Page 3 of 15 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 145

Thread: Ominous endtimes signs

 1. #21
  Chris, kyk so bietjie hierna

  Is the Great Tribulation three and a half years or seven years?

  By Irvin Baxter

  QUESTION: Jay from Texas asks Irvin to explain his thoughts on there not being a seven-year tribulation in the Bible.

  ANSWER: Many people say that there is a seven-year tribulation but there’s not one scripture to prove that. However, there are six specific scriptures that say the great tribulation will last for three and one half years. Let me give those scriptures to you. Daniel 7:25 says that the little horn (the Antichrist) will make war against the saints for time, times, and half a time. This is repeated several times throughout scripture as time being one year, times two years, and half a time being half a year. We know that for sure because the exact same prophecy is in Revelation 13:5, there it says power was given to the beast to continue 42 months. So it says he would continue for three and a half years, a time, times, and half a time. In Revelation 13:5 it says that he will make war against the saints for 42 months. Then in Revelation 12:5-6 it says that the dragon made war against the woman Israel for 1,260 days; that’s also three and a half years. All these passages are describing the length of the time of the great tribulation. Finally, Jesus said in Matthew 24:15 that when you see the Abomination of Desolation, let those which be in Judaea flee because then shall there be great tribulation such as never has been before, nor ever again shall be. So Jesus said the Abomination of Desolation is the event that will trigger the great tribulation. We know from Daniel 9:27 that the Abomination of Desolation will occur halfway through the final seven year period called Daniel’s 70th week. There is a seven-year period called Daniel’s 70th week, described in Daniel 9:27. But the Abomination of Desolation occurs in the middle of that seven-year period, and Jesus said that’s the event that triggers the Great Tribulation. So the first three and a half years of Daniel’s 70th week will not be great tribulation at all, it doesn’t start until the halfway point.

 2. #22
  Chris, as volgens jou denke, die 7 jaar vervolging reeds plaasgevind het, moes dit die grootste vervolging ooit gewees het op aarde, wat nog ooit plaasgevind het en ook nog sou plaasvind. Tweedens moes hul n merk gekry het op voorkop of hand en dan nie kon koop of verkoop nie. Miljoene mense moes onthoof word in daardie vervolging.
  So as dit nog nie plaasgevind het nie, glo ek jy is op die verkeerde spoor. Dink so bietjie daaraan asb.

 3. #23
  Hein

  Nee ek is nie 'n jehova getuie nie.

  Ek is reg Hein, verseker weet ek nie alles nie en sal ek nog leer, maar toets dit gerus.

  Die vervolging waarna jy verwys is eintlik 3,5 jaar, 42 maande.

  Rev 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe n naam van godslastering.
  Rev 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos n luiperd, en sy pote soos di van n beer, en sy bek soos die bek van n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
  Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
  Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
  Rev 13:5 En n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
  Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
  Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.

  Om die gedeelte te verstaan moet ons eers weet wie is die draak. Onthou Openbaring is geskryf deur Johannes wat vanuit die hemel na die aarde kyk en die toekoms in beelde sien. Hy verwys tog nie na regte drake en diere nie.

  Die draak is die Romeinse ryk wat deur satan beheer word, hy het 7 koppe gehad = 7 keisers, hy het 10 horings = 10 provinsies, 10 krone = 10 leiers. In 64nc brand 'n derde van Rome af en die draak gee die dier die mag om die heiliges te vervolg. Die dier is Nero en sy getal in hebreeus was 666 = DCCXVI = Nrwn Qsr = Nero Ceaser.

  Rome brand in 64nc, en Nero begin die heiliges vervolg vanaf Nov 64nc tot Junie 68nc waneer hy selfmoord pleeg. Presies 3,5 jaar. Gaan lees op oor hom, hy was 'n siek magsbehepte satanskind.

  Van die mijoene wat onthoof is weet ek nie, waar kry ek dit?

  Chris

 4. #24
  Hallo Chris, nie so gou nie. Jy toon aan dat jy REG is, en die grootste vervolging opgeskryf in Openbaring reeds plaasgevind het. Ek sien ook dat jy nie antwoorde vir alles het nie, en net selektief antwoord...
  Dus neem ek aan al die miljoene ander mense wat deur God gelei word om die Bybel te verstaan is VERKEERD. Ek glo nie Chris....

  Openbaring gee ‘n redelike kronologiese volgorde van dinge wat gebeur, en moet gebeur.
  7 TROMPETTE
  7 SKALE
  7 LAASTE PLAE
  2 GETUIES
  DIE MERK VAN DIE DIER.
  DIE UITEINDELIKE WEDERKOMS VAN CHRISTUS.
  1000 JAAR VREDE SAAM MET CHRISTUS


  Jy toon aan al die goed het reeds gebeur!!!! ????

  AS jy mooi gaan lees in Openbaring sal jy die volgende raak lees: “... En n hierdie dinge ...” Dus beteken dit dat hierdie dinge DIREK na mekaar gebeur. Nie duisende jare uitmekaar nie Chris. Alles gebeur in 7 JAAR. Reeds aan jou gewys.

  So jy toon DUS aan DEUR JOU REDENASIE dat Christus dan REEDS terug aarde toe gekom het, die wederkoms was al daar, en ons het dit gemis??? Kinders van God het verheerlikte liggame gekry, en ons was nie van hulle nie? Dis wat Chris eintlik s. Chris, hoe kan jy nie sien dat jou redenasie nie korrek is nie? Hoe kan jy aantoon dat JY REG IS???

  Rev 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
  Rev 13:16 En hy maak dat aan ALMAL, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n MERK op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
  Rev 13:17 sodat NIEMAND kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.  So die 4 winde is ook al vasgehou? Chris, waar is jou bewys?
  Rev 7:1 En n hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.

  Waar is die 144000 verseeldes Chris?

  Chris waar is die mense wat onthoof is wat nie die merk gevat het nie, volgens jou redenasie???
  Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.


  Chris, jy beweer jy is reg, maar ek kan nie met jou saamstem nie. Daar is HOPELOOS TE VEEL KRAKE in jou redenasie dat die vervolging reeds plaasgevind het. Alles omdat jy WIL redeneer dat kinders van God NIE IN DIE VEREDRUKKING SAL VAL NIE....

 5. #25
  Ek sal ook graag wil hoor hoe die twee getuies verduidelik word.

  Ek luister met n oop gemoed, dog skepties (seker n 'contradiction in terms') en volg met belangstelling. Ongelukkig het ek nog nie die tyd tot nou toe gehad om sorgvuldig in te gaan op hierdie onderwerp nie.

 6. #26
  Hein

  Jy se:
  AS jy mooi gaan lees in Openbaring sal jy die volgende raak lees: ... En n hierdie dinge ... Dus beteken dit dat hierdie dinge DIREK na mekaar gebeur. Nie duisende jare uitmekaar nie Chris. Alles gebeur in 7 JAAR. Reeds aan jou gewys.

  Wys ons asb gou weer waar lees ons van die 7 jaar in Openbaring?

  Chris

 7. #27
  472

  Ek is so bly jy vra, hierdie was vir my 'n taai toffie, maar stroopsoet.

  Ek haal eers die skrif aan.

  Rev 11:1 En n riet soos n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
  Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
  Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
  Rev 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
  Rev 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
  Rev 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen ren val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
  Rev 11:7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
  Rev 11:8 en hulle lyke sal l op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
  Rev 11:9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gel word nie.
  Rev 11:10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat di twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
  Rev 11:11 En n die drie en n halwe dag het n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
  Rev 11:12 En hulle het n groot stem uit die hemel vir hulle hoor s: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
  Rev 11:13 En in di uur het daar n groot aardbewing gekom, en n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
  Rev 11:14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

  Kom ons kyk wie is die twee getuies. Onthou weer ons het met 'n gesig van Johannes te doen. Hulle is met sakke bekleed, dus in rou. Hulle is olyfbome en kandelaars. Olyfbome is die bron van olyf olie, wat die salwing van God voorstel en 'n kandelaar stel 'n lig bron voor. Nou wie was die twee mense wat vir Isreal getuig het?

  Moses deur die wet wat hy van God ontvang het, die man wat water in bloed verander het en Elia was die groot profeet, wat die hemele kon sluit en reen weerhou. So wanneer ons van van die twee getuies praat sien ons die woord van God deur die wet en die profete.
  Ons weet nou die tempel is in 70nc vernietig en ook dat die oorlog in Jerusalem 3,5 jaar geduur het, presies 1260 dae. Dieselfde tyd dat die getuies gerou het oor die tragiese boodskap wat hulle bring. Die wet en die profete het weerklank in die strate van Jerusalem voor die vernieting. Die Jode het nie hulle verbond met God eerbiedig nie en God sou hulle oordeel.

  Die wet en profete het egter nie net die jode gelei nie, die vroee christene het nie 'n NT gehad nie en moes op die wet en profete staatmaak om jode na Jesus te lei.
  Die dier wat ons reeds erken het as 'n romeinse amptenaar met die mag van die draak (romeinse ryk), maak hulle dood. Die romeine vernietig Jerusalem en dit lyk asof die wet en profete van die jode tot niet is.

  Dan gaan 'n gees van God in hulle in en hulle staan op. Na die stof oor Jerusalem gaan le het verkondig die christene weer die woord wat getuig, die wet en die profete. Die getuies vaar op hemel toe, die aardse tempel word vervang met 'n hemelse tempel.

  Rev 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
  Rev 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges:
  Rev 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
  Rev 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
  Rev 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

  Chris

 8. #28
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  472

  Ek is so bly jy vra, hierdie was vir my 'n taai toffie, maar stroopsoet.

  Ek haal eers die skrif aan.

  Rev 11:1 En n riet soos n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
  Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
  Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
  Rev 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
  Rev 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
  Rev 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen ren val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
  Rev 11:7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
  Rev 11:8 en hulle lyke sal l op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
  Rev 11:9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gel word nie.
  Rev 11:10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat di twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
  Rev 11:11 En n die drie en n halwe dag het n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
  Rev 11:12 En hulle het n groot stem uit die hemel vir hulle hoor s: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
  Rev 11:13 En in di uur het daar n groot aardbewing gekom, en n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
  Rev 11:14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

  Kom ons kyk wie is die twee getuies. Onthou weer ons het met 'n gesig van Johannes te doen. Hulle is met sakke bekleed, dus in rou. Hulle is olyfbome en kandelaars. Olyfbome is die bron van olyf olie, wat die salwing van God voorstel en 'n kandelaar stel 'n lig bron voor. Nou wie was die twee mense wat vir Isreal getuig het?

  Moses deur die wet wat hy van God ontvang het, die man wat water in bloed verander het en Elia was die groot profeet, wat die hemele kon sluit en reen weerhou. So wanneer ons van van die twee getuies praat sien ons die woord van God deur die wet en die profete.
  Ons weet nou die tempel is in 70nc vernietig en ook dat die oorlog in Jerusalem 3,5 jaar geduur het, presies 1260 dae. Dieselfde tyd dat die getuies gerou het oor die tragiese boodskap wat hulle bring. Die wet en die profete het weerklank in die strate van Jerusalem voor die vernieting. Die Jode het nie hulle verbond met God eerbiedig nie en God sou hulle oordeel.

  Die wet en profete het egter nie net die jode gelei nie, die vroee christene het nie 'n NT gehad nie en moes op die wet en profete staatmaak om jode na Jesus te lei.
  Die dier wat ons reeds erken het as 'n romeinse amptenaar met die mag van die draak (romeinse ryk), maak hulle dood. Die romeine vernietig Jerusalem en dit lyk asof die wet en profete van die jode tot niet is.

  Dan gaan 'n gees van God in hulle in en hulle staan op. Na die stof oor Jerusalem gaan le het verkondig die christene weer die woord wat getuig, die wet en die profete. Die getuies vaar op hemel toe, die aardse tempel word vervang met 'n hemelse tempel.

  Rev 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
  Rev 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en ges:
  Rev 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
  Rev 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
  Rev 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

  Chris

  Chris, jammer om dit so reguit te stel, maar hoe meer jy probeer verduidelik, hoe meer banaal raak jou redenasie. Dis eintlik lagwekkend. Moses het verdwyn op die berg, niemand het hom ooit gekry nie, sy lyk het nie in die straat gele nie, so ook nie Eli nie. Aggenee Chris , dink asb.
  Soos ek voorheen gese het, ontwyk jy al die vrae wat ek reeds aan jou gestel het.
  Die 7 jaar is ook mooi uitgebeeld, maar jy kies om dit nie raak te sien nie....

  Jammer om dit so prontuit vir jou te stel, maar jy os op dwaalweg....

 9. #29
  Chris, dink so bietjie hieraan. Volgens jou redenasie het die groot verdrukking REEDS plaasgevind...

  So die volgende het DUS VOLGENS JOU REEDS gebeur:
  Openbaring 1-3: Die 7 gemeentes word bespreek, vermaan en geloof deur die Here.
  Openbaring 4: God word beskryf in detail met al Sy heerlikheid en mag.
  Openbaring 5: Jesus Christus neem ontvangs die boek van die lewe en is waardig om die sels oop te maak.

  Openbaring 6,7,8: Die 7 sels van verdrukking word oopgemaak deur Christus en verdrukking begin op aarde:
  Sel 1: Wit perd en ruiter as oorwinnaar en oorwin.
  Sel 2: Vuurrooi perd en ruiter met groot swaard, vat vrede weg, mense maak mekaar dood.
  Sel 3: Swart perd en ruiter met skaal, ekonomies baie swaar en voedsel is skaars en duur.
  Sel 4: Vaal perd en ruiter, dood en doderyk, 25% van mense word gedood met swaard hongersnood, peste
  Sel 5: Siele in die hemel, is gedood ter wille van hul geloof en getuienis,
  Sel 6: Groot aardbewing, son is swart, maan is bloed, sterre val op aarde, hemel verdwyn, konings kruip weg.
  Sel 7: Stilte vir ‘n halfuur in hemel, maak gereed vir 7 basuine.

  Openbaring 7: 4 Engele hou winde van aarde vas, 144 000 diensknegte uit 12 stamme van Israel word versel. Ontelbare siele van alle nasies, stamme volke en tale, in die hemel wat uit die verdrukking kom.

  Openbaring 8,9: 7 Engele begin basuine blaas.
  Engel - Basuin 1: Hael en vuur met bloed gemeng op aarde, 33% van bome en gras is verbrand op aarde.
  Engel - Basuin 2: Groot berg van vuur (lawa) word in see gegooi. 33% van see het bloed geword, 33% van see se lewende wesens is vernietig, 33% van skepe het vergaan.
  Engel - Basuin 3: Groot brandende ster (meteoriet) “Alsem” val op aarde, 33% van waterfonteine en riviere word als en baie mense sterf van die water.
  Engel - Basuin 4: 33% van son, maan en sterre is getref. Die son en maan skyn 33% van die tyd nie meer nie.
  Engel - Basuin 5: Ster tref aarde, maak put van (afgrond) hel oop, rook verduister lug en son. Sprinkane uit rook wat mense vir 5 maande lank pynig soos steek van skerpioene, maar kan mense nie doodmaak nie. Die 144 000 verselde Israeliete mag nie gepynig word nie. Die leier van die skerpioene se naam was Abbdon.
  Engel - Basuin 6: Maak 4 engele los wat gebind is by Eufraat. Hul mag 33% van die mense op die aarde doodmaak. Getal perderuiters was 2 x 10 000 x 10 000 = 200 Miljoen perderuiters.
  Engel - Basuin 7(moet nog blaas): Die verborgenheid van God word volbring. Jesus gaan oordeel en die ewige lewe gaan aanbreek.

  Openbaring 10: Engel daal neer uit hemel, 7 donderslae spreek, maar dit wat gespreek was moet verborge bly. Engel kondig aan dat die tyd verby is.
  Openbaring 11: Tempel van God in Jerusalem word in 2 verdeel, die voorhof sal aan die heidene gegee. Die heidene sal die stad vir 42 maande lank vertrap.
  Die 2 getuies van God profeteer 1260 dae lank en mag is aan hulle gegee deur God om sekere straf uit te deel.
  As hul tyd verby is, sal die dier uit die afgrond hulle oorwin en doodmaak, hul lyke sal op die straat l vir 3.5 dae lank.
  Daarna sal hul opstaan en in die hemel opgeneem word. ‘n Groot aardbewing in Jerusalem en 7000 mense gaan dood.

  Engel - Basuin 7 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat s: Die koninkryke van die wreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
  Die engel blaas die finale basuin.

  En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.

  Openbaring 12: Verduideliking van satan wat uit die hemel uitgegooi is op die aarde, en wat die kinders van God vervolg.
  Openbaring 13 Die dier word geopenbaar asook die draak, albei beoefen godslastering en die wreld volg hulle met verwondering. Die dier voer oorlog tn die heiliges, en oorwin hulle. Dier doen wondertekens, maak dat baie die merk van die dier(666) op hul voorkop of hand kry, sodat hul nie kan koop of verkoop nie.
  Openbaring 14 Die 144000 word beskryf as eerstelinge van geloof. ‘n Engel vlieg en verkondig die evangelie van God. Waarskuwings dat mense nie die dier moet aanbid of die merk ses-ses-ses moet vat nie.
  Die oorryp oes begin, die oes van mense en die grimmigheid van God kom oor die aarde in die oestyd.
  Openbaring 15,16 God giet Sy laaste grimmigheid uit oor die aarde. Sewe engele met sewe laaste plae
  Opb 15:1 En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.

  1. Bose swere, 2. bloed in see alles vrek, 3. riviere en fonteine word bloed, 4. son skroei mense, 5. dier se koninkryk word verduister, 6. Eufraat droog op, 7. Grootste aardbewing nog ooit in geskiedenis van aarde.

  EN DIREK DAARNA het Jesus Christus dus gekom volgens jou REDENASIE????
  Rev 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

  Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
  Mat 24:28 Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.
  Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
  Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

  SO CHRIS, JY TOON AAND DIE BOGENOEMDE HET REEDS PLAASGEVIND, want soos jy duidelik nou sien, dat dit gebeur direk na die verdrukking, wat volgens jou REEDS PLAASGEVIND HET??????????????????.

  EN DAN CHRIS, BETEKEN DIT VOLGENS JOU BANALE REDENASIE DAT DIE SATAN VIR 1000 JAAR GEBIND was, en al die konings van die aarde reeds teen Christus oorlog gevoer het, 1000 - 2000 jaar gelede.
  Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.
  Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.


  Chris, ek probeer help, maar dis jou besluit wat jy wil glo....

  Groetnis, Hein

 10. #30
  Akska

  Hein ek het jou nog net twee vrae gevra waarvan jy nog nie een geantwoord het nie. Glo my ek het baie gehad. Nou kom ons begin by die sewe jare van verdrukking. Wys my asb waar in die Bybel kry jy dit.

  Chris

Page 3 of 15 FirstFirst 1234513 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •