PDA

View Full Version : Wat beteken dit om aan dieselfde juk te trek?Tom
04-24-2014, 10:04 AM
2 Kor 6:14
Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?
Lewer asseblief u insette hier.


My eerste vraag is, wat het Daniel vir Koning Nebukadnesar gedoen? Hy het sy beste vir die koninkryk gedoen en was baie hoog aangeslaan deur die koning daaroor. Wat is die verskil tussen dit en om aan dieselfde juk te trek?

454
05-02-2014, 07:33 AM
More Tom

Juk beteken nie hier om saam of vir iemand te werk nie. Dit beteken 'n las wat iemand op homself neem. Dit is vir kinders van God 'n vrywillige keuse maar word afgedwing op ongelowiges. Die bose wil he ons moet sy juk opneem, dit lei na die dood. Politiek, godsdiens, afgode diens, bekommernis, selfpoging is maar n klompie wat die bose vandag gebruik om God se kinders te probeer verlei.

Ons neem die juk van Jesus op ons, dit is sag en lig en bring rus vir ons siele.

blok506
05-03-2014, 11:24 AM
Tom vir my is dit soos die Woord daar se om in geregtigheid te bly, al bevind jy jou ook in watter ongeregtigheid. Met ander woorde om lig te wees in n donker plek en nie deel te wees van die donker nie. Staan vas

454
05-04-2014, 10:16 AM
More Tom

Dit is vir my interresant dat jy die vraag vra en ek het weer voorbeelde in die Bybel gaan soek.

Act 15:10 Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidennasies 'n juk te l wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie?

Kom ons kyk wat is die juk wat die gelowiges, wat vroeer fariseers was, op die "heidense gelowiges" wou le.

Act 15:4 Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het,
Act 15:5 maar party van die gelowiges wat vroer Farisers was, het na vore gekom en ges: Die bekeerlinge moet besny word en aanges word om die wet van Moses te onderhou.

Let op dat dit een klomp gelowiges is wat 'n juk op 'n ander klomp gelowiges wil le. Klink dit bekend? Is dit nie wat ons gereeld by gelowiges, vandag nog hoor en sien nie? Ek weet nie hoe die wettiese kerke by die skrif verbykom sonder om die Bybel te verkrag nie.


Dan die juk van diensbaarheid. Dit klink so mooi en Godsdienstig, maar dit is juis waarvan Jesus ons kom bevry het. Hy gaan ons nie nog eendag in die hemel daarvan bevry nie , Hy het klaar!

Gal 5:1 Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.
Gal 5:2 Kyk, ek, Paulus, s vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.
Gal 5:3 En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou.
Gal 5:4 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval.
Gal 5:5 Want ns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop.

Dit was nou so effens van die punt af maar ek dink dit sluit ook aan by ons vorige plasings op ander drade.

Terug by jou vraag.

1Ti 6:1 Almal wat diensknegte is onder n juk, moet hulle eie here alle eer waardig ag, sodat die Naam van God en die leer nie belaster mag word nie.
1Ti 6:2 En die wat gelowige here het, moet hulle nie verag omdat hulle broeders is nie, maar moet hulle des te meer dien, omdat hulle wat die weldade ontvang, gelowiges en geliefdes is. Leer hierdie dinge en wek daartoe op.

Hierdie is 'n direkte opdrag aan gelowiges wat slawe of knegte is. Dit geld vir here wat gelowig is en ongelowig is. So as jy soos Staanvas glo dat jy deur God verkneg is aan die anc regering dan moet jy hulle dien met eer en waardig ag. Hoe jy dit doen sonder om God en jouself te verloeen weet niemand. Dit is 'n juk wat ek nie op my medegelowiges wil le nie.

1Ti 6:1 is dan presies die teenoorgestelde van wat 2 Kor 6:14 sou beteken as juk in elke geval werk, dien, saam werk of saam dien sou beteken het. Die Bybel weerspreek homself nooit so in een van die gevalle sal dit werk beteken en in die ander las soos ek vroeer vir jou verduidelik het.

Hoop dit help.

Tom
05-04-2014, 11:52 AM
Dankie vir julle antwoorde. Ek kyk nog gereeld hierna.

Maar niemand het nog na my vraag gekyk in die lig van wat Danil gedoen het, soos ek gevra het nie.

Kom ons gaan kyk ook na die grond teks. Ek het probeer, maar is nie te goed daarmee nie. Dit wil vir my lyk of hierdie vorm van die 'juk' net nog een plek in die Bybel voorkom en dit is in Levitikus waar van die os en die esel gepraat word. Ja, die Afrikaanse vorm wat alles as 'juk' vertaal word, is vollop en oop vir verskillende interpretasies.

Ek wil nou nie die klem verl van Danil na die grond teks toe van wat Paulus ges het nie. Die kern van my vraag bly by wat Danil gedoen het. Dade spreek mos duideliker as woorde.

PS.
Hierdie vorm van name op AKSKA, waar gebruikers n nommer vir n naam het, maak dat mens nie kan volg wie s wat nie. Dit pla my nogal. Is ek die enigste een wat so voel? Miskien moet ons maar in di geval, soos StaanVas maak en jou naam onderaan jou pos plaas? Ek weet Chris en ander doen dit ook, maar vergeet julle soms?

454
05-04-2014, 05:16 PM
Tom

Jy het gevra: "My eerste vraag is, wat het Daniel vir Koning Nebukadnesar gedoen? Hy het sy beste vir die koninkryk gedoen en was baie hoog aangeslaan deur die koning daaroor. Wat is die verskil tussen dit en om aan dieselfde juk te trek?"

Wat Daniel gedoen het, het jy klaar geantwoord, sy beste.

Jou tweede vraag is, wat is die verskil? Eenvoudig, alles, daar is geen verband nie. Wat Daniel gedoen het was nie 'n juk nie, verseker nie dieselfde een as waarna 2Kor 6 verwys nie, die woord juk kom nie eers in Daniel voor nie. waar kry jy die verband? Dink jy die Bybel weerspreek homself?

Lees weer wat ek vir jou geskryf het in my vorige plasings.

Die juk van Jesus, dit is sag en lig en bring rus vir jou siel. As 'n juk nie rus bring nie is dit van die bose en nie van Jesus.

Chris

blok506
05-06-2014, 11:20 AM
Hierdie is 'n direkte opdrag aan gelowiges wat slawe of knegte is. Dit geld vir here wat gelowig is en ongelowig is. So as jy soos Staanvas glo dat jy deur God verkneg is aan die anc regering dan moet jy hulle dien met eer en waardig ag. Hoe jy dit doen sonder om God en jouself te verloeen weet niemand. Dit is 'n juk wat ek nie op my medegelowiges wil le nie. .

Chris ek sien jy verstaan nog altyd nie mooi nie kom ek verduidelik, al kaap jy nou Tom se draad. Jy verloen nie God nie jy maak Sy naam GROOT. Lees wat ek in my pos hier bo geskryf het. Jy dien juis God soos Daniel gedoen het, maw jy word lig in die donker. Jy hou nou verder aan met die verkneg redenasie, maar ook met n halwe begrip. Die sonde van n mens en optrede lei tot omstandighede/straf dis nie God se skuld nie, jou eie. Wanneer hy tot beter insig kom en sy wee verander, verander sy omstandighede ook en kan God hom ook daar gebruik. Wanneer n moordenaar tronkstraf kry is dit nou die tronk se skuld, of sy eie skuld? Lukas praat op die ander draad van oop en toe deure, dit sluit daarby aan. Buite God se wil en wette maak jy jou oop vir die gevolge van jou aksies, binne Sy wil is jy gered. Staan vas

Tom
05-06-2014, 12:18 PM
Tom

Jy het gevra: "My eerste vraag is, wat het Daniel vir Koning Nebukadnesar gedoen? Hy het sy beste vir die koninkryk gedoen en was baie hoog aangeslaan deur die koning daaroor. Wat is die verskil tussen dit en om aan dieselfde juk te trek?"

Wat Daniel gedoen het, het jy klaar geantwoord, sy beste.

Jou tweede vraag is, wat is die verskil? Eenvoudig, alles, daar is geen verband nie. Wat Daniel gedoen het was nie 'n juk nie, verseker nie dieselfde een as waarna 2Kor 6 verwys nie, die woord juk kom nie eers in Daniel voor nie. waar kry jy die verband? Dink jy die Bybel weerspreek homself?

Lees weer wat ek vir jou geskryf het in my vorige plasings.

Die juk van Jesus, dit is sag en lig en bring rus vir jou siel. As 'n juk nie rus bring nie is dit van die bose en nie van Jesus.

Chris

Chris, jammer. My brein neem 'short cuts' en ek verduidelik nie mooi wat ek bedoel nie. Kom ek stel my vraag meer volledig sonder die short cuts. Dit is nie twee vrae nie, maar een.

2 Kor 6:14
Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

My vraag is, wat het Daniel vir Koning Nebukadnesar gedoen? Het hy nie saam met die Koning se koningkryk aan dieselfde juk getrek nie? Hy het sy beste werk vir die koninkryk gedoen en was baie hoog aangeslaan deur die koning daaroor. Wat is die verskil tussen dit wat Daniel gedoen het en om aan dieselfde juk te trek?

Soos ek gese het, daar is ander vorme van juk wat nie hier ter sprake is nie. Om aan n juk te trek saam met iemand, is anders as om jou juk te dra. Hier gaan dit om saam werk aan die selfde taak. Soos om n donkie en n os saam voor n ploeg in te span om die land te ploeg.

My vraag gaan meer daaroor, oor wat ons as gelowiges, se plig is m.b.t. die land se ongelowige regering. Volgens 2 Kor 6:14 moet ons nie met hulle saamwerk nie. Maar Daniel het juis dit gedoen. Wie is dus reg? Daniel of Paulus? Ek vermoed Paulus het nie bedoel om te s soos dit voorkom nie. Ons verstaan moontlik nie die agtergrond en omstandighede waarin hy dit ges het nie.

Chris, ek val nie hier die Bybel aan deur voor te gee die Bybel weerspreek homself nie. Dit is n ander saak en ander vraag op sy eie, soos wat is die Bybel, wie het besluit watter skrifte word in die 'bundel' geplaas en watter nie en wat is God se Woord. Dit sou meer akkuraat wees om te s God weerspreek nie Homself nie. As jy heftig met my verskil, wat ek redelik seker is jy doen, maak vir ons n draad daaroor oop, dan bespreek ons dit daar.

Wees rustig mense, ons gesels oor n onderwerp en kaap nie iets nie. Hierdie is nie 'my' draad nie. Ek het dit maar net begin. En Chris, as ek nie 'hoor' wat jy se nie, vergewe maar en se net weer op n ander manier.

Ek het nou weer gaan lees en sien jy spreek wel die ANC kwessie aan. Ek wil nou nie my hele pos gaan uitvee en oor begin nie. So ek gaan maar net hier aan.

Het Daniel nie Koning Nebukadneser se koningkryk gedien met eer en waardig geag nie? Wat is die verskil tussen Koning Nebukadneser en die ANC regering? Verstaan my mooi, ek is nie verkneg aan die ANC regering nie, dit is nie dat ek hulle wil dien, eer en waardig ag nie. Dit weet jy seker tog? Maar ek weet ook dat my wil in die vlees, loodreg teenoor God se wil staan en dat ek my wil moet verander en God gehoorsaam. Dus wil ek praat daaroor.

454
05-06-2014, 09:03 PM
Naand Tom

Die verskil is Daniel was in ballingskap, hy was as 'n slaaf verkneg om Nebukadneser te dien. Dit was God se wil en Daniel het in God se wil vir homself en die volk guns gewen deur die koning te dien. Ons, aan die anderkant is nie verkneg aan die anc nie, in elk geval nie deur God nie. Dit is nie God se wil dat 'n klomp magsbehepte idiote die land in elende dompel nie en ook nie Sy wil dat ons hulle moet dien nie. Dit is nie dieselfde nie. In elk geval dis hoe ek dit verstaan.

As jy my vra wanneer moet ons saam met die regering werk en wanneer nie is my antwoord eenvoudig. Luister na jou hart en die Gees van God in jou. Soos Lukas altyd se, God het die vermoe om 'n reguit hou met 'n krom stok te slaan.

Die stelling wat jy maak dat jou wil loodreg teenoor God se wil staan is meestal onwaar.

Waar kom ons wil vandaan? As ons bely dat God se Gees in ons woon en ons lei dan kom ons wil mos van God af. Hoeveel goed kan jy aan dink wat jy nou baie graag wil doen wat teen God se wil is? Ons doen wel nie altyd wat ons wil doen nie. Elke kind van God wil God gehoorsaam, ons wil God se wil doen, ons wil koningskinders na Sy hart wees. Ons wil nie in sonde sonder God lewe nie. Dit verskil mos nie van God se wil nie.

Die probleem kom in wanneer mense verhouding met die kerk, Bybel, leeraars en ander gelowiges het, maar geen of swak verhouding met God het. Dan probeer hulle hulsef deur die wette en reels regverdig en aanvaar dat dit God se wil is. Dan word die Bybel woord op woord, gebod op gebod en voel dit of ons wil altyd teen God se wil is. Wanneer ons verhouding met God reg is word Sy wil ons wil.

Chris

454
05-06-2014, 09:23 PM
Staan vas

Ek sien jou antwoorde raak meer versoenbaar met die Bybel. Antwoord my nou reguit dan weet ons waar staan ons.

Het God die Afrikaner volk aan die anc regering verkneg?
Jy se die omstandighede/straf is nie God se skuld nie. Kan ons nou aanvaar jy stem saam met my dat God nie Sy kinders met straf mannipuleer om Sy wil te doen nie?
Het God die anc regering aan bewind gesit of is hulle ingestem deur 'n meerderheid?
Is God vir die elende op aarde verantwoordelik?

Chris

Tom
05-06-2014, 10:14 PM
Dankie Chris. Ek sal jou antwoorde gaan bepeins.

CarelvH
05-18-2014, 12:03 PM
Mre Tom,

Die vraag wat jy gevra het is baie relevant , veral in ons huidige omstandighede in Suid-Afrika uiteraard ook elders.

.... in dieselfde juk trek... is n metaforiese verwysing. Vir diegene wat nie mooi weet wat n juk is nie waarskynlik ons jongmense wat in stede grootgeword het, die volgende verduideliking:

Dit is n ronde paal, dik genoeg om nie maklik te breek nie en lank genoeg om oor twee groot osse wat langs mekaar staan se nekke te gaan. In die (ronde) juk is daar vier vierkantige gate twee aan elke kant van die ronde paal en wyd genoeg sodat wanneer twee osse langs mekaar staan, di gate langs die nek is. In hierdie gate word dan die skeie ingesit sodat dit langs die osse se nek verbygaan. Die skeie is taps en gaan gevolglik net vr genoeg in die juk in om nie deur te val nie. Die skeie het aan die onderkant skuins kepe in waaraan n riem vasgemaak word. Die riem word aan beide skeie - onder die dier se nek vasgemaak. Die skeie verhoed dat die juk sywaarts kan skuif en die riem aan die skeie verhoed die os om die juk af te gooi of te laat afglei wanneer hy buk. In die middel van die juk is daar n U-bout vas waaraan die trekketting vasgemaak word. Die juk (wat nogal swaar is) word op die osse se nek geplaas voor die skof.

Wanneer osse ingespan word, word die twee sterkste (kan ook vier wees) osse byvoorbeeld by die disselboom van die wa ingespan. Tussen die twee osse is daar nie n trekketting nie. Die disselboom neem die plek daarvan in. Dit beteken dat die twee sterkste osse ook die gewig van die disselboom saam met hulle jukke moet dra en moet trek. Vooraan die disselboom is daar n u-vormige gesmede yster vasgebout waaraan die trekketing van die ander beeste aan vasgemaak word.

Dit behoort duidelik uit bogenoemde te wees dat om n sterk os en n donkie langs mekaar in te span fataal gaan wees. Dit gaan bloot net nie werk nie.

In die volgende pos plaas ek n skakel wat 2 Kor 6:14 baie mooi verduidelik.

CarelvH
05-18-2014, 12:05 PM
Die sosiale en praktiese implikasies van 2 Korintirs 6:14 vir ..

Die PDF wat sal aflaai bevat 22 bladsye. Dit is geskryf deur G.J.C. Jordaan van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO (Naam van die Universiteit soos dit was in die goeie ou dae).
Die gedeelte wat hier gekopier en geplak is, is sy samevatting van 2 Kor 6:14 vir die wat nie die volledige verduideliking wil lees nie.


7. Samevatting

Die verbod van 2 Korintirs 6:14 gee n belangrike reling vir gelowiges wat
hulle in dieselfde leefruimte as ongelowiges bevind, ook vir gelowiges in Suid-
Afrika vandag. Dit is n allesomvattende verbod wat op elke lewensterrein vir
die gelowige n orde aandui.
Hoewel die verbod geen wreldontvlugting vereis nie, stel dit tog die noodsaak
daarvan dat gelowiges in hierdie wreld n heilige lewe sal lei waarin hulle nie
met heidendom en ongeloof saamgaan nie, maar hulle aan slegs God se
heerskappy onderwerp. Daarom sal gelowiges nie meedoen aan enige praktyke
waarin God se eer aangetas word of teen sy wil in opgetree word nie. Ook enige
optrede wat vereenselwiging met heidense strewes en doelstellings verg, sal
deur gelowiges vermy word. Dit geld onder meer vir die terrein van die
godsdiens, die huwelik, arbeid, handel en die politiek.
In geheel bevat hierdie verbod die positiewe opdrag dat gelowiges van elke
geleentheid gebruik sal maak om die evangelie van Jesus Christus aan
ongelowiges te verkondig. En die weiering om aan Godonterende praktyke of
ideale mee te doen, is n uiters positiewe getuienis hiervan.

CarelvH
05-18-2014, 12:09 PM
Google die volgende: Die sosiale en praktiese implikasies van 2 Korintirs 6:14 vir ..

Die PDF wat sal aflaai bevat 22 bladsye. Dit is geskryf deur G.J.C. Jordaan van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO (Naam van die Universiteit soos dit was in die goeie ou dae).

Die gedeelte wat hier gekopier en geplak is, is sy samevatting van 2 Kor 6:14 vir die wat nie die volledige verduideliking wil lees nie.

7. Samevatting

Die verbod van 2 Korintirs 6:14 gee n belangrike reling vir gelowiges wat
hulle in dieselfde leefruimte as ongelowiges bevind, ook vir gelowiges in Suid-
Afrika vandag. Dit is n allesomvattende verbod wat op elke lewensterrein vir
die gelowige n orde aandui.
Hoewel die verbod geen wreldontvlugting vereis nie, stel dit tog die noodsaak
daarvan dat gelowiges in hierdie wreld n heilige lewe sal lei waarin hulle nie
met heidendom en ongeloof saamgaan nie, maar hulle aan slegs God se
heerskappy onderwerp. Daarom sal gelowiges nie meedoen aan enige praktyke
waarin God se eer aangetas word of teen sy wil in opgetree word nie. Ook enige
optrede wat vereenselwiging met heidense strewes en doelstellings verg, sal
deur gelowiges vermy word. Dit geld onder meer vir die terrein van die
godsdiens, die huwelik, arbeid, handel en die politiek.
In geheel bevat hierdie verbod die positiewe opdrag dat gelowiges van elke
geleentheid gebruik sal maak om die evangelie van Jesus Christus aan
ongelowiges te verkondig. En die weiering om aan Godonterende praktyke of
ideale mee te doen, is n uiters positiewe getuienis hiervan.

CarelvH
05-18-2014, 12:11 PM
Ten slotte net n interessante artikel wat in kontras staan teenoor die swaar juk van die lewe weer metafories naamlik die juk van Jesus.

Trek in dieselfde juk saam met Jesus

Published on Sunday, 23 November 2008 11:39

Een van die grootste beloftes wat Jesus ooit aan ons gegee het, was: "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig," (Matt. 11:28-19, NAV). Hoe kan Jesus in dieselfde asem praat van 'n juk - wat tog harde werk impliseer - en rus? Vir die meeste van ons beteken rus dat ons op die bank kan l en ontspan. Dit is nie die tipe rus waarvan Jesus praat nie.

'n Juk is 'n harnas wat op die skouers van twee osse gesit word, sodat hulle saam aan 'n vrag kan trek. Wanneer ons Jesus se juk aanvaar, is dit 'n teken van onderdanigheid. Dit is ook 'n teken van hulp, want jy trek nie alleen aan die vrag nie. In elke paar osse is daar een wat lei en een wat volg. Jesus sal die leiding neem, maar jy moet saam met Hom ingespan wees om die voordeel daaruit te trek. Om dus hierdie intieme verhouding met Christus te geniet, moet jy voor Hom buig en sy wil aanvaar. Jesus belowe dat sy juk jou nie sal wurg nie, dit sal jou nie uitput of jou beperk nie, sy juk sal jou nie skaaf nie. Die ironie is: indien jy waarlik vry wil wees, moet jy toelaat dat Jesus jou inspan onder sy juk deur onderdanig te word aan sy wil.

Dit is natuurlik moontlik om Christus se juk op jou skouers te neem en dan teen dit te begin trek wanneer dinge nie heeltemal volgens jou sin verloop nie. Jy sal net vrede en rus kry wanneer jy ontspan en vir Christus toelaat om jou al die pad te lei.

Radio Kansel 2008 (www.radiokansel.co.za)

Lukas
05-18-2014, 03:55 PM
Dankie Carel.

454
05-19-2014, 08:00 AM
Dankie Carel, dit verduidelik mooi. Ons kan dus nou aanvaar dat wanneer 'n juk nie, sag is, lig is en vrede bring nie, is dit een van twee goed:

1. 'n Juk wat die wereld/satan/ongelowiges op ons plaas.
2. 'n Juk waar ons teen God en nie saam met God trek nie. M.a.w. buite Sy wil is.

Is ek reg?

Chris

CarelvH
05-19-2014, 09:54 PM
Dankie Carel, dit verduidelik mooi. Ons kan dus nou aanvaar dat wanneer 'n juk nie, sag is, lig is en vrede bring nie, is dit een van twee goed:

1. 'n Juk wat die wereld/satan/ongelowiges op ons plaas.
2. 'n Juk waar ons teen God en nie saam met God trek nie. M.a.w. buite Sy wil is.

Is ek reg?

Chris

Jy vat dit mooi saam.

Carel

417
05-21-2014, 06:09 PM
Hallo Carel,
In watter een van die twee kategori plaas mens nou Josef se tronkstraf, Daniel se verslawing, Job se tespoed en Paulus se doring in die vlees?

CarelvH
05-22-2014, 12:38 PM
Hallo Carel,
In watter een van die twee kategori plaas mens nou Josef se tronkstraf, Daniel se verslawing, Job se tespoed en Paulus se doring in die vlees?

Hallo 417.

Om die vier voorbeelde bloot in kategori te plaas is maklik maar dit is n futiele oefening. Sonder die nodige verduideliking beteken dit gevolglik niks en het dit geen waarde nie.

Dit is goeie voorbeelde wat jy noem aangesien 3 voorbeelde in die ou Testament vermeld word en die ander een in die tydperk na die geboorte van die Christus. Verder verskil elkeen se omstandighede van mekaar. Indien jy belangstel sal ek drie van die gevalle verduidelik en een vir jou los. Wat s jy?

417
05-22-2014, 10:05 PM
Carel,
Klink goed, maar ons beweeg van Tom se oorspronklike onderwerp af.

Tom,
Hoe maak mens n nuwe draad oop?

Wat het Danil vir Nebukadneser gedoen? Danil het sy wa getrek. Nie in dieselfde juk as die koning nie, die koning was op die wa.
Danil het Rom 13:1 verstaan: Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.
Danil het Titus 2:9 verstaan: Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moenie tepraat of iets vat nie; hulle moet bewys dat hulle in alles betroubaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons Verlosser verhoog.
Lees maar Dan4:1-3 en Dan4:37: Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die Koning van die hemel. Alles wat Hy doen is reg, sy optrede regverdig.
Danil het ook Eks20:1-6 verstaan: Daar is net een God en jy mag net Hom dien. Jy mag nie beelde maak en hulle dien nie. Wat was die gevolg daarvan? Na koning Darius vir Danil uit die leeukuil haal skryf hy 'n brief aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wreld gewoon het met die opdrag dat die God van Danil gevrees en geer moet word. (Dan6:20)

Tom
05-23-2014, 12:54 AM
Carel,

Tom,
Hoe maak mens n nuwe draad oop?Video geplaas in die AKSKA forum skool, draad.