PDA

View Full Version : Openbaringe / Revelation1616
07-02-2017, 01:48 PM
https://www.youtube.com/watch?v=E1-tPoqbyLk&list=PL6sYewnEzMefRX-mbpwqHyuJXHkY_kTXD

"Revelation: The Fuel Project Guide"

Goeie dag almal. Ek plaas die 'link' hierbo wat handel oor Openbaringe. Weereens sowat 43 kort en kragtige videos wat handel oor Daniel se visies. Indien jy self Openbaringe bestudeer en 'n pad met Jesus loop sal Fuel project se navorsing en werk jou navorsing en studies versterk.

Geniet!

454
07-04-2017, 09:00 PM
https://www.youtube.com/watch?v=4T1dawjOsKg&t=31s

Hein
07-12-2017, 01:41 PM
Hallo Chris,

Net voor ek hierna luister, IS HIERDIE WEER JOU PRETERIST MAATJIES SE VIDEOS OF NIE?

Hein
07-12-2017, 02:12 PM
Ou Chris, jy luister weer na iemand wat kom soos die engel van die lig...

Die man praat totale onsin, en jy vreet dit weer soos soetkoek op. Ek het telke male, oor en oor aan jou bewys dat die man lieg, en hier doen hy dit weer, en JY plaas die video op AKSKA...


Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie GESLAG sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Mat 24:34 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 ThisG3778 GENERATION1074 shall notG3364 pass,G3928 tillG2193 G302 allG3956 these thingsG5023 be fulfilled.G1096

Die man steek vas, oor die woordjie GENERATION, en ek probeer weer help.

GENERATION:
γενεά
genea
ghen-eh-ah'
From (a presumed derivative of) G1085; a generation; by implication an age (the period or the persons): - age, generation, nation, time.

VERDERE VERDUIDELIKING...
γένος
genos
ghen'-os
From G1096; kin (abstractly or concretely, literally or figuratively, individually or collectively): - born, country (-man), diversity, generation, kind (-red), nation, offspring, stock.

Laat God se GEES jou lei, en nie ander mense nie...

454
07-13-2017, 08:16 AM
More Hein

Eintlik wil ek my vir jou vererg en dan dink ek terug oor die dae toe die goed ook nie vir my sin gemaak het nie. Ek het die selfde onvrede in my hart ervaar as wat jy nou doen, so nee, ek gaan my nie vererg nie ek gaan jou bedank. Dankie Hein jy het my weer 'n geleentheid gegee om die ding met myself uit te klaar en te probeer verduidelik.

Ja, jy kan die woord geslag met nasie vervang as jy wil, maar dan moet jy vir ons verduidelik hoekom die Bybel nerens anders 'n tydperk in nasies aandui nie maar wel in geslagte.

Mat 23:29 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
Mat 23:30 en julle s: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
Mat 23:31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
Mat 23:32 Maak die maat van julle vaders dan vol!
Mat 23:33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,
Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
Mat 23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

Hein dink jy die het al gebeur of beteken geslag hier ook nasie volgens jou?

Chris

Hein
07-13-2017, 10:39 AM
Eerstens Chris, niks pla my of maak my onrustig nie, INTEENDEEL. Dit wat ek glo, maak my gemaklik en baie rustig.

AL WAT EK VIR JOU KOM UITWYS, IS DAT DIE MAN VAN DIE PAD AF IS MET SY UITLEG van die Woord. Ek het telke male tevore dit aan jou uitgewys, en jou gevra om mooi daarna te gaan kyk, maar ek sien jy het nie. Dus vra ek weer, gaan kyk na die goed wat ek reeds aan jou uitgewys het, oor die onsin wat die "preterist futurist" mater praat

Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,

Jy weet, net soos ek dat daar al vervolging was, nie net Israelse Jode nie maar orals in die wereld. Jy weet ook dat Hitler seker die grootste vervolger van Jode was, wat die meeste Jode uitgewis het in die geskiedenis. En so sal dit aangaan in Israel, het Christus belowe, tot aan die einde toe. Hoekom mag jy vra Chris? Ek glo, omrede meeste Jode nie WIL GLO dat die messias al gekom het nie, en dit is wat ek glo.

Gaan bestudeer dit wat ek reeds vir jou gegee het in vrae.

Groetnis

454
07-13-2017, 03:16 PM
Hein

Jy sien, dit is my hele punt. Jy lieg vir jouself en dink niemand anders sien dit nie. Wanneer ek in die Bybel lees daar kom 'n groot verdrukking en God gaan mense uitlewer aan die bose dan raak ek bekommerd. Ek wil nie he dit moet met my of enige van my geliefdes gebeur nie. Dit is menslik en natuurlik om ellende te vermy.
Jy aan die ander kant lyk vir my gee glad nie om nie, jy se jy is rustig en gemaklik daarmee. Jy glo mos dat God die ellendes van openbaring vir Sy kinders uitgedink en beplan het, dat Hy jou gaan uitlewer aan die bose en die dier gaan toelaat om miljoene van Sy kinders te verwoes. Dit is vir my aan kranksinnig en ek sien dit in dieselfde klas as 'n self moord bom draer wat glo dat, daar 7 maagde vir hom in die hemel wag.

Ek weet, dat die God wat ek ken, my Vader, my nooit sal uitlewer aan die bose nie, ek glo die beloftes van die Bybel, ek glo dat ek nie meer 'n dienskneg is nie, maar 'n kind. Ek glo dat ek geregverdig deur die bloed van Jesus as heilige voor my Vader staan en niks tussen ons kan kom nie, nie eers sonde nie. Dit Hein gee my gemoedsrus, om te weet dat my Vader my eerste liefgehad het en dat hy my nooit gaan uitlewer aan die bose nie.
Dit is bietjie anders as wat jy verwag volgens jou verstaan van openbaring ne?

Om terug te kom by die video, ek het deur jou skrywes gewerk Hein, met moeite en ek kon geen, maar geen een enkele bewys kry van wat jy beweer die man lieg nie.
Jy antwoord nie wat ek jou vra om te verduidelik nie, want jy kan nie, dit maak nie sin nie, nie eers vir jou nie. Dit sal nie want dit is op tradisionele hoorse gegrond en nie Bybels nie.

Bring jou bewyse wat jy kastig het, ek kan nie wag nie, ek wil baie graag die hele ding weer vir my self uitpluis. Ek weet egter jy sal nie, jy sal weer n verskoning he en in jou hart weet jy dit maak nie sin nie.

Chris

Hein
07-13-2017, 04:11 PM
Lekker man, hier gaat ons alweer...

Punt 1:

Rev 7:9 N hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte WAT NIEMAND KON TEL NIE, uit ALLE nasies EN stamme EN volke EN tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed MET WIT KLERE en met palmtakke in hulle hande;
Rev 7:10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en ges: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!
Rev 7:11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en ges:
Rev 7:12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.
Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is MET DIE WIT KLERE, wie is hulle en WAARVANDAAN het hulle gekom?
Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat UIT die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Wie is al hierdie mense uit ALLE NASIES, STAMME EN TALE? Was hul in die EINDTYD OPENBARING groot verdrukking of nie Chris? Kan jy werklikwaar dit weerl? Verduidelik asb dan Chris!!

Daar is net een GROOT VERDRUKKING wat NOG MOET kom Chris, en dis die EEN wat uitgewys word in Openbaring – NET EEN Chris. Nie ‘n 70 AD verdrukking, dan weer tydens Hitler se tyd verdrukking nie, NET EEN Chris!!!. En dit kom oor die HELE wreld Chris!!! Nie net Israel nie Chris!!!!


Punt 2:
Het Jesus toe af aarde toe gekom met Sy wederkoms, na daardie groot verdrukking wat jou “preterist futurist” maatjie, bog-prater uitwys Chris??? Indien nie, waarom dan nie, want dis wat hieronder staan Chris, SIEN DIE WOORDJIE DADELIK!!!!

Mat 24:29 En DADELIK n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En Hy sal sy ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan

Jesus se WEDERKOMS: Het Jesus Sy engele uitgestuur om die mense te kom haal Chris? Nee nog nie Chris! So jou bog-prater maatjie op die video praat dan mos bog, of hoe dan Chris? Verduidelik asb!


Punt 3:
Kom ons wys jou bog-prater maatjie weereens verkeerd Chris, die enetjie waarin jy vas glo. Die een wat die Bybel vertaal soos wat hy goeddink, daai enetjie, daai futurist preterist mater...
Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer TEEN DIE HEILIGES EN HULLE TE OORWIN, en aan hom is mag gegee oor ELKE STAM en TAAL en NASIE.
Rev 13:8 En AL DIE BEWONERS VAN DIE AARDE sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Rev 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

Hier wil ek amper vra, kan iemand dan SOOOOO mislei word, en DIT nie eens verstaan nie??
Ek glo vas die gees van misleiding is in hom gestuur, sodat hy glad nie verstaan nie, daardie “futurist preterist” mater.

Nou vra ek jou WEER Chris, SOOS TELKE MALE TEVORE...., waar Chris het jy dit gesien gebeur in die verlede of in die geskiedenis tot nou toe??? Het dit al gebeur soos jou “futurist preterist matertjie? Nee!!! Gald nie!!!

En dan glo jy dit Chris?
Verduidelik asb Chris?

Genoeg vir nou, ek wag vir jou verduidelikings op elke punt.

454
07-13-2017, 09:08 PM
Hein

Eerstens lees gou die eerste vers van Openb1.

Rev 1:1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien.

Jy sien die woord binnekort? Ons is nou reeds 2000 jaar verder, binnekort is verby. Jesus het selfs 'n tyd daaraan gekoppel, 'n geslag, die woord wat jy verander na nasie. Is 'n geslag (40 jaar) nie nader aan binnekort as 2000 plus jare nie.

Punt een is eenvoudig wat daar staan. Die mense wat uit die verdrukking voor 70 nc kom. In hfst 6 smeek die mense God vir wraak en 'n einde aan die verdrukking. In hfst 7 dank hulle God vir die einde na die tempel vernietig is en hulle nou deel is van 'n nuwe verbond.

Punt twee is toe Jesus sy plek in die hemel aan die regterhand van God opgeneem het. Let op

Punt drie is geskiedenis. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(AD_70)

Hein kyk asb die video, die man verduidelik regtig baie beter as wat ek kan tik. Rerig kom oor dit, God sal nie Sy kinders uitlewer aan satan nie. As jy tot daardie besef kan kom sal jy ook besef dat dit wat jy vrees net kan gebeur omdat jy dit vrees.


Chris

Hein
07-13-2017, 09:34 PM
Chris, ek gaan nie weer die nar se gemors kyk nie, dis vals.

Griekse vertaling van “shortly”:
tachos
takh'-os
From the same as G5036; a brief space (of time), that is, (with G1722 prefixed) in haste: - + quickly, + shortly, + speedily.

Rev 1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things WHICH MUST SHORTLY COME TO PASS; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: (KJV)

Rev 1:1 The Revelation of Jesus Christ which God gave him so that his servants might have knowledge of the things WHICH WILL QUICKLY TAKE PLACE: and he sent and made it clear by his angel to his servant John; (BBE)

Ja Chris, dit gaan net 7 JAAR duur, dis hoe vinnig die verdrukkingstydperk in OPENBARING gaan wees. In al die jare wat op aarde is, gaan Openbaring slegs 7 JAAR neem om plaas te vind. Dis kort!
So volgens jou redenasie, saam met die “preterist futurist” mater, dan moes ons al in die hemel wees Chris?

Jou PUNT 1 redenasie is belaglik Chris. Kyk mooi wat daar staan.
..... en dan sal AL die stamme van die aarde rou bedryf….Chris, ni net die paar Israeliete of dissipels nie Chris, AL DIE STAMME VAN DIE AARDE!!! Net daar duik daai mater en jou redenasie WEER in die hek… jammer man.

Punt 2 redenasie is nog meer belaglik Chris.
Waar het dit reeds gebeur Chris?
Mat 24:31 En Hy sal sy ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan

Ag nee man Chris, is jy seker van jou storie???

So wat van die ander vrae Chris?

454
07-14-2017, 11:19 AM
Hein

Dis rerig jou keuse of jy dit kyk of nie. Hy het die kennis, jy kort dit, besluit self. Dit is maar 'n uitdaging wat leke predikers het, hulle het die salwing maar kort kennis. Die volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis.

Jou poging om verby die binnekort te kom is nie geslaag nie Hein, die nuwe afrikaanse vertaling spel dit mooi duidelik uit.

Rev 1:1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien.
Rev 1:2 Johannes is die getuie van wat God ges en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het.
Rev 1:3 Gesend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.

Gaan gou weer terug na vers 3 Hein, jy mis dit. "Die eindtyd is naby." Watter eindtyd? Die einde van die ou verbond, daardie tyd is verby. Ons kan tog sekerlik nie na 2000 jaar nog dink dis naby nie. Dit is verby Hein, in dieselfde geslag as wat Jesus voorspel het dit sal gebeur.

Verder word dit bevestig in:

Rev 22:10 Verder s hy vir my: Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby.

Die Eindtyd is naby, hier staan nie die verdrukking gaan gou (7jaar) verby soos jy beweer nie.

In Openb1 staan, God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Wie was die dienaars Hein?
Is ons nog dienaars? Die Bybel se nee ons is nou kinders, erfgename.

Gal 4:4 Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit n vrou, gebore onder die wet,
Gal 4:5 om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.
Gal 4:6 En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!
Gal 4:7 Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

Jy sien Hein, Openbaring was vir die volk, dienaars, die onder die wet geskryf. Die ou verbond het bestaan uit seen of straf en Jesus het die dienaars deur Johannes gewaarsku dat die "volheid van die tyd" vir die ou verbond aangebreek het. Die wat Jesus aanvaar is gered die ander is gestraf. Dit was die volk se keuse om onder daardie verbond God te probeer behaag. Dit is geskiedenis, ons die kinders van God staan onder 'n nuwe verbond.

Chris

454
07-14-2017, 12:58 PM
Hein

Jy se: "Jou PUNT 1 redenasie is belaglik Chris. Kyk mooi wat daar staan.
..... en dan sal AL die stamme van die aarde rou bedryf.Chris, ni net die paar Israeliete of dissipels nie Chris, AL DIE STAMME VAN DIE AARDE!!! Net daar duik daai mater en jou redenasie WEER in die hek jammer man."

Hein Let op, dit is die teken wat verskyn, nie Jesus nie.

Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
Mat 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Daar bestaan 'n persepsie dat die gebeure oor die hele aarde gaan plaasvind, dit is verkeerd en die verwarring is as gevolg van vertalings.

Die woord aarde daar moet wees land, met verwysing na die beloofde land van die Jode. Klein foutjie wat 'n wereldse verskil maak.
(G1093
γῆ
gē
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.)


In vers 30 lees ons sal die teken verskyn, nie die Seun nie, die teken. Wat is die teken? Die teken is die vernietiging van die tempel en al die Joodse stamme rou daaroor.

Dit was die teken vir die Jode dat die Seun van die mens opgevaar het, dat Hy triomfeer het oor die dood, dat die tempel en offers nie meer nodig is nie, dat die Seun sit aan die regterhand van God in die hemel.

Kyk gou na die KJV.
Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Dit is die teken dat die Seun van die mens ingaan in die wolke, dit was toe Jesus sy regmatige plek in die Hemel ingeneem het.

In vers 34 klaar Jesus enige verwarring oor wanneer die dinge gaan gebeur uit, wanneer hy daardie geslag daaraan koppel. Dit is tog dan duidelik dat Jesus nie daar na Sy wederkoms verwys het nie, daai geslag is verby. (Ek het op stadium gedink die geslag verwys na die geslag van Christus maar dit blyk nie so nie)

Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.


Dan wil ek jou gou terugvat na die O.T.

Eze 32:7 En as Ek jou uitblus, sal Ek die hemel oordek en sy sterre verdonker; Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie.
Eze 32:8 Al die skynende ligte aan die hemel, di sal Ek om jou ontwil duister maak, en Ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Here HERE.

Dit is deel van Ezekiel se profesie oor die vernietiging van Egipte, ons weet ook dat dit gebeur het, tog is die donker skynende ligte nooit in die geskiedenis opgeteken nie. Die punt is, dit was 'n manier van praat vir die Jode. Net soos 'n rus nie vandag gaan verstaan wat jy bedoel met, die kalf is in die put of die koeel is deur die kerk, sonder 'n afrikaanse agtergrond nie, netso het ons 'n joodse uitkyk nodig om die idioom te verstaan.
Jy kan nou verder soek en jy gaan tientalle voorbeelde kry wat dieselfde is.

Jesaja oor Edom:

Isa 34:4 En al die lerskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos n boek en al sy lerskare val af soos n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.
Isa 34:5 Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word.

Ons weet tog die hemel is nie letterlik opgerol nie.

Jesaja oor Babelonie:

Isa 13:10 Want die sterre van die hemel en sy Orons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.

Dit was 'n algemene manier van praat.


Chris

Hein
07-14-2017, 12:59 PM
Hein
Jy sien Hein, Openbaring was vir die volk, dienaars, die onder die wet geskryf. Die ou verbond het bestaan uit seen of straf en Jesus het die dienaars deur Johannes gewaarsku dat die "volheid van die tyd" vir die ou verbond aangebreek het. Die wat Jesus aanvaar is gered die ander is gestraf. Dit was die volk se keuse om onder daardie verbond God te probeer behaag. Dit is geskiedenis, ons die kinders van God staan onder 'n nuwe verbond.

Chris

Nou goed Chris, ek sien die dwaalgees werk mooi daar met die videos....
Ek wil dan net vir jou vra, as die hele Openbaring dan NET aan die volk (Israeliete) geskryf was, en dan VOLGENS JOU reeds verby is, hoekom is jy dan nie in die hemel nie?

Ek vra dan DAT JY EN DIE MATER op die videos, dan seersekerlik vir my moet gaan wys dat elke liewe ding OPGESKRYF in Openbaring REEDS gebeur het in 70 AD.

454
07-14-2017, 06:37 PM
Hein

Jy verstaan verkeerd, ek gaan jou niks wys nie. Jy kan dit self soek. Al rede hoekom ek jou vrae antwoord en op jou skrywes reageer is omdat jy verwarring probeer saai. Ek sal jou aanhou reghelp solank ek toegelaat word op die blad. Die gruwels waarvan jy God in jou weergawe van die Bybel beskuldig, is lasterlik en onaanvaarbaar vir enige kind van God.

Chris

Hein
07-15-2017, 05:45 PM
Chris, jy het ongelukkig die gemors weer kom plaas op die webblad van Lukas. Deur die gemors te plaas, het jy jou oopgestel vir kritiek

Gaan sit bietjie agteroor en dink: Hoekom sal miljoene der miljoene weergebore Christene, vervuld met God se Gees, nie met jou en die "preterist futurist" mater saamstem nie?

Hoekom is julle reg en al die ander miljarde weergebore Christene verkeerd?

Groetnis, Hein

Hein
07-15-2017, 08:48 PM
En as jy daarmee klaar is Chris, dan gaan lees jy die onderstaande artikel. Miskien kan dit jou oortuig. Hierdie wys dat Openbaring eers in 96AD aan Johaanes geopenbaar is deur Heilige Gees.

https://www.christiancourier.com/articles/1552-when-was-the-book-of-revelation-written

Hein
07-15-2017, 10:01 PM
So Chris, Kom ek wys jou hoe dwaas jou redenasie is, tesame met die “preterist futurist” dwaalleer mater van jou op sy vrot dwaalleer videos...

Julle wys uit dat DIE EINDTYD VERDRUKKING reeds VERBY is in 70 AD. Jul wil ons wysmaak dat Openbaring iets van die verlede is, en ons nie daardeur sal moet gaan wanneer dit kom nie. Hoe belaglik !!!
Julle wil weergebore Christene mislei met jul dwaalleer, deur aan hul te s dat die volgende verse toon dat Christus OPGEVAAR HET in die hemel, en dit nie beteken Jesus se wederkoms aan die EINDE nie:
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID.

Chris, lees jy nie mooi nie?????, AL DIE STAMME VAN DIE AARDE!!!
Dit sluit die xhoi san, die maoeri, die reenwoud stamme, afrikaner, almal in !!! Ja Chris, dis die WEDERKOMS, en dis waarop die vers verwys, DIS al !!!
Al die stamme, sluit in die DUISENDE STAMME regoor die wreld, wat moes NET DAAR EN DAN ROU bedryf het. En volgens julle dwase redenasie kon dit nie gebeur het nie.
Hoekom gaan hul rou bedryf? Omdat die evangelie na 2000 jaar REEDS aan hul verkondig is, en hul nie gehoor gegee het daaraan nie, voordat Jesus Christus se wederkoms plaasvind.
Chris, net ‘n paar dissipels het Jesus sien opstyg hemel toe, en dit was dit. Nie al die stamme van die aarde nie???

Maar weer wys ek uit hoe DWAAS julle redeneer, en hoe die dwaalgees julle lei. DIREK na die gebeurtenis, moet die volgende dadelik plaasvind:
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID.
Mat 24:31 En Hy sal sy ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes (KINDERS VAN GOD) versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
Sien jy Chris? Jou preterist dwase redenasie val plat. Hierdie het nie in 70 AD gebeur nie Chris, so jul dwase redenasie val ook plat.
Is alle mense deur Christus SE ENGELE VERSAMEL OP AARDE, opgeneem , weggeraap, in 70AD? Nee!!! Glad nie!!!
So wat is jul dwase storie dan????????


In die boek Lukas, beskryf Lukas die OPNEEM, opstyg, VERHEERLIKING van Christus so:
Luk 24:51 En terwyl Hy hulle (die paar dissipels) sen, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.
Luk 24:52 En hulle (die paar dissipels) het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot BLYDSKAP.
Sien jy Chris, die paar dissipels het nie rou bedryf nie, hul was vervul met GROOT BLYDSKAP! Direk in teenstelling met jul dwaalgees redenasie.

Hier is nog ‘n voorbeeld van Jesus se WEDERKOMS:
Mar 14:62 En Jesus s: Ek is. En u ALMAL sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God SIEN SIT en (DAN EERS) kom met die wolke van die hemel.
Wanneer Jesus weer terugkom aarde toe, gaan elke Moslem, Hindoe, koning, heerser, vrymesselaar, Ates, en ongelowige, plus al die ander gelowe tesame met kinders van God Jesus weer sien kom, met Sy wederkoms. Maar hierdie keer kom Christus met Sy hele lermag engele, dus kom hy met groot mag en krag terug aarde toe.
Nie stil stil nie, MET GROOT MAG EN KRAG.

Dis hier waar ELKE TONG SAL BELY (Filp 2:10-11) DAT Jesus Christus Here is, ELKE LIEWE EEN!! Hoekom? Want die hemel gaan geopend wees en almal gaan dit SIEN!!! Almal gaan sien hoe Christus op die troon langs die Vader sit!!
ALMAL OP aarde! En die wat nie weergebore was nie, gaan ROU bedryf, want dis te laat, DIE TYD IS VERBY!!!

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en ELKE oog sal Hom SIEN, ook hulle wat Hom deursteek het; en AL DIE GESLAGTE VAN DIE AARDE sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Dis nie Jesus se opvaar na die hemel nie Chris, dis nie stil stil deur 11 ooggetuie DISSIPELS waargeneem nie. Hierdie verse dui op Christus se WEDERKOMS, reg na die GROOT VERDRUKKING IN OPENBARING, aan die einde van die wreld, soos ons dit ken!
DINK!!!

454
07-16-2017, 09:29 AM
Hein

Ek het daai vrae reeds geantwoord en al probeer ek weer gaan jy dit nie verstaan nie want jy het nie die nodige kennis nie. Jy gaan bietjie wyer as jou lokale dominee en pastoor moet studeer. Ek verstaan nog lank nie alles nie, maar ek besef dat kinders van God mislei word om 'n negatiewe beeld van God te glo en so hulself te marginaliseer. Dit is hoekom miljoene nie verstaan wat ek vir jou probeer se nie.

Ek het al vir jou gese dat die negatiewe, God verloor, die dier verwoes, vertolking van Openbaring eers in die 1900 gewild geword het. Dit het begin met die verklarende Schofield Bybel in 1909 en het baie aftrek gekry in die daarop volgende jare as gevolg van die oorloe en depressie wat in daardie tyd plaasgevind het.

My tyd is beperk en ek kan nie al die goed weer vir jou probeer uit tik nie, so kyk asb die video. As jy die voriges gekyk het sou jy gesien het die mense beantwoord meeste van die vrae wat jy vrae.


https://www.youtube.com/watch?v=EiTix0zsT_c

454
07-16-2017, 10:37 AM
'n Meer volledige verduideliking.


https://www.youtube.com/watch?v=rSBxjyU5UUo

Hein
07-16-2017, 11:21 AM
Chris, ek bid baie vor jou, glo my. Die waarheid sal jou vrymaak. Ek gaan vir jou eerlik sė, ek gaan nie hierdie videos kyk nie. Preterist futurist is twak, vanuit die hel, en vals.
Ek het my nog nooit laat lei deur ander MENSE se menings en sienings en verklarings nie. Ek word deur Heilige Gees gelei, en nie deur TWEEDEHANSE inligting nie. Heilige Gees het my alles GELEER wat ek weet in Sy Woord.

EK GAAN AFSLUIT , en jou vra om mooi te dink hieroor:
Dit wat julle glo, neem Jesus se wederkoms HEELTEMAL weg. Deur die verse te verklaar, soos wat jul dit doen, bly daar GEEN HOOP vir julle oor nie. Elke vers wat aandui dat JESUS WEER KOM, het julle nou verander.
Ek waarsku jou dis gevaarlik. Jul speel nou met vuur.

Ek hou aan om vir jou te bid.

Groetnis.

454
07-16-2017, 11:55 AM
Hein

Om een of ander rede bly by die kat se stert. Niemand ontken Jesus se wederkoms nie, verstaan asb net wanneer die Bybel praat van die wederkoms en wanneer die Bybel praat van Jesus se koms in die hemel. Jy verwar die skrifte omtrent die twee gebeurtenisse.

Jesus se wederkoms sal wees wanneer Sy koninkryk die aarde gevul het, nie wanneer die dier almal terroriseer nie. Jesus kom weer wanneer Sy vyande gemaak is 'n voetbank vir Sy voete.

Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.

Hein, Jesus wag vir Sy kinders om die aarde te vul met Sy heerlikheid, ons kan nie vir Hom wag nie, Hy het reeds alles gedoen wat nodig is dat God se koninkryk die aarde kan vul. In jou vertolking van die wederkoms gaan God se kinders soos vliee, afgemaai word, van die honger doodgaan, miljoene onthoof word, ens. Rerig Hein, waar is die oorwinning? Al wat jy doen is om 'n geloof van ellende te skep, wat sal manifesteer as mense dit glo. Stop dit!

Kom ek spel dit vir jou uit, jou kennis van die Bybel en geskiedenis skiet tekort. Kyk asb die video hieronder, die man sal jou verduidelik hoe die God elke mens deur die geskiedenis hanteer op die vlak waar hy is. Jou verstaan van die eindtyd is geskep deur jou ervarings, ander mense, boeke en flieks, verseker nie die Heilige Gees nie.


https://www.youtube.com/watch?v=BgPU7VAJPIE

Hein
07-16-2017, 03:52 PM
http://www.letusreason.org/proph19.htm

454
07-16-2017, 06:33 PM
Hein

Ek het baie vragies oor daai redenasie maar kom ek noem twee goed waaroor ons nog nie gepraat het nie.

Ek vind dit moeilik om te glo dat die skrywer van openbaring 'n boek 25 jaar na die vernietiging van die tempel sal skryf, sonder om te noem dat die tempel reeds vernietig is en dat die Jode deur 'n helse tyd gegaan het soos jy beweer.

Ons weet ook dat Johannes reeds deur Nero Ceaser verban was na Patmos. Nero het regeer van 54 AD tot 68 AD. Dit is waarskynlik dat hy toe reeds Openbaring geskryf het. Dit is ook opgeteken dat mense wat Johannes in 96 AD op Patmos gesien het, gese het hy was baie oud en moes met moeite kerk toe gedra word.

Dan ook die volgende, Jesus se.
Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

Jesus is tog baie duidelik hier en daar kan geen verwarring wees nie. Sien julle al die dinge??? Die dinge wat julle sien sal alles afgebreek word. Daar staan nie 'n ander of volgende tempel nie sal afgebreek word nie, dis daardie tempel waarvoor hulle kyk wat afgebreek is, in daardie geslag, presies soos Jesus profeteer het.

Chris

Hein
07-16-2017, 07:27 PM
Gaan rustig deur al die inligting wat ek jou gegee het, alles sal begin sin maak. Nero se naam was nie eens Nero Ceasar nie., dit was net Nero.
Die verwoesting van die tempel gaan plaasvind voor of tydens Jesus se wederkoms, na die groot verdrukking.

Openbaring is ook deur God ingegee, en dui op die toekoms, dinge wat nog moet kom. Hoekom sal daar rondgepik word in die verlede, as die openbaring toekomsgerig is. Openbaring is spesifiek.

454
07-16-2017, 10:01 PM
Hein

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nero_(disambiguation)

Jammer Hein, maar jy gaan Jesus se profesie oor die tempel beter moet verduidelik, ek kry dit nie in jou aanhalings nie.

Chris

454
07-17-2017, 08:27 AM
Hein

Mat 24:26 As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestynmoenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamermoet dit nie glo nie.

Met wie praat Jesus hier? Dit is tog duidelik dat Hy die mense by Hom waarsku. Hy se nie gaan waarsku die mense 2000 jaar verder nie. Mis ek iets?

Mat 24:23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! moet dit nie glo nie.
Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Dieselfde hier.

Kyk hier is baie voorbeelde va vals christusse in die eerste eeu. Dink jy nie Jesus het dalk na hulle verwys nie?
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12416-pseudo-messiahs

Chris

Hein
07-18-2017, 11:29 AM
Hein

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nero_(disambiguation)

Jammer Hein, maar jy gaan Jesus se profesie oor die tempel beter moet verduidelik, ek kry dit nie in jou aanhalings nie.

Chris

Dit kan in twee gebeurtenisse wees, maar my opinie is dat dit in Opb 16 se skrif opgeskryf is:
Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat ges het: Dit is verby!
Rev 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.
Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval.

Dis net voor Jesus se wederkoms,

Of miskien die volgende, kan ook 'n gebeurtenis wees:
Rev 11:13 En in di uur het daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.

My opinie, eerder Opb 16

Hein
07-18-2017, 11:41 AM
Hein

Mat 24:26 As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.

Met wie praat Jesus hier? Dit is tog duidelik dat Hy die mense by Hom waarsku. Hy se nie gaan waarsku die mense 2000 jaar verder nie. Mis ek iets?

Mat 24:23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.
Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Dieselfde hier.

Kyk hier is baie voorbeelde va vals christusse in die eerste eeu. Dink jy nie Jesus het dalk na hulle verwys nie?
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12416-pseudo-messiahs

Chris

Daar was al baie vals christusse , selfs in die afgelope eeu, dit word "cults" genoem. Mense wat beweer hul is Jesus, en so ander verlei.

Maar die groot verleiding kom nog Chris, en dit gaan groot wees, en dit geneur in Openbaring:
Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Rev 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
Rev 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Rev 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.
Rev 13:10 As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges.
Rev 13:11 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.
Rev 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
Rev 13:13 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die o van die mense.
Rev 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die o van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te s dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.
Rev 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

Hierdie tekens en wonders sal op media platvorms, CNN, SKY, Facebook, Twitter, of wat ookal gebeur, en gewys word. Dan sal hy tegnologie gebruik om 'n merk aan elke ongeredde mense te plaas, sodat hul kan koop of verkoop. Teen daai tyd sal ons tien teen een 'n geldstelsel wereldwyd gebruik, wat sonder fisiese note en sente opereer. Dis maklik dan om oor te swaai, en almal te dwing om die merk te vat, want dit sal tegnologie insluit.

Hein
07-18-2017, 12:27 PM
[QUOTE=454;21846]Hein

Om een of ander rede bly by die kat se stert. Niemand ontken Jesus se wederkoms nie, verstaan asb net wanneer die Bybel praat van die wederkoms en wanneer die Bybel praat van Jesus se koms in die hemel. Jy verwar die skrifte omtrent die twee gebeurtenisse.

Jesus se wederkoms sal wees wanneer Sy koninkryk die aarde gevul het, nie wanneer die dier almal terroriseer nie. Jesus kom weer wanneer Sy vyande gemaak is 'n voetbank vir Sy voete.

Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ‘n voetbank van sy voete.

Hein, Jesus wag vir Sy kinders om die aarde te vul met Sy heerlikheid, ons kan nie vir Hom wag nie, Hy het reeds alles gedoen wat nodig is dat God se koninkryk die aarde kan vul. In jou vertolking van die wederkoms gaan God se kinders soos vliee, afgemaai word, van die honger doodgaan, miljoene onthoof word, ens. Rerig Hein, waar is die oorwinning? Al wat jy doen is om 'n geloof van ellende te skep, wat sal manifesteer as mense dit glo. Stop dit!

Kom ek spel dit vir jou uit, jou kennis van die Bybel en geskiedenis skiet tekort. Kyk asb die video hieronder, die man sal jou verduidelik hoe die God elke mens deur die geskiedenis hanteer op die vlak waar hy is. Jou verstaan van die eindtyd is geskep deur jou ervarings, ander mense, boeke en flieks, verseker nie die Heilige Gees nie.

QUOTE]Ek weet nie of ek dit reeds geantwoord het nie, maar ek kan sien dat jy vashaak by hierdie “preterist” punt Chris.
Jy toon aan dat al God se vyande EERS ‘N VOETBANK GEMAAK gaan word, voordat die einde gaan kom en voordat Jesus terug gaan kom. Inderwaarheid toon jy dus aan dat dit ONS as kinders van God se verantwoordelikheid gaan wees om God se vyande ‘n voetbank te maak vir Sy voete. Is dit Jesus Christus se OPDRAG aan ons Chris? NEE!!

Jy gebruik die volgende verse:
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ‘n voetbank van sy voete.
So dis die verse wat JULLE gebruik word, om aan te toon dat ONS God se vyande moet verslaan. Staan dit hierbo, dat God se kinders dit moet doen??? Nee!! Glad nie! Dis God se werk, en hy doen dit in Opb 16,17,18,19.

Wat jul “preterist” siening is, is dat elke liewe vyand van God VERSLAAN moet wees, voordat Jesus terugkom aarde toe. Dit gaan nie gebeur nie Chris! God gaan nog vyande op aarde h as Hy terugkom. In Openbaring 16 sien jy tog hoe goddeloses NOG STEEDS vir God laster. Selfs die konings van die aarde gaan met Christus oorlog voer met Sy wederkoms. Dan is daar nog Armageddon ook, waar die bloed so hoog sal wees soos die tooms van die perde.
Dan na 1000 jaar se Christus regering op aarde, waar verheerlikte kinders van God saam met Christus op aarde heers, gaan daar nog steeds vyande van God wees. Dan sien ons dat satan weer losgelaat word uit die put van die vuur, waar hy die konings van die aarde bymekaar maak om oorlog te voer teen Christus.
So selfs na Christus se wederkoms, gaan daar nog steeds vyande van God wees op aarde. Dus, is jul “preterist” siening belaglik, verwerplik, totaal en al ONWAAR, en dus VALS.

Christus het EEN opdrag aan ons gegee, en dis die volgende, VERKONDIG!:
Mat 28:19 Gaan dan heen, MAAK DISSIPELS VAN ALLE NASIES, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Ja, dis ons werk en ons doen dit, siele red!
Soos jy ook weet, uit die gelykenis van die saad, gaan daar mense wees wat kinders van God gaan word, en ander nie. Daar is ‘n hel en daar is ‘n hemel. Daar sal vyande van God wees, selfs met Christus se wederkoms, want dis opgeskryf.

Al wat God vir ons vra is om die evangelie te VERKONDIG, DIS AL
Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk SAL VERKONDIG word in die hele wreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en DAN sal die einde kom.

Selfs NIE EENS die mens op aarde sal die evangelie totaal en al kan verkondig nie, daarom stuur God Sy engel uit:
Rev 14:6 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n EWIGE EVANGELIE om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan ALEE nasies en stamme en tale en volke.
Rev 14:7 En hy het met ‘n groot stem ges: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en AANBID Hom (Christus) wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
Dis direk in teestelling met jul VALS “preterist” teorie.
God stuur finaal ‘n engel uit, om elke siel op aarde ‘n kans te gee om te bekeer, maar soos jy weet, gaan dit nie gebeur nie, want mense gaan hom verwerp tot aan die einde. Daarom gaan hulle ROU Chris, want dis verby as Christus weer aarde toe kom!

Hoop dit maak sin!

Hein
07-18-2017, 12:40 PM
En laastens, indien jy nie weet nie, kom die "preterist" teorie, OORSPRONKILK vanaf 'n Jesuit, oftwel die Katoelieke orde. Jy weet ook dat die Katoelike Christene in hul duisende vermoor het, en dat Jesuits se simbool die songod is. Dis 'n organisasie soos die engel van die lig.

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus


NET HIERDIE behoort jou te skud Chris, en die rooi ligte moet begin flikker. Dis gevaarlik verby Chris!!! Dink so bietjie hieraan....

454
07-18-2017, 02:38 PM
Hein

Jy is al weer besig om verwarring te probeer saai.

Ek is nie 'n preterist nie, as jy die moeite doen om te lees wat ek vir jou skryf sal jy dit weet. Dit is net dieselfde as wat ek vir jou se jy is 'n satanis want jy en 'n satanis glo albei in Jesus.

My vraag is eenvoudig. As ek na die bewoording van Jesus in Matt 24, kyk lyk dit of Hy 'n profesie met Sy dissipels deel, dit lyk of Hy besig is om hulle te waarsku en om hulle voor te berei. Wat laat jou dink Hy praat eintlik met ons?

Chris

524
07-18-2017, 03:05 PM
Praat van verwarring.......Hier is 'n ou wat totaal die kluts kwyt is as jy my vra..


https://www.youtube.com/watch?v=sGH20H8AV2U&feature=youtu.be

Hein
07-18-2017, 03:41 PM
Hein

Jy is al weer besig om verwarring te probeer saai.

Ek is nie 'n preterist nie, as jy die moeite doen om te lees wat ek vir jou skryf sal jy dit weet. Dit is net dieselfde as wat ek vir jou se jy is 'n satanis want jy en 'n satanis glo albei in Jesus.

My vraag is eenvoudig. As ek na die bewoording van Jesus in Matt 24, kyk lyk dit of Hy 'n profesie met Sy dissipels deel, dit lyk of Hy besig is om hulle te waarsku en om hulle voor te berei. Wat laat jou dink Hy praat eintlik met ons?

Chris

Chris, jy en ek weet die Woord is op so manier ingegee, dat dit enige persoon enige geslag en enige tydstip aanspreeklik maak. Die dissipels het vir Jesus gevra wanneer gaan die dinge gebeur en wanneer is die VOLEINDING van die wereld. Hy het hul geantwoord. Hy het hul geantwoord op die tekens en gebeurtenisse wat sou moes plaasvind voor Sy wdderkoms. SoosHy dit vir hulle vertel het, net so is dit vandag van toepassing

Hein
07-18-2017, 05:25 PM
Die hele Matt 24 gaan oor die volgende vraag:
Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms (wederkoms) en van die VOLEINDING van die wreld?

454
07-18-2017, 06:19 PM
Die hele Matt 24 gaan oor die volgende vraag:
Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms (wederkoms) en van die VOLEINDING van die wreld?

Hein

Hierdie is drie vrae in een sin.

1. Wanneer sal hierdie dinge wees?

2. Wat is die teken van u koms?

3. Vertel ons van die voleinding van die wereld.

Jy antwoord egter nog nie my vraag nie. Jesus vra die dissipels, sien julle al die dinge. Daai dinge sluit onder andere spesifiek dai tempel in. Nou hoe maak jy die afleiding dat Jesus eintlik daar van 'n ander tempel wat nog nie eers gebou is nie praat?

Chris

454
07-18-2017, 06:22 PM
Hein

Jy se:
"Chris, jy en ek weet die Woord is op so manier ingegee, dat dit enige persoon enige geslag en enige tydstip aanspreeklik maak."

Nee Hein ek weet dit nie, ek glo dit ook nie. Verduidelik asb hoe kom jy by daai redenasie uit.

Chris

454
07-18-2017, 06:24 PM
524

Die ergste is daar is miljoene opregte kinders van God wat hom glo.

Chris

Hein
07-18-2017, 07:42 PM
Hein

Hierdie is drie vrae in een sin.

1. Wanneer sal hierdie dinge wees?

2. Wat is die teken van u koms?

3. Vertel ons van die voleinding van die wereld.

Jy antwoord egter nog nie my vraag nie. Jesus vra die dissipels, sien julle al die dinge. Daai dinge sluit onder andere spesifiek dai tempel in. Nou hoe maak jy die afleiding dat Jesus eintlik daar van 'n ander tempel wat nog nie eers gebou is nie praat?

Chris
Hoekom sal die "dinge" na die tempel verwys?

454
07-18-2017, 08:24 PM
Hein
Jy gorrel, nou wat gaan afgebreek word?

454
07-18-2017, 08:56 PM
Hein

Kyk weer na die twee verse.

Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Met wie praat Jesus? Wie gaan al hierdie dinge sien? Wie gaan weet dat dit naby is?
Dit is maklik en eenvoudig Hein, dis die mense wat daar teenwoordig is. Dit is die geslag wat nie sal verbygaan voor hulle die dinge sien gebeur nie. Nie 'n geslag duisende jare weg wat eers 'n tempel moet bou nie.

Chris

472
07-18-2017, 11:07 PM
As ek ook my vrae kan vra.

Chris, wanneer jy hierdie aanhaal en verduidelik, is ek met jou.

"Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie."

Jesus is nie n leunaar nie en die dinge waarna Hy verwys het met betrekking tot daardie geslag, het gebeur voor die einde van daardie geslag.

Maar Jesus haal ook dinge aan wat nie hierby ingesluit kan wees nie. Ek wil graag glo, dat daar twee stelle goed is waarna Jesus verwys. Dit wat sal gebeur in daardie geslag en daar pas Chris se stellings in. Maar waar word die lyn getrek. Wat alles sal gebeur in daardie geslag en wat daarna?

Duidelik is Jesus se koms daarna, want daardie geslag is lankal verby en Jesus het nog nie gekom nie.

Ook die gedeelte waar Chris s die aarde moet eers vol gemaak word van God se koningkryk. Dit klink meer vir my of dit juis nie so sal wees nie, want -

"Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees."

Duidelik was die aarde nie gevul met God se koningkryk in die dae voor die sondvloed nie. Inteendeel, dit was op n laagtepunt, net 8 mense is gered.

Ek stem, daar is drie vrae in een. Die probleem wat ek het, waar word die lyn tussen vraag 1 en vraag 2 getrek in Jesus se antwoord. Dit klink of Hy dit reeds gemeng het, sodat dit nie verstaan sou word nie. Nie nou al nie, in elk geval.

Dit laat my weer dink aan die woorde van die beeld in n verwronge spieel. Ons kyk, maar verstaan ten dele en sal eers hierna ten volle verstaan.

Dus, waarom moet ons so stry oor die dinge? Ons het ons opdragte van Jesus. Moet ons nie eerder daarop konsentreer en dit uitvoer nie. Ek is seker, selfs dit, verstaan ons ook nie altyd dieselfde nie en sal seker ook daaroor stry.

Hein
07-19-2017, 03:49 AM
Hein
Jy gorrel, nou wat gaan afgebreek word?

Ek het reeds die verse vir jou aangehaal, waar ek vir jou wys van die groot aardbewing wat die stad in 3 verdeel, net voor Jesus se wederkoms. Dis tog logies dat niks staande sal bly met so groot aardbewing nie. Gaan lees weer die veree wat ek aan jou gewys het.

Op nog n punt Chris. Jy toon aan dat jy nie " preterist futurist" is nie. Maar wat ek sien is dat jy oor en oor hul videos op akska plaas, oor en oor dieselfse siek onderwerpe. Dan stem jy saam met wat hul s, en gaan sover om hul snert ten sterkste te verdedig. Nou wat verwag jy moet ek dink, as jy so optree.

454
07-19-2017, 09:25 AM
472

Ek moet die gedeelte weer gaan lees dan antwoord ek jou sodra ek tyd het.Hein

So wat jy nou se is dat Jesus nie van die tempel gepraat het waaruit hulle gekom het nie. Die klippe wat nie opmekaar sal wees nie wat hy vra, sien julle dit is eintlik die klippe van 'n toekomstige tempel?
Regtig Hein?


Chris

Hein
07-19-2017, 10:39 AM
472

Ek moet die gedeelte weer gaan lees dan antwoord ek jou sodra ek tyd het.Hein

So wat jy nou se is dat Jesus nie van die tempel gepraat het waaruit hulle gekom het nie. Die klippe wat nie opmekaar sal wees nie wat hy vra, sien julle dit is eintlik die klippe van 'n toekomstige tempel?
Regtig Hein?


Chris

Chris, jy sien dit as 3 vrae, ek nie, ek sien dit as een vraag (gebeurtenis). Hierdie vraag wat die dissipels Hom gevra het gaan net oor een gebeurtenis, en dis Jesus se wederkoms. Jul mag met my verskil, maar dis jou opinie. Jesus beskryf die omstandighede van wat gaan gebeur voor Sy wederkoms. Tydens die groot aardbewing wat gaan plaasvind, gaan daar niks oorbly nie, NIKS!

Nie een steen sal bo op die ander staan, in die hele stad nie, PUNT!

Rev 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so n geweldige groot aardbewing.

iS HIERDIE DAN REGTIG SO VERDOMP MOEILIK OM TE VERSTAAN??? Hoekom dinge so "complicated" maak, as dit so duidelik opgeskryf is in God se Woord????

454
07-19-2017, 02:34 PM
472

Ek sien die vrae en antwoorde soos volg.

1. Wanneer sal hierdie dinge wees? Matt 24:4-28

2. Wat is die teken van u koms? Matt 24:29-35

3. Vertel ons van die voleinding van die wereld. Matt 24:36-46

Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Die verwysing na Noag het nie te make met die mense of wereld se stand nie, maar met die feit dat niemand sal weet of dit sal verwag nie.

Hoekom stry ons daaroor? Vir my is dit baie eenvoudig ek wil die waarheid weet. Ek kan nie glo dat die God van liefde wat Homself laat offer het vir die wereld se sondes, nou sal omdraai en Sy kinders aan die bose wil uitlewer om vernietig te word nie. Dit maak net nie sin nie.

Chris

454
07-19-2017, 02:51 PM
Hein

Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

Lees weer en verduidelik vir my hoe maak jy die afleiding van 'n volgende tempel. Wys vir my 'n skrif wat 'n volgende aandui. Jy se eintlik vir ons dat hierdie profesie van Jesus het nie gebeur nie, besef jy dit. Jy se eintlik Jesus het vir Sy dissipels gelieg, genade Hein as jy nie die Bybel wil glo nie, lees 'n geskiedenis boek. Daai tempel is tot niet. In daardie geslag.

Chris

454
07-19-2017, 02:57 PM
Hein

Jy vra:
iS HIERDIE DAN REGTIG SO VERDOMP MOEILIK OM TE VERSTAAN??? Hoekom dinge so "complicated" maak, as dit so duidelik opgeskryf is in God se Woord????

Ek se vir jou lees wat daar staan wie praat met wie. Jy het nog nie jou stelling van vroeer verduidelik nie, ek dink baie van jou onsekerheid begin daar.
Ek haal aan "Chris, jy en ek weet die Woord is op so manier ingegee, dat dit enige persoon enige geslag en enige tydstip aanspreeklik maak."

Chris

Hein
07-19-2017, 03:54 PM
Chris, ek gaan jou lang tyd gee om die waarheid SELF uit te vind. Jy glo soos jy wil en dis jou besluit. Jy het genoeg inligting vir maande en maande by my gekry, om duidelik te kan sien preterist futurist geloof is vals. Omrede jy nie wil luister nie, en nie wil verstaan nie, en aanhou met jou vragies, sonder om te verstaan, willens en wetens, sal jy my maar moet verskoon. Ek dink ek mors my tyd met jou.
Jy kan lekker stil en rustig weer deur alles gaan en dan self besluit. Geniet jou reis.

454
07-19-2017, 06:31 PM
Hein

Dit is baie eenvoudig, lees self wat daar staan.

Mat 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
Mat 24:6 En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
Mat 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
Mat 24:8 Maar al hierdie dinge is n begin van die smarte.
Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
Mat 24:10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
Mat 24:13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Dit is tog duidelik. Jesus praat met Sy dissipels, Hy waarsku hulle, Hy vertel vir hulle wat gaan met hulle gebeur. Dit is nie 'n profesie vir ons nie Hein. Hou op glo wat mense jou vertel het daar staan en lees self. Ongelukkig het jy nou so baie beskuldigings en beledigings gemaak dat dit maar moeilik is om te bekeer. Jy weet by die tyd jou storie klop nie 100% met die Bybel nie, dit is vals en die wereld hou aan om dit te probeer verkondig, moenie deel wees daarvan nie. Hou op om mense te probeer wysmaak God is 'n massa moordenaar en veraaier, wat Sy kinders oorlewer aan die bose. Asseblief.

Chris

454
07-29-2017, 08:02 PM
https://en.m.wikipedia.org/wiki/A.D._The_Bible_Continues

Hein
08-02-2017, 11:33 AM
Dagse Chris,

Jou redenasie in plasing 49 is weer dwaas. Ek kan regtig nie verstaan hou jy enigsinds so kan redeneer nie. Hoe kan jy redeneer dat Jesus dit slegs vir Sy dissiels gese het...?? Hoe redeneer jy dis nie vir ons almal van toepassing, of vir die toekoms nie?

Kom ek toets dan jou dwase redenasie teen jou, as jy die volgende verse lees:
oh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
Joh 14:4 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.
Joh 14:5 Thomas s vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?
Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Joh 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.
Joh 14:8 Filippus s vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
Joh 14:9 Jesus s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe s jy: Toon ons die Vader?
Joh 14:10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
Joh 14:11 Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.
Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
Joh 14:13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
Joh 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
Joh 14:16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

So as ons dus jou dwase redenasie wil gebruik, dan is die EWIGE LEWE slegs vir die 12 dissipels en nie vir die hele wereld beskikbaar nie. Kan jy sien hou dwaas jou redenasie is, en hoe die dwaalgees daar by jou werk?

Groetnis

454
08-03-2017, 08:14 AM
Hein

So jy volhard met jou redenasie dat God 'n verraaier is, dat God Sy kinders uitlewer aan die bose om vernietig te word. Jy wil glo dat God 'n meesterplan uitgedink het waar kwaad, goed oorwin en waar konings kinders satan se slawe is. Hein, dit is wat jy vir my probeer vertel, vat die Bybel, vergeet van die drek wat jou pastoor jou leer en gaan kyk of jy dit kan regverdig. God is liefde, hoe kry jy die liefde en jou boosheid waavan jy God beskuldig bymekaar??
Jy laster Hein, jy mislei kinders van God, maak oop jou hart.

Goed kan nooit afhanklik van kwaad wees nie, dit beteken God is afhanklik van satan.

Jy se. "Jou redenasie in plasing 49 is weer dwaas. Ek kan regtig nie verstaan hou jy enigsinds so kan redeneer nie. Hoe kan jy redeneer dat Jesus dit slegs vir Sy dissiels gese het...?? Hoe redeneer jy dis nie vir ons almal van toepassing, of vir die toekoms nie?"

Ek redeneer dit nie Hein ek lees wat daar staan. "Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. "

Dit is duidelik Jesus praat met Sy dissipels, oor daardie spesifieke tempel wat hulle uitwys. Hoe kan daar twyfel wees?

Ek weet dit is nie op ons van toepassing nie want dit het 2000 jaar gelede reeds gebeur, presies soos Jesus voorspel het. As jy nie die Bybel wil glo nie gaan lees wikipedia.
Dit wat jy probeer regverdig is die satan wat God se kinders probeer oortuig om te verloor. Ons lewe uit geloof as jy glo jy gaan verloor sal dit so wees, as jy glo jy gaan verloor sal dit vir jou ook volgens jou geloof wees. Die satan weet dit, hy misbruik dit. Hy mislei, dis al wat hy oor het.

God, my God sal nooit Sy kinders aan die vyand uitlewer nie!
Sal jy jou kinders aan die vyand uitlewer Hein? Jy sal nie en as jy dink jy sal, het jy nog nie kinders nie.

Chris

Hein
08-03-2017, 09:45 AM
Ek herhaal weer, volgens jou redenasie praat Jesus dus slges met Sy dissipels en het jy "bewyse" dat die verdrukking reeds plaasgevind het in 70 AD. Dan kom jy met bewyse op Wikipedia.
So het ek vir jou uitgewys, dat indien jy so redeneer, dan kan Joh 14 OOK slegs op Sy dissipels vanpas wees, want dis jou redenasie. Hul is dus ook reeds in die hemel opgeneem, so dan beteken dit dat die ewige lewe dan ook net van toepassing is op Jesus se dissipels, WANT JESUS HET MET HULLE GEPRAAT. Sien jy dit nie raak nie Chris???

Ek het vir jou probeer verduidelik hoe dwaas jou preterist futurist redenasie is. Ek het nie gese Chris is dwaas nie, ek het gese jou redenasie is dwaas. Maar lyk my dat jy dit nie eens kan kop nie, so ek weet nie of ek met die muur praat nie.

Chris, alles het begin verkeerd loop toe ek vir jou die volgende verse begin aanhaal:

Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

Rev 7:9 N hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;

Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Jy wil vandag vir almal vertel dat ek uitwys God lewer mense uit. Ek het dit nog nooit gedoen nie, en help my reg waar ek dit gese het. Jy maak afleidings, en soos in regsterme vertaal "leading the witness".
Ek wys vir jou wat in die Woord staan, dat die verdrukking in Openbaring NOG MOET PLAASVIND, en dit het nog nie begin nie. Dit gaan die ergste wees wat ooit plaasgevind het op aarde. Jy glo nee, dit het reeds plaasgevind in 70 AD

Jy weet ook dat Johannes onthoof was. Nou vra ek jou Chris, volgens jou redenasie dan... hoekom het God dit toegelaat? Is Johannes aan die vyand uitgelewer? Hoekom word daar vandag ook weergebore mense onthoof vir hul getuienis en as Christene in Moslemlande, in die afgelope 2000 jaar? Het God dit toegelaat of sy eie mense oorgelewer? Is dit God se skuld dat mense onthoof is? Nee! Dis die werke van satan.

As slegte goed vandag gebeur, dan meen jy as Chris slegte goed kan en mag OOK NIE in die Openbaring eindtyd verdrukking gebeur met God se kinders nie, want jy het 'n preterist teologie begin aanhang, ...., wat aantoon dat dit net beter met ons op aarde sal gaan. Preterist teologie toon aan die verdrukking en alles wat opgeskryf is in Openbaring het REEDS gebeur het in 70AD. Wat 'n GROOT LIEGSTORIE!!!!! Maar Chris glo dit.

Waar kom jy daaraan dat ek gese het God lewer sy kinders uit aan die vyand? Dan moet jy my ook beskuldig, dat ek aantoon dat God Sy kinders die afgelope 2000 jaar aan die vyand oorgelewer het. En dit het ek nooit gese nie. Ons leef in 'n vervalle wereld, waar daar ook slegte goed gebeur, soos plaasaanvalle, ens.

Mag jy verstaan, dis al wat ek bid

454
08-03-2017, 12:42 PM
Hein

As ek jou nou reg verstaan se jy nou dat die negatiewe dinge wat gebeur nie God se wil is nie, dat dit nie God se raadsplan is nie, dat God nie wil he dit moet gebeur nie maar tog gebeur dit?
Verstaan ek jou reg?

Chris

454
08-03-2017, 12:57 PM
Hein

Ek haal vir jou 'n gedeelte vanuit jou vorige skrywes aan.

Jy Se:

SELFS God gooi Sy skale van grimmigheid uit oor die aarde.
Hoekom? OM DIE BEWONERS VAN DIE AARDE (ALMAL) OP DIE PROEF TE STEL. HUL GELOOF TE TOETS.
So wat is die oorwinning dan Chris? Die oorwinning is die ewige lewe in die hemel, en om saam met God te wees vir ewig. Nie dit wat jy aantoon nie Chris.
Waar sien jy in eindtyd Openbaring dat die kinders van God die aarde gaan oorwin in Openbaring??

Ek hoor graag van jou?
Hein

As dit dan nou nie God se wil is soos jy se, verduidelik asb vir ons wat jy hier bedoel?

Voor dit se jy:

Dis die belofte, maar hul gaan deur die verdrukking gaan....
Die 7 seels en die 7 trompette, wat blaas, die 7 laaste plae kom nie van satan af nie Chris, dit kom van God af. Hy voer dit uit. Dis Sy fyn uitgewerkte plan, wat gaan gebeur in die laaste 7 jaar op aarde. God eindig dit, niemand anders nie. Dus as Jy s die verdrukking wat oor die aarde kom nie God se plan is nie, dan lees jy nie die Woord nie. God se plan is opgeskryf in Openbaring, tot in die fynste detail.
Elke perd wat in Openbaring 6 uitgaan, gee God die toestemming voor. Selfs die mag wat gegee word aan die perde, word beperk deur God.


Hein jy se dit kom van God af, jy beweer Jesus se offer was verniet. Jy wil ons wysmaak dat selfs nadat ons Jesus Christus as verlosser aanvaar het gaan God Sy grimmigheid oor ons uitstort.

Het jy die geskryf of nie?

Chris

Hein
08-03-2017, 06:26 PM
Wat staan hier Chris?
Hoe lees jy?

Rev 15:1 En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.
Rev 15:2 En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.
Rev 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en ges: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u we, o Koning van die heiliges!
Rev 15:4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.
Rev 15:5 En n hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen.
Rev 15:6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.
Rev 15:7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.
Rev 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Hein
08-03-2017, 06:33 PM
Hoe lees jy hier Chris?

Rev 16:1 En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.

454
08-03-2017, 07:39 PM
So wat is dit nou Hein?
Verduidelik jouself asseblief.....

Hein
08-04-2017, 09:28 AM
Dis eenvoudig Chris, jy toon aan dat die eindtyd verdrukking opgeskryf in Openbaring reeds plaasgevind het in 70AD, en dit nie nog gaan gebeur nie. Jy toon aan dat dit net op Israel van toepassing was, en jy het bewyse in Wikipedia. Ek het nie my kop uitgesteek en sulke goed kwytgeraak nie, jy het. Jy het begin glo aan preterist futurist geloof, nie ek nie.
Jy het vasgevang geraak, soos ek dit sien in 'n wanbegrip van God se liefde wat net op 'n sekere wereldse manier mag opereer.

Ek gaan vir jou hieronder uitwys, he ek dink jy redeneer:
Ek wys vir jou uit God se Woord in Openbaring dat God sy grimmigheid op die hele aarde gaan uitstort, voordat hy die huidige bestel van regering op aarde gaan beindig, Jesus gaan terugkom aarde toe aan die einde, ons verheerlikte liggame gaan kry, en saam met Jesus gaan regeer oor naises vir 1000 jaar. Daarna word satan weer ontbind, en gebeur die grootste oorlog in mensegeskiedenis, waar Jesus God se vyande vir eens en vir altyd verslaan, die groot wit troon oordeel gaan plaasvind, en ons saam met God gaan wees vir ewig, geen satan of ongehoorsames nie.

As ek vir jou uitwys dat God in beheer is van alles, en Sy koninkryk heers oor alles, dan kom jy met sekere teen redenasies, en teenvrae.
As ek vir jou uitwys dat niks kan gebeur sonder God se medewete nie, dan stry jy ook.
As ek vir jou uitwys dat God Openbaring duisende jare vooruit reeds opgeskryf het in Sy Woord, en dus is dit God se plan, HOE Hy die aarde se huidige bestel tot 'n einde gaan bring, dan stry jy.
As ek vir jou aantoon dat die dier en die merk van die dier nog moet plaasvind, waar mense geforseer gaan word om hom te aanbid, dan stry jy ook, want volgens jou het die hele Openbaring reeds plaasgevind in 70 AD, en dis op Wikipedia opgeskryf... So eintlik stry jy nie met my nie, jy stry met die Waarheid Homself, opgeskryf in Sy Woord.

As ek vir jou uitwys dat God nogsteeds vyande op aarde gaan he as Jesus terugkom aarde toe, dan stry jy ook, want ons moet al God se vyande onder ons voete plaas, en dat daar nie een vyand oor sal wees as God terugkom nie, want ons sal die aarde heeltemal vul met Sy heerlikheid voordat Jesus terugkom, dis ons skuld dat Jesus nog nie teruggekom het aarde toe nie, dis jou redenasie, as wys God se Woord dat dit nie waar is nie, sal jy nogsteeds stry.

As ek vir jou uitwys dat God enige iets kan aanvang, net soos wat Hy wil, dan stry jy.
As ek jou uitwys dat Job vir 'n sekere rede moes ly, alles verloor, sy kinders gedood word, al sy besiitings verloor op een dag, waar God toelaat en toestemming aan satan gee om dit te doen, dan wil jy ook stry.
As ek vir jou wil uitwys hoe Paulus gely het in God se groter raadsplan, dan gaan jy ook met my kom stry, want dis nie 'n God van liefde nie.
As ek vir jou aantoon hoe miljoene der miljoene Christene onthoof gaan word vir hul geloof tot en met die eindtyd, dan wil jy weer met my stry, want dit kan nie wees nie.

As ek vir jou vandag gaan uitwys in God se Woord hoe God 'n bose gees in Saul ingestuur het, dan gaan jy ook met my stry, want dit kannie so wees nie.
As ek vir jou gaan uitwys dat klein kindertjies van Egipte die prys moes betaal, gedood was vir die Israeliete se vrylating onder Farao, dan gaan jy seker ook met my stry, want dis nie 'n God van liefde nie, Hy doen nie sulke goed nie.
As ek vir jou gaan uitwys dat God eintlik Farao se hart verhard het, sodat hierdie klein "onskuldige" klein kindertjies moes sterf, net omdat God Sy grootheid wou wys, dan gaan jy seker ook met my stry.
As God die hele wereld uitwis met die vloed, dan gaan jy ook seker stry, want dit klink nie reg nie, dis nie 'n God van liefde nie.
As die hele Sodom en Gomorra uitgewis word, klein babas ingesluit, dan gaan dit ook seker nie reg klink nie, want dis nie 'n God van liefde nie.

Chris toon aan nee! God kan nie sulke goed aanvang of toelaat nie, want dan was Jesus se offer verniet gewees? Ek weet nie eens hoe kan jy Jesus se offer saamsmelt met Openbaring grimmigheid van God nie? Jesus is aan die kruis vasgenael vir ons sonde-offer, sodat ons nie meer die dood sou sien in die hel nie. Ons kan gesond wees, en ons kan goed lewe, ons kan satan weerstaan en in outoriteit leef hier op aarde, in Christus..., maar nogsteeds onder God se wil. Miskien verstaan jy nie daardie gedeelte nie, God se WIL.
(JY KON NOG NOOIT VIR MY WYS HOE AL DIE OPENBARING GOED REEDS IN VERVULLING GEGAAN HET NIE, INTERRESSANT DAT JY NIE KAN NIE)
So as ek jou reg verstaan, dan verhoed Jesus se offer aan die kruis dat enige een van ons vandag gaan swaarkry, gaan ly, verdruk gaan word, versoek gaan word, vermoor gaan word, verkrag gaan word, of dat ons in die Openbaring eindtyd sal val...., want dit klink nie vir Chris reg nie. Dis nie 'n God van liefde nie. Al staan daar honderde versies opgeskryf in die Woord, dat die wereld ons gaan haat en ons mag ly, verdruk word, vervolg gaan word, sal jy ook seker met dit stry. (INTERRESAANT DAT JY NOG NOOIT DIT KON ANTWOORD NIE)
Jy het seker nog nooit swaargekry nie Chris, maar ek sal ook nie weet nie? Indien jy het, sou jy ook besef het dat God met ons werk in daardie swaarkry tye, en ons baie nader aan Hom kom as ooit in ons goeie tye, waar ons God nie "nodig" het nie. Dis wanneer Paulus aan ons se: "ag dit lourere vreugde".

Rom 9:13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
Rom 9:14 Wat sal ons dan s? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie!
Rom 9:15 Want aan Moses s Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.
Rom 9:17 Want die Skrif s aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.
Rom 9:18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.
Rom 9:19 Jy sal dan vir my s: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?
Rom 9:20 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker s: Waarom het u my so gemaak nie?
Rom 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?
Rom 9:22 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het,
Rom 9:23 juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid,


Het jy nog nie gesien hoe jy vrae antwoord nie Chris. Jy ignoreer die vraag en dan vra jy 'n ander vraag om die onderwerp te verskuif. Jy vra vrae op vrae. Oor en oor moet iets aan jou verduidelik word. Al haal mens skrif aan wat die werklikheid vir jou wys, dan stry jy met my. Hoekom stry jy met my? Is ek die skrywer van die soewereine Goddelike Woord, Hy wat heers oor alles? Het ek die Woord van God geskryf?

454
08-04-2017, 10:04 AM
Hein

En daar gooi Hein weer die hele appelkar om. Volgende vererg jy jou en hou op redeneer. Jy probeer weer verwarring saai deur 'n klomp onderwerpe nou deurmekaar te vleg. Dit gaan nie werk nie Hein, want ek het 'n persoonlike verhouding met my Vader en ek weet dat dit waarvan jy Hom beskuldig onwaar is. Alles wat jy noem het ek al verduidelik so maak maar soos ek en gaan lees op die vorige skrywes.

Kom ons gaan net eers terug na die vorige punt.

Jy vrae my en beskuldig my ek lei die getuie:
Jy wil vandag vir almal vertel dat ek uitwys God lewer mense uit. Ek het dit nog nooit gedoen nie, en help my reg waar ek dit gese het. Jy maak afleidings, en soos in regsterme vertaal "leading the witness".


Dan wys ek jou waar jy dit gese het.

Jy Se:

SELFS God gooi Sy skale van grimmigheid uit oor die aarde.
Hoekom? OM DIE BEWONERS VAN DIE AARDE (ALMAL) OP DIE PROEF TE STEL. HUL GELOOF TE TOETS.
So wat is die oorwinning dan Chris? Die oorwinning is die ewige lewe in die hemel, en om saam met God te wees vir ewig. Nie dit wat jy aantoon nie Chris.
Waar sien jy in eindtyd Openbaring dat die kinders van God die aarde gaan oorwin in Openbaring??

Ek hoor graag van jou?
Hein

As dit dan nou nie God se wil is soos jy se, verduidelik asb vir ons wat jy hier bedoel?

Voor dit se jy:

Dis die belofte, maar hul gaan deur die verdrukking gaan....
Die 7 seels en die 7 trompette, wat blaas, die 7 laaste plae kom nie van satan af nie Chris, dit kom van God af. Hy voer dit uit. Dis Sy fyn uitgewerkte plan, wat gaan gebeur in die laaste 7 jaar op aarde. God eindig dit, niemand anders nie. Dus as Jy s die verdrukking wat oor die aarde kom nie God se plan is nie, dan lees jy nie die Woord nie. God se plan is opgeskryf in Openbaring, tot in die fynste detail.
Elke perd wat in Openbaring 6 uitgaan, gee God die toestemming voor. Selfs die mag wat gegee word aan die perde, word beperk deur God.

Dan se jy in 'n ander skrywe:

Jy weet ook dat Johannes onthoof was. Nou vra ek jou Chris, volgens jou redenasie dan... hoekom het God dit toegelaat? Is Johannes aan die vyand uitgelewer? Hoekom word daar vandag ook weergebore mense onthoof vir hul getuienis en as Christene in Moslemlande, in die afgelope 2000 jaar? Het God dit toegelaat of sy eie mense oorgelewer? Is dit God se skuld dat mense onthoof is? Nee! Dis die werke van satan.

Dit is verwarrend Hein. Is dit nou God wat dit uitdink en satan dit laat doen of anders om, werk hulle saam? Verduidelik asb vir ons almal hier wat jy bedoel.

Chris

Hein
08-04-2017, 01:05 PM
Jy is heeltemal reg Chris, en slaan die spyker op die kop..., ek wil nie meer deelneem aan jou nuutgevonde opinie nie. Jy is heeltemal korrek dat ek myself weer gaan onttrek, totdat daar weer iets sinvols opkom, wat bespreek kan word.

Gee my die voordeel van jou twyfel, dat ek die een was wat jou probeer help het, en aangehou het ten spyte daarvan dat jy aangehou het met jou preterist futurist geloofsoortuiging, en nog vele ander goed. Maande en maande het ek tyd aan jou gespandeer, en ek glo dat meeste mense al na die 3rde keer sou moed opgee met jou.
Ek is nou daar, ek het moed opgegee met jou na maande, en dit mag selfs jare wees as ek aan al die onderwerpe dink. Jy is enig in jou soort wat regtig "weird" goed glo, maar soos ek gese het, dis jou keuse.

As jy die siening wil inneem dat ek kop uittrek, dan is jy heeltemal reg ek doen. As jy my daarvan wil beskuldig, gaan gerus voort.

Weereens, geniet jou reis, jy is op jou eie.
Groetnis.

454
08-05-2017, 05:56 AM
Hein
Ek is nie op my eie nie, nooit nie, my Vader is altyd by my.
Dis jammer jy reageer elke keer so, maar ek verstaan jou frustrasie. Dis nie lekker as die somme nie klop en die gelofies kom nie bymekaar uit nie.
As jy egter nugter kyk na wat ek skryf en jou probeer leer sal jy besef dat dit die waarheid is. God is nie n massamoordenaar soos jy beweer nie. Hy lewer nie Sy kinders aan die bose uit nie.
God my Vader is liefde en elkeen wat Hom ken, weet dit en ervaar dit.

Chris

Chris1
08-07-2017, 12:15 AM
Hein.
Ek het lank terug nie jou frustasie verstaan met Chris nie , ek verstaan nou.
Mense wat net bloot wyer om vra te antwoord met teenvrae keer op keer op keer maak mens moeg en tam. Dit is hoekom ek my heeltemal van sy gesprekke ontrek het, lank voor jou.

Jou geduld verdien erkenning.

454
08-08-2017, 12:35 PM
Chris1

Daar kry jy sowaar ook 'n hou hier van die kant af in. Dis ok, maar ek wil tog vir jou se dat my intensies nie is om mense te frustreer nie. Hoekom wil jy my nou as die vyand uitmaak? Dit is duidelik dat jy nie my of Hein se redenasies gelees het nie. As jy het, sou jy gesien het dat Hein homself in hoek gekry het en nou nie verder kan of wil redeneer nie. Ek kan net raai jou frustrasie en moegheid is oor jy dieselfde gelofie as hy probeer regverdig of is jy nog in 'n krul is omdat ek jou probeer leer het dat jy nie jou kinders kan reg slaan nie en God nie Sy kinders reg straf nie. Ek raai maar.

Wat ek wel weet is dat ek ook daai gelofies probeer regverdig het, sonder sukses. Ek het gefrustreerd gebly, ek het my moeg gestry oor iets wat iemand my verkeerdelik geleer het. Ek het antwoorde begin soek, ek soek nog, ek kry baie, dis 'n bevrydende ontdekking waarin ek daagliks al meer van my Vader leer en al meer van Hom hou.

In my entoesiasme om my nuwe kennis, wat dalk vir party ou nuus is met ander mense te deel maak ek foute. Daarvoor vra ek onvoorwaardelik om verskoning, dit is nie my bedoeling nie.

God is liefde, Hy wil vir Sy kinders net die beste gee, beter as enige aardse vader, wanneer mense my Vader dan beskuldig van bose dade, verraderlike planne en satans komplotte probeer ek om mense te oortuig dat dit nie God se plan vir Sy kinders is nie. Ek voel dis die regte ding om te doen. Jy en Hein blykbaar nie. Ek verstaan dit nie, maar dit is elkeen se keuse, God dwing,straf of manipuleer niemand om vir Hom lief te wees of 'n verhouding met Hom te he nie, dis elkeen se keuse.

Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek weet dat die wereld, sommige media, kerke en organisasies mense se persepsie van God negatief beinvloed. Dit het baie subtiel begin, maar vandag word dit openlik van preekstoele af verkondig en God se kinders word mislei. As jy vra het wat ek nie beantwoord het nie vrae asb weer, as ek kan antwoord ek.

Chris

JesusSterkToring
10-29-2017, 11:43 AM
Ek groet julle in Jesus Naam.

Preterism is kettery en enigeen wat dit verkondig is 'n ketter! Apostel Paulus het ons gewaarsku oor di vals lering. Kom ons kyk wat s God se woord!L jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid,
en hulle woord sal voortwoeker soos n kanker, onder wie daar Himens en Filtus is,
wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle s dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.
~II Tim 2:15-18 (AFR53)


En ek lees 454 s iets van Jesus wat praat van "binnekort", maar het jy dan vergeet 454, dat een dag by die Here soos 'n duisend jaar is en 'n duisend jaar soos een dag.:D


Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
~II Peter 3:8

S415
10-30-2017, 01:59 AM
En ek lees 454 s iets van Jesus wat praat van "binnekort", maar het jy dan vergeet 454, dat een dag by die Here soos 'n duisend jaar is en 'n duisend jaar soos een dag

En hier is 'n voorbeeld van dit waarmee ek stoei ...

Veral wanneer ons oor tyd praat is baie van ons lief om na hierdie vers te gryp wanneer die tydraamwerk nie mooi uitwerk vir my redenasie nie. Die probleem is dat Jesus op daardie stadium met mense soos ek en jy gepraat het. Hoe sal jy dit verstaan as iemand vir jou s iets gaan binnekort gebeur?

Moet my nie verkeerd verstaan nie ... toe ek die term Preterism gaan opsoek het, het daaar groot rooi ligte vir my aangegaan oor hulle leer. Wat ons egter nie heeltemal kan wegredeneer nie is dat daar tog ook 'n mate van sin in van hulle redenasies is en hoe uitsprake in die Woord vanuit die Joodse kultuur en tydraamwerk beoordeel kan word.

Ek dink nie dat een van ons kan stry dat daar gedeeltes is waarmee ons stoei om dit heeltemal verklaar te kry of by ons huidige verstaaan ingepas te kry nie. Vir my is hierdie hele ding 'n proses van groei en ontdekking en net omdat ek dalk op 'n stadium 'n fout maak met die spesefieke paadjie wat ek kies om te volg beteken nie dat ek skielik verlore is en heeel die paad byster geraak het nie.

Ek dink ons moet mekaar kans gee om te groei en dit sluit in om foute te maak langs die pad want dit is al hoe ons leer ...

454
10-30-2017, 02:02 AM
More JST

Natuurlik kan 'n duisend jaar vir God soos een jaar wees en anders om. God is almagtig dit sal vir Hom wees soos Hy wil. Tog dink ek dat as Jesus vir Sy dissipels iets belangriks wil verduidelik, wat Hy wil he hulle moet verstaan, sal Hy dit in terme doen wat hulle kan verstaan. Wil jy ons nou kom vertel Jesus het Homself weerspreek? Daar staan tog duidelik gou, binnekort, in hierdie geslag. Jy wil nou maak asof dit alles foute is.

Kom ons dink gou mooi wie is die ketter.

Sal dit die ou wees wat se God gaan Sy kinders aan die satan uitlewer vir sonde waarvoor Hy hulle reeds vergewe het, of is dit die ou wat se God wat liefde is, het die volle losprys vir almal wat glo se sondes betaal en sal nooit Sy kinders verraai deur hulle aan die satan uit te lewer nie? Maklike vragie antwoord gerus dan gaan ons verder.

Chris

454
10-30-2017, 02:06 AM
S415

Ek het eers gepost en toe gelees jy het klaar geantwoord. Dankie, ek stem saam met jou.

S415
10-30-2017, 05:36 AM
God gaan Sy kinders aan die satan uitlewer vir sonde waarvoor Hy hulle reeds vergewe het

En net hier dink ek is war julle mekaar mis ...

Ek dink nie dat daar ges word dat ons aan satan uitgelewer gaan word oor sondes waarvoor ons reeds vergewe is nie.

Soos ek die redenasie verstaan is ons vrygekoop deur Christus vir sondes van die verlede, hede en toekoms. Maar as Christene woon ons steeds in die fisiese wreld en sal dit wat met die wreld gebeur tog ook 'n fisiese impak op God se kinders h wat op daardie staddium in die wreld leef.

Maar dan kom ons nou weer by die storie oor die eindtyd waaroor ek nog nie in my hart vrede het nie ... ek werk nog daaraaan om die hele ding vir my op te klaar.

Wat ek wel glo is dat God se beloftes waar is vir elkeen van Sy kinders. Wanneer Hy dan s dat Hy geen siekte of aanval my sal laat bedreig nie dan glo ek dit absoluut. Die vrag is dan weer, nou waarom word ek dan siek en daardie is een van die vrae wat ek besig is om saam met die Woord te probeer uitpluis.

454
11-01-2017, 09:45 AM
En net hier dink ek is war julle mekaar mis ...

Ek dink nie dat daar ges word dat ons aan satan uitgelewer gaan word oor sondes waarvoor ons reeds vergewe is nie.S415

Jy is reg almal se dit nie, tog is dit presies wat mense insinueer wat glo die groot verdrukking van openbaring moet nog plaasvind. Daar is mense wat glo dat, selfs al is hulle wedergebore en is hulle skoongewas deur die bloed van Jesus, kinders van God, geheilig deur hul geloof in Jesus Christus, hulle nog steeds aan die satan/draak/antichris uitgelewer gaan word in die eindtyd.

Jammer ek moet dit se, maar ek sien dit as 'n verwerping van Jesus se volmaakte offer.

Chris

Hein
11-01-2017, 10:28 AM
S415

Jy is reg almal se dit nie, tog is dit presies wat mense insinueer wat glo die groot verdrukking van openbaring moet nog plaasvind. Daar is mense wat glo dat, selfs al is hulle wedergebore en is hulle skoongewas deur die bloed van Jesus, kinders van God, geheilig deur hul geloof in Jesus Christus, hulle nog steeds aan die satan/draak/antichris uitgelewer gaan word in die eindtyd.

Jammer ek moet dit se, maar ek sien dit as 'n verwerping van Jesus se volmaakte offer.

Chris

Chris, dis nie ons wat nie verstaan nie, dis jy wat nie verstaan nie.

Die draak in Openbaring (satan), is al van toeka se dae af op die aarde neergewerp. Die satan doen al meer as 6000 jaar bose goed op aarde, en veral teen die kinders van God. Hy verlei mense laat hul in strikke verval. Die satan verdruk mense, vervolg hulle en voer oorlog teen God se kinders vanaf dag 1 af. Kinders van God word vermoor, verkrag, gemartel, vervolg vir meer as 6000 jaar al. Al wat gebeur het, is dat die intensiteit vermeerder het, soos die wreld aanstap.
En die intensiteit waarmee dit gepaard gaan gaan in Openbaring, is maar net veel meer, maar dis niks nuuts nie.

In 'n mate is ons nog altyd "uitgelewer" aan satan hier op aarde, veral die wat nog ongered is. Dis hoekom God ons vra om teen satan te stry, hom te weerstaan ens.
Sodra jy ook weergebore en gered word, val satan jou juis aan, en vervolg jou juis. Dis niks nuuts nie. Dis opgeskryf in die Woord, ons gaan dit beleef, en ons BELEEF DIT TANS.

So jou redenasie dat ons EWE SKIELIK VAN NUUTS AF, aan satan uitgelewer gaan word in Openbaring, is nie 100% korrek nie. Die vervolging van Christene is al duisende jare oud, en JY WEET DIT!

Oor en oor is dit aan jou verduidelik, MAAR BLYKBAAR KOP JY DIT NIE...

Ek het jou telke male gevra as voorbeeld, wat jy aan die vrou gaan s van Louis Brits wat verkrag is? Het God as liefdevolle Vader haar liefgehad of nie? Hoekom het Hy dit nie gekeer nie?

Hoe gaan jy redeneer oor duisende plaasaanvalle, en mooi kinders van God is? Het God as liefdevolle Vader haar liefgehad of nie? Hoekom het Hy dit nie gekeer nie?

Jesus se volmaakte offer aan die kruis, is om sondes skoon te was, en ons te red van die hel. As Jesus se volmaakte offer aan die kruis ons sou red van alles wat satan op ons afgooi, dan wil ek by jou weet hoekom word Christene dan REGOOR die wreld vandag gemartel, verdruk en vervolg vir hul godsdiens.

Hein
11-01-2017, 10:29 AM
S415

Jy is reg almal se dit nie, tog is dit presies wat mense insinueer wat glo die groot verdrukking van openbaring moet nog plaasvind. Daar is mense wat glo dat, selfs al is hulle wedergebore en is hulle skoongewas deur die bloed van Jesus, kinders van God, geheilig deur hul geloof in Jesus Christus, hulle nog steeds aan die satan/draak/antichris uitgelewer gaan word in die eindtyd.

Jammer ek moet dit se, maar ek sien dit as 'n verwerping van Jesus se volmaakte offer.

Chris

Chris, dis nie ons wat nie verstaan nie, dis jy wat nie verstaan nie.

Die draak in Openbaring (satan), is al van toeka se dae af op die aarde neergewerp. Die satan doen al meer as 6000 jaar bose goed op aarde, en veral teen die kinders van God. Hy verlei mense laat hul in strikke verval. Die satan verdruk mense, vervolg hulle en voer oorlog teen God se kinders vanaf dag 1 af. Kinders van God word vermoor, verkrag, gemartel, vervolg vir meer as 6000 jaar al. Al wat gebeur het, is dat die intensiteit vermeerder het, soos die wreld aanstap.
En die intensiteit waarmee dit gepaard gaan gaan in Openbaring, is maar net veel meer, maar dis niks nuuts nie.

In 'n mate is ons nog altyd "uitgelewer" aan satan hier op aarde, veral die wat nog ongered is. Dis hoekom God ons vra om teen satan te stry, hom te weerstaan ens.
Sodra jy ook weergebore en gered word, val satan jou juis aan, en vervolg jou juis. Dis niks nuuts nie. Dis opgeskryf in die Woord, ons gaan dit beleef, en ons BELEEF DIT TANS.

So jou redenasie dat ons EWE SKIELIK VAN NUUTS AF, aan satan uitgelewer gaan word in Openbaring, is nie 100% korrek nie. Die vervolging van Christene is al duisende jare oud, en JY WEET DIT!

Oor en oor is dit aan jou verduidelik, MAAR BLYKBAAR KOP JY DIT NIE...

Ek het jou telke male gevra as voorbeeld, wat jy aan die vrou gaan s van Louis Brits wat verkrag is? Het God as liefdevolle Vader haar liefgehad of nie? Hoekom het Hy dit nie gekeer nie?

Hoe gaan jy redeneer oor duisende plaasaanvalle, en mooi kinders van God is? Het God as liefdevolle Vader haar liefgehad of nie? Hoekom het Hy dit nie gekeer nie?

Jesus se volmaakte offer aan die kruis, is om sondes skoon te was, en ons te red van die hel. As Jesus se volmaakte offer aan die kruis ons sou red van alles wat satan op ons afgooi, dan wil ek by jou weet hoekom word Christene dan REGOOR die wreld vandag gemartel, verdruk en vervolg vir hul godsdiens.

454
11-01-2017, 12:57 PM
Hein

Jy is reg ek verstaan glad nie hoe jy redeneer nie. Jy se die volgende:

"In 'n mate is ons nog altyd "uitgelewer" aan satan hier op aarde, veral die wat nog ongered is. Dis hoekom God ons vra om teen satan te stry, hom te weerstaan ens."

Verduidelik asb vir my wat verstaan jy onder uitgelewer? Wanneer is ons as kinders van God uitgelewer en wanneer nie? Wie lewer ons uit?

Chris

454
11-01-2017, 01:09 PM
Hein

Waar het jy my die telkemale gevra?

Jy lieg alweer en probeer verwarring saai.

"Ek het jou telke male gevra as voorbeeld, wat jy aan die vrou gaan s van Louis Brits wat verkrag is? Het God as liefdevolle Vader haar liefgehad of nie? Hoekom het Hy dit nie gekeer nie?"

Hier is 'n skakel na iemand wat vir jou mooi verduidelik hoekom God nie altyd kan keer nie.

http://www.akskagroep.com/showthread.php?1933-Christen-en-selfverdediging

Chris

Hein
11-01-2017, 01:14 PM
Gal 5:9 ‘n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur.
Gal 5:10 Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees.
Gal 5:11 Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, WAAROM word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig!

Hein
11-01-2017, 01:15 PM
Gal 5:9 n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur.
Gal 5:10 Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees.
Gal 5:11 Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, WAAROM word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig!

Hein
11-01-2017, 01:28 PM
Chris,

Wys vir my waar die kruis van Jesus vervolging gestop het in die wereld, vanaf die kruisdood van Jesus tot en met nou toe? Louis Brts en sy vrou is van die grootste kinders van God wat ons ken. Hul ken die Woord baie goed, en is weergebore soldate vir Christus.

Gal 5:11 Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, WAAROM word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig!

454
11-01-2017, 02:35 PM
Hein

Waar val jy uit? Wie het gese die kruis stop vervolging?

Chris

Hein
11-01-2017, 04:19 PM
Hein

Waar val jy uit? Wie het gese die kruis stop vervolging?

Chris

Jy het, ek haal aan wat jy redeneer:

Daar is mense wat glo dat, selfs al is hulle wedergebore en is hulle skoongewas deur die bloed van Jesus, kinders van God, geheilig deur hul geloof in Jesus Christus, hulle nog steeds aan die satan/draak/antichris uitgelewer gaan word in die eindtyd.

Jammer ek moet dit se, maar ek sien dit as 'n verwerping van Jesus se volmaakte offer.

454
11-01-2017, 04:49 PM
Jy het, ek haal aan wat jy redeneer:

Daar is mense wat glo dat, selfs al is hulle wedergebore en is hulle skoongewas deur die bloed van Jesus, kinders van God, geheilig deur hul geloof in Jesus Christus, hulle nog steeds aan die satan/draak/antichris uitgelewer gaan word in die eindtyd.

Jammer ek moet dit se, maar ek sien dit as 'n verwerping van Jesus se volmaakte offer.

En hoe maak jy die som Hein?

JesusSterkToring
11-01-2017, 09:22 PM
L jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid,
en hulle woord sal voortwoeker soos n kanker, onder wie daar Himens en Filtus is,
wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle s dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.
~II Tim 2:15-18 (AFR53)

Daar is 'n groot verskil tussen foute maak in hoe ons sekere dinge in die Bybel verstaan en plein reguit kettery wanneer God se woord baie duidelik is, maar party mense probeer dinge vreeslik moeilik maak net om hulle interpretasie af te dwing as die waarheid. Nee, die opstanding moet nog plaasvind. Jesus moet nog terugkeer. Wanneer ons sterf, keer ons gees terug na God wie dit gegee het en by Jesus se terugkeer en die opstanding, kry ons ons verheerlikte liggame en sal ons net soos Jesus wees. Dit staan geskrywe!

Nee wat, ek het nie tyd vir kettery nie. Waar is Jesus as Hy dan volgens preterisme alreeds teruggekom het? Want dit is mos wat julle glo, reg? En nog 'n ding, ons gaan nie "gerapture" word voor die groot verdrukking nie, Christene, God se UITVERKORENES se koppe gaan rol. DIT STAAN GESKRYWE!

Die apostels het wrede dode gesterf! God het toegelaat dat hulle deur dit gaan! Halleluyah! Prys ons Heilige God! God doen soos HY wil, nie soos ons wil h Hy moet nie. Soos Job ges het, "though He slay me, yet will I trust in Him". Job het ook ges "shall we receive only the good from God and not adversity?" Gaan kyk wat is adversity...tribulation, trials ens. Skuus vir die Engels, dit is hoe ek daai verse in my hart het.

JesusSterkToring
11-01-2017, 09:30 PM
Skuus ek wou byvoeg, wat van die Koptiese Christene wat onthoof is deur ISIS? En rakende siekte...ek weet self nie hoekom God nie almal genees nie. Maar ek berus my daarin dat ek nie die antwoorde vir alles hoef te weet nie en dan kom ek terug na Job se woorde en ek weet dat ek weet ons Here het ons inniglik lief en Hy is in beheer. Kyk vir Nabeel Qureshi, ex-Moslem wedergebore Christen....so baie mense het vir hom gebid vir genesing van sy maagkanker, maar God het hom huis toe gevat. En ons berus, want ons sal almal mekaar tog weer sien.

Hein
11-02-2017, 09:08 AM
En hoe maak jy die som Hein?

Ek het mos gese jy gaan dit nie kop nie. Al het ek dit reeds mooi verduidelik, kop jy dit nogsteeds nie. Dus gaan ek nie nog moeite doen nie..

Hein
11-02-2017, 09:12 AM
L jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid,
en hulle woord sal voortwoeker soos ’n kanker, onder wie daar Himens en Filtus is,
wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle s dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.
~II Tim 2:15-18 (AFR53)

Daar is 'n groot verskil tussen foute maak in hoe ons sekere dinge in die Bybel verstaan en plein reguit kettery wanneer God se woord baie duidelik is, maar party mense probeer dinge vreeslik moeilik maak net om hulle interpretasie af te dwing as die waarheid. Nee, die opstanding moet nog plaasvind. Jesus moet nog terugkeer. Wanneer ons sterf, keer ons gees terug na God wie dit gegee het en by Jesus se terugkeer en die opstanding, kry ons ons verheerlikte liggame en sal ons net soos Jesus wees. Dit staan geskrywe!

Nee wat, ek het nie tyd vir kettery nie. Waar is Jesus as Hy dan volgens preterisme alreeds teruggekom het? Want dit is mos wat julle glo, reg? En nog 'n ding, ons gaan nie "gerapture" word voor die groot verdrukking nie, Christene, God se UITVERKORENES se koppe gaan rol. DIT STAAN GESKRYWE!

Die apostels het wrede dode gesterf! God het toegelaat dat hulle deur dit gaan! Halleluyah! Prys ons Heilige God! God doen soos HY wil, nie soos ons wil h Hy moet nie. Soos Job ges het, "though He slay me, yet will I trust in Him". Job het ook ges "shall we receive only the good from God and not adversity?" Gaan kyk wat is adversity...tribulation, trials ens. Skuus vir die Engels, dit is hoe ek daai verse in my hart het.

So bietjie rof gestel, maar in prinsiep stem ek 100% saam.
Die verdrukking is reeds aan die gang, Openbaring gaan die intensiteit net baie erger wees, dis al.
En ja, daar is nie 'n vooraf rpature nie, slegs Christus se wederkoms na Openbaring.

454
11-02-2017, 10:25 AM
Hein

As jy dit kon verduidelik sou jy dit breedvoerig gedoen het. Jy verkrag jou eie gewete ter wille van 'n bygelofie, jy weet net so goed elke verduideliking van jou skp net nog vrae. Jy weet nog nie eers of jy 'n heilige is nie. Is jy vlekkeloos sonder sonde voor God deur jou geloof in Jesus? Kan jy dit bely Hein? Hoekom nie? Wees eerlik met jouself.

Verhouding Hein. Werk eers aan jou verhouding met jou Vader dan sal jy weet dat Hy nie Sy kinders se koppe laat afkap nie. Jy is deur die media en organisasies gebreinspoel om dit te glo, dis 'n leuen uit die hel. Bekeer, herstel jou verhouding met die lewende God, ervaar Sy liefde en ek sal nie nodig he om jou te probeer oortuig nie.

Chris

Hein
11-02-2017, 01:23 PM
Hein

As jy dit kon verduidelik sou jy dit breedvoerig gedoen het. Jy verkrag jou eie gewete ter wille van 'n bygelofie, jy weet net so goed elke verduideliking van jou skp net nog vrae. Jy weet nog nie eers of jy 'n heilige is nie. Is jy vlekkeloos sonder sonde voor God deur jou geloof in Jesus? Kan jy dit bely Hein? Hoekom nie? Wees eerlik met jouself.

Verhouding Hein. Werk eers aan jou verhouding met jou Vader dan sal jy weet dat Hy nie Sy kinders se koppe laat afkap nie. Jy is deur die media en organisasies gebreinspoel om dit te glo, dis 'n leuen uit die hel. Bekeer, herstel jou verhouding met die lewende God, ervaar Sy liefde en ek sal nie nodig he om jou te probeer oortuig nie.

Chris

Ek hoef myself nie te verduidelik aan iemand wat vals dwasePpreterist-bygelowe aanhang nie. Ek het Heilig ook breedvoerig aan jou verduidelik IN BOEKVORM, maar jy hou aan en aan en aan, en aan en aan.... blaah blaah blaah.. "same old story"

Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat ONTHOOF is oor die GETUIENIS van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld NIE aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand NIE ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

Stry met die Woord asb,

454
11-02-2017, 01:30 PM
Is jy n heilige Hein?

Hein
11-02-2017, 03:40 PM
En siedaar, Chris verander weer die onderwerp!!! Soos gewoonlik! Chris beantwoord 'n vraag met nog 'n teenvraag, sodat Chris nie die vraag wat aan hom gestel is beantwoord nie..., m.a.w. hy ontwyk die vraag.

Maar voor jou bloeddruk opjaag Chris:
Ek wil meer as heilig wees en meer as regverdig wees.
Rev 22:11 ....; en laat die regverdige NOG regverdiger word, en laat die heilige NOG heiliger word.

Dis waarna ek mik Chris, en dis hoe ek probeer leef.

454
11-02-2017, 08:05 PM
Dankie Hein, jy erken nou al jy wil heilig wees. Nou vra ek jou weer, beskou jy jouself as n heilige, vlekkeloos, skoongewas deur die bloed van Jesus. Geregtig voor God deur die geloof ?
Ja of nee Hein?

454
11-02-2017, 08:19 PM
Watter vraag moet ek vir jou antwoord Hein? Die laaste vraag wat ek van jou raaksien, het oor ʼn vrou gegaan wat ek nie ken of al van gehoor het nie.
Hoe kan ek jou daarop antwoord?

Se jy dan vir ons hoekom is Sy verkrag. Jy ken haar mos.
Was dit God se wil dat sy verkrag word Hein?

454
11-02-2017, 09:18 PM
Maar voor jou bloeddruk opjaag Chris:
Ek wil meer as heilig wees en meer as regverdig wees.
Rev 22:11 ....; en laat die regverdige NOG regverdiger word, en laat die heilige NOG heiliger word.

.

Hein, daar bestaan nie vlakke van heilig nie. Jy is heilig of jy is nie. Jy glo Jesus het vir al jou sondes betaal of jy glo dit nie. Daar is nie nog 'n opsie nie. Die gedeelte wat jy daar aanhaal is swak vertaal en is die enigste plek in al my Bybels waar die woord heiliger gebruik word. Ander vertalings stel dit beter. Die wat heilig is moet heilig bly.

