Page 6 of 14 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 51 to 60 of 136

Thread: Openbaringe / Revelation

 1. #51
  Dagse Chris,

  Jou redenasie in plasing 49 is weer dwaas. Ek kan regtig nie verstaan hou jy enigsinds so kan redeneer nie. Hoe kan jy redeneer dat Jesus dit slegs vir Sy dissiels gese het...?? Hoe redeneer jy dis nie vir ons almal van toepassing, of vir die toekoms nie?

  Kom ek toets dan jou dwase redenasie teen jou, as jy die volgende verse lees:
  oh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
  Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesÍ het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
  Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
  Joh 14:4 En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.
  Joh 14:5 Thomas sÍ vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?
  Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Joh 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.
  Joh 14:8 Filippus sÍ vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
  Joh 14:9 Jesus sÍ vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sÍ jy: Toon ons die Vader?
  Joh 14:10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
  Joh 14:11 Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.
  Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
  Joh 14:13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
  Joh 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
  Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
  Joh 14:16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

  So as ons dus jou dwase redenasie wil gebruik, dan is die EWIGE LEWE slegs vir die 12 dissipels en nie vir die hele wereld beskikbaar nie. Kan jy sien hou dwaas jou redenasie is, en hoe die dwaalgees daar by jou werk?

  Groetnis

 2. #52
  Hein

  So jy volhard met jou redenasie dat God 'n verraaier is, dat God Sy kinders uitlewer aan die bose om vernietig te word. Jy wil glo dat God 'n meesterplan uitgedink het waar kwaad, goed oorwin en waar konings kinders satan se slawe is. Hein, dit is wat jy vir my probeer vertel, vat die Bybel, vergeet van die drek wat jou pastoor jou leer en gaan kyk of jy dit kan regverdig. God is liefde, hoe kry jy die liefde en jou boosheid waavan jy God beskuldig bymekaar??
  Jy laster Hein, jy mislei kinders van God, maak oop jou hart.

  Goed kan nooit afhanklik van kwaad wees nie, dit beteken God is afhanklik van satan.

  Jy se. "Jou redenasie in plasing 49 is weer dwaas. Ek kan regtig nie verstaan hou jy enigsinds so kan redeneer nie. Hoe kan jy redeneer dat Jesus dit slegs vir Sy dissiels gese het...?? Hoe redeneer jy dis nie vir ons almal van toepassing, of vir die toekoms nie?"

  Ek redeneer dit nie Hein ek lees wat daar staan. "Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. "

  Dit is duidelik Jesus praat met Sy dissipels, oor daardie spesifieke tempel wat hulle uitwys. Hoe kan daar twyfel wees?

  Ek weet dit is nie op ons van toepassing nie want dit het 2000 jaar gelede reeds gebeur, presies soos Jesus voorspel het. As jy nie die Bybel wil glo nie gaan lees wikipedia.
  Dit wat jy probeer regverdig is die satan wat God se kinders probeer oortuig om te verloor. Ons lewe uit geloof as jy glo jy gaan verloor sal dit so wees, as jy glo jy gaan verloor sal dit vir jou ook volgens jou geloof wees. Die satan weet dit, hy misbruik dit. Hy mislei, dis al wat hy oor het.

  God, my God sal nooit Sy kinders aan die vyand uitlewer nie!
  Sal jy jou kinders aan die vyand uitlewer Hein? Jy sal nie en as jy dink jy sal, het jy nog nie kinders nie.

  Chris

 3. #53
  Ek herhaal weer, volgens jou redenasie praat Jesus dus slges met Sy dissipels en het jy "bewyse" dat die verdrukking reeds plaasgevind het in 70 AD. Dan kom jy met bewyse op Wikipedia.
  So het ek vir jou uitgewys, dat indien jy so redeneer, dan kan Joh 14 OOK slegs op Sy dissipels vanpas wees, want dis jou redenasie. Hul is dus ook reeds in die hemel opgeneem, so dan beteken dit dat die ewige lewe dan ook net van toepassing is op Jesus se dissipels, WANT JESUS HET MET HULLE GEPRAAT. Sien jy dit nie raak nie Chris???

  Ek het vir jou probeer verduidelik hoe dwaas jou preterist futurist redenasie is. Ek het nie gese Chris is dwaas nie, ek het gese jou redenasie is dwaas. Maar lyk my dat jy dit nie eens kan kop nie, so ek weet nie of ek met die muur praat nie.

  Chris, alles het begin verkeerd loop toe ek vir jou die volgende verse begin aanhaal:

  Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

  Rev 7:9 NŠ hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;

  Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesÍ: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
  Rev 7:14 En ek sÍ vir hom: My heer, u weet dit. En hy sÍ vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.


  Jy wil vandag vir almal vertel dat ek uitwys God lewer mense uit. Ek het dit nog nooit gedoen nie, en help my reg waar ek dit gese het. Jy maak afleidings, en soos in regsterme vertaal "leading the witness".
  Ek wys vir jou wat in die Woord staan, dat die verdrukking in Openbaring NOG MOET PLAASVIND, en dit het nog nie begin nie. Dit gaan die ergste wees wat ooit plaasgevind het op aarde. Jy glo nee, dit het reeds plaasgevind in 70 AD

  Jy weet ook dat Johannes onthoof was. Nou vra ek jou Chris, volgens jou redenasie dan... hoekom het God dit toegelaat? Is Johannes aan die vyand uitgelewer? Hoekom word daar vandag ook weergebore mense onthoof vir hul getuienis en as Christene in Moslemlande, in die afgelope 2000 jaar? Het God dit toegelaat of sy eie mense oorgelewer? Is dit God se skuld dat mense onthoof is? Nee! Dis die werke van satan.

  As slegte goed vandag gebeur, dan meen jy as Chris slegte goed kan en mag OOK NIE in die Openbaring eindtyd verdrukking gebeur met God se kinders nie, want jy het 'n preterist teologie begin aanhang, ...., wat aantoon dat dit net beter met ons op aarde sal gaan. Preterist teologie toon aan die verdrukking en alles wat opgeskryf is in Openbaring het REEDS gebeur het in 70AD. Wat 'n GROOT LIEGSTORIE!!!!! Maar Chris glo dit.

  Waar kom jy daaraan dat ek gese het God lewer sy kinders uit aan die vyand? Dan moet jy my ook beskuldig, dat ek aantoon dat God Sy kinders die afgelope 2000 jaar aan die vyand oorgelewer het. En dit het ek nooit gese nie. Ons leef in 'n vervalle wereld, waar daar ook slegte goed gebeur, soos plaasaanvalle, ens.

  Mag jy verstaan, dis al wat ek bid

 4. #54
  Hein

  As ek jou nou reg verstaan se jy nou dat die negatiewe dinge wat gebeur nie God se wil is nie, dat dit nie God se raadsplan is nie, dat God nie wil he dit moet gebeur nie maar tog gebeur dit?
  Verstaan ek jou reg?

  Chris

 5. #55
  Hein

  Ek haal vir jou 'n gedeelte vanuit jou vorige skrywes aan.

  Jy Se:

  SELFS God gooi Sy skale van grimmigheid uit oor die aarde.
  Hoekom? OM DIE BEWONERS VAN DIE AARDE (ALMAL) OP DIE PROEF TE STEL. HUL GELOOF TE TOETS.
  So wat is die oorwinning dan Chris? Die oorwinning is die ewige lewe in die hemel, en om saam met God te wees vir ewig. Nie dit wat jy aantoon nie Chris.
  Waar sien jy in eindtyd Openbaring dat die kinders van God die aarde gaan oorwin in Openbaring??

  Ek hoor graag van jou?
  Hein


  As dit dan nou nie God se wil is soos jy se, verduidelik asb vir ons wat jy hier bedoel?

  Voor dit se jy:

  Dis die belofte, maar hul gaan deur die verdrukking gaan....
  Die 7 seels en die 7 trompette, wat blaas, die 7 laaste plae kom nie van satan af nie Chris, dit kom van God af. Hy voer dit uit. Dis Sy fyn uitgewerkte plan, wat gaan gebeur in die laaste 7 jaar op aarde. God eindig dit, niemand anders nie. Dus as Jy sÍ die verdrukking wat oor die aarde kom nie God se plan is nie, dan lees jy nie die Woord nie. God se plan is opgeskryf in Openbaring, tot in die fynste detail.
  Elke perd wat in Openbaring 6 uitgaan, gee God die toestemming voor. Selfs die mag wat gegee word aan die perde, word beperk deur God.


  Hein jy se dit kom van God af, jy beweer Jesus se offer was verniet. Jy wil ons wysmaak dat selfs nadat ons Jesus Christus as verlosser aanvaar het gaan God Sy grimmigheid oor ons uitstort.

  Het jy die geskryf of nie?

  Chris
  Last edited by 454; 08-03-2017 at 06:04 PM.

 6. #56
  Wat staan hier Chris?
  Hoe lees jy?

  Rev 15:1 En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.
  Rev 15:2 En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.
  Rev 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesÍ: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weŽ, o Koning van die heiliges!
  Rev 15:4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.
  Rev 15:5 En nŠ hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen.
  Rev 15:6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.
  Rev 15:7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.
  Rev 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

 7. #57
  Hoe lees jy hier Chris?

  Rev 16:1 En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sÍ: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.

 8. #58
  So wat is dit nou Hein?
  Verduidelik jouself asseblief.....

 9. #59
  Dis eenvoudig Chris, jy toon aan dat die eindtyd verdrukking opgeskryf in Openbaring reeds plaasgevind het in 70AD, en dit nie nog gaan gebeur nie. Jy toon aan dat dit net op Israel van toepassing was, en jy het bewyse in Wikipedia. Ek het nie my kop uitgesteek en sulke goed kwytgeraak nie, jy het. Jy het begin glo aan preterist futurist geloof, nie ek nie.
  Jy het vasgevang geraak, soos ek dit sien in 'n wanbegrip van God se liefde wat net op 'n sekere wereldse manier mag opereer.

  Ek gaan vir jou hieronder uitwys, he ek dink jy redeneer:
  Ek wys vir jou uit God se Woord in Openbaring dat God sy grimmigheid op die hele aarde gaan uitstort, voordat hy die huidige bestel van regering op aarde gaan beindig, Jesus gaan terugkom aarde toe aan die einde, ons verheerlikte liggame gaan kry, en saam met Jesus gaan regeer oor naises vir 1000 jaar. Daarna word satan weer ontbind, en gebeur die grootste oorlog in mensegeskiedenis, waar Jesus God se vyande vir eens en vir altyd verslaan, die groot wit troon oordeel gaan plaasvind, en ons saam met God gaan wees vir ewig, geen satan of ongehoorsames nie.

  As ek vir jou uitwys dat God in beheer is van alles, en Sy koninkryk heers oor alles, dan kom jy met sekere teen redenasies, en teenvrae.
  As ek vir jou uitwys dat niks kan gebeur sonder God se medewete nie, dan stry jy ook.
  As ek vir jou uitwys dat God Openbaring duisende jare vooruit reeds opgeskryf het in Sy Woord, en dus is dit God se plan, HOE Hy die aarde se huidige bestel tot 'n einde gaan bring, dan stry jy.
  As ek vir jou aantoon dat die dier en die merk van die dier nog moet plaasvind, waar mense geforseer gaan word om hom te aanbid, dan stry jy ook, want volgens jou het die hele Openbaring reeds plaasgevind in 70 AD, en dis op Wikipedia opgeskryf... So eintlik stry jy nie met my nie, jy stry met die Waarheid Homself, opgeskryf in Sy Woord.

  As ek vir jou uitwys dat God nogsteeds vyande op aarde gaan he as Jesus terugkom aarde toe, dan stry jy ook, want ons moet al God se vyande onder ons voete plaas, en dat daar nie een vyand oor sal wees as God terugkom nie, want ons sal die aarde heeltemal vul met Sy heerlikheid voordat Jesus terugkom, dis ons skuld dat Jesus nog nie teruggekom het aarde toe nie, dis jou redenasie, as wys God se Woord dat dit nie waar is nie, sal jy nogsteeds stry.

  As ek vir jou uitwys dat God enige iets kan aanvang, net soos wat Hy wil, dan stry jy.
  As ek jou uitwys dat Job vir 'n sekere rede moes ly, alles verloor, sy kinders gedood word, al sy besiitings verloor op een dag, waar God toelaat en toestemming aan satan gee om dit te doen, dan wil jy ook stry.
  As ek vir jou wil uitwys hoe Paulus gely het in God se groter raadsplan, dan gaan jy ook met my kom stry, want dis nie 'n God van liefde nie.
  As ek vir jou aantoon hoe miljoene der miljoene Christene onthoof gaan word vir hul geloof tot en met die eindtyd, dan wil jy weer met my stry, want dit kan nie wees nie.

  As ek vir jou vandag gaan uitwys in God se Woord hoe God 'n bose gees in Saul ingestuur het, dan gaan jy ook met my stry, want dit kannie so wees nie.
  As ek vir jou gaan uitwys dat klein kindertjies van Egipte die prys moes betaal, gedood was vir die Israeliete se vrylating onder Farao, dan gaan jy seker ook met my stry, want dis nie 'n God van liefde nie, Hy doen nie sulke goed nie.
  As ek vir jou gaan uitwys dat God eintlik Farao se hart verhard het, sodat hierdie klein "onskuldige" klein kindertjies moes sterf, net omdat God Sy grootheid wou wys, dan gaan jy seker ook met my stry.
  As God die hele wereld uitwis met die vloed, dan gaan jy ook seker stry, want dit klink nie reg nie, dis nie 'n God van liefde nie.
  As die hele Sodom en Gomorra uitgewis word, klein babas ingesluit, dan gaan dit ook seker nie reg klink nie, want dis nie 'n God van liefde nie.

  Chris toon aan nee! God kan nie sulke goed aanvang of toelaat nie, want dan was Jesus se offer verniet gewees? Ek weet nie eens hoe kan jy Jesus se offer saamsmelt met Openbaring grimmigheid van God nie? Jesus is aan die kruis vasgenael vir ons sonde-offer, sodat ons nie meer die dood sou sien in die hel nie. Ons kan gesond wees, en ons kan goed lewe, ons kan satan weerstaan en in outoriteit leef hier op aarde, in Christus..., maar nogsteeds onder God se wil. Miskien verstaan jy nie daardie gedeelte nie, God se WIL.
  (JY KON NOG NOOIT VIR MY WYS HOE AL DIE OPENBARING GOED REEDS IN VERVULLING GEGAAN HET NIE, INTERRESSANT DAT JY NIE KAN NIE)
  So as ek jou reg verstaan, dan verhoed Jesus se offer aan die kruis dat enige een van ons vandag gaan swaarkry, gaan ly, verdruk gaan word, versoek gaan word, vermoor gaan word, verkrag gaan word, of dat ons in die Openbaring eindtyd sal val...., want dit klink nie vir Chris reg nie. Dis nie 'n God van liefde nie. Al staan daar honderde versies opgeskryf in die Woord, dat die wereld ons gaan haat en ons mag ly, verdruk word, vervolg gaan word, sal jy ook seker met dit stry. (INTERRESAANT DAT JY NOG NOOIT DIT KON ANTWOORD NIE)
  Jy het seker nog nooit swaargekry nie Chris, maar ek sal ook nie weet nie? Indien jy het, sou jy ook besef het dat God met ons werk in daardie swaarkry tye, en ons baie nader aan Hom kom as ooit in ons goeie tye, waar ons God nie "nodig" het nie. Dis wanneer Paulus aan ons se: "ag dit lourere vreugde".

  Rom 9:13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
  Rom 9:14 Wat sal ons dan sÍ? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie!
  Rom 9:15 Want aan Moses sÍ Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
  Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.
  Rom 9:17 Want die Skrif sÍ aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.
  Rom 9:18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.
  Rom 9:19 Jy sal dan vir my sÍ: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?
  Rom 9:20 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sÍ: Waarom het u my so gemaak nie?
  Rom 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?
  Rom 9:22 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het,
  Rom 9:23 juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid,


  Het jy nog nie gesien hoe jy vrae antwoord nie Chris. Jy ignoreer die vraag en dan vra jy 'n ander vraag om die onderwerp te verskuif. Jy vra vrae op vrae. Oor en oor moet iets aan jou verduidelik word. Al haal mens skrif aan wat die werklikheid vir jou wys, dan stry jy met my. Hoekom stry jy met my? Is ek die skrywer van die soewereine Goddelike Woord, Hy wat heers oor alles? Het ek die Woord van God geskryf?

 10. #60
  Hein

  En daar gooi Hein weer die hele appelkar om. Volgende vererg jy jou en hou op redeneer. Jy probeer weer verwarring saai deur 'n klomp onderwerpe nou deurmekaar te vleg. Dit gaan nie werk nie Hein, want ek het 'n persoonlike verhouding met my Vader en ek weet dat dit waarvan jy Hom beskuldig onwaar is. Alles wat jy noem het ek al verduidelik so maak maar soos ek en gaan lees op die vorige skrywes.

  Kom ons gaan net eers terug na die vorige punt.

  Jy vrae my en beskuldig my ek lei die getuie:
  Jy wil vandag vir almal vertel dat ek uitwys God lewer mense uit. Ek het dit nog nooit gedoen nie, en help my reg waar ek dit gese het. Jy maak afleidings, en soos in regsterme vertaal "leading the witness".


  Dan wys ek jou waar jy dit gese het.

  Jy Se:

  SELFS God gooi Sy skale van grimmigheid uit oor die aarde.
  Hoekom? OM DIE BEWONERS VAN DIE AARDE (ALMAL) OP DIE PROEF TE STEL. HUL GELOOF TE TOETS.
  So wat is die oorwinning dan Chris? Die oorwinning is die ewige lewe in die hemel, en om saam met God te wees vir ewig. Nie dit wat jy aantoon nie Chris.
  Waar sien jy in eindtyd Openbaring dat die kinders van God die aarde gaan oorwin in Openbaring??

  Ek hoor graag van jou?
  Hein


  As dit dan nou nie God se wil is soos jy se, verduidelik asb vir ons wat jy hier bedoel?

  Voor dit se jy:

  Dis die belofte, maar hul gaan deur die verdrukking gaan....
  Die 7 seels en die 7 trompette, wat blaas, die 7 laaste plae kom nie van satan af nie Chris, dit kom van God af. Hy voer dit uit. Dis Sy fyn uitgewerkte plan, wat gaan gebeur in die laaste 7 jaar op aarde. God eindig dit, niemand anders nie. Dus as Jy sÍ die verdrukking wat oor die aarde kom nie God se plan is nie, dan lees jy nie die Woord nie. God se plan is opgeskryf in Openbaring, tot in die fynste detail.
  Elke perd wat in Openbaring 6 uitgaan, gee God die toestemming voor. Selfs die mag wat gegee word aan die perde, word beperk deur God.


  Dan se jy in 'n ander skrywe:

  Jy weet ook dat Johannes onthoof was. Nou vra ek jou Chris, volgens jou redenasie dan... hoekom het God dit toegelaat? Is Johannes aan die vyand uitgelewer? Hoekom word daar vandag ook weergebore mense onthoof vir hul getuienis en as Christene in Moslemlande, in die afgelope 2000 jaar? Het God dit toegelaat of sy eie mense oorgelewer? Is dit God se skuld dat mense onthoof is? Nee! Dis die werke van satan.

  Dit is verwarrend Hein. Is dit nou God wat dit uitdink en satan dit laat doen of anders om, werk hulle saam? Verduidelik asb vir ons almal hier wat jy bedoel.

  Chris

Page 6 of 14 FirstFirst ... 45678 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •