PDA

View Full Version : Waarom kan jy nie jou grond vir God gee nie?Lukas
11-25-2018, 11:08 PM
Die vraag was of Green groen ’n dooie bobbejaan teen sy draad kon hang en dan vir die werkers vertel dat hy by ’n sangoma was. Hein se antwoord was die volgende. “

"Gaan dan met n opregte hart na die Here, gee jou hele plaas aan die Here, al jou implemente, besittings, voertuie, en vee, en elke ding aan God. Gee jouself, jou vrou en jou kinders oor aan God. Surrender it !

Nou is dit nie meer joune nie, nou steel hul vanaf God, en hul sal die gevolge moet dra”

Wel, Hein. God is baie Groot en het baie Demensies en ons sal seker nie in hierdie wreld die volheid van God ooit kan begryp nie. Elkeen van ons wat ’n verhouding met Hom het, ervaar Hom ook nie altyd dieselfde nie en baie keer antwoord ons ook vanuit die verwysingsraamwerk wat vir ons op daardie stadium van ons lewens reg lyk.

Omdat ek vanuit my verwysingsraamwerk gaan antwoord moet jy dit nie as ’n aanval sien nie. Jy het gesien dat ek onttrek wanneer jy en Chris soos brommers om ’n punt redeneer en die een wil nie die ander se punt insien nie. Wel, dit gaan weer gebeur. Ek gaan dit vir jou verduidelik soos wat ek dit verstaan en ek gaan nie daaroor onderhandel nie.

Die rede is eenvoudig. Ek lewe nie in die veilige omgewing waar jy leef nie. Gedurende 1998 alleen, was daar meer as 68 aanslae op my lewe waarvan sekere kontrakte op my lewe op tender uitgesit was.

Gedurende 1999 en 2000 en later weer in 2005, was dit nie net die swart misdaad elemente wat my wou vermoor nie, maar kontrakte was ook deur sekere denominasies van die Israel beweging op my bestel. Gedurende 1999 was daar elemente binne die staat wat my ook moes yskas toe stuur.

Gedurende 2010 tot 2012 was daar van die misdaad en van politieke organisasies soveel kontrakte op my bestel dat ek nie meer getel het nie. En dan praat ek nie van die aanslae teen my kinders nie.

Ek het die dood gereeld in die oog gekyk en vandag is die bedreiging nie minder nie. Tog lewe ek in ’n baie groter vrede as wat ek in die begin geleef het voor ek die antwoorde of eerder teenplanne gekry het.

Daar is twee benaderings wanneer ons met die aanslag van die bose te doen kry.

1. a. Kop in die sand terwyl ons uit vrees na grashalms gryp soos, “sit jou hand op die grond en proklameer die grond vir God.” Hein jy het dit nie ges nie, maar dit is een van die uitsprake wat ek al hierdie jaar gehoor het, wat baie met jou benadering vergelyk kan word.

b. Die ander benadering is om met olie die plek af te salf sodat daar geen bose mag oor die draad kan kom nie. En dan plant hulle vlaggies met Jesus opgeskryf om die grond vir Jesus te proklameer.
( Mense wat dit doen, moet nie nou vir my kwaad word nie. Ek het gesien hoe mense wat dit gedoen het aangeval word en hoe hulle voertuie gesteel word en dan wil hulle weet hoe God dit kon toelaat? )

Die rede waarom God dit toelaat is omdat die mense sonder kennis is, en sonder kennis, is daar nie rede vir geloof nie. Of moet ek eerder s dat ontkenning van die onbekende, nie die eienskap van geloof is nie.

Jes_5:13 Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors.
Hos_4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Gevolgtrekking:

Ons sien die moorde ons weet dit is ’n werklikheid. Ons kyk na ons eie omstandighede en ons meet ons veiligheid aan ons geskiedenis, tot iemand wat ons ken, wat in dieselfde omstandighede as ons is, vermoor of verkrag word.

Die gebeure ruk ons uit ons kokon van valse vrede en ons word bevrees. Ons verstaan nie wat om ons gebeur nie en ons soek enige quick fix solank as wat ons nie met die werklikheid gekonfronteer hoef te word nie.

OPMERKING

Joh 10:9 Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
Joh 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan h.
Joh 10:11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder l sy lewe af vir die skape.
Joh 10:12 Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar.
Joh 10:13 En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie.
Joh 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.
Joh 10:15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek l my lewe af vir die skape.
Joh 10:16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.
Joh 10:17 Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe afl om dit weer te neem.

-----------------------------------------------------

Joh 17:14 Ek het hulle u woord gegee, en die wreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wreld is nie, net soos Ek nie van die wreld is nie.
Joh 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
Joh 17:16 Hulle is nie van die wreld nie, net soos Ek nie van die wreld is nie.
Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

-------------------------------------------------

Hein. Hier word twee goed verduidelik. 1. As jy nou doodgaan het jy niks verloor nie. Maar as jy leef, het jy ook niks verloor nie. Jy kan nie verloor nie. Al verloor jy jou lewe wen jy nog. Maar Jesus het ook na sy dissipels se veiligheid omgesien en hulle fisies uit die skare gelei toe die skare hulle wou stenig.

Maar in dieselfde asem kan ek jou ook s dat nie een van sy dissipels ’n normale dood gesterf het nie. Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,

Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.


Mat_5:10 Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

------------------------------------------------------------------

Hein. As jou hande skoon is soos wat jy s en jy ’n skoon lewe voor God leef soos wat jy s en jy word nie vervolg nie, is daar ’n probleem, omdat God nie kan lieg nie.

Met ander woorde. As jy ’n gelowige is en jy word nie deur hierdie wreld gehaat nie, is daar iewers ’n skroef weg.

OPSOMMING VAN 1.a en b

Terwille van Sy Naam sal jy gehaat en vervolg word. En God laat nie met Hom speel nie. Handelinge 5 van vers 1 kan jy lees hoe ’n man en sy vrou hulle grond verkoop het en belowe het dat hulle al die geld vir God se werk sal gee. En toe hulle van die geld terughou, was hulle deur God doodgeslaan. Nice n.

God laat nie met Hom speel nie en meer as 90% van julle het in elk geval nie die reg om julle grond vir God te gee nie. Eenvoudig omdat dit nie julle grond of huise is nie. Dit behoort aan die bank! Wanneer jy nie jou paaiemente betaal nie, vat die bank jou grond terug en sit hulle jou op straat.

Daar is eenvoudig nie ’n ritueel wat jy kan volg, om jou van die vervolging te vrywaar nie. As jy nie jou o oopmaak en kyk wat om jou aan die gebeur is nie, sal die vyand jou verras, jou vrou en kinders voor jou verkrag en jy sal nie eers die skuld vir God kan gee nie.

En dit bring my by 2. Wat die oplossing is.

2. DIE OPLOSSING TEEN GEWELD.

Met Jesus / Yshua, die Seun van God ons Messias se hemelvaart het hy in die ou 1933 vertaling ges dat ons na Sy hemelvaart, alles sal kan doen wat Hy gedoen het. Meer nog ...............

Hein. Ek hoop regtig dat jy nog lees.

a. Wat het Jesus gedoen wat ons ook kan doen en wat het Hy anders gedoen ?

b. Hoe het God die aarde geskape ? Hy het gespreek.

c. Hoe het Jesus die storm stilgemaak ? Hy het die storm beveel

d. Wat was die mens se oorspronklike opdrag op die aarde ? Heers oor die aarde.

e. Wat het die oorwinning oor die vyand, met die geeste wat hulle aan jou onderwerp te doen? Lukas 10:19 en 20


Het jy geweet dat elke materie bekend aan die mens, uit klankgolwe bestaan ? Waarom ? Want God het dit Gespreek.

Met Jesus se Opstanding het Hy die Outoriteit om oor die aarde te heers, vir Sy kinders terug besorg. Glo jy dit?

Maar die vyand het die outoriteit wat hy gesteel het, ook behou, maar die outoriteit wat ons het, veto die vyand se outoriteit. Die vyand se grootste oorwinning oor ons is dat hy ons kan laat glo dat ons nie ’n Godgegewe outoriteit het nie.

Matheus 18 vers 18 het ek al verduidelik en ek gaan dit nie nou weer doen nie. Al wat ek vir jou wil wys is die outoriteit van Lukas 10 vers 19:20

Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie.

Luk 10:20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Oor hierdie versies moet jy baie mediteer tot dit vir jou deurbreek. Tegnies verduidelik Elisa se storie dit in praktyk. 2Ki 6:14 So het hy dan daarheen perde en strydwaens en ‘n swaar ler gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel.

2Ki 6:15 En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar ‘n ler met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar s vir hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak?
2Ki 6:16 Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.
2Ki 6:17 En Elsa het gebid en ges: HERE, open tog sy o, dat hy kan sien. En die HERE het die o van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elsa.
2Ki 6:18 En toe hulle na hom afkom, het Elsa tot die HERE gebid en ges: Slaan tog hierdie mense met blindheid. En Hy het hulle op die woord van Elsa met blindheid geslaan.

Terug by Lukas 10:19 ........... en oor al die krag van die vyand .............
Hy gee nie ’n getal aan die vyand nie. Hy s nie of hulle klippe petrol of kernbomme het nie! Dit is irrelevant.

Aan jou is, mag gegee oor die vyand met al sy geweld en niks sal jou ooit skade doen nie!

Hier is die VRAAG; Kan God lieg ?

Nog ’n VRAAG; Was al die mense wat tot vandag toe in plaas en huis-rowe vermoor was, dan ongelowig ? Waarom het hulle dan nie mag oor die vyand verkry soos wat God vir ons belowe het nie ?

Nog drie vrae:

1. Hoe het Elisa geweet dat hy bedreig word ? Hy het sy vyand gesien

2. Hoe het Jesus geweet dat daar ’n storm was? Hy het die gesien

3. Hoe weet jy wanneer jou huis bedreig word ? ________________

Op die laaste vraag is daar twee antwoorde.

1. Jou kop is stil genoeg sodat jy die waarskuwing van die Heilige Gees in jou hart hoor
2. Jou kop is nie stil genoeg nie en God gee aan jou die kennis om die bedreiging te herken.

Kennis is iets wat verwerf word. Jy moet daaraan werk om dit te bekom. Kennis kom nie vanself nie. Insig van God kom vanself maar nie kennis nie. Jy kan kennis kry deur te luister, te lees en te voel.

Opsomming

Elkeen van ons se verantwoordelikheid is om self verantwoordelikheid vir ons huisgesin en ons eie lewens te aanvaar.
Die kennis waarvan ek praat is om die vyand se planne te herken, sodat ek in die Gees met die toestemming en outoriteit wat deur God aan my gegee is, daarteen kan optree, net soos wat Elisa teen die leer opgetree het.

Wanneer jy die kennis het en van God die toestemming gekry het, sal Hy jou tong lei om die regte woorde teen die vyand te spreek.

Hein die antwoord is vir die wat dit verstaan baie eenvoudig. Dit is so maklik dat jy self soms wonder of dit waar kan wees. Maar dit is God se wapen en outoriteit wat Hy vir jou gegee het om te gebruik. Nie olie of vlaggies of abdikasie nie.

Ons is nie op hierdie aarde gesit om sonder verantwoordelikheid te wees nie. God het ons hier gesit om te heers en dit beteken om self, iets fisies te doen.

S415
11-26-2018, 02:39 PM
Hierdie inderwerp l my baie na aan die hart ... mag ek saamgesels?

Lukas
11-26-2018, 03:01 PM
Jy is welkom

Nov16
11-26-2018, 05:45 PM
Jy is welkom

Dankie Lukas jy wat my terug na die twee gewapende rooftogte op ons.

Al wat ek opdaardie stadium genoen het is .

Om ons Vader te vra maak die manne blind, en hulle het presies so opgetree.

Weer eens dankie. Jy het n paar leesers weer herinder aan die goedheid van God se genaade

Lekkerdag
B

Lukas
11-26-2018, 07:39 PM
NOV16. Baie daie vir jou getuienis.

Gedurende 1978 het ek deur n doods-akker beweeg waar meer as 90 mense, op ’n afstand van 20 tot 25 meter op my teiken geskiet het. Ek kan nie vir jou beskryf hoe dit om my gelyk het nie. Terwyl ek gekruip het, was daar konstante stof tussen my hande. Tussen my hande en my knie was daar konstante stof. Voor my hande en waar ek die hand neergesit het, was dit net stof en dit was ’n windstil oggend. Wanneer ek voor my uitgekyk het, was daar soveel koels voor my verby, dat alles soos ’n blur gelyk het

Nadat ek op die plek in die doods-akker aangekom het, waar ek wou wees om my troepe wat vasgepen was uit te kry, het hulle die hele bos waaronder ek gaan l het, weggeskiet.

n Mortier het langs my heup geval sodat net die stertvin uitgesteek het. Die Oosterse mortiere het ’n naald wat die ding laat detoneer wanneer dit die oppervlakte tref. Nie daardie een nie. Dit was so styf teen my heup, dat die stertvin aan my geraak het.

Ek was nog nader as 20 meter aan die vyand en eers toe ek my kop optel om vuurleidings bevele te gee, het net een van hulle wat toe langs my gel het, dit reggekry om my deur die arm te skiet.

Die 7mm koel van die PKM is voor by my voorarm in en agter bo my elmboog uit, sonder om die been te breek. Op die x-strale het die been vir ongeveer 3cm swart gewys, en die dokter het verduidelik dat dit van die skokgolf was.

Dit sal ’n wonderlike dag wees wanneer ons Predikante en pastore en die res van die land gaan besef hoe Groot en onverstaanbaar Goed God is.

Gedurende 1979 het ons ’n man gevang wat getuig het hoe hy my met sy ligte bandvoer masjiengeweer, op minder as 15 meter, van bo na onder en van links na regs middeldeur gesny het, terwyl ek op hom afgestap het, en daar was nie eers ’n merkie op my klere nie.

Dit is ’n lang storie en ek gaan dit nie nou vertel nie. Wat ek jou wel kan vertel is dat God Lewe en Sy Beloftes Staan. Ek wens net dat mense dit wil begin glo en dat hulle die outoriteit wat vir ons gegee is, wil gebruik.

Toe ek eendag met ’n predikant oor ons outoriteit praat, vra hy my. ‘Is dit nie bietjie arrogant nie?”

Weet jy wat arrogant is? Dit is die vyand wat ons outoriteit steel en ons terselfdertyd laat glo, dat ons dit nie het om te gebruik nie.

Daar is geen plek in die Bybel wat vir ons verel dat dit, nie met ons sleg sal gaan nie. Maar dit se ook dat God met ons in daardie tye sal wees.

454
11-27-2018, 07:42 AM
Amen.
Dankie Lukas. Ons Vader is liefde, Hy is altyd goed.

454
11-27-2018, 08:01 AM
My opinie.

Die bobbejaan is nie 'n goeie plan nie en swak voorbeeld vir ander kinders van God, sowel as heidene. Dit lyk asof mens desperaat sonder 'n godgegewe plan is.

Wanneer God ons seen met grond is dit in elk geval nog steeds Sy grond, ons is slegs die rentmeesters wat Hy in beheer gesit het. Om dit nou terug te gee en so, ons verantwoordelikheid te probeer ontduik is eenvoudig ongehoorsaam en ondankbaar. Dit gaan in elk geval niks aan die situasie verander nie, die diefstal bly die rentmeester se skade, of dit nou beeste, skape, grond, kennis, insig of geloof is dit bly ons verantwoordelikheid.

Hein
11-27-2018, 01:13 PM
Ek kan op hierdie oomblik nie lang boodskappe tik nie agv sekere redes, en as ek weer kan sal ek.

maar kyk of luister asb na hierddie sendeling se getuienis, dis baie leersaam. En dit gaan oor mense wat by hom gesteel het, op die sendingveld, en hoe hy dit hanteer het.
Gaan kyk of luister na die pynappel stories

https://embassymedia.com/series/pineapple-story-series

S415
11-27-2018, 01:21 PM
My persoonlike opinie is dat daar oor die jare heen groot vir ons gelieg is oor wie en wat ons in Christus is. Ek het in vrees grootgeword en alles vanuit die wreld gedoen om aaan myself te "voorsien". Dit het sowat 47 jaar geneem voordat ek "wakker" geword het.

Wat vir my skrikwekkend is, is hoe georganiseerde godsdiens steeds nie Christene toelaat om in oorwinning te leef nie. Ek het net begin om twee teolo op Youtube te volge, net om agter te kom dat hulle nie hulle gemeentelede "toelaat" om in oorwining te lewe nie.

Ek wonder egter oor iets ...

Lukas, ek verstaaan presies wat jy s met dat ons iets moet doen om "lewe" aan ons geloof te gee.

My vraag is of daardie "doen" nie meer te doen het met die uitvoer van Jesus se opdragte nie?

Doen ons dit, glo ek tans dat ons kan staan op die totale beskerming van God.

Ek stop eers hier want die battery is pap en ek het die kragkabel by die huis vergeet ... sal later verder gesels.

Lukas
11-27-2018, 04:29 PM
Georganiseerde Godsdiens s jy? http://www.sherv.net/cm/emoticons/yes/yes-sir-bow-down-smiley-emoticon.gif (http://www.sherv.net/)

EK sien al hierdie hedendaagse TV geloofshelde is besig om die knie voor die Pous te buig. Wat kan ons dan nou anders verwag?

Jou vraag. Jammer dat jou battery so pap is en ek sou jou vraag dalk beter verstaan het as jy meer kom verduidelik.

My Antwoord.

Elke mens het ’n plekkie en ’n rol in die mensdom om te speel. Ons kan onsself nie afsny en ons talente gaan begrawe om in afsondering te doen wat ons glo Jesus gedoen het nie. Paulus was ’n tentmaker. Hy het gewerk vir sy geld en nie soos die hedendaagse sendelinge op ander mense se gevoel gespeel, sodat hulle nie nodig het om te werk nie.

En nou is ek weer op dun ys. Sommige mense word geroep om ’n taak te voltooi en God voorsien ook aan hulle. En dit geld ook vir Sendelinge. Ander is nabootsers en sien ’n geleentheid om geld te maak waarvoor hulle nie nodig het om te werk nie. Dit is ’n ander saak.

My opinie is dat ons nie na ander mense moet kyk nie, Ons lewe moet ’n getuienis wees en dit maak nie saak waar ons werk en wat ons doen om aan die lewe te bly nie.

In een van die Oosterse lande waar die gelowiges ernstig vervolg en vermoor word, is daar ’n kerk wat groei. Toe hulle vir die kerk leier vra hoe hy dit regkry, het hy vertel dat hulle nooit oor Jesus praat nie. Hulle noem nooit sy naam nie.

Wanneer mense hulle later te veel pes om te hoor waarom hulle so gelukkig is en wat hulle weet wat die res nie weet nie, sal hulle wanneer hulle eendag oortuig is, daardie persoon vertel en na Jesus lei.

Tegnies dink ek dat dit ook min of meer is, hoe ons die ding moet doen.

Hein.

Baie dankie hiervoor. Ek het nou lekker gelag vir die ou se eerlikheid. ’n Paar goed het my opgeval.
1. Die ou het die grond by die chief gekoop. Dit was syne en hy kon dit weggee
2. Maar om dit weg te gee het nie gewerk voor hy dit in sy hart ook afgeskryf het nie. En dit is waar my eerste vraag inkom.

Wanneer ek vir jou ’n kar gee, kan ek nie met jou baklei of vir jou kwaad word wanneer jy nie die kar met respek hanteer nie. Dit is nie meer my kar nie. Baie mense gee vir jou iets om jou te besit. Om ’n houvas op jou te kry. En dit is nie reg nie, want wanneer jy nog iets voel, het jy dit nie weggegee nie, maar jy het dit met ’n agenda gedoen om iets te bereik. En dit is skynheilig en vals.

3. ’n Munt het drie kante en dit is wat hierdie storie ook vir ons vertel. Daar is die kop en die stert en ook die sykant.

God kon die weggee van die wettige tuin gebruik, om die mense te bereik. Met ander woorde ons veronderstel jy gee jou huis weg aan God. Die BLF besluit dat jy te min mense is en hulle plaas nog ’n gesin of twee in jou huis om die oorskot kamers te vul.

Dit is wat gaan gebeur, want dit is nie meer jou huis nie, Jy het dit weggee en jy kan die nuwe eienaar nie veroordeel omdat hy die nuwe intrekkers toelaat om in die huis in te trek nie.

Moenie vir een oomblik dink dat God sal optree soos wat jy Hom gaan probeer manipuleer om op te tree nie.

4. Het jy gesien dat hulle die vrugte uitgevoer het? Hy s nie of hy dit verkoop het nie, maar hy vertel wel dat hulle dit na ander sendingstasies gestuur het.

As ek die ou reg verstaan het hy nie die winste vir homself gehou nie, want dit was nie meer iets wat hy vir homself kon neem nie. Hy het dit weggegee.


Hein. Daar is ’n verskil om iets terwille van die koninkryk weg te gee en om verantwoordelikheid te aanvaar om in die outoriteit wat vir jou gegee is, te leef.

Ek dink nie die twee kan met mekaar vergelyk word nie. EK hoop jy verstaan dit.

Arno
11-28-2018, 09:46 AM
Is dit nie moontlik nie om aan God te se jy gee al jou geld en besittings aan Hom met die doel dat Hy jou sal help om dit wys en tot sy eer te gebruik? Alles wat ons het behoort in elkgeval aan Hom. Iets soos om kinders in die gebed aan God se beskerming toe te vertrou.

S415
11-28-2018, 05:48 PM
Ek het nou weer krag :o

Hier is hoe ek die saak vir my uitgemaak het (vir nou) ...

Ons word geskape met ingebore vermoens of talente. Hoe PRESIES ons dit aanwend maak nie saak nie, maar ons is veronderstel om dit tot Godse eer aan te wend.

Stan en sys siteme kom belieg ons egter en ons sit nou ons drome eenkant sodat ons 'n werk kan doen wat ons haat in die hoop dat ons genoeg geld bymekaar sal kan maak om te kan oorleef. En so word ons slawe van die banke en ander instanssies wat daar is om ons besig te hou.

Wat veronderstel was om te gebeur is dat ons 'n abssolute intieme verhouding met God moes h, die gawes/talente/vermoens wat Hy ons mee gesskape het ontwikkel het tot voordeel van alaml om ons, maar veral tot verheerliking en uitdra van Sy naam en boodskap terwyl Hy vir ons sorg sodat ons in alles oorgenoeg kan h om vir elke goeie daad te kan bydra.

Die spesefieke pad wat elkeen stap word deur God bepaal ... Josef, Moses, Danil en sulke manne het paaie gestap wat hulle nie verstaan het nie, maar hulle het dit wat in hulle was uitgeleef en uiteidnelik is hulle deur God verhoog omdat hullle getrou was.

As kinders van die Allerhoogste moet ons oor die skepping en in die geestelike ruim heers, maar vir dit het ons kennis nodig en daardie kennis is deur georganiseerde godsdiens van ons weerhou. Nou vat dit 'n reuse kopskuif om in oorwinning te begin leef. Nog 'n groter kopskuif is hoe om in oorwinning te leef terwyl alles nie gaan soos jy dink dit moet gaan nie.

Wanneer ons dit regkry om so in absolute oorgawe vanuit God se hand te leef sal PS 91 en 23 elke dag vir ons waar wees en sal geen aanslag teen ons slaag of siekte ons tref nie. Ons sal voor die o van ons vyand 'n volgedekte tafel geniet en tot in lengte van dae God se teenwoordigheid leef. Dan sal ons op slange en skerpioene trap en ons sal niks oorkom nie. Ons sal die gawes van die Gees aktief uitleef en ons sal kop en skouers bokant die wreld uitstaan.

Vrywaar dit ons van vervolging? Ek dink nie so nie, maar ons sal ook dit so anders hanteer dat ons gaan uitstaan.

En nou kom ek na AKSKA toe terug ... ons is beslis nog nie almal daar waar ons net op die stem van die Heilige Gees kan staatmaak om waarskuwings te hoor nie en vir die die wat nog nie daar is nie gebruik God ander mense om hulle met ander kennis toe te rus sodat hulle lyding kan ontkom ... ek wil hierdie amper "wreldse kennis" noem.

Soos ek dit dan sien is die "aksie" wat ons moet neem, dit wat ons moet "doen" eerstens die uitleef van God se opdrag oor verkondiging van die evangelie, versorging van die armes, bid, vas en gee, en dan die uitleef van die talente wat ons gekry het sodat Sy naam verheerlik sal word. Hierdie talente sal insluit bou van huise, aanbied van kursusse, verbou van gewasse, sing in operas, speel in toneelstukke, of wat dit ookal is waarmeee jy gesen is.

Wat dit nie is nie is die afsloof in 'n beroep wat jy haat omdat dit nie jy is nie net omdat jy dink jy moet dit doen om vir jouself te kan sorg.

Die neem van outoriteit oor die skepping en die geestelike ruim is iets waarvan ek nog baie moet leer, maar ek glo dat dit is waar ons werklik gaan leef ... Ons moet net uit die boot uitklim.

Enige ander poging om op ons eie te oorleef is net onnodig sukkel omdat ons nie kennis het nie ...

Lukas
11-28-2018, 10:58 PM
Dankie S415.

Arno. Uiteindelik gaan alles oor jou motief wat jy in jou hart dra. Mense is baie geneig om met God deals te maak sodat dit met hulle beter kan gaan. Finansieel beter.

Wanneer jy dit doen, is jou motief verkeerd en beteken jou deal niks nie. Baie mense wat finansieel gesend is, is baie mooi gelowiges, tot die inkomste bedreig word. Wanneer dit gebeur bevraagteken hulle God en wil aan God die skuld vir hulle probleme gee.

S415 en Arno. Ek doen nie wat ek baie graag in my lewe wou doen nie. Die wetenskappe is my passie en ek sou in my lewe drie dinge gedoen het as dit van my afgehang het.

1. Ek sou baie groot geboer het
2. EK sou meer in die arodinamika gespesialiseer het en
3. EK sou enige ding wat daar is wou, kon vlieg.

Na my draai in die oorlog besluit ek dat ek sonder God in elk geval nie sou oorleef het nie en ek besluit toe om Teologie te gaan swot. Op daardie stadium het ek begin boer wat y eerste droom was.

Ek maak toe ’n afspraak met die dekaan van die teologie fakulteit in Potch om te gaan swot. Tydens die onderhoud jaag hy my uit sy kantoor uit en verseker my dat ek in my lewe nie in enige Universiteit in Suid-Afrika sal kan gaan swot nie. Daarvoor sou hy gesorg het.

Verdwaas stap ek uit sy kantoor en Leon Grobler vra my wat gebeur het. Ek s toe vir hom dat die ou my gevra het of ek geroepe voel om teologie te gaan swot en toe ek ja s, toe jaag hy my uit sy kantoor uit.

Leon het ook sy kalm oomblikke gehad en ek en hy was saam in dieselfde operasionele eenheid voor ons die siviele lewe kom aanpak het. Nee s Leon. Vertel vir my woord vir woord wat jy vir hom ges het.

Julle moet verstaan dat ek toe net ’n paar maande uit die oorlog was en my taal het tot vandag nie baie verbeter nie. Maar ek probeer om die gesprek vir Leon presies en woord ver woord oor te dra, soos wat dit gebeur het.

Op die Dekaan se vraag was my antwoord. Nafokentuurlik is ek fokken seker dat ek gefokkenroepe is. En dit is toe dat die ou my soos ’n hond uit sy kantoor uitgejaag het.

My lewe het daarna baie draaie gemaak en al die ontwikkelings en ontdekkings wat ek gemaak het, se geld het nooit in my sak beland nie. Maar ek het in my lewe twee opregte beloftes aan God gemaak.

1. U die pottebakker en ek die klei. Vorm en maak my, net Soos U Wil.

As ek maar toe net geweet het wat dit in my lewe sou beteken wonder ek of ek dit weer sou doen as ek die horlosie kon terugdraai. ’n Mens moet mooi dink voor jy vir God iets vra, want hoe Hy dit sien en wat jy eintlik bedoel, is nie altyd dieselfde nie.

EK sal nie s dat ek slim is nie, maar daar is impulse tussen my ore wat soms in oulike materile goedjies manifesteer. Dit was vir my lekker om goed te bevraagteken en te ondersoek. Ek het, was nogal ’n uitblinker wanneer ek my kop op iets gesit het. Maar wanneer jou kop op iets is, is jou hart gewoonlik effens in die pad.

Jy hoor nie fyn waarskuwings nie. Jy hoor nie goeie wenke nie. EN ek bedoel. Jy is ’n gelowige maar jou verhouding met God is ’n eenrigting ding. Jy loof en prys Hom. Jy dien Hom. Jy veroordeel jouself onnodig terwille van Hom, maar jy kan Hom nie hoor nie. En dit is toe wat ek die volgende besluit in my lewe gemaak het.

2. Ek gaan ophou dink. Wanneer ek skaak gespeel het, kon ek tot twaalf skuiwe vooruitdink. Nou wil ek nie een skuif vooruitdink nie. EK gaan nie meer dink nie. Wat ek wou doen was om in my Gees stil te raak sodat ek God se boodskappe kon hoor.

Die Engelse gesegde is regtig waar. “If you don’t use it you loos it.” EN dit is regtig waar. EK glo nie dat ek vandag meer as twee skuiwe vooruit kan dink nie en dit pla my nie.

Maar die hele besluit het ook sy negatiewe uitwerking op my fisiese lewe gehad. Aan die een kant het God die bestaan van Kriptografie vir my oopgebreek. En terselfdertyd het mense se beledigings dat ek van my kop af is, my nie van stryk gebring nie. Dit het soos water van ’n eend se rug gerol.

’n vrou vertel my verlede maand dat haar man nie in die bestaan van kriptografie glo nie. EN toe hy haar sien meet, vra hy haar. “ Is jy al weer met KAKSKA besig. SY S toe ja en sy vertel vir hom dat sy nog al haar kinders in die kennis van KAKSKA gaan oplei.

Vir my is sulke opmerkings snaaks. Hierdie kennis is nie vir elke mens nie en die wat dit ontvang, verander ander mense se toekoms, sonder dat hulle eens daarvan bewus is.

My derde uitdaging

Jy moet weet dat ek teen hierdie tyd wat ek besluit het om net te luister, redelik in my kanon was. Ek het al my aandag en tyd aan iets spandeer, waarin niemand geglo het, dat dit kan bestaan nie. Daar was nie ’n inkomste nie en omdat ek uit die weermag bedank het, kon ek nie regtig teruggaan nie.

Ek kan vir jou baie lang stories vertel hoe dit is om sonder ’n inkomste te wees. Erger as sonder ’n inkomste, en dit is om van die ekonomie afgesny te wees. ’n Mens besef nie wat die invloed van geld en die ekonomie is, tot jy totaal daarvan vervreem word nie.

EK dink die mense in die plakkerskampe het ’n goeie idee waarvan ek nou praat, want ek was daar. EK het my eerste vrou verloor. EK het al my inkomste verloor. EK het die dak oor my kop verloor. Ek kan vir jou presies verduidelik hoe dit voel om honger te wees en om honde van hulle kosbakke te verjaag om iets te eet.

Op daardie stadium het die weermag my as ’n konsultant aangestel maar omdat die offisiere wat saam met my moes werk, self met ’n teses oor landelike beveiliging besig was, het hulle my nie gebruik nie en terwyl hulle my nie gebruik nie, was daar nie geld nie.

En toe. Op ’n dag roep hulle my in, waar ek ’n seminaar moet aanbied en ek kry toe vir daardie paar uur, R400.00 Jy kan jouself nie indink hoe baie R400 vir iemand is, wat gister nog ’n hond vir sy kos baklei het nie.

Ek staan met die geld in my hand, en dank en loof God en terwyl ek dit doen, stop daar ’n man in die straat met sy voertuig, en God s vir my om daardie R400 vir daardie man te gaan gee.

Ek stap toe na hom toe. Klop aan sy venster en toe hy die venster oopmaak, stop ek die geld in sy hand. EN daar bars die man in trane uit. Hy het R400 gekort, anders sou die huiseienaar hom en sy gesin vandag uitgesit het.

Wel, toe dank ek God weer. Iewers het iemand vir my R35 gegee en daarmee het ek ’n sak aartappels gaan koop. Met daardie sak kon ek ’n maand oorleef. Die volgende maand het ek weer R35 gery en ek het dieselfde gedoen. Na drie maande op aartappels het ek ’n ernstige sweibrand ontwikkel, maar ek het tot vandag nie my liefde vir aartappels verloor nie.

Vandag is dit 19 jaar later. My uitgawes per maand is meer as R140 000.00 en ek kan nog altyd vir jou wys dat ek in my bank niks het nie. EK eindig elke maand op Nul Rand en ek weet nooit waar my volgende werk gaan wees nie.

Vandag weet ek dat ek Donderdag ’n ondersoek naby Broedersput gaan doen. Maar waarheen my Vader my daarna gaan lei, weet ek nie. Soms gebeur dit dat die geld draai en dat mense my nie vir my dienste betaal nie en dan wil ek soms weer begin vra vrae, maar gelukkig hou dit nie lank aan nie, want dit is wanneer ek ten volle vertrou, wat alles in plek val.

My kennis word vandag internasionaal erken, maar omdat ek nie aan een of ander geheime organisasie behoort nie, kan ek nie kontrakte kry nie. Kontrakte is Nice want daarmee kan jy ’n finansile beplanning doen. Jy kan vir goed begroot. Maar my lewe is nog nie daar nie. Ek lewe nog in ’n vryval stadium waar ek alles oorgee om in gehoorsaamheid te loop.

En dit bring my by Arno se vraag.

Hy vra. “ Is dit nie moontlik nie om aan God te se jy gee al jou geld en besittings aan Hom met die doel dat Hy jou sal help om dit wys en tot sy eer te gebruik? Alles wat ons het behoort in elk geval aan Hom. Iets soos om kinders in die gebed aan God se beskerming toe te vertrou.”

Arno. Jy kan dit doen. EK het dit gedoen. Jy kan dit ook doen, maar dan moet jy aanvaar dat jou lewe nie gaan wees soos wat jy dink dit sal wees nie. Wanneer jy dit wil doen, is jy totaal in God se diens en dan gaan jy waar die Gees jou lei. En dit is nie altyd maklik nie en jy sal nie noodwendig die mense in jou lewe vir wie jy lief is, behou nie. Hulle sal nie noodwendig dieselfde oor die saak voel as wat jy voel nie en hulle gaan jou weggooi.

Johan Bezuidenhoud, ’n Goeie vriend van my, het dit ook gedoen. Hy was ’n baie groot Aartappel boer by Vivo. Hy het ’n pragtige wildplaas met die mooiste koedoes gehad, toe hy die besluit geneem het wat ek geneem het.

Voor hy gaan boer het, was hy die speurhoof op die Wes-Rand. Nie ’n stupid ou nie. Hy het die mooiste vrou gehad wat by hom gestaan het. En hy het pragtige kinders.

Toe hy alles vir God gee om alles te doen wat God van hom verwag, het die droogtes jaar na jaar hom platgeslaan. Sy pragtige koedoes het van honger op strepe langs die draad gevrek. Sy vrou het met ’n dokter weggeloop. Sy kinders was vir ’n tyd van hom vervreem en hy het uiteindelik ’n werk by ’n ander boer naby Pietersburg gekry.

EK wou hom help en vir hom ’n werk gee, maar ek was verhoed om dit te doen. EK weet nie waar hy vandag is nie, maar ek weet een dink. Hy het sy besluit geneem en God is besig om hom te skuif tot waar hy moet wees.

Op jou vraag is daar twee keuses of opsies.

1. Gee alles vir God Dit sluit jouself in. Besluit om gehoorsaam te bly, al gebeur wat. En kyk wat God met jou Maak en Waarheen Hy jou Lei.

In die proses sal jy ook leer wat werklike geloof is. Jy sal leer wat werklike vertroue is en jy sal leer wat jou outoriteit is wat jy in Hom het.2. Die ander keuse is nie makliker nie. EN dit is om God te dien waar jy is. EN verloor jy jou werk en jou huis, bly jy op hom vertrou vir ’n nuwe werk of uitkoms en waar jy ook al gaan, leef jy Sy invloed in jou lewe uit.

Jy getuig waar jy moet getuig en jou bly stil wanneer Hy jou vra om stil te bly.

Dit maak nie saak hoe jy na die lewe kyk nie. Die lewe bly ’n stryd en al voel dit vir jou jy gaan nie ’n tree vorentoe nie, vorder jy tog.

EK sal s. As jy nie geroepe is om in ’n sekere rigting vir God te werk nie, is jy waarskynlik reeds waar God jou wil h. Leer om op Hom te vertrou en leer wat jou outoriteit is wat Sy Seun vir jou herwin het.

Wanneer jy daardie twee lessies opreg geleer het, sal jy in oorwinning leef, waar jy ook al gaan.

Geloof is nie ’n eenvoudige konsep nie. Geloof is maklik wanneer jou besigheid klopdisselboom gaan. Maar geloof is iets wat groei wanneer dinge skeef loop. En dit is in daardie tye wat jy moet stil word en tyd maak om al die wonderwerke wat tot vandag in jou lewe gebeur het, neer te skryf.

Wanneer iets dan vir jou onmoontlik lyk en dit vir jou voel dat jy nie nog ’n dag sal kan oorleef nie, is dit die tyd wat jy daardie lysie vat. Bid voor God en dank Hom vir elke keer wat Hy jou in die verlede uitgered het, en dank Hom omdat Hy dit weer vir jou sal doen.

OM geloof te h is om alle vrees in jou hart te verwerp en dom dit met die beloftes van God te vul, en om nie terug te kyk, of te wonder nie. Aanvaar net dat dit so sal wees, soos wat jy glo. Vergeet van die probleem voor die hand, en dwing jouself om nie daaraan te dink nie.

Want dit is wat Jesus verduidelik het toe hy van die ploeg gepraat het. Luk_9:62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.

S415
11-29-2018, 12:52 PM
Ek doen nie wat ek baie graag in my lewe wou doen nie. Die wetenskappe is my passie en ek sou in my lewe drie dinge gedoen het as dit van my afgehang het

Ek het net 'n ligte vermoede dat Josef, Moses, Danil, Paulus en so aan ook soos jy gevoel het.

Daar is nie baie op aarde wat so uitgekies word nie.


As ek myself net ook kan kry om op te hou redeneer en planne maak en net regtig stil te word en luister ...

Lukas
12-01-2018, 09:47 PM
Elke gelowige word gelouter en gesuiwer en dit maak nie saak wie jy is nie. Jy verloor baie in die proses maar dit is alles terwille van n upgrade wat beter is. Lees die laaste deel van Job en jy sal sien dat jy, wanneer jy getrou bly, nie gaan verloor nie. Maar onthou altyd dat dit oor motief gaan. Wanneer jou motief geld is, mis jy die punt en as jy n gelowige is, sal jy weer en weer in die oondjie beland tot jy dit verstaan.

Om gelouter en gesuiwer te word, is nie grappies nie. Dit is soos om n wit kwarts klip met n swart kol in, in die oond te gooi en dit warm te maak. Eers begin die klip skiet en kraak en dan bars en kraak en skiet dit tot dit begin smelt. Wanneer die smeltpunt bereik en jy hou die temperatuur op hoog, begin die dele vanmekaar skei tot die swart gedeelte uiteindelik wys dat dit eintlik goud was.

Wanneer die oond afgekoel het en jy die goud van die res geskei het, kyk jy mooi na die goud en sien nog onsuiwerhede. Dan maak jy die oond skoon, gooi die goud weer in die oond en begin alles van voor af en jy doen dit oor en oor tot die goud suiwer is.

En dit is wat gelouter en gesuiwer beteken. Jy hoef nie spesiaal vir iets geroepe te wees nie, jy moet n gelowige wees om deur dit te gaan.

Sommige mense word gou mooi en ander verander sommer oornag. Ek is nie so gelukkig nie en beland maar kort-kort weer in die oond.

Arno
12-10-2018, 09:01 AM
Dankie vir jou antwoord, Lukas.