PDA

View Full Version : Betekenis van Lukas 16:19-26528
09-26-2014, 08:25 PM
In sy boek Die Evangelie Is Op Die Spel skryf Prof. Adrio Knig (p.202) dat daar verskillende teorie is oor die bewustelike belewing van die tussentoestand in die hemel of die hel, of ‘n voorlopige plek soos die doderyk. Hy wys daarop dat die gelykenis van die ryk man en Lasarus (Luk. 16:19-26) as belangrikste bron dien!

Verder skryf hy: “Die probleem met hierdie beskouing is dat die besonderhede van Lukas 16 aanvaar word as ‘n beskrywing van hoe dit werklik sal wees. Dit is vir sommige egter moeilik om te aanvaar. Daar is regtig besonderhede in Lukas 16 wat vreemd voorkom. Dit sou immers beteken dat daar kontak sal wees tussen hemel en hel, so direk dat mense in die hemel alles sal sien wat in die hel aangaan, en al die gekerm sal hoor. Verder is die vraag ook hoe dit sal werk met die water en die ryk man se tong. Onthou dit sal voor die opstanding wees. Dit sal nog die tyd van die tussentoestand wees. Maar dan het ‘n mens mos nie ‘n liggaamlike lewe nie. Hoe het jy dan ‘n tong, en hoe kan water help vir die pyn? Kan ‘n mens regtig brand as jy nie ‘n liggaamlike bestaan het nie?”

Dr. Isak Burger beskou Lukas 16: 19-26 egter nie as ‘n gelykenis nie. In wese stem hy dus saam met Knig dat die verhaal letterlik vertolk moet word en nie as beeldspraak nie. In sy boek Die eerste 5 minute na die Dood (p10) skryf hy (Burger): “ ’n duidelike aanduiding dat Jesus hier nie ‘n gelykenis vertel nie, is die feit dat Hy ‘n persoon se naam noem – Lasarus (vgl. vers 20). In ander gelykenisse verwys Jesus altyd na denkbeeldige persone en geen name word genoem nie. Sy verteltrant hier verwys ook duidelik na ‘n spesifieke geval: En daar was ‘n ryk man ….. En daar was ‘n bedelaar.. (verse 19,20)”.

Hy dui egter aan dat dit geen verskil aan die gesag en waarheid van hierdie verhaal sou gemaak het as dit ‘n gelykenis was nie. Jesus het immers nooit leuens vertel nie.

Om Lukas 16: 19 – 26 beter te verstaan uit ‘n oogpunt van eksegese en uit ‘n teologiese hoek, is daar belangrikke aspekte in die verhaal wat nie in aanmerking geneem is by Knig sowel as Burger se skrywes nie. Die vertrekpunt is Mattheus 13 : 34 – 35.

Mattheus 13

(34) Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare ges, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks ges nie; (35) sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wreld af.


Die vraag is nou, hoe verstaan u hierdie gedeelte wanneer u dit lees?

Lukas
09-26-2014, 09:47 PM
Ek verstaan die baie maklik

528
09-26-2014, 10:29 PM
Ek verstaan die baie maklik

Touch Lukas. Sal my leer om my bewoording meer sorgvuldig te kies. Ek herstel.

Die vraag is nou, wanneer u Lukas 16:19-26 lees, hoe sal u di gedeelte in die Bybel vertolk/verstaan/ en/of aan iemand verduidelik. Dit gesien teen die agtergrond wat Knig en Burger hierbo geskryf het?

Lukas
09-26-2014, 11:12 PM
Is n Engel n mens of n gees?

Kan n Engel met n mens praat ?

Waarmee sal n engel praat as hy nie n tong het nie.

Is die demone nie gevalle engele nie ?

Ek weet nie waaroor die debat gaan nie. Vir my is dit maklik. Daar is twee keuses en al het Jesus in gelykenisse gepraat, lank voor Hom het God al vir die mense ges dat daar n hel en n hemel is. Die hel is n geween en n gekners van tande. Watter tande ?

Nou gaan ons seker daaroor ook redeneer ?

Wat is die vraag ? Is die vraag of daar n hel is ? Of is die vraag of die mense in die hemel die mense in die hel sal kan sien ? As ek die ding reg onthou, het Lasarus n gids gehad wat hom daarheen geneem het.

As die hele storie van Lasarus n gelykenis was, was die doel seker om die wreedheid van die hel te verduidelik. Met ander woorde die gelykenis het die bestaan van die hel bevestig

Maar hier is vir jou nog n swaaibal. God het jou by die naam geroep nog voor jy in jou moederskoot was. God is die woord en deur die woord skep God. Wanneer Hy jou by die naam geroep het voor jy in die moederskoot was, beteken dit mos dat jy alreeds bestaan het voor jy gebore was.

Dink nou oor Jesus. Voor Jesus se geboorte, was Jesus reeds die Seun van God. Was dit nie Hy wat wydsbeen oor die Eufraatrivier gestaan het toe Daniel se knie lam geword het nie?

Was dit Jesus wat ges het dat hy die satan soos n bliksemstraal uit die hemel sien val het ?

Soos dit vir my lyk het satan teen God in opstand gekom en hy het n derde van die engele oortuig om teen God in opstand te kom. Toe gooi God die satan uit die hemel en Hy skep die aarde vir die satan om oor te heers.

Ek wonder net soms of die mens wees van ons, nie n sifting is om die gees se ware motief te toets nie. Jesus was voor sy geboorte reeds gewees. Maar met Sy mens word, het hy soos ons almal aan n geheueverlies van die verlede gelei. Net soos ons, kon hy nie onthou wat voor die tyd met Hom gebeur het nie. Dit was eers later in Sy lewe wat hy die deurbraak gemaak het.

Ek dink dat al die engele. Die wat gerebelleer het en die wat getwyfel het, een of ander tyd in n liggaam kom draai, sodat sy ware motief hom kan sen of kan oordeel.

En die wat geoordeel word sal die vrugte daarvan pluk. En die vrug is soos wat Lasarus dit beleef het. Die werklikheid van die hel.

Die gelykenis vertel vir my nog iets. Die wat in die hel gaan beland, sal hulle lewe elke dag voor hulle sien afspeel. Elke oortreding sal elke dag met hulle bly en hulle pynig. Hulle sal vasgevang wees op n plek waaruit hulle nie sal kan ontsnap nie. Sal dit n werklike vuur wees ? Dit kan ek jou nie s nie. Maar dit sal wees asof dit n vuur is wat nooit ophou brand en pynig nie.

Die genade daarby is die feit dat jy, wanneer jy erken het dat God die Vader is en erken het Jesua / Jesus vir jou sonde gesterf het, jy met redelike sekerheid kan s dat jy nie hel toe sal kan gaan nie. Meer as dit het ek nie nodig nie. Ek wil net nie gaan toets om te sien hoe dit daar voel nie. Dis al wat vir my belangrik is.

528
09-27-2014, 06:57 AM
Dankie vir jou siening Lukas. Sal wag vir ander om betrokke te raak om hul siening weer te gee.

528
09-28-2014, 09:50 AM
Lukas 16:19-26 het ek oor die jare op my eie manier vertolk en soos Knig en Burger het ek afleidings gemaak wat binne my verwysingsraamwerk gepas het. Dit was egter eers etlike jare gelede wat ek ‘n verduideliking gekry het wat vir my sin gemaak het en wat die betekenis wat die Christus se bedoeling met di “verhaal” mooi uitgelig het.

Bybelstudente wys daarop dat die sinoptiese evangelies Markus as hoofbron gebruik het. Vandaar dan ook die ooreenstemmings wat gevind word in die onderskeie boeke. Elke skrywer het egter ander aspekte van die Christus beklemtoon. Wat nou opval is dat slegs Lukas die verhaal van die Ryk man en Lazarus geboekstaaf het. Wat hierdie verhaal nog meer merkwaardig maak is die feit dat dit name bevat het. Dit is gevolglik te verstane dat daar twyfel mag bestaan of dit bloot ‘n verhaal is, en of dit as ‘n gelykenis gelees moet word.

Ek het die werk van Dr. Ernest L. Martin: The real meaning of Lazarus and the Rich Man (1984) vertaal en gee dit vervolgens weer. Vertrou dat dit sal bydra tot die beter verstaan van Lukas 19:19-26.

Vervolg/......

528
09-28-2014, 10:04 AM
Gelykenisse is ‘n vorm van storievertelling waarvan sekere fisiese verskynsels van welbekende dinge vergroot word om die beter verstaan van geestelike onderrig te verseker. In baie gevalle word gebeure uitermate vergroot om die onderrig te beklemtoon. ‘n Bekende geval van hierdie beginsel is te vind in die gelykenis van die mostertsaad. Dit is nie die kleinste saadjie nie en die boom word nie so groot soos aangedui nie.

Mattheus 13

(31) ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n mosterdsaad wat ‘n man neem en in sy land saai; (32) wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ‘n boom word, sodat die vols van die hemel kom en nes maak in sy takke.

As ons weet dat die Christus in gelykenisse tot die mense gespreek het, waarom dan ‘n gelykenis vandag letterlik opneem as die mense in sy tyd dit nie gedoen het nie? Let op wat Paulus s wat te doen het met vuur van die oordeel. Niemand in sy tyd (selfs vandag nie) neem hom letterlik op nie. Romeine 12 (20) As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.

Hierdie gedeelte is afkomstig van Spreuke 25 (21) As jou vyand honger het, gee hom brood om te eet; en as hy dors het, gee hom water om te drink. (22) Want jy hoop gloeiende kole op sy hoof, en die HERE sal jou dit vergelde.

Hierdie gloeiende kole is natuurlik figuurlik gesproke.

Vervolg/....

Lukas
09-28-2014, 12:46 PM
Net een vraag. Watter groentesoort word groter as n mostertboom?

528
09-28-2014, 01:20 PM
Lukas dankie vir hierdie vraag. Vergelyk nou die volgende weergawes van die Bybel naamlik die Afrikaanse Ou Vertaling, Afrikaanse Nuwe Vertaling en die Kings James Version. Val die klem nou op die groente, of tuinplante of herbs m.a.w. kruie, of val die klem op n boom?

Mat 13:32 [AOV]wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en n boom word, sodat die vols van die hemel kom en nes maak in sy takke.

Mat 13:32 [ANV]Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die vols in sy takke kom nes maak.


Mat 13:32 [KJV] Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

Lukas
09-28-2014, 04:41 PM
Daar is twee maniere om die Bybel te lees en daar is een manier om die naaste aan die waarheid te kom.

Die twee maniere is om die Bybel met ons huidige logika en verwysings te lees, terwyl die Bybel, elke keer in n tyd met sy eie beeldspraak en terminologie geskryf is.

Wanneer ons die Bybel analities wil lees, sal ons genoeg rede kry om hare oor verskillende onderwerpe te kloof. Met ander woorde wanneer jy die Bybel met jou besondere verstandelike vermons wil lees en verstaan, gaan jy n geweldige stryd beleef.

Voor God is al die mense gelyk. Wanneer jy eendag voor die troon gaan staan, sal jy op geen Doktorsgraad kan staatmaak nie. Wat vir die ongeletterde idioot gaan geld gaan ook vir jou geld. En die die kanse dat hy die toets kan slaag, sal amper vir hom beter wees as wat dit vir n mens sal wees wat die Bybel analities gelees het.

Die Bybel is n wonderlike boek wat n baie groot gedeelte van die wreld se geskiedenis saamvat en bewaar.

Terselfdertyd is die Bybel die Woord van God waarmee Hy deur die werking van die Heilige Gees, die geheime van die Bybel vir jou oopsluit. Daar is net een voorwaarde vir elke mens wat die Bybel wil verstaan. Jy moet dit soos n kind lees en dit wat jy lees, onvoorwaardelik glo soos wat n kind dit glo.

God slaan n reguit hou met n krom stok. Dit beteken nie dat die Bybel n krom stok is nie. Dit beteken in die konteks wat ek tans daarna verwys, dat God ongeag die beeldspraak van die tyd, nog altyd aan die mens wat die Bybel reg lees, in elke behoefte van die mens se vrae voorsien.

Wanneer jy nou begin wonder of dit n tuinplant en of dit n Groente plant was, is daar twee goed wat jy vir jouself eers moet uitklaar. Dit is ou as dit vir jou belangrik is. EK het al met Job se openbaringe oor die wind se paaie wat ons vandag as vaste lugstrome sien, geleer dat om die oudste vertaling te bly lees en om dit as my waarheid te aanvaar.

Maar as jy Jesus se vergelyking met die saad wetenskaplik wil toets sal dit interessant wees om die grootte van die saad teenoor die digtheid van die stam, die soortlike gewig en die grootte van die plant teenoor ander groente plante of tuinplante, wat toe in Israel bestaan het, te vergelyk.

Jy moet onthou dat jy Jesus se verklaring van die saad, nie met ander sade in die wreld kan vergelyk nie. Slegs met die plante wat in daardie tyd aan die mense met wie Hy toe gepraat het. Sonder daardie som sal enige argument nie volledig genoeg wees om te debatteer nie.

Waarom ek die vraag oor die mosterdboom gevra het, was eenvoudig dit. Ek kan verkeerd wees maar dit klink vir my of jy, omdat die Bybel s dat Jesus in gelykenisse gepraat het, Jesus so vas aan die gelykenis wil hou, dat Hy glad nie toegelaat word om een feit binne enige gelykenis, mag kwytraak nie.

Mense dink in prentjies en daarom verduidelik ek ook sekere beginsels in die vorm van stories, sodat ek n punt kan oordra. Ek gebruik vir spesifieke stellings of onderwerpe, voorbeelde van situasies om die punt te beklemtoon. Wanneer ek dit doen weet die mense dat ek nou n storie vertel, maar die punt of feit wat ek wil beklemtoon, is nooit onduidelik nie. En so vind ek dit ook met Jesus se verhale of gelykenisse wat Hy vertel het.

Ek weet nou nog nie waaroor die debat gaan nie. Is dit om te bepaal of daar werklik n hel is?

528
09-28-2014, 09:25 PM
Kom ons kyk nou analities na Lukas 16 : 19 26. Feitlik elke gedeelte van die ryk man en Lazarus het n simboliese betekenis. Indien die betekenis van die verhaal as letterlik beskou word, word die simboliese betekenis ongedaan gemaak.

Lukas 16

(19 En daar was n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. (20) En daar was n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gel het. (21) En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. (22) En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. (23) En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy o ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem. (24) En hy roep en s: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam. (25) Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. (26) En by dit alles is daar tussen ons en julle n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dr is, nie na ons kan oorkom nie.


Vervolg/......

528
09-29-2014, 12:05 PM
Waarna verwys die volgende?

Krummels: Die krummels waarna Jesus verwys sou in sy letterlike betekenis kwalik n volgroeide man kon versadig. Dit het n simboliese betekenis van afval, bedoel vir honde en ander diere.

Boesem van Abraham: Insiggewend is die feit dat wanneer na Abraham se boesem verwys word, di dan simbolies vertolk word as verwysing na die hemel. In sy letterlike vorm kon en kan Abraham se boesem (bors) nie Lazarus huisves nie nie te praat van almal wat alreeds gesterwe het en hemel toe gegaan het nie. Dit is indien n mens aanvaar dat mens direk hemel of hel toe gaan na sterwe.

Abraham in gesprek met die Ryk Man: Abraham voer n gesprek met die Ryk Man van ver af. Indien Abraham en Lazarus in die hemel was soos algemeen aanvaar word beteken dit dat die hel en die hemel binne hoor- en sigafstand van mekaar is. Kan die Ryk Man n gesprek met Abraham voer as hy in die hel brand? Wat n ongemaklike situasie as jy in die hemel is en jou ma, pa, kind byvoorbeeld is sigbaar in die hel waar hy/sy/hulle vir ewig brand. Kan dit jou hemelse vreugde verskaf? Hoe kan n druppel water indien letterlik bedoel, vir die Ryk Man verligting bring. Dit sal in die intense hitte verdamp nog voordat dit sy tong kan verkoel.

Die kruks van die saak is dat die gelykenis nie verklaar kan word as Jesus se woorde as feitlik beskou word nie. Soos hierbo aangetoon (Mattheus 13 : 34) is die verhaal in Lukas 16 : 19 31 n gelykenis!

Vervolg/.....

528
09-29-2014, 12:12 PM
Met reg kan gevra word waarna die gelykenis dan verwys?

Ter aanvang laat ons vasstel wie Lazarus was. Ek stem saam met Burger dat hierdie gelykenis die enigste een is waar n persoon se naam gebruik word. Die naam Lazarus is n vertaling van die Hebreeuse Eliser (wat beteken God het gehelp). Hierdie naam was n algemene Hebreeuse woord wat gebruik is vir elf verskillende persone in die Ou Testament.

Wanneer hierdie gelykenis ontleed word, kan Eliser gedentifiseer word. Hy moes iemand gewees het wat een of ander band met Abraham gehad het. Die gelykenis plaas hom in die boesem van Abraham na sy dood. Hy was waarskynlik n heiden. Die frase verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val was n tipies gebruik om heidene aan te dui. Sien Mattheus 15:22-28 hieronder.

Mattheus 15

(22) En n Kananse vrou het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en ges: Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete. (23) Maar Hy het haar nie n woord geantwoord nie. Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en s: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. (24) Maar Hy antwoord en s: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. (25) Daarop kom sy en val voor Hom neer en s: Here, help my! (26) Maar Hy antwoord en s: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. (27) En sy s: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. (28) Toe antwoord Jesus en s vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil h. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

Vervolg/......

528
09-29-2014, 12:53 PM
Ook die frase voor sy poort gel herinner aan die gebruik deur Jode om n Heidense bekeerling so aan te dui. Hierdie Eliser moes geassosieer gewees het met n bediende of dienaar aangesien Jesus hierdie gelykenis onder andere vertel het om te verduidelik wat dit beteken om n getroue dienaar te wees.

Genesis 15

(2)Toe vra Abram: Here HERE, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskner Eliser is? (3) Verder het Abram ges: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees.

Die Lazarus van die gelykenis verteenwoordig Abraham se getroue dienaar Eliser. Hoe getrou hy was word bevestig dat as erfgenaam van al Abraham se besittings, hy n opdrag van Abraham gekry het wat sou lei tot die afstand doen van sy erfporsie.

Genesis 24

(2) Toe s Abraham aan sy dienaar [Eliser], die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor al sy goed: L tog jou hand onder my heup, (3) dat ek jou kan laat sweer by die HERE, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kananiete onder wie ek woon nie; (4) maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak n vrou te neem.

Die Bybel dui aan dat hy hierdie opdrag van Abraham presies en betroubaar uitgevoer is. Van God se beloftes en seninge aan Abraham sou Eliser deur sy getrouheid, niks erf nie. Die erfporsie wat ingesluit het aansien, mag, koningskap, priesterskap en rykdom asook die land Kanan as n ewige besitting het nou oorgegaan na Isak en sy toekomstige familie.

Genesis 24:36 En Sara, die vrou van my heer, het vir my heer n seun gebaar nadat sy al oud was; en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit.

Eliser was nou n uitgeworpene. Hy en sy moontlike nageslag sou niks erf nie. In die gelykenis word Lazarus nou n bedelaar met geen aardse besittings nie.

Vervolg/.......

Lukas
09-29-2014, 02:59 PM
Jammer 528 maar wat is die punt ?

528
09-29-2014, 03:07 PM
Jammer 528 maar wat is die punt ?

Lukas ek stuur vir jou 'n e-pos vanaand.

