PDA

View Full Version : Die einde van die wereld kan Mangahung sleg beinvloedUnregistered
12-13-2012, 06:49 AM
Hof toe, want die einde is naby
2012-12-11 22:07
• Artikelopsies
• Deel
• Kry Beeld op
Philip de Bruin
Hoofregter Mogoeng Mogoeng het gister ’n “uiters dringende aansoek” ontvang vir ’n bevel deur die konstitusionele hof om ’n “ondersoekende taakspan” aan te stel na die bewering dat die wêreld op 21 Desember gaan vergaan.

Daar is ook “’n dringende behoefte” dat ’n nuwe staatsdepartement gevestig word om voorbereidings vir volgende Vrydag te tref.

Dit kan die departement van die “paranormale en esoteriese wetenskappe” genoem word, voer Robert Sefatsa (38) van Soweto aan in sy stukke, wat by Mogoeng ingedien is.

Hy sê volgens die Maja-kalender val die oordeelsdag op 21 Desember en dit vereis dat Suid-Afrika en alle lande ter wêreld op ’n gereedheidsgrondslag geplaas word.

Hy meen ’n kommissie van ondersoek na die Maja-kalender moet uit onder andere geoloë, statistici, astronome, ekonome en buite-ruimtelike tegnoloë bestaan. Dit moet binne 120 uur aangestel word om die regering oor die Maja-kalender in te lig.

Voorts moet ’n taakspan in gereedheid gebring word om aspekte soos lug- en seelogistiek, ontruiming en hervestiging te kan koördineer as die wêreld inderdaad op 21 Desember vergaan. Sefatsa vra ook dat alle staats- en private instellings gedwing word om betyds “evaluasies” te doen in geval van “’n kosmiese oorgang”.

Mogoeng oorweeg die aansoek.

Unregistered
12-13-2012, 11:44 AM
Die toiletpapier is klaar...

wanneer is die toilet papier klaar. Nou?

Unregistered
12-15-2012, 10:48 PM
http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/12/13/15886787-why-nasa-is-saying-we-told-you-so-about-doomsday-hype-a-week-early

Lukas
12-16-2012, 09:45 AM
Om een of ander rede kan ek hierdie jaar eenvoudig nie afgesluit kry nie. Dit wil net nie ophou nie en ek kom eenvoudig nie op n punt waar ek kan afsluit om rustiger te word nie. Dit gaan so wild dat ek nou al die vierde dag besig is om hierdie stukkie oor denkvlakke te skryf.

Die versoek vir ’n ondersoek wat nou so dringend belê is om die einde van die wêreld te ondersoek, is net ’n bewys dat Dirk van den Berg nooit verkeerd was nie. Dit gaan oor denkvlakke. Dirk van den Berg is ’n bedryfsielkundige en het eendag vir ons die verskillende denkvlakke aan kleure gekoppeld verduidelik. Hy het elke denkvlak met ’n kleur geassosieer. Ek gaan probeer om dit sonder kleure te verduidelik.
Vlak 1 was die Boesmans. Hulle denkvlak kan nie dag vêrder as vandag dink nie. Hy sal een môre met ’n gevoel in sy maag wakker word waarvan hy niks hou nie. Skielik besef hy as hy nie nou gaan jag nie, gaan hy van honger baie sleg slaap en gaan die vroue baie lelik met hom praat.
Hy spring op en gaan soek sy gif plantjies en gif wurmpies en begin sy pyle voorberei. Sodra hy klaar is, gaan soek hy wild. Wanneer hy klaar geëet het, is hy versadig. Hulle sal vir dae aan die dier eet tot hy eendag weer wakker word en besef dat hy honger is.

Vlak 2 is tipies soos wat ons die swart mense op die plase ken. Die gemiddelde swart man kan een dag vooruit dink. Hy kry sy meel en sy rantsoen vir ’n maand en op ’n dag wanneer hy die laaste meel uit die sak skep, besef hy dat hy môre gaan honger word. Ek glo nie dat daar een boer is wat nog nie op ’n Saterdag na die besighede toe is of op ’n Sondag gehoor het. “Baas! Die meel hy’s klaar” Hy kan een dag vooruit dink. Wanneer hy die laaste meel skep, besef hy dat hy môre nie kos gaan hê nie. Baie wit mense is ook so maar die dominante groep in Afrika is swart.

Vlak 3 is soos ons tieners en die rebelse swart jeug. Hulle besef op ’n manier dat hulle ’n probleem of ’n tekort in hulle denke het, maar weet nie hoe om dit reg te maak nie. Dit maak hulle aggressief en hulle rebelleer teen die wêreld. Dit is dan die wêreld se skuld dat hulle sukkel en hulle is so gefrustreerd dat hulle die wêreld wil afbreek en afbrand sodat dit met hulle beter kan gaan.

Dit is glo onvermydelik vir ’n mens wat een dag vooruit kan dink, om vêrder as een dag te dink sonder om deur die aggressie fase te gaan. Die aggressie in die land kan ook gesien word as ’n oorgangsfase tussen die vermoë om een dag vooruit en om verder te dink.

Vlak 4 is die mense wat deur die rebellie gebreek het en besef het dat hulle in hulle eie lewens ’n paar aanpassings moet maak om nie deur die lewe onkant gevang te word nie. Vir hulle word reëls en regulasies die maatstaf waarvolgens hulle leef. Tipies in hierdie groep is boere, polisiemanne en onderwysers. Die lewe hang daarvan af om georganiseerd en gestruktureerd te leef. Elke dag het sy roetine en elke reël moet op sy tyd nagekom word. Ander mense moet ook by hierdie reëls hou sodat dit met hom en met die ander kan goed gaan. Hy weet dat wanneer ander mense nie by die reëls en regulasies gaan hou nie, dit hom ook op ’n manier nadelig kan raak.

Vlak 5 is mense wat by die letter van die wet en die reël begin verby leef om volgens die beginsel of bedoeling van die reël of wet te leef. In hierdie groep ontstaan bestuurders van besighede. Die wette en regulasies is nog baie belangrik in hulle lewe maar hulle begin leef volgens die bedoeling van die wet en nie die letter van die wet nie.

Vlak 6 is mense wat bo die reëls begin dink. Hulle begin om die reëls en wette te gebruik om by hulle planne in te val. Op hierdie vlak kry jy besigheidsbestuurder en bevelvoerders. Hulle waardes word anders as die van die ander vlakke. Hulle kan op provinsiale vlak dink en mense se behoeftes is vir hulle minder belangrik. Hulle sal nie meer ouer mense as oom of tannie aanspreek nie en hy begin mense gebruik of selfs misbruik om sy eie of die organisasie se strategiese doel te bereik.

Vlak 7 Is die mense soos politici wat op ’n nasionale vlak dink. Mense se alledaagse behoeftes maak nou nie meer vir hom saak nie. Behalwe wanneer sy “bekommernis” oor arm mense of slagoffers aanwend om sy eie aansien ’n hupstoot te gee. Die indiwidu se behoeftes tel nie meer vir hom nie en hy kan maklik ’n besluit neem waarin mense kan sterf om sy eie strategiese doelwitte te bevredig. Mense word slegs vir hom ’n hulpmiddel om sy eie materieel-strategiese doel te bereik.

Vlak 8 is mense wat op wêreld vlak “Global” dink. Hulle visie is totaal verwyder van die man op die grond en hy sal mense in massas laat uitwis of toelaat om uitgewis te word, solank dit sy groter prentjie van die wêreld bevorder.

My gevolgtrekking:

Dit lyk vir my dat mense se denkvlakke ook hulle morele waardes beïnvloed. Wanneer jy ’n dag vooruit kan dink en wanneer jy globaal dink, is jy wat morele waardes betref seker nie vêr van mekaar verwyder nie. Hoe meer ontwikkeld die denkvlak word, hoe groter word die materiële behoefte totdat menselewens slegs hulpmiddels word om die uiteindelike onbevredigbare materiële behoeftes te bevredig.

Wanneer jy ’n dag vooruit kan dink beteken mense lewens ook nie veel, wanneer dit tussen jou en die volgende ete staan nie. Maar dit is eers wanneer jy vêrder as een dag kan dink, wat jou behoefte om materiële voorsorg te tref, swaarder as die van ’n mens se lewe begin weeg. Jy sal byvoorbeeld nie ’n gewetensbeswaar hê om ’n mens te skiet wat jou kar wil steel nie. Maar jy is nog gebind aan die letter van die wet wat jou daarvan weerhou om dit te doen.

Die mensdom se enigste hoop om onafhanklikheid en stabiliteit te bereik en te behou, is wanneer die mens van kunsbeen af in die vierde en vyfde vlak sou ontwikkel en om nie onder of bo die vlakke te ontwikkel nie.

Slotsom:
Wanneer jy na die versoek omtrent 21 Desember kyk en jy weeg dit wat alles in die ondersoek gedoen moet word teenoor die tyd wat die versoeker voor 21 Desember wakker geskrik het, gee dit vir jou ’n goeie aanduiding van waar ons op hierdie stadium staan.

Ons sit met ’n groot deel van die bevolking wat wil deurbreek na die derde vlak. Hulle begin reeds vêrder as een dag kan dink. Maar terselfdertyd sit ons met ’n regering wat wanneer die lede by die huis is, ook maar net ’n dag vooruit kan dink. Hulle sal moontlik eers op die 20ste Desember ’n ernstige poging aanwend om meer omtrent die 21ste uit te vind.

Unregistered
01-01-2013, 03:03 PM
As daar een goeie ding vir my uit die Maya storie uit kom? Vir n oomblik in die Aarde se geskiedenis was daar heelwat mense met n gemeenskaplikke probleem en het niemand op mekaar neergekyk as minderwaardig (hetsy ras, geloof, kleur).

Lukas
01-01-2013, 11:17 PM
Wat noem die wêreld ’n persoon wat super naïef, uiters verkramp, totaal veroordelend en blind is ten opsigte van die wêreld se diversiteit ?

Antwoord: Liberaal

Unregistered
01-01-2013, 11:59 PM
My vorige boodskap is misverstaan... Die punt wat ek wou uit bring was dat mense vir mekaar meer respek gehad het vir daai ruk waar hulle n gemeenskaplikke risiko gedeel het. Wel ten minste die wat Darin geglo het! :-)

Lukas
01-02-2013, 04:20 PM
Haha. Ek kon dit net nie weerstaan nie. Daar is vandag te veel mense wat dink dat hulle liberaal is en wat eintlik baie ver daarvan is.