PDA

View Full Version : Buite-liggaamlike ervarings en naby-dood ervarings.528
01-06-2015, 03:37 PM
Sondagaand 04 Januarie 2015 is die kwessie van buite-liggaamlike ervarings en naby-dood ervarings onder die loep geneem op die program Robinson Regstreeks op Kyknet kanaal 144.

Prof. Pieter Craffert (UNISA) wat die verskynsels navors, asook Geordie de Jager en Hendriette du Plessis was die gaste. Laasgenoemde twee persone het onderskeidelik die buite-liggaamlike en die naby-dood ervaring verteenwoordig.

Vir beide my vrou en myself het Freek Robinson as aanbieder nie die mas opgekom nie. Sy onderbrekings tydens die gaste se vertellings asook sy gebrek aan kennis oor di belangrike onderwerp was n terleurstelling. Hierdie stelling maak ek nie om te kritiseer nie. Mens is deeglik bewus van tydskedules tydens so n aanbieding. Dit wat bespreek moes word is in my o die kruks van die lewe as n mens dit so wil verwoord.

Prof. Craffert het bendruk. Sy terminologie was in die kol en dit is jammer dat hy gedurig onderbreek is. So het baie belangrike inligting nooit die lig gesien nie.

Ek plaas hierdie pos om vas te stel of daar persone is wat kennis dra (navorsing of eie ervaring of weet van iemand) wat oor hierdie verskynsel/s gedagtes wil wissel.

524
01-06-2015, 05:14 PM
@528 - Dit maak my moermeter ook hoog as die mense wat sulke onderwerpe wil bespreek nie genoeg tyd toelaat vir die bespreking nie. Persoonlik sou ek graag wou sien dat daar 'n "special" van RR is wat ten minste 'n uur lank is. Daar moet dan genoeg tyd gegun word vir die mense soos Prof Craffert om hulle navorsing te bespreek. Freek is nogal geneig om op kritiese tye sy snoet in die gesprek te druk. Daar is baie on beantwoorde vrae, verseker.

528
01-06-2015, 05:48 PM
In n begraafplaas in Indiana verskyn daar glo die volgende grafskrif op n ou grafsteen:

Pause, stranger, when you pass me by
As you are now, so once was I
As I am now, so you will be
So prepare for death and follow me

n Onbekende verbyganger het hierdie woorde gelees en toe die volgende bygevoeg:

To follow you Im not content
Until I know which way you went*

*Uit: Oomblikke na jou dood Erwin W. Lutzer


Bogenoemde grafskrif dien as agtergrond vir dit wat ek wil meedeel oor buite-liggaamlike ervarings en naby-dood ervarings.

528
01-06-2015, 06:57 PM
Hierdie fenomeen is die verskynsel waar n persoon klinies gesterf het, wat hy/sy ervaar en beleef wanneer sy/haar gees die fisiese liggaam verlaat om dan weer later na die fisiese liggaam terug te keer.

In sy boek Life after Life beskryf Dr. Raymond A. Moody n mediese dokter die ervaringe van meer as 300 pastiente wat die fenomeen ervaar het. Hy vind by al die gevalle ooreenstemmende elemente toe hulle in n naby-dood ervaring, klinies gesterf het, of toe hulle n naby-dood situasie beleef het vanwe ernstige beserings of ongeluk.

In sy opvolg boek, Reflections on Life after Live dui hy aan dat hy met soveel meer sulke gevalle te doen gekry het, dat hy nie meer telling gehou het nie. Ook het hy gevind dat ander medici veral Dr. Elisabeth Kubler-Ross ook hieroor navosing gedoen het. Hy skryf verder dat die fenomeen vandag so wydverspreid voorkom dat die vraag nie meer is whether there really is such a phenomenon but rather, what are we to make of it?

Lukas
01-06-2015, 08:54 PM
Hierdie debatte wreldwyd, is besig om te bewys dat jy ongeag jou geloof, dieselfde nadoodse ondervinding kan h. Soos wat ek dit verstaan kan n kind van God dieselfde dag in die Hemel wees. Omdat die gees nie doodgaan nie, sal die mense ook iewers in n plek van rus wees sodat hulle vir die finale oordeelsdag kan wag.


Niemand sal sommer die hel ervaar voor die oordeelsdag aanbreek nie die dag wanneer jy doodgaan sal die dag voor die oordeelsdag wees.


Baie mense wat hulle met golry en satanisme besig gehou het, hang soms nie ver van hulle grafte rond nie. Maar meer as dit weet ek nie en gelukkig hoef ek my nie daaroor te bekommer nie.


My eie oupa was ook vir 90 minute dood verklaar. My pa was nog klein ( 4jaar oud )en my ouma wat op die buurdorp, tuis was, toe sy die boodskap kry, moes sy eers vervoer soek om haar hospitaal toe te neem waar die dokter reeds die doodsertifikaat geteken het, voor hulle haar laat weet het.


Op pad daarheen het sy gebid en gevra dat Vader hom net vir tien jaar moet spaar omdat dit toe baie moeilike tye was en omdat sy baie sou sukkel om die vier kinders groot te kry. Omdat n dokter die gambia senuwee in sy nek afgesny het, het sy een been kromgetrek. Die manne was reeds daar gewees en besig om hom in die kis te pak en omdat die been nie in die kis wou pas nie, het die begrafnisondernemer probeer om die krombeen te breek sodat hy in die kis kan pas. Die oomblik toe hulle die been breek was daar n roering tussen sy o en hy het weer begin leef.


Die roering en terugkeer na die lewe het presies 90 minute na die doodsertifikaat geteken was, gebeur. Die dokter wat later die hoof van Grote Skuur hospitaal geword het, het vertel dat hy dit glad nie kan verklaar nie. Hy het self die doodsertifikaat geteken omdat my oupa volgens hom morsdood was en daar geen mediese rede was waarom my oupa die son daardie dag sou sien sak nie.


My oupa het langer as tien jaar geleef maar hy het tot op die dag tien jaar na sy herstel, weer gewerk en geld verdien.


Hy was by meer as een geleentheid spesifiek gevra of hy iets gesien het toe hy dood was, maar hy het niks gesien nie.


Later was daar n Ds. de Kock wat ook in die hospitaal dood verklaar was en hy het vertel hoe hy uit sy liggaam beweeg het en gesien het hoe mense by die sinode vir sy genesing bid. Hy het ook gesien wie vir hom gebid het en dit was glo so. Hy het later glo ook n boek oor die ondervinding geskryf.


My oupa wat n gelowige was en wat van kindsbeen graag n predikant wou word maar dit nooit kon doen nie, was 90 minute dood en het niks gesien nie.


My gevolgtrekking:


Waarom sal dit vir n mens belangrik wees om te weet? Ons weet nie wat direk na die dood gebeur nie, maar ons weet wat direk na die oordeelsdag gebeur.


Jesus het vir die een knaap langs hom ges dat hy dieselfde dag saam met Jesus in die paradys sou wees. Vir my oupa was dit skynbaar asof hy geslaap het. Vir hom sou die opstanding net die volgende dag wees wanneer hy wakker geword het.


Met al hierdie dinge in onskou is daar net een ding wat vir my sal saak maak. Geloofsekerheid en niks meer nie.

528
01-07-2015, 07:49 AM
Dankie dat jy die verhaal van jou Oupa met ons gedeel het. Werklik n buitengewone ervaring en n besonderse verhaal. Dit laat mens net weer besef hoe nietig jy is en dat alles wat ons dink ons weet nie in kompartemente ingepas kan word nie.


Jesus het vir die een knaap langs hom ges dat hy dieselfde dag saam met Jesus in die paradys sou wees..

Hierdie is altyd vir my baie interessant. Die misdadiger sal vanaand saam met die Christus in die paradys wees. Dit ten spyte dat die Christus afgedaal het na die hel, eers op die derde dag opgestaan het. Dan heelwat later opgevaar het na die hemel.


Waarom sal dit vir n mens belangrik wees om te weet? Ons weet nie wat direk na die dood gebeur nie, maar ons weet wat direk na die oordeelsdag gebeur.
Met al hierdie dinge in onskou is daar net een ding wat vir my sal saak maak. Geloofsekerheid en niks meer nie.

Oorlewering wil dit h dat n persoon by geleentheid aan n bergklimmer gevra het waarom dit nodig is om n berg soos Mount Everst te klim? Die bergklimmer se kort antwoord was Omdat die berg daar is. Wat hy nie ges het nie, was wat dit vir hom beteken het om die berg te klim. Hy het homself leer ken. Sy sterk en swak punte. Meer nog, hy het die Grootsheid, Magtigheid en Liefde van sy God beter leer ken en ervaar.

Nou is dit ook so dat ons nie almal n bergklimmer kan of wil wees of selfs daarin belangstel om eers n klein koppie te klim nie. Bloot omdat ons ons talente elders aanbied, of op n ander wyse God se Skepping ervaar en beleef en God dien. Die vryheid om self te besluit het God aan ons gegee en gevolglik behoort ander se sienings dienooreenkomstig gerespekteer te word.

528
01-07-2015, 07:50 AM
Ek plaas een pos, afkomstig van mediese dokter en daarna sal ek iets vertel van die persoon wat ek beskryf het onder die draad 2015. Eers die van die mediese dokter.n Persoon wie so n ervaring in Suid-Afrika gehad het volgens Dr. Ben Viljoen, n mediese dokter, is Nandie Bosch (toe 20 jaar oud). Op n renaand in Sunnyside, Pretoria in n motorongeluk, vasgedruk onder die instrumentepaneel, besef sy, sy gaan sterf. Alles het swartgeword, sy het uit haar liggaam, deur haar voete in die aarde afbeweeg.

Steeds by haar volle bewussyn, sien sy n tonnel voor haar waaruit die verskriklikste geskree van mans-, vroue- en kinderstemme kom so erg dat dit klink of hulle stembande wil bars.

n Gesig van n mooi man het aan haar verskyn met n stem wat aandring: Kom, laat ons gaan! (in die tonnel in). Sy was vreesbevange en het begin uitroep: Jesus, help my! Nadat sy dit n derde keer geskreeu het was sy bonatuurlik terug in haar liggaam waar sy uit die wrak bevry is.

528
01-07-2015, 11:25 AM
Vervolgens dan die verhaal van die boer vermeld in draad 2015.

Kort voor die einde van 2014 gesels ek met n persoon in n rolstoel. Hy het voorheen geboer en tydens n veldbrand het die bakkie (hy het agterop gestaan) n sloot getref. Hy het sy greep op die rolstaaf verloor, afgeval en sy rug beseer. Vir 15 jaar is hy al in n rolstoel vasgevang. Daar is egter n verskil. Sy spiermassa in sy bene het nie verminder nie.

Wat hierdie verhaal merkwaardig maak is die feit dat hierdie persoon baie sterk is. Veral in sy hande. Om gevolglik van die bakkie af te val met sy sterk greep op die rolstaaf sou normaalweg nie gebeur nie. Dan vertel hy iets vreemds. Hy het gevoel hoe sy hande van die rolstaaf los geskeur word. Hy het probeer vashou maar kon later net nie meer nie. Hy het afgeval. Hy het n helder wit lig ervaar en sonder dat daar met hom gepraat is is hy daarvan bewus gemaak dat dit nog nie sy tyd is om te sterf en sal moet teruggaan.

Hy het in die hospitaal sy bewussyn herwin. Hy vertel dan ook dat mense hom nie glo as hy vertel wat gebeur het nie. n Verskynsel wat meeste van die ander mense wat iets soortgelyk ervaar het, beleef het.

Wat daarna gebeur het is beskryf in die draad 2015.

Hendriette du Plessis het tydens Freek Robinson se aanbieding baie meer inligting deurgegee.

Ek haal uit pos #4 aan: Dr. Raymond A. Moody skryf dat die fenomeen vandag so wydverspreid voorkom dat die vraag nie meer is whether there really is such a phenomenon but rather, what are we to make of it? Hierdie laaste stelling is vir my die kern van ons taak op die aarde. Sal dit vervolgens aanspreek.

Hier is n skakel vir die wat verder wil lees wat wetenskaplikes se bevindings en verklarings oor hierdie fenomeen is.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOut-of-body_experience&ei=twqqVKOeLcLDOcuFgZgC&usg=AFQjCNF3ysqUV-E0hhHfZL2jzpkmuNYE0A

Dan is daar ook gisteraand n film op Kanaal 103 met die titel Heaven is for real gebeeldsend. Hierdie film vat die emosies om so n gebeurtenis mooi saam.

524
01-07-2015, 12:11 PM
Jy kan die movie in twee dele aflaai by die skakel http://movievilla.in/site_heaven-is-for-real-2014-hd.xhtml Ek's besig om hom af te laai en sal later kyk. Dankie

Lukas
01-08-2015, 01:24 AM
Ek het van n insident gehoor waar studente gedurende 1952 n eksperiment met hipnose gedoen het. Hulle het een student gehipnotiseer en hom onder n diep hipnose geplaas waarna hulle vir hom ges het dat hy by Piccadilly circus in Londen is.

Die knaap was glo nog nooit in sy lewe iewers anders heen nie en hy het van Brittanje niks geweet nie. Nadat hulle vir hom ges het waar hy is, het hy op hulle vrae die straatname, winkelname en bus registrasienommers gegee.

Met verdere ondersoek was gevind dat die strate en winkels wel daar was soos wat h dit beskryf het.


Ek het een keer n kursus anderkant Louis Trichard in dei berg aangebied waarna n Fransman my vra of ek van die swart vrou gehoor het wat uit die lug geval het. Onmiddellik dink ek toe aan een van Jamie Uys se films en wonder of die koeldrank bottel nog in die vliegtuig is, maar ek bly kalm en vra waar sy dan vandaan sou kom?


Iemand het seker n hek toegemaak s die Fransman. Hek toegemaak. Ja, s twee ander broers wat in Kestell grootgeword het. Gedurende 1963 het die twee boeties met n rugbybal dryfentjies op die Rugbyveld gespeel, toe n ou swart vrou daar ook uit die lug geval en haar op die middellyn doodgeval het. Weer wou ek weet waar sy vandaan kom en weer s die Fransman dat iemand seker n hek toegemaak het.


Ek bel een van die swartmense wat saam met my werk en wat sy lewe daaraan spandeer om ander swart mense te oortuig dat die voorvadergeeste nie die weg is nie. Hulle vlieg meneer vertel hy my. Toe hy by Sterkstroom met die misdaadskool besig was, het daar glo twee vroue in die pad doodgeval.


Twee of drie jaar gelede kondig Swaziland se lugvaart aan dat hekse nie meer hor as 200 meter mag vlieg nie, aangesien hulle met burgerlugvaart probleme skep wanneer hulle hor as 200 meter sou vlieg.


n Vrou wat ongeveer 20km uit Kroonstad op n plaas woon, s man werk in die dorp. Sy is n voorbidder en een mre wat sy alleen op die stoep sit en bid, val daar n wit vrou tussen die rose dat die stof staan. Die vrou is nie dood nie, vol stof staan sy op vloek die rook uit die voorbidder uit en stap grootpad toe om verder duim te gooi.
As y my sou vra waarom daar soveel meer Swartvroue as wit vroue uit die lug val, sal ek reken dat n knopkierie op ho spoed seker minder stabiel as n grasbesem sal wees. En waarom het die wit vrou tussen die rose beland? Ek vermoed dat die voorbidder seker n hengse slaggat in die heks se pad gebid het.Ek kan nogal dink dat die brein met n mens kan parte speel en net so glo ek dat dit dalk ook moontlik kan wees. Lizette as ek reg onthou, was baie meer as 25 keer met n mes gesteek voor die lem in haar afgebreek het, daarna het die aanvaller haar skedel met n yster gebreek voor hy haar rug met n tuingraaf oopgespit het.


Lizette vertel sy was drie keer in die hospitaal dood en al drie keer was sy in die Hemel by Jesus. Die aanval het haar breinskade gegee en die dokters het nie verwag dat sy nog sal praat of loop nie.

Na haar herstel het sy begin studeer en n teologiegraad in n rekordtyd behaal. Sy loop en praat vandag normaal en as jy na haar kyk, sal jy nie s dat sy aangeval was nie. Lizette is n lewende wonderwerk en sy sal seker eendag vir jou vertel wat met haar gebeur het en hoe sy die hemel ervaar het.


528. Ek weet nie baie van astrale projeksies of na doodse ondervindings waar die mens se gees die liggame verlaat, of waar mense wat hulleself soos die Aborigines en die Nyangas, fisies van een plek na n ander plek kan verplaas nie. Wat ek wel weet is dat Stefanus nie uit sy eie wil na die pad van Gasa verplaas was nie en ek weet ook dat daar in die geestelike realm dinge gebeur wat ons nie sal verstaan nie.


Ek is ook oortuig dat ons baie dinge beter sal verstaan wanneer ons sekere dinge meer glo en dit minder met die brein probeer uitwerk. Dit is maar my opinie en ek gaan jou nie in die rede val om jou gedagtes hier te toets nie.

528
01-08-2015, 09:07 AM
Hanteer eers hierdie vers in die bybel.Jesus het vir die een knaap langs hom ges dat hy dieselfde dag saam met Jesus in die paradys sou wees..Hierdie is altyd vir my baie interessant. Die misdadiger sal vanaand saam met die Christus in die paradys wees. Dit ten spyte dat die Christus afgedaal het na die hel, eers op die derde dag opgestaan het. Dan heelwat later opgevaar het na die hemel.

Dit is wat in die Bybel staan. Dit skep n probleem.Luk 23:43 Jesus antwoord hom: Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.

Indien dit sou lees:Luk 23:43 (aangepas) Jesus antwoord hom: Ek verseker jou vandag: jy sal saam met My in die paradys wees.


Dieselfde woorde net n verskuiwing van 'n "komma". Dit verander die betekenis sodanig dit dit meer sin maak.

Kan n mens die woordvolgorde in hierdie geval verander? Die kort antwoord is ja. Waarom?


Jesus het met die rower gepraat. Tydens gesprekvoering is daar nie kommas en punte nie. Die wyse van gesprek bepaal die betekenis.
Die outeur wat die gesprek geboekstaaf het was nie by die kruisiging teenwoordig nie.
Die Griekse taal tydens die tydperk van die Christus is geskryf sonder leestekens.
Leestekens is eers eeue later in die geskrewe Griekse taal ingevoeg.


Bogenoemde is n opsomming. Lees die volledige beredenering by die volgende skakel in Engels:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gci.org%2Fbible%2Fluke%2Fcom ma&ei=aBquVK2hHMGgUp-bhKgK&usg=AFQjCNGomLkMssi2e9Wx9ECu3gvpGOzrXw

Hein
01-08-2015, 11:08 AM
Lukas. Paulus praat van n buite liggaam ervaring in die Bybel. Download ook 23 minutes in hell by Bill Wiese. Dis awesome verby

528
01-09-2015, 02:22 PM
Ek het een keer n kursus anderkant Louis Trichard in dei berg aangebied waarna n Fransman my vra of ek van die swart vrou gehoor het wat uit die lug geval het. Onmiddellik dink ek toe aan een van Jamie Uys se films en wonder of die koeldrank bottel nog in die vliegtuig is, maar ek bly kalm en vra waar sy dan vandaan sou kom?

Iemand het seker n hek toegemaak s die Fransman. Hek toegemaak. Ja, s twee ander broers wat in Kestell grootgeword het. Gedurende 1963 het die twee boeties met n rugbybal dryfentjies op die Rugbyveld gespeel, toe n ou swart vrou daar ook uit die lug geval en haar op die middellyn doodgeval het. Weer wou ek weet waar sy vandaan kom en weer s die Fransman dat iemand seker n hek toegemaak het.

Ek bel een van die swartmense wat saam met my werk en wat sy lewe daaraan spandeer om ander swart mense te oortuig dat die voorvadergeeste nie die weg is nie. Hulle vlieg meneer vertel hy my. Toe hy by Sterkstroom met die misdaadskool besig was, het daar glo twee vroue in die pad doodgeval.

Twee of drie jaar gelede kondig Swaziland se lugvaart aan dat hekse nie meer hor as 200 meter mag vlieg nie, aangesien hulle met burgerlugvaart probleme skep wanneer hulle hor as 200 meter sou vlieg.

n Vrou wat ongeveer 20km uit Kroonstad op n plaas woon, s man werk in die dorp. Sy is n voorbidder en een mre wat sy alleen op die stoep sit en bid, val daar n wit vrou tussen die rose dat die stof staan. Die vrou is nie dood nie, vol stof staan sy op vloek die rook uit die voorbidder uit en stap grootpad toe om verder duim te gooi.Hierdie vertelling vind ek baie fassinerend en hoogs interessant.

In verskeie media is berig oor die hoogtebeperking tydens vlug vir hekse en die R500 000.00 boete wat daarmee gepaard sou gaan. En dit nogal vanaf die Civil Aviation Authority marketing and corporate affairs director Sabelo Dlamini. Soos baie het ek hierdie berig afgelag soos die stelling wat gemaak is oor damme wat nie vol kom in die Oos-Kaap nie. Sou hulle die helfte kleiner gebou gewees het (inhoudelike kapasiteit) sou hulle gouer vol gewees het en was daar genoeg water vir almal.

Aanvanklik het ek gedink hierdie gebeure kan te doen h met die spreekwoord: Die ren ou meide met knopkieries. [rasisties]. Nederland het gehad dit ren ou wywe met klompe, maar aangesien klompe onbekend in Suid Afrika was, het die uitdrukking in onbruik geraak.

Self het ek egter nie hierdie besemloodse in aksie gesien nie. Dit wil egter voorkom of dit voorspruit uit die okkulte met die gevolg dat ek die lug sal dophou maar nie betrokke gaan raak nie. Nou is dit ook so dat die Swazi-besem nie n handvatsel het nie. Waarskynlik die rede vir die gebruik van die knopkierie?

528
01-09-2015, 02:50 PM
528. Ek weet nie baie van astrale projeksies of na doodse ondervindings waar die mens se gees die liggame verlaat, of waar mense wat hulleself soos die Aborigines en die Nyangas, fisies van een plek na n ander plek kan verplaas nie. Wat ek wel weet is dat Stefanus nie uit sy eie wil na die pad van Gasa verplaas was nie en ek weet ook dat daar in die geestelike realm dinge gebeur wat ons nie sal verstaan nie.

Baie jare terug het ek gelees oor die Boediste in Tibet wat reisigers deur die berge as gidse vergesel het. Somtyds het hulle die groep laat rus en het dan eenkant uit die gesigsveld van die reisigers gaan l. Hulle het hulle gees hul liggaam laat verlaat en die pad vooruit gaan verken vir veiligheid en moontlike obstruksies. Terug in hul liggame het hulle die reis voortgesit en het presies geweet wat voorl en die nodige aanpassings dienooreenkomstig gemaak.

Daardie tyd het ek in vandag se termenologie, gedink dit is cool. Het daaroor nagelees maar wou nie die voorskrifte volg om my gees astraal te projekteer nie. Een nag terwyl ek slaap het ek gevind dat ek opwaarts sweef en afkyk na waar ek l en slaap. Langs my, my vrou ook vas aan die slaap. Ek was verstom. Ek het stadig opwaarts beweeg tot teen die plafon en besluit genoeg is genoeg. Het met n rukslag terug in my liggaam inbeweeg. Dit was die einde van die navorsing. Het wel besef dit is moontlik.

Hein
01-09-2015, 05:54 PM
Hier is die Bybel verse,

2Co 12:2 Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.
2Co 12:3 En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit—
2Co 12:4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.
2Co 12:5 Oor so ‘n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede.

Dan is daar ook mense wat satanies, astrale projeksie beoefen, maar dis nie dieselfde as wat Paulus hier van praat nie.

http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDwQtwIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAYx KRoONrfY&ei=cfmvVNvKOYiBUcamg4AH&usg=AFQjCNFMi_EAKTH2oqun1u7K0gSawNMtDw&bvm=bv.83339334,d.ZWU

Hein
01-09-2015, 05:56 PM
23 minutes in hell - Bill Wiese

http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDwQtwIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAYx KRoONrfY&ei=cfmvVNvKOYiBUcamg4AH&usg=AFQjCNFMi_EAKTH2oqun1u7K0gSawNMtDw&bvm=bv.83339334,d.ZWU

528
01-15-2015, 11:30 AM
Dan is daar ook mense wat satanies, astrale projeksie beoefen, maar dis nie dieselfde as wat Paulus hier van praat nie.


Dit is so dat sataniste ook astrale projeksie beoefen. Daar is baie mense wat die tegniek toepas om ander mense te help. Trouens dit word 'n roeping. Wanneer ek later hieroor skryf is dit uit 'n Christelike oogpunt en het hoegenaamd niks te doen met satanisme nie.

Sal nog 'n rukkie wag want tans is hier by ons iets aan die gebeur waarvan ek die resultate wil bevestig en dit sal die kersie op die koek wees van jarelange navorsing op die bepaalde veld.

Hein
01-16-2015, 06:55 AM
528, dis my persoonlike opinie, maar jy sal my baie moeilik oortuig dat astrale projeksie Bybels is, of om ander mense te help. Dit wat Paulus beleef het, glo ek was nie deur die persoon geinisieer nie , maar deur God. Ek glo daar is n verskil tussen Goddelike ingryping teenoor menslike wil. As ons as mens dit inisieer, dan is dit nie reg nie. Dan kan ons ook mediums raadpleeg of ons kan na sangomas toe hardloop vir hulp...weet nie of jy van my verskil nie.

528
01-16-2015, 08:42 AM
528, dis my persoonlike opinie, maar jy sal my baie moeilik oortuig dat astrale projeksie Bybels is, of om ander mense te help.

Hein, jy het klaar standpunt ingeneem sien donker onderstreepte druk. Nou krap ek bietjie kop. Om watter rede wil ek jou oortuig van iets? Dit is nie vir my nodig nie. Ek gee die feite waaroor ek beskik so objektief moontlik. Wat jy daaruit wil haal is jou besluit, net soos jou besluit om nie oortuig te wil word nie. Die het niks met my te doen oor wat jou oortuigings, sienings en so meer is nie. Kom ek gee n voorbeeld.


Dit wat Paulus beleef het, glo ek was nie deur die persoon geinisieer nie , maar deur God.

In pos #15 gee jy Bybel verse wat ek hieronder aanhaal:


2Co 12:2 Ek weet van n man in Christus, veertien jaar geledeof dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet ditdat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.
2Co 12:3 En ek weet van so n manof dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit
2Co 12:4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat n mens nie mag uitspreek nie.
2Co 12:5 Oor so n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede.

Lees nou wat jy skryf wat Paulus volgens jou beleef het en dit wat Paulus s, naamlik dat hy weet van n man en dat hy oor so n man sal roem. Moet ek nou hieruit aflei dat jy my wil oortuig dat die man waarna verwys word, Paulus self was wat in die derde hemel was?

Jy sien Hein, jy oortuig my nie. Dit wat ek lees verskil van dit wat jy skryf. So ek besluit self wat is vir my aanvaarbaar. Om dieselfde rede kan jy dit wat ek gaan skryf nog nie geskryf nie lees en besluit of dit bloot interessant is, nie Bybels is nie, hoort by die sangomas of jy kan bloot die skrywes ignoreer en verbyhou. Dit is n vryheid waaroor elkeen van ons beskik.

Mooi loop.

528
01-17-2015, 06:36 AM
Die eerste foto verteenwoordig 'n persoon se gees wat die iggaam verlaat het. Waarskynlik gesterf as gevolg van die motorongeluk.

Die ander een dui 'n engel aan.

Hierdie solank net 'n voorskou sodat di wat hier gaan lees, 'n visuele beeld sal h na dit waarna ek sal verwys.http://i653.photobucket.com/albums/uu260/Carel_01_album/Engel23.jpg

528
01-17-2015, 08:47 AM
Hendriette du Plessis se naby-dood ervaring (KykNET) bevat van dieselfde elemente as wat ander persone wreldwyd ervaar het. Ek dui enkeles aan:

n Gevoel van n rustigheid, kalmte en gevoel van om ontspanne te wees. Ook het hulle geen vrees ervaar nie. n Wyse van kommunikasie wat hulle nie kan verklaar nie. Dan n baie helder wit lig wat sag skyn (naaste beskrywing wat gegee kan word). Deur die bank het die mense wat dit ervaar het dit toegeskryf aan n Entiteit. Wat uitstaan is dat die tale van die mens nie oor n woordeskat beskik om dit te kan beskryf nie.

In die fisiese lewe ervaar n mens ook rustigheid en kalmte, maar nie op dieselfde vlak nie. Vrees bestaan en kommunikasie is verbaal.

Almal het deur die bank ges hulle wou daar bly, maar is aanges om hul taak op aarde te voltooi op aarde, terug te gaan aangesien dit nog nie hulle tyd is nie. Enkeles veral moeders wou graag teruggaan aangesien hulle bekommerd was oor hulle kinders veral di wat klein kindertjies gehad het.

Aan laasgenoemde se versoeke is voldoen.

Uit hierdie enkele gebeure genoem staan n paar aspekte uit: Vrede in die hiernamaals, taak aan ons opgel om te voltooi, versoeke word aan voldoen en dan die wyse van kommunikasie in die hiernamaals. Dan is daar ook die oorgang van die fisiese na die geestelike voorkoms. Vir die persoon in die gees blyk dit dieselfde te wees as in die fisiese lewe. Ander gevalle wat ek nagevors het blyk dit dat indien fisiese liggaamsdele wat op aarde verloor is, wel in die geestelike lewe teenwoordig is. Mense wat op aarde oorgewig was, was dit nie in hulle naby-dood ervaring nie.

Terreg kan gevra word soos deur Dr. Raymond A Moody bewoord, what are we to make of it? Dit met verwysing na die naby-dood verskynsels. Vir my was die soeke na 'n antwoord meer kompleks as wat ek aanvanklik gedink het.

Tom
01-17-2015, 12:21 PM
Wat my kwaai worry is daai fliek van die dooie ou wat naarstigtelik soek na n sigaret! Ek dink dit was in Gost van Patrick Swayze. Daarom is dit verblydend om te hoor ligaamsdele sal terug wees en oorgewig sal gone wees. Dan sal die rooklus ook seker weg wees!

Ek kan nie wag vir my nuwe verheerlikte liggaam nie. Ek het hierdie een kwaai deur my gaai getrek!

528
01-17-2015, 01:10 PM
Ek het hierdie een kwaai deur my gaai getrek!

Het ons nie maar almal nie?

528
01-18-2015, 06:12 AM
Tydens ons fisiese lewe ervaar ons ook vrede maar nie op dieselfde vlak as in die hiernamaals nie. Daar is geen pyn of bekommernis nie. Uit al die gevalle wat ek nagelees het blyk dit dat die vrede wat ervaar is beskou kan word as n ervaring van n besondere liefde.

Dit het my laat wonder oor di liefde van God. Hoe werk dit. Dit was lank gelede. Intussen het ek verskeie antwoorde gekry.

Ek neem u terug na n gebeurtenis wat verlede jaar weer die nuus gehaal het naamlik die Westdene Busramp waar n bus met skoolkinders deur n versperring gebars en in die Westdene dam beland het.

Die beskrywing wat volg is deur n matrikulant van n ander skool as volg beskryf:VIR ELKE WAAROM IS DAAR N DAAROM .


Rustig sit hy en gesels onwetend en niksvermoedend .


Boet, jong, jy sal jou moet regruk man, jy weet die eksamen is om die draai en jyt nog niks geleer nie. Boet glimlag sy matriekglimlag en die donsies van n melktandsnor glim-glim teen die helder middaglig.


Die bus wip verskrik oor n randsteen en bars met n klankgedonder, met tagtig gedoemde seuns en dogters deur n heining wat selfs honde uit die dam kon hou .


Nou wat de hel . Boet se voorkop bars oop toe SABS-getoetste glas, vlymend skerp sy gesig oopspit.


Dan is daar net water .


Die bus kreun van die siek slag waarmee dit die water tref. Die dood druk die sinkende skip dieper onder die water en lag sy diep borrellag .


Boet stoei nou teen die watermassa wat dreig om met nat vingers sy siel vas te vat. Hy sien n oop venster sonder sy getoetste glas en beur met doodse angs soontoe. Watervingers druk dwingend in sy longe en ruk verwoed aan die lewe in hom .


Waarom?


Dan is hy uit! Met n siellose skooldogter klouend aan sy been bereik hy die randjie van die dood en bars, borrelend deur die oppervlakte . Hortend haal hy die lewe terwyl sy suster, stokstyf-starend, n verskrikte vis met ontsielde o, dophou .


Waarom?


Soos dobbertjies dryf hulle in die dood rond . Net vir uitvis en begrawe .


Hulle is verneuk met die enigste besitting tot hul beskikking die lewe.


Waarom?


Ambulanse snel treurend oor die swart strate met bloeiende ligte wat verskrik rondomtalie.


Moeders word Marias wat verloor . Vaders staar niksseggend .


Waarom!


n Stoet van tagtig swart lykwaens met purper gordyne beur n tiende van n skool se seuns en dogters na tagtig gapende, sesvoet grafte .


Tagtig Marias snik rukkend aan die groot verdriet en tagtig Josefs staar strak na niks.


Van stof tot stof kreun die Staat se kapelaan tot tagtig keer.


Waarom?


Dan is alles verby. Moeders begin traag weer glimlag en vaders stof weer die grassnyers af.


Waarom?


Maar vir hierdie waarom wis net God die daarom ..

Hein
01-19-2015, 08:43 AM
Solank al hierdie buite liggmlike ervarings deur Jesus geinisieer word, is dit reg. Meeste van hierdie Jesus ontmoetings vind by naby dood situasies plaas. Indien die mens dit inisieer, dan glo ek vas speel mense met gevaarlik goed en ek hoop iemand stem saam met my daaroor?

Lukas
01-19-2015, 12:06 PM
Iemand wat die wat die verskillende tale ken moet dalk hier kom verduidelik. Soos wat dit op n stadium aan my verduidelik was, was hierdie gebeurtenis n fisiese verplasing van Stefanus van Samaria na hierdie kruising op pad na Gasa. Miskien kan n kaart ons wys hoe ver die twee plekke uitmekaar is.

Stefanus was in Samaria besig soos wat ons dit vandag ‘ herlewing sal noem en hy is toe van daar weggestuur om om die man van Kus te gaan reghelp.

Soos Hein se is dit nie iets wat ons self moet kan beheer nie. Maar solank God se wil ons wil is, is enige iets moontlik

’n Duitser Curt Koch het n boek oor die herlewing in Indonesi geskryf. Die boek is ook in Afrikaans vertaal en deur Tafelberg uitgewers in die 70s uitgee. ‘n Interessante verduideliking hoe die swart magie towenaars in gevegte met mekaar, bome voor hulle op toor om as skuiling teen die aanvaller se spiese te dien en hoe die rebelle generaal in Indonesi sy offisiere deur middel van telepatie, elke dag opdragte gegee het en ook van sy offisiere terugvoering ge kry, het.

Toe gebeur daar iets wat gewig aan Hein se stelling gee. Die rebelle generaal kom o tot bekering en met die wedergeboorte, verloor hy toe sy vermo om telepaties met sy offisiere te kommunikeer. Het, het glo die vermo in gesinsverband behou. Met ander woorde hy kon nog telepaties met sy vrou en kinders kommunikeer.

Hier is dan Hein se vraag. Waarom het die man die vermo verloor toe hy tot bekering gekom het?

Ek sien dit so. Sataniste kry “powers”. “Powers” is die vermo om self te besluit wat jy met jou gees maak.
Gelowiges kry dit nie. ’n Gelowige is tot alles in staat deur Christus wat hom krag gee. Met ander woorde wanneer ons binne God se wil leef en dit is God se wil om jou iewers heen te stuur, Sal dit met jou gebeur, solank God se wil jou wil is en nie jou wil God se wil nie.

528
01-20-2015, 08:03 AM
Solank al hierdie buite liggmlike ervarings deur Jesus geinisieer word, is dit reg.

Na my wete wat insluit leeswerk en ervaring (eie en ander) is ek van mening dat Jesus nie buite-liggaamlike ervarings inisieer nie


Meeste van hierdie Jesus ontmoetings vind by naby dood situasies plaas. Indien die mens dit inisieer, dan glo ek vas speel mense met gevaarlik goed en ek hoop iemand stem saam met my daaroor?

Glo ook nie mense kan dit inisieer nie. Dit is 'n ongevraagde ervaring.

528
01-20-2015, 10:01 AM
Iemand wat die wat die verskillende tale ken moet dalk hier kom verduidelik. Soos wat dit op n stadium aan my verduidelik was, was hierdie gebeurtenis n fisiese verplasing van Stfanus van Samara na hierdie kruising op pad na Gasa. Miskien kan n kaart ons wys hoe ver die twee plekke uitmekaar is.

Stefanus was in Samaria besig soos wat ons dit vandag herlewing sal noem en hy is toe van daar weggestuur om om die man van Kus te gaan reghelp.

Nou is ek bietjie dom. Kan jy vir my 'n bron/verwysing gee van bogenoemde asseblief.

528
01-20-2015, 10:42 AM
n Duitser Curt Koch het n boek oor die herlewing in Indonesi geskryf. Die boek is ook in Afrikaans vertaal en deur Tafelberg uitgewers in die 70s uitgee. n Interessante verduideliking hoe die swart magie towenaars in gevegte met mekaar, bome voor hulle op toor om as skuiling teen die aanvaller se spiese te dien en hoe die rebelle generaal in Indonesi sy offisiere deur middel van telepatie, elke dag opdragte gegee het en ook van sy offisiere terugvoering ge kry, het.

Toe gebeur daar iets wat gewig aan Hein se stelling gee. Die rebelle generaal kom o tot bekering en met die wedergeboorte, verloor hy toe sy vermo om telepaties met sy offisiere te kommunikeer. Het, het glo die vermo in gesinsverband behou. Met ander woorde hy kon nog telepaties met sy vrou en kinders kommunikeer.

Hein verwys na naby-dood ervarings. Telepatie en naby-dood ervarings is nie dieselfde nie. Hulle het wel n gemene deler naamlik n geestelike konnotasie.

Tom
01-20-2015, 10:58 AM
Stfanus was fisies verplaas en dit was nie n buite ligaamlikke ervaring nie.

Lukas
01-20-2015, 07:08 PM
Ek het die naam verkeerd gehad. Seker omdat dit so ou preek was!!!

Maar hier is die bron waarvan ek praat.

Act 8:25 Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig.
Act 8:26 En ‘n engel van die Here het met Filippus gespreek en ges: Staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gasa. Dit is ‘n eensame pad.
Act 8:27 Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was ‘n man van Ethipi, ‘n hofdienaar, ‘n staatsamptenaar van Kandac, die koningin van die Ethipirs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid.
Act 8:28 En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees.
Act 8:29 Toe s die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa.
Act 8:30 En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees; en hy s: Verstaan u wel wat u lees?

_________________________________

Volgens die predikant was die plek waar Filippus op daardie stadium te ver om die wa, in te hardloop omdat hy nie aan die Suide van Jerusalem was nie. (Ek was daardie dag nie daar nie en ek weet nie wat in die Grieks of Hebreeus geskryf was nie. )


Ek weet dat telepatie en astrale beweging en verplasings nie nie die onderwerp is nie, maar dat na doodse ervarings hier bespreek moet word.


Wat ek probeer s is dat die mens se gees tog los van sy liggaam kan wees en dat sy hele liggaam selfs verplaas kan word. Dit is alles volgens my baie moontlik en hekse doen dit glo gereeld op hulle bose lyne.


Ek s ook dat hierdie buiteliggaamlike ervarings nie deur gelowiges na willekeur gedoen kan word nie, omdat hulle dan kort-kort in die Hemel so gaan draai. En wie weet of hulle ooit sou terugkom as hulle die kans gehad het?


Nee, al hierdie geestelike aksies, wat in die vlees manifesteer, soos nadoodse ervarings wat weer na die tyd in die vlees herroep kan word, is baie moontlik, solank die mens nie beheer daaroor kan h nie.

Ek stem ook saam dat Jesus dit nie inisieer nie maar dat God dit doen. Dit is nie ons keuse nie en tegnies kan ons dit ook nie oordeel nie. Maar wanneer so iets gebeur, moet ons dit tog iewers in die Bybel bevestig kan word.


Ek sien dat die besigheid in die Bybel twee kante toe werk.


Paulus vertel van die man wat hy ken wat oor die lewens grens was. Ons weet van die Engele wat aan mense verskyn het maar ons het nog nooit getuienis van mense wat reeds weg was gehoor nie. Maar in Markus is daar n storie wat iets anders vertel.

Mar 9:2 En n ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op ‘n ho berg in die eensaamheid geneem; en Hy het voor hulle van gedaante verander,
Mar 9:3 en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie.
Mar 9:4 En daar het aan hulle verskyn Ela saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus.