Rev 22:11 He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

Rev 22:11 Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly; maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly.

Rev 22:11 Whoever is evil must go on doing evil, and whoever is filthy must go on being filthy; whoever is good must go on doing good, and whoever is holy must go on being holy."

Heb 2:11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie,

Chris

Hein
11-03-2017, 11:06 AM
Dankie Hein, jy erken nou al jy wil heilig wees. Nou vra ek jou weer, beskou jy jouself as n heilige, vlekkeloos, skoongewas deur die bloed van Jesus. Geregtig voor God deur die geloof ?
Ja of nee Hein?

Ja regverdig en heilig gemaak deur Christus. (Andersins sou ek nie die Skrif vir jou gegee het, wat jy dan alweer misgelees het nie..)
Rev 22:11 ....; en laat die regverdige NOG regverdiger word, en laat die heilige NOG heiliger word.

Hein
11-03-2017, 11:09 AM
Hein

As jy dit kon verduidelik sou jy dit breedvoerig gedoen het. Jy verkrag jou eie gewete ter wille van 'n bygelofie, jy weet net so goed elke verduideliking van jou skp net nog vrae. Jy weet nog nie eers of jy 'n heilige is nie. Is jy vlekkeloos sonder sonde voor God deur jou geloof in Jesus? Kan jy dit bely Hein? Hoekom nie? Wees eerlik met jouself.

Verhouding Hein. Werk eers aan jou verhouding met jou Vader dan sal jy weet dat Hy nie Sy kinders se koppe laat afkap nie. Jy is deur die media en organisasies gebreinspoel om dit te glo, dis 'n leuen uit die hel. Bekeer, herstel jou verhouding met die lewende God, ervaar Sy liefde en ek sal nie nodig he om jou te probeer oortuig nie.

Chris

Waar het ek gese dat God Sy kinders se koppe gaan afkap Chris?

454
11-03-2017, 02:08 PM
Ja regverdig en heilig gemaak deur Christus. (Andersins sou ek nie die Skrif vir jou gegee het, wat jy dan alweer misgelees het nie..)
Rev 22:11 ....; en laat die regverdige NOG regverdiger word, en laat die heilige NOG heiliger word.

Dankie Hein, ek is bly en dankbaar dat jy dit glo.

Nou wil ek jou graag terugvat na "straf". As ons regverdig en geheilig voor God staan, waarvoor kan/wil God jou straf(pakslae vir sonde)? Kan jy nou sien hoekom ek al jare van jou verskil oor straf. Daar is geen straf(pakslae of vernietiging of uitlewering) vir die heiliges nie. Daar kan nie wees nie want God kyk na ons deur Jesus se bloed, Hy sien nie ons foute nie, dit bestaan nie vir God nie. Daar kan dus geen straf van God af wees nie. Maak dit nou sin Hein?

Chris

Hein
11-03-2017, 03:14 PM
Daar is geen straf(pakslae of vernietiging of uitlewering) vir die heiliges nie. Daar kan nie wees nie want God kyk na ons deur Jesus se bloed, Hy sien nie ons foute nie, dit bestaan nie vir God nie. Daar kan dus geen straf van God af wees nie. Maak dit nou sin Hein?

Chris

Jy sien Chris, die Bybel s ek moet in dwase strydvrae betrokke raak nie, ook nie strikvrae nie.
Maar ek gaan nou vir die LAASTE keer aan jou verduidelik. Maar dis nie ‘n nuwe verduideliking nie, dis oor en oor aan jou mooi duidelik verduidelik. En nie hoe nie, uit die Skrif uit.

Jy verstaan van die KRUISDOOD BETEKENIS, sonde en straf IS NIE Skriftuurlik nie.
1. Jesus se kruisdood red jou van die ewige hel. Jy as geredde weergebore kind van God word nie gestraf om hel toe te gaan nie. Glad nie! Jy is gered.
Rom 6:20 Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid.
Rom 6:21 Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood.
Rom 6:22 Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.
Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.


2. Maar as kind van God leef ons in hierdie wreld, waar God ons sal straf hier op aarde, as ons gaan sondig as Sy kinders. Lees wat hier staan:
Heb 12:6 want die Here TUGTIG hom wat Hy LIEFHET, en Hy KASTY elke seun wat Hy aanneem.
Heb 12:7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?
Heb 12:8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.
Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; MAAR HY TOT ONS BEWIL, SODAT ONS sy heiligheid kan DEELAGTIG word.
Heb 12:11 Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.


3. Om oor Openbaring te praat. God lewer ons nie uit aan satan nie. Al wat gebeur is dat satan meer hewig begin opereer, soos wat sy tyd minder raak. Jy weet tog self dat satan nog altyd aant opereer is.
God skets die prentjie wat GAAN gebeur in die laaste 7 jaar van die aarde se bestaan soos ons dit ken. God skets ‘n prentjie aan ons oor die dinge wat GAAN gebeur, sodat ons dit kan herken, en kan WEET wat kom aan die einde van die wreld se bestaan. Dis God se Raadsplan (‘’n VOORUIT geskiedenis boek van die toekoms)

Daar is miljoene heiliges of kinders van God wat reeds deur die ergste verdrukking, vervolging en marteling gegaan het vir die afgelope 2000 jaar. Dis niks nuuts nie.

Jy sien Chris, jy verskil nie van my nie, jy verskil van God se Woord. God se Woord praat nie met jou nie. Jammer om dit so te stel, maar jy verdraai die Woord, sodat dit met jou EIE SKEWE ideologie ooreenstem.

Ook jammer om dit te s, dis hoekom jy vir goed soos Preterisme gaan soek het, sodat dit met jou EIE SKEWE ideologie ooreenstem.


Dis nie reg nie Chris, dis verkeerd wat jy doen....

Ek gaan nie WEER in lang gesprekke met jou betrokke raak, wat REEDS goed deurgetrap is nie. Jammer man, jy moet my maar vergewe. Dis goed bespreek.

454
11-04-2017, 09:17 AM
Hein

Ek besef jy wil nie meer verduidelik nie en ek verstaan dit goed. Dit is ongemaklik om teen gevestigde tradisies te baklei, tog is dit presies wat Jesus gedoen het en Sy dissipels na Hom. Die vraag is of jy die passie het om te soek vir die waarheid en of jy toegee onder die gemeenskap se druk.

1. Jy is reg Jesus red ons van die dood. Die tydstip wanneer dit gebeur is waaroor ons verskil. Ek glo ek is gered die oomblik wat ek Jesus as verlosser ervaar. Nou is ek 'n wedergebore, 'n kind van God. Ons glo tog almal ons is dood en Christus leef in ons. Die Bybel se ek is nou 'n heilige. God sien my as 'n heilige. Van my wedergeboorte af, nie vanaf my dood of in die hiernamaals nie.
Ek kan rerig nie sien wat is moeilik hier aan nie.

Is jy Heilig? Jy se ja. Dan sien God nie jou sonde nie, Jesus se offer en nou Sy voorspraak by God, deur jou geloof sorg dat God nooit weer aan jou sondes dink nie, asof dit nie bestaan nie en nooit gebeur het nie. God kan en wil en sal jou nie daarvoor straf nie.

Die Bybel leer ons dat een offer was vir al die sondes, die in die verlede, hede en toekoms. Jesus het daarvoor betaal met Sy bloed. Hoekom sal God jou nou weer wil straf vir dieselfde sonde? Leer die Bybel ons nie Jesus het die volle losprys betaal nie.

Hein jou probleem is dat jy nie die verbond waaronder jy staan, verstaan nie. Jy is nie Isreal nie en jy kan nie die twee verbonde meng nie. Isreal het gekies om onder 'n verbond met wette en reels te staan, hulle het God se uitnodiging om 'n volk van priesters te wees verwerp. God was verplig om volgens daardie verbond te handel. Ons, die heiliges, die kinders van God is deur die geloof deel van die nuwe verbond. Doen navorsing daarop en kom verduidelik vir ons.

Chris

S415
11-04-2017, 10:32 AM
Die Bybel leer ons dat een offer was vir al die sondes, die in die verlede, hede en toekoms. Jesus het daarvoor betaal met Sy bloed. Hoekom sal God jou nou weer wil straf vir dieselfde sonde? Leer die Bybel ons nie Jesus het die volle losprys betaal nie.

My eerlike opinie as buitestaander in hierdie "geveg" is dat julle mekaaar mis oor die terminologie wat julle gebruik ... maar dit is maar my opinie.

Ek stem saam dat my sonde uit die verlede, hede en toekoms vergewe is. Maar wat gebeur dan met die persoon wat volhard in seker sondes? Gaan hy sy verlossing verloor of kan hy maar voortgaan want hy is mos nou vergewe? Ek dink dat Paulus hierdie saak reeds goed deurgetrap het.

En tog is daar sulke mense. Mense wat vir Christus as verlosser aanvaar het, maar wat sukkel om met alles van die verlede te breek wat nie deel is van God se wil nie. Wat gebeur daan met so 'n persoon?

My siening is dat God wel die persoon tugtig soos wat Hein reeds die verwysings aangehaal het. Vir my is tugtiging anders as straf ... ja, hou maar die woordeboeke weg en lees eers wat ek s ;)

Die straf van die sonde is die ewige dood en jy is daarvan vrygekoop deur Christus. Maar as jy dan nou aaanhou afdwaal, of as daar goed is waarvan jy dalk nie weet nie, het jy dalk so 'n effense rapss oor die vingers nodig (tutiging) om jou in die regte rigting te stuur ... dis amper meer 'n ernstige vermaning met gevolge indien jy nie luister nie as straf.

Ek verduidelik dit baie keer so vir mense. Ek is gered en volkome skoongewas deur Jesus se bloed. As kind van God is daar nou 'n vrag seninge wat Hy vir my as Sy kind wil gee. Wanneer ek dit nie kry nie en die dinge van die lewe byt so bietjie is dit omdat hierdie aanhoudende sonde van my 'n versperring vorm wat staan tussen al die sen in God se hand wat Hy na my toe uitsteeek en my wat dit moet ontvang. Solank hierdie goed dan nie uit die weg geruim is nie gaan ek nie die sen wat my nou reeds hier op aarde beskore is ten volle ontvang nie.

Hierdie nie-ontvang van sen sien ek in lyn met die tugtiging waarvan Hein praat.

Hein
11-04-2017, 02:22 PM
Hein


Is jy Heilig? Jy se ja. Dan sien God nie jou sonde nie, Jesus se offer en nou Sy voorspraak by God, deur jou geloof sorg dat God nooit weer aan jou sondes dink nie, asof dit nie bestaan nie en nooit gebeur het nie. God kan en wil en sal jou nie daarvoor straf nie.

Die Bybel leer ons dat een offer was vir al die sondes, die in die verlede, hede en toekoms. Jesus het daarvoor betaal met Sy bloed. Hoekom sal God jou nou weer wil straf vir dieselfde sonde? Leer die Bybel ons nie Jesus het die volle losprys betaal nie.

Hein jou probleem is dat jy nie die verbond waaronder jy staan, verstaan nie. Jy is nie Isreal nie en jy kan nie die twee verbonde meng nie. Isreal het gekies om onder 'n verbond met wette en reels te staan, hulle het God se uitnodiging om 'n volk van priesters te wees verwerp. God was verplig om volgens daardie verbond te handel. Ons, die heiliges, die kinders van God is deur die geloof deel van die nuwe verbond. Doen navorsing daarop en kom verduidelik vir ons.

Chris

Hoekom het ek geweet dat jy my verduideliking nie gaan kop nie.... Hoekom mors ek my tyd met jou?

So as God dan glad nie meer, nooit ooit, vir ewig weer aan jou sondes dink nie, moet jy dan asb Hebr 12 uit die Bybel skeur, dit bestaan dus nie in jou ideologie nie.
Hebr 12 is dus vir iemand anders geskryf, nie vir jou nie.

Jou redenasie is dus: As jy verkeerd gaan, en die pad byster raak in sonde as God se kind, sal God jou heeltemal uitlos soos 'n liefdevolle Vader, en Sy gesig wegdraai van jou af, en jou los om die afgrond in te gaan met jou sonde, ook hel toe gaan is ook oraait met Hom.... Hy dink nooit weer aan jou sondes nie, Hy "worrie" nie oor jou nie, Hy gee nie om nie... Die straf is reeds betaal aan die kruis, so jy kan maar aanjaag, geen probleem, jy is gered, VIR ALTYD...

Geniet Chris, geniet...

454
11-04-2017, 05:21 PM
s415

Eerstens hierdie is nie 'n geveg nie en as dit vir jou so lyk dan is dit omdat elkeen van ons opreg is en steeds soek na antwoorde. God het ons 'n verstand gegee en ons gebruik dit.

Op vorige drade het ons die woordbetekenisse ondersoek. Hein kon een woordjie (kasty) kry, wat moontlik fisiese pyn kan beteken. Al die ander plekke waar die woorde straf en tugtig gebruik word verwys dit na onderrig, opvoed, leer, vermaan, ens. Op grond van daai woordjie besluit Hein dat God mense straf met pyn en lyding, droogte, siektes, tsunamis, aardbewings en allerhande ander ellende. So nee dit is nie 'n misverstand nie. Hein glo God gebruik satan en sy gruwels om Sy kinders te manipuleer om vir Hom lief te wees. Dit is 'n leuen uit die hel. As God ons in die hemel in wou pynig was ons lankal daar.

Jy vra:
"Maar wat gebeur dan met die persoon wat volhard in seker sondes? Gaan hy sy verlossing verloor of kan hy maar voortgaan want hy is mos nou vergewe? "

Geen mens kom skotvry van sondes af nie. Dit is immers hoekom God nie wil he ons moet sonde doen nie. As jy moor gaan jy tronk toe of die slagoffer se familie kom neem wraak op jou. Sonde lei altyd na die dood en al wat ons daarvan red is Jesus.
Hier kom die mooi deel. Wanneer ons Jesus as verlosser aanvaar kan niks meer skeiding tussen ons en God maak nie.
Die moeilike deel is dat ons self van God kan wegbeweeg en die skeiding maak. Net ons sonde bewustheid kan ons geloof so beinvloed dat ons ongelowig word. Dan begin ons glo dat Jesus se offer was nie goed genoeg nie, ons glo dat ons moet self probeer, uit ons eie. Ons redding le dan nie meer in die geloof nie maar in ons werke. Dan probeer on die onmoontlike doen en faal net soos Isreal.

Geen kind van God wil sonde doen nie, ons wil nie moor, steel, hoereer, lieg, ens, nie. Tog gebeur dit. As mense maak ons keuses, soms verkeerd. Dan dra ons die gevolge van daardie keuses. Dit is nie God se straf nie, dit is die gevolg van dit waarteen God ons waarsku, sonde.

Die Gees van God woon in ons, Hy lei en onderrig ons. Daarom sal ons nie aanhou met 'n sonde waaroor ons beheer het nie. Die probleem met sonde is dat wanneer jy onverskillig raak dit beheer oor jou lewe gaan neem. Dit lei na nog swak keuses en optredes, wat ons later onbruikbaar vir God se koninkryk maak.

Jy is 100% reg met God se seen. As jy onregverdige besigheid doen kan en sal God nie jou besigheid seen nie. Dit is ongelukkig nie waarmee ek van Hein verskil nie.

Dis 'n lang onderwerp wat ek kort probeer verduidelik. Vra asb wat ek nie duidelik gemaak het nie.

Chris

454
11-04-2017, 05:31 PM
Hein

Jy kop nie eers jou eie verduideliking nie, hoe moet ek.

Gaan lees weer Hebreers 12 dan sal jy sien ons aardse vaders het ons 'n kort tydjie na die vlees kasty. God onderrig ons in die Gees. Die Heilige Gees woon in ons, onthou jy?

Ek het in my vorige skrywe gese gaan kyk na die verbonde dan sal jy besef ons is nie deelagtig aan 'n verbond wat wette en straf insluit nie. Kyk gou hier.

Dis nie ek wat se God dink nie meer aan ons sondes en oortredinge nie, dit staan in die Bybel. Jy is tog deel van die nuwe verbond of nie?

Heb 8:10 Want dit is die verbond wat Ek n di dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees.
Heb 8:11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en s: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
Heb 8:12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
Heb 8:13 As Hy s n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Jy is reg, ek is gered, vir altyd. Nie omdat ek oulik of gehoorsaam is nie, deur my geloof in Jesus Christus, my VERLOSSER. Jy kan nie jouself red nie Hein!!

Chris

Hein
11-05-2017, 07:27 AM
Wat is die teenoorgestelde van sen?

454
11-05-2017, 09:00 AM
Nice try Hein.

God seen jou of God seen jou nie. Net omdat God jou nie seen nie is dit nie te se Hy vervolg of straf jou nie. Jy is lief vir jou vrou of jy is nie lief vir haar nie. Net omdat jy nie lief is vir iemand nie is dit nie te se jy haat daai persoon nie. Dieselfde met seen, net omdat jy nie iemand seen met iets wat hy vra nie, is dit nie te se jy gaan nou wraak neem op hom omdat hy iets gedoen het wat hom diskwalifiseer van jou seen nie.

'n Swart man wil 'n bees by my koop vir 'n begrafnis, ek se hy kan mits ek die bees self doodskiet en hy hom dan laai. Hy se nee hulle moet die bees op hul tradisionele manier doodmaak. Ek weier om die bees te verkoop, maar dit is nie 'n straf vir sy barbaarse tradisies nie, ek neem nie wraak namens alle beeste wat so geslag is nie, ek beskerm bloot my bees teen sulke behandeling.

Chris

Hein
11-06-2017, 05:59 AM
Nou goed Chris jy hou jou slim, verduidelik jy vir my hierdie vers dan asb. Wat sien Chris hierin?

Heb 12:6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.

Heb 12:6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. (KJV)

Heb 12:6 For the Lord sends punishment on His loved ones; everyone whom He takes as His son has experience of His rod. (BBE)


Net so terloops: (2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, )

454
11-06-2017, 10:56 AM
Hein

Soms dink ek jy lees glad nie wat ander mense skryf nie. Dit is gewoonlik onderwysers en predikers se manier. Hulle weet mense moet luister. Hier is dit nie die geval nie, almal kry 'n lees beurt en 'n skryfbeurt. Dit lyk nie goed as jy dinge vra wat reeds vroeer breedvoerig aan jou verduidelik is nie.

Voor jy verder gaan verfris gou jou geheue dan vra jy die volgende vraag. Ek heg die draad waar ons dit bespreek het aan vir jou gerief.


http://www.akskagroep.com/showthread.php?2346-Besstraf-Tugtig-en-Kasty-God-Sy-kinders-vandag-nog-op-aarde/page3

Ek vermoed jy gaan eers weer 'n rukkie wegraak as jy bostaande sorgvuldig deurgelees het.

Chris

454
11-06-2017, 11:02 AM
Hein

Voor jy wegraak wil ek jou uitdaag om vir ons praktiese voorbeelde te gee van waar God mense reg gekasty het. Dit is nou volgens jou verstaan van kasty. Ernstige pyn soos sweepslae. Asb Hein, ek het al voorheen vir jou en Chris1 gevra vir voorbeelde sonder sukses.

Chris

Hein
11-06-2017, 12:48 PM
Hein

Soms dink ek jy lees glad nie wat ander mense skryf nie. Dit is gewoonlik onderwysers en predikers se manier. Hulle weet mense moet luister. Hier is dit nie die geval nie, almal kry 'n lees beurt en 'n skryfbeurt. Dit lyk nie goed as jy dinge vra wat reeds vroeer breedvoerig aan jou verduidelik is nie.

Voor jy verder gaan verfris gou jou geheue dan vra jy die volgende vraag. Ek heg die draad waar ons dit bespreek het aan vir jou gerief.


http://www.akskagroep.com/showthread.php?2346-Besstraf-Tugtig-en-Kasty-God-Sy-kinders-vandag-nog-op-aarde/page3

Ek vermoed jy gaan eers weer 'n rukkie wegraak as jy bostaande sorgvuldig deurgelees het.

Chris

Wie het die vraag gevra, wat reeds goed beantoord was? Nie ek nie? Chris het dieselfde vrae gevra wat goed beantwoord was uit die Skrif. Dus gaan ek dit nie weer doen nie. Ek het geweet jy gaan nie 'n antwoord he op daai spesifieke vers nie, want jy kan nie. Jy wil die Bybel aanpas by jou opinie. So gaan dus voort en pas die Bybel aan by jou opinie. Mens noem dit "humanism".

454
11-06-2017, 02:01 PM
Hier is jou antwoord Hein gespoeg en plak van ʼn jaar gelede. Lees die hele draad sommer weer.

Hein

Ek het dit al vir jou vertaal en verduidelik Hein, maar net om seker te maak dat ek nie dalk 'n aandeel mag he in my eie heiligheid nie, sal ek dit weer verduidelik.

Ek het nog nooit gese dit staan nie in die Bybel nie, ek se straf of tugtig beteken nie pakslae of skend of doodmaak in die NT se konteks nie, kasty is nie martel nie. Die gedeelte verwys na onderrig en is nie mannipulasie deur vrees vir straf nie.

Ek haal die woorde aan wat ek dink jou pla.

1. Tugtiging-Chastise
G3809
παιδεία
paideia
pahee-di'-ah
From G3811; tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture.

2. Bestraf-Rebuke
G1651
ἐλέγχω
elegchō
el-eng'-kho
Of uncertain affinity; to confute, admonish: - convict, convince, tell a fault, rebuke, reprove.

3. Beswyk-Faint
G1590
ἐκλύω
ekluō
ek-loo'-o
From G1537 and G3089; to relax (literally or figuratively): - faint.

4. Kasty- Chasteneth
G3811
παιδεύω
paideuō
pahee-dyoo'-o
From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.

Kyk nou mooi na die woorde Hein, vergelyk dit met jou siek idee van straf. Ek sien vaderlike liefde, onderig, reghelp, aanspreek, korrigeer, instruksies gee. Ek sien niks van 'n engel van satan stuur om iemand kort-kort op die mond te slaan nie, ek sien nie n boer wat kallers moet keelaf sny as gevolg van droogte omdat God straf nie. Hoe sien jy dit? Dit is tog waarvan Jy God beskuldig. As daar dan geen heilige tussen ons is nie, is die diere wat moet ly ook vol sonde?

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Lees mooi, ons vaders was kastyders na die vlees, die Vader van die geeste is dan 'n kastyder na die? Dis reg Hein! Na die gees, God het so ver gegaan dat Hy in ons kom woon het sodat Hy ons kan kasty na die gees. Sy gebooie op ons hart geskryf. Kyk weer bo wat is die oorspronklike woord wat met kasty(4) vertaal is.

Nog verder Hein, " Maar Hy tot ons beswil". God lei, onderig, korrigeer, voed ons op, tot ons beswil. Nou vra ek jou Hein, met trane in my oe, hoe op Gods aarde is dit moontlik om te dink dat 200000 plus mense se dood, 1500000 dakloos honderde duisende beseer en geskend, God se wil was en tot daardie mense se beswil was. Dit is kranksinnig.

Hein ek vra jou weer, beskou jy jouself as 'n heilige?

Chris

454
11-06-2017, 02:03 PM
Hein

Asseblief, gee vir ons ʼn hedendaagse voorbeeld van die kasty waarvan jy praat. Asseblief nie uit die ou testament nie. Ons staan mos onder ʼn nuwe verbond.

Chris

454
11-06-2017, 03:22 PM
Hein

Asseblief, gee vir ons ʼn hedendaagse voorbeeld van die kasty waarvan jy praat. Asseblief nie uit die ou testament nie. Ons staan mos onder ʼn nuwe verbond.

Chris

Enige iemand asseblief? Ek sien S415 praat ook van 'n effense raps oor die vingers. Gee ons asb 'n voorbeeld van so 'n raps.

Hein
11-06-2017, 05:10 PM
Hier is jou antwoord Hein gespoeg en plak van ʼn jaar gelede. Lees die hele draad sommer weer.

Hein

Ek het dit al vir jou vertaal en verduidelik Hein, maar net om seker te maak dat ek nie dalk 'n aandeel mag he in my eie heiligheid nie, sal ek dit weer verduidelik.

Ek het nog nooit gese dit staan nie in die Bybel nie, ek se straf of tugtig beteken nie pakslae of skend of doodmaak in die NT se konteks nie, kasty is nie martel nie. Die gedeelte verwys na onderrig en is nie mannipulasie deur vrees vir straf nie.

Ek haal die woorde aan wat ek dink jou pla.

1. Tugtiging-Chastise
G3809
παιδεία
paideia
pahee-di'-ah
From G3811; tutorage, that is, education or training; by implication disciplinary correction: - chastening, chastisement, instruction, nurture.

2. Bestraf-Rebuke
G1651
ἐλέγχω
elegchō
el-eng'-kho
Of uncertain affinity; to confute, admonish: - convict, convince, tell a fault, rebuke, reprove.

3. Beswyk-Faint
G1590
ἐκλύω
ekluō
ek-loo'-o
From G1537 and G3089; to relax (literally or figuratively): - faint.

4. Kasty- Chasteneth
G3811
παιδεύω
paideuō
pahee-dyoo'-o
From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.

Kyk nou mooi na die woorde Hein, vergelyk dit met jou siek idee van straf. Ek sien vaderlike liefde, onderig, reghelp, aanspreek, korrigeer, instruksies gee. Ek sien niks van 'n engel van satan stuur om iemand kort-kort op die mond te slaan nie, ek sien nie n boer wat kallers moet keelaf sny as gevolg van droogte omdat God straf nie. Hoe sien jy dit? Dit is tog waarvan Jy God beskuldig. As daar dan geen heilige tussen ons is nie, is die diere wat moet ly ook vol sonde?

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Lees mooi, ons vaders was kastyders na die vlees, die Vader van die geeste is dan 'n kastyder na die? Dis reg Hein! Na die gees, God het so ver gegaan dat Hy in ons kom woon het sodat Hy ons kan kasty na die gees. Sy gebooie op ons hart geskryf. Kyk weer bo wat is die oorspronklike woord wat met kasty(4) vertaal is.

Nog verder Hein, " Maar Hy tot ons beswil". God lei, onderig, korrigeer, voed ons op, tot ons beswil. Nou vra ek jou Hein, met trane in my oe, hoe op Gods aarde is dit moontlik om te dink dat 200000 plus mense se dood, 1500000 dakloos honderde duisende beseer en geskend, God se wil was en tot daardie mense se beswil was. Dit is kranksinnig.

Hein ek vra jou weer, beskou jy jouself as 'n heilige?

Chris

Ek het vir jou voorheen reeds uitgewys dat jy kasty verkeerd aangehaal het uit oorspronlike Griekse vertaling. Hoekom sal jy nou weer kasty as onwaarheid hier aanhaal, en weer leuentaal versprei?

Hein
11-06-2017, 05:13 PM
Hoekom sal iemamd "faint" (beswyk) as God jou bestraf, tugtig en kasty? Dis die volgende vraag aan jou...

Hein
11-06-2017, 05:16 PM
Hein

Asseblief, gee vir ons ʼn hedendaagse voorbeeld van die kasty waarvan jy praat. Asseblief nie uit die ou testament nie. Ons staan mos onder ʼn nuwe verbond.

Chris

Die boekie wat op die akska web bladsy genaamd: "Straf God ons vandag nog op aarde"

Hein
11-06-2017, 05:25 PM
Kom ek help jou dus reg, vir die WARE verduideliking van "kasty" (ek doen dit weer)

Kasty = Scourgeth

G3146
mastigoō
mas-tig-o'-o
From G3148; to flog (literally or figuratively): - scourge.

Merriam Webster Scourge definition
1. Something that causes a great amount of trouble or suffering
2. A whip was to punish people in the past.


En dan die verdere verduideliking van kasty

G3148
mastix
mas'-tix
Probably from the base of G3145 (through the idea of contact); a whip (literally the Roman flagellum for criminals; figuratively a disease): - plague, scourging.

Slaan met n sweep, siektes, plae

454
11-06-2017, 07:58 PM
Hein

Daar is verkillende interpretasies. Hou maar by joune, ek sal by myne hou.

Hein, ek vra mooi vir een voorbeeld. As ek so kyk na die wereld om ons, gemeet aan jou verstaan van God se straf, dan moet God Sy hande vol he om straf uit te deel. Tog kan ek nie een voorbeeld sien nie. Blybaar jy ook nie, want jy kan nie een voorbeeld gee nie.

Onthou net dit moet regverdig wees, God is regverdig. Dit moet uit liefde wees, God is liefde. Dit moet vir ons beswil wees. Kom nou Hein, ek daag jou uit. Een voorbeeld sal my vir altyd uit jou hare kry.

Chris

454
11-07-2017, 07:54 AM
Hein

Die verklaring wat ons het van kasty in Heb 12:6

G3146
mastigoō
mas-tig-o'-o
From G3148; to flog (literally or figuratively): - scourge.

In 1Cor word die woord kasty weer gebruik.
1Co 9:27 Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.

Die NAV se:
1Co 9:27 Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

Die KJV se:
1Co 9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

Dit is vir my baie ver van slaan met 'n sweep, siekte en plae soos jy dit beskryf. Die verklaring se tog duidelik dat dit letterlik of figuurlik kan wees. Ons weet dit is nie letterlik nie ek het God nog nooit met 'n sweep, mense sien pakgee na Sy offer nie. Het jy Hein? Het jy een bewys of getuienis van God met 'n sweep wat Sy kinders pakgee?
Ek wys dit maar vir jou uit Hein, maak daarvan wat jy wil.

Chris

Hein
11-07-2017, 08:46 AM
Jy het die reg om te stry met die Woord, en die WAARHEID nie te aanvaar nie. Dis jou keuse. Soos met JOU Preterist en Victorious Eschaltology gelofies, moet jy maar voort gaan,
Jy het met ander goed ook die WAARHEID verdraai om jou eie opinie te pas. Ek het verwag jy sou Hebr 12 by hierdie tyd goed verstaan, maar jy het nog nie... dis jammer.

Ek is nie hier om jou te leer nie, Heilige Gees moet jou leer en lei.

As jy nie eens die Woord wil glo nie, wat op dees aarde moet ek dan doen?
Moet ek oor en oor die Woord aan jou verduidelik. Moet ek oor en oor iets verduidelik wat ek reeds oor en oor baie goed uit die Woord verduidelik het, wat 9 uit 10 mense goed sal verstaan, en ook 100% mee saam sal stem? Maasr nie Chris nie.

Die plat Afrikaanse woord is "keelvol". Ander mense gebruik "gatvol". Miskien nie kanseltaal nie, maar dis 'n goeie uitdrukking. Dis nou waar ek is met jou, ek is goed keelvol vir jou redenasies Chris.
AS JY VOORBEELDE SOEK, GAAN LEES MY BOEKIE WEER. Ek kan honderde voorbeelde aan jou noem, waar God mense sal straf, maar jy sal dit net weer bevraagteken, en stry. So terloops, ek het reeds voorbeelde vir jou gegee, maar jy het ook gestry. So ek gaan nie eens my tyd mors nie.

Jou prentjie van straf is dat God fisies afkom en jou met 'n lat sal slaan, want dis hoe oppervlakkig jy sal redeneer.

Gaan speel asb. vragie-vragie speletjies met iemand anders, miskien kan hul jou help.

454
11-07-2017, 10:36 AM
Hein

Ek verstaan heeltemal dat jy gatvol is. ek verstaan ook jou frustrasie. Dit is die produk van jou hardkoppigheid. Bekeer of raak gewoond daaraan. Die Gees van God woon in jou en jy is besig om teen die prikkels te skop. Jy weet die bygelofies wat jy so verdedig is nie Bybels nie. Daardie onvrede in jou hart is die Heilige Gees wat jou wil lei, soos die Bybel ons leer. Dit is 'n voorbeeld van kasty Hein. Kom nou jy moet dit kan raaksien.

Een voorbeeld. is al wat ek vra. jy kannie Hein want die Gees van God wat in jou is keer jou. Jy weet jy gaan jou gewete moet verkrag om 'n regverdige voorbeeld te gee. Jy gaan die Gees van God in jou moet onderdruk en jou gelofie verhef, moenie. Is dit wat jy wil doen Hein?

Kom nou Hein, jy betoog al jare vir die bygeloof, wys ons een voorbeeld.

Chris

Hein
11-07-2017, 01:57 PM
Hein

Ek verstaan heeltemal dat jy gatvol is. ek verstaan ook jou frustrasie. Dit is die produk van jou hardkoppigheid. Bekeer of raak gewoond daaraan. Die Gees van God woon in jou en jy is besig om teen die prikkels te skop. Jy weet die bygelofies wat jy so verdedig is nie Bybels nie. Daardie onvrede in jou hart is die Heilige Gees wat jou wil lei, soos die Bybel ons leer. Dit is 'n voorbeeld van kasty Hein. Kom nou jy moet dit kan raaksien.

Een voorbeeld. is al wat ek vra. jy kannie Hein want die Gees van God wat in jou is keer jou. Jy weet jy gaan jou gewete moet verkrag om 'n regverdige voorbeeld te gee. Jy gaan die Gees van God in jou moet onderdruk en jou gelofie verhef, moenie. Is dit wat jy wil doen Hein?

Kom nou Hein, jy betoog al jare vir die bygeloof, wys ons een voorbeeld.

Chris

Glad nie, ek het 100% vrede binne my. Ek is keelvol vir jou dwase redenasies, dis al.

(Net so terloops, doen jouself 'n guns en gaan kyk asb vandag se Andrew Womack program, oor wat is 'n dissipel?. Watter vereistes word daar aan jou gestel?. Jy sal iets leer oor vergifnis.

454
11-07-2017, 03:52 PM
Hein

Pragtig vir jou Hein.

Een voorbeeld kan die hele argument stop Hein. Ek weet jy kannie en jy weet jy kannie. Tog sal aanhou. Vir wat? Jy is besig om jouself te mislei en jy is besig om ander teen jou beterwete te mislei. Dis 'n verkeerde pad Hein, dit is nie meer onkunde nie dit is nou hardnekkige volharding teen jou eie beterwete.

Een voorbeeld Hein, probeer asb, ek kan nie wag om vir jou te wys hoe jy laster teen ons Vader nie.

Chris

Hein
11-08-2017, 08:36 AM
Dis s eenvoudig Chris, om ENIGE voorbeeld te noem, MAAR EK IS BEVREES JY SAL SOOS GEWOONLIK, DIT OOK NIE VERSTAAN NIE….
1. Jy verstaan nie Jesus se wederkoms nie.
2. Jy verstaan nie straf nie.
3. Jy verstaan nie vergifnis nie…

Maar kom ek stap die ekstra myl met jou, NT TER WILLE VAN AL DIE ANDER WAT HIER LEES

Voorbeeld: ‘N Kind van God betaal nie sy belasting 100% nie, word skuldig bevind en gaan tronk toe.

Rom 13:1 Laat ELKE mens hom ONDERWERP aan die magte wat OOR hom gestel is, want daar is GEEN mag BEHALWE VAN GOD NIE, en die wat daar is, IS DEUR GOD INGESTEL,
Rom 13:2 sodat hy wat hom teen die mag versit, DIE INSTELLING VAN GOD weerstaan; en die wat dit weerstaan, SAL hulle oordeel ontvang.
Rom 13:3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang;
Rom 13:4 want HY IS ‘N DIENAAR van God, jou ten goede. Maar as jy KWAAD doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want HY IS ‘N DIENAAR, ‘N WREKER OM DIE EEN WAT KWAAD DOEN, TE STRAF. Rom 13:5 Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die STRAF nie, maar ter wille van die gewete.
Rom 13:6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is DIENAARS VAN GOD wat juis hiermee voortdurend BESIG is.
Rom 13:7 Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.

Heb 12:6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.

Maklik en baie eenvoudig n ou Chris.....

454
11-08-2017, 09:45 AM
Hein

Dankie Hein, dit is n uitstekende voorbeeld waarmee ek kan werk.

So jy se nou die tronkstraf is God se straf. Die straf moet dus regverdig wees, want God is regverdig. Nou vra ek jou wat gebeur met die duisende ander wat belasting ontduik en nie uitgevang word nie? Spring hulle nou God se straf vry? Gaan hulle dit eers in die hiernamaals kry? Dit is mos nie regverdig nie. Dit kan nie God se straf wees nie as God een so straf sal Hy almal so straf en geen mens is slim genoeg om God te mislei nie.

Kan jy sien dit maak nie sin nie?

Kom ek verduidelik jou hoe ek dit verstaan. Die kind van God ontduik belasting en word gevonnis. Voor hy uitgevang is het Hy reeds geweet hy doen verkeerd, hy het dit reeds bely, vergifnis gevra en gekry. Voor God staan hy reeds geregverdig deur sy geloof in Jesus. Hy is vergewe daar is geen straf van God af nie.
Die Bybel leer ons egter dat wat Jy saai sal jy maai. Die vrugte van die misdaad wat hy gedoen het gaan hy pluk. Hy het teen God se raad onder God se beskerming uitbeweeg en homself aan die wereld blootgestel, hy het homself uitgelewer aan die wereld se stelsels en genade. As hy slim genoeg was kan hy daarmee wegkom by die wereld en die regstelsel, as hulle hom uitvang gaan hy pak kry. Dit het niks met God se straf te doen nie. God het ons juis reels gegee sodat ons bie in hierdie situasie moet kom nie.

Hoop dit maak sin.

Chris

Hein
11-08-2017, 10:24 AM
Hein

Dankie Hein, dit is n uitstekende voorbeeld waarmee ek kan werk.

So jy se nou die tronkstraf is God se straf. Die straf moet dus regverdig wees, want God is regverdig. Nou vra ek jou wat gebeur met die duisende ander wat belasting ontduik en nie uitgevang word nie? Spring hulle nou God se straf vry? Gaan hulle dit eers in die hiernamaals kry? Dit is mos nie regverdig nie. Dit kan nie God se straf wees nie as God een so straf sal Hy almal so straf en geen mens is slim genoeg om God te mislei nie.

Kan jy sien dit maak nie sin nie?

Kom ek verduidelik jou hoe ek dit verstaan. Die kind van God ontduik belasting en word gevonnis. Voor hy uitgevang is het Hy reeds geweet hy doen verkeerd, hy het dit reeds bely, vergifnis gevra en gekry. Voor God staan hy reeds geregverdig deur sy geloof in Jesus. Hy is vergewe daar is geen straf van God af nie.
Die Bybel leer ons egter dat wat Jy saai sal jy maai. Die vrugte van die misdaad wat hy gedoen het gaan hy pluk. Hy het teen God se raad onder God se beskerming uitbeweeg en homself aan die wereld blootgestel, hy het homself uitgelewer aan die wereld se stelsels en genade. As hy slim genoeg was kan hy daarmee wegkom by die wereld en die regstelsel, as hulle hom uitvang gaan hy pak kry. Dit het niks met God se straf te doen nie. God het ons juis reels gegee sodat ons bie in hierdie situasie moet kom nie.

Hoop dit maak sin.

Chris

Ek is weereens nie verbaas dat jy dit nie kop nie. Hoekom nie?, Want jy lees nie die Woord nie, en glo dit ook nie. Sien jy wat jy gedoen het Chris? Jy het jou eie opinie probeer inkorporeer by God se Woord. God se Woord kom nie eerste nie, jou opinie kom eerste.

454
11-08-2017, 12:49 PM
Hein

Jy is reg ek kop nie jou gelofie nie. Glad nie. As ek nou aanvaar wat jy se, dat die tronkstraf is God se straf. Hoekom straf God nie alle mense wat belasting ontduik nie? Onthou God is regverdig en onthou God verwag van ons om regverdig te wees so jy kannie se ons verstaan nie God se regverdigheid nie.

Chris

454
11-08-2017, 11:01 PM
Hein

Ek het gedoen wat jy vra en na Andrew Wommack se webwerf gaan kyk. Ek lees toe die raak. Miskien glo jy hom.

Sovereignty Of God

My heart was really stirred this last month. I attended a meeting where an old friend of mine was ministering. He had been through some terrible things that nearly destroyed his faith. He became bitter and angry at God for the things that had happened. When I heard him, he had humbled himself and was again loving the Lord and excited about the future. Praise the Lord! However, in the process, he had come to believe that it was the Lord that caused all his problems. He had resigned himself to the sovereignty of God.

I believe this is the worst doctrine in the church today. I know that this is a shocking statement and is near blasphemy to some people, but the way sovereignty is taught today is a real faith killer. The belief that God controls everything that happens to us is one of the devils biggest inroads into our lives. If this belief is true, then our actions are irrelevant, and our efforts are meaningless. What will be will be.

If we believe that God wills everything, good or bad, to happen to us, it gives us some temporary relief from confusion and condemnation, but in the long-term, it slanders God, hinders our trust in God, and leads to passiveness.

THE SOVEREIGNTY OF GOD

The word sovereign is not used in the King James Version of the Bible. It is used 303 times in the Old Testament of the New International Version, but it is always used in association with the word LORD and is the equivalent of the King James Versions LORD God. Not a single one of those times is the word sovereign used in the manner that it has come to be used in religion in our day and time.

Religion has resulted in the invention of a new meaning for the word sovereign, which basically means God controls everything. Nothing can happen but what He wills or allows. However, there is nothing in the actual definition that states that. The dictionary defines sovereign as, 1. Paramount; supreme. 2. Having supreme rank or power. 3. Independent: a sovereign state. 4. Excellent. None of these definitions means that God controls everything.

It is assumed that since God is paramount or supreme that nothing can happen without His approval. That is not what the Scriptures teach. In 2 Peter 3:9, Peter said, The Lord isnot willing that any should perish, but that all should come to repentance. This clearly states that it is not the Lords will for anyone to perish, but people are perishing. Jesus said, Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat (Matt. 7:13). Relatively few people are saved compared to the number that are lost. Gods will for people concerning salvation is not being accomplished.

This is because the Lord gave us the freedom to choose. He doesnt will anyone into hell. He paid for the sins of the whole world (1 John 2:2; 1 Tim. 4:10), but we must choose to put our faith in Christ and receive His salvation. People are the ones choosing hell by not choosing Jesus as their Savior. It is the free will of man that damns them, not God.

People virtually have to climb over the roadblocks that God puts in their way to continue on their course to hell. The cross of Christ and the drawing power of the Holy Spirit are obstacles that every sinner encounters. No one will ever stand before God and be able to fault Him for withholding the opportunity to be saved. The Lord woos every person to Him, but we have to cooperate. Ultimately, the Lord simply enforces the consequences of peoples own choices.

God has a perfect plan for every persons life (Jer. 29:11), but He doesnt make us walk that path. We are free moral agents with the ability to choose. He has told us what the right choices are (Deut. 30:19), but He doesnt make those choices for us. God gave us the power to control our destinies.

Typical teaching on the sovereignty of God puts Jesus in the drivers seat with us as passengers. On the surface that looks good. All of us have encountered the disastrous results of doing our own thing. We desire to be led of the Lord, and teaching that nothing happens but what God wills fits that nicely. However, the Scriptures paint a picture of each of us being behind the wheel of our own lives. We are the one doing the driving. We are supposed to take directions from the Lord, but He doesnt do the driving for us.

Man has been given the authority over his own life, but he must have the Lords direction to succeed. Jeremiah 10:23 says, O LORD, I know that the way of man is not in himself: it is not in man that walketh to direct his steps. God created us to be dependent upon Him and our independence is at the root of all our problems. As if it wasnt bad enough for man to try to run his affairs independently of God and His standards, it has been made even worse by religion teaching us that all our problems are actually blessings from God. That is a faith killer. It makes people totally passive.

James 4:7 says, Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. This verse makes it clear that some things are from God, and some from the devil. We must submit to the things that are of God and resist the things that are from the devil. The word resist means, Actively fight against. Saying Whatever will be will be is not actively fighting against the devil.

If a person really believed that God is the one who put sickness on them because He is trying to work something for good in their life, then they should not go to the doctor or take any medicine. That would be resisting Gods plans. They should let the sickness run its course and thereby get the full benefit of Gods correction. Of course, no one advocates that. That is absurd. It is even more absurd to believe that God is the one behind the tragedy.

Acts 10:38 says that Jesus healed all those who were oppressed OF THE DEVIL. It was not God who oppressed them with sickness. It was the devil. Its the same today. Sickness is from the devil, not from God. We need to resist sickness and, by faith, submit ourselves to healing, which is from God through the atonement of Christ.

I know someone is thinking, What about the Old Testament instances where God smote people with sickness and plagues? There is a lot I could say about that if I had the space, but a simplified answer to that question is that none of those instances were blessings. They were curses. God did use sickness in the Old Testament as punishment, but in the New Testament, Jesus bore our curse for us (Gal. 3:13). The Lord would no more put sickness on a New Testament believer than He would make us commit a sin. Both forgiveness of sin and healing are a part of the atonement Jesus provided for us.

Deuteronomy, chapter 28, should forever settle this question for all who believe the Word of God. The first 14 verses of Deuteronomy 28 list the blessings of God and the last 53 verses list the curses of God. Healing is listed as a blessing (Deut. 28:4). Sickness is listed as a curse (Deut. 28:22, 27-28, 35, 59-61). God called sickness a curse. We should not call it a blessing.

Knowing that God is not the author of my problems is one of the most important revelations the Lord has ever given me. If I thought it was God who killed my father when I was twelve, and some of my best friends before I was 20, if it was God who had people kidnap me, slander me, threaten to kill me, and turn loved ones against me, then I would have a hard time trusting God, if He was like that.

On the contrary, it is very comforting to know that God only has good things in store for me. Any problems in my life are from the devil, of my own making, or just the results of life on a fallen planet. My heavenly Father has never done me any harm and never will. I KNOW that.

I am not saying that there is nothing to learn from hardships. Most of you reading this article have come to the Lord because of something in your life that overwhelmed you and caused you to turn to the Lord for help. That situation was not from God regardless of the results. It was you turning to the Lord and the faith you placed in Him that turned your life around, not the hardship.

If hardships and problems made us better, then everyone who has had problems would be better for them. Those who have the most trouble would be the best. That simply is not so.

Let me illustrate this with a story about my son, Joshua. When he was only a year old, I was loading lumber on a large truck in the heat of a Texas summer. I had Joshua with me, and he was having a big time playing in the lumber yard. By mid-afternoon, he was tired and sleepy and started to lie down in the dirt for a nap. I knew his mother wouldnt like that, so I put him in the cab of the truck to lie down and take his nap.

He had been wanting to get into that truck all day, and when I put him in there, he revived. I had to roll the windows down because it was hot, and Joshua was leaning out the windows and waving at me in the side view mirrors. I told him to lie down and even gave him a spanking, but he didnt take heed. He leaned out the window too far, fell out of the cab, hit his eye on the running board and landed on his head.

I ran up to him, prayed over him, and held him until he quit crying. Then I told him that was why I told him to lie down and go to sleep and not lean out the window. I used that situation which caused him pain, to teach him, but if Joshua would have been like the sovereignty teachers of today, he would have gone out and told all his friends that his father made him fall out of that truck to teach him to obey. Thats not so. I did what I could to restrain him. I would be very hurt if thats the way Joshua thought I was.

Likewise, I dont believe it blesses our heavenly Father for us to blame Him for all the problems that come into our lives. Sure, He will comfort us when we turn to Him in the midst of our problems, but He doesnt create the negative circumstances that hurt our lives.

God is sovereign in the sense that He is paramount and supreme. There is no one higher in authority or power, but that does not mean He exercises His power by controlling everything in our lives. God has given us the freedom to choose. He has a plan for us. He seeks to reveal that plan to us and urge us in that direction, but we choose. He doesnt make our choices for us.

In many instances, it is our wrong choices that bring disaster upon us. In other cases, our problems are nothing but an attack from the devil. In some cases, natural forces of an imperfect world cause us pain. Our tragedies are never the judgment or correction of God. Jesus came to give us abundant life. The devil came to steal, kill and destroy (John 10:10). Dont ever get that confused. If its good, its God. If its bad, its the devil.

This is a fundamental doctrine of Christianity that must be understood properly if you want victory in your life. Believing that God controls everything renders a person passive. Why pray and believe for something better? Whatever God wants will come to pass. That simply is not true.

The Lord is the answer to all our problems. He is not the problem.

If you would like more ministry on this pivotal point, please order my teaching entitled, The Sovereignty of God. There is much more detail on the teaching than I was able to put into this article. This teaching will change your life.

I suggest that after you listen to it that you share it with someone else. I really believe that confusion on this subject is how Satan pushes his will off on most people. This teaching could change someones life.

454
11-09-2017, 06:09 AM
Hoe lyk dit Hein, kop jy dit?

454
11-10-2017, 07:40 AM
Hein

Kan jou sien hoekom ek moet aanhou om die bygelofies uit te wys? Wanneer mens die gedeelte verstaan besef jy dat daar nou n klomp ander is. Dit is van kleins af in ons inforseer so dit is baie moeilik om die kopskuif te maak, dit het egter 'n uiters negatiewe invloed op ons verhouding met God.
Ek kan jou egter gerusstel en die versekering gee dat, sodra jy dit doen, jou verhouding met ons Vader sal groei na 'n nuwe hoogtepunt.

Chris

Hein
11-10-2017, 08:34 AM
Chris, ek het hierdie preek van hom 'n paar maande gelede direk op televisie gekyk, en ek verstaan dit 100%, soos wat hy dit bedoel het. Ek se weer, soos wat hy dit bedoel het in konteks.

454
11-10-2017, 01:34 PM
Hein
Jy gorrel.
Verduidelik asb vir ons dan hierdie in
konteks. Waar is die straf?

In many instances, it is our wrong choices that bring disaster upon us. In other cases, our problems are nothing but an attack from the devil. In some cases, natural forces of an imperfect world cause us pain. Our tragedies are never the judgment or correction of God. Jesus came to give us abundant life. The devil came to steal, kill and destroy (John 10:10). Dont ever get that confused. If its good, its God. If its bad, its the devil.

Hein
11-10-2017, 04:27 PM
Ek gorrel? Nee Chris lees nie, en WIL nie verstaan nie.

In many instances, it is our wrong choices that bring disaster upon us. In other cases, our problems are nothing but an attack from the devil. In some cases, natural forces of an imperfect world cause us pain. Our tragedies are never the judgment or correction of God. Jesus came to give us abundant life. The devil came to steal, kill and destroy (John 10:10). Don’t ever get that confused. If it’s good, it’s God. If it’s bad, it’s the devil.

Chris, as jou redenasie dan wel waar is, dat Jesus al die straf, tugtiging en bestraffing gevat het aan die kruis, dan kan ek en jy maak net wat ons wil hier op aarde, en ons sal niks oorkom nie.
Klink dit reg vir jou? Klink dit soos 'n Vader wat omgee, en jou dus uitlos?

Terloops, dan moet jy Hebr 12 uit jou Bybel uitskeur, as jou redenasie waar is.

454
11-10-2017, 08:52 PM
Hein

Ontspan, God sal ons nooit uitlos nie. God se Gees woon in ons. Hy lei, tugtig ,onderrig en voed ons op in die Gees, soos Hebr 12 se. Hy oortuig ons in die Gees, nie fisies met ellende, sweepslae, tronkstraf of ander vleeslike pyn nie.

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
Heb 12:10 Want hlle het ons wel n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Hein, sonde lei na ellende en uiteindelik die dood, as ons dit nie onder beheer kry nie. Dit is nie God se wil of Sy straf nie. Wat ons saai sal ons maai. As jy ellende plant gaan jy ellende oes. So eenvoudig soos dit. Hier op aarde dra jy die gevolge van jou dade.

Ek verstaan regtig nie Hoe jy nou saamstem met Andrew Wommack nie, hy se dan presies die teenoorgestelde van wat jy ons al vir jare probeer oortuig.

Wat lees ek nie Hein, wat wil ek nie verstaan nie? Regtig Hein jou redenasies maak nie sin nie, is jy op medikasie?


Chris1

Maak die vir jou sin? Kan jy al sien dat die prentjie van straf wat vir ons geleer is glad nie op die nuwe verbond, waaraan ons deelagtig is, van toepassing is nie?

Enige-iemand wat saamstem?

Chris

454
11-12-2017, 09:45 AM
Hein

Jy is nou weer in 'n hoek so ek vermoed jy sal soos altyd, bietjie ondergronds gaan. Sterkte, maar dit is onnodig.

Jy se dit is ek wat nie lees nie, wat nie wil verstaan nie. Kyk na die eenvoudige sin van AW en verduidelik vir my hoe kan ek dit verkeerd verstaan.

"If its good, its God. If its bad, its the devil."

Verduidelik vir my, ander lesers, jouself en God almagtig, hoe kan jy saamstem(in konteks) dat alles wat goed is van God kom en alles wat sleg is van satan. Dan in die selfde asem vir ons se dat, God Sy oordeel oor ons gaan uitgiet, miljoene onthoof gaan word, die dier oor ons gaan heers. Dat God Sy kinders so gaan reg straf tot almal vir Hom lief is. Dit is kranksinnig Hein. Bekeer van hierdie siek bygeloof van jou en in hemelsnaam hou op om dit te preek!

Chris

Hein
11-12-2017, 12:23 PM
Eenvoudig Chris,

Straf wat insluit bestraffing, tugtiging en kasty (wanneer ek verval as kind van God en begin sondig) is vir my en jou baie goed. Inderwaarheid is dit uitstekend. Dis liefde! Dit kom van bo. Dit kom van God af. Lees maar weer Hebr 12

454
11-12-2017, 04:52 PM
Hein

So nou wil jy ons kom vertel tsunamis is 'n goeie ding?
Plaasmoorde is 'n goeie ding?
Miljoene christene wat se koppe afgekap word is 'n goeie ding?
Die boere wat verdruk word is 'n goeie ding?
Misdaad wat kinders van God uitmergel is 'n goeie ding?
Vloede, moorde, siektes, plae en enige ander ellende vir die mens is 'n goeie ding, want dit is deel van God sy fyn uitgewerkte meesterplan om Sy kinders te straf?

God wat liefde is gaan Sy kinders nou met geweld in Sy koninkryk inslaan?

Jy weet dit is bog Hein. Bekeer, gaan op kniee, vra vergifnis en begin oor. Jy is besig om die koninkryk skade te doen. Gaan begin weer lees waar ons met die begin het, kyk hoeveel keer jy al jou gewete moes verkrag. Hoeveel keer jy God van die bose se werk beskuldig het.

Kyk weer na jou voorbeeld van die man wat tronk toe gaan. Dink jy die man is al een wat nou kastig gestraf word? Wat van sy vrou wat nou nie die huis paaiemente kan betaal nie, die vrou moet gaan hoer vir broodgeld, sy het van niks geweet nie, onskuldig. Hul dogtertjie wat nou koud en honger gaan slaap? Is dit hoe jy jou Vader sien straf uitdeel? Nee Hein, dit is vieslik. Ek begin dink jy kolf vir die ander span.

Kom ek probeer van 'n ander hoek af.

Glo jy nog steeds dat alles wat op aarde gebeur God se wil is?

Chris

Hein
11-13-2017, 08:39 AM
Ek dink ek het redelik genoeg met jou geredeneer Chris. Oor en oor. Dis mos dudielik dat ons nie sal saamstem, omrede jy nie die Woord kan lees nie. So daarom dan verskil ons en los dit nou daar.

Dis duidelik dat jy glad nie kan onderskei tussen:
1. Die satan se aanvalle op kinders van God of andere,
2. Moedswillige ongehoorsame ongeredde sondaar mense,
3. God se kinders wat gestraf (bestraf, tugtig, kasty) word deur God, om ons op die pad te hou nie. Hebr 12.

So ek gaan nie verder stry met iemand wat homself MOEDSWILLIG dwaas wil hou nie, en dwase redenasies en vragies HEELDAG rondgooi nie.
2Ti 4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, Ek gee geleentheid vir ander om met jou heeldag te stry oor jou strikvragies.

Dis finaal, dis klaar, dis genoeg.

Geniet jou reis en mag Heilgie Gees jou help.

Hein
11-13-2017, 08:40 AM
Heilige Gees

454
11-13-2017, 01:00 PM
Hein

Jy is reg ek kan nie onderskei nie want ek hoef nie, ek weet My Vader sal my nooit verraai nie, ek weet my Vader wil my oorvloedig seen en beskerm ek weet my Vader is genadig en reken my sondes nie, Hy wil nie daaraan herinner word nie.

Kom Hein verduidelik jy vir ons die verskil. Wanneer is 'n plaasaanval God se wil, wanneer laat God toe dat Sy kinders verkrag en vermoor word? Wanneer beveel Hy die satan om dit te doen? Wanneer straf Hy, Sy kinders so. Verduidelik asb. Jy kan nie en sal nie. Jy sal soos 'n lafaard agter jou onbybelse, satans geloof vasklou. Jy kan nie Hein want dan moet jy erken God is altyd goed en dit sal jy nie kan doen nie,want dan kan jy God nie meer blameer vir al jou ellende en teleurstellings nie.

Kom Hein verduidelik vir my wat glad nie kan verstaan of onderskei hoe ek moet onderskei, wanneer die satan moor, roof en steel of wanneer God roof, moor en steel. Kom Hein ek daag jou. Ek sal graag wil sien tot op watter uiterste jy hierdie laster van jou wil vat.

Chris