Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 51

Thread: Dood op ons paaie

 1. #11
  Isa_5:13 Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors.

  Dankie Lukas, nog 'n groot deel vir die legkaart van kennis. Hiersonder sal geen mens sy volle potensiaal as kind van God kan bereik nie.

 2. #12

  Kolektiewwe gebed

  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hoekom kan ons dan nie net bymekaar kom die hele land afbaken, outoriteit neem en die anc skuim skoonbid nie?
  @ 454

  Na aanleiding van aangehaalde vraag gerig aan Hein gaan ek nie die vraag as sulks beantwoord nie aangesien dit nie aan my gerig was nie. Veel eerder wil ek die konsep van genoemde vraag binne ‘n ander verwysings raamwerk plaas en diť dan beantwoord.

  Tydens die oorgangstydperk voor 1994 was daar by baie mense onsekerheid oor die uitkomste van die ingrypende politieke verandering wat beplan is. Mens kan tong-in-die-kies waarskynlik na die tydperk verwys as die “blikkieskos” era. Dat daar ‘n baie sterk moontlikheid was dat ‘n burgeroorlog kon uitbreek, word deur ‘n verskeidenheid gebeure bevestig. Die bou van ‘n Amerikaanse militÍre vliegtuigbasis op die grondgebied van Botswana naby die Suid-Afrikaanse grens, die aankoop van vuurwapens en ammunisie deur veral blankes asook die opgaar van voedselvoorrade is maar enkele gevalle.

  Wat egter hierdie tydperk veral gekenmerk het was die groot aantal gebede van instansies, bevolkingsgroepe, kerkgenootskappe ensomeer wat opgegaan het vir ‘n oorgangstydperk wat in vrede kon geskied en voortgaan. Met enkele uitsonderings (gering), het dit wel gebeur. Almal was diep dankbaar en die oorgangstydperk het aanvanklik so stadig geskied dat daar oŽnskynlik nie veel verander het nie.

  Wat later begin gebeur het was in sekere kringe te wagte. Die verworwe mag en land met al sy bates het later neerslag gevind in wat ons vandag waarskynlik kan beskryf as mags-beskonkenheid. Die woord “ANC skuim” kan gevolglik verder verbreed word na “alle skuim” wat probeer munt slaan uit die beskonke magsmisbruik van die ANC. Hier onder resorteer lede van alle rassegroepe. Korrupsie, plaasaanvalle, diefstal, moord, leuens, aggressie, skeld en vloektaal, ongesubstansieerde vervolgings ensomeer is maar enkele uitvloeisels wat tans ‘n bloeitydperk beleef.

  Die hipotetiese stelling: “die hele land afbaken, outoriteit neem en die anc skuim skoonbid” hou vandag dus – volgens my - nie veel water nie. Veral omdat dit nie net die ANC is wat hierby betrokke is nie.

  Onder die ANC elite bestaan daar erge verdeling van opinie wat aanleiding gee tot die vorming van groepfaksies. Die formaat van korrupsie asook hul beheptheid met hul eie agendas en belange het ‘n kloof tussen hulle en hul ondersteuners veroorsaak wat neerslag gevind het in die afgelope verkiesings.

  Nou is dit interessant wat die Christus se antwoord aan die FariseŽrs was: “Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.” (Mat 12:25 – lees die hele gedeelte in die bepaalde perikoop).

  Nou ontstaan die vraag, kan gebed wat voorheen ‘n burgeroorlog verhoed het, die land ‘n ommeswaai laat beleef na dit wat reg, goed en eerlik is?

  Dat baie mense alreeds vir die land en sy bevolking in totaliteit bid is wel bekend. Dat die formaat van gebed verskillende uitvloeisels het, is ook waar. Ek noem een vreemde preek en gebed wat my laat besef het hoe groot ons probleem al werklik geword het. ‘n Bekende en baie groot kerk in die ooste van Pretoria het ‘n leraar van die institusie - in kort – die volgende kwyt geraak: “Ons moet ophou om die regering te kritiseer en volgens my verstaan daarvan, ook spesifieke persone van die regering. As ons vir hulle bid dan kan ook ons (bedoelende die kerk se lidmate asook die wat op TV kyk en ander) baatvind by hulle “voorspoed?” wat beteken dat ons ‘n gemakliker lewe kan geniet”

  Die onverwagte gebeur somtyd op vreemde maniere. Tydens ‘n vergadering van die Siviele organisasie “Save South Africa” op 2 November 2016 in Pretoria het ‘n groot aantal mense van verskeie instellings, organisasies, gesiene persone – nie net in die ANC nie – maar ook ‘n oudregter van die konstitusionele hof hulle uitgespreek oor dit wat in Suid Afrika aan die gang is. Dan, vir my, die uitstaande kenmerk – daar is gebid vir Suid Afrika deur verskeie verteenwoordigers van kerkgenootskappe. Dit het o.a ingesluit Katolieke, Moslems, Boeda en veel meer. Dit wat telkens na die oppervlakte gekom het was vir dit wat reg, goed eerlik ensomeer is. Attribute wat ‘n Suid Afrika kan omkeer. Nie net het hierdie byeenkoms in Pretoria plaasgevind nie maar skynbaar ook in Kaapstad. Die volledige uitsending is gebeeldsend op kanaal 403 (eNews).

  Die hele Suid Afrika (grensgewys) is betrek en is verteenwoordig deur alle politieke partye, kerkgenootskappe, privaatinstellings, nie-regeringsorganisasies ensomeer. Al die “skuim” is op ‘n verantwoordelike wyse “aangespreek”.

  Kan dit toevallig wees dat die interdik van die verslag van die Publieke Beskermer oor staatskaping later die dag in die hof teruggetrek is en dat daar uitspraak gegee is dat die verslag voor of nie later as 17:00 bekend gemaak moes word. Nog nooit was ‘n verslag so geredelik beskikbaar aan Jan en Alleman nie.

  Die trane en leuens na aanleiding van diť verslag is in beeld op televisie vasgelÍ.

  Nou kom ek terug na die aanvanklike aanhaling van 454. Gesien in ‘n baie breŽr konteks (bedoelende as slegs die ANC) het gebed oor tyd heen en kollektief van aard, huidige probleme in die land so geopenbaar dat ‘n menslike oplossing nou moontlik gemaak is. Die outoriteit – volgens my siening – behoort nog altyd aan die Skepper van hemel en aarde.
  Last edited by 528; 11-06-2016 at 08:04 AM.

 3. #13
  528. EK stem met jou saam dat God omstandighede verander. Daar is n paar woorde wat ek wil noem waarop ek die groot prentjie sien

  Heers oor die aarde. ( dit was God se opdrag met die gepaste outoriteit aan die mens )
  Die Seun. ( Niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun )
  Juk ( ons mag nie aan dieselfde juk trek nie )
  Regverdig. ( God is n regverdige God. Geen mens kan die diepte van Sy regverdigheid begryp nie.)
  Raadsplan ( God se plan vir Sy koninkryk waarvan die aardbewoners n deel uitmaak, het vir ons voorspel dat dit nie altyd lekker sal wees nie. Tog kom daar n dag na Sy tweede koms wat ons omstandighede gaan verander.)
  Gesag. ( In die laaste dae sal God aan die satan die gesag en die mag gee om te regeer en om groot wonders te doen)

  2Th_2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

  Ek het geen twyfel dat ons die outoriteit en die mag het om oor politiek omstandighede te bid nie. My vraag is of ons dit as een liggaam, saam met Mohammedaan en Buddhist kan doen?

 4. #14
  Lukas.
  Nee ons kan seker maar ons mag nie.

 5. #15
  Dankie Chris 1. Dit is hoe ek dit ook verstaan. Daar is geen mens op hierdie hele aarde wat nie n regverdige geleentheid kry om Jesus as die Seun van God te aanvaar nie. Daar is net een geloof. Daar is baie gelowe en baie gelowe wat n onsigbare God aanbid wat hemel en aarde geskape het. Maar is net een geloof waar hulle Jesus as God kan erken, en elkeen sal die geleentheid kry om te kies. En daarom kan ons nie saam met n Buddhist, Mohammedaan of enige ander geloof, saam oor n onderwerp bid nie.

  528 het nou n voorbeeld genoem en die gebede was vermoedelik verhoor. Die vraag is. Wie sÍ die Buddhist, het sy gebed verhoor? Was die God of was dit Buddha ? Inter geloofs--saamtrekke kan nie deur God geseŽn word nie. Dit kan nie, want Hy sÍ so. En elkeen kry n regverdige geleentheid om te kies.

  Hoe weet ek dit?

 6. #16
  Net my klein bydrae,....

  Nee, ek sal nooit saam met ander gelowe bid nie, want ek kan nie. Hul bid tot hul god en ek sal apart tot my God bid. In my sendingwerk die afgelope 10 jaar, bou mens maar kennis op van ander gelowe. En daar is baie in Suid Afrika......

  Ons kry:
  "Christene", Weergebore Christene, Israel visie, Rooms Kotolieke, Jehova Witness, 7 de dag Adventiste, Moslems,Hindus, Buddiste, Tradisipnele Afrika god, Rastafariers, Scientology, New Age, satanisme, Voorvadergees aanbidders, en agnostiese groep, en dan sommer mense wat glad nie glo nie..., en dan nog die verskillende vorme van "christen kerke" ZCC, ens. Dan nog veel meer verdraaings ook in kerke....

  Meeste ontken Christus as God. Meeste ontken God 3- enig, Meeste verwerp Christus as Saligmaker. So dŗn aanbid hul NIE my God nie, punt!
  Soos Lukas sÍ, ons kannie saam in dieselfde juk trek nie.

  Soos ons weet is God nie sommer net Ů "vending machine" nie. R10 ingooi en jy kry jou koeldrank. Nee. En dit sluit aan by die onderwerp.

  God sÍ:
  Die gebed van die regverdige het groot krag
  Waar 2 of meer in My Naam vergader, daar is Ek.

  Maar ons moet verstaan alles gebeur in God SE WIL, nie ons wil nie.
  Die hele stad Ninevie is gered, toe hul luister na God en hulself bekeer. Gaan dit sommer netso in SA gebeur? Ek glo nie..... Te veel godsdienste en gelowe.

 7. #17
  Lukas en Hein

  Ek dink ons stem saam dat ons, nie met iemand, wat nie Jesus as God en saligmaker aanvaar, kan saambid nie.(hoekom voel ek verlig?)
  Lukas, kyk mooi wie gee die draak en die dier die mag. Dit is verseker nie God nie. God sal nooit, ooit Sy kinders aan die bose uitlewer nie.

  Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wÍreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
  Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesÍ: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
  Rev 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
  Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
  Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
  Rev 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wÍreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

  Chris

 8. #18
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Lukas en Hein

  Ek dink ons stem saam dat ons, nie met iemand, wat nie Jesus as God en saligmaker aanvaar, kan saambid nie.(hoekom voel ek verlig?)
  Lukas, kyk mooi wie gee die draak en die dier die mag. Dit is verseker nie God nie. God sal nooit, ooit Sy kinders aan die bose uitlewer nie.

  Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wÍreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
  Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesÍ: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
  Rev 13:5 En Ďn mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
  Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
  Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
  Rev 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wÍreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

  Chris
  Wie het aan die draak die mag gegee?

 9. #19
  Die mense wat hom aanbid het.

 10. #20
  So Chris jy reken die dier en draak kan wondertekens doen, omdat die mens aan hom die mag gegee het om dit te doen?verstaan ek jou reg?

Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •