Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: Straf God ons sonde vandag nog?

 1. #1

  Straf God ons sonde vandag nog?

  Vind aangeheg my ondersoek na die onderwerp en lewer asb kommentaar.Straf God ons vandag nog.pdf

 2. #2
  Hein

  Ek dink jy weet wat ek van die boekie poging van jou dink. Ek waarsku jou, jy is besig om te laster teen God Almagtig, jy misken die offer van Jesus en is besig om die Bybel te verdraai en te verkrag.

  Ongelukkig kan ons nie net daaroor lag nie, want mense soos jy, gelei deur 'n vrymesselaarskerk veroorsaak meer elende en dood onder kinders van God as die satan homself.

  Kom ek wys jou hoe belaglik jou redenasies is.

  Ek haal aan"Soos reeds gesien verander God nie. Hy straf beslis sonde, tugtig mense oor hul
  ongeregtighede en hul sondige en ongehoorsame dade op aarde."

  Jy se God straf almal wat sondig. Sy kinders en ongelowiges. Is dit wat jy se?

  Chris

 3. #3
  Ai, hier gaan ons al weer.......

  Chris, ek gaan definitief nie diie hele stuk weer hier vir jou uitskryf nie. Jy lees soos gewoonlik net 5% van wat ek skryf, en dan teer jy daarop. Nee ek laster glad nie. Jy lees een sinnetjie, en dan lees jy nie verder nie.
  Jesus het die skuldbrief vir ewige hel weggevat, dis waar. Kinders van God wat vrugte dr wat by hul bekering pas is gered van die ewige dood in die hel. En ja, God tugtig selfs Sy kinders. Dis aardse straf, nie ewige straf nie. En ek het dit regtig baie duidelik uitgeskryf, hoekom lee jy daar verby?
  As jy mooi alles in konteks lees, dan sal jy verstaan. Maar soos ek jou nou al ken, doen jy dit nie....

 4. #4
  Hein

  Verduidelik asb vir ons wat sal God se doel met die straf wees?

  Terwyl jy daaroor dink. Jy se God verander nooit en jou hele opstel is daarop gegrond dat, God in die ou testament mense gestraf het en dat Hy dit vandag nog doen.
  Is dit so?

  Jy se klom dinge Hein, so ek wil eers 'n paar grys areas uit die weg ruim.

  Chris

 5. #5
  Hein

  Jy is verkeerd wanneer jy se " Jy lees een sinnetjie, en dan lees jy nie verder nie". Ek lees verder Hein, maar wanneer een sin bog is, maak dit jou hele opstel 'n leuen en word jou hele bediening 'n klug.

  Net so terloops. Jy se God verander nooit nie, dit is 'n leuen uit die hel wat kerke aanhou verkondig.
  Ek weet daar is verse in die Bybel wat dit anders laat lyk. Daai verse dui egter op God se persoonlikheid(liefde) en nie Sy wil nie.
  Daar is menige voorbeelde in die Bybel waar God, Sy wil verander het, party selfs na mense ingemeng het. Dit se nie God moet nie, maar dit bewys dat Hy dit kan en sal doen. 'n Voorbeeld is Isreal wat 'n goue kalf maak en aanbid terwyl Moses op die berg, die 10 gebooie van God ontvang. God wou hulle vernietig maar na Moses tot Hom bid en pleit verander God, Sy wil. Gaan soek self, daar is baie.

  Dan het ons die grootste gebaar van liefde in die geskiedenis, God almagtig, skepper van hemel en aarde word 'n mens. God verander van Gees na Vlees. Die Woord word Vlees met die geboorte van Jesus. As dit nie verandering is nie, dan weet ek nie. Kan jy nog se God verander nie?

  God Almagtig kom en wandel as God in die vlees op aarde tussen Sy skepsels, sodat Hy die perfekte voorbeeld vir alle mense kan wees. Dan onderwerp Hy hom aan Sy skepsels sodat hulle Hom kan verraai, martel en vermoor, ter wille van Sy skepsels se sonde. Hy betaal die volle losprys vir elkeen wat wil glo, se sonde, sodat die wat in Hom glo die sonde en die dood kan oorwin.

  Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God

  Eph 1:7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

  Eph 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

  1Jn 2:1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.
  1Jn 2:2 En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir di van die hele wreld.

  Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
  Rom 8:2 Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
  Rom 8:3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,  Nou wil jy Hein, ons kom vertel dit was nie genoeg nie. Dit was alles pure verniet, God gaan Sy kinders nog steeds reg straf. Jy reken dit is nie laster nie??? Die mooiste is Hein, God het jou reeds daarvoor ook vergewe.

  Ek vra jou weer Hein as Jesus vir jou sondes betaal het en God het jou vergewe, waarvoor wil jy gestraf word?

  Sonde kan nie meer skeiding bring tussen God en Sy kinders nie, wel sondebewustheid en selfpoging. Geen kind van God wil sonde doen nie, nie een van ons wil sonde regverdig nie, tog gebeur dit en God het geweet dit gaan gebeur, daarom het Hy reeds voorsiening gemaak. Die voorsiening is nie 'n pak slae, siekte of een of ander vorm van manupulasie met vrees nie, dit is die bloed van Jesus. Elkeen van God se kinders staan skoongewas, geregtig voor God, deur die bloed van Jesus!!

  1Pe 1:18 Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgerfde sinlose bestaan nie.
  1Pe 1:19 Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.

  Heb 10:16 “Dit is die verbond wat Ek met hulle na daardie dae sal sluit, s die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal Ek dit skrywe.”
  Heb 10:17 Dan s Hy verder: “Aan hulle sondes en hulle oortredings sal Ek nooit meer dink nie.”
  Heb 10:18 Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.
  Heb 10:19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom,


  Chris

 6. #6
  Hein.

  Baie dankie maak sover sin vir my.

 7. #7
  Chris, die verse wat jy aangehaal het gaan oor die ewige straf in die hel. Nie aardse straf nie.

  Ons het al hier deurgegaan maar kom ek herrinner jou. Soos goeie vader op aarde sy eie kinders straf en tugtig as hul oortree straf God ons ook as Sy kinders as ons oortree op aarde. Indien jy dit nie doen nie, noem God jou selfs n mense moordenaar Hoekomstraf en tugtig God? Omdat Hy lief is vir jou en nie wil h jy moet uiteindelik in die hel beland nie.

 8. #8
  Hein

  Nee Hein die verse is nie net op die ewige straf van toepassing nie.

  Ek haal vir jou aan uit die Heidelbergse kategismus. Dit is so gereformeerd soos jy kan kry, dit verduidelik baie mooi met die relevante teksverse aangeheg. Ek dink ook die ou se opstel is bietjie beter nagevors en meer volledig as joune.

  Vraag 60: Hoe is jy regverdig voor God?
  Antwoord: Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus (a); so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al
  die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeur
  tot alle kwaad geneig is (c), God nogtans (d) aan my sonder enige verdienste van my kant (e), uit louter
  genade (f) die volkome genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus skenk (h). Dit reken Hy
  my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat
  Christus vir my volbring het (i). Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart (j)
  aanneem.
  (a)Rom 3:21, 22, 24; 5:1, 2; Gal 2:16; Ef 2:8, 9; Fil 3:9. (b) Rom 3:9. (c) Rom 7:23. (d) Rom 4:4; 2 Kor
  5:19. (e) Tit 3:5; Deut 9:6; Eseg 36:22. (f) Rom 3:24; Ef 2:8. (g) 1 Joh 2:2. (h) 1 Joh 2:1. (i) 2 Kor 5:21. (j)
  Rom 3:22; Joh 3:18.
  Vraag 61: Waarom s jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is?
  Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs
  die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is (a). En dit kan ek
  nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b).
  (a)1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 5:10.
  Sondag 24
  Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie?
  Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet
  wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie
  lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b).
  (a)Gal 3:10; Deut 27:26: (b) Jes 64:6.
  Vraag 63: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe
  wil beloon?
  Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a).
  (a)Luk 17:10.
  Vraag 64: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?
  Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie
  vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a).
  (a)Matt 7:18; Joh 15:5.


  2Co 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
  2Co 5:18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
  2Co 5:19 naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
  2Co 5:20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.
  2Co 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.


  Rom 3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,
  Rom 3:22 die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;
  Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
  Rom 3:24 en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
  Rom 3:25 Hom het God voorgestel in sy bloed as n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God
  Rom 3:26 om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.
  Rom 3:27 Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof.
  Rom 3:28 Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.
  Rom 3:29 Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene,
  Rom 3:30 aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof.
  Rom 3:31 Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

  Hein, gee asb vir ond 'n hedendaagse voorbeeld van hoe jy dink God, mense vandag straf. Sal jy kan???

  Chris

 9. #9
  Chris, jy haal weereens vir my uit heidelbergse kategusmis uit oor ewige straf en regverdigmaking, wat niks met aardse straf uit te waai het nie.

  Ai ou Chris, nou vra jy vir my ek moet aan jou wys hoe elke mens op aarde getugtig word deur die Vader. Sonde moet getugtig word boeta, PUNT! Dis regverdig.
  As sonde nie op aarde getugtig word nie, is God nie ‘n goeie Vader nie, want dan gee Hy nie om vir jou as Sy kind nie, en Hy is nie lief vir jou nie, en Hy los jou om aan te gaan met jou vrot sonde op aarde as Sy kind.
  Ek aanvaar dat my Vader ‘n goeie Vader is wat my kasty en tugtig op aarde, wat my liefhet.

  Jy soek voorbeelde, ek kan baie aardse vir jou gee, maar kom ons kyk na die Woord.
  Die verlamde man:
  Joh 5:14 Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom ges: Kyk, jy het gesond geword; MOENIE MEER SONDIG NIE, sodat daar nie IETS ERGERS met JOU gebeur nie

  Die ontugtige vrou:
  Joh 8:11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus s vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en SONDIG NIE MEER NIE.

  Ek sal eerder verder vir jou uit die Skrif aanhaal waar God vir jou as Chris wys dat Hy NOGSTEEDS tugtig en sonde straf,...maak nie saak wat Chris daaroor dink nie.
  Dis regverdig Chris as God tugtig, kasty en straf. Vir JOU as Sy kind se onthalwe, gaan ek dit uitwys, in HOOFLETTERS plaas, sodat jy dit DUIDELIK kan sien Chris:

  Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook ELKE LAS afl en die SONDE wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l,
  Heb 12:2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
  Heb 12:3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n tespraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word EN VERSLAP nie.
  Heb 12:4 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied IN JULLE STRYD TEEN SONDE nie.
  Heb 12:5 En julle het die VERMANING heeltemal vergeet wat TOT JULLE as seuns spreek: My seun, ag die TUGTIGING VAN DIE HERE nie gering nie en beswyk nie AS JY DEUR HOM BESTRAF word nie;
  Heb 12:6 want die Here TUGTIG hom wat Hy LIEFHET, en HY KASTY elke seun wat Hy AANNEEM.
  Heb 12:7 AS JULLE DIE TUGTIGING VERDRA, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader NIE TUGTIG nie?
  Heb 12:8 Maar as julle SONDER TUGTIGING is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle ONEGTE KINDERS en NIE seuns nie.
  Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons NIE VEEL MEER aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
  Heb 12:10 Want hlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete GETUGTIG; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.
  Heb 12:11 Nou lyk ELKE TUGTIGING of dit op die oomblik NIE ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; LATER LEWER DIT egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid VIR DIE wat daardeur geoefen is.
  Heb 12:12 Daarom, RIG die slap hande en die verlamde knie weer op;
  Heb 12:13 en MAAK REGUIT paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.

  Soos voorheen geredeneer het ek met jou skrywes agtergekom dat jy nie jou eie kinders NIE pakslae gee nie, en dis jou keuse Chris. Ek verstaan dan waarom jy so kan redeneer, en so voel.
  Wat hierbo UITGELIG word deur God, is dat God JUIS Sy kinders straf en kasty, as hul sondig. Hy doen dit JUIS, sodat ons deelagtig kan bly aan die ewige lewe saam met Christus. Hoekom Chris? Omdat Hy nie wil h jy moet as Sy kind verlore raak nie. Dis liefde!
  Ek het juis die stuk geskryf, omrede mense soos jy vandag dink God sal hul nooit meer straf as Sy kinders nie, en dat hul dan gemoedsrus aangaan en sonde pleeg op aarde. Mense wat soos jy redeneer hul kan aangaan met sonde op aarde, want Christus het vir dit gesterf en God gaan hul nie op aarde tugtig of kasty nie. Dis ‘n leuen uit die hel uit Chris.
  Chris, gaan skryf eerder ‘n stuk oor God wat sonde uitlos as jy kan, sonde NOOIT straf nie, NIE omgee wat jy as Sy kind op aarde doen nie, en jou uitlos as jy gaan sondig op aarde. Gaan skryf ‘n stuk oor ‘n Vader in die hemel wat nie omgee nie, en jou nooit kasty of tugtig op aarde nie, want hy gee niks vir jou om nie. Ek daag jou om dit te gaan doen Chris.

  En hiermee sluit ek af met die onderwerp Chris, glo wat jy wil.
  Groetnis, Hein

 10. #10
  Hein

  Soos gewoonlik gooi jy 'n klip in die bynes en dan sluit jy af met die onderwerp. Doen jouself 'n guns en gaan kyk, hoeveel drade op die webwerf het jy dit al gedoen.
  Hein, jy het die opstel hier geplaas en vir kommentaar gevra. Jy gaan dit kry. Ek gaan verder gaan, ek gaan elke plek soek waar jy die twak kwytraak opsoek en ook daar kommentaar lewer. Jy sluip hier in vertel ons perdebolle is vye en dan sluit jy af??

  Ek het jou gevra vir 'n hedendaagse voorbeeld. Jy glo in iets waarvoor jy my nie een voorbeeld kan gee nie. Kan jy? Kom Hein net een. Gee my een bewys van 'n man wat se oog God weggevat het omdat die man 'n ander se oog gevat het, enige voorbeeld wat nie in die Bybel is wat ons kan gebruik om mense te wys God straf, soos wat jy beweer. Jy sal nie, want jy kan nie. God straf nie meer nie.

  1Jn 4:15 Wie bely dat Jesus die Seun van God is God bly in hom en hy in God.
  1Jn 4:16 En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.
  1Jn 4:17 Hirin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.
  1Jn 4:18 Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.

  Let mooi op Hein. God bly reeds in ons en ons in Hom. Nie eendag nie, nou reeds. Daar is natuurlik 'n voorwaarde, jy moet die volmaakte liefde he. Ons het niks te vrees nie, nie in die oordeelsdag nie, ook nie nou nie, want in hierdie wereld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus.

  Jy is reg Hein, ek slaan nie my kinders nie, die Bybel se dis vir gekke en dwase. Die Bybel se ook ek moet hulle tugtig. Daai woordjie wat na straf vertaal is, wat mense so graag gebruik om geweld teenoor kinders te regverdig in afrikaans kom van: παιδεύω
  paideuō
  pahee-dyoo'-o
  From G3816; to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, learn, teach.

  Soos jy kan sien dit beteken nie noodwendig pakslae nie. Ek verkies to discipline, train up, instruct, learn, teach. Ek verwerp Dit is die liefdevolle manier. God is liefde, so dit is God se manier. Dit is hoe God Sy kinders tugtig Hein.

  Jy erken self God is liefde.

  Nou hier is die Bybel se definisie van liefde. Paulus noem dit die uitnemender weg. 1Co 12:31 Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle n nog uitnemender weg.

  1Co 13:4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
  1Co 13:5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
  1Co 13:6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
  1Co 13:7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
  1Co 13:8 Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesiehulle sal tot niet gaan; of talehulle sal ophou; of kennisdit sal tot niet gaan.

  Dit is liefde Hein, dit is God. Jy kan nou enige van die elendes wat jy straf noem, enige voorbeeld wat jy het, hieraan meet en kyk of dit nie laster is nie.

  Ek wag vir jou antwoord. Intussen sal ek jou skrywe weer lees en verder daarop reageer om seker te maak dat geen kind van God wat hier lees ooit sal kan se hy het nie geweet nie.

  Saam met die kennis kom 'n verantwoordelikheid om te bekeer van hierdie vieslike bygelofie, wat christene het om God vir hul sondes en gebreke te blameer.

  Chris

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •