. Ek dink ook die ou se opstel is bietjie beter nagevors en meer volledig as joune.

Vraag 60: Hoe is jy regverdig voor God?
Antwoord: Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus (a); so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al
die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeur
tot alle kwaad geneig is (c), God nogtans (d) aan my sonder enige verdienste van my kant (e), uit louter
genade (f) die volkome genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus skenk (h). Dit reken Hy
my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat
Christus vir my volbring het (i). Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart (j)
aanneem.
(a)Rom 3:21, 22, 24; 5:1, 2; Gal 2:16; Ef 2:8, 9; Fil 3:9. (b) Rom 3:9. (c) Rom 7:23. (d) Rom 4:4; 2 Kor
5:19. (e) Tit 3:5; Deut 9:6; Eseg 36:22. (f) Rom 3:24; Ef 2:8. (g) 1 Joh 2:2. (h) 1 Joh 2:1. (i) 2 Kor 5:21. (j)
Rom 3:22; Joh 3:18.
Vraag 61: Waarom s jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is?
Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs
die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is (a). En dit kan ek
nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b).
(a)1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 5:10.
Sondag 24
Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie?
Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet
wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie
lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b).
(a)Gal 3:10; Deut 27:26: (b) Jes 64:6.
Vraag 63: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe
wil beloon?
Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a).
(a)Luk 17:10.
Vraag 64: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?
Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie
vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a).
(a)Matt 7:18; Joh 15:5.


2Co 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
2Co 5:18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
2Co 5:19 naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
2Co 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.
2Co 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.


Rom 3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,
Rom 3:22 die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;
Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
Rom 3:24 en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
Rom 3:25 Hom het God voorgestel in sy bloed as n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God
Rom 3:26 om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.
Rom 3:27 Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof.
Rom 3:28 Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.
Rom 3:29 Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene,
Rom 3:30 aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof.
Rom 3:31 Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

Hein, gee asb vir ond 'n hedendaagse voorbeeld van hoe jy dink God, mense vandag straf. Sal jy kan???

Chris

Hein
10-11-2016, 07:48 AM
Chris, jy haal weereens vir my uit heidelbergse kategusmis uit oor ewige straf en regverdigmaking, wat niks met aardse straf uit te waai het nie.

Ai ou Chris, nou vra jy vir my ek moet aan jou wys hoe elke mens op aarde getugtig word deur die Vader. Sonde moet getugtig word boeta, PUNT! Dis regverdig.
As sonde nie op aarde getugtig word nie, is God nie ‘n goeie Vader nie, want dan gee Hy nie om vir jou as Sy kind nie, en Hy is nie lief vir jou nie, en Hy los jou om aan te gaan met jou vrot sonde op aarde as Sy kind.
Ek aanvaar dat my Vader ‘n goeie Vader is wat my kasty en tugtig op aarde, wat my liefhet.

Jy soek voorbeelde, ek kan baie aardse vir jou gee, maar kom ons kyk na die Woord.
Die verlamde man:
Joh 5:14 Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom ges: Kyk, jy het gesond geword; MOENIE MEER SONDIG NIE, sodat daar nie IETS ERGERS met JOU gebeur nie

Die ontugtige vrou:
Joh 8:11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus s vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en SONDIG NIE MEER NIE.

Ek sal eerder verder vir jou uit die Skrif aanhaal waar God vir jou as Chris wys dat Hy NOGSTEEDS tugtig en sonde straf,...maak nie saak wat Chris daaroor dink nie.
Dis regverdig Chris as God tugtig, kasty en straf. Vir JOU as Sy kind se onthalwe, gaan ek dit uitwys, in HOOFLETTERS plaas, sodat jy dit DUIDELIK kan sien Chris:

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook ELKE LAS afl en die SONDE wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l,
Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
Heb 12:3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n tespraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word EN VERSLAP nie.
Heb 12:4 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied IN JULLE STRYD TEEN SONDE nie.
Heb 12:5 En julle het die VERMANING heeltemal vergeet wat TOT JULLE as seuns spreek: My seun, ag die TUGTIGING VAN DIE HERE nie gering nie en beswyk nie AS JY DEUR HOM BESTRAF word nie;
Heb 12:6 want die Here TUGTIG hom wat Hy LIEFHET, en HY KASTY elke seun wat Hy AANNEEM.
Heb 12:7 AS JULLE DIE TUGTIGING VERDRA, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader NIE TUGTIG nie?
Heb 12:8 Maar as julle SONDER TUGTIGING is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle ONEGTE KINDERS en NIE seuns nie.
Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons NIE VEEL MEER aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete GETUGTIG; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.
Heb 12:11 Nou lyk ELKE TUGTIGING of dit op die oomblik NIE ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; LATER LEWER DIT egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid VIR DIE wat daardeur geoefen is.
Heb 12:12 Daarom, RIG die slap hande en die verlamde knie weer op;
Heb 12:13 en MAAK REGUIT paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.

Soos voorheen geredeneer het ek met jou skrywes agtergekom dat jy nie jou eie kinders NIE pakslae gee nie, en dis jou keuse Chris. Ek verstaan dan waarom jy so kan redeneer, en so voel.
Wat hierbo UITGELIG word deur God, is dat God JUIS Sy kinders straf en kasty, as hul sondig. Hy doen dit JUIS, sodat ons deelagtig kan bly aan die ewige lewe saam met Christus. Hoekom Chris? Omdat Hy nie wil h jy moet as Sy kind verlore raak nie. Dis liefde!
Ek het juis die stuk geskryf, omrede mense soos jy vandag dink God sal hul nooit meer straf as Sy kinders nie, en dat hul dan gemoedsrus aangaan en sonde pleeg op aarde. Mense wat soos jy redeneer hul kan aangaan met sonde op aarde, want Christus het vir dit gesterf en God gaan hul nie op aarde tugtig of kasty nie. Dis ‘n leuen uit die hel uit Chris.
Chris, gaan skryf eerder ‘n stuk oor God wat sonde uitlos as jy kan, sonde NOOIT straf nie, NIE omgee wat jy as Sy kind op aarde doen nie, en jou uitlos as jy gaan sondig op aarde. Gaan skryf ‘n stuk oor ‘n Vader in die hemel wat nie omgee nie, en jou nooit kasty of tugtig op aarde nie, want hy gee niks vir jou om nie. Ek daag jou om dit te gaan doen Chris.

En hiermee sluit ek af met die onderwerp Chris, glo wat jy wil.
Groetnis, Hein

454
10-11-2016, 12:02 PM
Hein

Soos gewoonlik gooi jy 'n klip in die bynes en dan sluit jy af met die onderwerp. Doen jouself 'n guns en gaan kyk, hoeveel drade op die webwerf het jy dit al gedoen.
Hein, jy het die opstel hier geplaas en vir kommentaar gevra. Jy gaan dit kry. Ek gaan verder gaan, ek gaan elke plek soek waar jy die twak kwytraak opsoek en ook daar kommentaar lewer. Jy sluip hier in vertel ons perdebolle is vye en dan sluit jy af??

Ek het jou gevra vir 'n hedendaagse voorbeeld. Jy glo in iets waarvoor jy my nie een voorbeeld kan gee nie. Kan jy? Kom Hein net een. Gee my een bewys van 'n man wat se oog God weggevat het omdat die man 'n ander se oog gevat het, enige voorbeeld wat nie in die Bybel is wat ons kan gebruik om mense te wys God straf, soos wat jy beweer. Jy sal nie, want jy kan nie. God straf nie meer nie.

1Jn 4:15 Wie bely dat Jesus die Seun van God is God bly in hom en hy in God.
1Jn 4:16 En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.
1Jn 4:17 Hirin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.
1Jn 4:18 Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

Let mooi op Hein. God bly reeds in ons en ons in Hom. Nie eendag nie, nou reeds. Daar is natuurlik 'n voorwaarde, jy moet die volmaakte liefde he. Ons het niks te vrees nie, nie in die oordeelsdag nie, ook nie nou nie, want in hierdie wereld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus.

Jy is reg Hein, ek slaan nie my kinders nie, die Bybel se dis vir gekke en dwase. Die Bybel se ook ek moet hulle tugtig. Daai woordjie wat na straf vertaal is, wat mense so graag gebruik om geweld teenoor kinders te regverdig in afrikaans kom van: παιδεύω
paideuō
pahee-dyoo'-o
From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.

Soos jy kan sien dit beteken nie noodwendig pakslae nie. Ek verkies to discipline, train up, instruct, learn, teach. Ek verwerp Dit is die liefdevolle manier. God is liefde, so dit is God se manier. Dit is hoe God Sy kinders tugtig Hein.

Jy erken self God is liefde.

Nou hier is die Bybel se definisie van liefde. Paulus noem dit die uitnemender weg. 1Co 12:31 Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle n nog uitnemender weg.

1Co 13:4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
1Co 13:5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
1Co 13:6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
1Co 13:7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
1Co 13:8 Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesiehulle sal tot niet gaan; of talehulle sal ophou; of kennisdit sal tot niet gaan.

Dit is liefde Hein, dit is God. Jy kan nou enige van die elendes wat jy straf noem, enige voorbeeld wat jy het, hieraan meet en kyk of dit nie laster is nie.

Ek wag vir jou antwoord. Intussen sal ek jou skrywe weer lees en verder daarop reageer om seker te maak dat geen kind van God wat hier lees ooit sal kan se hy het nie geweet nie.

Saam met die kennis kom 'n verantwoordelikheid om te bekeer van hierdie vieslike bygelofie, wat christene het om God vir hul sondes en gebreke te blameer.

Chris

454
10-11-2016, 09:22 PM
Hein

Ek haal aan, bl 8 van jou opstel.
"Word ons sondige dade vandag nog gestraf of nie?
Wat ons uit die vorige dele en Ou Testamentiese era afgelei het, is dat God wl ons sondes
vergewe, mr dat daar gevolge op aarde gaan wees as ons sondes doen of pleeg, of
ongeregtigheid dryf. Soos U reeds gelees het, trek God niemand voor nie..., nie eens Sy
gesalfde Dawid nie! "

Jy verwar gevolge van 'n mens se dade en God se straf. As jy oor 'n rooi verkeerslig ry en 'n ongeluk maak is die ongeluk die gevolg van jou roekelose aksie en nie God se straf nie. God het jou reeds vergewe omdat jy roekeloos was, maar die gevolge daarvan moet jy ongelukkig dra. Wat jy saai sal jy maai.

Op bl 9 maak jy dieselfde fout.
"My soeke juis na dit en hoe dit kwansuis sou verander het in die nuwe testament? En die
vrae het by my begin opgekom... Is dit waar of nie? Straf God nog steeds Sy kinders as
hul verkeerd optree, of het Christus l ons straf gedra, sodat ons nie gestraf gaan word nie?
Is daar gevolge vir ons dade hier op aarde? Waarop ons probeer afstuur met hierdie vrae,
is of Christus vir ons dade vergifnis bewerkstellig het en of daar nog nagevolge is vir ons
oortredinge hier op aarde. Vat Christus se kruisdood die nagevolge van ons oortredinge hier
op aarde weg, of nie?"

Nee, Christus het nie die nagevolge van ons sonde weggevat nie. Die nagevolge is nie straf van God nie, dit is die gevolg van jou daad. God se wette is dan juis om jou teen die gevolge van jou sondes te beskerm.
As die ongeluk by die robot God se straf is dan sal elke mens wat oor 'n rooi lig ry in 'n ongeluk betrokke wees. God is mos regverdig of hoe?

Ek sien uit na jou voorbeeld van God se straf. Kom ek help jou, wat is God se straf vir moordenaars?

Chris

454
10-12-2016, 10:07 AM
Hein, kom ek wys jou hoe misleidend jou redenasie is.

Ek dink ons stem saam dat:

1. God almagtig is en mense kan straf as Hy sou wou.
2. God regverdig is en as Hy sou straf sou elkeen dieselfde straf vir dieselfde oortreding ontvang het.
3. God perfek is en die perfekte straf vir elke oortreding sal kan uitdink.

Nou hoe is dit dan moontlik dat God nie perfekte en regverdige straf toepas nie. Dit is tog duidelik aan die stand van die samelewing dat min mense godvresend lewe. Die straf soos jy dit noem is mos nou glad nie effektief nie of mis ek iets?

As God mense reg gestraf het sou Hy dit perfek gedoen het en sou elkeen van ons perfek in lyn volgens Sy wil geleef het.

Dit is nie die geval nie. Hoe verklaar ons dit?

Chris

454
10-14-2016, 09:18 AM
Hein

Ek sien nog geen voorbeeld van jou oor God se straf nie.

Onthou net terwyl jy iets probeer uitdink, dit moet regverdig wees, dit moet perfek wees, en dit moet uit liefde wees. God steel en moor nie, die satan doen. Satan en sy demone doen ook nie God se vuilwerk nie. God kan ook nie kwaad stuur om goeie goed te laat gebeur nie, dit impliseer goed is afhanklik van kwaad. Sterkte Hein.

Die enigste rede hoekom ek aanhou is omdat ek weet hier is nog mense wat so mislei word deur organisasies, dat hulle uit onkunde en vrees nie die liefde van God kan sien nie.

Chris

Chris1
10-14-2016, 11:04 PM
Ja Hein ek verstaan dit ook so.
Inteendeel juis die liefde tussen my en my seuns het my ook meer van God se hart laat verstaan so ook die straf wat ek soms moes gee wat nie lekker was nie.

454
10-16-2016, 12:20 PM
'n Slim man het eendag gese, 'n tradisionele christen laat nie toe dat die Bybel tussen hom en sy tradisies kom nie. Ek sien dit al meer. Die gevolg daarvan sien ons in Mar 7:13, So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie.

Daar is 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Ons lewe tog vandag in die NT, hoekom is dit so moeilik vir kinders van God om te besef dat ons nie deel het aan die OT nie maar deelagtig is aan die NT deur Christus?
Die boek Hebreers verduidelik spesifiek die OT en NT oorgang.

Heb 10:15 Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers s Hy:
Heb 10:16 Dit is die verbond wat Ek met hulle na daardie dae sal sluit, s die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal Ek dit skrywe.

Ons, wedergebore kinders van God staan tog nou onder die nuwe verbond, die NT. Nou, wanneer God, Sy wette in my hart gee beteken dit ek het nie meer 'n boek, opstel of predikant nodig om my binne God se wil te hou nie. M.a.w. Hein se vrees dat kinders van God nou losbandig en in sonde gaan lewe en dan skotvry gaan afkom is ongegrond. Kinders van God kan dit doen ja, Paulus se in 1Co 10:23, Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Hein, so ja kinders van God gaan Heilig lewe omdat ons wil, ons wil God se wil doen, ons wil doen wat in ons harte is. Nie omdat ons vrees vir God se straf nie, maar omdat ons God liefhet.

God heers met liefde, satan probeer met vrees heers.

Chris

454
10-19-2016, 11:32 AM
Hein

Ek sien nog nie een voorbeeld nie. Chris1, help bietjie vir Hein uit, asb man.

Kom nou ons almal weet tog dat elkeen van ons gereeld onwillekeurig sonde doen. Dan moet daar tog erens 'n voorbeeld wees, of iemand met 'n getuienis?

Chris

Chris1
10-20-2016, 01:51 PM
Hein.

Wat is jou mening oor my siening nl dat die "straf" jou eintlik seen en wel in die opsig dat dit jou nader aan God bring as jius verder. Selfs waar mens afvallig word en dan die nabyheid van God mis as "straf"(omrede jy Hom eintlik verjaag).
As jy dit reeds gese het erens doen weer so asb.

454
10-20-2016, 02:21 PM
Chris1

As jy nou vir ons 'n hedendaagse voorbeeld van so straf kan gee, dan sal dit dalk vir almal hier duidelik word.

Chris

454
10-23-2016, 12:22 PM
Iets om oor te dink.

The national debate on the ethics of corporal punishment rages on, and pro-spanking Christians continue to claim the Bible encourages or even commands such behavior. I’ve argued that the withering findings of social science regarding spanking should be taken seriously and have warned that one shouldn’t build an entire ethic from Proverbs, a book of general wisdom rather than universal commands.

In the last week, however, I have dug deeper into the few Biblical texts that directly address corporal punishment. It turns out that much of what pro-spanking Christians teach has no Biblical basis and often directly contradicts what the text actually says. So spanking proponents don’t actually read these Biblical passages as literally as they say they do. If they did, they wouldn’t be defending their views on Twitter. They’d be complaining to the warden.

Let’s assume for a moment that those claiming to read these passages literally are correct. Here are five myths of “Biblical spanking” and what the Bible actually says:

1. Limit the age and number of swats when spanking – Evangelical leader James Dobson says parents shouldn’t spank kids younger than 15-to-18-months old and “most corporal punishment [should] be finished prior to the first grade.” He and others have also popularized the “two-smacks-max” approach to limiting the number of swats. These restrictions, however, are found nowhere in the Biblical text. Rather, these teachings are often drawn from social science, a field that is dismissed by the same individuals when convenient.

In the Bible, there is no upper or lower age limit found in the Biblical text. However, the Bible does speak about corporal punishment for adults at which point it imposes a “40 lashes, but no more” restriction (Deuteronomy 25:3).

2. Aim for the buttocks – Christian pastor and author John Piper says, “Children have little fat bottoms so that they can be whopped . . . It is not beating. It is not abuse. There is a clear difference.” But the Bible says that the rod of discipline is for “the backs of fools” (Proverbs 26:3; see also Proverbs 10:13 and Proverbs 14:3). If you read the Bible’s spanking texts as literal, timeless commands, aim for the back not the butt.

3. A belt, paddle, or hand will do – As Christian author Chip Ingram writes, Christians should “use a wooden spoon or some other appropriately sized paddle and flick your wrist” when spanking. But the Bible only instructs the use of two items for corporal punishment—the “rod” and “whip” (see various passages).

Some Christians promote a “rule of thumb,” which says that Christians should use a “switch” that is no bigger in diameter than one’s thumb. But this is not found in the Bible either. The “rod” in the Bible can refer to a range of items, including a shepherd’s staff or tree branch. No matter which definition you choose, there is no diameter restriction provided in the text itself.

4. Never leave a mark – Many Christian advocates for spanking talk about “swatting” a child so that it stings, but doesn’t leave a mark. But this is a modern American idea of spanking that has no root in the Scriptures. As Proverbs 20:30 says, “Blows and wounds (bruises*) scrub away evil, and beatings purge the inmost being.” The kind of discipline that cleanses the heart, according to the text, actually does leave a mark. The only restriction seems to be that punishing with the rod of discipline shouldn’t kill the person or cause dismemberment or permanent damage (see, for example, Proverbs 23:13).

5. Don’t hit out of anger – As Tom Frye, founder of Family First, wrote recently at Crosswalk.com, “A spanking (or any form of discipline) should never be delivered in anger. This may require a ‘time out’ for the parent to cool down so that loving discipline can take place.” But if the discipline of children by parents is a mirror of God’s discipline of God’s children, as pro-spanking Christians claim, then this is a farce. The discipline of God throughout the Scriptures isn’t absent of anger. It actually flows from God’s righteous anger.

As William Webb, professor at Tyndale Seminary and author of Corporal Punishment in the Bible says, “This sort of ‘love but no anger’ approach is a great plank within the platform of today’s spanking advocates. Unfortunately, it simply is not a biblical concept.”

Conservatives claim the Bible when they argue for corporal punishment, but what they are actually doing has little to do with the Biblical text. If you read the spanking texts literally, Webb says, you should respond to a person’s bad behavior by using a tree branch to beat them on the back until bruising occurs. This is irrespective of age, but in adulthood a whip can be used for up to 40 lashes.

Pro-spanking Christians speak of soft, swift swats and restrained wrist slaps. They talk of anger-less discipline with an explanation beforehand and perhaps a comforting prayer afterwards. This behavior is a modern invention and nothing at all like the Bible descriptions of corporal punishment. Even though some accuse anti-spanking Christians of “domesticating Scripture,” as Rachel Marie Stone writes, “contemporary American corporal punishment is already highly domesticated.”

The spanking restrictions that conservative Christians promote as Biblical would sound bizarre to those from the ancient Jewish cultures from which these passages arise. “Biblical spanking,” if one reads and applies these passages literally, is much more severe than the modern Western behaviors. Given that these practices derive almost from the book of Proverbs (selectively peppered with social science) and are out of synch with the Christian virtue of love, it seems Christians need fresh ways to read and understand these texts while remaining faithful to the Bible.

One such path forward is understanding the “rod” verses as general exhortations for parental discipline rather than literal commands to physically strike children. This seems entirely possible to me. Other approaches, like William Webb’s, may be helpful. He posits that the Bible indeed allows for corporal punishment but should be read in light of the redemptive movement of the Bible.

More work needs to be done. This conversation needs our best thinking as part of an ongoing conversation. Our children deserve at least this. And our credibility requires nothing less.

Nov16
11-23-2016, 10:46 AM
My opinie iir die draad is soos volg

As jy nie weet wat sondes is nie kan jy mos nie gestraf word nie...

As jy in die woord handel en lewe dan behoort jy te weet wat sondes is so God waarsku jou daarvoor.

Maw ons straf ons self, karma soos doe ooste dit noem, en die woord s dieselfde wat jy saai sal jy maai.

So eenvoudig.