Terselfdertyd is daar vir ons in Deuteronomium n paar rels gegee wat die wat reeds dood is, betref.

Deu 18:10 Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,
Deu 18:11 of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waars, of wat die dooies raadpleeg nie.
Deu 18:12 Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.


Hierdie stories is vir my n bewys dat daar wel iets na die dood is en daarom is dit moontlik wanneer n mens doodgaan om seker iewers heen te gaan. Toe die vrou van Endor vir Samuel opgeroep het, het hy nie net uit die grond gekom nie, maar hy was redelik omgekrap dat hy gesteur was.

Toe Moses Elia en Jesus op die berg ontmoet het, was daar n gesprek tussen hulle, wat vir my s dat die lewe na die dood, ook n bewuste het.

Wat vir my die meeste omtrent daardie besoek opval, was dat die dissipels wat saam was, al drie. Het die Lewende en die twee dooies gesien. Hulle was ook die getuies van die gesprek en daarom wou hulle ook die hutte bou.


Ek het nou n vraag. 528 het n baie interessante onderwerp en ek is nie seker waar hy met ons wil gaan nie. Ek sal probeer om nie weer in te meng voor 528 sy punt gemaak het nie.

Waarheen gaan ons met die onderwerp ?

Hein
01-21-2015, 08:52 AM
Halo Lukas.
Wil net seker maak dat ek reg gelees het en jou reg verstaan. Miskien het jy net verkeerd getik?
Jy se dat: Jesus dit nie inisieer nie maar God.

Jesus is dan God, of bedoel jy dit anders ? Laat weet asb . Groetnis

Tom
01-21-2015, 09:55 AM
Jesus is dan God

Ek wonder hoeveel mense dit so verstaan en glo, letterlik tot die woord. Dankie Hein, dat jy dit uitlig. Ek verwag n groot storm hieroor, want dit is nie iets wat Satan bekend wil h nie.

Lizette
01-21-2015, 12:25 PM
Ek is naarstig opsoek na 'n boekie wat van Amerika aan my gepos was, waarin vertel was dat 'n groep in afsondering gehou was deur die Amerikaanse regering om buiteliggaamlik in die ou USSR te spioeneer. Wat die boek so interessant maak, en my arme paps se hare orent laat staan het, was dat agterin was die "resep" hoe jy self ook buiteliggaamlik kan beweeg. Dit is letterlik goed wat jy soos in meditasie moet "chant".

524
01-21-2015, 12:52 PM
Ek is naarstig opsoek na 'n boekie wat van Amerika aan my gepos was, waarin vertel was dat 'n groep in afsondering gehou was deur die Amerikaanse regering om buiteliggaamlik in die ou USSR te spioeneer. Wat die boek so interessant maak, en my arme paps se hare orent laat staan het, was dat agterin was die "resep" hoe jy self ook buiteliggaamlik kan beweeg. Dit is letterlik goed wat jy soos in meditasie moet "chant".

Parapsychology is wat dit is.

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/controlledoffensivebehavior/part02_07.gif
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/controlledoffensivebehavior/part03_11.gif

In the late seventies, the US Army set up its own small remote-viewing programme. Taking orders from the Army’s Assistant Chief of Intelligence in the Pentagon, only a few dozen officials in the intelligence community knew about this project, code-named Grill Flame. Documents obtained from US intelligence, published in part in Lobster magazine, show that Grill Flame was the operational wing of the overall Stargate programme, which was originally set up in 1977 to assess what intelligence information an enemy could tap into by psychic means. In 1978, with the establishment of Detachment @[email protected] (later listed in the Intelligence and Security Command -INSCOM- books as Grill Flame), the US Army was given a new mission - to utilize remote viewing as an intelligence-gathering tool. Eventually, the entire Defense Department’s remote-viewing programme was moved under the administrative umbrella of Grill Flame.

Six people - Mel Riley (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hambone_info/People1.html#Mel_Riley), Joe McMoneagle (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hambone_info/People1.html#Joseph_McMoneagle), Ken Bell, Fern Gauvin, Hartleigh Trent and Nancy Stern - most of them army personnel, were tested by the Stanford Research Institute for the Grill Flame project and all were found to be suitable. Based at Fort Meade in Maryland, the home of the NSA, the largest US intelligence branch, this unit carried out remote viewing against Soviet and Chinese bases. In late 1978, its services were made available to anyone in the US intelligence community who had high enough access. General Ed Thompson (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hambone_info/People1.html#Ed_Thompson), in overall command of the unit, increased funding so that Mel Riley,Joe McMoneagle and Ken Bell, nicknamed the ‘Special Action Branch’, could work full time on the project. In the summer of 1979, Mel Riley was assigned one of his first important remote-viewing targets - a Chinese nuclear-weapon test near Lop Nor. He remotely viewed an airborne nuclear-weapon drop by the Chinese in which the weapon exploded but failed to go into a nuclear chain reaction. He also reported that it was much more sophisticated in its construction than anticipated and made use of enrichment processes the intelligence people had not expected from China.*

* ‘Operational project summary: an unofficial list of nineteen apparent RV successes, 1974-93’ Dale Graff (CIA sponsored report, 1995).

Joe McMoneagle was asked by the NSA to remotely view a US consulate in the Mediterranean theatre from which the Russians were extracting information. McMoneagle correctly described a Russian listening post opposite the consulate, and the location of the electronic bug inside the consulate - he even psychically spied upon an NSA counterespionage team in a room beneath the Russians.**

http://www.amazon.com/gp/product/0440223067/qid=1142945987/sr=1-1/ref=sr_1_1/002-1531020-8898407?s=books&v=glance&n=283155

Baie interssant -

Fred
01-21-2015, 01:07 PM
Interessant om te volg. Ek dink een ding wat mens in gedagte moet hou as mens die Bybel lees, is dat die tradisionele betekenisse wat aan sekere begrippe soos "hel", "doderyk", "paradys", "hemel" ens. gegee word, deur die algemene teologie so 'n bietjie "vereenvoudig" is. Ons verstaan baie van die begrippe as dieselfde ding, terwyl dit nie noodwendig so is nie. Dit help om te kyk wat die woord in die oorspronklike taal is en wat dit beteken (daar is verskeie gratis programme op die internet beskikbaar wat di inligting bevat, bv. http://www.e-sword.net/). Dit is egter nodig om jouself so 'n bietjie los te maak van die algemeen aanvaarde begrip wat moontlik in jou kerk gepreek word.

Ander Bybelverse wat mens dalk ook in oorweging kan neem, is Luk 16:22-31, 1 Kor 5:3-5 (ek s nie mens moet lg. letterlik opneem nie, dalk is dit net 'n figuurlike manier van praat van Paulus).

Ek was self in 'n situasie waar ek 'n aantal jaar gelede 'n breinoperasie ondergaan het, meer as 'n week in ICU gel het om dopgehou te word, en in di tyd 'n dubbele longembolisme ontwikkel het. Nadat die personeel my van die vloer opgeskraap het, het 'n verpleegster my in kennis gestel dat ek baie naby die dood omgedraai het. Ek moes haar teleurstel dat ek maar net uitgepaas het en geen tonnels of wit ligte gesien het nie.

Toe ek egter op horskool was, was daar 'n meisie van 'n ander skool op die dorp wat tydens 'n sportbyeenkoms 'n naby-dood-ervaring gehad het. Volgens die koerant was sy blykbaar hel toe en het grotendeels lede van 'n bepaalde ras daar aangetref. Baie soos wat brood lyk as dit in die oond aangebrand het. Sien, die probleem is dat mens net daardie persoon se woord het om te volg. Hulle kan stories opmaak (soos die outjie wat nou die dag bely het dat die boek wat hy geskryf het oor sy nadoodse ervaring alles verdigsel was - http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boy_Who_Came_Back_from_Heaven) of dit kan waar wees. Maar dit kan waar wees omdat hulle breine hulle om die bos lei, soos wat sommige wetenskaplikes beweer, of omdat hulle dit werklik beleef. Hoe sal mens weet?

Lizette
01-21-2015, 09:58 PM
Van ander mense en wat hulle vertel kan ek nie van getuig nie. Wat met my gebeur het wel.

Enigiemand wat my ken sal vir jou kan se ek verafsku 'n leuen. Ek persoonlik dink dat ek die slegste leuenaar denkbaar is.

My ervarings het my in 'n heel nuwe studierigting gestuur, en baie van my persoonlikheid van tevore verander. Om die waarheid te se, my breinspesialis krap steeds kop oor my graad, aangesien ek veronderstel is om dit nie te kon behaal nie. Teologie is nogal 'n moeiliker studierigting.

Waar ek vroeer te selfbewus was om voor mense net verby te stap, is ek nou in staat om voor baie groot groepe mense op te tree, sonder dat my hart eers vinniger klop.

Wat ek ervaar het was so Goddelik, so 'n groot geskenk, dat aardse woorde, en ons taal hopeloos te klein is. Ek deel graag wat met my gebeur het met mense wat bereid is om te luister, aangesien die vir ook hulle baie sal beteken. Daarom is sterfbedbegeleiding, selfs al is dit baie traumaties, so 'n besonderse kosbare tyd in die mens se lewe, en ook die wat dit saam met hulle deurgaan.

My gevonde insig in mense en probleme maak van my 'n redelik goeie berader. Ek spog nie, ek bring dank aan die Heer hiermee.

528
01-22-2015, 09:33 AM
Waarheen gaan ons met die onderwerp ?

By geleentheid het ek aan ’n predikant tydens huisbesoek gevra waar kom God vandaan en wie het God “geskape”. Sy antwoord was dat dit nie belangrik is nie maar dat die volgende vir ons belangrik is ................. By ’n ander geleentheid het ’n predikant van die kansel af ges dat indien ons nie elke Sondag in die kerk is nie, maak nie saak wat die rede is nie, sal ons siele Hel toe gaan so seker as wat hy daar staan. Volgens hierdie eksegese was ek, of liewer my siel dan al klaar ge-oormerk vir die hel.

Hierdie tipe benadering het my genoop om uit te vind hoe God ontstaan het? Hoe God as Geestelike Wese konkrete voorwerpe kan skep soos die heelal en die aarde? Met die wete dat daar wel naby-dood ervarings is, het dit as springplank vir my gedien om verdere antwoorde te vind soos ondere andere:


Waarom die Christus afgedaal het na die Hel as die Hel, streng gesproke nog nie bestaan het nie.
Kan ’n gees in die hel brand as dit ’n gees is?
Hoe kan engele wat geeste is, ’n fisiese (sigbare) vorm aanneem?
Hoe kommunikeer God met ons? Op die oog af lyk dit na ’n maklike antwoord soos deur die Bybel en so meer. Ja, dit weet ek. Wat egter is die kommunikasie proses? Is dit iets soos radiogolwe?
Hoe onderhou God sy skepping?
Waarom kan Engele en geeste gefotografeer word?
Die mens is na God geskape wat kan skep. Kan die mens ook soos God skep – natuurlik nie op dieselfde formaat nie?
Waarom is die mens geskape?
Werk geloofsgenesing – waarom en waarom nie?
Wag mense slegs om Hemel toe te gaan deur net te glo, of word daar van die mens verwag om geestelik in die Hemel in te groei? Indien laasgenoemde die antwoord is, hoe geskied die proses van geestelike groei?


Bogenoemde is maar enkele van die aspekte wat ek ondersoek en nagevors het. Die ontdekking was vir my iets groots. Toe ek eers die gemene deler van die Heelal “ontdek” het, het al hoe meer dinge vir my “oopgegaan”. Het ek by verskeie geleenthede beleef hoe God deur middel van sy engele in ‘n mens se gewone handel en wandel kan ingryp. Wat ek ervaar het, was absoluut verstommend. Dan het ek genoem wat die kersie op die koek sal wees en tans blyk die resultate baie positief naamlik hoe selfgenesing bewerkstellig kan word. Alles geskied met behulp van die genoemde gemene deler.

Nie een van my ondersoeke en navorsing het te doen met bose geeste en wat nog nie.

Nadat ek mooi daaroor nagedink het, het ek besluit om jou te antwoord op jou vraag. Ook het ek besef dat di afdeling van die forum nie geskik is om hier enige mededelings van hierdie aard te maak nie. Redes gaan ek nie verskaf nie.

Wat hierdie bydrae betref, sluit ek dit hiermee af. Baie dankie vir die geleenthede wat ek gegun is om wel bydraes op hierdie forum te kon lewer.

Lukas
01-22-2015, 10:36 AM
@ 528. Baie predikante moes nooit in hulle lewens eers in die kerk gekom het nie. Hulle is nie gered nie en nog minder is dit hulle roeping maar hulle doen dit terwille van status en aansien maar is niks minder as farisers wat geen verhouding met die lewende God het nie.

Ek het op n dag in n kerk opgestaan en die kapelaan se diens onderbreek en hom uit die kerk uitgejaag en dit toe ek nog n korporaal was. Hy het sy Doktorsgraad in teologie gehad maar hy was nie teen n korporaal se taal en houding bestand nie.

Na die episode het hy glo n boemelaar geword wat ek dink n goeie ding was. Daar sou hy seker iets kon leer. Maar ek gaan nie nou oor predikante praat nie.


Einstein het ook met die vrae gesukkel waarmee jy gesukkel het maar hy het God op n ander vlak probeer bewys of ontken. Dit was met die ontdekking van n Quark wat hy sy hande in die lug gegooi het uitgeroep het. “This is n setup job” Die Quark is soos wat n elektron om n atoom wentel, die energie wat om n elektron wentel. Die Quark is niks wat materie word met die impuls van n gedagte. Al is die Quark die kleinste vorm van energie wat die mens kon ontdek, kan dit deur die oog van n naald en om die die oog van die naald gelyktydig gaan. Die Quark wanneer materie, het die vermo om atome te herrangskik en so materie te verander. Die spoed van n Quark het hulle bereken sal die van die wegspring tot aan die einde van die uitspansel en terug, onmiddellik wees. Die spoed kan nie gemeet word nie.

Laasgenoemde eienskap het n deel in die Bybel vir my verklaar. Ek het hou gehoor nog voor jy geroep het.

Ek staan verbaas oor jou ontdekkings omdat God volgens my so groot is, dat ek dink dit onmoontlik is om Sy grootheid te verstaan. Sy Goddelike wette waardeur Hy aan die mens toegang gegee het om ook te skep, word op hierdie stadium deur die new age beter benut as deur gelowiges. Met die verskil dat die new age daardie wette wat vir alle mense beskikbaar is, neem om aan hulle goddelike status te gee waarmee hulle God uiteindelik glo wil onttroon.

Die Bybel is vir ons in woorde en in beeldspraak geskryf om vir ons iets te probeer verduidelik wat eintlik in n mens se taal en verwysingsraamwerk onmoontlik is om te verstaan.

Ek kan nie vir jou s wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Op hierdie stadium kan ek net s dat jy moet doen soos Die Gees jou lei en nie soos jou gees jou lei nie.

Dit was n interessante onderwerp en daaruit het n ander onderwerp ontstaan wat in ons verstaan van God en met die verwysings wat ons in die Bybel het, ook beloof om n interessante onderwerp te word. Dankie,.


@Lizette.


Ek dink dat dit vir jou tyd geword het om presies te vertel wat met jou gebeur het en wat jou ervaring was.

Lizette
01-22-2015, 04:21 PM
Lukas, my storie is nie eintlik my storie nie. Dis 'n lang gesels ding, nie rerig leesding nie. Maar ek sal probeer vertel. Verskoning as ek bietjie tekort skiet.

Ek het by 'n maatskappy gewerk wat projekbestuur gedoen het vir regstellende aksie maatskappye. Ek was alleenouer van twee klein seuntjies, waarvan een net 5 maande voor my aanval deur 'n dronk man voor my huis raakgery was.

Die spesifieke dag, 9 April 2002 was ek soos altyd by die maatskappy om 08h00 soos altyd, om hulle week se probleme uit te sorteer. Ons was in totaal 8 in die vergadering.

Die besturende direkteur, genaamd Ephraim het die vorige week of wat gesorg vir baie drama, aangesien hy baie jaloers was op sy vennoot, wat ook 'n ANC raadslid was, wat 'n stewige salaris met baie voordele gehad het. Die maatskappy was nie in staat om meer as R73 000 per maand te betaal vir sy dienste nie.

Ephraim het ongeveer 'n halfuur na ons vergadering begin het daar ingestorm, en my van agter drie keer vinnig met 'n vleismes gesteek. Hy het die ander, almal swart, net uitgejaag, en teruggekeer vir my. Die eerste steke was natuurlin in die long, en terwyl ek besig was om in my eie bloed te verdrink, het ek probeer om my vuurwapen wat in my handsak was te kry om myself te verdedig.

Toe Ephraim terugkom, het hy gesien wat ek doen, en my handsak probeer afneem. Intussen het hy my aanhou steek met die mes, terwyl hy vreeslike haatdraende goed vir my geskreeu het, alles rassisties van aard. Ek het myself probeer verdedig, maar nie baie suksesvol nie. Hy het my ook met 'n papierspyker, wat op die sekretaresse se lessenaar was gesteek. Ek het my balans verloor, en besef, die man mag nie my vuurwapen aan die hande kry nie. Ek het op dit neergeval, op my maag. Hy het my probeer afsleep, maar sonder sukses. Die mes het in my afgebreek na 28 messteke.

Hy het 'n graaf gegryp, en my eers getrap met sy voete, en toe van my nek onder toe begin oopspit. Hy het in die trapproses my rug gebreek. Toe het hy 'n hoekyster gegryp, die soort wat ons in plaastaal ken as "y-standard", en my kop vier keer oopgeslaan daarmee.

Ek het eers toe die dokter per helikopter daar aankom hom toegelaat om my om te draai, want hy was blank, die paramedici daar was swart.

Gedurende die aanval het die Here my die eerste keer weggeneem, en ek het onder 'n doringboom in die bosveld gesit. Die boom se skadu was my beskerming teen die Heer se Lig wat om my geskyn het. Ek het met die Here begin praat oor die sopkombuis wat daardie stadium van my afhanklik was. Daar het 307 kinders elke dag hulle enigste bord kos gekry. Die Here het my nooit onderbreek nie, en Sy antwoord: "Moenie worry nie, alles sal oraait wees".

Die tweede keer wat ek "weggeneem" is, was toe ek gesterf het. Ek was in 'n wit helder vertrek, saam met 'n man, wat in wit geklee was. Hy het met Sy rug na my gestaan. Voor my was my lewensklok wat besig was om agteruit te loop. Ek het besef ek gaan sterf, en het Hom gevra om aan my mense te verduidelik. Hy het nooit 'n woord gese nie, net vir my gekyk. My klok het tot nul gegaan, en weer begin loop. Ek was ongelukkig daaroor, ek wou nie die vrede en geluk en blydskap wat ek daar ervaar het verloor nie. Ek het vir Hom gevra om vir my mense te verduidelik wat gebeur het, en weer het Hy net vir my gekyk.

Die derde keer wat ek "weggevat" was, het ek oor 'n ornamentele brug, wat soos 'n reenboog lyk gestap. Alhoewel ek af beweeg het, was daar nie trappe nie. Ek kon die supergroen gras, die reuse blomme, die perfekte groot vrugte sien, asof ek kon in"zoom" en uit"zoom" met my sig. Alles was superskoon en perfek. Onder het ek begin aanstap na 'n huis. Maar die huis is nie 'n huis aan aardstandaarde nie. Ek het in die huis ingestap, ek het die pad geken. Ek het deur vertrekke en gange gestap, tot by 'n deur. Dit was my huis in die Here se Woning.

Met my eerste ervaring het God my verseker van Sy trou, want tot vandag het daardie sopkombuis nog nooit weer my hulp benodig nie. Daar is 'n nuwe sopkombuis deur my neef gebou, weg van JOB straat, en daar word nou 'n naskoolsentrum en kleuterskool deur senior burgers bedryf. Tans is daar 187 kinders, en kan ek net soms gaan kuier. Ek is nie meer nodig daar nie.

My tweede ervaring was om my te laat verstaan dat ek nou in die Here se tyd leef, en daarom moet ek Sy werk doen. Die Here het aan my getoon dat ek 'n tweede kans in die lewe gekry het.

Die derde ervaring, was om my te verseker dat ek nie verniet stoei met die bose elke dag nie. Hy het my gewys waar ons heen gaan, dat ek 'n plek in Sy Huis het.

Die ervarings het die rigting bepaal waarin my lewe nou beweeg. Dit help my in my sterfbedbegeleiding om dinge meer verstaanbaar te maak, dat die mense met 'n rustige gemoed hierdie groot deur kan deurgaan. Ek is in staat om met feitlik enige mens in enige situasie te kan praat, want ek was reeds deur soveel van dit. Ek ken pyn, ek ken seer, verdriet, verwerping, woede, hartseer, en ek ken Sy Genade.

Hein
01-25-2015, 11:59 AM
Wow Lizette, dis n awesome getuienis van hoe dit in hiernamaals is, hoe God jou vrede gegee het en hoe n mooi kind van die Here jy is. As ek jou een vraag mag vra asb: Hoe voel jy oor daardie persoon was jou so wreedaardig wou vermoor en gemartel het? Groetnis en Jesus liefde vir jou

Lizette
01-26-2015, 10:51 AM
Dis maklik om te se ons moet vergewe. Vergifnis is 'n ingewikkelde en eenvoudige ding. Die Here het in Sy gebed vir ons aangetoon dat ons slegs vergifnis sal kan ontvang van Hom as ons self vergewe. Maar terselfdertyd lees ons ook dat indien iemand opregte berou het vir sy dade, en hy vra vir vergifnis, moet dit aan hom geskenk word. Wat gemaak as Ephraim nie enigsins berou het nie? Ephraim het voortgegaan met sy verwoestingsproses, het in die tronk kort kort in 'n geveg betrokke geraak, in die laaste geveg iemand doodgemaak, deur hom ook so oop te spit met 'n graaf soos hy met my gedoen het. Ek kan nie met haat en 'n wrok leef nie, ek sou ook nie enigsins die wonderwerke ontvang het as ek gehaat het nie. Ook het Ephraim nooit vergifnis eers by die Here gesoek nie, eerder verkies om selfmoord te pleeg toe hy sy lewe self erg gekompliseer en moeilik gemaak het. Ek het besluit om hom en sy dade aan die Here te oorhandig om daaroor te oordeel. Ek het my hande van hom gewas en voortgegaan met die lewe wat die Here vir my gegee het om te leef. As ek terugkyk, voel ek bitter hartseer omdat Ephraim nie eerder die regte pad geloop het nie. Hy het nie my vergifnis eers nodig nie, hy moes met God reggemaak het.

Hein
01-27-2015, 11:14 AM
Dankie vir jou opregte antwoord Lizette.

Ek verstaan dat dit wat jy deurgegaan het, seker die ergste is wat enige mens kan deurgaan in sy lewe. Ek wil net graag, as ek mag n paar punte noem.

Ek persoonlik glo,(en ek dink ek gaan weer goed teenstand kry van baie), dat geen mens kan sulke wrede goed doen , as hy nie demonies beheer word deur satan nie. Dis 'n geestelike stryd.
Ja, hy het nie berou gesoek of gevra nie, maar hy sou ook nie, want hy is beheer deur satan en sy demone. Geen persoon wat deur satan beheer word, en sulke wrede goed doen, sal kom kruip en berou by enige iemand soek nie. Glad nie!

Tweedens, om hom te vergewe as iemand wat skuldig is aan jou met die daad wat hy aan jou gedoen het...., gaan OOR JOU, dit gaan nie oor hom nie. As jy wil he dat jou sondes vergewe word, moet jy hom vergewe.

Ek weet vergifnis is 'n baie moeilike onderwerp, maar dink so bietjie hieroor. Mag die Here se vrede oor jou wees!

Groetnis, Hein

Lizette
01-27-2015, 05:19 PM
Hallo Hein.

Ek het vir jou juis in my vorige boodskap genoem wat ek lees in die Bybel omtrent vergifnis.

Dit is hoekom ek dit aan die Here oorgegee het om te oordeel oor die saak. Ek het net voor ek die geleentheid gekry het om te studeer in 'n droom die keuse gekry van die Here, dat ek self kan kies of die aanval moet gebeur of nie, dat Hy my terugneem na daardie spesifieke dag. Ek het gekies om te gaan, dat dit moet plaasvind.

Ek glo dat die Here toelaat dat slegte dinge met ons gebeur, omdat Hy 'n plan met elke ding het. Ek verkies om te bou, eerder as om af te breek.

Ek glo dat my ou lewe tot 'n einde gekom het daar, en dat ek vandag 'n nuwe lewe leef in en vir Hom.

Ek hoop ek antwoord miskien bietjie van jou vrae.

454
01-28-2015, 01:19 PM
Hein

Vergifnis is nie 'n moeilike onderwerp nie. Dit is baie maklik en die voorskrifte word deur God vir ons uitgespel in die Bybel. Liberale idiote wat toelaat dat satan hulle misbruik maak dit moeilik vir hulself. Ons, die kinders van God ervaar God se vergifnis en ons vergewe soos God vergewe. Maklik.

Ek lees nou wat jy vir Lizette antwoord en dan wonder ek of jy impliseer dat, wanneer iemand deur die satan en sy demone beheer word die persoon nie verantwoordelik is vir sy dade nie. Hy is dus ook 'n onskuldige slagoffer, hy kannie berou he nie en sal ook nie om vergifnis vra nie, of verstaan ek jou verkeerd?

Chris

Hein
01-28-2015, 07:41 PM
Hein

Vergifnis is nie 'n moeilike onderwerp nie. Dit is baie maklik en die voorskrifte word deur God vir ons uitgespel in die Bybel. Liberale idiote wat toelaat dat satan hulle misbruik maak dit moeilik vir hulself. Ons, die kinders van God ervaar God se vergifnis en ons vergewe soos God vergewe. Maklik.

Ek lees nou wat jy vir Lizette antwoord en dan wonder ek of jy impliseer dat, wanneer iemand deur die satan en sy demone beheer word die persoon nie verantwoordelik is vir sy dade nie. Hy is dus ook 'n onskuldige slagoffer, hy kannie berou he nie en sal ook nie om vergifnis vra nie, of verstaan ek jou verkeerd?

Chris

Nee Chris, dis nie wat ek gese het nie. Ja hy is verantwoordelik vir sy dade en is skuldig en verdien om skuldih in n hof bevind te word en verdien om in die tronk te sit vir sy dade. My punt is - sy gewete sal hom glad nie pla nie, want sy totjies word getrek deur satan.Hy sal nie vir berou vra nie. Indien sy hart nie verander, soos in die geval van Saulus oppad Damaskus toe.pm nog Christene te gaan uitmoor. Dis my punt.

454
01-28-2015, 08:46 PM
Ok Hein, ek dink ek verstaan nou mooi wat jy bedoel. Hy moet sonder dat hy bekeer, onvoorwaardelik vergewe word, maar hy moet nog steeds veroordeel word en boet vir sy sondes? Verduidelik asb vir my hoe werk dit.

Dink jy die ou is onskuldig as satan sy toutjies trek of het hy 'n keuse? Kan dit per ongeluk met 'n mens gebeur of is dit 'n besluit wat hy neem? Gee hy homself oor aan die satan of dwing satan hom teen sy wil? Kan kinders van God ook satan besete wees?

Chris

Lizette
01-28-2015, 09:39 PM
Hein

Ek glo dat ons elkeen daardie keuses elke dag gegee word.

Ephraim was beslis bewus van wat hy doen, en hy het die keuse gemaak om my aan te val, selfs al het ek niks verkeerd aan hom gedoen nie. Om die waarheid te se, toe hy homself aan die polisie gaan oorgee het, was hy baie selfvoldaan.

Ek maak die keuse elke dag om nie 'n vuurwapen te neem en mense wat my te na gekom het af te maai nie. Ons word verantwoordelik gehou vir elke keuse wat ons maak. Net soos Adam en Eva, soos Kain, soos ons sien deur die Bybel.

God het dit duidelik gemaak, alle sondes kan vergeef word, behalwe die teen die Heilige Gees. Ephraim het besluit om homself nie voor God te verootmoedig en vergifnis te vra nie. Dit is wat my so hartseer maak in die hele storie. Verstaan mooi, ek was kwaad vir hom vir al die pyn en die lyding wat hy in my en my gesin se lewe gebring het. Maar ek kan vandag terugkyk, en sien hoe ons gegroei het, omdat ons die keuse gemaak het om positief te wees en te bou daarop.

Ek hoop jy verstaan my standpunt.

Hein
01-29-2015, 04:40 PM
Dag Chris,

jy raak alweer lekker moedswillig en sit sommer woorde in my mond.

Nee Chris, jy verstaan weereens verkeerd.

Daar is geestelike wette, en daar is aardse wette. Jy ken die verskil en moet asb nie weer moedswillig raak en woorde in my mond plaas nie.

Ek lees my Bybel oor vergifnis..., jy noem dit wat ek lees "aardse verleiding" of "leuns van die satan af". My Bybel lees die volgende:

Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
Mat 6:14 Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Mat 6:15 Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Mat 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
Mat 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
Mat 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

Ek vra dat ons die onderwerp verder bespreek by die vergifnis onderwerp "Hoe kan ons ooit vergewe".

Lizette, as jy nog nie het nie, lees maar gerus wat ons reeds oor 10 bladsye probeer uittrap het.

454
01-29-2015, 09:22 PM
Nee wat dankie Hein. Ek wou ma net vir jou uitwys dat vergifnis glad nie 'n moeilike onderwerp is nie. Dit raak net verwarrend wanneer mens wil probeer maak of God se kinders en satan se besetenis dieselfde behandeling moet kry.

Hein
01-30-2015, 06:34 AM
Nee wat dankie Hein. Ek wou ma net vir jou uitwys dat vergifnis glad nie 'n moeilike onderwerp is nie. Dit raak net verwarrend wanneer mens wil probeer maak of God se kinders en satan se besetenis dieselfde behandeling moet kry.

Chris, bekering en vergifnis is 2 verskillende onderwerpe. Jy kannie die 2 saamgooi in dieselfde redenasie nie.

454
01-30-2015, 11:45 AM
More Hein.

Ek het eintlik besluit om nie met jou te redeneer nie(my plaaswerkers het vrugbaarder grond as jy en my tyd is vir my kosbaar), tog sal ek weer probeer, dalk net glo iemand die drek wat jy kwytraak en dan voel ek skuldig oor ek nie probeer het nie.

Jy is reg bekering en vergifnis is twee verskillende onderwerpe. Vergifnis is egter afhanklik van bekering. Daar kan geen vergifnis wees as daar nie eers bekering was nie. Jy en enige ander liberale kerkganger kan vir vergifnis bid tot die wederkoms maar daar sal niks van kom voordat daar nie eers bekering is nie. Bekering is 'n voorvereiste. Jammer maar dit is hoe God gekies het en die Bybel dit uitspel.

Mar 1:4 S het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe.

Act 2:38 Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Act 3:19 Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.

Hoe wil jy dit nou van mekaar skei?

Dit is een van God se voorwaardes vir vergifnis. Ek het jou al gese daar bestaan nie so ding soos onvoorwaardelike vergifnis nie. Soek dit in die Bybel en wys dit vir my. Dit is 'n leuen gebore in die hel sodat satan 'n plank het om God se kinders wat slagoffers van een of ander gruwel was, nog verder te slaan. Nou kom welmenende christene en beskuldig kinders van God dat hulle nie onvoorwaardelik vergewe nie. Die kerk self het die leuen al so ver gesluk dat hulle 'n wig deur middel van 'n skuldgevoel tussen God en Sy kinders indruk. Nou kry ons die anties op tv wat hulle mans en kinders se moordenaars kastig vergeef nog voor die bloed droog is. Dit is so vals soos die satan self. 'n Patetiese gebaar van patriotisme teenoor 'n menslike instansie.

Aangaande die bybelverse wat jy aanhaal. Ja, natuurlik, ons weet dit almal, dit staan daar, God wil he ons moet vergewe en Hy gee ons die krag daarvoor. Dit bly egter gekoppel aan voorwaardes. Berou, bekering en toestemming.

Hein, kyk wat doen jy met jou welbedoelde liberale twak. Lizette het kom getuig van die wonderwerke wat God in haar lewe gedoen het en doen. Ek dink nie jy besef dit nie, maar anders as opgemaakte grensverhale is dit baie moeilik om die met vreemdelinge te deel. Tog is dit kosbaar en is daar vir ons elkeen 'n boodskap daarin.
Wat doen jy? Jy vat Lizette baie subtiel aan omdat sy nie skryf sy het onvoorwaardelik vergewe nie. Ek ken Lizette nie so ek kan net skryf van wat ek lees, maar wat ek jou wel kan vertel is dat iemand wat deur is wat sy deurgemaak het nie na dit alles ook nog met 'n skuldgevoel kan rondloop omdat sy nie onvoorwaardelik kan vergewe nie. Dis moeilik genoeg as so barbaar tot bekering kom en om vergifnis vra maar dit is onmoontlik as daar geen berou is nie.

As jy wil verskil antwoord asb eers al die vra wat ek jou gevra het. Terwyl jy opreg daarmee besig is sal jy agterkom watse addersnes jy oopkrap.

Sterkte
Chris

Hein
01-31-2015, 11:46 AM
Sal jou by die vergifnis onderwerp antwoord.

Hein
02-02-2015, 12:57 PM
Dagse Chris,

Dit wil vir my lyk of jy 2-3 onderwerpe wil saamflans die hele tyd, wat mens seker sal probeer doen, vergifnis, bekering en berou.

Daar is 2 soorte vergifnis:
1. God se vergifnis teenoor jou as sondaar, m.a.w. HEILIGMAKENDE vergifnis , waar jou EIE sondes vergewe word as jy in Hom glo.
2. en dan ook vergifnis teenoor jou medemens, m.a.w. MEDEMENSLIKE vergifnis, waar ‘n persoon jou te na kom en teen jou sondig.


HEILIGMAKENDE vergifnis:
God stuur HOMSELF in die vorm van Jesus aarde toe, om ons te kom red. God sien dat ons almal hel toe sou gaan, AS HY NIE INGRYP NIE. Jesus kom leer ons hoe om te lewe, wat om te doen, en uiteindelik sterf Hy vir almal se sondes op aarde.
Maar nie sommer so ‘n sterfte nie – Jesus sterf ONVOORWAARDELIK! Hy vra nie eers vir elkeen voor die tyd: “Hey boetman, stop jou hoerery ” OF “Hey mevrou, los jou egbrekery” NEE, Hy sterf ONVOORWAARDELIK !!!. Net daar is die prys vir ons sondes betaal – ONVOORWAARDELIK !!!

Mat 26:28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

(Hierdie vergifnis, is tussen JOU en God – NIE tussen my en my medemens nie.)


MEDEMENSLIKE VERGIFNIS:
Nou s God in Sy Woord, jy moet jou medemens nt so vergewe – GEEN VOORWAARDES nie! Jy kan nie as God jou onvoorwaardelik vergewe, ewe skielik nou jou eie voorwaardes stel nie. Jy moet ONVOORWAARDELIK vergewe.

Jy kan nie daardie persoon eers DWING en s: ”Hey man, jy het my regtig seergemaak, h dan nou eers opregte berou oor jouself en jou dade voor God en dan KAN EK JAN VAN DER MERWE jou EERS vergewe’” NEE!
Hoekom nie? Want God kan NIE JOU sondes vergewe, as jy NIE die wat teen JOU gesondig het EERS vergewe het nie.

Lees WAT s God in Sy Woord:
Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde, SOOS ONS OOK ons SKULDENAARS vergewe;
Mat 6:13 EN LEI ONS NIE IN VERSOEKING NIE, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Mat 6:14 WANT AS JULLE die mense hulle oortredinge vergewe, SAL julle hemelse Vader julle OOK vergewe.
Mat 6:15 Maar as julle die mense hulle oortredinge NIE VERGEWE NIE, sal julle Vader julle oortredinge OOK NIE vergewe nie.


BEKERING:
Die woordjie bekering (metanoia) beteken onder andere om “anders te dink, om jou vorige besluit of denke om te draai”. Ek weet dat meeste hierdie woordjie wil koppel aan berou, maar dit kan nie. Die woordjie bekering beteken om te draai na God, te erken wie Hy is en Hom te glo. Weergebore Christene se geloof is GLO. Hebrers 11, word ons geregverdig deur GELOOF!!!

Hier gaan dit oor geloofs BELUITE:
Hand 20:21 terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering (ANDERS DINK) tot God en die GELOOF in onse Here Jesus Christus.

Hand 10:43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom GLO, vergifnis van sondes deur Sy Naam ontvang.
Hand 10:44 En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, HET die Heilige Gees op ALMAL geval wat die woord GEHOOR het.

( Kyk mooi: dat HEILIGE Gees IS uitgestort oor ALMAL, en hul NET DAAR kinders van God geword het, en hul sondes weg gewas is deur Jesus Christus se bloed aan die kruis, deur slegs te GLO wat aan hul verkondig is en deur God se Gees wat in hul harte gewerk het – ONVOORWAARDELIK!. )

BEROU:
Die woordjie “berou” kom slegs 7 keer voor in die Nuwe Testament. (Die woorde “vergifnis” en “vergewe” kom 52 keer in die Nuwe Testament voor. )
Hoekom? Want God verduidelik sondes teenoor broederlike en KERKLIKE orde hier. God wil juis in hierdie stukkie vir ons verduidelik dat vergifnis NIE voorwaardes het nie. Juis word daar gesinspeel dat as ‘n persoon tot en met 490 keer berou het, dat jy hom MOET vergewe.
So, sien jy raak...., geen voorwaardes nie! 490 keer vat dit bo-menslik so vr, dat God vir jou wil wys - GEEN VOORWAARDES NIE!

Luk 17:3 PAS OP VIR JULLESELF. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom.
Luk 17:4 En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en s: Ek het berou— MOET jy hom vergewe.

( kyk ook mooi: HIERDIE gebeur in ‘n broederlike en kerklike orde. Eerstens waarsku God ons, PAS OP VIR JULLE SELF !!!!! Hier kom God ons letterlik WAARSKU en herinner dat ons MOET vergewe, soos Hy ons beveel het in Sy gebed: “Die Onse Vader” ONVOORWAARDELIK !
Matt 6:15 “Maar as julle die mense hulle oortredinge NIE VERGEWE NIE, sal julle Vader julle oortredinge OOK NIE vergewe nie. “


Jesus vat ONVOORWAARDELIKE vergifnis sommer BAAAAAIE verder, en s Sy Woord, toe Petrus selfvoldaan kom vra HOE DIKWELS moet ek my broeder DAN vergewe.

Mat 18:21 Toe kom Petrus na Hom en s: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?
Mat 18:22 Jesus antwoord hom: Ek s vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot SEWENTIG MAAL SEWE toe.

(dis ONVOORWAARDELIK hierdie !!!! Dis 490 keer !!!! As jou boetie by jou vrou 490 keer slaap, moet jy hom 490 keer vergewe vir elke 490 keer wat hy dit gedoen het. Wie op dees aarde sal dit doen ???????? NIEMAND NIE !!! Dit beteken onvoorwaardelik !!!!!

Chris, HOEKOM lees ek en jy verskillend?

Hoekom het vroue nog voor die bloed droog was onvoorwaardelik , TERRORSTE wat hul geliefdes vermoor het onvoorwaardelik vergewe? Want Chris, hulle geloofs-wortels in God is baie dieper as die gewone gelowiges. Hul kan dit NET doen as Heilige Gees hul help om na God se Woord luister EN DOEN!!
Hul het Matt 6:15 ge-DOEN!

Groetnis, Hein

Hein
02-02-2015, 01:06 PM
Jammer, ek moes dit by die vergifnis onderwerp geplaas het...

454
02-02-2015, 06:31 PM
Hein

Kom ek vra jou 'n eenvoudige vraag dan antwoord jy opreg. Vergewe God iemand wat nie Sy offer (Jesus Christus) aanvaar het nie? Dan die tweede vraag. kan daar enige vergifnis sonder 'n offer wees? Gaan lees eers wat se die Bybel voor jy antwoord.

Chris

Hein
02-02-2015, 08:19 PM
Hein

Kom ek vra jou 'n eenvoudige vraag dan antwoord jy opreg. Vergewe God iemand wat nie Sy offer (Jesus Christus) aanvaar het nie? Dan die tweede vraag. kan daar enige vergifnis sonder 'n offer wees? Gaan lees eers wat se die Bybel voor jy antwoord.

Chris

Kan iemand miskien al hierdie vergifnis goed van ons skuif na die "Kan ons ooit vergewe" onderwerp asb. Lukas ?

Chris, ek sal jou daar verder antwoord.

Lukas
03-23-2015, 11:45 PM
Dit is geskuif