PDA

View Full Version : Uiteindelik is die Boeremag saak nou ook iets van die verlede.Unregistered
10-29-2013, 07:25 PM
EK sien dat 地 paar se lewens na baie jare weer kan begin, Hoe hulle dit na so 地 lang tyd in die tronk gaan doen weet ek nie. Ek glo nie dat dit maklik sal wees nie.

地 Ander interessanter waarneming, was dat daar van die lede is wat vir 35 jaar tronk toe gestuur is. Dit is agte jaar langer as wat Mandela in die tronk was. Wat beteken dit. Is daar nou weer 地 wit President op pad?

Unregistered
10-30-2013, 09:38 AM
Die manne is baie swaar gestraf, dit bevestig die vrese van die staat. Of die strawwe regverdig is, is n ander saak. Dit wat hulle gedoen het, was dwaas en ek kan dit nie goed praat nie, maar die vonnis moet die oortreding pas. As ek die vonnisse reg verstaan het die regter klaar 10jr afgetrek, maar daar is ook n adisionele 10jr by sekeres opgeskort, so van hulle het in werklikheid 40jr ontvang soos die Pretoruise. Die wat 20jr gekry het waarvan 10jr opgeskort is gaan moontlik oor 6jr paar maande kan loop as die wet van n derde uitdien van n geweldsmisdaad vonnis gaan geld. Hierdie ouens sit al langer as 10jr so as jy dit moet bytel by wat hy nog moet doen dan is dit n baie groot vonnis. Ek dink die ouens wat al lank sit het n les geleer, en om hom met nog n leeftyd van jare toe te gooi is bietjie kras. Baie misdadigers pleeg roof, moord en alle aanklagtes loop dan saam en by 15/16jr is hy vir 'goeie gedrag uit die trunk om weer te roof en te moor. Volgens my is baie van die vonnisse met n ekstra 10j gelaai n appel sal in orde wees op die vonnisse, as dit toegestaan is.

Unregistered
10-31-2013, 12:10 AM
Slegs God stel regerings aan en slegs God stel regerings af. Geen mens het die reg om met God se besluite in te meng nie.

Hierdie bose en verdrukkende regering het God spesifiek oor die blankes van SA aangestel as straf ooreenkomstig die voorbeeld soos opgeskrywe staan in Joshua 23.

Hierdie mense het rebels probeer om eiehandig God se straf op te hef, en daarom het God van hulle 'n harde voorbeeld gemaak, sodat almal sal sien wat gebeur as jy met God se straf (besluite) wil inmeng.

Slegs God sal hierdie regering kan ontwortel - alleenlik volgens die beleid & voorskrifte as voorbeeld in Joshua 23 - wanneer die blankes weer terugkeer na God se Woord & insettinge (nl geestelike & fisiese apartheid) en hulle re sal keer op die kerk en die w靡eld se liberaal-humanistiese dogmas.

Ek vermoed daar gaan nog baie witmense bloei in SA alvorens hulle oortjies sal oop gaan en alvorens hulle van hulle rugby & mandela afgotte sal afstand doen.

Laat die verrot-liberale wit samelewing van SA maar bloei. Hulle is hardegat. Hulle luister mos nie.

Unregistered
10-31-2013, 12:12 AM
Hulle SAL bloei !! Nog baie !!

Unregistered
10-31-2013, 06:22 AM
Jou arme mens. God het nie eers gaan stem nie nou wil die skuld vir die gemors op Hom pak? Mense bloei omdat hulle so onkundig soos jy is, nie oor God hulle straf nie.

Unregistered
10-31-2013, 12:18 PM
Ek dink die ergste ding wat met die ouens gebeur het was toe hul n wit regter gekry het wat sy lojaliteit aan die Nuwe SA moes bewys. Hierdie tipe meelopers sal alles doen om hul eie mense ekstra hard te straf. Ek sal my geld daarop wed dat n bruin/swart/Indier n baie ligter en mensliker vonnis sou gee. Ek glo al steun jy nie hul dade nie moet jy die tragedie agter alles kan insien. Intelligente, geleerde mense wat in so ding beland en op die ou end hul gesinne verloor, nooit weer as dokters bv kan praktiseer nie en oud in die tronk gaan word. Ek dink tien jaar was genoeg vir almal want hulle het n hengse prys beatal en is boonop deur die staat se eie agente in die ding ingesleep.

Alet

Unregistered
10-31-2013, 12:59 PM
http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/boeremag-lid-groet-op-facebook/

Unregistered
10-31-2013, 03:51 PM
Niemand het die skuld op God gepak nie. God maak die rels. God maak die voorbeeld. En God STRAF diegene wat sy insettinge verbreek, verontagsaam of daarteen rebelleer. Ja vir seker bloei mense omdat hulle onkundig is - veral wanneer hulle God se insettinge ignorer...

Jos 23:5-16 "En die HERE julle God self sal hulle voor julle verjaag en hulle voor julle uit verdrywe, sodat julle hulle LAND IN BESIT kan neem soos die HERE julle God julle beloof het. Maar julle moet daar baie vas by staan om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie; dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, NIE MENG NIE; julle mag ook die naam van hulle gode NIE VERMELD en daarby nie laat sweer nie, en julle mag hulle nie dien en julle voor hulle nie neerbuig nie; maar die HERE julle God moet julle aanhang soos julle tot vandag toe gedoen het. Die HERE tog het groot en magtige nasies voor julle uit verdrywe; en wat julle betref溶iemand het tot vandag toe voor julle standgehou nie. Een man uit julle het duisend agtervolg; want die HERE julle God, Hy het vir julle gestry soos Hy julle BELOOF het. Neem julle dan terde in ag ter wille van julle siele, om die HERE julle God lief te h; want as julle ooit mag AFWYK en hierdie nasies AANHANG wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle VERSWAER en julle met hulle en hulle met julle MENG, weet dan verseker dat die HERE julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal VERDRYWE nie; maar hulle sal vir julle 創 vangnet en 創 strik wees en 創 angel in julle sye en dorings in julle o, totdat julle OMKOM uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee het. En kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, maar julle moet erken met jul hele hart en met jul hele siel dat nie een woord van al die goeie woorde wat die HERE julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie; alles het vir julle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld gebly nie. Maar soos al die goeie woorde oor julle gekom het wat die HERE julle God oor julle gespreek het, so sal die HERE oor julle al die onheilswoorde laat kom, totdat Hy julle VERDELG het uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee het. As julle die VERBOND van die HERE julle God wat Hy julle beveel het, oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toorn van die HERE teen julle ontvlam, en julle sal gou OMKOM uit die goeie land wat Hy aan julle gegee het." (AOV, hoofletters myne).

Unregistered
10-31-2013, 03:58 PM
hier gaan ons alweer, skuif asb jou menings na n geestelike draad toe anders word hierdie weer gekaap.

Unregistered
10-31-2013, 05:14 PM
Alles wat in die w靡eld gebeur kan aan die geestelike of aan God gekoppel word, so dit is relevant.

Unregistered
10-31-2013, 08:06 PM
#8. Die deel wat jy aanhaal is van toepassing op die Jode, nie Boere nie. Lees weer mooi.

Unregistered
11-01-2013, 03:11 AM
Nou maar goed meneer/mevrou #11, indien u dink dat daardie deel net op die "Jode" van toepssing is, dan kan u maar gerus daardie deel uit u Bybel skeur, as ook al die ander dele wat u voel "slegs vir die Jode" bedoel is. Ek glo u sal vir 'n wyle besig wees om heelwat uitskeur werk te doen en dan is u bybeltjie darem dunner en miskien gemakliker / geriefliker om in/aan te neem, n. So dit staan u vry. Ons almal hoef egter nie met u saam te stem nie. Ek hou my Bybel nes hy is.

Unregistered
11-01-2013, 06:36 AM
Bog man. Jy weet so goed soos almal die Woord wat jy aanhaal verwys na Isreal. Die beloftes daarin vervat is vir Isreal. Die beloofde land is vir Isreal. Nou verdraai jy dit. God belowe nie 'n land vir die Boerevolk nie. Die Boerevolk is nie Isreal nie.

Unregistered
11-01-2013, 07:30 AM
Bog man. Jy weet so goed soos almal die Woord wat jy aanhaal verwys na Isreal. Die beloftes daarin vervat is vir Isreal. Die beloofde land is vir Isreal. Nou verdraai jy dit. God belowe nie 'n land vir die Boerevolk nie. Die Boerevolk is nie Isreal nie.

Then who is Israel?

a great and mighty nation: Gen.12:2, 18:18, Deut. 4:7-8

named "Great": Gen. 12:2

be blessed of God: Gen.12:2

will be a blessing to other nations/races: Gen. 12:2-3

other nations affected depending on how they deal with Israel: Gen. 12:3

a great multitude (population): Gen. 13:16 and 22:17

Egyptian captivity and deliverance (precedent for chastisement): Gen. 15:13-14

given land in Middle East: Gen. 15:18

become many nations: Gen. 17:4

a company or commonwealth of nations: Gen.35:11

descendants to be kings and rulers: Gen. 35:11

land of Canaan theirs for an everlasting possession: Gen.17:8

mark of circumcision: Gen. 17:10-11

keep the way of the Lord, do justice and judgment: Gen. 18:19

keeping Sabbath a sign forever: Ex. 31:13

possess the gates of their enemies: Gen.22:17

Israel chief among the nations: Jer. 31:7

only Israel is custodian of God's Word: Ps. 147:19, Is. 59:21

possess God's laws: Deut. 33:4

blessed above all people when obedient to His law: Deut. 28

judged for disobeying: Deut. 28:15-68, Amos 3:1-2

control of the seas: Num. 24:7, Ps. 89:25

God's servant race: Is. 41:8

will possess God's Holy Spirit: Is. 44:3, 59:21, Hag. 2:5

a missionary nation: Is. 49:6, 66:19

great agricultural wealth: Gen. 27:28, Deut. 8:7-9, 33:13-14

a land of great mineral wealth: Deut. 8:9, 33:15-16, Gen. 49:25

Israel brings glory to God: Is. 46:23, 49:3

Israel to be God's glory: Is.46:13, 60:1-2

God's instrument in destroying evil: Jer. 51:20, Dan. 2:34-35

to be God's witnesses: Is. 43:10

will demonstrate praise and expertise: Is. 43:21, Micah 5:7

a multitudinous seed: Gen. 13:16, 24:60 dust 15:5 stars 22:17 sand

God of the Bible to be God of Abraham's descendants: Gen. 17:7

to be God's inheritance/heritage: I Kings 8:53, II Sam. 7:23

to rule over others: Gen. 27:29, Deut. 15:6

Israel to have power with God and men: Gen:32:28

a righteous nation guarding truth: Is. 26:2

Israel to be a nation forever: II Sam. 7:16,24,29 I Chron. 17:22-27

to be heir of the world: Romans 4:13

Israel to have all the land needed: Deut. 32:8

an undefeated nation, protected by God: Is. 54:17, Lev. 26:6-8, Micah 5:8-9

Israel to be God's battle axe to destroy evil: Jer. 51:19-20

Israel's home invincible from outside forces: II Sam. 7:10, Is. 41:11-13

a just nation: Gen. 18:19, Lev. 19:15, Deut. 1:17

possess the wealth of the earth: Gen. 27:28, 49:25-26

possess the heritage of the heathen: II Sam. 22:44, Ps. 2:8, 111:6

Israel to be envied and feared: Deut. 2:25, 4:8, 28:10

shall lend to other nations: Deut. 15:6

kind to the poor / brethren: Deut. 15:7, Ps. 72:4

to free kindred slaves and political prisoners: Is. 42:7, 49:9, 58:6

Joseph's descendants blessed above rest of Israel: Gen. 49:22-26, Deut. 33:13-16

Out of Judah would come the rulers of Israel: Gen. 49:10

the throne of David is a perpetual monarchy: Ps. 89:35-37, Jer. 33:17, II Sam. 7:13,16, II Chron. 13:5

12 tribed Israel to lose all trace of her lineage: Is.42:19, Hosea 1:9

divorced and dispersed, they could not return to Palestine: Hosea 2:6

blind to their identity: Is. 29:10-11, Romans 11:7-8,25

Israel to spread abroad in all directions: Gen. 28:14, Deut. 33:17, Is. 27:6

Israel to have a new home: II Sam. 7:10, I Chron. 17:9

new home is not Palestine, : Is. 24:15, 49:1, Jer. 31:10

Israel's new home northwest of Palestine: Is. 49:12, Jer. 3:18, 31:8

would occupy and live in the islands and coasts: Is. 49:1,3, 51:5, Jer. 31:7- 10

would colonize, spreading abroad: Gen. 49:22, Ps. 2:8, Zech. 10:8-9, Is. 26:15, 27:6

colonize the desolate places: Is. 35:1, 43:19-20, 49:8, 54:3

Israel to lose a colony, then expand: Is. 49:19-20

will irrigate the deserts: Is. 58:11

will build the waste places: Is. 58:12

will be a maritime nation, command of the seas: Num. 24:7, Ps. 89:25

will receive strangers and refugees (kinsmen living abroad): Lev. 19:34, Is. 11:10,14:1, 56:6-8

Israel to have a change in name: Is. 65:15, Hosea 2:17

Israel to be called by a new name: Is. 62:2

Israel named after Isaac's son i.e.. Saxon: Gen. 21:12, Romans 9:7

Israel to be called the sons of God i.e.. accept Christ: Hosea 1:10

were to be called by the name of God i.e.. Christian: Num. 6:22-27, Rev. 3:12

Israel to have a new language: Is. 28:11, Zeph. 3:9

Israel to come under new covenant: Jer. 31:33, Heb. 8:10Joseph's coat of many colours, forerunner of Scottish plaid: Gen:37:3

the cubit of the Pyramid, Noah's ark, Moses tabernacle and Solomon's temple is the English 25 inch measurement

the population of the wilderness with Moses and the original 13 American colonies was 3 million

inscribed on the Liberty Bell is Leviticus 25:10

like Joseph, lost Israel is powerful yet unrecognized by brothers, giving bread to the world

the coronation ceremony for British royalty same as King David: II Kings 11:12, II Chron. 13:5

the coronation stone of British royalty is the stone of Israel which Jacob used for a pillow and set up as a pillar: Gen. 28:19,22, 35:14-15

Joseph was hated as we are today by the rest of the world: Gen. 37:4, 49:23

Joseph sold into slavery as we are put into economic bondage: Gen. 37:28, Jer. 30:8

the descendants of Joseph spread abroad: Deut.33:17

today we declare ourselves to our brethren as Joseph did: Gen. 45:1,3

America shall blossom as the rose in the desert: Is. 35:1

eagle with outstretched wings national emblem of U.S.A.: Is. 18:1, Rev. 12:14

our early ambassadors had to travel over sea: Is. 18:2

a nation meted out (measured, surveyed land by boundaries): Is. 18:2

whose land the rivers have spoiled (to cleave or specifically quartered): Is. 18:2

people scattered , tall and peeled like smooth trees (no beards) and terrible from their beginning fits the Indians wasted by continual wars and the later White Americans

the land beyond (west of) the rivers of Ethiopia is America: Is. 18:1

Israel's sojourn into the wilderness : Hosea 2:14

Israel to be a people saved by the Lord: Is. 43:9-12, 44:1-3

As the end of the age draws near, travel and search for knowledge and information shall be increased: Daniel 12:4

478

Unregistered
11-01-2013, 07:43 AM
478.
Wat probeer jy se met die lap en plak engelse aanhalings?

Unregistered
11-01-2013, 07:58 AM
478.
Wat probeer jy se met die lap en plak engelse aanhalings?

I did not put up an answer, as I don't have one. I am also not being confrontational, nor implying any particular nation. These passages are in the Bible and I would like answers. If you have, I am asking in earnest, who is Israel then? This will lead to a fight which we all prefer not to, but the references are there. The I guess we must take into account Isaiah 8 : 20.

Isa 8:20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

How do these lap and plak references fit into our perception of the Bible, and I would like to know, respectfully, who Israel is.

Is it about grace, or is it about race, or both, or ???

It is a another dividing factor that has to be addressed. Surely the answer lies in the Bible with perhaps Is 8 : 20 as a guiding light.

I am asking a legit question is my quest to understand and grow in the word, nothing sinister.

I hope you see my answer in the light it is meant, and not as an arrogant statement of an air of superiority.
478

Unregistered
11-01-2013, 04:44 PM
#13 moet asseblief nie weer met jou simpel "boerevolk" stories begin nie. Ek is al moeg om te hoor van die "boerevolk" dit en die "boerevolk" dat. Dit is meestal die spul staats (provokateur) agente wat al ewig met hulle vervelige "boerevolk" stories begin om onmin en verdeeltheid te saai. Ek het nie ges die boerevolk is Israel nie. Ek het ges wat daar in die Bybel staan is ook op ons van toepassing en ook vir ons as voorbeeld opgeskryf. As jy voel dit is nie ook op jou van toepasing nie, dan kan jy mos maar daardie bladsye uit skeur, of hoe? Niemand keer jou nie.

Unregistered
11-03-2013, 12:07 AM
Hoekom word die wet nie toegepas, op die wat onskuldiges uitlok tot wet oortreding nie. Maw provakteurs van die staat het vrye teuls. Wees wakker wees versigtig hulle is onder ons eie mense hulle dink en praat soos jy hulle is tweegat veraaiers.

Lukas
11-03-2013, 07:06 PM
Omdat dit die erkende manier is waardeur regerings hulle interne vyande kan identifiseer. Die beste is om nie by enige gewelddadige praatjies teen die regering betrokke te raak nie. En die ergste van alles is dat mense wat jy al jare as jou vriende beskou het, juis deur die regering gebruik kan word om te sien of jy vir die regering 地 moontlike bedreiging kan inhou. En wanneer jy doen, sal daar vir jou geen genade wees nie.

Unregistered
11-05-2013, 08:29 AM
Lukas ek vaar eindlik uit teen die wat onskuldige mense wil intrek, onthou Willem se saak, wat toe op niks uitgeloop het nie. Die man moes op eetstaking gaan. Daar is wel van tyd tot tyd soos met die boeremag saak die wat n bedreiging vir ons toekoms inhou met hulle dwase optredes en daar is ware agente wat goeie werk doen.

Lukas
11-05-2013, 06:16 PM
Willem se saak is anders en kan nie hiermee vergelyk word nie. Willem was toe hy staande-mag aangesluit het, gedwing om 地 eed voor God af te l waarin hy soos baie ander soldate en polisiemanne voor God belowe het dat ons die ou bestel, soos wat dit was, met ons lewens sou verdedig en in standhou.

Baie van ons het juis vir hierdie rede voor die 1994 verkiesing klippe gekou maar na die verkiesing was die stryd verlore en Willem het nooit meer by dieselfde tipe aksies as voor die verkiesing betrokke geraak nie.

Maar dit beteken nie dat die provokateurs hom nie gedurig teiken nie. Hulle versin self gefabriseerde inligting om geld uit die staat te verdien, maar sy stryd het verander. Hy het 地 hart vir die wit agtergeblewenes en hy wy sy lewe aan hulle heropbou. Soos ek s kan jy nie vir Willem in dieselfde klas plaas as mense wat graag oorlog stories praat en daarvan droom om teen die regering oorlog te maak nie. Willem soos baie van ons hou nie van die nuwe Suid-Afrika nie en hy maak ook nie 地 geheim daarvan nie, maar dit is ie teen die wet nie. Ek glo dat hy daarmee vrede gemaak dat ons die vorige stryd verloor het. Tog krap dit hom vandag nog om om te sien hoe die arm blankes agteruitgaan om vir onbevoegdes plek te maak.

Dit is die mense wat graag oorlog stories praat en daarvan droom om die bestaande regering met geweld omv靡 te werp, wat hulleself in provokateurs vasloop wat aan hulle misdade teen die staat skuldig maak. Hulle leen hulle ore vir ander uit wat, praat wat hulle wil hoor en beland so in die tronk terwyl die wat oorspronklik gepraat het, hoog en droog deur die staat verryk word.

Unregistered
11-06-2013, 07:10 AM
Dankie Lukas, dit was soos wat ek dit ook verstaan. Ons kan nie dit beheer wat buite ons bereik is nie, maar kan aanhou n verskil maak om ons binne dit wat ons toegelaat word soos Willem. Ek sien elk geval dat die regering na al sy lastering teen God nie staande gaan bly nie, en dit wat in Openbaring 1/2 staan vir ons wys presies dit wat nou gebeur. Dis lekker om te weet dat mens aan die regte kant staan, maar dan kry ons ook die taak om vir ons vyande te bid. God het klaar vir ons die weg gebaan, ons moet egter ook bid om nie in strikke te trap of mislei te word nie.

Lukas
11-06-2013, 03:05 PM
As ons reeds in die tyd van Openbaring is, en ek dink ons is, sal dit vir n rukkie nog slegter gaan maar geen w靡eldse regering sal uiteindelik staande bly nie.

Daniel vertel ook hoe daar in die laaste dae teen God gelaster sal word.

Unregistered
11-07-2013, 10:15 PM
Oom Lukas,
Ek verstaan so op n manier die doel van die provokateurs vir die staat se veiligheid. Waarmee ek sukkel is. Bv.
"Kom ons vat n man wat nie in die weer mag was nie en wie se Pa ook Ma net sy plig gedoen het vir die "army". Nie eers Komando's daarna nie. M a w, die man se ervaring van geweld is voltjies skiet oppi plaas."

Nou terwyl hy groter is en self werk maar nie meer oppi plaas bly nie word sy ouers n paar keer aangeval maar leef nog (Prys die Here). Nou begin hy rond val in groepe vir hulp oor die tasbare risiko dat dit weer kan gebeur maar hy soek raad.???

Nou hak so provokateur hom nader en stel moontlikhede voor... Onbewustelik is die man nou tussen 2 groot gevare maar die een deur die provokateur is geskep en word met n doelbewuste eind resultaat geskilder op staats vondse ten koste van n man wat belasting betaal en net sy ouers wil help.

Weet Oom dalk op grond van watse progroratief besluit die provokateur dis die moeite werd om die man onbewustelik vir "kers ete vet" te maak.?? Of sien hulle dit ook maar soos die amerkaners se drones "casualties of war"???

Want die staat het n duidelikke boodskap met die saak gemaak. Dis darm hard om 10 jaar te wag voor jy hoor jy kry n opgeskorte vonnis.

Lukas
11-08-2013, 12:20 AM
Provokateurs is gewetenlose psigopate wat baie geld vir 地 suksessie kan kry. Hulle sien jou as prooi soos wat die kat die muis as prooi sien. Eers lok hy jou uit om te sien hoe v靡 hy jou kan intrek. Dan praat hy met sy hanteerder en 地 projek word geregistreer waar hy tussen 地 R1500 tot R2000 per dag kan verdien. Hoe langer hy sonder die geld kan klaarkom, hoe langer rek hy die projek uit. Hy kry nie geld voor daar 地 suksesvolle arrestasie gemaak is nie. Met ander woorde as hy die projek vir 地 jaar kan uitrek, is dit byvoorbeeld R1500 vir 356 dae. Hy voorsien die wapens aan jou en hy doen alles wat jou hart begeer en aan die einde van die jaar kry jy 地 onwelkome besoek en hy kry 地 halfmiljoen Rand omdat hy kon bewys dat jy 地 potensile gevaar vir die staat inhou.

Die voorbeeld wat jy noem is baie geldig en 地 mens het empatie met so 地 persoon se magteloosheid omdat hy hulpeloos voel en in sy hart weet dat daar iets is wat 地 mens teen aanvalle moet kan doen, maar wanneer so persoon by die verkeerde mense uitkom word hy vir finansile doeleindes mislei en in 地 strik ingelok en ons kan daaraan niks doen nie.

Van die mense wat so voel soos wat jy beskryf het, kom hier by AKSKA uit en dit is die beste wat met so persoon kan gebeur om uit die tronk te bly. Maar die wat nie hier uitkom nie, is leeukos.

Unregistered
11-08-2013, 07:02 AM
Dis baie duidelikker nou Oom Lukas. Dankie.

Unregistered
11-08-2013, 03:34 PM
Dit is darem wonderlik dat in Mat24 , Open1,2 en soos in Daniel hoe al hierdie goed vooraf vir ons as waarskuwing dien om die wolwe in skaapklere, verleiers, lasteraars teen God drie enig ens, dat ons hierdie dinge kan sien. Bid God vir ons wat Hom soek vir wysheid, insig, beskerming in Jesus Naam. Laat ons, ons lei nie deur mense nie, maar die Gees.