PDA

View Full Version : Ehayah asher ehayah472
12-26-2017, 01:08 PM
Mense vra waarom gebruik ek die heilige name en nie die name waarmee ek grootgeword het in die Afrikaanse Bybel wat ons almal verstaan nie. Ek gebruik dit nie omdat ek daardeur wil belangrik lyk nie, maar omdat hierdie Hebreeuse name soveel meer vir ons s. Eerstens is dit n Eienaam, maar dit het ook n besliste betekenis. Dit is hierdie eerste* element ( eienaam )wat verlore gaan in die gewone vertalings, want dit gee net die betekenis as naam.

Die mees belangrikste is sekerlik die Eienaam, wat God, van Homself,* aan Moses by die brandende bos gee. Hierdie naam is EHAYAH en kom net twee keer in die Bybel voor, naamlik in Exodus en Johannes. Terwyl die ander Naam vir die Vader, nl. Yahuah, meer as 7000 keer voorkom en met allerhande name vertaal word.

In die ou testament, gee God sy EIE NAAM, naamlik EHAYA. Die betekenis word dan vertaal en Sy Naam word gegee as I Am of EK IS in Afrikaans. Die eienaam waarde gaan dus verlore. Wanneer Jesus aan die Farisers in Johannes se hy was voor Abraham was, EK IS, is dit nie so treffend soos die NAAM wat net twee keer in die Bybel genoem word nie en gaan dit maklik by die leser verby. Die gebruik van die regte naam, ruk jou egter tot stilstand met die vraag, Wat het Jesus nou net ges? Sy Hy, Hy is God die Vader wat met Moses gespreek het?

Ja, broer en suster, dit is presies wat Hy s!

Hierdie Naam, EHAYAH, word net twee keer in die Bybel gebruik. Eenkeer wanneer God s dit is Sy naam en die tweede keer waar Jesus, die Naam opeis!

Hieronder wys ek dit in drie vertalings. Eers die eth Zepher, dan die KJV en dan ons eie 1933 vertaling. Kan u sien hoe die waarheid verlore gaan?And ELOHIYM said unto El-Mosheh, EHAYAH ASHER EHAYAH: and he said, Thus shall you say unto the children of Yashar’el, EHAYAH has sent me unto you. EXODUS 3:14

Then said the Yahudiym unto him, You are not yet fifty years old, and have you seen את eth-Avraham? YAHUSHA said unto them, Amein, Amein, I say unto you, Before Avraham was, EHAYAH.* JOHN 8:57-58


And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you*(Ex 3:14).

Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.(Jn 8:57–58)


En God s vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook s Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.(Ex 3:14).

Toe s die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien? Jesus s vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, voordat Abraham was, is Ek. (*Jn 8:57–58)

Ek het ongelukkig die titel se hoofletters verkeerd. Ek kan egter nie die titel 'edit' nie. Jammer daaroor. EHAYAH ASHER EHAYAH

3636

472
12-26-2017, 01:24 PM
Ons kan dan ook beter verstaan, wat gebeur in die volgende vers. Die Jode daar het 100% verstaan wat Yahusha vir hulle s, dat Hy s Hy is God die Vader, wat in die vlees aarde toe gekom het, en wou hom daarom op die plek stenig.


59 Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

Jn 8:59

454
12-27-2017, 07:42 PM
Naand Tom

Ek lees wat jy skryf en probeer uitredeneer wat nou eintlik die verskil is. Wat probeer jy vir ons se, EHAYAH is heilig maar Jesus nie? Ek het grootgeword met baie name van God en soos my verhouding gegroei het met God, het elkeen van die eienskappe wat die name uitbeeld 'n werklikheid geword. Die name wat jy noem is nie my taal nie en is vir my vreemd. Moet ek nou 'n nuwe taal en kultuur aanleer voor ek 'n verhouding met God kan he? Sonder dat ek die hebreeus verstaan, verstaan ek nie EHAYAH nie. Om die waarheid te se tot twee dae gelede het ek nie daarvan geweet nie.

Jesus is my verlosser en redder, as iemand anders Hom by 'n ander naam ken maak dit tog nie saak nie, daar is net een Jesus en die wat Hom ken sal weet. Die voorbeeld wat jy noem word tog nie weerspreek of anders verstaan omdat ek van Jesus praat nie. Ons weet Jesus is God. Ons ken Ek Is, ons ken die Vader. Vir my is Jesus heilig en verhewe bo alle name. Is Jesus iets anders as EHAYAH? Ek glo nie.

Maak dit regtig saak of verstaan ek die hele ding nou weer verkeerd?

Chris

472
12-27-2017, 10:34 PM
Chris, die punt wat ek wil oorbring het eintlik niks met die naam Jesus te doen nie. Die punt wat ek wil oorbring, is dat Jesus, God die Vader is, wat in die vlees aarde toe gekom het. Baie stry en s dit is nie so nie. Verstaan jy dit so? As jy doen, hoef ek nie dit vir jou hier uit te wys nie.

Ek wag vir jou antwoord, dan weet ek wat om vir jou te antwoord.

PS. Ons kan lank oor die Naam Jesus ook praat. Ek voel soos jy. Dit is die naam waarmee ek Hom leer ken en liefkry het. Maar tog is dit nie Sy naam nie. Maar dit is n ander gesprek. Kom ons maak eers hierdie een klaar.

454
12-28-2017, 08:20 AM
Tom

Die Bybel is duidelik, Jesus is God, die Vader is God, die Gees is God. God drie-enig. Dit kan verwarrend wees om te se Jesus is die Vader al is dit tegnies korrek ervaar ons die persoonlikhede verskillend. God het ons na Sy beeld geskape, 'n gees met 'n siel wat in 'n liggaam woon.
Ons praat egter nie van Gert se siel of Siel Gert, het besluit ons moet 6 uur ry nie. Ons se Gert het gedink ons ry 6 uur of Gert se ons ry 6 uur.

Die Bybel maak hierdie onderskeid vir ons maklik deur te verwys na die verskillende persone, daarom lees ons God het Sy Seun gestuur, as Jesus in die vlees, maar ons weet dit is God self wat die losprys kom betaal het in 'n ander persoon of vorm. So ja, Jesus is die Vader.

Chris

472
12-28-2017, 10:14 AM
Chris, ek is verheug om jou antwoord te sien. Glo my, duisende ander wat ook glo, sien dit nie so nie. Ek gaan nou vir jou die 'ander redenasie' wys, dalk verstaan jy dan, waarom ek dit so belangrik ag om die uit te lig. Die wereld verstaan dit nie en net die Heilige Gees kan dit aan jou duidelik maak, soos dit duidelik wys Hy het dit vir jou gedoen.

Teen Argumente:

YAHUSHA is (nie) YHWH (nie).

Sodra mense agterkom dat daar nie n 3 x Eenheid as God bestaan nie, maar dat YHWH alleen God is. Gebeur dit ongelukkig dat mense begin om die Skrifte te verdraai om Yahusha wat die Seun van God is, nogsteeds te verhef tot die Kerklike Godheid satus.

Sulkes sal dan redeneer dat Yahusha die Vader (YHWH) in die vlees was. So kan hulle nogsteeds vasklou aan die kerklike leuen dat Yahusha God is.


(Soos ek aan die begin verduidelik het, hierdie is deur geen mens en allermins, deur n kerk aan my gegee nie. Inteendeel, het ek reeds die kerk verlaat, toe hierdie na my gekom het. Ek glo ook nie die kerk leer dat YAHUAH, YAHUSHA HAMASHIACH is nie. Die drie eenheid-leer wat hulle leer, het my dit nooit laat verstaan terwyl ek nog in die kerk was nie. Ek loop my dan ook gereeld vas in ‘kerk mense’ wat my veroordeel en s dit is nie so nie. Hulle glo wel in ‘drie Gode’ wat een is, maar nie dat Jesus die Vader is wat in die vlees aarde toe gekom het nie.)

Hier is egter ‘n paar bewyse dat Yahusha NIE GOD IS NIE, MAAR WEL DIE SEUN V GOD IS – EN MIDDELAAR TUSSEN ONS EN GOD.”

■1)(Num23:19 KJV)”God is not a man, that he should lie; neither the SON OF MAN, that he should repent.”

Yahusha Messiach word 87 keer “Son of Man” genoem.


(Ja, Yahusha Messiach word “Son of Man’ genoem, omdat Hy, wat God is, as mens, aarde toe gekom het, nie ‘soos’ n mens nie, maar volkome mens, in die vlees. Hy is dus n seun van die mens in die volle sin en dit word so beklemtoon.)

■2)(Matt23:9)”Yahusha s “En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want EEN IS JULLE VADER, Hy wat in die hemele is.”
Yahusha was op “die aarde” toe Hy dit ges het, ‘n bewys dat Hy NIE die Vader in die hemel is nie.


(Heeltemal verklaarbaar. Jesus is op aarde in die vlees. Hy is op daardie stadium nie volkome God, wat Gees is nie, maar vlees. En vlees is ondergeskik aan Gees. Geen vlees sal in die hemel kom nie. Hy is n ‘deel’ van God wat aarde toe gekom het, soos aan die begin verduidelik. Hy wys dit dan ook uit, dat Vader in die hemel is. Hy sal nog terugkeer na Gees en weer volkome ‘deel’ van Vader wees. Weereens, te groot vir ons verstand om nou te verstaan.)

■3)(Joh8:16)Yahusha antw en s: “En al oordeel Ek, my oordeel is waar, omdat Ek nie alleen is nie, maar Ek en die Vader wat MY GESTUUR HET. En dit is ook in julle wet geskrywe dat die getuienis van TWEE MENSE waar is.”

Hieruit sien ons dat Yahusha dit duidelik maak dat Hy nie die Vader is nie, maar dat die Vader Hom gestuur het. Daarom s hy is Sy getuienis waar, want soos die wet leer – in die mond van 2 staan ‘n saak vas.

As Yahusha dan soos die vers vermeld – deur die Vader gestuur was, dan is die Vader mos groter as Hy?


(Ja, Vader is groter as Hy terwyl Hy vlees op aarde is.)

■4)(Joh13:16)”Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is OOK NIE GROTER AS DIE EEN WAT HOM GESTUUR HET NIE.”

Duidelik?


(Ja, duidelik, Vader is groter as Hy terwyl Hy vlees op aarde is.)

■5)(Joh8:54)”Yahusha antwoord: As Ek Myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is MY VADER wat My verheerlik, van wie julle s DAT HY JULLE GOD IS”.

Hier sien ons Messiach self s – dat SY VADER die Een is wat die Judeers hlle God noem, Hy is dus nie die Vader nie.

■6)(Joh20:17b)”Ek vaar op na My Vader en julle Vader, My God en julle God.”

Ek dink die Skrifgedeeltes spreek vanself.


( Dit is dieselfde argument, oor en oor. Vader is in die Hemel, deel van Hom, Jesus, is in die vlees op aarde. Jesus in die vlees is ondergeskik aan God die Vader, terwyl Hy in die vlees is.)

■7)(Luk18:18)”En ‘n sekere owerste vra Hom en s: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te berwe?
En Yahusha antwoord hom: Waarom noem jy My goed? NIEMAND is goed nie behalwe EEN, NAAMLIK GOD.”

Yahusha erken eerstens dat NET EEN GOD goed is, en Hy (Yahusha) sien Homself duidelik nie as deel daarvan nie!


(Ja, want Hy is op aarde in die vlees!)

■8)(Joh6:44)”Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.”

Die Vader het Messiach gestuur, Hy is nie die Vader nie.


(Die Vader het deel van Hom, die Messiach, gestuur. Hulle is drie, soos ons drie is, na die beeld van God. (Liggaam, Gees en Siel) (Vader, Seun en Heilge Gees) Jesus is weer God, deel van God in ons terme en denke, en sal hom wat die Vader getrek het, opwek in die laaste dag.)

■9)(1Tim2:5)”Want daar is EEN GOD en EEN MIDDELAAR tussen God en die mense, die mens Yahusha Messiach.”

(Ja, Yahusha Messiach het mens geword, om as middelaar op te tree tussen God en mens. Hy moes volkome mens word, om dit te kan doen. En dit is wat so wonderlik is, God het die mens so lief gehad, dat Hy bereid was om self mens te word en te kom boet vir ons sonde. Hy wat God is, het mens geword, die vernedering kom dra, die straf en die vloek verduur as mens, terwyl Hy as God kon bly in die hemel, as Hy ons nie so lief gehad het nie.)

■10)(Joh5:19)”Yahusha het toe geantwoord en vir hulle ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, DIE SEUN KAN NIKS UIT HOMSELF DOEN tensy Hy die Vader dit sien doen nie.”

■Dis reguit en maklik verstaanbaar!!


(Nog steeds in die kol. Yahusha Messiach kom van God af, maar is nou mens. Hy kan niks uit Homself doen as mens, as Hy nie die Vader dit sien doen het nie.)

Kom en laat ons die Enige Waaragtige YHWH ons Eloah dien, Hy wag al 2000 jaar vir ons. Hy het ons met Hom versoen deur die Messiach wat Hy gestuur het om as Middelaar tussen ons en Hom op te tree.
Maar ons het die Middelaar aangegryp en Hom in die plek van die God wat Hom gestuur het geplaas.
Hierby dig ons toe aan die Middelaar die outoriteit toe, om die ewige wet van die ONVERANDERLIKE GOD TE VERANDER! WAT N TELEURSTELLING WAG NIE OP ONS NIE!!


(Ek stem saam, daar wag groot verassings op ons. Ons verstaan maar ten dele, eendag sal ons ten volle verstaan.)

■(Matt24:14)”En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.”

Verklaring van ;

1)■(Joh 14:8+9)” Filippus s vir Hom: Meester, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
Yahusha s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe s jy: Toon ons die Vader?”

—————————-‘xxx
Met graagte help ek;

Eerstens weet ons die Torah is die “wil” van Vader. Daarin word vir ons ges wat Hy haat, wat Hy liefhet, wat Hom behaag en wat Hom verpes.

Die Aard en Karakter van ons VADER, Sy [BEELD] word inderwaarheid deur die Torah uitgebeeld.

Nou weet ons Yahusha het die Torah volbring sonder om te sondig (Heb4:15).

Hy het dus in alle opsigte die Beeld van Vader geleef. Die beeld wat in die Torah vir ons uitgestippel word.

Daarom het Yahusha ges – elkeen wat My gesien het, het die Vader gesien. Hy het Sy Beeld 100% uitgebeeld 100% geleef en 100% nagekom!!

Met die oog hierop s Messiach – niemand het die Vader nog ooit gesien nie, maar Hy wat vd Vader kom – die het Hom verklaar, HY HET SY KARAKTER EN WIL 100% UITGEBEELD!

(Hoe s die Engelsman? I rest my case. Bedoelende, dit is net so. Yahusha Messiach het dit in die vlees kom doen en as jy Hom gesien het, het jy die Vader gesien.)

2)■ (Jes9:5)”Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors.”


(Snaaks hoe dieselfde vers so verskillend gelees en interpreteer kan word. Word die Kind nie al hierdie name, ondermeer, Ewige Vader, genoem nie? Ek het dit in my punt vyf ook gebruik.)

Nog n struikelblok:

■Was die Woord God?
■Of was dit God se Woorde?

▪(Joh1:1+14)”In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” (14) En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.”

Hoe verklaar mens die gedeelte?

Wel die Torah is die bron:

▪(Deut18:17-19)”Toe het YHWH vir my ges: Dit is goed wat hulle gespreek het.
‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal MY WOORDE in sy mond l, en Hy sal aan hulle s alles wat Ek Hom beveel.
En die man wat nie luister na MY WOORDE wat Hy in MY NAAM spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.”

Duidelik sien ons dat YHWH SE WOORDE onder ons kom woon het deur Yahusha.
GOD SE WOORDE het deur Yahusha vlees geword. Dit maak nie nou die medium God nie? Sjoe? Die Woorde wat Yahshua gespreek het was nie Sy eie nie, dit was God sin wat van die begin af was, soos duidelik gesien kan word in (Deut 18).

Yahusha bevestig dit:
▪(Joh7:16)”Yahusha antwoord hulle en s: My leer is NIE MYNE NIE, maar VAN HOM WAT MY GESTUUR HET.”


(En dit is seker waarop dit dan neerkom. Glo jy die Woord word bedoel die Torah, of glo jy die Woord word bedoel ons Verlosser, Yahusha Messiach.)


Ek weet hierdie dinge is baie moeilik om te verstaan. Gaan die eerste argumente weer deur, nou dat u die teen argumente gelees het en sien weer waar die skrif vir ons wel s dat, YAHUAH is YAHUSHA HAMASHIACH.

Luister dan na wat die RUACH HAQODESH (Sy Heilige Gees) vir u s.

Hy sluit af met sy naam en groete, wat ek nie hier gaan herhaal nie, want my stryd is nie teen die mens, teen hom nie, maar teen die bose geeste in die lug.

472
12-28-2017, 10:19 AM
Ek het nou die kar voor die perde gespan en eers die teen argumente gewys, waarom, weet ek nie. Hier is die 'vir' argumente wat eerste hoort.


Waarom getuig ek, dat Jesus God is.

Ek word aangeval van alle kante, omdat ek so getuig. Ek kan egter nie anders nie en gaan hier verduidelik, waarom ek NIKS anders KAN glo, as juis dit nie.

Agtergrond.

Ek is in 2006 met diabetes diagnoseer. Einde van daardie jaar het ek ook die NG Kerk verlaat. Ek het dit hoofsaaklik gedoen omdat ek nie langer in n kerk kon bly wat nie die Sabbat op die regte dag vier nie. Dit en baie ander dinge, maar dit was die belangrikste. Ek het ook n vraag gehad wat aan my vreet. Die vraag het ek dan ook in gebed aan Jesus gevra.

Jesus, as ek tot U moet bid en tot die Vader, wie is die belangrikste?

Hierdie gebed het ek oor en oor gebid, in verskillende woorde en maniere en n antwoord gesmeek. Ek was in die gewoonte om die oggend te gaan stort en dan te gaan stap, n goeie 2,5km soos ons in die weermag geleer het. Dit was nou om die diabetes te beheer. Ek het oudergewoonte die oggend gaan stort en weer onder die stort die vraag gebid. Ek het toe gaan stap en skaars 200 meter van die huis af, voor die Nuwe Lewe Kerk, het die antwoord tot my gekom. Nie in n stem of woorde nie, maar soos n kennis wat skielik oor my gekom het. Ek gaan dit nou in woorde probeer oorsit.

Jesus het my geantwoord. Nie een van ONS is belangriker as die ander nie. Ons is Een. Jy is geskape na die beeld van God. Gees, Liggaam en Siel. Jy is drie, maar een. Die verskil is, jy kan nie hierdie drie skei nie. Maar God is groter as wat jou verstand kan hanteer. Jy kan dit nie verstaan nie, maar God kan die drie skei en afsonderlik wees. Vader, Heilige Gees in die Hemel en Seun in die vlees op die aarde, as voorbeeld. Ek praat in menslike taal en kan nie die ‘verstaan’ deurgee nie. Jesus het my nie in hierdie woorde geantwoord nie, die Heilige Gees het die ‘verstaan’ net in n oomblik in my geplaas. Dit is slegs in nabetragting wat ek dit soort van in woorde kan deurgee, in ag genome, my verstand is te klein.

Dus, geen mens het hierdie aan my gegee nie. Dit is bo-natuurlik aan my gegee, deur die Heilige Gees. Daar is nou die wat sal s, ek verbeel my dinge, ek spreek nie die waarheid nie en ek maak my eie verstand se stories op. Dit was ook my vrees, vir baie lank, selfs tot onlangs. Alhoewel ek onwrikbaar geglo het wat aan my gegee is, van die begin af, het ek dit nie wyd en syd verkondig nie, ek het dit slegs aan my vrou probeer verduidelik. Onlangs het ek besef ek mag nie stilbly nie en n studie begin maak van wat die Woord vir ons s, want ek het agtergekom dit word kort kort aan my bevestig in die Woord, soos ek my Bybel lees. Dinge wat ek baie vantevore gelees het, sonder om te verstaan, het nou na my uitgespring as bevestiging.

Ek het dus twee getuies en in die getuie van twee of meer, sal n saak staan. My eerste getuie sal die leser kan afskiet, want dit het nie met hom gebeur nie en is nie aan hom gegee nie. Wat ek dus getuig, sal jou nie oortuig nie, net die Heilige Gees kan dit vir jou bevestig. Ek wil beklemtoon, ek het twee getuies, nie u nie. Vir my is dit genoeg.

Tweede getuie uit die Woord:

Een:

I am the א (Aleph) and the ת (Tav), the beginning and the end, the first and the last.
I am the א (Aleph) and the ת (Tav), the beginning and the end, the first and the last.

3637

Soos ons bo in die prent sien, is hierdie in die Ou Testament aangeteken, die woorde van God, voordat ons Jesus geken het. Dan spreek Jesus dit self en sien ons dat dit dieselfde ‘persoon’ is wat beide kere spreek. Dink u regtig, Jesus sal God se woorde gebruik vir Homself en voorgee daardeur, dat Hy God is, as dit nie so is nie?

Twee:

Explanation of EHAYAH ASHER EHAYAH
EHAYAH ASHER EHAYAH
Die mees belangrikste is sekerlik die Eienaam wat God, van Homself, aan Moses by die brandende bos gee. Hierdie naam is EHAYAH en kom net twee keer in die Bybel voor, naamlik in Exodus en Johannes. Terwyl die ander Naam vir die Vader, nl. Yahuah, meer as 7000 keer voorkom en met allerhande name vertaal word.

In die ou testament, gee God sy EIE NAAM, naamlik EHAYAH. Die betekenis word dan vertaal en Sy Naam word gegee as I Am of EK IS in Afrikaans. Die eienaam waarde gaan dus verlore. Wanneer Jesus aan die Farisers in Johannes s hy was voor Abraham was, EK IS, is dit nie so treffend soos die NAAM wat net twee keer in die Bybel genoem word nie en gaan dit maklik by die leser verby. Die gebruik van die regte Hebreeuse naam, ruk jou egter tot stilstand met die vraag, Wat het Jesus nou net ges? Sy Hy, Hy is God die Vader wat met Moses gespreek het?

Ja, broer en suster, dit is presies wat Hy s!

Hierdie Naam, EHAYAH, word net twee keer in die Bybel gebruik. Eenkeer wanneer God s dit is Sy Naam en die tweede keer waar Jesus, die Naam opeis!

Hieronder wys ek dit in drie vertalings. Eers die eth Zepher, dan die KJV en dan ons eie 1933 vertaling. Kan u sien hoe die waarheid verlore gaan?

And ELOHIYM said unto El-Mosheh, EHAYAH ASHER EHAYAH: and he said, Thus shall you say unto the children of Yashar’el, EHAYAH has sent me unto you. EXODUS 3:14

Then said the Yahudiym unto him, You are not yet fifty years old, and have you seen את eth-Avraham? YAHUSHA said unto them, Amein, Amein, I say unto you, Before Avraham was, EHAYAH. JOHN 8:57-58

And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you (Ex 3:14).

Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.(Jn 8:57–58)

En God s vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook s Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.(Ex 3:14).

Toe s die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien? Jesus s vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, voordat Abraham was, is Ek. ( Jn 8:57–58)

Drie:

En van die engele s Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;
maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer;
Heb 1:7–8

But unto the Son he says, Your throne, O ELOHIYM, is forever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of your kingdom. HEBREWS 1:8

Verstaan u wat hier geskryf staan? Ons lees en ons lees, maar sien ons? Sien ons dat Vader hier die Seun aanspreek as ” o God” Verstaan ons die implikasies?

Vier:

Selfs die Jode het geweet dat Yahusha s, Hy is God! En daaroor het hulle Hom gekruisig.
The Yahudiym answered him, saying, For a good work we stone you not; but for blasphemy; and because that you, being a man, make yourself את eth-ELOHIYM. JOHN 10:33

Vyf:

Wat beteken EL GIBBOR? Stel jy belang? Gaan slaan dit na. Dink ook na oor wat elkeen van daardie name beteken en impliseer.
For unto us a child is born, unto us a Son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counseller, EL GIBBOR, The Everlasting Father, The Prince of Peace. ISAIAH 9:6
EL GIBBOR = the Mighty EL

Ses:

And the Word was made flesh, and tabernacled among us, (and we beheld his glory, the glory as of the yachiyd of the Father,) full of grace and truth. JOHN 1:14

Sewe:

Wat noem Thomas vir Jesus?
Then said he to Ta’om, Reach hither your finger, and behold my hands; and reach hither your hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing. And Ta’om answered and said unto him, My ADONAI and my ELOHIYM. YAHUSHA said unto him, Ta’om, because you have seen me, you have believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed. JOHN 20:27-29

Agt:

And that every tongue should confess that YAHUAH is YAHUSHA HAMASHIACH, to the glory of YAH the Father. PHILIPPIANS 2:11

Indien u die bogenoemde vertaling wil betwis, gaan kyk eers hoe daarby uitgekom word.

11en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Nege:

Jesus s vir Nikodmus:
Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.
As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel? Jn 3:11–12

Amein, Amein, I say unto you, We speak את eth that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things? JOHN 3:11-12

Tien:

Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ’n vervloeking noem nie; en niemand kan s dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees 1 Co 12:3

Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the RUACH YAHUAH calls YAHUSHA accursed: and that no man can say that YAHUAH is YAHUSHA, but by the RUACH HAQODESH. 1 CORINTHIANS 12:3

Ander:

22 En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.
Johannes 20:22
As Jesus nie God is nie en nie die Vader nie, hoe kan Sy asem die Heilige Gees wees?

My antwoord op al die vrae wat verskillende vraagstukke uitwys, wat dit wil laat lyk of Jesus en die Vader nie een is nie:

Dit is nie vir almal om te verstaan, waarom Jesus nie prontuit s Hy is die Vader nie. Hy kom baie naby daaraan. Ek en die Vader is Een. As jy My gesien het, het jy die Vader gesien.
Ons verstaan nie eers die aardse nie, hoe gaan ons nog die Hemelse verstaan? Ek glo waar die Bybel vir ons se, Jesus is die Vader wat aarde toe gekom het in die vlees. Die is baie diep en ek kan nie die ‘ins en out’ vir jou verduidelik, soos hoe kan die Vader langs Homself sit nie. Nie een van daardie ‘teenstrydighede s pertinent, Jesus is NIE die Vader nie. Ons vra net, hoe is dit moontlik? God is te groot vir my verstand om te verstaan, ek glo net wat Hy deur Sy Gees vir my ges het en beaam word in die Bybel. Daar is vele meer voorbeelde. Maar dit word eers duidelik wanneer jy dit glo en aanvaar. Nie voor die tyd nie. En geen mens kan jou daarvan oortuig nie, dit is die werk van die Heilige Gees. RUACH HAQODESH.

En nou dat jy dit weet, gaan lees weer Johannes 5:16–47. Sien u dit nou in die ware lig?Maar ek kan ook nie hierdie getuienis afhandel, as ek nie die teen argumente wys nie. Ek gaan die beste teen argumente wys wat ek kan. Ek noem dit die ‘beste’, omdat dit kom van n seun van God en broer, vir wie ek baie agting het. Waarom ons so verskil, verstaan ek nie, maar hier is dit. Ek plaas hier en daar my eie kommentaar in blok.

454
12-28-2017, 10:42 AM
Jyt my nou deurmekaar gehad!!! Ek lees weer.

454
12-28-2017, 11:27 AM
Tom, die argument dat Jesus nie God is nie, dra geen water nie en is onbybels in enige taal. Net mense met baie boeke kennis, wat geen persoonlike verhouding met God het, sal so redeneer. Soos jy se slegs God se Gees in hom kan hom oortuig.

Dit keer jou egter nie om die persoon te onderrig nie. Opregte mense gaan tot niet weens 'n gebrek aan kennis. 'n Goeie begin sal wees om hom die nuwe en ou verbonde te verduidelik. Mense glo verkeerdelik dat hulle deel is van 'n ou verbond. Dit belemmer hul geestelike groei en hulle kom nie by 'n persoonlike verhouding uit nie.

My opinie is dat die gebruik van die hebreeuse name moontlike verwarring kan skep vir mense wat nie die taal en kultuur verstaan nie. In elk geval ware aanbidders, aanbid die Vader in gees en waarheid, dan maak taal nie saak nie.

Chris

Hein
01-01-2018, 04:31 PM
Dags julle, Voorspoedige nuwe 2018. Mag die Here God julle omhels en julle dra in Sy liefde in hierdie jaar.


1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wreld uitgegaan.
1Jn 4:2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus (Die Woord) in die vlees gekom het, is uit God;
1Jn 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus (Die Woord) in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
Joh 1:2 Hy was in die begin by God.
Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
Joh 1:4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.
Joh 1:5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.
Joh 1:6 Daar was ‘n man van God gestuur, wie se naam Johannes was.
Joh 1:7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo.
Joh 1:8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.
Joh 1:9 Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wreld.
Joh 1:10 Hy was in die wreld, en die wreld het deur Hom ontstaan, en die wreld het Hom nie geken nie.
Joh 1:11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Joh 1:13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.
Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

So eenvoudig..., maar soos Chris genoem het, as jy nie weergebore is nie, sal jy dit moeilik verstaan.

Partykeer kan dit nogal erg raak om al die Grieks en Hebreeuse name te wil gebruik vir God, maar moet dit so moeilik wees? God gaan eendag Sy NUWE Naam aan ons gee, wat ook op ons gaan wees....

Rev 2:17 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op di steen ‘n NUWE NAAM geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.


Rev 3:12 Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en MY NUWE NAAM.

Indien dit bietjie kan help...

Groetnis, Hein

1626
01-05-2018, 08:40 PM
Ek wil net die volgende s met betrekking tot die opinie dat Hebreeuse name die mense gaan deur mekaar maak:

Psalm 20

1 VIR die musiekleier. n Psalm van Dawid.
2 Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!
3 Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!
4 Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien!
5 Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul.
6 Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die Here al u begeertes vervul!
7 Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand
8 Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar ns sal roem op die Naam van die Here onse God.
9 Hlle het inmekaargesak en geval, maar ns het opgestaan en ons weer opgerig.
10 Here, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

Romeine 10:13
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word.


Gaan doen 'n studie oor die Naam van God in e-sword. Hierdie is maar deel daarvan.

Dit s so dat ons Vader ons harte ken. En Hy sal ook weet as jy met Hom praat met watter naam ook al.

Maar daar l krag opgesluit in Sy Naam. Moenie dit te maklik afskryf nie. Dit gaan nie net oor ons Vader wat moet weet ons praat met Hom nie, maar die bose magte in die lug ook. Hulle weet presies wat is die Naam van die Almagtige waarvoor hulle bang is.

454
01-06-2018, 08:21 AM
I626

Ek stem saam met jou. Die moontlike verwarring kom wanneer ons name gebruik wat die mense teenoor wie ons dit gebruik nie verstaan nie. dit maak die hele gesprek dan betekenisloos. Ek het al self vir mense gevra wat beteken 'n spesifieke naam wat hy gebruik, die antwoord is dan God. Die gebruiker ken nie self die spesifieke beskrywende betekenis nie. Daai boodskap wat hy probeer oordra gaan dan verlore en sal beter oorgekom het as hy God beskryf het as God almagtig, God wat voorsien, ewige Vader, vrede Vors, die magtige een van Jakob, Skepper, ens.

As ek se "My Matsuwd" gaan hier miskien 2 mense wees wat weet wat ek bedoel. As ek se "My Vesting" gaan almal weet wat ek bedoel.

Hier is n mooi uiteensetting van baie name.

https://www.gotquestions.org/names-of-God.html

Chris

1058
02-26-2018, 07:59 PM
Tom

Die Bybel is duidelik, Jesus is God, die Vader is God, die Gees is God. God drie-enig. Dit kan verwarrend wees om te se Jesus is die Vader al is dit tegnies korrek ervaar ons die persoonlikhede verskillend. God het ons na Sy beeld geskape, 'n gees met 'n siel wat in 'n liggaam woon.
Ons praat egter nie van Gert se siel of Siel Gert, het besluit ons moet 6 uur ry nie. Ons se Gert het gedink ons ry 6 uur of Gert se ons ry 6 uur.

Die Bybel maak hierdie onderskeid vir ons maklik deur te verwys na die verskillende persone, daarom lees ons God het Sy Seun gestuur, as Jesus in die vlees, maar ons weet dit is God self wat die losprys kom betaal het in 'n ander persoon of vorm. So ja, Jesus is die Vader.

Chris

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens n lewende siel GEWORD. KYK MOOI NA HIERDIE SKIRF. wat sien ons hierin? Dat die mens uit stof tot 'n vleelikke liggaam geskape is en toe het God Sy awem in die stoflike liggaam geblaas waarna dit nie 'n siel gekry het nie, maar 'n lewend siel GEWORD het.

In die volgende skrif gebeur 'n interessanthied wat min van ons nog opgelet het. nadat Jesus aan Maria verskyn het na Sy opstanding uit die dood voeg op die Sondag, en haar gevra het om die ander dissipels te laat vergader(lees die hele Joh 20) verskyn Hy aan hulle.
Let nou op na vers 22...
Joh 20:21 Jesus s toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
Joh 20:22 En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.
Hier is die ander plek in die Woord waar God met Sy "asem" iets doen. die 1ste keer het die mens 'n lewende siel geword en hier ontvang die dissipel, die bekeerlinge Sy Gees. hier is die 1 ste keer dat die bybel van die Gees aspek praat, wat die 3de komponent is van 'n mens. As ek dit dan korrek moet verstaan, is ek slegs 2 komponente, nl vlees en asem, voordat ek tot bekering kom. By my bekering ontvang ek dan die Heilige Gees, wat in my kom woning maak en so kry ek dan Gees by. nie my gees nie, maar God se Gees. wanneer die bybel dus op vele plekke dan praat van bv My gees is in my neergebuit, is dit dieselfde as hy sou s "My siel is neergebuig in my..." en dit is dieselfde as ek sou s "my hele wese, wie ek is in totaliteit, is neerbebuig...."
Waar kom ons daaraan dat ons 'n liggaam(stof), 'n siel(?) en 'n gees(?) het? ons is in die beeld van God geskape, daarom kan ons anders as diere, redeneer, dink, besluite neem, morele waardes h, en God dien of nie...ens.

1058
02-26-2018, 08:08 PM
Mar_10:18 En Jesus s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.
Luk_18:19 En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.

Jesus is Sy Vader se verteenwoordiger, maar beslis is Hy die Seun en Sy Vader is Vader God en die Heilige Gees is vanuit hulle en deel van die Goddelikke 3EENHEID.
Jas_2:19 Jy glo dat God n is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Hoeveel? ONS Wie is ONS? Vader, Seun en Gees.
Gen 1:26 En God het ges: Laat ONS(wie? Hoeveel?....) mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
Gen 1:27 En God het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
Lees die Hele Johannes 17...Jesus se gebed aan Sy Vader vir ons....