PDA

View Full Version : Ominous endtimes signs524
01-06-2017, 07:35 AM
Interessant is al wat ek kan s
https://www.youtube.com/watch?v=rYeNJ4dTx1k

454
02-04-2017, 08:53 AM
524

Die video is 'n klassieke voorbeeld van hoe die satan kinders van God huidiglik mislei. Meeste van die gedeeltes van profesiee wat hier gebruik word het reeds in vervulling gekom vanaf so vroeg as 70nc. Christene word gebreinspoel om te glo dat al die elende vir hulle bedoel is en nog oppad is. Dit alles terwyl dit op die Jode gemik was en reeds gebeur het. Deur ons te laat glo dit moet so wees, veroorsaak ons self 'n klomp elende wat die satan vir die wereld beplan.

Die wereld en satan wil graag he ons moet glo, die verdrukking is God se plan en dat dat christenskap aan die kwyn is. Die Bybel leer ons egter dat die aarde gevul sal word met God se heerlikheid.

As ons effens terugstaan en mooi kyk besef ons dat kinders van God groei en vermeerder. 2000 Jaar gelede was daar 1 Leier en 12 volgelinge, vandag is daar 2.2 biljoen, ongeveer 32% van die aarde se bevolking, wat Jesus bely. In enige mate is dit vooruitgang.

Die eindtyd is nie n tydperk wat satan in beheer is en afbreek nie, dit sal 'n tyd van oorwinning op oorwinning vir die kinders van God wees, totdat God se heerlikheid die aarde vul en al Jesus se vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak is. Dan sal Jesus weer aarde toe kom.

Ek weet dit is nie wat ons in sondagskool geleer het nie, maar ondersoek dit gerus.

Chris

greengroen
02-05-2017, 11:04 PM
Waarom vertel die Bybel dat ons as kinders van God vervolg gaan word omdat ons sy naam ken.

454
02-06-2017, 08:19 AM
Greengroen

Die Bybel vertel vir klomp mense klomp goed op verskillende plekke. Almal kan nie net aanvaar dat alles wat daar staan op almal van toepassing is nie.

Die feit dat daar vervolging is en dat die Bybel ons daarteen waarsku, maak dit nie God se wil of plan nie. Moord, verkragting, hongersnood, ens is verseker nie God se wil nie, tog gebeur dit, dieselfde met vervolging ter wille van die evangelie.

Die kort antwoord op jou vraag is misleiding en verleiding. Die Bybel leer ons ook dat ons lewe uit die geloof en die woorde wat ons spreek. Dus wanneer ons glo ons gaan vervolg word en dit uitspreek, sal dit so wees.
satan het dit reggekry om mense te laat glo dat velvolging hulle lot is, satan het mense verlei en laat glo dat al hierdie vervolging maar deel van die prys is wat ons moet betaal vir 'n ewige lewe. satan het mense laat glo dat die koninkryk van God hier op aarde besig is om tot niet te gaan, dat alles verdoem is tot elende en dan sal Jesus kom. Dit is 'n leun, Jesus kom vir 'n heel bruid, Hy kom weer wanneer die kinders van God op aarde heers en die aarde vol is van God se heerlikheid. Dit was die plan met die aarde vanaf die skepping van die mens.

Wat sou God se doel met die mens wees indien satan die mens verslaan? Ons weet mos God se wil sal geskied en ons weet Sy wil is om die aarde te vul met Sy heerlikheid. God het die mens geskape na Sy beeld en gevul met Sy Gees, vir hierdie doel.

Chris

Hein
02-06-2017, 04:43 PM
524

Die video is 'n klassieke voorbeeld van hoe die satan kinders van God huidiglik mislei. Meeste van die gedeeltes van profesiee wat hier gebruik word het reeds in vervulling gekom vanaf so vroeg as 70nc. Christene word gebreinspoel om te glo dat al die elende vir hulle bedoel is en nog oppad is. Dit alles terwyl dit op die Jode gemik was en reeds gebeur het. Deur ons te laat glo dit moet so wees, veroorsaak ons self 'n klomp elende wat die satan vir die wereld beplan.

Die wereld en satan wil graag he ons moet glo, die verdrukking is God se plan en dat dat christenskap aan die kwyn is. Die Bybel leer ons egter dat die aarde gevul sal word met God se heerlikheid.

As ons effens terugstaan en mooi kyk besef ons dat kinders van God groei en vermeerder. 2000 Jaar gelede was daar 1 Leier en 12 volgelinge, vandag is daar 2.2 biljoen, ongeveer 32% van die aarde se bevolking, wat Jesus bely. In enige mate is dit vooruitgang.

Die eindtyd is nie n tydperk wat satan in beheer is en afbreek nie, dit sal 'n tyd van oorwinning op oorwinning vir die kinders van God wees, totdat God se heerlikheid die aarde vul en al Jesus se vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak is. Dan sal Jesus weer aarde toe kom.

Ek weet dit is nie wat ons in sondagskool geleer het nie, maar ondersoek dit gerus.

Chris

Nee Chris, stem natuurlik glad nie saam met jou nie. Jy s vreemde goed hier, wat nie sin maak nie, en ook nie opgeskryf is in Openbaring nie:
1. "Die wereld en satan wil graag he ons moet glo, die verdrukking is God se plan...."

Nou vra ek jou wie bring hierdie oordele op die aarde uit, wie laat satan toe om te doen wat hy doen, soos opgeskryf in Openbaring? Wie word vervolg ? Wie word onthoof?

greengroen
02-06-2017, 07:45 PM
44Die duiwel is julle pa! Al wat julle wil doen, is om na julle pa te luister. Wat hy s, doen julle. Die duiwel stel net daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak. Hy was nog altyd so. Hy gee ook niks om vir die waarheid nie. Al waarin hy belangstel, is om te lieg en te bedrieg. Dit is hoe hy is. As hy sy mond oopmaak, lieg hy. ’n Mens kan niks glo wat hy s nie. Ja-nee, hy is die oorsaak van al die bedrog en leuens in hierdie wreld.
Read Johannes 8

454
02-06-2017, 09:22 PM
Hein

Wie soek sal vind. Jesus se opdrag aan ons was, maak disipels van alle nasies. Dit beteken gaan bou die koninkryk van God. Dit is wat kinders van die Here doen ons bou, in die proses breek ons die werke van satan af. Waar daar lig is moet die donker wyk. Die lig wat kinders van God bring is die heerlikheid van God. Ons is besig om in opdrag van God te heers en die aarde te vul met God se heerlikheid. 2000 Jaar gelede was daar 1 nou is daar 2 biljoen en getalle groei teen 'n ongekende tempo. Sal God se plan nou insluit dat 2000 plus jaar se werk deur Homself vernietig word, dit terwyl ons weet dat Sy opdrag is om te heers oor die aarde?

Wat die oordele aan betref is meeste reeds afgehandel, die res is van toepassing op mense wat hulself beskikbaar stel vir die bose en verseker nie vir die kinders van God nie. Ons kan mos nie glo ons is geheilig en geregtig voor God deur die bloed van Jesus en dan nog glo dat God ons uitlewer aan die satan nie?

Jou tweede vraag is wie laat satan toe. Eenvoudig die mense wat hom aanbid, ophemel en vrees.

Kinders van God word vervolg, ons sien dit daagliks, maar ons is deur God bemagtig om die vervolging te weerstaan en die vyand te laat vlug.

Jy sal meer spesifiek met die onthoof moet wees.


Greengroen, ek stem 100% saam met jou aanhaling, ek hoop net nie jy mik dit op my nie.

Chris

greengroen
02-07-2017, 07:04 AM
Nee glad nie op jou Gemik nie

Hein
02-07-2017, 08:26 AM
44Die duiwel is julle pa! Al wat julle wil doen, is om na julle pa te luister. Wat hy s, doen julle. Die duiwel stel net daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak. Hy was nog altyd so. Hy gee ook niks om vir die waarheid nie. Al waarin hy belangstel, is om te lieg en te bedrieg. Dit is hoe hy is. As hy sy mond oopmaak, lieg hy. ’n Mens kan niks glo wat hy s nie. Ja-nee, hy is die oorsaak van al die bedrog en leuens in hierdie wreld.
Read Johannes 8

Verduidelik asb greengroen. Jy het nou jou kop uitgesteek. wees spesifiek asb.

454
02-07-2017, 09:01 AM
Greengroen

Dankie, nogal 'n verligting, party mense se opinies maak vir my saak. Jy is een.

Hein

Ons kan 'n lewenslange debat oor Openbaring begin, slimmer mense as ons het al en hulle nageslag debatteer vandag nog. Jy is egter welkom om te probeer, ek waarborg jou die tradisionele verklarings waarmee ons die laaste 80 jaar mislei is, gaan nie water dra nie. Voor jy egter die debat begin wil ek jou vra om te gaan oplees wat die vroeer kerkvaders se menings rondom die verdukking, wegraping en eindtyd was. Dit kan jy dan toets aan die Bybel. Die posisie wat jy nou handhaaf is afgelei vanaf die huidige aanvaarde kerklerings.

Die eenvoudige oplossing is om dit te verstaan vanuit 'n vader se oogpunt. Ons erken en bely God tog as ons Vader. 'n Vader wat liefde is en Sy kinders na Sy beeld geskape het. 'n Almagtige Vader wat Homself ingeperk het deur vir Sy skepsels 'n eie wil te gee en Homself dan verneder het om die losprys vir Sy kinders se wilsbesluite en sondes aan Sy skepsels te betaal. Dit klink ongelooflik, maar dit is ons Vader!

Jy het 'n probleem met "Die wereld en satan wil graag he ons moet glo, die verdrukking is God se plan...." Dink jy regtig die God wat ek hierbo beskryf het, wil 'n derde van Sy skepping vernietig? Ek het self so geglo en dit was een van die dinge wat gemaak het dat my verhouding met God stagneer het. Hoe vertrou ek iemand of iets wat bereid is om dit aan sy geliefdes te doen? Dit is nie ons Vader nie, dit is nie in Sy natuur nie, dit is nie Sy wil nie. Alles wat op aarde gebeur is nie God se wil nie en wanneer Hy ons daarteen waarsku word dit ook nie Sy wil nie.

Dit is soos om jou tuinjong te waarsku sy rondslapery gaan hom aids gee, as dit gebeur is dit nie jou wil nie, jy het slegs die kennis gehad om te weet dit is wat gaan gebeur.
Dit is kranksinnig om te glo dat die Skepper, wat Sy kinders, wat Hy seen, vir wie Hy die losprys betaal het en as heiliges verklaar het, Sy kinders net so sal oorlaat aan hul eie lot. Ons as vaders vir ons kinders doen dit nie, hoekom sal God wou?

Chris

Hein
02-07-2017, 09:40 AM
Hallo Chris,
Ek stem saam met jou dat dit God se plan is, dat ons as Sy kinders moet regeer en die aarde moet vul met Sy heerlikheid. En dit gebeur ook. Maar jou getalle bevraagteken ek ten sterkste.

2 BILJOEN CHRISTENE?:
Jy toon aan dat daar vandag 2 Biljoen Christene is, oftewel 30%. Ek gaan baie sterk met jou verskil, omdat ek dit elke dag in die sendingveld beleef, met die volgende redes. Mense kan hulself maar Christene noem, maar net opregte weergebore Christene, gelei deur die Gees van God is Sy kinders. Rom 8:14.
Onder die 2 Biljoen mense wat jy Christene noem is Rooms Katolieke, Jehova getuies, Coptic Christene, Koue Christene, Lou Christene, ander vermengde gelowe wat hulself Christene noem ens, ens. Bring jou getalle af na 10% en ek sal eerder saamstem, want ek werk elke dag daarmee op die sendingveld.
Dan bly daar 90% oor, oftewel 6.3 Biljoen van die 7 Biljoen mense wat dit nie gaan maak hemel toe nie...
Ja, Christene het vermeerder, stem saam, maar so ook het die getalle van ongereddes vermeerder...


GOD SE PLAN OF NIE?

Jy toon aan dat die verdrukking nie God se plan is nie?
Ek haal jou woorde aan wat jy skryf:
“Die wereld en satan wil graag he ons moet glo, die verdrukking is God se plan en dat dat christenskap aan die kwyn is”

Kom ek lig jou in, alles wat opgeskryf is in Openbaring, is God se fyn uitgewerkte plan. Om te s dat dit nie God se plan is nie, is om te s dat God nie in beheer is nie. Elke liewe ding wat gebeur in Openbaring is God se plan met die aarde en die mense wat daar woon.
God toon aan in Opb 2:10 dat mense gaan ly vir Sy Naam en selfs gedood word. Die belofte wat God gee is dat ons slegs die tweede dood sal vryspring en dis al belofte in die verdrukking. God vra ons om vas te hou aan die geloof.
Rev 2:25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
Rev 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,
Rev 2:27 en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

Dis die belofte, maar hul gaan deur die verdrukking gaan....
Die 7 seels en die 7 trompette, wat blaas, die 7 laaste plae kom nie van satan af nie Chris, dit kom van God af. Hy voer dit uit. Dis Sy fyn uitgewerkte plan, wat gaan gebeur in die laaste 7 jaar op aarde. God eindig dit, niemand anders nie. Dus as Jy s die verdrukking wat oor die aarde kom nie God se plan is nie, dan lees jy nie die Woord nie. God se plan is opgeskryf in Openbaring, tot in die fynste detail.
Elke perd wat in Openbaring 6 uitgaan, gee God die toestemming voor. Selfs die mag wat gegee word aan die perde, word beperk deur God.

Hoe kan jy die volgende aanhaal Chris?:
Wat die oordele aan betref is meeste reeds afgehandel, die res is van toepassing op mense wat hulself beskikbaar stel vir die bose en verseker nie vir die kinders van God nie. Ons kan mos nie glo ons is geheilig en geregtig voor God deur die bloed van Jesus en dan nog glo dat God ons uitlewer aan die satan nie?

Die oordele word uitgegiet op die HELE AARDE, MET AL SY INWONERS. Of sien jy dat kinders van God op ‘n ander plek gaan bly Chris?
Watter oordele in Openbaring is reeds afgehandel Chris? Het die 7 jaar al aangebreek Chris?
Of waar kom die mense wat onthoof is, omdat hul nie die merk van die dier nie vat nie vandaan Chris? Wie is hulle Chris?
Daar mag sekere kinders van God wees wat deur God beskerm gaan word, maar nie almal nie Chris. Almal gaan nie die verdrukking ontsnap nie.


DIE SIELE WAT ONTHOOF IS:
Hier is die vers wat aandui van die siele wat onthoof gaan word in Openbaring. Jy toon aan dat al die kinders van God niks gaan oorkom in Openbaring nie. Ek het nuus vir jou.
Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

Kinders van God gaan deur erge verdrukking gaan Chris, maar jy toon aan hul gaan nie? Watter Bybel lees jy?

OORWINNING, WATTER OORWIINING CHRIS?
Chris, jy toon aan dat Openbaring die volgende aantoon:
“Die eindtyd is nie n tydperk wat satan in beheer is en afbreek nie, dit sal 'n tyd van oorwinning op oorwinning vir die kinders van God wees, totdat God se heerlikheid die aarde vul en al Jesus se vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak is.”

Nee Chris, dis nie wat ek lees nie. God laat satan toe om sekere goed aan te vang in Openbaring. Ja, satan word deur God toegelaat om dinge te doen wat hy nog nooit voorheen gedoen het of kon doen nie.
Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Mat 24:13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.
Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—
Mat 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
Mat 24:17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
Mat 24:18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
Mat 24:19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

SELFS God gooi Sy skale van grimmigheid uit oor die aarde.
Hoekom? OM DIE BEWONERS VAN DIE AARDE (ALMAL) OP DIE PROEF TE STEL. HUL GELOOF TE TOETS.
So wat is die oorwinning dan Chris? Die oorwinning is die ewige lewe in die hemel, en om saam met God te wees vir ewig. Nie dit wat jy aantoon nie Chris.
Waar sien jy in eindtyd Openbaring dat die kinders van God die aarde gaan oorwin in Openbaring??

Ek hoor graag van jou?
Hein

454
02-07-2017, 02:20 PM
Hein

Dit help nie om oor die getalle te twis nie, dit word algemeen aanvaar dat 2biljoen plus mense Jesus bely. Maak dit 800 miljoen as dit jou sal laat ophou stry, die punt is God se heerlikheid is besig om die aarde te vul.

Hein dan se jy: "Kom ek lig jou in, alles wat opgeskryf is in Openbaring, is God se fyn uitgewerkte plan."
Jy sien Hein, dit is nou hier waar ek en jy hemelsbreed verskil. Jy wil my kom vertel dat my Vader vir ons 'n hel op aarde voorberei het, dat elke bose daad van mense, satan en diere, 'n fyn uitgewerkte plan van my Vader is. Jy wil my vertel dat alles wat op aarde gebeur God se plan en wil wees. Dus die dogtertjie wat verkrag en vermink word is God se wil. Die weerlose ou mense wat in hul huis aan die brand gesteek word is Sy wil. Almal wat ter wille van Sy naam onthoof is, was Sy fyn uitgewerkte plan. Ek is eerlik as ek se ek verstaan nie hoe jy my Vader so kan beledig nie. Ek aanvaar dit is 'n populere godsdienstige uitkyk maar waar kom dit vandaan? Ek verwerp dit met minagting.

Jy kom se God beheer alles volgens Sy fyn uitgewerkte plan. Dus die mense wat nie tot bekering kom nie is dus ook volgens God se plan. Hulle gaan dus nou met die dood gestraf word omdat hulle deel was van God se fyn uitgewerkte plan? Nee Hein, die enigste plan wat ek hier sien is satan wat God se kinders mislei om skeiding tussen hulle te bewerk.

Openbaring 2 en 3 verwys na 7 gemeentes wat in daardie tyd bestaan het, dit is spesifieke boodskappe aan elkeen gerig.

Die sewe jaar is reeds verby Hein, dit was vir die Jode in Jerusalem wat 'n vloek oor hulself gebring het. Die sewe jaar verdrukking wat jy so graag wil he, word nerens in die Bybel genoem nie, dit word afgekei vanaf die 70ste week in Daniel 9.

Hein God laat nie satan toe nie, God het die outoriteit vir Sy kinders gegee en hulle bemagtig die satan wat hulle mislei. Presies soos in die paradys.

Die gedeelte in Mat 24 verwys na die gebeurtenisse met die Jode 70nc, dit was 'n profesie vir die disipels maar vir ons is dit geskiedenis. Vers 34 se tog duidelik dat die geslag nie sal verbygaan voor dit gebeur nie. Jesus het dit in ongeveer 30nc gese en mooi 40 jaar later gebeur alles net so in Jerusalem. Die tempel is vernietig, die oorgang van offer na genade het gebeur. Die volmaakte offer is gebring.

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Chris

Hein
02-07-2017, 03:54 PM
Hein

Dit help nie om oor die getalle te twis nie, dit word algemeen aanvaar dat 2biljoen plus mense Jesus bely. Maak dit 800 miljoen as dit jou sal laat ophou stry, die punt is God se heerlikheid is besig om die aarde te vul.

Hein dan se jy: "Kom ek lig jou in, alles wat opgeskryf is in Openbaring, is God se fyn uitgewerkte plan."
Jy sien Hein, dit is nou hier waar ek en jy hemelsbreed verskil. Jy wil my kom vertel dat my Vader vir ons 'n hel op aarde voorberei het, dat elke bose daad van mense, satan en diere, 'n fyn uitgewerkte plan van my Vader is. Jy wil my vertel dat alles wat op aarde gebeur God se plan en wil wees. Dus die dogtertjie wat verkrag en vermink word is God se wil. Die weerlose ou mense wat in hul huis aan die brand gesteek word is Sy wil. Almal wat ter wille van Sy naam onthoof is, was Sy fyn uitgewerkte plan. Ek is eerlik as ek se ek verstaan nie hoe jy my Vader so kan beledig nie. Ek aanvaar dit is 'n populere godsdienstige uitkyk maar waar kom dit vandaan? Ek verwerp dit met minagting.

Jy kom se God beheer alles volgens Sy fyn uitgewerkte plan. Dus die mense wat nie tot bekering kom nie is dus ook volgens God se plan. Hulle gaan dus nou met die dood gestraf word omdat hulle deel was van God se fyn uitgewerkte plan? Nee Hein, die enigste plan wat ek hier sien is satan wat God se kinders mislei om skeiding tussen hulle te bewerk.

Openbaring 2 en 3 verwys na 7 gemeentes wat in daardie tyd bestaan het, dit is spesifieke boodskappe aan elkeen gerig.

Die sewe jaar is reeds verby Hein, dit was vir die Jode in Jerusalem wat 'n vloek oor hulself gebring het. Die sewe jaar verdrukking wat jy so graag wil he, word nerens in die Bybel genoem nie, dit word afgekei vanaf die 70ste week in Daniel 9.

Hein God laat nie satan toe nie, God het die outoriteit vir Sy kinders gegee en hulle bemagtig die satan wat hulle mislei. Presies soos in die paradys.

Die gedeelte in Mat 24 verwys na die gebeurtenisse met die Jode 70nc, dit was 'n profesie vir die disipels maar vir ons is dit geskiedenis. Vers 34 se tog duidelik dat die geslag nie sal verbygaan voor dit gebeur nie. Jesus het dit in ongeveer 30nc gese en mooi 40 jaar later gebeur alles net so in Jerusalem. Die tempel is vernietig, die oorgang van offer na genade het gebeur. Die volmaakte offer is gebring.

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Chris

Ons is nie eens naby mekaar in redenasies en verstaan van Openbaring nie. Ons verskil hemelsbreed. Dus gaan ek nie eer verder met jou probeer redeneer nie. Dis so maklik soos dit Chris. Sterkte

454
02-07-2017, 04:28 PM
Hein

Jy word mislei. Kom ons begin by die sewe jaar van verdrukking. Waar in die Bybel kry jy dit? Ek vrae dit sommer vir enige-een wat hier lees en die kennis het, verduidelik asb vir my waar dit vandaan kom, ek het dit gesoek maar niks gekry.

Chris

Hein
02-07-2017, 10:15 PM
Hein

Jy word mislei. Kom ons begin by die sewe jaar van verdrukking. Waar in die Bybel kry jy dit? Ek vrae dit sommer vir enige-een wat hier lees en die kennis het, verduidelik asb vir my waar dit vandaan kom, ek het dit gesoek maar niks gekry.

Chris

Daniel 7, 8, 9
Daar is baie verduidelikings op internet, gaan soek net en jy sal kry. Hoop die volgende kan jou help.

An understanding of Daniel 9:24-27 is necessary in order to understand the purpose and time of the tribulation. This passage speaks of 70 weeks that have been declared against “your people.” Daniel's people are the Jews, the nation of Israel, and Daniel 9:24 speaks of a period of time that God has given “to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy.” God declares that “seventy sevens” will fulfill all these things. This is 70 sevens of years, or 490 years. (Some translations refer to 70 weeks of years.) This is confirmed by another part of this passage in Daniel. In verses 25 and 26, Daniel is told that the Messiah will be cut off after “seven sevens and sixty-two sevens” (69 total), beginning with the decree to rebuild Jerusalem. In other words, 69 sevens of years (483 years) after the decree to rebuild Jerusalem, the Messiah will be cut off. Biblical historians confirm that 483 years passed from the time of the decree to rebuild Jerusalem to the time when Jesus was crucified. Most Christian scholars, regardless of their view of eschatology (future things/events), have the above understanding of Daniel's 70 sevens.

With 483 years having passed from the decree to rebuild Jerusalem to the cutting off of the Messiah, this leaves one seven-year period to be fulfilled in terms of Daniel 9:24: “to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy.” This final seven-year period is known as the tribulation period—it is a time when God finishes judging Israel for its sin.

Daniel 9:27 gives a few highlights of the seven-year tribulation period: “He will confirm a covenant with many for one 'seven.' In the middle of the 'seven' he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him.” The person of whom this verse speaks is the person Jesus calls the “abomination that causes desolation” (Matthew 24:15) and is called “the beast” in Revelation 13. Daniel 9:27 says that the beast will make a covenant for seven years, but in the middle of this week (3 1/2 years into the tribulation), he will break the covenant, putting a stop to sacrifice. Revelation 13 explains that the beast will place an image of himself in the temple and require the world to worship him. Revelation 13:5 says that this will go on for 42 months, which is 3 1/2 years. Since Daniel 9:27 says that this will happen in the middle of the week, and Revelation 13:5 says that the beast will do this for a period of 42 months, it is easy to see that the total length of time is 84 months or seven years. Also see Daniel 7:25, where the “time, times, and half a time” (time=1 year; times=2 years; half a time=1/2 year; total of 3 1/2 years) also refers to “great tribulation,” the last half of the seven-year tribulation period when the beast will be in power.

For further references about the tribulation, see Revelation 11:2-3, which speaks of 1260 days and 42 months, and Daniel 12:11-12, which speaks of 1290 days and 1335 days. These days have a reference to the midpoint of the tribulation. The additional days in Daniel 12 may include the time at the end for the judgment of the nations (Matthew 25:31-46) and time for the setting up of Christ's millennial kingdom (Revelation 20:4-6).

In summary, the Tribulation is the 7-year time period in the end times in which humanity's decadence and depravity will reach its fullness, with God judging accordingly

454
02-08-2017, 09:26 AM
More Hein

Eerstens, dankie dat jy bereid is om jpu siening te plaas, dit gee my geleentheid om my eie te ondersoek en te plaas. Soortvan huiswerk.
Ek gebruik jou gedeelte in rooi lewer kommentaar daarop.

Eerstens moet ons net kyk na die konteks waarin Daniel skryf. Hy is 'n genangene in Babelonie. Hy bid tot God vir die Jode se verlossing. Dan ontvang hy die gesig.

Dan 9:1 In die eerste jaar van Darus, die seun van Ahasvros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Chalders,
Dan 9:2 in die eerste jaar van sy regering het ek, Danil, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die HERE tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, sewentig volle jare was.
Dan 9:3 En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas, en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy.
Dan 9:4 En ek het tot die HERE my God gebid en belydenis gedoen en ges: Ag, Here, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou,
Dan 9:5 ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk.
Dan 9:6 En ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in u Naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie.
Dan 9:7 Aan U, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen U hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen U begaan het.

Ek lewer kommentaar in swart.

An understanding of Daniel 9:24-27 is necessary order to understand the purpose and time of the tribulation. This passage speaks of 70 weeks that have been declared against your people. Daniel's people are the Jews, the nation of Israel, Die Jode nie God se kinders nie, m.a.w. nie mense wat deur Jesus gered is nie and Daniel 9:24 speaks of a period of time that God has given to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. God declares that seventy sevens will fulfill all these things. Wat is die anders as Jesus se offer en oorwinning?
This is 70 sevens of years, or 490 years. (Some translations refer to 70 weeks of years.) This is confirmed by another part of this passage in Daniel. In verses 25 and 26, Daniel is told that the Messiah will be cut off after seven sevens and sixty-two sevens (69 total), beginning with the decree to rebuild Jerusalem. In 457bc het konining Artaxerxes van Persie reeds die bevel uitgevaardig dat Jerusalem herbou moet word.
In other words, 69 sevens of years (483 years) after the decree to rebuild Jerusalem, the Messiah will be cut off. Biblical historians confirm that 483 years passed from the time of the decree to rebuild Jerusalem to the time when Jesus was crucified. Most Christian scholars, regardless of their view of eschatology (future things/events), have the above understanding of Daniel's 70 sevens. Die Messias moet dus en het ook gekom.

With 483 years having passed from the decree to rebuild Jerusalem to the cutting off of the Messiah, this leaves one seven-year period to be fulfilled in terms of Daniel 9:24: to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. As ons nou die som maak, 7weke (49 jaar) + 62 weke (434 jaar) =69 weke of 483 jaar, bring dit ons by 27nc, Die jaar waarin Jesus gedoop is. Jesus se kort daarna. "Mar 1:15 en ges: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie."

This final seven-year period is known as the tribulation periodit is a time when God finishes judging Israel for its sin. Let wel Israel word geoordeel.

Daniel 9:27 gives a few highlights of the seven-year tribulation period: He will confirm a covenant with many for one 'seven.' In the middle of the 'seven' he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him. The person of whom this verse speaks is the person Jesus calls the abomination that causes desolation (Matthew 24:15) and is called the beast in Revelation 13. Daniel 9:27 says that the beast will make a covenant for seven years, but in the middle of this week (3 1/2 years into the tribulation), he will break the covenant, putting a stop to sacrifice. Revelation 13 explains that the beast will place an image of himself in the temple and require the world to worship him. Revelation 13:5 says that this will go on for 42 months, which is 3 1/2 years. Since Daniel 9:27 says that this will happen in the middle of the week, and Revelation 13:5 says that the beast will do this for a period of 42 months, it is easy to see that the total length of time is 84 months or seven years. Also see Daniel 7:25, where the time, times, and half a time (time=1 year; times=2 years; half a time=1/2 year; total of 3 1/2 years) also refers to great tribulation, the last half of the seven-year tribulation period when the beast will be in power.
Nou hier iewers is reeds 2000+ jaar weg?
Die oorblywende sewe jaar, waarin die Jode God se guns ervaar, begin direk na Jesus gedoop is. Hy is vir nog 3.5 jaar tussen hulle en bedien hulle, dan kruisig hulle Hom. Die finale bloedoffer, die perfekte offer. Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Die Bybel verwys nie hier na 'n dier of antichris nie. Dit is Jesus self wat die offer stop. Daarna is die dissipels nog 3.5 jaar tussen die Jode terwyl hulle die goeie nuus verkondig.For further references about the tribulation, see Revelation 11:2-3, which speaks of 1260 days and 42 months, and Daniel 12:11-12, which speaks of 1290 days and 1335 days. These days have a reference to the midpoint of the tribulation. The additional days in Daniel 12 may include the time at the end for the judgment of the nations (Matthew 25:31-46) and time for the setting up of Christ's millennial kingdom (Revelation 20:4-6).

In summary, the Tribulation is the 7-year time period in the end times in which humanity's decadence and depravity will reach its fullness, with God judging accordingly.

Sal God regtig so 'n belangrike profesie in detail gee en dan 'n 2000 + jaar foutjie maak??

454
02-08-2017, 03:42 PM
Hein, ek het toe maar op die internet gaan soek soos jy voorgestel het, die ou verduidelik dit beter as ek.

by David Padfield

The 24th chapter of Matthew is one of the most abused passages in the Bible. Premillennialists use this chapter as a springboard for all sorts of fanciful teaching and wild speculation. In this article we want to examine the context of the chapter and see its application to the destruction of Jerusalem in 70 A.D.

On the Tuesday before His crucifixion, our Lord went into the temple and denounced its inhabitants as being the "sons of those who murdered the prophets," a "brood of vipers," and those destined for the "condemnation of hell" (Matt. 23:31, 33). He ends this scathing rebuke with these words: "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing! See! Your house is left to you desolate; for I say to you, you shall see Me no more till you say, 'Blessed is He who comes in the name of the Lord!'" (Matt. 23:37-39).

As Jesus left the temple, "His disciples came to Him to show Him the buildings of the temple" (Matt. 24:1). While gazing upon the Herod's temple, Jesus told the disciples that the day was coming when "not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down" (Matt. 24:2). After crossing the Kidron Valley, Jesus and His disciples sit upon the Mount of Olives. His disciples came to Him privately and asked, "when will these things be? And what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?" (Matt. 24:3).

The destruction of the temple was such a notable event that the disciples could only think of it happening in connection with the second coming of Christ. Jesus clears up their misunderstandings and answers their questions in order. First, He tells them about the various signs which would be given prior to the destruction of the temple. Second, Jesus explains there will be no signs given prior to His return and the end of the world. The events described in Matthew 24 are also recorded in Mark 13:1-37 and Luke 21:5-36.

Key To The Discourse
It is my contention that everything spoken in Matthew 24:4-35 relates to the destruction of Jerusalem, and that the remainder of the chapter deals with the second coming of Christ. After explaining all of the signs that would happen prior to the destruction of Jerusalem and the temple, Jesus said, "Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things are fulfilled" (Matt. 24:34). Jesus warned His followers that Jerusalem would be destroyed within their own generation.

Joseph Henry Thayer defines the Greek word for "generation" as "1. a begetting, birth, nativity 2. passively, that which has been begotten, men of the same stock, a family the several ranks in a natural descent, the successive members of a genealogy b. metaph. a race of men very like each other in endowments, pursuits, character; and esp. in a bad sense a perverse race 3. the whole multitude of men living at the same time: Mt. xxiv. 34; Mk. xiii. 30; Lk. i. 48 xxi. 32 4. an age (i.e. the time ordinarily occupied by each successive generation), the space of from 30 to 33 years" (Greek-English Lexicon Of The New Testament).

W. E. Vine says the word is "connected with ginomai, to become, primarily signifies a begetting, or birth; then that which has been begotten, a family; or successive members of a genealogy or of a race of people, possessed of similar characteristics, pursuits, etc., (of a bad character) or the whole multitude of men living at the same time, Matt. 24:34; Mark 13:30; Luke 1:48; 21:32 Transferred from people to the time in which they lived, the word came to mean an age, i.e., a period ordinarily occupied by each successive generations, say, of thirty or forty years" (Vine's Expository Dictionary Of Biblical Words).

A generation is a period of time somewhere between thirty or forty years. Jesus gave the Olivet discourse in about 30 A.D.; Jerusalem was destroyed by Titus, the Roman General, in 70 A.D.

Flavius Josephus
In this article we will be quoting at length from the first century historian Flavius Josephus, a Jewish priest who led a revolt against Roman oppression in Galilee. He was captured by the Romans at the fall of Yotapata in 67 A.D., and held as a prisoner in Caesarea till 69 A.D. He returned to Jerusalem with Titus in 70 A.D. and became an eyewitness to the final siege of Jerusalem. Josephus was made a Roman citizen by Vespasian. An excellent biography of Josephus by Steve Mason recently appeared in Biblical Archaeology Review (September/October 1997, pp. 58-69).

Let us now examine the signs Jesus said would appear prior to the destruction of Jerusalem.

False Christs
Jesus warned His disciples that "many will come in My name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many" (Matt. 24:5). As predicted by Jesus, many false prophets did arise.

Josephus claimed that, "there was an Egyptian false prophet that did the Jews more mischief than the former; for he was a cheat, and pretended to be a prophet also, and got together thirty thousand men that were deluded by him; these he led round from the wilderness to the mount which was called the Mount of Olives, and was ready to break into Jerusalem by force from that place." (The Wars Of The Jews, 2:3:5).

Josephus also wrote: "Now it came to pass, while Fadus was procurator of Judea, that a certain magician, whose name was Theudas, persuaded a great part of the people to take their efforts with them, and follow him to the river Jordan; for he told them he was a prophet, and that he would, by his own command, divide the river, and afford them an easy passage over it; and many were deluded by his words." (The Antiquities Of The Jews, 20:5:1).

Wars And Rumors Of Wars
The disciples were warned that they would "hear of wars and rumors of wars," and yet Jesus told them, "See that you are not troubled" (Matt. 24:6). Today, every time a firecracker goes off in Jerusalem some preacher will start sweating and tell his congregation that the end of the world is at hand -- you would think the Middle East had never experienced conflict before. It is hard to picture a time more trying than just prior to the destruction of Jerusalem.

Tacitus, a Roman historian, said of this period: "The history on which I am entering is that of a period rich in disasters, terrible with battles, torn by civil struggles, horrible even in peace. Four emperors fell by the sword; there were three civil wars, more foreign wars, and often both at the same time." (The Histories, 1:2).

Josephus tells of a day in which "the people of Caesarea had slain the Jews that were among them on the very same day and hour [when the soldiers were slain], which one would think must have come to pass by the direction of Providence; insomuch that in one hour's time above twenty thousand Jews were killed, and all Caesarea was emptied of its Jewish inhabitants." (Wars, 2:18:1).

Famines And Pestilences
The destruction of Jerusalem was to be preceded by a time of "famines and pestilences" (Matt. 24:7). You do not have to leave the pages of the New Testament to find the fulfillment of this. Luke, writing by the inspiration of the Holy Spirit, recorded that, "in these days prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar." (Acts 11:27-28).

Josephus tells of queen Helena's relief effort for Jerusalem. "Now her coming was of very great advantage to the people of Jerusalem; for whereas a famine did oppress them at that time, and many people died for want of what was necessary to produce food withal, queen Helena sent some of her servants to Alexandria with money to buy a great quantity of corn, and others to Cyprus, to bring a cargo of dried figs" (Antiquities, 20:2:5). Tacitus wrote: "Many prodigies occurred during the year. Ominous birds took their seat on the Capitol; houses were overturned by repeated shocks of earthquake, and, as the panic spread, the weak were trampled underfoot in the trepidation of the crowd. A shortage of corn, again, and the famine which resulted, were construed as a supernatural warning." (The Annals of Imperial Rome, 12:43). Pestilences usually accompany periods of famine.

Earthquakes
In addition to the havoc brought about by famine and pestilences, our Lord said that great earthquakes would shake the region prior to the siege of Jerusalem (Matt. 24:7).

J. Marcellus Kik said, "And as to earthquakes, many are mentioned by writers during a period just previous to 70 A.D. There were earthquakes in Crete, Smyrna, Miletus, Chios, Samos, Laodicea, Hierapolis, Colosse, Campania, Rome, and Judea. It is interesting to note that the city of Pompeii was much damaged by an earthquake occurring on February 5, 63 A.D." (An Eschatology Of Victory, p. 93).

Fearful Events From Heaven
In Luke's account of the Olivet discourse he records the warning of Christ that "there will be fearful sights and great signs from heaven" (Luke 21:11).

One night when "there broke out a prodigious storm in the night, with the utmost violence, and very strong winds, with the largest showers of rain, with continual lightnings, terrible thunderings, and amazing concussions and bellowings of the earth, that was in an earthquake. These things were a manifest indication that some destruction was coming upon men, when the system of the world was put into this disorder; and anyone would guess that these wonders foreshadowed some great calamities that were coming." (Wars, 4:4:5).

On another occasion Josephus wrote: "Thus there was a star resembling a sword, which stood over the city, and a comet that continued a whole year. Thus also, before the Jews' rebellion so great a light shone round the altar and the holy house, that it appeared to be bright day time; which light lasted for half an hour Moreover, the eastern gate of the inner [court of the] temple, which was of brass armed with iron, and vastly heavy, and had been with difficulty shut by twenty men, and rested upon a basis armed with iron, and had bolts fastened very deep into the firm floor, which was made of one entire stone, was seen to be opened of its own accord about the sixth hour of the night." (Wars, 4:4:5).

Gospel Preached To All Nations
Prior to the destruction of Jerusalem the "gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations" (Matt. 24:14). This came to pass in the first century. Paul wrote to the saints at Colosse and spoke of gospel "which was preached to every creature under heaven" (Col. 1:23).

"Tradition assigns the following fields to the various apostles and evangelists: Andrew is said to have labored in Scythia; hence the Russians worship him as their apostle. Philip spent his last years in Hierapolis in Phyrgia. Bartholomew is said to have brought the gospel according to Matthew into India. The tradition concerning Matthew is rather confused. He is said to have preached to his own people, and afterward in foreign lands. James Alphaeus is said to have worked in Egypt. Thaddeus is said to have been the missionary to Persia. Simon Zelotes is said to have worked in Egypt and in Britain; while another report connects him with Persian and Babylonia. The evangelist John Mark is said to have founded the church in Alexandria." (Lars P. Qualben, History Of The Christian Church).

Stand Before Kings And Rulers
Jesus told the apostles to "watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. And you will be brought before rulers and kings for My sake, for a testimony to them" (Mark 13:9).

You do not have to leave the pages of the New Testament to see the fulfillment of this prophecy.

Peter and John were brought up before the Sanhedrin (Acts 4). Stephen was stoned to death by an angry Jewish mob (Acts 7:54-60). Herod Agrippa "killed James the brother of John with the sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also" (Acts 12:2).

Paul stood before Gallio, proconsul of Achaia (Acts 18:12), Felix, a Roman governor (Acts 24), and King Agrippa (Acts 25). Paul was finally allowed to present his case before Caesar himself.

Our Lord predicted the destruction of Jerusalem in the 24th chapter of Matthew. In another article we discussed the setting of the Olivet discourse and noted the signs given in Matthew 24 would come to pass within that generation (Matt. 24:36). We want to continue our examination of the signs given prior to the destruction of the city on 70 A.D.

Abomination In The Holy Place
Jesus warned his disciples, that, "Therefore when you see the 'abomination of desolation,' spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (whoever reads, let him understand), then let those who are in Judea flee to the mountains." (Matt. 24:15-16).

Josephus, a first century historian, tells of the sad state into which the temple fell prior to the arrival of Titus, the Roman general. "And now, when the multitude were gotten together to an assembly, and every one was in indignation at these men's seizing upon the sanctuary, at their rapine and murders but had not yet begun their attacks upon them Agnus stood in the midst of them, and casting his eyes frequently at the temple, and having a flood of tears in his eyes he said, 'Certainly, it had been good for me to die before I had seen the house of God full of so many abominations, or these sacred places that ought not to be trodden upon at random, filled with the feet of these bloodshedding villains'" (The Wars Of The Jews, 4:3:10).

Prior to the destruction of Jerusalem the temple became a gathering place for wicked men. Jesus instructs the disciples that when they see such "abomination of desolation" they were to "flee to the mountains." This passage does not refer in any way to some future return of our Lord. When this "abomination of desolation" took place, those in "Judea" were to flee to the mountains -- not folks living in America today!

Jerusalem Surrounded
In Luke's account of the discourse, Jesus also told the disciples that "when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her." (Luke 21:20-21).

Here the disciples are warned that when the Roman army was approaching Jerusalem they were to flee for their lives. Christians received ample warning about the approaching invasion. Josephus said, "And now Vespasian had fortified all the places round about Jerusalem, and erected citadels at Jericho and Adida, and placed garrisons in them both And now the war having gone through all the mountainous country, and all the plain country also, those that were at Jerusalem were deprived of the liberty of going out of the city; Now as Vespasian was returned to Caesarea, and was getting ready, with all his army to march directly to Jerusalem, he was informed that Nero was dead Wherefore Vespasian put off at first his expedition against Jerusalem, and stood waiting whither the empire would be transferred after the death of Nero the Roman empire being then in a fluctuating condition, and did not go on with the expedition against the Jews" (The Wars Of The Jews, 4:9:1, 2).

When the legions of Rome finally got to Jerusalem they camped at the Mount of Olives (The Wars Of The Jews, 5:2:3). Immediately after their arrival a trench was cast about Jerusalem. A nine mile long wall was constructed in three days that totally enclosed the city (The Wars Of The Jews, 5:12:2).

Great Tribulation
Jesus warned His disciples that when the Roman army arrived, those in Judea should flee to the mountains and "let him who is on the housetop not come down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those with nursing babies in those days! And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be." (Matt. 24:17-21).

It is amazing how many people today try to apply these words to a future return of our Lord! What possible difference would it make if Jesus returns on Saturday or Sunday? What difference could it make if He comes in winter or summer? However, if you were trying to flee from an invading army it would make a great deal of difference, for the gates of the city would be closed on the Sabbath day and there would be no way for you to escape. Fleeing from an invading army would be a lot easier if you did not have a nursing child to tend to.

Sometimes people underestimate to severity of the attack on Jerusalem. Josephus tells how Roman soldiers "went in numbers into the lanes of the city, with their swords drawn, they slew those whom they overtook, without mercy, and set fire to the houses wither the Jews were fled, and burnt every soul in them, and laid waste a great many of the rest; and when they were come to the houses to plunder them, they found in them entire families of dead men, and the upper rooms full of dead corpses, that is of such as died by the famine; they then stood in horror at this sight, and went out without touching anything. But although they had this commiseration for such as were destroyed in that manner, yet had they not the same for those that were still alive, but they ran every one through whom they met with, and obstructed the very lanes with their dead bodies, and made the whole city run down with blood, to such a degree indeed that the fire of many houses was quenched with these men's blood." (The Wars Of The Jews, 6:8:5).

Over one million Jews died at the destruction of Jerusalem -- another 97,000 were carried away as slaves!

The Stars Will Fall From Heaven
"Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken" (Matt. 24:29). Premillennialists will often use this passage to "prove" that Matthew 24 is talking about the return of Christ instead of the destruction of the holy city. They will often say, "Just look outside at night -- the stars are still in the heavens right now."

To those unfamiliar with prophetic language the premillennialists sometimes sound convincing. However, a short trip through the Old Testament will show how similar language was used to describe the fall of monarchs and nations. Look at the following examples of God's righteous judgment and see how he describes the fall of national leaders:

Babylon (Isa. 13:10, 13)
Edom (Isa. 34:4-6)
The Peoples (Isa. 51:5-6)
Judah (Jer. 4:1-6, 23-28)
Egypt (Ezek. 32:7-8)
The Nations (Joel 3:15-16)
Nineveh (Nah. 1:1-5)
Israel (Amos 8:1-2, 9)
The Sign Of The Son Of Man
In Matthew 24:30, Jesus said, "Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory" (NKJV).

Please notice that Jesus did not say, "And then shall appear the Son of Man in heaven" or "then shall appear the sign in the heaven(s) of the Son of Man." The phrase is literally: "And then shall appear the sign of the Son of Man in the heaven" (Berry's Interlinear). The phrase "in heaven" denotes the locality of the Son of Man, not the locality of the sign.

The destruction of Jerusalem itself served as a sign of the fact the Son of Man was ruling in heaven, because it was the fulfillment of His prediction (cf. Deut. 18:20-22).

One Stone Not Upon Another
At the very beginning of the Olivet discourse, while looking at the temple, Jesus said, "Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down." (Matt. 24:2).

Titus, the Roman general, did not want to destroy the temple. In a speech to the Jewish defenders of the city he said, "I appeal to my own army, and the Jews that are now with me, and even to you yourselves, that I do not force you to defile this sanctuary; and if you will but change the place whereon you will fight, no Roman shall either come near your sanctuary, or offer any affront to it; nay, I will endeavor to preserve you your holy house, whether you will or not." (The Wars Of The Jews, 6:2:4).

However, after the city was taken, he "gave order that they should now demolish the entire city and temple but for all the rest of the wall, it was so thoroughly laid even with the ground by those that dug it up to the foundation, that there was left nothing to make those that came thither believe it had ever been inhabited." (The Wars Of The Jews, 7:1:1). Truly, the words of the prophet came to pass, "Therefore because of you Zion shall be plowed like a field, Jerusalem shall become heaps of ruins, and the mountain of the temple like the bare hills of the forest" (Micah 3:12).

Significant Contrasts
Sign after sign was given so the disciples would know in advance about the destruction of Jerusalem. Warnings were given so men could flee during those abnormal times when a limited, local judgment of God would fall upon Jerusalem.

We now look for the final return of our Lord, "but of that day and hour no one knows, no, not even the angels of heaven, but My Father only" (Matt. 24:26). Jesus will return during normal times and without prior warning. Instead of a limited judgment upon a rebellious nation, "all the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats" (Matt. 25:32).

Hein
02-09-2017, 07:47 AM
Hallo Chris. Ek is so bietjie kort met tyd so kannie regtig in diepte ondersoek gaan doen nie. Opsommend toon jy aan die 7 jaar verdrukking bestaan nie , of is reeds verby? Dis vreemd en die heel eerste keer wat ek dit hoor. Baie teen die populere siening in, en iemand is reg... Sal wel later in diepte daarna wil kyk.
Groetnis

454
02-09-2017, 08:55 AM
Hein

Die populere siening is baie te danke aan een C.I. Scofield(https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_I._Scofield) se interpretasie wat hy in die Scofield Reference Bible(https://en.wikipedia.org/wiki/Scofield_Reference_Bible) weergegee het. Baie mense het dit in "sy Bybel" gelees en aanvaar as die Bybel. Hy was 'n interresante karakter, maar lees gerus self die skakels.

Die vroeer kerkvaders, soos Luther en Calvyn het anders oor dit gedink.

Hoekom is die belangrik?

Mense wat glo dat al die verdrukking nog moet kom leef volgens hul geloof en dan word die verdrukking vir hulle 'n werklikheid. Ons lewe mos uit die geloof? Die siening keer dus dat kinders van God, Sy koninkryk kan ingaan. Jesus het op aarde gese, Sy koninkryk is op hande. Die wat nou glo die verdrukking is oppad en ons gaan eers na Jesus se wederkoms Sy koninkryk kan ingaan wag dus nou vir nog 'n offer, Jesus moet ons weer van die bose en verdrukking kom red.

Dit kan doodeenvoudig nie waar wees nie. Ons weet die offer op Golgota was die finale offer, ons weet Jesus se opstanding was die oorwinning en ons weet, Jesus se hemelvaart was om Sy plek op die troon in te neem.

Mat_3:2 gepreek en ges: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat_5:3 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. (Nie gaan eendag nie, dit behoort reeds)

Mat_5:10 Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. (Behoort reeds)

Mat_6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Dit se tog ons moet eers die koninkryk kry dan sal die dinge kom. Die dinge het ons hier op aarde nodig, nie in die Hemel nie.)


Mat_11:11 Voorwaar Ek s vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy.

Mat_12:28 Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom.

Mat_11:12 Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Dit is net 'm paar verse in Matheus, die Bybel is vol. Let op die laaste een, bestormers gryp dit met geweld. Wat? Die koninkryk van God! Die wat sit en wag vir die wederkoms gaan dit mis en solank ons dit mis gaan die satan met ons woer-woer speel.

Sodra ons die koninkryk ingaan, verander alles, ons is saam met Jesus in oorwinning, ons heers volgens Sy bevel, ons maak die aarde vol van Sy heerlikheid en die satan moet vlug waar ons hom weerstaan.

Ek moet vir almal wat op die forum bydra dankie se. Ek het nooit in eindtyd profesie belang gestel nie en wanneer, daar oor geskryf is, het ek net aangeblaai sonder kommentaar. My houding was eenvoudig dat solank ek gereed is, laat kom wat wil, God is met my.
Eindtyd drade en videos op die forum het my aandag al meer getrek en ek het die aas gevat. Meeste inligting het my egter gereeld probeer wysmaak dat God self teen my gaan draai, dat God nie aan my kant gaan wees nie, dat My vader my gaan uitlewer aan die antichris en dat die mensdom verdoem was.
Hoe maak mens daarvoor gereed? Dit het my soeke begin, want dit is 'n totale wanvoorstelling van hoe ek my Vader ken en ervaar. Dit is nie God wat Liefde is nie.
My Vader is en was getrou, Hy het my bonatuurlik gelei, skrywes laat lees en You Tube videos laat kyk, met slimmer mense as ek laat praat. Die kort weergawe is, ek is gerus gestel, my Vader is nog steeds Liefde en Hy sal Homself aan die heelal openbaar deur Sy kinders.

Dankie almal, dankie Koning Jesus!

Chris

Hein
02-09-2017, 03:06 PM
Chris, nie so vinnig nie. Niemand het gese jy is reg nie, ook nie verkeerd nie. Die ander van ons moet self die skrifte gaan ondersoek.
Net so terloops, weet jy dat Jehova getuies OOK soos jy glo dat die verdrukking reeds klaar plaasgevind het....dis die einste mense wat glo dat Christus en Heilige Gees nie God is nie, asook nie in die hel glo nie....net interessant vir my....
Wat my bekommerd maak, is dat jy miskien hul videos of lesings gesien het. In elk gevl, ek sal eendag aandag daaraan probeer gee.

Hein
02-09-2017, 03:32 PM
Chris, kyk so bietjie hierna

Is the Great Tribulation three and a half years or seven years?

By Irvin Baxter

QUESTION: Jay from Texas asks Irvin to explain his thoughts on there not being a seven-year tribulation in the Bible.

ANSWER: Many people say that there is a seven-year tribulation but there’s not one scripture to prove that. However, there are six specific scriptures that say the great tribulation will last for three and one half years. Let me give those scriptures to you. Daniel 7:25 says that the little horn (the Antichrist) will make war against the saints for time, times, and half a time. This is repeated several times throughout scripture as time being one year, times two years, and half a time being half a year. We know that for sure because the exact same prophecy is in Revelation 13:5, there it says power was given to the beast to continue 42 months. So it says he would continue for three and a half years, a time, times, and half a time. In Revelation 13:5 it says that he will make war against the saints for 42 months. Then in Revelation 12:5-6 it says that the dragon made war against the woman Israel for 1,260 days; that’s also three and a half years. All these passages are describing the length of the time of the great tribulation. Finally, Jesus said in Matthew 24:15 that when you see the Abomination of Desolation, let those which be in Judaea flee because then shall there be great tribulation such as never has been before, nor ever again shall be. So Jesus said the Abomination of Desolation is the event that will trigger the great tribulation. We know from Daniel 9:27 that the Abomination of Desolation will occur halfway through the final seven year period called Daniel’s 70th week. There is a seven-year period called Daniel’s 70th week, described in Daniel 9:27. But the Abomination of Desolation occurs in the middle of that seven-year period, and Jesus said that’s the event that triggers the Great Tribulation. So the first three and a half years of Daniel’s 70th week will not be great tribulation at all, it doesn’t start until the halfway point.

Hein
02-09-2017, 07:17 PM
Chris, as volgens jou denke, die 7 jaar vervolging reeds plaasgevind het, moes dit die grootste vervolging ooit gewees het op aarde, wat nog ooit plaasgevind het en ook nog sou plaasvind. Tweedens moes hul n merk gekry het op voorkop of hand en dan nie kon koop of verkoop nie. Miljoene mense moes onthoof word in daardie vervolging.
So as dit nog nie plaasgevind het nie, glo ek jy is op die verkeerde spoor. Dink so bietjie daaraan asb.

454
02-09-2017, 09:51 PM
Hein

Nee ek is nie 'n jehova getuie nie.

Ek is reg Hein, verseker weet ek nie alles nie en sal ek nog leer, maar toets dit gerus.

Die vervolging waarna jy verwys is eintlik 3,5 jaar, 42 maande.

Rev 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe n naam van godslastering.
Rev 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos n luiperd, en sy pote soos di van n beer, en sy bek soos die bek van n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Rev 13:5 En n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.

Om die gedeelte te verstaan moet ons eers weet wie is die draak. Onthou Openbaring is geskryf deur Johannes wat vanuit die hemel na die aarde kyk en die toekoms in beelde sien. Hy verwys tog nie na regte drake en diere nie.

Die draak is die Romeinse ryk wat deur satan beheer word, hy het 7 koppe gehad = 7 keisers, hy het 10 horings = 10 provinsies, 10 krone = 10 leiers. In 64nc brand 'n derde van Rome af en die draak gee die dier die mag om die heiliges te vervolg. Die dier is Nero en sy getal in hebreeus was 666 = DCCXVI = Nrwn Qsr = Nero Ceaser.

Rome brand in 64nc, en Nero begin die heiliges vervolg vanaf Nov 64nc tot Junie 68nc waneer hy selfmoord pleeg. Presies 3,5 jaar. Gaan lees op oor hom, hy was 'n siek magsbehepte satanskind.

Van die mijoene wat onthoof is weet ek nie, waar kry ek dit?

Chris

Hein
02-10-2017, 08:05 AM
Hallo Chris, nie so gou nie. Jy toon aan dat jy REG is, en die grootste vervolging opgeskryf in Openbaring reeds plaasgevind het. Ek sien ook dat jy nie antwoorde vir alles het nie, en net selektief antwoord...
Dus neem ek aan al die miljoene ander mense wat deur God gelei word om die Bybel te verstaan is VERKEERD. Ek glo nie Chris....

Openbaring gee ‘n redelike kronologiese volgorde van dinge wat gebeur, en moet gebeur.
7 TROMPETTE
7 SKALE
7 LAASTE PLAE
2 GETUIES
DIE MERK VAN DIE DIER.
DIE UITEINDELIKE WEDERKOMS VAN CHRISTUS.
1000 JAAR VREDE SAAM MET CHRISTUS

Jy toon aan al die goed het reeds gebeur!!!! ????

AS jy mooi gaan lees in Openbaring sal jy die volgende raak lees: “... En n hierdie dinge ...” Dus beteken dit dat hierdie dinge DIREK na mekaar gebeur. Nie duisende jare uitmekaar nie Chris. Alles gebeur in 7 JAAR. Reeds aan jou gewys.

So jy toon DUS aan DEUR JOU REDENASIE dat Christus dan REEDS terug aarde toe gekom het, die wederkoms was al daar, en ons het dit gemis??? Kinders van God het verheerlikte liggame gekry, en ons was nie van hulle nie? Dis wat Chris eintlik s. Chris, hoe kan jy nie sien dat jou redenasie nie korrek is nie? Hoe kan jy aantoon dat JY REG IS???

Rev 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
Rev 13:16 En hy maak dat aan ALMAL, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n MERK op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
Rev 13:17 sodat NIEMAND kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.


So die 4 winde is ook al vasgehou? Chris, waar is jou bewys?
Rev 7:1 En n hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.

Waar is die 144000 verseeldes Chris?

Chris waar is die mense wat onthoof is wat nie die merk gevat het nie, volgens jou redenasie???
Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.


Chris, jy beweer jy is reg, maar ek kan nie met jou saamstem nie. Daar is HOPELOOS TE VEEL KRAKE in jou redenasie dat die vervolging reeds plaasgevind het. Alles omdat jy WIL redeneer dat kinders van God NIE IN DIE VEREDRUKKING SAL VAL NIE....

472
02-10-2017, 09:51 AM
Ek sal ook graag wil hoor hoe die twee getuies verduidelik word.

Ek luister met n oop gemoed, dog skepties (seker n 'contradiction in terms') en volg met belangstelling. Ongelukkig het ek nog nie die tyd tot nou toe gehad om sorgvuldig in te gaan op hierdie onderwerp nie.

454
02-10-2017, 12:05 PM
Hein

Jy se:
AS jy mooi gaan lees in Openbaring sal jy die volgende raak lees: ... En n hierdie dinge ... Dus beteken dit dat hierdie dinge DIREK na mekaar gebeur. Nie duisende jare uitmekaar nie Chris. Alles gebeur in 7 JAAR. Reeds aan jou gewys.

Wys ons asb gou weer waar lees ons van die 7 jaar in Openbaring?

Chris

454
02-10-2017, 02:22 PM
472

Ek is so bly jy vra, hierdie was vir my 'n taai toffie, maar stroopsoet.

Ek haal eers die skrif aan.

Rev 11:1 En n riet soos n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Rev 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
Rev 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
Rev 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen ren val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
Rev 11:7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
Rev 11:8 en hulle lyke sal l op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
Rev 11:9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gel word nie.
Rev 11:10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat di twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
Rev 11:11 En n die drie en n halwe dag het n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
Rev 11:12 En hulle het n groot stem uit die hemel vir hulle hoor s: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
Rev 11:13 En in di uur het daar n groot aardbewing gekom, en n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
Rev 11:14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

Kom ons kyk wie is die twee getuies. Onthou weer ons het met 'n gesig van Johannes te doen. Hulle is met sakke bekleed, dus in rou. Hulle is olyfbome en kandelaars. Olyfbome is die bron van olyf olie, wat die salwing van God voorstel en 'n kandelaar stel 'n lig bron voor. Nou wie was die twee mense wat vir Isreal getuig het?

Moses deur die wet wat hy van God ontvang het, die man wat water in bloed verander het en Elia was die groot profeet, wat die hemele kon sluit en reen weerhou. So wanneer ons van van die twee getuies praat sien ons die woord van God deur die wet en die profete.
Ons weet nou die tempel is in 70nc vernietig en ook dat die oorlog in Jerusalem 3,5 jaar geduur het, presies 1260 dae. Dieselfde tyd dat die getuies gerou het oor die tragiese boodskap wat hulle bring. Die wet en die profete het weerklank in die strate van Jerusalem voor die vernieting. Die Jode het nie hulle verbond met God eerbiedig nie en God sou hulle oordeel.

Die wet en profete het egter nie net die jode gelei nie, die vroee christene het nie 'n NT gehad nie en moes op die wet en profete staatmaak om jode na Jesus te lei.
Die dier wat ons reeds erken het as 'n romeinse amptenaar met die mag van die draak (romeinse ryk), maak hulle dood. Die romeine vernietig Jerusalem en dit lyk asof die wet en profete van die jode tot niet is.

Dan gaan 'n gees van God in hulle in en hulle staan op. Na die stof oor Jerusalem gaan le het verkondig die christene weer die woord wat getuig, die wet en die profete. Die getuies vaar op hemel toe, die aardse tempel word vervang met 'n hemelse tempel.

Rev 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
Rev 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges:
Rev 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
Rev 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
Rev 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Chris

Hein
02-10-2017, 03:23 PM
472

Ek is so bly jy vra, hierdie was vir my 'n taai toffie, maar stroopsoet.

Ek haal eers die skrif aan.

Rev 11:1 En n riet soos n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Rev 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
Rev 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
Rev 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen ren val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
Rev 11:7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
Rev 11:8 en hulle lyke sal l op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
Rev 11:9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gel word nie.
Rev 11:10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat di twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
Rev 11:11 En n die drie en n halwe dag het n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
Rev 11:12 En hulle het n groot stem uit die hemel vir hulle hoor s: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
Rev 11:13 En in di uur het daar n groot aardbewing gekom, en n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
Rev 11:14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

Kom ons kyk wie is die twee getuies. Onthou weer ons het met 'n gesig van Johannes te doen. Hulle is met sakke bekleed, dus in rou. Hulle is olyfbome en kandelaars. Olyfbome is die bron van olyf olie, wat die salwing van God voorstel en 'n kandelaar stel 'n lig bron voor. Nou wie was die twee mense wat vir Isreal getuig het?

Moses deur die wet wat hy van God ontvang het, die man wat water in bloed verander het en Elia was die groot profeet, wat die hemele kon sluit en reen weerhou. So wanneer ons van van die twee getuies praat sien ons die woord van God deur die wet en die profete.
Ons weet nou die tempel is in 70nc vernietig en ook dat die oorlog in Jerusalem 3,5 jaar geduur het, presies 1260 dae. Dieselfde tyd dat die getuies gerou het oor die tragiese boodskap wat hulle bring. Die wet en die profete het weerklank in die strate van Jerusalem voor die vernieting. Die Jode het nie hulle verbond met God eerbiedig nie en God sou hulle oordeel.

Die wet en profete het egter nie net die jode gelei nie, die vroee christene het nie 'n NT gehad nie en moes op die wet en profete staatmaak om jode na Jesus te lei.
Die dier wat ons reeds erken het as 'n romeinse amptenaar met die mag van die draak (romeinse ryk), maak hulle dood. Die romeine vernietig Jerusalem en dit lyk asof die wet en profete van die jode tot niet is.

Dan gaan 'n gees van God in hulle in en hulle staan op. Na die stof oor Jerusalem gaan le het verkondig die christene weer die woord wat getuig, die wet en die profete. Die getuies vaar op hemel toe, die aardse tempel word vervang met 'n hemelse tempel.

Rev 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
Rev 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges:
Rev 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
Rev 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
Rev 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Chris


Chris, jammer om dit so reguit te stel, maar hoe meer jy probeer verduidelik, hoe meer banaal raak jou redenasie. Dis eintlik lagwekkend. Moses het verdwyn op die berg, niemand het hom ooit gekry nie, sy lyk het nie in die straat gele nie, so ook nie Eli nie. Aggenee Chris , dink asb.
Soos ek voorheen gese het, ontwyk jy al die vrae wat ek reeds aan jou gestel het.
Die 7 jaar is ook mooi uitgebeeld, maar jy kies om dit nie raak te sien nie....

Jammer om dit so prontuit vir jou te stel, maar jy os op dwaalweg....

Hein
02-10-2017, 08:31 PM
Chris, dink so bietjie hieraan. Volgens jou redenasie het die groot verdrukking REEDS plaasgevind...

So die volgende het DUS VOLGENS JOU REEDS gebeur:
Openbaring 1-3: Die 7 gemeentes word bespreek, vermaan en geloof deur die Here.
Openbaring 4: God word beskryf in detail met al Sy heerlikheid en mag.
Openbaring 5: Jesus Christus neem ontvangs die boek van die lewe en is waardig om die sels oop te maak.

Openbaring 6,7,8: Die 7 sels van verdrukking word oopgemaak deur Christus en verdrukking begin op aarde:
Sel 1: Wit perd en ruiter as oorwinnaar en oorwin.
Sel 2: Vuurrooi perd en ruiter met groot swaard, vat vrede weg, mense maak mekaar dood.
Sel 3: Swart perd en ruiter met skaal, ekonomies baie swaar en voedsel is skaars en duur.
Sel 4: Vaal perd en ruiter, dood en doderyk, 25% van mense word gedood met swaard hongersnood, peste
Sel 5: Siele in die hemel, is gedood ter wille van hul geloof en getuienis,
Sel 6: Groot aardbewing, son is swart, maan is bloed, sterre val op aarde, hemel verdwyn, konings kruip weg.
Sel 7: Stilte vir ‘n halfuur in hemel, maak gereed vir 7 basuine.

Openbaring 7: 4 Engele hou winde van aarde vas, 144 000 diensknegte uit 12 stamme van Israel word versel. Ontelbare siele van alle nasies, stamme volke en tale, in die hemel wat uit die verdrukking kom.

Openbaring 8,9: 7 Engele begin basuine blaas.
Engel - Basuin 1: Hael en vuur met bloed gemeng op aarde, 33% van bome en gras is verbrand op aarde.
Engel - Basuin 2: Groot berg van vuur (lawa) word in see gegooi. 33% van see het bloed geword, 33% van see se lewende wesens is vernietig, 33% van skepe het vergaan.
Engel - Basuin 3: Groot brandende ster (meteoriet) “Alsem” val op aarde, 33% van waterfonteine en riviere word als en baie mense sterf van die water.
Engel - Basuin 4: 33% van son, maan en sterre is getref. Die son en maan skyn 33% van die tyd nie meer nie.
Engel - Basuin 5: Ster tref aarde, maak put van (afgrond) hel oop, rook verduister lug en son. Sprinkane uit rook wat mense vir 5 maande lank pynig soos steek van skerpioene, maar kan mense nie doodmaak nie. Die 144 000 verselde Israeliete mag nie gepynig word nie. Die leier van die skerpioene se naam was Abbdon.
Engel - Basuin 6: Maak 4 engele los wat gebind is by Eufraat. Hul mag 33% van die mense op die aarde doodmaak. Getal perderuiters was 2 x 10 000 x 10 000 = 200 Miljoen perderuiters.
Engel - Basuin 7(moet nog blaas): Die verborgenheid van God word volbring. Jesus gaan oordeel en die ewige lewe gaan aanbreek.

Openbaring 10: Engel daal neer uit hemel, 7 donderslae spreek, maar dit wat gespreek was moet verborge bly. Engel kondig aan dat die tyd verby is.
Openbaring 11: Tempel van God in Jerusalem word in 2 verdeel, die voorhof sal aan die heidene gegee. Die heidene sal die stad vir 42 maande lank vertrap.
Die 2 getuies van God profeteer 1260 dae lank en mag is aan hulle gegee deur God om sekere straf uit te deel.
As hul tyd verby is, sal die dier uit die afgrond hulle oorwin en doodmaak, hul lyke sal op die straat l vir 3.5 dae lank.
Daarna sal hul opstaan en in die hemel opgeneem word. ‘n Groot aardbewing in Jerusalem en 7000 mense gaan dood.

Engel - Basuin 7 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
Die engel blaas die finale basuin.

En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.

Openbaring 12: Verduideliking van satan wat uit die hemel uitgegooi is op die aarde, en wat die kinders van God vervolg.
Openbaring 13 Die dier word geopenbaar asook die draak, albei beoefen godslastering en die wreld volg hulle met verwondering. Die dier voer oorlog tn die heiliges, en oorwin hulle. Dier doen wondertekens, maak dat baie die merk van die dier(666) op hul voorkop of hand kry, sodat hul nie kan koop of verkoop nie.
Openbaring 14 Die 144000 word beskryf as eerstelinge van geloof. ‘n Engel vlieg en verkondig die evangelie van God. Waarskuwings dat mense nie die dier moet aanbid of die merk ses-ses-ses moet vat nie.
Die oorryp oes begin, die oes van mense en die grimmigheid van God kom oor die aarde in die oestyd.
Openbaring 15,16 God giet Sy laaste grimmigheid uit oor die aarde. Sewe engele met sewe laaste plae
Opb 15:1 En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.

1. Bose swere, 2. bloed in see alles vrek, 3. riviere en fonteine word bloed, 4. son skroei mense, 5. dier se koninkryk word verduister, 6. Eufraat droog op, 7. Grootste aardbewing nog ooit in geskiedenis van aarde.

