Reply to Thread

Post a reply to the thread: Afrika Sosialisme is Naziisme!

Your Message

Click here to log in

tik in die woord akska met die nomer twee agteraan ( nie die woord nie)

 

You may choose an icon for your message from this list

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

HTML
Rate Thread

You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.

Topic Review (Newest First)

 • 04-29-2019, 12:46 PM
  Lukas
  Dit kan so wees en ons weet dat enige “ism” ( Engels ) of in Afrikaans “-isme” soos kommunisme, kapitalisme, sosialisme ensovoorts mens ge manipuleerder sisteme is wat uiteindelik almal ’n finansiële motief vir ’n klein uitgesoekte groepe tot gevolg het.

  Dat ons as etniese groep daardeur bedreig word, is ongetwyfeld ’n realiteit, maar om nè die -isme as die motief daarvoor te kyk, is volgens my nie totaal die korrekte waardering nie.

  Wanneer ons die regte motivering vir die bedreiging verstaan, kan die slim leiers onder ons dalk ’n taktiek teen die strategie waardeur ons self ’n strategie kan ontwikkel, om self te oorleef.

  Ons weet nou teen hierdie tyd dat Suid-Afrika en Kanada in die volgende vyf jaar, ’n totaal van 20 miljoen Nigeriërs elk, moet ontvang.

  Die President het glo beweer dat die Nigeriërs vir hulle “Farmaseutiese” kundigheid bekend staan en dat die invloei van 20 miljoen kundiges op die terrein vir Suid-Afrika groot finansiële voordele sal inhou.

  Ons weet dat die farmaseutiese kundigheid waarna hy verwys, eintlik dwelms is. Wat gaan dit vir ons as die bevolking beteken en wart gaan dit vir die regering beteken wanneer die land met nog ’n ekstra 20 miljoen smokkelaars belaai word?

  ONS

  Vir ons beteken dit dat ons kinders en kleinkinders ’n aanslag gaan ervaar waaruit baie min sal oorleef.
  Vir ons beteken dit dat meer as 50% van ons dogters uiteindelik anderskleurige kinders uit dwelm nood in die lewe gaan bring omdat hulle nie die geld het om te betaal nie.
  Vir ons beteken dit dat ons seuns meer en meer in misdaad sal verval om deel van bendes te word en die verslaafdes sal skaars ’n ouderdom van 35 jaar kan behaal voor hulle die lewe verlaat.
  Vir ons beteken dit ’n einde van n etniese groep soos ons dit vandag ken.

  REGERING

  Vir die regering beteken dit ’n kaping en uitwissing van ’n bevolking se intellektuele vermoë.
  Vir die regering beteken dit ’n identiteit lose bevolking wat maklik beheer kan word.
  Vir die minister as beskermheer en vennoot, beteken dit ’n baie groot finansiële voordeel terwyl die bevolking uiteindelik te dom en te verslaaf sal wees om te protesteer.

  DIE GROOT PRENTJIE

  Die mega moondhede se presidente praat meer en meer van die nuwe wêreld orde. Dit is ’n orde waar die hele wêreld sentraal bestuur gaan word. Dit is ’n orde waar die wêreld se getalle verminder moet word sodat hulle bestuurbaar kan bly, sodat die uitgesoekte elite totale beheer oor die identiteit lose massa kan bou behou.

  GEVOLGTREKKING

  As onwelkome etniese groep wat ook in ’n mate die onwelkome gewete van die regering is, is ons onwelkom. Die invloei van nog 20 miljoen mense in hierdie land sal die bestaande ekonomie verwoes en uiteindelik totaal vernietig om ’n armoede te skep soos wat die mense tydens die 1933 depressie beleef het. Maar anders as daardie depressie sal die kinders te verslaaf en te lui wees om te werk en uiteindelik sal baie in verslawing verval.
  Net die ouers wat hulle kinders regtig lief het en van kleins af teen dwelms en ander gevare van vriende en lêplekke opvoed, sê nageslag sal uiteindelik ’n kans hê om te oorleef.

  OPMERKING

  Wat ek hier bo geskryf het, is wat ek glo hoe die ismes uiteindelik gaan uitspeel. Maar dalk sal daar ander faktore in werking kom waarvoor ons nie kan beplan nie, wat uiteindelik ons oorlewing en voorbestaan sal verseker.

  Nie een van ons kan iets aan die wêreld politiek verander nie, maar die wat waardes het en wat die waardes na hulle kinders en kleinkinders kan oordra, sal oorleef.
 • 12-19-2018, 06:07 PM
  OVS

  Afrika Sosialisme is Naziisme!

  ‘n Verduideliking hoekom die Afrikaner vandag presies in dieselfde bootjie is as wat die Jode in Duitsland was voor WWII. Die skrywer verduidelik in detail dat Naziisme en Bolshevisme met die uitsondering van een detail dieselfde ding is. Dat Naziizme eintlik presies is waarmee die ANC, EFF en BLF broederskap besig is en dat "white monopoly capital" in Suid Afrika in Naziisme met "Jewish monopoly capital' vergelyk kan word en dat die ANC, EFF en BLF Broederskap op presies dieselfde gevolgtrekking afstuur as Hitler en die Nazi party. Die enigste verskil is dat "volk" in Naziisme etniese Duitsers was en dat die volk vir die ANC, EFF, BLF Broederskap die swartman is. Die skakel is onderaan.

  Understanding ‘isms’- Nazism is Left Wing, Libertarianism is Right Wing!

  Huh! Since when are Nazis ‘left wing’? – they are almost always associated with the ‘Right’ or ‘Far Right’ as a form of totalitarianism in opposition to socialism and liberalism, and as to ideals of Libertarianism – that’s a ‘Left Wing’ concept in opposition to some form of conservatism on the right – right? – Wrong!
  “You’re nuts” comes the universal chorus from the ‘Snowflake’ Liberals on the ‘left’ of me and the ‘Wingnut’ conservatives on the ‘right’ of me, but bear with me on this one, this comes from my Economic History university dissertation on ‘Communism versus Capitalism’ and the argument will become clear.

  Modern politics likes to shoe in ‘isms’ in an ideal of ‘left or right’ continuum to make for ease of political thought – so in the United Kingdom for example you get ‘Tory’ Conservatives on the ‘Right’ and ‘Labour’ socialists on the ‘Left’, Tory Conservatives lean towards a Capitalism model and Labour Socialists lean towards a Communism model. Same Parliamentary model exists in South Africa – the ANC is ‘left’ leaning to Communism and the DA is ‘right’ leaning to Capitalism. Done – all clear, no debate. It’s an easy continuum, here it is:
  So why socialism in the middle? Simple answer is the ‘role of state’ and in the case of political parties leaning towards Communism they see more involvement of the state in economic, individual and community affairs, whereas parties leaning to Capitalism see less role of the state in these affairs. In modern politics both ‘left’ leaning and ‘right’ leaning political parties see some sort of state (government) involvement in the socio-economic well-being of its citizens to a lessor or greater degree – depending on where they sit on the continuum.

  Capitalism versus Communism

  Lets pause and understand exactly what we are talking about between Capitalism and Communism and what the big differences are. Historically on the ‘far left’ sits the father of Communism – Karl Marx, and his book ‘Das Kapital’ and on the ‘far right’ sits the father of Capitalism – Adam Smith and his book ‘Wealth of Nations’.
  Adam Smith and libertarianism

  Adam Smith

  In a nutshell, Adam Smith believed in the natural economic forces of demand and supply setting a point at which people freely trade with one another and some sort of barter or price will be agreed. His idea of state (government) involvement in this transaction between individuals or group of individuals is that it should be absolutely ‘invisible’.
  Smith coined a term called the ‘invisible hand’ in which he outlines that natural economic forces will always guide a free market and it is the role of the state to provide the most fruitful environment to allow these natural economic forces to come together and trade, and nothing more really. The state is a referee in a game of economic rugby, that’s it – other than implementing law and order there should be minimal interference in socio-economic affairs and even individual liberties.

  In this sense Adam Smith was a ‘classic’ Libertarian. The Libertarian concept begins with a conception of ‘Personal autonomy’ from which civil liberties are derived and a reduction or elimination of the state in those liberties is outlined. This is why libertarianism (epitomised by the statue of ‘lady liberty’) is so strongly associated with The United States of America and its enshrined ‘Capitalist’ model as originally outlined by Adam Smith.
  Therefore ‘libertarianism’ is for the most part a ‘right-wing’ concept on the ‘left/right continuum’. The ideals in the USA on Gun Laws and the freedom of the citizen to own guns and resist government or state oppression is very much based on the American definitions of Liberty and central to their Bill of Rights.
  It’s all Libertarian thinking, so next time some gun-toting conservative ‘Merican’ calls a liberal a ‘Libtard’ or a ‘snowflake’ – he is, most ironically, a liberal himself – in fact he’s exercising a supreme sense of Liberalism – in both free speech and his right to bear arms without state interference – which are all key concepts of ‘classic’ libertarianism.
  Central to Adam Smith’s philosophy on the human condition is that it recognises that man is naturally competitive, the economic forces will aways strive to wealth creation and the advancement of the individual and therefore the society as a whole – man is naturally ‘greedy’, there will always be a natural sense of one-upmanship to drive a profit in the trading process and this in turn drives prosperity and wealth.
  In the memorable words of Gordon Gekko in the movie Wall Street, “that greed — for lack of a better word — is good.” lies at the heart of capitalist society. The downside of this also results in social skews in capital ownership as more astute human beings in the negotiation process have an advantage over less astute human beings – this causes a wealth gap in an environment not fully controlled by the state and this is an intrinsic and at times fatal flaw of capitalism – and here is where Karl Marx kicks in.
  Karl Marx and Labour

  Karl Marx

  In a nutshell, Karl Marx proposed that the ‘means of production’ should not be owned by the wealthy but by the labour that creates it. The idea is that people own their own Labour and should take out of the ‘means of production’ what they are owed to an equal value of the Labour they have put in to it. In this way profiteering and ‘class conflict’ is eliminated as wealth is simply redistributed back to the labourers in equal value to their labour input, the profit equally shared in effect.

  It’s a utopian ideal where Karl Marx maintains that rich people and poor people want to work together for the greater good of society i.e. the community (hence communism) and in so eliminate ‘class conflict’. For his model to work Marx asserts that human beings are at their essence ‘honest’ and ‘earnest’ and in this state at all times, and by equalising everyone no individual person will be in a position to be corrupt or exercise any sort of one-upmanship over another (thus eliminating the basic premise of capitalism).
  You can now easily see why ‘Communism’ has such romanticism to it, it’s a utopian ideal that assumes human beings are not greedy. It is also for this reason that Communism is intrinsically flawed, as reality and history have shown that man is greedy, and been ‘triumphal’ its as much part of the human emotional condition as joy, love and sadness.
  The ‘state’ also plays a supreme role in dictating this ‘value’ outcome of labour relationship in Communism and individual rights are suppressed against those of the broader communal need. It is for this reason that modern societies which have driven towards Marx’s utopian ideal have so far failed – nobody is really prepared to give up their ‘Personal Autonomy’ as dictated by the rather ‘right wing’ classical ideal of Libertarianism and Capitalism.
  So, the utopian ideal is really just that, and in reality its unattainable, but what of those societies who have had a crack at it, how did they fare? Here comes a raft of ‘isms’ including Bolshevism, Leninism, Stalinism, National Socialism (Nazism) and even African Nationalist socialism.

  Nazism versus Bolshevism

  Let’s look at National Socialism (Nazim) and Bolshevism (the Communist ‘Reds’) and Lenin, a Bolshevik (in fact he founded it) – where do they sit? Central to both these concepts is the ‘social hive’ and the ‘role of state’. Both Bolsheviks and Nazis believed in the concept of a ‘centralised’ authority to govern a socialist state.
  Upfront, here’s the shocking news (to some) considering the degree of hatred between the two ‘isms’, they both complement each other on the continuum, they are ‘left wing’ and they sit here:

  Central to both Nazism and Bolshevism is the idea of the communal hive. Think of this as a Bee Hive, everyone is equal to a degree except for the Queen Bee, who is not equal to anyone at all and is the ‘supreme leader’ in every respect. Injected with the ideals of ‘Nationalism’ whether Soviet or German, each hive is left with a unique species identity. The hive has a social structure and in both hives there are worker bees and drone bees, drone bees serve the supreme leader only – this would be the ‘the party’ elite. The worker bees are all equal and ‘honey’ is the ‘means of production’.
  National Socialism (Nazism)

  Both Nazism and Bolshevism have as their root – a utopian sence of ‘community’, so let’s have a look at why Nazim is at it’s very core a ‘labour’ and ‘community’ movement, and its all found in the name.
  The full name of the party was Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, in English it means National-Socialist German Workers’ Party.

  So what of this ‘workers party’ bit? The Nazi Party started out in 1919 as the German Worker’s Party i.e. Deutsche Arbeiterpartei or DAP with Anton Drexler as Chairman and Karl Harrer as the Reich Chairman. The party essence and cause in bringing a workers voice to disgruntled World War 1 veterans, especially as to their exploitation of their ‘labour’ by a capitalist elite which they believed sent them to war in the first place – in this respect the DAP was no different to that of Bolshevist Communists. The only area they really differed with Bolshevism on was over their central ideals of German ‘nationalism’ – known at the time as the völkisch movement.
  Adolph Hitler joined the German Worker’s Party as its 55th member when it was a fledgling in 1920 and quickly became most active orator and chief of propaganda. Hitler preferred that role as he saw himself as the drummer for the ‘völkisch’ nationalism part of labour politics in Germany.

  The ‘völkisch movement’ was the German interpretation of the ‘proletariat’ (middle class volk) and it had a romantic focus on German folklore and was defined as a ‘naturally grown community in unity’. It was characterised by a one-body-metaphor ‘Volkskörper’ encompassing the entire population.

  In February 1920, Adolph Hitler proposed broadening the appeal of what was basically a Labour Party representing a disgruntled working class, to now appeal to the middle class by incorporating völkisch nationalism’ as a central theme to its socialist model. As a fire-brand Hitler initially wanted to re-name the party to ‘The Social Revolutionary Party’ but he was persuaded to add ‘National Socialism’ as a prefix to the ”German Worker’s Party’ and the National Socialist German Workers Party was born – Nazism for short. It was not plain sailing to incorporate völkisch nationalism into was in essence a Labour Party – the party Riech Chairman and founder Karl Harrer resigned in disgust.
  So whats with ‘the ‘völkisch movement’ that it created such disunity in the original German Worker’s Party? Simply it also included the idea of ‘Pure’ Germans in its definition of the proletariat and this bit Hitler loved, he was later to write ‘Mein Kampf’ “the basic ideas of the National-Socialist movement are populist (völkisch) and the populist (völkisch) ideas are National-Socialist.” The ‘völkisch movement’ spun off a short-lived organisation called the ‘Thule Society’ and it was a member of this society Friedrich Krohn who designed the original Nazi Swastika.
  Putting völkisch nationalism aside for a minute, as it is the key differentiator between the Bolsheviks idea of ‘Marx’s utopian idea of communism to those of Nazism. Let’s have a look at why Nazism has Communist leanings on the Communism/Capitalism continuum.
  Arbeit macht frei

  Adolph Hitler

  The Nazis would never admit it as Karl Marx was Jewish, but at essence their idea of socialism carries all the hallmarks of Marx’s utopian communism. Like Marx, the Nazi’s saw ‘Labour’ as the path to Liberty – a grizzly reminder of this is the sign above Auschwitz concentration camp “Arbeit macht frei.”
  Central to Nazi philosophy (and Communist philosophy) was their demand to “break the shackles of finance capital.” Expanding on this demand, the Nazis outlined that every citizen must productively work and their labour must benefit the whole community. In addition to this they demanded the abolition of ‘debt slavery’ brought on by capitalist ideals of ‘interest’. They demanded the nationalisation of key industries and trusts and that profits from heavy industries were equitably divided amongst the workers and they demanded expropriation of capitalist land without compensation for the ‘people’ and in addition the state take over all aspects of education. You may well agree that this is all very ‘Marxist’ in thinking.

  As to their ‘utopian’ projects for good labour once the Nazis came to power, they implemented ‘Strength Though Joy’ which saw the German working class and middle class ‘people’ enjoy holiday and leisure opportunities which had previously been exclusive to the rich upper classes – these included sport and cultural activities, Alpine ski trips and even ‘Beach’ holidays on the Riviera. They famously came up with the ‘Peoples’ car for the masses to provide a state-supported car to people previously denied such an opportunity. This is now the famous Volkswagen Beetle.


  They even built a gigantic holiday resort on the island of Rügen in the Baltic Sea – exclusively for the masses. It was designed to house 20,000 holidaymakers in simple 2-bed rooms but was stopped when WW2 started. So, happy worker bees all round.

  Bolshevism (and Stalinism)

  So how are the Bolsheviks the same as the Nazis? Like the Nazi’s their form of socialism is similar along economic principles and principles of governance. Where Bolshevism and Nazism both converge is on the principle of totalitarianism. With Karl Marx’s principles of Labour, Vladimir Lenin went further and proposed the idea of a one party state under a singular leader.

  The ‘Marxist Russian Social Democratic Party’ which united various revolutionary organisations in Russia including the Bolsheviks (and Lenin), however it morphed and split to become The Communist Party of the Soviet Union. In this process Lenin was to play a key role.

  Like Adolph Hitler, Vladimir Lenin was autocratic, narrow-minded and unbending in his views. Like Hitler had a utopian vision of a socialist German Reich, Lenin had a similar utopian vision for Russian socialism, and neither wavered in their belief of it, in fact Lenin (like Hitler) divided people into two categories, friend and enemy – those who followed him and the rest. Lenin (like Hitler) then went about forming a ‘cadre’ of loyalists around him – a political party elite.

  Vladimir Lenin

  One of the main points of Lenin’s writings was that a revolution can only be achieved by the strong leadership of one person over the masses. Lenin agreed with the Marxist idea of eliminating social classes, but in his utopian society there would still be visible distinctions between those in politics (the party elite) and the common worker. Here their ‘hive’ looks very similar to the German one.
  When Joseph Stalin became the supreme leader of the Communist Party he was to build on Lenin’s ideals of absolute leadership. Stalin’s policy – Stalinism was to consolidate the concept of totalitarianism with Russian governance when he was elected as General Secretary in 1927 (as Hitler also consolidated totalitarianism with German governance when he was elected Chancellor in 1933).

  Joseph Stalin

  Stalin and Hitler start to look very similar when you review Stalin’s published work ‘Socialism in One Country’ and Stalin’s policies in relation to ‘Mein Kamph’ and Hitler’s published work and policies. In Stalin’s ‘Socialism in One Country’ the focus was on the implementation of a totalitarian state, rapid industrialisation, collectivisation of agriculture, elimination of enemies of the state and building a ‘cult of personality’.
  Totalitarian policy, enemies of the state and the ‘cult of personality’ concept was extremely central to Hitler as well, so to the large industrial projects initiated by the Nazi to bring in productive labour from the masses. Nazism flirted with industrialists and private capital as a necessary means to building industry (and a war machine eventually) most notably BMW, IBM, Bayer, Kodac, Heinkel, Boshe – even Hugo Boss designed their uniforms, they were only picky as to which industrialists they used – choosing what they believed to be non-Jewish capital instead.
  Stalinism was the same, Stalin flirted with industrialists and private capital to further his socialist goal – in the policy to accelerate the development of industrialization, Stalin imported materials, ideas, expertise and workers from Western Europe (and even the United States). Stalin even set up joint ventures with American private enterprises (most notably the Ford Motor Company), which under state supervision assisted in developing the basis of the industry of the Soviet economy from 1927 to the 1930s. After the American private enterprises had completed their tasks, Soviet state enterprises took over.

  Nazism differed a little on collective agriculture and focused instead on expansion of agriculture to the ‘East’ to allow for more ‘living space’ and to feed the industrialised ‘volk’ of the Reich.
  Enemy of the ‘People’

  For Stalinism class conflict is key, the ‘enemy’ consisted of two broad kinds of class ‘the bourgeois’ (the intelligentsia and the owners of ‘capital’) and members of the working class with counter-revolutionary sympathies.
  Both forms of socialism, Stalinism and Nazim dealt with their enemies of the ‘people’ in much the same way.
  As head of the Politburo Stalin consolidated absolute power in the 1930s with a ‘Great Purge’ of the party that claimed to expel “opportunists” and “counter-revolutionary infiltrators”. Those targeted by the purge were expelled from the party, some were banished to Gulags (labour and re-education ‘concentration camps’) and some were subject to execution on trumped-up charges. Stalin passed a new law on “terrorist organizations and terrorist acts” which inevitably resulted in execution. Hitler’s ‘night of the long knives’ or Röhm Purge and subsequent policies were no different to Stalin’s.
  Under the legislation many alleged anti-Soviet pretexts were used to brand someone a ‘enemy of the people’ starting the cycle of public persecution, often proceeding to interrogation, torture, deportation to a gulag or execution.
  As with Hitler’s purge of Ernst Röhm and the Sturmabteilung (SA) the Nazi’s own mass paramilitary organisation, consider this; Stalin in his purge – with the exception of Vladimir Milyutin (who died in prison in 1937) and Stalin himself, all of the members of Lenin’s original cabinet who had not succumbed to death from natural causes before the purge were executed.

  Socialist systems driven on various ideological difference whether German Nazi or Russian Communism all have in them this phenomenon to re-educate (and if necessary exterminate) anyone in their society not conforming to their idea of the ‘social hive’ or ‘community’. The Soviet system of ‘Gulag’ re-education/labour camps are no different to the early German Nazi concentration camps in their purpose (and as deadly).

  Bourgeois capital under Stalinism and Nazism

  Stalin’s Great Purge was extended to include all enemies of the Stalinist doctrine and this included the targeting his idea of the owners of capital i.e. the bourgeois and to settle Stalin’s idea of ‘class conflict’ between the ‘proletarian’ (worker) class and the ‘bourgeois’ (middle and upper) class.
  Historians now estimate that nearly 700,000 people (353,074 in 1937 and 328,612 in 1938) were executed in the course of Stalin’s Great Purge’ with the great mass of victims merely “ordinary” Soviet citizens: workers, peasants, homemakers, teachers, priests, musicians, soldiers, pensioners, ballerinas and beggars. Many of the executed were interred in mass graves all over Russia.

  Political satire of the time sees Hitler and Stalin in perfect step, tied at the hip politically their uniforms are those of impoverished proletariat and their militaristic totalitarian ‘isms’ in synch.
  It is estimated that between 1941 and 1949 nearly 3.3 million people were deported to Gulags in Siberia and the Central Asian republics. By some estimates, up to 43% of the resettled population died of disease and malnutrition – that’s 1,400,000 ‘non believers’ in the glories of Communism – dead!
  Hitler’s purge was also extended to include all enemies of the nazism doctrine and this also included the owners of Capital i.e the bourgeois – only with one very big difference, the targeted bourgeois and industrialists under Nazism were almost exclusively Jewish, as noted earlier Hitler had swung the ‘Pure German’ middle class (‘Pure’ German Bourgeois) to his side by building the ideology of ‘völkisch nationalism’ into his socialist worker’s party.
  This meant that to German Nazism and Hitler all suffering of the working class (meaning the non-jewish German proletariat) was the fault of the Jews, the Jewish industrialists and capitalists had caused World War 1, Jewish Bankers had enslaved “good” Germans to poverty with finance ‘interest’, and Hitler would warn that World War 2 if it was to break out was solely the fault of Jewish Capitalists (and nothing to do with his Reich’s expansionist aims).
  So when Nazi’s spoke of expropriation of capital and land without compensation, they really meant Jewish owned capital and land (think of this ideal as ‘Jewish’ Monopoly Capital similar to the modern-day South African derived ideal of ‘White’ Monopoly Capital as concocted up by a UK-based spin doctoring agency – Bell Pottinger). Under Nazism ‘the Jewish problem’ would see at least 6,000,000 Jews murdered and all their capital, wealth and land duly ‘expropriated’ for the ‘communal’ good.

  Herein lies the key difference of Nazism and Stalinism, the Stalinists saw the ‘communal’ bee hive as a Broad Church, as long as people fell in line with the authoritarian’s ideal of a communist utopia they were let into the hive and could participate in the sharing of wealth and equal labour. If not, death awaited. The Nazi ideal the same, you could enjoy an equitable distribution of wealth in the hive if you were good in your labour towards it and followed the authoritarian’s ideal of the utopian community (the Reich), the only really big difference; No Jews allowed. Death awaited those not buying into the scheme, and this meant normal people not deemed ‘Aryan’ enough in the ‘völkisch’ ideology and Jews as an entire population without exception.

  So, Nazism and Stalinism are basically the same at root values – economic policy, utopian ideal and political policy, the only BIG difference, the Bolsheviks allowed Jews into their social hive, in fact Jews played an active role in Communist sciences, technological advancement and industrialisation. To the Nazi’s this was unpalatable and it stood in stark opposition to their ‘völkisch philosophy – this is why they hated the idea of Bolshevism to the degree that they did, the Bolshevist socialist ideology threatened the Nazi socialist ideology at its very core – the advancement of soviet communism had to be stopped if Germany’s economic Reich and Aryan ‘white’ people where to remain ‘Pure’ and free of Jews.

  Left or Right?

  The Nazi war with the Soviet union was less about where they stood on the Communism/Capitalism continuum and more about race politics. In fact on the continuum they stand in the same place – socialists with leanings towards a utopian sense of communism. They are both LEFT WING.
  So why the confusion? In essence the confusion as to Nazism as ‘right wing’ lies in a political continuum and not the great capitalism/Communism Left/Right debate. It lies with the idea of a dictatorship – which is ‘right’ to the ideals of a popular democracy on the ‘left’. Here is the political continuum as it stood before WW2, and America and the United Kingdom’s systems are placed on it for measure;
  However, if you consider that Stalinism also subscribed to totalitarianism for its socialist state, then an argument can be made that one-party, supreme leader communism is also a ‘right wing’ ideology.
  This gets even more complicated and confusing when you try to apply the ‘Democracy Index’ as outlined by the UK-based Economic Intelligence Unit (EIU) which builds their continuum from left to right starting with ‘full democracy’ on the far left to ‘flawed democracy’ to ‘hybrid regime’ to ‘authoritarian regime’ on the far right. The EIU is confusing as it ranks Sweden, the United Kingdom, Denmark and Norway as the top full ‘democracies and they all have constitutional monarchs.

  In the end both Stalinism and Nazism socialist systems left a wake of millions of dead and these ‘isms’ are inherently ‘evil’ in this very respect, yet there is a still a need to modern socialists to romanticise with Communism, Nazism given the outcome of WW2 is a modern-day non-starter – yet some of these socialist romantics are hidden Nazis – here’s why.

  African Socialism

  Prior to the collapse of Stalin’s Soviet Socialism in 1990, their ‘broad church’ beehive ideal extended into African communities as the continent started to break with its colonial legacy after World War 2. To African nationalists, the ideals of traditional 17th Century African monarchism and their communal agricultural economies fall in line with Lennist/Stalinist communism and to some degree with Marxism when the ideal of exploited African Labour is applied in the modern industrialist context.

  The socialist ‘hive’ as practiced by the Soviets was exactly what was needed for many African socialists in their struggle against colonisation and ‘colonial’ agriculture, capital and industry after World War 2. The Union of Soviet Socialist Republics (Soviet Union) pact with African socialism even saw the Soviets train African ‘liberation’ groups in both ideological implementation and military overthrow.
  All consistent with soviet styled communism, many examples in Africa since 1945 of one party states, leaders for life, dictatorships, nationalisation of capital, land appropriation without compensation and socialism, all with varying degrees of success, failure and war.

  But what happens when you apply ‘race’ exclusion and ‘race capital’ to the concept of the African Socialist worker’s bee-hive as the Nazi’s applied it to their socialist bee hive? Enter, the Economic Freedom Front (EFF), a classic example of modern black nationalist socialist party which upfront have more in common with Nazism than anyone else and they sit on the continuum here:

  So why is the EFF the same as the Nazis, they have self-proclaimed themselves as Marxist-Leninist?
  Consider this in their socialist bee-hive, they are a populist ‘workers’ party (as the Deutsche Arbeiterpartei was), they have a ‘Commander in Chief’ in the form of Julias Malema as a supreme leader, and they have a cabal of party elite working towards the supreme commander’s utopian vision (exactly along the lines of both Leninism and Nazism thinking – queen and drones in effect), the marginalised ‘workers’ are promised equal ownership of capital and land – and if that capital is not freely handed over for the community good it will be expropriated and that there be universal land reform – these are the same ‘demands’ outlined the Nazis in their proclamation.
  In addition the EFF match both the Stalinists and the Nazis on the militarisation of their party, like the Nazi’s had their own para-military force, the Schutzstaffel (SS), so to the Stalin with his party para-military force the People’s Commissariat for Internal Affairs (NKVD) – the EFF’s inner circle ‘security’ team have now also started to closely resemble original Nazi Sturmabteilung (SA) style ‘strong-men’ wearing combat fatigues, abiding military styled rank structures and openly carrying weapons.

  Like the Nazi’s ‘völkisch philosophy, central to the EFF is a philosophy of ‘Sankarism’ – named after the black nationalist revolutionary who promoted black empowerment through wealth re-distribution of French capital in Burkina Faso during the 1980’s. Sankarism makes for some interesting and rather scary reading when parallels to Nazism and Stalinism are drawn, especially in Thomas Sankara’s ‘Popular Revolutionary Tribunals’ which included extrajudicial executions, arbitrary detentions and torture of political opponents (mainly those in competing labour movements and trade unions).
  Yet the EFF has announced itself a “proudly Sankarist formation” according to EFF member Jackie Shandu, so if a lesson from history is be learned, it is a good idea to familiarise ourselves with Thomas Sankara, known as ‘Africa’s ‘Che Guevara’ and his ‘single authoritarian’ leader and one party state ideals, along with his ‘radical transformation’ of capital into impoverished black hands.

  Thomas Sankara

  Within Sankarism’s ‘radical transformation’ of capital lies the key point of departure of the EFF’s ideology from Stalinist, Marxist or Leninist Communism ideology, as it’s this point the EFF matches perfectly Nazism and National Socialism, and it’s simply because the capital in question is defined by ‘race’.
  To the EFF, ‘white’ South African people are the source of all miserly to black people, whites are blamed for all war in South Africa, whites are ‘foreign’, they are ‘invaders’ and not of ‘pure’ African stock. ‘White’ owned capital serves only to oppress the black african proletariat, and therefore has to be redistributed – without any form of compensation to the owners or the financiers of that capital.

  To the EFF, it is only by the expropriation of ‘white monopoly capital’ that the economy will be properly healed and the worker given equality for his labour. If ‘white’ South Africans object to this they must be annihilated – but not “just yet” whilst they still serve a means to economic transformation and only if they behave like ‘good South Africans’ in that transformation – and let’s face it, there is not really any tolerance or real place for ‘whites’ in the EFF socialist bee-hive.
  Replaced the word ‘white’ and the words ‘white monopoly capital’ with the words ‘Jew’ and ‘Jewish monopoly capital’ and you have Nazism as outlined in Hitler’s Mein Kamph – pure and applied by the EFF.

  In Conclusion

  But … but … but … Liberals and libertarianism is also left-wing! – yes it is, but it is right-wing too, consider that the Communists sought to liberate people from the yolk of Capital (in general), the Nazi’s sought to liberate Aryan (pure white) people from Jewish Monopoly Capital and the EFF aims to liberate Black people from White Monopoly Capital – they are all ‘liberals’. Then consider the ‘classical’ Libertarianism of the likes of Adam Smith and subsequently his greatest disciple – John Maynard Keynes, whose Keynesian Economics takes the capitalist model into the 21st Century – the guiding principle here is Libertarianism – the ‘Lady Liberty’ which has seen in some great and very workable capitalist democracies. This is all very ‘Right Wing’.

  On the great struggle between Marx’s ‘honest man’ needed for a Communist model to work and Smith’s ‘greedy man’ needed for the Capitalist model to work, it is the concept of striving for individual wealth enhancement which in the end has always won out in any economic barter – this basic human truth cannot be removed or overlooked.
  The British government recently declared that the free market economy is “the greatest agent of collective human progress ever created” at the same time acknowledging that socialism had a place in welfare, education, health care and decent living standards for all its citizens – in the ‘Pure Democracy’ models like the United Kingdom, Denmark, Sweden, Norway, Switzerland the free market economy drives the wealth necessary to sustain socialist welfare and most do it on the 80/20 principle, the 80% feed the 20% in need of state welfare via taxation.
  Whenever socialist economic have been tried in the reverse of the 80/20 principle i.e. that the free market is capped by communist principles and capital ‘expropriated’ for universal use, then the 20% of the economy feeds the 80% in need of socialist welfare, and here we have historically seen abject failure in all economic markers and eventually economic (and political) collapse – and time and again Margaret Thatcher’s truism comes around “the problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  The idea of ‘reappropriation’ (stealing in effect) other people money (capital) to feed a socialist model whose welfare proposal exceeds free market income is as old as Nazism, Leninism and Stalinism and all these particular ‘leftist’ ‘isms’ stand on the left of the Communist/Capitalist continuum. Also, in every respect these ‘isms’ have left millions of dead innocent people in their wake trying to either implement them or sustain them – which on the whole is a compete failure of the human condition.

  As to this particular lesson from history, it is bewildering that ‘Communism’ as practiced by Lenin remains appealing, but completely jaw-dropping that veiled ‘Nazism’ is even allowed in any modern democracy, Nazism is despised in every single G20 country, except South Africa were its even represented openly in Parliament in the form of the EFF. True, its been skillfully covered over with the need to address ‘historical wrongs’ under a ‘Left Wing’ Communist banner, but I do wonder when that ruse will start to wear off and the truth exposed – with any luck without too much blood been spilled before we get there.

  https://samilhistory.com/2018/12/19/...is-right-wing/

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may post attachments
 • You may not edit your posts
 •