PDA

View Full Version : Die koning het nog ‘n skuif!!456
03-31-2014, 12:35 AM
Jare gelede, in die beroemde Louvre Museum in Parys was daar ‘n skildery met die titel “Skaakmat”. Dit het die Satan uitgebeeld wat smalend oor sy skaak-opponent uittroon, omdat hy sy opponent se siel gewen het. Die opponent word uitgebeeld as ‘n jong man, sy kop gebuig in vernedering – hy’s verslaan en verslae. Sy gesig is vertrek van pyn – en die Satan lag oorwinnend. Daar’s ‘n paar pionne oor op die skaakbord en die woord “SKAAKMAT” staan oor die skildery geskryf.

‘n Ouerige man stap deur die Louvre en stop by die sataniese skaakspel. Doodstil staan hy vir lank die prent en bekyk. Toe hy skielik lewe kry en begin uitroep: “Dit is ‘n leuen, dit is ‘n leuen!”. Ander mense in die gallery het kom kyk wat aangaan. Wat is die leuen vra hulle terwyl hy aangaan om dit uit te roep. Die kurator van die museum daag op. “ Meneer is hier ‘n probleem, kan ek help?”. Die man kyk die kurator in die oë en sȇ: “ek is die Franse Skaakkampioen – ek sȇ vir jou dit is ‘n leuen!”. Die kurator was nog steeds verward – wat is ‘n leuen? Die man wys na die Skaakbord en sȇ: “Die skilder sal die skildery moet verander, of hy sal die titel moet verander. Kyk, die spel is nie oor nie, dit is ‘n leuen, dit is nie Skaakmat nie, die KONING HET NOG ‘N SKUIF!”

- ‘n Klein seuntjie met 2 vissies en 5 brode en duisende mense. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif, en hulle tel 12 mandjies kos na die tyd op.

- ‘n man met die naam Daniël word gegooi in ‘n kuil vol honger leeus. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor!

- Jesus kom by die graf van Lasarus. Hy’s al 3 dae dood. Die graf ruik sleg. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor.

- Die vrou by die put, moet deur mans met klippe doodgegooi word. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor. “Gaan en moenie langer sondig nie!”

- Die moordenaars saam met Jesus aan die kruis. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor. “Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.”

- Op Goeie Vrydag word die Lam geslag. Die mense skreeu veroordelend – “Kruisig Hom, kruisig Hom.” Hulle spot Hom en slaan Hom. Hulle spoeg Hom en kap Hom met spykers
vas aan die kruis. Jesus skreeu met ‘n hortende asemteug en gebarste lippe dit uit: “ Eloi, Eloi lama sabagtani - My God, My God waarom het U my verlaat?” Eenkant staan mense en sȇ: “Ja ander kon Hy red, maar Homself kan Hy nie red nie”. Dit is verby, skaakmat, gaan maar huis toe – Satan leun smalend oor die skouer van die mens, alles is verby, maar dan kom die Opstanding Sondag en ek en jy weet. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING HET NOG ‘N SKUIF OOR!!

- In Suid Afrika kyk ons na die land se Skaakbord. Dit lyk soos Skaakmat. Inwoners gluur mekaar aan. Ons sien die land is in ‘n gemors. Moorde vind orals plaas. Kinders word wreed verkrag. Mense verloor hul werke, huise, huwelike, selfrespek, waardes, morele standaarde, harte en verstand…Ons soek, klop, roep, huil, skreeu, raak kwaad …. Ons voel leeg; Ons voel verlore; Ons soek ons voetspore waarop ons eens was, maar vind verdwaalde paaie. Satan staan en lag. Dis verby .… vrees is aan die orde van die dag. vrees oorval ons en bepaal ons toekoms, ons weet nie herwaarts of derwarts en soek na uitkoms. Vrees oorheers ons lewe, ons vrees ons medemens, ons vrees ons self, vrees ons gedagtes, vrees ons omstandighede, ons vrees môre, vrees die herinnering van gister, vrees die omstandighede van vandag. DIS ALLES VERLORE!!
MAAR, DIS N LEUEN!! Die Skaakspel van Suid Afrika is Nie oor nie!!!
DIE KONING HET NOG ‘N SKUIF OOR !!!!!!!! ONS LEWE EN TOEKOMS IS IN SY HAND!!!! KOM ONS HOU OP OM VOOR ONS “GOLIAT” TE STAAN EN BEWE! KOM ONS, AS GOD SE VERTEENWOORDIGENDE AMBASSADEURS, LOOF LIEWER DIE HERE VIR SY OORWINNING EN KONINKLIKE HEERSKAPPY!!!!

ONS IS VRYGEKOOP…..DUUR GEKOOP…..GENADE ONBESKRYFLIK GROOT!!! DIE KONING IS BESIG MET SY SKUIF! TO GOD BE THE GLORY!!! DEO GLORIA!!!ALLE EER AAN GOD!!!

Tom
03-31-2014, 08:30 AM
Amen. Prys ons Groote God. Aan Hom behoort die oorwinning! Aan U behoort die koningkryk, die krag en die heerlikheid. Tot in alle ewegheid. Amen.

blok506
04-01-2014, 01:59 PM
Chris onthou jy n tyd terug toe ek ook n soortgelyke verwysing gemaak het nl dat God die laaste skyf op die skaakbord sal gee? Jy het my gevra of "God nou spelletjies speel". Lees gerus hierbo. Staan vas

454
04-01-2014, 03:19 PM
Staan vas, dit is nou 'n vinnige kansie vir goedkoop punte wat jy hier vat. Ek weet hoekom ek dit vir jou en 'n vorige keer vir Lukas gese het. Dit was nie in dieselfde verband nie.

Plaas weer vir ons jou soortgelyke verwysing, jy sal nie, want jy weet jy het nie dieselfde bedoel nie. Ek wag.