PDA

View Full Version : Wat is God se doel met die mens?(geestelik)Unregistered
09-15-2013, 09:45 AM
Ek begin die draad na aanleiding van die vorige draad oor geestelike wapens. Op daardie draad het ek verskeie kere die vraag gevra. Niemand het my geantwoord nie. Help my nou reg as ek verkeerd is maar my gesonde verstand se vir my dat ons nie God se wil kan doen as ons nie Sy wil ken nie. Die Bybel leer ons God wil he ons moet Sy wil doen. Dit bring mee dat God se wil aan ons bekend moet wees anders verwag God die onmoontlike van ons. Wil en doel loop hand aan hand. God se doel kan nie bereik word as Sy wil nie geskied nie. So wat is God se doel? Is hier iemand wat weet?

greengroen
10-04-2013, 08:00 PM
Vir my is dit eenvoudig dat jy GOD moet vrees

454
10-07-2013, 04:34 PM
Vir my is dit eenvoudig dat jy GOD moet vrees

Greengroen wat sou jy se beteken vrees?

G5401
φόβος
phobos
fob'-os
From a primary φέβομαι phebomai (to be put in fear); alarm or fright: - be afraid, + exceedingly, fear, terror.

G5399
φοβέω
phobeō
fob-eh'-o
From G5401; to frighten, that is, (passively) to be alarmed; by analogy to be in awe of, that is, revere: - be (+ sore) afraid, fear (exceedingly), reverence.

454
10-08-2013, 07:35 AM
Greengroen

Miskien verstaan ek jou verkeerd. Ek kan nie glo dat God die mensdom geskape het om Hom te vrees nie. Het jy kinders sodat hulle vir jou bang kan wees? Glo nie. Respekteer ja, bewonder ja, lief wees verseker, maar dit is in elk geval nie 'n doel nie.

As ons nie God se doel ken nie, ken ons nie Sy wil nie en kan ons nie Sy wil doen nie. Elke liewe christen sal jou vertel hy probeer God se wil doen, hoe is dit moontlik dat so min weet wat is God se doel en wil vir die mens?

454
10-10-2013, 08:50 AM
Ek sien dit is maar stil hier. Kan ons aanvaar dat niemand hier weet waarvoor God die mens geskape het nie? Ek glo nie. Ek weet wel dat meeste christene nie genoeg geloof in hulle oortuiging het om dit in die openbaar te verkondig nie.

Ek gaan 'n paar dinge hier noem waarvan ons Vader my oortuig het, Wat ek skryf doen ek as kind van God met die grootste respek denkbaar en verwagting dat julle dit sal verstaan.

God het die mens gemaak om Homself op aarde te reproduseer. Dit is tog wat 'n Vader doen, Hy maak kinders. Ons is God se kinders, perfekte replikas van ons Vader.

Gen 1:26 En God het gesÍ: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voŽls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
Gen 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
Gen 1:28 En God het hulle geseŽn, en God het vir hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voŽls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Dan gee God twee opdragte. Vul die aarde en heers. Met die eerste kom die mensdom mooi reg. Met die heers sukkel ons.
God wil nie op aarde heers nie Hy wil he ons moet heers namens Hom. Hy het ons as verteenwoordigers van Hom op aarde gesit sodat Sy beeld en gelykenis die aarde kan volmaak. Hy het ons die outoriteit gegee om dit doen en ons bly onder Sy outoriteit. M.a.w al word ons hoe oulik en heers ons hoe mooi op aarde ons bly onder God se outoriteit. Mense met respek vir hul aardse vaders verstaan dit beter.

Psa 115:15 Julle is geseŽnd deur die HERE wat hemel en aarde gemaak het.
Psa 115:16 Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.

In Genesis lyk dit of die mens net moet heers oor party dinge. Hebreers stel dit reg. Alles.

Heb 2:7 U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak; U het hom met heerlikheid en eer gekroon;
Heb 2:8 U het alles aan hom onderwerp.Ē By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie.

God wil die aarde vol van Homself maak, Hy wil Sy koninkryk hier op aarde vestig en Hy het die mens gekies om dit te doen. Dit sal so wees.