Page 15 of 15 FirstFirst ... 5131415
Results 141 to 145 of 145

Thread: Ominous endtimes signs

 1. #141
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Ek oordeel jou nie. Ek beskuldig jou en daag jou uit om jou onskuld te bewys. Jy hoef nie, jy kan nie, jy weet dit, jy probeer gereeld maar die somme klop nie. Die alternatief is om jou denkwyse te verander of te heroorweeg, met ander woorde, om te bekeer.

  Hein jy haal uit die Bybel aan, maar jy haal buite konteks aan. Dit kan tog nie wees dat ons Vader wat liefde is besig is om ons Sy skepping, met 'n fyn uitgewerkte plan in 'n toekoms van elende en dood inlei nie. Ons gaan uitlewer aan Sy vyand wat hy se ons moet weerstaan, dan nog die vyand die mag gee om ons te vernietig. Dit maak net nie sin nie. Dit het 2000 jaar terug gebeur, kyk die videos, dit is te veel om te tik.
  Ons moet besef iewers het iemand vir ons gelieg, ons moet bekeer en die waarheid begin soek.

  Chris

  As dit jou aanhanger is, Chris waaraan jy wil glo dan wil ek graag vir jou ‘n paar goed uitlig.

  Ek gaan sover ek kan alles met die Woord verdedig en bevestig, al die leuens wat die mater in slegs 1 uur van die video gepraat het. Jy moet dan self besluit of jy dit wil glo, OF JY tweedehandse inligting op ‘n video wil glo of nie. So ek gaan in detail deur die video, stap vir stap, wat jy my vra om te kyk.

  Die man bespreek Daniel 9:26-27, oftewel hy probeer uit sy PRETERIST HISTORICIST nuutgevonde gelofie ...

  Op 5:50 minute begin die leuens, en toon die mater aan dat die dissipels hul huise verkoop het, slegs omdat JESUS Jerusalem gaan verwoes? In die eerste plek gaan jy met my saamstem dat Jerusalem nie deur Jesus verwoes was nie. So hoe kan die man dit kwytraak?


  Hy toon verder aan dat die rede waarom Jesus vir hul ges het dat hul AL hul besittings moes verkoop, is omrede Jesus Jerusalem gaan verwoes??? Is dit waar Chris, NEE!!
  Jesus het vir hul getoon dat hul mekaar moet bystaan, en hul goed gelykop verkoop, verdeel onder mekaar.
  So daar lieg die mater weer op die video:
  Act 2:44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het ALLES gemeenskaplik besit.
  Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop en die OPBRENGS onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.
  Act 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van HUIS TOT HUIS (familie) brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,  Dan toon die mater aan dat daardie eerste dissipels slegs hul EKSTRA HUISE verkoop het, en nog steeds huise besit het.
  Dis nie wat ek lees nie Chris:
  Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop
  DIT BETEKEN ALLES!!!


  Dan sien ek die mater trek ‘n prentjie op van Dan 9, die 7 jaar. Op die prentjie toon hy Jesus is gebore op 3BC. So 3 jaar voor Jesus se geboorte is Jesus gebore???? Indrukwekkende wiskunde van die mater.... Nee Chris, daar het die meter my, ek verstaan nie hoe jy 3 jaar voor jou geboorte gebore kan wees nie....


  Op 18 minute toon die mater dat simboliese taal gebruik word in profesie, waar sterre val, soos in Egipte, ens, en toon aan dat dit nie werklik gaan gebeur nie, dis net simboliese taal. Weereens liegstories!!!
  Rev 8:10 En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine.
  Rev 8:11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit BITTER geword het.


  Chris, wat lees jy hier raak? Is dit simbolies?? NEE!!!
  So die man wat jy aanhang lieg weereens!!!  Op 24 minute van die video kry die mater Mat 24, HEELTEMAL VERKEERD.
  Ek wil nie eens in detail gaan nie, want dis heeltemal te veel om hier uit te skryf, maar wat ek wel kan aantoon is dat hierdie man dit HEELTEMAL VERKEERD kry, en die pot HEELTEMAL MIS sit !!! dis betreurenswaardig dat iemand so ver van die waarheid kan redeneer !!!


  Hy redeneer verder op hierdie vers dat Jerusalem verwoes is in 70 AD, en dat eindtyd reeds vervul is:
  Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.


  Maar die mater ignoreer die volgende verse, wat direk daarna aan ons gewys word in God se Woord, oor Jesus se wederkoms:
  Luk 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
  Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.


  So nou verstaan ek nie Chris. In Openbaring 19 staan daar dat al die konings van die wreld teen Jesus gaan probeer oorlog voer, met Sy wederkoms. Waar gaan Jesus terugkom aarde toe? Jerusalem!

  Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.

  So jy kan dan mos weet daar gaan verwoesting wees in die ou Jerusalem, want Jesus bring ‘n NUWE JERUSALEM aarde toe !!!

  Verstaan jy dit nie Chris?  Op 37:40 tydstip, toon die mater dat die Jode slegs 490 jaar gehad het om Jesus as Messias te aanvaar....
  Nou wonder ek Chris, of dit waar kan wees.... Het God dit regtig ges? Nee Chris. God se genade is daar vir elke Jood wat ter enige tyd van die bestaan van die aarde om Jesus Christus te aanvaar. In die laaste 2000 jaar het miljoene Jode Jesus reeds aanvaar as hul Verlosser en Saligmaker.... So weereens ‘n leuen.
  Jy weet tog dat selfs in Jesus se tyd en in die Apostels se tyd het baie tot geloof gekom, so hoe kan daar net 490 jaar toegelaat word vir Jode om tot bekering te kom. Weereens bog!


  Hoekom sien hy Stefanus se steniging as sooooo ‘n belangrike datum? Kan ek jou vertel hoekom? Om hul sommetjies te laat klop... dis al..


  So nog ‘n punt Chris...., dan ignoreer die mater Daniel 12 heeltemal, want dit verwys na die sewe jaar en na die einde van die aarde se bestaan, die opstanding van mense uit die dood, die oordeel , die wederkoms van Christus????? Hoe kan die man dit ignoreer en se die 7 jaar is reeds verby. Hoe kan die man aandui dat Jesus die offerhande laat ophou het in die laaste 7 jaar?

  GAAN BESTUDEER Daniel 12 Chris....


  Op 44 minute toon die man dat die groot verdrukking slegs op Jode van toepassing is, en dat dit die grootste verdrukking ooit was op die Jode in 70 AD.
  Weereens ‘n leuen. Hitler het meer Jode doodgemaak as enige iemand ooit in die geskiedenis van Israel. 5 Miljoen Jode is doodgemaak in daardie “holocaust”


  Op 47 minute vertel die man van die plae wat in Openbaring staan, en hy se dat Jerusalem vol plae was, en dui dus aan dat die verdrukking slegs op 70 AD van toepassing is:

  EK HAAL WEEREENS AAN WAT IN DIE Woord staan:

  Rev 16:1 En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die AARDE uit.

  Nie Jerusalem nie my mater, jy lieg! God se laaste oordele op aarde is plae, en die plae word op die HELE AARDE uitgegiet. Nog ‘n leuen van die mater ou Chris!  In die hele video probeer die mater verduidelik dat Jesus Christus die offerhande gaan stop, maar dis nie wat ek in die Woord lees nie:
  Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
  Dan 9:27 En hy(die verwoester) sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.  Hier sien ons duidelik in vers 27 dat die een wat die tempel verwoes ‘n week lank (7 jaar) ‘n verbond sal sluit. Daarna sal hy op die vleuel van gruwels (hoogtepunt) begin die verwoesting tot aan die einde – Jesus Christus se wederkoms.


  Soos jy weet wag die meeste Jode nog op die Messias. Hul ontken Christus as Messias, en wag nog op Hom. Gaan hul die valse messias aanbid, die Antichris??


  Ek haal aan uit Jode se netwerk:
  “And when the Messiah comes, the Holy Temple will be rebuilt, and once again we will bring sacrifices on the Holy Altar there, as it says "And the sacrificial offerings of Judah and Jerusalem will be pleasing to Hashem, like in the olden days years ago" (Malachi 3:4).”

  So duidelik sien ons dat die Jode weer die tempel gaan herbou in Jerusalem, en weer gaan offer. Maar voor dit moet daar ‘n vredesverdrag gesluit word deur die Antichris. Dus gaan hierdie selfde Antichris die offerhande stop.

  Chris, voordat Jerusalem volgens jou verwoes is in 70 AD en die grootste verdrukking plaasgevind het, het daar heidene in hierdie tempel gebly? Indien nie lieg daardie mater op die video al weer:
  Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.

  Weet jy dat daar iets bestaan soos die “Temple Institute”, en vars nuus toon dat hul die tempel weer gaan herbou en planne is reeds opgetrek.

  https://www.breakingisraelnews.com/8...VF8Buv4EdCI.97

  Met Trump aan bewind van Amerika, en Israel goedgesind, en waar hy die Amerikaanse ambassade Jerusalem toe gaan vat, gaan ons dalk groot dinge sien.

  Dis waar ons gaan sien dat Jode weer gaan begin offer, en dat die Antichris die offerhande gaan afbreek na 3,5 jaar, en as God gaan voorgee staan en as God in die tempel.


  Gaan vra sommer vir jouself af of in 70 AD, DAAR ‘N VREDESVERDRAG GESLUIT WAS Chris deur enige iemand? Jy sal sien dat dit ook nie gebeur het nie.


  So as die mater dan so onwaarhede versprei en God se Woord verdraai, hoe kan ek enige iets glo wat die man versprei Chris? Hoe kan ek sy video glo as ek die leuens ontbloot wat nie ooreenstem met die woord nie Chris.

  Dis wat ek wou doen Chris, om leuens te ontbloot. Glo wat jy wil, dis jou eie vrye keuse.

 2. #142
  EK ry te veel rond en daar is heeltemal te veel kanale waardeur mense my bedags kan bereik. My tyd loop uit. My dag is te kort en dinge gebeur eenvoudig vir my net te vinnig want ek kom nie orals uit nie.

  Ek dink dit was op hierdie draad wat ek die Deel 1 geskryf het. EK het nooit kans gekry om Deel 2 te skryf nie. Aar is tog n paar dinge wat ek net wil uitlig wat vir my baie sin maak.

  In die eerste plek is ek in my gees baie gemaklik dat Walter die klein horingtjie doodreg ge identifiseer het. Dit klop met die tyd tye en hale tyd en dit en die uitgroei van die horing klop ook met die profetiese dae.

  Waar wil ek begin. Jerusalem. Jerusalem was 70 of 73 na Christus opgevaar het, totaal verwoes. Die Vloek wat hulle Jesus mee beskuldig het, het hulle getref. Die gelowiges was die berge in en hulle het oorleef, maar vir my lyk dit of die res van Jerusalem se mense die oordeel gekry het waarvoor hulle gesoek het.

  Die klein horingtjie het in die donker middel eeue sy kop uitgesteek. Die vervolging wat toe gebeur het, was iets uit n ander wreld. Die martel masjiene waarmee mense valslik van heksery aangekla was en hoe hulle op brandstapels deur die kerk verbrand was, was iets wat ons ons nie maklik kan indink nie. Dit was so erg dat dit seker deel van die Bybel se geskiedenis moes wees, of was dit maar net deel van die proses waar die klein horingtjie die drie ander horings uitgedruk het om in beheer te kom.

  Elke mens beleef in sy leeftyd die tekens van die eind tye. Tog is ons nie almal al daar waar die streep getrek word nie. Baie voor ons is dood voor Jesus op die wolke teruggekom het. Wat vir my verbkydend is, is Daniel.

  an 12:10 Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
  Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.
  Dan 12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.
  Dan 12:13 En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.

  Dan 11:33 En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank.
  Dan 11:34 En terwyl hulle struikel, sal hulle met n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit.
  Dan 11:35 En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die eindewant dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.

  Daardie vasgestelde tyd het nog nie aangebreek nie, of dit is nou besig om aan te breek.

  Dan_12:4 En jy, Danil, hou die woorde geheim en versel die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
  Dan_12:9 En hy het ges: Gaan heen, Danil, want die woorde bly verborge en versel tot die tyd van die einde toe.


  In meer perspektief.
  Dan 12:3 En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
  Dan 12:4 En jy, Danil, hou die woorde geheim en versel die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
  Dan 12:5 En ek, Danil, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.
  Dan 12:6 En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, ges: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?
  Dan 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: n Tyd, tye en n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
  Dan 12:8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek ges: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
  Dan 12:9 En hy het ges: Gaan heen, Danil, want die woorde bly verborge en versel tot die tyd van die einde toe.
  Dan 12:10 Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
  Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.

  Hierdie dinge begin nou vir die afgelope 400 jaar gebeur. Die volk was verseker tot voor die tweede wreldoorlog totaal deur die wreld verstrooi en daar is geheime in die Bybel wat selfs die ou katolieke Vaders nie kom raaksien nie, geheime wat nou besig is om vir ons oop te breek.

  Die Moslem geloof was iets soos 630 jaar gelede deur hierdie klein horing vir hierdie dae geskep. Ek is heilig oortuig dat die groot verdrukking op pad is en ek glo dat drie volke daarvan gaan vrykom, maar nie omdat hulle die verdrukkers gaan wees nie.

  Daardie drie volke is vandag ook nie noodwendig waar hulle histories was nie en ons kan dalk een van daardie volke wees.

  Maar die verdrukking en die beloftes van God, maak aan Chris nie sin nie en ek verstaan dit. Dit klop nie met God se beloftes vir sy kinders nie en tog klop dit.

  Van ons word reeds vervolg. EK het n dokument gekry dat Christene uitgesoek moet word om tydens plaasaanvalle en huis rowe vermoor te word en hulle word vermoor. Dit is vervolging.

  Maar ons moet leer om in ons outoriteit te leef en wanneer ons dit as n nasie en n volk doen, sal ons vrykom.

  Hierdie goed moet gebeur. Dit sal gebeur , bei het gebeur en baie gaan nog gebeur. Die lewe en die wreld draai nou om ons nie, dit draai om God. Christus se wederkoms en God se finale oordeel wat nog op pad is.

  En sal dit maak dat ons die ewigheid mis as ons dit nie nou presies verstaan nie? Nee

  So waarom ontspan ons nie en konsentreer om te doen wat ons moet doen. Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

 3. #143

 4. #144
  Hein

  Ek haal jou skrywe in swart aan en gaan in blou reageer op.

  As dit jou aanhanger is, Chris waaraan jy wil glo dan wil ek graag vir jou n paar goed uitlig.
  Nee Hein, die man is nie my aanhanger nie, ek ook nie syne nie. Dit is maar net 'n ou met 'n doktors graad wat beter as ek kan verduidelik.

  Ek gaan sover ek kan alles met die Woord verdedig en bevestig, al die leuens wat die mater in slegs 1 uur van die video gepraat het. Jy moet dan self besluit of jy dit wil glo, OF JY tweedehandse inligting op n video wil glo of nie. So ek gaan in detail deur die video, stap vir stap, wat jy my vra om te kyk.

  Die man bespreek Daniel 9:26-27, oftewel hy probeer uit sy PRETERIST HISTORICIST nuutgevonde gelofie ...Rerig Hein, ek probeer al 'n paar jaar om vir jou te verduidelik God is nie 'n monster wat Sy kinders aan die bose uitlewer nie, hierdie verduidelik net dat die elendige bitter einde waaraan jy vasklou reeds in 70AD gebeur het soos Jesus, Daniel en Johannes voorspel het.

  Op 5:50 minute begin die leuens, en toon die mater aan dat die dissipels hul huise verkoop het, slegs omdat JESUS Jerusalem gaan verwoes? In die eerste plek gaan jy met my saamstem dat Jerusalem nie deur Jesus verwoes was nie. So hoe kan die man dit kwytraak? Is Jesus God of nie? Dan het Jesus mos Jerusalem vernietig. Stem saam met jou oor die huise, die Bybel spel dit nie so uit nie, tog soos ek Jode ken is dit tipies wat hulle sou doen met die voorafkennis. Die wat dit natuurlik geglo het.


  Hy toon verder aan dat die rede waarom Jesus vir hul ges het dat hul AL hul besittings moes verkoop, is omrede Jesus Jerusalem gaan verwoes??? Is dit waar Chris, NEE!!
  Jesus het vir hul getoon dat hul mekaar moet bystaan, en hul goed gelykop verkoop, verdeel onder mekaar.
  So daar lieg die mater weer op die video:
  Act 2:44 En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het ALLES gemeenskaplik besit.
  Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop en die OPBRENGS onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.
  Act 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van HUIS TOT HUIS (familie) brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, Nou wat sou jy se was die rede dat hulle, hul huise verkoop het? Dalk omdat hulle geweet het, hulle kan geld saamvat as hulle vlug, maar nie huise nie?


  Dan toon die mater aan dat daardie eerste dissipels slegs hul EKSTRA HUISE verkoop het, en nog steeds huise besit het.
  Dis nie wat ek lees nie Chris:
  Act 2:45 En hulle eiendomme EN besittings het hulle verkoop
  DIT BETEKEN ALLES!!! En in watter huise het hulle vergader? Ek stem saam met jou Hein dit staan nie in die Bybel nie, wonder maar net.

  Dan sien ek die mater trek n prentjie op van Dan 9, die 7 jaar. Op die prentjie toon hy Jesus is gebore op 3BC. So 3 jaar voor Jesus se geboorte is Jesus gebore???? Indrukwekkende wiskunde van die mater.... Nee Chris, daar het die meter my, ek verstaan nie hoe jy 3 jaar voor jou geboorte gebore kan wees nie....
  Daar is baie redenasies oor wanneer Jesus gebore is, tog is meeste dit eens dat dit nie die jaar 0 was nie. Dit is 'n gesprek op sy eie, google dit gerus jy sal sien.

  Op 18 minute toon die mater dat simboliese taal gebruik word in profesie, waar sterre val, soos in Egipte, ens, en toon aan dat dit nie werklik gaan gebeur nie, dis net simboliese taal. Weereens liegstories!!!
  Rev 8:10 En die derde engel het geblaas, en n groot ster wat soos n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op n derde van die riviere en op die waterfonteine.
  Rev 8:11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit BITTER geword het.

  Chris, wat lees jy hier raak? Is dit simbolies?? NEE!!!
  So die man wat jy aanhang lieg weereens!!!
  Nee Hein die Bybel is vol van simboliese taal. As jy enige kennis van drome het sal jy weet dat God so met Sy kinders kommunikeer. Kyk maar na Josef. Die sterre het tog nie regtig voor hom neergebuig nie. Gen 37:9 Daarna het hy nog n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en ges: Kyk, ek het nog n droom gehaddie son en die maan en elf sterre het hulle voor my neergebuig.


  Op 24 minute van die video kry die mater Mat 24, HEELTEMAL VERKEERD.
  Ek wil nie eens in detail gaan nie, want dis heeltemal te veel om hier uit te skryf, maar wat ek wel kan aantoon is dat hierdie man dit HEELTEMAL VERKEERD kry, en die pot HEELTEMAL MIS sit !!! dis betreurenswaardig dat iemand so ver van die waarheid kan redeneer !!! Dis jammer jy verloor dit Hein, maar vir my is die voor die hand liggend en nog 'n kragtige getuienis dat my Vader na Sy kinders omsien en ons nooit sal verwerp nie.


  Hy redeneer verder op hierdie vers dat Jerusalem verwoes is in 70 AD, en dat eindtyd reeds vervul is:
  Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dit was mos so, dis opgeskryf in die geskiedenis boeke.


  Maar die mater ignoreer die volgende verse, wat direk daarna aan ons gewys word in God se Woord, oor Jesus se wederkoms:
  Luk 21:26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
  Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in n wolk, met groot krag en heerlikheid. Ek het dit mos vir jou verduidelik, dit was toe Jesus in die Hemel kom om Sy plek aan God se regterhand in te neem.

  So nou verstaan ek nie Chris. In Openbaring 19 staan daar dat al die konings van die wreld teen Jesus gaan probeer oorlog voer, met Sy wederkoms. Waar gaan Jesus terugkom aarde toe? Jerusalem!

  Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.

  So jy kan dan mos weet daar gaan verwoesting wees in die ou Jerusalem, want Jesus bring n NUWE JERUSALEM aarde toe !!!

  Verstaan jy dit nie Chris?

  Hein dit is nie 'n oorlog of veldslag wat in Openbaring afspeel nie. Dit is 'n huweliks fees. Kyk Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
  Rev 19:8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
  Rev 19:9 Toe s hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy s vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

  Hein, hier gee ek toe die skeidslyn in tyd kon ek nog nie presies bepaal nie, ek dink nie ons moet nie, want dit is waarskynlik die tyd wat Jesus ons leer net die Vader weet. Dit is wel duidelik dat hierdie 'n bruilofsfees is. Ek glo dit is die tyd waarin ons leef. Satan het geen outoriteit op aarde oor nie, hy het wel mag wanneer ons hom dit gee deur ons outoriteit. Dit is die tyd wat ons satan weerstaan en doen wat God ons voor op aarde gesit het. Daar is egter geen geveg hier nie. Die dier en sy konings word bloot gevange geneem.

  Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
  Op 37:40 tydstip, toon die mater dat die Jode slegs 490 jaar gehad het om Jesus as Messias te aanvaar....
  Nou wonder ek Chris, of dit waar kan wees.... Het God dit regtig ges? Nee Chris. God se genade is daar vir elke Jood wat ter enige tyd van die bestaan van die aarde om Jesus Christus te aanvaar. In die laaste 2000 jaar het miljoene Jode Jesus reeds aanvaar as hul Verlosser en Saligmaker.... So weereens n leuen.
  Jy weet tog dat selfs in Jesus se tyd en in die Apostels se tyd het baie tot geloof gekom, so hoe kan daar net 490 jaar toegelaat word vir Jode om tot bekering te kom. Weereens bog!

  Die Jode het 'n verbond met God gehad wat hulle nie onderhou het nie. God is hulle genadig en gee hulle 'n laaste 490 jaar om reg te ruk. Dit is tog duidelik vir die volk en die heilige stad uitgespel.
  Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te besel en om wat hoogheilig is, te salf.  Hoekom sien hy Stefanus se steniging as sooooo n belangrike datum? Kan ek jou vertel hoekom? Om hul sommetjies te laat klop... dis al.. Nee Hein, dit was die begin van die Joodse vervolging op Christene. Redelik belangrik sou ek se. Dit het vandag nog nie opgehou nie.


  So nog n punt Chris...., dan ignoreer die mater Daniel 12 heeltemal, want dit verwys na die sewe jaar en na die einde van die aarde se bestaan, die opstanding van mense uit die dood, die oordeel , die wederkoms van Christus????? Hoe kan die man dit ignoreer en se die 7 jaar is reeds verby. Hoe kan die man aandui dat Jesus die offerhande laat ophou het in die laaste 7 jaar?

  GAAN BESTUDEER Daniel 12 Chris.... Jammer Hein, ek sien nie wat verander nie.


  Op 44 minute toon die man dat die groot verdrukking slegs op Jode van toepassing is, en dat dit die grootste verdrukking ooit was op die Jode in 70 AD.
  Weereens n leuen. Hitler het meer Jode doodgemaak as enige iemand ooit in die geskiedenis van Israel. 5 Miljoen Jode is doodgemaak in daardie holocaust
  Hein die Jode het die verbond gehad, God was en is regverdig. Lees die geskiedenis boeke, daar het nie een christen omgekom in die verdrukking nie, hulle het geweet die profesie is vir hulle en hulle was voorbereid. Hitler het meer Jode doodgemaak onthou net hierdie was in 'n tydperk van 'n paar maande. Ek sal maar die Bybel glo dat daar nooit weer so 'n verdrukking sal wees nie, om daaroor te redekawel is grusaam.


  Op 47 minute vertel die man van die plae wat in Openbaring staan, en hy se dat Jerusalem vol plae was, en dui dus aan dat die verdrukking slegs op 70 AD van toepassing is:

  EK HAAL WEEREENS AAN WAT IN DIE Woord staan:

  Rev 16:1 En ek het n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die AARDE uit.

  Nie Jerusalem nie my mater, jy lieg! God se laaste oordele op aarde is plae, en die plae word op die HELE AARDE uitgegiet. Nog n leuen van die mater ou Chris!

  Ek het al vir jou uitgewys dat dit nie die aarde kon wees of sal wees nie gaan kyk hoe word land of grond vertaal. Die woord G1093
  γῆ
  gē
  ghay
  Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.
  In die hele video probeer die mater verduidelik dat Jesus Christus die offerhande gaan stop, maar dis nie wat ek in die Woord lees nie:
  Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
  Dan 9:27 En hy(die verwoester) sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
  Hoekom offer ons nie meer in 'n tempel diere nie? Het Jesus dit gereel of nie?


  Hier sien ons duidelik in vers 27 dat die een wat die tempel verwoes n week lank (7 jaar) n verbond sal sluit. Daarna sal hy op die vleuel van gruwels (hoogtepunt) begin die verwoesting tot aan die einde Jesus Christus se wederkoms.

  Wie is die Gesalfde wat uitgeroei word? Dit is tog Jesus!

  Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal

  Soos jy weet wag die meeste Jode nog op die Messias. Hul ontken Christus as Messias, en wag nog op Hom. Gaan hul die valse messias aanbid, die Antichris??  Ek haal aan uit Jode se netwerk:
  And when the Messiah comes, the Holy Temple will be rebuilt, and once again we will bring sacrifices on the Holy Altar there, as it says "And the sacrificial offerings of Judah and Jerusalem will be pleasing to Hashem, like in the olden days years ago" (Malachi 3:4).

  So duidelik sien ons dat die Jode weer die tempel gaan herbou in Jerusalem, en weer gaan offer. Maar voor dit moet daar n vredesverdrag gesluit word deur die Antichris. Dus gaan hierdie selfde Antichris die offerhande stop.

  Chris, voordat Jerusalem volgens jou verwoes is in 70 AD en die grootste verdrukking plaasgevind het, het daar heidene in hierdie tempel gebly? Indien nie lieg daardie mater op die video al weer:
  Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.

  Weet jy dat daar iets bestaan soos die Temple Institute, en vars nuus toon dat hul die tempel weer gaan herbou en planne is reeds opgetrek.

  https://www.breakingisraelnews.com/8...VF8Buv4EdCI.97

  Met Trump aan bewind van Amerika, en Israel goedgesind, en waar hy die Amerikaanse ambassade Jerusalem toe gaan vat, gaan ons dalk groot dinge sien.

  Dis waar ons gaan sien dat Jode weer gaan begin offer, en dat die Antichris die offerhande gaan afbreek na 3,5 jaar, en as God gaan voorgee staan en as God in die tempel.
  Hein hierdie is afleidings wat jy maak uit die media en ons weet wie beheer die media. Elke onheilige komplot in die wereld het 'n jood agter dit, elke oorlog word deur jode finansier. Daar is 'n groot begeerte by satan en sy handlangers dat kinders van God moet glo in die groot verdrukking, die vernietiging en elende wat kastig deur hulle Vader oor hulle gebring word. Kyk mooi Hein dit is 'n komplot deur satan, hy mislei en gebruik die jode wat nog smag na 'n verlosser.


  Gaan vra sommer vir jouself af of in 70 AD, DAAR N VREDESVERDRAG GESLUIT WAS Chris deur enige iemand? Jy sal sien dat dit ook nie gebeur het nie.  So as die mater dan so onwaarhede versprei en God se Woord verdraai, hoe kan ek enige iets glo wat die man versprei Chris? Hoe kan ek sy video glo as ek die leuens ontbloot wat nie ooreenstem met die woord nie Chris.
  Dis wat ek wou doen Chris, om leuens te ontbloot. Glo wat jy wil, dis jou eie vrye keuse.

  Ek weet dis wat jy probeer doen Hein, jy probeer alles wat nie in jou gelofie inpas nie leuens maak, in plaas daarvan om te bekeer. Niemand kan jou dwing nie Hein, nie eers ons Vader nie, ek kan jou wel vra om op te hou laster en God as 'n massamoordenaar van Sy skepping uit te beeld. Ek vra jou ook om op te hou om God as onregverdig uit te beeld. Jy vertel ons, Jesus het vir ons sondes gesterf tog glo jy God kom jou nog straf. Jy vertel ons God het die wereld so lief gehad dat Hy, Jesus gestuur het om te red, tog glo jy die wereld is verdoem.

  Het Jesus se eerste poging misluk? Gaan satan die rondte wen? Nee Hein, God is perfek, hy offer nie Sy kinders nie, Hy het self die offer betaal.

  Chris

 5. #145
  Lukas

  Jou vraag:
  So waarom ontspan ons nie en konsentreer om te doen wat ons moet doen. Mat 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

  Die antwoord is eenvoudig Lukas. Ons kan nie, kinders van God kan nie siekes gesond maak nie, hulle kan nie melaatses reinig nie, hulle kannie dooies opwek nie en sukkel om duiwels te sien, wat nog van uitdryf. Ek weet die Bybel leer ons anders tog is dit nie wat ons sien nie. Ja daar is uitsonderings, maar dis skraps.

  Hoekom? Want ons glo verkeerd, ons glo God is nog ontevrede met ons. Ons glo ons moet iets uit ons self doen om God te behaag. Ons glo nog God draai Sy aangesig van ons weg en dat ons nie goed genoeg is nie. Ons vertrou God nie, want ons is bang dat Hy dalk meer verwag as wat ons kan lewer. In kort ons besef nie dat Jesus vir ons die perfekte offer gebring het nie, ons glo nie ons is heilig en geregtig voor God nie. Ons glo God sien ons sondige natuur en weier om te glo dat Jesus se offer ons volmaak gereinig het. Ons bely Jesus maar ons besef nog nie dat God na ons kyk deur die bloed van Jesus nie, dat God ons sien so skoon en rein soos Jesus, dat ons deelagtig is aan 'n Goddelike verbond deur die bloed en geloof in Jesus nie. Nee ons weier, ons wil dit self doen. Dit kannie so maklik wees nie. Ek moet eers dit of dat of wat ookal. Ons weerhou die beloftes deur ons eie negatiewe geloof.

  God het 'n ewige verbond met Homself as Jesus gesluit, die verbond word in die ark in die hemel bewaar. Die verbond was nie met mense nie, sodat ons dit nie dalk weer opmors nie. Die verbond het God by Homself gemaak en ons het deelagtig daaraan geword, deur ons geloof in Jesus Christus.
  God se voorsienigheid ken geen perke nie, ons kan nie die verbond opmors nie, Jesus was die hoepriester en die offer, Hy het die onderhandelinge perfek namens ons gedoen en die perfekte offer betaal, ONS KAN DIT NIE OPMORS NIE.

  Chris

Page 15 of 15 FirstFirst ... 5131415

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •