PDA

View Full Version : Wat is 'n sekteUnregistered
11-24-2014, 09:07 AM
Wat is 'n sekte, hoe werk 'n sekte, en hoe is dit dat mense wat deel is van 'n sekte so getrou en standvastig die leier van die sekte se menings so beskerm en enige een wat sou verskil darmee uitkruit, verdruk en verkleineer of as onnosel afmaak sonder enige waardevolle redenasie?

Unregistered
11-24-2014, 01:58 PM
Enige geloof is in 'n mate 'n sekte. Net omdat ons nie met die ander ou saam stem nie en nie sy leerstelling volg nie gee ons nie die reg om hom te verkleineer nie. Vir die Jode is Christene 'n sekte en vir Christene is Jehovas ' sekte ens.

Maar as jy van ISIS praat is dit heel 'n ander saak omdat daardie 'n politiek is wat onder 'n dekmantel van Islam opereer. Miskien moet die draad geskuif word daar na die Geestelike hoekie toe.

Unregistered
11-24-2014, 06:22 PM
Vandag se sekte is more se kerk.

Unregistered
11-24-2014, 08:30 PM
Sektes gebruik n bietjie waarheid en verweef dit dan met leuns en wensdenkery, ek kan maar dink aan die sogenaamde boeremag klomp.

Unregistered
11-24-2014, 11:28 PM
Ja, die boeremag klomp is maar net 'n goue voorbeeld van hoeveel sektes links en regs deur die intelligensie dienste gestig word. Vanaf die linkse (veelrassige) happy-clappy kerke tot die ver-regse boeremag.

456
11-24-2014, 11:44 PM
Sekte volgens die Wikipedia.

Die term sekte verwys na 'n afsonderlike religieuse gemeenskap of groepering wat as gevolg van sy leerstelling(s) of rituele in konflik is met die heersende opvatting van 'n gevestigde kerk of ander groot religieuse organisasie of geloof. 'n Sekte het hom sodoende van 'n groter kerk of ander geloof afgeskei, of sy aanhangers is uit die organisasie of geloof verban.

Die term het vanweë sy geskiedenis en kerklike taalgebruik 'n negatiewe konnotasie gekry en word dikwels met sekere gevare vir die voortbestaan van 'n gevestigde kerk of geloof, maar ook die basiese beginsels van staat en maatskappy verbind.

Die moderne godsdienswetenskap gee gevolglik die voorkeur aan neutrale terme soos afsonderlike religieuse gemeenskap of nuwe religieuse beweging.

Etimologie

Die woord sekte is afgelei van die Latynse werkwoord sequi (letterlik "iemand navolg") en het oorspronklik na 'n skool, party of gemeenskap binne 'n bepaalde religie of godsdiens verwys. In sy spesifieke betekenis van 'n klein religieuse groep, wat van 'n groter Christelike denominasie afgeskei het, het die term sy oorsprong in die Middel-Latynse secta (letterlik "'n beginsel of rigsnoer wat nagevolg word"; "party"; "filosofiese leer"; "sekte" in die huidige betekenis).

Die selfstandige naamwoord "sekte" is waarskynlik afgelei van Latyns sequi (secutum) ("navolg", vergelyk ook die Afrikaanse leenwoord "konsekwent") en het sy oorsprong in 'n ou participium (deelwoord) sectum "nagevolg".[1][2]

Wanneer die term sekte gebruik word moet daar egter eers verduidelik word waarvan 'n bepaalde groepering afgeskei het.

Christelike sektes

Die gevestigde kerke van Westerse lande soos die Rooms-Katolieke en Evangelies-Lutherse Kerke verwys na baie groeperings as Christelike sektes wat in die algemeen net beteken dat hierdie groeperings van die hoofstroomkerke afgeskei het, maar nogtans as deel van die Christendom beskou word.

'n Aantal bekende Christelike sektes het in Noord-Amerika ontstaan en later na ander lande uitgebrei soos byvoorbeeld Jehovah se Getuies, maar sommige het ook in Europa ontstaan soos die Nuwe Apostoliese Kerk (die grootste Christelike sekte in die Duitse taalgebied) en die Ou Apostoliese Kerk wat beskou word as die grootste Christelike sekte in Suid Afrika)

Christelike sektes verskil in baie opsigte van tradisionele kerke en hul oudkerklike belydenisse (die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Geloofsbelydenisse van Nicéa en Atanasius).

Christelike sektes:

het dikwels 'n sendingwerk wat daarop gemik is om lede uit die geledere van tradisionele kerke te werf;
regverdig hul sendingwerk met bronne soos "openbarings" en ander nie-Bybelse standpunte;
beweer dat hulle 'n "beter" of meer "volledige" kennis oor die persoon, religieuse boodskap of die religieuse pad het wat Jesus van Nasaret geloop het as die Nuwe Testament of die tradisionele geloofsbelydenisse;
verander of verminder in hulle beweerde heilswaarheid en leerstellings die oorspronklike rol van Jesus van Nasaret, en die lidmaatskap in die sektegemeenskap, maar ook die erkenning van sy ampte, religieuse handelinge en afwykende leerstellings word as 'n voorvereiste vir die "verlossing" van die gelowige voorgestel;
weier om met ander Christelike gemeenskappe, kerke en ekumeniese organisasies saam te werk aangesien hul afwykende heilswaarhede hier nie aanvaar word nie; en
onderhou gewoonlik geen diakoniese of ander sosiale instellings nie aangesien hulle liewer op die verkondiging van hul boodskap en die werwing van nuwe lede as die aanbieding van karitatiewe dienste konsentreer.[3]

http://af.wikipedia.org/wiki/Sekte