Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 40

Thread: 666 Merk van die dier

 1. #11
  Dankie vir jou antwoord Hein. Ek wag nog vir Chris om my 'n regte antwoord te gee.
  Ek dink jy is op die regte spoor, maar dink tog die seel moet tog iets wees wat sigbaar is. Nie noodwendig 'n bendetatoo nie, maar iets wat dit vir die vyand onomwonde duidelik gaan wys aan watter kant van die geveg jy staan. Wat dink jy van dit?

 2. #12
  510

  Jy is reg, dit moet 'n sigbare teken wees. Hein is amper reg maar ons kan nie die Heilige Gees in iemand sien nie. Ons kan wel die werking of die vrugte van die Gees in iemand sien. God het die mens na Sy beeld geskape, Hy vul ons met Sy gees sodat ons kan heers namens Hom, in Sy koninkryk tot Sy eer.

  Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
  Gal 5:23 Teen sulke dinge is die wet nie.
  Gal 5:24 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.
  Gal 5:25 As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.

  Die seel of teken of merk van God is dus ons leefwyse. Dit wat in ons harte is, bedink ons ons in ons hoofde en doen ons met ons hande.

  2Ti 2:19 Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie sel: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.

  Dieselfde geld vir die merk van die dier. Elkeen wat kies om die satan in sy hart toe te laat, bedink dit in sy hoof en dra die merk op sy hande wanneer hy satan se werk doen.

  Net soos wat God se seel 'n geestelike merk is wat sigbaar manifesteer, net so is die dier se merk daar vir almal om te sien.
  Nee ons gaan nie met brandysters, 666 gemerk word nie, ons gaan nie gedwing word om tatoos te kry nie, ons gaan ook nie 666 mikroskyfies kry nie. Dit is nie wat die merk van die dier is nie, dit is 'n sigbare manifestasie van die satan.

  Is daar sulke tatoos, brandmerke, mikroskyfies? Ja daar is, dit is al wat satan kan doen, hy mislei en verlei om mense te laat glo dat die profesie wat reeds vervul is nog vervul moet word.
  Die hartseer is dat baie van God se kinders nie besef dat hulle uit hul eie geloof leef nie. Wanneer hulle dus glo dat die merk van die dier hulle gaan teister sal dit vir hulle so wees. Jammer, onnodig en glad nie God se wil nie.

  Chris

 3. #13
  Chris, dit klink mooi en goed wat jy skryf..., maar dink bietjie mooi of die merk van die dier, in DEFINISIE waarde gelyk gestel kan word aan God se seel op ons?
  Die antwoord is eenvoudig NEE. Jy moet regtig gaan stilsit en dink daaroor. Ek probeer verduidelik!

  Ek stem meestal met jou saam oor die sel van God en ek kan nie eintlik fout daarmee vind nie, want dis wat ek ook glo.

  Maar ek stem ni saam met jou oor die merk van die dier nie.

  Kyk bietjie na die merk, wat af geforseer word - “maak” ; “gegee”:
  Rev 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en MAAK dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
  Rev 13:16 En hy MAAK dat aan ALMAL, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n MERK op hulle regterhand EN op hulle voorhoofde GEGEE WORD;
  Rev 13:17 sodat NIEMAND kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.  Chris ek verstaan nog steeds nie. Jy toon die groot verdrukking is reeds verby in 70AD. Dis jou nuutgevonde geloof, maar hier is my vrae, nog steeds onbeantwoord deur jou:
  1. Was die meter “Nero” in 70AD die ‘n dier?
  2. Het die dier “Nero” almal oor die wreld gedood wat hom nie aanbid het nie?
  3. Moes almal regdeur die aarde hom as “Nero” aanbid, en het hy almal ‘n merk GEGEE?
  4. Kon die res van die wreld, plus Israel glad nie koop of verkoop nie, en as jy se dit was so, hoe de hel het die mater dit reggekry? Het hy tegnologie gebruik? Rond gevlieg? Hoe?

  Sien jy nie Chris.., dat jou redenasie of nuutgevonde geloof nt nie sin kan maak nie. Hoekom?

  Die merk 666 is iets wat die dier AFDWING aan die hele aarde! God se sel is vrywillig, en nie afdwingbaar nie. Merk van dier is NIE GELYK aan God se seel nie, PUNT!

  Het die mater “Nero” dit gedoen in 70 AD?
  Rev 13:13 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die o van die mense.
  Rev 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die o van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te s dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

  Nee Chris!!!


  Kom ek wys jou wie het nie die merk ontvang in Openbaring nie:
  Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.


  Rev 7:9 N hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n GROOT menigte wat niemand kon tel nie, uit ALLE nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;


  Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
  Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat UIT die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.  Chris, dis duidelik dat die merk van die dier 666 op mense AFGEDWING sal word, deur die dier. Die dier MAAK dat dit GEGEE word. Dis so eenvoudig om te verstaan Chris...

  Dis nie vrywillige geloof nie.

 4. #14
  Hein

  Ek kan rerig nie vir jou alles weer verduidelik nie, niemand lees in elk geval die lang plasings nie. Kyk asb die videos, die ou verduidelik baie beter as ek. As jy dan nog vrae het, soek ek vir jou die antwoorde.

  Ek het gedink weer gedink oor my skrywe waar ek se ek dink ons het verskillende Vaders. Jy ken myne nie en ek ken joune nie. Ek dink nou dit is dieselfde Vader, ons dien net in verskillende koninkryke. Weet nog nie, maar ek soek.

  Chris

 5. #15
  As mens jou I'd boek oopmaak is daar n foto van jou voorkop met n strepies kode om n I'd boek te kry word afdrukke van jou regter hand geneem.
  Wat kan mens sonder n I'd boek doen
  Jy kan nie n bank rekening oopmaak nie dus nie koop of verkoop nie n I'd boek maak jou deel van n sisteem van geld daardie sisteem maak van jou n slaaf op n baie eenvoudige manier God het goud en silwer op die aarde geplaas as midel vir betaling in n transaksie die mense onder lyding van die satan het dit in papier geld verander sodat die waarde manipileerbaar is wat is die name volgens daar van jy word uit waarde bedrieg.
  Wie is nie deel van die sistem nie.

 6. #16
  Greengroen

  Stem 100% met jou saam. Ons moet net besef dat dit nie ń profesie in wording is nie.
  Dit is misleiding van satan sodat die heiliges dit moet aanvaar as God se wil.

  Chris

 7. #17
  Ek dink hierdie is 'n belangrike onderwerp, maar ek is onseker of almal al reg is hiervoor.

  Chris
  Ek weet nie van watse videos jy nou praat nie. S weer asseblief. Maar soos ek jou lees is die inligting wat jy daar kry moontlik ietwat verdraai en heelwat onbybels. Ek bedoel dit nie lelik nie. Dis hoekom ek vra oor die videos. Sodat ek kan gaan seker maak waar jy aan die interpretasies kom.

  Ek stem nie met jou saam nie. Ek worstel wel deur jou en Hein se skrywes. Nie altyd nie. Maar in hierdie geval. Ek moet bieg dat ek soms nie kop of stert van julle redekawels uitmaak nie.

  Ek dink dis laf om te stry of die merk van die dier en die seel van God dieselfde vlak van watookal is.
  Wat saak maak is watter een kies jy?

  Ek dink dat beide in elk geval onmiskenbaar is.

  Ek dink nie julle is al gereed vir my antwoord hieroor nie, want julle stry nog so baie met mekaar dat julle amper horende doof vir nog 'n klip in die bos is. Dit is jammer.

  Maar Chris, in alle liefde ges, ek sal moet kyk na die videos of wat dit is wat jou so deurmekaar het, want in my beskeie opinie sit jy die bus totaal mis itv jou interpretasie van Openbaring en soms ook jou ander idees. Die verdrukking kom nog. Niemand sal wonder of dit verby is of nie, jy sal dit weet. Wat kom na die verdrukking?

  Moenie worrie nie almal, Openbaring is moeilik! Ons moet mekaar sagkens daardeur help. Mens mag dit egter nie bestudeer in 'n gees van hardkoppigheid nie.

  Ek dink nie Hein of Chris se antwoord oor die sel van God of die merk van die dier is in die kol nie. Dit net terloops. Ek sal graag nog mense se idees hieroor wil hoor.

  Dink mooi oor wat is 'n sel en hoeveel gewig dit dra. Dit is 'n simbool van 'n sterk en diep verbintenis. Die vrugte van die Gees en al die ander dinge is dit wat in ons "kontrak" met God staan. Maar wat is die sel van die kontrak? Dit moet tog iets wees wat heelwat gewig dra.

  Lees eers rustig in die Bybel en oordink die saak kalm.

 8. #18
  510

  Hier is al 6 dele se skakels.

  Deel 1
  https://www.youtube.com/watch?v=J5xDdkzlmWc&t=4s
  Deel 2
  https://www.youtube.com/watch?v=5dEAbYqoANk&t=1s
  Deel 3
  https://www.youtube.com/watch?v=jg0BK0mnWWY&t=2s
  Deel 4
  https://www.youtube.com/watch?v=nfEww-8xNtQ
  Deel 5
  https://www.youtube.com/watch?v=WnqeZyCRcTc
  Deel 6
  https://www.youtube.com/watch?v=slmOxYGHCFI&t=22s

  Hierdie videos is verseker nie die begin en einde nie, net een van die hulpmiddels wat ek gebruik.

  Soos jy se kyk dit sonder die gees van hardkoppigheid. Geniet.

  Chris

 9. #19

  Die seel

  Dit kan n redlike konflik veroorsaak oor wie en wat hier gaan geskryf word, ons moet eers meskien die defenisie van so n seel opstel, want daar is wel n stelling in openbaaring dat die inligting verseel sal bly tot die regte tyd...

 10. #20
  Jy is reg Nov16.
  Maar as mens dink hoeveel belangstelling skielik die laaste paar jaar in Openbaring ontstaan het, laat dit mens wonder of die inligting nie tog nou ontsluit word nie.
  Vroeer jare het die meeste kerke bloot ges dis 'n geslote boek en jy hoef nie veel daarvan te weet nie want jy gaan dit tog in elk geval nie verstaan nie. Dis mos makliker as om te erken jy weet nie.
  Dis goed dat dit bestudeer word, maar dit moet reg gedoen word. Anders is dit bloot elke ou se eie opinie.
  Maar ja, dit is hor graad!
  (klink nou of ek dink ek weet baie - moenie mislei word nie!)

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •