PDA

View Full Version : Net die beginNov16
11-30-2014, 09:00 PM
Dit gaan n lang gesprek afgee
Voor ons by genesis begin moet ons eers ons geloof idetifiseer en daarna die wapen uirusting aantrek

Inleiding oor ons geloof
Eerstens die bybel is die onfeilbare Woord van God en dat dit wat die Bybel leer gesaghebbend is (2 Timotheus 3:16, 2 Petrus 1:20-21). Christene glo in een God wat bestaan in die vorm van drie persone, die Vader, die Seun (Jesus Christus) en die Heilige Gees.

Net met die tien gebooie kan ons behoue bly, die tien gebooie bewys dat ons almal sondaars is en net genesing kan ontvang deur God se genade en seeninge

Inleiding oor wapenuitrusting

Die gordel van die Waarheid, Kennis tussen goed en kwaa
Die borswapen van die geregtigheid;
Die skoene van die Bereidheid vir die Evangelie van verkondiging en berispe in die woord met mede gelowiges.
Die skild van die geloof, soos die moster saad
Die Helm van verlossing, deur dat die Seun jesus vir ons sondes gesterf het
Die swaard van die Gees, God waarborg ons beskerming met behulp van engele
DIE lans bid in die gees en spreek die woord

Voorbeeld van iemand wat sterk is in God se krag is Migael in Judas 9. Migael is sekerlik die magstigste engel van al God se engele en hy het nie Satan deur sy eie krag beveg nie maar slegs ges, “Die Here sal jou straf”. Dit is slegs deur ons vehouding met Jesus Christus dat ons enige gesag oor Satan en sy bose magte het. Dit is slegs Sy Naam wat krag het om te berispe.

Efesirs 6:10-12 verklaar, “Verder nog dit; Soek julle krag in die Here en in Sy groot mag. Trek julle volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wereld, teen elke bose gees in die lug”. Hierdie teks leer ons baie belangrike waarhede; dat ons slegs sterk kan wees met God se krag, dit is God se wapens wat ons beskerm en ons oorlog is teen die bose geestelike magte in hierdie wereld.

Word vervolg......
Barry

GAWES VAN DIE GEES

9 GAWES VAN DIE VLEES IN 3 STAPPE
1. Gawes waardeur God iets wys:
a. Wysheid
b. Kennis
c. Onderskeiding van geeste
2. Gawes waardeur God iets s:
a. Profesie
b. Spreek in tale
c. Uitleg van tale
3. Gawes waar God iets doen:
a. Spesiale geloof
b. Gesondmaking
c. Wonders
Gawes van die Gees word NIE gegee vir die mens se doel of verheffing nie. Die mens kan nie
spog oor dit wat hy gratis ontvang nie.
Dis GAWES, en dit word gegee vir die Liggaam van Christus in geheel en tot eer van God.
Die Gees van God kan ook in dienste en in ons lewens geblokkeer word – en dit beteken NIE
dat God se krag beperk is nie, die Gees werk waar hy toegelaat word en verwelkom word, nie
waar Hy Hom afdwing nie.

Nov16
12-01-2014, 10:48 PM
Die gordel van die Waarheid, Kennis tussen goed en kwaad, som totaal indien jy in die wee wandel met geloof is die volgende tot jou beskiking
< pred 1 vers 18 >
By wysheid kom baie verdriet en smart, en wie kennis vermeerder, vermeerder smart
So het die mensdom se smart begin by genesis, met n gebrek aan kennis het satan eva verly en daarna adam verly met n plan om kennis as n wapen te gebruik..

So kan ons die bybel begin verstaan in Spreuke lees in kontek van die verlyding wat in ons moderne wereld ondervind.

Die gordel van waarheid verleen jou tot kennis tussen goed en kwaad jy sal smart ondervind tot en met n tyd waar jy wys begin handel in die vlees.

Word vervolg....

Nov16
12-01-2014, 10:50 PM
Die bors wapen van geregtigheid

Geregtigheid in Christus vrywaar jou nie van probleme of die stryd met die bose nie. Dit gee jou egter wel die basis waarop jy oorwinnend kan wees in die geloofstryd.

Handel soos volg, jy weet wat reg is in die o van ons Vader en die aanspreeklikheid ly tot regverdigheid in die woord van God.

Ons kan dus daarop staatmaak dat Die Drie Vader-Seun-Heiligegees naby ons sal wees en liefdevol vir ons sal sorg. Ons Vader se geregtigheid en baremhartigheid waarborg dit!Spreuke 2:7, 8.

Nov16
12-02-2014, 07:16 PM
Die evangelie

Jesus s in matt 10 Moet nie na die wereld gaan nie , nie na al die nasies, maar gaan na my verlore skape.

Groot vraag wie is die verlore skape? En skape het mos n herder ( oppasser ).
John 17 vers 9 " jesus bid, Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat U vir my gegee het. Wel hier het ons nou die herder, nou moet ons net die skape kry!

Romeine is hier baie belangrik lees stadig en aandagtig, neem kennis in!
Daniel 12 baie belangrik om in teneem

Dan 12 vers 10
Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan

Openbaring 2 vers 7
Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes s. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God

Matt 15 vers 7
Jesus antwoord: Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur.

Hein
12-02-2014, 09:29 PM
Barry, by begin met iets en storm voort. Wat will by bereik broer. Ek verstaan nie

Nov16
12-02-2014, 10:32 PM
Hoeveel mense lees die bybel sonder om dit regtig te kan verstaan, moontlik sal die inligting van ons mense laat opsit by die huis in stilte tyd en bybel studie dien

Nov16
12-08-2014, 08:14 PM
Skild - shield

Vroeg in die bybel is daar woord van ons Almagtige Vader oor sy beskerming, n skild in sy geloof en daarby n belofte

Lees Genesis 15 vers 1

Nog n bevestiger in Sameul

2 Samuel 22:3 | Read whole chapter | See verse in context
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

So vervolg die woord skild of shield deur die heele bybel as geloof oortuiging, beskerming en wapen die mooiste deel sekerlik in Psalms

Nov16
12-08-2014, 08:52 PM
Salvation verlossing

Efesiers 2

Uit genade is julle gered en deur geloof, genade van ons Hemelse Vader in Geloof van sy Seun deur die Heilige Gees

Die bogenoemde is n gawe van Die Almagtige vir ons, net indien jy glo in Romeine 10

Romeine 5 vat ons weer terug na die Liefde van die Almagtige Vader vir ons.

Sekerlik een van die belangrikste verse in die bybel, maak nie saak in watter taal of konsep dit woorde geplaas is nie lees mooi
Joh 3:16
Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.

Die grroot vraag seker is vir wie in die wereld?

454
12-12-2014, 08:04 PM
Sorry Barry, maar ek verstaan nie wat jy probeer se nie.

Chris

Nov16
12-12-2014, 10:30 PM
Sorry Barry, maar ek verstaan nie wat jy probeer se nie.

Chris

Dit is nie wat ek s nie chris, maar net n stelling mense lees die bybel verkeerd asook met jaare se misleiding oor die woord van ons Vader skep dit n hoop vir seker mense en totaale anargie vir ander.

Sal jou probeer oortuig van my stelling soos wat ek dit plaas. Die hoofopskrif se alles dit gaan n lang gesprek afgee.

Net n vraag wat dink jy van die kers seisoen wat ons nou intree, weestyd ensovoorts. En dan ook die gelowige oorteiging wat veronderstel is om plaas tevind?

Lekker aand
Barry

Lukas
03-24-2015, 12:11 AM
Barry. Kersfees wat glo deur die katolieke gekaap is om Jesus se geboorte te vier is twee verskillende goed. Jesus is vermoedelik iewers in April gebore en die Ortodokse en Koptiese Christene vier Jesus se geboorte op ander dae as wat ons dit doen.

Kersfees as Jesus se geboortedag is nie korrek nie. Tog sien ek nie fout dat mense wat nie weet wanneer Jesus gebore is, n dag in die jaar kies om juis Daardie Groot Geskenk aan die mens te herdenk nie. Verjaarsdae is nie vir alle mense ewe belangrik nie. Ek vergeet baie keer my eie verjaarsdag en so ook my vrou haar verjaarsdag. EK probeer hare onthou en sy probeer myne onthou en elke jaar is dit n grap wanneer een van ons mekaar of te vroeg of te laat gelukwens.

Ek sal seker eendag wanneer ek by die groot trop aansluit verstaan waarom n verjaarsdag so belangrik was. Daarom is ek redelik gemaklik om mre n feesdag te rel waar ons God dank omdat Hy Sy enigste Seun gegee het om vir ons n tweede Adam te wees wat vir ons n tweede kans gee.

Die huidige Kersfees was glo deur n monnik met die naam van Nicolaas begin omdat hy in die winter maande wanneer dit baie koud was, vir die minder bevoorregte mense kos en klere gegee het.

Nov16
11-07-2015, 07:28 AM
Gal 3:2 Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of
uit die prediking van die geloof?

Gal 3:3 Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die
vlees?

TOETS JOU GELOOF

• Daar sal vrede in jou hart wees, nie onrustigheid nie.
Dieselfde vrede wat Kol 3:15 van praat – “En laat die vrede van God, waartoe
julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.”

o Rom 8:6 “Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is
lewe en vrede”

• Die Gees van die Here sal tot jou spreek wat iets aangaande die profesie sal weerl of
bevestig. Daardie spreekwoordelike “stemmetjie” binne in jou wat jy net weet jy nou
moet vertroU.

• Dit moet INLYN WEES met die beginsels van die Woord –dit kan dit NOOIT weerspreek nie.

• Is daar enige ander bevestiging wat die Here jou gee, of voorheen gegee het wat
presies aansluit by die nuwe woord?

Bogenoemde kriteria kan baie belangrik wees, want die duiwel is ‘n nabootser van die Here en
kan vals boodskappe bring.

Maak seker dat die boodskapper ‘n dienaar is van die lewende God – “aan hulle vrugte sal julle
hul ken” – Matt 7:16-22

524
11-07-2015, 07:33 AM
Ek't al vir baie jare geen kersversierings in of om my huis nie. Die hele idee is gekaap om geld te maak. Ek kan duidelik sien hoe pryse van baie voedsel en ander goed daagliks styg. Ek koop geen geskenke vir niemand nie en ek stuur geen kaartjies die wereld vol nie. Ander mag dalk met my verskil, dit is hulle goeie reg - maar hier waar ek bly maak ek gelukkig soos ek goed dink.

Net soos met vuurwerke sien ek hoe minder gegoede mense hulle geld blaas op stront wat teen die dak hong en liggies wat enige mens 'n epeleptiese aanval kan gee. Januarie sukkel sussie en ma om al die presstick en sellotape van die mure en plafon af te was. Die geld wat so verkwis word op onbenullighede kon baie beter aangewend word. Ek weet, ek mense wat so krismis hou en Januarie by al wat leef geld leen want Sannie moet 'n nuwe tas en skool baadjie kry - net daar het my simpatie opgedroog. As jy wil krismis hou en jouself vergryp dan moet jy maar anner plek loop bedel vir die noodsaaklikhede..

472
11-07-2015, 09:53 AM
Matt 15 vers 7
Jesus antwoord: “Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur.”

Nov16, baie dinge in hierdie draad van jou vang my oog. Maar voor ek bydra of kommentaar lewer, wat probeer jy s met die aanhaling van Matt 15 vers 7 hierbo? Wil jy s dat net lede van die volk Israel gered kan word?

Nov16
11-07-2015, 06:20 PM
Nov16, baie dinge in hierdie draad van jou vang my oog. Maar voor ek bydra of kommentaar lewer, wat probeer jy s met die aanhaling van Matt 15 vers 7 hierbo? Wil jy s dat net lede van die volk Israel gered kan word?

n Studie van die drie sinoptiese Evangelies (Matths, Markus en Lukas) toon duidelik aan dat hulle aanvullende teologiese perspektiewe belig. Hoewel die basiese boodskap van redding deur almal van hulle aangebied word, is die Evangelie van Matths hoofsaaklik vir die Jode geskryf. Dit het n duidelike Joodse ingesteldheid waarin voorkeur uitdruklik gegee word aan die verkondiging van die koninkryk van God aan Israel.

Daar is baie verwysings na die Ou Testament in Matths, om daardeur aan n skeptiese volk te bewys dat die lewe en werke van Jesus tot in die fynste besonderhede die vervulling is van Ou Testamentiese profesie oor die koms van die Messias. n Joodse genealogie word vir Jesus aangebied, wat bereken word vanaf Abraham, die stamvader van Israel: Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham... (Matt. 1:1). Sy afkoms uit die koningshuis van Dawid word dikwels genoem, daarom word Hy spesifiek as die Koning van die Jode beskryf (Matt. 2:2; 12:23).

In die tydperk voor die nasionale verwerping van Jesus deur die Jode, het die dissipels opdrag gekry om alle aandag op Israel toe te spits en nie-Joodse nasies soos die Samaritane te vermy: Moenie gaan op pad na die heidene [die nie-Joodse volke] nie, en moenie ingaan in n stad van die Samaritane nie; maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel (Matt. 10:5-6). Jesus het self ook ges: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel (Matt. 15:24). Die belofte van die Messias is aanvanklik net aan Israel gemaak, en aan geen ander volk nie.

Nov16
11-07-2015, 06:29 PM
Matt 10 vers 14

Los hulle net daar met die tweede wederkoms sal Almagtige God hul oordeel. Maw die dissiepels moes nie tyd mors met mense nie soos gestel hulle nie na die woord wou of sal luister nie.

472
11-07-2015, 09:40 PM
Nov16, dit is net soos jy daar s, maar jy ontduik my vraag:

Wil jy s dat net lede van die volk Israel gered kan word?


Die belofte van die Messias is aanvanklik net aan Israel gemaak, en aan geen ander volk nie.

Dit is waar, afhangende van watter hoek jy daarna kyk. Kyk jy uit n hoek van 'Volk', (Israel is God se volk, net Israel kan hierop aanspraak maak as volk) is dit so, maar dit is van die begin af vasgestel dat Jesus nie net die stamme van Israel gaan red nie. Israel is wel die enigste 'Volk'.

Jesaja is vol daarvan, waarvan Jesaja 49:6 maar een is.

Hy het ges: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ’n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.

Wat nie van die begin af bekend was nie, wat eers later bekend geword het, is die geheim wat vir eeue gehou was en dit is die Bruid van Christus. Nie dat die Ou Testament nie daarvan geweet het nie. Die sinspeling (of tipe daarvoor) daarop kry jy in Genesis 24 (Rebekka as Isak se vrou) en die boek Rut.

Nov16
11-07-2015, 10:24 PM
Ek kan jou nie antwoord nie, gaan jou ook nie my persoonlike antwoord gee nie, lees jou bybel in die konteks soos dit voor jou l gebruik asb. N bybel wat naslaan werk doen of soos ek al die bybels wat beskikbaar is.

Want so lief het God die wereld, dat hy sy enigste Seun vir ons sondes geoffer het. Is dit nie so nie.

454
11-08-2015, 09:43 AM
Nov 16

Ek kom gereeld mense, goeie kerkmense tee wat glo dat bloedlyne en geslagregisters belangrik is vir saligheid. Die Bybel het 'n wonderlike manier om duidelikheid te gee wanneer ons nie by God self hoor nie. Ek is al so paar keer deur die ding en die Bybel sal die laat hoor, wat wil hoor.

Die geslagsregister van Christus. Ek sit aanmerkings in {} om dit makliker te maak.

Mat 1:1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham:
Mat 1:2 Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers;
Mat 1:3 en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,
Mat 1:4 en Ram die vader van Ammnadab, en Ammnadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,
Mat 1:5 en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai,
Mat 1:6 en Isai die vader van koning Dawid,{tot by Dawid is 14 geslagte}

en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Ura,
Mat 1:7 en Salomo die vader van Rehbeam, en Rehbeam die vader van Aba, en Aba die vader van Asa,
Mat 1:8 en Asa die vader van Jsafat, en Jsafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussa,
Mat 1:9 en Ussa die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiska,
Mat 1:10 en Hiska die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josa,
Mat 1:11 en Josa die vader van Jegnia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap. {Die volgende 14 geslagte}

Mat 1:12 En n die Babiloniese ballingskap het Jegnia die vader geword van Seltil,{1}
en Seltil was die vader van Serubbbel, {2}
Mat 1:13 en Serubbbel die vader van Abud,{3}
en Abud die vader van ljakim,{4}
en ljakim die vader van Asor, {5}
Mat 1:14 en Asor die vader van Sadok,{6}
en Sadok die vader van Agim,{7}
en Agim die vader van Elud, {8}
Mat 1:15 en Elud die vader van Elesar, {9}
en Elesar die vader van Mattan, {10}
en Mattan die vader van Jakob, {11}
Mat 1:16 en Jakob die vader van Josef,{12}
die man van Maria uit wie gebore is Jesus {13} {Jesus,nou moet ons mooi tel, tot hier is 13 geslagte}

wat Christus genoem word.

Nou se die Bybel tog duidelik dat daar 14 geslagte van die Babiloniese ballingskap tot Christus is.

Mat 1:17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.

Dit is tog duidelik nou dat Jesus die 13 de geslag is en Christus(die verlosser) die 14 de geslag is. Ons weet almal dat wedergeboorte 'n geestelike geboorte is en dit is hoe Jesus, Jesus die Christus geword het. Die 14 de geslag is dus 'n geestelike geslag.

Hoekom sal die Bybel Jesus se geslag aandui as ons weet dat Jesus nie gebore is die saad van Josef nie? Ons weet tog Jesus is verwek deur die Heilige Gees.

Joh 3:3 Jesus antwoord en s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Joh 3:4 Nikodmus s vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?
Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Joh 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Joh 3:7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou ges het, julle moet weer gebore word nie.
Joh 3:8 Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
Joh 3:9 Nikodmus antwoord en s vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?
Joh 3:10 Jesus antwoord en s vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?
Joh 3:11 Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.
Joh 3:12 As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?
Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.
Joh 3:14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,
Joh 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
Joh 3:16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wreld gestuur nie om die wreld te veroordeel nie, maar dat die wreld deur Hom gered kan word.
Joh 3:18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
Joh 3:19 En dit is die oordeel: dat die lig in die wreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.
Joh 3:20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.
Joh 3:21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

Chris

472
11-08-2015, 01:30 PM
Chris, baie dankie vir hierdie insiggewende punt wat jy aangeraak het. Die hele Skrif is deur die Heilige Gees ingegee en absoluut waar. Hy het egter n manier om dinge vir ons weg te steek en as mens nie die Skrif gaan ondersoek en vrae vra nie, (met die regte gesindheid) gaan jy nie by die waarheid uitkom nie. Ek het onlangs geleer, die Skrif is letterlik, ingegee deur die Heilige Gees. Dit klink nou snaaks, so asof ek nie voorheen die Skrif geglo het nie. Dit is nie waar nie. Ek glo nog altyd die Skrif is korrek, maar het nie besef hoeveel mens na detail moet oplet nie.

Toe jy nou uitwys dat Jesus fisies die 13de geslag is, het ek besef hier is iets nie reg nie. Ek het toe gegaan en die geslagte self gaan nommer. En waarlik, Jesus val op 13. Dit kan mos nie wees nie? Toe kom ek agter, die Skrif tel koning Dawid twee keer.


Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.

Maak die verandering en Jesus val op 14. Die skrif stel dit tog reg dan. Maar iets is nie pluis nie. Waarom die klem l op 14,14,14, as dit eintlik 14,14,13 is?

En dit is waar jou antwoord dan vir my in plek val. Jesus het self verduidelik, dat jy twee keer gebore moet word. Die Heilge Gees het dit in ag geneem, maar gee dit nie vir ons met n lepeltjie in nie. Dit wys net weer, dat ons die Skrifte moet ondersoek om hierdie 'klein', maar tog ook geweldige groot, veskille te vind en dat die wat n oor het, moet luister. Nie net luister nie, maar in detail luister, dink en verwerk, om te hoor wat werklik ges word.

En dit maak absoluut sin oor hoe jy dit verduidelik. Jesus is dus die eerste persoon wat twee keer gebore is. In alles is Jesus die Eerste en die Laaste. Ek vermoed daar is nog meer hieromtrent wat ons nog nie volkome verstaan nie, maar wel in tyd sal verstaan.

Ek wil ook aanhaal:

Acts 17:11
En hierdie mense was edelmoediger as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.


Dit is wat ons moet doen om te hoor wat die Heilige Gees vir ons s.

Nov16
11-09-2015, 07:33 AM
net om die draad te begin was n uitdaaging, hoe kry ons mense uit hul doppe om beter en meer bybelstudie tedoen om versekerlik te verstaan wat om jou aangaan, en wat gaaan gebeur n die toekoms.

dankie vir bydrae, sterkte

Nov16
11-21-2015, 09:06 PM
Barry, by begin met iets en storm voort. Wat will by bereik broer. Ek verstaan nie

Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.

Is dit nie mooi woorde, om lewe in jou geloof teblaas
2 Timothy 1:6
Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands.
Stir up the gift of God, which is in thee - The gift which Timothy had received was the Holy Spirit; and through him, a particular power to preach and defend the truth. This gift is represented here, under the notion of a fire, which, if it be not frequently stirred up, and fresh fuel added to it, will go out. This is the precise idea which the apostle had in his mind; hence the term αναζωπυρειν, which signifies to stir up the fire; to add fresh fuel to it. From this it plainly appears, that if Timothy had not continued to be a daily worker with God, he would have received the grace of God in vain. The Latins have a similar metaphor, excitare igniculos ingenii, to stir up the sparks of genius.
By the putting on of my hands - See on 1 Timothy 4:14 (note).


Paul and the False Apostles

2 Corinthians 11:14

…13For such men are false apostles,
deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ.
14No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.
15Therefore it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds

Nov16
11-23-2016, 10:38 AM
Dags Hein n uitdaaging om die wapenuitrusting van God ons almagtige Vader vir ons gegee het om die sinniloose duiwel teen testaan...

Ons Engele wat ons beskerm, en satan het nie hy het net die boose

Ons het die woord, satan het die wereld as speelplek...

In onkunde gee ons satan die vastrap plek, nie die mag nie. Wel net vat plek om ons te begin werk vir homself.

So ja lekker huiswerk doen...maak jou kop skoon en begin weer by die begin.

Nov16
11-25-2016, 10:47 AM
Daat was en is so mooi verduidelik oor die gees van jesebel op die akska groep ek het die draad verloor kan iemand dit weer plaas. Mooi opsomming en baie goed geskryf

510
11-25-2016, 10:49 PM
Dankie Nov16. Ek het daarvan gehou dat jou bespreking so stukkie vir stukkie onder aparte opskrifte gedoen is. Jy kan maar weer so maak. Ek het baie geleer en moet bietjie self paar goed gaan lees.

Ek het so ruk terug geworstel met die konsep van geregtigheid en dit op die ou einde vir myself verklaar as om die regte ding op die regte tyd te doen in ooreenstemming met die riglyne van die Skrif en spesifiek die vrugte van die gees. En toe besef dit sluit aan by daai ding van jou naaste lief h soos jouself. Nie altyd so maklik nie! Mens moet net na jou gewete luister en ophou om die arme ding te versmoor. Elke dag is dit 'n uitdaging!

Nov16
11-26-2016, 07:48 AM
Dankie vir die terugvoer, die idea was om so stadig en paslik ons vrinne wat so lekker skryf te betrek, besonder vir chris en hein en baie ander ook.

Baie keer betwis hulle hule eie saak soos ges was...party moet net eers die wapenuitrusting aanpas party dra dit elke dag, en ander weet nie eens daarvan nie..daar is baie mense wat dit bre net vir die nood, wat waarskeinlik baie verkeerds is dit is soos kleredrag, uniform as jy dit het dra dit gebruik dit elke dag. En Satan het dan sy mag verloor oor jou.

N prediker vriend van my het n besonderse stelling gemaak op n tyd in my lewe, sy vraag was hoekom is Satan se aanslag presies so sterk teen jou en jou vrou op daardie stadium van jul lewe. lukas het dit ook so bevestig, asook 515 ..

Satan mors nie sy tyd op sy eie siele nie, hy soek nuwes waarvan die geloof nie rotsvas is nie. So wanneer jy val of stadig begin sink is dit satan wat jou onder kry.
As jy nie kennis van die woord het nie gaan jy bly sink.

Met die woord as kennis versterk net jou geloof, baie meer en jy word n sterker persoon met tyd.

Nov16
11-26-2016, 06:30 PM
Hier is n redelike verwysing waarmee van ons sukkel

http://biblehub.com/commentaries/1_john/5-19.htm

Nov16
11-26-2016, 09:07 PM
Die een moet ons baie versigtig aanpak, daar is baie aanslae en die begrip moet sonder ywyvel oorgedra word.

N gebrek aan kennis maak van ons sondaars, en juis waar ons verloore raak, waar satans ons optel en nie maklik los nie, waarin ons twyvel daar moet die geloof en die Gees ons neem na n beter plek.

Nov16
11-26-2016, 09:13 PM
Die een moet ons baie versigtig aanpak, daar is baie aanslae en die begrip moet sonder ywyvel oorgedra word.

N gebrek aan kennis maak van ons sondaars, en juis waar ons verloore raak, waar satans ons optel en nie maklik los nie, waarin ons twyvel daar moet die geloof en die Gees ons neem na n beter plek.


Hier volg die frugte van geloof in die Gees, n paar woorde en elkeen kan seker sy eie definiesie saamslaan wat pas.

Liefde

blydskap; bron van vreugde; geneugte; genoe; hom verheug; verbly; verheugenis; verheuging; vreugde

geduld; nalating; onthouding; verdraagsaamheid; versaking

vriendelikheid, begunstiging

geskiktheid; goedheid;

Akkuraat, presies, betroubaar

Satan weerhou ons van die vrugte watter teen stelling as ons kyk na die vrug wat eva gepla het in genesis, sy kon nie dit teenstaan nie sy moes dit net doen ag die belustige slang haar oortuig het.

So defenetief ontneem satans ons van die vrugte kyk weer wat verloor jy as jy nie in die geloof kan wandel nie.

Terwyl jy grooi in die geloof kry ons die by

gelatenheid; gelykmatigheid; gelykmoedigheid; sielsrus

Weereens verloor ons die gerief hier bo genoem as satan ons beetkry

http://biblehub.com/commentaries/galatians/5-22.htm

Nov16
02-27-2017, 08:03 PM
ek sien nou hoe reg en verkeerd die woord opgesom word van baie partye

meskien moet ons bietjie gaan kyk waar oor ons nie saam stem nie en hoekom nie..

daar is n draad oor die jesebel gees wat baie nou saam stap oor wat tan aangaan

net so om beter perspektief te kry kom oms kyk na sekere woord wat in en om ons gebtuik word

DISCORD
(A lack of agreement, disagreement, a harsh mixture of sounds) soos elkeen sy eie deel probeer verdedig mag dit reg klink asook hee verkeerd wees. die woord is net daar vir wie kan hoor, en luister. dit is geplant in jou hart.

dit in afrikaans is wat elke keer gebeur, dit is soos n vloek oor ons (disharmonie; dissonant; dissoneer; nie harmonieer nie; ’n wanklank wees; onenigheid; tweedrag; tweespalt; verskil; wanklank)

dit is een van die eerste eienskappe van nie n kind van die Vader nie dit is n einskap gegee aan jesebel gees of demoon of so iets dergliks wat alltyd onmin saai

nou kyk ons na ons eie voordeel om die bogenoemde na testreef jou eie wil te laat geskiet

STRIFE
(Strife a lack of agreement and harmony leading to open conflict.)

This is a wedge weapon that produces sharp conflict between people. This is a higher level than discord because strife gets between those that were once very close, (die beste afrikaanse woord is burgertwis, daar is net geen beter beskrywing nie)

die drede deel is
ACCUSATION
(To bring an accusation against, level a charge against, blame, make a claim of wrongdoing or misbehavior against.) weer lekker om afrikaans te praat kling eerder na telastelegging, aantyging, beskuldiging.

dan kom die woord weer sterk deur kyk na die deel

For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world” (1 John 2:15-16). Beware the wedge of seduction that would try to pull you away from the things of God. Don’t be unequally yoked. What fellowship has righteousness and unrighteousness? (2 Corinthians 6:14).

en wNNEER ONS DEEL VAN DIE WERELD WORD SLUIMER SATAN NIE MEER NIE HY IS BESIG MET
Confusion can be a sign of spiritual attack against your mind....
NET HIER NA BEGIN DIE VERDEELING, WIE IS REG OF WIE IS WEG.. IN GENESIS HET GOD DIE DUISTER VERDEEL IN LIG EN DONKER.

EEN WOORD WORD GEBRUIK IN AL DIE GELOOWE OP DIE AARDE OM VERDEELING TE SKEP OM N ONDERSKYT TE MAAK WAN DIE BEGIN AF..

ONS BYBEL WYS DIT IN GENESIS DIE BEGIN. ASOOK DIE LAASTE HOOFSTUK OPENBAARING, WEER DIE VERDEELING .....

Nov16
02-27-2017, 08:55 PM
DAAR IS EEN KRAGTIGE WOORD WAT BAIE OMSEIL EN VERDRUK ,MAAR DIT IS GELDIG VANAF DIE BEGIN TOT DIE EINDE

http://biblehub.com/greek/463.htm

Nov16
03-02-2017, 08:57 PM
al die draade loop nou in sy eie rigting..

ek wil net graag die bylas

Whom did Jesus Christ come to save?
To this question, most Christians will answer: "Peoples of all races." The thesis of this writer is, though, that Jesus only came to save Israel. What is right? Let us turn our attention to Scripture because "the scripture cannot be broken" (John 10:3 5).


In the very first chapter of the New Testament we read the following of the Lord Jesus Christ: "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS - for he shall save his people for their sins." (Matthew 1:2 1) If Jesus "saves His people from their sins", it must mean that the sinning people also were His before He came to save it! Not the other way around! 1 John 3:4 determines that "sin is the transgression of the law." Alas. So Christ came to save His people from their transgression of their law.

And who were under the Law?

Only Israel.

Furthermore, Jeremiah gives an indication that the House of Judah would hear this Saviour who came for His people, but that the House of Israel would be far away: "In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is the name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS." (Jeremiah 23:6)

This is supported by another New Testament Scripture inspired by the Holy Ghost: "And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people, ...

To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant;

The oath which he sware to our father Abraham," (Luke 1:67-68, 72-73)

So, salvation has something to do with being a son of Abraham, which is backed up by another place in the same Gospel:

"And Jesus said unto him [Zacchaeus], This day is salvation come to this house, forasmuch as he also is a son of Abraham." (Luke 19:9)


Even after the death of Jesus, Scripture is unambiguous on the fact that salvation and redemption is solely for Israel:

"Him [Jesus] hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins." (Acts 5:3 1)

And again: "Of this man’s seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:" (Acts 13:23)

When Acts talks of "Gentiles", it means in many cases Israelites who had lost their identity.

Thus, many believe that 2:9-11 is talking about people of all nations,

but 2:5 and 2:22 emphatically states that even though these people came from many provinces, then they were all Jews (Judeans), i.e. Israelites.

The Ethiopian eunuch of chapter 8 must equally have been a Jewish Israelite of descent, because he was reading the prophet Isaiah (verse 28). Remember that until lately there were Jews in Ethiopia.
(Even though they long gone had mixed themselves with the Ethiopians and become coloured.) Only an Israelite would have read Isaiah.

Furthermore, we read of whom Jesus came to save:
"For the Son of man is come to save that which was lost."

(Matthew 18:11) To define who were "lost", let us not turn to my words, yours or your local minister's, but let Scripture interpret Scripture:

The phrase "the lost sheep of the house of Israel"

is found in no less than two places (Matthew 10:6 and 15:24),

while that the heathen races nowhere in Scripture are called "lost".

Conclusion:
The Son of man came to save the lost sheep of the House of Israel.

In the last chapter of the last Gospel, the Lord Jesus bids the apostle Peter to tend His sheep:

“He saith unto him, Feed my lambs. ... He saith unto him, Feed my sheep. ... Jesus saith unto him, Feed my sheep." (John 21:15, 16, 17)

To define who Jesus' sheep are, let us not take my words, yours or your local minister's for who they are, but let Scripture interpret Scripture.

And the only people which the Bible calls the sheep of the Lord, are the nation Israel.

I can mention Jeremiah 50:17:

"Israel is scattered sheep; the lions have driven him away:" Read also Ezekiel 34: "... the shepherds of Israel ... should not the shepherds feed the flocks? ... Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord GOD.

And ye my flock, the flock of my pasture, are men, ... " (verses 2, 30-3 1) (See also Psalm 95:7) I defy anyone to come up with as much as one Scripture which calls any people other than Israel as the sheep of the Lord God!

When our Lord Jesus Christ returns,

He will look at the apostasy of Christendom and ask them:

“How are my sheep doing?

They are starving, poor, and ill; didn't I tell you to feed them?"

Then the apostate shepherds will answer unto the Lord:

"But we did feed the goats and the dogs and the pigs.

What difference does it make?

Goats, dogs, pigs, sheep, they're all the same!" Then our Lord will tell them:

"I never knew you: depart from me, ye that work iniquity." (Matthew 7:23) (This is my paraphrase of Jeremiah 23:1-4.)

Nov16
03-02-2017, 09:17 PM
die vers alleen het seker n besonder betekenis of gaan iemand weer simboliek koppel daaraan

openbaaring
21:9-12


9Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke vashou wat vol was met die laaste sewe plae, nadergestaan en aan my ges:

Kom, ek sal jou die bruid wys,

die vrou van die Lam.

10Hy het my toe in die Gees na n groot en ho berg geneem en die heilige stad Jerusalem, wat van God af uit die hemel afgekom het, aan my gewys.

11Die stad was gevul met die heerlikheid van God.

Dit het gestraal, net soos n baie kosbare steen, soos n kristalhelder jaspis.

12Die stad het ook n groot en ho muur gehad waarin,,,,,,,,,,,,,,,,,, twaalf poorte was,,,,,,,,,,,,,,,,.

By die poorte is daar ,,,,,,,,,,,,,,,,,,twaalf engele,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, met ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,twaalf name op die poorte gegraveer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

; dit is die name van die twaalf stamme van Israel.

Nov16
03-02-2017, 10:05 PM
daar kan redelike verwys word dat die twaalf dissipels gestuur is na die kinders van God.

JEREMIA 31:33 (NLV)
“Maar so sal die nuwe verbond wees wat Ek na hierdie tyd met Israel sal sluit,” s die Here.

“Ek sal my wette

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,in hulle gedagtes plant en op hulle harte skryf


Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.

so ook die

"Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart."

(2 Corinthians 3:3

weer eens oor die nuwe verbond

13 Ek is die Alfa en die Omga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.

14 Salig is die wat sy gebooie doen,
sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

15Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink mrester.

die moet ons sekerlik bietjie verder neem..ondersoek die woord en bid regMatths 22:29: “Toe antwoord Jesus en s vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie