PDA

View Full Version : Die lewe gee geen waarborge nie?Unregistered
03-14-2014, 08:51 PM
"Die lewe gee geen waarborge nie. Enige iets kan gebeur, in enige land."

Joh 14:13 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.
Joh 14:14 As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Is dit 'n waarborg?

Tom
03-14-2014, 11:22 PM
#11, Jesus het hierdie vraagstuk so geantwoord.

Jesus s vir hom: Daar is k geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.
Matt 4:7

As jy verder hieroor wil praat, maak n draad oop onder Anoniem Geestelik.

Unregistered
03-16-2014, 12:02 PM
neewat dis nie die vraag nie

Lukas
03-16-2014, 12:35 PM
Tom. Maak n nuwe draad op die geestelike deel vir die onderwerp oop.

Lukas
03-17-2014, 09:26 AM
Ek wil nogal saamstem dat die lewe nie waarborge gee nie. Ons weet in die meeste gevalle nie waarheen ons op pad is en wat ons kan verwag nie. En wanneer ons dink dat ons weet, kom onvoorsiene ongelukke oor ons pad wat ons platslaan. Ek stem saam dat die lewe nie waarborge gee nie.

God gee wel waarborge aan sy kinders en dit is totaal n ander storie. Hy gee aan ons beloftes dat Hy ons deur hierdie onvoorsiene tye sal dra. Hy gee ook aan ons waarborge dat hy ons sal verhoor wanneer ons roep.

Tom is ook reg dat ons God nie mag versoek nie. Dit is verseker so. Maar God gee ook n waarborg dat Sy Gees in Sy kinders is en dat Hy aan Sy kinders alles sal gee wat hulle Hom vra.

Wanneer mag ons dan vra en wanneer word ons vrae versoeke wat teen God se wil is ?

Tom
03-17-2014, 02:37 PM
Wanneer mag ons dan vra en wanneer word ons vrae versoeke wat teen God se wil is ?


Lukas, dit is die punt.


Ek dink dan ook aan wat Satan aan Jesus gestel het wat geskrywe staan, dat God die Engele sal opdrag gee om Hom te beskerm. Tog het God nie die Engele gestuur toe Jesus gekruisig is nie. Want dit was God se wil dat Jesus gekruisig sou word.


Net so kan ons nie, soos Jesus vir ons gewys het, bid vir iets wat nie God se wil is nie. Jesus het ook vir ons gese dat God weet wat ons nodig het sonder dat ons vra.


Hierdie dinge is te groot vir my om te verstaan. Ek kan maar net bid en glo soos n kind, dat Vader alles my ten goede laat gebeur, wat vir my as kind, goed of sleg kan lyk, maar in Sy Almagtigheid net goed is.

caholt
03-17-2014, 02:48 PM
n Goeie gesegde wat ek gehoor het, "You may not always get what you want but you always get what you need".
Jy kan verseker wees daarvan dat jy dit sal deur maak wat ookal jy moet, dit mag dalk nie met luxury wees nie maar jy sal dit deur maak.

caholt

v

Tom
03-17-2014, 04:20 PM
Ek herinner my ook dat Walter Veith iewers ges het, 'jou brood en jou water, dit is jy verseker.' Ek het dit al gesoek in die Bybel maar kon dit nog nie vind nie. Kan iemand help met waar hy dit gekry het?

Jannie
03-17-2014, 05:15 PM
Ek herinner my ook dat Walter Veith iewers ges het, 'jou brood en jou water, dit is jy verseker.' Ek het dit al gesoek in die Bybel maar kon dit nog nie vind nie. Kan iemand help met waar hy dit gekry het?

Jesaja 33:16 33:16 hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom gegee, sy water is gewis.

v

Tom
03-17-2014, 06:26 PM
Dankie Jannie.

My eerste vraag dan, voor ek self gaan lees het, is, van wie praat die profeet hier?

Die antwoord is natuurlik in die vorige vers, vers 15

Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy o sluit om wat sleg is, nie te sien nie —

Dit is van hm wat die profeet hier spreek. S brood en water is gewis!

Tom
03-17-2014, 06:40 PM
Gepraat van beloftes. Kyk wat vertel die profeet ons hier. Ook Jesaja 33.

9Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk met duister, onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakkeltong.
20Aanskou Sion, die stad van ons feestelike samekoms! Jou o sal Jerusalem sien as veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer uitgeruk word nie en geeneen van sy toue ooit losgeskeur word nie.
21Maar daar sal die Here vir ons heerlik wees; dit sal ’n plek van riviere wees, van bre strome; geen vloot van roeiskepe sal daarop vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan nie.
22Want die Here is ons Regter, die Here is ons Aanvoerder, die Here is ons Koning: H sal ons verlos.
23Jou toue hang slap, hulle hou die voetstuk van hulle mas nie styf nie, hulle ontplooi nie die banier nie; dan word roofbuit verdeel in menigte, selfs die lammes maak buit.
24En geen inwoner sal s: Ek is siek nie; aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe.