PDA

View Full Version : die 10 wat baie mense plaNov16
02-17-2017, 08:00 PM
20 TOE het God al hierdie woorde gespreek en ges:

2Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

3Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.

4Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;

6en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

7Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

8Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.

9Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;

10maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy gn werk doen niejy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

11Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag gesen en dit geheilig.

12Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

13Jy mag nie doodslaan nie.

14Jy mag nie egbreek nie.

15Jy mag nie steel nie.

16Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie
.
17Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Die Bybel : Ou Vertaling. 1996, c1954 (electronic edition of the 2nd edition.) (Ex 20:2). Suffolk, England: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Nov16
02-17-2017, 08:10 PM
hein en chris en al ons lekker skrywers, wat presies het van die sabbat dag geword.

een se tomato ander een se tomeato.

ek wil hier n stelling maak of n opnie lig, ons het die Vader Almagtige Koning verloon, juis oor die sabbat die enigste dag wat hy heilig gemaak het vir ons om oor te heers.

pas dit nie presies in die endtime profisie in nie?

Hein
02-17-2017, 08:19 PM
hein en chris en al ons lekker skrywers, wat presies het van die sabbat dag geword.

een se tomato ander een se tomeato.

ek wil hier n stelling maak of n opnie lig, ons het die Vader Almagtige Koning verloon, juis oor die sabbat die enigste dag wat hy heilig gemaak het vir ons om oor te heers.

pas dit nie presies in die endtime profisie in nie?

Hallo Nov16, hierdie kan vurige onderwerp word. Maar as ons kan bepaal of die sabbat onder die 10 gebooie of die wet val, dan is dit goeie beginpunt.
As jy my vra, dan sou ek s ja, dit doen. Laat weet of jy saamstem?

1623
02-17-2017, 08:24 PM
Ek het dit ook al baie gevra. Die antwoorde kan mens meestal verduidelik. Party mense verwys na die besieke aan die tempels op sondae, maar dit sou nie help om op enige ander dag te gaan nie want die tempels sou leeg wees. Sondag was die dag waarop hulle die songod aanbid het en daarom was hulle in die tempels

Nov16
02-17-2017, 08:25 PM
wat ek lekkerlees vind is die volgende hoe een van die groot konings sy wysheid bekom het

"3 Solomon bloved the Lord, cwalking in the statutes of David his father, only he sacrificed and made offerings at the high places. 4 And the king went to Gibeon to sacrifice there, dfor that was the great high place. Solomon used to offer a thousand burnt offerings on that altar. 5 eAt Gibeon fthe Lord appeared to Solomon gin a dream by night, and God said, “Ask what I shall give you.” 6 And Solomon said, “You have shown great and steadfast love to your servant David my father, because hhe walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. And you have kept for him this great and steadfast love and ihave given him a son to sit on his throne this day. 7 And now, O Lord my God, jyou have made your servant king in place of David my father, kalthough I am but a little child. I do not know lhow to go out or come in. 8 mAnd your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, ntoo many to be numbered or counted for multitude. 9 oGive your servant therefore an understanding mind pto govern your people, that I may qdiscern between good and evil, for who is able to govern this your great people?”
10 It pleased the Lord that Solomon had asked this. 11 And God said to him, “Because you have asked this, and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, 12 behold, rI now do according to your word. Behold, sI give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you and none like you shall arise after you. 13 tI give you also what you have not asked, uboth riches and honor, so that no other king shall compare with you, all your days. 14 And if you will walk in my ways, keeping my statutes and my commandments, vas your father David walked, then wI will lengthen your days.”
15 And Solomon xawoke, and behold, it was a dream. Then he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings and peace offerings, and made a feast for all his servants."

die vertrek punt sou wees die volgende

understanding to discern what is right......dan vers 14 14 And if you will walk in my ways, keeping my statutes and my commandments

ons id in die bybel hoeveel keer vermaan om te wandel in die woord en wette wat God vir ons gegee het en tog verloor ons dit altyd

soos wat chris dit plaas is dit amper reg en ook nie heeltemal reg nie
die koningkryk
chris dit is n woord speeling, meskien moet ons bietjie na daardie een ook ky wat sekerlik bedoel was is die volgende


"the kingdom is within your reach if you make the right choices;"

om n krom stok reguit te buig vat tyd en ek het oor die jaare my twyfel in die sabbat gekry.

ons moet by matewis 6 a draai maak en sien hoe word dit gedoen.. veer eens baie waarskuwings maar wel n uitweg
MATTHEUS 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Hein
02-17-2017, 09:25 PM
Die sabbat en wet debat

Hein
02-17-2017, 09:26 PM
Lees asb bostaande deeglik deur. Dis die kruks van die saak, en waaroor genade gaan.

Nov16
02-18-2017, 09:50 AM
Lees asb bostaande deeglik deur. Dis die kruks van die saak, en waaroor genade gaan.

Jy verander weer die onderwerp dit gaan oor die 10 geboooie so wel as die belangrikste dag wat genoem word

,,,,,,In all of the Old Testament, the only place the first day of the week is mentioned is in Genesis:

Gen 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

Now nowhere in the creation account is the first day of the week of creation blessed, sanctified, or declared holy. Did any day of creation receive this kind of recognition from God?

Gen 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

In all of scripture, the seventh day of the week, the Sabbath, is the only day which has been declared by God Himself to be blessed, sanctified (set aside for a holy purpose), in memorial to His creation.

We are again reminded to observe the seventh day Sabbath in the commandments given at Sinai:

Exo 20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.
Exo 20:9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:
Exo 20:10 But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:
Exo 20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.

The seventh day is declared to be a memorial to the creative power of God, which should be observed and kept holy because God Himself has blessed and hallowed the day.

On the sacredness of Sunday, the first day of the week, the Old Testament is completely silent.

Nov16
02-18-2017, 09:57 AM
Wel hier is die kort en lank van die storie.

http://biblelight.net/firstday.htm

Hein
02-18-2017, 01:35 PM
Nov 16, ek haal aan wat jy skryf:
"Jy verander weer die onderwerp dit gaan oor die 10 geboooie so wel as die belangrikste dag wat genoem word"

Miskien dink jy ek verander die onderwerp, maar ek glo nie.

Ek dink jy moet tot die punt kom, en verstaanbare Afriaans praat. . Wat bedoel jy het die sabbat en 10 gebooie te doen met die eindtye? Som dit asb op, sodat ons kan verstaan wat jy bedoel.

Nov16
02-18-2017, 05:20 PM
Nov 16, ek haal aan wat jy skryf:
"Jy verander weer die onderwerp dit gaan oor die 10 geboooie so wel as die belangrikste dag wat genoem word"

Miskien dink jy ek verander die onderwerp, maar ek glo nie.

Ek dink jy moet tot die punt kom, en verstaanbare Afriaans praat. . Wat bedoel jy het die sabbat en 10 gebooie te doen met die eindtye? Som dit asb op, sodat ons kan verstaan wat jy bedoel.

Hein dit is presies waar ons blindelings voortploeter...
Ons ken nie meer die 10 gebooie nie en ons het die helige dag verloor oor die 2017 jaar

Nov16
02-18-2017, 07:26 PM
Met die skrywe in Jesaja 66 waar HY vir ons s oor die nuwe hemel en die nuwe aarde

JESAJA 66:22 (AFR83)
Soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek gaan maak, in my diens sal staan, s die Here, so sal julle nageslag en julle roem in my diens staan.
JESAJA 66:23 (AFR83)
Elke nuwemaansfees en elke sabbat sal al wat leef, voor My in aanbidding kom buig, s die Here.

My afrikaans is nie duidelik genoeg nie, maar die vertaalings is daar...

Nov16
02-18-2017, 08:33 PM
Met enige iets te doen oor ons geloof

LUKAS 23:53 (AFR83)
Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergel waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie.
LUKAS 23:54 (AFR83)
Dit was Vrydag, en die sabbat het al begin aanbreek.
LUKAS 23:55 (AFR83)
Die vroue wat saam met Jesus van Galilea af gekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergel word.
LUKAS 23:56 (AFR83)
Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal.

Hein
02-18-2017, 10:32 PM
Dis presies waarom ek die " sabbat en wet debat" daar geplaas het om te bestudeer. Ek self het baie daaroor gewonder en begin soek in die Bybel. En di waarop ek afgekom het, en gevolgtrekkings moes maak.

Nov16
02-24-2017, 08:45 PM
Wel lyk my die draad gaan baie stil word...is daar iemand wat graag wil bydra.

My sabbat dag is elkedag. Ek probeer die saterdag geniet asook die eerstedag die sondag.