PDA

View Full Version : Revelation End Time and the so called rapture ?Hein
06-04-2018, 12:57 PM
Dagse, Wil jy graag meer weet wat in Openbaring eindtye gaan gebeur, netjies uiteengesit in Powerpoint Presentation, met alle Skrifgefundeerde bewyse, prente en animasies is bygesit om dit baie makliker te kan verstaan as voorheen.
Jare en jare se navorsing en baie ure se werk, aan Heilige Gees al die eer!

Dit kan slegs op 'n rekenaar werk, en nie op selfoon nie, omrede dit op Windows platform op jou rekenaar afgelaai moet word.

High impact presentation

Laai af by:
http://battleready.co.za/site/revelation-end-times-and-rapture/

groetnis, Hein

454
06-09-2018, 11:23 AM
Hein

Ek probeer regtig om te verstaan hoe jou kop werk.

Op n ander draad skryf jy die volgende.

"Ons moenie vooraf dood oor die land en sy mense uitspreek nie. Want - Lewe en dood le in die mag van die tong. Kan ons regtig profeties se, dit en dat gaan gebeur, in hierdie of daardie jaar of nie? Ek glo nie ek of jy ken die toekoms nie.
Ons toekoms le in die hand van die Here, wat hemel en aarde gemaak het... dis waar ons heil is, en dis waar ons harte moet wees.
Miskien iets wat almal nie wil hoor nie, maar tog is dit WEER belagrik om te se."

Dan in jou powerpoint presentation spreek jy dood, ellende en verwoesting oor die hele aarde.

Verduidelik asb vir my hoe verstaan jy dit of moet ek dit verstaan.

Chris

Hein
06-11-2018, 10:11 AM
Chris, en hier begin jy weer met jou drongredes en redenasies... Ek kwoteer die Woord, dis al. Die Woord interpreteer Homself, en dis duidelik leesbaar en verstaanbaar. Hoekom kom stry jy met my Chris, en dis nog altyd my groot vraag???

My vraag aan myself is dit: Moet ek met iemand PROBEER REDENEER wat VAS glo dat Openbaring oordele reeds klaar plaasgevind het in 70 AD? Dit beteken dat Openbaring reeds 1948 jaar gelede plaasgevind het... ???? Hoe dwaas is dit ?? Moet ek met iemand redeneer wat SELF aangedui het, hy het nog nie Openbaring en die eindtye goed bestudeer nie?

So my antwoord is alweer aan jou Chris, ek gaan NIE met jou stry, wat nie die Woord lees soos dit daar staan nie. Ek gaan nie met jou redekawel, wat jou eie interpretasie oor die Woord, het, en dit verander na jou smaak nie.

Al wat jy moet doen, is die Woord lees soos dit GESKRYF is, dan sal alles begin sin maak. Verwyder jou vooropgestelde idees, en laat Heilige Gees jou lei.

454
06-13-2018, 02:19 PM
Hein

Jy glo vas en verkondig dat al die ellende waarvan in openbaring gepraat word God se wil vir Sy kinders is. Dit Hein is laster teen God. Weet dit, sien die as 'n waarskuwing en weet dat jy die gevolge daarvan sal dra as jy nie bekeer nie.

Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
Rev 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
Rev 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
Rev 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes in Asi: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,

Hein, dit is hoofstuk een vers 1 van Openbaring.
Wie skryf daar?
In opdrag van wie?
Aan wie?
Wanneer gaan dit wat getoon word gebeur?

Antwoord hierdie vrae eerlik aan jouself en jy sal die lig sien.

Hoekom stry ek met jou? Die antwoord is eenvoudig, jy is besig om om in onkunde, drek as evangelie te verkondig. Ek moet met jou stry. Jy is besig om die satan se vuilwerk te doen.

Chris

454
06-14-2018, 02:18 PM
https://www.youtube.com/watch?v=EqbXd1uYsDw

454
06-16-2018, 08:33 AM
Hein

Ek antwoord die vrae, jy sal dit in elk geval nie eerlik kan doen nie.

Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
Rev 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
Rev 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
Rev 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes in Asi: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,

Wie skryf daar?

Johannes skryf dit terwyl hy 'n gevangene op die eiland Patmos is.

In opdrag van wie?

In opdrag van 'n engel wat deur Jesus gestuur is om die openbaring wat Hy van die Vader ontvang het aan Johannes oor te dra.

Aan wie?

Aan die sewe gemeentes in Asi.

Wanneer gaan dit wat getoon word gebeur?

Die tyd is naby. Dit moet gou gebeur.

Hoe op aarde is dit dan moontlik dat jy kan se die Openbaring van Jesus aan Johannes is op ons van toepassing? Dat ons vandag 2000 jaar later nog steeds wag op die vervulling van daardie profesie. Help my asb, hoe maak jy daardie som?

Dit is mos onmoontlik, verder is dit duidelik dat satan die kerk gebruik het om van God se kinders te mislei en onkundig te hou.
Kom nou Hein jy moet dit raaksien.

Chris

454
06-17-2018, 07:54 PM
Hein

Mat 26:63 Maar Jesus het niks ges nie. Die hopriester s toe vir Hom: Ek stel jou onder 'n eed by die lewende God dat jy vir ons moet s: Is jy die Christus, die Seun van God?
Mat 26:64 Jesus antwoord hom: Dit is soos u s. Daarby s Ek vir julle: Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.

Wie sal Hom sien?


https://www.youtube.com/watch?v=H4Kaa46VOHU

Hein
06-19-2018, 11:25 AM
Chris se kwelvraag beantwoord oor “Die tyd is naby”

Chris toon aan dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf het, reeds in 70 AD gebeur het. Chris noem my iemand wat satan se werk aanvoer hier op aarde, en dat ek myself moet bekeer van die woorde wat ek kwytraak, al kwoteer ek die skrif direk net soos dit daar staan, en verander niks daaraan nie. Al doen ek moeite om die oorspronklike Hebreeus en Griekse vertalings deeglik te bestudeer, word ek goed genoem wat onaangenaam is. Chris noem alles wat ek hier kwytraak, as uit die hel gebore is, en Chris verwerp dit met alle minagting. Chris, jy is vergewe vir jou woorde, en ek spreek jou vry in Jesus Naam.

Nou kom ek antwoord jou vraag Chris, soos wat Heilige Gees my lei.

Dit pla jou:
Rev 1:3 SALIG IS HY wat die woorde van die profesie LEES, en DIE wat dit HOOR en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is NABY.

Van watter profesie word hier gepraat Chris? Die HELE boek van Openbaring. Nie net klein gedeeltes nie, maar die HELE boek. Opb 1-22, elke liewe hoofstuk van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 22.

Jy sal dieselfde woorde lees waaroor jy jouself s bekommer, opgeskryf vind in Opb 22:10. Dit toon duidelik vir jou aan dat daar van die HELE boek van Openbaring gepraat word, want dit sluit die HELE profesie wat Johannes gesien het, en nie ten dele nie.
Volgens jou redenasie dan, beteken dit ook dat AL DIE GEBEURTENISSE (ja elkeen) wat opgeskryf is in Openbaring reeds gebeur het, ‘n oorlog waarin 25% van die hele wreldbevolking sou doodgaan, die son sou ‘n derde van die dag verduister word, die maan sou nie meer skyn nie, die aarde en die hemel sal geskud word sodat eilande verdwyn en berge platgevee is, die Jode moes in die tempel van God herbou het en diere daarin geoffer het vir 3,5 jaar, satan dier moes op die troon van God sit, en maak of hy God is in Jerusalem, hy sou ook die hele wreld oorwin, hy sou die 666 merk van die dier aan ALLE mense regoor die aarde (nie net Israel nie) gebring het, om te kan koop en verkoop.
God moes die see tref met sterre wat uit die hemel val, sodat ‘n derde van die see rooi word, en die waterstrome van die aarde tref, sodat die water in bloed verander het. Alles in die see moes doodgegaan het... Sterre moes uit die hemel val, sodat sprinkane die goddelose mense vir 5 maande lank pynig. Die son en maan moes heeltemal sy glans verloor het, in donkerte... En Jesus sou direk daarna terugkom aarde toe, om die skape van die bokke te skei. Alle kinders van God moes opgeraap word deur die engele van God. Ons moes dus al in die hemel wees as kinders van God met verheerlikte liggame, en reeds saam met Hom oor die aarde heers, vir 1000 jaar lank. En satan moes absoluut geen invloed op die aarde h nie, want hy is gebind deur Christus vir 1000 jaar. Jy moes Jesus nou al gesien het, want Hy sou alleenlik op aarde regeer oor die nasies, met ‘n ysterstaaf!

Chris, JY toon dus aan dat al hierdie dinge REEDS gebeur het... hoe dwaas is dit my broer? Indien dit so is Chris, wys dan asseblief waar al hierdie goed gebeur het? Ek soek die bewyse...

Wat JY dus aantoon my broer, is dat ek en jy en almal op aarde OOR DIE LAASTE 2000 JAAR, verdoem is tot die EWIGE hel, want die 2de dood HET mag oor ons. (Opb 20:6)

Hier val jy in jou eie wip en jou bygelofies Chris... want dit wat JY PREDIK, en aftrek as video’s vanaf die internet vir sogenaamde “bewyse” ..., het nog GLAD NIE gebeur nie my broer. Dis in elke geval tweedehandse inligting Chris, en jy het dit NI vanaf Heilige Gees gekry nie, en JY WEET DIT!

So waaroor gaan die woorde ”die tyd is NABY” dan Chris? Ons sien dit OOK opgeskryf in ander dele van God se Woord, so kom ons kyk daarna.
Rev 22:10 En hy het vir my ges: MOENIE DIE WOORDE van die profesie van hierdie boek versel nie, want die tyd is NABY.

Jas 5:8 Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die WEDERKOMS van die Here is NABY.

1Pe 4:7 En die EINDE VAN ALLE DINGE is NABY; wees dan ingeto en nugter, om te kan bid.

eggizō
eng-id'-zo
From G1451; to make near, that is, (reflexively) approach: - approach, be at hand, come (draw) near, be (come, draw) nigh.

Dit beteken eenvoudig dat “die tyd kom nader”, “die tyd stap aan”, “ons beweeg nader aan daardie tydstip”
APPROACH = “ to move or come nearer” ; “to draw closer to” – Merriam Webster

Dit beteken letterlik en figuurlik vir my dat die tyd aanstap. Elke dag is een dag nader aan die koms van die Here. Elke dag stap nader aan dit wat moet gebeur.

Verder as dit, openbaar Heilige Gees dit aan my:
Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat GOU moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,

achos
takh'-os
From the same as G5036; a brief space (of time), that is, (with G1722 prefixed) in haste: - + quickly, + shortly, + speedily.

Dit wat GOU gaan gebeur, en opgeskryf is in Openbaring, gaan PLAASVIND in ‘n BAIE KORT periode van tyd, en ons weet dis slegs 7 jaar Chris.
Vergelykend met die aarde wat tans ongeveer 6000 jaar oud is, is 7 jaar BAIE kort. Dis 0,12% Chris.

So Chris, dit wat hier staan het ek reeds voorheen aan jou verduidelik, maar ek is geduldig met jou, en het weereens na jou uitgereik, om jou reg te help. Maar dis jou keuse of jy dit aanvaar of nie.

Ek vra weer, MOENIE tweedehandse inligting vanaf dwase mense op die internet vat en dit as jou geloof begin predik nie. Jy is veronderstel dat Heilige Gees jou ALLES LEER, en niemand anders nie. Selfs nie die bekendste van bekendste predikers nie... Altyd eerste Heilige Gees se lering, en dis al!
Bly weg van die dwaalleer van die internet, en daar is baie van hulle. Lees die skrif soos wat Heilige Gees dit aan jou openbaar.
Groetnis, Hein

454
06-19-2018, 02:44 PM
Hein

Jy help niemand reg nie, jy probeer net verder verwarring saai.

In een verduideliking van jou is 2000 plus jaar naby en die volgende is 7 jaar gou. Dit maak nie sin nie Hein, 'n graad 1 leerling gaan dit vir jou se.

Kom ons kyk hoe lank hou jou kastige uitreik en geduld, ons begin op 'n punt en kyk wat die Bybel vir ons se. Is dit eerstehands genoeg vir jou?
Ek ignoreer vir eers die ander drek wat jy kwytraak.

Aan wie skryf Johannes die briewe?

Chris

Hein
06-19-2018, 08:03 PM
Hein

Aan wie skryf Johannes die briewe?

Chris

Die boek is eerstens deur die Heilige Gees geskryf, nie deur Johannes nie.
Dis aan Johannes gegee, om aan die 7 gemeentes TE STUUR. Om dit te STUUR na die gemeentes toe, beteken nie dat dit SLEGS van toepassing op hul gaan wees nie Chris. Net soos jy die boek Korintirs, Romeine, Tessalonisense ensovoorts kry, is die Bybel vir ALMAL gegee.
Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het OM AAN SY DIENSKNEGTE TE TOON wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
Sy diensknegte Chris, ek en jy!!!!

Indien jy te kenne gaan gee dat dit SLEGS aan die 7 gemeentes van Asi gestuur is, om SLEGS hul te waarsku, dan vra ek jou waarom volgens jou dwase redenasie, dui JY DAN JUIS AAN dat AL hierdie dinge reeds in 70 AD met Israel gebeur het? Israel is nie in Asi nie!!!!!
Sien jy hoe belaglik jou redenasie is Chris...

Indien dit volgens jou SLEGS aan die 7 gemeentes van Asi gestuur is, dan moes die HELE Openbaring boek, SLEGS VAN TOEPASSING OP Asi gewees het, en jy weet baie goed dis nie waar nie. Sien jy waarheen jou belaglike redenasie voortstrompel Chris?

Die 7 gemeentes is n TIPERING van wat rondom ons aangaan in die liggaam van Christus. Ek en jy weet mos dat die 7 gemeentes van Asi glad nie meer bestaan nie Chris. Dis logies!
Sien onderstaande bewys daarvan.
Rev 2:25 Hou maar net vas wat julle het, TOTDAT EK (Christus) KOM (wederkoms).
Rev 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke TOT DIE EINDE TOE (einde van wereld) bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee (1000 jaar regering op aarde),
Rev 2:27 en hy(Christus) sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

Dink jy Jesus sou aan die gemeente gewaarsku het, of dink jy dis aan alle kinders van God (Body of Christ) gestuur.
Of gaan jy nog verder stry, of gaan jy erken dat dit sin maak?

454
06-19-2018, 09:25 PM
Hein

Enige iemand wat iets van die Bybel se geskiedenis weet sal jou kan reghelp met wie Openbaring geskryf het. Doen jou huiswerk. In die geval kan ons nie eers se dit was deur die Heilige Gees geinspireer nie, daar staan duidelik: "wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, "


Nou redeneer jy verder dat die briewe geskryf is en dan aan 'n spesifieke gemeente gestuur is, maar dat dit wat in daai brief staan glad nie van toepassing is op daardie gemeente nie, niks van wat daar geskryf is sal deur die gemeentes ervaar word nie, die briewe was slegs aan die spesifieke gemeentes gestuur sodat hulle kan kennis neem van iets wat nie in hul leeftyd gaan gebeur nie. Hulle word dus gewaarsku teen iets wat 2000 jaar later nog moet gebeur.

Vir die gemeente van Smirna word daar gese:
Rev 2:10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking h. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.

Volgens jou het die skrywer gelieg en Smirna het nie die tien dae verdrukking ervaar nie, dit moet nog gebeur. Die profesie gaan waar word vir geslagte later, die waarskuwing was nie vir hulle nie.

Vir Pergamus word gese:
Rev 2:15 So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaete, wat Ek haat.
Rev 2:16 Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond.

Volgens jou was die waarskuwing ook heeltemal aan die verkeerdes gerig, Ek sal nog kom, Sy waarskuwings was ydel, daar kom niks van nie.

Hein ek kan vir jou tientalle voorbeelde uitwys. Die gemeentes was regte gemeentes, christene wat deur die Jode en Rome vervolg is, dit is geskiedenis opgeskryf, daardie gemeentes bestaan nie meer vandag nie, dit sal ook nooit weer bestaan nie. Dit is nie geestelike gemeentes of tiperings nie. Op grond van wat se jy dit? Dit is onbybels.

Rev 2:25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
Rev 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,
Rev 2:27 en hy sal hulle regeer met n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

Sit jouself in die ontvanger van die briewe se posisie, hulle kry die briewe terwyl hulle wreed vervolg word, om hulle te bemoedig en in te lig oor die dinge wat gou moet gebeur. Dit is tog duidelik dat die mense na uitkoms gesoek het. Dan volgens jou het die skrywer vir hulle gelieg want alles wat hy skryf moet gebeur het toe nie gebeur nie. Nee Hein, jy kan dit nie se nie.

Chris

Hein
06-20-2018, 07:53 AM
1. Bewys asb. aan my dat die 7 gemeentes in Asi, Joodse Israeliete was wat vervolg het, en na Asi gevlug het. Dis al wat ek vra, bewys dit aan my.

2. Nou goed, kom ons veronderstel jy is reg Chris, en ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, het REEDS met die 7 gemeentes van Asi gebeur, ASOOK neem ons aan jy is reg dat dit alles SLEGS met die 7 gemeentes in Asi gebeur, en met niemand in die res van die wreld nie.
Jy moet dus die hele boek van Openbaring vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 22 slegs op Asi van toepassing maak en kan bewys..., onthou dis jou redenasie.
Ek wil dan graag h dat jy vir my moet bewys. Dis al wat ek jou vra. Bewys dit vir my asb.

454
06-20-2018, 08:43 AM
Hein

Hier is n skakel wat vir jou die 7 gemeentes mooi verduidelik.

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_churches_of_Asia

Ek kan dit nie oorskryf nie. As jy nog iets wil weet kan ek jou 'n magdom verwysings gee. Jy sal ongelukkig die leeswerk self moet doen. Dit is christen gemeentes wat in verdrukking is, nie noodwendig Jode wat gevlug het nie. Die Bybel se nerens openbaring se gebeure is beperk tot Asie nie, die briewe is egter direk aan die 7 gemeentes gerig, sodat hulle bemoedig kan word en ingelig kan wees oor wat gou moet gebeur.
Die verdrukking was nie tot Asie beperk nie. Jy weet tog dit kan nie wees nie, Jerusalem is vernietig, die tempel is vernietig. Hier is nog 'n skakel wat jy kan volg om te sien waar het wat gebeur as die detail vir jou belangrik is.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.%20BJ

Hein ons kan hare kloof soos ons wil, die punt is die tempel is vernietig, Jerusalem is vernietig, die joodse priesterdom is vernietig, die hele levietiese stelsel, maw die Joodse regeringstelsel, is vernietig. Dit alles binne een geslag na Jesus se profesie, presies soos Jesus profeteer het.

Onthou nog iets, die mense aan wie die briewe geskryf was het ander tradisies, gewoontes, taal, kultuur en begrip as ons gehad. Die beeldspraak wat hulle gebruik was hulle algemene spreektaal en maklik om te verstaan, vir ons nie. Dis waar baie verwarring inkom. Sterre wat val of neerbuig, son wat verdonker, God op die wolke, in die wind, ens het vir ons n ander betekenis as daardie geslag.

Die draak, antichris, dier en satan het vir ons sinoniem geword, vir daardie mense was dit 4 verskillende goed. Omdat ons nie dieselfde ervarings as hulle het nie weet ons nie wie die dier is nie, nou wag mense vir die merk van die dier, dit terwyl daar 'n baie logiese, eenvoudige verduideliking daarvoor is. Ons gebrek aan kennis beperk ons geloof.

Nog n voorbeeld is God wat op die wolke kom, vir ons betken dit elkeen iets anders, vir die jode het dit beteken God kom die plek vernietig. Kyk gou hier.

Mat 26:63 Maar Jesus het stilgebly. En die hopriester antwoord en s vir Hom: Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons s of U die Christus, die Seun van God, is?
Mat 26:64 Jesus antwoord hom: U het dit ges. Maar Ek s vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.
Mat 26:65 Toe verskeur die hopriester sy klere en s: Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor!

Wat se Jesus hier?
Vir wie se Hy dit?
Wat gaan Hulle sien?

Kan jy sien dat Jesus die mense veroordeel en dat Hy eintlik vir hulle se Hy gaan hulle kom oordeel?

Dit word bevestig:

Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,
Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
Mat 23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

Oor hulle kom die al die regverdige bloed. Daardie spesifieke geslag, nie 'n geslag 2000 jaar verder nie.

Chris

Hein
06-20-2018, 09:10 AM
Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

... Ek wag...

454
06-20-2018, 10:31 AM
Hein

Hoe moet ek vir jou bewys as jy te lui is om te lees Hein. Jy is te lui en/of te bevooroordeeld om die videos te kyk Hein, hoe wil jy kennis opdoen? Die Bybel leer ons ondersoek alles en behou die goeie.
Hoekom bewys jy nie aan jouself dat nog niks van wat Openbaring staan het gebeur nie. Bewys aan jouself dat die tempel nog staan en dat Jerusalem nie vernietig is nie. Bewys aan jouself die geskiedenis boeke lieg. Hoekom bewys jy nie aan jouself Jesus is n vals profeet soos jy beweer nie.

Jesus profeteer presies wat gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur, dan gebeur dit in die tydperk en omstandighede op die letter soos Hy profeteer het. Die bewysse is in die geskiedenis opgeteken. Nou kom pastoor Hein 2000 jaar later en probeer ons oortuig dit het nie gebeur nie. Dat Jesus vir Sy dissipels, christene, martelare, fariseers, skrifgeleerdes en almal wat wou luister gelieg het. Dat Hy eintlik met n komende geslag gepraat het. Regtig? Hein dit staan daar in jou Bybel, lees vir wie se God wat. Lees aan wie rig Johannes die briewe en hoekom. Lees met wie praat Jesus in Matt 23, 24, 25, 26. Dit is nie met ons nie Hein, ons was nie daar nie. Ons bly nie in Judea nie, Net omdat God vir Noag gese het bou 'n ark, moet ons nou 'n ark bou? Omdat Jesus vir die mense van Judea se vlug na die berge, moet ons na die berge vlug? Nee Hein, jy weet van beter.

Hoekom wil jy nou 'n opinie wat Jesus as'n vals profeet en God as 'n verraaier, wat Sy kinders aan die vyand uitlewer uitmaak, probeer regverdig? Daar is niks bybels aan jou futuristiese geloof nie. Gee my een skrif wat wys dat dit vir 2000 plus jaar later is. Ons kerkvaders het nie geglo Openbaring is n toekomstige gebeurtenis nie, gaan lees op in die kerkgeskiedenis. Dit is n opinie wat gewild gemaak is in die 19 de eeu deur n man met die naam Scofield wat sy eie Bybel met verklarings geskryf het. Jy word mislei.

Chris

Hein
06-20-2018, 01:17 PM
Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

... Ek wag...

454
06-20-2018, 02:25 PM
Hein

Jou negatiewe geloof oor die sogenaamde eindtyd is direk verantwoordelik vir die ellende wat op aarde heers vandag. God het nie die aarde geskape sodat die mensdom moet sukkel en kripeer nie, die aarde is God se plan om Sy heerlikheid aan die heelal te openbaar. God vestig 'n hemelse koninkryk hier op aarde en nie die satan of enige afbrekende eindtyd gelofie sal dit keer nie.

Hier is jou bewys Hein.

Twee duisend jaar gelede word een Baba gebore en God manifesteer self op aarde. 30 jaar later is daar 12 christene, hul begin in hul duisende tot bekering kom.
In 100nc was daar 360 nie-Christene vir elke ware gelowige. Vandag is die verhouding minder as sewe vir elke gelowige.
In 1900 het Korea geen Protestantse kerk gehad nie. Vandag is Korea 30% Christen met 7000 kerke in Seoel alleen en verskeie van hierdie kerke het meer as 1.000.000 lede.
Elke dag kom meer as 20.000 mense in Afrika na Christus. Afrika was 3% Christen in 1900 en daar is nou meer as 50% Christelik.
Geen Christen is amptelik toegelaat om voor 1960 in Nepal te bly nie. Nou is daar 'n kerk in elk van die 75 distrikte van Nepal, met ramings van meer as 'n halfmiljoen gelowiges.

Hoeveel bewyse wil jy he Hein, God se koninkryk groei, Jesus se vyande word 'n voetbank vir Sy voete gemaak, oorwinning op oorwinning, die aarde word stadig maar seker vol van God se heerlikheid. Tog is daar hierdie groepie wat glo dat God gaan dit alles weer tot niet maak, hy gaan al Sy kinders veroordeel en dood en ellende op hulle uitstort. Dit is kranksinnig.

Chris

454
06-20-2018, 09:14 PM
https://www.youtube.com/watch?v=pQG74mqkDbY

Hein
06-21-2018, 09:32 AM
Ek het jou vrae beantwoord, soos wat jy dit gevra het. Ek het die Woord daarby gesit, sodat jy dit mooi kan lees. In al die plasings ignoreer jy dit. Jy ignoreer dit eenvoudig.

As ek jou een vraag vra, vra dan ontwyk jy dit heeltyd. Volgende vraag en jy ontwyk dit, deur die onderwerp te verander, mooi taktiek en mooi probeerslag, maar dit werk nie....
Dit beteken slegs jy weet nie waarvan jy praat nie, want jy lees nie die Woord nie, en jy bestudeer dit nie, en jy ken dus ook nie die Woord nie. So jy verander die onderwerp subtiel, en antwoord nie my vrae direk nie.
Hoekom nie Chris? Want jy gaan soek op die internet, soek goed van ander mense wat jy glad nie eens ken nie, soek goed wat by jou humanistiese siening en vals opinie pas, en dan gee jy dit as tweedehandse “bewyse” van ander mense aan my en al die ander wat hier lees.
Ek soek nie ander mense se bewyse nie Chris, ek soek dit by Chris. Ek wil graag h jy moet Openbaring gaan bestudeer, dis al wat ek wil h jy moet gaan doen. Ek soek nie parallelle antwoorde nie, en soek direkte antwoorde.
Dan moet jy na my terugkom, en vir my bewyse lewer, oor jou gelofie, dat alles wat in Openbaring plaasgevind het, reeds in 70 AD oor die hele wreld plaasgevind het. Dis jou gelofie.

Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

... Ek wag..., Ek wag vir jou direkte antwoord, ek wag nou al vir dae en dae lank....

454
06-21-2018, 11:20 AM
Hein

Jy soek bewysse, verduidelik asb vir my wat sien jy as bewyse, ek het vir jou in die Bybel gewys dat Openbaring nie vir iewers in die toekoms geskryf is nie, ek het jou videos gegee wat jy nie wil kyk nie, ek het vir jou geskiedenis boeke gegee waar dit opgeteken staan. Ek het vir jou bewyse gegee dat die koninkryk van God op aarde groei en nie tot niet gaan soos jy glo nie. Ek het vir jou verduidelik dat jy nie die joodse beeldspraak verstaan nie en daarom goed verkeerd interpreteer. Watse bewys wil jy nog he?

Wat beskou jy as 'n bewys Hein? Jy kan nie bewys dat niks wat in Openbaring staan al gebeur het nie, net so sal niemand kan bewys dat alles al gebeur het nie. Wys my waar in die Bybel staan dit gaan oor 2000 plus jaar gebeur, jy kan nie want, daar staan gou, daar staan, in daardie geslag.
Wat in die Bybel laat jou dink Openbaring se gebeure moet nog kom? Daar is niks, dit is net mense se opinies wat jou dit laat glo, dit maak dit egter nie Bybels nie, in teen deel dit maak dat jy impliseer God doen nie wat Hy se nie en dat Jesus 'n vals profeet was. Ek wil nie dit op my gewete he nie Hein en ek dink ook nie Jy nie.

Kyk die videos, doen die navorsing. Geen aardse vader sal sy kind aan die satan uitlewer nie, tog wil jy he ons moet glo, God gaan Sy kinders aan die dier uitlewer. Rerig Hein? Dit omdat jy nie verstaan dat God 'n verbond met die Jode gehad het wat hy moes eerbiedig nie, omdat jy nie wil verstaan dat God alles gedoen het om die Jode te probeer spaar voor die vernietiging. God moes die ou verbond tot niet maak om die nuwe tot stand te bring, dit is waaroor openbaring gaan.

Chris

454
06-21-2018, 11:40 AM
Hein

Ek het Openbaring gaan bestudeer, ek doen nog steeds.

Rev 1:1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien.
Rev 1:2 Johannes is die getuie van wat God ges en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het.
Rev 1:3 Gesend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.
Rev 1:4 Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asi. Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon,

Ek het by die eerste vers begin wonder hoekom ek glo soos ek geglo het, dat alles in elk geval in een groot ellende gaan ontaard en niemand niks daaraan kan doen nie. Ek het gewonder wat beteken binnekort en wie is die dienaars. By die derde vers het ek begin wonder watse eindtyd is naby, dit kan tog nie die eindtyd wees waaraan ek dink nie. In vers vier het ek besef dat ek iets verkeerd verstaan. Dit saam met die wete dat God almagtig is en net die beste vir Sy kinders wil he, het my verder laat bestudeer. So, ek dink nog lank nie ek is klaar en weet alles nie, ek bestudeer nog steeds, maar ek skeur nie bladsye uit my Bybel soos ek aangaan nie.

Chris

Hein
06-21-2018, 02:35 PM
Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

... Ek wag..., Ek wag vir jou direkte antwoord, ek wag nou al vir dae en dae lank....

454
06-21-2018, 02:58 PM
Hein

God kan jou nie eers oortuig nie, hoe kan ek?

Jy kies om Jesus as vals profeet te impliseer, jy kies om ons Vader as 'n verraaier uit te beeld, jy kies om onbybelse tradisies aan te hang net omdat dit populer is.

Nee wat ou Hein, my tyd is kosbaar en daar is baie vrugbare grond. Gee maar jou definisie van bewyse dan probeer ek weer. Voor jy dit hier neerskryf maak asb seker jy kan God ook daarmee bewys. Maak seker jy kan jou eie defenisie van bewyse gebruik om almal te oortuig dat nog niks van Jesus se profesie waar geword het nie.

Chris

454
06-22-2018, 08:12 AM
More Hein

Lees gou die volgende paar verse.

Heb 5:11 In verband hiermee het ons baie te s wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer.
Heb 5:12 Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie.
Heb 5:13 Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind.
Heb 5:14 Vaste kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei.

Hier is nou presies hoe ek oor jou voel en in my hart is ek oortuig dat dit spesiaal vir jou en ander christene wat die toekomstige openbaring so aanhang geskryf is.
Ek wil graag glo dit is spesiaal vir die wat Jesus as 'n vals profeet uitmaak, die wat se God gaan Sy eie skepping vernietig, die wat glo dat God Sy kinders met vrees manipuleer en dit nie goed genoeg kan doen dat slegs Sy wil gebeur nie, die wat glo dat God verantwoordelik is vir ellende en die satan gebruik om Sy vuilwerk op aarde te doen, die wat glo dat God 'n korrupte, kriminele regering oor 'n land aanstel, asook die wat glo dat God net voor die oorwinning Sy kinders aan die vyand gaan uitlewer om vernietig te word.

Ek wil dit graag glo en dit pas so mooi in, maar die opskrif laat ons verstaan dat dit aan die Hebreers gerig is, joodse christene wat in daardie tyd in Jerusalem gewoon het. Ons weet ook nie wie dit geskryf het nie en dit se ook nie presies die doel nie. Ek kan dit dus nie op jou van toepassing maak nie. In teenstelling hiermee se die Bybel presies, wie het Openbaring geskryf, aan wie dit gerig is en wat die doel is.
Altwee boodskappe kan ons tot voordeel van ons huidige omstandighede aanwend maar dit maak nie dat dit nog moet gebeur nie. Dit is geskiedenis. Net soos ons uit die geskiedenis kan leer wat gebeur na vuurwapen besit verbied word in 'n land kan ons ook uit hierdie geskiedenis leer.

Ou Hein as jy nie die som wil maak nie kan ek jou nie help nie, so sluk jou laaste melk en kom by die vaste kos. Ek het jou genoeg bewyse gegee dat jy kan weet alles soos vir jou vertel is, is nie waar nie. Soek self die ander bewysse, speen jouself van die melk, jy is 'n pastoor met 'n bediening, moenie mislei word en sodoende jou leerders mislei nie.

Chris

Hein
06-22-2018, 08:20 AM
Hein

God kan jou nie eers oortuig nie, hoe kan ek?

Jy kies om Jesus as vals profeet te impliseer, jy kies om ons Vader as 'n verraaier uit te beeld, jy kies om onbybelse tradisies aan te hang net omdat dit populer is.

Nee wat ou Hein, my tyd is kosbaar en daar is baie vrugbare grond. Gee maar jou definisie van bewyse dan probeer ek weer. Voor jy dit hier neerskryf maak asb seker jy kan God ook daarmee bewys. Maak seker jy kan jou eie defenisie van bewyse gebruik om almal te oortuig dat nog niks van Jesus se profesie waar geword het nie.

Chris

Chris, ek gaan jou weer vergewe en vryspreek, oor al die goed wat jy oor my kwytraak, dit wat ek glo ges het, en dit wat glo beweer oor God en oor Jesus...

So noudat jy nie verder kan kom nie, en nie wil/kan antwoord nie, gaan ek jou probeer reghelp.

Ek ek gaan Openbaring in trurat aan jou probeer openbaar. En dit sal ek stap vir stap aan jou wys, sodat jy self kan besluit wat die waarheid is.

Kom ek herhaal net weer: Jou stelling wat jy maak is dat ALLES in Openbaring en in die res van die Woord oor die eindtyd saamgebind is, het reeds in 70 AD gebeur. Dit het volgens jou in Israel gebeur.

Kom ons toets dan of dit wat jy beweer die waarheid is:

Openbaring 20:
Volgens jou teorie moet Jesus nou reeds aan ons verskyn het, aan ons verheerlikte liggame gegee het, satan gebind het vir 1000 jaar, en Jesus fisies op aarde kom regeer het.
Dus, 2018 70AD = is 1948 jaar wat Jesus nou fisies op aarde regeer saam met God se kinders, oor die ongeredde mense.

Is dit waar Chris, Het dit reeds gebeur Chris. Antwoord jy my asb.

454
06-22-2018, 12:24 PM
Hein

Dis reg kom ons probeer.

Rev 20:1 En ek het n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en n groot ketting in sy hand.
Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan n kort tydjie ontbind word.

Is die ketting figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte ketting?
Is die sleutel figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte sleutel?
Is die draak figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte draak?
Is die duisend jaar figuurlik of letterlik? Is dit presies 1000jaar?

As jy die vrae eerlik antwoord sal jy sien ons het met beeldspraak te doen. 'n Duisend jaar het vir die jode eenvoudig 'n lang tydperk beteken.

Kyk die verskil tussen die twee vertalings.
Psa 50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.
Psa 50:10 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.

Die 1000 jaar kan dus 1948 jaar wees.

Ja Hein dit het gebeur. Jy aanvaar dat al die plekke wat die Bybel van praat as Jesus se koms of wederkoms, een gebeurtenis is, die Bybel se nerens daar is net een wederkoms nie. Wat het Jesus in die doderyk gedoen? Hy het die sonde en die dood oorwin, alle outoriteit is aan Hom gegee, Hy kan kom soveel keer as wat Hy wil. Gaan kyk na die woorde wat na koms en wederkoms vertaal is.

Jesus het alle outoriteit en mag, Hy delegeer van dit na ons om te heers op aarde.

Chris

454
06-22-2018, 12:27 PM
https://www.youtube.com/watch?v=EiTix0zsT_c

Hein
06-22-2018, 01:41 PM
Hein

Dis reg kom ons probeer.

Rev 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.
Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

Is die ketting figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte ketting?
Is die sleutel figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte sleutel?
Is die draak figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte draak?
Is die duisend jaar figuurlik of letterlik? Is dit presies 1000jaar?

As jy die vrae eerlik antwoord sal jy sien ons het met beeldspraak te doen. 'n Duisend jaar het vir die jode eenvoudig 'n lang tydperk beteken.

Kyk die verskil tussen die twee vertalings.
Psa 50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.
Psa 50:10 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.

Die 1000 jaar kan dus 1948 jaar wees.

Ja Hein dit het gebeur. Jy aanvaar dat al die plekke wat die Bybel van praat as Jesus se koms of wederkoms, een gebeurtenis is, die Bybel se nerens daar is net een wederkoms nie. Wat het Jesus in die doderyk gedoen? Hy het die sonde en die dood oorwin, alle outoriteit is aan Hom gegee, Hy kan kom soveel keer as wat Hy wil. Gaan kyk na die woorde wat na koms en wederkoms vertaal is.

Jesus het alle outoriteit en mag, Hy delegeer van dit na ons om te heers op aarde.

Chris

Sjoe, dis rof Chris wat jy hier kwytraak.. So jy toon aan Jesus het alreeds aarde toe gekom. Sjoe...

Hein
06-22-2018, 01:50 PM
Ek ek gaan Openbaring in trurat aan jou probeer openbaar. En dit sal ek stap vir stap aan jou wys, sodat jy self kan besluit wat die waarheid is.

Kom ek herhaal net weer: Jou stelling wat jy maak is dat ALLES in Openbaring en in die res van die Woord oor die eindtyd saamgebind is, het reeds in 70 AD gebeur. Dit het volgens jou in Israel gebeur.

Kom ons toets dan of dit wat jy beweer die waarheid is:

Openbaring 19:
Hier sien ons dat Jesus fisies af aarde toe kom, en ook Sy magtige engele uitstuur om ale kinders van God te gaan haal, vanuit die verste plekke uit die hemel en uit die aarde (Mark 13-24-27), verheerlikte liggame te gee (sodat hul nie meer kan doodgaan nie), en ook al die konings van die aarde en hul lers verslaan by die groot Eufraat rivier met die oorlog van Armageddon, waar miljoene roof vols hierdie mense se liggame opvreet. Die bruid is verenig met Jesus, en beloning is aan al Jesus se volgelinge gegee.

Is dit waar Chris, Het dit reeds gebeur Chris. Antwoord jy my asb.

454
06-22-2018, 02:33 PM
Hein

Jou trurat plan sal slegs werk as jy my kan wys hoekom jy se dit is op ons van toepassing, waar in die Bybel lees jy dat dit eers oor 2000 jaar gebeur?

Watter oorlog van Armageddon?
Dis nie 'n oorlog of veldslag nie, dit was 'n versamelpunt. Die ou wat dit as 'n veldslag bekend gemaak het wat ou pres Ronald Reagan, nie die Bybel nie.


Hein jy se:
"Sjoe, dis rof Chris wat jy hier kwytraak.. So jy toon aan Jesus het alreeds aarde toe gekom. Sjoe..."
Wat se die Bybel Hein, kan daar meer as een koms van Jesus wees?
Wat beteken dit as God op die wolke kom? Wat het dit vir die mense in die Bybelse tyd beteken?


Jy antwoord nie, kan jy die beeldspraak sien en verstaan of nie. Kyk die video, dis 'n slim ou wat,vinnig mooi verduidelik. Sonder om Jesus as vals profeet te beskuldig.

Rev 16:16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagddon.
Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat ges het: Dit is verby!
Rev 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so n geweldige groot aardbewing.
Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.
Rev 16:20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;

Is die eilande beeldspraak?
Is die Berge beeldspraak?
Is die wyn beeldspraak?
Is die skaal beeldspraak?

Chris

454
06-22-2018, 02:39 PM
Ek weet jy hou nie van lees nie, maar lees tog maar wat het die ou te se.

Josephus (A.D. 75) - Jewish Historian
"Besides these [signs], a few days after that feast, on the one- and-twentieth day of the month Artemisius, [Jyar,] a certain prodigious and incredible phenomenon appeared; I suppose the account of it would seem to be a fable, were it not related by those that saw it, and were not the events that followed it of so considerable a nature as to deserve such signals; for, before sun-setting, chariots and troops of soldiers in their armour were seen running about among the clouds, and surrounding of cities. Moreover, at that feast which we call Pentecost, as the priests were going by night into the inner [court of the] temple, as their custom was, to perform their sacred ministrations, they said that, in the first place, they felt a quaking, and heard a great noise, and after that they heard a sound as of a great multitude, saying, "Let us remove hence" (Jewish Wars, VI-V-3).

A supernatural apparition was seen, too amazing to be believed. What I am now to relate would, I imagine, be dismissed as imaginary, had this not been vouched for by eyewitnesses, then followed by subsequent disasters that deserved to be thus signalized. For before sunset chariots were seen in the air over the whole country, and armed battalions speeding through the clouds and encircling the cities. (rendered in Chilton)

Tacitus (A.D. 115) - Roman historian
"13. Prodigies had occurred, but their expiation by the offering of victims or solemn vows is held to be unlawful by a nation which is the slave of superstition and the enemy of true beliefs. In the sky appeared a vision of armies in conflict, of glittering armour. A sudden lightning flash from the clouds lit up the Temple. The doors of the holy place abruptly opened, a superhuman voice was heard to declare that the gods were leaving it, and in the same instant came the rushing tumult of their departure. Few people placed a sinister interpretation upon this. The majority were convinced that the ancient scriptures of their priests alluded to the present as the very time when the Orient would triumph and from Judaea would go forth men destined to rule the world." (Histories, Book 5, v. 13).

Hein
06-22-2018, 03:36 PM
Chris, toe ek op n tyd in die Moslem midde Ooste, vir ‘n paar manne daar vrae gevra het oor hul afgodsdien, toe kon hul my nie antwoord nie, want hul ken nie hul knorrige haan nie. Hul het toe aan my ges hul sou toe eers hul Imam of hul priester gaan sien, want hy ken die kor haan goed.

Jy moet net oppas, dat jy nie heeltyd internet toe hardloop en ook die internet video’s nader vir verduidelikings nie.

Hein
06-22-2018, 03:37 PM
Ou Chris, klink vir my of jy wil aantoon dat die hele Openbaring beeldspraak is. Sjoe Chris, nou klink dit eers erg vir my.
Alles wat nou nie verduidelik kan word nie is sommer nou beeld-spraak. Die beeld van spraak, of die beeld wat spraak???
Maak dit sin dat ons die Bybel in beeldspraak moet lees? Sjoe Chris, ek wonder...

Hein
06-22-2018, 03:40 PM
Jy kon glad nie aan my verduidelik het, dat Opb 19 en 20 reeds plaasgevind het nie, en ek glo nie EINGE iemand wat hier lees, sal die twak wat jy kwytraak glo nie.

So ek gaan dus maar aan in trurat na Opb 15 en 16. Ek sou gedink get jy sou nou al seker gesnap het dat jou teorie absoluut vals is, maar lyk my jy bly hardekwas.

So kom ek stap aan.

Hein
06-22-2018, 03:50 PM
Openbaring 15 en 16:
Die 7 laaste plae op die koninkryk van duisternis, en sy volgelinge.
Hier sien ons dat sterre uit die hemel val, en AL die seediere en lewe in die see vrek maak. Ja ALLES, en niks bly lewe nie.
Ook sien ons dat pynvolle swere op daai duister koninkryk val en die mense pynig.
Ons sien dat al die waterbronne in bloed verander, en dat daai mense bloed sal moet drink.
Die son brand die mense van daai duister koninkryk, soos nog nooit tevore op aarde nie.
Die Eufraat rivier droog heeltemal op, sodat die duisternis konings kan deurtrek Israel toe.
Die grootste aardbesing ooit op aarde, eilande verdwyn en groot hael val op daai mense.

Is dit waar Chris, Het dit reeds gebeur Chris. Antwoord jy my asb.

454
06-22-2018, 07:19 PM
In this commentary on Revelation 16 the reader will see that the seven plagues of Revelation 16 are a very accurate description of several notable events throughout the course of the Jewish War. The pouring out of the seven bowls of Revelation 16 is a reflection of the pouring out of drink offerings during Pentecost. During Pentecost in A.D. 66, Josephus and Tacitus record what appears to be the departure from the Temple of the seven angels with the seven bowls. Immediately thereafter, the Jewish War began. During this war the seas and rivers turned red with blood as predicted in the second and third bowls. A multitude of miraculous signs were witnessed in A.D. 69, one year before the climactic siege of Jerusalem in fulfillment of Revelation 16:14: They are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world, to gather them for the battle . . . . Amidst these miraculous signs, the kings of the east, Sohaemus and Antiochus, crossed the Euphrates to meet the other Roman forces near Mt. Megiddo (Armageddon) as indicated in Revelation 16:12 and 16. During this time a great thunderstorm and earthquake simultaneously rocked Jerusalem while both Rome and Jerusalem were divided by separate and concurrent three-way civil wars as predicted in the seventh bowl in Revelation 16:18-19: Then there came flashes of lightening, rumblings, peals of thunder and a severe earthquake. . . . [and; T]he great city split into three parts. When the Romans arrived in Jerusalem in A.D. 70, Roman catapults hurled boulders into the city. These stones were white and weighed about one hundred pounds as predicted in Revelation 16: 21: From the sky huge hailstones of about a hundred pounds each fell upon men. In the following preterist commentary on Revelation 16, the reader will be exposed to the evidence.

454
06-22-2018, 07:38 PM
Hein

Rev 16:12 En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.

Dink jy regtig dat weermagte vandag nog moet wag vir 'n rivier om te droog sodat hulle kan aanval? Nee Hein, dit het sin gemaak 2000 jaar terug.

Rev 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde sel oopgemaak het, en kyk, daar was n groot aardbewing; en die son het swart geword soos n harige sak, en die maan het geword soos bloed;
Rev 6:13 en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos n vyeboom wat deur n groot wind geskud word, sy navye laat afval;
Rev 6:14 en die hemel het weggewyk soos n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;

Het die son swart geword, of is dit beeldspraak?
Soos n harige sak. Dit is beeldspraak.
Die maan het geword soos bloed. Dit is beeldspraak, dink jy regtig die maan gaan in 'n rooi vloeistof verander?
Die Hemel het weggewyk. Wat sal dit beteken?

Chris

454
06-22-2018, 07:41 PM
Hein

Kyk hoe het die water in bloed verander.

On one occasion during the Jewish Great Tribulation, thousands of Jewish rebels fled to the Sea of Galilee from the Roman massacre of Tarichaeae. Setting out on the lake in small, flimsy boats, they were soon pursued and overtaken by the sturdy rafts of Vespasians superior forces. Then, as Josephus recounts, they were mercilessly slaughtered: The Jews could neither escape to land, where all were in arms against them, nor sustain a naval battle on equal termsDisaster overtook them and they were sent to the bottom, boats and all. Some tried to break through, but the Romans could reach them with their lances, killing others by leaping upon the boats and passing their swords through their bodies; sometimes as the rafts closed in, the Jews were caught in the middle and captured along with their vessels. ...

If any of those who had been plunged into the water came to the surface, they were quickly dispatched with an arrow or a raft overtook them; if, in their extremity, they attempted to climb on board the enemys rafts, the Romans cut off their heads or their hands. So these wretches died on every side in countless numbers and in every possible way, until the survivors were routed and driven onto the shore, their vessels surround by the enemy. As they threw themselves on the them, many were speared while still in the water; many jumped ashore, where they were killed by the Romans.

One could see the whole lake stained with blood and crammed with corpses, for not a man escaped. During the days that followed a horrible stench hung over the region, and it presented an equally horrifying spectacle. The beaches were strewn with wrecks and swollen bodies, which, hot and clammy with decay, made the air so foul that the catastrophe that plunged the Jews in mourning revolted even those who had brought it about. (Josephus: Chilton , p399, 400)

Chris

454
06-22-2018, 07:57 PM
Hein
Hier is jou haelstorm, opgeteken in die geskiedenis.

Rev 16:21 en groot hael, omtrent n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.

Kyk wat is opgeskryf in die geskiedenis.

The stone missiles weighed a TALENT [100 pounds] and traveled two furlongs or more, and their impact not only on those who were hit first, but also on those behind them, was enormous. At first the Jews kept watch for the stone- for it was white- and its approach was intimated to the eye by its shining surface as well as to their ear by its whizzing sound. Watchmen posted on the towers gave the warnings whenever the engine was fired and the stone came hurtling toward them, shouting in their native tongue: The Son is coming. Those in the line of fire made way and fell prone, a precaution that resulted in the stones passing harmlessly through and falling in their rear. To frustrate this, it occurred to the Romans to blacken the stones so that they could not be seen so easily before hand; then they hit their target and destroyed many with a single shot.

Let op hoe het hulle mekaar gewaarsku. Die Seun kom. Lyk dit nie vir jou na die laster waarvan Johannes in vers 21 praat nie? Lees verder.

This is fascinating history Stuart Russell records additional information saying,

It could not but be well known to the Jews that the great hope and faith for the Christians was the speedy coming of the Son. It was about this very time, according to Hegesippus, that St James, the brother of our Lord, publicly testified in the temple that the Son of Man was about to come in the clouds of heaven, and then sealed his testimony with his blood.[i.e. they killed him]. It seems highly probable that the Jews, in their defiant and desperate blasphemy, when they saw the white mass hurtling through the air, raised the ribald cry, The Son is coming, in mockery of the Christian hope of the Parousia, to which they might trace a ludicrous resemblance in the strange appearance of the missile. (Chilton, 417-18)

Dan lees ons in Isa 9:6 (9:5) Want n Kind is vir ons gebore, n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors
Isa 9:7 (9:6) tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die lerskare sal dit doen.

So nee Hein daar kom nie een moerse haelstorm wat die aarde plat vee nie.

Chris

454
06-22-2018, 08:09 PM
Hein

Hier is die hongersnood.

And now there were three treacherous factions in the city, the one parted from the other. Eleazar and his party, that kept the sacred first-fruits, came against John in their cups. Those that were with John plundered the populace, and went out with zeal against Simon. This Simon had his supply of provisions from the city, in opposition to the seditious. When, therefore, John was assaulted on both sides, he made his men turn about, throwing his darts upon those citizens that came up against him, from the cloisters he had in his possession, while he opposed those that attacked him from the temple by engines of war; and if at any time he was freed from those that were above him, which happened frequently, from their being drunk and tired, he sallied out with a great number upon Simon and his party; and this he did always in such parts of the city as he could come at, till he set on fire those houses that were full of corn, and of all provisions.* The same thing was done by Simon, when, upon the others' retreat, he attacked the city also; as if they had, on purpose done it to serve the Romans, by destroying what the city had laid up against the Siege, and by thus cutting off the nerves of their own power. Accordingly, it so came to pass, that all the places that were about the temple were burnt down, and were become an intermediate desert space, ready for fighting on both sides; and that almost all the corn was burnt, which would have been sufficient for a siege of many years. So they were taken by the means of famine, which it was impossible they should have been, unless they had thus prepared the way for it by this procedure

Chris

454
06-22-2018, 09:18 PM
Hein

Die evangelieis vandag nog nie oor die hele wereld verkondig nie, tog was dit voor 70nc.

Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

En die verse se dit was oor die hele wereld en ganse mensdom.

Col 1:23 as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, n dienaar geword het.

Act 17:6 Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: Die mense wat die wreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom

Rom 1:8 In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wreld.

Hoe nou?

Chris

Hein
06-23-2018, 09:40 AM
Chris, ek sien jy probeer hard om getuienis en bewys te soek, en ek kan dit seker verstaan. Want jy moet darem jou bygeloof probeer verdedig. Maar ongelukkig vir jou, kyk jy nie in detail wat die skrif se nie. Jou antwoorde is darem vaag. En dan ontwyk jy die regte basiese, logiese vrae, waarteen jy GEEN verduideliking het nie.
Ek merk op, dat orals waar jy geen antwoord het nie, word dit afgeskryf as BEELDSPRAAK. Ek is baie naby daaraan om te begin opsom wat jy aantoon, en die dwaasheid daarvan. So dis nie meer lank nie, dan is ek daar. Ek hoef nie eens verder te gaan in Openbaring nie, want jy het reeds genoeg twak kwytgeraak, dat net jy jouself sal glo.
My hoop was dat jy nou al teen hierdie tyd sou agterkom dat dit waaraan jy glo, absolute twak is..., maar jy byt nog vas. Dit kos nogal baie guts, en ek moet dit aan jou toegee.

Hein
06-23-2018, 09:41 AM
Net so terloops, ek het so bietjie vergeet om Openbaring 21 en 22 verder op te som. En ek wil graag.
Jy toon aan dat alles in Openbaring, reeds in Israel gebeur het, tydens 70 AD.

Jy weet ons is nou in jaar 2018, presies 1948 jaar na 70 AD. So daar is dus 1948 jaar verby, na 70 AD. Jy weet ook dat Openbaring aandui dat die skape van die bokke geskei is MET Jesus se wederkoms, en kinders van God (skape), nuwe verheerlikte liggame sal kry, en vir 1000 jaar saam met Hom sal regeer op aarde. Jy weet dat satan in daardie 1000 jaar geen invloed op aarde sal h nie.
Na 1000 jaar, sal satan ontbind word, en hy sal al die nasies van die wreld verlei om teen Jesus te kom oorlog voer, die Gog en Magog oorlog. Jesus sal hul met vuur uit die hemel vernietig.
Daarna sal die groot wit troon oordeel oor die dode wees.
Daar ‘n nuwe Jerusalem wees, waar die ou aarde en hemel sal verdwyn, EN God alles nuut maak, met ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, waar geen satan of onreine mens sal wees nie.

Nou Chris, maak bietjie jou sommetjies asb.
Volgens jou het alles reeds in 70 AD gebeur. Dus 1948 jaar gelede, want ons is nou in die jaar 2018. So dus volgens jou het:
1. Jesus se wederkoms REEDS plaasgevind
2. Alle kinders van God sit REEDS met nuwe verheerlikte liggame soos engele.
3. Die Armageddon oorlog is REEDS verby.
4. Die 1000 jaar regering van Christus saam met die kinders van God met hul verheerlikte liggame is ook REEDS verby (ons is in jaar 1948 na Jesus se wederkoms). Dis waar satan geen invloed op aarde gehad het nie. Geen!
5. Ook was satan dan REEDS ontbind, en het hy al die lers van die wreld bymekaargemaak om met Christus te veg, in die GOG EN MAGOG OORLOG, en het Jesus REEDS almal verslaan met vuur uit die hemel.
6. Al die dode is REEDS geoordeel en na die poel van vuur gestuur.
7. Die nuwe Jerusalem stad uit die hemel is REEDS hier, (ons is nou in jaar 1948 na Jesus se wederkoms) en ons bly in ‘n totale NUWE hemel en ‘n nuwe aarde, want die oue is opgerol en in die poel van vuur gewerp.
8. Ons leef SAAM met God, en kan Hom FISIES sien, aan Hom VAT, DIREK saam met Hom praat, Daar is GEEN son meer nie, want Hy is die lig, en ons wandel fisies saam met God.

Ek gee toe, Chris, jy is of absoluut baie gedetermineerd, of is vervul met hierdie dwase doktrine van die internet, wat 100% direk teenoor die Bybel se waarheid inspreek.
Jy toon aan al hierdie goed het reeds gebeur Chris? Hoe dwaas is dit Chris? Sien jy nou dat jy my en ander se tyd begin mors, met jou drogredes en dwase aantygings...

Antwoord my Chris, het dit REEDS plasgevind?

Hein
06-23-2018, 09:44 AM
Jy praat so baie van beeldspraak Chris,

Sou jy ook aantoon dat Jesus Christus nie in die vlees gekom het nie? Of sal jy saamstem daarmee, of is dit ook beeldspraak?

454
06-23-2018, 12:58 PM
Hein

As jy enige iets wat ek vir jou geskryf en gestuur het gelees het, sou jy anders redeneer het.

Lees, kyk die videos al die bewyse is daar.

Gee my een bewys dat die tempel nie vernietig is nie.

Chris

Hein
06-25-2018, 10:43 AM
Soos gewoonlik, verander jy weer die onderwerp. In plasing 43 en 44, vra ek jou vrae om te probeer antwoord, en jy doen dit nie? Ek wonder hoekom?

So wag ek dan dat jy my asb direk sal antwoord. Ek gaan nie videos kyk nie, ek vra jou om logies vir my te antwoord, dis al.

En as jy dit klaar beantwoord het, dan sal ek jou vraag probeer antwoord, in plasing 45. Maar eers moet jy my wys waar dit wat jy kwytraak, in die Bybel staan voor ek daardie vraag kan antwoord.

454
06-25-2018, 12:23 PM
Hein

Jy gorrel. Hier se Jesus die tempel gaan afgebreek word.

Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

Volgens jou geloof, lieg Jesus want, jy se dit het nog nie gebeur nie. Ek se vir jou dit het. As jy my nie wil glo nie, nie videos wil kyk nie, niks wat iemand anders geskryf het wil glo nie, klim op vliegtuig en gaan kyk.

Chris

Hein
06-25-2018, 04:20 PM
Ek is reg om jou te antwoord, maar eers as jy my logies terug antwoord op die plasings 43 en 44.

454
06-28-2018, 08:00 AM
Hein

Sorry, ek het bietjie besig geraak. Jou vrae in 43 het ek geantwoord so goed ek kan. Ek is oortuig dat dit reeds plaasgevind het.
44 Het al telkemale vir jou geantwoord. Ja ek glo Jesus het, ek glo ook dat Hy weer kom wanneer Sy vyande 'n voetbank vir Sy voete is. Jesus is God Hein, Hy is ook mens, gebore op die aarde, Hy het dus die reg om as mens op aarde te manifesteer een keer, twee keer, honderd keer, Hy is almagtig. Die Bybel se nie hoeveel keer nie, slim pastore raai een keer en verkondig dit as evangelie.
Wat die Bybel wel uitspel is dat Jesus nou sit aan die regterhand van God in Sy hemelse koninkryk totdat Sy vyande 'n voetbank vir Sy voete is.

Heb 10:11 En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;
Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.
Heb 10:14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.
Heb 10:15 En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis;
Heb 10:16 want nadat Hy tevore ges het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit n di dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,
Heb 10:17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.
Heb 10:18 Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie.
Heb 10:19 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus
Heb 10:20 op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,
Heb 10:21 en ons n groot Priester oor die huis van God het,


Lees mooi, dit is 'n bekvol wat jou tot jou sinne behoort te ruk.

Ons is vir altyd volmaak.
Die Heilige Gees getuig in ons.
Daar is 'n nuwe verbond.
Wette is op ons hart en verstand.
Ons is vergewe en God wil aan ons ongeregtighede nooit meer dink nie.
Ons het vrymoedigheid voor God, deur die bloed van Jesus.
Ons is op 'n nuwe lewendige weg.

WOW! En jy wil glo God kom alles tot niet maak.

Chris

Hein
07-01-2018, 08:16 PM
Hein

Sorry, ek het bietjie besig geraak. Jou vrae in 43 het ek geantwoord so goed ek kan. Ek is oortuig dat dit reeds plaasgevind het.

Chris

So Chris, Jy het toe uiteindelik erken dat jy oortuig is dat alles in Openbaring reeds plaasgevind het.

Ek dink jy moet regtig so bietjie gaan stilsit, en dan moet jy gaan dink oor wat jy nou kwytgeraak het. Gaan dink eers mooi daaroor...

454
07-02-2018, 02:37 PM
Hein

As jy die moeite doen om te lees wat ek jou antwoord sou jy lankal die ding verstaan het en opgehou het om God as 'n moordlustige verraaier uit te beeld.

Lees vir wie word gese wat gaan gebeur. Dan weet ons mos met wie dit wanneer moet gebeur of gebeur het. Dit is so eenvoudig soos dit. Deur dit te doen en te vergelyk met geskiedenis is dit mos duidelik dat daar bewyse van baie goed is wat reeds gebeur het. Daar is verskillende bewyse wat sommige vir party aanvaarbaar is en vir ander weer nie, Dan is daar bewyse wat nie eers deur jou betwis kan word nie. 'n Voorbeeld is die tempel wat vernietig is. Nou net daardie een bewys behoort vir enige kind van God die lig te laat aangaan. Dit is 'n streep in die sand, jy glo Jesus se hele profesie het so gebeur of jy glo, die tempel moet herbou word dan gaan hy afgebreek word en vir al die mense aan wie Jesus, persoonlik die profesie gegee het is Hy 'n vals profeet. Dit kan nie wees nie.
Kom nou Hein dit is tog logies, hou op om die satan se misleiding te aanvaar.

Chris

Hein
07-02-2018, 09:07 PM
Ek bly hier in Pretoria Chris. Kom wys asb vir my jou verheerlikte ligaam wat jy dus 1948 jaar terug gekry het. Daardie onsterwende engel ligaam.

454
07-03-2018, 08:05 AM
Hein

Die feit dat jy iets nie sien of beleef nie maak nie van Jesus 'n vals profeet of God 'n verraaier, soos jy beweer nie.

Ons bely almal ons is dood, Christus leef in ons. In hoeveel christene sien ons Christus? Maak self die som.

Regoor die wereld staan derduisende kinders van God vanoggend in ellende en hartseer. Dit terwyl die Bybel waarin hulle glo vol beloftes van voorspoed en seen is. Hoekom Hein?

Omdat ons uit die geloof lewe. Dit wat ons glo is wat 'n werklikheid word en wat ons toekoms bepaal. Dit is Bybels, dit word uitgespel, dit kan niemand verander nie. Ons kan wel verander wat ons glo.

God wil Sy koninkryk op aarde vestig, God het gekies om Homself aan die heelal te openbaar deur Sy skepping. Die mens is die kroon van daardie skepping en ons is deur God hier geplaas om te heers oor die skepping. Wanneer ons heers sal die skepping gevul wees met God se heerlikheid. Dink aan die mens wat jy ken wat die meeste soos Jesus is, 'n aarde wat vol is van net sulke mense, 'n aarde waar ons almal dood is en Jesus deur ons leef, dan my liewe Hein sien jy God se meesterplan, dan sal jy die hemelse koninkryk op aarde sien.

Maar nee, baie christene soos jy kies om te glo, satan is magtig, God het Sy kinders aan die satan uitgelewer, die aardse lewe maak nie regtig saak nie, dit kannie net goed gaan nie, God maak Sy kinders arm, sieklik en ellendig, Jesus het ons nog nie kom verlos nie, Hy gaan eendag weer kom, God gaan in elk geval weer alles kom vernietig. Daai hele onbybelse siek geloof begin alles by jou vertolking van Jesus se profesie. Jou vertolking gee vir jou 'n afbrekende geloof en dit is hoekom jy nie nou 'n verheerlikte liggaam gaan sien nie Hein. BEKEER HEIN, JY DOEN DIE SATAN SE VUILWERK! Jy verkondig ellende en dood. In jou hart weet jy dit.

Chris

Hein
07-03-2018, 01:38 PM
En daar beskuldig Chris my al weer oor goed wat ek nooit gese het nie. Soos gewoonlik. Soos gewoonlik, as Chris nie kan antwoord wat gevra word nie, dan verander hy die onderwerp.

Ek het nie gese alles wat Openbaring opgeskryf is, het reeds gebeur nie, Chris het. Chris het op hierdie web bladsy erken dat dit alles REEDS gebeur het.

Nou vra ek net vir jou en toets jou vir die waarheid, om jou verheerlikte ligaam aan my te kom wys, daai een wat soos 'n engel is.
Dis al wat ek jou vra. En as jy dit nie kan doen nie, dan praat jy mos twak Chris.

454
07-03-2018, 02:40 PM
Hein

Presies Hein, jy se dit het nie gebeur nie. Met ander woorde jy se Jesus het vir Sy dissipels gelieg toe Hy se:

Mat_23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.
Mat_24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Luk_21:32 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.
Mar_13:30 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

Jy is die een wat se Jesus is 'n vals profeet. Ek noem dit laster.

Moet ek jou skrywes gaan opsoek waar jy vir ons vertel het hoe God die satan gaan mag gee om Sy kinders te laat vermoor en vervolg. Miljoene laat onthoof was jou woorde. Dit is laster Hein. Jy weet dit en jy moet sulke twak kwytraak omdat jy 'n onbybelse geloof probeer regverdig.

Vertel ons wat verstaan jy onder n verheerlikte liggaan. Ek vermoed ons verskil daaroor ook.

Chris

454
07-04-2018, 08:03 AM
Hein

Die geskiedenis bewys jou verkeerd, jy kies om dit te verwerp en te maak asof dit nie gebeur het nie. Daardie deel van die geskiedenis is baie mooi gekamoefleer met die doel dat ons dit moet mis. Genadiglik is kinders van God besig om al meer inligting in die lig te bring.

Satan se plan kan nie verander nie, hy het geen mag of outoriteit behalwe wat ons hom gee nie, meestal uit onkunde omdat ons mislei is deur ander mense wat mislei is.

Die farriseers en skrifgeleerdes in Jesus se tyd het met presies dieselfde situasie gesit. Hulle is mislei om te glo dat Jesus nie die messias was nie. Ons dink, hoe stupid dit is tog duidelik. Hulle kon dit nie sien nie want hulle het 'n vooropgestelde prentjie, wat waarskynlik deur ander mense en tradisies aan hulle oorgedra is, gehad. Die verlossing moes kom soos hulle dit gehoor en verkondig het. Hulle was so vasgevang in hul eie opinie, geloof en verwagting dat hulle Jesus verwerp het en die satan hul vader gemaak het.

Mat 23:13 Maar wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.
Mat 23:14 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle n swaarder oordeel ontvang.
Mat 23:15 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom n kind van die hel, twee maal erger as julle self.
Mat 23:16 Wee julle, blinde leiers, julle wat s: Elkeen wat sweer by die tempeldit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde.
Mat 23:17 Julle dwase en blindes, want wat is meer: die goud, of die tempel wat die goud heilig?
Mat 23:18 En: Elkeen wat sweer by die altaardit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die gawe daar bo-op, hy is gebonde.
Mat 23:19 Julle dwase en blindes, want wat is meer: die gawe, of die altaar wat die gawe heilig?
Mat 23:20 Wie dan sweer by die altaar, sweer drby en by alles wat daarop is;
Mat 23:21 en wie sweer by die tempel, sweer drby en by Hom wat daarin woon;
Mat 23:22 en wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God en by Hom wat daarop sit.
Mat 23:23 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle n: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.
Mat 23:24 Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!
Mat 23:25 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.
Mat 23:26 Blinde Fariser, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.
Mat 23:27 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.
Mat 23:28 So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.
Mat 23:29 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
Mat 23:30 en julle s: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
Mat 23:31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
Mat 23:32 Maak die maat van julle vaders dan vol!
Mat 23:33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?


Net so word kinders van God vandag deur dieselfde satan mislei om te glo, Jesus se offer alleen is nie goed genoeg nie, Jesus moet ons weer kom red, satan is 'n brullende leeu wat magtig is en God se kinders verslind, God gaan Sy kinders regstraf, God wat liefde is regeer met vrees, God gaan satan die mag gee om Sy kinders te vervolg en te vermoor. Dit alles net omdat ons nie lees wat is in die Bybel vir wie geskryf nie.

Maak die som Hein, verkondig jy oorwinning tot eer van God? 'n Aarde wat vol word van God se heerlikheid waar Sy vyande vernietig is of verkondig jy ellende en dood vir die kinders van God?

Chris

Hein
07-04-2018, 09:52 AM
En daar wil Chris nie die vraag antwoord, of dit wat ek vra om te bewys nie. Dis maar gewoonlik jou taktiek Chris, om die vraag te ontwyk. Ek is nou al gewoond daaraan.

Nee Chris, ek verkondig niks anders as wat in die Bybel staan nie. As ek dit doen dan is dit vals. As ek iets verkondig, heg ek die skrif aan, soos wat dit daar staan in die Woord.
2Co 1:13 Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,

Ek gaan soek ook nie ander tweedhanse inligtig van die Bybel, op die internet nie. Ek lees nie ander mense se boeke oor die Bybel nie. Ek lees die Woord soos wat dit daar staan. Heilige Gees lei my en leer my. So is dit die afgelope 10+ jaar al.

Jare en jare se ondersoek oor die eindtyd is deur my gedoen in die Woord, om al die legkaarte bymekaar te sit. Dit wat jy dus sien in hierdie Powerpoint presentation is jare en jare se navorsing, om doodseker te maak.

Ek sal niks hier kwytraak, as dit nie opgeskryf is en verduidelik kan word in die Woord nie. Gaan kyk na die presentation, en dan sal jy sien, dat meer as 90% van die presentation is Woord..... Woord, Woord, Woord.

Soos voorheen stry jy dus met die Woord. So dan help dit mos nie jy probeer met my stry nie Chris.

Groetnis.

Hein
07-04-2018, 10:01 AM
Hein

Vertel ons wat verstaan jy onder n verheerlikte liggaan. Ek vermoed ons verskil daaroor ook.

Chris

1Co 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
1Co 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
1Co 15:53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
1Co 15:54 En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.
1Co 15:55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

onverganklikheid
aphtharsia
af-thar-see'-ah
From G862; incorruptibility; generally unending existence; (figuratively) genuineness: - immortality, incorruption, sincerity.

454
07-04-2018, 11:29 AM
Hein

Wie is die "ons" waarvan die skrywer 'n deel is? Met wie praat hy? Aan wie is die brief gerig?
1Co 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

Chris

454
07-04-2018, 11:33 AM
Soos voorheen stry jy dus met die Woord. So dan help dit mos nie jy probeer met my stry nie Chris.

Groetnis.

Nee Hein ek stry nie met die Bybel nie, ek stry met jou verkragte weergawe.

Hein
07-04-2018, 02:15 PM
Hein

Wie is die "ons" waarvan die skrywer in deel is? Met wie praat hy? Aan wie is die brief gerig?
1Co 15:51 Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

Chris

Die "ons" waarna verwys word, is SLEGS weergebore Geesvervulde kinders van God. Dis hulle wat nog nog lewe wanneer Jesus terugkom aarde toe, met Sy wederkoms, soos opgeskryf in Opb 19.

454
07-04-2018, 02:16 PM
Hein

Wat sal Paulus bedoel met die gedeelte?

"Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word"

Chris

454
07-04-2018, 09:24 PM
Die "ons" waarna verwys word, is SLEGS weergebore Geesvervulde kinders van God. Dis hulle wat nog nog lewe wanneer Jesus terugkom aarde toe, met Sy wederkoms, soos opgeskryf in Opb 19.

Dis wat jy wil glo Hein maar lees aan wie rig Paulus die skrywe.

1Co 1:1 Paulus, n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Ssthenes,
1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

Jy is reg Hein daar was van hulle wat nog gelewe het toe Jesus aarde toe gekom het. Dit is hoekom dit belangrik was vir Paulus om vir daardie mense te verduidelik wat gaan gebeur. Hoekom sou hy vir hulle wou verduidelik wat moontlik met iemand 2000 jaar later kan gebeur?

Chris

Hein
07-05-2018, 10:58 AM
Dis wat jy wil glo Hein maar lees aan wie rig Paulus die skrywe.

1Co 1:1 Paulus, ‘n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Ssthenes,
1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

Jy is reg Hein daar was van hulle wat nog gelewe het toe Jesus aarde toe gekom het. Dit is hoekom dit belangrik was vir Paulus om vir daardie mense te verduidelik wat gaan gebeur. Hoekom sou hy vir hulle wou verduidelik wat moontlik met iemand 2000 jaar later kan gebeur?

Chris

So wat impliseer jy Chris? Dat net Korintiers verheerlikte liggame gaan kry? Verduidelik bietjie meer wat jy bedoel met jou denke oor verheerlikte liggame asb.

454
07-05-2018, 02:22 PM
Nee Hein, ek wys vir jou dat Paulus se brief aan die gemeente in Korinthe geskryf was, nie aan jou nie. Dit wat Paulus dus se moet op hulle van toepassing wees, van dit kan ook met ons gebeur, maar dit moes met die gemeente in Korinthe gebeur het, anders het Paulus ook gelieg.

Het dit met die gemeente in Korinthe gebeur of lieg Paulus?

1Co 15:51 Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
1Co 15:52 in n oomblik, in n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

Hulle sal nie almal doodgaan voor die laaste trompet nie, party sal verander word sodat hulle die koninkryk kan ingaan. Volgens jou wag ons nog vir die trompet. Waar is Paulus en die Korinthiers dan nou?

Chris

Hein
07-06-2018, 08:29 AM
Jy moet die Bybel mooi lees Chris. En nie jou eie idees vorentoe gooi nie. Moenie die Bybel lees uit jou eie perspektief en geloof nie. Lees dit soos dit daar staan.

Lees jy nie raak: by die laaste basuin.

Dis die tydstip wanneer almal verander gaan word.

Jou vraag, waar is al die mense wat weergebore was en reeds ontslaap het? As siele in die hemel. Nie met verheerlikte ligaame nie, maar met siele.

Wanneer Jesus terugkom aarde toe om die skape van die bokke af te skei, kry siele in die hemel, asook die lewendes verheerlikte liggame.
Dis wat opgeskryf is in die Bybel.

... mooi lees Chris....

Hein
07-06-2018, 08:32 AM
.... anders het Paulus ook gelieg.

Het dit met die gemeente in Korinthe gebeur of lieg Paulus?

Chris

Passop wat jy se Chris. Die HELE Woord is ingegee deur God, en nie Paulus nie Chris.

2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
2Ti 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

454
07-06-2018, 08:55 AM
Hein

Volgens jou redenasie het Paulus dan vir die Korinthe gelieg. Daar is nie een van hulle nog lewend nie en hulle het ook nie verheerlikte liggame gekry nie. Ek lees dit presies soos dit daar staan Hein. Jy se dat Paulus 'n brief aan daardie mense geskryf het maar dat hy eintlik nie met hulle gepraat het nie.

Die skrif waarna Timoteus verwys is tog nie sy eie skrywes nie, hy verwys na die ou heilige geskrifte. Hein ek val nie die Bybel aan nie, ek betwis jou verstaan van die Bybel. Die Bybel is 'n samestelling van verskeie God geinspireerde geskrifte, gerig aan spesifieke mense vir 'n spesifieke doel. Jy kan nie alles wat daar staan op jou van toepassing maak nie. Jy kan nie God se wraak wat Hy op Sy volk wat Hom verwerp het uitstort op God se kinders van toepassing maak nie.

Hoekom gooi ons nie meer homoseksuele met klippe dood nie?

Chris

454
07-06-2018, 02:26 PM
Hein

Vir wie is die geskryf? Dit is mos in die Bybel.

Deu 22:22 As n man betrap word terwyl hy met n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle altwee sterwe: die man wat met die vrou gemeenskap gehad het, en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei.

Chris

Hein
07-06-2018, 02:44 PM
Chris, ek sien jy sukkel weer so bietjie om mooi deeglik te lees:

1Co 1:1 Paulus, ‘n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Ssthenes,
1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan DIE geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met ALMAL wat die Naam van onse Here Jesus Christus in ELKE plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

Sien jy raak - ALMAL ?


1Co 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie ALMAL ontslaap nie, maar ons sal ALMAL verander word,
1Co 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die LAASTE basuin (Jesus se wederkoms); want die basuin sal weerklink, en DIE DODE (afgestorwe siele) sal onverganklik opgewek word; en ONS (wat nog by die laaste basuin lewe) sal verander word.

Sien jy - Laaste Basuin? Sien jy Almal?

Hein
07-06-2018, 02:50 PM
Chris, ek dink dis nou genoeg van jou dwase redenasies, en dis duidelik dat jy die Woord interpreteer volgens jou eie persoonlike bygeloof.
Jou interpretasie van die Woord spruit uit dat jy die Woord wil lees soos jou waansinnige en dwase internet maatjies geloofsoortuiging van Pretrisme.

Ek kan jou en hulle nie help as julle nie eens die Woord kan lees soos dit daar staan nie. Jy is besig om my en ander se tyd te mors. Gaan kyk maar deeglik na hierdie draad, dan sal jy sien hoe dwaas jou redenasies is. Jy moet sommer ook mooi gaan kyk hoe jy die onderwerrp heeltyd verander het as jy nie vrae kon antwoord nie.., daai "kite" gaan nie by my vlieg nie..

Geniet jou reis saam met die Woord, en mag Heilige Gees jou lei, en NIEMAND ANDERS NIE.

454
07-06-2018, 09:17 PM
Chris, ek sien jy sukkel weer so bietjie om mooi deeglik te lees:

1Co 1:1 Paulus, n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Ssthenes,
1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan DIE geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met ALMAL wat die Naam van onse Here Jesus Christus in ELKE plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

Sien jy raak - ALMAL ?


1Co 15:51 Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie ALMAL ontslaap nie, maar ons sal ALMAL verander word,
1Co 15:52 in n oomblik, in n oogwink, by die LAASTE basuin (Jesus se wederkoms); want die basuin sal weerklink, en DIE DODE (afgestorwe siele) sal onverganklik opgewek word; en ONS (wat nog by die laaste basuin lewe) sal verander word.

Sien jy - Laaste Basuin? Sien jy Almal?

Hein

As jou laster nie so walglik was nie sou ek seker maar gedink het jy is snaaks. Jy weet in jou hart jou redenasies maak glad nie sin nie. Die "almal" waarna jy verwys sluit die "ons" in. Volgens jou redenasie Het Paulus nou 'n brief aan "ons" gerig om hulle in te lig oor iets wat met "almal" gaan gebeur maar nie met "ons" nie. Ja, dit klink sinneloos en dit is presies hoe sinneloos jou redenasie is.

Soos gewoonlik is jy klaar gestry sodra jy die rondawel se hoek gekry het. Dis reg Hein maar jou spore le op die nat verf. Jou laster is op rekord.

Jy se: Jesus is 'n vals profeet want die dinge wat Hy profeteer het, het nie gebeur met die mense vir wie Hy gese het dit gaan gebeur nie. Dit terwyl die Bybel vir jou uitspel in hierdie geslag, terwyl Jesus self se sommige van julle wat hier teenwoordig is sal dit beleef. Hoekom Hein?
Net omdat jy nie wil erken dat die manier wat jy geleer is om die Bybel te lees nie noodwendig die regte manier is nie.

Ek het jou gevra vir wie is die geskryf? Dit is mos in die Bybel.

Deu 22:22 As n man betrap word terwyl hy met n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle altwee sterwe: die man wat met die vrou gemeenskap gehad het, en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei.

Jy antwoord my nie want jy weet dit bewys presies die punt wat ek wil maak. Alles wat in die Bybel staan is nie op almal van toepassing nie. Hoekom maak ons nie mense dood wat buite-egtelike verhoudings het nie. Maklik, ons mag nie, moet nie, wil nie, daardie reels was nooit vir ons nie, ons is nie Jode nie, was nie God se volk nie en sal nooit wees nie. Ons is Sy kinders.

Dieselfde geld met die eindtyd Hein, dit is nie ons eindtyd wat in Openbaring en Mattheus, Markus, Lukas, Daniel, Esegiel, ens opgeteken is nie dit was die eindtyd van God se volk, die einde van Sy verbond met hulle, sodat hulle en ons(heidene) deel kan word van Sy nuwe verbond.

Jy soek bewyse, ek het nie vir alles bewyse nie, ek sal nog soek, dalk kry ek en dan sal ek dit weer hier deel. Ek het egter heelwat onbetwisbare bewyse gelewer waarvan die vernietiging van die tempel en Jerusalem, presies soos Jesus profeteer het soos 'n paal bo water uitstaan. Jy kan nie ontken dat die tempel vernietig is nie, jy kan nie ontken dat Jesus van daardie spesifieke tempel gepraat het nie, tog kies jy om te glo dat die tempel herbou moet word sodat hy weer afgebreek kan word. Sterkte met daardie Kite ou Hein.

Ek stel voor jy hou op om te laster en dit as evangelie te probeer verkondig, dit is verkeerde saad en jy sit 'n oes van ellende en hartseer in die grond.

Chris

454
07-07-2018, 12:14 PM
https://www.youtube.com/watch?v=7b9b6FRH8Uk

454
07-12-2018, 07:53 AM
https://www.youtube.com/watch?v=Dcn3M7EMKZ4

454
07-13-2018, 07:53 AM
https://www.youtube.com/watch?v=4T1dawjOsKg&t=4015s

454
07-21-2018, 12:29 PM
https://www.youtube.com/watch?v=7BFlnZkdHQY

Goldsendp386
09-07-2019, 02:48 PM
You commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will communicate.