PDA

View Full Version : Hoekom is daar soveel armoede in Suid Afrika?Hein
08-15-2018, 02:59 PM
Hier is een van die groot redes hoekom die land SA, en veral swartes swaarkry.

Isa 8:19 En as hulle vir julle sÍ: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsÍ, wat piep en mompelómoet Ďn volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?
Isa 8:20 Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle Ďn volk wat geen dageraad het nie.
Isa 8:21 Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger; en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek; dan sal hulle na bo kyk,
Isa 8:22 ook die aarde aanskou, en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees! In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe.

Isa 8:19 But people will tell you to ask for messages from fortunetellers and mediums, who chirp and mutter. They will say, "After all, people should ask for messages from the spirits and consult the dead on behalf of the living."
Isa 8:20 You are to answer them, "Listen to what the LORD is teaching you! Don't listen to mediums---what they tell you cannot keep trouble away."
Isa 8:21 The people will wander through the land, discouraged and hungry. In their hunger and their anger they will curse their king and their God. They may look up to the sky
Isa 8:22 or stare at the ground, but they will see nothing but trouble and darkness, terrifying darkness into which they are being driven. (GNB)

Hierdie boodskap moet aan DIE SWART BEVOLKING GESTUUR WORD, SODAT HUL die waarheid kan uitvind.

Dis ons verantwoordelikheid om die WAARHEID aan hul te vertel, asook die redding wat daar in Jesus Christus is.

Groetnis, Hein

S415
08-15-2018, 03:59 PM
Hein, ek dink jy beskryf die een kant van die muntstuk baie mooi.

Die ander kant, volgens my, is dat God se kinders nie Jesus se opdragte in terme van die versorging van die weduwees en wese, hulp aan die armes, dra van mekaar se laste en so aan uitvoer nie.

Ons lewe sefsugtig want ons glo nie die Woord dat God ons oorvloedig sal seŽn wanneer ons hulp aan ander gee nie.

454
08-15-2018, 08:06 PM
Hein.

Voorvader aanbidding is afgodery en lei na aardse ellende en die dood.

Ek stem saam met jou S415. Ons leef uit die geloof en is vir baie lank geleer om te glo dat geld die wortel van alle kwaad is, dat ryk mense nie Hemel toe kan gaan nie en dat dit beter is om arm en behoeftig te wees as ryk en geseend. Dit bly elkeen se keuse en solank mense glo hulle moet arm wees sal hulle arm bly.

Hein
08-16-2018, 09:33 AM
Hein, ek dink jy beskryf die een kant van die muntstuk baie mooi.

Die ander kant, volgens my, is dat God se kinders nie Jesus se opdragte in terme van die versorging van die weduwees en wese, hulp aan die armes, dra van mekaar se laste en so aan uitvoer nie.

Ons lewe sefsugtig want ons glo nie die Woord dat God ons oorvloedig sal seŽn wanneer ons hulp aan ander gee nie.

Stem saam hieroor. Maar wat ek van swartes gesien het, is dat hul baie meer na hul eie mense kyk en uitreik as ons blankes. Hul noem dit ubunthu dink ek???
Ons blankes het nogal die geneigdheid om weg te kyk vir mense wat swaarkry, en met hul eie rykdom "empire"aan te gaan en op te bou.
Die sondes van Sodom word verder beskryf as net gay sondes. Hul is ook verwoes omdat hul verharde harte gehad het en nie vir ander omgegee het nie.

Dit was nogal vir my insiggewend om daardie skrif the kry, want 'n swart werkskolega het dit eendag aan my genoem as die rede waarom swart mense swaarkry, maar nie die skrif gegee nie. In elk geval

1616
09-02-2018, 10:44 PM
Hein, (1) begryp jy die volle konsep van Ubuntu? Dan wil ek jou ook daarop wys dat baie blankes wel uitreik na ander blankes...in meeste gevalle is die wat uitreik nie welaf nie - hulle gee maar net om. (2) Wat doen jy vir arm blankes? (3) My eie ervaring is dat meeste 'armes' te lui is om te werk - hul ly aan die 'under-dog-sindroom'. Dis altyd harde werk om te veg vir die regte van die under-dog juis omdat hul 'n houding aan neem wat uiters pateties oorkom.

1616
09-02-2018, 10:46 PM
Ek wil ook graag byvoeg dat die gees van die wereld nie die Woord van God sal begryp nie...of eens sal wil luister daarna nie.

Hein
09-03-2018, 10:19 AM
1616, wat wil jy byvoeg oor die konsep Ubunthu. Misakien kan ek iets by jou leer wat ek nog nie weet nie, en ek sal graag wil hoor.

1616
09-04-2018, 02:22 PM
@Hein Ubunthu kan ge'romantieseer' word net soos die woord 'liefde' en weinig begryp dat 'liefde' is harde werk en soms maak harde werk seer...

Lukas
11-02-2018, 12:07 AM
My opinie. Die antwoord is nie eenvoudig nie en kan in drie dele verdeel word

1. Globalisering
2. Te (Te lui om te werk en te lief om te drink.)
3. Die illusie van ekonomie

GLOBALISERING:

Deel van die globalisering is om ons ekonomie soos die van Zimbabwe in die grond in te druk tot ons geldeenheid niks meer werd is nie. Daarna sal ’n Afrika geldeenheid op die been kom waar ons geld met die res van Afrika ewe veel werd sal wees.

Die politieke dryf om die koopwaarde van die Rand te breek, sal geen aksie duld wat op hierdie stadium stabiliteit wil skep nie.

TE

Te veel mense met te min skolastiese agtergrond het hulle werke verloor, maar nooit geleer om te dink nie. Die ou regering het presies gedoen wat die nuwe regering doen en dit was om vir sy eie mense werk te gee. Sommige moes slote grawe ander moes kabels las en ander moes die riool kar ry. Vir elke een was daar ’n werk geskep.

Vandag doen die nuwe regering presies dieselfde vir hulle mense. Mense word aangestel om die vrag grond op ’n trok te gooi waar ander dit weer op dieselfde plek moet afgooi. Wanneer ’n slaggat reggemaak moet word, is daar te veel mense vir die werk, en te veel wat vlaggies moet waai, maar dit is werkskepping.

Die probleem is dat die wit vlag waaiers met swart vlag waaiers vervang is en die wit vlag waaiers, weet nie wat om te doen nie. In die verlede was daar vir hulle werk geskep. Hulle het nie regtig gewerk nie, maar kon leef.

Vandag sit hulle met gebroke geeste in plakkerskampe terwyl ander wat nog werk, ook as gevolg van die swak ekonomie hulle werk verloor en self op pad is na dieselfde plakkerskamp.

DIE ILLUSIE VAN EKONOMIE

Ons koppel ons stabiliteit en vooruitgang an die sterkte van die Rand en die hoeveelheid wat ons daarvan bymekaar kan maak.

Wanneer kos pryse en brandstof pryse saam met die rente koerse styg, raak ons verward en beswaard, omdat ons inkomste nie meer byhou nie. Vir baie word die pad so donker vorentoe dat hulle eerder selfdood pleeg, as om na die oplossing te soek.

Hier is die waarheid.

1. Wanneer jy alles verloor het, hou die lewe nie op nie. Dit gaan voort en jy oorleef op die een of ander manier.
2. ’n Studie het gewys dat die gelukkigste mense in die wÍreld, mense is wat volgens ons standaarde, hoegenaamd niks het nie.
Wat is die antwoord?

’n Swak Rand moet meer werk kan skep want hoe swakker die Rand word, hoe beter moet ons uitvoer vooruitsigte word.
Uitvoere van produkte sorg vir buitelandse geld, wat ons land binnekom en dit skep werk.

Die realiteit

Uitlanders ingesluit, is ons vandag in die land, by die 78 miljoen mense. Daarvan werk 13.6 miljoen mense en 3.4 miljoen betaal belasting. 3.4 Miljoen mense wat ’n land van 87 miljoen dra.

Wat moet die werkloses doen?

Werk. Niks in hierdie lewe is verniet nie en niks kom vanself na jou kant toe aan nie. Werk, al is dit om karre op te pas of om mense se voertuie vir hulle te was, of om vir gemeenskappe snags patrollie te loop.

Daar is altyd iets wat jy kan doen wat vir iemand anders tot sy lewe waarde kan toevoeg.

Die jong bedelaar

EK stop in die week by n verkeerslig waar ’n jong man bedel. EK gee vir hom ’n geldjie en vra wat hy per maand hier verdien. Nee oom ek is nie elke dag hier nie. In die oggende werk ek in mense se tuine. Drie dae in die week kry ek toiletpapier in bulk wat ek dan verpak en verkoop en twee middae van die week staan ek hier.

My opinie?

Die outjie wil iets doen en hy het ’n plan om uit sy omstandighede uit te kom en glo ook dat hy dit gaan regkry. Hy het ’n wil om te werk, en ’n wil is goed genoeg.

Ek weet hoe dit voel om uit die illusie van ’n ekonomie uitgesluit te wees. Ek weet hoe dit voel om Sondae, vreemde mense se honde se kos te steel, om iets in die hande te kry om te eet. Ek ken daardie lewe ook en die enigste manier om daar uit te kom, is om vol te hou en aan te hou om te werk, al word jy nie daarvoor betaal nie.

Want in die sweet van ons aangesig sal ons on brood verdien en dit is al. Moenie op die minder bevoorregtes neersien nie, want die afstand tussen jou huis en sy gehuggie, is hoogstens ses maande sonder ’n inkomste.

En al Woord wat ons van God kry, is dat die wat Hom dien, altyd ’n dak oor sy kop sal hÍ. En dit is ook genoeg.

454
11-04-2018, 10:39 AM
BID DIE BELOFTES VAN DIE WOORD

2 Kor 1:20 Want hoeveel beloftes daar ook mag wees, in Hom (Jesus is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Die beloftes van God is gekoppel aan sekere bevele en voorwaardes. Ons kan dus nie die beloftes vir onsself toe-eien as ons nie die voorwaardes nakom nie.

Elke belofte is nie vir alle situasies geldig nie. Wees sensitief vir die Heilige Gees wat Hy vir jou sÍ om te doen en te bid. Hy gee die strategie. Soek 'n Woord van God vir die situasie waarvoor jy bid. As jy dit het, volg dit blindelings en getrou.

Vertrou Hom ongeag enige teŽstand of al maak dit nie noodwendig vir jou sin maak nie. Niks is by God onmoontlik nie want Hy is Almagtig, Alwetend en Alwys. Niks is te groot of te moeilik vir Hom om uitkoms te gee nie.

Jy bid die Belofte van God altyd in die Naam van Jesus, in die situasie in. Dit is die enigste waarborg dat ons Hemelse Vader ons sal hoor as ons op Sy beloftes staan. Dit is alleen op grond van Jesus se kruisdood en die versoening deur Sy bloed dat die beloftes geldig is.

Dit is baie nuttig om soos wat jy Bybellees, die beloftes in die Bybel te onderstreep met bv 'n blou pen sodat hulle uitstaan. Kyk in watter situasie hulle van toepassings.Jy kan dit ook op kaartjies uitskryf en memoriseer sodat dit altyd vir jou beskikbaar is in 'n uur van nood.

Beloftes vir spesifieke situasies.

God hou Sy beloftes: Num 23:19, Ps 89:34-35, Jes 30:18, Jes 45:11, Hebr 10:23.
God luister na ons gebede: 2Kron 16:9, Ps 4:4, Ps 34:18, Ps102:18, 1Pet 3:12, 1Joh 5:14.
God antwoord ons gebede: Jes 58:9, Jer 33:3, Matt 7:7-8, Mark 11:24, Joh 15:7; 16:24, Ef 3:20.
Beloftes oor Verlossing: Joh 3:17, Rom 10:9-10, 10:13, Ef 2:8-9, 1Tim 2:3-4, Hebr 5:9.
Beloftes oor Nuwe Lewe: Joh 10:10, Rom 6:4, 2Kor 3:18; 5:17, Gal 2:20, 1Pet 2:24, 1Joh 3:9
Beloftes oor Vryheid: Joh 8:32,36, Hand 13:38,39, Rom 6:14, 8:1-2, 2Kor 3:17.
Beloftes oor Vergifnis: Ps 32:1-2, Ps 103:12, Jes 43:25, Rom 8:33, Ef 1:7, 1Joh 1:9, 1Joh 2:12.
Beloftes oor regverdigmaking: 2Kor 5:21, Rom 8:10, 1Kor 1:30, Rom 3:21-22, Rom 4:4-5, 5:17.
Beloftes oor die Heilige Gees: Jes 44:3, Eseg 36:27, Mat 3:11, Luk 13:11, Joh 14:16-17, 16:7, Hand 1:8, 2:38-39, Gal 3:14, 4:6, Ef 1:13, 1Joh 4:13.
Beloftes oor geloof in God: Matt 21:21-22, Mark 9:23, Joh 20:29, Rom 1:17, Ef 2:8, 6:16, Heb 11:6, Jak 1:3, 1Pet 1:7, 1Joh 5:4,
Beloftes oor die Woord: Deut 29:29, Jos 1:8, Jes 40:8, 55:11, Matt 4:4, 2 Tim 3:16-17, Heb 4:12, 1Pet 1:25.
Beloftes oor die verlossing van die bose: Ps 91:9-13, Rom 8:38-39, Kol 1:13, 2:15, 2Tess 3:3, 2Tim 4:18, Heb 2:14-15, 1Joh 5:18.
Beloftes oor Sy teenwoordigheid: Ps 23:4, Jes 43:2,5, Matt 18:20, 28:20, Joh 14:16, Heb 13:5, Jak 4:8.
Beloftes oor Geestelike groei: Joh 17:18-19, 2Kor 3:18, Ef 3:17-19, Fil 1:6,9,10, 2Pet 1:3-4.
Beloftes oor Genadegawes: Rom 11:29, 12:5-8.
Beloftes ivm die waarheid: Joh 8:32,36, 15:26, 16:13, Ef 5:9.
Beloftes oor God se Liefde: Jes 54:10, Jer 31:3, Eseg 16:8, Sef 3:17, Joh 15:9, Rom 5:8, 1Joh 3:1, 4:9-10.
Beloftes oor vreugde of blydskap: Ps 16:11, Jes 55:12, 56:7, 61:3 Joh 15:11, Rom 14:17.
Beloftes oor die vrede van God: Jes 53:5, Joh 14:27, Rom 2:10, 5:1, Fil 4:7.
Beloftes oor die hoop van die Christen: Rom 5:2, 15:4,13, Kol 1:27, Heb 6:18-19, 1Pet 1:3.
Beloftes oor die Ewige Lewe: Joh 3:16, 5:24, 10:27-28, Rom 6:23, 1Joh 2:25, 5:11-13,
Beloftes oor die wederkoms van Jesus: Joh 14:2-3,28, Hand 1:11, Fil 2:20, 1Tess 4:16-17, Heb 9:28, Op 1:7.
Beloftes oor die Hemel: Luk 23:43, 1Pet 1:4-5, 2Pet 1:10-11, 3:13, Op 21:2-3.
God sal vir ons krag gee: Ex 15:2, Rigt 5:31, Ps18:39, 29:11, Jes 40:29, 58:11, 2 Kor 12:9, Ef 3:16, 6:10, Fil 4:13 2Tim 1:7.
Ons kan op God vertrou: Ps 9:11(10Eng), 28:7, 37:5, Spr 3:25-26, 14:26, Jes 26:4, 30:15, 1Joh 3:21-22, 5:14-15.
God skenk wysheid: Job 12:13, Spr 2:6-7, Pred 2:26, Dan 2:20-22, 1Kor 1:30, Ef 1:17, Jak 1:5.
God sal ons onderrig: Ps 25:8-9, 25:12-14, 32:8, Spr 15:33, Joh 14:26, 2Tim 3:16-17.
God wil aan ons leiding gee: Ps 23:1,3, 48:15, 139:9-10, Jes 30:21, Joh 16:13.
God sal ons pad voorspoedig maak: Gen 39:3, Deut 29:9, Jos 1:8, 1Kron 22:13, 2Kron 20:20, PS 1:3, Spr 3:5-6OAV, 2Kor 3:5b.
Beloftes oor God se vertroosting: Jes 49:13, Matt 5:4, Joh 14:16, 2Kor 1:3-4, 2Tess 2:16-17.
God gee aan ons die begeertes van ons hart: Ps 21:3, 103:4-5, 145:19, Spr 10:24, Mark 11:24
Beloftes oor d gesin van die gelowige: Deut 12:28, 4:40, Ps 112:1-3, 128:1,3, Spr 3:33, 12:7, 22:6, Jes 54:13,Hand 11:14, Ef 6:2-3
Beloftes oor gesondheid en genesing: Ex 15:26, Deut 7:12,15, Ps 91:5-6,10, 103:3, Jes 53:4,5, Jer 30:17, 33:6, Mal 4:2, Matt 8:16-17,
Jak 5:13-16, 1Pet 2:24, 3Joh 1:2.
Beloftes oor veiligheid en beskerming: 1Sam 2:9, Ps 34:19-20, 91:3-4,11-15, 121:1-8, 125:1-2, Spr 18:10, 29:25, 1Tess 5-23, 2Thes 3:3, Jud 1:24.
Beloftes oor fisieke behoeftes: Lev 26:3-5, Deut 28:1,11,12,29:9, Ps 34:9, 55:23(22Eng) Jes 1:19, Sag 10:1, Matt 6:25-26,31-33, Luk 12:30-31,
Fil 4:19.
Beloftes teen bang en twyfel: Ps 23:4, 27:3, 56:4, 91:1-16, 112:7, Jes 12:2, 41:10,13, 43;1, 58:9, Mat 17:7, Luk 12:6-7, Rom 8:15, 2Tim 1:7,
1Joh 4:18.
Beloftes in tye van depressie: Ps 34:6, 37:23-24, 42:6(5Eng),11, 43:5, 54:4, 62:6, 73:26, Jes 49:15, 54:1-17, Heb 13:5.
Beloftes in tye van neerlaag,mislukking,hulpeloosheid: Ps 147:3, Jes 41:13, 61:1-3, Joh 17:15, 2Kor 12:9, Heb 13:5,6.
Beloftes in bekommernis: Ps 55:2-3, 146:7-9, Mat 6:30,34, 11:28-30, Luk 12:25-26, Gal 5:1, Fil 4:6-7, 1Pet 5:6-7.
Beloftes in tye van versoeking en demoniese aanvalle: Joh 16:33, Rom 16:20, 1Kor 10:13, Gal 1:3-4, Ef 6:10-18, Heb 4:14-16, Jak 4:7, 2Pet 2:9,
1Joh 4:4.
Beloftes in lyding en swaarkry en aanvalle van mense: Eks 14:13-14, Ps 27:1-2, 37:39-40, Jer 15:21, Matt 5:10-12, Luk 21:12-15, Rom 5:3-5, 8:31,
Jak 1:2-5,12, 1Pet 1 :4-7, 3:9, Op 2:10
God gee ons krag vir Sy diens: Jes 40:31, Sag 4:6, Hand 1:8, Ef 3:16, 6:13, Fil 2:13, Kol 1:11,12.
Beloftes oor finansies en materiŽle voorsiening: Deut 8:18, Ps 37:3-6,25, 84:12, Mat 6:32-34, Luk 6:38, 11:9,10, 12:24,30,31, Fil 4:19.
Bid in die Naam van Jesus, met geloof en vertroue in God, die beloftes wat van toepassing is op jou situasie. Maak seker dat jy die voorwaardes
nagekom het. Onthou om Vader te loof, te prys en te aanbid omdat Hy God is. Verklaar jou liefde aan Hom. Onthou om dankie te sÍ vir dit wat Hy
reeds gedoen het en nog gaan doen asof jy dit reeds ontvang het. Baie belangrik: kom in God se teenwoordigheid en bou verhouding met Hom,
dus soek Sy aangesig en nie net wat Hy vir jou kan doen nie. (Verwerk uit die boek: Verander Jou WÍreld Met Gebed – Bennie Mostert.)