Lukas
09-29-2014, 04:00 PM
Nee verduidelik dit maar hier. Ek is nie seker wat jou pla nie en ek kan dit ook nie agterkom nie. Miskien moet jy dit eers sonder versies verduidelik. Persoonlik is die boesem van Abraham vir my logies en kan glad nie sien wat daar te analiseer is nie. Dink aan die verlore seun toe hy teruggekom het. Sy pa het na hom gehardloop en hom omhels. Hy was in die boesem van sy pa. Ek het reeds vir jou vertel dat verskillende tye ander woorde gebruik het om iets te beskryf. Die Xhosa het n gesegde dat jy jou vyand so styf teen jou bors moet vashou, dat jy sy hartklop kan voel. Beteken dit dat hy die hele tyd met sy vyand in n liefdes omhelsing is?

As dit so is dat jy die hel vanuit die hemel sal sien en hoor, so what?

God het belowe dat daar in die hemel geen hartseer of trane sal wees nie. Die gelykenis wat jou pla is vir my eenvoudig. Dit verduidelik dat daar n groot verskil tussen die twee plekke is. Wie is ek om dit te betwyfel. Ek wil nie eers daar gaan nie. God se integriteit kan nie op die tafel wees nie. Waarom na redes in Jesus se gelykenisse soek om jouself vir iets te vrywaar? Vir my maak dit nie sin nie.

Vergeet die versies en s vir ons wat jy dink met God fout is. Of bid voor jy lees en vra Hom om vir jou die Woord te openbaar.

Toe ek klein was, moes ek elke Woensdagaand na die biduur gaan. Dit was eintlik lekker omdat dit nie so formeel soos die kerk was nie. Mense het geleenthede gehad om hulle harte voor God uit te praat. Daar was n paar gebede wat vir my nogal snaaks was en wat ek sal onthou. Een was n oom wat elke Woensdag, gevra het dat ons Vader vir die slim mense in die regering, tog ook so bietjie verstand sal gee.

Dit was een van daai gebede wat vir my as kind so bietjie gerol het. Wat wil n slim mens met meer verstand maak. Dit was later in my lewe wat ek besef het dat daar n groot verskil tussen intelligensie en verstand is. Die Bybel is nou maar een van daardie boeke wat nie met intelligensie gelees kan word nie. n mens het verstand nodig om dit te verstaan en daardie verstand kom net van God af.

528
10-01-2014, 07:21 AM
Wie dan was die Ryk Man? Hy was ‘n seun van Abraham. In die gelykenis spreek die Ryk Man, Abraham aan as sy “Vader”. (24)"En hy roep en s: Vader Abraham….(25) Maar Abraham antwoord: Kind,……” Hierdie Vader seun verhouding maak die Ryk Man ‘n wettige erfgenaam van Abraham. Inteendeel, die Ryk Man het al die fisiese seninge gehad wat aan Abraham se nageslag belowe is. Hy het purper gedra, die simbool van koningskap, ‘n teken dat die Davidiese of Messiaanse Koningskap syne was. Hy het fyn linne gedra, ‘n simbool van priesterskap. ‘n Bewys dat God se priesterwyding en die Tempel syne was. Wie was hierdie Ryk Man wat in besit van al hierdie seninge was terwyl hy op aarde geleef het?

Die Israelietiese stam wat uiteindelik die posisie van beide koningskap en priesterdom bekom het en wat die verteenwoordiger van al die beloftes wat aan Abraham gegee was, was Juda.

Lukas 16

(28) want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.

Lukas 30

(20) Toe s Lea: God het my ‘n mooi geskenk gegee; nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom ses seuns gebaar. En sy het hom Sbulon genoem.

Lukas 35

(23) Die seuns van Lea was: Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna Smeon en Levi en Juda en Issaskar en Sbulon.

Juda sowel as die Ryk Man het elk vyf seuns gehad. Nie net dit nie, die broers in die gelykenis het in hulle midde “Moses en die profete” gehad (vers 29).

Lukas 16

(29) Toe s Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na di luister.

Aan die mense van Juda was gegee die “orakels van God” (Rom. 3:1-2).

Romeine 3

(1) Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? (2) Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is.

Alhoewel die Ryk Man (Juda) egter in besit was van die werklike erfporsie van Abraham se seninge (beide geestelik en fisies), wys Jesus daarop dat hy nie getrou was in sy verantwoordelikhede nie. Wanneer die werklike erfporsie ontvang moes word, was Juda in die “doderyk” in “smarte” terwyl Lazarus (Eliser, die getroue dienskneg) by Abraham se boesem was. Hy is uiteindelik ontvang in “die ewige tente” (Luk 16:9).

Lukas 16

(9)En Ek s vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.

Die gelykenis dui aan dat daar ‘n groot kloof tussen Abraham en Eliser en die Ryk Man (Juda) was. Die Griekse woord chasm beteken ‘n diep ravyn of vallei met kranse aan beide kante. Die twee was ver van mekaar gele “sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dr is, nie na ons kan oorkom nie”(vers 26). In die Griekse literatuur was dit algemeen aanvaar dat diep klowe water sou bevat. Indien gekyk word vanuit ‘n Palistiniese oogpunt na so ‘n kloof, is daar net een moontlike kloof naamlik die groot skeurvallei tussen die hooglande van Trans-Jordaan en die heuwels van Efraim waarbinne die Jordaanrivier vloei. Hierdie skeurvallei pas nie net die geykenis se beskrywing nie maar voldoen ook aan die Griekse beskrywing van chasm. Hierdie skeurvallei of slenkdal* is die bekende foutlyn deur Afrika en is die grootste en langste sigbare vallei op aarde.

*[Die “Groot Slenkdal van Oos-Afrika” strek van die Hermongebergtes in Israel, oor die Jordaandal tot by die Dooie See, oor die golf van Akaba, oor die Rooi See, dwarsoor Ethiopi tot by die Rudolfmeer. Hier verdeel dit in twee takke wat loop oor Kenia en Tanganjika (tans die Verenigde Republiek van Tanzani) en die westelike tak wat oor Uganda wes van die Victoriameer verbyloop oor die Oostelike Kongo, Westelike Republiek van Tanzani om weer by Malawimeer aaneen te sluit. Hiervandaan strek dit oor die Malawimeer, Shirevallei, tot naby die mond van die Zambesi. -528]Vervolg/.........

528
10-01-2014, 07:34 AM
Die Jordaanvallei verdeel die oorspronklike land van belofte aan Abraham, wat aanvanklik behoort het aan ongelowiges. Die westelike kant van die Jordaan verteenwoordig die gebied wat die Bybel beskou het as die oorspronklike heilige land. Soos die engel vir Joshua ges het: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen (Joshua 5:15).

Die Ryk Man was in smarte, want ek ly smarte in hierdie vlam (vers 24). In dieselfde skeurvallei was vroer die stede van Sodom en Gomorra wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan (Judas 1:7).

Deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees (2 Petrus 2:6).

Wanneer die beeldspraak van Jesus se gelykenis verstaan word, word die leeringe daarin vervat eenvoudig en leersaam. Die tema van hierdie gedeelte is getroue dienaarskap. Eliser [Lazarus], Abraham se getroue dienaar, het homself onterf van aardse belonings deur sy gehoorsaamheid aan Abraham se wense, maar het homself (na die dood wanneer die werklike erfskap kom) by Abraham se boesem bevind. Die hoof erfgenaam van Abraham se seuns (Juda, die geestelike leier van al die stamme van Israel) het aan die ooste kant van Kanan gebly in so verre dit sy erfposie betref. Hy het alle fisiese seninge gerf terwyl in die vlees, maar in die gees was hy nie toegelaat om die geestelike Jordaan oor te steek na die finale Abrahammietiese efrposie nie.

Die Ryk Man, net soos Moses as gevolg van opstandigheid, was nie toegelaat om die kloof oor te steek en die land van melk en heuning te geniet nie. Juda was wel gesend met koningskap, priesterskap, die heilige skrifte, die profete en ander seninge, maar hy was nie toegelaat om die ware geestelike seninge van die toekoms te geniet nie omdat hy onbetroubaar was in sy seunskap en die ware boodskap van redding aangebied deur God se eie Seun geweier het. Jesus het ges: sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan (Lukas 16:31).

Ten slotte: Die enigste evangelie wat die gelykenis van Lazarus en die Ryk Man bevat is di van Lukas. Lukas het saaam met Paulus gereis om die woord te verkondig aan die heidene.

GEVOLGTREKKING

Bogenoemde verduideliking beteken dat die gelykenis van Lazarus en die Ryk Man wel verband hou met die hemel en die hel. Die hemel as beloning en die hel as straf. Dit is egter nie die hoofboodskap van die gelykenis nie. Die gelykenis verkondig n spesifieke boodskap naamlik dat ook die heidene die beloftes van Abraham kan erf indien hulle so getrou sou wees soos wat Eliser was.

Bogenoemde gedeelte beklemtoon ook die feit dat daar meer as een vertolking aan bepaalde gedeeltes deur die mens aan Bybelse beskrywings gegee word. Ook dat n mens nie noodwendig die hoofstroom van beredenerings altyd as heeltemal korrek kan aanvaar nie. Nie dat di noodwendig verkeerd is nie, maar dat daar dalk alternatiewe antwoorde is, die een dalk meer reg as die ander.

Hiermee dan die betekenis van Lukas 16:19-26 soos vertolk en nagevors deur Dr. Ernest L. Martin: The real meaning of Lazarus and the Rich Man (1984)

Vir my, 'n treffende stuk navorsing wat die verstaan van die gedeelte aansienlik vergemaklik.

Groetnis.

Lukas
10-01-2014, 09:39 AM
Baie dankie vir die verduideliking. Wanneer n mens die geskiedenis en die tradisies van die tyd ook ken, is daar baie interessante geheime en skatte in die Bybel versteek, wat God se onoorwinlike onveranderlike raadsplan bevestig. Kruisverwysings in die Bybel wat die Bybel van enige ander boeke, as die Woord van God onderskei en bevestig.

Hierdie verduideliking is baie interessant en in my gees is daar vrede. Tog baie interessant en genoeg huiswerk om dit verder te verstaan.

Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Baie dankie

A1115
10-01-2014, 03:01 PM
Baie Dankie

Lukas
10-02-2014, 10:37 PM
A1115. Gebruik n naam. Enige naam. Ek het nou vir die nuwe eienaars van die boeke n groep Naam en wagwoord wat tot 15 Nov geldig is.

1058
02-26-2018, 03:17 PM
Die ryk man en Lasarus is vir my meer 'n vergelyking tussen 2 toestande waartoe ek en jy, by ins name geroep is, om te moet maak. Die keuse is dieselfde, die nagevolge verskillend. Ook besef ons dat mense nie die Here sal kies nie al sou daar ook iemand uit die hel kon kom om vir hulle daarteen te waarsku. Die hemel en hel sal beslis nie langs mekaar wees nie, want God s in Sy Woord dat Hy die wat tot die 2de dood veroordeel sal word nie weer sal sien nie.
Die Woord is ook duidelik dat daar eers aan elke mens verduidelik sal word waarom hy in die opstanding tot die ewige lewe saam met Christus, by Sy wederkoms sal gaan en waarom die ander dode nie herlewe het, tot na die 1000jaar tydperk. (LEER OP 20). Daar moet ook eers aan die wat tot die hel(2de dood) veroordeel word vetduidelik word waarom hulle sodanig "gevonnis" word.
God is 'n regverdige God en Hy sal eers die boeke voor ons o open om aan ons Sy uitspraak te verduidelik, voordat Hy die finale vonisse tot die 2de dood, vir die wat onder die oordeel sal kom, sal voltrek.
God se liefde sluit Sy genade EN Sy oordeel in en dit is die waarskuwing vir ons te leer uit die vergelykende gelykenis van Lasarus en die ryk man (ek en jy).

1058
02-26-2018, 03:25 PM
Almal wat die "kinders van Abraham" sal word (Israeliet in wedergeboorte), sal hemel toe gaan. Die "bekeerlinge" (wat met God en mense geworstel het en oorwin het), is die verbondsvolk van God, deur Jesus Christus. Daarom word ons kinders van God genoem, nie deur vlees besny nie, maar deur die hart (die Gees). En dit is die nageslag van Abraham. (Ps 105:6,Jes 41:8, Rom4:13-16, GAL 3:29)