PDA

View Full Version : New level new devil.Lukas
10-14-2013, 12:45 AM
Ek het Vrydag en Saterdag 地 vreemde ervaring gehad. Ek het met die heks van Endor gepraat. Van die mense wat nie weet wie dit is nie. Dit is die vrou wat Soul sy koningskap gekos het omdat sy met afgestorwenes gepraat het en hy haar gevra het om vir oorlede Samuel raad te vra.

Hoe sy by my uitgekom het weet ek nie. Sy praat Engels en sy ondersoek 地 moord namens 地 familie van Middelburg Transvaal. 地 33jarige dogter was by Middelburg ontvoer en toe by Verena, keel afgesny. Verena is ongeveer 60Km Noordwes van Middelburg maar padlangs oor Witbank is dit ongeveer 86 kilometer van Middelburg.

Waarom sal hulle 地 wit meisie in Witbank ontvoer en by Verena vermoor ?

Wat die Endor vrou betref het ek nog 地 paar interessante goed bygeleer. Nie net het die familie haar gehuur om die moord te ondersoek nie. Sy word glo ook gereeld deur die polisie gebruik, om moorde op te los.

Die vrou het glo die plek waar die jong vrou vermoor is besoek en agtergekom dat daar, van tyd tot tyd tekens by die plek is. Sy het foto痴 daarvan geneem en dit vir my gestuur.

Ek moes 地 paar vra vrae.
1. Een van die vrae was of die meisie naby 地 rivier of spruit vermoor is. ( Sy was glo naby 地 rivier vermoor)
2. My volgende vraag was of daar iewers in die verlede 地 jong vrou wat by daardie huis die werk het, onnatuurlik door is. (Daardie vraag kon sy nie antwoord nie.)
3. En dan het ek gevra of daar van die meisie se organe verwyder was? (Volgens die vrou was daar nie organe verwyder nie.)

My gevolgtrekking was as volg.
Dit was 地 muti moord. As hulle nie die meisie se organe verwyder het nie, het hulle haar bloed gedrink om krag of mag oor wit mense te kry sodat hulle baie wit mense kan vermoor sonder om daaroor sleg te voel.

Verder het ek vermoed dat die moorde iets met 地 swart meisie te doen, mag h wat voorheen daar gewerk het.

Die vrou vertel dat die moordenaars 地 jaar na die moord, by die plek waar die moord gepleeg is, 地 gat gegrou het en hulleself toe gesny het en hulle eie bloed in die gat laat drup het.

Wat weet ons ?

Ons weet dat muti moorde groter waarde vir die moordenaars inhou wanneer dit naby water gebeur. Die water versterk en hou die werking van die muti langer.

Daar is glo nie organe uitgesny nie. Haar keel is afgesny en dit beteken vir ons dat dit oor haar bloed gegaan het. Bloed van die vyand gee glo aan die wraaksugtige meer mag oor die vyand. Verder kan dit glo wanneer hulle die bloed drink, hulle volgende moorde op die vyand meer suksesvol maak.

Wanneer hulle na die tyd weer hulle eie bloed op die plek stort waar hulle die moord gepleeg het, hernu of versterk dit weer die krag wat hulle in die eerste plek uit die bloed geput het.

Sy vra my toe of ek dit alles uit die tekens kon lees wat sy vir my gestuur het. Dit is toe wat ek haar bobbel so-effe bars deur vir haar te s dat die tekens wat sy vir my gestuur het, nie noodwendig tekens was nie maar wat ek haar vertel het, uit kennis van muti moorde kom wat ons reeds het.
__________________________________________________ ______________________________

Toe begin sy my vertel hoe sy die mense gesien het hoe hulle 地 tipe blou vaseline aan hulle gesigte gesmeer het voor hulle die meisie keel afgesny het. Hoe sy hulle hoor s het dat haar bloed wat vloei die wit mense se bloed verteenwoordig wat hulle voorvaders vaders met bloed van hulle grond vervreem het.

Verder vertel sy my dat sy 地 vroue Nyanga van Groblersdal gesien het wat aan die moordenaars die emosionele mag gegee het om die moord te pleeg. Hoe die families wat by die moord betrokke was deur ongelukke gery word en hoe die meisie snags in hulle drome by hulle spook. En dan vertel sy verder hoe van die moordenaars weer in die omgewing van die huis waar die meisie gewoon het, rondhang. Sy vertel my ook dat dit vir haar te gevaarlik word om die plek van die moord te besoek of om naby die huis te kom omdat die Nyanga haar glo gedentifiseer het. ( Dit alles is gebaseer op haar gesigte en kennis wat deur demone aan haar geopenbaar word wanneer sy haarself as medium beskikbaar stel. )

Sy was so bietjie afgehaal toe ek haar vertel dat ek nie eintlik in haar tegnieke glo nie en sy het toe meer probeer om my te vertel hoe sy saam met die polisie werk en dat sy nou gereed is om haar ondersoek aan die polisie te oorhandig.

Ses vrae het by my opgekom.

(Deu 18:10 Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan謡at met waars麁ry, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,
Deu 18:11 of wat met besweringe omgaan, of wat 創 gees van 創 afgestorwene vra of 創 gees wat waars, of wat die dooies raadpleeg nie.
Deu 18:12 Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE 創 gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.)

1. Wat besiel mense om van demone gebruik te maak om antwoorde by afgestorwenes te gaan soek?
2. Wat besiel die polisie om van demone gebruik te maak om aan hulle leidrade te voorsien?
3. Hoe weet hulle dat die demone aan hulle die waarheid vertel wanneer hulle hulleself as mediums beskikbaar stel?
4. Hoe kan sulke medium hulleself christene noem wanneer God s dat hy hulle dade as 地 gruwel voor Sy o sien?
5. Waarom kon ek al die antwoorde vir hulle onbeantwoorde vrae gee sonder dat ek nodig gehad het om gesigte te sien en stemme te hoor?
6. Hoe de joos kom sulke mense by my uit?

Waarneming.

Na ek met die vrou gepraat het, het daar 地 geweldige gewig op my gees gekom. Ek weet wat dit is en ek weet wat om daarmee te maak. Maar dit bring my by die volgende insig.

God gee aan ons ook insig. Maar God se Gees respekteer mense se privaatheid. Wanneer jy 地 deur oopmaak soos wat ek gedoen het, moet jy vir 地 geveg gereed wees. In die tyd wat ek die gewig op my gees gehad het, glo ek dat sy ook deur astrale beweging alles kon sien en hoor wat in my huis aangaan. Ongelukkig kan sy nie gedagtes lees nie en die oomblik wat ek die gewig afgooi, is my huis vir haar ook ontoeganklik.

As koningskinders is ons teen hierdie indringing van ons privaatheid beskerm. Maar wanneer ons 地 deur oopmaak, gee ons toestemming dat ons privaat ingedring mag word.

Sy het haar beurt gehad en die gewig is nou op haar. Die vrees dat die Nyanga haar identifiseer het, sal haar ry en wie weet. Miskien kan sy nog tot inkeer kom.

Skaamjan
10-22-2013, 11:03 PM
Ek sien die anonieme lesesers kan nie hier plasings maak nie. Seker ook maar goed so.

Skaamjan
10-24-2013, 01:09 PM
Ek glo nie dat jy weer van hulle sal hoor nie. Nie na die plasing nie!