Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21

Thread: The Enemies we face

 1. #11
  Quote Originally Posted by Hein View Post
  Chris, bly ons stem saam.

  Jou woorde:
  Ek wag nou al etlike jare om gedoop te word. Jesus moet self vir my die geleentheid skep. Of so glo ek. Ek is dus nog nie gereed nie en probeer meer en meer leer, om die verlangde houding/standaard, te bereik.

  Die sewedaagse advintiste het vir my te veel rels en goed wat jy eers moet doen, voor jy gedoop word. Ek gee nie om, om te leer nie, maar waarom? Ons sien in die Bybel, die Etopir s, daar is water! Wat verhoed dat ek gedoop kan word? Die antwoord, dat jy moet glo Jesus is die Seun van God. Nie, jy moet eers n klomp kursusse doen nie.


  Waarvoor wag jy? Die Apostels kon nie wag dat weergebore geesvervulde kinders (voorheen heidene) van God, hul laat doop nie, en dadelik soontoe gegaan om die doop-daad te doen. Jesus is gedoop, dis ook Sy opdrag aan ons. Dus kry 'n geesvervulde pastoor en gaan doop jou. Stem saam, geen kursus of ding nie, net belydenis dat jy weergebore is, dis al.

  Sien uit en gaan doen dit!
  Hein, ek is nie Chris nie. Ek s maar net.

  Dus kry 'n geesvervulde pastoor en gaan doop jou.
  Dit is waarmee ek sukkel. Ek glo God sal op die regte tyd, die regte een op my pad bring.

  Ek gaan dit in Engels verduidelik.

  First is Faith. But Faith is also a gift from God. Without God permitting you, you will not have Faith.
  From Faith, you get Grace. Grace is not earned, it is free from God if you have Faith. Grace gives you the salvation, from Jesus's Blood. You are by Grace, under Jesus Blood, reckoned as righteous.

  Righteousness can only be received in two ways.
  First, by keeping the law, the whole law and not one deviation. 613 Laws, given by God, to Moses, to Israel. Only one person could achieve that and that is Jesus. We sinners, is not capable of it.
  The second way is by Grace, as described above. You cannot earn it through works or keeping the law to an extend.

  Righteousness = as if you never sinned, never transgressed against the law.

  Then comes Baptism. Baptism, does not bring you Faith, nor Grace, nor Righteousness. Baptism leads to you receiving the Holy Spirit. The Holy Spirit gives you Gifts to partake in the war against Lucifer's kingdom.

  Dit is hoe ek dit verstaan.

  Daarom, is my saligheid nie van die doop afhanklik nie. Ek sal graag gedoop wil word, die Heilige Gees ontvang en dan gawes waarmee ek Hom kan dien. Maar dit is in Sy hande en volgens Sy Wil. Ek weet ek is gered, maar ek weet ook, dat totdat Hy my die doop skenk en die Heilige Gees oor my vaardig word, ek reeds gered is deur Jesus bloed. Ek dien Hom steeds uit dankbaarheid en streef na die 'ultimate' gehoorsaamheid, naamlik Liefde, terwyl ek weet daar is geen plek vir trots in my lewe nie. Ek het niks om op trots te wees nie, net dankbaarheid en liefde vir wat Hy my skenk. Ek is nie gesteld om vereer te word deur mense nie, ek is nie 'secure' nie en ek is nie onafhanklik nie. Wel, ek is sekerlik nie suksesvol in dit nie, maar ek het n besluit geneem om dit nie te wees nie en omgedraai na Jesus, wat al daardie dinge in my lewe moet wees en dit is waarna ek streef. Wanneer ek hierdie dinge genoegsaam bemeester, sal Hy die een stuur om my te doop. Daarom wag ek op Hom en gaan nie uit en doen my eie ding nie.

  Jy verwys na die Apostels wat die mense daardie tyd gedoop en hulle toe die Heilige Gees ontvang het. Dit is presies soos ek ook s. Wie het gesorg dat die Apostels daar is om daardie mense te doop? Wie het in daardie mense se harte gewerk, om na die Apostels te gaan? God het die ontmoeting gerel, dan nie?

  Ek hoor graag jou siening.

 2. #12
  S415, ek wens ek kon jou antwoord. Ek sit ook met die vraag stukke. Ek het al n mening hieroor, maar het nog nie die vrymoedigheid om dit te noem nie, want ek kan die bal myle vr mis slaan. Daarom stry ons voort en leer by Sy Gees, wat vir ons gestuur is, juis daarvoor.

 3. #13
  Quote Originally Posted by S415 View Post
  Hierdie is seker tans een van my grootste worstelvraagstukke ... waarom kan ek (ons?) dit nie doen nie.

  Ek sien Maandag 'n vriend van my by die dokter. Hy was die jeugouderling by wie ek in Witrivier oorgeneeem het vir so 'n paar jaar. Hy is net sowat drie jaar ouer as ek (53) en hy is met Altzheimers gediagnoseer. Ek kon nie glo hoe hy al sukkel om te gesels nie en die dokter s vir my hy gaan vinnig agteruit.

  My hele wese wou vir hom bid, maar ek is al te veel in die verlede "gebrand" ... waar l die fout en hoe werk ek deur dit?
  Dis iets waarmee almal seker "worstel", wat vir die Here 'n werktuig wil wees, so niks vreemd as jy worstel daarmee nie, ek ook.
  Het mense op aarde al "groter" dinge gedoen as Jesus, ja ek glo dit. Oftewel meer dinge as Jesus gedoen..

  Die sleutel in alles is GLO. GELOOF is so belangrik vir mense. Party mense glo meer as ander. Maar waarin GLO mens, of waarin moet mens glo? In GOD, die God wat hemel en aarde geskape het. Nie in onsself nie, ook nie wat is fout met my nie, maar GLO slegs IN GOD, en wat Hy kan doen.

  Dan glo ek ook God gee aan almal verskillende gawes om te gebruik. Maar maak nie saak wat dit is nie, ek beoefen alles. As ek vir siek mense moet bid dan doen ek dit, maak nie saak wat gebeur nie.

  Bedink bietjie hierdie:
  Mar 11:20 En toe hulle vroeg in die mre verbygaan, sien hulle die vyeboom, verdroog van die wortels af.
  Mar 11:21 En Petrus het onthou en vir Hom ges: Rabbi, kyk, die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog.
  Mar 11:22 Jesus antwoord en s vir hulle: Julle moet GELOOF IN GOD h.
  Mar 11:23 Want, voorwaar Ek s vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg s: Hef jou op en werp jou in die seeen NIE in sy hart TWYFEL nie, maar GLO dat wat hy s, SAL gebeurhy SAL verkry net wat hy s.
  Mar 11:24 Daarom s Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, GLO dat julle dit SAL ONTVANG, en julle SAL dit verkry.
  Mar 11:25 En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

 4. #14
  472

  Jou uitdaging le hier. "Without God permitting you, you will not have Faith." Ek verstaan geloof anders.

  Geloof en genade loop saam. God skenk ons genade, geloof is ons reaksie op die genade. Genade is onverdiende guns, sonder enige meriete of aksie van ons kant af, ons kan nie genade verdien nie.

  Heb 11:1 Die geloof dan is n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

  Geloof kom uit die dit wat ons hoor. Die woord "rhema".
  Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

  God deel nie geloof uit nie, God sal wel jou geloof versterk en bevestig met Sy woord.

  Doop is baie eenvoudig 'n teken van jou gehoorsaamheid aan God. Dit is 'n wilsbesluit wat elken self neem. Die Bybel is ondubbelsinnig daaroor.

  Mar 16:16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

  Die res verstaan ek soos jy.

  Chris

 5. #15
  472, ek stem nie saam met jou Ingels en "jou" verduideliking daarvan nie, laat my toe om dit REG aan jou te verduidelik asb.

  Jy dui aan:
  Then comes Baptism. Baptism, does not bring you Faith, nor Grace, nor Righteousness. Baptism leads to you receiving the Holy Spirit. The Holy Spirit gives you Gifts to partake in the war against Lucifer's kingdom.

  Wat hier staan kan vir mense deurmekaar maak. "Baptism" kan 2 betekenisse hier he, of so verstaan word. Doping met Heilige Gees of doping met water en dan die ontvang van Heilige Gees. Wat jy verstaan 472, is dat jy die Heilige Gees en Sy gawes ontvang as jy met water gedoop word, en dis nie waar nie

  Het die 12 dissipels die Heilige Gees ontvang NADAT HUL GEDOOP WAS? Nee! Hul het Heilige Gees ontvang met alle gawes, toe Heilige Gees oor hul gekom het. Daarna het hul krag ontvang en God se opdragte gaan uitvoer.

  2Co 1:21 Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God,
  2Co 1:22 wat ons ook versel het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.

  As jy weergbore word, wanneer jy Jesus Christus ontvang as Verlosser, kry jy outomaties die Heilige Gees en gawes van die Gees. God gee dit!

  Nog 'n voorbeeld van heidene wat Heilige Gees + gawes ontvang het toe hul gelowig begin word het:
  Act 10:44 En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.
  Act 10:45 En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Act 10:46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek:
  Act 10:47 Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?
  Act 10:48 En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here.

  Die stuk engels wat jy aanhaal gaan oor Heilige Gees ontvang, gebeur nie om fisies met water gedoop te word nie. Jy kry dit as vas jy Jesus as Verlosser aanvaar, en in Hom glo, en Hom innooi in jou lewe.
  Die doop met water is slegs 'n teken dat jy die ou mens afle, en opstaan as nuwe mens in Christus en reeds weergebore is, dis al.

  Hoop dit help

 6. #16
  regstelling: Jy kry dit(Heilige Gees) as jy Jesus as Verlosser aanvaar, en vas in Hom glo, en Hom innooi in jou lewe.

 7. #17
  S415

  Die kort antwoord is 'n gebrek aan geloof of 'n verkeerde geloof(bygeloof). Beide die sieke en geneser kan genesing so verhoed.

  Wanneer mense glo God maak hulle siek of is in beheer daarvan aanvaar hulle hul lot en lyding. As God iemand wil siek he sal geen gebed die teendeel kan regkry nie.

  Dit gaan oor mag en outoriteit. Elke mens het 'n Godgegewe reg om te glo wat hy wil en dit sal vir elkeen wees volgens sy geloof. Wanneer iemand glo God het hom siek gemaak het geen mens die outoriteit om hom teen sy wil, wat hy glo God se wil is, te genees nie. As jy nie die outoriteit het nie sal jy ook nie die mag he om die siekte te verdryf nie. God self maak nie eers iemand teen Sy wil gesond nie.

  Wanneer iemand glo dat sy siekte nie God se toedoen is nie, glo dat God hom wil genees en genees wil wees het ons outoriteit, wat ons die mag gee om so mens in Jesus se naam te genees.

  Hoop dit maak sin
  Chris

 8. #18
  Geloof en genade loop saam. God skenk ons genade, geloof is ons reaksie op die genade. Genade is onverdiende guns, sonder enige meriete of aksie van ons kant af, ons kan nie genade verdien nie.
  Ek dink hierdie is naby aan die regte antwoord. Ons reaksie op die genade is om dit net te aanvaar en daarom, omdat ons dit aanvaar, gedoop te word. Die doop is dus vir my nie net 'n teken van ons verlosiing of skoonwas van sonde nie, maar ook 'n werklike handeling van my kant af om te s dat ek God se genade en verlossing deur Jesus aanvaar.

  Wanneer mense glo God maak hulle siek of is in beheer daarvan aanvaar hulle hul lot en lyding. As God iemand wil siek he sal geen gebed die teendeel kan regkry nie.
  Ek verstaan wat jy s, maar ek glo glad nie dat God iemand wat Sy kind is doelbewus sal siek maak nie. As ek reg onthou uit vorige gesprekke sien jy dit anders, maar ek glo dit nie.

  Ek glo dat, as kind van God, ek reeds die gesag of outoriteit het ... my vraaag is dus, waarom sukkel ek om dit uit te leef?

 9. #19
  S415

  Ek stem saam met jou, God maak nie Sy kinders siek nie, Hy vermoor ons nie, Hy stuur nie barbare om ons te vermoor nie, Hylewer ons nie uit aan die vyand nie, nooit nie.

  Jy vra hoekom sukkel jy om dit uit te leef. Die antwoord is 'n gebrek aan geloof. By jou of by die persoon vir wie jy bid. Die fout kan tog nie by God le nie.

  Outoriteit is nie so eenvoudig nie. God het nie vir al Sy kinders al die outoriteit gegee nie. Ons kan byvoorbeeld nie iemand genees teen sy wil nie. Ons kan nie iemand genees wat gebind is deur 'n verslawing sonder om eers die verslawing aan te spreek nie. Mense gee hul outoriteit as kinders van God weg vir verskeie redes, dit maak dat ons nie outoriteit het om hulle te help nie.

  Chris

 10. #20
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  Johannesburg
  Posts
  119
  @472 Groot plesier, ek is bly jul maak tyd vir die videos. Mens leer elke dag en dis vervullend om by iemand te leer wat baie lief is vir die Here en wat ook so mooi verduidelik.
  @S415 korrek. Ons stryd is nie teen rasse nie. Daar moet wel in ag geneem word dat satan se demone geen liggaam het nie en het dus n liggaam nodig om in te operate. Daar is dus mense wat hulself beskikbaar maak (wetend en onwetend) deur die wyse waarop hul leef. Wanneer jy jou besig hou met heksery/toordery, al is dit uit blote nuuskierigheid, maak jy jouself ontvanklik vir hierdie wesens en sal hul gemaklik hul intrek neem. Die Heilige Gees het niks te make met donkerte nie God is Lig en dus sal die Heilige Gees nie wees waar donkerte ingenooi word nie. Ons leef op n kontinent wat oortrek is van heksery en toordery en bygelowe en dus sal ons noodwendig baie meer te make kry met mense wat ons nie goedgesind is as gevolg van die Gees binne ons.
  @472 Oor doop ek stem saam die Sewende Dag se Adventiste haak vas met baie reels. God se Woord se duidelik as jy die pad van reels wil volg moet jy elke reel onderhou en dat jy vervloek sal wees indien jy selfs een daarvan nie nakom nie. Dus in engels: Righteousness by Law or Righteousness by Faith lees Romeine hieroor. My opinie is dat jy nie noodwendig deur 'n Pastoor of Doom gedoop moet word nie, jy kan gedoop word deur enigiemand wat in Jesus se voetspore loop. Ek bedoel as jy op 'n eiland sit en daar is geen dominees of pastore nie - beteken dit jy kan nie gedoop word nie? Nee wat, wanneer die Gees jou lei en daar is water en jy is saam met nog 'n gelowige - doop! Jy kan tot in jou eie bad gedoop word die aksie is simbolies. Ons was die ou mens af en staan nuut weer saam met Jesus Christus op.
  @S415 God se wee is nie altyd vir ons duidelik nie Hyself se dat ons nie alles nou kan weet nie want dit is te veel maar ons sal alles later begryp en verstaan. Onthou ook dat elkeen van ons met verskillende gawes geseen is. Moenie jouself kasty nie die Heilige Gees werk deur almal tot Sy verheerliking. Hy sal die woorde in ons mond plaas en Hy sal deur ons werk, bly gewillig en luister en hoor en kyk en sien. Siektes en swaarkry sal altyd daar wees wees dankbaar vir dit wat jy het. Wat as die persoon wat met altzheimers jou pad nou weer gekruis het om jou dieper te laat soek en dink oor God se Woord en Sy beloftes? Dan was die herontmoeting tog goed gewees jy het weereens besef hoe nietig ons is en jy het weereens na God gedraai vir antwoorde. Soms moet ons ophou om so hard te probeer en net oorgee en vertrou en Hy sal die res doen. Hou aan soek want jy sal vind...nie my woorde nie Syne. Meestal gebeur die wonderwerke wanneer ons die minste is en meestal gebeur die wonderwerke wanneer ons dit nie besef nie. Later in retrospek raak dinge duideliker en maak alles tog sin. In Paulus se woorde Dink na oor wat ek se; en mag die Here jou insig gee in alles!
  @Hein Dit is duidelik dat jy baie passievol is oor ons Here Jesus Christus. Soms kom dit oor asof jy wel vas oortuig is dat jou opinie al een is wat reg is en dit is goed so. Ons moet alles toets en nie vir soet koek opeet nie. Leer wel uit wat ander se en weeg dit op die Heilige Gees sal jou lei. Hou aan loop in Jesus se Lig en hou aan toets. n Soldaat moet lang ure wag staan om sy makkers se veiligheid te bewaak, n soldaat moet die vyand heeltyd bestudeer en kan uitken want die vyand is in ons midde, n soldaat moet hard oefen en fiks wees vir oorlog want die konflik is lewensgevaarlik en n soldaat moet aanhou veg vir die Een wat hy as soldaat optree al maak fisiese pyn dit byna onmoontlik...deel van dissipelskap uit 2 Tim 2:3 en 4

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •