Page 5 of 14 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 41 to 50 of 136

Thread: Openbaringe / Revelation

 1. #41
  As ek ook my vrae kan vra.

  Chris, wanneer jy hierdie aanhaal en verduidelik, is ek met jou.

  "Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie."

  Jesus is nie n leunaar nie en die dinge waarna Hy verwys het met betrekking tot daardie geslag, het gebeur voor die einde van daardie geslag.

  Maar Jesus haal ook dinge aan wat nie hierby ingesluit kan wees nie. Ek wil graag glo, dat daar twee stelle goed is waarna Jesus verwys. Dit wat sal gebeur in daardie geslag en daar pas Chris se stellings in. Maar waar word die lyn getrek. Wat alles sal gebeur in daardie geslag en wat daarna?

  Duidelik is Jesus se koms daarna, want daardie geslag is lankal verby en Jesus het nog nie gekom nie.

  Ook die gedeelte waar Chris s die aarde moet eers vol gemaak word van God se koningkryk. Dit klink meer vir my of dit juis nie so sal wees nie, want -

  "Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees."

  Duidelik was die aarde nie gevul met God se koningkryk in die dae voor die sondvloed nie. Inteendeel, dit was op n laagtepunt, net 8 mense is gered.

  Ek stem, daar is drie vrae in een. Die probleem wat ek het, waar word die lyn tussen vraag 1 en vraag 2 getrek in Jesus se antwoord. Dit klink of Hy dit reeds gemeng het, sodat dit nie verstaan sou word nie. Nie nou al nie, in elk geval.

  Dit laat my weer dink aan die woorde van die beeld in n verwronge spieel. Ons kyk, maar verstaan ten dele en sal eers hierna ten volle verstaan.

  Dus, waarom moet ons so stry oor die dinge? Ons het ons opdragte van Jesus. Moet ons nie eerder daarop konsentreer en dit uitvoer nie. Ek is seker, selfs dit, verstaan ons ook nie altyd dieselfde nie en sal seker ook daaroor stry.
  Last edited by 472; 07-18-2017 at 11:10 PM.

 2. #42
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein
  Jy gorrel, nou wat gaan afgebreek word?
  Ek het reeds die verse vir jou aangehaal, waar ek vir jou wys van die groot aardbewing wat die stad in 3 verdeel, net voor Jesus se wederkoms. Dis tog logies dat niks staande sal bly met so groot aardbewing nie. Gaan lees weer die veree wat ek aan jou gewys het.

  Op nog n punt Chris. Jy toon aan dat jy nie " preterist futurist" is nie. Maar wat ek sien is dat jy oor en oor hul videos op akska plaas, oor en oor dieselfse siek onderwerpe. Dan stem jy saam met wat hul s, en gaan sover om hul snert ten sterkste te verdedig. Nou wat verwag jy moet ek dink, as jy so optree.

 3. #43
  472

  Ek moet die gedeelte weer gaan lees dan antwoord ek jou sodra ek tyd het.  Hein

  So wat jy nou se is dat Jesus nie van die tempel gepraat het waaruit hulle gekom het nie. Die klippe wat nie opmekaar sal wees nie wat hy vra, sien julle dit is eintlik die klippe van 'n toekomstige tempel?
  Regtig Hein?


  Chris

 4. #44
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  472

  Ek moet die gedeelte weer gaan lees dan antwoord ek jou sodra ek tyd het.  Hein

  So wat jy nou se is dat Jesus nie van die tempel gepraat het waaruit hulle gekom het nie. Die klippe wat nie opmekaar sal wees nie wat hy vra, sien julle dit is eintlik die klippe van 'n toekomstige tempel?
  Regtig Hein?


  Chris
  Chris, jy sien dit as 3 vrae, ek nie, ek sien dit as een vraag (gebeurtenis). Hierdie vraag wat die dissipels Hom gevra het gaan net oor een gebeurtenis, en dis Jesus se wederkoms. Jul mag met my verskil, maar dis jou opinie. Jesus beskryf die omstandighede van wat gaan gebeur voor Sy wederkoms. Tydens die groot aardbewing wat gaan plaasvind, gaan daar niks oorbly nie, NIKS!

  Nie een steen sal bo op die ander staan, in die hele stad nie, PUNT!

  Rev 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so n geweldige groot aardbewing.

  iS HIERDIE DAN REGTIG SO VERDOMP MOEILIK OM TE VERSTAAN??? Hoekom dinge so "complicated" maak, as dit so duidelik opgeskryf is in God se Woord????

 5. #45
  472

  Ek sien die vrae en antwoorde soos volg.

  1. Wanneer sal hierdie dinge wees? Matt 24:4-28

  2. Wat is die teken van u koms? Matt 24:29-35

  3. Vertel ons van die voleinding van die wereld. Matt 24:36-46

  Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
  Mat 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
  Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

  Die verwysing na Noag het nie te make met die mense of wereld se stand nie, maar met die feit dat niemand sal weet of dit sal verwag nie.

  Hoekom stry ons daaroor? Vir my is dit baie eenvoudig ek wil die waarheid weet. Ek kan nie glo dat die God van liefde wat Homself laat offer het vir die wereld se sondes, nou sal omdraai en Sy kinders aan die bose wil uitlewer om vernietig te word nie. Dit maak net nie sin nie.

  Chris

 6. #46
  Hein

  Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
  Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

  Lees weer en verduidelik vir my hoe maak jy die afleiding van 'n volgende tempel. Wys vir my 'n skrif wat 'n volgende aandui. Jy se eintlik vir ons dat hierdie profesie van Jesus het nie gebeur nie, besef jy dit. Jy se eintlik Jesus het vir Sy dissipels gelieg, genade Hein as jy nie die Bybel wil glo nie, lees 'n geskiedenis boek. Daai tempel is tot niet. In daardie geslag.

  Chris

 7. #47
  Hein

  Jy vra:
  iS HIERDIE DAN REGTIG SO VERDOMP MOEILIK OM TE VERSTAAN??? Hoekom dinge so "complicated" maak, as dit so duidelik opgeskryf is in God se Woord????

  Ek se vir jou lees wat daar staan wie praat met wie. Jy het nog nie jou stelling van vroeer verduidelik nie, ek dink baie van jou onsekerheid begin daar.
  Ek haal aan "Chris, jy en ek weet die Woord is op so manier ingegee, dat dit enige persoon enige geslag en enige tydstip aanspreeklik maak."

  Chris

 8. #48
  Chris, ek gaan jou lang tyd gee om die waarheid SELF uit te vind. Jy glo soos jy wil en dis jou besluit. Jy het genoeg inligting vir maande en maande by my gekry, om duidelik te kan sien preterist futurist geloof is vals. Omrede jy nie wil luister nie, en nie wil verstaan nie, en aanhou met jou vragies, sonder om te verstaan, willens en wetens, sal jy my maar moet verskoon. Ek dink ek mors my tyd met jou.
  Jy kan lekker stil en rustig weer deur alles gaan en dan self besluit. Geniet jou reis.

 9. #49
  Hein

  Dit is baie eenvoudig, lees self wat daar staan.

  Mat 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
  Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
  Mat 24:6 En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
  Mat 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
  Mat 24:8 Maar al hierdie dinge is n begin van die smarte.
  Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
  Mat 24:10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
  Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
  Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
  Mat 24:13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

  Dit is tog duidelik. Jesus praat met Sy dissipels, Hy waarsku hulle, Hy vertel vir hulle wat gaan met hulle gebeur. Dit is nie 'n profesie vir ons nie Hein. Hou op glo wat mense jou vertel het daar staan en lees self. Ongelukkig het jy nou so baie beskuldigings en beledigings gemaak dat dit maar moeilik is om te bekeer. Jy weet by die tyd jou storie klop nie 100% met die Bybel nie, dit is vals en die wereld hou aan om dit te probeer verkondig, moenie deel wees daarvan nie. Hou op om mense te probeer wysmaak God is 'n massa moordenaar en veraaier, wat Sy kinders oorlewer aan die bose. Asseblief.

  Chris

 10. #50

Page 5 of 14 FirstFirst ... 34567 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •