PDA

View Full Version : Jou woorde - om die leviátan op te wekHein
04-11-2018, 07:44 AM
Om die leviátan op te wek...

Dagsê,

Vandag wil ek graag hê dat ek en jy so bietjie sal gaan dink oor die onderwerp, wat ons sê en wat ons oorvertel. Dis krities belangrik!

God getuig van Job dat hy sy hele lewe vroom, opreg, godvresend en afgewyk het van die kwaad... Job het die onderstaande gebeure nie eens “verdien nie”.
Job gaan deur die verskriklikste tyd van sy lewe. In minder as een uur verloor hy sy 7 seuns en 3 dogters aan die dood. Al Job se lewende hawe en rykdom word in minder as een uur vernietig. Tesame met dit word Job met swere geslaan, dat Job wens hy was nooit gebore nie. Dis seker die ergste getuienis van absolute hel wat rondom Job uitbreek, in so ‘n kort tydjie...

Job praat sy hart uit teenoor God en wroeg en stoei met God. In hierdie wroeging, noem Job iets wat my aandag trek...
Omrede ek die vyand satan goed bestudeer, die een wat God aan my uitwys in die Woord..., noem Job die volgende..., en dit laat my dink...

Om die Leviátan op te wek....
Job 3:8 Mag die dagvervloekers hom verwens, hulle wat die kuns verstaan om die leviátan op te hits.
Job “wens” dat hy nooit gebore was nie, en dat die dagvervloekers hom moes vervloek toe hy gebore was.

En dit laat my dink.... Sonder dat ons dit besef, kan ons dinge sê wat ons nie moet nie. Partykeer bewustelik of onbewustelik. Maar hoe ook al, ons gee aan satan die reg om met ons te begin peuter as ons goed kwytraak wat ons nie moet nie.

Goeters soos..., (sonder om hier vloekwoorde te gebruik), die land is in sy maai in, ag dis sommer ‘n patetiese dag gewees, kyk al weer daai nikswerd, jy is mal man, jou “stupid”, ek is in my maai in, ek is brandarm,... en nog vele meer...

Weet ons werklik dat ons eintlik die slang, die draak van ouds opwek? Daai satan slang, die leviátan wat wag vir jou woorde om oor te gaan in bose aksie. Besef ons dit?
Jak 3:6 Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.


Nadenke: Gaan dink bietjie hoe jy praat.
Wek jy die leviátan op sodat hy tot aksie oorgaan?
Of wek jy God se engele op om in jou guns te werk?

1Pet 3:9 Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.
1Pet 3:10 Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, ....

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Gaan dink bietjie oor die verse en maak werk daarvan om ‘n wag voor jou mond te plaas, sodat jy die leviátan geen reg gee om met jou te peuter nie.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed: Here God. Ek is skuldig in hoe ek praat. Vandag bely ek dat ek baie verkeerde goed gespreek het. Help my om my tong onder beheer te kry.
Ek bid en vra dit in die kosbare Naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen

454
04-12-2018, 08:16 AM
More Hein

Dankie vir jou skrywe, jy is reg, die ou spreekwoord se, wat die hart van vol is loop die mond van oor.

Ek haal hier onder in rooi 'n paar goed aan wat jy ons kom vertel het met jou vorige skrywes, verduidelik asb vir my presies wat wek jy op as jy sulke godslasterlike dinge kwyt raak.


Die 7 seels en die 7 trompette, wat blaas, die 7 laaste plae kom nie van satan af nie Chris, dit kom van God af. Hy voer dit uit. Dis Sy fyn uitgewerkte plan, wat gaan gebeur in die laaste 7 jaar op aarde. God eindig dit, niemand anders nie. Dus as Jy sê die verdrukking wat oor die aarde kom nie God se plan is nie, dan lees jy nie die Woord nie. God se plan is opgeskryf in Openbaring, tot in die fynste detail.
Elke perd wat in Openbaring 6 uitgaan, gee God die toestemming voor. Selfs die mag wat gegee word aan die perde, word beperk deur God.

Die oordele word uitgegiet op die HELE AARDE, MET AL SY INWONERS. Of sien jy dat kinders van God op ‘n ander plek gaan bly Chris?
Watter oordele in Openbaring is reeds afgehandel Chris? Het die 7 jaar al aangebreek Chris?
Of waar kom die mense wat onthoof is, omdat hul nie die merk van die dier nie vat nie vandaan Chris? Wie is hulle Chris?
Daar mag sekere kinders van God wees wat deur God beskerm gaan word, maar nie almal nie Chris. Almal gaan nie die verdrukking ontsnap nie.

Kinders van God gaan deur erge verdrukking gaan Chris, maar jy toon aan hul gaan nie? Watter Bybel lees jy?

OORWINNING, WATTER OORWIINING CHRIS?
Nee Chris, dis nie wat ek lees nie. God laat satan toe om sekere goed aan te vang in Openbaring. Ja, satan word deur God toegelaat om dinge te doen wat hy nog nooit voorheen gedoen het of kon doen nie.

SELFS God gooi Sy skale van grimmigheid uit oor die aarde.
Hoekom? OM DIE BEWONERS VAN DIE AARDE (ALMAL) OP DIE PROEF TE STEL. HUL GELOOF TE TOETS.
So wat is die oorwinning dan Chris? Die oorwinning is die ewige lewe in die hemel, en om saam met God te wees vir ewig. Nie dit wat jy aantoon nie Chris.
Waar sien jy in eindtyd Openbaring dat die kinders van God die aarde gaan oorwin in Openbaring??

Mooi dag
Chris

Chris1
04-12-2018, 03:14 PM
Dankie Hein.
Stof tot nadenke.

Hein
04-13-2018, 11:15 AM
Dankie Chris 1

Chris, jy wil weer in 'n stryery betrokke raak, en ek gaan nie daarin betrokke raak nie, ons is reeds deur alles en dis genoeg. JAMMER MAN, gaan soek iemand anders om mee te stry.

Psa 103:19 Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk HEERS OOR ALLES.

454
04-13-2018, 01:34 PM
Hein

Nee wat, ek het nie tyd of lus vir 'n stryery nie. Ek wys jou maar net wat jy spreek en hoe jy die satan losmaak met jou los tong. Jy preek vir ander maar jy loop en laster.

Ons glo God is getrou en liefdevol dan kom jy en spreek presies die teenoorgestelde. Die ergste is jy preek dit vir ander kinders van God. Jy leer hulle om te laster teen God almagtig. Dink mooi Hein wat roep jy met jou tong? Wat spreek jy oor jouself en die kinders van God?

Sterkte dis op jou gewete.

Chris