• AKSKA Kriptografie (Teken lees) kursus in Stede en op plase

  Hoe AKSKA kursusse in 2018 werk

  Vir baie jare het ons mense tydens ín dag kursus of twee dag kursus of selfs ín vyf-dag kursus met soveel informasie oorweldig dat bitter min mense uiteindelik die konsepte in sy geheel kon snap. Net die enkeles wat vas gebyt het en keer op keer ín kursus bygewoon het, het uiteindelik begin om die beginsels van Kriptografie te verstaan.

  Vandag het ons 11 AKSKA bestuurders wat reg deur die land tot in ons buurstate kursusse aanbied. Nuwe kursus gangers word ook nie meer so met kennis oorlaai dat hulle na die kursus verward rond pik nie. Die kursusse word in twee klasse verdeel

  Beginners en Lede

  Beginners doen drie afsonderlike kursusse by die bestuurders, voor hulle as lede mag aansluit. Die kursusse staan as DEEL 1, DEEL 2 EN DEEL 3 kursusse bekend.

  DEEL 1. (R 500.00 per persoon)

  DEEL 1 is die inleiding tot Kriptografie. Die lede word geleer wat misdaadvoorkoming is. Hulle word geleer wat die betekenisse van die kleure is en hulle word gewys wat die hoof basiese tekens is, hoe dit lyk en wat dit beteken.

  Na DEEL 1 kry die mense geleentheid om die boek Oorwin Plaasaanvalle teen R350.00 aan te koop en hulle koop ook die boek Afrika Kriptografie teen R1300.00. Hierdie boeke word hulle handleidings vir die kursusse wat volg.

  DEEL 2. ( R1400.00 per persoon )

  Tydens die DEEL 2 kursus word mense geleer hoe voertuig roetes werk en hoe om rigtingwysers te herken en te soek.

  Dit is ín baie praktiese kursus en die kursusgangers word na hierdie kursus vir ín maand of langer gelos sodat hulle eers die beginsels en reŽls van voertuig roetes prakties onder die knie kan kry.


  DEEL 3. ( R1400.00 per persoon )

  Tydens die Deel 3 Kursus word die mense geleer hoe om met rigtingwysers by die voetslaan roetes uit te kom. Hulle word die verskillende maniere geleer hoe om voetslaan roetes te herken en te meet.

  Na die DEEL 3 kursus kry die kursusgangers die geleentheid om by AKSKA aan te sluit. Die koste is dan R250 per maand.

  Ses maande nadat ín lid aangesluit het, kan hy begin met die DEEL 4, DEEL 5 en DEEL 6 kursus. Hierdie is meer gevorderde kursusse wat oor ín tydperk van ses maande strek. Die kursusse begin tans twee keer per jaar.

  DEEL 4,5 en 6 is gratis en word deur middel van afstandsonderrig aangebied. DEEL 6 is die finale afronding wat tydens die vyf-dag kursus plaasvind. DEEL 6 het kostes en dit is gewoonlik vir die verblyf en kos vir die tydperk van die kursus.

  Na die voltooiing van DEEL 6 sal AKSKA lede wat die kursus voltooi het, op ín telegram groep kom waar hulle gereeld ten opsigte van aanpassings en veranderings binne kriptografie op hoogte gehou sal word.
  Die studente wat tydens die kursus bewys het dat hulle hul reŽls en die praktiese toepassing daarvan onder die knie het, sal gevra word om in toekomstige kursusse, die bestuurders as hulp instrukteurs by te staan.

  Die res van die lede wat dan later opknappingskursusse by die bestuurders wil bywoon, kan dit gratis bywoon, mits hulle nuwe betalende lede vir die kursusse werf.

  Wanneer jy ín betalende lid gewerf het, mag jy saam met jou rekrute weer DEEL 1, 2 en 3 oordoen, mits die rekruut vir al drie die kursusse inskryf.

  Dit is die enigste manier hoe ons die kennis beskermd en georden wyer kan versprei sodat ons meer en meer mense kan bemagtig om voorkomend op te tree in vandag se lewe vol misdaad.

  WAT GEBEUR NA DEEL 6

  Omdat die kriptografie konstant verander word en jou na twee jaar tegnies te verouderd kan wees om akkuraat te wees, bly jy deel van AKSKA, jy word op hoogte gehou van wysigings wat in kriptografie aangebring word sodat jy nooit onkant betrap kan word nie.

  Bonus opleiding

  DEEL 6 lede kry ook ín keuse om ín afstandonderrig in noodhulp te voltooi.
 • Recent Articles