PDA

View Full Version : Die woord "heilig" en al sy betekenisseHein
11-11-2016, 03:38 PM
Chris se vraag, oor heilig om verder te bespreek

454
11-12-2016, 08:40 AM
Hein

Dankie vir jou skrywe.

Jou antwoord is dus nee, jy is nog nie heilig nie, jy sal eers heilig word wanneer jy doodgaan.

Nou vra ek weer wie is die heiliges waarvan die Bybel praat in die onderstaande verse?

Act 9:13 Maar Ananías antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het;

Act 9:41 En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle.

Rom 8:27 En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Phm 1:4 Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink,
Phm 1:5 omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het,

Daar is nog baie, dit is tog duidelik dat die mense heilig is en nie nog moet doodgaan en dan heilig word nie. Hierdie voorbeelde is almal afgelei van die woord:

G40
ἅγιος
hagios
hag'-ee-os
From ἅγος hagos (an awful thing) compare G53, [H2282]; sacred (physically pure, morally blameless or religious, ceremonially consecrated): - (most) holy (one, thing), saint.

Jy het dit genoem Hein, ek herhinner jou, hagios is afgelei van hagos. In afrikaans se ons heiliges wat afgelei is van onheiliges.

Jy hoef regtig nie 'n heilige te word nie Hein, dis jou keuse, God dwing niemand met vrees vir straf nie.
Dit is egter 'n begeerte by God dat jy heilig word en lewe. Dit is tog hoekom Hy die mens kom skep het, sodat Sy heerlikheid die aarde kan vul, ons as die kroon van Sy skepsel kan dit slegs doen wanneer ons heilig is, wanneer ons weer herstel is soos Adam, om sondeloos saam met God te wandel. Is dit nie wat Jesus kom doen het nie?
Niemand kan sonder Jesus se offer heilig word nie, dit is alleen genade, nie hoe goed jy op aarde presteer nie. Hoe gouer ons egter op aarde besef dat ons reeds heilig voor God staan, hoe gouer kan God ons in die wereld tot ons volle potensiaal aanwend.

Die bygelofie dat mense eers na hulle dood heilig word kom uit die Roomse kerk. Die gevolg daarvan is dat mense glo hulle moet gestraf word, sonde en pligte bly 'n stuikelblok in hul verhouding met God.

Chris

454
11-15-2016, 08:45 PM
Hein

Ek vra nou maar weer. As die Bybel, die woord van God, soos jy self graag vir ons uitwys, God se kinders heiliges(G40) noem, waarvoor wil jy he moet hulle gestraf word?

Ek verwag nie rerig 'n antwoord van jou af nie, maar ek weet dat jou vals beskuldigings teen God jou gees sal ontstel. Ontspan Hein, God kannie en gannie jou wil verander nie, God laat jou toe om aan jou bygelofies vas te klou, sonder om jou te veroordeel, as wedergebore kind, is jy reeds vergewe. Nog voor jy Hom van al die verskriklike dade beskuldig en beswadder het, het Hy, die God van die heelal reeds die losprys daarvoor kom betaal. Is dit nie groter liefde as sweepslae op die rug nie?

Chris