Ja Hein, ons lees dieselfde Bybel, jy lees dit net vanuit n wereldse slaaf oogpunt en ek vanaf n heilige kind oogpunt.
Die dag wanneer jy besef jy is n heilige, geheilig deur die bloed van Christus, daai dag sal ons ophou stry.