PDA

View Full Version : MediaverklaringUnregistered
01-17-2014, 12:04 PM
Mediaverklaring
Solidariteit Helpende Hand
15 Januarie 2014

Helpende Hand ondersteun Binnelandse Sake kadetprogram
Die Departement van Binnelandse Sake het onlangs ‘n kadetprogram geloods wat blanke matrikulante die geleentheid bied om ‘n tersiêre kwalifikasie te bekom en terselfdertyd ‘n salaris te verdien.

Die kadetprogram is oop vir jongmense tussen die ouderdom van 18 en 35 jaar, met ‘n geldige matriekkwalifikasie en post-matriek opleiding in enige veld. Studente wat tot die program toegelaat word sal ‘n toelaag van R5000 per maand ontvang

Solidariteit Helpende Hand ondersteun die kadetprogram, omdat dit spreek tot die organisasie se beleid van bemagtiging en opheffing deur opleiding. Volgens Dr Danie Brink, die uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand, is hierdie beleid die beste manier om armoede uit te roei. “Helpende Hand heg beduidende waarde aan naskoolse opleiding om geleenthede vir jongmense te skep en te identifiseer om hulself te bekwaam om bydrae tot die ekonomie en hul eie familie te kan lewer.”

Die Binnelandse Sake opleidingsakademie het ‘n amptelike kwalifikasie deur die staatsdiens-sektor onderwysowerheid geregistreer, naamlik ‘n Nasionale Sertifikaat: Binnelandse Sake Dienste. Díe kwalifikasie vorm deel van die kadetprogram, waartydens studente oor ‘n 18-maande tydperk opleiding sal ontvang in die kernfunksies van die Departement van Binnelandse Sake, soos migrasiebestuur-studies, asielsoekers-bestuur en burgerskapbestuur-studies. Studente sal ook opleiding in ander aspekte ontvang, onder andere interne en eksterne kliënteverhoudings en patriotisme.
Die departement het die kadetprogram geloods as deel van sy opvoedingsmandaat, en wil daarmee poog om diversiteit in die departement en algehele staatsdiens mee te bring. Die program sal ook die departement strategies posisioneer as ‘n opleidingsorganisasie en boonop openbare dienste aan Suid-Afrikaners meer doeltreffend en veilig maak

Die Nasionale Sertifikaat: Binnelandse Sake Dienste behels beide teoretiese en praktiese komponente. Studente sal in ‘n klaskameromgewing opgelei word, waarna hulle praktiese opleiding sal ontvang om sodoende ‘n portfolio van bewyse onder toesig saam te stel. ‘n Reeks kriteria sal as assessering gebruik word, insluitend observasie, formatiewe assessering en summatiewe assessering.

Om aansoek te doen vir die kadetprogram, e-pos jou CV na [email protected] of pos jou aansoek na Posbus X114, Pretoria 0001 of Die Hallmark Gebou, h/v Johannes Ramokhoase en Thabo Sehume straat, Pretoria.

Aansoeke sluit 31 Januarie 2014. Enige navrae kan aan Mnr Tshiamo Stemmer gerig word by 012 406 2744 of 078 885 6590.