PDA

View Full Version : Besstraf, Tugtig en Kasty God Sy kinders vandag nog op aardeHein
11-02-2016, 10:00 AM
Na aanleiding van Chris se baie vrae, en waar hy my gevra (uitgedaag het) het om aan hom te bewys dat God vandag nog straf, het ek die boekie oor straf verder gaan uitgebrei met voorbeelde.
Daar word ook baie voorbeelde gegee, en ook uit my eie lewe.

Dankie Chris dat jy my ook verder laat ondersoek het in die Woord van God, maar ook aan God al die eer. Lekker lees.
Groetnis, Hein

454
11-03-2016, 09:57 AM
More Hein.

Ek is dankbaar jy ondersoek, maar jou huiswerk is nog nie klaar nie.

Dit is vir my duidelik dat jy nog nie God se liefde vir die wereld verstaan nie. Ek herhinner jou gou.

Joh 3:16 God het die wreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal h.
Joh 3:17 God het nie sy Seun na die wreld toe gestuur om die wreld te veroordeel nie, maar sodat die wreld deur Hom gered kan word.

Ons is gered, ons word nie veroordeel en gestraf nie.

Jy skryf dat ons nie God se begrip van regverdig verstaan nie, dit kan nie wees nie Hein, God verwag van ons om regverdig te lewe, hoe sou ons dit kon doen as ons nie weet wat regverdig is nie.

Jy blameer God vir natuur rampe. Sou jy se die huidige droogte is van God? Nee Hein, jy is besig om God te probeer verkleineer omdat, jy nie kan verduidelik hoekom kinders van God pasgebore kallers se kele moet afsny, met die hoop dat hy die koei kan red nie. So kan ek baie lank aangaan oor die gruwels wat jy voor God se deur wil le met aardbewings,vloede, tsunamis, ens.
Wat sou jy se Hein, is plaasmoorde ook God se straf? Jy noem regerings, sou jy se die korrupte regering is God wat die boerevolk straf? Ek wil maar net vir jou se as jy se dit is God se straf moet jy liewer ophou daarteen baklei.

My tyd is beperk, ek sal verder lees en reageer.

Ek kan jou maar net vra, lees asb die onderste gedeelte en dink daaroor, God is ons Vader nie die vyand nie.

Rom 5:1 God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.
Rom 5:2 Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te h aan die heerlikheid van God.
Rom 5:3 Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding,
Rom 5:4 en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop;
Rom 5:5 en di hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
Rom 5:6 Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe.
Rom 5:7 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed h om te sterwe.
Rom 5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Rom 5:9 Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word.
Rom 5:10 Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy Seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, deur die lewe van sy Seun gered sal word.
Rom 5:11 Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het.
Rom 5:12 Verder nog dt: Deur een mens het die sonde in die wreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.
Rom 5:13 Die sonde was al in die wreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie.
Rom 5:14 Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as di waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat sou kom,
Rom 5:15 maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk.
Rom 5:16 En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei.
Rom 5:17 Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: di wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer.
Rom 5:18 Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal.
Rom 5:19 Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.
Rom 5:20 Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword.
Rom 5:21 Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here.

Chris

Hein
11-03-2016, 03:06 PM
Ek gaan jou probeer antwoord, al wil ek nie Chris..., want die vrae wat jy hier vra en die verse wat jy aanhaal is nie eens van toepassing op dit wat ek geskryf het nie? Dis weer duidelik dat jy nie alles klaar gelees het nie, ook nie dit goed bestudeer het nie. Vra jy vooraf vir Heilige Gees om jou te lei in hierdie onderwerp of nie Chris?More Hein.

Ek is dankbaar jy ondersoek, maar jou huiswerk is nog nie klaar nie.

Dit is vir my duidelik dat jy nog nie God se liefde vir die wereld verstaan nie. Ek herhinner jou gou.

Joh 3:16 God het die wreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal h.
Joh 3:17 God het nie sy Seun na die wreld toe gestuur om die wreld te veroordeel nie, maar sodat die wreld deur Hom gered kan word.

Ons is gered, ons word nie veroordeel en gestraf nie.
Ja, gered van die ewige dood en die hel, en ja ons sal nie daar eindig as ons kinders van God bly nie. Maar Chris, dit weet ons almal baie goed. Hoekom op aarde probeer jy nou hierdie verse aanhaal?

Jy skryf dat ons nie God se begrip van regverdig verstaan nie, dit kan nie wees nie Hein, God verwag van ons om regverdig te lewe, hoe sou ons dit kon doen as ons nie weet wat regverdig is nie.Verduidelik asb waar het ek wat geskryf Chris. Waar het ek gese ons verstaan "regverdig" nie?

Jy blameer God vir natuur rampe. Sou jy se die huidige droogte is van God? Nee Hein, jy is besig om God te probeer verkleineer omdat, jy nie kan verduidelik hoekom kinders van God pasgebore kallers se kele moet afsny, met die hoop dat hy die koei kan red nie. So kan ek baie lank aangaan oor die gruwels wat jy voor God se deur wil le met aardbewings,vloede, tsunamis, ens. Nee Chris, ek haal aan wat in God se Woord staan. As jy dit nie wil aanvaar nie, skeur daai bladsye uit jou Bybel uit, of ignoreer dit. Ek verkleineer nie vir God nie, ek verheerlik Hom, moet my asb nie vals beskuldig nie.
Koeie en kalwers??? Het ek iets van koeie en kalwers gese Chris??? Net om te antwoord, as ek reg onthou Gen 1:26 God se ons moet op aarde heers oor die skepping

Wat sou jy se Hein, is plaasmoorde ook God se straf? Nee Chris, dis heel moontlik nie, en dis heel moontlik satan se aanval..., maar ek weet ook nie Chris, ek is nie God nie, en ek kan my nie uitspreek oor enige ding waarvan ek nie 100% kennis het nie. God weet alles, ek nie.

Jy noem regerings, sou jy se die korrupte regering is God wat die boerevolk straf? Ek wil maar net vir jou se as jy se dit is God se straf moet jy liewer ophou daarteen baklei. Nee Chris, ek het ook nie dit gese nie. Ek het GESE God stel regerings aan en af, dis al wat ek vir jou uit die Woord aangehaal het.

My tyd is beperk, ek sal verder lees en reageer.

Ek kan jou maar net vra, lees asb die onderste gedeelte en dink daaroor, God is ons Vader nie die vyand nie.

Rom 5:1 God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.
Rom 5:2 Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te h aan die heerlikheid van God.
Rom 5:3 Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding,
Rom 5:4 en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop;
Rom 5:5 en di hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
Rom 5:6 Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe.
Rom 5:7 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed h om te sterwe.
Rom 5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Rom 5:9 Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word.
Rom 5:10 Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy Seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, deur die lewe van sy Seun gered sal word.
Rom 5:11 Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het.
Rom 5:12 Verder nog dt: Deur een mens het die sonde in die wreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.
Rom 5:13 Die sonde was al in die wreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie.
Rom 5:14 Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as di waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat sou kom,
Rom 5:15 maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk.
Rom 5:16 En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei.
Rom 5:17 Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: di wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer.
Rom 5:18 Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal.
Rom 5:19 Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.
Rom 5:20 Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword.
Rom 5:21 Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here.

Chris

Hein
11-03-2016, 03:09 PM
En laastens Chris, die verse in Romeine 5 wat jy "verkeerdelik" aanhaal gaan oor ewige STRAF IN DIE HEL, DIS AL!!!

Rom 5:21 Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here.

454
11-03-2016, 03:44 PM
Hein

Op watter stadium in ons lewe word ons heilig?

Chris

454
11-03-2016, 04:11 PM
Hein

'n Opsomming van die ellende in Haiti wat jy God van beskuldig.

220,000-316,000: estimates of the death toll vary
300,000: number of injured
1.5 million: people initially displaced
64,680: displaced people remain as of March 31, 2015
3,978: number of schools damaged or destroyed by earthquake

Regtig Hein, as daar een heilige tussen daai menigte was en dit was God se straf soos jy beweer dan was dit mos nie regverdig nie. Dink jy nie God het die vermoe om die booswigte dood te maak sonder om aan die ander te raak as Hy sou wou nie. Dink jy God offer Sy kinders soos pionne?

Chris

Hein
11-03-2016, 04:27 PM
Hein

Op watter stadium in ons lewe word ons heilig?

Chris

Chris, voor ek jou kan antwoord wil ek jou vraag 100% verstaan. Definieer dus eers in detail (jy kan verse ook gebruik), wat jy bedoel met heilig?

Hein
11-03-2016, 04:36 PM
Hein

'n Opsomming van die ellende in Haiti wat jy God van beskuldig.

220,000-316,000: estimates of the death toll vary
300,000: number of injured
1.5 million: people initially displaced
64,680: displaced people remain as of March 31, 2015
3,978: number of schools damaged or destroyed by earthquake

Regtig Hein, as daar een heilige tussen daai menigte was en dit was God se straf soos jy beweer dan was dit mos nie regverdig nie. Dink jy nie God het die vermoe om die booswigte dood te maak sonder om aan die ander te raak as Hy sou wou nie. Dink jy God offer Sy kinders soos pionne?

Chris

Nou wat sou jy se van Job Chris? Menslik is dit mos vir ons nie "regverdig" nie. Wil jy nou soos Job se vriende ook hier raad gee aan Job en aan God, so asof ons alles weet. Nie ek of jy weet nie.
Miskien moet ek vir jou opsoek hoeveel mense God al gedood het tydens die aarde se bestaan. Indien jy nie wil nie, sal ek dit vir jou kry. Wie is ek en jy om God se raadsplanne te ken?

Wie weet of daar een regverdige in Haiti was Chris? Wie weet of daardie regverdige dan dood was Chris? Weet ek en jy Chris, of tob jy nou net?

As God in Sy Woord se Hy is in beheer van Sy skepping dan is Hy. As jy dan weet waar kom aardbewings, reen, winde , orkane, droogtes vandaan, vertel vir ons asseblief wie is die een wat dit aandryf, as dit nie volgens jou God is nie? Gee daardie persoon se naam asb, sodat ek ook kan weet.

Weet jy presies hoekom God die natuur gebruik, deur al die eeue Chris? Dis nou wel as jy glo dat God wel in beheer is van die natuur Chris?

454
11-03-2016, 08:41 PM
Mooi Hein, jy sien klaar waarnatoe dit gaan.

Heilig, van wanneer af word ons die heiliges genoem? Wanneer beskou jy jouself as heilig of een van die heiliges waarvan die Bybel praat?

1Th 5:23 En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

Ons weet verseker dat dit voor die wederkoms moet gebeur.

Ons sien opsieners moet heilig wees. So dit is hier op aarde, nie in die hiernamaals nie.

Tit 1:7 Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
Tit 1:8 maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingeto, regverdig, heilig, een wat homself beheers;


Ons sien alle heiliges is uit een Vader.

Heb 2:11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie,

Dis wat ek bedoel met heilig.

Chris

454
11-03-2016, 09:17 PM
Hein

Job het in die ou testament geleef, Job kon dus nog nie vir Jesus as sy verlosser en saligmaker aanvaar nie. Hy het onder die vloek van die wet gestaan en kon nog nie op die offer van Jesus vergifnis ontvang nie. Dit geld dan ook vir al jou voorbeelde uit die ou testament.

Hein jy se."As God in Sy Woord se Hy is in beheer van Sy skepping dan is Hy." Help my Hein waar is die gedeelte in die Bybel?

Chris

Nov16
11-03-2016, 09:30 PM
Hein

Job het in die ou testament geleef, Job kon dus nog nie vir Jesus as sy verlosser en saligmaker aanvaar nie. Hy het onder die vloek van die wet gestaan en kon nog nie op die offer van Jesus vergifnis ontvang nie. Dit geld dan ook vir al jou voorbeelde uit die ou testament.

Hein jy se."As God in Sy Woord se Hy is in beheer van Sy skepping dan is Hy." Help my Hein waar is die gedeelte in die Bybel?

Chris

Dankie vir jul ontleeding, baie mooi gedoen al is daar haak en krap plekke. Gaan lees gerus die volgende
Spreuke vers 3

As julle die gesprek enigsins verder wil druk.

Nov16
11-03-2016, 09:38 PM
Dankie vir jul ontleeding, baie mooi gedoen al is daar haak en krap plekke. Gaan lees gerus die volgende
Spreuke vers 3

As julle die gesprek enigsins verder wil druk.

En daar staan dit geskrywe van af die begin tot die einde en julle probeer wat bewys

1 PETRUS 2:8
en: 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem.
2 PETRUS 1:10
Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.
1 JOHANNES 2:10
Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie.

Nov16
11-03-2016, 09:42 PM
QQ
En daar staan dit geskrywe van af die begin tot die einde en julle probeer wat bewys

1 PETRUS 2:8
en: “'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp.” Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem.
2 PETRUS 1:10
Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.
1 JOHANNES 2:10
Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie.

LUKAS 16:17
Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.
1 TIMOTEUS 1:6
Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het.
2 TIMOTEUS 2:16
Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want di wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval

In Psalms tref ons die Christen op sy knieë aan, in Spreuke vind ons hom op sy voete. Die Psalms is nuttig vir daaglikse gebede, Spreuke is toepas- lik op ons daaglikse werk en wandel.
Die Psalms is vir ons stiltetyd en plek van aanbidding, Spreuke is vir die markplein, die werksplek, die klaskamer en die huis. Spreuke wys dat godvresendheid prakties is. Die spreuke in hierdie boek handel oor ons plig aan God en ons naaste, die plig van ouers en kinders, huweliksmaats, werkgewers en -nemers, landsburgers en maghebbers. “Die vrees van die Here is ’n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk.” Spreuke 14:27.

Hein
11-04-2016, 09:59 AM
Dags Chris
Chris, jy wil seker poog om vir my te vertel dat heiliges nooit bestraf, getugtig of gekasty sal word nie. Ek neem aan dis wat jy probeer kwytraak en waarnatoe jy mik. Jy verwar ewige straf met aardse Chris.... Jy haak daar vas en dis jou probleem...

Dan wil ek jou vra Chris, Paulus was mos n heilige, maar hy is gereeld deur n engel van satan op die mond geslaan omdat hy homself verhef het oor die skrifte... Hoe verduidelik jy dit ? Hy was n heilige genoem? Hoe dan nou Chris? God het hom getugtig daardeur.

Probeer jy my nou vertel dat ons as mens 100% heilig is en 100% heilig kan lewe op aarde? Wys my daardie persoon, ek wil hom graag ontmoet.
Ja ons kan STREEF daarna en hard probeer om heilig te PROBEER lewe, maar ons kan uit onsself nie.

Daar is n GROOT VERSKIL om heilig (REGVERDIG) VERKLAAR te word IN JESUS CHRISTUS, teenoor om heilig te WEES. Ons kan nie 100% heilig wees nie, want ons is nog steeds sondaars op aarde.

Die Ou Testament is vol daarvan om mense heiliges saints te noem. Dink jy hul was sonder sonde Chris? Bewys dit! So hoe kan Israel as hele volk, of as mense heilig genoem word Chris, maar God het hul nog steeds bestraf, getugtig en gekasty het Chris? Hoe kan elke eersgebore kind wat die moederskoot open heilig wees Chris?

Dis presies waarom die Here vir ons VRA om heilig TE WORD. Sanctify yourselves Dis n proses van self verloning, en om vir Jesus te volg, en te probeer om nie meer te sondig nie. Dit gebeur nie oornag nie. Ons kan STREEF daarna en probeer, maar volkome kan ons net nie. Dis presies waarom die volgende deur God gevra word:
1Pet 1:14 Soos gehoorsame kinders moet julle NIE jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.
1Pet 1:15 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele LEWENSWANDEL heilig WORD
1Pet 1:16 omdat daar geskrywe is: WEES heilig, want Ek IS heilig.

Sien jy die verskil raak Chris?
1. Christus IS heilig
2. Jy word gevra om heilig TE WORD.

Daar is NET EEN wat volkome heilig is en dit is God. Dis hoekom God in die hemel aanbid word deur die volgende:
Opb 4:8 En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol o; en hulle het SONDER OPHOU dag en nag ges: HEILIG, HEILIG, HEILIG is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!

Kom ek stel dit so Chris, as ek en jy volkome 100% heilig IS op aarde, dan moet ons OOK deur die engele aanbid word as heilig, want niemand IS heilig BEHALWE God.

Ons word wel REGVERDIG VERKLAAR IN Jesus Christus, gered uit die dood..., dis te s AS ONS weergebore word en versel bly in Sy Gees:
2Kor 1:22 wat ons ook versel het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.

Nie omrede ons so goed is nie Chris, maar slegs omdat Jesus dit VIR ONS kon doen AAN DIE KRUIS. Dis NIE ons nie!!! Die volgende verse:
Joh 17:19 En Ek heilig Myself VIR hulle, SODAT HULLE OOK in waarheid geheilig kan wees
Kol 1:22 in die liggaam van sy vlees deur die dood, OM JULLE heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;
Ons is sondige mense van nature. Dis waarom die Nuwe Testament en die hele Bybel PROPVOL vermanings is, propvol waarskuwings is aan Sy kinders om nie sonde te doen nie.

So as jy my vandag met n strikvraag wou vang om vir my te wou wys dat heiliges nooit gekasty, bestraf of getugtig kan word nie, dan hoop ek dat ek kon jou reg antwoord.

Indien jy dan wel reg is Chris, en almal wat kinders van God is, 100% heilig is en 100% heilig kan lewe, dan mag ons saamstem..., God sal jou nooit straf, tugtig of kasty nie. Wys my asseblief net daardie persoon Chris?

Indien jy dan wel reg is Chris, en almal wat kinders van God is, 100% heilig is en 100% heilig kan lewe, moet jy ook die hele boekie met al die versies wat ek uit God se Woord aanhaal, weggooi, of dit uit jou Bybel uitskeur, want dan is dit ook nie waar nie.

Net so terloops Chris, die verse wat jy aanhaal (1Thes 5:23, Heb 2:11) moet mos self met jou spreek...., want daar staan duidelik: dat Christus ons heilig MAAK.
Weereens moes jy besef het net Christus kan jou heilig maak, nie jyself nie. Ons word dus heilig verklaar voor God, en sal nie in die ewige straf van die hel gegooi word nie.

As jy heeltyd EWIGE straf met TYDELIKE aardse bestraffing, tugtiging en kastyding wil verwar, gaan jy nooit verstaan nie. Jy verwar die twee Chris, dis maar al wat fout is...

454
11-04-2016, 12:12 PM
Ok, Hein, nou wanneer word jy 'n heilige, watter tydstip? Wanneer kan jy jouself reken as een van die heiliges waarvan die Bybel praat? Reken jy jouself as 'n heilige?

Chris

Hein
11-04-2016, 07:54 PM
Die woord heilig

Daar is verskillende vorme van die woordjie “heilig”, waar mense ook deurmekaar kan raak, omrede hul nie die regte betekenis ken of verstaan nie.

Om die verskillende vorme van “heilig” korrek te verstaan sal U die onderstaande kodes en Grieks Hebreeuse uitspraak moet dophou wat uitgewys word. Dit gaan bepaal waaroor daar gepraat word en hoe die woordjie “heilig” verstaan moet word. Daar is definitief verskillende vorme van “heilig”, en gaan 4 verkillende betekenisse probeer verduidelik.

Die verskil gaan verduidelik word tussen die 2 vorme van “heilig”:
1. Menslike heilig,
2. Goddelike heilig

Betekenis van - Menslike strewe na heilig

1. Heilige menslike gedrag:
1Thes 2:10 Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo,

G3743 - hosiōs
hos-ee'-oce
Adverb from G3741; piously: - holily.

Die bogenoemde verwys na die menslike gedrag, om jou diep gelowig, onberispelik, skoon en reg te gedra voor ander.

2. Om heilig te maak:
Eff 5:25 Manne, julle moet jul eie vroue liefh, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het
Eff 5:26 om dit te heilig(G37), nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
Eff 5:27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig(G40) en sonder gebrek sou wees.
Hier sien ons 2 verder vorme van “heilig” wat in een konteks genoem word.

Om heilig te wees (te word) wat nie is:

G40 - hagios
hag'-ee-os
From ἅγος hagos (an awful thing) compare G53, [H2282]; sacred (physically pure, morally blameless or religious, ceremonially consecrated): - (most) holy (one, thing), saint.
Om ‘n vrot menslike sondaar (awful thing) wat skuldig is, dan skoon, moreel sonder gebrek, onskuldig, seremonieel spesifiek vir ‘n doel te maak.

Ek verwys ook graag na die volgende vers ter verduideliking:
Luk 2:23 soos geskrywe is in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig(G40) vir die Here genoem word;


Nog ‘n ander vorm van “heilig” maak:
1Thes 5:23 En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig(G37) maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!


G37 - hagiazō
hag-ee-ad'-zo
From G40; to make holy, that is, (ceremonially) purify or consecrate; (mentally) to venerate: - hallow, be holy, sanctify.
Skoongewas, skoongemaak.

Die betekenis hiervan is dat Jesus Christus wat “hosios” is, ons as weergebore Christene dan “hagiazo” maak.
As ons eendag voor die regterstoel van God moet verskyn, word ons “heilig” gemaak of voorgestel deur Christus aan God. Nie uit ons eie goeie werke nie, maar uit wat Christus vir ons aan die kruis as di heilige daad gedoen het. Hy was sonder sonde, nie ons nie.


3. Regverdig maak as “heilig”:
Rom 3:10 soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig (G1342) nie, selfs nie een nie.

G1342 - dikaios
dik'-ah-yos
From G1349; equitable (in character or act); by implication innocent, holy (absolutely or relatively): - just, meet, right (-eous).
Die bogenoemde is ook ‘n vorm van “heilig”. Onskuldig in daad, 100% regverdig.
Dit beteken basies dat geen mens op aarde heilig soos God (Jesus Christus) kan wees nie.Betekenis van - Goddelike heilig

Christus het die alleenreg op heilige:
Heb 7:26 Want so ‘n hopriester was vir ons gepas, een wat heilig (G3741), onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hor as die hemele geword het;
Hier sien ons duidelike onderskeid..., want dit wys direk na God se “heiligheid” toe. Hierdie hopriester, Jesus Christus word afgeskei vanaf ‘n menslike sondaar vorm, en word hor as die hemele geag.

Opb 15:4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig(G3741); want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.
Daar is niemand op aarde wat heilig is nie, behalwe God die Vader, Seun en Heilige Gees.


G3741 - hosios
hos'-ee-os
Of uncertain affinity; properly right (by intrinsic or divine character; thus distinguished from G1342, which refers rather to human statutes and relations;
from G2413, which denotes formal consecration;
and from G40, which relates to purity from defilement), that is, hallowed (pious, sacred, sure): - holy, mercy, shalt be.
Duidelik word hier uitgewys dat hierdie Goddelike “heilig” verskillend is van menslike heiligheid.
Hierdie “heilig” beteken Goddelik, en kan nie met die mens vergelyk word nie.
Christus het ‘n heilige formele doelwit (consecration) gehad wat nt Christus kon uitvoer. Christus was rein (pure) en vlekkeloos sonder sonde..., wat net Christus kon bereik.

Christus maak dit (kinders van God) heilig:
Eff 5:25 Manne, julle moet jul eie vroue liefh, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het
Eff 5:26 om dit te heilig (G37), nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

Dit te heilig of ons heilig te maak:

G37 - hagiazō
hag-ee-ad'-zo
From G40; to make holy, that is, (ceremonially) purify or consecrate; (mentally) to venerate: - hallow, be holy, sanctify.
Net Christus kan ons as bruid heilig. Bogenoemde heilig het te doen met Goddelike heiligheid. Die diepe gevoel en passie van Jesus Christus om die sondaarmens heilig te maak. Christus was vasberade om ons as mens as Sy bruid heilig te maak deur Sy bloed aan die kruis. Goddelike heiligheid.

454
11-05-2016, 01:22 PM
Hein dankie vir die taal les, maar dit antwoord nie my vraag nie, ek probeer weer.

Wanneer sou jy se is mens heilig genoeg om 'n opsiener te word? Opsiener word ook vertaal as ouderling of biskop. Jy het tog 'n bediening, sien jy jouself as 'n opsiener?

episkopos
ep-is'-kop-os
From G1909 and G4649 (in the sense of G1983); a superintendent, that is, Christian officer in general charge of a (or the) church (literally or figuratively): - bishop, overseer.


Tit 1:7 Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
Tit 1:8 maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingeto, regverdig, heilig, een wat homself beheers;

Chris

Hein
11-05-2016, 07:53 PM
Hein dankie vir die taal les, maar dit antwoord nie my vraag nie, ek probeer weer.

Wanneer sou jy se is mens heilig genoeg om 'n opsiener te word? Opsiener word ook vertaal as ouderling of biskop. Jy het tog 'n bediening, sien jy jouself as 'n opsiener?

episkopos
ep-is'-kop-os
From G1909 and G4649 (in the sense of G1983); a superintendent, that is, Christian officer in general charge of a (or the) church (literally or figuratively): - bishop, overseer.


Tit 1:7 Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
Tit 1:8 maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingeto, regverdig, heilig, een wat homself beheers;

Chris

Chris, jy sien self die definisie in die Woord. Die Woord gee vir jou n hele paar eienskappe in daardie vers, waarvan een heilig is.
As jy my perssonlik sou vra, hoe " heilig" hy nou moet wees, sou my vereistes gewees het dat hy weergebore moet wees en hy die vrugte dra wat by sy bekering pas , en dis al.

454
11-05-2016, 08:07 PM
Naand Hein

Daar is nie trappe van heilig nie, jy is 'n heilige of jy is nie. As Jesus se bloed jou skoongewas het is jy heilig, indien nie, is jy nie heilig nie.

Ons heiligmaking hang nie van ons gehoorsaamheid of oulikgeid af nie, dit is uit genade, ons geloof in Jesus se Christus wat ons kinders van God maak en heilig.

As ons dan besef ons is reeds kinders van God, dan weet ons ook, ons is reeds heilig, vlekkeloos skoongewas en kan ons geregtig deur ons geloof in Jesus, voor God staan.

Nou vra ek jou as Jesus ons skoongewas het met Sy bloed, die perfekte offer as Hoepriester vir al ons sondes gebring het, waarvoor sal God ons wil straf???

Is jy 'n heilige Hein?

Chris

Hein
11-06-2016, 10:38 AM
Chris, ek s hierdie nie uit min eerbied vir jou nie en ek het respek met jou opinie.
Jy redeneer heeltemal anders as meeste van ons, en dis jou goeie reg ook.
Jy ignoreer alles waaroor daar geskryf is God se Woord oof bestraffing, kastyding en tugtiging en weereens dis jou reg ook.
Al skryf ek meer as 60 bladsye daaroor, en bewys vir jou sekere goed uit God se Woord, glo jy wat jy wil, en dis jou goeie reg ook. Jy va dieslefde vrae oor en oor, al is dit reeds baie mooi verduidelik aan jou, en dis jougoeie reg ook.
Ek het baie tyd spandeer aan die klein boekie, en baie navorsing gedoen, gelei deur Heilige Gees, en dit wat geskryf is kan ek jou belowe is nie my eie werk my eie denke of my eie eer nie.
Dus wil ek weer vir jou s, ek respekteer jou denke en opinie, en enige een mag verskil.
Maar ek gaan my definitief nie laat "entertain" deur persone wat weier om te lees, weier om te wil verstaan, of weier om Gld se Woord deeglik te bestudeer...., en dan dieselfde vrae oor en oor te vra, wat reeds deeglik geantwoord is nie.
Al wat dan oorbly, is dat een van ons verkeerd verstaan en ek respekteer dit ook.
Groetnis, Hein

Hein
11-06-2016, 10:39 AM
Chris, ek s hierdie nie uit min eerbied vir jou nie en ek het respek met jou opinie.
Jy redeneer heeltemal anders as meeste van ons, en dis jou goeie reg ook.
Jy ignoreer alles waaroor daar geskryf is God se Woord oof bestraffing, kastyding en tugtiging en weereens dis jou reg ook.
Al skryf ek meer as 60 bladsye daaroor, en bewys vir jou sekere goed uit God se Woord, glo jy wat jy wil, en dis jou goeie reg ook. Jy va dieslefde vrae oor en oor, al is dit reeds baie mooi verduidelik aan jou, en dis jougoeie reg ook.
Ek het baie tyd spandeer aan die klein boekie, en baie navorsing gedoen, gelei deur Heilige Gees, en dit wat geskryf is kan ek jou belowe is nie my eie werk my eie denke of my eie eer nie.
Dus wil ek weer vir jou s, ek respekteer jou denke en opinie, en enige een mag verskil.
Maar ek gaan my definitief nie laat "entertain" deur persone wat weier om te lees, weier om te wil verstaan, of weier om Gld se Woord deeglik te bestudeer...., en dan dieselfde vrae oor en oor te vra, wat reeds deeglik geantwoord is nie.
Al wat dan oorbly, is dat een van ons verkeerd verstaan en ek respekteer dit ook.
Groetnis, Hein

Verskoon asb die spelfoute.

454
11-06-2016, 11:19 AM
Hein

Ek het vir jou opinie omtrent die onderwerp geen respek nie en verwerp dit met minagting. Dit is gebore in die hel en word as evangelie verkondig sodat vrygekoopte kinders van God slawe kan bly. Dit is laster teen God almagtig.

Jy weet van beter, jy weet jy is 'n heilige, jy weet jy is 'n kind van God, jy weet jy is 'n opsiener, jy weet die Bybel beskryf jou as 'n heilige, tog weier jy om daarvan te getuig, tog kan jy jouself, na herhaalde geleenthede, nie kry om te skryf dat jy jouself as 'n heilige sien nie.

Hoekom nie Hein? Want dan val jou bygelofie plat. Jy kan nie vir my se jy het vrede in jou hart as jy nie kan bely jy is 'n heilige nie. Jy word mislei Hein, soos miljoene ander kinders van God sal jy nooit jou potensiaal in Christus op aarde bereik nie. Nie voor jy besef wie is die nuwe skepsel na wedergeboorte nie.

Hierdie is belangrik Hein, dit ondermyn God se plan vir die wereld en Sy kinders, dit maak Sy kinders magteloos en ontneem God die outoriteit om hier op aarde Sy wil te laat geskied. Moenie dit toelaat nie, moenie toelaat dat jou sondebewustheid jou ontneem van jou regmatige plek as heilige nie. Jesus het eenmalig die volkome offer reeds gebring sodat jy heilig en geregtig voor God kan staan.

Chris

454
11-06-2016, 06:24 PM
Hein

Ek het van die onderwerpe wat jy aangeraak het eers uitgelos omdat ek by die punt wou uitkom. As daar iets is wat ek gelos het wat jou pla kan jy my gerus herhinner en ek sal dit antwoord so goed ek kan.

Chris

Hein
11-08-2016, 03:50 PM
Ja ou Chris, hier gaan ek al weer met jou…. Ek het darem gelooflike geduld met jou, al wil ek regtig nie…. Elke keer as ek nie meer wil nie, dan dink ek…, tog moet ek aangaan met ou Chris.
Jy noem in jou vorige skrywes die volgende: “God straf nie meer nie”

Al wat ek jou dus vandag vra Chris, is om vir my, die ander lesers, en dan vir jouself stap vir stap te verduidelik wat hieronder staan, in God se Woord.
Hoe sien Chris dit uit God se Woord, in ag genoeme dat Chris s: God bestraf, tugtig en kasty glad nie meer vandag nie. Dis tog jou woorde aan ons almal.

Verduidelik asb Chris…

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las afl en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l,
Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
Heb 12:3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n tespraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.
Heb 12:4 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.
Heb 12:5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie;
Heb 12:6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.
Heb 12:7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?
Heb 12:8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.
Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.
Heb 12:11 Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.
Heb 12:12 Daarom, rig die slap hande en die verlamde knie weer op;
Heb 12:13 en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.
Heb 12:14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

Heb 12:8 If you are not punished, as all his children are, it means you are not real children, but bastards. (GNB)

454
11-08-2016, 09:20 PM
Hein

Ek het dit al vir jou vertaal en verduidelik Hein, maar net om seker te maak dat ek nie dalk 'n aandeel mag he in my eie heiligheid nie, sal ek dit weer verduidelik.

Ek het nog nooit gese dit staan nie in die Bybel nie, ek se straf of tugtig beteken nie pakslae of skend of doodmaak in die NT se konteks nie, kasty is nie martel nie. Die gedeelte verwys na onderrig en is nie mannipulasie deur vrees vir straf nie.

Ek haal die woorde aan wat ek dink jou pla.

1. Tugtiging-Chastise
G3809
παιδεία
paideia
pahee-di'-ah
From G3811; tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture.

2. Bestraf-Rebuke
G1651
ἐλέγχω
elegchō
el-eng'-kho
Of uncertain affinity; to confute, admonish: - convict, convince, tell a fault, rebuke, reprove.

3. Beswyk-Faint
G1590
ἐκλύω
ekluō
ek-loo'-o
From G1537 and G3089; to relax (literally or figuratively): - faint.

4. Kasty- Chasteneth
G3811
παιδεύω
paideuō
pahee-dyoo'-o
From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.

Kyk nou mooi na die woorde Hein, vergelyk dit met jou siek idee van straf. Ek sien vaderlike liefde, onderig, reghelp, aanspreek, korrigeer, instruksies gee. Ek sien niks van 'n engel van satan stuur om iemand kort-kort op die mond te slaan nie, ek sien nie n boer wat kallers moet keelaf sny as gevolg van droogte omdat God straf nie. Hoe sien jy dit? Dit is tog waarvan Jy God beskuldig. As daar dan geen heilige tussen ons is nie, is die diere wat moet ly ook vol sonde?

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Lees mooi, ons vaders was kastyders na die vlees, die Vader van die geeste is dan 'n kastyder na die? Dis reg Hein! Na die gees, God het so ver gegaan dat Hy in ons kom woon het sodat Hy ons kan kasty na die gees. Sy gebooie op ons hart geskryf. Kyk weer bo wat is die oorspronklike woord wat met kasty(4) vertaal is.

Nog verder Hein, " Maar Hy tot ons beswil". God lei, onderig, korrigeer, voed ons op, tot ons beswil. Nou vra ek jou Hein, met trane in my oe, hoe op Gods aarde is dit moontlik om te dink dat 200000 plus mense se dood, 1500000 dakloos honderde duisende beseer en geskend, God se wil was en tot daardie mense se beswil was. Dit is kranksinnig.

Hein ek vra jou weer, beskou jy jouself as 'n heilige?

Chris

Hein
11-09-2016, 09:19 AM
Nou goed Chris, my hoop was dat jy dit sou verstaan, en kon insien, maar toe nie. Daarom gaan ek en jy nou vers vir vers deur Hebr 12 loop, STAP VIR STAP. Gaan seker so bietjie tyd vat, maar ek is bereid om dit te doen. Kom ons begin dan.

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las afl en DIE SONDE wat ONS so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l,

Wat ek hier sien Chris, is dat daar vir ons GEVRA word deur God om ELKE LAS en SONDE af te l, wat ons so maklik omring,.

Daarna word vir ons GEVRA om dan die wedloop met volharding aan te pak. Watter wedloop? Die wedloop van die lewe hier op aarde.

So ek sien hier duidelik dat God ons as God se kinders wil WAARSKU om nie te gaan sondig nie.

Stem jy saam Chris met my uitleg hiervan?

454
11-09-2016, 10:34 AM
Hein

Jy kan die boodskap so interpreteer Hein. As jy egter tegnies daarna kyk is dit 'n skrywer (dit kan Paulus wees, maar dit is nie 100% bevestig nie) wat die hebreers (waarskynlik joodse christene wat in Jerusalem bly) toespreek.

Tog dink ek dat ons dit kan sien as 'n boodskap om ons laste en sonde af te le.

Chris

Hein
11-09-2016, 11:22 AM
Goeie beginpunt Chris, ons stem saam. Ek gaan volstaan dat jy redelik saamstem sover. Maar ek sal later in die verse wat kom in Hebr 12 aandui dat dit WEL vir ons as kinders geskryf is, maar dis eers vir later. Net ook in gedagte hou dat God die skrywer is van die Bybel.

Dan, kom ons beweeg oor na vers 2 en 3. Hoe moet ons dan hierdie WEDLOOP aanpak?
Heb 12:2 die oog GEVESTIG op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
Heb 12:3 Want JULLE MOET AG GEE op Hom wat so ‘n tespraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Hier sien ons dat God ons wys hoe om die WEDLOOP (VERS1) van die lewe aan te pak. Ons oog moet VAS GEVESTIG BLY op Christus, altyd. So dit beteken dat ons altyd Christus as ons voorbeeld moet voorhou in ons WEDLOOP op aarde.

Christus het op ‘n sekere wyse Sy eie WEDLOOP hier op aarde gehardloop, want Hy was ook mens gewees. Hoe? Hy moes eerstens sonder sonde vasbyt vir 33 jaar, om geen sonde op aarde te doen nie. Daarna het Hy die kruis verdra, en al die marteling daarvan, en dit verdra wat hul teen Hom gesondig het aan die kruis. Hy is met ons skande (sondes) besmet, want al die vrot sondes van die wreld was op Hom gewees.

En nou vra God ons in vers 3 om mooi op te let en te gaan sit en dink (“julle moet AG gee”).
Hoekom moet ons ag gee? Sodat ons nie maklik verstrik raak in sonde (SIELE VERSLAP) nie, en Christus as voorbeeld kan navolg in ons wedloop hier op aarde.

Wat hier ook vir ons verduidelik word in vers 3, is dat Christus sondaars wat teen Hom sondig moes VERDRA. As Christus hul nie verdra het nie, homself gewreek het teen hulle, hul vervloek het, Homself teen hul gewreek het, sou Jesus SONDE gedoen het. Maar Hy het dit VERDRA en nie gaan sondig nie. Christus is ons voorbeeld in die WEDLOOP op aarde.

Stem jy saam Chris?

454
11-09-2016, 02:24 PM
Dis reg Hein.

Hein
11-09-2016, 04:47 PM
Dankie Chris,
Ons stem saam dat Ons nie op aarde moet sonde doen nie (vers 1), en dat ons in die wedloop hier op aarde is om ook te probeer om nie te sondig nie. Christus het geweet dat wat aan Hom “voorgehou” sou wees (OP DIE TROON SOU SIT) , daarom het Hy vasgebyt in Sy stryd teen sonde. Maar Hy is dus ook vir ons ‘n voorbeeld in hierdie wedloop op aarde om nie te probeer sondig nie. Vir ons as Sy kinders word die ewige lewe ook deur God “voorgehou” as ons “kroon”, wat ons eendag sal erf., soos wat Paulus dit ook verduidelik

Nou na die volgende verse:
Heb 12:4 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.
Heb 12:5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle AS SEUNS spreek: My seun, ag die TUGTIGING van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom BESTRAF word nie;
Heb 12:6 want die Here TUGTIG hom wat Hy LIEFHET, en Hy KASTY ELKE SEUN wat Hy aanneem.

Vers 4 is eintlik “straight forward” soos die Ingelsman sou s. Eintlik wat daar ges word is dat ons darem nie gebloei het in hierdie wedloop, om nie te sondig nie. Sonde is mos ons eie keuse, en satan verlei jou en versoek jou om sonde te doen, maar ons het nog nie gebloei om te veg teen sonde nie. Heel verstaanbaar

Vers 5 is waar ons nou moet uitklaar.
Heb 12:5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle AS SEUNS spreek: My seun, ag die TUGTIGING van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom BESTRAF word nie;
Hierdie is woorde wat uit Spreuke ook voorkom. Eerstens wys dit vir ons dat dit ‘n VERMANING is. So dis iets waarop ons moet let. Maar terselfdertyd word hier van ‘n Vader – seun verhouding gepraat. Ons word kinders van God as Hy in ons kom woon, m.a.w. seuns. Dus praat God hier met ELKE mens wat kind van God word, man, vrou, kind, ouma, oupa, enige een wat KIND word.

Kom ons kyk nou na die woordjie Tugtiging:

G3809

παιδεία
paideia
pahee-di'-ah
From G3811; tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture.

Ons sien baie duidelik hier dat daar VERSKILLENDE VORME van tugtiging is, en jy sal met my saamstem daaroor.
Eerstens om “onderwys” of “opleiding” te gee, m.a.w. om jou as kind te wys wat sonde is, en te praat met jou.
Dan tweedens sien ons dat daar “dissiplinre korreksie” kan plaasvind, om jou te dissiplineer, maar dis ‘n strenger vorm van tugtiging. Hier kan straf uitgedeel word in watter vorm ook al, hang af van die oortreding.

Dan laastens sien ons ook nog ‘n strawwer vorm van tugtiging, en dit is “chastise”, of kasty. Sien dus onderstaande Merriam Webster vertaling.


Merriam Webster - Full Definition of chastise
chastised
chastising
1 : to inflict punishment on (as by whipping)
2 : to censure severely : castigate

Ons sien dus die strawwer vorm van tugtiging. Dus m.a.w. as onderwys en opleiding nie gewerk het nie, kan daar oorgegaan word na ‘n ander vorm van tugtiging en dis “to inflict punishment”. Die woordjie “inflict” word hieronder verduidelik.

Merriam Webster - Full Definition of inflict
1 : afflict
2 a : to give by or as if by striking <inflict pain>b : to cause (something unpleasant) to be endured

“Inflict” beteken presies wat dit s. Nou word dit toegedien. Nou word daar nie meer gepraat nie, nou word ‘n baie strawwer vorm van tugtiging toegepas.

Dus sien ek duidelik dat daar definitiewe vorme van tugtiging bestaan, want die oorspronklike Grieks Hebreeus wys dit mooi vir ons uit.
Heb 12:6 want die Here TUGTIG hom wat Hy LIEFHET, en Hy KASTY ELKE SEUN wat Hy aanneem.
Jy moet mooi verstaan Chris. Ons s nie God gaan ons vir enige klein dingetjie tugtig met die roede nie, nee dis nie wat ons s nie. God kan enige vorm van tugtiging toepas, soos wat Hy goeddink. Maar dis Sy besluit, nie myne nie. God word ook voorgestel as lankmoedig. Dus sal God partykeer “uithou” met ons sondes wat ons pleeg, miskien met ons praat, ons leer, of opvoed. Dis mos normaal. Maar as ons as Sy kinders nie wil luister nie, mag God strawwer tugtiging gebruik, wat kastyding insluit. Weereens God se besluit, nie ons s’n nie.

Kasty = “Scourge”

G3146

μαστιγόω
mastigoō
mas-tig-o'-o
From G3148; to flog (literally or figuratively): - scourge.

Merriam Webster – Scourge definition
1. Something that causes a great amount of trouble or suffering
2. A whip was to punish people in the past.

G3148

μάστιξ
mastix
mas'-tix
Probably from the base of G3145 (through the idea of contact); a whip (literally the Roman flagellum for criminals; figuratively a disease): - plague, scourging.

So wat sien jy hierbo van “kasty” Chris? Niks anders as die sweep, die roede om pyn te veroorsaak.
Maar wat daardie vers nog meer duidelik vir ons maak, is dat God s:
en Hy KASTY ELKE SEUN wat Hy aanneem.
Sien jy die woordjie ELKE? Dis nie net party nie, maar ELKE seun wat God gaan kasty. Kan ek en jy met die Woord van God stry Chris?

454
11-09-2016, 07:46 PM
Hein

Ok, so ons gebruik verskillende woordeboeke, watter woordeboek is nou reg?

As ons nou jou verklarings kyk se jy God straf Sy kinders vandag in die vlees. Dit is fisiese pyn, elende, siekte, dood, met stokke en swepe geslaan word, elke seun wat Hy liefhet.
Is ek reg?

Hein ek het nou 'n hoop vrae vir jou verklarings.

1. Jou definisie van straf, sluit dood in. Verder erken jy dit is 'n vader seun verhouding. Nou hoeveel vaders ken jy wat hulle seuns doodstraf? Dit terwyl die Bybel ons leer:Mat 7:11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan di wat dit van Hom vra?
Ek stop eers hier.

Chris

Hein
11-09-2016, 07:56 PM
Hallo Chris.
Nee ek gebruik maar net God se Woord, dis al.
Wat ek vandag bygevoeg het, was die woord "kasty". Vandag het ek ook iets nuuts geleer oor die woord. Ek kan ook nie glo dat ek dit nie voorheen in detail ondersoek het nie, maar dis nou gedoen.

Watter woordeboek? Om die hogere engels vanaf dieoorspronklike Grieks Hebreeus te kan vertaal, gebruik ek die mees algemeenste woordeboek en mees gerespekteerde woordeboek, die Merriam Webster.

Kom ons bly by die onderwerp, en veral die woord kasty. Stem jy saam dat dit is wat in die Bybel staan of nie? En stem jy saam met die ontleding ( al klink dit onregverdig) ?

454
11-09-2016, 08:52 PM
Hein

As jy na die nuwe afrikaanse vertaling kyk gaan jy sien dat die woord kasty nie gebruik word nie. Net dit bewys al vir jou daar is twyfel. Die woord kasty kom slegs in die OT van die NAV voor.

Heb 12:6 want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem.
Heb 12:7 Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie?
Heb 12:8 As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie.

My vertaling kom uit die "Strongs".
G3811
παιδεύω
paideuō
pahee-dyoo'-o
From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.
G3809
παιδεία
paideia
pahee-di'-ah
From G3811; tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture.


Die vertaling wat jy gebruik se:

Simple Definition of chastise
: to criticize (someone) harshly for doing something wrong

Merriam Webster - Full Definition of chastise
chastised
chastising

1 : to inflict punishment on (as by whipping)
2 : to censure severely : castigate

Die eenvoudige vertaling los jy gerieflikheidshalwe uit Hein, half moeilik Maak die eenvoudige vertaling nie vir jou meer sin as jy in ag neem dat God Gees is nie, dat die Heilige Gees in ons woon en ons lei nie? Hein ek het rerig nog nooit gesien hoe God iemand met 'n sweep slaan nie. Jesus het wel voor Sy offer, maar daarna weet ek nie van een geval nie.
Dink jy regtig dat as God ons met 'n sweep heilig wou slaan dat daar nog onheiliges kan wees?

Die vraag bly egter Hein, is jy 'n heilige en wie is die heiliges na wie die Bybel verwys?

Chris

454
11-09-2016, 08:58 PM
Jammer ek het jou vraag vergeet. Nee Hein ek stem nie met jou saam nie, ek dink nie daar staan in die Bybel dat God Sy kinders in die vlees met 'n sweep slaan nie. Jou ontleding is vir my verdag, veral omdat jy die eenvoudige vertaling uitgelos het.

Hein
11-10-2016, 07:55 AM
QUOTE=454;19596]Hein

As jy na die nuwe afrikaanse vertaling kyk gaan jy sien dat die woord kasty nie gebruik word nie. Net dit bewys al vir jou daar is twyfel. Die woord kasty kom slegs in die OT van die NAV voor.

Heb 12:6 want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem.”
Heb 12:7 Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie?
Heb 12:8 As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie.

My vertaling kom uit die "Strongs".
G3811
παιδεύω
paideuō
pahee-dyoo'-o
From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.
G3809
παιδεία
paideia
pahee-di'-ah
From G3811; tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture.


Die vertaling wat jy gebruik se:

Simple Definition of chastise
: to criticize (someone) harshly for doing something wrong

Merriam Webster - Full Definition of chastise
chastised
chastising

1 : to inflict punishment on (as by whipping)
2 : to censure severely : castigate

Die eenvoudige vertaling los jy gerieflikheidshalwe uit Hein, half moeilik Maak die eenvoudige vertaling nie vir jou meer sin as jy in ag neem dat God Gees is nie, dat die Heilige Gees in ons woon en ons lei nie? Hein ek het rerig nog nooit gesien hoe God iemand met 'n sweep slaan nie. Jesus het wel voor Sy offer, maar daarna weet ek nie van een geval nie.
Dink jy regtig dat as God ons met 'n sweep heilig wou slaan dat daar nog onheiliges kan wees?

Die vraag bly egter Hein, is jy 'n heilige en wie is die heiliges na wie die Bybel verwys?

Chris[/QUOTE]

More Chris,

As jy mooi gekyk het, sou jy ook gesien het dat ek train, educate, ens gebruik. Ek het aan jou verduidelik dat dit vorm van tugtiging is. Ek stem saam met jou daaroor.

Maar dan kom die woord kasty. Ek het dit ook direk uit Grieks Hebreeus vertaal. En ek gebruik GEEN ander vertling as die oorspronklike KJV of 1933 oorspronklike vertaling nie. Dis waaruit dit kom.die OORSPRONKLIKE.

Die woordjie kasty, verwys na straf met pyn, goed wat seermaak, erge pyn, al is dit emosioneel, siekte of iets anders. Moenie verwag jy gaan vir God in die straat sien staan en iemand met n sweep sien slaan nie.EK DINK DIS DWAAS OM SO TE REDENEER. Dan moet jy ook vir God op aarde sien wat mense in klaskamer leer, en dit doen nie.
God kan enige iets of iemand of situasie gebruik om te bestraf, tugtig en kasty. God kan selfs toelaat dat satan jou treiter, om jou siel van die hel te red. Kasty beteken die vorm van straf wat toegedien sal word, indien jy as Sy kind nie wil luister nie. Dit gaan dus nie aangenaam wees nie.
En dis wat in God se oorspronklike Woord staan, die KJV.
NIE 3 keer oorvertaal na die vertaler se eie " liking" nie, maar die oorspronklike.

Vat dit soos jy wil Chris, As die Woord s Jesus is uit n maagd gebore, dan glo ek dit. So eenvoudig soos dit. Die Woord is nie deur mense geskryf nie, maar deur God SELF.
As jy dit dus nie glo nie, dan WIL jy dit nie glo nie, en dis al.
Gaan soek die woordjie self op on die KJV, scourge ( kasty)

454
11-10-2016, 11:13 AM
Hein

Uit al die moontlike maniere wat God ons kan lei, kies jy om, op 'n moontlike vertaling van die woord kasty jou hele bygelofie te bou. Om God van enige moontlike gruweldaad te beskuldig. Dit terwyl jy self se, "NIE 3 keer oorvertaal na die vertaler se eie " liking" nie, maar die oorspronklike. " Ek wil jou maar net daarop wys dat nie engels of afrikaans die oorspronklike is nie. Jy wil die letterlike vertaling, van met 'n sweep slaan gebruik om jou bygeloof te regverdig, maar jy se dit is dwaas om die letterlike vertaling daarvan te verwag???


Hoekom weier jy om te erken dat jy 'n heilige is Hein? Is dit net omdat jy weet dat heiliges, sonder sonde voor God staan en dus niks het waarvoor God hulle kan straf as Hy sou wou nie?

Jy staan voor 'n keuse Hein, jy kan nie heilig wees en aan jou bygelofie vashou nie. Die probleem verder is dat as jy nie heilig is nie, is jy ook nie gered nie.

Wie is die heiliges waarvan die Bybel praat?

Rom 1:6 onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus
Rom 1:7 aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is:

Rom 8:27 En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Rom_12:13 Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges; streef na gasvryheid;

1Co_6:1 Durf iemand van julle wat ‘n saak teen ‘n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie?


Baie voorbeelde. God se kinders is die heiliges waarvan in die Bybel gepraat word. In die KJV is ons die saints. Hein dit is tog duidelik dat ons die heiliges is, verskil jy daarmee?

hagios
hag'-ee-os
From ἅγος hagos (an awful thing) compare G53, [H2282]; sacred (physically pure, morally blameless or religious, ceremonially consecrated): - (most) holy (one, thing), saint.

Ek kan nie anders as om net weer te se dankie, dankie JESUS!

Chris

Hein
11-10-2016, 02:27 PM
Hallo Chris, Nee nee, ek beskuldig God nie van enige gruweldaad nie, ek lees maar net wat in Sy Woord staan. As jy dit nie so wil aanvaar nie, dan is ek tevrede daarmee. Dis mos jou keuse.

Jy noem dat bestraf, tugtig en veral kasty “my bygelofie” is. Chris, as die Woord van God wat ek lees my “bygelofie” is SOOS WAT JY DIT NOEM, is ek baaaaaie trots daarop. Ek haal die verse aan:
2Kor 1:13 Want ons skryf aan julle NIKS ANDERS as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,

Ek lees God se Woord, en glo wat daarin staan. Ek waardeer ‘n liefdevolle God wat my bestraf, tugtig EN kasty. Chris Ek verwelkom dit 100%, en wil niks anders h nie, want ek is Sy egte kind. Nie ONEG nie, maar eg!

Jy verwelkom dit nie, want jy wil dit nt nie verstaan soos wat dit opgeskryf is in die Woord nie. As dit daar staan, dan verwerp jy dit. Praat van bygelofie...???

Ek verwerp NIE God se Woord nie, ek het maande aaneen ondersoek ingestel in God se Woord. Ek wou SELF seker maak, en het die Skrifte gaan ondersoek, gelei deur Heilige Gees. As jy glo ek word nie deur Heilige Gees gelei nie, s dit prontuit man, en noem dit sommer by die naam. Kom ons kyk of jy bereid is om dit te doen.

ALLES wat ek ooit in my lewe geskryf het kom ALTYD uit die oorspronklike 1933 vertaling uit. Ek gebruik GEEN ANDER vertaling nie, maar slegs vir aanvulling in 1% van gevalle as dit ooreenstem met die 1933 vertaling. Die 1933 vertaling en KJV is gebaseer op die oorspronklike Hebreeus Griekse teks, en dis die MEES oorspronklike wat bestaan.
Indien jy die ander “verdwalings” wil gebruik, lees, of bestudeer, is dit jou keuse. Selfs die 1983 Afrikaanse vertaling is nie eens suiwer nie, maar dit weet jy ook nie. Jou keuse!

Elke keer kom jy met die “heilige” storie en vragie vorendag. Elke keer soek jy ‘n antwoord BY MY, AL HET EK DIT VOORHEEN REEDS MOOI VIR JOU UITGESPEL. Weet jy hoekom jy dit doen Chris? Om die onderwerp te verander, dis al. Mens noem dit die “gees van confusion”. Bewustelik of onbewustelik, dis daar. Jy wil heeltyd die onderwerp verander.
Jy wil nie en sal nie erken God kan optree soos wat Hy in Sy woord s Hy SAL optree nie. Hoekom nie Chris??? Ek vra jou eerlik...., het daar dinge in jou verlede gebeur wat veroorsaak dat jy dit nie kan hanteer om die waarheid uit te vind nie? Watter waarheid? Dat God se liefde wl straf kan insluit.

Jy het volgens my ‘n “stumbling blok” rens in jou lewe wat vasskop daarteen. So het ek ook in die vorige onderwerpe agtergekom dat dieselfde “stumbling blok” jou nie in onvoorwaardelike vergifnis laat glo nie. Al is ons in detail daardeur, en al het ANDER op hierdie groep jou ook probeer reghelp, glo jy soos Chris glo, dis al.
Moet nie weer die vragie vra oor heilige nie Chris, want ons gaan daarby kom, al het ek jou reeds beantwoord.

My vraag aan jou Chris is dit, en kyk asb na die volgorde, dan hopelik hierdie keer gaan jy verstaan....:
Mens kry mos stoute en soet kinders Chris. Hul persoonlikhede is verskillend en is nie dieselfde nie. Glo jy mens kry net soet kinders Chris? Klink so. Ter voorbeeld

BESTRAF: God praat met jou oor jou sonde. Jy hoor, maar jy luister nie. God praat harder met jou en gee jou onderwys daaroor, maar dit val weer op dowe ore.

TUGTIG Nou praat God harder, Hy stuur mense na jou toe om jou te vermaan oor jou sonde. God laat selfs toe dat dingetjies in jou lewe gebeur, sodat jy kan sien jy is op verkeerde pad. God praat weer met jou, en God trek Sy sen oor jou lewe terug in sekere gevalle. Jy luister al weer nie, al het jy God se kind geword... Oor en oor en vir maande aaneen is God lankmoedig met jou sonde, maar daardie sonde wil net nie weggaan nie. Jy hou aan.

Wat verwag jy nou Chris moet God met jou doen hier op aarde as Sy kind, AS JY AANHOU???? Moet Hy nou aanhou en aanhou met bestraf en tugtiging? Moet Hy jou net so los Chris??? Moet die graad van straf toeneem, totdat jy luister, OF moet God jou net so uitlos Chris as Sy kosbare kind,?

KASTY: En dis hier waar ons verskil Chris. Ek lees God se Woord 100% soos wat dit daar staan in Hebr 12, dat God nou OORGAAN na ‘n harder, strenger vorm van straf hier op aarde, en dis kasty. Praat en onderwysing het nie gehelp nie, nou probeer God iets anders...

Dis hierdie eina as erger straf wat Chris nie kan glo is liefde nie. Gaan jy as vader-Chris eerder jou eie kind los om in die ewige vuur te gaan brand, as wat jy hom of haar erger en strenger gaan straf as hy nie luister nie. Jy as Chris gaan eerder aanhou en aanhou en aanhou en aanhou praat en praat en verduidelik, al gaan die sonde aan. Jy gaan niks verder doen nie, jy gaan net vir maande en maande aanhou praat en praat, en dis al. En verder loop jou kind reguit hel toe, en jy praat net of sit terug en doen niks. Klink dit reg Chris?

Chris verstaan kasty nie as liefde nie. Chris wil nie, dit klink vir hom te erg. Chris verstaan nie dat God hierdie erger vorm van straf mag gebruik, omrede Hy BAIE LIEF is vir jou nie. Nee, Chris glo God gaan net aanhou oplei en praat, dis al, vir die volgende 100 jaar hier op aarde.
Chris my ou maat, ek dien ‘n liefdevolle God, wat my EERDER gaan straf en kasty hier op aarde, as wat ek in die hel gaan beland as Sy kind.
My liefdevolle God sal ALLES in Sy vermo doen, om my te help om nie hel toe te gaan nie, al sluit dit die ergste vorm van straf MOONTLIK in. Dis my God! Maar dit verstaan Chris ook nie. Chris noem dit “my bygelofie”, en dat ek God beskuldig as gruwelik.
Chris vra my eerder ek moet hom wys waar God ‘n mens fisies met ‘n sweep kom slaan hier op aarde. Chris het my ook gevra ek moet vir hom BEWYS dat God nog mense straf op aarde. Dit doen ek toe, en gee vir Chris tientalle voorbeelde uit die Nuwe Testament AS BEWYS waar God straf, maar Chris glo dit NOGSTEEDS nie. Chris verwerp dit, al staan dit NET SO opgeskryf in God se Woord. Hoe belaglik is daardie vraag net nie Chris????
Dis presies hoekom ek noem dat ek dink daar is ‘n “stumbling blok” in Chris se lewe, wat dit veroorsaak. Maar my eie opinie en dit wat ek optel, met groot respek ges

Ek wil oorgaan na die ander verse, jy mag maar jou 1983 her-vertaling gebruik, as jy wil.

454
11-10-2016, 03:04 PM
Hein

Ek het vir jou verduidelik dat, volgens die woordeboek wat jy gebruik, kasty ook en waarskynlik "Simple Definition of chastise
: to criticize (someone) harshly for doing something wrong" kan beteken. So jy kan nou heel jaar aangaan oor hoe kasty dalk sweephoue kan beteken. Dit regverdig egter nog steeds nie die ander gruwels wat jy aan God toedig nie. Jou tientalle voorbeelde is net in jou verbeelding Hein, die een wat jy gegee het nl Haiti se aardbewing het ek jou reeds gewys kan nie van God af kom nie.

Hein as God jou in die hemel wou inslaan sou Hy dit moeiteloos kon doen, Hy het jou egter 'n wil gegee om te kies of jy Sy kind wil wees of nie. Wat sal die doel van jou wil wees as God dit in elk geval vir jou wil breek?


Ek vra jou weer is jy 'n heilige?

Hierdie is die 8ste geleentheid wat jy kry om vir ons te se of jy deel is van die heilige kerk van Christus of nie. As jy nie is nie gaan jy hierdie nie verstaan nie, dan is jy nie verlos van die sonde nie en sal dit jou aanhou pla.

Chris

454
11-10-2016, 03:09 PM
Hein

Jy se:
"Elke keer kom jy met die “heilige” storie en vragie vorendag. Elke keer soek jy ‘n antwoord BY MY, AL HET EK DIT VOORHEEN REEDS MOOI VIR JOU UITGESPEL."

Waar het jy dit uitgespel Hein?

Chris

454
11-10-2016, 03:19 PM
Liewe genade Hein, wanneer gaan jy besef dat niemand sy kind in die hemel in, of uit die hel uit kan slaan nie? Dit is 'n wilsbesluit wat elkeen vir homself neem, hy aanvaar Jesus as verlosser en word 'n kind van God of hy verwerp dit. Elke liewe mens se eie wilsbesluit. Jy kan nie iemand in die hemel in slaan nie!!!!

Jy se:
"Dis hierdie eina as erger straf wat Chris nie kan glo is liefde nie. Gaan jy as vader-Chris eerder jou eie kind los om in die ewige vuur te gaan brand, as wat jy hom of haar erger en strenger gaan straf as hy nie luister nie. Jy as Chris gaan eerder aanhou en aanhou en aanhou en aanhou praat en praat en verduidelik, al gaan die sonde aan. Jy gaan niks verder doen nie, jy gaan net vir maande en maande aanhou praat en praat, en dis al. En verder loop jou kind reguit hel toe, en jy praat net of sit terug en doen niks. Klink dit reg Chris?"

Hein lees jy wat jy skryf? Jy sinspeel dat ek my kinders in die hemel in kan pakgee, regtig??? My kinders verstaan dit, hoekom sukkel jy?

Chris

Hein
11-10-2016, 03:54 PM
Hein

Jy se:
"Elke keer kom jy met die “heilige” storie en vragie vorendag. Elke keer soek jy ‘n antwoord BY MY, AL HET EK DIT VOORHEEN REEDS MOOI VIR JOU UITGESPEL."

Waar het jy dit uitgespel Hein?

Chris

Plazing 14 Chris.....

Hein
11-10-2016, 04:04 PM
Liewe genade Hein, wanneer gaan jy besef dat niemand sy kind in die hemel in, of uit die hel uit kan slaan nie? Dit is 'n wilsbesluit wat elkeen vir homself neem, hy aanvaar Jesus as verlosser en word 'n kind van God of hy verwerp dit. Elke liewe mens se eie wilsbesluit. Jy kan nie iemand in die hemel in slaan nie!!!!

Jy se:
"Dis hierdie eina as erger straf wat Chris nie kan glo is liefde nie. Gaan jy as vader-Chris eerder jou eie kind los om in die ewige vuur te gaan brand, as wat jy hom of haar erger en strenger gaan straf as hy nie luister nie. Jy as Chris gaan eerder aanhou en aanhou en aanhou en aanhou praat en praat en verduidelik, al gaan die sonde aan. Jy gaan niks verder doen nie, jy gaan net vir maande en maande aanhou praat en praat, en dis al. En verder loop jou kind reguit hel toe, en jy praat net of sit terug en doen niks. Klink dit reg Chris?"

Hein lees jy wat jy skryf? Jy sinspeel dat ek my kinders in die hemel in kan pakgee, regtig??? My kinders verstaan dit, hoekom sukkel jy?

Chris

Jy trek die kar voor die perde Chris, en jy moenie.... As jy tugtig weerstaan ( nie wil aanvaar nie) dan is dit mos jou eie keuse. Enige een kan tugtig weerstaan as hy wil, di mos baie eenvoudig Chris.
Dit behandel God ook Chris in Heb 12, maar jy sit die kar voor die perde in.....God noem jou dan onegte kind of " bastard" as jy nie tugtig of kasty aanvaar nie.
Het ek een keer gese God slaan jou in die hemel in? Nee! Ek het nie. God tugtig jou en kasty jou slegs sodat jy makliker kan kies. Indien nie, is jy nie egte kind nie.

On elk geval, hoe jy dit ookal sien tugtig en kasty oorvleuel. Albei bevat die sweep ( whip)

454
11-10-2016, 04:56 PM
Hein

Hier is wat jy geskryf het, jy se nie of jy deel is van die heiliges of nie?


"Dan wil ek jou vra Chris, Paulus was mos ‘n heilige, maar hy is gereeld deur ‘n engel van satan op die mond geslaan omdat hy homself verhef het oor die skrifte... Hoe verduidelik jy dit ? Hy was ‘n heilige genoem? Hoe dan nou Chris? God het hom getugtig daardeur.

Probeer jy my nou vertel dat ons as mens 100% heilig is en 100% heilig kan lewe op aarde? Wys my daardie persoon, ek wil hom graag ontmoet.
Ja ons kan STREEF daarna en hard probeer om heilig te PROBEER lewe, maar ons kan uit onsself nie.

Daar is ‘n GROOT VERSKIL om heilig (REGVERDIG) VERKLAAR te word IN JESUS CHRISTUS, teenoor om heilig te WEES. Ons kan nie 100% heilig wees nie, want ons is nog steeds sondaars op aarde. "

Hein nou vertel my wat bedoel jy met om heilig verklaar te word?

As ek jou nou reg verstaan, al word jy in die naam van Jesus, heilig verklaar is jy nog nie heilig nie?

Ek vra jou weer, is jy heilig voor God?

Chris

454
11-10-2016, 05:06 PM
Hein vir jou beteken tugtig, om verdelg te word in 'n aardbewing, vir my beteken dit om deur die Gees van God in my tereg gewys, opgevoed, onderrig te word. ek weerstaan nie God se tugtiging nie Hein, ek se vir jou dat dit nie, moord, siektes en ander ellendes behels nie. Hoe jy jou betekenis met vaderlike liefde kan versoen weet net jy.

Ek is nie 'n onegte kind nie Hein, ek kan bely voor God en Sy gemeente dat ek 'n heilige is, skoongewas deur die bloed van Jesus. Danksy Sy offer staan ek vlekkeloos voor God en hoef ek niks te vrees nie. My sondes is my reeds vergewe, 'n gawe van God wat ek onverdienstelik ontvang het.


Chris

454
11-10-2016, 09:42 PM
Hein

Jou kar voor die perde het my aan die onderstaande stuk laat dink, toe gaan soek ek dit weer en plaas dit hier. Ek hoop dit help.

There is more than just a superficial knowledge that God loves us. In Ephesians, chapter 3, Paul prayed that the Ephesians would get a greater revelation of God’s love for them. He said, “For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, Of whom the whole family in heaven and earth is named, That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height; And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God” (Eph. 3:14-19).

Eph 3:14 Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onse Here Jesus Christus,
Eph 3:15 van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang,
Eph 3:16 dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,
Eph 3:17 sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is,
Eph 3:18 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is,
Eph 3:19 en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.


Notice in verse 18 that God’s love isn’t just one-dimensional. There is height, depth, length, and breadth to it. Many Christians only see God’s love as they would see a painting, in one-dimension. They’ve never seen the multi-dimensional reality of God’s love.

In verse 19, Paul said as we experience God’s love, which is superior to mere knowledge of God’s love, then we would be filled with all the fullness of God. What a statement! Are you lacking in any area of your life? If so, you lack a revelation of God’s love. Experiencing God’s love equals fullness.

I’ve said all of this to say that a deep revelation of God’s love for us is the most important thing we can receive. First Corinthians 13:13 says, “And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity” (God’s kind of love).

1Co 13:13 En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

There are many ways that Satan uses to try to block the revelation of God’s love for us. One of the most subtle, and therefore the most deadly, ways is that he has deceived us into thinking that God’s love for us is tied to our performance. We think we have to do something to earn God’s love. We have to merit God’s love. That is not what the Bible teaches.

In the natural world, you get what you deserve. Employers don’t hire you based on their love for you. You have to perform. If you perform badly, you are punished or fired. The same thing is true in most relationships. I’ve had hundreds of married couples essentially tell me, “They don’t deserve my love.” However, the nearly-too-good-to-be-true news of the Gospel is that we don’t get what we deserve. Praise the Lord!

God’s love for us is unconditional. That is, God doesn’t love us because of some virtue we possess. God loves us because “God is love” (1 John 4:8), not because we are lovely.

1Jn 4:7 Geliefdes, laat ons mekaar liefh; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.
1Jn 4:8 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.
1Jn 4:9 Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.
1Jn 4:10 Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.

Religion is one of the biggest propagators of the conditional-love-of-God lie. Most “Christian churches” teach that God’s love for us is conditional, based on our performance. If we pray, go to church, pay our tithes, etc., then the Lord loves us and answers our prayers; but if we fail, then the Lord won’t answer our prayers. That’s not true.

There is a disease in the church that I call “spiritual dyslexia.” Dyslexia is where a person sees things backwards. A dyslexic person sees the word “god” as “dog”. There’s a huge difference between God and a dog; yet dyslexics don’t see it.

“Spiritual dyslexia” has a similar effect on people. Those infected with this “spiritual dyslexia” see scriptures backwards. For instance, 1 John 2:3-5 says, “And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.”

1Jn 2:3 En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
1Jn 2:4 Hy wat s: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.
1Jn 2:5 Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.
1Jn 2:6 Hy wat s dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.


A dyslexic Christian sees these verses and says, “I want to know God, so I must keep His commandments.” These verses are saying just the opposite. Keeping God’s commandments is a result of knowing God. You can live a holy life without knowing God; the Pharisees proved that. However, you can’t know God without living a holy life as a result. When God’s love is perfected in us, keeping God’s Word will be the result (verse 5).

Any attempt to reverse this order is “getting the cart before the horse.” It won’t work; and yet this is what the majority of Christians are trying to do. They are seeking to know the Lord better by living a holier life. It’s just the opposite. Experiencing God’s love more will produce a holy life.

This dyslexic condition has caused many to tie God’s love for them to their performance. When they do well, they let God’s love for them flow. When they do poorly, they condemn themselves. They think God is condemning them, but He’s not. In many cases, it’s not even the devil condemning them. Satan has caused them to believe a lie, and they are condemning themselves.

Hein
11-11-2016, 07:52 AM
More Chris.
Dit verbaas my nie Chris dat jy van my (en die Woord ) verskil nie, want dit het al voorheen gebeur.
Weereens poog jy die vragie “heiliges”, alhoewel ek REEDS vir jou ges het ons gaan daarby uitkom. Ek het ook vir jou ges hoekom jy dit doen, vat dit dus soos jy wil. Ek ignoreer dit dus totdat ons daarby uitkom, dan sal ek weer vir jou herhaal wat ek reeds voorheen uitgewys het, en WEER oor vir jou verduidelik.

Kom ons gaan aan:
Heb 12:7 As julle die tugtiging VERDRA, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader NIE tugtig nie?
Heb 12:8 Maar as julle SONDER TUGTIGING is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle ONEGTE KINDERS kinders en NIE seuns nie.

Hier kom God en dui aan vir ons in vers 7 dat Hy verskillende vorme van TUGTIGING sal God jou soos ‘n seun behandel. Baie eenvoudig, as jy dit VERDRA, en nie rebelleer daarteen nie. Nie kwaad word daaroor nie, en nie opstandig raak as God jou TUGTIG nie. Chris jy beweer God praat net, ek lees God se Woord direk, en dis al.
Dis reeds oor en oor bewys dat hierdie tugtiging CHASTISE INSLUIT, en nie net praat en praat is nie. En dan die vraag:
..... want watter seun is daar wat die vader NIE tugtig nie?... Jou Vader in die hemel sal jou tugtig op aarde, omrede jy nie perfek is nie. Jy het ‘n wedloop om te loop op aarde om te veg teen sonde, en as jy dit nie doen nie, gaan God jou tugtig. Heel eenvoudig!

Maar in vers 8 gaan God ‘n stappie verder. Hier dui God aan dat ALMAL (Sy kinders/seuns) getugtig SAL word, want ALMAL het DEELAGTIG geword aan Hom. God sien jou nie as Sy kind as jy nie tugtiging kry nie, en dis so eenvoudig soos dit. Hy sien jou as ONEGTE kind of “BASTARD”, WAT BETEKEN JY IS NIE WETTIGLIK Sy seun nie. Sien jy Chris wat hier staan. God gee die mens hier die vrye keuse, dat jy kan kies of jy seun of “bastard” wil wees. God forseer jou nie, dis jou eie keuse.

Hein
11-11-2016, 08:31 AM
Ons gaan verder Chris.

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as KASTYDERS gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie VEEL MEER aan die Vader van die geeste ONDERWORPE wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons WEL ‘n kort tydjie na hulle beste wete GETUGTIG; maar Hy tot ons beswil, SODAT ONS sy heiligheid kan DEELAGTIG WORD.

Baie , baie interessant wat ons hier lees Chris. Jy moet dis mooi oplet!
God gebruik ter voorbeeld ‘n aardse pa en seun verhouding in vers 9. Toe ons seuns was het ons aardse pa’s ons getugtig en gekasty (“chastise” , pak gegee ingesluit).
Nou moet ons veel MEER ontsag (respek) h vir hierdie hemelse Pa van ons, waar ons Sy kinders geword het. Met ander woorde, ons moet probeer om NIE te sondig nie, en ‘n heilige lewe te probeer lei op aarde. Vrugte te dra wat by ons bekering pas. Hoekom? Want jou Pa in die hemel gaan jou OOK tugtig en kasty AS JY DIT NIE DOEN NIE.

Dan vers 10, begin ons nou raak aan “heilig”. Ons aardse pa’s het ons op sekere tye getugtig (“chastise” , pak gegee ingesluit), en nou SAL ons hemelse Vader DIESELFDE doen aan ons as Sy seuns (kinders), vir ‘n rede.

En hier kom die sleuteltjie Chris. Hoekom doen God dit aan ons. SODAT ONS aan Sy heiligheid DEELAGTIG KAN WORD. God tugtig en kasty ons met ‘n GOEIE rede. Om aan Sy heiligheid DEELAGTIG te kan word.
Heb 12:10 For they truly gave us punishment for a short time, as it seemed good to them; but he does it for our PROFIT, so that we may BECOME holy as he is. (BBE)

Sien jy Chris, dat God ons “punish”, vir ons onthalwe Chris?
Sien jy as Chris die WEDLOOP? Sien jy heiligmaking is ook ‘n PROSES Chris? As jy aanhou sonde doen en of tugtiging en kasty verwerp (nie luister nie), AANVAAR God jou nie as seun nie, en jy is ONEG. Ons moet heilig probeer LEWE.

Sien onderstaande:
1Pe 1:14 Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.
1Pe 1:15 Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele LEWENSWANDEL heilig WORD,
1Pe 1:16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

.... hele LEWENSWANDEL heilig WORD,

Heilig maak WORD heilig word..., word in God se Woord as PROSES en WEDLOOP aangedui. Dis tog duidelik as een vorm van “heilig”

Regverdigmaking deur Jesus Christus aan die kruis, verlos ons van die ewige dood in die hel. So ja Chris, ek is regverdig gemaak deur Jesus Christus, en ek het geen vrees meer vir die dood en die hel nie, want Christus het dit vir my gedoen. Ek word bevry van die EWIGE TOORN van God. Ek staan regverdig voor God DEUR JESUS CHRSTUS, MY REDEDER.

Maar wat jy hierbo sien in Hebr 12, is dat daar ‘n wedloop is tot heiligmaking, en dat God ons vra om heilig te LEWE op aarde. As ons nie heilig probeer lewe op aarde nie, gaan ons hemelse Pa ons tugtig en kasty. Jy wil dit verskillend sien Chris. Ek lees God se Woord soos dit daar staan.

454
11-11-2016, 08:51 AM
Hein

Jy kan die woorde, kasty, tugtig, straf nou vertaal net soos jy wil. Wat ek wil weet is jy heilig voor God?

Chris

Hein
11-11-2016, 08:55 AM
Nou gaan ons verder Chris:

Heb 12:11 Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; LATER LEWER DIT egter ‘n vredevolle VRUG VAN GEREGTIGHEID vir die wat daardeur geoefen is.
Heb 12:12 Daarom, rig die slap hande en die verlamde knie weer op;
Heb 12:13 en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.
Heb 12:14 JAAG die vrede na met almal, EN die HEILIGMAKING waarsonder niemand die Here sal sien nie;

Hierdie tugtiging, wat pakslae mag insluit, is nie lekker nie. Droefheid word hier genoem as die gevolg van daardie tugtiging. Praat gaan volgens my nie noodwendig DROEFHEID bring nie, dit gaan wel bewusmaking meebring. Dis maar my opinie.
Maar kyk vers 11. Pakslae of tugtiging doen iets. Dis nie lekker nie, maar LATER LEWER DIT iets. Wat? Vrug van geregtigheid! Dus sal tugtiging ook meebring dat jy vrugte van jou regverdigmaking begin dra.

Vers 14 is ook weer baie interessant Chris. ... JAAG HEILIGMAKING NA..... So hier word vir God se kinders (wat reeds Sy kinders geword het), gevra om heiligmaking na te JAAG in die WEDLOOP op aarde: WERREEENS sien jy dis ‘n proses hier op aarde.

Hoekom sal God heeltyd vra?
..... jaag heiligmaking
...... word heilig
....... wees heilig
As jy reeds heilig is Chris?

Dis net ‘n vragie wat jy ook oor moet gaan nadink.... Hoekom moet jy heiligmaking najaag Chris?

454
11-11-2016, 09:10 AM
Hein

Ons jaag heiligmaking na tot ons heilig is Hein, dan woon God in ons en deel ons in Sy heiligdom.

As jy nog wonder of jy heilig is lees hier en doen die moeite om die gedeelte ook so te ontleed soos die voriges.

Col 2:8 Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wreld en nie volgens Christus nie.
Col 2:9 Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;
Col 2:10 en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;
Col 2:11 in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te l in die besnydenis van Christus,
Col 2:12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.
Col 2:13 En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,
Col 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,
Col 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.
Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,
Col 2:17 wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
Col 2:18 Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae h in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur sy vleeslike gesindheid,
Col 2:19 en nie vashou aan die Hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word.
Col 2:20 As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wreld lewe, onderworpe aan insettinge
Col 2:21 soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? —
Col 2:22 almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan—volgens die gebooie en leringe van mense,
Col 2:23 wat, alhoewel dit ‘n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees.

Chris

454
11-11-2016, 09:11 AM
As kinders van God nie heilig is nie Hein, wie is die heiliges waarvan die Bybel praat?

454
11-11-2016, 09:16 AM
Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Rom 8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Rom 8:3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,
Rom 8:4 sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Rom 8:5 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.
Rom 8:6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;
Rom 8:9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, di behoort nie aan Hom nie.
Rom 8:10 Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid.
Rom 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
Rom 8:12 Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie;
Rom 8:13 want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, di is kinders van God.
Rom 8:15 Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!
Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;
Rom 8:17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

Hein
11-11-2016, 12:51 PM
Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Rom 8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Rom 8:3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,
Rom 8:4 sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Rom 8:5 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.
Rom 8:6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;
Rom 8:9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, di behoort nie aan Hom nie.
Rom 8:10 Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid.
Rom 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
Rom 8:12 Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie;
Rom 8:13 want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, di is kinders van God.
Rom 8:15 Want julle het nie ontvang n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!
Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;
Rom 8:17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.


Chris, jy hoef nie vir my n les te gee oor God se liefde, saligheid of redding nie, want dis n geheel en ander onderwerp. Ek weet dit alte goed. Ons praat nie vandag daaroor nie. Ons praat oor tugtig, bestraf en kasty, DIS DIE ONDERWERP.
ALLES word in detail bespreek oor die onderwerp. Kry jou denke asseblief gevestig op EWIGE STRAF EN AARDSE STRAF. Dis so mooi uitgespel as jy maar net wou lees.
Ek sal wel n onderwerp gaan oopmaak oor heilig.

454
11-11-2016, 02:53 PM
Hein

Nou wat wil jy nou nog se oor tugtig, bestraf en kasty?
Ons het dit mos nou deurgetrap. Jy het een vertaling van kasty gekry wat beteken: Simple Definition of chastise: to criticize (someone) harshly for doing something wrong. Volgens daai woordeboek kan dit ook, Full Definition of chastise ,chastising1 : to inflict punishment on (as by whipping) 2 : to censure severely : castigate beteken.

Veels geluk! Al die res beteken: to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach,tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture,to confute, admonish: - convict, convince, tell a fault, rebuke, reprove.

Ek verander nie die onderwerp nie Hein, ek wil jou net wys dat God, Sy kinders as heiliges beskou, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Hy genadig is en ons, ons sondes nie toereken nie. God kyk na ons deur die bloed van Jesus, Hy sien nie die sonde nie, dit is weggewas, skoongevee deur die bloed van Jesus, 'n eenmalige offer vir ewig en vir altyd. God sien ons as heilig, Sy kinders, geregtig om voor Hom te staan.

Rom 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
Rom 8:12 Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie;
Rom 8:13 want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, di is kinders van God.

As ek nou na jou vorige antwoorde kyk lyk dit nie vir my jy beskou jouself as heilig voor God nie of is ek verkeerd?

Chris

454
11-11-2016, 02:54 PM
Strikvragie Hein. Bly God in iemand wat nie Heilig is nie?