PDA

View Full Version : Handelinge 2:5 uit elke nasie wat onder die hemel is.Tom
11-28-2013, 12:18 PM
Die uitstorting van die Heilige Gees.


2 EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.
2 En daar kom skielik uit die hemel n geluid soos van n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.
3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.
4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.
6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;
7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie?
8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10 Frígië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11 Kretense en Arabiere??ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?
13 Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.
Hoe verstaan ons die vers? Was hierdie Joodse, godsdienstige manne, nie almal van dieselfde nasie nie? Hulle was immers Jode, maar hoe kan n Jood uit elke nasie onder die hemel wees? Waar lê die klem van die vers?


5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.

Hoe dit ookal sy, die konteks van die hele aangeleentheid stel dit onomwonde dat daar gepraat is oor die groot dade van God, in elke taal wat daar is/was. Of dit dan nou Jode was oor wie die Gees gekom het, is een ding, maar aan hulle is gegee om te praat met elke nasie wat onder die hemel is.

As dit nie Jode noodwendig was nie, is dit dan ook baie interesant dat die Gees op hulle gekom het, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is en nie onderskyd getref het nie.