EN DIREK DAARNA het Jesus Christus dus gekom volgens jou REDENASIE????
Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:28 Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.
Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
SO CHRIS, JY TOON AAND DIE BOGENOEMDE HET REEDS PLAASGEVIND, want soos jy duidelik nou sien, dat dit gebeur direk na die verdrukking, wat volgens jou REEDS PLAASGEVIND HET??????????????????.

EN DAN CHRIS, BETEKEN DIT VOLGENS JOU BANALE REDENASIE DAT DIE SATAN VIR 1000 JAAR GEBIND was, en al die konings van die aarde reeds teen Christus oorlog gevoer het, 1000 - 2000 jaar gelede.
Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.
Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

Chris, ek probeer help, maar dis jou besluit wat jy wil glo....

Groetnis, Hein

454
02-10-2017, 09:30 PM
Akska

Hein ek het jou nog net twee vrae gevra waarvan jy nog nie een geantwoord het nie. Glo my ek het baie gehad. Nou kom ons begin by die sewe jare van verdrukking. Wys my asb waar in die Bybel kry jy dit.

Chris

454
02-10-2017, 09:34 PM
Hein ek het nie gese die wederkoms het plaasgevind nie, jy verstaan verkeerd. Ek se ook nie die satan is vir 1000 jaar gebind nie, jy verstaan verkeerd. Lees asb weer wat ek geskryf het.

Chris

510
02-11-2017, 12:06 AM
Ek het nie die ding gekyk waarmee die draad begin het nie, maar ek wil graag 'n eier l:
die titel van die draad is verkeerd.
Ominous beteken iets slegs gaan gebeur.
Ek persoonlik sien enige eindtyd gebeure (alhoewel nie te aangenaam vir ons gelowiges nie) as 'n goeie ding. Dit beteken tog die Wederkoms is naby!! Jippie!!

Terug na die debat wat moeilik raak om te volg...

454
02-11-2017, 08:02 AM
510

Jy is reg. Elke liewe kind van God behoort te juig en jubel in afwagting op die wederkoms van ons koning en verlosser.

Dit is dan ook waarom ek my kommentaar geplaas het, om die wanvoorstelling aan te spreek. Die verkeerdelike vertolking van openbaring en ander profesie, skep 'n "nie te aangename vooruitsig" vir kinders van God nie. Dit is 'n leuen. Vir die verkeerde vertolking moet 'n paar goed gebeur wat nie in God se karakter is nie. Die eerste is God moet teen Sy eie heiliges draai, Hy moet die satan loslaat op sy heiliges. Dit kan en sal doodgewoon nie gebeur nie. God is regverdig en Jesus het ons vrygekoop, so vry dat Hy ons Sy broers noem en die Vader ons Sy kinders noem.
Wat wel sal gebeur is dat die satan, die heiliges wat die twak glo, sal mislei en dat die heiliges sal bydrae tot hul eie vernietiging omdat dit is wat hulle glo.

Dit is 'n moeilike onderwerp, waarmee ons vir lank mislei is deur veral die nuwe kerke en nie altyd maklik om te volg nie, maar ek wil jou aanmoedig en herhinner dat ons Vader getrou is en Sy waarheid aan elkeen wat dit opreg soek sal openbaar.

Chris

Hein
02-11-2017, 09:38 AM
Hein ek het nie gese die wederkoms het plaasgevind nie, jy verstaan verkeerd. Ek se ook nie die satan is vir 1000 jaar gebind nie, jy verstaan verkeerd. Lees asb weer wat ek geskryf het.

Chris

Chris, jy het gese die grootste vervolging wat ooit in die wereld sal plaasvind het REEDS GEBEUR. DISS WAT JY GESE HET. Nou as dit dan volgens jou gebeur het Chris, dan moes Christus se wederkoms reeds plaasgevind het, ons as kinders verheerlikte liggame gekry het, en satan gebind geword het op aarde vir 1000 jaar. Jy het gese Nero beteken 666, en die vervolging is verby. Maar die merk van die dier om te koop en verkoop verdwyn dan volgens JOU REDENASIE.
Dis PRESIES wat die Woord aandui. Hoe kan jy stry Chris?
Hoe op dees aarde kan jy dit nie insien nie Chris??????

454
02-11-2017, 11:03 AM
Hein

Openbaring is tog in kronologiese volgorde geskryf. Die wederkoms kom tog na die groot verdrukking of hoe anders? Ons wag op die wederkoms, dit sal ook nie gebeur voor die koninkryk van God oorwin het op aarde nie.

Hab 2:14 Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word.

Num 14:20 Toe het die Here geantwoord: Ek vergewe hulle, soos jy gevra het.
Num 14:21 Nogtans, so seker as Ek leef en die hele aarde vol sal word van my magtige teenwoordigheid,

Mar 12:36 Want Dawid self het deur die Heilige Gees ges: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het n voetbank van u voete.

Heb 10:11 En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;
Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.
Heb 10:14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.

Openbaring 19 beskryf die wederkoms.

Die bruid is gereed, nie in vodde vervolg nie.

Rev 19:6 En ek het iets gehoor soos die stem van n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat s: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.
Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
Rev 19:8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
Rev 19:9 Toe s hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy s vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

Dan kom die Bruidegom.

Rev 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
Rev 19:12 En sy o was soos n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
Rev 19:13 En Hy was bekleed met n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
Rev 19:14 En die lers in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
Rev 19:15 En uit sy mond gaan daar n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.Hein die gedeelte beskryf vir ons die koninkryk en die voleinding van die wereld.

Mat 13:31 n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos n mosterdsaad wat n man neem en in sy land saai;
Mat 13:32 wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en n boom word, sodat die vols van die hemel kom en nes maak in sy takke.
Mat 13:33 n Ander gelykenis het Hy hulle vertel: Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat n vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is.
Mat 13:34 Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare ges, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks ges nie;
Mat 13:35 sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wreld af.
Mat 13:36 Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en ges: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.
Mat 13:37 En Hy het geantwoord en vir hulle ges: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,
Mat 13:38 en die saailand is die wreld. Die goeie saaddit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,
Mat 13:39 en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wreld, en die maaiers is die engele.
Mat 13:40 Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wreld:
Mat 13:41 die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,
Mat 13:42 en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
Mat 13:43 Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

Kyk mooi, terwyl die koninkryk groei, voor die wederkoms sal daar slegte saad tussen die goeies wees. Ons weet mos die saad vewys na goeie en slegte saad. Almal word nie dan verbrand nie, net die onkruid.

Chris

454
02-11-2017, 11:06 AM
Hein

Wat die merk/teken van die dier aanbetref, vergeet die hollywood weergawes. Dink eerste aan wat die merk/teken van God is waarna Openbaring verwys. Dan wanneer ons weet wat die merk/teken van God is sal ons die merk/teken van die dier verstaan.

Chris

Hein
02-11-2017, 12:28 PM
Chris, ek probeer uitredeneer waar jy vashaak.

Jy haal aan:
Ons wag op die wederkoms, dit sal ook nie gebeur voor die koninkryk van God oorwin het op aarde nie.

Nou wys my waar kom jy aan die idee dat ons as God se kinders vir satan en sy demone en al sy navolgers gaan oorwin, soos jy aantoon " al God se vyande .....voetbank vir voete"
Ek het nuus vir jou. Net Christus kan en gaan dit doen met Sy wederkoms en ook weer n 1000 jasr vrederyk.

Dis waar jy vashaak. Oftewel dis een plek waar jy misverstaan....

Hein
02-11-2017, 03:07 PM
Wat verstaan ny hiervan Chris, is my volgende vraag?

Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Sien jy dit of nie????

454
02-11-2017, 04:27 PM
Chris, ek probeer uitredeneer waar jy vashaak.

Jy haal aan:
Ons wag op die wederkoms, dit sal ook nie gebeur voor die koninkryk van God oorwin het op aarde nie.

Nou wys my waar kom jy aan die idee dat ons as God se kinders vir satan en sy demone en al sy navolgers gaan oorwin, soos jy aantoon " al God se vyande .....voetbank vir voete"
Ek het nuus vir jou. Net Christus kan en gaan dit doen met Sy wederkoms en ook weer n 1000 jasr vrederyk.

Dis waar jy vashaak. Oftewel dis een plek waar jy misverstaan....

Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.
Heb 10:14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.

Dit is tog ondubbelsinnig uitgespel, Jesus wag aan die regterhand van God totdat .........

Ek weet dit pas nie in by die vrymesselaar kerk geloof nie, maar ek dink ons moet maar ag slaan daarop.


As verdere bevestiging.

1Jn 5:4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wreld; en dit is die oorwinning wat die wreld oorwin het, naamlik ons geloof.
1Jn 5:5 Wie anders is dit wat die wreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

Ek kan dit nie duideliker stel nie.

Chris

454
02-11-2017, 05:14 PM
Wat verstaan ny hiervan Chris, is my volgende vraag?

Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Sien jy dit of nie????

Hein

Hier wil ek jou gou terugvat na die O.T.

Eze 32:7 En as Ek jou uitblus, sal Ek die hemel oordek en sy sterre verdonker; Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie.
Eze 32:8 Al die skynende ligte aan die hemel, di sal Ek om jou ontwil duister maak, en Ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Here HERE.

Dit is deel van Ezekiel se profesie oor die vernietiging van Egipte, ons weet ook dat dit gebeur het, tog is die donker skynende ligte nooit in die geskiedenis opgeteken nie. Die punt is, dit was 'n manier van praat vir die Jode. Net soos 'n rus nie vandag gaan verstaan wat jy bedoel met, die kalf is in die put of die koeel is deur die kerk, sonder 'n afrikaanse agtergrond nie, netso het ons 'n joodse uitkyk nodig om die idioom te verstaan.
Jy kan nou verder soek en jy gaan tientalle voorbeelde kry wat dieselfde is.

Jesaja oor Edom:

Isa 34:4 En al die lerskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos n boek en al sy lerskare val af soos n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.
Isa 34:5 Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word.

Ons weet tog die hemel is nie letterlik opgerol nie.

Jesaja oor Babelonie:

Isa 13:10 Want die sterre van die hemel en sy Orons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.

Dit was 'n algemene manier van praat.


Dan in vers 30 lees ons sal die teken verskyn, nie die Seun nie, die teken. Wat is die teken? Die teken is die vernietiging van die tempel en al die Joodse stamme rou daaroor. Die woord aarde daar moet wees land, met verwysing na die beloofde land van die Jode.
(G1093
γῆ
gē
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.)

Dit was die teken vir die Jode dat die Seun van die mens opgevaar het, dat Hy triomfeer het oor die dood, dat die tempel en offers nie meer nodig is nie, dat die Seun sit aan die regterhand van God in die hemel.

Kyk gou na die KJV.
Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Dit is die teken dat die Seun van die mens ingaan in die wolke, dit was toe Jesus sy regmatige plek in die Hemel ingeneem het.

In vers 34 klaar Jesus enige verwarring oor wanneer die dinge gaan gebeur uit, wanneer hy daardie geslag daaraan koppel. Dit is tog dan duidelik dat Jesus nie daar na Sy wederkoms verwys het nie, daai geslag is verby. (Ek het op stadium gedink die geslag verwys na die geslag van Christus maar dit blyk nie so nie)

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Vanaf vers 35 antwoord Jesus Sy dissipels se derde vraag.

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons,1 wanneer sal hierdie dinge wees, en 2wat is die teken van u koms en 3van die voleinding van die wreld?

Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Mat 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.


Chris

Hein
02-11-2017, 05:39 PM
Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.
Heb 10:14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.

Dit is tog ondubbelsinnig uitgespel, Jesus wag aan die regterhand van God totdat .........

Ek weet dit pas nie in by die vrymesselaar kerk geloof nie, maar ek dink ons moet maar ag slaan daarop.


As verdere bevestiging.

1Jn 5:4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wreld; en dit is die oorwinning wat die wreld oorwin het, naamlik ons geloof.
1Jn 5:5 Wie anders is dit wat die wreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

Ek kan dit nie duideliker stel nie.

Chris

Jy sien jy verstaan die verse verkeerd, en jy dink dat daar geen vyand van God gaan wees as Christus verskyn met Sy wederkoms nie. Gaan lees hoe die Eeufraat leeggemaak gaan word deur God, vir die vyandelike wereldse weermag wat vir Jesus gaan aanvat met Sy wederkoms. Die konings van die aarde voer oorlog teen Christus met Sy wederkoms. Die vols vn die hemal gaan die lyke opvreet as Christus hul verslaan. Gaan soek die verse sommer self.
So verduidelik dan waar kom die vynde vandaan Chris???

Hein
02-11-2017, 05:50 PM
Hein

Hier wil ek jou gou terugvat na die O.T.

Eze 32:7 En as Ek jou uitblus, sal Ek die hemel oordek en sy sterre verdonker; Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie.
Eze 32:8 Al die skynende ligte aan die hemel, di sal Ek om jou ontwil duister maak, en Ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Here HERE.

Dit is deel van Ezekiel se profesie oor die vernietiging van Egipte, ons weet ook dat dit gebeur het, tog is die donker skynende ligte nooit in die geskiedenis opgeteken nie. Die punt is, dit was 'n manier van praat vir die Jode. Net soos 'n rus nie vandag gaan verstaan wat jy bedoel met, die kalf is in die put of die koeel is deur die kerk, sonder 'n afrikaanse agtergrond nie, netso het ons 'n joodse uitkyk nodig om die idioom te verstaan.
Jy kan nou verder soek en jy gaan tientalle voorbeelde kry wat dieselfde is.

Jesaja oor Edom:

Isa 34:4 En al die lerskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos n boek en al sy lerskare val af soos n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.
Isa 34:5 Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word.

Ons weet tog die hemel is nie letterlik opgerol nie.

Jesaja oor Babelonie:

Isa 13:10 Want die sterre van die hemel en sy Orons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.

Dit was 'n algemene manier van praat.


Dan in vers 30 lees ons sal die teken verskyn, nie die Seun nie, die teken. Wat is die teken? Die teken is die vernietiging van die tempel en al die Joodse stamme rou daaroor. Die woord aarde daar moet wees land, met verwysing na die beloofde land van die Jode.
(G1093
γῆ
gē
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.)

Dit was die teken vir die Jode dat die Seun van die mens opgevaar het, dat Hy triomfeer het oor die dood, dat die tempel en offers nie meer nodig is nie, dat die Seun sit aan die regterhand van God in die hemel.

Kyk gou na die KJV.
Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Dit is die teken dat die Seun van die mens ingaan in die wolke, dit was toe Jesus sy regmatige plek in die Hemel ingeneem het.

In vers 34 klaar Jesus enige verwarring oor wanneer die dinge gaan gebeur uit, wanneer hy daardie geslag daaraan koppel. Dit is tog dan duidelik dat Jesus nie daar na Sy wederkoms verwys het nie, daai geslag is verby. (Ek het op stadium gedink die geslag verwys na die geslag van Christus maar dit blyk nie so nie)

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Vanaf vers 35 antwoord Jesus Sy dissipels se derde vraag.

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons,1 wanneer sal hierdie dinge wees, en 2wat is die teken van u koms en 3van die voleinding van die wreld?

Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Mat 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.


Chris

Jitte, ek kannie glo jy geen my die verduideliking van Egipte met die wederkoms van Christus nie. Ag nee Chris, regtig???
Volgens jou redeansie is Nero 666 gewees. Wys dan nou sommer vir my hoe Nero mense gedwing het om die merk te vat, regoor die wreld, sodat niemand kan koop of verkoop nie. Asseblief Chris, jy verf jouself i hoek vas hoe meer jy probeer verduidelik.
Ek dink ek raak nou bietjie moeg met hierdie redenasie. Sterkte en geniet die reis, om die waarheid uit te vind. Mag Heilige Gees jou lei, en niemand anders nie.
Enige ander iemand is welkom om hierdie bizarre redenasie verder te vat.

454
02-11-2017, 07:55 PM
Hein

Dit lyk my jy is gefrustreerd Hein, ontspan maar ek ken die gevoel, wie soek sal vind. Laat dit vir jou wees soos jou geloof en vir my wees volgens my geloof. God het ons elkeen 'n wil van ons eie gegee en Hy dwing niemand in die koninkryk in nie.

Niemand het egter gese daar is nie vyande nie Hein, in teen deel ek het dan vir jou verduidelik dat die onkruid sal oorleef tot die einde en dan verbrand sal word, die Bybel se egter daai onkruid of vyande sal 'n voetbank vir Jesus se voete wees voor Sy wederkoms, Ek dink dit beteken magteloos.

Ek sal egter dankbaar wees as jy vir my die volgende vrae kan beantwoord.

1. Hoekom se Jesus in Mat 24: dat die dinge sal in daardie geslag gebeur, as dit dan volgens jou nie so is nie?

2. Hoekom sal God wil meedoen aan die vernietiging van Sy heiliges?

3. Hoe regeer Jesus terwyl Hy in die Hemel is?

Ek het jou gese verduidelik vir my wat God se merk is waarvan ons in openbaring lees dan sal jy verstaan wat Nero se merk was.

Chris

454
02-11-2017, 08:46 PM
As jy die merk verstaan sal jy ook die dier se merk verstaan.

Rev 9:4 En aan hulle is ges dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die sel van God nie op hulle voorhoofde het nie.

Rev 14:1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

Chris

472
02-11-2017, 10:54 PM
Wel, ek is nou erg deurmekaar.

Twee goed het my oog gevang vandat ek laas hier geskryf het.

1.
Die bruid is gereed, nie in vodde vervolg nie.

2.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Eerste
Ja, die bruid is gereed, maar ek is oortuig dat die bruid nie is wie ons dink en algemeen aanvaar word nie. Die bruid is nie die kerk, of die christene, of die gelowiges of die wie se name in die boek van die lewe van die Lam geskryf is nie.

Openbaring 21:9-10 se vir ons duidelik wie die bruid is.
9 EN een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en ges: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
10 En hy het my in die gees weggevoer op n groot en ho berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;
24 En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.
27 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.

Tweede.
Ek wonder nog altyd oor hierdie vers se vertolking. Dit klink nie na beeldspraak nie. Dit klink vir my letterlik en ons weet Jesus praat net die waarheid. Tog is daar baie verklaringe, of teori hieroor. Soos jy s Chris, jy het dit ook eers anders verstaan.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Hein, ek waardeer jou vrae wat jy vra, want ek is onder dieselfde indruk as jy. Maar iewers pla iets en maak sin wat Chris s. Ek wil vra dat ons sal aangaan en ondersoek en redeneer tot ons die ding uitgetrap het. Kan ons dit net asb. sonder die venyn en sterk woorde doen. Chris is ons broer.

Dan wil ek ook stel en vra.
Vir die Jood is professie herhaling, dit is nie uitkoms basseer soos vir ons nie. Die professie van Jesus se kruisiging is die Pasga, wat baie lank herhaal is tot dit gebeur het. So is daar talle voorbeelde van die skadu van dit wat kom.
Chris, wat is die moontlikheid dat die dinge wel gebeur het soos jy verduidelik, maar steeds net die skadu is van dit wat nog moet kom?

454
02-12-2017, 07:47 AM
472

Skerp, daar leer jy my iets. Die kerk kan nie die bruid wees nie! Die kerk is dan die liggaam van Christus, dis hoe Christus op aarde heers, deur Sy kerk.
Volgens Openb 21:10 is die nuwe Jerusalem die kerk. Ek verstaan dit nog nie maar ek gaan soek.

Die geslag het ek mee vrede gemaak dit is ongeveer 40 jaar soos meeste bybelstudente aanvaar.

Jou vraag.

As ons na die Bybel kyk is daar ander insidente wat dit kan lyk asof daar herhaling kan wees. Salomo het ook die tempel herbou, daar is ander vervolgings wat dalk nie so goed gedokumenteer was nie. Ons weet egter dat Jesus net een perfekte offer eenkeer gemaak het en ons weet ook dat Jesus se offer nie herhaal word nie. Jesus, God in die vlees is tog die enigste een wat die prys kon betaal en al die tradisionele offer kon afstel.

Ons sien egter daagliks van die waarskuwings en tekens van daardie tyd. Dit is wat my laat besef het dat ek die onderwerp sal moet verstaan voordat ek God se vrede verder kan ervaar.

Mense sien graag wat hulle glo. Sodra ons dit sien versterk die geloof verder, dit kan 'n sneeubal effek he. Geloof is kragtig. Die Bybel leer ons dat die geloof van 'n mosterdsaad kan berge versit en ook dat on uit die geloof lewe. In ander woorde geloof het die krag om omstandighede te verander.
So nou, wanneer, slim, belangrike, gesiene, gerespekteerde mense begin om ons iets te vertel is ons geneig om dit te glo. Dus wanneer christen predikers wereldwyd van die kansel af preek van hongersnood, miljoene wat doodgaan, koppe wat afgekap word, sterre wat uit die hemel val ens, is christene geneig om dit te glo. Dit veroorsaak dat ons 'n vleeslike manifestasie van die geloof ervaar.

Ons weet dat satan die kerkstrukture infiltreer het en ons weet sy doel is om die mensdom te vernietig. Al is hy oorwin en magteloos het hy die vermoe om te verlei en te mislei. Dit is presies wat hier gebeur as ons na die stukkende wereld om ons kyk.

Chris

Hein
02-12-2017, 07:56 AM
472, passop net dat Chris jou ook nie op hierdie dwaalpad instuur nie. Al noem jy hom ons broer, het Chris al met talle weird goed vorendag gekom, soos dat jy nie jou medemes moet vergewe nie, ook nie dat God Sy kinders straf nie, en nou dit!!!

Dis verdwaling op groot maat. Ondersoek wanneer Johannes hierdie profesie vanaf Christus ontvang het. Dis 96 AD.
Chris toon aan dat VERVOLGING REEDS GEBEUR HET in 70AD.

So Christus toon aan Johannes op eiland Patmos in 96 AD WAT NOG MOET GEBEUR, en ons broer Chris sē die vervolging waarvan gepraat word het reeds gebeur.

Nou se jy ek moet di bog glo???? Nee wat... Regtig....

454
02-12-2017, 09:47 AM
Hein

Jy is nie verniet in 'n krul getrek nie. Dit is glad nie lekker om tot bekering te kom nie. Daar is niks lekker daaraan om agter te kom dat mense waarvoor jy baie respek en en die hoogste agting gehad het, jou mislei het nie, party uit onkunde ander willens en wetens. Nog erger is die besef dat die wat jy as oponent gesien het al die tyd reg was. Ek ken dit ek was daar, dis 'n bitter pil. Hou moed sodra jy die las van godsdiens vir Jesus se las verruil sal jy weet dat Sy las lig is.


Net om die verwarring wat jy probeer skep uit die weg te ruim.

Ek het nooit gese ons moet nie ons medemens vergewe nie. Ek het wel gese dat ons moet vergewe soos God ons vergewe en volgens die voorbeelde wat in die Bybel is. Ek het verder vir jou gese dat onvoorwaardelike vergifnis onbybels is en jou uitgedaag om ons te wys waar in die Bybel jy dit kry. Na weke se redekawel kon jy nie. Toe het die argument ook soos die een vir jou sinneloos geword.

Oor die straf het ek vir jou in die Bybel gewys dat, wanneer die Bybel praat van straf dit beteken opvoed, onderrig, leer, vermaan, terregwys, ens. Ek het jou gewys dit beteken nie vermoor, hongersnood, vloede, aardbewings, mishandeling en ander elendes nie. Toe het ek jou gewys selfs dat as God nog sou straf hy geen rede meer het om dit te doen nie. Hy het reeds ons pak self kom vat, met Sy offer op Golgota, die volle offer betaal en ons vrygemaak.
Hy noem ons Sy kinders deur aanneming, Die Bybel noem ons Sy heiliges. As God ons dan sien as heiliges watse straf bly oor? As ons vergewe is, is dit mos afgehandel. Die enigste afleiding wat ek uit jou standpunt hieroor kon maak is dat jy glo, Jesus se offer was nie goed genoeg nie, jy Hein moet self 'n handjie bysit voor daar werklike vergifnis kan wees.
Dan moet ek egter byvoeg tot vandag toe kon jy nie vir my se of jy 'n heilige is nie Hein. Is jy skaam daaroor of verwerp jy daai deeltjies in die Bybel? In elk geval daai gesprek het ook vir jou sinneloos of banaal geword en jy het dit daar gelos.

Hein jy het baie vrae om te antwoord, sterkte, ek kan jou help, ek het daai pad gestap, maar eerste gaan jy moet vrede maak met ons Vader en dan gaan jy moet leer om te onderskei tussen die mitologiese afleidings deur die kerk en die Vaderhart van God.

Chris

454
02-12-2017, 10:59 AM
Hein

Ja, die 70AD het my ook gepla, ons was geleer dat Johannes op eiland Patmos was in 96 AD. Wat ons nie geleer is nie was, dat hy ook met 'n vorige geleentheid daar was. Hy is die eerste keer in Nero se tyd daar aangehou en ons weet dat Nero regeer het van 54 AD tot 68 AD. Dit is wanneer die feite aan die lig kom dat ek seker is iemand het aspris vir my gelieg.

The Syriac (https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_versions_of_the_Bible) is een van die eerste NT vertalings wat ons het die tweede eeu se weergawe, Peshito, se titel bladsy se die volgende. The Revelation which was made by God to John the Evangelist in the island Patmos, into which he was thrown by Nero Caesar.

Verder het ons die skrywes van ten minste twee erkende geskiedkundige skrywes, Tertullian en Epiphanius wat bevestig dat Johannes in Nero se tyd al op Patmos 'n gevangene was. Ek het ongelukkig my bron verloor, maar google dit gerus, ek het dit bevestig.

Nog iets wat ons in ag moet neem is dat met Johannes se tweede tyd op Patmos hy reeds 'n gevorderde ouderdom bereik het, waarskynlik 90.
In Openbaring 10 lees ons:
Rev 10:11 En hy het vir my ges: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings.
Die KJV stel dit so.
Rev 10:11 And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.

Die eenvoudige afleiding wat ek hieruit maak is dat Johannes, Openbaring eerder met sy eerste tronktydperk as die tweede geskryf het, dit is tog net logies dat 'n jonger Johannes maklikker aan die baie nasies, mense en konings sou profeteer.

Die geskiedenis skrywer, Jerome (c. 340-420), vertel ons dat Johannes gesien is op Patmos in 96AD en dat hy oud was, hy was met moeite kerk toe gedra sodat hy die mense kon toespreek.

Hein jy hoef my nie te glo nie, doen die moeite en doen die navorsing self.

Chris

Hein
02-12-2017, 12:05 PM
Genoeg bewyse, maar jy kan maar kies om te glo wat jy wil. Jou redenasie val plat Cris, te veel krake, HOPELOOS TE VEEL...
Alles omdat jy glo dat Christene nie in verdrukking " kan" val nie. So vandag se Christene wat in vervolging i en gedood word, wat sou jy s Chris. Is dit onregverdig??ARTICLES TOPICS DONATE NOW

When Was the Book of Revelation Written?

BY WAYNE JACKSON

Traditionally, the book of Revelation has been dated near the end of the first century, around A.D. 96. Some writers, however, have advanced the preterist (from a Latin word meaning “that which is past”) view, contending that the Apocalypse was penned around A.D. 68 or 69, and thus the thrust of the book is supposed to relate to the impending destruction of Jerusalem (A.D. 70).

A few prominent names have been associated with this position (e.g., Stuart, Schaff, Lightfoot, Foy E. Wallace Jr.), and for a brief time it was popular with certain scholars. James Orr has observed, however, that recent criticism has reverted to the traditional date of near A.D. 96 (1939, 2584). In fact, the evidence for the later date is extremely strong.

In view of some of the bizarre theories that have surfaced in recent times (e.g., the notion that all end-time prophecies were fulfilled with the fall of Jerusalem in A.D. 70), which are dependent upon the preterist interpretation, we offer the following.

External Evidence

The external evidence for the late dating of Revelation is of the highest quality.

Irenaeus

Irenaeus (A.D. 180), a student of Polycarp (who was a disciple of the apostle John), wrote that the apocalyptic vision “was seen not very long ago, almost in our own generation, at the close of the reign of Domitian” (Against Heresies 30). The testimony of Irenaeus, not far removed from the apostolic age, is first rate. He places the book near the end of Domitian’s reign, and that ruler died in A.D. 96. Irenaeus seems to be unaware of any other view for the date of the book of Revelation.

Clement of Alexandria

Clement of Alexandria (A.D. 155-215) says that John returned from the isle of Patmos “after the tyrant was dead” (Who Is the Rich Man? 42), and Eusebius, known as the “Father of Church History,” identifies the “tyrant” as Domitian (Ecclesiastical HistoryIII.23).

Even Moses Stuart, America’s most prominent preterist, admitted that the “tyrant here meant is probably Domitian.” Within this narrative, Clement further speaks of John as an “old man.” If Revelation was written prior to A.D. 70, it would scarcely seem appropriate to refer to John as an old man, since he would only have been in his early sixties at this time.

Victorinus

Victorinus (late third century), author of the earliest commentary on the book of Revelation, wrote:

When John said these things, he was in the island of Patmos, condemned to the mines by Caesar Domitian. There he saw the Apocalypse; and when at length grown old, he thought that he should receive his release by suffering; but Domitian being killed, he was liberated (Commentary on Revelation10:11).

Jerome

Jerome (A.D. 340-420) said,

In the fourteenth then after Nero, Domitian having raised up a second persecution, he [John] was banished to the island of Patmos, and wrote the Apocalypse (Lives of Illustrious Men 9).

To all of this may be added the comment of Eusebius, who contends that the historical tradition of his time (A.D. 324) placed the writing of the Apocalypse at the close of Domitian’s reign (III.18). McClintock and Strong, in contending for the later date, declare that “there is no mention in any writer of the first three centuries of any other time or place” (1969, 1064). Upon the basis of external evidence, therefore, there is little contest between the earlier and later dates.

Internal Evidence

The contents of the book of Revelation also suggest a late date, as the following observations indicate.

The spiritual conditions of the churches described in Revelation chapters two and three more readily harmonize with the late date.

The church in Ephesus, for instance, was not founded by Paul until the latter part of Claudius’s reign: and when he wrote to them from Rome, A.D. 61, instead of reproving them for any want of love, he commends their love and faith (Eph. 1:15) (Horne 1841, 382).

Yet, when Revelation was written, in spite of the fact that the Ephesians had been patient (2:2), they had also left their first love (v. 4), and this would seem to require a greater length of time than seven or eight years, as suggested by the early date.

Another internal evidence of a late date is that this book was penned while John was banished to Patmos (1:9). It is well known that Domitian had a fondness for this type of persecution. If, however, this persecution is dated in the time of Nero, how does one account for the fact that Peter and Paul are murdered, yet John is only exiled to an island? (Eusebius III.18; II.25).

Then consider this fact. The church at Laodicea is represented as existing under conditions of great wealth. She was rich and had need of nothing (3:17). In A.D. 60, though, Laodicea had been almost entirely destroyed by an earthquake. Surely it would have required more than eight or nine years for that city to have risen again to the state of affluence described in Revelation.

The doctrinal departures described in Revelation would appear to better fit the later dating. For example, the Nicolaitans (2:6, 15) were a full-fledged sect at the time of John’s writing, whereas they had only been hinted at in general terms in 2 Peter and Jude, which were written possibly around A.D. 65-66.

Persecution for professing the Christian faith is evidenced in those early letters to the seven churches of Asia Minor. For instance, Antipas had been killed in Pergamum (2:13). It is generally agreed among scholars, however, that Nero’s persecution was mostly confined to Rome; further, it was not for religious reasons (Harrison 1964, 446).

Arguments for the Early Date Answered

In the absence of external evidence in support of an early date for Revelation, preterists generally rely on what they perceive as internal support for their view.

Writing Style Differences

It is contended that the Gospel of John has a much smoother style of Greek than does the Apocalypse. Thus, the latter must have been written many years prior to the fourth Gospel—when the apostle was not so experienced in the literary employment of Greek.

In answer to this argument, we cite R. H. Gundry:

Archaeological discoveries and literary studies have recently demonstrated that along with Aramaic and Hebrew, Greek was commonly spoken among first century Palestinians. Thus John must have known and used Greek since his youth (1970, 365).

B. B. Warfield contends that:

the Apocalypse betrays no lack of knowledge of, or command over, Greek syntax or vocabulary; the difference lies, rather, in the manner in which a language well in hand is used, in style, properly so called; and the solution of it must turn on psychological, not chronological, considerations (Schaff and Herzog 1891, 2036).

R. H. Charles, author of the commentary on Revelation in theInternational Critical Commentary series, and perhaps the greatest expert on apocalyptic literature, regarded the so-called bad grammar as deliberate, for purposes of emphasis, and consistent with the citation of numerous Old Testament passages (Gundry, 365). It might be noted that in the 404 verses of Revelation, Westcott and Hort’s Greek New Testament gives over five hundred references and allusions to the Old Testament.

Finally, as McClintock and Strong point out:

It may be admitted that the Revelation has many surprising grammatical peculiarities. But much of this is accounted for by the fact that it was probably written down, as it was seen, “in the Spirit,” while the ideas, in all their novelty and vastness, filled the apostle’s mind, and rendered him less capable of attending to forms of speech. His Gospel and Epistles, on the other hand, were composed equally under divine influence, but an influence of a gentler, more ordinary kind, with much care, after long deliberation, after frequent recollection and recital of the facts, and deep pondering of the doctrinal truths which they involve (1064).

No Mention of Jerusalem’s Destruction

It is claimed that Revelation must have been penned before A.D. 70 since it has no allusion to the destruction of Jerusalem; rather, it is alleged, it represents both the city and the temple as still standing.

In response we note the following points.

First, if John wrote this work near A.D. 96, there would be little need to focus upon the destruction of Jerusalem since the lessons of that catastrophe would have been well learned in the preceding quarter of a century.

However, it must be noted that some scholars see a veiled reference to Jerusalem’s destruction in 11:8, where “the great city,” in which the Savior was crucified (Jerusalem), is called Sodom—not merely because of wickedness, but due to the fact that it was a destroyed city of evil (Zahn 1973, 306).

Second, the contention that the literal city and temple were still standing, based upon chapter eleven, ignores the express symbolic nature of the narrative. Salmon says that it is:

difficult to understand how anyone could have imagined that the vision represents the temple as still standing. For the whole scene is laid in heaven, and the temple that is measured is the heavenly temple (11:19; 15:5). We have only to compare this vision with the parallel vision of a measuring-reed seen by Ezekiel (ch. 40), in which the prophet is commanded to measure—surely not the city which it is stated had been demolished fourteen years previously, but the city of the future seen by the prophet in vision (1904, 238).

Nero Associated with 666

Some argue for an early date of the Apocalypse by asserting that the enigmatic 666 (13:18) is a reference to Nero. This is possible only by pursuing the most irresponsible form of exegesis.

To come up with such an interpretation one must:

add the title “Caesar” to Nero’s name;compute the letter-number arrangement on the basis of Hebrew, whereas the book was written in Greek; andalter the spelling of “Caesar” by dropping the yodh in the Hebrew.

All of this reveals a truly desperate attempt to find a reference to Nero in the text.

Additionally, Leon Morris has pointed out that Irenaeus discussed a number of possibilities for deciphering the 666, but he did not even include Nero in his list, let alone regard this as a likely conjecture (1980, 38). Noted critic Theodor Zahn observed that Nero was not even suggested as a possibility until the year 1831 (447).

In view of the foregoing evidence, a very strong case can be made for dating Revelation at about A.D. 96. Accordingly, the theory of realized eschatology, which is grounded upon the necessity of the Apocalypse having been written prior to A.D. 70, is shown to be without the necessary foundation for its successful defense, to say nothing of the scores of other scriptural difficulties that plague it.

REFERENCES

Gundry, R. H. 1970. Survey of the New Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan.Harrison, Everett. 1964. Introduction to the New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans.Horne, Thomas H. 1841. Critical Introduction to the Holy Scriptures. Vol. 2. Philadelphia, PA: J. Whetham & Son.McClintock, John and James Strong. 1969. Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature. Grand Rapids, MI: Baker.Morris, Leon. 1980. The Revelation of St. John. Grand Rapids, MI: Eerdmans.Orr, James, ed. 1939. International Standard Bible Encyclopedia. Vol 4. Grand Rapids, MI: Eerdmans.Salmon, George. 1904. Introduction to the New Testament. London, England: John Murray.Schaff, Philip and Johann Herzog. 1891. Schaff-Herzog Encyclopaedia of Religious Knowledge. Vol. 3. New York, NY: Funk & Wagnalls.Zahn, Theodor. 1973. Introduction to the New Testament. Vol. 3. Minneapolis, MN: Klock and Klock.

SCRIPTURE REFERENCES

Ephesians 1:15; 1 Thessalonians 5

CITE THIS ARTICLE

Jackson, Wayne. "When Was the Book of Revelation Written?" ChristianCourier.com. Access date: February 11, 2017. https://www.christiancourier.com/articles/1552-when-was-the-book-of-revelation-written

JOIN OVER 19,500

subscribers who get fresh content from us on a weekly basis

SUBSCRIBE NOWDon't miss out ... internet-only discount!

Jesus Christ: The Master Teacher by Wayne Jackson

Click for details

Our favorite Bible-marking pens!ANNOUNCING!

BRAND NEW: What is the most challenging Bible question? Maybe this one ... (click for details)The Prophets by Wayne Jackson

Click for details

Related Articles

An Amazing Prophecy in the Book of DanielThe Lord’s DayA Faith-Building Study From Daniel 11What Is the Meaning of “Shortly Come to Pass”?Gog and Magog — What Is the Meaning of Revelation 20:8?Who Is Paul’s “Man of Sin”?Daniel’s Prophecy of Antiochus EpiphanesMaking Sense of the BibleThe Menace of Radical PreterismThe Little Horn of Daniel’s Sea-beast

1998 – 2017 by Christian Courier Publications. All rights reserved. ISSN: 1559-2235

AboutPrivacy PolicyTerms of ServiceCopyright PolicyContact us

454
02-12-2017, 01:22 PM
Hein

Dis pragtig, nou weet ons hoekom slimmer mense as ons nog oor die onderwerp stry. Dis eenvoudig iemand lieg en ek en jy was daai Vrydag afwesig toe die dinge gebeur het.
Nou wil ek jou vra om weer na die vrae te kyk wat ek jou gevra het en dit eerlik vir ons te antwoord. Ek dink jy sal begin sien dat dit al moeiliker raak om die sataniese populere kerkweergawe eerlik en opreg te verdedig.

1. Hoekom se Jesus in Mat 24: dat die dinge sal in daardie geslag gebeur, as dit dan volgens jou nie so is nie?

2. Hoekom sal God wil meedoen aan die vernietiging van Sy heiliges?

3. Hoe regeer Jesus terwyl Hy in die Hemel is?

Die een wat ek vir jou wil bysit is, wat is die seel van God op mense se voorhoofde?

Chris

Lukas
02-12-2017, 01:44 PM
Daar is een ou wie se verstaan van openbaring vir my die meeste sin maak en voor ek my deel tot hierdie onderwerp bring, gaan ek julle eers een of twee goed gee om oor te dink. Haal maar die optel masjientjies uit wanneer hy verduidelik


https://www.youtube.com/watch?v=MQ6tp0-ReGY

472
02-12-2017, 03:16 PM
472, passop net dat Chris jou ook nie op hierdie dwaalpad instuur nie. Al noem jy hom ons broer, het Chris al met talle weird goed vorendag gekom, soos dat jy nie jou medemes moet vergewe nie, ook nie dat God Sy kinders straf nie, en nou dit!!!

Dis verdwaling op groot maat. Ondersoek wanneer Johannes hierdie profesie vanaf Christus ontvang het. Dis 96 AD.
Chris toon aan dat VERVOLGING REEDS GEBEUR HET in 70AD.

So Christus toon aan Johannes op eiland Patmos in 96 AD WAT NOG MOET GEBEUR, en ons broer Chris sē die vervolging waarvan gepraat word het reeds gebeur.

Nou se jy ek moet di bog glo???? Nee wat... Regtig....

Nee Hein

Ek vra jy moet beleefd praat. Go out, all guns balzing! Dit is al hoe ons die ding gaan deurtrap, as ons geduld het en alles ondersoek. Ek weet ons kan nie alles ondersoek nie, Satan gooi so baie dinge in ons pad om ons tyd te roof. Maar terwille van ons ander wat hier lees, kom ons doen ons bes.

Ek moet s, hier so so baie van albei kante wat sin maak. Soos Chris s, iemand lieg. Net die een of die ander kant van die saak kan waar wees...

472
02-12-2017, 03:18 PM
Lukas, Walter is ook my 'first goto'. Dankie, jy spaar my die tyd om te gaan soek.

454
02-12-2017, 04:56 PM
Dankie Lukas nou het ons nog 'n opinie.

Die ou het self nogal n goeie opinie kyk gerus.


https://www.youtube.com/watch?v=J5xDdkzlmWc

Hein
02-12-2017, 05:31 PM
Hein

Dis pragtig, nou weet ons hoekom slimmer mense as ons nog oor die onderwerp stry. Dis eenvoudig iemand lieg en ek en jy was daai Vrydag afwesig toe die dinge gebeur het.
Nou wil ek jou vra om weer na die vrae te kyk wat ek jou gevra het en dit eerlik vir ons te antwoord. Ek dink jy sal begin sien dat dit al moeiliker raak om die sataniese populere kerkweergawe eerlik en opreg te verdedig.

1. Hoekom se Jesus in Mat 24: dat die dinge sal in daardie geslag gebeur, as dit dan volgens jou nie so is nie?

2. Hoekom sal God wil meedoen aan die vernietiging van Sy heiliges?

3. Hoe regeer Jesus terwyl Hy in die Hemel is?

Die een wat ek vir jou wil bysit is, wat is die seel van God op mense se voorhoofde?

Chris

472, ek probeer geduld aan die dag l, maar dis so bietjie moeilik om deur te breek....

Chris, jou vraag op die volgende teks wat jou so bietjie pla, ter verduideliking:
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie GESLAG sal sekerlik nie VERBYGAAN voordat al hierdie dinge gebeur het nie.


2 woorde waarna jy moet let die eerste een GESLAG
genos
ghen'-os
From G1096; kin (abstractly or concretely, literally or figuratively, individually or collectively): - born, country (-man), diversity, generation, kind (-red), nation, offspring, stock.

Hier kan jy sien dat dit nie net n sekere jaartal generasie is nie, maar beteken n nasie, n land, n soort generasie. Dit beteken die Israeliete en miskien ook die heidene wat gelowig word. Dis die generasie waarvan gepraat word.

En nou na die 2de woordjie VERBYGAAN:
parerchomai
par-er'-khom-ahee
From G3844 and G2064; to come near or aside, that is, to approach (arrive), go by (or away), (figuratively) perish or neglect, (causatively) avert: - come (forth), go, pass (away, by, over), past, transgress.

Hier sien ons die betekenis as uitgewis word , pass away.

Om beide die boonste vers dan te verduidelik, sit dan nou die 2 betekenisse saam, en dan lees Matt
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie GESLAG (die nasie Israel, of gelowiges) sal sekerlik nie VERBYGAAN (uitgewis, vernietig word) voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

En nou maak dit sin Chris.

Maar kom ek stel dit heel anders vir jou om mooi te gaan dink of jou redenasie bog is of nie, kyk na die volgende verse. Ek plaas die belangrike woorde in hoofletters sodat jy dit duidelik kan raaksien:
Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en WAT IS DIE TEKEN VAN U KOMS en van die VOLEINDING van die wreld?
Mat 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
Mat 24:6 En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is NOG NIE die einde nie.
Mat 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal HONGERSNODE wees en PESSIEKTES en AARDBEWINGS op verskillende plekke.
Mat 24:8 Maar al hierdie dinge is N BEGIN van die smarte.
Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan VERDRUKKING oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
Mat 24:10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
Mat 24:11 En baie VALSE PROFETE sal opstaan en baie mense mislei.
Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Mat 24:13 Maar wie volhard TOT DIE EINDE toe, hy sal GERED word.
Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word IN DIE HELE WRELD tot n getuienis vir al die nasies; en dan sal die EINDE kom.
Mat 24:15 Wanneer julle dan die GRUWEL VAN VERWOESTING, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdomlaat hy wat lees, oplet
Mat 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
Mat 24:17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
Mat 24:18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
Mat 24:19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
Mat 24:21 Want dan sal daar GROOT VERDRUKKING wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe NIE GEWEES HET en ook NOOIT sal wees nie.
Mat 24:22 En as daardie dae nie VERKORT was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
Mat 24:23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! moet dit nie glo nie.
Mat 24:24 Want daar sal VALSE christusse en VALSE profete opstaan, en hulle sal groot TEKENS EN WONDERS doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
Mat 24:25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit ges.
Mat 24:26 As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestynmoenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamermoet dit nie glo nie.
Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, SO SAL ook die KOMS van die Seun van die mens wees.
Mat 24:28 Want oral waar die DOOIE LIGAAM l, daar sal die aasvols saamkom.
Mat 24:29 En dadelik N DIE VERDRUKKING van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die KRAGTE VAN DIE HEMELE sal GESKUD word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens SIEN KOM op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En HY SAL SY ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes VERSAMEL uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af TOT DIE ANDER einde daarvan.
Mat 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle L HIERDIE DINGE SIEN, dat dit naby is, voor die deur.

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat AL hierdie dinge GEBEUR het nie.

Nou vra ek jou met trane in my o Chris, het ALLES dan gebeur volgens jou redenasie, want SOOS JY DUIDELIK SIEN, kom Jesus Christus terug om Sy kinders te versamel DIREK na die groot verdrukking. Jy toon aan dit het REEDS GEBEUR!
Het die goed net so gebeur Chris, 70 AD? Die antwoord is doodeenvoudig NEE! Glad nie! Het Jesus Sy engele uitgestuur na 70 AD na al die uithoeke van die aarde Chris? Het die wederkoms gebeur Chris? NEE!!!

So dis jou antwoord Chris:
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie GESLAG (die nasie Israel, of gelowiges) sal sekerlik nie VERBYGAAN (uitgewis, vernietig word) voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Lekker dink!

Lukas
02-12-2017, 06:23 PM
Hein daar is n paar versies in die Bybel wat my nogal aan die dink het. Die ware aanbidders Joh 4:23 Maar daar kom n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom s aanbid.
Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.


Kennis van die Bybel is regtig nie sleg nie en om die Bybel uit jou kop te ken is n baie oulike ding om te doen. Maar om n verhouding met die lewende God te h en om soos n kind te glo, oorskadu alle kennis van die Bybel wat n mens uit sy Kop mag ken.


Wat ek hier probeer verduidelik is dat ons nie die waarhede van die Bybel met die grysstof tussen ons ore kan begryp nie. Ons het meer nodig. Ons kan nie Die Koninkryk van God verdedig of beskerm nie. Hy is God.


Kyk jy hoe die profesie bymekaarkom en hoe selfs die somme klop, kan jy nie ander as om te erken dat God presies is nie.

Maar wat beteken dit dat God ook daarvan hou dat mense hom in Gees en in waarheid aanbid. Hoe aanbid die mense Hom wat Hom nie in Gees en in Waarheid aanbid nie? Miskien kan Hein dit vir my verduidelik

Ek is regtig nie seker hoe mense nie in Gees en in waarheid kan bid nie. Maar wat dit beteken, is dat alle mense nie dieselfde verstaan van die Bybel kan h nie en nog altyd in die Hemel kan kom.

Wanneer jy gered is, is daar net twee rels en wanneer jy nie teen God draai nie, is jy seker redelik veilig. Ek verkies om n persoonlike verhouding met God te h. Daar is aspekte van geloof waar ek meer wil leer en soms breek klein goedjies deur en soms sukkel ek om in die outoriteit te wees waar ek hoort.

Ek kan byvoorbeeld glad nie verstaan hoe mense wat in die Gees is, in vrees vir demone kan leef nie. Dit is goed wat nie vir my sin maak nie. Wat vir my nog minder sin maak, is dat gelowiges wat in die Gees leef, deur demone aangeval kan word. So aangeval kan word dat hulle selfs beseer kan word. Daardie somme kan ek nie maak nie. Tog is dit nie vir my om te veroordeel nie. Ek kan seker vrae vra maar ek hoef nie te oordeel nie.

God werk met elkeen van Sy kinders op Sy eie tyd. n Ou oom het eendag vir my ges. Wanneer God jou op n plek wil h, sal Hy jou daar kry. Dit is jou keuse in watter toestand jy daar gaan aankom.


Ons het elkeen n verantwoordelikheid om ons eie verhouding met God reg te kry. Ons is almal op verskillende vlakke van groei, en geeneen van ons, dit sluit predikante en pastore in, is volleerd wanneer dit by God en die verhouding met God kom nie. Nie een van ons is volleerd wanneer dit oor SY Beloftes aan ons gaan nie. Ons kan baie bymekaar leer.

Dit beteken ook nie dat een wat dinge anders verstaan, noodwendig verkeerd is nie. Neem byvoorbeeld die saak van vergifnis.

Volgens my is daar n verskil tussen vergewe en vryspreek. Een van die ouens wat vir my gewerk het, was ook n agent vir die staat en op n tyd het hulle besluit om my in my spore te stop.

Hy gaan verkoop toe n storie vir groot geld aan die koerante wat n leuen was. Dit verwoes my besigheid en meer as 22 mense verloor n vaste inkomste.

Ses maande later bel die ou my. Hy s dat hy jammer is vir wat hy gedoen het en vra dat ek hom moet vergewe. Ek het geen probleem om hom te vergewe nie. Om hom te vergewe beteken dat ek weer vir hom in n pos sal aanstel, sonder om ooit weer aan die verlede te dink. Dit is wat vergewe is. Om te vergewe gee God die voorbeeld.

Mig 7:18 Wie is n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het n welbehae in goedertierenheid.
Mig 7:19 Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.
Mig 7:20 U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat U aan ons vaders met n eed beloof het sedert die dae van die voortyd.


Heb 8:12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

Maar dit is veral Matheus 7:2 wat in my kop draai toe die knaap vergifnis vra. Mat 7:1 Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.
Mat 7:2 Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.


EK het n begeerte om nie deur God geweeg te word en te lig gevind te word nie. My soortlike gewig is soos dit is, alreeds n bietjie lig van aard. Ek vra hom toe of hy bereid sal wees om aan die koerant te vertel dat hy gelieg het. EK bedoel wanneer jy vergifnis soek het jy mos berou en die voorskrif is tog berou wanneer dit by vergifnis kom.


Hy vloek my toe omdat ek dit van hom verwag. Wat beteken dit ? Beteken dit dat ek hom moet vergewe omdat hy 22 mense se kos van hulle tafels geneem het en in die proses twee huise opgebreek het?


Wat is God se voorskrif vir vergifnis?

Jo 2:12 Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.

Jo 2:13 En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;
Jo 2:14 wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy n sen sal agterlaatn spysoffer en n drankoffer aan die HERE julle God.

Mat 18:15 En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin;
Mat 18:16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.
Mat 18:17 En as hy na hulle nie luister nie, s dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.
Mat 18:18 Voorwaar Ek s vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
Mat 18:19 Weer s Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.
Mat 18:20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.


Wat beteken die Kaap se gevloek dan ? Beteken dit dat hy nie berou het nie? Beteken dit dat ek hom moet vergewe en weer in diens moet neem? Of beteken dit dat ek hom moet vryspreek.

Om hom vry te spreek, beteken ek maak hom los van my hart. Die hartseer en ongemak wat sy gierigheid veroorsaak het, gaan nie my gedagtes en toekoms benvloed nie. EK maak hom los. Ek spreek hom vry! Ek sal weer saam met hom koffie gaan drink.


EK sal hom weer bel om te hoor hoe dit met hom gaan. Hy is geen gewig op my gees nie. Die gedagte aan hom maak my nie bevrees nie of beswaard nie. EK hou niks teen hom wat hy gedoen het nie. Maar ek sal hom nie weer aanstel nie.

EK sal hom vir ete by my huis nooi, maar ek sal hom die hele tyd dophou sodat hy nie goed in my huis plant nie. EK kan hom nie werk gee waar ek hom moet vertrou nie. Hy is nie regtig jammer nie en daarom ook nie betroubaar nie.

Omdat ek hom vrygespreek het, het ek hom aan God uitgelewer. Hy sal waarskynlik betaal vir wat hy gedoen het, of hy kan vergifnis kry en God kan hom vrymaak.

EK weet nie wat God met hom gaan maak nie. Hy is God se kind al was hy so stout. Maar tot die dag wat hy n stap neem om vir my te bewys dat hy regtig n skoon begin wil h, sal ek hom op n afstand hou.


In al twee gevalle het ek hom vergewe. In die een het hy berou en ek mag aan sy oortreding nie meer dink nie. EN oor die ander een het hy nie berou nie en ek kan sonder om vir hom kwaad te wees, hom net nie weer vertrou nie.


Ek dink dit is soos Chris dit ook verstaan en ek is daarmee gemaklik. Maar as ek besluit om die ou. Sonder dat hy regtig jammer is te vergewe en hom weer in diens stel, weet ek dat hy my iewers in die toekoms weer in die rug gaan steek omdat dit sy persoonlikheid is.


Vergewe ek hom volkome en neem hom in diens en hy verwoes my weer soos wat hy gedoen het, dra ek die gevolge. Maar as hy regtig jammer was en ek stel hom aan en hy verwoes my omdat dit sy persoonlikheid is, sal ek voor God reg wees.


Dit is belangrik om te vergewe en as jy nie kan nie, is dit net so belangrik om vry te spreek

Hein
02-12-2017, 09:01 PM
Lukas, kom ons bly by die onderwerp. Dit help nie om weer te gaan na iets waarop ons weke spandeer het nie.

Op die vraag hoe mense die Bybel verskillend interpreteer, weet ek nie. Ek kan slegs spekuleer en redeneer uit my eie. Miskien kry mense later die openbaring en nie nou nie, wie weet.
Wat ek wel weet os dat God se Gees die waarheid is, en daarom moet ons ten volle gelei word deur Heilige Gees IN ELKE ASPEK VAN JOU LEWE. Jy wou weet oor waarheid en gebed. Dit beteken vir my as persoon dat ek TEN VOLLE in die waarheid moet lewe. Ek kannie dingetjies aanvang waarvan niemnd weet, en dan in die Gees God dien en aanbid nie. Dit werk nie so nie. Met skoon hande leef in alles.

Maar kom ons bly by die eindtyd onderwerp.

454
02-12-2017, 10:34 PM
Hein
Jy kan maar die geslag aanpas tot dit pas by jou geloof, maar ek is oortuig dat wat Jesus tot daar gese het in daardie geslag gebeur het. Dit strook in elk geval met wat Jesus en Sy dissipels in daardie tyd verkondig het. Die koninkryk van God is naby. 2000 Plus jaar is nou nie rerig naby nie, maak nie saak hoe dit vertaal is nie.

Ek sal dit maar weer vir vir jou se want dit is nogal belangrik. Die dissipels vra Jesus drie vra. Eers vanaf vers 36 praat Jesus oor Sy wederkoms. M.a.w dit is wat nog moet gebeur. In die vooraf verse behandel Hy , wanneer die dinge gaan gebeur en die teken van Sy koms/verheerliking.
Vers 30 verwys nie na die wederkoms nie maar na Jesus se oorwinning, die teken dat Jesus aan God se regterhand sit en regeer.
παρουσία
parousia
par-oo-see'-ah
From the present participle of G3918; a being near, that is, advent (often, return; specifically of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked); (by implication) physical aspect: - coming, presence.

Jy het een vraag geantwoord, daar kan moontlik n vertaalfout wees. As jy nie omgee nie antwoord asb die ander drie. Jy sal sien Hein dat dit moeilik is. Sodra jy daardie vrae eerlik antwoord pas jou ander redenasies nie. Net soos met die heiliges. Sodra jy bely jy is 'n heilige verander n paar dinge en raak die bygelofies bagasie.

Chris

472
02-12-2017, 10:34 PM
Walter noem iets in die vid wat my tref. Hy praat van 2 Deceptions wat deur die Jesuite uitgedink en versprei word om die mensdom te verlei. Dit is Preterism en Futerism, altwee Jesuit doktrines. Ek het nou al die paadjie met Futurism geloop en my kop gestamp met die Rapture doktrine, wat maar net futurism is. (In die proses het ek Walter Veith op n kol afgeskryf) Dit is n baie deurdagte doktrine en duisende, indien nie miljoene, val daarvoor. Ek het self daarvoor geval en die episode het my maande besig gehou voor ek genoeg studie gedoen het om dit te sien vir wat dit is. As ek nie agtergekom het die kerk is nie die bruid nie, het ek dit seker nou nog geglo. Dit en die vraag, wat is gevaarlik daaraan. Dit kan of gebeur, of nie. Wat is die verskil? Toe kom ek agter wat die agenda is. Die agenda is Satan gaan n Rapture namaak van sy eie. Ek gaan nou baie futuristic klink, maar ek glo hulle gaan demone loslaat deur iets soos CERN, wat ons gaan ervaar as aliens. Hierdie demone gaan mense op grootskaal 'ontvoer' en laat lyk na n wegraping. Mense wat ontvoer word is verlore, hulle het die leun geglo en het geen manier om terug te laat weet dit was n vals rapture nie. Die wat agterbly en geglo het, is teen die grond geslaan, want hulle glo nou hulle was nie waardig geag nie en is verlore en verloor alle hoop, wat geloof is. Dus n strategie van Satan wat baie suksesvol kan wees.

Ek is nie nou lus vir nog n Jesuit, goed uitgedinkte stratgie, wat my van my tyd vir maande gaan roof nie. Weereens is daar dieselfde vraag. Wat is so gevaarlik daaraan? As ek moet oordeel aan futurism, sal preterism net so gevaarlik wees. Chris, ek is seker jy sal nie laat los nie en bly ondersoek en ons op hoogte hou. Bly net die vraag vra, wat kan gevaarlik wees hieraan, in jou eie ondersoeke en as daar gevaar is, is ek seker die Gees sal jou binnekort dit wys.

Lukas
02-12-2017, 10:53 PM
Wel Hein. EK dink dat Walter Veith seker die meeste van julle vrae met bewyse beantwoord het ? Daardie ou se navorsing is van die beste wat ek nog gehoor het en dit maak alles vir my baie mooi sin

Lukas
02-12-2017, 11:11 PM
Ek het vir julle net een vraag. Het julle Walter Veith se video end uit gekyk ?

472
02-12-2017, 11:42 PM
Ek het vir julle net een vraag. Het julle Walter Veith se video end uit gekyk ?

Ja.

Ek het nog ander nota's ook gemaak wat vir my uitstaan. Hier is een.
538AD - Little horn begin - Papacy get it's power.
+ 1260 = 1798 Napoleon halted Papacy Daniel 7:25 and others fulfilled. - Mortal wound - Papacy rise again. Stay in power till Jesus come... (Klink na die ANC, hehe)

3272

Hein
02-13-2017, 07:54 AM
Hein
Jy kan maar die geslag aanpas tot dit pas by jou geloof, maar ek is oortuig dat wat Jesus tot daar gese het in daardie geslag gebeur het. Dit strook in elk geval met wat Jesus en Sy dissipels in daardie tyd verkondig het. Die koninkryk van God is naby. 2000 Plus jaar is nou nie rerig naby nie, maak nie saak hoe dit vertaal is nie.

Ek sal dit maar weer vir vir jou se want dit is nogal belangrik. Die dissipels vra Jesus drie vra. Eers vanaf vers 36 praat Jesus oor Sy wederkoms. M.a.w dit is wat nog moet gebeur. In die vooraf verse behandel Hy , wanneer die dinge gaan gebeur en die teken van Sy koms/verheerliking.
Vers 30 verwys nie na die wederkoms nie maar na Jesus se oorwinning, die teken dat Jesus aan God se regterhand sit en regeer.
παρουσία
parousia
par-oo-see'-ah
From the present participle of G3918; a being near, that is, advent (often, return; specifically of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked); (by implication) physical aspect: - coming, presence.

Jy het een vraag geantwoord, daar kan moontlik n vertaalfout wees. As jy nie omgee nie antwoord asb die ander drie. Jy sal sien Hein dat dit moeilik is. Sodra jy daardie vrae eerlik antwoord pas jou ander redenasies nie. Net soos met die heiliges. Sodra jy bely jy is 'n heilige verander n paar dinge en raak die bygelofies bagasie.

Chris

En dis nou hier waar ek wonder hoe op dees aarde kn jy redeneer dat die onderstaande verse NIE die wederkoms beteken nie. Hoe is dit moontlik dat jy so kan redeneer?

Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens SIEN KOM op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En HY SAL SY ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes VERSAMEL uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af TOT DIE ANDER einde daarvan.

Die 2 verse loop hand aan hand. Wederkoms + Oes. Daar kannie ander verduideliking wees nie. Sels die Griekse vertaling stel dit baie mooi, en eenvoudig om te verstaan....

En jy Chris toon aan dis nie die wederkoms nie......

454
02-13-2017, 08:44 AM
Lukas

Ja, ek het dit gekyk. Soos ek se, net nog 'n interpretasie alhoewel interresant. Hy het duielik baie navorsing gedoen, tog kan ons sien dat van die geskiedenis skrywers wat hy aanhaal anders geinterpreteer word as die geskiedenis skrywers wat Harold Eberle bv aanhaal. Het jy daai videos gekyk?

Daar is waarskynlik honderde videos wat 'n aantal waarskynlikhede gee. Walther se mening oor die Roomse kerk is iets wat ons sien en ervaar, ek dink egter nie dat dit die profesie is wat vervul word nie, ek dink dit is die satan se misleiding, 'n namaaksel van 'n profesie wat reeds vervul is. Hoe anders vang mens christene as om hulle iets in die Bybel te wys waarmee hulle nie kan stry nie.

My grootste probleem met Walther se mening is dat hy my waarskynlik op stadium gaan vertel dat God, Sy kinders, die heiliges, aan die bose gaan uitlewer. Ons weet dat God regverdig is en verseker nie 'n nederlaag beplan nie. Indien dit gebeur is dit die produk van ons eie geloof. Dit sal die wederkoms dan waarskynlik met nog 'n eeu uitstel. Verseker nie God se wil nie.


472

Ek sien die mense wie se videos en skrywes ek na gekyk het verwys na "partial preterism". So ja daar is 'n derde vertolking. Van al drie maak die partial of victorious vir my die meeste sin. Eenvoudig omdat ek glo God wil he Sy kinders moet in oorwinning leef. As jy tyd het kyk die video van Harold Eberle, dit het my geseen.

454
02-13-2017, 09:29 AM
Hein

Die antwoord is eenvoudig en dis nie altyd maklik om 'n eenvoudige ding te verduidelik nie. Ek het myself gevra hoekom sal al die stamme dan nou wil rou bedryf met die wederkoms? Dit is mos 'n tyd dat al God se kinders moet jubel en bly wees, God is weer met ons, die 1000 jaar van vrede le voor, die wederkoms lyk glad nie vir my na 'n tyd om te rou nie.

Die engels se:

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Daar is dit tog duidelik dit is 'n teken, 'n teken wat die stamme van Isreal laat rou. Nie die wereld nie. Ek het vir jou verduidelik van die woordjie ge wat ook grond kan beteken.

Die teken is, Jesus wat na Sy opstanding opgevaar het na die Hemel en gaan sit het aan die regterhand van God. Dit was die teken vir die Jode dat hulle die messias wat eerste vir hulle gestuur is verwerp het. Daarom rou hulle.
Alle mag en gesag is aan Hom gegee, toe Hy, Sy koninkryk ingaan. Dit was groot Hein, die mense was bly net die Jode het gerou, hulle het besef dat die profesie vervul is wat aan hulle voorgehou is en dat die res van die profesie, die vernietiging van die tempel en Jerusalem op hande was.

Dit het 2000 jaar terug gebeur presies soos geprofeteer. 'n Verdere bewys daarvan kry ons in:

Mat 16:27 Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.
Mat 16:28 Voorwaar Ek s vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

Van watter koms praat Jesus hier Hein?

Mar 8:38 Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.
Mar 9:1 En Hy s vir hulle: Voorwaar Ek s vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie.

En hierdie Hein? Wanneer het die Seun in die heerlikheid van Sy Vader gekom? Met Sy hemelvaart Hein. Ek dink ons kan nou maar aanvaar 'n geslag is 40 jaar en dat die profesie tot daar vervul is. Jesus praat van Sy koms in die koninkryk van God.

Hoekom se Jesus, Hy kom in Sy koninkryk en nie, hy gaan na Sy koninkryk in die Hemel nie? Vir dieselfde rede dat Hy gebid het laat u koninkryk kom. God se koninkryk is in die Hemel, Jesus het die koninkryk uitgebrei en hier op aarde kom vestig. Ons moet dit laat groei tot die aarde vol is met Sy heerlikheid. Dan is die wederkoms.

Chris

454
02-13-2017, 12:11 PM
Hein

Daniel verwys ook daarna.

Dan 7:13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.
Dan 7:14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Waar is die heerskappy aan Hom gegee? In die hemel, Hy het met die wolke gekom tot by die oue van Dae. Onthou jy ek het jou gevra hoe regeer Jesus op aarde?

Daniel kry verdere duidelikheid oor die saak, nie die wederkoms nie.

Dan 7:26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.
Dan 7:27 Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.
Dan 7:28 Hier is die einde van die saak. Wat my, Danil, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar.


Nou weet ek dat die jou gaan pla want dit pas nie in jou geloof in nie. So, jou volgende vraag gaan wees waar is die engele van vers 31.

Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Toe Jesus op Sy troon in die Hemel gaan sit, het alles verander. Alle outoriteit is aan Hom gegee, op hemel en op aarde. Die blaas van die trompet het vir die Jode 'n aankondiging aangedui, dat die engele uitgestuur word in die hemel (geestes wereld)om die uitverkorenes bymekaar te maak van al die nasies. Op aarde het dit beteken die dissipels kan die evangelie van die koninkryk aan al die nasies verkondig, dit was nie meer net vir Jode nie, die koninkryk het gekom en is vir almal wat glo. Jesus was nou die goeie herder wat Sy skape bymekaar maak. Die tempel van klip word afgebreek en 'n nuwe, met mense word gebou. Die gemeenskap van die heiliges.

Dit is 'n feit dat die kerk baie vinnig gegroei het na die vernietiging van Jerusalem.

Chris

472
02-13-2017, 02:28 PM
Chris, ek dink ons het n nuwe opsomming nodig van wat reeds vervul is en wat nog nie. Ek hou nie by nie en is deurmekaar met wat jy s en wat jy nie s. Dan weer, die video sal dit seker verduidelik. Ek sal dit kyk sodra ek kans kry, hopelik vannaand.

Lukas
02-13-2017, 02:42 PM
DEEL 1

Ek sien dat julle iets wat multidimensioneel is, vanuit een verwysings raampie wil verduidelik. Ek wens ek kon op hierdie blad ’n prentjie teken om dit beter te verduidelik.

Walter Veith het presies verduidelik hoe die koninkryk van die antichris tot stand gekom het en hy kon tegnies vir ons presies op die kaart van tyd, wys waar ons volgens die profesie staan.

Die feit dat Walter Veith en Harold Eberle Openbaring verstaan, is die bewys dat ons in die eindtyd is. Hoe weet ek dit. Dan 12:9 En hy het ges: Gaan heen, Danil, want die woorde bly verborge en versel tot die tyd van die einde toe.


Openbaring word nou maar eers vir 400 jaar verstaan, maar hoe vrder ons gaan hoe meer van Openbaring word duidelik.

Ek verstaan presies wat Chris bedoel en ek kan dalk ook verstaan waarom Hein dit nie kan verstaan nie. Ek wens ek kon met woorde prentjies teken om die konsep beter te verduidelik. EK sal die afsonderlike onderwerpe vir die doel van duidelikheid verduidelik.

Ek gaan ook nie versies gebruik nie

1. Die eerste deel is die skepping. God het ’n probleem met satan gehad wat teen God wou rebelleer. Dit het veroorsaak dat satan met ’n derde van die engele uit die hemel gegooi is. En die Aarde soos ’n bliksemstraal getref het.
Luk 10:18 Toe s Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.
Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.
Luk 10:20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

EK wil nou eers net oor vers 18 praat. Die satan en sy engele was op die aarde maar hulle kon geen orde skep nie. Toe skep God die aarde in ses dae. Volgens die dae van profesie kon dit seker ook in ses jaar gebeur het. Die aarde was woes en leeg en die Gees van God et oor die aarde gesweef en die waters geskei en binne die volgende dae, het God die aarde geskep en ook vir Adam.

Adam het ’n die tuin van Eden gewoon en hy het elke dag Saam met God gewandel. Die Opdrag aan Adam was om oor die aarde te heers en om aan al die diere name te gee. Die verhouding tussen God en Adam was ’n verhouding van God en skepsel maar dit was ook ’n verhouding as vriend. God het van Adam gehou en Hy was tevrede met sy skepping.

Die feit dat God en Adam ’n baie naby verhouding gehad het, het Adam geen bedreiging geken nie en satan het geen manier gehad het om toegang tot Adam te kry nie.

Toe skep God vir Eva om vir Adam ’n maat te wees. Skielik kry die satan kans om by Eva uit te kom en hy oortuig vir Eva om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Dit het veroorsaak dat Adam ook gevat het, en net daar is die verhouding tussen God en skepsel vertroebel. Adam verloor sy verhouding en word uit die tuin geskop.

Wat hier gebeur het, was dat Adam die outoriteit wat hy van God gekry het, verloor het en dit tegnies aan die satan gegee het.

Van hier af was dit vir die mens afdraande tot by die vloed. Daar was ’n klein hoogtepunt omdat daar onder al die mense een mens was wat nog probeer het om met God ’n verhouding te h. Die vloed kom en vier mans oorleef dit. Hierdie keer weet hulle dat God nie daarvan hou dat hulle met die demone gemeenskap het nie en met daardie vrees groei hulle tot ’n menigte wat almal een taal praat en saam teen God in opstand kom.

Satan oortuig die mens dat hy na die beeld van God geskape is en daarom klein ek issies is wat, wanneer hulle saamstaan, God kan oorwin. Die mens word arrogant en bou die toring van Babel en weer kry die mens slae. Een mre word hy wakker en hy verstaan nie ’n woord wat sy vrou praat nie. So sorteer die mens volgens klank en versprei oor die aarde.

Maar satan glo dat hy dit amper reggekry het. Ek dink satan was dalk ’n Xhosa want Xhosa beteken instigator. (grappie)

Met Jesus se koms en hemelvaart verander ons verhouding met God. Die wat Jesus aanvaar kry ’n beter verhouding met God as wat Adam gehad het. Hulle word God se kinders genoem.

Hier verander iets baie groot in die wreld. Die mens op aarde word in twee groepe verdeel. Die wat van die wreld is en die wat nie van die wreld is nie.

2. Onthou elke nommer is ’n onderwerp op sy eie. Bre nou eers die konsep wat ek nou vir jou verduidelik het, want jy gaan nou iets anders sien.

God het aan die mens die outoriteit gegee om oor die aarde te heers. Die mens wat van die aarde is, gee sy outoriteit aan die satan en die satan se groot begeerte is om God, deur middel van die mens wat na Sy beeld geskape is, te onttroon. Dit is waarom Babilon gebou was en dit is waarom die geldmag se pionne vandag nog glo dat hulle Babilon kan laat herleef. ( Ek weet nie of jy na die AB se video gekyk het, waar hulle na Babilon as die groot oorwinning verwys nie)

Toe God vir Satan uit die hemel gegooi het, was satan se enigste hoop om die finale oordeel vry te spring, om die mens te gebruik om God te oorwin. Hoe dit werk weet ek nie, maar wat ek verstaan is dat satan glo dat hy dit kan regkry. Die herlewing van Babilon en die New age doktrine beskryf dit presies.

Omdat God ’n regverdige God is, het Hy vir die satan wat teen God gerebelleer het ’n speelveld geskep waar satan die geveg kan aanknoop. Dit is soos Chris de Burg sing, ’n hengse groot skaakspel. Maar waar jy tydens ’n skaakspel 12 skuiwe vooruit wil dink, het God al die skuiwe van die begin tot die einde reeds gesien.

Dit is omdat God vir satan so goed ken dat Hy die skuiwe vooruit tot en met die oordeel presies weet en dit is op grond van daardie skuiwe, wat die profesie so presies uitwerk. Dit werk so uit ant God ken dit reeds van voor die begin van die aarde se bestaan af.

3. Die wreld mens en satan se stryd teen God is om hulle lot te verander. Die mens het die outoriteit om oor die aarde te heers en satan gee aan die mens die slinkse plan om teen God in opstand te kom. Maar goed ken die plan. Hy ken vir Satan en hy ken die mens. Hy weet presies hoe die mens in enige omstandigheid gaan optree.
Satan het nou ’n een wreld regering nodig om die Babilon konsep weer van die grond af te kry. Maar sy groot probleem is dat die mens te veel is. Wanneer die mens so veel is, kan die mens nie totaal onder sy beheer kom nie. Daarom het hy hierdie plan om die mens met ’n paar biljoen te verminder sodat hy die totale beheer oor die mens se denke en doen en late kan kry.

Om dit reg te kry, het satan die katolieke kerk gegryp en van die posisie as geestelike leier beheer hy hierdie organisasie al vir baie jare. Satan weet dat daar mense in die kerk tot bekering gaan kom. Hy weet dat hy ’n persentasie van sy kerkgangers gaan verloor omdat hy die kerk self gebruik om die misleiding te vervolmaak

Baie katolieke is vandag opregte gelowiges en baie charismate is vandag van ’n ander gees wat hulle nie ken nie. Die geveg in die wreld wat almal verwag, is die geveg waarvoor die Babilonir hoop om die getalle reg te kry sodat hulle oor die hele wreld kan regeer.

Die verskriklike vervolging van die gelowiges het reeds tydens die donker Middeleeue in die naam van die kerk plaasgevind. Die gelowiges vandag is in opposisie teenoor die satan se planne en is nie van die wreld nie. Die gelowiges word vervolg en die enigste rede waarom die vervolging slaag, is omdat hulle nie hulle outoriteit in geloof opneem nie.

Dit klink nou bietjie kras, maar Christus kan mos nie ’n leuenaar wees nie?
Luk 10:18 Toe s Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.
Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

Waarom is dit nodig om vers 18 en 19 agter mekaar te s ?

As daar so groot oorlog gaan kom. Teen wie gaan daardie oorlog wees? Teen die gelowiges ?

Die wreld sal graag teen ons ’n oorlog wil voer, maar ons het outoriteit oor satan. Hy kan net aan ons doen wat ons hom toelaat. Hy kan niks meer as dit doen dit nie. As hy ons kan oortuig dat ons sy slagoffer gaan wees en ons glo dit, sal ons die wederkoms met nog ’n paar 100 jaar, selfs ’n 1000 jaar uitstel.

Hy sal teen ons oorlog wil voer maar ons het die outoriteit om dit in die kiem te smoor wanneer ons wil, net soos wat ons die outoriteit het om die misdaad aanslag teen ons in die kiem te smoor. Vers 20 bevestig dit en glo jy nie vers 20 nie, plaas jy God in ’n blik en is jy eintlik ’n vyand van sy Kinders.

God se wil vir Sy kinders is nie om die hartseer van oorlog te beleef nie. Ons kan as ons wil want dit sal vir ons wees volgens ons geloof, maar dit is nie God se wil nie. Die wreld skop teen God en die wreld sien ons as die vyand, maar Jesus se oorwinning oor die satan was volmaak. Volmaak omdat dit aan ons wat SY kinders is, die volle outoriteit van Adam terug gegee het.

Die enigste mag wat satan vandag oor ons kan h, is wat ons hom toelaat om oor te h, want dit is vir ons volgens ons geloof. En dit is tyd vir die kerke om wakker te word en dit te preek. Ons opdrag is om die lig uit te dra, nie die dood nie. Ons opdrag is om in geloof te leef, nie in vrees nie. Ons opdrag is om aan God gehoorsaam te wees, nie aan die wreld se realiteit wat om ons is nie.

En ek dink dat dit is wat Chris vir jou probeer vertel. Ons verstaan nog nie alles nie. Ons glo nig nie onvoorwaardelik soos kinders nie. Die kerke het ons gendoktrineer om oor eeue te glo dat ons gehaat sal word. Ons sal nie eendag gehaat word nie, ons is gehaat terwille van Sy Naam omdat ons die outoriteit oor die wreld het.

Jesus se tweede koms hang van ons af. Hy sal kom wanneer ons oorwin. En ons gaan nie met wapens oorwin nie. Ons gaan lermagte met God oorwin, met die outoriteit wat in ons is.

Kieries boer tussen Middelburg en Groblersdal. Hulle s dat dit baie droog is by hulle maar hulle bid vir ren en dit kom nie. Hoe het Jesus die storm stilgemaak ? Hy het met die storm gepraat. Ek kan die wolke beveel om in ’n strook tussen Belfast en Witbank tot by Groblersdal te ren, want dit is die outoriteit wat vir my en vir jou en vir elke kind gegee is.

Is dit nie waarna ons kinders moet streef nie ? En nou wil julle glo dat ons by die miljoene vermoor gaan word. Dit is nie so nie. As die wreld glo dat hulle by die miljoene vermoor gaan word, sal dit volgens hulle geloof wees, maar ons sal nie vermoor word nie. Ons hoef nie, want Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

Is dit nie tyd dat ons begin om die kinders te leer wat hulle outoriteit in Christus is nie ?

Hein
02-13-2017, 04:41 PM
Kom ek sit al die verse bymekaar, wat oor die wederkoms gaan. En dan kyk jul wat hier gebeur.

Chris se storie:
Chris beweer die volgende verse beteken dat Christus opgevaar het, maar ek stem glad nie saam nie. Chris beweer dis slegs die Jode wat hier oor Jesus rou, met Christus wat opgevaar het hemel toe.

Mat 24:29 En DADELIK N DIE VERDRUKKING van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die KRAGTE VAN DIE HEMELE sal GESKUD word.

Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens SIEN KOM op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En HY SAL SY ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes VERSAMEL uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af TOT DIE ANDER einde daarvan.

Chris, miskien moet jy jouself net hierdie een vraag vra. Wat staan in vers 29? Jy weet tog die “verdrukking” wat jy beweer het eers in 70AD plaasgevind.
Wie het vir Christus sien opvaar? Al die stamme van die aarde? Nee!
Of het net die dissipels Hom gesien OPVAAR? Ja!
Want dis tog duidelik uit bogenoemde dat AL die stamme van die aarde Hom gaan sien en rou oor Hom bedryf. Het die hele aarde gerou Chris volgens jou verduideliking? Nee! Nie eens die heiden-stamme rondom Jerusalem/Israel het geweet van Christus nie. So hoe kon almal rou oor Hom? Jy beweer dis net die Jode? Lees ek en jy dieselfde Bybel? Gaan lees weer ! Al die stamme VAN DIE AARDE!!!
So wat beteken dit dan Chris? Dit beteken die hele ganse mensdom gaan rou bedryf, ELKEEN WAT NIE GERED IS NIE met Christus se wederkoms. Nie soos jy aandui nie!
Hoekom Chris? Omdat die tyd van redding en saligheid verby is. Jesus kom om die skape van die bokke te skei. Dis finaal!

Kyk dus nou na al die ander verse oor dieselfde onderwerp en besluit self wat die waarheid is:
Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en ELKE oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en AL DIE GESLAGTE VAN DIE AARDE sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!

Mar 14:62 En Jesus s: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit EN KOM met die wolke van die hemel.

Luk 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.Hoekom gaan die mense in sak en as wil rou bedryf? Hoekom gaan hul rou bedryf?

2Th 1:7 en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele
2Th 1:8 in vuur en vlam, wanneer Hy WRAAK UITOEFEN op die wat God NIE KEN NIE en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus NIE GEHOORSAAM is nie. 2Th 1:9 Hulle sal as STRAF ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
2Th 1:10 wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.


Net soos Christus opgeneem is in die hemel, NET SO SAL HY TERUGKEER met Sy wederkoms:
Act 1:9 En nadat Hy dit ges het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle o WEGGENEEM
Act 1:10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,
Act 1:11 wat s: Galilse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, SAL NET SO KOM soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.


Lyk dit vir jou hier of die HELE aarde rou bedryf omdat Christus weggevaar het? Nee Chris! Want die hele wreld het dit nie eens geweet nie!!!

Dus uit bogenoemde verse, is daar net een afleiding. Dis met Christus se wederkoms wanneer rou bedryf gaan word.

454
02-13-2017, 05:01 PM
Hein
Ek haal vir jou aan uit my vorige plasing. Dis nie die aarde nie, dis die land van die Isrealiete.

Dan in vers 30 lees ons sal die teken verskyn, nie die Seun nie, die teken. Wat is die teken? Die teken is die vernietiging van die tempel en al die Joodse stamme rou daaroor. Die woord aarde daar moet wees land, met verwysing na die beloofde land van die Jode.
(G1093
γῆ
gē
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.)

Dit was die teken vir die Jode dat die Seun van die mens opgevaar het, dat Hy triomfeer het oor die dood, dat die tempel en offers nie meer nodig is nie, dat die Seun sit aan die regterhand van God in die hemel.

Nou hoe verklaar jy dat Jesus se van die mense saam met hom, sal nie die dood sien voor hulle die koninkryk sien kom nie?

Chris

Hein
02-13-2017, 07:00 PM
Hein
Ek haal vir jou aan uit my vorige plasing. Dis nie die aarde nie, dis die land van die Isrealiete.

Dan in vers 30 lees ons sal die teken verskyn, nie die Seun nie, die teken. Wat is die teken? Die teken is die vernietiging van die tempel en al die Joodse stamme rou daaroor. Die woord aarde daar moet wees land, met verwysing na die beloofde land van die Jode.
(G1093
γῆ
gē
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.)

Dit was die teken vir die Jode dat die Seun van die mens opgevaar het, dat Hy triomfeer het oor die dood, dat die tempel en offers nie meer nodig is nie, dat die Seun sit aan die regterhand van God in die hemel.

Nou hoe verklaar jy dat Jesus se van die mense saam met hom, sal nie die dood sien voor hulle die koninkryk sien kom nie?

Chris

SELFS AL HAAL ek vir jou aan uit die Woord van God stry jy nogsteeds. Waarom dan die moeite doen Chris. Glo soos jy wil.

Hein
02-13-2017, 07:08 PM
Kom ek probeer Chris se volgende vraag beantwoord.

Vraag 2. Hoekom sal God wil meedoen aan die vernietiging van Sy heiliges?

Eerstens moet ons verstaan dat God die “status quo” van die aarde verander. Ja die einde van die aardse regerings breek aan! God eindig die aarde se huidige tydperk van regering waar satan die prins van die wreld is, en meeste mense verlei op aarde.
God wil ‘n nuwe regering daarstel, nie demokraties nie, maar outokraties. Daar gaan nie gestem word nie, Jesus Christus gaan kom heers, PUNT! En vir 1000 jaar gaan Christus kom heers op aarde met al die geredde kinders van God wat in Hom geglo het, en tot aan die einde toe aan Hom vasgehou het.

So daar bly slegs ‘n paar jaar oor, 7 jaar bly oor waarvan 3,5 jaar onder geweldige verdrukking soos nog NOOIT op die aarde was nie, sal wees. Hoekom? Want dis God se plan! Niks wat gebeur op aarde kan sonder God se toestemming plaasvind nie. Hoe weet ek dit?
Eph 1:20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
Eph 1:21 bo ALLE owerheid EN mag EN krag EN heerskappy EN elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wreld nie, maar ook in die toekomstige.
Eph 1:22 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,
So elke ding wat satan wil uitvoer op aarde weet God vooruit. Dis nie ‘n verrassing vir God nie. So ook is die gebeurtenisse in Openbaring ook nie ‘n verrassing vir God nie. Nee, God het selfs in detail vir ons kom vertel wat moet EN SAL gebeur:
Rev 1:19 Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die WAT GAAN gebeur;

Indien jy dit nie wil glo nie, gaan verander Openbaring dan en kyk of jy dit regkry. Indien derduisende van God se kinders die verdrukking kan ontsnap, sou hul dit gedoen het, maar dit gebeur net nie.

Die Openbarings WAT MOET GEBEUR is aan Johannes gegee op die eiland Patmos, en genoegsame bewyse toon aan dat Johannes op Patmos was in 96 AD. God gee aan ons ‘n toekomsblik van wat gaan gebeur aan die einde.
Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

In die Nuwe Testament word die woord verdrukking 36 keer opgenoem. Vanaf die dissipels van Christus af deur die afgelope 2000 jaar, word kinders van God vervolg, verdruk, gehaat, gedood, gemartel, verkrag en verrinneweer. Dis nie iets nuuts nie!
Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Chris vra die vraag: Hoekom sal God meedoen aan die vernietiging van Sy heiliges. Chris, God doen nie, satan doen!. Maar God laat dit toe. Net soos met Job wat deur satan geteister was, so het God dit toegelaat.
Die verdrukking gaan al 2000 jaar aan, en dit het nog nie gestop nie. Al wat aan die einde gaan gebeur, is dat hierdie verdrukking in intensiteit gaan toeneem, want satan weet sy tyd raak min. Net 7 jaar bly oor.
Rev 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
Rev 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel s: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
Rev 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het TOT DIE DOOD TOE hulle lewe nie liefgehad nie.
Rev 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal MET GROOT WOEDE, omdat hy weet dat hy MIN tyd het.
Rev 12:13 En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het;
Rev 12:14 maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
Rev 12:15 En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.
Rev 12:16 En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.
Rev 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan OM OORLOG TE VOER teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

Maar wat Chris beweer, is dat die grootste verdrukking OOIT OP AARDE reeds plaasgevind het in 70 AD, en dat daar slegs oorwinning vorentoe is vir kinders van God. Chris beweer NERO was 666, en dat Jerusalem se verwoesting en vervolging van die Jode die groot verdrukking was.
Nee, ons sien dat hierdie satan oorlog gaan maak tot en met Christus se wederkoms, teen God se kinders.

So wat is die verskil tussen die verdrukking wat ons NOU as kinders van God mag ervaar, TEENOOR die toekomstige Openbaring? Slegs die intensiteit verkil. Het God dit toegelaat? Ja!Selfs Paulus en die ander apostels wat die wapenuitrusting van God en al die ander Godgegewe wapens aan ons bekend gestel het, is wreed vermoor. Hoekom sal ons gespaar word van erge eindtyd verdrukking as dit reeds meer as 2000 jaar aangaan?

So wat is die oorwinning dan? Chris beweer ons gaan vir satan oorwin aan die einde, en dat daar nie ‘n eindtyd verdrukking gaan wees nie. Chris beweer die verdrukking het reeds plaasgevind. Chris beweer dat Jesus SLEGS gaan terugkom (wederkoms) as ons as God se kinders vir satan verslaan het. Chris beweer dat al God se vyande deur ons as kinders verslaan gaan word op aarde. Dis net nie waar nie!

Die oorwinning is die volgende:
Rev 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het TOT DIE DOOD TOE hulle lewe nie liefgehad nie
Hierdie is nie ‘n fisiese oorlog nie, dis ‘n geestelike oorlog. Al hoe ek en jy satan heeltemal kan oorwin, is om aan Christus vas te hou, maak nie saak wat na jou gegooi word nie.

Christene regoor die wreld is al wreed vermoor, maar hul het satan oorwin, deur tot aan die einde toe vas te hou aan hul geloof in Christus:
1Co 15:55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
1Co 15:56 Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet.
1Co 15:57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

Die oorwinning is die ewige lewe. Dis ons prys! Dis die oorwinning!

Jesus se kruisiging is ook deur God beplan en georkestreer. Dink jy dit was nie God se plan om Christus so te verbrysel nie. Dink jy God het nie geweet wat gaan gebeur nie Chris?
Joh 19:11 Jesus antwoord: U sou geen mag teen My h AS DIT U NIE VAN BO GEGEE WAS NIE. Daarom het hy wat My aan u oorlewer, groter sonde.

So wie gee die mag aan satan? Chris beweer dis net ons as kinders van God wat aan satan die mag gee om sekere goed met ons aan te vang hier op aarde. Dis ook nie waar nie. God is verhewe bo ons!

Ek vat jou terug na die volgende:
Eph 1:21 bo ALLE owerheid EN mag EN krag EN heerskappy EN elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wreld nie, maar ook in die toekomstige.

Jesus Christus besit AL die mag. Niks mag gebeur as Hy dit nie toelaat nie. Dis baie maklik vir my om te verstaan. As satan kon doen net wat hy wou, sou hy al die hele aarde uitgewis het, met alle mense daarop. Maar hy kon nie, want sy magte is ingeperk. Eerstens deur God, en tweedens kan ons as kinders van God ook satan weerstaan.
Maar kyk na die volgende. Christus was die enigste WAT DIE SEELS KON OOPMAAK. Sien jy die beheer? Niemand anders kon nie. Dit val in God se plan.


Rev 6:1 En ek het gesien toe die Lam een van die sels oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor s, soos die geluid van ‘n donderslag: Kom kyk!
Rev 6:2 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon GEGEE, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.
Rev 6:3 En toe Hy die tweede sel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese s: Kom kyk!
Rev 6:4 En ‘n ander perd, ‘n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit GEGEE om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en ‘n groot swaard is aan hom gegee.
Rev 6:5 En toe Hy die derde sel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese s: Kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n swart perd; en hy wat daarop sit, het ‘n skaal in sy hand.
Rev 6:6 En ek het ‘n stem tussen die vier lewende wesens hoor s: ‘n Rantsoen koring vir ‘n penning en drie rantsoene gars vir ‘n penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie.
Rev 6:7 En toe Hy die vierde sel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese s: Kom kyk!
Rev 6:8 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is MAG GEGEE oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.
Rev 6:9 En toe Hy die vyfde sel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.
Rev 6:10 En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en ges: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?
Rev 6:11 En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is ges dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.

Wie gee die mag? Net God kan dit toelaat, binne Sy wil! Beteken dit dat God sy kinders opsetlik wil doodmaak? Nee, definitief nie. Maar wat ek wel weet is dat van God se kinders in die slag gaan bly, dit is so!
Maar wat ek ook wel weet, is dat Christene op brandstapels verbrand is in Europa, en dat daar derduisende tot geloof gekom het in Europa, JUIS omdat hul gesien het hoe hierdie Christene wat verbrand word God loof, terwyl hul verbrand word!
Wat sou hul sing as jy my vra? Seker: Dood waar is jou angel?

So ek sien dat satan se magte ingeperk word. Hoe weet ek dit? Want andersins sou satan die hele mensdom doodgemaak het. Maar hy kon nie. In detail is aan hom mag gegee om slegs ‘n sekere gedeelte van die aarde te tref.

Net so het God mag aan satan gegee in die Ou Testament, oor Sy uitverkore volk. Indien die Israeliete afwyk van God af, gee God mag aan die heiden – konings om Israel te verdruk. Oor en oor het dit gebeur.

Heiliges gaan vervolg word en gedood word, dit is so:
Rev 6:11 En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is ges dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus TOTDAT ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.

Rev 7:9 N HIERDIE dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n GROOT menigte wat niemand KON TEL NIE, uit ALLE nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;
Rev 7:10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en ges: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!
Rev 7:11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en ges:
Rev 7:12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.
Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is met die wit klere, WIE IS HULLE en WAARVANDAAN het hulle gekom?
Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.
Rev 7:15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.
Rev 7:16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors h nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie;
Rev 7:17 want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle o afvee.

Kan ons iets daaraan doen? Nee! Dis opgeskryf!


Bedink bietjie die volgende vers:
Rev 13:5 En ‘n mond is aan hom GEGEE wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag GEGEE om dit twee en veertig maande lank te doen.
Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.

Dink jy dat enige persoon God net kan laster en daarmee weg kan kom? Nee. Dus al afleiding wat ek kan maak is dat God dit toelaat, binne Sy wil.
Indien die dier God kon laster, sou hy dit openlik vir duisende jare gedoen het, maar hy kon nie. Die dier word ingeperk deur God om dit slegs vir 42 maande lank te doen.
Ons sien dat Ananias en Saffira slegs gedood word omrede hul geld teruggehou het. Dink u vir een oomblik dat hierdie dier God sou kon laster vir 1 dag of meer, as God dit nie aan hom GEE nie? Daar is u antwoord! God laat dit toe, dis aan die dier GEGEE deur God.

En dan laastens, lees dit AANDAGTIG deur. Dis belangrik om te besef WIE God is. Ons as die klei kan nie vir God regverdig of onregverdig noem nie. HY IS!!!! God besluit oor alles. Is jy God of is jy skepsel? Is jy Pottebakker of is jy klei?

Rom 9:6 Maar ek s dit nie asof die woord van God verval het nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie.
Rom 9:7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.
Rom 9:8 Dit wil s, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.
Rom 9:9 Want dit is die woord van die belofte: Omtrent hierdie tyd sal Ek kom, en Sara sal ‘n seun h.
Rom 9:10 En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader.
Rom 9:11 Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep
Rom 9:12 is vir haar ges: Die oudste sal die jongste dien.
Rom 9:13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
Rom 9:14 Wat sal ons dan s? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie!
Rom 9:15 Want aan Moses s Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.
Rom 9:17 Want die Skrif s aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou LAAT optree, dat Ek IN JOU my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.
Rom 9:18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.
Rom 9:19 Jy sal dan vir my s: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?
Rom 9:20 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker s: Waarom het u my so gemaak nie?
Rom 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?
Rom 9:22 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het,

Dis hoe ek dit verstaan. En dis hoe ek dit skryf en enige iemand is welkom om met my te verskil.

454
02-13-2017, 09:03 PM
Hein

Dis reg, ons het elkeen 'n reg om te glo wat ons wil, dit wat ons glo bepaal ook ons toekoms. Satan se plan is die vernietiging van die wereld, God wil die aarde vul met Sy heerlikheid. As jy lees wat ons hier skryf moet jy tog besef dat dit wat jy glo die koninkryk afbreek en dit wat ek glo die koninkryk bou, dit wat jy voorhou, offer God Sy eie kinders vir 'n doel wat jy nie kan verduidelik nie. Wat ek voorhou bewys God Homself as liefde aan die heelal. Jy moet dit tog raaksien.

Ek hoor jou redenasie van God het al die mag en kan doen wat Hy wil, opbou wat Hy wil, vernietig wie en wat Hy wil. Dit is verseker so. Tog weet ons God is regverdig en God is ons Vader. Ons weet God se dat as aardse vaders vir hulle kinders kan sorg, kanHy dit beter doen. Ek as aardse vader sal alles in my vermoee doen om my kinders die elende wat in profesie opgeteken staan spaar. Ons Vader ook. Hy het so ver gegaan as om ons losprys vir al ons sondes self te kom betaal. Hy het die satan en die dood oorwin vir Sy kinders. Hoekom sal Hy al die gruwels vir ons beplan?

Die antwoord is eenvoudig Hein, Hy sal nie. Net soos ek en jy die beste vir ons kinders wil he net so is ons hemelse Vader.

Jy sien Hein voor jy nie besef jy is 'n heilige nie, voor jy dit nie kan bely nie gaan jy nie God se offer en die implikasies daarvan verstaan nie. Dit is jammer maar dit is hoe dit is. Voor jy nie Jesus se offer van vergifnis aanvaar nie en weet dat God jou nie jou sonde toereken nie, gaan jy nie God se koninkryk verstaan nie. Dis jammer.

Jy gaan aanhou om 'n komplot deur satan voor te hou as 'n profesie moet vervul word. jy gaan aanhou om kinders van God wat in oorwinning moet leef met jou doom en gloom af te breek. Jy gaan aanhou om satan se werk vir hom te doen, jy gaan sy misleiding verkondig en die wat dit glo, vir hulle sal dit so wees. Dis jammer.

Jesus het gevra, laat u koninkryk kom, glo jy dit het gekom? Is jy 'n heilige in die koninkryk van God?

Chris

454
02-13-2017, 09:12 PM
Chris, ek dink ons het n nuwe opsomming nodig van wat reeds vervul is en wat nog nie. Ek hou nie by nie en is deurmekaar met wat jy s en wat jy nie s. Dan weer, die video sal dit seker verduidelik. Ek sal dit kyk sodra ek kans kry, hopelik vannaand.

472

Dit is eintlik makliker as wat dit lyk. Dit wat beskryf is voor vers 36 het reeds in vervulling gekom, dit vanaf vers 36 is wat besig is om in vervulling te kom. Jy sal sien vers 35 is waar Jesus die onderwerp verander.

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Mat 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

Geniet die videos.

472
02-13-2017, 11:06 PM
Nee, ek verstaan nog nie wat jy se nie Chris, maar ek gaan nou die video kyk.

Maar voor ek dit doen, wil ek getuig my gees skreeu saam met Hein. Ek glo God het Jesus verbrysel, omdat dit in Sy Wil was. Jesus het gebid dat die beker by Hom sal verbygaan, as dit moontlik was binne God se wil. Maar dit was nie moontlik nie. Jesus het Sy dissipel berispe omdat hy teen God se Wil opgetree het en Jesus wou spaar van die beker. Jesus het n doop gehad om mee gedoop te word en ons het n doop om mee gedoop te word. Hoe kan ek dit wil vryspring as dit Sy Wil is? Laat dit wees soos ek glo. God is in beheer en alles wat oor my kom, is binne Sy Wil, my ten goede. Hierdie tyd op aarde is n vlietende oomblik, vir my en my kinders en gesin en alle mense op aarde. Dit wat vir ons voorl hierna is wat tel. Nie of ek verbrysel word op aarde nie. Ek behoort aan Hom, ek gee myself vrywillig aan Hom om met my te maak soos Hy wil. Gaan dit goed, prys ek Hom, gaan dit sleg, prys ek Hom. Want alles is my ten goede as Sy eiendom en Hy sal dit vir my vergoed in die hiernamaals, menigvuldig!

Dan wil ek ook iets anders uitlig wat ek in die gesprek hoor. Dit is dat die mens moet oorwin teen Satan. Nee, dit is nie God se Wil nie. Die Woord s vir my duidelik dat God alleen die uitkoms bring. Nie deur iets wat n mens doen nie. Die mens is verlore en God alleen is die redder en elke knie sal buig en dit erken. Hoe gaan elke knie buig en erken, as daardie knie self die oorwinning gebring het deur hulle geloof of iets wat hulle gedoen het of oor hoe hulle geleef het in die outoriteit van God. Dan het die mens mos bygedra tot die oorwinning? Nee, God alleen. Anders sou alle vlees verlore gewees het.

Die in wit klere, wat Hein bo beskryf, vra hoe lank nog? Dit sal wees totdat God dit bring, nie tot die wat nog oor is, die oorwinning behaal nie.

Lukas, ek stem ook nie saam dat die verhouding herstel is en nou beter is as wat dit vir Adam was nie. Ons verdien steeds ons brood in die sweet van ons aangesig, Eva se lyding is steeds grootliks vermeerder met geboorte skenk, die aarde bring steeds vir ons distels voort, die tuin van Eden is steeds vir ons verbode, die aarde is steeds vervloek, ons leef steeds n beperkte aantal dae en dan sterf ons en so kan ek aangaan. Eers wanneer die nuwe Hemel en Nuwe aarde kom, sal daardie verhouding herstel word en beter wees as tevore. Met die res wat jy se, van trap op skerpioen ensovoorts, stem ek saam. Maar meeste se geloof is te klein om daardie outoriteit op te neem. Paulus het die slang van sy hand afgeskud en die inboorlinge het die slang geken en geweet hy gaan sekerlik sterf. Maar hy het nie, want God het dit nie so beskik nie. Ek weet dit dalk net nie, maar ek sien nie dat Paulus iets gedoen het om dit te bewerk nie, ek bedoel hy het nie gevra dat hy nie moet sterf nie, hy het nie outoriteit opgeneem nie, dit was net God se Wil dat hy nie gesterf het nie. Alles wat sleg was kon vir Job tref met God se toestemming. Satan mag hom net nie gedood het nie. God het aan Job menigvuldig vergoed vir wat Job gely het. Hier op aarde reeds, maar dit kon netsowel eers later gekom het.

Die verhouding sal eers herstel wees wanneer die boek van die lewe van die Lam oopgemaak word en jou naam is daarin. Daarom kan ek nie nou al s ek is n heilige nie. Ek stry nog die stryd en bid en hoop vir Sy genade, dat ek enduit suksesvol sal kan stry en die oorwinning behaal sodat my naam in die boek geskrywe kan staan.

Ek s nie dat ons sekere dinge nie deur geloof en in Sy naam kan doen nie. Daar is talle bewyse daarvoor dat ons kan en Hy het dit ook vir ons ges.

Hy gee sy engele om ons te beskerm, ons bid ook daarvoor en nie n haar sal van ons hoof geneem word nie. Maar daar is n voorwaarde, dit moet binne Sy Wil wees. As ek vannag vermoor word, gaan julle s dit is omdat ek verkeerd geglo het of omdat my geloof te klein was en omdat dit sal wees soos ek geglo het? Of sal dit wees omdat God dit toegelaat het omdat dit binne Sy plan en Sy Wil was, met n rede wat ons onmoontlik nou kan verstaan?

Nou gaan ek die video kyk! Maar ek doen dit met vooroordeel, soos julle nou gesien het. Ek hoop ek kan die gevaar daarin sien en uitlig, maar ek twyfel, want die Satan is my net te vr voor en het n antwoord op al die stellings.

O ja, amper vergeet ek. Ons praat van 3.5 jaar en nog n 3.5 jaar, wat sewe jaar maak. Walter het nou vir ons vertel die 3.5 jaar is volbring. Is dit die eerste 3.5 jaar of die tweede deel? Is 1798 + 1260 = 3058? As dit is wat hy s, is hy verkeerd, want niemand ken die tyd nie. Die 7 jaar kan dus nie aan sy begin of einde geken word nie. Dit is hoe ek dit sien. Eers hierna, sal dit bekend wees. Ek is bietjie verroes op wat die sewe jaar is en waar dit vandaan kom. Sal weer moet gaan lees. Ai, die ouderdom!

472
02-13-2017, 11:13 PM
Die videos is weg? Beide die van Walter Veith en die een van Chris. Het iemand dit verwyder? Ek weet nie wat die naam was nie en kan nie self op YouTube soek nie.

472
02-13-2017, 11:37 PM
Nou weer terug.

472
02-14-2017, 12:47 AM
Ek het die eerste 30 min gekyk en ek moet gaan slaap. Maar eers wil ek gou my gevoel waarde sover gee. Ek stem saam met die verskillende vrae/dinge in die vraag in vers 3. Of dit 2 vrae is of drie, het ek nog nie oor bevestiging nie, maar dat dit meer as een 'topic' is, beslis. Dit is ook nie vir my nuut nie.

Dan vetel hy dat alles tot vers 34 reeds gebeur het en dat van vers 35 nog moet gebeur. Dus part preterism en part futurism.

Om nie deurmekaar gepraat te word nie, het ek hier gestop en eers weer die gedeelte tot 35, gaan lees. Sodat ek my eie gewaarwordinge kan neerpen in my notaboek voor ek verder luister.

Hier is my gewaarwording.

Vers 1-4 Preamble (Verskoon my Engels en Afrikaans deurmekaar. Ek het nie tyd om als terug Afrikaans toe te vertaal nie en skryf soos die gedagtes opkom)
Vers 5-14 Ongoing. Hiermee bedoel ek, dit is dinge wat met die gebeure van 70AD begin het en aanhou verby dit, tot vandag en in die toekoms in.
Vers 15-20 Terug tot die antwoord op die eerste vraag.
Vers 21-29 Spring weer vorentoe na die toekoms.
Vers 30-31 Beslis toekoms.
Vers 32-33 Gemeng.
Vers 34 Terug by eerste vraag.
Vers 35 Toekoms. Hy vertel dan ook dat dit van hieraf aan toekoms is, so ons stem saam.

Twee dinge. Met die voordeel van 'hindsight', is dit maklik om te sien dat wanneer Jesus praat van 'nie een klip op die ander' en 'hierdie geslag sal nie verbygaan', dat dit betrekking het op die gebeure van 70AD.

Ek vind dus dat Jesus rondspring met sy verduidelikking, tussen wat binnekort moet gebeur en wat op die lang termyn moet gebeur. Dit is dan my gevoelswaarde wanneer ek self gaan lees sonder die invloed van ander wat vir my voors.
Ek sal more verder kyk van 30:00 min merk af om te sien of hierdie siening van my enigsins verander.

Hein
02-14-2017, 08:18 AM
Hallo Chris, Lukas

Chris, Ek het verwag dat jy meer konkrete terugvoer sou gee, maar jy het nie.
Jy praat oor my geloof, en of ek ‘n heilige is en nog ander goed. Ek het selfs ‘n dokument opgetrek en vir jou gewys wat heilig beteken, met sy 4 verskillende vorme. Jy het dit, dit was baie goed deurgetrap, maar jy teer nog daarop en bevraagteken my geloof in Christus.

Chris, Al wat ek heeltyd doen is om vir jou die WAARHEID uit God se Woord aan te haal. Jy beskryf dit as my gelofie waaraan ek vasklou, en dat ek satan se werk doen ? ? My boeta, weet jy wat jy s?

Jy s en impliseer dat ek die koninkryk van God afbreek?
Net so terloops, indien jy nie weet nie, ek is ‘n evangelis / sendeling / dissipel, “pastoor” in tronk..., wat self gekies het om my werk op te gee, my groot salaris, my kar toelaag, my petrolkaart, my medies, my polisse, my pensioen alles op te gee, om voltyds vir die Here siele te wen elke dag. Ek sien tussen 50-100 mense per dag, en probeer hul siele te win vir Christus. Vir die laaste 5 jaar werk ek verniet! Alle eer aan God en niks aan my nie.

Moet dus nie met my stry oor die verse in die Bybel nie asb, stry met God se Woord. Dis wat saak maak. God se WOORD IS DIE WAARHEID!.

Jy noem die kerke vrymesselaars kerke. Daar mag dalk ‘n invloed gewees het, maar om so drasties te gaan en te oordeel, is bietjie rof. Vrymesselaars aanbid satan direk, party sonder dat hul dit weet. Jy het iets teen kerke, en dus wil jy alles betwis wat deur kerke bespreek word as vals, en jy poog om alles as verkeerd te sien. My vraag, is alles dan verkeerd Chris? Miskien party goed maar nie alles nie. Indien jy dus glo dat alles wat aan jou verkondig is deur kerke ‘n leun is, mag jy ‘n gevaarlike paadjie loop...

Dit IS en raak BAIE gevaarlik wanneer mense ‘n sekere persepsie oor God het, en veral wanneer dit binne hul EIE konteks is. Daarna bou hul hierdie EIE persepsie oor God en gaan soek Bybel versies om dit mee te staaf, wat buite konteks gebruik word. Daarna kyk mense video’s op internet en vind dit ook, om hul PERSOONLIKE persepsie te staaf. Inligting word gekry vanaf internet om dit verder te staaf.
Maar waar in die proses was die Heilige Gees gewees? WAS HY EERSTE IN DIE PROSES?

Ons is veronderstel om EERSTE by Heilige Gees uit te vind, EERSTE gelei te word deur Hom, SKRIF EN WOORD BY HEILIGE GEES TE KRY, en EERS daarna aanvullende inligting te gaan soek wat dit KAN beaam, SONDER OM DIT WAT HEILIGE GEES vir ons gegee het te verander. DAAR IS ‘N VERSKIL!

SDA – Walter Veith:
Lukas, ek was een van daardie mense wat Walter Veith se 10 videos “Amazing discoveries” die een na die ander gekyk het en dit ook soos soetkoek opgevreet het. As Suid Afrikaner, het hy nogal byval by my gevind, en baie oortuigend gepraat. Maar later toe ek die Woord begin bestudeer het ek agtergekom dat sy sienings ook nie 100% reg is nie.

Jul moet my help, maar ek het sy dvd’s baie jare gelede gekyk.
SEVENTH DAY ADVENTIST (SDA), glo ons moet die sabbat en wet onderhou, plus glo in Christus. Ek het net ‘n paar jaar daarna self gaan soek, en selfs ‘n dokument daaroor geskryf – “sabbat en wet debat”. Wat ek verstaan is dat SDA GLO DAT HUL GERED GAAN WORD DEUR WERKE EN BAIE NABY AAN Jehova getuies beweeg.
SDA glo Jesus is die archangel Michael... Ook glo hul in vooraf wegraping as ek reg onthou, en ons weet dis nie waar nie. As ek reg onthou toon hul aan die merk is Sondag aanbidding?. SDA glo jy gaan deur die dier en draak vervolg word as jy nie die gebooie onderhou nie. Hul glo ook dat die hel nie vir ewig is nie.
Alhoewel Walter ‘n professor en slim man is, en die skrifte ken, moet mens mooi oplet wat hy skryf en aanbied.

Onderstaande is deur iemand geskryf, wat so bietjie meer navorsing as ek gedoen het.
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Seventh-Day%20Adventist/hidden.htm

Walter Veith EXPOSED
...Seventh-Day Adventist Wolf in Sheep's Clothing!

By David J. Stewart
One of the most deceitful, dangerous and demonic cults in the world are SEVENTH-DAY ADVENTISTS [SDA]. They are extremely deceitful. On the surface they seem to believe the Biblical Gospel; but a closer look into their beliefs reveals a works-based, Sabbath keeping, Commandment keeping, Ellen G. White idolizing cult. The most influential figure in SDA is unquestionably Ellen G. White, an alleged prophetess. She is no different than the Witch of Endor in the Old Testament, who dealt with familiar demonic spirits.

Professor Walter J. Veith has traveled widely throughout North America and the world corrupting woefully ignorant people with his Amazing Discoveries Seminar to large enthusiastic crowds. As is typical with Adventists, you won't be able to identify the cult from looking at their website. SDA's are very sneaky.

Walter Veith exposes the demonic Catholic religion and the whacko Charismatic Movement, and rightfully so; but Mr. Veith needs to also be exposed for supporting the demonic cult of Seventh-Day Adventism. Honestly, you have to totally disregard the Word of God and genuinely love for Jesus Christ to follow and support such a bizarre, unbiblical and blasphemous religion as Seventh-Day Adventism. Slice it any way you want, the irrefutable FACT of the matter is that Seventh-Day Adventism would not exist today is it were not for a nutcase minister named William Miller, who wrongly predicted that Jesus would return in 1844. The failed event became known as THE GREAT DISAPPOINTMENT.

The very FACT that SDA's go to great lengths to hide their true identity should be enough reason in itself to avoid the group at all cost. If they have nothing to be ashamed of, then why hide their religious affiliation? Why hide their denomination? Why be deceitful? When one studies the crazy and embarrassing beginnings of Seventh-Day Adventism, it becomes abundantly clear why they are so ashamed of their religion.

In addition to SDA's shameful origin, their false doctrines are unable to be substantiated from the Word of God. The Bible does not teach Sabbath Keeping as a requirement for salvation as SDA's teach. SDA's DO NOT believe that faith is sufficient to save, they also teach Baptismal Regeneration. SDA are a part of Satan's New World Order occult connection. SDA's errantly teach that Michael the archangel is Jesus. Adventists are NOT Biblical Christians. They are children of the Devil.

Ellen White boldly denied the deity of Jesus Christ, a fact that SDA today try to distance themselves from, since modern-SDA do claim to believe in Christ's deity. What they'll never tell anyone upfront is that SDA hold to a similar view of Michael being Jesus as do the Jehovah's Witnesses. Seventh-Day Adventism are Antichrists, because they pervert the Doctrine of Christ and teach that Jesus' work of redemption is incomplete. They call this damnable heresy, Investigative Judgment.

Due to the embarrassing origin of their religion, SDA's NEVER make it clear what their religious affiliation is. They are ashamed of their religion!!! SDA was birthed out of a failed prophecy, when a wayward minister named Miller taught that Jesus would return in 1844. Well, guess what, Jesus didn't come back. And they looked like idiots! Over 10,000 followers of Miller had sold their homes, gave away their worldly possessions and quit their jobs in anticipation of the Lord's return. To save face and make the pain of being the laughing stick of the world go away, they created the Seventh-Day Adventist religion to cover it up. A lie was fabricated instead that they had misunderstood the Bible, and what really should have happened was Christ's entrance into the heavenly Holy Place to begin His work of Investigative Judgment. Of course, the term is not even found in the Bible, because there is NO SUCH DOCTRINE. SDA's are LIARS!!!

Seventh-Day Adventism is a Lie!!!

The most effective lie is the half-truth, because in part it can be defended with incontestable logic. Satan knows that the most effective lie is a lie that contains some truth, to disguise the lie. Seventh-Day Adventists, as do all Satanic cults, repackage doctrines of devils to present them as truth. In the absence of Light, darkness prevails. The way to expose the darkness is to shine the Light. This is why Psalm 119:105 calls the Bible , a LAMP. In John 5:39 Jesus tells us to SEARCH THE SCRIPTURES!

SDA's are instead listening to Ellen G. White's trashy writings, which are inspired of Satan. Ellen G. White has a giant Masonic occult obelisk parked on her grave. She was closely associated with Freemasons, married to a Freemason and did Satan's bidding in her works. Ellen G. White is of the Devil, as is Seventh-Day Adventism. They are antichrists and liars (1st John 2:22)! SDA's DON'T believe that Jesus is the Son of God; but rather, Michael. Many naive people are being deceived by this dangerous false religion, because people are not searching the Scriptures as Jesus commanded in John 5:39. If they did study the Bible, they'd run away from Seventh-Day Adventism and expose these cultists for the imposters that they are!

My question to you friend is, what's wrong with just being a born-again Christian? Why do you have to be a Seventh-Day Adventist? Why can't you just be a Christian? I tell people that I am first and foremost a born-again Christian. I am an Independent Baptist; but my Christian identity does NOT hinge on being Baptist. I could stop being a Baptist tomorrow, but I'd still be a born-again Christian on my way to Heaven! But an Adventist cannot stop being an Adventist or else they lose all of their identity, because the doctrine of INVESTIGATIVE JUDGMENT is exclusive to Seventh-Day Adventism.

I do not attack people through my ministry, God forbid; rather, I expose false teachers and false doctrines that lead people into the fires of Hell. This is what Psalm 94:16, Ephesians 5:11 and Jude 1:3 command us to do as born-again believers. I speak the truth when I warn you that Seventh-Day Adventism is a dangerous cult, who adhere to strange doctrines of devils not taught in the Scriptures. If you take away Ellen G. White, SDA falls apart. The sad truth is that Adventists elevate White's writings as being EQUALLY INSPIRED with God's holy Word.

That's what the evil Vatican does, i.e., they elevate the fabricated traditions of men above the Bible. Mormons idolize the writings of Joseph Smith and the perverted Book of Mormon, which are straight out of the pits of Hell. The same holds true of the corrupt New World Translation of Charles Russell, which Jehovah's Witnesses base their entire religion upon. Furthermore, all of these false religions are connected to the Masonic occult (part 2). It's all of the Devil intended to deceive the masses into Hell. Jesus told us to SEARCH THE SCRIPTURES in John 5:39.

To Walter Veith and all the followers of the Seventh-Day Adventism cult, Jesus would say boldly . . .

Matthew 22:29, “Ye do err, not knowing the Scriptures, nor the power of God.”

Nou goed, dis wat die man s. Ek het ‘n paar goed opgetel deur my leeftyd oor die SDA, en hier is nog ‘n opinie wat meer ondersoek as ek ingestel het.
Is alles wat Walter praat vals? Nee, sekerlik nie. Sy formule oor die 7 jaar is miskien iets waarna ons kan kyk.

454
02-14-2017, 10:02 AM
Hein

Dit help nie ons redeneer verder oor wie wat gese het en wie wat hoe interpreteer het nie. Dit is soos ek vir Lukas ook gese het, baie interresant maar dit bly 'n opinie. Soos ek aan die begin gese het slimmer mense as ek en jy baklei al jare oor verskillende interpretasies. Die satan mislei en verlei en elkeen van ons het 'n persepsie wat gebasseer is op ons verlede.

Die oplossing is soos jy tereg se om by God self te hoor, die lewende Gees wat in ons bly. Dit is wat my pla Hein hoekom verskil ons gelowe so? As iemand van buite na ons kyk sal hulle seker wees ons aanbid twee verkillende Gode. Dit lyk soms vir my so.... Die God wat jy beskryf, is nie my Vader wat ek ken nie.

Die draad het begin met 'n video wat my Vader uitmaak as 'n massamoordenaar van Sy heiliges of ten beste, het Hy dit so fyn uitgewerk en beplan. Dis nou die God wat liefde is. Die Een wat se ons moet die satan weerstaan en hy sal van ons wegvlug. Daai selfde liefdevolle Vader wat ons na Sy beeld geskape het, wat die prys kom betaal het sodat ons geheilig voor Hom kan staan, daai God wil die sot van die video, vir my vertel gaan 3 biljoen mense waaronder miljoene heiliges doodmaak. Jy self het gese Hy gaan miljoene se koppe laat afkap. Nee Hein dis nie die Vader wat ek ken nie, dis nie die Gees wat in my woon nie, dit is nie my verlosser en Messias nie. Dit is nie hoe my God Sy koninkryk bou nie. Dit is nie hoe die wereld vol van Sy heerlikheid sal word nie.

So miskien moet ons vrede maak dat ons elkeen ons eie God het.

God is liefde, lees weer 1kor13 en kyk wat liefde is. Probeer dan daai liefde met jou vertolking van die Bybel en profesie versoen. Jy kan nie Hein jy word mislei en jy is 'n instrument in die hande van satan. Stop dit, jou gewete kla jou aan, jy weet dit, ek weet dit, God weet dit.

Ek vai jou geloof aan want jy wil hier mense kom mislei, jy kan nie erken jy is 'n heilige nie, maar jy wil jou voordoen as 'n heilige, dit my liewe Hein is vals. Daar is nie half heilig nie Hein, jy aanvaar of God se volmaakte offer, of nie. Jy is heilig skoongewas in God se koninkryk, besig om God se heerskappy te vestig of jy is nie heilig nie. In elk geval dit is hoe my God se koninkryk werk.

Hein die oomblik wanneer jy aan jouself en die wereld kan erken, dat jy 'n heilige van God is sal jy die Vader sien waarvan ek jou probeer leer.

Chris

472
02-14-2017, 10:19 AM
Hein, ek wil jou net gou reghelp met iets. Ek voel baie keer skuldig dat ek nie almal se lang relaas oor iets lees nie. Ek sien ek is in goeie geselskap! Net eergister het ek kortliks geskryf Walter onderskryf nie die wegraping nie en dat ek hom daaroor wou afskryf. Vandag sien ek jy beskuldig hom dat hy wel die wegraping ondersteun en nog n paar goed wat ek weet nie waar is nie. Jy is reg oor n paar goed oor die SDA, maar ek stel voor jy kyk maar eers weer na dit voor jy oordeel met so n bre kwas. Ek vind ook dat die wie hom kritiseer oor sy Sabbat lesings, meestal die is wat dit te moeilik vind om God se woord in die verband te aanvaar en daarby neer te l. Amper soos kersfees. Hulle beskerm dit met alle mag, want die alternatief is net te traumaties.

Hein, die internet werk beide kante toe. Dit is n stuk gereedskap wat selfs jy gebruik. (of jy nou n video maak of n dokument skryf en publiseer, is een en dieselfde, jy bereik net meer lesers/kykers met n video) Jy gaan alle sieninge op die internet kry, joune ingesluit. Ek sien dit soos jou motor. Jy kan jou motor gebruik vir goed en kwaad. Dit help dus nie om alle motors as boos af te skryf as n paar mense hulle sin vir kwaad gebruik nie. Op die internet gaan jy n stok vind om enige hond mee te slaan. As dit nie vir die internet as gereedskap was nie, hoe sou jy jou kennis verbreed? Die spreekwoord, ondersoek alle dinge en behou die goeie, kom hier in gedagte.

Hein
02-14-2017, 04:31 PM
472, as jy mooi gelees het sou jy sien ek kvra jul om my reg te help, omrede ek Walter se dvd's ongeveer 10 jaar terug gesien het. Ek kan nie alles onthou nie. Dankie dat jy my reghelp oor die wegraping.
Wou net weet, jy toon aan dat Walter wys dat die eerste paar jare van verdrukking onlangs verby is. Het ek reg gelees? Indien wel, is dit moontlik?

Chris, ek sal aangaan en die ander antwoorde probeer gee.
Ek vra jou steeds, wat is die verskil tussen die laaste 2000 jaar se marteling en onthoofding en verdrukking wat Christene beleef, teenoor die laaste 7 jaar verdrukking? Hoekom is hul dan nie ook gespaar as kinders van God nie? Is dit hul skuld? Jy toon aan dat jy verstaan dat God net liefde is, dis al. God het Sy kinders lief, en niks kan of mag met hul gebeur nie.
Hoe verklaar jy dan die laaste 2000 jaar? Is God dan volgens jou net liefde in die laaste 7 jaar van verdrukking, wanneer Hy ons moet beskerm?

472
02-14-2017, 08:59 PM
jy toon aan dat Walter wys dat die eerste paar jare van verdrukking onlangs verby is.

Nee, kyk http://www.akskagroep.com/showthread.php?2488-Ominous-endtimes-signs&p=20648&viewfull=1#post20648

472
02-14-2017, 09:09 PM
Hein, ek kan verkeerd wees, maar ek dink nie mens vra vir hulp, en gaan beswadder dan n ander as jy nie eers seker is wat jy s nie. Ek haal aan en maak rooi wat ek sien as beswadder. Waar jy daaraan kom, weet ek nie. Ek is nie n SDA nie, want daar is dinge wat my pla. Ek het n paar keer na hul dienste gegaan en dit geniet om God daar te prys, maar ek het nie die vrymoedigheid om aan te hou gaan nie. Ek haal jou aan en maak rooi waarna ek verwys. Dit is of net plein nie waar nie, of jy stel dit verkeerd om hulle sleg te laat lyk.


Jul moet my help, maar ek het sy dvd’s baie jare gelede gekyk.
SEVENTH DAY ADVENTIST (SDA), glo ons moet die sabbat en wet onderhou, plus glo in Christus. Ek het net ‘n paar jaar daarna self gaan soek, en selfs ‘n dokument daaroor geskryf – “sabbat en wet debat”. Wat ek verstaan is dat SDA GLO DAT HUL GERED GAAN WORD DEUR WERKE EN BAIE NABY AAN Jehova getuies beweeg.
SDA glo Jesus is die archangel Michael... Ook glo hul in vooraf wegraping as ek reg onthou, en ons weet dis nie waar nie. As ek reg onthou toon hul aan die merk is Sondag aanbidding?. SDA glo jy gaan deur die dier en draak vervolg word as jy nie die gebooie onderhou nie. Hul glo ook dat die hel nie vir ewig is nie.
Alhoewel Walter ‘n professor en slim man is, en die skrifte ken, moet mens mooi oplet wat hy skryf en aanbied.

Nov16
02-14-2017, 09:34 PM
hein en chris so ook vir almal wat hier lees julle speel met teks verse en probeer die een teen die ander opskuif of kopskuif..

“Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af.

Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie. Maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein.”

dit is geldig tot aan die einde so wees baie versigtig oor wie en wat jylle kibbel

Maar Jesus antwoord: “Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. en hier word na mense werwys....wat ry op hul geloof asook kennis van die Almagtige Woord

472
02-14-2017, 10:45 PM
Observasie.

In die video praat die spreker oor 'persecution'.

Persecution
The act of persecuting.
A program or campaign to subjugate or eliminate a specific group of people, often based on race, religion, sexuality, or social beliefs.

Openbaring.
Tribulation
Any adversity; a trying period or event.

Wanneer gaan hierdie 'persecution ' plaasvind?

Dit begin met die begin van geboorte pyne, wat waarskynlik die gebeure van 70AD is. Maar geboorte pyne hou aan tot geboorte. 70AD is net die begin van hierdie pyne en die begin van die tekens genoem.

but he who stands firm to the end will be saved. - die end van wat? 'saved' van wat? Die einde van die verwoesting van Jerusalem? Gered van die verwoesting van Jerusalem? Ek dink dit is duidelik dat dit nie die verwoesting van Jerusalem is wat hier ter sprake is nie, maar die einde van die geboorte pyne, aldus die geboorte self.

14 And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.
en DAN sal die einde kom! Weereens, die einde van wat? Van Jerusalem? NADAT die Evangelie aan al die nasies verkondig is?

Ek volstaan dus by my gevoel waarde van gisteraand. Vers 5 - 14 is deurgaande, begin met die verwoesting, maar dit is net die begin en al die tekens hou aan vir die volle tydperk tot die einde van die wereld en Jesus se tweede koms. Dit s ek met die voordeel van 'hindsight', want dit is wat ons die afgelope 2000 jaar ervaar en die intensieteit daarvan neem toe. Ek onderstreep die tekens waarvan ek praat hieronder.
Matt 24
5 Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
6 En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
8 Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte.
9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot ’n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

472
02-14-2017, 10:50 PM
Nov16, dankie vir die teregwysing. Ek voel ook so en ons moet mekaar met respek behandel. Maar dit beteken nie ons moet nie die dinge bestudeer en ondersoek nie.


11 En hierdie mense was edelmoediger as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.
(Ac 17:11).

472
02-14-2017, 11:18 PM
Ek kan nie anders as om saam te stem, dat Jesus na die verwoesting van Jerusalem kan verwys nie.


15 WANNEER julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet —
16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.


Maar dan in vers 21 verander alles weer en spring ons na n ander era.


21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar!—moet dit nie glo nie.
24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.


En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie - Alle vlees word of sou nie uitgewis word met die verwoesting van Jerusalem nie. "Geen vlees" dui vir my aan, alle gelowiges wie se name in die boek van die lewe van die Lam geskrywe is, want net hulle word gered, met ander woorde, die uitverkorenes.

en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei - ek wag in spanning om te sien wat s hy hiervan. Maar ek hardloop vooruit, laat ek eerder die video kyk!

472
02-14-2017, 11:29 PM
Terug na die video.


14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot ’n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Die spreker s dat die koningkryk reeds teen 70AD aan die hele wreld verkondig was en staaf dit met 5 verse elders in die bybel.


8 IN die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wreld.
(Ro 1:8).


18 Maar ek s: Het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wreld hulle woorde.
(Ro 10:18).

25 Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is,
26 maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof —
(Ro 16:25)

5 vanwe die hoop wat vir julle weggel is in die hemele, waarvan julle vroer gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie,
6 wat julle sowel as die hele wreld bereik het; en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het;
(Col 1:5).

23 as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, ’n dienaar geword het.
(Col 1:23).

Tyd het my ingehaal en ek sal later meer hieraan werk en ondersoek.

454
02-15-2017, 07:56 AM
472

Dankie vir die terugvoer, ek gaan ook die videos begin deurwerk, die eerste keer het effens vinnig gegaan.

Chris

Hein
02-15-2017, 09:05 AM
En dan nog ‘n vraag van Chris.

HOE REGEER JESUS AS HY IN DIE HEMEL IS?

Eerstens wie is Jesus? Hy is God. Hy is saam met die 3-Eenheid Vader, Seun en Heilige Gees as God. So Christus is God. As jy my vra hoe Christus heers as Hy in die hemel is, dan haal ek weer aan:
Eph 1:20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
Eph 1:21 bo ALLE owerheid EN mag EN krag EN heerskappy EN elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wreld nie, maar ook in die toekomstige.

Eph 1:22 En Hy het ALLE dinge onder Sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo ALLE dinge aan die gemeente gegee,

Daar is sommer jou antwoord Chris, waaroor jy lankal tob, beantwoord in vers 22.

Jou woorde IN VORIGE PLASINGS haal ek aan:
“Hy (Jesus) kom weer wanneer die kinders van God op aarde heers en die aarde vol is van God se heerlikheid. Dit was die plan met die aarde vanaf die skepping van die mens.”

Is dit so Chris, of is dit ‘n “gesegde” HEERS wat daagliks gebruik word, wat ek glo ons nie reg verstaan nie. Lees ons die skrif korrek? Kom ek vat jou terug na Genesis toe:
Gen 1:26 En God het ges: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Hier l jou antwoord Chris, ons MOES HEERS oor die visse, vols, vee, en die diere wat kruip. God se bedoeling was dat ons slegs oor dit moet HEERS, dis al.

Jy impliseer dat Christus SLEGS terug gaan kom aarde toe (wederkoms), as ons as Sy kinders vir satan en sy demone verslaan het en oor hul heers. Jy impliseer dat ons die vyand maak, ‘n voetbank van Jesus se voete. Is dit waar? Is dit wat in die Skrif staan? Nee!

ALLE dinge is REEDS onder Jesus se voete ONDERWERP. Christus heers ALREEDS bo ELKE mag en krag aangestel, en Hy het dit aanvaar.
As jy wou h ons moet satan heeltemal verslaan as kinders van God, dan maak jy ‘n groot fout, en ek het nuus vir jou Chris. Dis nie wat in Openbaring of in God se Woord staan nie. Die duiwel en sy demone gaan daar wees tot aan die einde toe, EN SELFS DIE HEILIGES VERSLAAN.., dis God se vyand, en Christus gaan vir satan verslaan aan die einde, nie ek of jy nie.
Ek sien geen vers in die Bybel in die eindtyd waar die heiliges satan en satan se koninkryke verslaan word deur mense nie. Ek sien wel dat Christus dit doen met Sy wederkoms.

Co 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
1Co 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort BY SY KOMS.

1Co 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy ALLE heerskappy en ALLE gesag en mag VERNIETIG het.
1Co 15:25 Want Hy moet as koning HEERS totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
1Co 15:26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Jy sien Chris, hier wys die Bybel ‘n ander prentjie as wat jy in glo en wat jy hier verkondig op Lukas se webblad. Christus gaan al Sy vyande VERNIETIG. Nie ek of jy nie....
Het jy al ‘n demoon vernietig Chris OF het jy die demoon weggejaag, uitgedryf? Het jy vir satan weerstaan Chris, OF het jy satan vernietig? Indien jy het, wys my waar hy l?
Chris, jy moet weerstaan mooi verstaan. Ons kan weerstaan en uithou en vashou, maar nie heeltemal verslaan nie.


HOE HEERS CHRISTUS?
Rom 14:7 Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.
Rom 14:8 Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Rom 14:9 Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode SOWEL as lewende TE HEERS.

Christus HEERS reeds bo alles. Hy is deur God aangestel in die hemel om te heers! Vanwaar heers Jesus? Vanuit die hemel!

Rev 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning HEERS tot in alle ewigheid.


Rev 17:14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en DIE LAM sal hulle OORWIN want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.


Rev 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges:
Rev 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning GEHEERS het.
Rev 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.

Dis die tydstip net voor die wederkoms van Christus, wat hierbo uitgewys word.


WANNEER GAAN ONS DAN TEN VOLLE HEERS OOR DIE VYAND?
Rev 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings REGEER duisend jaar lank.

Hier sien ons dat ons eers met Christus se wederkoms gaan HEERS (REGEER) saam met Christus op aarde. Waaroor gaan ons heers of regeer? Oor ongeredde mense wat nie verheerlikte liggame gekry het met Christus se wederkoms nie.

Rev 5:9 Toe sing hulle ‘n nuwe lied en s: U is waardig om die boek te neem en sy sels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,
Rev 5:10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons SAL as konings op die aarde heers.

Eers as Jesus terugkom aarde toe en ons verheerlikte liggame kry. Nie voor dit nie.

DIE OPDRAG VAN JESUS CHRISTUS AAN ONS:
Eerstens sien ons dat Jesus sekere mag gegee het aan sy dissipels (navolgers), wat hul kan beoefen in Sy naam. Hoekom? Sodat die mense kan sien dat die koninkryk van God NABY aan ons gekom het.

Wat beteken dit basies?
Mat 10:7 En gaan PREEK en s: Die koninkryk van die hemele het NABY gekom.
Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, DRYF duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit GEE.

Wat moet ons gaan doen? GEE! Ek sien nie ons moet die vyand satan en sy demone vernietig en doodmaak nie? Nee, ek sien ons moet gaan dien, DEUR satan WEG TE JAAG EN TE WEERSTAAN in Christus se Naam. Ons moet ander mense dien, met die gawes van die Gees wat God aan ons gegee het.
Ons moet ander gaan DIEN! Hoe? Om satan se werke in Jesus Naam doelloos en vrugteloos te maak. Om mense te gaan help wat siek is, en demonies aangeval is, in Jesus se Naam te verlos van satan se werke. Daar is ‘n verskil tussen vernietig en weerstaan (uitdryf). Let wel!


Dieselfde demoon kom terug as die huis nie gevul is met God se Gees nie:
Mat 12:43 En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie.
Mat 12:44 Dan s hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier.
Mat 12:45 Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. S sal dit ook wees met hierdie bose geslag.

Was hierdie demoon vernietig deur ons toe hy uitgedryf word? Nee! Die demoon is slegs uitgejaag.


Ons word deur God gevra om die volgende te doen:
Eph 6:10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
Eph 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly TEEN DIE LISTE van die duiwel.
Eph 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Die satan verlei, versoek en “deceive”, en wil ons van die geloof in Christus af weglok en wegtrek en afvallig maak. Ons moet dit weerstaan met die volle wapenrusting van God aan.

Jy mag dalk vir my vra, gaan jy spreek, bid, teks gebruik, geloof gebruik, Godgegewe wapens gebruik in die eindtyd (as ek daarin val), en my antwoord is ja beslis! Ek sal! Ek weet wat my outoriteit is, in Christus. Maar dis sover ek kan en mag gaan. God beslis, nie ek nie.JESUS SE LAASTE OPDRAG AAN ONS:
Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en ges: Aan My is gegee ALLE mag in die hemel en op aarde.
Mat 28:19 Gaan dan heen, MAAK DISSIPELS van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en LEER HULLE om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Ek sien nie hier, aan ons as kinders van God gegee dat ons satan en sy demone moet en kan vernietig nie. Christus is my Generaal, en ek luister na Sy opdrag Chris.


NOU KOM DIE VRAAG DAN, HOEKOM WORD DIE HEILIGES ONTHOOF EN VERVOLG AAN DIE EINDE VAN DIE DAE IN OPENBARING?:
Vir ons mag dit menslik lyk dat God ons oorgee aan satan in die eindtyd, maar ek dink dis nie so maklik nie.
Elkeen van ons weet wat oorlog is. Oorlog is oorlog! In oorlog gaan mense dood.
Ons sien selfs dat SEKERE kinders van God in Openbaring daar gaan wees as Christus terugkom aarde toe, dus kan ons sien dat sekere kinders van God nog gaan lewe teen daai tyd.
Maar terselfdertyd gaan kinders van God ook gedood word in daardie oorlog.
Maar menslikerwys, wonder ek wat gaan die beste wees, om vinnig gedood te word in’n oorlog, of om in die verdrukking te wees en vervolg te word tot aan die einde toe? Seer-sekerlik gaan dit wees, om reeds saam met Christus in die hemel te wees. Dis maar net my denke.


In Dan 7, en in Openbaring 7 en 20 sien ons dat kinders van God in die verdrukking gaan wees, en party selfs gaan doodgaan:

Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is met die wit klere, WIE IS HULLE en WAARVANDAAN het hulle gekom?
Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat UIT die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.


Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat ONTHOOF is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld NIE aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand NIE ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.


God het ‘n plan met alles. Daar is ‘n engelse gesegde wat s: “There is method in the madness”


Ek glo dat God ‘n fyn uitgewerkte metodiese plan met alles het, wat ek en jy nie volledig verstaan nie. Ek kan nie vir God voorskryf wat om te doen nie, en ons sal nie alles verstaan nie. Eendag sal ons, maar dis eers in die hemel.

As ons vir satan en sy demone heeltemal kon verslaan hier op aarde, as kinders van God, sou ons as Christene dit lankal gedoen het en dit ook reggekry het. Daar sou niks van satan oorgebly het nie, en hy sou vernietig gewees het. Ons kan hom slegs weerstaan, en ons opdrag is om ander te dien in die Naam van Christus. Ons het geen opdrag gekry om satan en sy demone te verslaan en te vernietig nie, dis God se oorlog!


Die vraag is Hoe heers Christus vanuit die hemel. Hy heers alreeds!

Ek mag dalk nie al die antwoorde h nie, maar dis wat ek vandag gee. Elkeen se bydrae is welkom.

S415
02-15-2017, 04:14 PM
Wat beteken dit basies?
Mat 10:7 En gaan PREEK en s: Die koninkryk van die hemele het NABY gekom.
Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, DRYF duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit GEE.

Wat moet ons gaan doen? GEE! Ek sien nie ons moet die vyand satan en sy demone vernietig en doodmaak nie? Nee, ek sien ons moet gaan dien, DEUR satan WEG TE JAAG EN TE WEERSTAAN in Christus se Naam. Ons moet ander mense dien, met die gawes van die Gees wat God aan ons gegee het.
Ons moet ander gaan DIEN! Hoe? Om satan se werke in Jesus Naam doelloos en vrugteloos te maak. Om mense te gaan help wat siek is, en demonies aangeval is, in Jesus se Naam te verlos van satan se werke. Daar is n verskil tussen vernietig en weerstaan (uitdryf). Let wel!


JESUS SE LAASTE OPDRAG AAN ONS:
Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en ges: Aan My is gegee ALLE mag in die hemel en op aarde.
Mat 28:19 Gaan dan heen, MAAK DISSIPELS van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en LEER HULLE om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.


Ek is die afgelope ruk deur 'n taamlike "interessante" tyd in terme van my finansies, eiendom wat tans op my naam is, 'n kar wat ek net nie reg kry nie en so aan.

Die hele tyd het die gedeelte oor "soek aller eers die Koninkryk van God en dan sal Hy alle aan julle gee wat julle nodig het" (my opsomming) by my opgekom.

Oorspronlik het ek baie hard gesoek oor waar ek dan God se Koninkryk aan ander kan bring, maar dinge wou nie lekker uitwerk nie. Toe op 'n dag vra 'n vriend van my vir my waar dink ek met mens begin? Die antwoord is natuurlik by jouself.

Dit is toe dat ek met 'n skok agterkom dat ek God nie op Sy woord neem nie, dat ek Hom nie ten volle en met alles vertrou wat ek het nie een dat ek, meerste planmaker van formaat, steeds self my eie probleme probeer uitsorteer.

Ek het toe 'n geloofstap geneem en alles wat my pla net so in vader se hand gegee ...op dieslefde maniet wat my twee kinders alles wat hulle pla en wat hulle wil h net so in my hande gee sonder om 'n oomblik te twyfel of ek iets daaraan kan doen.

Al wat ek kan s is dat ek van daardie dag af een deurbrak na die ander beleef het en nog geen oomblik kort gekom het nie. Sit ek net terug en ontvang? Beslis nie ... ek werk baie hard daaraan om die gelenthede wat God op my pad gebring het te ontwikkel, met die verskil dat ek nie meer stress oor of dit gaan werk of nie. Ek sien skielik duidelik wanneer deure toegemaak wordd en sit nie meer dae lank en wonder waarom ek die kans gemis het nie.

Ek kan net hoop dat ek binnekort so naby aan Vader sal leef dat Sy allesoorheersende krag ook deur my sigbaar sal word sodat ek die belofte van Christus kan beleef dat ek ook selfs groter dinge sal doen as wat die disipelss geoden het. Maaar ek stresss nie meer oor diet nie ... ek WEET nou dat God nou reeds in beheer van my lewe is.

472
02-15-2017, 05:35 PM
Dankie S415, wonderlike getuienis.

Hein
02-15-2017, 05:43 PM
Pragtig, stem saam. Daardie ou reltjie wat ons geleer het toe ons klein was: Geloof = Kennis + Vertroue.
En dan die groot geloofs definisie. Hebr 11:1.

454
02-15-2017, 08:50 PM
472

Jy se: Ek volstaan dus by my gevoel waarde van gisteraand. Vers 5 - 14 is deurgaande, begin met die verwoesting, maar dit is net die begin en al die tekens hou aan vir die volle tydperk tot die einde van die wereld en Jesus se tweede koms. Dit s ek met die voordeel van 'hindsight', want dit is wat ons die afgelope 2000 jaar ervaar en die intensieteit daarvan neem toe. Ek onderstreep die tekens waarvan ek praat hieronder.

Dit is moontlik en wil op die oog af logies lyk, maar hoe verklaar ons dan:

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Mat 23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

Mat 16:28 Voorwaar Ek s vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

Ek dink die einde was die einde van die ou verbond. God se verbond met Isreal, die einde van die offers, die einde van die tempel.

Chris

454
02-15-2017, 08:52 PM
S415

Dankie vir jou getuienis. Ons Vader is getrou.

Chris

472
02-15-2017, 09:19 PM
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Chris, ek aanvaar dat Hy van die verwoesting van Jerusalem hier praat. Die ander verse wat jy aanhaal weet ek nie, want ek het nie hulle konteks nagegaan nie en daar is duidelik ander prinsiepe ook betrokke.

Soos


Mat 16:28 Voorwaar Ek s vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.
Ek het ook nie die bestudeer na konteks nie en praat nou uit die vuis uit. Dit klink vir my of Jesus hier na Sy hemelvaart verwys. Ons weet Jesus het gese 'maar nou is my koningkryk nie van hier nie'
Hy het dus met Sy hemelvaart terug gekeer na Sy Koningkryk.

John 18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wreld nie; as my koninkryk van hierdie wreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

472
02-15-2017, 09:30 PM
Maar onthou, ek dink dat Jesus in en uit beweeg uit die 70AD gebeure en die vr toekoms. Vers 35, net die volgende vers, sien ek weer as toekoms.

472
02-15-2017, 09:48 PM
Dit begin vir my voel of Jesus met elke sin, van tyd area verander. Ek verstaan vers 28 ook nou en ek kon nog nooit dit verstaan nie.


28 Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.


Die video verduidelik dat die Romeine se soldate se 'embleem' die 'vulture' was. Die soldate was dus die aasvoels en die dooieligame is vanselfsprekend die wat in die verwoesting gedood is.

Maar net die vorige vers, 27, sien ek as toekoms.

27Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.


Vers 29 weet ek nie wat om te dink nie. Eers verder vid kyk.

Nov16
02-15-2017, 09:57 PM
kan ons die draad bietjie weer regtrk, een vraag aan al die lesers hier as gelowige kinders van die 3 enige GOD

is die 10 gebooie nog geldig? kan iemand dit vir ons hier plaas?

met die wil ek graag wys hoe naby ons aan die einde is....

Revelation 14:12 ...'Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.'

Revelation 13:16-18 ...'And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.'

472
02-15-2017, 10:31 PM
Wow, wat n kragtige einde van deel een. Wel, ek sal moet die res kyk en bestudeer... Soos met alle verandering is daar fases waardeur mens gaan. Ek sal maar net deur almal moet gaan en aan die einde sien waar ek uitkom. Hierdie is nie iets wat ek net kan verwerp as onwaar nie. Dit regverdig ondersoek.

472
02-15-2017, 10:35 PM
is die 10 gebooie nog geldig? kan iemand dit vir ons hier plaas?20 TOE het God al hierdie woorde gespreek en ges:
2Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
3Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.
4Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
6en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
7Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
8Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.
9Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;
10maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy gn werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
11Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag gesen en dit geheilig.
12Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
13Jy mag nie doodslaan nie.
14Jy mag nie egbreek nie.
15Jy mag nie steel nie.
16Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
17Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Die Bybel : Ou Vertaling. 1996, c1954 (electronic edition of the 2nd edition.) (Ex 20:2). Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Soos gevra, het ek die 10 gebooie hier geplaas.

454
02-15-2017, 10:37 PM
471

Vers 27 verwys na Jesus se koms in Sy koninkryk.

In Mat 16:27 Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.

Hier word ook gepraat van Sy koms. Sy koms in Sy koninkryk.
Jesus het gebid, laat u koninkryk kom. Dit is wat gebeur het, God se koninkryk is gevestig om aarde en Jesus het daar ingekom. Alle mag is vir Hom gegee, op hemel en op aarde.

Chris

454
02-15-2017, 10:40 PM
471
Dis die beste openbaring van Openbaring wat ek nog gehad het.

Hein
02-16-2017, 07:18 AM
kan ons die draad bietjie weer regtrk, een vraag aan al die lesers hier as gelowige kinders van die 3 enige GOD

is die 10 gebooie nog geldig? kan iemand dit vir ons hier plaas?

met die wil ek graag wys hoe naby ons aan die einde is....

Revelation 14:12 ...'Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.'

Revelation 13:16-18 ...'And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.'
Nov 16, miskien moet ons n ander draad oopmaak daarvoor.

472
02-16-2017, 12:42 PM
Chris, ek begin agterkom waarvan jy praat. Ek raak opgewonde as ek die negatiewe kan begin afgooi. Ek dink my lewe gaan verander wanneer ek dit regkry, maar ek is nog nie heeltemal daar nie. Maar vir die eerstekeer begin ek dink ek begin verstaan wat jy vir ons probeer s.

Ek sukkel nog met die- (onder andere, daar is seker nog baie ander vrae wat ek sal moet oorkom)

Hy s:
The Kingdom of God got established 2000 years ago when Jesus ascended into heaven and sat on the Throne. Everything changed when He sat on the Throne. (13:22 in part 2)


John 18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wreld nie; as my koninkryk van hierdie wreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.
Ek verstaan nie wat hy s nie, want Jesus se Koningkryk het reeds bestaan soos bo in Joh 18:36. Ek moet dus aflei, dat Jesus n Koningkryk gehad het, maar dat Hy met die hemelvaart n nuwe een by gekry het? Hoe verstaan jy dit Chris?

Dan moet ek ook bieg. Ek het reeds voor hierdie, in my stilligheid begin dink die eindtyd (soos ons dit verstaan) kan nie nou wees nie. Ja, ons gaan n wereld oorlog h, ja baie miljoene mense gaan hul lewens verloor, ja dit gaan waarskynlik n atoombom oorlog wees. Maar Siener het vir ons ook heelwat van hierdie oorlog wat kom vertel en daar is n einde aan dit en die wereld gaan aan na dit. Suid Afrika gaan byvoorbeeld baie voorspoedig word en groot dele van Afrika oorneem/beslaan. So, ek weet julle steur julle nie aan Siener nie, maar ook dit begin vir my in plek val. Ek het ook vir Frik n mail gestuur. Ek herinner my Siener het iets gese van ons geloof gaan verander. Ek weet nie of dit n duimsuig van AS is nie, dus vir Frik gevra daaroor. Ek wag nog vir sy antwoord.

Hein
02-16-2017, 03:22 PM
Dit begin vir my voel of Jesus met elke sin, van tyd area verander. Ek verstaan vers 28 ook nou en ek kon nog nooit dit verstaan nie.Die video verduidelik dat die Romeine se soldate se 'embleem' die 'vulture' was. Die soldate was dus die aasvoels en die dooieligame is vanselfsprekend die wat in die verwoesting gedood is.

Maar net die vorige vers, 27, sien ek as toekoms.


Vers 29 weet ek nie wat om te dink nie. Eers verder vid kyk.


EK SIEN DAAR IS Ń REDELIKE ONSEKERHEID OOR DIE AASVOLS WAT SAAMKOM:

472 het gemeld dat dit verwys na die Romeinse soldate se teken ?
472, ek verneem jy kyk een of ander video. Ek verneem Chris het dit ook gekyk. En dan word die afleiding gemaak dat dit verwys na die inval van die Romeinse ryk in Jerusalem, in 70 AD, waar Jerusalem verwoes ? Is dit waar? Of nog n leuen?

Ek gaan probeer met die Skrif, om dit uit te klaar, soos ek dit kry vanaf Heilige Gees.
Die aasvols het te doen met Jesus se wederkoms aarde toe, en niks anders nie.
Ek gaan dit duidelik hieronder, uit God se Woord bewys.

Hier is die eerste teken van die wederkoms van Christus, opgeskryf in die Nuwe Testament:

Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die KOMS van die Seun van die mens wees.
Mat 24:28 Want oral waar die dooie liggaam l, DAAR sal die aasvols saamkom.


Luk 17:36 Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Luk 17:37 En hulle antwoord en s vir Hom: WAAR, Here? En Hy s vir hulle: Waar die liggaam l, DAAR sal die aasvols saamkom.

Kom ek stel dit duidelik. Vers 36 verwys na die opraping by Jesus se wederkoms.

Maar ook: Hier vra die dissipels vir Christus, nadat hy aan hul die proses van die WEDERKOMS in detail verduidelik n sekere vraag: WAAR?
Jesus antwoord: Daar waar die liggaam l, daar sal die aasvols saamkom? Dis die eerste TEKEN van iets wat miskien nog onseker is.

Kom ons soek verder, en gaan soek in Openbaring.

Rev 19:14 En die lers in die hemel het Hom (Christus) gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
Rev 19:15 En uit sy mond gaan daar n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met n ysterstaf REGEER, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die TOORN van God, die Almagtige.
Rev 19:16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
Rev 19:17 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met n groot stem uitgeroep en vir AL DIE VOLS ges wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die MAALTYD van die grote God,
Rev 19:18 dat julle KAN EET die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, OM OORLOG TE VOER teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.
Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
Rev 19:21 En DIE ANDER is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en AL DIE VOLS is versadig van hulle vlees.

Watter vols vlieg in die middel van die lug? Aasvols.
Maar WANNEER gebeur hierdie? DUIDELIK! Met Jesus Christus se WEDERKOMS.

So duidelik is dit nie 70 AD Romeinse weermag soldaat teken of sulke bog in daardie video nie! Nee, weereens wys God se Woord vir jul, dat dit vertrou kan word as die waarheid.

Hoop ons kan hieroor saamstem.

454
02-16-2017, 09:54 PM
472

Ek verstaan dat God se koninkryk in die hemel is, God kom brei Sy koninkryk uit na die aarde. Hy skep alles, ook die kroon van Sy skepping, die mens, na Sy beeld om te heers op aarde en die aarde vol te maak met Sy heerlikheid. Sy verteenwoordigers van Hom op aarde.
Die satan verlei die mens en word heerser van die aarde. Dit is nie God se wil nie, dit is die mens en satan se wil.
God word mens gebore sodat Hy outoriteit in die vlees kan he om op aarde te manifesteer. Hy oorwin, satan, sonde en die dood en maak dit so weer moontlik dat die mens deur Jesus weer kan heers. Hy vaar op na sy hemelse koninkryk, maar Hy het Homself nou ook as aardse koning oor Sy aardse koninkryk gevestig, in die vlees.
Nou kan die kinders van God wat heilig is deur Jesus se offer en oorwinning weer God se koninkryk uitbrei totdat die wereld gevul is met Sy heerlikheid, dan sal die wederkons wees.

'n baie kort opsomming, laat weet my watter dele ek beter kan probeer verduidelik.

Chris

454
02-17-2017, 08:21 AM
472

Johannes het gewaarsku die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat_3:2 gepreek en ges: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Jesus se die kleinste in die koninkryk is groter as Johannes. Dit word bestorm en met geweld gegryp, dit is nie iets waarvoor ons moet sit en wag in die eindtyd nie.

Mat 11:11 Voorwaar Ek s vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy.
Mat 11:12 Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.
Mat 11:13 Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer.
Mat 11:14 En as julle dit wil aanneem: hy is Ela wat sou kom.
Mat 11:15 Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

Na Jesus gedoop is en versoek is in die woestyn begin Hy preek.

Mat_4:17 Van toe af het Jesus begin om te preek en te s: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Ons kan tog nie redeneer dat 2000 jaar later nog naby is nie, die eenvoudige verklaring is dat die koninkryk reeds gekom het, gevestig is en binne elkeen van God se heiliges is.

Luk 17:21 En hulle sal nie s: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Chris

Nov16
02-17-2017, 07:57 PM
chris dit is n woord speeling, meskien moet ons bietjie na daardie een ook ky wat sekerlik bedoel was is die volgende


"the kingdom is within your reach if you make the right choices;"

die draad se begin is ook n manier om aandag weg teneem van wat eintlik moet en gaan plaasvind.

onthou al die vergelykenisse of mooi stories wat juis gegaan het

die moster saad die saaier, die visvang met die net, die dwaase met geen olie.

al die gelykenisse betrek mense wat verdeel word goed / sleg...reg / verkeerd of te lig gevind.

472
02-17-2017, 09:42 PM
Chris, hier is ook een wat ek nie verstaan nie. Julle het dit nou die dag bespreek, maar ek het steeds nie verstaan nie. Miskien nie opgelet nie?


word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

472
02-17-2017, 11:25 PM
Harold verduidelik oor die Antichris. Hy s dat daar net 4 keer in die Bybel van die Antichris gepraat word. Die res is afleidings wat gemaak word uit ander dele van die Bybel soos Openbaring en ander plekke. Dit is aannames wat mense maak en nie die Antichris nie. Hy noem dinge soos 'the Beast', 'the man of lawlessness' ensovoorts.

Die woord Antichris word wel net in 4 verse in die Bybel genoem en ek lys dit hieronder. Let ook op na die definisie wat gegee word aan die Antichris. Dit is nie een persoon nie, maar n Gees wat verwerp dat Jesus na die wereld in die vlees gekom het as Christus en dus God en die Seun afmaak as leunaars.


1 John 2:18 KINDERS, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

1 John 2:22 Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dt is die Antichris wat die Vader en die Seun lon.

1 John 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.

2 John 7 Want baie verleiers het in die wreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.


Die mens van sonde. (The man of lawlessnes)

2 Thes 2:3-10
n Besliste individu. Deur die eeue was daar baie individue wat aan hierdie beskrywing kon voldoen en Harold gee n baie goeie betoog dat dit Nero was. As u daarna wil luister, dit is in deel VI by +-13:00
Harold stel dit egter duidelik dat niemand kan s wie dit was of selfs sal wees nie.

472
02-18-2017, 12:08 AM
Die res van deel VI gaan oor:
The Rapture - 20:15 to 27:00
The last days: 27:16 to 36:00
Last thoughts tot 40:58

El lys dit net vir as iemand spesifiek na iets wil gaan luister.

Hein
02-18-2017, 01:40 PM
Die res van deel VI gaan oor:
The Rapture - 20:15 to 27:00
The last days: 27:16 to 36:00
Last thoughts tot 40:58

El lys dit net vir as iemand spesifiek na iets wil gaan luister.

Plaas die skakel van die video asb.

454
02-18-2017, 03:35 PM
Nov16

Ek stem saam met jou. Dit is 'n wilsbesluit om gehoorsaam te wees aan God. Hy skryf Sy reels op elkeen se hart. Die gehoorsaamheid gee ons toegang tot die die koninkryk van God. Almal wat gered is ervaar en sien nie noodwendig die koninkryk van God nou nie. slegs die wat Sy wil doen.

Mat_7:21 Nie elkeen wat vir My s: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

1Co 6:8 Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders.
1Co 6:9 Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal berwe nie?
1Co 6:10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God berwe nie.

Hierdie verwys nie na die ewige lewe nie maar na God se koninkryk hier op aarde.

Chris

454
02-18-2017, 03:45 PM
Chris, hier is ook een wat ek nie verstaan nie. Julle het dit nou die dag bespreek, maar ek het steeds nie verstaan nie. Miskien nie opgelet nie?

472

Mat_11:12 Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Luk_16:16 Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin.

Ek dink nie dit gaan oor geweld nie, ek dink dit gaan oor 'n doelgerigte handeling na dat ons die evangelie van die koninkryk gehoor het.

Chris

454
02-18-2017, 05:15 PM
Plaas die skakel van die video asb.

https://www.youtube.com/watch?v=J5xDdkzlmWc

454
02-18-2017, 05:19 PM
https://www.youtube.com/watch?v=J5xDdkzlmWc

Kyk sommer die een ook!

https://www.youtube.com/watch?v=E1qmXPfwT6g&t=1572s

472
02-18-2017, 07:16 PM
Chris, ek dink Hein verwys na deel ses wat ek die tye van geplaas het.

Deel VI
https://www.youtube.com/watch?v=slmOxYGHCFI&t=13s

Harold verduidelik oor die Antichris. tot +- 13:00
Die mens van sonde. (The man of lawlessnes) 13:00 tot omtrent 20:00
The Rapture - 20:15 to 27:00
The last days: 27:16 to 36:00
Last thoughts tot 40:58

472
02-18-2017, 07:25 PM
Hier is al 6 dele se skakels.

Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=J5xDdkzlmWc&t=4s
Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=5dEAbYqoANk&t=1s
Deel 3
https://www.youtube.com/watch?v=jg0BK0mnWWY&t=2s
Deel 4
https://www.youtube.com/watch?v=nfEww-8xNtQ
Deel 5
https://www.youtube.com/watch?v=WnqeZyCRcTc
Deel 6
https://www.youtube.com/watch?v=slmOxYGHCFI&t=22s

Hein
02-20-2017, 12:04 PM
Hier is al 6 dele se skakels.

Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=J5xDdkzlmWc&t=4s
Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=5dEAbYqoANk&t=1s
Deel 3
https://www.youtube.com/watch?v=jg0BK0mnWWY&t=2s
Deel 4
https://www.youtube.com/watch?v=nfEww-8xNtQ
Deel 5
https://www.youtube.com/watch?v=WnqeZyCRcTc
Deel 6
https://www.youtube.com/watch?v=slmOxYGHCFI&t=22s

'n Leun bestaan uit 'n halwe waarheid... passop 472!!!
Indien daar te veel vrae is, en indien dit nie 100% ooreenkom met die Skrif nie (soos ek jul talle kere uitgewys het), dan is dit 'n halwe waarheid - MAAR 'N VOLLE LEUEN!!!

Ek het ook so bietjie gaan kyk wat die man kwytraak, maar kon nie verder kyk nie, jammer man, maar ek glo nie dis die waarheid nie. Wat ek glo die mater gedoen het, is om sy eie persoonlike perpektief te gaan motiveer uit God se Woord uit. Sterkte!

Jy het eens 'n regverdige vraag gevra aan Chris op hierdie skakel:
Jy het gevra dat alles wat al gebeur het (soos kamtige verdrukking in 70 AD), moet PRESIES ooreenstem met dit wat in die Bybel staan IVM eindtye. En dis jou antwoord. Jy sal sien hoe kom die leueuens uit, EEN VIR EEN.

Ek het REEDS 'N PAAR UITGEWYS, GEBRUIK DIT!

Groetnis Hein

454
02-21-2017, 09:06 AM
Hein

Jy het baie te se oor iets waarna jy nie eers gekyk het nie, kyk dit liewer en leer iets. Ek se jou weer jy word mislei.

Dan het jy nou baie leuens uitgewys, se jy. Ek het weer gaan kyk Hein en nee, jy wys nie leuens uit nie, jy lig net jou opinie en dan kleur jy dit met 'n hoop onsinnige geskryf in.

Begin weer, een punt of soos jy dit stel, een leuen op 'n slag, met kort reguit antwoorde.

Chris

454
02-21-2017, 12:13 PM
Hein

Ek het jou vorige plasing #92 weer gaan lees om te probeer verstaan wat jy se. Ek verstaan steeds nie jou antwoord nie, ek het nie gese ons moet satan verslaan nie, ek se Jesus te hom reeds verslaan. Ons het dit mos uitsorteer in die "Dood op ons paaie draad".

Nou vra ek jou 'n eenvoudige vraag dan antwoord jy 'n met lang relaas en sluit af me die:

Die vraag is Hoe heers Christus vanuit die hemel. Hy heers alreeds!

Ek mag dalk nie al die antwoorde h nie, maar dis wat ek vandag gee. Elkeen se bydrae is welkom.

Ek weet Jesus heers, ek weet Hy het al die mag en majesteit! Ek vra nie of Hy heers nie Hein ek vra hoe. Ek vra jou om te verduidelik hoe Jesus hier op aarde regeer terwyl ons weet Hy aan die regterhand van God sit. Sien jy Jesus iewers mense gesond maak, die evangelie verkondig of wandel op aarde? Nee. Wat sien jy? Hoe geskiet Sy wil hier op aarde?

Chris

Hein
02-21-2017, 12:42 PM
Chris, jou vraag het ek direk geantwoord. As jy die vraag anders gestel het, sou ek dit anders beantwoord het, maar jy het nie.
Die volgende is nie spesifiek op jou gerig nie, maar daar is gesegde wat s : "Ask stupid questions and expect stupid answers"

As jy ander antwoord gesoek het, moes jy die vraag ook anders gestel het, so eenvoudig soos dit. As jy my gevra het hoe word God se heerskappy tentoongestel deur Sy kinders op aarde, dn sou ek dit geantwoord het. So dink volgende keer oor jou vraag, want daar os niks verkeerd met my antwoord nie.

454
02-21-2017, 03:22 PM
Rerig Hein? Ek vra hoe, nie wanneer nie.

greengroen
02-21-2017, 07:54 PM
God manifisteer hier op aarde deur die kragtige werk van die Heilige Gees in ons as mense
Waarom is ons as kinders van God nie besig om sy koningkryk te vestig nie waarom laat ons die slegte mense en slegte dinge toe om te heers oor die aarde

454
02-22-2017, 08:00 AM
Greengroen

My eenvoudige antwoord is geloof. Kinders van God is mislei om te glo dat dit moet sleg gaan, dat dit nog baie slegter sal gaan. As ons kyk na die media en die wereld om ons is dit maklik om te glo, dat dit maar so moet wees en God as 'n vaderfiguur wat liefde is te verwerp.

Hierdie vertolking van Openbaring is een van die voorbeelde. As ons terugkyk in die kerkgeskiedenis sien ons dat kerkvaders soos, Luther en Calvyn geglo het, dat meeste van die profesie in openbaring reeds plaasgevind het, stadig maar seker het hierdie opinie oor die laaste eeu verander en is dit vandag die populistiese geloof in baie kerke.

Die satan is verslaan, hy is van al sy mag en outoriteit ontneem, behalwe as hy soos met Eva, weer die mens kan mislei en verlei. Dit is wat gebeur en die resultaat daarvan is dood en elende. Die resultaat is dit wat ons vandag beleef en ervaar. Kinders van God word mislei om hul outoriteit as heersers deur die Gees, aan satan te oorhandig en deur hulle werke en uitsprake mag aan satan te gee.

Dit begin alles omdat mense nie kan of wil glo dat God net goed is nie en dat daar geen kwaad in goed kan wees nie. Dat God nie liefde met vrees of straf kan afdwing nie. Dat ons 'n liefdevolle God het wat eerder Homself laat kruisig het as om Sy skepping aan die satan oor te gee. Die kerke leer mense anders.

Chris

greengroen
02-24-2017, 08:01 PM
Laat dit dan vir elkeen wees soos hy kies om te glo

Nov16
02-24-2017, 08:21 PM
Less baie mooi hoe die Vader ons n krag gee in ons hart en brein om te kan ondersky....

God has given his elect one heart and one way that they may fear God forever. God has made an everlasting covenant with them, that He will not turn away from doing them good and that He will put His fear in their hearts so that they will not depart from Him (Jer.32:39-41). The LORD, their God, has circumcised their heart and the heart of their descendants, to love the LORD their God with all their heart and with all their soul, that they may live (De.30:6). God recommends His elect to the conscience of men (2Cor.4:2 and 2Cor.5:11). God has promised them that they will be given the possibility to discern between the righteous and the wicked, between him that serves God and him that serves Him not (Mal.3:18).
Conclusion: The Lord knows those who are His. He blesses them and His children are known by their fruit (Mt.12:33 and Lu.6:44). One of the best proofs of true spiritual fruit is the genuineness of our faith when it is tested by fire of affliction and is found to praise, honor, and glory (1Pe.1:6-7). Now let us examine

Nov16
02-24-2017, 08:29 PM
Daar is so baie wat probeer help..party sommer reguit ander minder en omsyl bybel tekse asook wat hulle skryf en raak verloore ooor n gedagte of die onderwerp meet wat geskryf of ges word met die

Regverdigheid. Wat die Vader aan ons toeken..

Nov16
02-24-2017, 10:03 PM
wil net graag ook die deel.. ek het n eenvoudige gebed wat begin en eindig elke dag

dankie Vader dat ons nog U woord kan ondersoek...

die deel vind ek as baie kragtig..

And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God” (Romans 12:2). - See more at: http://www.creflodollarministries.org/Bible-Study/Articles/The%20Power%20of%20Christ-like%20Thinking?returnUrl=%2FBible-Study%2FArticles#sthash.bJ6ygzA1.dpuf

ek wil vir Hein iets vra asook die ander leesers..wat sou eintlik die doel van die draad wees,,of sou wees of wat moes dit wees want dit wil voorkom asof die deel wat ek nou plaas nie oor gedink was nie

1 JOH 4:18 Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

is daar so n vrees in ons oor die toekoms??????

454
02-25-2017, 09:04 AM
Nov16

AMEN op jou gebed!

Ek weet nie wat was die persoon wat die video geplaas het se doel nie. Wat ek wel weet is dat die video nie God se plan vir Sy kinders en skepping is nie.

Jy is reg met die liefde en vrees. Ons het al baie daaroor debatteer op die forum. Party mense wil maar net bly glo dat God hulle kan en sal regstraf. Dit terwyl die Bybel ons leer daar is geen vrees in liefde nie. Niemand kan liefde met vrees afdwing nie. Nie eers God nie, in elk geval nie solank as wat ons na Sy beeld geskape is nie. Dit gee ons onder andere 'n wil van ons eie en as ons sonder 'n wil is, is ons nie meer na God se beeld nie.

God wil tog he dat, ons as die kroon van Sy skepping, die ambassedeurs van Sy koninkryk, moet die aarde vul met Sy heerlikheid. Ons is die konings, Hy is die KONING van die konings. Ons kan net die aarde vul met God se heerlikheid wanneer ons soos Hy lyk, dis tog hoekom ons elke dag streef om meer soos Jesus te word. Dink jou in, 'n wereld vol kinders, soos Jesus, gelei deur die Gees. WOW! Oorwinning na oorwinning, glorie op glorie. Dit is die plan van God! Dit is die wil van ons Vader.

Chris

454
02-26-2017, 06:37 PM
472, Is jy nog met ons?

Hein
02-27-2017, 03:50 PM
Ek glo nie enige kind van God loop in vrees elke dag nie. Moet ook nie dink dis wat ek verkondig nie. Elke kind vn God wat gelei word deur Heilige Gees, sal gered word van die hel. Dus geen vrees nie. Joh 3:16 maak dit duidelik.
Ek het wel heilige vrees vir God, en dit is slegs uit respek vir wie Hy is as my Vader. Enige kind van God behoort dit te h, ander sal hy gaan sonde doen en aangaan met sy ou lewe.

Ek sien elke dag hoe mense s hul is weergebore, maar leef in sonde, asof hul geen vrees vir God het nie. Al wat op hul preekstoel gepreek word is liefde, en niks anders nie. No worries, iam saved....
Gaan doen bietjie ondersoek in die Woord, hoeveel keer Jesus gewaarsku het, vermaan het, oor die hel gepreek het, oor sonde gepreek het, ens ens.. Jy gaan verbaas wees oor wat jy sien!

Ja, ek het n probleem met mense wat nie die Woord lees in sy volheid nie, maar slegs puntenerig kies om hul persepsie oor God te motiveer. Die Woord is die waarheid. Ja God is definitief liefde , MAAR.........

En dis die MAAR wat mense nie wil aanvaar nie.

454
02-27-2017, 09:03 PM
Hein

MAAR....WAT? Wat is God nog volgens jou Hein? Haat? Massa moordenaar? Kwaad? Onregverdig? Rerig Hein, kom oor dit, God is Liefde, perfek, lankmoedig, genadig, almagtig, ons hemelse Vader. Die dinge waarvan jy Hom beskuldig is vals en lasterlik.

Ek daag jou uit om die teendeel te bewys, bewys vir ons jou maar, of aanvaar dat God, Liefde is. Jy het al hoeveel keer op die forum daaroor gestry en elke keer as jy jouself in 'n hoek verf, wip jy jou en raak weg. Dan probeer jy weer later op 'n ander draad verwarring saai. Sien dit, God is goed, daar kan geen kwaad in goed wees nie. Goed kan nie afhanklik van kwaad wees nie. Lig kan nie afhanklik van duisternis wees nie. Liefde kan nie afhanklik van vrees wees nie en God is verseker nie afhanklik van die satan om Sy wil te laat geskied nie. Dit is wat jy preek Hein!

Kyk asb die video, dit gaan baie vrae wat jy in jou hart het antwoord. God het 'n plan met jou bediening, maar jy mis dit want, jy weier om te groei en te bekeer.

Kom nou Hein, hier is meer betrokke as ons dik nekkies. Hier is my epos: [email protected], as jy dit nodig het.

Chris


https://www.youtube.com/watch?v=z-Ylw8zbLzQ

472
02-27-2017, 10:53 PM
Chris, ek vat net n breek.

Hierdie word vir my te vr gevat. Ek verstaan wat Hein met sy 'maar' bedoel.

Heb 10:31 Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.

Gaan lees Konings. Kyk wat het in 70AD gebeur. Jyself verkondig dit, dat dit die vreeslikste tyd in mense geskiedenis was. En dit met God se eie volk.
Nou gaan jy s God het dit nie gedoen nie. Tegnies korrek.
Maar....
Het Hy opgehou om hulle lief te h? Sekerlik nie. Hy is regverdig en straf die sonde. Wat was hulle sonde? Afgode aanbidding. Die eerste gebod. (Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.)


Haat? Massa moordenaar? Kwaad? Onregverdig?

Nee Chris, nooit!
Maar regverdig.

God haat die sonde.
God sal massas uitwis en het. Gaan ons dit massa moord noem? Satan sal seker, maar nie ek nie. Dink aan die vloed.
God kan kwaad word.
Alles is eienskappe van God, soos ons ook het, omdat ons in Sy beeld geskape is.

Probeer ek Sy gebooie onderhou omdat ek vir Hom bang is? Nee, ek vrees Hom, maar ek onderhou dit uit liefde, omdat Hy my eerste lief gehad het en dit bewys het. Ek s probeer, want terwyl ek in die vlees is, is dit onmoontlik en beroep ek my op Jesus wat dit wel gedoen het en vir my intree en betaal vir my onvermo om dit te doen, AS ek Sy gebooie onderhou.

John 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Hein
02-28-2017, 07:42 AM
Chris, ek vat net n breek.

Hierdie word vir my te vr gevat. Ek verstaan wat Hein met sy 'maar' bedoel.

Heb 10:31 Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.

Gaan lees Konings. Kyk wat het in 70AD gebeur. Jyself verkondig dit, dat dit die vreeslikste tyd in mense geskiedenis was. En dit met God se eie volk.
Nou gaan jy s God het dit nie gedoen nie. Tegnies korrek.
Maar....
Het Hy opgehou om hulle lief te h? Sekerlik nie. Hy is regverdig en straf die sonde. Wat was hulle sonde? Afgode aanbidding. Die eerste gebod. (Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.)Nee Chris, nooit!
Maar regverdig.

God haat die sonde.
God sal massas uitwis en het. Gaan ons dit massa moord noem? Satan sal seker, maar nie ek nie. Dink aan die vloed.
God kan kwaad word.
Alles is eienskappe van God, soos ons ook het, omdat ons in Sy beeld geskape is.

Probeer ek Sy gebooie onderhou omdat ek vir Hom bang is? Nee, ek vrees Hom, maar ek onderhou dit uit liefde, omdat Hy my eerste lief gehad het en dit bewys het. Ek s probeer, want terwyl ek in die vlees is, is dit onmoontlik en beroep ek my op Jesus wat dit wel gedoen het en vir my intree en betaal vir my onvermo om dit te doen, AS ek Sy gebooie onderhou.

John 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Stem saam met jou 472. Maar wat Chris nou seersekerlik vir jou gaan aanhaal is die vers wat aantoon dat jou liefd ni vervolmaak is nie. 2 heeltemal verillende onderwerpe.

Chris oordel my dat ek ges het dat Vader massamoordenaar is, iets wat ek nooit sal kwytraak nie. Ek het slegs uit Sy Woord aangehaal en dis al. Chris moet verantwoording daarvoor doen, nie ek nie. As al die engele in die hemel telkemale uitroep dat God se oordele REGVERDIG is, dan gaan Chris nogsteeds wil stry. God gooi die skale van grimmigheid uit oor die aarde. Dit staan in die Woord van God, dis regverdig. Hoekom sal ek stry?

Chris oordeel dat ek myself moet bekeer???
Chris oordeel ook dat my bediening as sendeling en evangelis nie op goei voet is nie??? Ek wonder waar kom hy aan sy feite.... Is Chris elke dag saam met my op die sendingveld? Weet Chris wat aangaan in my lewe? Ek glo nie.....

Ek sal hopelik eendag persoonlik vir Chris wil ontmoet, en dan kan ons lekker gesels, as die Here dit toelaat.

454
02-28-2017, 08:26 AM
472

Jou antwoord is presies dit waarteen ek jou heeltyd waarsku, dit is waar jy die misleiding van satan, hoek en sinker insluk en dit deel van jou eie geloof maak.

Jy haal aan. Heb 10:31 Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Nou weet jy tog dat God regverdig is, jy weet ook dat God jou reeds vergeef het vir al jou sondes, ook die wat jy vandag en more nog gaan doen, jy weet ook dat jy geregverdig deur Jesus voor God staan. Wat kan vir jou vreeslik wees? Jy staan geregverdig voor 'n regverdige God! Dit kan nie vreeslik wees nie, dit kan net heerlik wees. Dit moet heerlikheid op heerlikheid wees, oorwinning op oorwinning.

Jy se:
Gaan lees Konings. Kyk wat het in 70AD gebeur. Jyself verkondig dit, dat dit die vreeslikste tyd in mense geskiedenis was. En dit met God se eie volk.
Nou gaan jy s God het dit nie gedoen nie. Tegnies korrek.
Maar....
Het Hy opgehou om hulle lief te h? Sekerlik nie. Hy is regverdig en straf die sonde. Wat was hulle sonde? Afgode aanbidding. Die eerste gebod. (Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.)

Ek het en elke enkele straf en vreeslike tyd was geregverdig. God is 'n God van Sy woord.
Wat jy nie verstaan nie is jy is nie deel van daardie verbond nie. God het nie met jou in daardie verbond getree nie, jy is nie Isreal nie en ook nie Sy volk nie. Jy is Sy kind. Jy het deur die bloedverbond wat God met Homself as Jesus gesluit het, deelagtig geword aan 'n nuwe verbond. Ek het die video opgesit, omdat ek stadig tik en die man verbonde mooi verduidelik, kyk dit gerus. Jy is saam met Jesus gekruisig en jy het saam met Hom opgestaan as teken daarvan, laat ons, onself doop.

Ons as kinders van God het geen deel aan die verbond wat God met Isreal gesluit het nie. God wou met hulle 'n volk van priesters he, dat Hy met elkeen persoonlik kon gemeenskap he. Hulle het Hom verwerp en Moses gestuur om vir hulle 'n reelboek te gaan haal sodat hulle God so kan behaag. Dit was nie God se plan nie, dit was hulle keuse om nie die slawementaliteit uit Egipte af te gooi nie.

Doen die wat nie die volheid van Jesus se offer wil aanvaar, nie presies dieselfde nie?

Chris

454
02-28-2017, 08:41 AM
Hein

Ek oordeel jou nie. Ek beskuldig jou en daag jou uit om jou onskuld te bewys. Jy hoef nie, jy kan nie, jy weet dit, jy probeer gereeld maar die somme klop nie. Die alternatief is om jou denkwyse te verander of te heroorweeg, met ander woorde, om te bekeer.

Hein jy haal uit die Bybel aan, maar jy haal buite konteks aan. Dit kan tog nie wees dat ons Vader wat liefde is besig is om ons Sy skepping, met 'n fyn uitgewerkte plan in 'n toekoms van elende en dood inlei nie. Ons gaan uitlewer aan Sy vyand wat hy se ons moet weerstaan, dan nog die vyand die mag gee om ons te vernietig. Dit maak net nie sin nie. Dit het 2000 jaar terug gebeur, kyk die videos, dit is te veel om te tik.
Ons moet besef iewers het iemand vir ons gelieg, ons moet bekeer en die waarheid begin soek.

Chris

Hein
02-28-2017, 12:38 PM
Hein

Ek oordeel jou nie. Ek beskuldig jou en daag jou uit om jou onskuld te bewys. Jy hoef nie, jy kan nie, jy weet dit, jy probeer gereeld maar die somme klop nie. Die alternatief is om jou denkwyse te verander of te heroorweeg, met ander woorde, om te bekeer.

Hein jy haal uit die Bybel aan, maar jy haal buite konteks aan. Dit kan tog nie wees dat ons Vader wat liefde is besig is om ons Sy skepping, met 'n fyn uitgewerkte plan in 'n toekoms van elende en dood inlei nie. Ons gaan uitlewer aan Sy vyand wat hy se ons moet weerstaan, dan nog die vyand die mag gee om ons te vernietig. Dit maak net nie sin nie. Dit het 2000 jaar terug gebeur, kyk die videos, dit is te veel om te tik.
Ons moet besef iewers het iemand vir ons gelieg, ons moet bekeer en die waarheid begin soek.

Chris


As dit jou aanhanger is, Chris waaraan jy wil glo dan wil ek graag vir jou ‘n paar goed uitlig.

Ek gaan sover ek kan alles met die Woord verdedig en bevestig, al die leuens wat die mater in slegs 1 uur van die video gepraat het. Jy moet dan self besluit of jy dit wil glo, OF JY tweedehandse inligting op ‘n video wil glo of nie. So ek gaan in detail deur die video, stap vir stap, wat jy my vra om te kyk.

Die man bespreek Daniel 9:26-27, oftewel hy probeer uit sy PRETERIST HISTORICIST nuutgevonde gelofie ...

Op 5:50 minute begin die leuens, en toon die mater aan dat die dissipels hul huise verkoop het, slegs omdat JESUS Jerusalem gaan verwoes? In die eerste plek gaan jy met my saamstem dat Jerusalem nie deur Jesus verwoes was nie. So hoe kan die man dit kwytraak?


Hy toon verder aan dat die rede waarom Jesus vir hul ges het dat hul AL hul besittings moes verkoop, is omrede Jesus Jerusalem gaan verwoes??? Is dit waar Chris, NEE!!
Jesus het vir hul getoon dat hul mekaar moet bystaan, en hul goed gelykop verkoop, verdeel onder mekaar.
So daar lieg die mater weer op die video:
Act 2:44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het ALLES gemeenskaplik besit.
Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop en die OPBRENGS onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.
Act 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van HUIS TOT HUIS (familie) brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,


Dan toon die mater aan dat daardie eerste dissipels slegs hul EKSTRA HUISE verkoop het, en nog steeds huise besit het.
Dis nie wat ek lees nie Chris:
Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop
DIT BETEKEN ALLES!!!


Dan sien ek die mater trek ‘n prentjie op van Dan 9, die 7 jaar. Op die prentjie toon hy Jesus is gebore op 3BC. So 3 jaar voor Jesus se geboorte is Jesus gebore???? Indrukwekkende wiskunde van die mater.... Nee Chris, daar het die meter my, ek verstaan nie hoe jy 3 jaar voor jou geboorte gebore kan wees nie....


Op 18 minute toon die mater dat simboliese taal gebruik word in profesie, waar sterre val, soos in Egipte, ens, en toon aan dat dit nie werklik gaan gebeur nie, dis net simboliese taal. Weereens liegstories!!!
Rev 8:10 En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine.
Rev 8:11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit BITTER geword het.

Chris, wat lees jy hier raak? Is dit simbolies?? NEE!!!
So die man wat jy aanhang lieg weereens!!!Op 24 minute van die video kry die mater Mat 24, HEELTEMAL VERKEERD.
Ek wil nie eens in detail gaan nie, want dis heeltemal te veel om hier uit te skryf, maar wat ek wel kan aantoon is dat hierdie man dit HEELTEMAL VERKEERD kry, en die pot HEELTEMAL MIS sit !!! dis betreurenswaardig dat iemand so ver van die waarheid kan redeneer !!!


Hy redeneer verder op hierdie vers dat Jerusalem verwoes is in 70 AD, en dat eindtyd reeds vervul is:
Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.


Maar die mater ignoreer die volgende verse, wat direk daarna aan ons gewys word in God se Woord, oor Jesus se wederkoms:
Luk 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.

So nou verstaan ek nie Chris. In Openbaring 19 staan daar dat al die konings van die wreld teen Jesus gaan probeer oorlog voer, met Sy wederkoms. Waar gaan Jesus terugkom aarde toe? Jerusalem!

Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.

So jy kan dan mos weet daar gaan verwoesting wees in die ou Jerusalem, want Jesus bring ‘n NUWE JERUSALEM aarde toe !!!

Verstaan jy dit nie Chris?Op 37:40 tydstip, toon die mater dat die Jode slegs 490 jaar gehad het om Jesus as Messias te aanvaar....
Nou wonder ek Chris, of dit waar kan wees.... Het God dit regtig ges? Nee Chris. God se genade is daar vir elke Jood wat ter enige tyd van die bestaan van die aarde om Jesus Christus te aanvaar. In die laaste 2000 jaar het miljoene Jode Jesus reeds aanvaar as hul Verlosser en Saligmaker.... So weereens ‘n leuen.
Jy weet tog dat selfs in Jesus se tyd en in die Apostels se tyd het baie tot geloof gekom, so hoe kan daar net 490 jaar toegelaat word vir Jode om tot bekering te kom. Weereens bog!


Hoekom sien hy Stefanus se steniging as sooooo ‘n belangrike datum? Kan ek jou vertel hoekom? Om hul sommetjies te laat klop... dis al..


So nog ‘n punt Chris...., dan ignoreer die mater Daniel 12 heeltemal, want dit verwys na die sewe jaar en na die einde van die aarde se bestaan, die opstanding van mense uit die dood, die oordeel , die wederkoms van Christus????? Hoe kan die man dit ignoreer en se die 7 jaar is reeds verby. Hoe kan die man aandui dat Jesus die offerhande laat ophou het in die laaste 7 jaar?

GAAN BESTUDEER Daniel 12 Chris....


Op 44 minute toon die man dat die groot verdrukking slegs op Jode van toepassing is, en dat dit die grootste verdrukking ooit was op die Jode in 70 AD.
Weereens ‘n leuen. Hitler het meer Jode doodgemaak as enige iemand ooit in die geskiedenis van Israel. 5 Miljoen Jode is doodgemaak in daardie “holocaust”


Op 47 minute vertel die man van die plae wat in Openbaring staan, en hy se dat Jerusalem vol plae was, en dui dus aan dat die verdrukking slegs op 70 AD van toepassing is:

EK HAAL WEEREENS AAN WAT IN DIE Woord staan:

Rev 16:1 En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die AARDE uit.

Nie Jerusalem nie my mater, jy lieg! God se laaste oordele op aarde is plae, en die plae word op die HELE AARDE uitgegiet. Nog ‘n leuen van die mater ou Chris!In die hele video probeer die mater verduidelik dat Jesus Christus die offerhande gaan stop, maar dis nie wat ek in die Woord lees nie:
Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:27 En hy(die verwoester) sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.


Hier sien ons duidelik in vers 27 dat die een wat die tempel verwoes ‘n week lank (7 jaar) ‘n verbond sal sluit. Daarna sal hy op die vleuel van gruwels (hoogtepunt) begin die verwoesting tot aan die einde – Jesus Christus se wederkoms.


Soos jy weet wag die meeste Jode nog op die Messias. Hul ontken Christus as Messias, en wag nog op Hom. Gaan hul die valse messias aanbid, die Antichris??


Ek haal aan uit Jode se netwerk:
“And when the Messiah comes, the Holy Temple will be rebuilt, and once again we will bring sacrifices on the Holy Altar there, as it says "And the sacrificial offerings of Judah and Jerusalem will be pleasing to Hashem, like in the olden days years ago" (Malachi 3:4).”

So duidelik sien ons dat die Jode weer die tempel gaan herbou in Jerusalem, en weer gaan offer. Maar voor dit moet daar ‘n vredesverdrag gesluit word deur die Antichris. Dus gaan hierdie selfde Antichris die offerhande stop.

Chris, voordat Jerusalem volgens jou verwoes is in 70 AD en die grootste verdrukking plaasgevind het, het daar heidene in hierdie tempel gebly? Indien nie lieg daardie mater op die video al weer:
Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.

Weet jy dat daar iets bestaan soos die “Temple Institute”, en vars nuus toon dat hul die tempel weer gaan herbou en planne is reeds opgetrek.

https://www.breakingisraelnews.com/83576/stop-waiting-third-temple-come-heaven-start-building/#Q87joVF8Buv4EdCI.97

Met Trump aan bewind van Amerika, en Israel goedgesind, en waar hy die Amerikaanse ambassade Jerusalem toe gaan vat, gaan ons dalk groot dinge sien.

Dis waar ons gaan sien dat Jode weer gaan begin offer, en dat die Antichris die offerhande gaan afbreek na 3,5 jaar, en as God gaan voorgee staan en as God in die tempel.


Gaan vra sommer vir jouself af of in 70 AD, DAAR ‘N VREDESVERDRAG GESLUIT WAS Chris deur enige iemand? Jy sal sien dat dit ook nie gebeur het nie.


So as die mater dan so onwaarhede versprei en God se Woord verdraai, hoe kan ek enige iets glo wat die man versprei Chris? Hoe kan ek sy video glo as ek die leuens ontbloot wat nie ooreenstem met die woord nie Chris.

Dis wat ek wou doen Chris, om leuens te ontbloot. Glo wat jy wil, dis jou eie vrye keuse.

Lukas
02-28-2017, 02:58 PM
EK ry te veel rond en daar is heeltemal te veel kanale waardeur mense my bedags kan bereik. My tyd loop uit. My dag is te kort en dinge gebeur eenvoudig vir my net te vinnig want ek kom nie orals uit nie.

Ek dink dit was op hierdie draad wat ek die Deel 1 geskryf het. EK het nooit kans gekry om Deel 2 te skryf nie. Aar is tog n paar dinge wat ek net wil uitlig wat vir my baie sin maak.

In die eerste plek is ek in my gees baie gemaklik dat Walter die klein horingtjie doodreg ge identifiseer het. Dit klop met die tyd tye en hale tyd en dit en die uitgroei van die horing klop ook met die profetiese dae.

Waar wil ek begin. Jerusalem. Jerusalem was 70 of 73 na Christus opgevaar het, totaal verwoes. Die Vloek wat hulle Jesus mee beskuldig het, het hulle getref. Die gelowiges was die berge in en hulle het oorleef, maar vir my lyk dit of die res van Jerusalem se mense die oordeel gekry het waarvoor hulle gesoek het.

Die klein horingtjie het in die donker middel eeue sy kop uitgesteek. Die vervolging wat toe gebeur het, was iets uit n ander wreld. Die martel masjiene waarmee mense valslik van heksery aangekla was en hoe hulle op brandstapels deur die kerk verbrand was, was iets wat ons ons nie maklik kan indink nie. Dit was so erg dat dit seker deel van die Bybel se geskiedenis moes wees, of was dit maar net deel van die proses waar die klein horingtjie die drie ander horings uitgedruk het om in beheer te kom.

Elke mens beleef in sy leeftyd die tekens van die eind tye. Tog is ons nie almal al daar waar die streep getrek word nie. Baie voor ons is dood voor Jesus op die wolke teruggekom het. Wat vir my verbkydend is, is Daniel.

an 12:10 Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.
Dan 12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.
Dan 12:13 En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.

Dan 11:33 En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank.
Dan 11:34 En terwyl hulle struikel, sal hulle met n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit.
Dan 11:35 En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die eindewant dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.

Daardie vasgestelde tyd het nog nie aangebreek nie, of dit is nou besig om aan te breek.

Dan_12:4 En jy, Danil, hou die woorde geheim en versel die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
Dan_12:9 En hy het ges: Gaan heen, Danil, want die woorde bly verborge en versel tot die tyd van die einde toe.


In meer perspektief.
Dan 12:3 En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
Dan 12:4 En jy, Danil, hou die woorde geheim en versel die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
Dan 12:5 En ek, Danil, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.
Dan 12:6 En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, ges: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?
Dan 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: n Tyd, tye en n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
Dan 12:8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek ges: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
Dan 12:9 En hy het ges: Gaan heen, Danil, want die woorde bly verborge en versel tot die tyd van die einde toe.
Dan 12:10 Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.

Hierdie dinge begin nou vir die afgelope 400 jaar gebeur. Die volk was verseker tot voor die tweede wreldoorlog totaal deur die wreld verstrooi en daar is geheime in die Bybel wat selfs die ou katolieke Vaders nie kom raaksien nie, geheime wat nou besig is om vir ons oop te breek.

Die Moslem geloof was iets soos 630 jaar gelede deur hierdie klein horing vir hierdie dae geskep. Ek is heilig oortuig dat die groot verdrukking op pad is en ek glo dat drie volke daarvan gaan vrykom, maar nie omdat hulle die verdrukkers gaan wees nie.

Daardie drie volke is vandag ook nie noodwendig waar hulle histories was nie en ons kan dalk een van daardie volke wees.

Maar die verdrukking en die beloftes van God, maak aan Chris nie sin nie en ek verstaan dit. Dit klop nie met God se beloftes vir sy kinders nie en tog klop dit.

Van ons word reeds vervolg. EK het n dokument gekry dat Christene uitgesoek moet word om tydens plaasaanvalle en huis rowe vermoor te word en hulle word vermoor. Dit is vervolging.

Maar ons moet leer om in ons outoriteit te leef en wanneer ons dit as n nasie en n volk doen, sal ons vrykom.

Hierdie goed moet gebeur. Dit sal gebeur , bei het gebeur en baie gaan nog gebeur. Die lewe en die wreld draai nou om ons nie, dit draai om God. Christus se wederkoms en God se finale oordeel wat nog op pad is.

En sal dit maak dat ons die ewigheid mis as ons dit nie nou presies verstaan nie? Nee

So waarom ontspan ons nie en konsentreer om te doen wat ons moet doen. Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Chris1
02-28-2017, 06:27 PM
stem saam.

454
03-01-2017, 06:06 AM
Hein

Ek haal jou skrywe in swart aan en gaan in blou reageer op.

As dit jou aanhanger is, Chris waaraan jy wil glo dan wil ek graag vir jou n paar goed uitlig.
Nee Hein, die man is nie my aanhanger nie, ek ook nie syne nie. Dit is maar net 'n ou met 'n doktors graad wat beter as ek kan verduidelik.

Ek gaan sover ek kan alles met die Woord verdedig en bevestig, al die leuens wat die mater in slegs 1 uur van die video gepraat het. Jy moet dan self besluit of jy dit wil glo, OF JY tweedehandse inligting op n video wil glo of nie. So ek gaan in detail deur die video, stap vir stap, wat jy my vra om te kyk.

Die man bespreek Daniel 9:26-27, oftewel hy probeer uit sy PRETERIST HISTORICIST nuutgevonde gelofie ...Rerig Hein, ek probeer al 'n paar jaar om vir jou te verduidelik God is nie 'n monster wat Sy kinders aan die bose uitlewer nie, hierdie verduidelik net dat die elendige bitter einde waaraan jy vasklou reeds in 70AD gebeur het soos Jesus, Daniel en Johannes voorspel het.

Op 5:50 minute begin die leuens, en toon die mater aan dat die dissipels hul huise verkoop het, slegs omdat JESUS Jerusalem gaan verwoes? In die eerste plek gaan jy met my saamstem dat Jerusalem nie deur Jesus verwoes was nie. So hoe kan die man dit kwytraak? Is Jesus God of nie? Dan het Jesus mos Jerusalem vernietig. Stem saam met jou oor die huise, die Bybel spel dit nie so uit nie, tog soos ek Jode ken is dit tipies wat hulle sou doen met die voorafkennis. Die wat dit natuurlik geglo het.


Hy toon verder aan dat die rede waarom Jesus vir hul ges het dat hul AL hul besittings moes verkoop, is omrede Jesus Jerusalem gaan verwoes??? Is dit waar Chris, NEE!!
Jesus het vir hul getoon dat hul mekaar moet bystaan, en hul goed gelykop verkoop, verdeel onder mekaar.
So daar lieg die mater weer op die video:
Act 2:44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het ALLES gemeenskaplik besit.
Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop en die OPBRENGS onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.
Act 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van HUIS TOT HUIS (familie) brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, Nou wat sou jy se was die rede dat hulle, hul huise verkoop het? Dalk omdat hulle geweet het, hulle kan geld saamvat as hulle vlug, maar nie huise nie?


Dan toon die mater aan dat daardie eerste dissipels slegs hul EKSTRA HUISE verkoop het, en nog steeds huise besit het.
Dis nie wat ek lees nie Chris:
Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop
DIT BETEKEN ALLES!!! En in watter huise het hulle vergader? Ek stem saam met jou Hein dit staan nie in die Bybel nie, wonder maar net.

Dan sien ek die mater trek n prentjie op van Dan 9, die 7 jaar. Op die prentjie toon hy Jesus is gebore op 3BC. So 3 jaar voor Jesus se geboorte is Jesus gebore???? Indrukwekkende wiskunde van die mater.... Nee Chris, daar het die meter my, ek verstaan nie hoe jy 3 jaar voor jou geboorte gebore kan wees nie....
Daar is baie redenasies oor wanneer Jesus gebore is, tog is meeste dit eens dat dit nie die jaar 0 was nie. Dit is 'n gesprek op sy eie, google dit gerus jy sal sien.

Op 18 minute toon die mater dat simboliese taal gebruik word in profesie, waar sterre val, soos in Egipte, ens, en toon aan dat dit nie werklik gaan gebeur nie, dis net simboliese taal. Weereens liegstories!!!
Rev 8:10 En die derde engel het geblaas, en n groot ster wat soos n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op n derde van die riviere en op die waterfonteine.
Rev 8:11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit BITTER geword het.

Chris, wat lees jy hier raak? Is dit simbolies?? NEE!!!
So die man wat jy aanhang lieg weereens!!!
Nee Hein die Bybel is vol van simboliese taal. As jy enige kennis van drome het sal jy weet dat God so met Sy kinders kommunikeer. Kyk maar na Josef. Die sterre het tog nie regtig voor hom neergebuig nie. Gen 37:9 Daarna het hy nog n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en ges: Kyk, ek het nog n droom gehaddie son en die maan en elf sterre het hulle voor my neergebuig.


Op 24 minute van die video kry die mater Mat 24, HEELTEMAL VERKEERD.
Ek wil nie eens in detail gaan nie, want dis heeltemal te veel om hier uit te skryf, maar wat ek wel kan aantoon is dat hierdie man dit HEELTEMAL VERKEERD kry, en die pot HEELTEMAL MIS sit !!! dis betreurenswaardig dat iemand so ver van die waarheid kan redeneer !!! Dis jammer jy verloor dit Hein, maar vir my is die voor die hand liggend en nog 'n kragtige getuienis dat my Vader na Sy kinders omsien en ons nooit sal verwerp nie.


Hy redeneer verder op hierdie vers dat Jerusalem verwoes is in 70 AD, en dat eindtyd reeds vervul is:
Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dit was mos so, dis opgeskryf in die geskiedenis boeke.


Maar die mater ignoreer die volgende verse, wat direk daarna aan ons gewys word in God se Woord, oor Jesus se wederkoms:
Luk 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in n wolk, met groot krag en heerlikheid. Ek het dit mos vir jou verduidelik, dit was toe Jesus in die Hemel kom om Sy plek aan God se regterhand in te neem.

So nou verstaan ek nie Chris. In Openbaring 19 staan daar dat al die konings van die wreld teen Jesus gaan probeer oorlog voer, met Sy wederkoms. Waar gaan Jesus terugkom aarde toe? Jerusalem!

Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.

So jy kan dan mos weet daar gaan verwoesting wees in die ou Jerusalem, want Jesus bring n NUWE JERUSALEM aarde toe !!!

Verstaan jy dit nie Chris?

Hein dit is nie 'n oorlog of veldslag wat in Openbaring afspeel nie. Dit is 'n huweliks fees. Kyk Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
Rev 19:8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
Rev 19:9 Toe s hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy s vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

Hein, hier gee ek toe die skeidslyn in tyd kon ek nog nie presies bepaal nie, ek dink nie ons moet nie, want dit is waarskynlik die tyd wat Jesus ons leer net die Vader weet. Dit is wel duidelik dat hierdie 'n bruilofsfees is. Ek glo dit is die tyd waarin ons leef. Satan het geen outoriteit op aarde oor nie, hy het wel mag wanneer ons hom dit gee deur ons outoriteit. Dit is die tyd wat ons satan weerstaan en doen wat God ons voor op aarde gesit het. Daar is egter geen geveg hier nie. Die dier en sy konings word bloot gevange geneem.

Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
Op 37:40 tydstip, toon die mater dat die Jode slegs 490 jaar gehad het om Jesus as Messias te aanvaar....
Nou wonder ek Chris, of dit waar kan wees.... Het God dit regtig ges? Nee Chris. God se genade is daar vir elke Jood wat ter enige tyd van die bestaan van die aarde om Jesus Christus te aanvaar. In die laaste 2000 jaar het miljoene Jode Jesus reeds aanvaar as hul Verlosser en Saligmaker.... So weereens n leuen.
Jy weet tog dat selfs in Jesus se tyd en in die Apostels se tyd het baie tot geloof gekom, so hoe kan daar net 490 jaar toegelaat word vir Jode om tot bekering te kom. Weereens bog!

Die Jode het 'n verbond met God gehad wat hulle nie onderhou het nie. God is hulle genadig en gee hulle 'n laaste 490 jaar om reg te ruk. Dit is tog duidelik vir die volk en die heilige stad uitgespel.
Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te besel en om wat hoogheilig is, te salf.Hoekom sien hy Stefanus se steniging as sooooo n belangrike datum? Kan ek jou vertel hoekom? Om hul sommetjies te laat klop... dis al.. Nee Hein, dit was die begin van die Joodse vervolging op Christene. Redelik belangrik sou ek se. Dit het vandag nog nie opgehou nie.


So nog n punt Chris...., dan ignoreer die mater Daniel 12 heeltemal, want dit verwys na die sewe jaar en na die einde van die aarde se bestaan, die opstanding van mense uit die dood, die oordeel , die wederkoms van Christus????? Hoe kan die man dit ignoreer en se die 7 jaar is reeds verby. Hoe kan die man aandui dat Jesus die offerhande laat ophou het in die laaste 7 jaar?

GAAN BESTUDEER Daniel 12 Chris.... Jammer Hein, ek sien nie wat verander nie.


Op 44 minute toon die man dat die groot verdrukking slegs op Jode van toepassing is, en dat dit die grootste verdrukking ooit was op die Jode in 70 AD.
Weereens n leuen. Hitler het meer Jode doodgemaak as enige iemand ooit in die geskiedenis van Israel. 5 Miljoen Jode is doodgemaak in daardie holocaust
Hein die Jode het die verbond gehad, God was en is regverdig. Lees die geskiedenis boeke, daar het nie een christen omgekom in die verdrukking nie, hulle het geweet die profesie is vir hulle en hulle was voorbereid. Hitler het meer Jode doodgemaak onthou net hierdie was in 'n tydperk van 'n paar maande. Ek sal maar die Bybel glo dat daar nooit weer so 'n verdrukking sal wees nie, om daaroor te redekawel is grusaam.


Op 47 minute vertel die man van die plae wat in Openbaring staan, en hy se dat Jerusalem vol plae was, en dui dus aan dat die verdrukking slegs op 70 AD van toepassing is:

EK HAAL WEEREENS AAN WAT IN DIE Woord staan:

Rev 16:1 En ek het n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die AARDE uit.

Nie Jerusalem nie my mater, jy lieg! God se laaste oordele op aarde is plae, en die plae word op die HELE AARDE uitgegiet. Nog n leuen van die mater ou Chris!

Ek het al vir jou uitgewys dat dit nie die aarde kon wees of sal wees nie gaan kyk hoe word land of grond vertaal. Die woord G1093
γῆ
gē
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.
In die hele video probeer die mater verduidelik dat Jesus Christus die offerhande gaan stop, maar dis nie wat ek in die Woord lees nie:
Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:27 En hy(die verwoester) sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Hoekom offer ons nie meer in 'n tempel diere nie? Het Jesus dit gereel of nie?


Hier sien ons duidelik in vers 27 dat die een wat die tempel verwoes n week lank (7 jaar) n verbond sal sluit. Daarna sal hy op die vleuel van gruwels (hoogtepunt) begin die verwoesting tot aan die einde Jesus Christus se wederkoms.

Wie is die Gesalfde wat uitgeroei word? Dit is tog Jesus!

Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal

Soos jy weet wag die meeste Jode nog op die Messias. Hul ontken Christus as Messias, en wag nog op Hom. Gaan hul die valse messias aanbid, die Antichris??Ek haal aan uit Jode se netwerk:
And when the Messiah comes, the Holy Temple will be rebuilt, and once again we will bring sacrifices on the Holy Altar there, as it says "And the sacrificial offerings of Judah and Jerusalem will be pleasing to Hashem, like in the olden days years ago" (Malachi 3:4).

So duidelik sien ons dat die Jode weer die tempel gaan herbou in Jerusalem, en weer gaan offer. Maar voor dit moet daar n vredesverdrag gesluit word deur die Antichris. Dus gaan hierdie selfde Antichris die offerhande stop.

Chris, voordat Jerusalem volgens jou verwoes is in 70 AD en die grootste verdrukking plaasgevind het, het daar heidene in hierdie tempel gebly? Indien nie lieg daardie mater op die video al weer:
Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.

Weet jy dat daar iets bestaan soos die Temple Institute, en vars nuus toon dat hul die tempel weer gaan herbou en planne is reeds opgetrek.

https://www.breakingisraelnews.com/8...VF8Buv4EdCI.97

Met Trump aan bewind van Amerika, en Israel goedgesind, en waar hy die Amerikaanse ambassade Jerusalem toe gaan vat, gaan ons dalk groot dinge sien.

Dis waar ons gaan sien dat Jode weer gaan begin offer, en dat die Antichris die offerhande gaan afbreek na 3,5 jaar, en as God gaan voorgee staan en as God in die tempel.
Hein hierdie is afleidings wat jy maak uit die media en ons weet wie beheer die media. Elke onheilige komplot in die wereld het 'n jood agter dit, elke oorlog word deur jode finansier. Daar is 'n groot begeerte by satan en sy handlangers dat kinders van God moet glo in die groot verdrukking, die vernietiging en elende wat kastig deur hulle Vader oor hulle gebring word. Kyk mooi Hein dit is 'n komplot deur satan, hy mislei en gebruik die jode wat nog smag na 'n verlosser.


Gaan vra sommer vir jouself af of in 70 AD, DAAR N VREDESVERDRAG GESLUIT WAS Chris deur enige iemand? Jy sal sien dat dit ook nie gebeur het nie.So as die mater dan so onwaarhede versprei en God se Woord verdraai, hoe kan ek enige iets glo wat die man versprei Chris? Hoe kan ek sy video glo as ek die leuens ontbloot wat nie ooreenstem met die woord nie Chris.
Dis wat ek wou doen Chris, om leuens te ontbloot. Glo wat jy wil, dis jou eie vrye keuse.

Ek weet dis wat jy probeer doen Hein, jy probeer alles wat nie in jou gelofie inpas nie leuens maak, in plaas daarvan om te bekeer. Niemand kan jou dwing nie Hein, nie eers ons Vader nie, ek kan jou wel vra om op te hou laster en God as 'n massamoordenaar van Sy skepping uit te beeld. Ek vra jou ook om op te hou om God as onregverdig uit te beeld. Jy vertel ons, Jesus het vir ons sondes gesterf tog glo jy God kom jou nog straf. Jy vertel ons God het die wereld so lief gehad dat Hy, Jesus gestuur het om te red, tog glo jy die wereld is verdoem.

Het Jesus se eerste poging misluk? Gaan satan die rondte wen? Nee Hein, God is perfek, hy offer nie Sy kinders nie, Hy het self die offer betaal.
Chris

454
03-01-2017, 06:30 AM
Lukas

Jou vraag:
So waarom ontspan ons nie en konsentreer om te doen wat ons moet doen. Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Die antwoord is eenvoudig Lukas. Ons kan nie, kinders van God kan nie siekes gesond maak nie, hulle kan nie melaatses reinig nie, hulle kannie dooies opwek nie en sukkel om duiwels te sien, wat nog van uitdryf. Ek weet die Bybel leer ons anders tog is dit nie wat ons sien nie. Ja daar is uitsonderings, maar dis skraps.

Hoekom? Want ons glo verkeerd, ons glo God is nog ontevrede met ons. Ons glo ons moet iets uit ons self doen om God te behaag. Ons glo nog God draai Sy aangesig van ons weg en dat ons nie goed genoeg is nie. Ons vertrou God nie, want ons is bang dat Hy dalk meer verwag as wat ons kan lewer. In kort ons besef nie dat Jesus vir ons die perfekte offer gebring het nie, ons glo nie ons is heilig en geregtig voor God nie. Ons glo God sien ons sondige natuur en weier om te glo dat Jesus se offer ons volmaak gereinig het. Ons bely Jesus maar ons besef nog nie dat God na ons kyk deur die bloed van Jesus nie, dat God ons sien so skoon en rein soos Jesus, dat ons deelagtig is aan 'n Goddelike verbond deur die bloed en geloof in Jesus nie. Nee ons weier, ons wil dit self doen. Dit kannie so maklik wees nie. Ek moet eers dit of dat of wat ookal. Ons weerhou die beloftes deur ons eie negatiewe geloof.

God het 'n ewige verbond met Homself as Jesus gesluit, die verbond word in die ark in die hemel bewaar. Die verbond was nie met mense nie, sodat ons dit nie dalk weer opmors nie. Die verbond het God by Homself gemaak en ons het deelagtig daaraan geword, deur ons geloof in Jesus Christus.
God se voorsienigheid ken geen perke nie, ons kan nie die verbond opmors nie, Jesus was die hoepriester en die offer, Hy het die onderhandelinge perfek namens ons gedoen en die perfekte offer betaal, ONS KAN DIT NIE OPMORS NIE.

Chris